PIEM AVASTETŐI-SZÉCHENYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PIEM AVASTETŐI-SZÉCHENYI ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 PIEM AVASTETŐI-SZÉCHENYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

2 Minőségbiztosítási csoportunk. februárjában és márciusában végezte el a kétévente esedékes partneri igény-és elégedettségmérést. Megkérdeztük a szülők, tanulók, pedagógusok és a teljes alkalmazotti kör véleményét. Szülői kérdőívek összegzése A partneri igény- és elégedettségmérést a szülők körében. február 1-én végeztük. A szülők többsége élt a válaszadás lehetőségével, s így 274 kérdőívet értékeltünk ki. Válaszadónk 33 %- a naponta megfordul az iskolában. A havonta, hetente, rendezvényeken iskolánkba látogatók száma megoszlik, s nem volt szülő, aki csupán évente jutna el intézményünkbe. 1. Az oktató-nevelő munkát a szülők színvonalasnak ítélték meg. ( ) 2. A tanulók tanórán kívüli tevékenységének megszervezése is jó értékelést kapott a szülőktől. ( ) 3. A szülők véleménye szerint is törődnek a pedagógusok azzal, ha a gyermek nem úgy teljesít az iskolában, ahogy tudna. ( ) 4. Az iskola megfelelően törődik a szociálisan rászoruló tanulókkal kérdésre adott válaszok határozott javulást mutatnak a 2008-as méréshez képest.( ) 2008-ban 3,9-78 % volt ez az érték. 5. Az iskola fegyelemelvárását illetően a szülők véleménye. ( ) 6. A tanulók a szülők szerint is gyakorolhatják jogaikat iskolánkban. ( ) 7. A pedagógusok eredményes nevelési-oktatási módszereket használnak. ( ) 8. Az idegen nyelvtudás eredményes fejlesztéséről pozitívabb a vélemény a 2005-ös, és a 2008-as felmérésekhez képest. Tagozatos tanulóink szülei ( ), míg a hagyományos tanterv szerint tanuló szülők ( - ) - osnak ítélik meg a nyelvoktatást. 9. A gyermekek terhelésének megoszlása az órai és az órán kívüli testnevelés foglalkozásokon sem jelent problémát a szülők szerint. ( ) 10. A gyerekek képességeinek megfelelő terhelésével is elégedettek a szülők. ( ) 11. A továbbtanulás szempontjából is javult a szülők véleménye. ( ) 12. Az egységes értékelési rendszerrel, 13. a rendszeres értékeléssel nincs probléma, melyet a -es ( ) és 4,6- as ( ) értékelés is alátámaszt.

3 14. Az iskolában igazságos az értékelés, a gyermekem tudja, mit miért kap kérdés tekintetében is pozitív visszajelzés érkezett. ( - ) 15. A képességfejlesztő foglalkozásokra a válaszadó szülők gyermekeinek 53 %-a jár, és elégedettségük A felzárkóztatást egyre kevesebben igénylik és veszik igénybe a szülők szerint. A megkérdezettek gyermekeinek mindössze 26%-a. Az elégedettség: A szöveges válaszoknál azonban jelzik, hogy több korrepetására lenne szükség! 17. Az iskola és környékének biztonságáról kicsit negatívabb a szülők véleménye. ( 4,0 ) 18. Az iskola helyiségeinek és környékének tisztasága: A pedagógusokkal történő személyes találkozási lehetőségekkel elégedettek a szülők.( ) 20. Az iskola elegendő információt ad magáról környezete számára. ( ) 21. A következő kérdések az étkeztetésre vonatkoznak. Az étkezés körülményei megfelelők a szülők szerint. ( ) 22. Az étkezés minősége: ( 4,0 ) 23. A mennyiség : ( 4,0 ) ( főleg a felsősök körében jelent problémát ) 24. Az időbeosztás: 25. Iskolánk tanulói szeretnek az Avastetői-Széchenyibe járni szüleik szerint. 257 igen és 13 nemleges válasz született. 4 szülő nem adott választ a kérdésre. A nemleges válaszok hátterében gyakran az agresszív gyerekek állnak. 26. A szülők legelégedettebbek az iskola sokszínűségével. Lehetőségük van a gyerekeknek a néptáncra, angol tanulásra, sportolásra, az énekkari szereplésekre, az informatika tanulására. Nagyon pozitívnak értékelik a művészeti képzést. Sokan kiemelték a pedagógusokat, s gyermekcentrikusnak látják intézményünket. 27. A legtöbb gondot a felsős tanulók rendetlensége, és fegyelmezetlensége jelent. Az étkeztetésnél kiemelték, hogy több friss zöldségre, gyümölcsre lenne szükség. Szeretnék, ha nem lennének ilyen magasak az osztálylétszámok. A mosdók is megújulásra szorulnának. Alkalmanként a tájékoztatást nem tartják elég gyorsnak. Napközis gyerekek szülei szeretnék, ha az iskolában több lenne a tanulási idő, hogy mindent be tudjanak fejezni.(otthon ne legyen rá gond) 28. A szülők tájékoztatására javasolták az internetes lehetőségeket. A tanulási gondokkal küzdők több korrepetálást szeretnének, vagy külön felzárkóztató házikat. Kérik a fegyelmezetlen, agresszív tanulók szigorú büntetését, hogy gyermekeik biztonságban érezhessék magukat.

4 Szülő kérdőívek összehasonlítása Kérdések fő 1. Ebben az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka folyik. 2. Foglalkozik az iskola a gyerekek tanórán kívüli tevékenységének megszervezésével. 3. A gyermekem tanárai törődnek azzal, ha a gyermekem nem úgy teljesít az iskolában, ahogy tudna. 4. Az iskola megfelelően törődik a szociálisan rászoruló tanulókkal. 5. Megfelelőnek tartom az iskola fegyelemelvárását. 6. A gyerekek gyakorolhatják jogaikat az iskolában. 7. A tanárok eredményesnevelési-oktatási módszereket alkalmaznak. 8. Az iskola eredményesen fejleszti gyermekem idegennyelv-tudását. 9. Az iskolában megfelelő a gyermekek terhelése az órai és az órán kívüli testnevelés foglalkozásokon. 10. Gyermekemet képességeinek megfelelően terhelik. 11. A továbbtanulás szempontjából jó kezekben van gyermekem. 12. Az iskolában egységes értékelési rendszer valósul meg. 4,0 5 83% 3,9 5 85% 5 83% 13. Az iskolában rendszeres az értékelés. 5 89% 14. Az iskolában igazságos az értékelés, a 5 gyermekem tudja, hogy mit miért kap, 87% tanára megindokolja. 15. Jár-e gyermeke az iskolában valamilyen képességfejlesztő foglalkozásra? igen nem Ha igen, mi a véleménye róla? Az iskolában folyó tehetséggondozás eredményes ( versenyeztetés, szakkörök ) 16. Igénybe vesz-e gyermeke valamilyen felzárkóztatást? Igen Nem % % 5 87% 83 40% % fő 3,9 3,9 3,8 75% % % 96 39% % 274fő (tag.) (sima) 5 87% 4, % % % %

5 Kérdések fő fő 274fő Ha igen, mi a véleménye róla? Az iskolában folyó felzárkóztatás eredményes 5 85% 4,0-17. Az iskola és környéke biztonságos. 3,9 3,8 76% 4,0 18. Az iskola helyiségei és környezete általában tiszta. 4,0 3,95 79% 19. A pedagógusokkal való személyes találkozási lehetőségek elegendők. ( szülői értekezlet, fogadóóra, egyéni megkeresés ) 4,65 93% 20. Elegendő információt ad az iskola magáról a környezetének. 21. Étkezik-e az iskolában a gyermeke? Igen Nem Ha igen mi a véleménye róla? Az étkezés körülményei kulturáltak % % 4,05 81% 22. Az étkezés minősége megfelelő. 3,85 77% 23. Az ételek mennyisége kielégítő. 3,75 75% 24. Az étkezés időbeosztása megfelelő. 4,0 25. Gyermekem jól érzi magát az iskolában. Igen % nem 12 4% 26. Az iskola életében melyik az a terület, amivel a legelégedettebb? 27. Az iskola életében melyik az a terület, amivel a legelégedetlenebb? 28. Megoldási javaslatok Figyelemfel hívás Napközis csoportok összetétele % 42 17% 4,0 3,85 77% 5 83% % 9-3 % - 4,0 4, % 11-5% % 13-5% Színvonalas Sokoldalú Sokoldalú oktatás, képzés képzés gyermekköz Tanárok Tanárok pontúság Művészeti képzés Mosdó, WC Mosdó, WC Agresszív, fegyelmezetlen tanulók Mosdó Étkezés Figyelemfel hívás Pályázatírás Szigorúbb fegyelmezés Szigorúbb büntetés Kisebb osztálylétszámok A három év felmérésben lényeges különbség nem mutatkozott. Javult a szülők elégedettsége szinte minden területen.

6 Tanári kérdőívek összesítése A pedagógusok elégedettségmérésére. februárjában került sor. A megadott időpontra 36 kérdőív érkezett vissza. A visszaérkezett kérdőívekben sokan mellőzték a feleletválasztós kérdéseket és mindössze az ötfokú skálán értékeltek. Pedagógusaink többsége a kollégák összetartásával, segítőkészségével elégedett a leginkább, s nagyon elégedettek az iskola sokszínűségével, szakmai fejlődésük lehetőségével, az iskolavezetéssel. Elégedetlenséget az előző évekhez hasonlóan tanáraink leginkább a tanulók neveltségi szintjével, magatartásával, munkához való viszonyukkal kapcsolatban jeleztek. Válaszadóink többsége szeret az Avastetői Általános Iskolában tanítani, mert a tantestületen belül nagyon jó a kapcsolat, az összetartás, egymás segítése. A nem szeretek az Avastetői Általános Iskolában tanítani kérdésre csak olyanok válaszoltak, akik az igen kérdésre is kifejtették véleményüket. Nemleges véleményüket a sikerélmény hiányával, a fegyelmezetlen tanulók megfelelő büntetésének hiányával indokolták. Összehasonlítottuk a 2006-os és a 2008-as és a es eredményeket, s a felmérésekben jelentős különbség nem mutatkozott. Javulást a tehetséggondozás, munkafegyelem, és a pályázatírás terén értünk el. Az emeltszintű nyelvoktatás eredményes intézményünkben, s a művészeti képzést is elismeréssel említették a kollégák. Azonban tanulóink egyre kevésbé ismerik kötelességeiket. Iskolánk tisztaságának megítélése is negatívabb pedagógusaink szerint. Egy kis visszaesés jellemző a legtöbb területen. 1. Az első kérdést, hogy a tanulók gyakorolhatják jogaikat iskolánkban nagyon jellemzőnek ( 4,86 97% ) ítélik a kollégák. 2. A tanulók kötelességeinek ismeretét azonban közepes mértékben jellemzőnek találták 2,5-ös( 50% ) átlaggal. 3. A válaszadók jelentős része szerint a főbb nevelési kérdésekben egységes álláspontot képvisel a tantestület. Eredmény: jellemző ( 6 85% ) 4. Az értékelés egységességéről is pozitív visszajelzés érkezett. ( 1 ) 5-6. A tehetséggondozás terén egy kis visszaesés mutatkozik az előző évekhez képest.( 7-93% ) A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása kollégáink szerint nagyon fontos az iskola életében.( 4, 9 97% ) 7. Az idegennyelv-oktatás eredményességét is jónak ítélik meg a pedagógusok. Az eredmény. 4,73 95% 8. A néptánc tanszakos tanulók órai és a tanítási órákon kívüli terhelése is megfelelő iskolánkban. ( 4,76-95% ) 9. A tanulók érdeklődésének felkeltése a tanórákon többnyire megvalósítható. ( 82 % )

7 10. Az iskola környékének biztonságáról az előző évekhez képest már egy kicsit rosszabb véleménye van a tanároknak. (3,94 79% ) 11. Az iskola és környékének tisztaságával sem elégedett teljes mértékben a tantestület. ( 3,6-72% ) 12. A megkérdezettek többsége szeret ebben az iskolában dolgozni és ezt a 4,08-as ( ) eredmény is tükrözi. 13. Az egyik legmagasabb értékelést a közös feladat esetén a tantestület jól együttműködik kérdés kapta. ( 4, 66 93% ) 14. A jó tantestület bizonyítéka a másik kiemelkedő értékelés ( 4, %), mely szerint mindig számíthatunk kollégáinkra ha bajban vagyunk. 15. A nem pedagógus dolgozókkal is jó kapcsolatot ápolnak tantestületünk tagjai. ( - ) 16. A pedagógusok teljes mértékben jellemzőnek ítélik, hogy a tanítási órákon kívül is ellátnak iskolai feladatokat. ( 4, 8 96% ) 17. A tanítási órákon kívül végzett feladatokat többnyire szívesen végezzük. ( ) 18. A pedagógusok túlterheltsége nem igazán jelent problémát. Az érték. 19. A munkafegyelem jellemző a tantestületre. 20. A pályázati lehetőség kihasználása terén javulás mutatkozik. ( 3 91%) 21. Az információáramlásról kicsit negatívabban vélekednek a kollégák a 2 évvel ezelőtti méréshez képest. (3,8 76% ) 22. A vezetés szakmai felkészültségét mindenki nagyon elismeri. ( 4,9-98%) 23. A vezetés a szakmai felkészültséget a kollektívától is elvárja. A pedagógusok szakmai fejlődését a vezetés a kollegák szerint (4,63 93% ) nagyon fontosnak ítéli. 24. A vezetés segítségnyújtását a problémák megoldásában jellemzőnek ítéli meg a tantestület. ( ) 25. A vezetés kikéri a tantestület véleményét a rájuk is tartozó döntéshozatalnál kérdés jellemző ( 2 ) értékelést kapott. 26. A vezetés elvárja, hogy mindenki a tőle telhető maximumot nyújtsa.( 4,8 96% ) 27. Az értékelést a vezetés részéről még mindig hiányolja a tantestület. ( 4,02 ) 28. A pedagógusok közepes mértékben tartanak a vezetőktől. ( 2,7 54% ) 29. A vezetés bírálataiban próbál tapintatos lenni. Az értékelés: jellemző ( 3,6 72% ) 30. Az iskolavezetés egységességét jónak látják a pedagógusok. ( 4,6 ) A válaszadók közül 24 fő ( 69% ) ebédel, 11 ( 31 % ) nem ebédel az iskolában. Az étkezés körülményei kulturáltak - 5, az ételek minősége - -, a mennyiség -. A megfelelő időbeosztással is rendelkeznek a kollégák.

8 Tanári kérdőívek összehasonlítása Kérdések fő 1. A tanulók gyakorolhatják jogaikat 4,7 94% 2. A tanulók ismerik kötelességeiket 2,9 iskolánkban 58% 3. A testület a főbb nevelési kérdésekben egységes álláspontot képvisel 4. Iskolánkban egységes az értékelési 4,0 rendszer 5. Iskolánkban kiemelten foglalkoznak a tehetséggondozással (pl. szakkörök, versenyeztetés) 6. Fontos szerepet kap iskolánkban a hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek felzárkóztatása (korrepetálás, tanulószoba) 7. Tagozatos iskola révén eredményes az idegennyelv-oktatás. 8. Megfelelő a testnevelés illetve néptánc szakos tanulók terhelése az órai és tanítási órákon kívüli foglalkozásokon. 9. A tanórákon változatos módszereket alkalmazva sikerül felkelteni a tanulók érdeklődését. 3,9 3,8 76% 10. Az iskola és környéke biztonságos 5 83% 11. Az iskola helyisége és környéke általában tiszta 12. A pedagógusok többsége szeret ebben az intézményben dolgozni 13. Közös feladat esetén a tantestület jól 4,8 együttműködik 96% 14. Ha valaki bajban van, számíthat a 4,8 kollégái segítségére 96% 15. A nem pedagógus dolgozókkal jó a 4,6 kapcsolat 16. A pedagógusok ellátnak a tanítási órákon túl is iskolai feladatokat 17. A pedagógusok a tanítási órákon 4,0 kívüli feladatokat szívesen végzik 18. Túlterheltnek érzem magam 3,6 72% fő 4,96 99% 2,9 58% 4,7 94% 4,9 98% 4,6 4,7 94% 4,0 4,9 98% 4,8 96% 4,7 94% 3,6 72% 36 fő 4,86 97% 2,5 50% 6 85% % 4,9 98% 4,73 95% 4,76 95% 4,08 3,94 79% 3,6 72% 4,08 4,66 93% 4,66 93% 4,8 96% 4,08 1

9 Kérdések fő 19. A munkafegyelem megfelelő a tantestületben 20. A pedagógusok élnek a pályázat 3,7 adta lehetőségekkel 74% 21. Az intézményben az információk 3,5 időben eljutnak mindenkihez 70% 22. A vezetés jó szakmai felkészültségű 4,8 96% 23. A vezetés fontosnak tartja a 4,8 pedagógusok szakmai fejlődését 96% 24. A vezetés segítséget nyújt a problémák megoldásában 25. A vezetés kikéri a tantestület véleményét a rájuk is tartozó döntéshozatalnál 26. A vezetés elvárja, hogy mindenki 4,8 képességeinek legjavát nyújtsa 96% 27. A pedagógusok munkáját értékeli, 3,8 elismeri az iskolavezetés 76% 28. A pedagógusok félnek a vezetőktől 2,8 56% 29. A vezetés bírálataiban próbál 3,4 tapintatos lenni 68% 30. Az iskolavezetés egységes 31. Étkezel-e az iskolában? Igen Nem Az étkezés körülményei kulturáltak 21 81% 5 19% 3,9 32. Az ételek minősége megfelelő 33. Az ételek mennyisége kielégítő 34. Az étkezéshez rendelkezem megfelelő időbeosztással 35. A leginkább elégedett vagyok: Sokszínű iskola Szabadidős tevékenységek 36. A leginkább elégedetlen vagyok: Tanulók neveltségi szintje fő 4,0 4,9 98% 4,7 94% 4,6 4,8 96% 2,7 54% 4, % 4,6 4,7 94% Jó tantestület ( összetartás, egymás segítése ) Tanulók neveltségi szintje, fegyelmezetlen sége 36 fő 3 91% 3,8 76% 4,9 98% 4,63 93% 2 2 4,76 96% 4,02 2,66 54% 3,67 72% 4, % 11 31% 5-85% Összetartó, segítőkész tantestület Szociális érzékenység Tanulók fegyelmezetlen sége Vizesblokkok állapota, takarítás

10 Kérdések fő 37. Szeretek az Avastetői Iskolában Jó tantestület tanítani, mert: Nem szeretek az Avastetői Iskolában Problémás tanítani, mert: tanulók számának növekedése fő Jó tantestület Nincs eszköz a fegyelmezésre 36 fő Jó légkör Fegyelmezetlen, agresszív tanulók

11 Tanulói kérdőívek összesítése Tanulóink elégedettségmérését. márciusában végeztük. Harmadik osztálytól nyolcadik osztályig kérdeztük meg tanulóinkat. 325 kérdőív kiértékelésére került sor. Megkérdezett tanulóink 52%-a volt fiú, s 48 %-a lány. Az első kérdéscsoportban a tanulók jogait, kötelességét vizsgáltuk. 1. Az első kérdést, hogy a tanulók gyakorolhatják jogaikat el értékelték. () 2. A kötelességek ismerete is jó diákjaink szerint. ( - ) 3-4. Tanulóink véleménye szerint a házirend ismerete és betartása nem jelent problémát.( 4,6 - valamint 2,1 kevésbé jellemző 42%) 5. Többnyire rendszeresen tanulnak és elkészítik a házi feladatokat vallják tanulóink. ( 4,0 ) 6. Tanulóink is érzik, hogy egymás segítése egy kicsit fejlesztésre szorul és nem mindig jellemző. (4,0 ) 7. A jó játék, beszélgetés az osztálytársakkal jó értékelést kapott. ( 4,7 94%) 8. Tanáraiktól minden esetben kaphatnak segítséget tanulóink. ( ) 9. Iskolánk diákjai jól érzik magukat intézményünkben. ( ) 10. Iskolánkban jellemző ( 4, 3 ), hogy meghallgatják és figyelembe veszik tanulóink véleményét. Az oktató-nevelő munkával kapcsolatban sok szép visszajelzés érkezett Válaszaik alapján diákjaink nem félnek a tanítási óráktól ( 2,1 kevésbé jellemző 42% ) és a tanároktól sincs miért tartaniuk. ( 1,8 kevésbé jellemző 36% ) 13. Tanulóink kicsit szigorúnak ítélik meg a pedagógusokat és szerintük jellemző, hogy sokat követelnek. ( 2,7 54% ) 14. Iskolánk pedagógusaira teljes mértékben jellemző, hogy változatos, sokféle szemléltetőeszközökkel segítik a tananyag elsajátítatását.( - ) 15. Az osztályzás igazságossága is pozitív visszajelzést mutat. ( ) Az idegen nyelvek, sportok megszerettetése is jellemző intézményünkben. (4, ) Az iskola épületéről, környezetéről a következő eredmények születtek: 18. Az iskola környéke biztonságosnak mondható, de az értékelés itt is kicsit alacsonyabb. ( 4- ) 19. A legnegatívabb visszajelzés a mosdók állapotáról, tisztaságáról érkezett. ( 2,9 58% )

12 20. Ellentmondásos, elgondolkodtató az az eredmény, mely szerint a tanulók teljes mértékben vigyáznak a mosdók, tantermek tisztaságára. ( ) Megkérdezett tanulóink 65%-a étkezik az iskolában Az étkezés körülményeit kulturáltnak tekintik ebédelős tanulóink. ( 4,7 94%), az ételek változatosak. ( ) Az ételek minőségével is többnyire elégedettek ( ), de a mennyiség van akinek nem elegendő. (3,8 76% ) 25. Tanulóinknak mindig van idejük megebédelni. ( 4,6 ) 26. A szöveges értékelésben a tanulók a legelégedettebbek az iskolai élettel, a változatos programokkal, a széleskörű tanulási lehetőségekkel.( néptánc, számítástechnika, angol tagozat, sport ) Elégedettek a tantermekkel, tornateremmel, az udvarral és tetszik nekik a könyvtár felszereltsége is. 27. A WC-k, mosdók állapotával a legelégedetlenebbek tanulóink. A válaszadók nagy része jelezte ezt a problémát. A tantermekben jelezték a rossz nyílászárókat, s az 5-a osztály az ajtó rossz állapotára hívta fel a figyelmet. A tél folyamán egyes tantermek nagyon hidegek voltak, s így sokan fáztak. A technika terem padjait is nagyon rossz állapotúnak ítélik meg tanulóink. A termek tisztasága sem megfelelő számos válaszadó szerint. Alsós diákjaink a nagyok magatartását, a tanulók közötti viszonyt nem tartja jónak. 28. Tanulóink többsége kiemeli, hogy szeret az Avastetői-Széchenyi Általános Iskolába járni. Kiemelkedően értékelik tanáraikat. A pedagógusok kedvesek, segítőkészek. A tanulók barátaikra is számíthatnak. Értékelik a sok lehetőséget, melyet iskolánk nyújt számukra. 29. A nem szeretek az Avastetői-Széchenyi Iskolába járni vélemény minimális volt. Többen közülük is szeretnek ide járni, csupán leírták negatív érzéseiket is. Ezek közül a legtöbben az egyre több rossz gyereket említik. Számos válaszadó nehezményezte a cigány tanulók növekvő számát. Az esélyegyenlőség hiányát tehetségesebb tanulóink jelezték. Úgy érzik egyre kevesebb időt és energiát tudunk rájuk fordítani. A pedagógusok energiáját lekötik az egyre nagyobb létszámú, felzárkóztatásra, állandó fegyelmezésre szoruló diákok.

13 Tanulói kérdőívek összehasonlítása Kérdések fő 1. A tanulók gyakorolhatják jogaikat 3,9 iskolánkban 2. A tanulók ismerik kötelességeiket iskolánkban 3. Ismerem a házirendet 5 89% 4. Gondot okoz a házirend betartása 2,15 43% 5. Rendszeresen tanulok és megírom a 4,05 házi feladatot 81% 6. Osztálytársaimmal segítjük egymást 3,8 a tanulásban 75% 7. Osztálytársaimmal jókat tudok játszani, beszélgetni 8. Tanáraimtól kapok segítséget, ha 5 kérek 91% 9. Jól érzem magam ebben az 5 iskolában 89% 10. Ebben az iskolában meghallgatják, figyelembe veszik a véleményünket 11. Vannak olyan órák, amelyektől 2,05 félek 41% 12. Vannak olyan tanárok, akiktől félek 1,5 30% 13. A tanáraim sokat követelnek tőlem 2,75 a tanórákon 55% 14. Az órákon különböző szemléltető eszközöket használnak tanáraim 15. Az iskolában az osztályzás igazságos, tudom, hogy mit miért kapok 16. Ebben az iskolában megszerettették 3,8 velem az idegen nyelveket 76% 17. Ebben az iskolában kedvet kaptam a 3,95 sportoláshoz 79% 18. Az iskola és a környéke biztonságos 3,95 79% 19. A mosdók általában tiszták 2,6 20. Vigyázok a mosdók, tantermek tisztaságára 21. Ebédelsz-e az iskolában? Igen Nem 52% 5 89% fő 4,05 81% 2,4 48% 3,9 4,6 2,3 46% 1,8 36% 2,9 58% 4,6 3,9 3,9 3,8 75% 2,6 52% fő 4,6 2,1 42% 4 4 4,7 94% 2,1 42% 1,8 36% 2,7 54% 4 4 2,9 58% % %

14 Kérdések fő fő 325 fő Kulturált körülmények között - 4,7 94% étkezhetek 22. Az ételek változatosak 23. Az ételek minősége megfelelő 3,9 24. Az ételek mennyisége elegendő 3,85 77% 25. Általában van időm megebédelni 26. A legjobban elégedett vagyok: Tanítási órák Sportolási lehetőség Szabadidős tevékenység 27. A leginkább elégedetlen vagyok: Mosdók, WC Felsősök viselkedése 28. Szeretek az Avastetői Iskolába járni Igen Nem 3,5 70% Tantermek Sokoldalú képzés Mosdók, WC Tanulók közötti viszony Kedves, megértő, segítőkész tanárok Sok a rossz gyerek Nem köt le a tanulás 3,8 76% 4,6 Sokoldalú képzés Programok Tanterem Könyvtár WC Ablakok, ajtók Kedves, megértő, segítőkész tanárok Sok az agresszív tanuló Nincs esélyegyenlőség a jók számára A három év felmérése 1-2 tizednél nagyobb különbséget nem mutat. Egy kis javulás mutatkozik a legtöbb területen. A válaszok szerint a tanulók is elismerik, hogy egyre kevesebben készítenek házi feladatot, egyre kevésbé tartanak a pedagógusoktól. A tanárok egyre kevesebbet követelnek. A tisztaság a termekben, mosdókban továbbra is gondot jelent. Az étkezéssel kapcsolatban azonban minden kérdésre pozitívabb visszajelzés érkezett.

15 Alkalmazotti kérdőívek összesítése Az alkalmazottak elégedettségmérésére. februárjában került sor. A megadott időpontra 14 kérdőív érkezett vissza. A visszaérkezett kérdőívekben sokan mellőzték a feleletválasztós kérdéseket és mindössze az ötfokú skálán értékeltek. 1. A dolgozók munkafegyelmét megfelelőnek ítélik az alkalmazottak. 4, 7-94% 2. Ha valaki bajban van, számíthat a kollégái segítségére és a 3. közös feladatok esetén a kollektíva jól együttműködik kérdésekre érkezett a legpozitívabb értékelés. 4, 8 96% 4. Az iskolában a nevelési kérdésekben mindenki egységes álláspontot képvisel kérdésnél 5 fő jelezte, hogy nincs tudomása róla, de a válaszadók szerint van egy kis javulásra szükség. 3,7 74% 5. Az iskolában a tanulók többsége fegyelmezett kérdés kapta a legnegatívabb értékelést.3,2 64% Ez is mutatja, hogy nem csupán a pedagógusok, hanem az iskola területén dolgozók is tapasztalják tanulóink fegyelmezetlenségét. 6. Az információk eljutnak a dolgozókhoz. Az információáramlás szintén gondot jelent alkalmazottainknak. 3, 3-66% 7. A vezetés fontosnak tartja a dolgozók szakmai fejlődését kérdés megválaszolásánál 5 fő tartózkodott, így csupán kilencen alkottak véleményt. Az értékelés: 4,00 8. A vezetés segítséget nyújt a problémák megoldásában- kérdésre adott válasz elégedettséget mutat. 9. Az iskola környezete biztonságos 4,7 94% 10. Az iskola helységei és környéke általában tiszta alkalmazottaink szerint. 4,6 11. Biztosítják számomra a munkám elvégzéséhez szükséges eszközöket kérdés tekintetében nem elégedettek teljes mértékben az alkalmazottak. 3,7 74% 12. Étkezik-e az iskolában? igen 9 fő 64% nem 5 fő 36% Az étkezés körülményei kulturáltak a válaszadók szerint. 4, Az ételek minősége megfelelő 14. Az ételek mennyisége kielégítő. 4, 7 94% Alkalmazottaink a legelégedettebbek az iskola vezetésével. Kiemelik a jó közösséget, s hogy problémáik esetén számíthatnak kollégáik segítségére. Elégedetlenségüket a konyhai dolgozók jelezték, mely szerint cserére szorulnának az edények, sütők.

16 Tanulói, -szülői, -tanári kérdőívek összevetése 1. Az első kérdéscsoportban a tanulók jogait, kötelességét vizsgáltuk. A tanulók jogainak érvényesítését tanulóink és szüleik értékelték a negatívabban. Tanuló: Szülő: Tanár: 4,86 97% A tanulók kötelességeinek ismeretét a pedagógusok jóval negatívabbnak látják. Tanuló: Szülő: - Tanár: 2,5 50% Tanulóink véleménye szerint a házirend ismerete és betartása nem jelent problémát. Rendszeresen tanulnak és elkészítik a házi feladatokat. Erről a pedagógusok kicsit másként vélekednek. Szöveges válaszaikban kifejtették, hogy a tanulók nem rendelkeznek felszereléssel, házi feladatot nem készítenek, s nem készülnek rendszeresen a tanórákra. 2. Az oktató-nevelő munkával kapcsolatban sok szép visszajelzés érkezett. A szülők színvonalasnak ítélik meg az iskolában folyó munkát. Elégedettek a nevelési-oktatási módszerekkel. A szemléltető eszközök használata a tanulók szerint megfelelő ( - ), de a pedagógusok a tanulók érdeklődésének felkeltésén ( ) még szeretnének javítani. Az idegen nyelvek megszerettetése és eredményes fejlesztése is megfelelő iskolánkban. Tanuló: 4 Szülő: Tanár: 4,73 95% (tag.) A mozgás megszerettetése, az órai és órán kívüli terhelés a testnevelés és néptánc órákon is pozitív értékelést kapott a pedagógusoktól, szülőktől. Tanuló: Szülő: Tanár: 4,76 95% A tehetséggondozás terén egy kis visszaesés mutatkozott az előző méréshez képest. A pedagógusok szerint mindig kevesebb idő jut a tehetséggondozásra (7 93%), mint a felzárkóztatásra ( 4,9 98%). Az értékelés egységesnek, igazságosnak mondható intézményünkben. Tanuló: Szülő: 5 87% Tanár: 1 A rendszeres értékelést a szülők 4,6-ra értékelték. A pedagógusok a vezetés részéről még mindig hiányolják egy kicsit a rendszeres értékelést. ( 4,02 - ) 3. Közvetlen partnereinkkel jó kapcsolatot alakítottunk ki. Jó a kapcsolat pedagógusok-szülők, pedagógusok-diákok között is. A diákok véleménye alapján az osztályaikra jellemző, hogy jókat játszanak, beszélgetnek (4,7-94%), és szükség esetén segítenek egymásnak.( 4 ) A tanároktól a tanulók várhatnak és kapnak is segítséget. ( ) Nem jellemző, hogy a tanulóknak félniük kellene a tanóráktól és a tanáraiktól. (1,8

17 36%) A szülők a pedagógusokkal történő személyes találkozási lehetőségekkel teljes mértékben elégedettek. ( - ) A tanári kar tagjai jól együttműködnek ( 4,66 93%), és mindig számíthatnak egymásra. ( 4,66 93%) Jó kapcsolatot alakítottak ki a nem pedagógus dolgozókkal is. ( ) A vezetőségtől azonban közepes mértékben tartanak a pedagógusok.( 2,66 54%) A vezetőség a bírálataiban próbál tapintatos lenni kérdésre is ( % ) jellemző értékelést kaptunk. Az információáramlás a szülők szerint jobban működik és elegendő információt adunk számukra az iskoláról. ( ) A tanári kérdőívek alapján ezen a területen még mindig van javítani valónk. 4. Az iskola környezetével, tisztaságával kapcsolatban lényeges eltérést nem tapasztalhattunk a válaszadók véleménye között. A következő eredményeket kaptuk: Biztonság: Tanuló: 4 - Szülő: 4 Tanár: 3,94-79% A tisztaság terén a WC jelenti még mindig a problémás területet. Tanuló: 2,9 58% Szülő: - Tanár: 3,6 72% A tanulók véleménye volt a legrosszabb a WC-vel kapcsolatban, de érdekes, hogy a megkérdezettek nagy része azt vallja, hogy vigyáz a tisztaságra. A tanulók a takarítás hiányában és minőségében látják a problémát. 5. Az étkezéssel kapcsolatos kérdésekre a szülők kritikusabban foglaltak állást, mint a tanulók. Az étkezés körülménye: Tanuló: 4,7 94% Szülő: Tanár: 5 85% Az étkezés minősége: Tanuló: 41 Szülő: 4 Tanár: 7 Az étkezés mennyisége: Tanuló: 3,8 76% Szülő: 4 Tanár: Az étkezés időbeosztása: Tanuló: 4,6 Szülő: Tanár: 9 6. A szöveges válaszok alapján láthatjuk, hogy tanulóink teljes mértékben szeretnek az Avastetői-Széchenyi iskolába járni, a pedagógusok többsége szeret itt tanítani és a szülők is elégedettek az iskolával. A 2006-os,2008-as igény-és elégedettségmérés alapján pozitívumként említették a diákok és a szülők az iskola sokszínűségét, az oktatás magas színvonalát, a jó és kedves tanárokat. Jelenleg is ezeket az indokokat sorolták fel a szülők és a tanulók. Kiemelték a tanárok segítőkészségét, kedvességét, gyermekközpontúságát. A néptánc, sport, idegen-nyelv és számítástechnika oktatásról, valamint a művészeti képzésről is jó visszajelzést kaptunk.

18 Tanáraink többsége a tantestület jó összetétele miatt szeret ebben az iskolában tanítani. Egyre nehezebb feladatot kell megoldania a pedagógusoknak, s ez válaszaikban is tükröződött. Elégedettségük csökkent szinte minden területen 1-2 tizeddel. A szülők és a tanulók a legelégedetlenebbek a mosdók, WC-k tisztaságával, a nyílászárók állapotával. A pedagógusok mellett a szülők, tanulók és iskolánk alkalmazottai is látják, hogy nem minden esetben megfelelő a gyerekek neveltségi szintje, és csúnyán beszélnek, nem hallgatnak a felnőttekre. Nagyobb szigorra és fegyelemre lenne szükség! Meg kellene találni a megfelelő eszközöket az agresszív, s kirívóan fegyelmezetlen tanulók számonkéréséhez.

Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei

Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei Tanulói kérdőívek értékelése, 2012 Az értékelés során a tavalyi évhez hasonlóan különválasztottam az alsó

Részletesebben

EREDMÉNYEK. Alkalmazotti kérdőív 2010/2011.

EREDMÉNYEK. Alkalmazotti kérdőív 2010/2011. EREDMÉNYEK Alkalmazotti kérdőív 2010/2011. (H) Kérjük, jelölje az Önre jellemzőt (több választ is megjelölhet)! Az Ön munkaköre az intézményben: 40 40 35 30 31 25 20 15 10 5 0 15 14 6 1 7 5 11 tanár-gyógypedagógus

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004.

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004. KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM Székesfehérvár, 2004. KÉSZÍTETTÉK: 2, 3, fejezet Virágné Sziládi Judit 1, 5, 7, fejezet Nagy Sándorné 6, 11, fejezet Árkiné Tóth Judit 7.7, fejezet

Részletesebben

1. Az iskolavezetés önértékelése [5]

1. Az iskolavezetés önértékelése [5] 1. Az iskolavezetés önértékelése [5] 5. Igen; (teljes mértékben) igaz. 4. Igen; általában igaz, de vannak még kisebb hiányosságok. 3. Igen; igaz, de vannak még nagyobb hiányosságok. 2. Részben igaz, de

Részletesebben

TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Iskolánk neve: TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM Mottója: Minden gyerek

Részletesebben

Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának értékelése 2010/2011

Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának értékelése 2010/2011 A 49/2011 (IX 20) HSZB határozat 7 számú melléklete Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának értékelése 2010/2011

Részletesebben

A kompetenciamérés eredményének javítása. intézkedési terv

A kompetenciamérés eredményének javítása. intézkedési terv Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola székhelye: 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Ikt.sz.: /2015. OM: 036345 Ügyintéző: Ősze Józsefné Ügyintézés

Részletesebben

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés)

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Havas Gábor - Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Kutatásunk egyik célja az volt, hogy egy lehetőség szerint teljes általános iskolai

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése MELLÉKLETEK 1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése 1. Szívesen veszek részt a tantestületi kirándulásokon. 2. A tantestületünkben vannak kiközösített kollégák. 3. A tanulókhoz személytelen kapcsolatok

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról Igazgatói beszámoló a tatabányai Árpád Gimnázium 2007 2012 között végzett munkájáról 2012. május - június Ezt az igazgatói beszámolót a tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2012. június 6-ai értekezletén

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA I. Települési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés 2007. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. Jogszabályi háttér 1.2. Általános rendelkezések

Részletesebben

II.ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAM

II.ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAM 0 Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója és Diákotthona PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK I. INTÉZMÉNYI

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Képzéseink: A tagozatok kódszámai általános tantervű 01 matematika 02 angol 03 német 04 biológia 05 informatika 06 magyar 07 történelem 08 Arany János

Részletesebben

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Integrációs pedagógiai rendszer Mottónk: A nevelő-oktató munkát át kell, hogy hassa az egyetemes emberi értékek közvetítésének szándéka: szeretet,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005

A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005 A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005 kutatási zárótanulmány MOBILITÁS Ifjúságkutatási Iroda (a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet jogutódja) Készítették: Dankó Adrienn Berényi Eszter Ságvári Bence Máder Miklós

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

Informatikai stratégia

Informatikai stratégia Informatikai stratégia Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár ÁMK Sokorópátka Középtávú terv az intézmény informatikai fejlesztésére takacs.andor@chello.hu 0620-9830-624 1/7 Az IKT

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. SZÜLŐK: 1. A

TARTALOMJEGYZÉK 1. SZÜLŐK: 1. A 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZÜLŐK: 1. A kérdőívek kiosztásának és kitöltésének sikeressége 2. oldal 2. Miért döntött úgy, hogy gyermeke ebbe az iskolába járjon? 4. oldal 3. Szeretné-e gyermekét 8 évfolyamos

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés I. fejezet 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapfeladatai alaptevékenysége II. fejezet 1. A vezetők közötti

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Tájékoztató a 2007/2008. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól

Tájékoztató a 2007/2008. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól Tájékoztató a 2007/2008. tanév, nevelési év munkájáról és az új tanév feladatairól Tisztelt Mővelıdési és Oktatási Bizottság! A Mővelıdési és Oktatási Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14 16. OM: 100566 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t Hatálya: A nevelőtestület elfogadta: 1998.

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 6 1.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 6 1.1.1. Az intézmény adatai... 6 1.1.2. Helyzetelemzés... 6 1.1.3. Az iskola környezete... 7 1.1.4. Az iskola tanulói közössége... 7 1.1.5.

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére:

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: BESZÁMOLÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: Tájékoztató az Általános Iskola munkájáról különös tekintettel az előző tanév befejezésére, ill. az új tanév

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Részletesebben

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése 9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése Az iskolai nevelés és oktatás hatékonysága érdekében folyamatosan és rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell:

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Intézményi minőségirányítási program

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Intézményi minőségirányítási program Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi minőségirányítási program 2012 Tartalomjegyzék TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3 1.1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK... 3 1.2.

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T. Untitled-9 1 2006.03.01.

C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T. Untitled-9 1 2006.03.01. C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 6 Untitled-9 1 2006.03.01. 14:53:04 Tisztelt Tanárnő / Tanár Úr! Az Országos kompetenciamérés

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016 GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

MUNKATERV 2015-2016 GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY MUNKATERV 2015-2016 GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 2 ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA Bevezetés A 2015-2016. tanév munkaterve

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

Vélemények a cigány tanulókról és oktatásukról

Vélemények a cigány tanulókról és oktatásukról Pető Ildikó Vélemények a cigány tanulókról és oktatásukról A cigányok és az iskola kapcsolatában csakis az iskolai kudarcokról szoktunk beszélni. Az iskolai kudarc fogalmának meghatározása azonban legalább

Részletesebben

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2011/2012 tanév Készült: a tagintézmény vezetők, a munkaközösség vezetők és az egyes szakterületek megbízottjainak értékelése alapján Bogyiszló, 2012.

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

TIMSS 2011. Tanári kérdőív Matematika. online. 8. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS 2011. Tanári kérdőív Matematika. online. 8. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS 2011 Tanári kérdőív Matematika online 8. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Tanári kérdőív Az Önök iskolája

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Sportolás-szabadidős programok... 41 fő. Oktatás szaktudás, felkészültség... 49 fő. Gyermekközpontúság... 33 fő

Tisztelt Szülők! Sportolás-szabadidős programok... 41 fő. Oktatás szaktudás, felkészültség... 49 fő. Gyermekközpontúság... 33 fő Tisztelt Szülők! A partnerigény és partnerelégedettség felmérőlapok utolsó 4 kérdése szöveges válaszadást igényelt, így táblázatos vagy grafikonos formában nem lehetett feldolgozni. A válaszok az esetek

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010.

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. HÁZIREND Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. Jelen házirend 2010. november 30-án lép hatályba, az eddigi házirendi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

1. Bevezetés... 5. 2. Az Intézményi önértékelés célja... 5

1. Bevezetés... 5. 2. Az Intézményi önértékelés célja... 5 aross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola aross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft aross Gábor ilingual Technical Secondary School of Economics 9024 Győr, em tér

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév Tartalomjegyzék Fejezet Cím Oldalszám 1. A Kerek Világ Általános Iskola pedagógusainak száma, iskolai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Ügyiratszám: 166-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tanulói elégedettség mérés 2011/2012. tanév

Tanulói elégedettség mérés 2011/2012. tanév 1 Tanulói elégedettség mérés 2011/2012. tanév Kiküldött kérdőívek száma: Visszaküldött kérdőívek száma (): Visszaküldött kérdőívek száma (): Visszaküldött kérdőívek száma (): Visszaküldött kérdőívek száma

Részletesebben

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: Előadó: 1.) Racionalizálási intézkedések meghozatala Bratu László polgármester

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: Előadó: 1.) Racionalizálási intézkedések meghozatala Bratu László polgármester VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS Szám: 138-11/2011/Rk. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár kistermében 2011. augusztus 17-én 7.00 órai kezdettel tartott

Részletesebben

A nyolc óra után, késve érkezett tanulók /orvosi, vagy szülői igazolás hiányában/ az első óra igazolatlan mulasztásnak számít.

A nyolc óra után, késve érkezett tanulók /orvosi, vagy szülői igazolás hiányában/ az első óra igazolatlan mulasztásnak számít. HÁZIREND mely a Malomvölgy Ált. Isk. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok alapján. A házirend célja és feladata: 1).Megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület által. fenntartott iskolára vonatkozó térítési díj szabályzat

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület által. fenntartott iskolára vonatkozó térítési díj szabályzat A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület által fenntartott iskolára vonatkozó térítési díj szabályzat Elfogadta az egyesület vezetősége a 9/2015.08.25. számú határozatával, módosította 1/2016.04.27.határozattal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

. A Veszprémi Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2013. VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

. A Veszprémi Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2013. VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Mottó: "Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne" (Tamási Áron) Az igazgatói jóváhagyás dátuma: 2013. november 11. Hatályos:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Petıfi Sándor Általános Iskola, 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok:

Részletesebben

Tartalom I. Helyzetelemzés... 3 1.) Az iskolai munka feltételrendszere... 3 a.) TÁRGYI FELTÉTELEK / épület, berendezés, felszerelés /... 3 b.

Tartalom I. Helyzetelemzés... 3 1.) Az iskolai munka feltételrendszere... 3 a.) TÁRGYI FELTÉTELEK / épület, berendezés, felszerelés /... 3 b. Tartalom I. Helyzetelemzés... 3 1.) Az iskolai munka feltételrendszere... 3 a.) TÁRGYI FELTÉTELEK / épület, berendezés, felszerelés /... 3 b.) Személyi feltételek... 4 2.)Társadalmi háttér, a tanulók szociális

Részletesebben

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013 Kedves Gyakorlós Diákunk! A Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola diákjaként a gyakorlóiskola házirendjét olvashatod.

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Intézményi stratégia A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Készítette: Szabó Károlyné igazgató Balatonkenese, 2010-10-17 1 A nevelésnek és oktatásnak arra kell

Részletesebben

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015.

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. Pedagógiai Program Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. 1 Tartalom BEVEZETÉS 3 1. Az iskola nevelési programja 6 1.1 Pedagógiai alapelveink.6 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Pályázó: Meghirdetett munkahely: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

PÁLYÁZAT. Pályázó: Meghirdetett munkahely: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PÁLYÁZAT Meghirdetett munkahely: Pályázó: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DR. NAGYNÉ HORVÁTH MÁRTA SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA OM 203061 1095 BUDAPEST, MESTER U. 56-58.

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Zichy Mihály kezében az ecset beszél, dalol, világít (Jókai Mór) A Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Részei: NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DÉVAVÁNYAECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZATMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 20082012 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 1 A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Készítette: Papolczi Emőke Mb. igazgató Álmosné Fehér Marianna Nevelési és társadalomtudományi

Részletesebben

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program Miskolc, 2015. szeptember 09. Készítette: dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra igazgató 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési

Részletesebben

HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév

HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév 1 HEVES VÁROSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (HVKI) Körzeti Általános Tagiskola MUNKATERVE 2012/2013. tanév Készült:2012.szeptember 03. Készítette: Sándor Istvánné tagintézmény-vezető 2 BEVEZETŐ Mi vár a tanárokra

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben