Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei"

Átírás

1 Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei Tanulói kérdőívek értékelése, 2012 Az értékelés során a tavalyi évhez hasonlóan különválasztottam az alsó (2. és 3. osztály), illetve a felső (4., 5., 6., 7. és 8. osztály) iskolába járó tanulók válaszait. 1. Kérdés: Értékeld a tantárgyakat 1-5-ig: Alsó tagozat Felső Tagozat Összesen Irodalom 4,1 3,98 4,03 Történelem 3,85 3,85 Matematika 4,13 2,7 3,31 Ének 4 3,57 3,78 Egészségtan 3,8 3,8 Egyh ének 4,6 4,7 4,65 Hon és népism 4,8 4,8 Nyelvtan 3,23 3,8 3,56 Földrajz 3,53 3,53 Biológia 3 3 Testnevelés 4,63 3,6 4,04 Szoc életvitel 4,47 4,47 Informatika 4,2 4,2 Angol 4,6 3,48 3,7 Fizika 3,3 3,3 Technika 4,77 4,13 4,45 Néptánc 3,53 1,97 2,75 Term ism. 3,95 3,95 Környezetism 3,87 3,87 Hittan 3,37 4,1 3,79 Kémia 2,65 2,65 Rajz 4,67 3,88 4,21 Médiaism 3,6 3,6 Etika 4,2 4,2 Összesen 4,13 3,71 3,8

2 2. kérdés: A legkedvesebb tantárgyam, miért? Az alsó iskolába járó tanulók esetében elmondható, hogy ennél a kérdésnél egy kivételével minden gyermek meg tudott nevezni legalább egy, de az esetek többségében több tantárgyat is. Továbbra is kedveltek a készségtárgyak (rajz: 9 tanuló, 2. osztály:3, 3. osztály:6, technika: 9 tanuló, 2+7, testnevelés: 7 tanuló, 4+3, ének: 3 tanuló, 1+2), de a gyermekek által kedvelt tantárgyak közé tartozik a hittan (3 tanuló, 3+0,), a környezetismeret (2 tanuló, 1+1), az olvasás (7 tanuló, 2+5) és a matematika (9 tanuló, 2+7). Örömteli, hogy az alsósoknál a tavalyi évhez képest bővült a kedvelt tantárgyak száma. A Miért? kérdésre adott válaszoknál az órákon szerzett jó jegyek és különösképpen a készségtárgyak esetében az órai foglalkozások anyaga (rajzolás, hajtogatás) az, amely miatt a tanulók szeretik az általuk említett tantárgyakat. 4. és 5. osztályban az egyházi ének a legnépszerűbb, négy tanuló (1+3) jelölte meg ezt a tantárgyat a kedvencei között. A 4. osztályban az angolt és a matematikát is kedvelik (2-2). 6. osztályban a hon-és népismeret (4) és a HEFOP szociális kompetencia (3) kapta a legtöbb szavazatot. 7. osztályban az angol, a hittan, az irodalom a történelem és a technika a legnépszerűbbek (egyaránt két szavazat), míg 8.-ban a történelem (3) és az etika (2). Bár osztályonkénti lebontásban nem jelentős a számuk, de több gyermeknél is a kedvelt tantárgyak közé tartozik a fent említettek mellett az ének, az informatika, a rajz és a testnevelés is. A kérdőívekből világosan kiderül, hogy a személyes érdeklődés mellett itt is nagyon fontos szerepet játszik a tanár iránti szimpátia is. Érdekességek: A szünet, mert játszhatunk. (2. osztály) A hittan, mert Jézusról lehet tanulni. (2. osztály) Olvasás, mert vidámságot és értelmet szerez. (3. osztály) 3. A legkevésbé szeretett tantárgyam. Miért? Az alsó tagozatosok között a néptánc a legkevésbé kedvelt tantárgy (8, 4+4), ennek okaként elsősorban a sok ugrálást, táncot jelölték meg a gyerekek, illetve azt, hogy nem szeretnek táncolni (5, 1+4). Kevésbé kedvelt az ének is (6, 1+5). Öten szavaztak a hittanra (2+3), és hárman a matematikára (2+1), az énekhez hasonlóan különböző okok miatt. A 2. osztályosok között a nyelvtan számít a legkevésbé kedvelt tantárgynak, öt tanuló nevezte meg a nyelvtant az általa legkevésbé kedveltnek. Közülük csak egy tanuló volt, aki konkrét okot is említett ( Mert írni kell ).

3 A felső tagozatban sem számít népszerűnek a néptánc (14 tanuló, ), itt is azt jelölik meg a tanulók legfőbb okként, hogy nem szeretnek táncolni (5 tanuló). A 4. és 5. osztályban öten jelölték meg a hittant (2+3), míg az 5. és 6. osztályban kilencen a matematikát (3+6). A 7. és 8. osztályban a biológia és a kémia (egyaránt: 4, 3+1) a legkevésbé népszerűek, amelyben valószínűleg az évközi tanárváltás és az ezzel járó nehézségek játsszák a legfőbb szerepet. 4. Mi az, amit a legjobban szeretsz, ami a leginkább tetszik az iskolában? Az alsó tagozatban két téma köré lehet csoportosítani azokat a dolgokat, amelyeket a gyerekek leginkább szeretnek. Az egyik a szabadidő hasznos eltöltése. A 2. osztályban négyen jelölték meg ennél a kérdésnél a szünetet (3+1), míg összesen tízen a délutáni foglalkozásokat (1+9). Itt kerültek megemlítésre a szakkörök és a napközi is. A másik nagyobb kérdéskör az alsó iskola felszereltsége, a 3. osztályosok közül kilencen említik a különböző játékokat, a focipályát és a berendezési tárgyakat. A felső tagozatban is leginkább a szünetet említik a tanulók (11, ). Elsősorban a szünet idejének eltöltése, illetve az, hogy szünetben nem kötelező kimenni az udvarra. A gyermekek kedvelik a mozgást, ezzel kapcsolatban tíz visszajelzés érkezett ( ) elsősorban a testnevelés-órákra, a sportkörökre és az iskolai sportversenyekre vonatkozóan. A 7. osztályban hárman említették meg az áhítatokat. Ugyancsak hárman tértek ki az interaktív táblákra és az ezzel kapcsolatos informatikai fejlesztésekre ( ). Négyen említették meg ( ) a tanárok kedvességét és segítőkészségét és hárman az iskolai programszervezést ( ). Érdekesség: A sok játék, az ebédlő stb. Leginkább az, hogy itt vagyok benne. Nagyon tetszik a szekrény, a padló, a mosdó és még sok minden, de inkább az a gyönyörű, ha itt vagyunk. (3. osztály) Megtudhatunk olyan dolgokat, amikről még nem is hallottunk és új ismereteket szerezhetünk. (5. osztály) Engedélyt kaptunk az iskolarádió elindítására. (7. osztály)

4 5. Mi az, amit a legkevésbé szeretsz, esetleg egyáltalán nem tetszik az iskolában? A 2. osztályosok ennél a kérdésnél több helyen az általuk kevésbé kedvelt tantárgyakat, illetve iskolatársaikat sorolják fel. A 3. osztályosok viszont már konkrét, megoldásra váró problémákat említenek: az egyik a játékok rongálása (8 tanuló), míg a másik az ebéd minősége (2 fő). A felső tagozatban hatan ( ) írták az udvar ürességét és ezzel kapcsolatban az udvari játékok hiányát. Egyaránt hárman említik a tanárok kivételezését (3, ), a tisztaságot ( ) és az ételek minőségét ( ). 6. osztálytól kezdve fő témának számítanak a szigorú iskolai szabályok (14, ). Itt elsősorban az öltözködéssel és a külalakkal kapcsolatban merültek fel problémák, elsősorban a 8. osztályban ( ). 6. Mi az, ami hiányzik az iskolánkban, de szeretnéd, hogy a későbbiekben legyen? Ide írhatod minden ötletedet, javaslatodat, észrevételedet, ami az iskolai élettel kapcsolatos. Az alsó tagozatban teljesen egyértelmű a gyerekek kívánsága: több játékot szeretnének (17, 3+13, a 2. osztályból egy kivételével mindenki). Elsősorban mérleghinta, csúszda, focipálya és labdák hiányoznak a gyerekeknek, bár a 4. kérdésre adott válaszok alapján örülnek a már meglévő játékoknak. A felső tagozatban is hasonlóak a vélemények, bár a felsősök már nem csak a játékokat hiányolják, ők egyéb fejlesztéseket is szeretnének az iskola területén. A többség (24, ) elsősorban az udvari játékokat hiányolja (focikapuk, hinták, csúszdák, új csocsóasztal) de többen szeretnének egyéb infrastrukturális beruházásokat, fejlesztéseket (12, ), pl.: új tornaterem és WC-k, technikaterem fejlesztése, füvesítés az udvaron, fűtéskorszerűsítés, további interaktív táblák, új bútorok. Ennél a kérdésnél is felmerül az étkezés minősége (6, ). Tantestületünk: Osztályfőnökök: 1. o. Hajósné Szabó Emőke (Az elsősök nem töltöttek kérdőívet.) 2. o. Kovácsné Rokosz Etelka 3. o. Szűcs Erzsébet 4. o. Mohosné Rév Anita 5. o. Rokoszné Rédli Ildikó (rajz 5-8. o.; matematika 5., 6.o., testnevelés 5., 6.o.)

5 6. o. Bakiné Takács Irén (magyar 5., 8. o., történelem 5., 6., 8. o., médiaismeret 8.o.) 7. o. Varga Lászlóné (matematika 7., 8. o., fizika 7., 8. o. szoc. komp. 6., 7. o.) 8. o. Kun Attila (természetismeret 5., 6. o., földrajz 6., 7., 8. o., testnevelés 7., 8. o.) Osztály nélküliek: Rokosz Márta (angol 4-8. o.) Sárköziné Csonka Zita (magyar 6., 7. o., történelem 7. o.) Napközi, tanulószoba: Tóth Józsefné, Varga Lászlóné, Kun Attila, Rokoszné Rédli Ildikó Óraadók: Gyurkó Erzsébet néptánc 1-7. o. Gyürki Zoltán technika, etika, honismeret 5-8.o. Halászné Vincze Anna egészségtan 6. o., biológia 7-8. o. Sárköziné Kovács Mária kémia 7-8. o. Hajós Tibor informatika 4-8. o. Gábor Katalin ének 6-8. o. Kovács Tamás egyházi ének 4-5. o., hittan 7-8.o. Tihor Melinda hittan 1-6. o. Szabó Mária gyógytestnevelés Molnár Sándorné logopédia Gyógypedagógus: Szilágyi Lajosné

6 Összegezve: Örvendetes, hogy tanulóink kedvelik, és jó eredményeket érnek el az úgy nevezett készségtárgyakból. Fontos jelzés szülőnek és pedagógusnak, hogy az elméleti tárgyakra nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Erősíteni kell a gyerekekben a kitartó, szorgalmas munka fontosságát, a türelmes odafigyelést, az igényességet saját munkájukkal, teljesítményükkel szemben. Meg kell tanulniuk a gyerekeknek, hogy a tanulás, a házi feladat elvégzése az ő dolguk, a szülő csak segítséget nyújthat, ha szükséges. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a táncoktatás, tánctanulás motiválását pozitív irányba mozdítsuk el. Ez pedagógusi és szülői feladat egyaránt. A tánc, azon belül a néptánc nemcsak magyarságunk, hagyományaink őrzése miatt fontos, hanem óriási szerepe van a gyermek személyiségének alakításában is. Segít a tanulási folyamatban, a kitartásban, a határozott, bátor kiállás elsajátításában, a közös munka örömének felismerésében is.

7 A szülői kérdőívek értékelése a feltett kérdések tükrében az átlagszámítás eszközével. A 91 tanulónk szüleiből 60 gyermek szülője küldte vissza a kérdőíveket, ez a tanulók létszámának 65%-a. Alsó Felső Összesen 1. Mennyire elégedett az iskola felszereltségével? 3,8 3, Mennyire biztonságosak a körülmények az iskolában? 4,1 3,7 3,9 3. Elégedett-e a vezetés hatékonyságával az iskolában? 4,2 3,6 3,9 4. Elégedett-e gyermeke osztályfőnökének a munkájával? 4,8 3,7 4,2 5. Elégedett-e a pedagógusok tanítási módszerével? 4,2 3,3 3,7 6. Elégedett-e a pedagógusok fegyelmezési módszereivel? 3,9 3,3 3,6 7. Elégedett-e a pedagógusok elérhetőségével? 4,6 3,9 4,2 8. Ön szerint jól képzettek-e a pedagógusok? 4,3 3,8 4,0 9. Elegendő tanórán kívüli programot biztosít-e az iskola? 4,3 3,8 4,0 10.Megfelelő tanórán kívüli programokat biztosít-e az iskola? 4,4 3,7 4,1 11. Megfelelő személyes törődést is kap-e a gyermeke? 4,4 3,3 3,9 12. A pedagógusok fel tudják-e kelteni gyermeke érdeklődését? 4,2 3,1 3,6 13. Tanulásra ösztönzik-e a pedagógusok gyermekét? 4,4 3,7 4,0 14. A követelményeknél gyermeke egyéni képességeit figyelembe veszik-e? 4,4 3,6 3,9 15. Elegendőnek tartja-e a korrepetálásokra, felzárkóztatásra szánt időt? 4,2 3,7 3,9 16. Elegendőnek tartja-e a tehetséggondozásra szánt időt? 4,1 3,4 3,8 17. Megfelelő tájékoztatást kapnak-e a szülők az iskoláról? 4,4 3,9 4,1 18. Ön szerint szívesen jár gyermeke ebbe az iskolába? 4,2 3,2 3,7 19. Elegendő ismerettel rendelkezik-e Ön az iskolában folyó munkáról? 3,9 3,7 3,8 20. Elégedett-e az iskolai fegyelemmel? 3,9 3,3 3,6 21. Egyetért-e azokkal az elvárásokkal, amiket gyermeke elé állítanak? 4,1 3,4 3,7 22. Részletes értékelést kap-e gyermeke teljesítményéről? 4,6 3,7 4,2

8 23. Örül-e annak, hogy egyházi iskolába jár gyermeke? 4,2 4,0 4,1 24. Megfelelőnek tartja-e a hitéleti nevelést? 4,1 4,0 4,0 25. Elégedett-e az iskola tisztaságával? 4,0 3,7 3,8 26. Azt kapta-e eddig ettől az iskolától, amit várt? 4,2 3,3 3,8 A következő kérdéseket kérjük csak akkor töltse ki, ha gyermeke érintett benne! 27. Elégedett-e a napközis, tanulószobai foglalkozással? 4,3 4,1 4,2 28..Elégedett-e az étkeztetéssel? 2,8 2,6 2,7 Összesen 4,2 3,6 3,8

9 Összegzésképpen: Valós eredményt akkor tudnánk felmutatni, ha valamennyi tanulónk szülője visszaküldené a kérdőíveket. El kell érnünk, és ezúton is kérem a tisztelt Szülőket, hogy a következő tanévtől mindenki küldje vissza ezeket a dokumentumokat. Jövőre szándékunkban áll a kérdőívek még pontosabb átfogalmazása is. Az iskolaépületek tisztaságára eddig is nagy gondot fordítottunk, ezután is így lesz. A félállásban dolgozó takarítónők csak délután tudják a délelőtt folyamán felhalmozott piszkot eltakarítani. Teljes állású takarító foglalkoztatására nincs módunk. Figyelmet kell fordítani arra is, hogy az épületek tisztaságára a gyerekek is figyeljenek a délelőtt folyamán. Az étkezés minőségének javítása érdekében a vállalkozóval folyamatos tárgyalásban vagyunk. Az udvarok felszereltségének javítására is, anyagi lehetőségeinkhez mérten, figyelünk. Az udvari padokat, asztalokat már kihelyeztük mindkét udvarra, terveink szerint még az idén mérleghintákat vásárolunk mindkét udvarra, a felső iskola udvarára pedig focikaput is helyezünk el. Az elvárható magatartási szabályokat házirendünkben lefektetjük, azt a fenntartóval és a szülőkkel egyeztetjük. Ugyanez vonatkozik az iskolában való megjelenésre is (pl. ruházat). Az egyeztetés megtörtént Márti nénivel és Zita nénivel is az osztályfőnökség kérdésében. Hogy mely tanár alkalmatlan vagy alkalmas az oktatásra, ezt eldönteni az új köznevelési törvény szerint is egy szakmai bizottság feladata lesz. A mai helyzetben az a meglátásunk, hogy egy bizonyos pedagógust a gyerekek valamely hányada nem kedvel, ugyanannyi hányada viszont igenis kedvel. Tehát ez rendkívül szubjektív dolog. Érvénybe lép az a szabály, hogy a tanítás-tanulás folyamatában résztvevőknek, bizony, meg kell találniuk a közös hangot. A kivételezés: a legoptimálisabb az, ha a pedagógus minden gyerekkel kivételez, tehát minden egyes tanulóval egyéni bánásmóddal foglalkozik, hiszen minden gyermek más. Erre törekszünk, ezt kell szülővel, gyermekkel megértetni. Szabadtéri órák: az a tapasztalatom, hogy amennyiben lehetséges, a kollégák eddig is tartottak szabadban foglalkozásokat. A feleletek értékelése szigorúan a pedagógus feladata, szakmai kompetenciája a gyermek egyéni képességeihez igazodva, illetve a tantervi követelményeket figyelembe véve. Azt is meg kel tanulniuk a gyerekeknek, el kell fogadniuk azt a szép mondást, hogy követelek Tőled, mert tisztellek. Az osztálytermek bútorzatának cseréje folyamatosan szerepel terveinkben. Ahogy és amint lehet, az is megtörténik. Látható a táblázatból, hogy a szülők alsó tagozaton még sokkal nagyobb figyelmet szentelnek a gyermekeiknek, az iskola életének, az iskolában folyó munkának. A felső tagozatba lépés a

10 tanulókat is megpróbáltatások elé állítja, már nem csak egy pedagógus elvárásainak kell megfelelni. Feladatunk, hogy a gyerekeket több minden mellett arra is neveljük a szülőkkel közösen, hogy a gyermeknek meg kell tanulnia azt is, hogy több és különböző felnőtt elvárásainak is meg kell tudni felelnie, kell tudnia alkalmazkodni. Az esszékérdések összesítése a szülői kérdőíveken: Melyik az a terület, tantárgy, amely oktatásával teljesen elégedett? 1.osztály: -Úgy gondolom, hogy a pedagógusok mindent megtesznek amit tudnak az oktatás minden területén a gyerekekért. - Matematika, magyar - Eddig mindegyikkel meg vagyok elégedve - Mivel a gyermek elsőbe jár, a tanító néni oktatását ismerem, amellyel elégedett vagyok. Az iskolával való kapcsolatom napi kapcsolat és végre ha bármi problémám van azt kedvesen és azonnal intézik (nem úgy mint a régi iskolában, ahová a nagyobbik gyerekem járt) 2. osztály: - nincs ilyen 3. osztály - Testnevelés, rajz, technika, matematika - Irodalom és szinte az összes tantárgy, amiért külön köszönet Szücs Erzsébet tanárnőnek. - környezet, nagyon érdekesek az órák - nincs olyan - nincs ilyen 4. osztály: - minden oktatással elégedett vagyok - matematika és informatika -nincs ilyen - magyar, matematika, angol, hittan 5. osztály - informatika, történelem -nincs ilyen 6. osztály: -nincsen -angol, történelem, magyar - történelem,földrajz, term.ism, magyar, angol - hittan 7. osztály: - minden oktatással elégedett vagyok - Általában meg vagyok elégedve a tantárgyak oktatásával - matematika, irodalom, nyelvtan, történelem

11 - angol, magyar, matematika 8. osztály: - hittan, rajz, történelem, magyar - német nyelv, magyar Felső: -magyar Melyik az a terület, tantárgy, amely oktatásával nem elégedett? Mi az, amin változtatna? 1. osztály: -A magyar oktatási rendszerrel vannak problémáim. - Túl sok az első osztályosoknak a napi 5 óra. Túl vannak terhelve! A mi időnkben csak naponta 4 óra volt a megengedett! - Nincs ilyen - nincs ilyen 2. osztály: - felszerelés - A tanulók számára élvezetesebb órák tartására lenne szükség azért, hogy a diákok szívesen foglalkozzanak az adott témával, A játékos, interaktív feladatmegoldást, a csapatmunkát kevésnek találjuk. 3. osztály - magyar, több interaktív táblás feladat legyen, kevesebb matekóra legyen - ének-zene - hittan, az órák érdekesebbek legyenek PL: a szabadban történő foglalkozás, órák megtartása - felszerelés bővítés - hittan, az oktatónak nincs tapasztalata hogyan oldja meg a gyerekekkel a konfliktusokat, nem jut velük dűlőre. 4. osztály: - magyar nyelvtan, irodalom. Több időt kellene adni vagy feleannyit diktálni a fogalmazáson. Vannak gyerekek, ha nem kell kapkodni tudnak helyesen írni, ha van rá ideje. De erre nem értem miért nincs mód! Irodalom: sokkal több verset tanulhatnának a diákok, mert az fejleszti a memóriájukat. - hittan, a hitoktató nem megfelelő, nem tud a gyerekekkel közös nevezőre jutni 5. osztály: - matematika, testnevelés, angol (de ez csak a nehézsége miatt). Matekot és testnevelést nem jól tanítanak évek óta, és ez senkit nem zavar a tanári karban! - fegyelmezés, nevelés 6. osztály: - felszerelés - Matematika: érdeklődés felkeltése kellene + biztosabb alapismeretek, fogalmak, szabályok. Földrajz: nagyobb következetesség Egyes tanárok ne az órán javítsák a gyerekek dolgozatait! Ez az ő házi feladatuk. Használják ki jobban az órát! Ne a gyerekek szavazzák meg, hányas a felelet! Véleményük lehet, de a döntés a tanáré!

12 Ha egy egész osztály feltűnőek rossz eredményt produkál egy dolgozatnál (nincs 4-es, 5-ös), akkor meg kell vizsgálni, hogy hol a hiba, Lehet, hogy az ismeretátadás vagy a számonkérés módszere nem volt megfelelő. - testnevelés, matematika - angol 7. osztály - kémia, biológia - földrajz: nem biztos, hogy egy év alatt két év tananyagát be lehet pótolni! 8. osztály: - nyelveket nagyobb óraszámban lehetne tanítani - kémia: kísérlettel szemléltetném a tananyagot, így a gyerekek jobban megértenék az anyagot Felső -angol

13 Ön szerint miben kellene még fejlődni? Milyen változás válna az iskola előnyére? 1. osztály: - Az iskola épületének bővítése, nagy új iskola építése lenne szükséges. Iskolabútorok cseréje. - Az étkezés minőségén lehetne bőven javítani, Az ár- érték arány nincs összhangban. - Jó lenne, ha az iskolák udvarain több játék lenne, természetesen tisztában vagyok vele, hogy erre az akarat megvan, nyilván főleg pénz kellene rá. 2. osztály: - pedagógus-pedagógus közötti együttműködés, diák-diák közötti viszony - fegyelmezés, nevelés - Sajnos a mai világban sok viselkedési problémával küzdenek a gyerekek és így a pedagógusok is. Úgy látjuk, az iskola pedagógusai mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt megfelelően kezeljék, a rendet fenntartsák. Ez irányban azonban további fejlődésre lenne szükség, ami az ő munkájukat nagyban megkönnyítené. 3. osztály: - nincs ötletem - Több közös program szervezése, ahol a diákok közösen tölthetnék az időt a pedagógusokkal a közvetlenebb kapcsolatteremtés céljából. - Egyes tanároknak már nem volna szabad tanítania! Csak azt nem értem, ha észreveszik a kollégái is, miért nem történik semmi? - Több játék a gyerekeknek, hogy pihenhessenek órák után és szünetekben. Alsó tagozatosoknak kicsit lazább tanórák. A gyerekek tanulmányi versenyeztetése a sikerélmény miatt. 4. osztály: - A gyerekeket befognám takarítani, festésnél kérném a segítségüket. Nagyon jó volt régen a kert is, ahol sokat fejlődtek, hogy megtanulják a munka nemesít szó jelentését. - Néhány tanárt le kellene váltani, vagy átgondolni bele illik-e az iskola életébe! 5. osztály: - Észrevenni aki nem alkalmas tanítani. De itt még mindig érvényes a valakinek a valakije elv! Itt a gyerekek nem egyenlő eséllyel indulnak, de ez nem mindegyik pedagógusra vonatkozik! 6. osztály: - nevelésben - Indulatból adott osztályzatok, beírások, kollektív büntetések mellőzése jó lenne. (Ez szerencsére ritka, de előfordul.) Semmi nincs a felső iskola udvarán két éve! Se padok, se játékok! - tisztaság, ebéd, tízórai, uzsonna 7. osztály: - tisztaság, étkezés javítása 8. osztály: - A közepesnél jobb képességű gyerekektől tanórán nagyobb követelmények elvárása. A gyerekek intenzívebb bevonása az iskolai életbe, véleményük, kritikájuk komolyabban vétele.

14 Mi az amivel különösen elégedett az iskolával kapcsolatban? 1. osztály: - A pedagógusok gyerekszeretete, hivatástudata, Szociális és erkölcsi nevelés. - a fegyelem - Az órák rendje, hitélet, napközi, ügyesen felépített a rendszer. 2. osztály: - kis osztálylétszám, jó felszereltség - nincs - A pedagógusok elkötelezettek a munkájuk mellett, Figyelemmel kísérik a diákok fejlődését, életét, Segítik tanítványaikat. Támogatják a szülői szervezet munkáját. Az iskolával kapcsolatos rendezvényeken maximálisan részt vesznek, dolgoznak, Köszönjük! 3. osztály: - nincs kiemelkedő - nincs ilyen - Az alsó tagozatban mindig is minden jól működött, addig volt jó, amíg odajártak a gyerekek! - Próbál fejlődni az iskola. 4. osztály: - Különösen az osztályfőnök családhoz és a gyerekekhez való érdeklődése és segítőkészsége, figyelme kimagasló. - Vannak kiemelkedően jólelkű és munkájukhoz értő emberek az iskolában, akik emelik az iskola színvonalát! 5. osztály: - Bár tudnék valamit is írni! 6. osztály: - nincs - változatos programok, foglalkozások, kirándulások, kis létszám, gyermekközpontúság, hittanos tábor - sportkör 7. osztály: - hitéletre nevelés 8. osztály: - Hitélettel kapcsolatos tevékenységek, iskolán kívüli programok. - Az igazgatónő kitartó türelmével, segítőkészségével. Az osztályfőnök gyerekekhez való hozzáállásával.

15 Egyéb megjegyzés, észrevétel: 1. osztály: - Az étkeztetés: az étel minősége, mennyisége, ára kifogásolható! A gyerek hazajön az iskolából és éhes! - Örülök, hogy ide járhat a gyerek! 2. osztály: - étkezés minőségi javítása, kiszolgálás, tisztaság 3. osztály: - Az étkezésen sürgősen változtatni kéne, van hogy íztelen, leégett a koszt. Már többször volt róla szó, hogy más lesz, meg olcsóbb is lenne, de nekünk a mai napig ez a jó! Ezzel a drága étkezéssel kinek kell kitermelni a bérét? Tudja ezt mindenki! - Ne legyen olyan nehéz a környezetismeret, ne kelljen szóról-szóra megtanulni. 4. osztály: - Hittan oktatás: Szerintem elvette a gyerekek kedvét a Melinda néni ugyanis mindig aláosztályozza őket. A hittant úgy kellene oktatni,hogy kedvet csináljon és nem úgy hogy eltaszítsa az Istentől! Például a Tiszteletes úr és Koppány sok-sok munkával felépítette a hitet és sajnos most ebben az évben szinte semmi nem maradt belőle. - a felső iskola udvarán több udvari játék 5. osztály: - a menza katasztrófa - az étkezés minőségi javítása 6. osztály: - étkezés minőségi javítása, tisztasága - A zeneoktatás nagyon drága! Máshol Ft egy év, itt több mint háromszorosa! - Tavaly leírtam, nem történt változás! 7. osztály: - több udvari játék Egyéb felső: -Miért nem osztályfőnök Márti néni és Zita néni? Őket szeretik a gyerekek, és ők is a gyerekeket! Tisztelt Szülők! Köszönjük, hogy időt fordítottak munkánk értékelésére. Iskolánk minden pedagógusa levonja a megfelelő következtetéseket az Önök által beküldött válaszok alapján. Kérjük, hogy a továbbiakban is segítsék munkánkat a kérdőív alapos kitöltésével, a nyílt napok, fogadóórák, szülői értekezletek rendszeres látogatásával, az iskolai és a községi ünnepségeken való részvétellel is. Bakiné Takács Irén Dad, július 16.

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése MELLÉKLETEK 1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése 1. Szívesen veszek részt a tantestületi kirándulásokon. 2. A tantestületünkben vannak kiközösített kollégák. 3. A tanulókhoz személytelen kapcsolatok

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Képzéseink: A tagozatok kódszámai általános tantervű 01 matematika 02 angol 03 német 04 biológia 05 informatika 06 magyar 07 történelem 08 Arany János

Részletesebben

PIEM AVASTETŐI-SZÉCHENYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PIEM AVASTETŐI-SZÉCHENYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PIEM AVASTETŐI-SZÉCHENYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási csoportunk. februárjában és márciusában végezte el a kétévente esedékes partneri igény-és elégedettségmérést. Megkérdeztük a szülők, tanulók,

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: ÁMK Általános Iskolája

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Matematika Testnevelés Matematika Matematika Matematika

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Matematika Testnevelés Matematika Matematika Matematika Göllöntné Kiss Annamára. o. Matematika Matematika Matematika Matematika Göllöntné K. Annam. Szollárné V. Ilona Göllöntné K. Annam. Göllöntné K. Annam. Magyar (O) Matematika Magyar (O) Magyar (O) Magyar

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

Pedagógiai Program Győrladaméri Községi Általános Iskola és Győrújfalui Tagiskola

Pedagógiai Program Győrladaméri Községi Általános Iskola és Győrújfalui Tagiskola Pedagógiai Program Győrladaméri Községi Általános Iskola és Győrújfalui Tagiskola 2013 Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet! A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Petıfi Sándor Általános Iskola, 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok:

Részletesebben

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése 9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése Az iskolai nevelés és oktatás hatékonysága érdekében folyamatosan és rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell:

Részletesebben

1. Az iskolavezetés önértékelése [5]

1. Az iskolavezetés önértékelése [5] 1. Az iskolavezetés önértékelése [5] 5. Igen; (teljes mértékben) igaz. 4. Igen; általában igaz, de vannak még kisebb hiányosságok. 3. Igen; igaz, de vannak még nagyobb hiányosságok. 2. Részben igaz, de

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi.

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi. Részlet a Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai programjából: XV. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó 1205 BUDAPEST, MÁRTÍROK ÚTJA 51. TEL./FAX:283-45-42 OM 101804

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó 1205 BUDAPEST, MÁRTÍROK ÚTJA 51. TEL./FAX:283-45-42 OM 101804 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGAM ÉRTÉKELÉSE 2011/2012-ES TANÉV Intézményünk minőségbiztosítási programját az év elején elkészített munkaterv alapján folytatta a megújult minőségbiztosítási team. Az

Részletesebben

Tanulói elégedettség mérés 2011/2012. tanév

Tanulói elégedettség mérés 2011/2012. tanév 1 Tanulói elégedettség mérés 2011/2012. tanév Kiküldött kérdőívek száma: Visszaküldött kérdőívek száma (): Visszaküldött kérdőívek száma (): Visszaküldött kérdőívek száma (): Visszaküldött kérdőívek száma

Részletesebben

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra...

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Tartalom I. Helyzetelemzés... 3 1.) Az iskolai munka feltételrendszere... 3 a.) TÁRGYI FELTÉTELEK / épület, berendezés, felszerelés /... 3 b.

Tartalom I. Helyzetelemzés... 3 1.) Az iskolai munka feltételrendszere... 3 a.) TÁRGYI FELTÉTELEK / épület, berendezés, felszerelés /... 3 b. Tartalom I. Helyzetelemzés... 3 1.) Az iskolai munka feltételrendszere... 3 a.) TÁRGYI FELTÉTELEK / épület, berendezés, felszerelés /... 3 b.) Személyi feltételek... 4 2.)Társadalmi háttér, a tanulók szociális

Részletesebben

TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Iskolánk neve: TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM Mottója: Minden gyerek

Részletesebben

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról Igazgatói beszámoló a tatabányai Árpád Gimnázium 2007 2012 között végzett munkájáról 2012. május - június Ezt az igazgatói beszámolót a tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2012. június 6-ai értekezletén

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium munkaterve a 2014/2015-ös tanévre

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium munkaterve a 2014/2015-ös tanévre A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kollégiumunk munkaprogramját az iskolai Pedagógiai Program és a megújított kollégiumi Pedagógiai Program, valamint a 2014. augusztus

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. szeptember 1-jét l

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. szeptember 1-jét l PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2013. szeptember 1-jét l 2 TARTALOM 1. Az iskola nevelési programja 4. oldal 2. Helyi tanterv 46. oldal Tartalomjegyzék 3 Bevezet 4 Intézményvezet köszönt je 4 Az iskola öndefiníciója

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: Közzétételi lista 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az intézmény beiskolázási körzete: Andrásfa, Petőmihályfa, Hegyhátszentpéter, Győrvár, Pácsony, Olaszfa, Oszkó települések. A 2011. Nktv. értelmében:

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN Iskolánkban az idegen nyelv emelt szintű oktatása mellett az informatika oktatása is emelt szinten történik. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló emelt

Részletesebben

Szülőföldem-lakóhelyem

Szülőföldem-lakóhelyem Szülőföldem-lakóhelyem Sváb települések Dombóvár környékén HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT a dombóvári 516.sz. IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM intézményében Projektfelelős: Herczeg Mária Tartalom: 1.

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

A nevelőtestület véleménye a benyújtott tagintézmény-vezetői pályázatról

A nevelőtestület véleménye a benyújtott tagintézmény-vezetői pályázatról A nevelőtestület véleménye a benyújtott tagintézmény-vezetői pályázatról I. Kereskedelmi munkaközösség Tóthné Zsigó Zita igazgatónő a tavalyi tanévben csatlakozott megbízott igazgatóként az iskolánkba.

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

Idegen nyelvoktatás iskolánkban

Idegen nyelvoktatás iskolánkban Idegen nyelvoktatás iskolánkban Iskolánk profiljában az informatika emelt szintű oktatása mellett az idegen nyelv oktatása is hangsúlyozottan szerepel. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló

Részletesebben

A kompetenciamérés eredményének javítása. intézkedési terv

A kompetenciamérés eredményének javítása. intézkedési terv Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola székhelye: 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Ikt.sz.: /2015. OM: 036345 Ügyintéző: Ősze Józsefné Ügyintézés

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012.

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012. Pedagógiai program Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Pécs 2012. ŀ TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 A PEDAGÓGIAI PROGRAM... 5 AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI... 5 A NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

A hagyományos pedagógiai kultúra csődje

A hagyományos pedagógiai kultúra csődje Dr. Nagy József írása A hagyományos pedagógiai kultúra csődje Egy hátrányos helyzetű iskola ötödik osztályát látogattam. Az utolsó padban elkülönülten ült egy szépséges serdülő leány és egy pelyhedző állú

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012)

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012) Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pásztó, Nagymező út 36. Szám: 1-175/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve

2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule 2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterve 2040 Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola. Várpalota

Pedagógiai Program. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola. Várpalota Pedagógiai Program Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola Várpalota 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető I.1 Az iskola küldetésnyilatkozata 4 I.2 A pedagógiai program törvényi háttere 6 I.3

Részletesebben

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Szolnok, 203. március 27. Töreki András igazgató Tartalomjegyzék A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések... 3. A pedagógiai

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8.

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. Projekt azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008- 0082 Feladatellátási hely: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája SZTE Juhász Gyula Gyakorló

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA Készült: 2010. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 I. BEVEZETÉS... 6 Az összevont intézmény létrejötte:...

Részletesebben

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Szélfútta levél a világ. De hol az ág? de Ki az ág?" /Zelk Zoltán/ A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

A KOLLÉGIUM ÉVES MUNKATERVE

A KOLLÉGIUM ÉVES MUNKATERVE A KOLLÉGIUM ÉVES MUNKATERVE 2011-2012 Személyi feltételek Az előző tanévhez képest egészen új nevelőtestület áll a kollégium élén. A személyi változásokat elsősorban a tanári túlórák racionalizálása tette

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015.

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. Pedagógiai Program Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. 1 Tartalom BEVEZETÉS 3 1. Az iskola nevelési programja 6 1.1 Pedagógiai alapelveink.6 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2013-14. tanév Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Pápa. Intézkedési terv a 2014-es kompetenciamérés eredményei alapján. 2015. június 23.

Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Pápa. Intézkedési terv a 2014-es kompetenciamérés eredményei alapján. 2015. június 23. Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Pápa Intézkedési terv a 2014-es kompetenciamérés eredményei alapján 2015. június 23. 1 A 2014-es Kompetenciamérés eredményeinek elemzése A

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM

LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM Az igazságosság, amely annak a biztosítását jelenti, hogy a személyes és társadalmi körülmények, (nem, társadalmi-gazdasági helyzet,

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Érettségi tájékoztató

Érettségi tájékoztató Érettségi tájékoztató 2016. május-júniusi vizsgaidőszakról 2016. március 23. Készítette : Csajági Sándor igazgatóhelyettes Érettségi tájékoztató 2016 1 Érettségi tantárgyak Kötelező érettségi tantárgyak:

Részletesebben

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROS, FEHÉRHEGY 2. (OM: 032423) PEDAGÓGIAI PROGRAM és Helyi Tanterv 2013. Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola

Részletesebben

TIMSS 2011. Tanári kérdőív Matematika. online. 8. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS 2011. Tanári kérdőív Matematika. online. 8. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS 2011 Tanári kérdőív Matematika online 8. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Tanári kérdőív Az Önök iskolája

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév

Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév DIENES LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM: 031230 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. www.dienes-eu.sulinet.hu Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév Pályaválasztási felelős: Páles Hajnalka

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben