ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenırzésérıl Budapest, május

2 Témafelelős: Vincze Tibor Szűcs Csaba NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S a villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenőrzéséről Budapest, május

3 Vezetői összefoglaló Napjainkban Magyarország II. zeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervével összhangban különös figyelmet kell fordítani az energiatakarékosságra és az energiafelhasználás hatékonyságának növelésére. Mindezek csökkentik a Föld globális felmelegedését, és egyben gazdasági haszonnal is bírnak mind a fogyasztók, mind a zetgazdaságok szempontjából. Az energiamegtakarítás növelésének egyik formája az arra alkalmas termékek olyan energiahatékonysági címkével való ellátása, amely lehetővé teszi a fogyasztók orientálását az energiatakarékosabb készüléktípusok megvásárlására és alkalmazására. Ebből adódóan jelen ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, leggyakoribb villamos háztartási hűtőszekrények, fagyasztók, hűtő-fagyasztó kombinációk, villamos sütők és mosógépek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek energiahatékonysági címkézésére. Az ellenőrzés összesen 55 áruházlánchoz/üzletlánchoz tartozó egységet és 253 kiskereskedelmi szaküzletet érintett. A fogyasztóvédelmi felügyelőségek hiányosságot 17 áruházlánchoz/üzletlánchoz tartozó egységnél és 58 kiskereskedelmi szaküzletnél, (összesen 75 üzletben) állapítottak meg, melynek alapján a kereskedelmi egységek teljes kifogásolási aránya 24,35%-os volt. A témavizsgálat során a megyei/fővárosi fogyasztóvédelmi felügyelőségek 308 kereskedelmi egységben összesen fajta villamossági termék energiahatékonysági címkézését ellenőrizték 28 különböző szempont alapján. Az ellenőrzési eredményekről összességében elmondható, hogy 344 fajta termék esett kifogás alá, ami átlagosan 7,90%-os kifogásolási arányt jelent. Az ellenőrzés alá vont termékek kereskedelmére jellemző volt, hogy a háztartási készülékekből üzletenként csak egy-két darab állt rendelkezésre, amit a fajtaszám mellett a db-os szám is tükröz. Az összesített ellenőrzési eredményeket termékkörönként a következő táblázat mutatja a ra vonatkoztatott százalékos ségekben megadva. Főbb ellenőrzési szempontok ség Hűtőkészülékek Villamos sütők Mosógépek Az energiahatékonysági címke megléte a terméken 2,23% 10,60% 3,47% Az energiahatékonysági címke helye 1,44% 4,67% 2,34% Az energiahatékonysági címkének az azt viselő termékre való 0,40% 0,74% 0,32% vonatkoztathatósága Az energiahatékonysági címke tartalmi sége 0,90% 2,46% 0,82% Az energiahatékonysági címke formai sége 1,44% 4,59% 1,64% Összesen: 4,98% 16,12% 5,84% Az összesített eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy azokban a megyékben (9 db), ahol 2 évvel ezelőtt a témavizsgálat hatálya alá eső termékek már ellenőrzésre kerültek, ott lényegesen csökkent a kifogásolási arány, melynek köszönhetően az átlagos kifogásolási arányokban (a hűtőszekrények esetében 7,77%-ról 4,98%-ra, a villamos sütők esetében 29,02%-ról 16,12%-ra, a mosógépek esetében pedig 9,10%-ról 5,84%-ra) javulás következett be. A témavizsgálat eredményei egyértelműen bizonyították azt is, hogy a csak néhány megyét érintő ellenőrzéseknek nincs hatása a többi megyében folytatott kereskedelmi tevékenységekre, ami a jövőre nézve adatgyűjtési szempontból 1-2 megyét 2

4 érintő ellenőrzések, jogérvényesítési szempontból pedig országos szintű ellenőrzések lefolytatását teszi indokolttá. Az egyes termékkörök energiahatékonysági címkéjének tartalmi ségével kapcsolatban ki kell emelni, hogy a hűtőkészülékek esetében a 0,90%-os tartalmi ségből 0,80% kizárólag a zajkibocsátási értékmegadás hiányának volt betudható. A villamos sütőknél szinte valamennyi tartalmi elem hiánya vagy sége előfordult, de a legnagyobb számú hiányosságok abból adódtak, hogy a fűtési ciklusonkénti energiafogyasztás légkeveréses üzemmódban mért értéke az ellenőrzés alá vont termékek 2,46%-ánál, a fűtési ciklusonkénti energiafogyasztás hagyományos üzemmódban mért étéke az ellenőrzés alá vont termékek 2,21%-ánál, míg a sütőtér literben kifejezett hasznos térfogatértéke az ellenőrzés alá vont termékek 2,21%-ánál hiányzott. A mosógépek esetében csak a Jász-Nagykun-Szolnok, a Vas és a Veszprém megyei felügyelőségek munkatársai találtak olyan termékeket (összesen 7 különböző fajta), melyeknél elsődleges jelölési hiányosságként a mosási, illetve a centrifugázási zajkibocsátási értékek hiányoztak az energiahatékonysági címkékről. A felügyelők a címkék formai ségével kapcsolatban darabszámban találtak kihelyezve címkéket mindhárom termékkör esetében, de a legtöbb hiányosságot a villamos sütőtérrel ellátott tűzhelyeknél tapasztalták (kifogásolási arány 4,59%). A forgalmazók gyakran az energiahatékonysági címkének csupán a számszerű értékeket tartalmazó adatsáv-matricáját helyezték ki. Az is előfordult, hogy a forgalmazó saját maga nyomtatta ki az energiahatékonysági címkéket, de a kinyomtatott címkék színe már eltért a jogszabályban megadott színektől. Több helyen az energiahatékonysági osztályt jelző nyíl sem a színes energiahatékonysági skála szintjével volt egy magasságban. Számos esetben, különösen a régi fajtájú címkéknél, a címkefeliratok idegen nyelvűek voltak. A témavizsgálat eredményeit figyelembe véve az energiahatékonysági címkézéssel kapcsolatos ellenőrzések további folytatását indokoltnak tartjuk. I. Az ellenőrzés általános szempontjai E szempontok megadják az ellenőrzés célját, termékköreit, időtartamát, a végrehajtás helyszíneit valamint a vonatkozó jogszabályokat. Mindezekre az ellenőrzés pontos és eredményes végrehajtása miatt volt szükség. (A vonatkozó jogszabályok felsorolását lásd a függelékben.) 1. Az ellenőrzés célja Az országos szinten első alkalommal végrehajtott ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, leggyakoribb villamos háztartási hűtőszekrények, fagyasztók, hűtő-fagyasztó kombinációk, villamos sütők és mosógépek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek energiahatékonysági címkézésére. A jogsértések esetében az ellenőrző hatóságnak az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve minden esetben meg kell tennie a szükséges lépéseket, illetve intézkedéseket a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, energiahatékonysági címkézési szempontból esetlegesen termékek forgalmazási körülményeinek jogszerűvé tételére, és a feltárt jogsértések visszatartó erejű szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elérése érdekében. 3

5 2. Az ellenőrzött termékkör leírása Az ellenőrzés kizárólag a kereskedelmi forgalomban árusított, a fogyasztók számára értékesítésre kihelyezett, közvetlenül 230 V/50 Hz váltakozó feszültségről üzemelő és a következőkben részletezett termékkörökre terjedt ki. háztartási, liter tárolási térfogatú hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi (1/1998. IKIM r. és 1060/2010/EU r.), kivéve a) a más energiaforrás felhasználásával (pl.: cseppfolyós propán-bután gázzal, kerozinnal vagy biodízel üzemanyagokkal) is működtethető háztartási hűtőkészülékeket, b) az olyan akkumulátorról működtethető hűtőkészülékeket, amelyek külön megvásárolható AC/DC adapterrel csatlakoztathatók az elektromos hálózatra, c) az egyszeri gyártású, egyedi kivitelezésű hűtőkészülékeket, d) a szolgáltatói ágazatban való használatra szánt olyan hűtőkészülékeket, amelyek a hűtött élelmiszerek eltávolítását elektronikus úton érzékelik, e) az olyan készülékeket, amelyek elsődleges funkciója az élelmiszerek hűtés útján történő tárolása, beleértve az önálló jégkészítő gépeket vagy a hűtöttitaladagolókat is. háztartási villamos sütők a más berendezésekbe, illetve konyhabútorokba beépített sütőket is beleértve (87/2003. GKM r. és 65/2014/EU r.), kivéve a) a más energiaforrás felhasználásával is működtethető háztartási villamos sütőket, b) azokat a sütőket, amelyek tartoznak a 87/2003. GKM r. 2. d) pontjában meghatározott harmonizált szabványok hatálya alá, c) beépített berendezésekhez tervezett, 18 kg-nál kisebb tömegű hordozható sütőket. háztartási mosógépek (77/1999. GM r. és 1061/2010/EU r.), kivéve a) a centrifugálási képességgel rendelkező háztartási mosógépeket, b) a külön mosó és külön centrifugáló-szárító egységekkel készített háztartási mosógépeket, c) a kombinált mosó-szárító gépeket, d) a más energiaforrás felhasználásával is működtethető háztartási mosógépeket, e) a használt állapotban értékesítésre kerülő háztartási mosógépeket. Az ellenőrzés hatálya alól kizárt termékkörök a következők voltak: fényforrások, háztartási kombinált mosó-szárítógépek, mosogatógépek, televíziók, légkondicionáló berendezések, szárítógépek, porszívók, vízforralók, páraelszívók, helyiségfűtő berendezések, lámpatestek. E termékkörökre szintén vonatkozik az energiafogyasztás címkézéssel történő megadása, de a vonatkozó jogszabályok szerinti alkalmazhatósági időpontoktól eltelt túl rövid időszakok 4

6 vagy a korábban már lefolytatott ellenőrzések miatt ezek képezték jelen ellenőrzés tárgyát. 3. Az ellenőrzés résztvevői Az ellenőrzésben Budapest Főváros és a Megyei Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségei vettek részt. A témavizsgálat szakmai irányítását a zeti Fogyasztóvédelmi Hatóság témafelelősei látták el. 4. Az ellenőrzés időtartama Az ellenőrzés lefolytatására a március 2. és 27. közötti időszakban került sor. 5. Az ellenőrzés helyszínei A felügyelők az ellenőrzéseket áruházláncok, üzletláncok egységeiben, valamint a hivatkozott termékkörök forgalmazásával is foglalkozó kiskereskedelmi egységekben folytatták le. Az ellenőrzés összesen 55 áruházlánchoz/üzletlánchoz tartozó egységet és 253 kiskereskedelmi szaküzletet érintett. A fogyasztóvédelmi felügyelőségek hiányosságot 17 áruházlánchoz/üzletlánchoz tartozó egységnél és 58 kiskereskedelmi szaküzletnél, (összesen 75 üzletben) állapítottak meg, melynek alapján a kereskedelmi egységek teljes kifogásolási aránya 24,35%-os volt. II. Termékellenőrzési szempontok A 308 kereskedelmi egységben összesen fajta villamossági termék energiahatékonysági címkézését ellenőrizték a felügyelők 28 különböző szempont alapján. Az egyes szempontok részletes ellenőrzési eredményeit a következő fejezetek tartalmazzák jellemzőnkénti bontásban. Az ellenőrzési eredményekről összességében elmondható, hogy 344 fajta termék esett kifogás alá, ami átlagosan 7,90%-os kifogásolási arányt jelent. Az ellenőrzés alá vont termékek kereskedelmére jellemző volt, hogy a háztartási készülékekből üzletenként csak egy-két darab állt rendelkezésre, amit a fajtaszám mellett a db-os szám is tükröz. Az összesített ellenőrzési eredményeket termékkörönként a következő táblázatok tartalmazzák. 5

7 Háztartási hűtőszekrények, fagyasztók, hűtő-fagyasztó kombinációk: ség Bács-Kiskun % 102 Baranya % 161 Békés % 183 Borsod-Abaúj-Zemplén % 160 Budapest (főváros) % 1023 Csongrád % 221 Fejér % 61 Győr-Moson-Sopron % 30 Hajdú-Bihar % 112 Heves % 76 Jász-Nagykun-Szolnok % 102 Komárom-Esztergom % 99 Nógrád % 104 Pest % 364 Somogy % 147 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 213 Tolna % 102 Vas % 129 Veszprém % 37 Zala % 96 Összesen: ,98% 3522 Háztartási villamos sütők: ség Bács-Kiskun % 55 Baranya % 107 Békés % 28 Borsod-Abaúj-Zemplén % 64 Budapest (főváros) % 915 Csongrád % 123 Fejér % 38 Győr-Moson-Sopron % 34 Hajdú-Bihar % 37 Heves % 27 Jász-Nagykun-Szolnok % 41 Komárom-Esztergom % 36 Nógrád % 34 Pest % 76 Somogy % 39 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 97 Tolna % 10 Vas % 35 Veszprém % 18 Zala % 55 Összesen: ,12%

8 Háztartási mosógépek: ség Bács-Kiskun % 95 Baranya % 121 Békés % 136 Borsod-Abaúj-Zemplén % 148 Budapest (főváros) % 1118 Csongrád % 143 Fejér % 41 Győr-Moson-Sopron % 32 Hajdú-Bihar % 106 Heves % 62 Jász-Nagykun-Szolnok % 98 Komárom-Esztergom % 75 Nógrád % 75 Pest % 213 Somogy % 106 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 190 Tolna % 83 Vas % 88 Veszprém % 45 Zala % 66 Összesen: ,84% 3041 A három termékkör összesített adatait az energiahatékonysági címkézés ellenőrzésével kapcsolatban a következő táblázat tartalmazza. ség Bács-Kiskun % 252 Baranya % 389 Békés % 347 Borsod-Abaúj-Zemplén % 372 Budapest (főváros) % 3056 Csongrád % 487 Fejér % 140 Győr-Moson-Sopron % 96 Hajdú-Bihar % 255 Heves % 165 Jász-Nagykun-Szolnok % 241 Komárom-Esztergom % 210 Nógrád % 213 Pest % 653 Somogy % 292 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 500 Tolna % 195 Vas % 252 Veszprém % 100 Zala % 217 Összesen: ,42%

9 Az összesített eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy azokban a megyékben (9 db), ahol 2 évvel ezelőtt a témavizsgálat hatálya alá eső termékek már ellenőrzésre kerültek, ott lényegesen csökkent a kifogásolási arány, melynek köszönhetően az átlagos kifogásolási arányokban (a hűtőszekrények esetében 7,77%-ról 4,98%-ra, a villamos sütők esetében 29,02%-ról 16,12%-ra, a mosógépek esetében pedig 9,10%-ról 5,84%-ra) javulás következett be. A témavizsgálat eredményei egyértelműen bizonyították azt is, hogy a csak néhány megyét érintő ellenőrzéseknek nincs hatása a többi megyében folytatott kereskedelmi tevékenységekre, ami a jövőre nézve adatgyűjtési szempontból 1-2 megyét érintő ellenőrzések, jogérvényesítési szempontból pedig országos szintű ellenőrzések lefolytatását teszi indokolttá. 1. Az energiahatékonysági címke megléte A villamos háztartási hűtőszekrényeket, fagyasztókat, hűtő-fagyasztó kombinációkat, sütőket és mosógépeket a vonatkozó jogszabályok szerint a következőkben meghatározott egyedi energiahatékonysági címkével kell ellátni Háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi (hűtőkészülékek) A gyártónak, vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének, illetve ezek hiányában az importálónak, vagy a forgalmazónak a november 30. előtt forgalomba hozott háztartási hűtőszekrényeket a vásárlók tájékoztatása érdekében el kell látnia a következőkben megadott, 220 mm x 116 mm méretű, magyar nyelvű címkével (régi energiahatékonysági címke). A címke csak színes lehet. Az alkalmazható színek az angol nyelvű címkén láthatók. A címkét jól láthatóan az üzletben bemutatott háztartási hűtőszekrény ajtaján kell elhelyezni. A 1060/2010/EU rendelet alapján a címke a hűtőkészülék tetejének külső részén is elhelyezhető. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 8

10 A címke tartalmi elemei a következők: I. Gyártó neve vagy kereskedelmi jele. II. A hűtőkészülék azonosító jele. III. A hűtőkészülék energiahatékonysági osztálya. A betűt a vonatkozó nyíllal azonos szintben kell elhelyezni. IV. Ha a hűtőkészülékre megszerezték a környezetbarát jellegre utaló védjegy használatának jogát, akkor ezen a helyen fel lehet tüntetni azt. V. Energiafogyasztás kwh/évben kifejezve (vagyis a 24 órára vonatkozó fogyasztást szorozni kell 365-tel). VI. Azon tárolóterek nettó térfogatának összege, amelyek rendelkeznek a csillag jellel (vagyis az üzemi hőmérséklet nagyobb, mint -6 C). VII. A fagyasztott élelmiszer tárolására vagy annak fagyasztására szolgáló terek nettó térfogatának összege, amelyek megfelelnek valamelyik csillagjelnek (vagyis az üzemi hőmérséklet kisebb, mint -6 C). VIII. Fagyasztott élelmiszer tárolótér csillagszámának jelölése a hivatkozott szabvánnyal összhangban. Ahol a tárolótér felel meg valamely csillagszámú jelölésnek, ott ezt a helyet üresen kell hagyni. IX. A hűtőkészülékek zajteljesítményének szintjére a vonatkozó zeti szabványban foglaltak az irányadók. A 1060/2010/EU rendelet szerinti, új energiahatékonysági címke formai kialakítása a következő ábrán megadottak szerinti lehet. Csak színes címke alkalmazható legalább 220 mm x 110 mm befoglaló méretekkel. Nagyításkor a hosszúság-szélesség arányokat meg kell tartani. Az új címkét azonban csak november 30-tól kell kötelezően alkalmazni, de ha azt már az adott időpont előtt alkalmazták, és annak kitöltése is, akkor a címke a vonatkozó jogszabály alapján elfogadható. I. beszállító neve vagy védjegye; II. a beszállító által megadott típusazonosító; III. a készülék energiahatékonysági osztálya. A készülék energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála szintjét jelző nyíl hegyével; IV. az éves energiafogyasztás kilowattórában kifejezett értéke az első egész számra kerekítve; V. a csillagbesorolásra jogosult (üzemi hőmérséklet > -6 C) összes tér tárolókapacitásának összege, a legkö zelebbi egész számra kerekítve; VI. a csillagbesorolásra jogosult (üzemi hőmérséklet -6 C) összes, fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér tárolókapacitásának összege, a legközelebbi egész számra kerekítve, és az összegben legnagyobb részaránnyal bíró tér csillagbesorolása. Ha a háztartási hűtőkészülék rendelkezik fagyasztott élelmiszer tárolására szánt térrel (terekkel), a szállító az érték helyett a L jelölést alkalmazza, és a csillagbesorolás helyét üresen hagyja; VII. levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pw hangteljesítményre vonatkoztatott db(a)-ben kifejezve, és a legközelebbi egész számra kerekítve. Megjegyzés: A D és G osztályba sorolt készülékek és a borhűtők esetében a 1060/2010/EU rendelet további címkekialakításokat is meghatároz. 9

11 A hűtőkészülékek esetében a megyei/fővárosi fogyasztóvédelmi felügyelőségeknek az energiahatékonysági címke meglétével kapcsolatos részletes ellenőrzési eredményeit a következő táblázat tartalmazza. ség Bács-Kiskun % 102 Baranya % 161 Békés % 183 Borsod-Abaúj-Zemplén % 25 Budapest (főváros) % 1023 Csongrád % 221 Fejér % 61 Győr-Moson-Sopron % 30 Hajdú-Bihar % 112 Heves % 76 Jász-Nagykun-Szolnok % 102 Komárom-Esztergom % 86 Nógrád % 104 Pest % 364 Somogy % 147 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 213 Tolna % 102 Vas % 129 Veszprém % 37 Zala % 96 Összesen: ,23% Háztartási villamos sütők A következőkben megadott, 249 mm x 116 mm méretű, magyar nyelvű energiahatékonysági címkét (régi energiahatékonysági címke) kötelező a január 1. előtt forgalomba hozott és a fogyasztók részére bemutatott háztartási villamos sütők ajtaján, jól láthatóan, takarásmentesen elhelyezni. Több sütőteres sütők esetében minden egyes sütőteret saját címkével kell ellátni. A 65/2014/EU rendelet alapján a címke a sütő mindegyik sütőterére vonatkozóan a villamos sütő elülső felületén, tetején vagy közvetlen közelében is elhelyezhető. A címke csak színes lehet. Az alkalmazható színek az angol nyelvű címkén láthatók. 10

12 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. A címke tartalmi elemei a következők: I. A gyártó neve és védjegye. II. A villamos sütő típusazonosítója. III. A villamos sütő(tér), sütőtereinek energiahatékonysági osztálya a 87/2003. GKM r. 4. számú mellékletének en. A sütő osztálybesorolását a vonatkozó nyíllal azonos szinten kell elhelyezni. A betűjelet tartalmazó nyílhegy legalább akkora de legfeljebb kétszer olyan magas, mint az energiaosztályokat jelölő nyilak. IV. Az 1980/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közösségi öko-címke és környezetbarát védjegy jele, ha a termék gyártója a jelölés használatára jogosult. V. A sütő fűtési funkcióinak (hagyományos és/vagy mesterséges levegőáramoltatásos) energiafelhasználása (kwh/ciklus) a szabványos vizsgálati eljárásnak en, standard terhelés alapján. VI. A sütőtér hasznos térfogata literben, a szabványos vizsgálati eljárásnak en. VII. A villamos sütő mérete: kicsi, ha 12 l térfogat < 35 l, közepes, ha 35 l térfogat < 65 l, nagy, ha 65 l térfogat. A jelölő nyilat a mérettel azonos szinten kell elhelyezni. VIII. Zajszint, amennyiben meghatározásra kerül a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről szóló 142/2001. Korm. r. szerint. A 65/2014/EU rendelet szerinti, új energiahatékonysági címke formai kialakítása a következő ábrán megadottak szerinti lehet. Csak színes címke alkalmazható legalább 170 mm x 85 mm befoglaló méretekkel. Nagyításkor a hosszúság-szélesség arányokat meg kell tartani. Az új címkét azonban csak január 1-jétől kell kötelezően alkalmazni, de ha azt már az adott időpont előtt alkalmazták, és annak kitöltése is, akkor a címke a vonatkozó jogszabály alapján elfogadható. 11

13 I. a beszállító neve vagy védjegye; II. a beszállító által megadott modellazonosító, ahol modellazonosító : az az általában alfanumerikus kód, amely alapján a háztartási sütők egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott különböző modelljei megkülönböztethetők egymástól; III. a háztartási sütő energiaforrása; IV. a sütőtér energiahatékonysági osztálya a 65/2014/ EU r. I. mellékletének en meghatározva. Az osztály betűjelét tartalmazó nyíl hegyének egy magasságban kell lennie az energiahatékonysági skála szintjét jelző nyíl hegyével; V. a sütőtér hasznos térfogata literben, egész számra kerekítve; VI. a sütőtérnek a lehetséges üzemmód(ok)hoz (hagyományos és, ha van, légkeveréses) tartozó, a vizsgálati eljárásoknak en megválasztott standard terhelés alapján meghatározott, egy üzemciklusra vetített energiafogyasztása (EC electric cavity ), kwh/üzemciklus mértékegységben kifejezve (villamosenergia-fogyasztás), két tizedesjegyre kerekítve. A villamos sütők esetében a megyei/fővárosi fogyasztóvédelmi felügyelőségeknek az energiahatékonysági címke meglétével kapcsolatos részletes ellenőrzési eredményeit a következő táblázat tartalmazza. ség Bács-Kiskun % 55 Baranya % 107 Békés % 28 Borsod-Abaúj-Zemplén % 14 Budapest (főváros) % 915 Csongrád % 123 Fejér % 38 Győr-Moson-Sopron % 34 Hajdú-Bihar % 37 Heves % 27 Jász-Nagykun-Szolnok % 41 Komárom-Esztergom % 25 Nógrád % 34 Pest % 76 Somogy % 39 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 97 Tolna % 10 Vas % 35 Veszprém % 18 Zala % 55 Összesen: ,60%

14 1.3. Háztartási mosógépek A forgalmazó köteles a következőkben megadott, 259 mm x 116 mm méretű, magyar nyelvű energiahatékonysági címkét (régi energiahatékonysági címke) a december 20. előtt forgalomba hozott és a fogyasztó részére bemutatott háztartási mosógép külsején elöl vagy felül, jól láthatóan, takarásmentesen elhelyezni. Az elhelyezés helyének tekintetében ugyanezt fogalmazza meg a 1061/2010/EU rendelet is. A címke csak színes lehet. Az alkalmazható színek az angol nyelvű címkén láthatók. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. A címke tartalmi elemei a következők: I. A gyártó neve vagy védjegye. II. A készülék típusazonosítója. III. A készülék energiahatékonysági osztálya. A készülék osztálybesorolását a vonatkozó nyíllal azonos szinten kell elhelyezni. IV. Az EU eco-label (EU környezetvédelmi öko-címke) követelményeinek való megfelelés jele, vagy a környezetbarát védjegy jele, ha azt a termék elnyerte. V. Az energiafogyasztás (kwh/ciklus) 60 C-os pamut programra a szabványos vizsgálati eljárásnak en. VI. Mosási teljesítmény osztály. VII. Centrifugálási hatékonyság osztály. VIII. A normál 60 C pamut program mellett mért l egnagyobb centrifugálási fordulatszám. IX. A készülék kapacitása 60 C pamut programra von atkozó szabványnak en. X. A mosási ciklusonkénti vízfogyasztás a 60 C pam ut program használata esetén. XI. Zajteljesítmény a mosási és centrifugálási ciklusok alatt a normál 60 C-os pamut program használata esetén, amennyiben meghatározásra kerül a vonatkozó szabványok szerint. 13

15 A 1061/2010/EU rendelet szerinti új energiahatékonysági címke formai kialakítása a következő ábrán megadottak szerinti lehet. Csak színes címke alkalmazható legalább 220 mm x 110 mm befoglaló méretekkel. Nagyításkor a hosszúság-szélesség arányokat meg kell tartani. Az új címkét azonban csak december 20-tól kell kötelezően alkalmazni, de ha már azt az adott időpont előtt alkalmazták, és annak kitöltése is, akkor a címke a vonatkozó jogszabály alapján elfogadható. A mosógépek esetében a megyei/fővárosi fogyasztóvédelmi felügyelőségeknek az energiahatékonysági címke meglétével kapcsolatos részletes ellenőrzési eredményeit a következő táblázat tartalmazza. I. beszállító neve vagy védjegye; II. a beszállító által megadott típusazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők; III. a készülék energiahatékonysági osztálya. A készülék energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála szintjét jelző nyíl hegyével; IV. súlyozott éves energiafogyasztás kwh/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; V. súlyozott éves vízfogyasztás liter/év-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve összhangban a VII. melléklettel; VI. előírt kapacitás kg-ban a normál 60 C-os teljes tölte tű pamutprogram vagy a normál 40 C-os teljes töltetű pamutprogram esetében attól függően, melyik az alacsonyabb; VII. centrifugázási hatékonysági osztály; VIII. levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a normál 60 Cos teljes töltetű pamutprogram folyamán, 1 pw hangteljesítményre vonatkoztatott db(a)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve. ség Bács-Kiskun % 95 Baranya % 121 Békés % 136 Borsod-Abaúj-Zemplén % 23 Budapest (főváros) % 1118 Csongrád % 143 Fejér % 41 Győr-Moson-Sopron % 32 Hajdú-Bihar % 106 Heves % 62 Jász-Nagykun-Szolnok % 98 Komárom-Esztergom % 65 Nógrád % 75 Pest % 213 Somogy % 106 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 190 Tolna % 83 Vas % 88 Veszprém % 45 Zala % 66 Összesen: ,47%

16 A kifogásolási arányok elsősorban abból adódtak, hogy a kereskedők elmulasztották kihelyezni a címkéket Az energiahatékonysági címke meglétével kapcsolatos összesített eredmények A három termékkörnek az energiahatékonysági címke meglétével/kihelyezésével kapcsolatos összesített eredményei a következő táblázatban láthatók. ség Bács-Kiskun % 252 Baranya % 389 Békés % 347 Borsod-Abaúj-Zemplén % 62 Budapest (főváros) % 3056 Csongrád % 487 Fejér % 140 Győr-Moson-Sopron % 96 Hajdú-Bihar % 255 Heves % 165 Jász-Nagykun-Szolnok % 241 Komárom-Esztergom % 176 Nógrád % 213 Pest % 653 Somogy % 292 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 500 Tolna % 195 Vas % 252 Veszprém % 100 Zala % 217 Összesen: ,66% Az energiahatékonysági címke helye A hűtőszekrények, fagyasztók, hűtő-fagyasztó kombinációk és mosógépek esetében az energiahatékonysági címkét a gép külső részén elöl vagy felül, a villamos sütők esetében a háztartási készülék elülső felületén, tetején vagy közvetlen közelében kell elhelyezni. A megyei/fővárosi fogyasztóvédelmi felügyelőségek részletes ellenőrzési eredményeit termékkörönként a következő táblázatok tartalmazzák. 15

17 2.1. Háztartási hűtőszekrények, fagyasztók, hűtő-fagyasztó kombinációk ség Bács-Kiskun % 102 Baranya % 156 Békés % 183 Borsod-Abaúj-Zemplén % 25 Budapest (főváros) % 1023 Csongrád % 220 Fejér % 59 Győr-Moson-Sopron % 30 Hajdú-Bihar % 112 Heves % 76 Jász-Nagykun-Szolnok % 102 Komárom-Esztergom % 86 Nógrád % 104 Pest % 309 Somogy % 130 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 211 Tolna % 102 Vas % 129 Veszprém % 37 Zala % 92 Összesen: ,44% Háztartási villamos sütők ség Bács-Kiskun % 55 Baranya % 105 Békés % 28 Borsod-Abaúj-Zemplén % 14 Budapest (főváros) % 915 Csongrád % 117 Fejér % 28 Győr-Moson-Sopron % 34 Hajdú-Bihar % 37 Heves % 27 Jász-Nagykun-Szolnok % 41 Komárom-Esztergom % 25 Nógrád % 34 Pest % 65 Somogy % 35 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 86 Tolna % 10 Vas % 31 Veszprém % 18 Zala % 39 Összesen: ,67%

18 2.3. Háztartási mosógépek: ség Bács-Kiskun % 95 Baranya % 119 Békés % 136 Borsod-Abaúj-Zemplén % 23 Budapest (főváros) % 1118 Csongrád % 142 Fejér % 41 Győr-Moson-Sopron % 32 Hajdú-Bihar % 106 Heves % 62 Jász-Nagykun-Szolnok % 98 Komárom-Esztergom % 65 Nógrád % 75 Pest % 174 Somogy % 95 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 189 Tolna % 83 Vas % 83 Veszprém % 45 Zala % 65 Összesen: ,34% Összesített adatok az energiahatékonysági címkék elhelyezési helyével kapcsolatban ség Bács-Kiskun % 252 Baranya % 380 Békés % 347 Borsod-Abaúj-Zemplén % 62 Budapest (főváros) % 3056 Csongrád % 479 Fejér % 128 Győr-Moson-Sopron % 96 Hajdú-Bihar % 255 Heves % 165 Jász-Nagykun-Szolnok % 241 Komárom-Esztergom % 176 Nógrád % 213 Pest % 548 Somogy % 260 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 486 Tolna % 195 Vas % 243 Veszprém % 100 Zala % 196 Összesen: ,36%

19 A 2,36%-os átlagos megyei kifogásolási arány tűnik ugyan nagynak, de ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy csak kilenc felügyelőség állapított meg hiányosságot, melyek közül a Bács-Kiskun és a Veszprém Megyei Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségeinek villamos sütőkre vonatkozó kifogásolási aránya 24%-os, illetve 27%-os, a Budapest Főváros és a Veszprém Megyei Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségeinek villamos mosógépekre vonatkozó kifogásolási aránya 13%-os, illetve 35%-os volt, akkor ez a kifogásolási arány figyelmet érdemel abból a szempontból, hogy megyei szinten milyen a kereskedők felkészültsége/felkészületlensége az energiahatékonysági címkézés termékköreit és jogszabályi hátterét tekintve. 3. Az energiahatékonysági címkének az azt viselő termékre való vonatkoztathatósága A villamos háztartási hűtőszekrények, fagyasztók, hűtő-fagyasztó kombinációk, sütők és mosógépek esetében a címkén feltüntetett márkajelzésnek és termékazonosító jelölésnek meg kell egyeznie azzal a jelöléssel, amelyet az adott energiahatékonysági címkével ellátott háztartási készülék adattábláján elhelyeztek. Ellenkező esetben a címkén feltüntetett adatok az adott háztartási készülékre vonatkoznak. A megyei/fővárosi fogyasztóvédelmi felügyelőségek részletes ellenőrzési eredményeit a következő táblázatok tartalmazzák Háztartási hűtőszekrények, fagyasztók, hűtő-fagyasztó kombinációk ség Bács-Kiskun % 102 Baranya % 156 Békés % 183 Borsod-Abaúj-Zemplén % 25 Budapest (főváros) % 1023 Csongrád % 220 Fejér % 59 Győr-Moson-Sopron % 30 Hajdú-Bihar % 112 Heves % 76 Jász-Nagykun-Szolnok % 102 Komárom-Esztergom % 86 Nógrád % 104 Pest % 309 Somogy % 130 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 211 Tolna % 102 Vas % 129 Veszprém % 37 Zala % 92 Összesen: ,40%

20 3.2. Háztartási villamos sütők ség Bács-Kiskun % 55 Baranya % 105 Békés % 28 Borsod-Abaúj-Zemplén % 14 Budapest (főváros) % 915 Csongrád % 117 Fejér % 28 Győr-Moson-Sopron % 34 Hajdú-Bihar % 37 Heves % 27 Jász-Nagykun-Szolnok % 41 Komárom-Esztergom % 25 Nógrád % 34 Pest % 65 Somogy % 35 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 86 Tolna % 10 Vas % 31 Veszprém % 18 Zala % 39 Összesen: ,74% Háztartási mosógépek ség Bács-Kiskun % 95 Baranya % 119 Békés % 136 Borsod-Abaúj-Zemplén % 23 Budapest (főváros) % 1118 Csongrád % 142 Fejér % 41 Győr-Moson-Sopron % 32 Hajdú-Bihar % 106 Heves % 62 Jász-Nagykun-Szolnok % 98 Komárom-Esztergom % 65 Nógrád % 75 Pest % 174 Somogy % 95 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 189 Tolna % 83 Vas % 83 Veszprém % 45 Zala % 65 Összesen: ,32%

21 3.4. Összesített adatok az energiahatékonysági címkének az azt viselő termékre való vonatkoztathatóságával kapcsolatban ség Bács-Kiskun % 252 Baranya % 380 Békés % 347 Borsod-Abaúj-Zemplén % 62 Budapest (főváros) % 3056 Csongrád % 479 Fejér % 128 Győr-Moson-Sopron % 96 Hajdú-Bihar % 255 Heves % 165 Jász-Nagykun-Szolnok % 241 Komárom-Esztergom % 176 Nógrád % 213 Pest % 548 Somogy % 260 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 486 Tolna % 195 Vas % 243 Veszprém % 100 Zala % 196 Összesen: ,43% 7878 Az energiahatékonysági címkének az azt viselő termékre való vonatkoztathatósága tekintetében fennálló 1% alatti kifogásolási arányok nagyon jónak tekinthetők, függetlenül attól, hogy a villamos sütőknél a Veszprém megyei felügyelők tapasztaltak 27%-os séget is. 4. Az energiahatékonysági címke tartalmi sége A tartalmi ség szempontjából termékkörönként az alábbi pontokban felsorolt adatok meglétét kellett ellenőrizni a kihelyezett energiahatékonysági címkéken. Az ellenőrzési eredményeket az adott alfejezetekben található táblázatok tartalmazzák. 4.1 Háztartási hűtőszekrények, fagyasztók, hűtő-fagyasztó kombinációk A témavizsgálat tárgykörébe tartozó háztartási hűtőszekrények, fagyasztók, hűtő-fagyasztó kombinációk esetében a következő adatok meglétét kellett ellenőrizni: gyártó vagy beszállító neve vagy védjegye, a készülék típusazonosítója, energiahatékonysági osztály (betűkóddal jelölve), éves energiafogyasztás (kwh/év), összes hűtő tér (üzemi hőmérséklet > -6 C) tárolókapacitásának összege (lit er), összes fagyasztó tér (üzemi hőmérséklet -6 C) tárolókapacitásának összege (liter), ha van ilyen tér, a legnagyobb részarányú fagyasztó tér csillagbesorolása, ha alkalmazható (csillagokkal jelölve), zajkibocsátási érték (db). 20

22 A témavizsgálat tárgykörébe tartozó háztartási hűtőszekrények, fagyasztók, hűtő-fagyasztó kombinációk esetében az energiahatékonysági címkék tartalmi ségével kapcsolatos összesített adatokat a következő táblázat tartalmazza. ség Bács-Kiskun % 102 Baranya % 156 Békés % 183 Borsod-Abaúj-Zemplén % 25 Budapest (főváros) % 1023 Csongrád % 220 Fejér % 59 Győr-Moson-Sopron % 30 Hajdú-Bihar % 112 Heves % 76 Jász-Nagykun-Szolnok % 102 Komárom-Esztergom % 86 Nógrád % 104 Pest % 309 Somogy % 130 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 211 Tolna % 102 Vas % 129 Veszprém % 37 Zala % 92 Összesen: ,90% 3288 A hűtőkészülékek esetében a 0,90%-os tartalmi ségből 0,80% kizárólag a zajkibocsátási értékmegadás hiányának volt betudható. 4.2 Háztartási villamos sütők A témavizsgálat tárgykörébe tartozó háztartási villamos sütők esetében a következő adatok meglétét kellett ellenőrizni: gyártó vagy szállító neve vagy védjegye, a villamos sütő típusazonosítója, energiahatékonysági osztály (betűkóddal jelölve), fűtési ciklusonkénti energiafogyasztás hagyományos üzemmódban (kwh/ciklus), fűtési ciklusonkénti energiafogyasztás légkeveréses üzemmódban (kwh/ciklus), a sütőtér hasznos térfogata (liter). Megjegyzés: A felügyelők a zajkibocsátási érték feltüntetését és a villamos sütő méretét jelölő nyíl meglétét a régi fajtájú címkéken már ellenőrizték, tekintettel arra, hogy az új fajtájú címkéknél ezek az adatok már nincsenek megkövetelve. A témavizsgálat tárgykörébe tartozó háztartási villamos sütők esetében az energiahatékonysági címkék tartalmi ségével kapcsolatos összesített adatokat a következő táblázat tartalmazza. 21

23 ség Bács-Kiskun % 55 Baranya % 105 Békés % 28 Borsod-Abaúj-Zemplén % 14 Budapest (főváros) % 915 Csongrád % 117 Fejér % 28 Győr-Moson-Sopron % 34 Hajdú-Bihar % 37 Heves % 27 Jász-Nagykun-Szolnok % 41 Komárom-Esztergom % 25 Nógrád % 34 Pest % 65 Somogy % 35 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 86 Tolna % 10 Vas % 31 Veszprém % 18 Zala % 39 Összesen: ,46% 1744 A villamos sütők esetében a tartalmi ség átlagos kifogásolási aránya 2,46%-nak adódott. Ezen belül a fűtési ciklusonkénti energiafogyasztás légkeveréses üzemmódban mért értéke az ellenőrzés alá vont termékek 2,46%-ánál, a fűtési ciklusonkénti energiafogyasztás hagyományos üzemmódban mért étéke az ellenőrzés alá vont termékek 2,21%-ánál, míg a sütőtér literben kifejezett hasznos térfogatértéke az ellenőrzés alá vont termékek 2,21%-ánál hiányzott. 4.3 Háztartási mosógépek A témavizsgálat tárgykörébe tartozó háztartási mosógépek esetében a következő adatok meglétét kellett ellenőrizni: gyártó vagy beszállító neve vagy védjegye, a készülék típusazonosítója, energiahatékonysági osztály (betűkóddal jelölve), mosási ciklusonkénti vagy éves energiafogyasztás (kwh/ciklus vagy kwh/év), mosási ciklusonkénti vagy éves vízfogyasztás (kwh/ciklus vagy liter/év), ruhakapacitás (kg), centrifugázási hatékonysági osztály (betűkóddal jelölve), mosási zajkibocsátási érték (db), centrifugázási zajkibocsátási érték (db). A témavizsgálat tárgykörébe tartozó háztartási mosógépek esetében az energiahatékonysági címkék tartalmi ségével kapcsolatos összesített adatokat a következő táblázat tartalmazza. 22

24 ség Bács-Kiskun % 95 Baranya % 119 Békés % 136 Borsod-Abaúj-Zemplén % 23 Budapest (főváros) % 1118 Csongrád % 142 Fejér % 41 Győr-Moson-Sopron % 32 Hajdú-Bihar % 106 Heves % 62 Jász-Nagykun-Szolnok % 96 Komárom-Esztergom % 65 Nógrád % 75 Pest % 173 Somogy % 95 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 189 Tolna % 83 Vas % 83 Veszprém % 45 Zala % 65 Összesen: ,82% 2843 A mosógépek esetében csak a Jász-Nagykun-Szolnok, a Vas és a Veszprém megyei felügyelőségek munkatársai találtak olyan termékeket (7 db), melyeknél elsődleges jelölési hiányosságként a mosási, illetve a centrifugázási zajkibocsátási értékek hiányoztak az energiahatékonysági címkékről (átlagos kifogásolási arány 0,82%). 5. Az energiahatékonysági címke formai sége A fogyasztó akkor kapja meg az energiahatékonysággal kapcsolatos tájékoztatásokat, ha a forgalmazó az energiahatékonysági címkét jól láthatóan, figyelemfelhívó módon és a régi címkék esetében magyar nyelvű feliratokkal ellátva helyezi el az üzletben kiállított vagy eladásra kínált termékeken. Ebből adódóan a felügyelők a témavizsgálat hatálya alá tartozó háztartási hűtőszekrényeken, fagyasztókon, hűtő-fagyasztó kombinációkon, villamos sütőkön és mosógépeken elhelyezett energiahatékonysági címkéknél azt is ellenőrizték, hogy azok színes változatúak-e, és a feliratok nyelve magyar-e. A megyei/fővárosi fogyasztóvédelmi felügyelőségek részletes ellenőrzési eredményeit termékkörönként a következő táblázatok tartalmazzák. 23

25 5.1. Háztartási hűtőszekrények, fagyasztók, hűtő-fagyasztó kombinációk ség Bács-Kiskun % 102 Baranya % 156 Békés % 183 Borsod-Abaúj-Zemplén % 25 Budapest (főváros) % 1023 Csongrád % 220 Fejér % 59 Győr-Moson-Sopron % 30 Hajdú-Bihar % 112 Heves Jász-Nagykun-Szolnok % 102 Komárom-Esztergom % 86 Nógrád % 104 Pest % 309 Somogy % 130 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 211 Tolna % 102 Vas % 129 Veszprém % 37 Zala % 92 Összesen: ,44% Háztartási villamos sütők ség Bács-Kiskun % 88 Baranya % 105 Békés % 28 Borsod-Abaúj-Zemplén % 14 Budapest (főváros) % 915 Csongrád % 117 Fejér % 28 Győr-Moson-Sopron % 34 Hajdú-Bihar % 37 Heves Jász-Nagykun-Szolnok % 41 Komárom-Esztergom % 25 Nógrád % 34 Pest % 65 Somogy % 35 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 86 Tolna % 10 Vas % 31 Veszprém % 18 Zala % 39 Összesen: ,59%

26 5.3. Háztartási mosógépek ség Bács-Kiskun % 95 Baranya % 119 Békés % 136 Borsod-Abaúj-Zemplén % 23 Budapest (főváros) % 1118 Csongrád % 142 Fejér % 41 Győr-Moson-Sopron % 32 Hajdú-Bihar % 106 Heves Jász-Nagykun-Szolnok % 96 Komárom-Esztergom % 65 Nógrád % 75 Pest % 174 Somogy % 95 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 189 Tolna % 83 Vas % 83 Veszprém % 45 Zala % 65 Összesen: ,64% Összesített adatok az energiahatékonysági címke formai ségével kapcsolatban ség Bács-Kiskun % 252 Baranya % 380 Békés % 347 Borsod-Abaúj-Zemplén % 62 Budapest (főváros) % 3056 Csongrád % 479 Fejér % 128 Győr-Moson-Sopron % 96 Hajdú-Bihar % 255 Heves Jász-Nagykun-Szolnok % 241 Komárom-Esztergom % 176 Nógrád % 213 Pest % 548 Somogy % 260 Szabolcs-Szatmár-Bereg % 486 Tolna % 195 Vas % 243 Veszprém % 100 Zala % 196 Összesen: ,11%

27

28 Függelék Az ellenőrzéshez kapcsolódó főbb jogszabályok az Európai Parlament és a Tanács a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 765/2008/EK rendelete; az Európai Parlament és a Tanács a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 768/2008/EK határozata; a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény; a termékek piacfelügyeletéről szóló évi LXXXVIII. törvény; a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet; a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről szóló 1/1998. (I. 12.) IKIM rendelet; a Bizottságnak a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőkészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 1060/2010/EU, felhatalmazáson alapuló rendelete; a háztartási villamos sütők energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 87/2003. (XII. 16.) GKM rendelet; a Bizottságnak a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási sütők és páraelszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 65/2014/EU, felhatalmazáson alapuló rendelete; a háztartási mosógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 77/1999. (XII. 22.) GM rendelet; a Bizottságnak a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 1061/2010/EU, felhatalmazáson alapuló rendelete; az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 1 ; az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való ség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet; a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről szóló 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény; a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény; a zeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet. 1 A 193/2011. Korm. r. a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12880/13 ENER 382 ENV 761

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12880/13 ENER 382 ENV 761 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12880/13 ENER 382 ENV 761 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. július 25. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

1/1998. (I. 12.) IKIM rendelet. szekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről

1/1998. (I. 12.) IKIM rendelet. szekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről 1/1998. (I. 12.) IKIM rendelet a háztartási hűtő szekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről A villamos energia termelésérő l, szállításáról és szolgáltatásáról

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI F OSZTÁLY Iktatószám: PIF-1321/2013. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a mosószerek összes foszfortartalmának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzésérıl Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a gyermekgondozási cikkek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenırzésérıl Budapest, 2015. december NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás)

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.11. COM(2013) 184 final 2013/0096 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv

A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Egységes árupiac A belső piac és nemzetközi dimenziója A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv Magyarázó útmutató Rev 1.7 Dátum:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4001/2016. tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről Joganyagok - 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet - az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak 1. oldal való megfelelőség 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március BESZÁMOLÓ a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében a hajléktalan embereket ellátó intézmények

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008.

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008. BESZÁMOLÓ a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében

Részletesebben

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről 1. oldal 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003.

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 14/1998. (XI. 7.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 011.08.06-tól hatályos szöveg! A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezetről szóló 166/199. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. - ának

Részletesebben

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6945. számú törvényjavaslat a termékek piacfelügyeletéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. április 2012. évi törvény a termékek piacfelügyeletéről

Részletesebben

10193/12 KH/md DG E2

10193/12 KH/md DG E2 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 4. (OR. en) 10193/12 Intézményközi referenciaszám: 2012/0048 (NLE) ENER 181 COTRA 19 OC 276 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: MEGÁLLAPODÁS az Amerikai

Részletesebben

Piacfelügyelet MKEH piacfelügyeleti tevékenysége

Piacfelügyelet MKEH piacfelügyeleti tevékenysége Piacfelügyelet MKEH piacfelügyeleti tevékenysége Piacfelügyeleti törvény Gödöllő, 2012. október 25. Cserti Istvánné szakmai főtanácsadó Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság Piacfelügyeleti Osztály Új

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0096 (COD) 12344/15 CODEC 1236 DENLEG 120 AGRI 488 PE 148 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról Magyar joganyagok - 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 1. oldalokmányok kiad 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 825/

Részletesebben

BESZÁMOLÓ VONATKOZÓ KIVONATA* A./ Az általános piacfelügyeleti tevékenységek felülvizsgálata

BESZÁMOLÓ VONATKOZÓ KIVONATA* A./ Az általános piacfelügyeleti tevékenységek felülvizsgálata MAGYARORSZÁG PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEI MŰKÖDÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL ÉS ÉRTÉKELÉSÉRŐL (2010-2013) SZÓLÓ BESZÁMOLÓ MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATALRA VONATKOZÓ KIVONATA* I. FEJEZET: AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet MHK adatbázis 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (C) 1993-2008 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK Alapszabály 4.sz. melléklete Hatályos: a Fővárosi Törvényszék változás bejegyzésről szóló határozata jogerőre emelkedésének napjától A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Alapszabály

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás vizsgálatáról, különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2011. Módosításokkal egységes szerkezetben Időbeli ütemezés A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának,

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

Csomagolások környezetvédelmi megfelelısége értékelésének szempontjai

Csomagolások környezetvédelmi megfelelısége értékelésének szempontjai Csomagolások környezetvédelmi megfelelısége értékelésének szempontjai A CSAOSZ Titkársága hosszú ideje segíti a tagvállalatokat információkkal a 91/2006 (XII. 26.) GKM rendelet alapján 2009. január 1-jétıl

Részletesebben

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HE 58-2001 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus adatbázisában

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A reklámtevékenység átfogó ellenırzésérıl, különös tekintettel a megtévesztı kereskedelmi gyakorlatokra és az egészségtudatosságot befolyásoló állítások valóságtartalmára Budapest,

Részletesebben

5. A végrehajtás intézményrendszere

5. A végrehajtás intézményrendszere 5. A végrehajtás intézményrendszere Az EMOGA Garancia Alapból finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv támogatásainak hatékony kezeléséhez szükséges adminisztratív kapacitás kialakítása, a megfelelő

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: Témafelels: PIF-2108-3/2014 Szcs Csaba ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a lámpatestek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött (mintavételi terv

Részletesebben

Jó és rossz gyakorlatok környezetvédelmi szemszögből

Jó és rossz gyakorlatok környezetvédelmi szemszögből Jó és rossz gyakorlatok környezetvédelmi szemszögből ATI-KTF Szeged Dr. Siposné Musza Katalin osztályvezető 2014. december 2. I. Szabályozás I.1. Hazai szabályozás 2012. évi 185. törvény I.2. EU irányelv,

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 10.11.2009 2008/0028(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi

Részletesebben

AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA

AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség számítási szabályzat célja, a vállalkozás gazdálkodásának hatékonyabbá tétele a költséggazdálkodás tervezése, elemzése útján. Szabályozza

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztóvédelmi Felügyelősége PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, BIZTONSÁGOS TERMÉK FORGALMAZÁSÁNAK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOG ÉS SZABVÁNYRENDSZER ISMERTETÉSE GYAKORLATI

Részletesebben

MRR Útmutató a Kockázat értékeléshez és az ellenőrzési tevékenységekhez

MRR Útmutató a Kockázat értékeléshez és az ellenőrzési tevékenységekhez EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL CLIMATE ACTION Directorate A International and Climate Strategy CLIMA.A.3 Monitoring, Reporting, Verification NEM LEKTORÁLT FORDÍTÁS! (A lektorálatlan fordítást

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.338/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Pálfi Andrea. A gyermekek alternatív napközbeni ellátása alá sorolt programok főbb jellemzői

Pálfi Andrea. A gyermekek alternatív napközbeni ellátása alá sorolt programok főbb jellemzői Pálfi Andrea A gyermekek alternatív napközbeni ellátása alá sorolt programok főbb jellemzői Az adatgyűjtés módszere Jelen tanulmány alapjául szolgáló kutatásunk során a vidéki kis és nagy településeken

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005.

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. MŰSZAKI LEÍRÁS AS-TANK Általános tárolótartályok Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 2 Jelen Műszaki Leírás (ML) tárgya az ASIO, spol. S.r.o. (Jiřikovice 8,

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi 1 / 15 218.29. 1:53 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi Hatály: 21IX. tartalomszolgáltatójától Váltás a jogszabály Tetszik mai napon hatályos állapotára A jel

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386 Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/014) Hatályos: 014. március 15. Módosítva: 014. november 1. Nysz.: 1786 Tartalomjegyzék

Részletesebben

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú függelék F.1. számú függelék GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Hatályos: 1/7.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2102-31/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

TERÜLETI MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁG. u. hsz.: hrsz.: Tanúsítás (gyártási engedély) száma: Besorolási nyomás (bar):

TERÜLETI MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁG. u. hsz.: hrsz.: Tanúsítás (gyártási engedély) száma: Besorolási nyomás (bar): TERÜLETI MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁG MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL......................................... Nyomástartó berendezés bejelentőés nyilvántartó lap BNy Adatszolgáltató

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ÜZEMANYAGMÉRŐK CSEPPFOLYÓS PROPÁN-BUTÁN (LPG) MÉRÉSÉRE HE 3/2-2006

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ÜZEMANYAGMÉRŐK CSEPPFOLYÓS PROPÁN-BUTÁN (LPG) MÉRÉSÉRE HE 3/2-2006 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ÜZEMANYAGMÉRŐK CSEPPFOLYÓS PROPÁN-BUTÁN (LPG) MÉRÉSÉRE HE 3/2-2006 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK... 5 3.1 Üzemanyagmérő...

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MELLÉKLETEK. I X. melléklet. a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK. I X. melléklet. a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.27. C(2015) 2623 final ANNEXES 1 to 10 MELLÉKLETEK I X. melléklet a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2010/30/EU európai parlamenti

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó IBAN számlaszámok 2010. október 1-jétől érvényes jegyzéke 2010. október 1-jétől

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó IBAN számlaszámok 2010. október 1-jétől érvényes jegyzéke 2010. október 1-jétől 4. számú melléklet A költségvetéssel szembeni kötelezettségek és juttatási igények lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó költségvetési számok (IBAN számok) 2010. október 1-jétől érvényes

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának. 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Nagymaros Város Önkormányzatának. 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER A szociális és munkaügyi miniszter rendelete a felnőttképzési tevékenység

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. SZEPTEMBER 15. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 152/2008. (VIII. 20.) KE h. kitüntetés adományozásáról

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2016.2.9. L 32/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2016/161 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. október 2.) a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: A vidékfejlesztési miniszter 46/2012. (V. 8.) VM rendelete a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 2012/54.) projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.)

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.) 29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak

Részletesebben

JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM

JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: NFH-EVL-843/2014 Témafelel s: Nagy Zita JELENTÉS Napszemüvegek laborvizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti vizsgálata

Részletesebben

A tájékoztató tartalomjegyzéke:

A tájékoztató tartalomjegyzéke: A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK 2016. FEBRUÁRBAN AKTUALIZÁLT TÁJÉKOZTATÓJA az építőgép-kezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzéséről szóló 6/1980.

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben