IDŐMÉRLEG 2009/2010. Összefoglaló adattár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IDŐMÉRLEG 2009/2010. Összefoglaló adattár"

Átírás

1 Központi Statisztikai Hivatal IDŐMÉRLEG Összefoglaló adattár Budapest, 2012

2 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2012 ISBN ISBN (online) Készült: a KSH Életmód-, foglalkoztatás- és oktatásstatisztikai főosztályán Számítógépes feldolgozás: Fazekas Gyula, Informatikai főosztály Főosztályvezető: Janák Katalin Felelős: Grábics Ágnes Közreműködött: Emődi Krisztina Illésné Lukács Mária Kasza Jánosné Kovács Anna Lakatos Judit Tabajdi Márta Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet! A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni. Információszolgálat Telefon: (+63-1) ; Fax: (+63-1) Internet: Borítóterv: Lounge Design Kft. Nyomdai kivitelezés: Xerox Magyarország Kft

3 Tartalomjegyzék Bevezető... 5 Részletes táblázatok,... 9 Összehasonlító táblázatok Mellékletek I. sz. melléklet: A tevékenységek elnevezése és kódmeghatározása II. sz. melléklet: Aggregált tevékenység tartalma és kódmeghatározása, Jelmagyarázat.. = Az adat nem ismeretes. 0 = A mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve nullát ad.

4

5 Bevezető Az időmérleg felvételekről általában A Központi Statisztikai Hivatal október 1. és. szeptember 30. között időmérlegfelvételt hajtott végre a magánháztartásokban élő éves népesség körében. Hasonló felvételre az évi indulás óta a jelen kötetben részletezett felvétellel együtt eddig összesen 6 alkalommal került sor. Ezzel Magyarország az időmérleg-felvételek tekintetében nemzetközi szinten is élen jár. Az időmérleg-felvételek az időszak (teljes év vagy annak egy része), a vonatkozási kör, a minta nagysága és az alkalmazott tevékenységi osztályozás szempontjából nem tekinthetők egységesnek, erre az adatok időbeli összehasonlításánál mindenképpen tekintettel kell lenni. Az adattár két fő részből áll. Az első rész a. évi időmérleg-felvétel részletes adatait tartalmazza a éves népességre vonatkozóan nem, településtípus, életkor, munkaerőpiaci státus, iskolai végzettség, háztartástípus szerinti részletezésben, a. évi kérdőívnél alkalmazott tevékenységi bontás valamennyi (elemi) tevékenységével elszámolva. A kötet második részében találhatók az összehasonlító idősoros táblák. Ezek tevékenységi bontása a. évre vonatkozó táblákhoz képest kevésbé részletes, csak az összehasonlítható tevékenységeket tartalmazza, jellemzően az aggregált tevékenységek ebből tételeként. Az utolsó időmérleg-felvétel mintaelemszáma jóval kisebb volt, mint a kötetben szereplő két másik felvétel az., illetve az. éveké, így az utolsó felvételre jellemző előfordulási gyakoriságot kell az adatok felhasználásánál mint korlátot alapul venni. Az összehasonlító idősoros táblák a éves népességre vonatkoznak. Az adattárban a népesség napi időfelhasználásának jellemzésére a vonatkozó nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a következő három mutató szolgál: A mutató: egy főre jutó átlagos napi időráfordítás (percben) a teljes vonatkozási körre számolva, függetlenül attól, hogy az adott sokaságból ténylegesen hányan végezték a vizsgált napon az adott tevékenységet. Az A mutató esetében az összes végzett tevékenység együttes ideje 1440 perc, azaz 24 óra. B mutató: az adott tevékenységet végzők aránya a megfigyelt sokaságból. C mutató: az adott tevékenységet ténylegesen végzők átlagos időráfordítása percben. 5

6 Előzmények Magyarországon a lakosság időfelhasználásának vizsgálatát célzó időmérleg-felvételt az 1960-as évek eleje óta nagyjából tízévente hajt végre a Központi Statisztikai Hivatal. Ezek sorába illeszkedett a. évi, a éves lakosságra kiterjedő időmérleg-felvétel. A KSH utolsó három egész évet átfogó időmérleg-felvételének főbb jellemzői Megnevezés Felvételi időszak március. február szeptember. augusztus október. szeptember Felvételi sokaság évesek évesek évesek Személyenkénti naplók száma Négy, évszakonként 1 1 a hét eltérő napjairól Négy, évszakonként 1 1 a hét eltérő napjairól Egy, a hét egy előre kijelölt napjáról, egy további a évesek és a éves foglalkoztatottak esetében hétvégén, ha az első napló hétköznapon készült (és fordítva) Naplók körülbelüli száma (ebből 9000 ún. első napló) Kódolt elemi tevékenységek száma Időmérlegnapló típusa Nyitott Mintakeret, mintavételi szabályok A. évi felvétel október 1-jén indult és. szeptember 30-án fejeződött be. Ez idő alatt mintegy 13 ezer időmérleg-napló készült el, oly módon, hogy a évesek közül minden kijelölt címen egy személyt választottunk. Kivételt jelentett, ha a kiválasztott 6

7 személy év közötti volt, ebben az esetben egy további személlyel, a gyermek gondviselőjével (preferált személy: az anya) is készült ugyanarról a napról interjú. A mintába kerülő elsődleges címek tervezett száma volt. A megvalósulási arány javítása céljából a minta keretét a munkaerő-felmérés (MEF) kirotált, illetve meghiúsult címeinek állománya adta, de a lefedettség javítása céljából ezt kiegészítettük az új építésű lakások közül választott címekkel. A címből on volt korábban sikeres MEF, 1533 olyan cím volt, ahol a MEF valamilyen okból meghiúsult, 737 cím a után épült lakások címregiszteréből származott. A mintavételi tervet és a rétegezést a MEF-mintára történő ráépülés nagyban determinálta, így a felvétel azzal közel azonos településkörben összesen 637 településen folyt. A mintaelemszám elosztása a mintavételi rétegek között arányosan történt. A rétegeken belül a címkiválasztás véletlen szisztematikus módon zajlott. Az éves mintából 12 egyenértékű, de nem azonos elemszámú havi részminta készült. Az adott címen élők közül naplóvezetésre az a személy lett kiválasztva, akinek a születésnapja január 1-jéhez a legközelebb esett. Ha a kiválasztott személy nem vállalta a közreműködést, helyettesíthető volt vele azonos korcsoportba (10 14, 15 24, 25 39, 40 49, 50 59, évesek) tartozó másik háztartástaggal. A napok kiválasztásánál cél volt, hogy a havi minta tükrözze a hét napjainak eloszlását, illetve szempont volt az is, hogy a kisebb településeken, ahol jellemzően csak egy összeíró dolgozott, egy napra egy kikérdezés jusson. Amennyiben az interjúra az előre meghatározott időpontban nem kerülhetett sor, helyette az ezt követő háromhetes időszak bármely hétnek az eredetileg kijelölttel azonos sorszámú napja is megfelelt az összeírás céljára. Két időmérlegnapló, egy hétköznapi és egy hétvégi felvétele történt meg a évesek és a évesek közül azokról, akik végeztek keresőtevékenységet; azonban az adattár alapját képező feldolgozásban minden személyt csak az elsőként felvett napló reprezentál. Mivel az időmérleg-felvétel esetében nagyobb arányú meghiúsulásra lehetett számítani, az elsődleges címhez Budapesten és a megyei jogú városokban 3, a többi településtípusnál 2 pótcím tartozott. Ezek között hierarchikus viszony állt fenn, azaz a pótcímek közül először az első számún kellett megkísérelni az összeírást. A pótcímzés szabályai az ismert személyi összetételű MEF-címek és a többi cím esetében különbözőek voltak. 7

8 A minta súlyozásához a keretet a továbbvezetett népességszám nem, korcsoport és településtípus szerinti bontásai jelentették. A feldolgozott 8798 személyi napló minden mintába került személynél az első kikérdezésekor az elsődleges, vagy a pótcímen felvett (a hét egyes napjain azonos valószínűséggel készült) napló volt. Felvételi bizonylatok, nómenklatúrák A. évi felvétel adattartalmában a korábbi időmérleg-felvételnél használthoz hasonló, de a vonatkozó nemzetközi előírások szerint átdolgozott háztartási kérdőívből, személyi kérdőívből és az ahhoz tartozó naplóból állt. A évesek esetében használt személyi kérdőívből néhány elsődlegesen a munkaerőpiachoz kapcsolódó blokk kimaradt, viszont a számítógép-, mobiltelefon-használati szokás blokk lekérdezése részletesebben történt. Az időmérlegnapló a következő információkat tartalmazta a kérdezett egy napjáról: tevékenység kezdete, részletes megadása; kinek a részére végezte; hol történt, illetve ha közlekedett, a közlekedési eszköz típusa; kivel végezte együtt, ki vett abban részt; ki(k) volt(ak) még jelen; egyidejűleg végzett (további) tevékenység megnevezése. Az adattár feldolgozásai (fő)tevékenység szerint történtek, míg az, hogy kinek a részére végezték, egyes tevékenységeknél szűrő feltételként szerepelt. A tevékenységek osztályozási rendszerének alapstruktúrája az utolsó három felvétel esetében azonos volt, de részletezése felvételről felvételre eltért, és különbözők voltak a kinek a részére végezte kérdésnél megadott válaszlehetőségek is. Az. és a. évi felvételek tevékenységlistáinak megfeleltetése a kötet végén az I. sz. mellékletben szerepel, a minősítőkód alternatíváival egyetemben. Az. évi és az. évi felvételek hasonló segédlete ez utóbbi felvétel részletes nómenklatúrája a 2002-ben megjelent A népesség időfelhasználása -ben és -ben című KSH-kiadványban. A. évi felvétel tevékenységi kódjai a táblákban szereplő csoportosításban a II. sz. mellékletben találhatók. 8

9 RÉSZLETES TÁBLÁZATOK

10

11 TÁBLAJEGYZÉK Táblacím A-B-C A B C mutató oldalszáma 1. A éves népesség napi időfelhasználása nemek szerint, A éves népesség napi időfelhasználása a lakóhely településtípusa szerint, Összesen Férfi Nő A éves népesség napi időfelhasználása korcsoportok szerint, Összesen Férfi Nő A éves népesség napi időfelhasználása munkaerő-piaci státusz (önbesorolás) szerint, Összesen Férfi Nő A éves népesség napi időfelhasználása iskolai végzettség szerint, Összesen Férfi Nő A éves népesség napi időfelhasználása háztartás taglétszáma szerint, Összesen Férfi Nő

12 1. A éves népesség napi időfelhasználása nemek szerint, "A" mutató, perc/fő "B" mutató, % "C" mutató, perc/fő férfi nő együtt férfi nő együtt férfi nő együtt I. Társadalmilag kötött tevékenységek ,6 99,4 98, Kereső-, termelőtevékenység ,4 43,5 48, Főfoglalkozás ,2 25,7 30, Nem mezőgazdasági ,8 24,3 27, Mezőgazdasági ,3 1,7 2, Jövedelemkiegészítő és egyéb termelőtevékenység ,6 21,8 22, Nem mezőgazdasági ,8 10,1 9, Mezőgazdasági (saját és más háztartásnak) ,6 13,1 14, Állattenyésztés ,0 7,7 8, Növénytermesztés ,2 6,2 7, Élelmiszer-tartósítás (pl. befőzés) ,3 1,7 1, Egyéb a mezőgazdasághoz kapcsolódó munka ,1 0,5 1, Tanulás, önképzés ,0 11,8 12, Iskolarendszerű ,3 10,1 10, Iskolai elfoglaltság ,9 7,2 8, Felkészülés ,4 7,8 8, Önképzés ,8 2,8 2, Szervezett keretek között ,4 0,3 0, Egyéni, otthoni ,5 2,6 2, Foglalkoztatáshoz kapcsolódó képzés ,2 0,1 0, A saját háztartás ellátása ,8 90,1 79, Hagyományos (női) háztartási munkák ,0 89,6 72, Főzés, terítés, tálalás ,4 80,3 61, Mosogatás, törölgetés ,3 70,0 46, Lakás takarítása, rendrakás ,3 55,0 37, Mosás, vasalás ,5 31,9 18, Felnőttek ápolása, gondozása ,1 2,7 2, Ház körüli munkák ,0 14,6 20, Kert, udvar, járda takarítása ,4 10,5 15, Fűtés, vízhordás ,0 4,9 7, Javító, karbantartó munkák, építkezés ,8 3,6 5, Ruhaneműk, javítása, varrása ,0 2,7 1, Jármű, háztartási berendezés, bútor javítása, karbantartása ,0 0,3 2, Épület, helyiség felújítása, építkezés ,0 0,6 1, Egyéb, a saját háztartás ellátását szolgáló tevékenység ,5 0,5 0, Vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, ügyintézés ,9 46,2 39, Vásárlás ,7 42,9 36, Személyi és egyéb szolgáltatás igénybevétele ,1 1,5 1, Ügyintézés ,5 4,9 4, Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele ,6 3,3 3, Gyermekek ellátása, gondozása (saját) ,8 23,0 19, Testi gondozás ,9 15,4 11, Mesélés, játék ,6 14,6 13, Közös tanulás ,9 6,3 4, Gyermek szállítása, kísérése, egyéb ,3 2,8 2, Közlekedés ,1 75,4 78, Gyalogosan ,7 48,0 45, Kerékpárrral ,4 11,7 12, Gépkocsival, motorkerékpárral ,4 20,2 26, Helyi tömegközlekedési eszközzel és egyéb módon ,2 15,6 14, Távolsági tömegközlekedési eszközzel ,6 5,3 5,

13 1. A éves népesség napi időfelhasználása nemek szerint, (folytatás) "A" mutató, perc/fő "B" mutató, % "C" mutató, perc/fő férfi nő együtt férfi nő együtt férfi nő együtt II. 7. Fiziológiailag kötött tevékenység ,0 100,0 100, Alvás ,0 100,0 100, Testi higiénia, öltözködés ,8 99,9 99, Étkezés ,9 100,0 100, Reggelizés ,9 82,8 83, Ebédelés ,5 95,3 94, Vacsorázás ,9 88,2 89, Tízórai, uzsonna ,5 20,9 20, Kávézás, teázás ,5 43,1 41, Egyéb nem főétkezés, nassolás ,0 9,6 11, Passzív pihenés, fekvés ébren ,4 33,4 32, Betegség miatti fekvés, öngyógyítás ,6 6,4 5, III. Szabadon végzett tevékenységek ,9 97,9 97, Szabadidő társas eltöltése ,0 54,8 54, Beszélgetés ,7 43,3 43, Vendégeskedés ,5 10,0 9, Kocsmázás ,1 0,3 1, Társas szórakozás (tánc, kártya stb.) ,8 3,3 4, Egyéb családi tevékenység ,0 10,4 9, Vallásgyakorlás, szervezeti tevékenységben való részvétel ,9 3,9 3, Vallásgyakorlás ,5 3,4 2, Szervezeti, egyesületi tevékenység ,5 0,6 0, Kulturális és sportrendezvények látogatása ,8 2,0 1, Mozi ,7 0,9 0, Egyéb kulturális intézmények ,7 0,8 0, Sportrendezvények ,5 0,3 0, Kulturális, szórakoztató tevékenységek együtt ,5 92,2 91, Olvasás ,7 26,9 26, Újság, folyóirat, egyéb ,7 18,8 20, Könyv ,7 9,9 7, Rádió-, magnó-, lemez-, CD-hallgatás ,8 3,0 3, Rádióhallgatás ,2 1,9 2, Magnó-, lemez-, CD-hallgatás ,5 1,1 1, Tévénézés, videózás, internetezés ,0 87,2 87, Tévénézés ,6 83,9 83, Videózás ,3 3,2 3, Internetezés ,3 9,3 12, Egyéb kedvtelések ,2 20,5 19, Szobanövények, házi kedvencek gondozása ,3 17,1 16, Egyéb hobbi ,8 4,6 4, Séta, kirándulás, sport ,2 14,1 17, Séta, kirakat-, városnézés ,4 8,9 8, Kirándulás, strandolás, természetjárás, horgászat ,7 1,6 2, Sport, egyéb testedzés ,9 4,6 7, Egyéb szabadon végzett tevékenységek ,0 17,5 22, Ismeretlen, be nem sorolható tevékenységek ,1 0,1 0, Összesen ,0 100,0 100, Megfigyelések száma, n Teljes sokaság, ezer fő

14 2. A éves népesség napi időfelhasználása a lakóhely településtípusa szerint, "A" Napi átlagos időráfordítás, perc/fő Összesen Budapest Megyeszékhely Egyéb város Község I. Társadalmilag kötött tevékenységek Kereső-, termelőtevékenység Főfoglalkozás Nem mezőgazdasági Mezőgazdasági Jövedelemkiegészítő és egyéb termelőtevékenység Nem mezőgazdasági Mezőgazdasági (saját és más háztartásnak) Állattenyésztés Növénytermesztés Élelmiszer-tartósítás (pl. befőzés) Egyéb a mezőgazdasághoz kapcsolódó munka Tanulás, önképzés Iskolarendszerű Iskolai elfoglaltság Felkészülés Önképzés Szervezett keretek között Egyéni, otthoni Foglalkoztatáshoz kapcsolódó képzés A saját háztartás ellátása Hagyományos (női) háztartási munkák Főzés, terítés, tálalás Mosogatás, törölgetés Lakás takarítása, rendrakás Mosás, vasalás Felnőttek ápolása, gondozása Ház körüli munkák Kert, udvar, járda takarítása Fűtés, vízhordás Javító, karbantartó munkák, építkezés Ruhaneműk, javítása, varrása Jármű, háztartási berendezés, bútor javítása, karbantartása Épület, helyiség felújítása, építkezés Egyéb, a saját háztartás ellátását szolgáló tevékenység Vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, ügyintézés Vásárlás Személyi és egyéb szolgáltatás igénybevétele Ügyintézés Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele Gyermekek ellátása, gondozása (saját) Testi gondozás Mesélés, játék Közös tanulás Gyermek szállítása, kísérése, egyéb Közlekedés Gyalogosan Kerékpárrral Gépkocsival, motorkerékpárral Helyi tömegközlekedési eszközzel és egyéb módon Távolsági tömegközlekedési eszközzel Együtt 14

