ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület május 28-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére"

Átírás

1 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/ Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló Balatonfüred Város évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Tisztelt Képviselő testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése kötelező jelleggel előírja a helyi önkormányzatoknak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység évenkénti átfogó értékelését. Az értékelést tájékoztatás céljából meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére. A hivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a - többször módosított - 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete határozza meg. A beszámolót ennek figyelembe vételével állítottam össze. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg, és a határozati javaslatot fogadja el. Balatonfüred, május 20. dr. Bóka István polgármester

2 HATÁROZATI JAVASLAT /2015. ( ) sz. h a t á r o z a t 1./ Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 2./ A beszámolót tájékoztatásul meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére. Határidő: május 31. Felelős: Dr. Tárnoki Richárd jegyző

3 Beszámoló Balatonfüred Város évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról I. Demográfiai helyzet Városunk lakónépessége évben fő volt. A város lakónépessége évben 58 fővel csökkent. II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása 1.) Pénzbeli ellátások: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a központi költségvetés biztosítja, és a települési önkormányzat jegyzője a Gyvt.-ben meghatározott feltételek szerint állapítja meg a jogosultságot évben Balatonfüred tekintetében 174 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, az Önkormányzatot terhelő kiadás ,-Ft volt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A települési önkormányzat képviselő-testülete a Gyvt.-ben, illetve helyi rendeletében meghatározott feltételek szerint állapítja meg a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról szóló 7/2015. (II.27.) rendelete 8. -a foglalta össze a rendkívüli települési támogatásra vonatkozó előírásokat. A Rendelet 8.. (1) pontja alapján rendkívüli települési támogatásban részesülhet az a kérelmező, aki önhibáján kívül átmeneti jelleggel létfenntartási gondokkal küzd. A támogatás a 8.. (1) d) pontja alapján eltartott gyermek gondozásával, nevelésével, tanulmányaival kapcsolatos költségekre adható. A Rendelet 8.. (3) bekezdése szerint egy naptári évben egy család legfeljebb négy alkalommal részesülhet a támogatásban, alkalmanként legfeljebb Ft összegben, mely kiskorú gyermeket nevelő családban gyermekenként értendő. Balatonfüreden év során 235 fő részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban,

4 az önkormányzatot terhelő kiadás Ft volt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet egy esetben sem utasítottunk el. A támogatást elsősorban közüzemi díjtartozás rendezésére, téli időszakban tüzelő költségeire, gyógyszer-, orvosi kezelés, tanévkezdés költségeire kérték a családok. 2.) A Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása A települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint más támogatásokat is megállapíthat. Elismerve az oktatáshoz kapcsolódó többletköltségeket, a Képviselő-testület a Balatonfüreden állandó lakcímmel rendelkező, balatonfüredi közoktatási intézményben tanuló részére, kérelemre biztosítja a helyi járatú éves tanulóbérlet költségét rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként annak akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult aki két vagy több eltartásra szoruló gyermeket nevel aki gyermekét egyedül neveli akinek gyermeke tartósan beteg. A támogatások iránti kérelmet a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályára kell benyújtani, minden év december 31-ig. A kérelemhez jövedelemigazolást csatolni nem kell. Helyi járatú éves tanulóbérlet támogatásban részesült évben 286 fő balatonfüredi közoktatási intézményben tanuló diák az önkormányzatot terhelő kiadás ,-Ft volt. A Képviselő-testület figyelembe véve az újszülött gyermek érkezésével kapcsolatos családi kiadások növekedését, alanyi jogon egyszeri pénzbeli támogatást biztosít annak a szülőnek, aki gyermeke születését megelőzően legalább 3 éve balatonfüredi állandó lakcímmel rendelkezik, életvitelszerűen a városban él, és a támogatás megállapításakor a gyermek balatonfüredi állandó lakos, vagy a kérelem benyújtásakor balatonfürdi állandó lakcímmel és legalább 5 éve folyamatos balatonfüredi munkahellyel rendelkezik, valamint a támogatás megállapításakor a gyermek is balatonfüredi lakos. A támogatás összege évben a.) első gyermek után Ft b.) második gyermek után Ft c.) harmadik gyermek után Ft d.) minden további gyermek után Ft A támogatást a gyermek 1 éves koráig lehet kifizetni. Az önkormányzat évben újszülött-gyermek támogatásban részesített 96 gyermeket, az önkormányzatot terhelő kiadás Ft volt.

5 3.) Gyermekétkeztetés: A gyermekétkeztetés valamennyi nevelési oktatási intézményben megoldott. A normatív támogatás osztály esetében 100% térítési díjkedvezményben nyilvánul meg, a középiskolások esetében pedig 50%-os térítési díjkedvezményt jelent. E mellett 5 gyermek részesült 50 %-os önkormányzati étkezési térítési kedvezményben. III. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása az alábbiak alapján készült: a gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata; az alapellátásban részesülők száma, a gyermekek veszélyeztetettségének okai, a várandós anyák gondozása, a családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása, a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai A gyermekjóléti szolgálat, kötelezően ellátandó feladatait a Gyvt., valamint a 15/1998. (IX. 30.) NM rendelet szabályozza. Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgálat Balatonfüred és a térség alábbi településein működik: Aszófő, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly, továbbá tartós távollét (szabadság, betegség) esetén Zánka és Balatonakali községekben helyettesítést, esetmegbeszélést, szakmai konzultációt biztosít július 1-től a fenntartói feladatokat a Balatonfüredi Többcélú Társulás látja el. A gyermekjóléti szolgáltatás, mint alapfeladat, Balatonfüred Város, valamint az ellátott községek valamennyi gyermekkorú lakosára kiterjed. Az intézmény által ellátott 12 településen élő 0 18 éves korosztály demográfiai adatai a december 31-i állapot szerint Balatonfüred Város vonatkozásában: A teljes ellátási területünk vonatkozásában: 2040 fő 3127 fő volt.

6 Település évesek Összesen (fő) Aszófő Balatonfüred Balatonszepezd Balatonszőlős Balatonudvari Csopak Dörgicse Örvényes Paloznak Pécsely Tihany Vászoly Összesen: Tárgyévben (2014) születettek száma településenkénti bontásban Aszófő: Balatonfüred: Balatonszepezd Balatonszőlős: Balatonudvari: Csopak: Dörgicse: Örvényes: Paloznak: Pécsely: 2 fő 101 fő 0 fő 2 fő 3 fő 16 fő 1 fő 0 fő 2 fő 4 fő

7 Tihany: Vászoly: Összesen: 13 fő 1 fő 145 fő Az ellátási terület településein élő gyermekek szociális helyzetének mutatói Település Hátrányos Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma a kiadott igazolások alapján Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma Összesen Aszófő Balatonfüred Balatonszepezd Balatonszőlős Balatonudvari Csopak Dörgicse Örvényes Paloznak Pécsely Tihany Vászoly Összesen: (fő) A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalatai A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja: a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését; a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését; a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

8 A gyermekjóléti szolgálat e feladatköröket, az ellátási területén élők körében felmerülő szükségletekre tekintettel levő, összehangolt szervezési, szolgáltatási és gondozási tevékenysége által látja el. Ezen ellátási formákat és szolgáltatásokat oly módon biztosítják, hogy azok Balatonfüreden, valamint az ellátást igénylő községekben élő gyermekek (családok) számára is egyaránt elérhetőek. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata az alábbi szolgáltatásokkal áll a szülők, valamint a gyermekek rendelkezésére: Pszichológiai tanácsadás Jogi tanácsadás Nevelési tanácsadás Életvezetési tanácsadás Információnyújtás Hivatalos ügyintézésben való közreműködés Konfliktuskezelés Közvetítés más szakmai szolgáltatásba Szabadidős programok szervezése Szolgáltatási, szervezési tevékenység A prevenciós céllal életre hívott Szivárvány Gyermek Klub indulásakor elsősorban beilleszkedési, és kommunikációs nehézségekkel küzdő gyermekek számára nyújtott lehetőséget részképességeik fejlesztésére. Az ellátási területükön felmerült igényekhez igazodva azonban idővel szolgáltatásuk valamennyi érdeklődő gyermek, család, és gyermekintézmény számára nyitottá, elérhetővé vált. Klubfoglalkozásaik év közben heti rendszerességgel, csütörtökönként tól óráig zajlanak, amelyek elsősorban kisiskolás korú gyermekek számára nyújtanak lehetőséget arra, hogy az alkotás, a játék, és a mozgás segítségével vezessék le a bennük lévő feszültséget, és értékes módon, örömteli tevékenységekkel töltsék szabadidejüket. A Klubfoglalkozások 38 alkalommal, átlagosan 21 gyermek részvételével zajlottak. A Szivárvány Klub résztvevői számára, az aktuális ünnepekhez, és az azokhoz, kötődő hagyományokhoz igazodva tárgyév folyamán számos rendezvényt szerveztek. E mellett

9 minden évszakban igyekeztek élni a Balaton-part közelsége által kínált változatos programlehetőségekkel is. A tavaszi szünet időtartama alatt, én, Húsvéti ügyességi vetélkedőt szerveztek, amely nagy sikert aratott a résztvevő gyermekek körében. A nyári szünidőben a és közötti időszakban heti rendszerességgel szerveztek szabadidős programokat az ellátási területen élő, szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek számára. A Gyermekjóléti Szolgálat gondozásába bevont gyermekek jelentős részének, hasonló jellegű programokon való részvételre nagy valószínűséggel nem nyílna más módon lehetősége. A tapasztalatok szerint erre azért is szükség van, hogy hozzájáruljanak a gyermekek felügyeletéhez, a szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mivel a szezonális foglalkoztatás jellegéből adódóan a szülők munkavállalása, idényjellegű elfoglaltságai révén, a gyermekek az iskolai szünetek időtartama alatt, gyakorta felügyelet nélkül töltik a nap jelentős részét án a Klub, valamint az intézményben működő Idősek Klubjának tagjai számára egész napos, közös kirándulást szerveztek a Sobri Jóska Kaland - és Élményparkba (8446 Kislőd, Vashámor), ahol a résztvevő gyermekek (28 fő) a park valamennyi szolgáltatását (térítésmentesen) igénybe vehették (drótkötélpálya, hófánk, trambulin, vízigömb, íjászat, stb.), valamint meleg ebédben is részesültek án Paloznakra látogattak el, ahol a község központjában található Tájház udvarán vehettenk részt tematikus kézműves foglalkozáson. E kiránduláson a Klub 21 tagja vett részt, akik filc anyagból készíthettek kulcstartót, kitűzőt és állatfigurákat. A Polgármester Úr jóvoltából a Tájház kemencéjében frissen sütött langalló várta az ügyes kezű gyermekeket én a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény-és Vadasparkba látogattak 19 Szivárvány Klubos gyermekkel én Balatonudvari községbe látogattak el, ahol a Kultúrház Mackó kiállításának megtekintését követően, strandolással töltötték a napot. A programban résztvevő 15 gyermek egy helyi vállalkozó jóvoltából meleg ebédben is részesült én egy lakossági felajánlásnak köszönhetően, az ellátott gyermekek 16 fős csoportja balatoni vitorlázáson vehetett részt, amelyet közös fagylaltozás, majd a Kiserdőben kialakított erdei tornapályán egyéni-és csoportos erőpróba követett.

10 Az intézmény sikeres pályázatának eredményeként a hátrányos helyzetű, ellátott gyermekek közül 18 fő eltölthetett egy élményekben gazdag hetet Zánkán, az Erzsébet Üdülőközpont-és Táborban megszervezett Erzsébet-táborban is, a közötti turnusban. A közös élmények, a sok önfeledt játék, az együtt töltött szép napok összekovácsolták a csapatot. Családgondozási tevékenységük szempontjából is rendkívül fontos, hogy kamatoztatni tudják a gyermekekről, fentiek kapcsán szerzett tapasztalatokat, melyek megkönnyítik a velük, és családjaikkal való további együttműködést, és az egyénre szabott fejlesztési irányok kialakítását is. Őszi programjaik sorát, én, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság Víziközlekedési Osztály Balatonfüredi Rendőrőrsének, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak együttműködésével megrendezett: Közlekedj Okosan! elnevezésű, közlekedésbiztonsági vetélkedő nyitotta meg. A án megrendezett Halloween Party osztatlan sikert aratott a gyermekek (32 fő) és a szülők körében is, amely arcfestéssel, ajtódíszek készítésével kezdődött, majd töklámpások faragásával folytatódott én az Adventi gyertyagyújtást követően sor került a gyermekek által készített karácsonyfadíszek felhasználásával, a Szivárvány Klub fenyőfájának feldíszítésére is én mézeskalács-sütéssel folytatták az adventi időszakra való készülődést, amelyben a fiúk is szívesen részt vettek én Luca- napi ünnepváró kézműves foglalkozást szerveztenk az érdeklődő gyermekek, családok részére, melynek célja az ünnephez kapcsolódó népszokások, hagyományok megismertetése, illetve a karácsonyra való készülődés volt. A program szervezésében és lebonyolításában segítségükre volt a Városi Könyvtár Játszószobája is. A kézműves délutánon lehetőség nyílt mézeskalács díszítésére, jóslásban és arcfestésben való részvételre, karácsonyi asztali-és ajtódíszek, varázspálcák készítésére, valamint Luca-búza ültetésre is. Adományok közvetítése

11 A Gyermekjóléti Szolgálat, tevékenységi körébe tartozó feladatként szervezi a magánszemélyek, vállalkozók, valamint egyházi-és civil szervezetek által felajánlott anyagi és tárgyi eszközök rászorulókhoz történő eljuttatását is. Tárgyév folyamán 150 alkalommal, összesen 81 gyermek (és családjuk) számára juttathattak el élelmiszer, ill. egyéb jellegű tárgyi adományt ben a következő felajánlások, szolgáltatások közvetítését valósították meg: Egy balatonfüredi vállalkozó jóvoltából december hónap folyamán 20, a Szolgálat által gondozott, rászoruló család számára adhattak át étkezési utalványokat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 45, intézményünk által gondozott rászoruló családhoz juttatott el a Szolgálat által tartós élelmiszerekből összeállított csomagokat. A Baptista Szeretetszolgálat által elindított karácsonyi CIPŐSDOBOZ-AKCIÓ hivatalos átvevőhelyeként részt vettek az adományok rendszerezésében, amelyek aztán munkatársaik segítségével jutottak el a Balatonfüreden, és az ellátási területhez tartozó 11 községben élő 63 rászoruló kisgyermekhez én a Hetednapot Ünneplő Adventista Gyülekezet, Adventi jótékonysági koncertet szervezett az intézmény ellátottai javára, a balatonfüredi Evangélikus Templomban én egy balatonfüredi vállalkozó kezdeményezéséből mára már hagyománnyá vált Szeretetvendégségre hívhatták meg az intézmény által gondozott családokat, valamint a helyszínen megjelent rászoruló embereket. Ez alkalommal 400 adag gulyásleves és vaddisznópörkölt szétosztására került sor. Több magánszemély, egyházi- és civil szervezet évek óta segíti felajánlásaival az intézmény azon szakmai tevékenységét, amelynek legfőbb célja, hogy a látókörükbe került, gyakran halmozott hátrányokkal küzdő családok esetében megelőzhetővé váljanak a teljes anyagi ellehetetlenülés következményeként kialakuló súlyos krízishelyzetek. Bűnmegelőzési és drogprevenciós tevékenység Tárgyév folyamán is rendszeresen részt vettek a Balatonfüred Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum, valamint a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság közös ülésein. A

12 2014. évi munkatervben szereplő témakörökre vonatkozóan, minden alkalommal eleget tettek beszámolási kötelezettségüknek. A Szolgálat rendelkezik bűnmegelőzési koncepcióval, melyben rögzítették feladataikat a gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése, az ifjúságvédelem, a drogprevenció, a családon belüli erőszak megelőzése, valamint a vonatkozó szolgáltatási és szervezési feladatok hatékonyságának növelése érdekében. A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT TUDOMÁSÁRA JUTOTT GYERMEK-, ÉS FIATALKORÚ ELKÖVETŐK SZÁMA TÁRGYÉVBEN MEGNEVEZÉS GYERMEKKORÚ FIATALKORÚ SZABÁLYSÉRTÉS ELKÖVETÉSE BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSE A bűncselekmény (szabálysértés) elkövetésének feltárt okai Nem megfelelő baráti társaság A csoportnormáknak való megfelelni akarás. A szülői kontrollfunkciók nem megfelelő hatékonyságú működése. Öntörvényű, társadalmi normákat (szabályokat) elutasító értékrend és viselkedésmód. Az alapellátás keretében és a védelembe vétellel történő családgondozások tapasztalatai a bűncselekményekkel, szabálysértésekkel érintett kiskorúak esetében: Valamennyi esetre vonatkozóan elmondható, hogy ismételt bűnelkövetés nem történt. A lefolytatott hatósági eljárások során az elkövető gyermekek megbánást tanúsítottak, és a szülők, valamint a gyermekek is indokoltnak érezték a külső beavatkozást. Valamennyi család/gyermek vállalta a segítő szakemberekkel való érdemi együttműködést. Az észlelő és jelzőrendszer működtetése A 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet 14. (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyekkel és intézményekkel (egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a

13 védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, a köznevelési intézmények, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, a munkaügyi hatóság, a javítóintézet, a gyermekjogi képviselő) való hatékony együttműködés, valamint tevékenységük összehangolása érdekében, a Szolgálat a településeken működtetett észlelő és jelzőrendszer tagjainak meghívásával tárgyévben 10 alkalommal szervezett szakmaközi megbeszélést. Ezek megvalósítása Balatonfüred, valamint az ellátási területhez tartozó 11 település vonatkozásában egyaránt munkacsoportok keretén belül, aktuális témákra fókuszálva zajlott, melyek a következők voltak: : A Balatonfüredi Rendőrkapitányság Körzeti Megbízottainak, valamint a BSZAK munkatársainak együttműködési lehetőségei a gyermekkorúak, fiatalkorúak, valamint a felnőtt népesség bűnelkövetésének-, ill. a bűnismétlés megelőzésének érdekében : Tájékoztató a Híd a generációk között Társadalmi Megújulás Operatív Program Modellkísérleti Program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására elnevezésű TÁMOP / azonosítószámú projekt szakmai előrehaladásáról, aktuális állapotáról : Tájékoztató/megbeszélés a Balatonfüredi Rendőrkapitányság Körzeti Megbízottaival az észlelő-jelzőrendszer tagjait érintő jogszabály változásokról (Gyvt.) : Tájékoztató/megbeszélés a Védőnői Szolgálat munkatársaival az észlelőjelzőrendszer tagjait érintő jogszabály változásokról (Gyvt.) : Tájékoztató a Híd a generációk között Társadalmi Megújulás Operatív Program Modellkísérleti Program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására elnevezésű TÁMOP / azonosítószámú projekt következő ütemtervében szereplő, az általános-és középiskolákat érintő tartalmi elemekről : A Híd a generációk között Társadalmi Megújulás Operatív Program Modellkísérleti Program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására elnevezésű TÁMOP / azonosítószámú projekt keretében megvalósuló képzés az általános iskolák pedagógusai részére. (A részképesség-zavarok prevenciója és korrekciója a pedagógiai munkában).

14 : A Védőnői Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak együttműködési lehetőségei a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében : A Híd a generációk között Társadalmi Megújulás Operatív Program Modellkísérleti Program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására elnevezésű TÁMOP / azonosítószámú projekt keretében megvalósuló képzés középiskolai tanárok számára (Konfliktuskezelés a pedagógiában) : Munkacsoport megbeszélés a Védőnői Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak részvételével (Esettanulmányok közös elemzése) : Tájékoztató a Híd a generációk között Társadalmi Megújulás Operatív Program Modellkísérleti Program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására elnevezésű TÁMOP / azonosítószámú projekt keretében 2014-ben megvalósult képzésekről. A jelzőrendszer hatékony működtetése a Szolgálat munkájának egyik alapvető célkitűzése, hisz ez a veszélyeztetett, illetve potenciálisan veszélyeztetett gyermekek számára kellő időben, és megalapozott szakmaisággal biztosított segítségnyújtás egyik nélkülözhetetlen feltétele. A már kiépített szakmai kapcsolatok folyamatos karbantartására, élő munkakapcsolatként való működtetésére, főként a konkrét esetkezelések mentén kerül sor. A jelzőrendszer tagjai által tárgyévben küldött jelzések száma Közoktatási intézmény 43 Jegyző, gyámhivatal 3 Rendőrség 9 Gyermekorvos, egészségügyi szolgáltatók 2 Védőnői Szolgálat 5 Átmeneti gondozást biztosítók --- Pártfogó felügyelet 2 Állampolgár --- Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 6 Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók --- Összesen 70

15 A jelzőrendszer tagjaival történő szakmai konzultációkra, valamint esetmegbeszélésekre a 11 településen működtetett észlelő és jelzőrendszer tagjainak részvételével, rendszeresen sor került. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 15. (7) bekezdése alapján a Szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez Balatonfüreden, valamint az ellátási területhez tartozó 11 községben, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve, átfogóan értékelik az észlelő és jelzőrendszer éves működését, áttekintik az adott település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot fogalmaznak meg az ellátások javítása, vagy bővítése érdekében. Gondozási tevékenység 2014-ben Balatonfüreden, valamint az intézmény ellátási területéhez tartozó 11 településen, intézményi szinten 4 fő családgondozó látta el a gyermekjóléti szolgáltatói tevékenységet. A családgondozók munkáját egy fő szociális asszisztens segítette. A Gyermekjóléti Szolgálat a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 14. (1) bekezdés c) pontjának megfelelően, figyelemmel kíséri az ellátási területéhez tartozó 12 településen élő gyermekek gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét, életkörülményeit, szociális helyzetét. A év folyamán a teljes ellátási területen 178 gondozási eset család szerepelt a Szolgálat nyilvántartásában. Település neve Alapellátás Védelembe vétel Utógondozás Szakellátás Összesen (fő) Balatonfüred Aszófő Balatonszepezd Balatonszőlős Balatonudvari Csopak

16 Dörgicse Örvényes Paloznak Pécsely Tihany Vászoly Összesen A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége - Balatonfüred Gondozási típus Alapellátott Védelembe vett Nevelésbe vett Ideiglenes hatállyal elhelyezet t Utógondozott, szakellátásból kikerült Összesen Tanácsadott gyermekek száma 0-2 éves éves éves éves Összesen ebből leány Családok száma Ebből: aszófői balatonfüredi balatonszepezdi balatonszőlősi 0 fő 35 fő 0 fő 1 fő

17 balatonudvari 0 fő csopaki 5 fő dörgicsei 1 fő örvényesi 0 fő paloznaki 1 fő pécselyi 2 fő tihanyi 1 fő vászolyi 0 fő volt. A családgondozás a szociális munka eszköztárának alkalmazásával, folyamatos kapcsolattartással, a szolgáltatások közvetítésével, szakmai team munka keretében valósul meg. Előzetes egyeztetés alapján, gondozásba bevont gyermekek, és családjaik részéretérítésmentes- pszichológiai, és jogi tanácsadáson való részvételre is lehetőséget biztosít az intézmény. A teljes ellátási területről tárgyévben: Pszichológiai tanácsadás 25 gyermek esetében, 163 alkalommal vált szükségessé. Jogi ügyekben, összesen 14 alkalommal éltek a szülők az ingyenes tanácsadás lehetőségével (15 gyermek volt érintett az ügyekben). A nevezett 12 települést átfogó gondozási tevékenység során, az alábbi főbb veszélyeztető tényezők jelenlétével, és jelentős negatív hatásaival kellett szembesülniük, és megküzdeniük tárgyév folyamán: A családgondozási tevékenység során feltárt, és kezelt fő problémák az ellátási területükhöz tartozó 12 településen, az ellátott gyermekek száma szerint Magatartászavar, teljesítményzavar 32 fő Családi konfliktus 54 fő Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 33 fő Szülők vagy a család életvitele 19 fő Gyermeknevelési problémák 19 fő Szülői elhanyagolás 3 fő Fogyatékosság, retardáció 10 fő Szenvedélybetegségek 6 fő Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 2 fő összesen: 178 fő

18 A felsorolt veszélyeztető tényezők közötti, jól látható ok-okozati összefüggés következményeként, a Gyermekjóléti Szolgálat gondozásába bevont családok túlnyomó részénél, ezen problémák halmozott formában jelentkeznek, amely jelentősen megnehezíti az esetkezelést. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata szakmai tevékenységeinek száma az ellátási terület vonatkozásában évben: A jelzőrendszer tagjaival történt megbeszélések, egyeztetések: 397 Információnyújtás: 2447 Családlátogatás: 562 Tanácsadás: 31 Közvetítés más szolgáltatásba: 47 Segítő beszélgetés: 1576 Szakmaközi megbeszélés: 10 Hivatalos ügyekben való közreműködés: 817 Esetkonferencia: 4 Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 9 Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel Átmeneti és tartós nev. v. Védelembe vétel 2 10 Elhelyezési értekezleten való részvétel Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya gondozása 1 Konfliktuskezelés Adományozás 150 A gyermekjóléti szolgálat tevékenységi körébe tartozó további feladatok A szociális válsághelyzetben levő váradós anyák segítése, tanácsokkal való ellátása. Tárgyévben 4 szociális válsághelyzetben lévő kismama gondozását látták el (ebből egy fő kiskorú, balatonfüredi lakos).

19 A Gyermekjóléti Szolgálat az átmeneti nevelésben lévő gyermek családjába történő visszahelyezhetőségének elősegítése érdekében, a gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján folytatja családgondozási tevékenységét. A családgondozó fenti cél elérése érdekében együttműködik a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ munkatársaival is. A családgondozás elsődleges célja, az átmeneti nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megteremtésének, valamint a gyermekkel való kapcsolattartás megvalósulásának elősegítése. A beszámolóban részletesen kifejtett tények, adatok alapján megállapítható, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az észlelő-jelzőrendszer hatékony működtetéséhez szükséges alapvető feltételek az ellátási területhez tartozó valamennyi település tekintetében biztosítottak A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai ellenőrzése február 11-én megtörtént, az ellenőrzést a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala végezte el, az ellenőrzött időszak október 1-től december 31-ig terjedt. A helyszíni ellenőrzés megállapításai a következők: a Szolgálat tárgyi feltételei maradéktalanul megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A személyi feltételek az ellátási terület gyermeklakosság számának, valamint a gondozott létszámnak megfelel, szakmai tevékenységükhöz kapcsolódó jogszabályok teljesülnek. A Szolgálat a szabadidős tevékenység terén színes programokkal segíti elő a gyermek családban történő nevelkedését, a veszélyeztetettség megelőzését. Az adminisztrációs tevékenység, a dokumentációk, nyilvántartások vezetése megfelel a jogszabályi előírásoknak. A szolgálat a jogszabály által előírtaknak megfelelően gondoskodik az adatok védelméről. A fenntartó a gyermekjóléti szolgálat családgondozói számára szükséges tárgyi feltételeket, valamint a szakmai továbbképzés lehetőségét biztosítja. Gyermekek Napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás A bölcsőde, mint gyermekjóléti intézmény a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás intézménye, amely 0-3 éves kisgyermek napközbeni ellátását, nevelésétgondozását biztosítja.

20 Gyermekjóléti alapellátás részeként elsődleges gyermekvédelmi feladatának tekinti az Intézmény kollektívája a kisgyermekes családok nevelési, szocializációs, egészségnevelési bizonytalanságait, nehézségeit adekvát válaszokkal, támogatással kiküszöbölni. Az elmúlt évek során kialakult gyakorlat alapján már nem csak kizárólag Balatonfüredi családok számára nyújt segítséget gyermekük napközbeni ellátásában, hanem egyre bővülő számban környező településeken élő családok is igénybe vehetik szolgáltatásait. Az üres férőhelyek terhére a Balatonalmádi, Alsóörs, Csopak, Tihany, Balatonszőlős, Paloznak, Pécsely közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek vehető fel, nevelhető-gondozható. Az elmúlt évek során az alábbi településekről láttunk el gyermekeket: Ellátási időszak Település Alsóörs 2 fő 3 fő 0 fő Balatonalmádi 0 fő 1 fő 2 fő Csopak 2 fő 6 fő 4 fő Tihany 1 fő 1 fő 0 fő Paloznak 0 fő 2 fő 0 fő Pécsely 0 fő 0 fő 0 fő Balatonszőlős 0 fő 3 fő 3 fő Aszófő 1 fő 1 fő 1 fő Összesen 6 fő 17 fő 10 fő Balatonfüred 81 fő 72 fő 85 fő Összesen 87 fő 89 fő 95 fő Szociális szempontból megnőtt a bölcsőde szerepe, egyre több olyan kisgyermeket nevelnek, ahol a bölcsődei ellátással a családok megélhetését segítik elő. Gyermekvédelmi támogatásban 2014-ben 5 gyermek részesült, így az ingyenes étkezés számukra biztosított volt. A szülők, kisgyermeknevelők több esetben ezen családokat ruhákkal, játékokkal segítették, támogatták. Rendszeres szakmai kapcsolatot tartanak fent a Szociális Alapszolgáltató Központtal, sajnos már a két intézménynek is van közös kliense. Ezen családokra igyekeznek fokozottan figyelni, s tapasztalataikat megosztani a kolléganőkkel.

21 Az életkori megoszlás eltolódása, is arra enged következtetni, hogy a gyermekek napközbeni ellátása egyre több családban és egyre korábban válik megoldandó problémává. Érdekesség, hogy eddig a szülők elsősorban a GYED letelte után igényelték az intézményi elhelyezést, most már többségében a GYED-et is megszakítják, mert a családoknak nagy szüksége van mindkét szülő jövedelmére, hiszen így is komoly anyagi nehézségekkel küzdenek, ezért nagy örömmel fogadták, hogy Balatonfüreden nem került bevezetésre a működéshez kapcsolódó térítési díj. Az életkort tekintve nő a száma az egy és két éves korú gyermekek beíratásának, 2014-ben már felvételre került egy éven aluli gyermek is, és egyre nagyobb igény jelentkezik a minél korábbi életkorban történő elhelyezésre. Ez jelentős terhet jelenthet a későbbiekben az intézmény számára. Az elmúlt nevelési évben megnőtt a férőhelyre várakozók, jelentkezők száma is. Előző évektől eltérően olyan helyzetbe került az intézmény, hogy kénytelen volt elutasítani felvételi kérelmeket, várólistát felállítani. Megközelítőleg 20 családot érintett ez a probléma. Nevelési Tanácsadó A Nevelési Tanácsadó a Gyvt. 17. (1) bekezdés c) pontja alapján a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot lát el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében. A Nevelési Tanácsadó a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balatonfüredi Tagintézményeként látja el feladatait. A pedagógiai szakszolgálatok szolgáltatásait 0-18 éves korig, illetve a nappali tagozaton folytatott (középfokú) tanulmányok befejezéséig lehet igénybe venni. Ellátási területe Balatonfüred Járás. Más állandó lakóhellyel rendelkező gyermek ellátását akkor vállalhatják, ha iskolája a járás területéhez tartozik. A szakszolgálathoz való bejelentkezés formailag bármilyen lehet. (telefon, személyesen, intézmény kérésére stb.) LOGOPÉDIA: Az óvodás gyermekek pösze terápiáját saját óvodájában, kihelyezett logopédiai foglalkozáson látják el. Más jellegű beszédhibák esetében beszédindítás, dadogás a terápiák a szakszolgálatnál folynak. Szűrt (óvodás korú) gyermekek összesen: Ebből terápiára felvett összesen: Iskolás gyermekek logopédiai terápiája: 318 fő 156 fő 35 fő

22 Az iskolás gyermekek ellátása szintén szakszolgálatunknál történik. NEVELÉSI TANÁCSADÁS: Fejlesztés: - az óvodák kérésére szűrtük a nagycsoportos óvodásokat, majd ennek a szűrésnek az eredménye után végeztük el az egyéni vizsgálatokat, vettünk fel terápiára gyermekeket Óvodás korú: Szűrt gyermekek száma: 305 fő Egyéni vizsgálatok száma: 95 fő Terápia: 63 fő Mozgásterápiás óvodás csoport: 36 fő Iskolás korú gyermekek terápiája: 70 fő Pszichológia: vizsgálat: 74 fő konzultáció/tanácsadás: 64 fő terápia: egyéni: 16 fő csoportos: 12 fő Óvodai csoportban való megfigyelés 3 esetben történt (Tihany, Alsóőrs, Balatonfüred). Iskolai osztályban való megfigyelés 2 esetben történt (Balatonfüred). Konzultáció (pszichológus- pszichiáter- iskolavezetés osztályfőnök-szülő) 2 esetben történt. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatával 3 gyermek esetében folytattak konzultációt. Az intézmény és a KLIK megállapodása alapján 3 Általános Iskolában (Radnóti M. Ált. Isk., Eötvös Ált. Isk., Balatonfüred, Bozzay P. Ált. Isk. Zánka, Nivegy Völgyi Ált. Isk. Balatoncsicsó) és 1 Gimnáziumban (Lóczy L. Gimn. Balatonfüred) heti 8 órában kihelyezett pszichológiai ellátást végeztek. GYÓGYTESTNEVELÉS 3 fő megbízási szerződéssel látja el a feladatot. Település ellátott gyereklétszám ellátott intézmény Alsóőrs: 11 fő Endrődi S. Általános Iskola Zánka 19 fő Bozzay P. Általános Iskola Balatoncsicsó 9 fő Nivegy Völgyi Ált. Isk. Balatonfüred 31 fő Radnóti M. Ált.Isk. Eötvös L. Ált. Isk. Balatonfüredi Református Ált. Isk. Lócsy L. Gimn. Szent Benedek Szakk. Gimn. KORAI FEJLESZTÉS Az első félévben heti 4 órában 8 fő vette igénybe.

23 IV. Bűnmegelőzési Program Balatonfüred Város Önkormányzata a 345/2003. (XI. 27.) KH számú határozatával megalkotta Balatonfüred Város Közbiztonsági Koncepcióját, amit a Képviselő-testület a 244/2005. (IX. 15.) KH számú határozatával módosított és kibővített. A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás a 41/2006 (X.16.) számú határozatával megalkotta a kistérség bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióját. A Képviselőtestület a 157/2006. (V.25.) számú határozatával támogatta a kábítószer egyeztető fórum létrehozását, amelynek kiemelt feladata, hogy támogatja az alulról jövő kezdeményezéseket, szakmai ajánlóként koordinálja és elősegíti az országos és nemzetközi pályázatokon való részvételt. Szakmai javaslatot fogalmaz meg a kábítószer probléma visszaszorítására, elkészíti a városi stratégiát. A Városi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elsősorban tervező, szervező, koordináló és ellenőrző tevékenységet végez. Legfontosabb feladatainak tekinti a bűnmegelőzési szemlélet formálását, tudatosítását, az állampolgárok egymás iránt tanúsított felelősségének előmozdítását, a település biztonságának növelését, a lokális programok támogatását. Balatonfüredi Rendőrkapitányság évi Balatonfüred városát érintő bűnmegelőzési tevékenysége vonatkozásában: I. Rendőrségi prevenciós programok: DADA program / általános iskolák /: Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola / évfolyam osztályai / Balatonfüred Radnóti Miklós Általános Iskola / évfolyam osztályai / Balatonfüred Református Általános Iskola / / évfolyam osztályai / Oktató: Szekeres Kornél r. őrgy. megelőzési főelőadó ELLEN SZER program / középiskolák /: Balatonfüred Lóczy Lajos Gimnázium / 9. évfolyam osztályai / Balatonfüred Szent Benedek Gimnázium / 9. évfolyam osztályai / Oktató: Szekeres Kornél r. őrgy. megelőzési főelőadó OVIZSARU program / nagycsoport / : Balatonfüred Kerekerdő Óvoda / Mesevilág Tagóvoda / nagycsoport / Oktató: Szekeres Kornél r. őrgy. megelőzési főelőadó

24 Bűnmegelőzési tanácsadó / középiskolákban től / Balatonfüred Lóczy Lajos Gimnázium / évfolyam osztályai / Balatonfüred Szent Benedek Gimnázium / évfolyam osztályai / Oktató: Rezi Attila r. alez. bűnmegelőzési tanácsadó II. Rendőrségi bemutatók: Nyári városi napközis tábor: Balatonfüred / 3 alkalommal, minden nyáron a szünet időtartama alatt / Óvodás Rendőrnap: Évente a Rendőr-naphoz kötődően, a kapitányság illetékességi területén található valamennyi óvoda bevonásával. III. Bűnelkövető gyermek és fiatalkorúak A gyermek és fiatalkorúak által elkövetett, ismertté vált szabálysértések / bűncselekmények fajtái/jellege: engedély nélküli vezetés közúti közlekedés szabályainak kisebb fokú megsértése / lopás, rongálás, garázdaság, testi sértés, kábítószerrel visszaélés / fogyasztás /, zaklatás, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, hamis magánokirat felhasználása A gyermek és fiatalkorúak által elkövetett, ismertté vált bűncselekmények elkövetésének okai: korosztályi hatás, alkoholos illetve kábítószeres befolyásoltság, konfliktuskezelési képesség hiánya, rendezetlen családi személyi-anyagi helyzet, párkapcsolati problémák, A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival való kapcsolat / együttműködés tapasztalatai: Hosszú évek óta jó szakmai munka kapcsolat jellemző a Balatonfüredi Rendőrkapitányság a Balatonfüred Város Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, a Balatonfüredi Járási Hivatal Gyámhivatala, a települési gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek között. - Együttműködés a Balatonfüredi Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum munkájában. - Együttműködés a Balatonfüredi Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum keretein belül működő Idősügyi Munkacsoport tevékenységében. - Együttműködés az egymás által szervezett szakmai fórumokon való részvétel

25 keretében. - Együttműködés keretében havonta közös eset megbeszélés, a gyermek vagy fiatalkorúval kapcsolatos probléma mielőbbi hathatós megoldása és kezelése érdekében az érintett körzeti megbízottakkal. Balatonfüred, május 20. dr. Tósoki Csilla osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2014. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2014. május 29-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: 1/570 /2014 Előkészítő: Végh Endréné ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014.

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Szám: /2007. Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes: Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvető. Dr. Tárnoki Richárd jegyző ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26. ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Szám: 1/ 367 - /2015. Előkészítő: Váradi Gézáné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi beszámolója

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése. 4.napirendi ponthoz Előterjesztés a 2012. május 17. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

7. napirendi pont: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2015. évről

7. napirendi pont: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2015. évről 2016. április 21. 7. napirendi pont: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2015. évről Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2016.

SZAKMAI PROGRAM 2016. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2016. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Elérhetőség Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 7800 Siklós, Köztársaság tér 8. Telefon/fax.: 72/579-134 E-mail: csaladsegito@siklos.hu Ellátási terület: Siklós, Matty

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-i ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat társulásainak 2013.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-i ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat társulásainak 2013. 867-1/2014. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat társulásainak 2013. évi munkájáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2016. január 01. Tartalomjegyzék 1. Az intézményre vonatkozó adatok 3. oldal 2. Az ellátottak köre és az ellátási terület

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2015. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 5 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 5

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 8. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programja Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell! A jószándék

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015

BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015 BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015 Készítette: Dancza Istvánné bölcsődevezető Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 1 Intézményünk ellátó rendszerben

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről.

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1505-2/2014. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: A sajókazai Nappali

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Rábapatona Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdésében úgy rendelkezik,

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenységéről DÖRGICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Szám: E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. 04.26 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenységéről Tisztelt

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat Vép

Gyermekjóléti Szolgálat Vép Gyermekjóléti Szolgálat Vép Szakmai program 2013. június Tartalomjegyzék I. A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye... 3 II. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői... 3

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előte~jesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2014. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2014. február 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/570- /2014. Előkészítő: Kovács Judit Bölcsődevezető E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2014. február

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 1. előterjesztés száma: 173/2016. 2. előterjesztést készítő személy neve: Zimmermann

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2014. évi beszámolója. Nagymaros

2014. évi beszámolója. Nagymaros Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2016. Készítette: Lukácsné Ódor Olga szaktanácsadó 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Tel./fax: +36-1/210-9188;

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti Működési Szabályzata 2014I. Fejezet Általános rendelkezések A Szervezeti Működési Szabályzat (továbbiakban ) célja, hogy rögzítse a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június..-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június..-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 147/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június..-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.) számú határozatával. tartalma I. Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben