TÁMOP A-11/1/KONV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058"

Átírás

1 TÁMOP A-11/1/KONV Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése Projektvezető: Dr. Szerb László PTE KTK egyetemi tanár 5. tevékenység: Az ökológiailag fenntartható technológiák társadalmi elfogadottságának vizsgálata A tevékenység vezetője: Dr. Törőcsik Mária PTE KTK egyetemi tanár A kutatások vezetője: Dr. Szűcs Krisztián PTE KTK egyetemi adjunktus Különbségek a magyar és a dél-dunántúli lakosság energiaforrásokkal, energiatudatossággal, környezetvédelemmel kapcsolatos attitűdjében és magatartásában személyes megkérdezések eredményeinek összehasonlítása Készítette: Németh Péter és Dr. Szűcs Krisztián PTE KTK Kiadó: Pécsi Tudományegyetem ISBN Pécs, 2013 TÁMOP A-11/1/KONV , Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

2 1. A bemutatott kutatások célja A komplex kutatás fő célja a magyar lakosság környezetbarát és ökológiailag fenntartható technológiákkal kapcsolatos társadalmi elfogadottságának vizsgálata. Ennek részeként személyes megkérdezésen alapuló kutatások történtek: egy 2000 fős, országos vizsgálat után a Dél-dunántúli régióban is személyes megkérdezések zajlottak, melynek során 800 fővel készültek kérdőíves interjúk. Ennek eredményei más feladatok megvalósítását is támogatják, hiszen a reprezentatív mintán történő országos megkérdezés eredményei viszonyítási alapot szolgáltatnak a regionális és Pécs városa szintű eredmények értelmezéséhez. Így képet kaphatunk a régió, illetve Pécs az ország többi egységeihez viszonyított helyzetéről, így láthatóvá válnak a helyi sajátosságok is. A terepmunka során keletkezett adatbázist SPSS program segítségével elemeztük, egy- és sokváltozós módszerek alkalmazásával. Jelen tanulmányban a magyar lakosság és a Déldunántúli régió lakosságának energiaforrásokkal, energiatudatossággal, környezetvédelemmel kapcsolatos attitűdjeinek és magatartásának összehasonlító elemzését mutatjuk be. 2. Módszertani alapok Az országos reprezentatív kutatás során 2000 főt érintő személyes megkérdezések zajlottak 2013 tavaszán. A megkérdezett minta nem, életkor, iskolai végzettség, régió és településtípus szempontjából reprezentálja éves magyar lakosságot. A régiós, 800 főt érintő személyes megkérdezések 2013 nyarán zajlottak. A kutatás alapsokaságának a Dél-dunántúli régió éves lakosságát tekintettük. A régió lakosságának száma a KSH január 1-i adata alapján kb fő. A nem egészen pontos szám abból adódik, hogy a KSH honlapján közzétett adatok nem éves, hanem korcsoportos bontásban vannak és a évesek számát aránybecsléssel kellett meghatározni. A régiós megkérdezés során vett minta 800 főt foglalt magában, mely reprezentálja a régió lakosságát nem, iskolai végzettség, Az összehasonlító elemzésben a következő témakörökhöz kapcsolódó kérdéseket vizsgáljuk: energiaforrások ismertsége, szimpátiája, használata, épületenergetikai korszerűsítéssel kapcsolatos attitűdök, pályázati források ismerete, pályázási magatartás, energiaspórolással, takarékoskodással kapcsolatos magatartás, 1

3 környezetvédelem, környezetszennyezés, vállalatok társadalmi felelősségvállalása, nyitottság, információforrások használata. 3. Összehasonlító elemzés eredményei 3.1. Energiaforrások ismertsége, szimpátiája, használata Az energiaforrások ismertsége terén nincsenek nagyobb, említésre méltó különbségek az országos és a régiós megkérdezés eredményeit tekintve. A geotermikus energia és a hőszivattyú terén vannak a szignifikáns értéket elérő különbségek: mindkét energiaforrást kevésbé ismeri a Dél-Dunántúl lakossága az országos mintához képest (1. ábra). A legismertebb energiaforrások az áram, a vezetékes gáz, a fa, a palackos gáz, a napenergia, a szélenergia, az atomenergia és a vízenergia. 1. ábra: Energiaforrások ismertsége: Hallott Ön az alábbi energiaforrásokról? Forrás: saját szerkesztés áram vezetékes gáz fa palackos gáz napenergia szélenergia atomenergia vízenergia bioüzemanyagok biogáz geoterm. energia biomassza hőszivattyú 65,0% 65,1% 63,6% 58,6% 54,8% 56,8% 53,4% 48,4% 78,6% 78,1% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 99,8% 100,0% 99,2% 100,0% 98,2% 98,3% 96,9% 96,0% 93,6% 95,0% 93,3% 94,8% ismertség - országos (n=2000) ismertség - régiós (n=800) Az egyes energiaforrásokkal kapcsolatban kialakult szimpátia (2. ábra) terén szintén azt a következtetést vonjuk le, hogy a legtöbb energiaforrást vizsgálva nincsenek nagyobb 2

4 különbségek; a legtöbb energiaforrást valamivel szimpatikusabbnak tartják a dél-dunántúliak az országos mintához képest. Kivételt képeznek a következők: A fát, mint energiaforrást a Dél-Dunántúlon élők jóval szimpatikusabbnak tartják, mint az országos átlag. A vezetékes gáz, a bioüzemanyagok, a geotermikus energia, a hőszivattyú és az atomenergia szimpátiáját a teljes lakosságra kiterjedő vizsgálat során magasabbra ítélték, mint a régiós megkérdezés során, bár ezek a különbségek nem nevezhetők szignifikánsnak, ezért csak tájékoztató jelleggel mutatjuk be azokat. 2. ábra: Energiaforrásokkal kapcsolatos szimpátia: Mennyire szimpatikusak ezek Önnek? (n=az adott energiaforrást ismerők) Forrás: saját szerkesztés napenergia szélenergia vízenergia áram vezetékes gáz fa bioüzemanyagok geotermikus energia biogáz palackos gáz hőszivattyú biomassza atomenergia szimpátia - országos 4,58 4,70 4,41 4,51 4,24 4,29 4,14 4,19 3,69 3,66 3,62 4,05 3,48 3,46 3,26 3,16 3,17 3,20 3,05 3,16 2,88 2,80 2,87 2,90 2,80 2,66 szimpátia - régiós Az energiaforrások használata terén az országos és a régiós megkérdezés eredményei statisztikailag is értelmezhető különbségeket mutatnak: a vezetékes gázt és a vízenergiát a Dél-Dunántúlon kevésbé használják, mint az országos átlag, viszont magasabb arányban használják a fát, a palackos gázt és az atomenergiát (3. ábra). A többi kevésbé használt energiaforrás terén nincsenek kiemelésre méltó különbségek. 3