15 2. A éves népesség napi időfelhasználása a lakóhely településtípusa szerint, (folytatás) "A" Napi átlagos időráfordítás, perc/fő Összesen Budapest Megyeszékhely Egyéb város Község II. 7. Fiziológiailag kötött tevékenység Alvás Testi higiénia, öltözködés Étkezés Reggelizés Ebédelés Vacsorázás Tízórai, uzsonna Kávézás, teázás Egyéb nem főétkezés, nassolás Passzív pihenés, fekvés ébren Betegség miatti fekvés, öngyógyítás Együtt III. Szabadon végzett tevékenységek Szabadidő társas eltöltése Beszélgetés Vendégeskedés Kocsmázás Társas szórakozás (tánc, kártya stb.) Egyéb családi tevékenység Vallásgyakorlás, szervezeti tevékenységben való részvétel Vallásgyakorlás Szervezeti, egyesületi tevékenység Kulturális és sportrendezvények látogatása Mozi Egyéb kulturális intézmények Sportrendezvények Kulturális, szórakoztató tevékenységek együtt Olvasás Újság, folyóirat, egyéb Könyv Rádió-, magnó-, lemez-, CD-hallgatás Rádióhallgatás Magnó-, lemez-, CD-hallgatás Tévénézés, videózás, internetezés Tévénézés Videózás Internetezés Egyéb kedvtelések Szobanövények, házi kedvencek gondozása Egyéb hobbi Séta, kirándulás, sport Séta, kirakat-, városnézés Kirándulás, strandolás, természetjárás, horgászat Sport, egyéb testedzés Egyéb szabadon végzett tevékenységek Ismeretlen, be nem sorolható tevékenységek Összesen Megfigyelések száma, n Teljes sokaság, ezer fő

16 2. A éves népesség napi időfelhasználása a lakóhely településtípusa szerint, "A" Napi átlagos időráfordítás, perc/fő Férfi Budapest Megyeszékhely Egyéb város Község I. Társadalmilag kötött tevékenységek Kereső-, termelőtevékenység Főfoglalkozás Nem mezőgazdasági Mezőgazdasági Jövedelemkiegészítő és egyéb termelőtevékenység Nem mezőgazdasági Mezőgazdasági (saját és más háztartásnak) Állattenyésztés Növénytermesztés Élelmiszer-tartósítás (pl. befőzés) Egyéb a mezőgazdasághoz kapcsolódó munka Tanulás, önképzés Iskolarendszerű Iskolai elfoglaltság Felkészülés Önképzés Szervezett keretek között Egyéni, otthoni Foglalkoztatáshoz kapcsolódó képzés A saját háztartás ellátása Hagyományos (női) háztartási munkák Főzés, terítés, tálalás Mosogatás, törölgetés Lakás takarítása, rendrakás Mosás, vasalás Felnőttek ápolása, gondozása Ház körüli munkák Kert, udvar, járda takarítása Fűtés, vízhordás Javító, karbantartó munkák, építkezés Ruhaneműk, javítása, varrása Jármű, háztartási berendezés, bútor javítása, karbantartása Épület, helyiség felújítása, építkezés Egyéb, a saját háztartás ellátását szolgáló tevékenység Vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, ügyintézés Vásárlás Személyi és egyéb szolgáltatás igénybevétele Ügyintézés Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele Gyermekek ellátása, gondozása (saját) Testi gondozás Mesélés, játék Közös tanulás Gyermek szállítása, kísérése, egyéb Közlekedés Gyalogosan Kerékpárrral Gépkocsival, motorkerékpárral Helyi tömegközlekedési eszközzel és egyéb módon Távolsági tömegközlekedési eszközzel Együtt 16

17 2. A éves népesség napi időfelhasználása a lakóhely településtípusa szerint, (folytatás) "A" Napi átlagos időráfordítás, perc/fő Férfi Budapest Megyeszékhely Egyéb város Község II. 7. Fiziológiailag kötött tevékenység Alvás Testi higiénia, öltözködés Étkezés Reggelizés Ebédelés Vacsorázás Tízórai, uzsonna Kávézás, teázás Egyéb nem főétkezés, nassolás Passzív pihenés, fekvés ébren Betegség miatti fekvés, öngyógyítás Együtt III. Szabadon végzett tevékenységek Szabadidő társas eltöltése Beszélgetés Vendégeskedés Kocsmázás Társas szórakozás (tánc, kártya stb.) Egyéb családi tevékenység Vallásgyakorlás, szervezeti tevékenységben való részvétel Vallásgyakorlás Szervezeti, egyesületi tevékenység Kulturális és sportrendezvények látogatása Mozi Egyéb kulturális intézmények Sportrendezvények Kulturális, szórakoztató tevékenységek együtt Olvasás Újság, folyóirat, egyéb Könyv Rádió-, magnó-, lemez-, CD-hallgatás Rádióhallgatás Magnó-, lemez-, CD-hallgatás Tévénézés, videózás, internetezés Tévénézés Videózás Internetezés Egyéb kedvtelések Szobanövények, házi kedvencek gondozása Egyéb hobbi Séta, kirándulás, sport Séta, kirakat-, városnézés Kirándulás, strandolás, természetjárás, horgászat Sport, egyéb testedzés Egyéb szabadon végzett tevékenységek Ismeretlen, be nem sorolható tevékenységek Összesen Megfigyelések száma, n Teljes sokaság, ezer fő

18 2. A éves népesség napi időfelhasználása a lakóhely településtípusa szerint, "A" Napi átlagos időráfordítás, perc/fő Nő Budapest Megyeszékhely Egyéb város Község I. Társadalmilag kötött tevékenységek Kereső-, termelőtevékenység Főfoglalkozás Nem mezőgazdasági Mezőgazdasági Jövedelemkiegészítő és egyéb termelőtevékenység Nem mezőgazdasági Mezőgazdasági (saját és más háztartásnak) Állattenyésztés Növénytermesztés Élelmiszer-tartósítás (pl. befőzés) Egyéb a mezőgazdasághoz kapcsolódó munka Tanulás, önképzés Iskolarendszerű Iskolai elfoglaltság Felkészülés Önképzés Szervezett keretek között Egyéni, otthoni Foglalkoztatáshoz kapcsolódó képzés A saját háztartás ellátása Hagyományos (női) háztartási munkák Főzés, terítés, tálalás Mosogatás, törölgetés Lakás takarítása, rendrakás Mosás, vasalás Felnőttek ápolása, gondozása Ház körüli munkák Kert, udvar, járda takarítása Fűtés, vízhordás Javító, karbantartó munkák, építkezés Ruhaneműk, javítása, varrása Jármű, háztartási berendezés, bútor javítása, karbantartása Épület, helyiség felújítása, építkezés Egyéb, a saját háztartás ellátását szolgáló tevékenység Vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, ügyintézés Vásárlás Személyi és egyéb szolgáltatás igénybevétele Ügyintézés Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele Gyermekek ellátása, gondozása (saját) Testi gondozás Mesélés, játék Közös tanulás Gyermek szállítása, kísérése, egyéb Közlekedés Gyalogosan Kerékpárrral Gépkocsival, motorkerékpárral Helyi tömegközlekedési eszközzel és egyéb módon Távolsági tömegközlekedési eszközzel Együtt 18

19 2. A éves népesség napi időfelhasználása a lakóhely településtípusa szerint, (folytatás) "A" Napi átlagos időráfordítás, perc/fő Nő Budapest Megyeszékhely Egyéb város Község II. 7. Fiziológiailag kötött tevékenység Alvás Testi higiénia, öltözködés Étkezés Reggelizés Ebédelés Vacsorázás Tízórai, uzsonna Kávézás, teázás Egyéb nem főétkezés, nassolás Passzív pihenés, fekvés ébren Betegség miatti fekvés, öngyógyítás Együtt III. Szabadon végzett tevékenységek Szabadidő társas eltöltése Beszélgetés Vendégeskedés Kocsmázás Társas szórakozás (tánc, kártya stb.) Egyéb családi tevékenység Vallásgyakorlás, szervezeti tevékenységben való részvétel Vallásgyakorlás Szervezeti, egyesületi tevékenység Kulturális és sportrendezvények látogatása Mozi Egyéb kulturális intézmények Sportrendezvények Kulturális, szórakoztató tevékenységek együtt Olvasás Újság, folyóirat, egyéb Könyv Rádió-, magnó-, lemez-, CD-hallgatás Rádióhallgatás Magnó-, lemez-, CD-hallgatás Tévénézés, videózás, internetezés Tévénézés Videózás Internetezés Egyéb kedvtelések Szobanövények, házi kedvencek gondozása Egyéb hobbi Séta, kirándulás, sport Séta, kirakat-, városnézés Kirándulás, strandolás, természetjárás, horgászat Sport, egyéb testedzés Egyéb szabadon végzett tevékenységek Ismeretlen, be nem sorolható tevékenységek Összesen Megfigyelések száma, n Teljes sokaság, ezer fő

20 3. A éves népesség napi időfelhasználása korcsoportok szerint, "A" Napi átlagos időráfordítás, perc/fő Összesen I. Társadalmilag kötött tevékenységek Kereső-, termelőtevékenység Főfoglalkozás Nem mezőgazdasági Mezőgazdasági Jövedelemkiegészítő és egyéb termelőtevékenység Nem mezőgazdasági Mezőgazdasági (saját és más háztartásnak) Állattenyésztés Növénytermesztés Élelmiszer-tartósítás (pl. befőzés) Egyéb a mezőgazdasághoz kapcsolódó munka Tanulás, önképzés Iskolarendszerű Iskolai elfoglaltság Felkészülés Önképzés Szervezett keretek között Egyéni, otthoni Foglalkoztatáshoz kapcsolódó képzés A saját háztartás ellátása Hagyományos (női) háztartási munkák Főzés, terítés, tálalás Mosogatás, törölgetés Lakás takarítása, rendrakás Mosás, vasalás Felnőttek ápolása, gondozása Ház körüli munkák Kert, udvar, járda takarítása Fűtés, vízhordás Javító, karbantartó munkák, építkezés Ruhaneműk, javítása, varrása Jármű, háztartási berendezés, bútor javítása, karbantartása Épület, helyiség felújítása, építkezés Egyéb, a saját háztartás ellátását szolgáló tevékenység Vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, ügyintézés Vásárlás Személyi és egyéb szolgáltatás igénybevétele Ügyintézés Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele Gyermekek ellátása, gondozása (saját) Testi gondozás Mesélés, játék Közös tanulás Gyermek szállítása, kísérése, egyéb Közlekedés Gyalogosan Kerékpárrral Gépkocsival, motorkerékpárral Távolsági tömegközlekedési eszközzel Helyi tömegközlekedési eszközzel és egyéb módon éves Együtt 20

21 3. A éves népesség napi időfelhasználása korcsoportok szerint, (folytatás) "A" Napi átlagos időráfordítás, perc/fő Összesen II. 7. Fiziológiailag kötött tevékenység Alvás Testi higiénia, öltözködés Étkezés Reggelizés Ebédelés Vacsorázás Tízórai, uzsonna Kávézás, teázás Egyéb nem főétkezés, nassolás Passzív pihenés, fekvés ébren Betegség miatti fekvés, öngyógyítás éves Együtt III. Szabadon végzett tevékenységek Szabadidő társas eltöltése Beszélgetés Vendégeskedés Kocsmázás Társas szórakozás (tánc, kártya stb.) Egyéb családi tevékenység Vallásgyakorlás, szervezeti tevékenységben való részvétel Vallásgyakorlás Szervezeti, egyesületi tevékenység Kulturális és sportrendezvények látogatása Mozi Egyéb kulturális intézmények Sportrendezvények Kulturális, szórakoztató tevékenységek együtt Olvasás Újság, folyóirat, egyéb Könyv Rádió-, magnó-, lemez-, CD-hallgatás Rádióhallgatás Magnó-, lemez-, CD-hallgatás Tévénézés, videózás, internetezés Tévénézés Videózás Internetezés Egyéb kedvtelések Szobanövények, házi kedvencek gondozása Egyéb hobbi Séta, kirándulás, sport Séta, kirakat-, városnézés Kirándulás, strandolás, természetjárás, horgászat Sport, egyéb testedzés Egyéb szabadon végzett tevékenységek Ismeretlen, be nem sorolható tevékenységek Összesen Megfigyelések száma, n Teljes sokaság, ezer fő

22 3. A éves népesség napi időfelhasználása korcsoportok szerint, "A" Napi átlagos időráfordítás, perc/fő Férfi I. Társadalmilag kötött tevékenységek Kereső-, termelőtevékenység Főfoglalkozás Nem mezőgazdasági Mezőgazdasági Jövedelemkiegészítő és egyéb termelőtevékenység Nem mezőgazdasági Mezőgazdasági (saját és más háztartásnak) Állattenyésztés Növénytermesztés Élelmiszer-tartósítás (pl. befőzés) Egyéb a mezőgazdasághoz kapcsolódó munka Tanulás, önképzés Iskolarendszerű Iskolai elfoglaltság Felkészülés Önképzés Szervezett keretek között Egyéni, otthoni Foglalkoztatáshoz kapcsolódó képzés A saját háztartás ellátása Hagyományos (női) háztartási munkák Főzés, terítés, tálalás Mosogatás, törölgetés Lakás takarítása, rendrakás Mosás, vasalás Felnőttek ápolása, gondozása Ház körüli munkák Kert, udvar, járda takarítása Fűtés, vízhordás Javító, karbantartó munkák, építkezés Ruhaneműk, javítása, varrása Jármű, háztartási berendezés, bútor javítása, karbantartása Épület, helyiség felújítása, építkezés Egyéb, a saját háztartás ellátását szolgáló tevékenység Vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, ügyintézés Vásárlás Személyi és egyéb szolgáltatás igénybevétele Ügyintézés Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele Gyermekek ellátása, gondozása (saját) Testi gondozás Mesélés, játék Közös tanulás Gyermek szállítása, kísérése, egyéb Közlekedés Gyalogosan Kerékpárrral Gépkocsival, motorkerékpárral Helyi tömegközlekedési eszközzel és egyéb módon Távolsági tömegközlekedési eszközzel éves Együtt 22

23 3. A éves népesség napi időfelhasználása korcsoportok szerint, (folytatás) "A" Napi átlagos időráfordítás, perc/fő Férfi II. 7. Fiziológiailag kötött tevékenység Alvás Testi higiénia, öltözködés Étkezés Reggelizés Ebédelés Vacsorázás Tízórai, uzsonna Kávézás, teázás Egyéb nem főétkezés, nassolás Passzív pihenés, fekvés ébren Betegség miatti fekvés, öngyógyítás éves Együtt III. Szabadon végzett tevékenységek Szabadidő társas eltöltése Beszélgetés Vendégeskedés Kocsmázás Társas szórakozás (tánc, kártya stb.) Egyéb családi tevékenység Vallásgyakorlás, szervezeti tevékenységben való részvétel Vallásgyakorlás Szervezeti, egyesületi tevékenység Kulturális és sportrendezvények látogatása Mozi Egyéb kulturális intézmények Sportrendezvények Kulturális, szórakoztató tevékenységek együtt Olvasás Újság, folyóirat, egyéb Könyv Rádió-, magnó-, lemez-, CD-hallgatás Rádióhallgatás Magnó-, lemez-, CD-hallgatás Tévénézés, videózás, internetezés Tévénézés Videózás Internetezés Egyéb kedvtelések Szobanövények, házi kedvencek gondozása Egyéb hobbi Séta, kirándulás, sport Séta, kirakat-, városnézés Kirándulás, strandolás, természetjárás, horgászat Sport, egyéb testedzés Egyéb szabadon végzett tevékenységek Ismeretlen, be nem sorolható tevékenységek Összesen Megfigyelések száma, n Teljes sokaság, ezer fő

24 3. A éves népesség napi időfelhasználása korcsoportok szerint, "A" Napi átlagos időráfordítás, perc/fő Nő I. Társadalmilag kötött tevékenységek Kereső-, termelőtevékenység Főfoglalkozás Nem mezőgazdasági Mezőgazdasági Jövedelemkiegészítő és egyéb termelőtevékenység Nem mezőgazdasági Mezőgazdasági (saját és más háztartásnak) Állattenyésztés Növénytermesztés Élelmiszer-tartósítás (pl. befőzés) Egyéb a mezőgazdasághoz kapcsolódó munka Tanulás, önképzés Iskolarendszerű Iskolai elfoglaltság Felkészülés Önképzés Szervezett keretek között Egyéni, otthoni Foglalkoztatáshoz kapcsolódó képzés A saját háztartás ellátása Hagyományos (női) háztartási munkák Főzés, terítés, tálalás Mosogatás, törölgetés Lakás takarítása, rendrakás Mosás, vasalás Felnőttek ápolása, gondozása Ház körüli munkák Kert, udvar, járda takarítása Fűtés, vízhordás Javító, karbantartó munkák, építkezés Ruhaneműk, javítása, varrása Jármű, háztartási berendezés, bútor javítása, karbantartása Épület, helyiség felújítása, építkezés Egyéb, a saját háztartás ellátását szolgáló tevékenység Vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, ügyintézés Vásárlás Személyi és egyéb szolgáltatás igénybevétele Ügyintézés Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele Gyermekek ellátása, gondozása (saját) Testi gondozás Mesélés, játék Közös tanulás Gyermek szállítása, kísérése, egyéb Közlekedés Gyalogosan Kerékpárrral Gépkocsival, motorkerékpárral Helyi tömegközlekedési eszközzel és egyéb módon Távolsági tömegközlekedési eszközzel éves Együtt 24

25 3. A éves népesség napi időfelhasználása korcsoportok szerint, (folytatás) "A" Napi átlagos időráfordítás, perc/fő Nő II. 7. Fiziológiailag kötött tevékenység Alvás Testi higiénia, öltözködés Étkezés Reggelizés Ebédelés Vacsorázás Tízórai, uzsonna Kávézás, teázás Egyéb nem főétkezés, nassolás Passzív pihenés, fekvés ébren Betegség miatti fekvés, öngyógyítás éves Együtt III. Szabadon végzett tevékenységek Szabadidő társas eltöltése Beszélgetés Vendégeskedés Kocsmázás Társas szórakozás (tánc, kártya stb.) Egyéb családi tevékenység Vallásgyakorlás, szervezeti tevékenységben való részvétel Vallásgyakorlás Szervezeti, egyesületi tevékenység Kulturális és sportrendezvények látogatása Mozi Egyéb kulturális intézmények Sportrendezvények Kulturális, szórakoztató tevékenységek együtt Olvasás Újság, folyóirat, egyéb Könyv Rádió-, magnó-, lemez-, CD-hallgatás Rádióhallgatás Magnó-, lemez-, CD-hallgatás Tévénézés, videózás, internetezés Tévénézés Videózás Internetezés Egyéb kedvtelések Szobanövények, házi kedvencek gondozása Egyéb hobbi Séta, kirándulás, sport Séta, kirakat-, városnézés Kirándulás, strandolás, természetjárás, horgászat Sport, egyéb testedzés Egyéb szabadon végzett tevékenységek Ismeretlen, be nem sorolható tevékenységek Összesen Megfigyelések száma, n Teljes sokaság, ezer fő

26 4. A éves népesség napi időfelhasználása munkaerő-piaci státus (önbesorolás) szerint, "A" Napi átlagos időráfordítás, perc/fő Összesen Foglalkoztatott Nyugdíjas Gyermekgondozási ellátáson lévő és háztartásbeli Tanuló Munkanélküli Egyéb okból nem dolgozik I. Társadalmilag kötött tevékenységek Kereső-, termelőtevékenység Főfoglalkozás Nem mezőgazdasági Mezőgazdasági Jövedelemkiegészítő és egyéb termelőtevékenység Nem mezőgazdasági Mezőgazdasági (saját és más háztartásnak) Állattenyésztés Növénytermesztés Élelmiszer-tartósítás (pl. befőzés) Egyéb a mezőgazdasághoz kapcsolódó munka Tanulás, önképzés Iskolarendszerű Iskolai elfoglaltság Felkészülés Önképzés Szervezett keretek között Egyéni, otthoni Foglalkoztatáshoz kapcsolódó képzés A saját háztartás ellátása Hagyományos (női) háztartási munkák Főzés, terítés, tálalás Mosogatás, törölgetés Lakás takarítása, rendrakás Mosás, vasalás Felnőttek ápolása, gondozása Ház körüli munkák Kert, udvar, járda takarítása Fűtés, vízhordás Javító, karbantartó munkák, építkezés Ruhaneműk, javítása, varrása Jármű, háztartási berendezés, bútor javítása, karbantartása Épület, helyiség felújítása, építkezés Egyéb, a saját háztartás ellátását szolgáló tevékenység Vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, ügyintézés Vásárlás Személyi és egyéb szolgáltatás igénybevétele Ügyintézés Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele Gyermekek ellátása, gondozása (saját) Testi gondozás Mesélés, játék Közös tanulás Gyermek szállítása, kísérése, egyéb Közlekedés Gyalogosan Kerékpárrral Gépkocsival, motorkerékpárral Helyi tömegközlekedési eszközzel és egyéb módon Távolsági tömegközlekedési eszközzel Együtt 26

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2011, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI

STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI BUDAPEST, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2005 ISSN 0231-0554 ISBN 963 215 918 7 Készült: a KSH Életszínvonal-

Részletesebben

A pályázat összefoglaló adatai

A pályázat összefoglaló adatai 1. sz. adatlap A pályázat összefoglaló adatai 1. Pályázó vállalkozás adatai 1.1. Teljes neve: 1.2. Székhelye: 1.3. Postacíme: 1.4. Cégjegyzék/vállalkozói igazolvány száma: 1.5. Statisztikai számjele: 1.6.

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991)

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991) MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 5. (Alapítva 99) Közvélemény kutatásunk az écsi szennyvíztisztító telep átalakításáról és korszerűsítéséről 202. április havá történt.

Részletesebben

7. Iskolázottsági adatok

7. Iskolázottsági adatok 7. 7. Iskolázottsági adatok Központi Statisztikai Hivatal. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 7. Iskolázottsági adatok Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-353-1 Készült

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-398-2 Készült a

Részletesebben

be/sfphpm01-05201/2015/mkosz

be/sfphpm01-05201/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dunaújvárosi Sárkányok SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON?

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? JÖVŐKUTATÁSI KUTATÓKÖZPONT Témavezető: Kovács Géza DSc Professor Emeritus Bíráló Bizottság névsora: Sulokné Anwar

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2008 GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2008 NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Nyíregyháza, 2008. február 25.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7.

MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7. MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7. 1 TARTALOM: I. Előzmény 1997-(röviden) 1. MAGÁNNYUGDÍJ RENDSZER II. NYUGDÍJREFORM FOLYAMATOK MAGYARORSZÁGON 2009-2013 1. KORHATÁREMELÉS 2. MAGÁNNYUGDÍJ

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

Módszertani megjegyzések

Módszertani megjegyzések Módszertani megjegyzések Az adatok forrása amennyiben nincs hivatkozás más adatforrásra a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatgyűjtése. 2009-től az adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. AZ 1999/2000. évi életmód-időmérleg felvétel módszertani dokumentációja I.

Központi Statisztikai Hivatal. AZ 1999/2000. évi életmód-időmérleg felvétel módszertani dokumentációja I. Központi Statisztikai Hivatal AZ 1999/2000. évi életmód-időmérleg felvétel módszertani dokumentációja I. Budapest, 2001 1 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai főosztályán a T33

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05

CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05 CÍMKÁRTYA OSAP szám: 1968/05 Terület: Címazonosító: Háztartás sorszáma: Összeírókörzet: Kapcsolattartó adatai Jó ismerős, rokon adatai Régió: Megye: Település (város, község): Neve: Neve: Kerület: Közterület

Részletesebben

be/sfp-09450/2015/mlsz

be/sfp-09450/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etyek Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etyek SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 600 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A MEZİCSÁTI TELEPHELLYEL RENDELKEZİ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZİ FELNİTT

Részletesebben

be/sfp-10564/2015/mlsz

be/sfp-10564/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kazinczy Ferenc Általános Iskola Diák Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kazinczy DSE Gazdálkodási formakód 001 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

A tanulószerzıdések igényfelmérése

A tanulószerzıdések igényfelmérése A tanulószerzıdések igényfelmérése Komplex módszertanú problémafeltárás a tanulószerzıdés jelenlegi rendszerérıl Székesfehérváron 2005-2006. A kutatást a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Székesfehérvár

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 43.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 43. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 43. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236-736-X

Részletesebben

A projekt időtartama: 2008. július 01 2010. április 30.

A projekt időtartama: 2008. július 01 2010. április 30. Jövônk a tét A megváltozott munkaképességû, fogyatékos emberek képzésének és foglalkoztatásának egyéni, személyre szabott segítése TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0046 A projekt időtartama: 2008. július 01 2010.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2014. április 04. Karlócai

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA AZ ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA a Rendırség személyi állományának 2010. évi cafeteria juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról A fegyveres szervek

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon LEONARDO PARTNERSHIP PLAS PROJECT Promotions of life long learning as an active strategy sharing experiences for European solution (No. 2011-1-CZ1-LEO04-07096 3) Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

be/sfp-08089/2015/mlsz

be/sfp-08089/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaliget Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Abaliget Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3170 A kérelmező

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV A szabályozás szerint a gimnázium 9( 10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11 12. évfolyamon a

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tápiószőlősi Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 60908 A kérelmező jogállása

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

be/sfpmod01-08740/2015/mlsz

be/sfpmod01-08740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2013. (VI. 27.) ÁKt határozat Ártánd Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

be/sfphpm01-08073/2015/mlsz

be/sfphpm01-08073/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szigetvári Zrínyi Miklós Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szigetvári Zrínyi Miklós Sport Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı. Rendelet tervezet

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı. Rendelet tervezet ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl Iktatószám: 3-30/2010.

Részletesebben

be/sfp-08285/2015/mlsz

be/sfp-08285/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nemesnádudvari Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve NKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2135 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE03060/2014/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE03060/2014/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS munkaerő-piaci helyzetéről 1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2012. január 1-jén Jász-Nagykun-Szolnok megye lakónépessége 383 ezer fő volt, 3600 fővel volt kevesebb az egy évvel korábbinál.

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

Az esélyegyenlőség a munka világában című kutatás módszertani előtanulmánya

Az esélyegyenlőség a munka világában című kutatás módszertani előtanulmánya Az esélyegyenlőség a munka világában című kutatás módszertani előtanulmánya Budapest TÁMOP 5.5.5: A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM - A TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS ÉS A HATÓSÁGI MUNKA ERŐSÍTÉSE 2010. augusztus

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

I. Az állategység számítás szempontjai

I. Az állategység számítás szempontjai I. Az állategység számítás szempontjai Az elsőfokú hatóság a felperes támogatási kérelmének részben helyt adva négy célprogramban ítélt meg támogatható területeket. A bódvaszilasi illetőségű felperes a

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

ISBN: 978-963-235-348-7 9 789632 353487 Elôzetes adatok KSH_kiadvanysorozat_kotet_1_borito_vonalkoddal.indd 1 2012.03.21. 9:57

ISBN: 978-963-235-348-7 9 789632 353487 Elôzetes adatok KSH_kiadvanysorozat_kotet_1_borito_vonalkoddal.indd 1 2012.03.21. 9:57 Elôzetes adatok Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 1. Előzetes adatok Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-348-7 Készült a Központi

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

ÁSZF Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

ÁSZF Általános Szerződési és Felhasználási feltételek ÁSZF Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Tartalom Üzemeltető adatai Általános tudnivalók Rendelési információk Szállítási feltételek Fizetési feltételek Szavatosság Elállási jog Adatkezelés

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

be/sfp-08451/2015/mlsz

be/sfp-08451/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bajánsenye SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1793 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szeleste-Pósfa Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szeleste-Pósfa SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1883 A kérelmező

Részletesebben

Elıterjesztés. A Képviselı-testület 2012. december 13-án tartandó ülésére.

Elıterjesztés. A Képviselı-testület 2012. december 13-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés A Képviselı-testület 2012. december 13-án tartandó ülésére. A hátrányos helyzető települések legnagyobb problémája a munkanélküliek és a szociális ellátást igénylık

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK MAGYARORSZÁGON

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK MAGYARORSZÁGON ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK MAGYARORSZÁGON kutatási terv BUDAPEST, 2006. BEVEZETÉS Eddig még sosem készült átfogó vizsgálat a magyarországi értelmi fogyatékos népességrıl. Az elmúlt évtizedek nagyobb kutatásai

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről A Kormány.. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről 1. A Kormány összhangban az Európa 2020 stratégiához

Részletesebben

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001 TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK BIZTOSÍTÁSA A PÁIR KERETEIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK FELSOROLÁSA, VALAMINT A FŐBB JOGI RENDELKEZÉSEK KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁSA 2015 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

be/sfp-10414/2015/mlsz

be/sfp-10414/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaujszántó VSE A kérelmező szervezet rövidített neve AVSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét arra, hogy internetes oldalunk használatát megelőzően olvassák el jelen általános szerződési feltételeinket, mert annak használatával

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A 2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax:/06-23/522-363 Honlap: www.erd.hu Iktatószám: 19/35212/3/2016. Belső

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. I. negyedév) Budapest, 2007. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. I. negyedév) Budapest, 2007. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. I. negyedév) Budapest, 2007. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

A 15-29 éves korosztály tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében

A 15-29 éves korosztály tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016 Tudománykommunikáció a Z generációnak Projektvezető: Dr. Törőcsik Mária PTE KTK egyetemi tanár A munkacsoport vezetője: Dr. Szűcs Krisztián PTE KTK adjunktus A 15-29 éves

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. I. negyedév) Budapest, 2006. május

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. I. negyedév) Budapest, 2006. május ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. I. negyedév) Budapest, 2006. május Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezet i összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

1.3.2 Iskolai tapasztalatszerzés. Vitaanyag. Készítette: Magyar István, Nagyné Fóris Katalin

1.3.2 Iskolai tapasztalatszerzés. Vitaanyag. Készítette: Magyar István, Nagyné Fóris Katalin TÁMOP 4.1.2-08/1/B-2009-0002 PÁLYÁZAT 13. SZ. ALPROJEKT 1.3.2 Iskolai tapasztalatszerzés Vitaanyag Készítette: Magyar István, Nagyné Fóris Katalin A 3.2 részben a tanári pályára jelentkezést megelőző pályaalkalmassági

Részletesebben