5 3. ábra: Energiaforrások használata: Használ ilyet jelenleg? Forrás: saját szerkesztés áram vezetékes gáz fa palackos gáz vízenergia bioüzemanyagok napenergia biogáz szélenergia biomassza hőszivattyú geotermikus energia atomenergia 5,8% 1,8% 2,6% 1,5% 2,2% 1,8% 1,0% 0,6% 0,8% 0,6% 0,8% 0,9% 0,6% 3,0% 0,4% 0,3% 0,0% 5,5% 59,1% 44,2% 50,6% 30,6% 40,5% 81,8% 100,0% 97,8% használat - országos (n=2000) használat - régiós (n=800) Értékeltettük az energiaforrásokat aszerint, hogy mennyire tartják azokat környezetbarátnak. A 4. ábrán látható, hogy a régiós megkérdezés résztvevői átlagosan magasabbra értékelték azok környezetbarát mivoltát, mint az országos megkérdezés válaszadói. A geotermikus energia és a fa környezetbarát mivoltát a dél-dunántúli lakosok jóval az országos átlag felett értékelték. 4

6 4. ábra: Energiaforrások környezetbarát megítélése: Mennyire gondolja környezetbarátnak ezeket az energiaforrásokat? (n=az adott energiaforrást ismerők) Forrás: saját szerkesztés napenergia szélenergia vízenergia geoterm. energia biogáz biomassza hőszivattyú bioüzemanyagok áram vezetékes gáz fa palackos gáz atomenergia környezetbarát - országos 4,85 4,94 4,81 4,89 4,55 4,67 4,31 4,64 4,16 4,29 4,15 4,30 4,08 4,33 4,06 4,25 3,79 3,76 3,32 3,33 3,16 3,57 3,04 3,14 2,74 2,73 környezetbarát - régiós 3.2. Korszerűsítéssel kapcsolatos attitűdök A megkérdezések során kitértünk arra, mekkora arányban vannak azok a válaszadók, akik már gondolkoztak korszerűsítésen, felújításon abból a célból, hogy azután kevesebbet fizessenek energiáért. A Dél-Dunántúl lakosai körében az országos megkérdezéshez viszonyítva alacsonyabb arányban vannak azok, akik hajtottak már végre korszerűsítést, továbbá az azt tervezők is alacsonyabb arányban találhatóak meg a régiós megkérdezés résztvevői körében (5. ábra). Azok, akik még soha nem gondolkoztak korszerűsítésen/átalakításon abból a célból, hogy azután kevesebbet fizessenek az energiáért, magasabb arányban vannak a dél-dunántúli régióban a teljes lakossági megkérdezés során tapasztalt arányokhoz képest. 5

7 5. ábra: Átalakítás/korszerűsítés: Gondolkodott már Ön azon, hogy otthonát átalakítja/korszerűsíti oly módon, hogy azután kevesebbet fizessen az energiáért? Forrás: saját szerkesztés régiós (n=800) régiós (n=800) 41,6% 47,4% országos (n=2000) 47,4% 41,6% 18,1% 20,1% 20,1% 38,4% 34,5% 38,4% 18,1% országos (n=2000) 34,5% igen, és már végre is hajtottam bizonyos korszerűsítéseket igen, terveztem már, de még nem tettem semmit nem, még soha nem gondolkodtam ilyenen Aki már végrehajtott valamilyen korszerűsítést, az az országos megkérdezés eredményei alapján átlagosan 685 ezer forintot költött arra, míg a dél-dunántúli kutatás során ez az érték csak 496 ezret tesz ki, vagyis a dél-dunántúli lakosok átlagosan kevesebbet költenek korszerűsítésre, mint a magyar felnőtt lakosság átlagosan (6. ábra). 6. ábra: Energetikai korszerűsítésekre való kiadások nagysága: Megközelítőleg összesen mennyibe kerültek azok a változtatások, melyeket energetikai korszerűsítés céljából hajtott végre? (n=akik hajtottak már végre valamilyen korszerűsítést) Forrás: saját szerkesztés - Ft Ft Ft országos megkérdezés (n=341) Ft régiós megkérdezés (n=145) Ft 6

8 A korszerűsítést már végrehajtók körében a legáltalánosabb vélekedés a megtérüléssel kapcsolatban az, hogy ezek a beruházások megtérülnek; a Dél-Dunántúlon élők ezt az országos megkérdezés eredményeihez hasonlítva még inkább így gondolják (7. ábra). 7. ábra: Korszerűsítések/átalakítások megtérülése: Megítélése szerint anyagi értelemben véve megtérültek, vagy meg fognak térülni ezek a beruházások? (n=akik hajtottak már végre valamilyen korszerűsítést) Forrás: saját szerkesztés megtérülnek nem térülnek meg nem fognak megtérülni soha nem tudja 5,2% 6,2% 2,5% 0,0% 5,2% 0,7% 87,1% 93,1% országos (n=402) régiós (n=145) Akik szerint megtérültek a beruházások, azok az országos megkérdezés során azt mondták, hogy átlagosan 7,2 év alatt, míg a régiós megkérdezés során 6 éves megtérülési időszakot adtak meg átlagosan (8. ábra). 8. ábra: Megtérülés időtartama: A beruházástól kezdve hány éven belül? (n=akik szerint megtérülnek a beruházások) Forrás: saját szerkesztés országos (n=350) 7,2 év régiós (n=135) 6,0 év A legnagyobb arányban végrehajtott korszerűsítés a nyílászárók cseréje, ezt az országos megkérdezés résztvevői körében magasabb arányban jelölték, mint a régiós esetén. A többi 7

9 korszerűsítés említési aránya kapcsán nem érzékelhetőek nagyobb, szignifikánsnak nevezhető különbségek (9. ábra). 9. ábra: Végrehajtott korszerűsítések: Milyen korszerűsítéseket hajtott már Ön (vagy a lakóközössége) végre? (n=akik már hajtottak végre valamilyen korszerűsítést) Forrás: saját szerkesztés nyílászárók cseréje, szigetelése fűtési rendszer korszerűsítése épület szigetelése elektronikus eszközök korszerűbbre cserélése alternatív energiahordozók igénybevétele (pl. napkollektorok) egyéb 4,0% 5,5% 2,5% 1,4% 39,3% 35,9% 38,8% 40,7% 26,1% 28,3% 59,3% 79,1% országos (n=402) régiós (n=145) A korszerűsítéseket gátló tényezők vizsgálata azt mutatja, hogy az a leginkább gátló körülmény, hogy bármilyen jellegű változtatás túl sokba kerül. Ezt a dél-dunántúli megkérdezés résztvevői magasabb arányban jelölték az országoshoz képest. Ugyanúgy többen jelölték a Dél-Dunántúlon azt, hogy nem foglalkoztatja őket a téma. Az országos megkérdezés résztvevői körében magasabb arányban jelölték, hogy nincs, aki segítene a kivitelezésben, valamint, hogy nincs jó szakember, aki megtervezné a korszerűsítést és, hogy nem saját lakásban él, ezért nem foglalkoztatja a téma. A régiós megkérdezés során a Nincs jó szakember, aki megtervezné a korszerűsítést. válaszlehetőséget jelölők aránya elenyésző. A többi gátló tényező esetén nincsenek nagyobb különbségek a megkérdezések eredményei között (10. ábra). 8

10 10. ábra: A korszerűsítések végrehajtásának gátló tényezői: Mi az oka annak, ha nem hajt végre olyan korszerűsítéseket, átalakításokat, melyek segítenének Önnek az energiaköltségei csökkentésében? (n=akik nem hajtottak végre semmilyen korszerűsítést) Forrás: saját szerkesztés Bármilyen változtatás túl sokba kerülne, nem tud belevágni. Nem foglalkoztatja a téma. Nem saját lakásban él, ezért nem akar arra költeni. Ezek a beruházások sosem térülnek meg, hosszútávon jobban jár anyagilag akkor, ha nem változtat semmin. Nincs elég információja a lehetőségekről. Nincs, aki segítene a kivitelezésben, lebonyolításban. Nincs jó szakember, aki megtervezné a korszerűsítést. egyéb 19,1% 22,9% 13,6% 9,3% 10,5% 10,1% 8,9% 6,4% 5,8% 2,7% 3,4% 1,1% 7,7% 3,4% 68,7% 75,1% országos (n=1598) régiós (n=655) Az átalakításokat leginkább megnehezítő tényezők között is a pénzügyi korlátok a legmagasabb arányban említettek. Ebben az esetben is magasabb arányban említették ezt a tényezőt a Dél-Dunántúl lakosai a teljes lakossági megkérdezéshez képest. A Nincs jó szakember, aki megtervezné a korszerűsítést. válaszlehetőséget az országos megkérdezésben résztvevők a dél-dunántúli válaszadókhoz képest magasabb arányban választották. A többi gátló tényező esetén nagyobb különbségeket nem véltünk felfedezni (11. ábra). 9

11 11. ábra: A korszerűsítések végrehajtásának leginkább gátló tényezői: Válassza ki azt a tényezőt, mely leginkább megnehezíti, hogy átalakításokat tervezzen! (n=akik nem hajtottak végre semmilyen korszerűsítést) Forrás: saját szerkesztés Bármilyen változtatás túl sokba kerülne, nem tud belevágni. Nem foglalkoztatja a téma. Nem saját lakásban él, ezért nem akar arra költeni. Ezek a beruházások sosem térülnek meg, hosszútávon jobban jár anyagilag akkor, ha nem változtat semmin. Nincs elég információja a lehetőségekről. Nincs, aki segítene a kivitelezésben, lebonyolításban. Nincs jó szakember, aki megtervezné a korszerűsítést. egyéb 13,9% 14,8% 11,1% 8,9% 4,6% 3,8% 2,5% 2,0% 1,3% 0,3% 4,7% 0,3% 1,8% 3,5% 59,9% 66,4% országos (n=1598) régiós (n=655) 3.3. Pályázati források ismerete, pályázási magatartás Épületenergetikai fejlesztésekre rendelkezésre álló pályázati forrást az országos megkérdezés résztvevői magasabb arányban ismernek, mint a Dél-Dunántúli régió lakosai (12. ábra). 12. ábra: Épületenergetikai fejlesztésekre rendelkezésre álló pályázati források: Van-e Önnek tudomása arról, hogy rendelkezésre állnak/álltak pályázati források épületenergetikai fejlesztésekre? Forrás: saját szerkesztés régiós (n=800) nem tud pályázati forrásokról 49,0% 55,0% országos (n=2000) 45,0% 51,0% tud pályázati forrásokról tud a pályázati forrásokról nem tud a pályázati 10 forrásokról

12 A két megkérdezés eredményei nem mutatnak nagyobb különbséget annak tekintetében, hogy a válaszadók pályáztak-e már valamilyen jellegű épületenergetikai fejlesztésre. A régiós megkérdezés során valamivel magasabb azok aránya, akik sikerrel pályáztak már, de ez a különbség statisztikailag elhanyagolható, ezért azt csak tájékoztató jelleggel közöljük (13. ábra). 13. ábra: Pályázás épületenergetikai fejlesztésekre a múltban: Pályázott már korábban Ön épületenergetikai fejlesztésekre? (n=akinek van tudomása épületenergetikai fejlesztésekre rendelkezésre álló pályázatokról) Forrás: saját szerkesztés 5,0% országos (n=1021) 4,9% 90,1% régiós (n=360) 5,6% 4,4% 90,0% sikerrel pályázott sikertelenül pályázott nem pályázott A jövőbeni pályázási hajlandóságot vizsgálva azt a következtetés vonjuk le, hogy a teljes felnőtt népességet reprezentáló megkérdezés válaszadói magasabb arányban jelölték azt, hogy pályáznának a jövőben, mint a Dél-Dunántúl lakosságát bemutató megkérdezésben résztvevők. Akik nem pályáznának, azok jóval magasabb arányban vannak a dél-dunántúliak esetén (14. ábra). ITT a színek nem ugyanolyanok az ábrán 14. ábra: Pályázási hajlandóság a jövőben: Pályázna-e Ön a jövőben épületenergetikai fejlesztésekre? (n=akinek van tudomása épületenergetikai fejlesztésekre rendelkezésre álló pályázatokról) Forrás: saját szerkesztés országos (n=1021) 47,6% 39,7% 12,7% régiós (n=360) 34,7% 57,2% 8,1% pályázna nem pályázna nem tudja 11

13 3.4. Energiatakarékoskodással kapcsolatos magatartás Az energiaspórolás terén leginkább az jellemző a megkérdezettek jellemző tevékenységek: csak ott ég a villany, ahol éppen van valaki, valamint az energiatakarékos izzók használata. Ezek tekintetében nincsenek nagyobb különbségek a megkérdezések eredményeit tekintve. A saját kerti kút használatában érzékelhető nagyobb különbség: az országos megkérdezésben résztvevők körében ez jellemzőbb, mint a régiós megkérdezés esetén (15. ábra). Az ábra alatt látható n értékek melletti * azt jelenti, hogy két tevékenység esetén a megkérdezettek száma alacsonyabb volt a jelzettnél: (bocsi, ezt nem értem) Saját kerti kút használata : országos n=1155, régiós n=491 A szokásosnál alacsonyabb hőmérséklet a lakásban : országos n=1617, régiós n= ábra: Tevékenységek energiaspórolás céljából: Mennyire jellemzők Önre, az Ön háztartására az alábbi tevékenységek, viselkedés? Forrás: saját szerkesztés csak ott ég a villany, ahol éppen van valaki energiatakarékos izzók használata szelektív hulladékgyűjtés mosogatáskor nagyon kevés vizet használ saját kerti kút használata nem használt elektromos készülékek kihúzása a konnektorból a szokásosnál alacsonyabb hőmérséklet a lakásban tisztálkodáskor nagyon kevés vizet használ azokat a helyiségeket nem fűti, amelyeket nem használ háztartási hulladék komposztálása fáradt sütőolaj gyűjtése víz gyűjtése a háztartásban 1,94 2,13 1,85 2,07 1,65 2,07 1,74 4,19 4,25 3,93 3,95 3,33 2,99 3,24 3,52 3,20 3,20 3,16 3,17 2,95 3,08 3,34 2,96 3,15 országos (n=2000)* régiós (n=800)* 3.5. Környezetvédelem, környezetszennyezés, vállalatok társadalmi felelősségvállalása Az országos megkérdezésben résztvevők átlagosan valamivel magasabbra értékelték a természethez való viszonyukat, mint a dél-dunántúli régiós megkérdezés válaszadói (16. ábra). 12

14 16. ábra: Természetközeliség a válaszadók körében: Mennyire érzi Ön közel magát a természethez? Forrás: saját szerkesztés átlag: 7,53 országos (n=1991) ,6% 10,5% 7 16,5% 8 23,1% teljes 9 mértékben; 12,6% 20,3% átlag: 7,37 régiós (n=799) ,6% 12,3% 7 14,1% 8 20,3% 9 10,8% teljes mértékben 22,0% A teljes magyar felnőtt lakosságot bemutató elemzés eredményeiben a válaszadók valamivel magasabbra értékelték saját maguk környezetvédő, környezetbarát beállítódását, mint a régiós megkérdezés résztvevői (17. ábra). 17. ábra: A válaszadók saját maguk megítélése környezetbarát és környezetvédő szempontból: Mennyire tartja magát környezetbarátnak, környezetvédőnek? Forrás: saját szerkesztés Az egyes piaci szereplők és magánszemélyek környezetvédelemmel való foglalkozása és annak utóbbi öt évben történt változásának vizsgálata terén azt tapasztaltuk, hogy az országos és a régiós megkérdezések nem mutatnak nagyobb eltéréseket. Jellemző, hogy az országos megkérdezés résztvevői szerint inkább többet foglalkoznak manapság a vizsgált szereplők a környezetvédelemmel, mint a régiós vizsgálat során megkérdezettek. Ez a különbség a válaszadók saját maguk értékelése terén a legmagasabb (18. ábra). 13

15 18. ábra: A környezetvédelemmel való törődés az öt évvel ezelőtti állapothoz képest aki szerint többet törődnek azzal: Mennyit foglalkozik/foglalkoznak jelenleg környezetvédelemmel az alábbi személyek, csoportok az Ön tapasztalatai szerint, összehasonlítva az 5 évvel ezelőttihez képest? Forrás: saját szerkesztés Ön, vagyis saját maga a nemzetközi vállalatok és országok az Ön közvetlen környezete (barátai, ismerősei, kollégái) az ország vezetése a magyarországi vállalatok országos (n=2000) 37,4% 32,1% 34,2% 29,9% 29,5% 26,1% 28,0% 28,4% 25,2% 24,6% régiós (n=800) A következő öt évben történő környezetvédelemmel való foglalkozással kapcsolatban az országos megkérdezés résztvevői jóval magasabb arányban nyilatkoztak úgy, hogy a vizsgált szereplők többet fognak szerintük azzal foglalkozni, mint jelenleg. Mindegyik vizsgált piaci szereplő esetén kb. 15%-ponttal magasabb arányban mondták ezt a teljes magyar felnőtt lakosságot bemutató vizsgálat válaszadói (19. ábra). 19. ábra: A környezetvédelemmel való törődés öt év múlva a jelenlegi állapothoz képest aki szerint többet törődnek majd azzal: Mennyit foglalkoznak majd öt év múlva a jelenhez képest? Forrás: saját szerkesztés Ön, vagyis saját maga a nemzetközi vállalatok és országok az Ön közvetlen környezete (barátai, ismerősei, kollégái) az ország vezetése a magyarországi vállalatok országos (n=2000) 58,0% 43,1% 52,0% 37,4% 50,6% 35,1% 49,0% 35,4% 47,9% 34,1% régiós (n=800) A környezetszennyezés esetén jellemző reakciók tekintetében a következő különbségek vannak a két vizsgált megkérdezés között (20. ábra): 14

16 Az országos megkérdezés résztvevői a dél-dunántúli régiós megkérdezés válaszadóihoz viszonyítva magasabb arányban jelölték az ott élők körében való szervezkedést, a környezetvédelmi csoportokkal való kapcsolatfelvételt, valamint a Facebook-on és más közösségi oldalakon való szervezkedést. Ezzel szemben a Dél-Dunántúlon zajló megkérdezésben résztvevők körében magasabb arányban voltak az országoshoz képest azok, akik panaszkodnának az ott élők körében, amíg valaki tesz valamit az ügy érdekében. 20. ábra: Reakció környezetszennyezés esetén: Mit tenne, ha a közvetlen környezetében súlyos környezetszennyezést tapasztalna, melynek hosszútávon egészségkárosító hatása lehet? Forrás: saját szerkesztés Megpróbálnék szervezkedni az ott élők körében, hogy kérvényt nyújtsunk be az illetékes hatóságokhoz. Megpróbálnám felvenni a kapcsolatot befolyásos és ismert környezetvédő csoportokkal, hogy támogassák az ügyünket. Panaszkodnék a környéken élőknek, hátha valaki tesz valamit az ügy érdekében. Tiltakozó levelet írnék a szennyezést okozó vállalatnak. Nem tennék semmit, mert a lakosságra/civilekre senki sem figyel. A Facebookon és más közösségi oldalakon kezdenék szervezkedni a vállalat ellen. Feljelentést tennék a bíróságon. Amint lehet, elköltöznék. Tiltakozó gyűlést szerveznék a szennyezést okozó vállalat ellen. Mást tennék. NT 35,0% 27,9% 32,3% 25,5% 20,3% 26,8% 16,6% 13,8% 15,2% 16,9% 14,8% 9,4% 14,2% 15,4% 9,6% 6,3% 8,8% 5,3% 2,7% 1,9% 2,3% 3,6% országos (n=2000) régiós (n=800) A két vizsgált megkérdezés résztvevői közepesre értékelték azt, miszerint úgy vélik, hogy a fogyasztók összefogással hatást tudnak gyakorolni a vállalatok tevékenységére. A régiós megkérdezés esetén a válaszadók által adott átlagérték alacsonyabb, mint az országos megkérdezés átlaga, továbbá a Dél-Dunántúl lakossága magasabb arányban jelölte azt a lehetőséget, miszerint ők egyáltalán nem értenek ezzel az állítással egyet (21. ábra). 15

17 21. ábra: Fogyasztói összefogással hatásgyakorlás a vállalatok tevékenységére: Hisz-e abban, hogy a fogyasztók összefogással hatást tudnak gyakorolni a vállalatok tevékenységére? Forrás: saját szerkesztés országos (n=1938) egyáltalán nem 13,0% 3 8,7% 4 5,4% átlag: 5, ,8% 6 12,6% 7 14,2% 8 13,0% teljes mértékben 8,3% egyáltalán nem 19,2% átlag: 5,06 teljes mértékben 6,9% régiós (n=780) 3 4 8,3% 7,9% 5 15,1% 6 13,6% 7 9,5% 8 12,3% 3.6. Nyitottság, információforrások használata A megkérdezettek újdonságokkal kapcsolatos beállítottsága a két megkérdezés esetén nagyjából hasonló: legmagasabb arányban azok vannak, akik nyitottnak, kíváncsinak érzik magukat, de csak azután kezdik el használni az újdonságokat, amikor azok már elterjedtek és beváltak a lakosság körében és olcsóbbak is. Aki nagyon nyitott, azok aránya valamivel magasabb az országos megkérdezés résztvevői között, de ez a különbség a statisztikai hibahatáron belül van, ezért csak tájékoztató jelleggel közöljük azt (22. ábra). 16

18 22. ábra: Nyitottság új termékekkel, technológiákkal kapcsolatban Ha megjelenik egy új termék, egy új megoldás a piacon, Ön mennyire nyitott annak elfogadására? Forrás: saját szerkesztés nagyon nyitott vagyok az újdonságokra, az elsők között kezdem el használni őket akkor vásárolom meg, amikor még új, szeretem magam megismerni az újdonságokat és szeretek róla tanácsot adni másoknak nyitott vagyok az új dolgokra, de akkor, amikor már mások is használják kíváncsi vagyok az új dolgokra, de megvárom, amíg lemegy az áruk 5,9% 3,5% 8,1% 5,9% 37,6% 37,4% 33,9% 36,0% nem vásárolok újdonságokat, nem szeretek én lenni a "próbanyúl" NT/NV országos (n=2000) 12,4% 14,1% 2,3% 3,1% régiós (n=800) Az új technológiákkal kapcsolatos információforrások értékelése terén sem látható karakteres különbség az országos és a dél-dunántúli régiós megkérdezés eredményei között. Az országos megkérdezés során valamivel magasabbra értékelték a régiós megkérdezéshez képest a családot, ismerősöket, azokat, akikkel egyébként is beszélgetni szokott a válaszadók, valamint a szakértőket. A régiós megkérdezés válaszadói magasabb értékelést adtak arra, hogy mindig ugyanazokat, illetve, hogy senkit sem szoktak megkérdezni. Ezek a különbségek statisztikailag nem jelentősek, ezért csak tájékoztató jelleggel közöljük azokat (23. ábra). 17

19 23. ábra: Információforrások új technológiával kapcsolatban: Mennyire jellemzőek Önre az alábbi állítások? Ha információt szeretnék egy új technológiáról? Forrás: saját szerkesztés a családomat és az ismerőseimet szoktam megkérdezni. azokat szoktam megkérdezni, akikkel egyébként más témákat is mindig megbeszélek, mert bennük bízom. szakértőket szoktam megkérdezni. mindig ugyanazokat az embereket szoktam megkérdezni. 4,06 3,95 4,01 3,89 3,52 3,47 3,24 3,28 senkit sem szoktam megkérdezni, egyedül keresgélek. országos (n=2000) 2,02 2,16 régiós (n=800) Az alternatív energiaforrások alkalmazása terén figyelembe vett szempontok vizsgálata esetén nem látható karakteresebb különbség a két vizsgálat között: a vizsgált szempontokat kivétel nélkül inkább fontosnak tartják a megkérdezések résztvevői. Mindkét vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a pénz megtakarítása elsődleges, valamint nagyon fontos még, hogy az új technológia legyen jobb, mint az előtte használt (24. ábra). 24. ábra: Szempontok alternatív energiaforrások alkalmazása kapcsán Önnek mennyire fontosak az alábbi szempontok, ha egy alternatív energiaforrás alkalmazásáról kellene döntenie? Forrás: saját szerkesztés pénzt tudjak vele megtakarítani. legyek egészen biztos abban, hogy jobb, mint amit előtte használtam. ki lehessen próbálni mielőtt beszereltetem a házamba. ne legyen teljesen ismeretlen számomra. ne csak nekem, de a társadalomnak is tegyek jót. országos (n=2000) 4,78 4,86 4,72 4,82 4,36 4,42 4,29 4,50 4,13 4,22 régiós (n=800) 18

20 Az alternatív energiaforrásokról szóló információforrások meggyőző voltának vizsgálata azt mutatja, hogy mindegyik megkérdezés esetén az a leginkább meggyőző a válaszadók számára, amit saját maguk tapasztalnak, ugyanakkor az is meggyőző, amit személyesen mondanak el nekik. Legkevésbé meggyőzőnek a napi sajtóban olvasható információkat tartják. A dél-dunántúli megkérdezés válaszadói valamivel magasabbra értékelték a saját tapasztalatok, a személyes tapasztalat-megosztás és a szakmai folyóiratok meggyőző erejét, mint a teljes magyar felnőtt lakosságot érintő megkérdezés válaszadói. Ezek a különbségek nem mérvadóak statisztikai értelemben, ezért tájékoztató jelleggel közöljük azokat (25. ábra). 25. ábra: Alternatív energiaforrásokról szóló információforrás meggyőzősége Mennyire jellemzők Önre az alábbi állítások? Egy alternatív energiaforrásról az az információ meggyőző Forrás: saját szerkesztés amit saját magam tapasztalok. amit személyesen mondanak róla. amit szakfolyóiratokban lehet olvasni róla....amit a tévében hallok róla. amit a napi sajtóban olvasok róla. országos (n=2000) 4,59 4,70 4,00 4,05 3,50 3,72 3,12 3,00 2,94 2,87 régiós (n=800) 19

21 4. Az összefoglaló elemzés legfőbb eredményei Az egyes energiaforrások ismertsége terén nem láthatóak karakteres különbségek a két vizsgált kutatást tekintve. Az energiaforrások szimpátiája terén a régiós megkérdezés résztvevői átlagosan valamivel jobbra értékelték az egyes energiaforrásokkal kapcsolatos szimpátiájukat, ez alól kivétel a geotermikus energia, a hőszivattyú és az atomenergia. A különbségek statisztikai értelemben nem mérvadóak, ezért csak tájékoztató jelleggel közöljük azokat. Ezen energiaforrások használata kapcsán azt tapasztaltuk, hogy a régiós megkérdezés résztvevői az országoshoz képest magasabb arányban használják a fát, a palackos gázt és az atomenergiát, míg az országos megkérdezés eredményei magasabb használati arányt mutatnak a régióssal szemben az áram és a vezetékes gáz terén. A régiós megkérdezés válaszadói átlagosan inkább környezetbarátnak ítélték a vizsgált energiaforrásokat, bár ezek a különbségek statisztikai értelemben kis mértékűek. Az országos megkérdezés résztvevői körében magasabb arányban vannak azok, akik már végrehajtottak korszerűsítést/felújítást, vagy tervezték azt. Aki már végrehajtott ilyen korszerűsítést, az az országos megkérdezés eredményei alapján átlagosan többet költött, mint a Dél-Dunántúlon lezajlott megkérdezés válaszadói esetében. A korszerűsítésekkel kapcsolatban leginkább úgy vélik a megkérdezések résztvevői, hogy azok megtérülnek. A régiós megkérdezés esetén még magasabb arányban gondolják ezt, továbbá ugyanennek a megkérdezésnek a résztvevői átlagosan rövidebb megtérülési időt adtak meg az ilyen jellegű befektetésekre. A végrehajtott korszerűsítések között a leginkább jellemző a nyílászárók cseréje és szigetelése. Ez a tevékenység az országos megkérdezés esetén magasabb arányban volt jellemző, mint a régiós esetén. Aki nem korszerűsít, azt leginkább pénzügyi korlátok fékezik. Jellemző, hogy a dél-dunántúli lakosok körében végzett megkérdezés válaszadói magasabb arányban említették a pénzügyi korlátokat. Az épületenergetikai fejlesztésekre rendelkezésre álló pályázati forrásokról a megkérdezett kb. fele tud. Ez az arány a régiós megkérdezés résztvevői körében valamivel alacsonyabb. Az ilyen jellegű pályázatokon való részvételi arányokban nem érzékelhető statisztikailag igazolható különbség a két mintát illetően, viszont az eredmények azt mutatják, hogy az országos megkérdezésben résztvevők körében magasabb azok aránya, akik szívesen pályáznának a jövőben. Az energiaspórolással kapcsolatos tevékenységek között a legjellemzőbb, hogy csak ott ég a villany, ahol éppen van valaki, valamint az energiatakarékos izzók használata. A régiós 20

22 megkérdezés résztvevőire az országos megkérdezéssel szemben inkább jellemző, hogy nem fűtik azokat a helyiségeket, melyeket nem használnak, valamint, hogy mosogatás és tisztálkodás során kevesebb vizet használnak. Az országos megkérdezés válaszadóira ezzel szemben inkább jellemző a szelektív hulladékgyűjtés, a saját kerti kút használata és a szokásosnál alacsonyabb hőmérséklet a laskában. A többi vizsgált tevékenységet illetően nem voltak említésre méltó különbségek. Az országos megkérdezésben résztvevők valamivel közelebb érzik magukat a természethez és inkább környezetbarátnak is tartják magukat, mint ahogy a régiós megkérdezés válaszadói. Ezek a különbségek azonban nagyon kicsik, ezért csak tájékoztató jelleggel mutattuk be azokat. A piaci szereplők jelenlegi környezetvédelemmel való törődését, foglalkozását az öt évvel ezelőttihez képest az országos megkérdezés résztvevői magasabb arányban értékelik jobbra. Ugyanezen megkérdezés válaszadói az öt év múlva fennálló állapotot a jelenlegihez képest magasabb arányban értékelik jobbra, mint a dél-dunántúli megkérdezettek. Környezetszennyezés esetén a leggyakoribb tevékenység lenne a válaszadók körében, hogy szervezkednének az ott élők körében a szennyező vállalat ellen, valamint, hogy környezetvédő csoportokkal vennék fel a kapcsolatot, továbbá panaszkodnának az ott élők körében. Előbbi kettő az országos megkérdezés résztvevőire jellemzőbb magasabb arányban, míg az utóbbi a régiós megkérdezés válaszadóira. A teljes magyar felnőtt lakosságot reprezentáló megkérdezésben résztvevők jellemzően kissé nyitottabbak, mint a dél-dunántúliak, de ez nem értékelhető mérvadó különbségnek, ezért csak tájékoztatásként közöljük. Új technológiával kapcsolatos tájékozódás terén a leginkább fontosak a személyes kapcsolatok (család, barátok, ismerősök). A személyes kapcsolatok fontossága az országos megkérdezés résztvevői számára fokozottabban jellemző. Alternatív energiaforrások igénybevétele során figyelembe vett szempontok között az a legfontosabb, hogy azzal pénzt lehessen megtakarítani. Ebben az esetben a megkérdezések eredményei nem mutatnak mérvadó különbségeket. Az alternatív energiaforrásokról leginkább meggyőző információforrások a személyes tapasztalás, valamint kapcsolatok és a szakértő véleménye. A személyes tapasztalatok a Dél-Dunántúlon élők körében meggyőzőbbek, mint az országos megkérdezés résztvevői esetén. 21

A megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében

A megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

A magyarok tv-sorozatokkal kapcsolatos preferenciái, sorozatnézési szokásai országos megkérdezés eredményei alapján

A magyarok tv-sorozatokkal kapcsolatos preferenciái, sorozatnézési szokásai országos megkérdezés eredményei alapján TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március BESZÁMOLÓ a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében a hajléktalan embereket ellátó intézmények

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1997): A

Részletesebben

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991)

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991) MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 5. (Alapítva 99) Közvélemény kutatásunk az écsi szennyvíztisztító telep átalakításáról és korszerűsítéséről 202. április havá történt.

Részletesebben

Mindenki másként egyforma... generációk sajátossága a vásárlásokban. dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem

Mindenki másként egyforma... generációk sajátossága a vásárlásokban. dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Mindenki másként egyforma... generációk sajátossága a vásárlásokban dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem generációk a generációk magatartásmodellje a generációk lehatárolását megalapozó

Részletesebben

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében 389 V ITA Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében FEHÉR ANDRÁS SZABÓ G. GÁBOR SZAKÁLY ZOLTÁN Kulcsszavak: elégedettség, vélemények, olvasók, szerz k, Gazdálkodás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben

élelmiszer-vásárlási tudatosság és fogyasztói ellenállásra való hajlandóság

élelmiszer-vásárlási tudatosság és fogyasztói ellenállásra való hajlandóság inspirációt adunk... WHO Egészség Világnap Élelmiszerbiztonság konferencia 2015. április 7. élelmiszer-vásárlási tudatosság és fogyasztói ellenállásra való hajlandóság a magyar felnőtt lakosság körében,

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

A munkanélküli-járadékot kimerítők

A munkanélküli-járadékot kimerítők sorszám A járadékkimerítés dátuma a címkártyáról: 2000.... hónap... nap Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A munkanélküli-járadékot

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008.

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008. BESZÁMOLÓ a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 73.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 73. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 73. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Pongrácz Tiborné Spéder Zsolt

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenırzésérıl Budapest, 2015. május Témafelelős: Vincze Tibor Szűcs Csaba NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG

Részletesebben

Öregedés és társadalmi környezet TARTALOMJEGYZÉK

Öregedés és társadalmi környezet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 Az öregség képe a közgondolkodásban és felkészülés az öregkorra... 11 I. A közvéleményben élő kép az öregségről... 12 1. Hány éves kortól számít az ember öregnek?... 12 2.

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Elemzés A gyalogosok közlekedési szokásairól Készítette:

Elemzés A gyalogosok közlekedési szokásairól Készítette: Elemzés A gyalogosok közlekedési szokásairól Készítette: Gold Communications Kft. 2008. szeptember Elemzés a gyalogosok közlekedési szokásairól 2008. szeptember A GRSP Magyarország Egyesület megbízásából

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári, egyéni összefüggő gyakorlatának megvalósulásáról

Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári, egyéni összefüggő gyakorlatának megvalósulásáról Arató F.: Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári egyéni összefüggő gyakorlatának 11 Arató Ferenc Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári, egyéni összefüggő gyakorlatának

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Ez a címe annak a kutatási programnak, amely az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban, Légmán Anna szociológus vezetésével mutatja be, hogyan jelennek

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012.

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. 2 Szerkesztette: Dr. Ács Ferenc A munkában részt vevők: Dr. Ács Ferenc Dr. Sárkány Péterné A mű szerzői jogilag védett. A M.Á.S.T. Kft. és a

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236-736-X írta:

Részletesebben

5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY

5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY Kőszeg Város Önkormányzata 5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. június 1 Tartalom

Részletesebben

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016. Tudománykommunikáció a Z generációnak. Projektvezető: Dr. Törőcsik Mária PTE KTK egyetemi tanár

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016. Tudománykommunikáció a Z generációnak. Projektvezető: Dr. Törőcsik Mária PTE KTK egyetemi tanár TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016 Tudománykommunikáció a Z generációnak Projektvezető: Dr. Törőcsik Mária PTE KTK egyetemi tanár A munkacsoport vezetője: Dr. Szűcs Krisztián PTE KTK adjunktus A Dél-Dunántúlon

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

EGY ALACSONY ENERGIAIGÉNYŰ ÉS EGY PASSZÍVHÁZ JELLEGŰ HÁZ TÖBBLETKÖLTSÉGEI EGY 110 m2-es ZUGLÓI HÁZ FELÚJÍTÁSA ESETÉBEN - 2011. 06. 25.

EGY ALACSONY ENERGIAIGÉNYŰ ÉS EGY PASSZÍVHÁZ JELLEGŰ HÁZ TÖBBLETKÖLTSÉGEI EGY 110 m2-es ZUGLÓI HÁZ FELÚJÍTÁSA ESETÉBEN - 2011. 06. 25. EGY ALACSONY ENERGIAIGÉNYŰ ÉS EGY PASSZÍVHÁZ JELLEGŰ HÁZ TÖBBLETKÖLTSÉGEI EGY 110 m2-es ZUGLÓI HÁZ FELÚJÍTÁSA ESETÉBEN - 2011. 06. 25. Ez a tanulmány egy konkrét ház kapcsán készült, az előző, a 110 m2-es

Részletesebben

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar: Miért éri meg a megújuló energiával foglalkozni? 1. Pénztárcabarát energia Minden családnak, vállalkozásnak jól jönne egy kis plusz bevétel. A megújuló energiaforrásokkal jókora összeget lehet megspórolni

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Háztartás Monitor. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Háztartás Monitor. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Háztartás Monitor 2003 A kutatás dokumentációja Háztartás Monitor 2003 3 Bevezetés Bevezetés A 2003 évi TÁRKI Háztartás Monitor kutatás egy olyan, 1992 óta folyó

Részletesebben

FOGAMZÁSGÁTLÁSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA PÁRKAPCSOLATBAN ÉLŐ NŐK KÖRÉBEN

FOGAMZÁSGÁTLÁSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA PÁRKAPCSOLATBAN ÉLŐ NŐK KÖRÉBEN FOGAMZÁSGÁTLÁSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA PÁRKAPCSOLATBAN ÉLŐ NŐK KÖRÉBEN Makay Zsuzsanna BEVEZETÉS Az 1990-es évek óta kevés tanulmány foglalkozott a magyar nők és a férfiak fogamzásgátlási szokásaival, pedig

Részletesebben

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE Kutatási jelentés 2016. április A KUTATÁSI JELENTÉST KÉSZÍTETTÉK: Dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető, az Állami Számvevőszék Pénzügyi kultúra projektjének

Részletesebben

A tanulószerzıdések igényfelmérése

A tanulószerzıdések igényfelmérése A tanulószerzıdések igényfelmérése Komplex módszertanú problémafeltárás a tanulószerzıdés jelenlegi rendszerérıl Székesfehérváron 2005-2006. A kutatást a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Székesfehérvár

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása

KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása A vállalkozások adóterheinek könnyítése évek óta napirenden

Részletesebben

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata online kutatás elemzése Készítette: Mészáros Zoltán Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Tartalomjegyzék 1. Néhány szó a kutatásról...

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet 2011/8-9 Tartalom Iskolarendszer, iskolaszerkezet Társadalmi partnerség Média/ szocializáció 2 Garami Erika: Az iskolarendszer szerkezete belső átalakulásának, az 5. és 6. évfolyam szerepváltozásának vizsgálata

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

Az elektromos cigaretta hazai fogyasztási jellemzőiről dr Zentai István 2012

Az elektromos cigaretta hazai fogyasztási jellemzőiről dr Zentai István 2012 Az elektromos cigaretta hazai fogyasztási jellemzőiről dr Zentai István 212 Az Elektromos Cigaretta Fórum kérdőívet készített abból a célból, hogy az elektromos cigaretta használók köréről statisztikailag

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15 FELHÍVÁS Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzati

Részletesebben

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális ingatlanok értékelése 3. Speciális lakóingatlanok értékelése

Részletesebben

MRR Útmutató a Kockázat értékeléshez és az ellenőrzési tevékenységekhez

MRR Útmutató a Kockázat értékeléshez és az ellenőrzési tevékenységekhez EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL CLIMATE ACTION Directorate A International and Climate Strategy CLIMA.A.3 Monitoring, Reporting, Verification NEM LEKTORÁLT FORDÍTÁS! (A lektorálatlan fordítást

Részletesebben

Oktatási mobilitás OKTATÁSSAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG

Oktatási mobilitás OKTATÁSSAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG Oktatási mobilitás OKTATÁSSAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG Az oktatási mobilitással kapcsolatos konkrét tervek és attitűdök bemutatása előtt lépjünk egyet vissza és nézzük meg, hogy Európában, illetve azon belül

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés 1. Háttérinformációk 1.1 Bevezetés 2002/2003 folyamán a brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium valamint a magyar Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium közös támogatásával kísérleti program

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A MEZİCSÁTI TELEPHELLYEL RENDELKEZİ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZİ FELNİTT

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2010. évi hallgatói motivációs kutatás eredményei 2010 A Diplomás Pályakövetési Rendszer

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

erőforrás Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak

erőforrás Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak Atermőföld mint erőforrás Birtokviszonyok Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak At termőföld fogalma termőföld: az a földrészlet, l amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban

Részletesebben

Pálfi Andrea. A gyermekek alternatív napközbeni ellátása alá sorolt programok főbb jellemzői

Pálfi Andrea. A gyermekek alternatív napközbeni ellátása alá sorolt programok főbb jellemzői Pálfi Andrea A gyermekek alternatív napközbeni ellátása alá sorolt programok főbb jellemzői Az adatgyűjtés módszere Jelen tanulmány alapjául szolgáló kutatásunk során a vidéki kis és nagy településeken

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 4. A vagyon elemzése Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Legkiemelkedőbb Üzleti Adományozó 2007. Kutatási jelentés a Magyar Adományozói Fórum részére. 2007. október 10.

Legkiemelkedőbb Üzleti Adományozó 2007. Kutatási jelentés a Magyar Adományozói Fórum részére. 2007. október 10. Legkiemelkedőbb Üzleti Adományozó 2007 Kutatási jelentés a Magyar Adományozói Fórum részére 2007. október 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖSSZEFOGLALÁS... 3 2. A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJA... 8 3. A KUTATÁS MÓDSZERTANA...

Részletesebben

A MUNKAVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI

A MUNKAVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI A MUNKAVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Tisztelettel üdvözlök minden jelenlévőt! Mint az a programban is szerepel az EU-Synchronic Környezetbiztonsági Kft ügyvezetője vagyok. A cégünk éppen 16 éves, úgy hogy

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

A termőföld mint erőforrás

A termőföld mint erőforrás A termőföld mint erőforrás Birtokviszonyok Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak A termőföld fogalma termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó,

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

Dr. Nagy Marianna * Szabó Dániel ** KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS A HELYI KÖZIGAZGATÁSBAN

Dr. Nagy Marianna * Szabó Dániel ** KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS A HELYI KÖZIGAZGATÁSBAN Dr. Nagy Marianna * Szabó Dániel ** KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS A HELYI KÖZIGAZGATÁSBAN A vakság igazi problémája nem a látás hiánya. Az igazi probléma a meg-nem-értés és a létezı információk elérésének

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről

ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről Készítette: B u d a p e s t, 2009. augusztus 03. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése VP-6-7.4.1.1-16 A támogatás mértéke, összege A támogatás maximális

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 Hablicsek László Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 A magyarországi népesség-előreszámítások eddig a zárt népesség elvén készültek,

Részletesebben

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ Plasztikai Sebészeti Profil. Betegfelvilágosító tájékoztató beleegyezı nyilatkozat

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ Plasztikai Sebészeti Profil. Betegfelvilágosító tájékoztató beleegyezı nyilatkozat Betegfelvilágosító tájékoztató beleegyezı nyilatkozat A veseelégtelenség miatt beültetett peritoneális (hasi) dializáló katéter (Tenckhoff) Tisztelt Betegünk! Köszönjük, hogy Intézetünket tisztelte meg

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával 12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával kapcsolatban A BME Mőszaki Pedagógia Tanszékén 2002-ben kezdıdött meg a hallgatók internet- és az ezzel kapcsolatos IKT-használatának

Részletesebben

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET A könyv szerzője a rotterdami pedagógiai intézet és szolgáltató központ igazgatója, s egyben a groningeni egyetem professzora. Témája a címben is megjelölt hátrányos helyzet

Részletesebben

2014-2020 Helyi Fejlesztési Stratégia DRAFT verzió. Kiskunok Vidékéért Egyesület. 2016. január 26-án Közgyűlési határozattal elfogadva

2014-2020 Helyi Fejlesztési Stratégia DRAFT verzió. Kiskunok Vidékéért Egyesület. 2016. január 26-án Közgyűlési határozattal elfogadva x 1 2014-2020 Helyi Fejlesztési Stratégia DRAFT verzió Kiskunok Vidékéért Egyesület 2016. január 26-án Közgyűlési határozattal elfogadva Kiskunfélegyháza, 2016. január 26. Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben