ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS"

Átírás

1

2 NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI F OSZTÁLY Iktatószám: PIF-1321/2013. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a mosószerek összes foszfortartalmának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellen rzésér l Az összefoglaló jelentést készítette: Szeghalmi Mária Budapest, december

3 A mosószer a vegyi áruk körében az egyik legfontosabb termékcsalád. Ezen termékek többféle, egymás hatását kiegészít és fokozó, szerves és szervetlen vegyületek keverékei, amelyek a különböz típusú szennyezett textíliákból a szennyez dések fellazítására, gyors és kíméletes eltávolítására alkalmasak. Régebben a foszfát az egyik legfontosabb összetev je volt a háztartási mosószereknek. Funkciója szerint a víz keménységét csökkentve növeli a mosási hatékonyságot. Természetes vizekbe kerülve azonban környezetkárosító (eutrofizációs) folyamatokat indít el, el segíti az algásodást, amelynek következtében a halak és egyéb vízi él lények nem jutnak elegend oxigénhez. Az Európai Bizottság a mosó- és tisztítószerekr l szóló 648/2004/EK rendeletet a múlt évben módosította. Az EK rendelet módosításáról rendelkez 259/2012/EU rendelet célja a környezet védelme a fogyasztók által használt mosószerekben lév foszfor okozta eutrofizáció csökkentése révén. 1. Az ellen rzés célja A vizsgálat célja volt a kereskedelmi forgalomban kapható háztartási mosószerek forgalmazási körülményeinek ellen rzése, a címkézési követelményeknek való megfelel ség, illetve a fogyasztók tájékoztatására el írt kötelezettségek teljesülésének ellen rzése, valamint a kereskedelemb l szúrópróbaszer en kiválasztott minták összes foszfortartalmának laboratóriumi vizsgálattal történ ellen rzése. 2. A vizsgált termékkör A vizsgálat tárgyát a kereskedelmi forgalomban kapható hazai és import por alakú és folyékony halmazállapotú fogyasztói mosószerek képezték. 3. Az ellen rzés id tartama Az ellen rzésre szeptember 30. és október 18. között került sor. 4. Az ellen rzés résztvev i Az ellen rzésben a Békés Megyei, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei, a Komárom-Esztergom Megyei, a Pest Megyei, a Nógrád Megyei, a Somogy Megyei, a Tolna Megyei, a Vas Megyei, a Veszprém Megyei és a Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyel ségének munkatársai vettek részt. Az ellen rzés szakmai irányítását az NFH Piacfelügyeleti F osztálya látta el. A laboratóriumi vizsgálatokat az NFH akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma végezte el. 5. Az ellen rzés helyszínei Az ellen rzés helyszíneit áruházláncok, háztartás-vegyipari terméket árusító üzletláncok, kiskereskedelmi egységek, vegyiáru üzletek, mosó- és tisztítószert is árusító 1 eurós és olcsó árut kínáló vegyeskereskedések képezték. 2

4 6. A termékforgalmazás helyzete A kereskedelemben kapható mosószerek körében túlkínálat van. Az üzletekben számtalan márkával találkozhatunk, különböz árkategóriákban, különféle kiszerelésekben. A mosószerek halmazállapotuk szerint szilárd (por, gyöngyszemcsés), folyékony, paszta/krém, gél formában kaphatók. A termékeket flakonos, kartondobozos, hordozófüllel ellátott m anyag zacskós, tégelyes vagy párnacsomagolásos kiszerelésben forgalmazzák. A boltok polcain az univerzális mosószerek mellett finom, és color mosószerek is találhatók. Az univerzális vagy általános mosószerek választéka a legszélesebb. Alacsony és magasabb h mérsékleten egyaránt jól mosnak, a foltokat kémiai és enzimatikus úton is támadják. Els sorban fehér és er sen szennyezett ruhanem k mosására alkalmasak, de színtartó színes ruhák is moshatók velük. A finom mosószereket lúgra érzékeny finom textíliák (gyapjú, selyem) kíméletes mosására fejlesztették ki. A color mosószereket speciálisan a színes textíliák mosására fejlesztettek ki. Jellemz tulajdonságuk, hogy kémiai vagy optikai fehérít t nem tartalmaznak, színvéd adalékanyagot azonban igen, amelyek megakadályozzák a színes textíliák mosás közbeni fakulását. Az ellen rzési tapasztalatok alapján általánosságban megállapítható, hogy a mosószerek kínálata üzletfajtánként és termékfajtánként nagyon változó, sok esetben az üzletek kínálata átfedi egymást. A reklámokból jól ismert márkák áruházláncokban, üzletláncokban, nagy forgalmú kiskereskedelmi üzletekben az ország egész területén mindenhol megtalálhatók. A kevésbé ismert márkanev termékek jellemz en kis üzletekben vagy olcsó árut kínáló boltokban lelhet k fel. Az ellen rzés els sorban az olcsóbb árkategóriába tartozó, kevésbé ismert cégek termékeire terjedt ki. 7. A helyszíni termékellen rzések tapasztalatai 7.1 A vizsgálat általános adatai A témavizsgálat során a felügyel k összesen 636-féle, 9467 db mosószert vizsgáltak meg, amelyb l 125-féle, 2560 db termék esetében (27,0%) került megállapításra valamilyen címkézési hiányosság. Összesen 102 értékesít helyet ellen riztek a felügyel k, melyb l 45 áruházlánc, 57 kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzlet volt. Az ellen rzött egységek 47,1%-ában (48 egységben) kifogásolták a mosószerek címkézését a kötelez feliratok meglétének szempontjából. 3

5 Az ellen rzött és a kifogásolt terméket forgalmazó egységek számát üzletfajtánként az alábbi diagram szemlélteti. Ellen rzések száma üzletfajtánként (db) ellen rzött egység kifogásolt egység Áruházlánc Kisker. egység Összesen 7.2 A vizsgált termékek címkézési el írásai A vizsgálat tárgyát képez nem veszélyes besorolású termékek címkézésére az Európai Parlament és a Tanács mosó- és tisztítószerekr l szóló 648/2004/EK rendelete, valamint a Bizottság a mosó- és tisztítószerekr l szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és VII. mellékletének kiigazítását célzó módosításáról szóló 907/2006/EK rendeletének (a továbbiakban: EK rendelet) az el írásai vonatkoznak. A témavizsgálat tárgyát képez mosószerek egy része irritatív veszélyes kategóriába sorolható. A veszélyes besorolású keverékek címkézésére a fentieken túlmen en a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.), és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) el írásai az irányadók A nem veszélyes besorolású mosószerek címkézése A termék neve és kereskedelmi neve Az ellen rzött termékek mindegyikén feltüntették a termék nevét és kereskedelmi nevét magyar nyelven, jól olvashatóan és letörölhetetlen módon, vagyis a termék megnevezésével kapcsolatos hiányosság nem került megállapításra A termék forgalomba hozataláért felel s fél neve, címe, telefonszáma Az ellen rzött termékek 99,7%-ánál a gyártó vagy forgalmazó neve, címe és telefonszáma a címkefeliraton szerepelt. A kifogásolt termékeknél a vásárlói tájékoztatón a gyártóra/forgalmazóra vonatkozó adatok hiányosan szerepeltek. 4

6 Mindössze 5-féle, 30 db termék esetében éltek kifogással a felügyel k a forgalmazásért felel s fél nevének, címének, telefonszámának feltüntetését illet en Származási hely A származási hely feltüntetése jogszabály alapján nem kötelez. A vizsgálat tapasztalatai azt mutatják, hogy ennek ellenére a származási hely a termékek többségén megtalálható volt Termékösszetev k feltüntetése Összetev k tömegszázalékos aránya Az EK rendelet VII. melléklet A. szakaszában megadott összetev ket amennyiben azokat 0,2 tömegszázaléknál magasabb koncentrációban adják a mosószerekhez meghatározott tömegszázalék-osztályokba sorolva kell feltüntetni. Az ellen rzés során tapasztalt hiányosságok a következ kb l adódtak: a termékek összetételi adatait nem adták meg tömegszázalék-osztályokban, az összetételi adatokat pl. arab nyelven, vagy cirill bet kkel tüntették fel, a termék csomagolásán és pótcímkéjén feltüntetett összetételi adatok ellentmondtak egymásnak, illetve az összetev k nem voltak összhangban a két címkén, az eredeti csomagoláson szerepl összetételi adatokat a pótcímkével úgy ragasztották le, hogy azok nem voltak láthatóak. A vonatkozó EK rendelet el írásának 11-féle, 106 db termék nem felelt meg. Egyéb összetev k Az EK rendelet további összetev k (enzimek, fert tlenít szerek, tartósítószerek, optikai fehérít k, illatanyagok) feltüntetését a koncentrációtól függetlenül kötelez vé teszi. Egyféle termék (66 db) vásárlói tájékoztatóján az Enzimtartalmánál fogva tökéletesen eltávolítja a különböz fehérje alapú foltokat (ételmaradék, vér), továbbá a kávé, tea és bor foltokat. felirat szerepelt, azonban a termék összetev i között az enzimtartalmat nem jelölték Összetev jegyzék weboldalának feltüntetése A mosószerek csomagolásán fel kell tüntetni annak az internetes oldalnak a címét, ahol a fogyasztók elérhetik az EK rendelet VII. melléklet D. részében említett valamennyi összetev listáját. Tapasztalataink alapján az összetev jegyzékek elérhet ségeinek módjai a következ k: az adott termék vonalkódjának, nemzetközi cikkszámának, vagy márkájának és típusának megadása után érhet el az összetev jegyzék, a termék összetev listája a weboldalon található termékkatalógusból történ kiválasztása után tölthet le. 5

7 Az ellen rzés során a következ ket tapasztaltuk: 33-féle, 713 db termék címkéjén nem tüntették fel annak a weboldalnak a címét, amelyen az összetev jegyzék elérhet, 11-féle, 409 db terméken feltüntetett weboldal nem volt elérhet, 21-féle, 763 db termék esetében a weboldalon az összetev jegyzék nem volt megtalálható, 18-féle, 361 db terméknél az összetev jegyzék elérését feltételhez kötötték (pl. az összetev jegyzékek bels információs rendszeren keresztül csak az adott üzlet alkalmazottai számára voltak elérhet k). Azokban az esetekben, amikor a termék csomagolásán feltüntették a weboldalcímet, de az nem volt elérhet, vagy az adott oldalon nem volt megtalálható az összetev jegyzék, a felügyel k minden esetben kifogással éltek. A weboldalcím feltüntetésével, annak elérhet ségével és az összetev jegyzék letölthet ségével kapcsolatban feltárt hiányosság az ellen rzött termékek 23,7%-ánál (83-féle, 2246 db) fordult el. A vizsgált termékellen rzési szempontokat tekintve ez volt a leggyakoribb hiányosság Adagolásra vonatkozó információk Az EK rendelet VII. melléklet B. részében foglaltak szerint a mosószerek csomagolásán adagolásra vonatkozó információknak kell szerepelniük. A terméken jelölni kell: a normál mosógéptöltethez ajánlott adagolási útmutatást vízkeménységi osztályok szerint csoportosítva, illetve általános mosószerek esetében az adott csomagolási egységgel kimosható normál mosógéptöltetek számát. Az adagolásra vonatkozó információk hiányosságát összesen 47-féle, 424 db terméknél állapítottuk meg. Az ellen rzött mosószerek 2,1%-ánál (23-féle, 203 db) az adagolási utasítások egyáltalán nem szerepeltek a csomagoláson, vagy hiányosan kerültek feltüntetésre. Az adott csomagolási egységgel kimosható normál mosógéptöltetek számát 24-féle, 221 db termék csomagolásán nem jelölték Különleges óvintézkedések és figyelmeztetések Számos mosószer csomagolásán az adagolásra vonatkozó információk mellett különleges óvintézkedések is találhatók. Ezen információk a vizsgált termékek csomagolásán a következ k szerint kerültek feltüntetésre: a megfelel kockázatra figyelmeztet R mondatok és a biztonságos használatot el segít S mondatok formájában 6

8 a Nemzetközi Mosó- és Tisztítószer Szövetség (a továbbiakban: A.I.S.E.) kezdeményezésére készült biztonságos magatartásra vonatkozó javaslatok és azok jelképrendszerének (úgynevezett biztonságos magatartás ikonok) segítségével A termékek egy részénél az R és S mondatok is és a biztonságos magatartás ikonok egyaránt szerepeltek Veszélyes besorolású termékek címkézése Az ellen rzés során a felügyel k összesen 140-féle, 2502 db veszélyes besorolású mosószert vizsgáltak meg, amelyb l 20-féle, 121 db termék esetében (4,8%) került megállapításra valamilyen címkézési hiányosság Névleges tartalom A vizsgált termékek mindegyikénél a halmazállapotuknak megfelel mennyiségi egységben került feltüntetésre a keverék névleges tartalma, amellyel kapcsolatban mindössze 1-féle, 2 db termék esetében merült fel kifogás, ugyanis a csomagoláson két egymástól eltér névleges tartalom szerepelt A veszély megjelölése és jelképe Veszélyes keverékek csomagolásán a veszély megjelölésére a jogszabályi el írás szerint a jelkép feltüntetése és a veszély megnevezése szolgál. A Kbtv. és az EüM rendelet el írása alapján a veszélyre utaló szimbólumok jelölése narancssárga alapon fekete ábrával és a veszély magyar nyelv megnevezésével történik. A veszélyjelölés szempontjából az ellen rzött termékeknél a következ hiányosságokat tapasztaltuk: a veszély jelképét nem a jogszabály által el írt színkombinációban tüntették fel, hanem fekete-szürke színezet szimbólum szerepelt a címkén, a veszély magyar nyelv megnevezése a kifogásolt termékek egy részénél egyáltalán nem került feltüntetésre, vagy annak feltüntetése nem jogszabály szerinti volt, egyféle terméknél a biztonsági adatlapjából derült csak ki, hogy az irritatív besorolású, a termék csomagolásán sem a veszély jelképét, sem a veszély magyar nyelv megjelölését nem tüntették fel. A veszélyes besorolású termékek 4,6%-ánál (16-féle, 115 db) a veszélyjelölés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, a szimbólum színe/hiánya vagy a veszély magyar nyelv megnevezésének hiánya, illetve nem megfelel sége miatt. 7

9 A használat veszélyeire figyelmeztet R mondatok és a biztonságos használatot el segít S mondatok feltüntetése A veszélyes besorolású termékek címkéjén a veszély kockázatára utaló R mondatokat és a biztonságos használathoz szükséges S mondatokat is fel kell tüntetni. A kifogásolt termékek csomagolásán az R és S mondatok egyáltalán nem kerültek feltüntetésre, vagy azok hiányosan szerepeltek a csomagoláson. A használat veszélyeire figyelmeztet R mondatok és a biztonságos használatot el segít S mondatok hiányát/hiányosságát a felügyel k 8-féle, 14 db terméknél kifogásolták. A helyszíni ellen rzések során a felügyel k 125-féle, 2560 db terméknél tártak fel címkézési hiányosságot, a fellelt hiányosságok egyes termékeknél halmozottan fordultak el. A kifogásolt termékek címkézési hiányosságait az alábbi diagram szemlélteti. Az ellen rz tt termékek címkézési hiányosságai (db) forgalmazásért felel s fél adatai 30 összetételi adatok 172 weboldal cím feltüntetése 713 weboldal elérhet sége 409 összetev jegyzék elérhet sége 1124 adagolásra vonatkozó információk 424 veszély megjelölése és jelképe 115 R és S mondatok Mintavétel és laboratóriumi vizsgálatok A témavizsgálat során a felügyel k a laboratóriumi vizsgálatok céljára 20 mosószerb l vettek mintát, amib l 8 por alakú, 12 folyékony halmazállapotú volt. A kiválasztott minták közül 10 db (50%) hazai gyártók terméke, 9 db (45%) EU tagországban készült és további 1 db ismeretlen származású volt. Az ellen rzés a termékminták címkézésének jogszabályi megfelel ségére, valamint a minták összes foszfortartalmának, illetve a termékek feliratán tanúsított összes felületaktív anyagtartalom és nettó tömeg laboratóriumi vizsgálattal történ ellen rzésére terjedt ki. 8.1 Címkefeliratok, kötelez és speciális jelölések vizsgálata A forgalomba kerül nem veszélyes besorolású mosószerek címkézésére az EK rendelet el írásai az irányadók. 8

10 A mintavételezett mosószerek közül 3 db irritatív besorolású termék volt. A veszélyes besorolású keverékek címkézésére az EK rendelet el írásain túlmen en a Kbtv. és az EüM rendelet el írásai az irányadók. A mintavételezett termékek címkézési hiányosságai során fellelt hibák az alábbiak voltak: egy termék csomagolásán a tömegszázalékos összetételi adatokat nem a jogszabályi el írásoknak megfelel en tüntették fel, egy termék esetében a dobozon feltüntetett összetev k nem egyeztek a magyar nyelv pótcímkén szerepl összetételi adatokkal, egyféle termék csomagolásán az enzimtartalmat nem jelölték, öt terméknél az adagolásra vonatkozó információk hiányosan, vagy egyáltalán nem kerültek feltüntetésre, két termék csomagolásán nem szerepelt az a weboldalcím, amelyen a termék összetev jegyzéke elérhet, egyféle terméknél a csomagoláson feltüntetett weboldalcím nem volt elérhet, négy termék esetében a csomagolásukon feltüntetett weboldalcímen az összetev jegyzék nem volt megtalálható. A címkézési hiányosságok egyes termékmintáknál halmozottan fordultak el. Címkézés szempontjából a mintavételezett termékek 50%-ának címkefelirata (10 minta) nem felelt meg a jogszabályi el írásoknak. 8.2 Laboratóriumi vizsgálatok A kereskedelemb l vett 20 db termékminta vizsgálatát az NFH akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma végezte el. Laboratóriumi vizsgálatokkal a gyártók által a címkén tanúsított termékösszetétellel való egyez séget, a termékek nettó tömegét, a mosás szempontjából fontos összes felületaktív anyagtartalmat, valamint a termékek összes foszfortartalmát ellen rizte a hatóság. A laboratóriumi vizsgálatok során a mért felületaktív anyagtartalmak a termékek címkéjén vállalt értékekkel, az EK rendelet által el írt jelölési kötelezettség tükrében kerültek összehasonlításra. A mosószerek hatékonysága szempontjából fontos összes felületaktív anyagtartalom vonatkozásában az alábbiakat tapasztaltuk: 8 termék összes felületaktív anyagtartalma 6,8 22,7 m/m% között változott, amely a címkén feltüntetett értékeknek megfelelt, 1 minta esetében a vállalt és a mért érték között pozitív eltérést tapasztaltunk, 4 mintánál a laboratóriumban mért érték és a termékfeliraton vállalt érték között negatív eltérést állapítottunk meg. Az egyik eltérés abból adódott, hogy a termékcímkén a szappan- és a nemionos felületaktív anyagtartalmat nem a vonatkozó rendelet által el írt tömegszázalék-osztályokban tüntették fel. A laboratórium által mért érték a gyártói nyilatkozatban vállalt értékkel volt azonos. Egy termék esetében a címkén nem a biztonsági adatlapban rögzített felületaktív anyagtartalmak tömegszázalék-tartományait tüntették fel, a laboratórium által mért összes felületaktív anyagtartalom a biztonsági adatlapban szerepl értékkel egyezett meg. Két mintánál a termékcímkén a laboratórium által mért értékt l eltér koncentráció-tartományban került feltüntetésre az anionos felületaktív anyagtartalom, ennek következtében az összes felületaktív anyagtartalom tekintetében is nem megfelel ség került megállapításra. 9

11 A 8 mintavételezett mosópor közül 3 termék esetében mért a laboratórium a terméken feltüntetett névleges töltési tömegnél kevesebb mennyiséget, azonban a tömeghiány nem volt nagyobb a megengedett negatív eltérésnél. A fogyasztói mosószerekben a foszfátok és más foszforvegyületek koncentrációját korlátozták. A korlátozás általános mosószerek esetében a kemény vízkeménységi szintre meghatározottak alapján a normál mosógéptöltetre vonatkozó, normál mértékben szennyezett szövetekhez ajánlott mosószer mennyiségére vonatkozik. Finom textíliákhoz használandó mosószereknél a követelmény a kemény vízkeménységi szintre meghatározottak alapján a normál mosógéptöltetre vonatkozó, az enyhén szennyezett szövetekhez ajánlott mosószer mennyiségére vonatkozik. A mintavételezett termékek összes foszfortartalmára vonatkozó mérési eredmények alapján a következ k mondhatók el: 8 terméknél (1 por alakú és 7 folyékony halmazállapotú mosószer) az összes foszfortartalom kimutatási határ alatti (<0,05 g/ml), 10 termék (5 mosópor és 5 mosógél) esetében a mért összes foszfortartalom jóval alacsonyabb a címkén feltüntetett értéknél, a laboratórium által számított g/adag érték minden terméknél a megengedett értéknél kisebb, mennyiségük 0,03-0,19 g/adag között változott, 2 mosópornál, amelyek csomagolásán nem jelöltek foszfátokat és más foszforvegyületeket, a laboratórium által mért összes foszfortartalmak a megengedett értéknél alacsonyabbak (0,016 g/adag és 0,24 g/adag). Valamennyi vizsgált mosószer összes foszfortartalma megfelelt a jogszabályban el írt értéknek. A mosóporminták közül 6 termékben konyhasótartalmat is mért a laboratórium. Ezen termékeknél gyanús volt, hogy a csomagolást megemelve, súlyuk a térfogatukhoz képest meglep en nehéznek bizonyult. A mosóporok összetételét kötelez en el író termékszabvány nem létezik, illetve vegyi készítményekben a konyhasó felhasználását összetev ként semmilyen jogszabály nem tiltja. A konyhasót a mosóporok tölt anyagaként alkalmazzák. A mosóporok szemcsésségét hivatottak el segíteni, a gyártás során megakadályozzák a mosópor összecsomósodását, csökkentik vagy kiküszöbölik a porképz dést. A tölt anyagok a mosási folyamatban nem vesznek részt, csak a készítmények tömegét növelik meg. A magas konyhasótartalom a mosóporokban szakmailag indokolatlan, a fogyasztó mosás szempontjából hasznos hatóanyagok mennyiségének kárára mosópor áron konyhasót vásárol, illetve azzal feleslegesen fokozza az él vizek környezetterhelését. A vizsgált termékek mindegyikében 50% feletti konyhasótartalmat mért a laboratórium. Két termék 53,9%, illetve 58,2% konyhasót tartalmazott, további három mosópor esetében 66,0-78,9% közötti konyhasótartalmat állapított meg a laboratórium. A legmagasabb mért érték pedig 87,4% volt. A magas konyhasótartalom többnyire mérsékelt felületaktív anyagtartalommal párosul, amely különösen jellemz az alacsony árkategóriájú mosóporokra. A mosószerek feliratára, kötelez jelölésére vonatkozó információkat részletezve az 1. számú melléklet, a laboratóriumban végzett vizsgálati eredményeket a 2. számú melléklet tartalmazza. 10

12 9. Intézkedések A témavizsgálat során megállapított jogsértések miatt a jelentés írásáig az alábbi intézkedések történtek: 50 esetben jelölési hiányosságok miatt 1518 db termék forgalmazásának feltételhez kötésére került sor, 10 esetben összesen Ft értékben fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki a felügyel ségek, a kifogásolt termékekkel kapcsolatos ügy 42 esetben került áttételre az illetékes megyei felügyel séghez. 10. Összefoglalás A mosószerekbe vízlágyítás céljából adagolt foszfátok a mosási folyamatokat kedvez en befolyásolják, azonban az általuk okozott környezeti károk igen jelent sek. Az él vizekbe jutva hozzájárulnak azok túltrágyázásához, és ez a vizek algásodásához, ezt követ en oxigén hiányához, majd a vízi él lények pusztulásához vezet. Környezetvédelmi szempontokból a foszfátok helyettesítésére, vagy mennyiségük csökkentésére a mosószerekben foszfátpótló anyagokat használnak. Napjainkban a leggyakrabban alkalmazott pótanyag a zeolit (nátrium-alumínium-szilikát), amely vízben oldhatatlan ásványi anyag. Az Európai Bizottság a mosó- és tisztítószerekr l szóló 648/2004/EK rendeletet a múlt évben módosította. A rendelet módosításával a foszfátok fogyasztói mosószerekben való felhasználását korlátozza annak érdekében, hogy a mosószerek foszfáttartalma kisebb mértékben járuljon hozzá az eutrofizációs kockázatokhoz. A mosószerek piacfelügyeleti ellen rzése során a hatóság egyrészt vizsgálta a termékek címkézésére, adagolására vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesülését, másrészt pedig laboratóriumi vizsgálatokkal elemezte a forgalmazott mosószerek összes foszfortartalmát, valamint a termékek feliratán tanúsított összes felületaktív anyagtartalmat és nettó tömeget annak megállapítása céljából, hogy a termékek min sége mennyire felel meg a csomagoláson tanúsítottaknak. A témavizsgálat keretében a felügyel k összesen 102 kereskedelmi egységet ellen riztek, az ellen rzött egységek 47,1%-ában (48 egységben) kifogásolták a mosószerek címkézését, a kötelez feliratok hiányát vagy nem megfelel ségét. Az ellen rzött kereskedelmi egységekben összesen 6425 db mosószer vizsgálatára került sor. A termékek 27,0%-a, 2560 db (125-féle) termék címkézése nem felelt meg a vonatkozó jogszabályi el írásoknak. Az összetev k jegyzékét tartalmazó weboldalcím feltüntetésével, annak elérhet ségével és tartalmával kapcsolatban feltárt hiányosságok az ellen rzött termékek 23,7%-ánál (2246 db) fordultak el. A vizsgált termékellen rzési szempontokat tekintve ez volt a leggyakoribb hiányosság. Az összetételi adatok nem megfelel feltüntetését 12-féle (172 db) termék esetében kifogásolták a felügyel ségek. A forgalmazásért felel s fél adatainak hiánya miatt 5-féle (30 db) termék került kifogásolás alá. Az adagolásra vonatkozó információk feltüntetésének hiányával kapcsolatban 47-féle terméknél (424 db) tártak fel jogsértést. 11

13

14 FÜGGELÉK A mosószerek összes foszfortartalmának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellen rzése cím vizsgálatról készített összefoglaló jelentéshez Az ellen rzés alapját az alábbi jogszabályok képezték: az Európai Parlament és a Tanács a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet el írásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésér l szóló 765/2008/EK rendelete; az Európai Parlament és a Tanács a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszerér l, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezésér l szóló 768/2008/EK határozata; a termékek piacfelügyeletér l szóló évi LXXXVIII. törvény; a fogyasztóvédelemr l szóló évi CLV. törvény; a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény; a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet; a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet; az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról szóló 145/1991. (XI.22.) Korm. rendelet; az Európai Parlament és a Tanács mosó- és tisztítószerekr l szóló 648/2004/EK rendelete; a Bizottság 907/2006/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekr l szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rendelet III. és VII. mellékletének kiigazítását célzó módosításáról; az Európai Parlament és a Tanács a 648/2004/EK rendeletnek a fogyasztói mosószerekben és az automata mosogatógépekhez való fogyasztói mosogatószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek tekintetében történ módosításáról szóló 259/2012/EU rendelete; a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésér l, engedélyezésér l és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet; az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésér l és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezésér l, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1272/2008/EK rendelet; a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény; a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet; a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeir l és az ellen rzés rendjér l szóló 329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet. A vizsgálathoz kapcsolódó szabványok: MSZ ISO 13730:2000 Összes foszfortartalom; MSZ :1982, 5. fejezet Anionos felületaktív anyagtartalom; MSZ :1983, 1. fejezet S r ség. 13

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a gyermekgondozási cikkek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenırzésérıl Budapest, 2015. december NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: PIF-2077/2014. Témafelels: Czinege Ágnes Összefoglaló jelentés a gyufák és gyertyák laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenrzésérl

Részletesebben

Mosószerek KT-66. Érvényes: 2016. december 31-ig. Követelményrendszer a magyar nemzeti Környezetbarát Termék minősítő védjegy elnyeréséhez RVEZET

Mosószerek KT-66. Érvényes: 2016. december 31-ig. Követelményrendszer a magyar nemzeti Környezetbarát Termék minősítő védjegy elnyeréséhez RVEZET RVEZET Környezetbarát Környezetbarát Termék Nonprofit Termék Kft. Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Lipthay utca 5. Telefon: (+36-1) 1027 336-1156, Budapest, fax: Lipthay (+36-1) utca 336-1157 5. E-mail: info@okocimke.hu

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenırzésérıl Budapest, 2015. május Témafelelős: Vincze Tibor Szűcs Csaba NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás vizsgálatáról, különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM

JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: NFH-EVL-843/2014 Témafelel s: Nagy Zita JELENTÉS Napszemüvegek laborvizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti vizsgálata

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY. Összefoglaló jelentés

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY. Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: SEF-886/2013 Témafelels: Tolvaj Ágnes Haklik Andrea Összefoglaló jelentés A száraztészták laboratóriumi vizsgálattal egybekötött

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A reklámtevékenység átfogó ellenırzésérıl, különös tekintettel a megtévesztı kereskedelmi gyakorlatokra és az egészségtudatosságot befolyásoló állítások valóságtartalmára Budapest,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Probiotikus - és egyéb étrend-kiegészítık és pezsgıtabletták vizsgálata TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 Az egészségtudatos fogyasztóvá válás elısegítése (Te tudod, hogyan lehetsz egészségtudatos

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: MSO-150-3/2013 Témafelels: Mikó Róbert ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a lézerpointerek mintavétellel egybekötött piacfelügyeleti ellenrzésérl

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 704 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Jelentés a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére

Részletesebben

gzés s veszélyes anyagokkal

gzés s veszélyes anyagokkal Munkavégz gzés s veszélyes anyagokkal 2012 február 3. Néhány fontos jogszabály 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Csokoládék vizsgálata a megtévesztı jelölés tükrében Budapest, 2016. január NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: NFH-EVL-006/2016. Témafelelős:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Iktatószám: KVO-364/2013 NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A gyermeklábbelik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről Budapest, 2013. július

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008.

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008. BESZÁMOLÓ a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb követelményeit

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Szezonális nyári és téli idıszakban jellemzı termékek vizsgálata Budapest, 2016. január NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: NFH-EVL-018/2016.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A csecsemő- és kisgyermek ruházati termékek piacfelügyeleti ellenőrzéséről Budapest, 2012. december NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY KÖNNYŰIPARI ÉS VEGYIPARI

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM JELENTÉS

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: EVL-00592/2013 Témafelels: dr. Mastala Zoltán JELENTÉS Kolbász és sütnivaló kolbász termékek vizsgálata az élelmiszerláncról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

FAVIS Group ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FAVIS Group ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kft. (Székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 9., adószám: 24084426-2-41, továbbiakban: Szolgáltató) és az

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

2015/11/08 17:47 1/15 Fogyasztóvédelem

2015/11/08 17:47 1/15 Fogyasztóvédelem 2015/11/08 17:47 1/15 Fogyasztóvédelem < Áruismeret Fogyasztóvédelem A fogyasztóvédelem célterületei Az áruk és szolgáltatások biztonságának megteremtése A kereskedelmi gyakorlat harmonizációja A jelenlegi

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

Összhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország Összhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével 1.1 Termékazonosító Terméknév Termék leírás Egyéb azonosítási lehetőségek BIZTONSÁGI ADATLAP Termék

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március BESZÁMOLÓ a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében a hajléktalan embereket ellátó intézmények

Részletesebben

Összhangban van a 453/2010/EU rendelet I-es mellékletével módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Európa BIZTONSÁGI ADATLAP

Összhangban van a 453/2010/EU rendelet I-es mellékletével módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Európa BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van a 453/2010/EU rendelet I-es mellékletével módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Európa BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzésérıl Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM JELENTÉS. A b rrel érintkez b rtárgyak vizsgálatáról

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM JELENTÉS. A b rrel érintkez b rtárgyak vizsgálatáról NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: NFH-EVL-668/2013 Témafelels: Katona Mária, Seres Gabriella JELENTÉS A brrel érintkez brtárgyak vizsgálatáról 2013. június

Részletesebben

BESZÁMOLÓ VONATKOZÓ KIVONATA* A./ Az általános piacfelügyeleti tevékenységek felülvizsgálata

BESZÁMOLÓ VONATKOZÓ KIVONATA* A./ Az általános piacfelügyeleti tevékenységek felülvizsgálata MAGYARORSZÁG PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEI MŰKÖDÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL ÉS ÉRTÉKELÉSÉRŐL (2010-2013) SZÓLÓ BESZÁMOLÓ MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATALRA VONATKOZÓ KIVONATA* I. FEJEZET: AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0246 (COD) 8969/15 CONSOM 82 MI 319 TOUR 7 JUSTCIV 119 CODEC 732 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Tájékoztató és minősítő rendszerek

Tájékoztató és minősítő rendszerek 2015/10/09 01:15 1/13 Tájékoztató és minősítő rendszerek < Áruismeret Tájékoztató és minősítő rendszerek A minőség tanúsítása, megfelelőség tanúsítás Mit jelent a tanúsítás? A tanúsítás sokáig nem volt

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓK TÁVMUNKÁVAL SZEMBENI BEÁLLÍTOTTSÁGAI

A MUNKÁLTATÓK TÁVMUNKÁVAL SZEMBENI BEÁLLÍTOTTSÁGAI MAKÓ Csaba - KESZl Roland - POLYÁNSZKY T. Zoltán A MUNKÁLTATÓK TÁVMUNKÁVAL SZEMBENI BEÁLLÍTOTTSÁGAI (A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ PÉLDÁJA) A szerzők dolgozatukban a közép-dunántúli régió mikro-, kis- és középvállalkozásainál

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12880/13 ENER 382 ENV 761

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12880/13 ENER 382 ENV 761 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12880/13 ENER 382 ENV 761 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. július 25. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.metabonwebshop.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztóvédelmi Felügyelősége PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, BIZTONSÁGOS TERMÉK FORGALMAZÁSÁNAK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOG ÉS SZABVÁNYRENDSZER ISMERTETÉSE GYAKORLATI

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról...

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... 2 34. szám Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága sajtótájékoztató háttéranyag Győr, 2014. szeptember

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Atradius Fizetési Szokások Barométer. Felmérés a vállalkozások fizetési magatartásáról Kelet- és Közép-Európában. 2008 nyár

Atradius Fizetési Szokások Barométer. Felmérés a vállalkozások fizetési magatartásáról Kelet- és Közép-Európában. 2008 nyár Atradius Fizetési Szokások Barométer Felmérés a vállalkozások fizetési magatartásáról Kelet- és Közép-Európában 2008 nyár Tartalomjegyzék A felmérés profilja... 4 A felmérés háttere... 4 A felmérés céljai...

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 10.11.2009 2008/0028(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: JNO-59/2010. Tárgy:

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Háztartás Monitor. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Háztartás Monitor. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Háztartás Monitor 2003 A kutatás dokumentációja Háztartás Monitor 2003 3 Bevezetés Bevezetés A 2003 évi TÁRKI Háztartás Monitor kutatás egy olyan, 1992 óta folyó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. feltételhez kötöm: A termék dobozán kerüljön feltüntetésre a gyártó neve. kötelezem

H A T Á R O Z A T. feltételhez kötöm: A termék dobozán kerüljön feltüntetésre a gyártó neve. kötelezem Iktatószám: Tárgy: KEO/001/00582-0008/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Túra-Truck Kft. (székhely: 2840 Oroszlány, Vasút utca 2., adószám: 11195258-2-11) által forgalmazott

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések és fertőzések kockázatával járó tevékenységek célvizsgálatáról (2014. március

Részletesebben

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4001/2016. tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről

Részletesebben

jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről

jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÁTiKTATVA: B/32 _' ' g r r o m T O tm tt jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi 1 / 15 218.29. 1:53 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi Hatály: 21IX. tartalomszolgáltatójától Váltás a jogszabály Tetszik mai napon hatályos állapotára A jel

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű)

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Mecsek Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Zrt. 7623 Pécs, Megyeri út 59. Cégjegyzékszám: 02-10-060013 ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Általános tájékoztató A Mecsek

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: A vidékfejlesztési miniszter 46/2012. (V. 8.) VM rendelete a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 2012/54.) projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás

Részletesebben

Gyarmati Andrea: A tevékenységadminisztráció informatizálásának lehetőségei a gyermekvédelemben

Gyarmati Andrea: A tevékenységadminisztráció informatizálásának lehetőségei a gyermekvédelemben Gyarmati Andrea: A tevékenységadminisztráció informatizálásának lehetőségei a gyermekvédelemben A szociális ágazat információs fejlesztéseit tekintve évtizedes lemaradásban van az egyéb humán ágazatokhoz

Részletesebben

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6945. számú törvényjavaslat a termékek piacfelügyeletéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. április 2012. évi törvény a termékek piacfelügyeletéről

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 26.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Dan Brennan, ír állampolgár által benyújtott 0161/2006. számú petíció a kilkenny-i (Írország) szennyezésről

Részletesebben

Beszámoló az EU jogi szabályozásáról a NU-AGE projekttel összefüggésben

Beszámoló az EU jogi szabályozásáról a NU-AGE projekttel összefüggésben Beszámoló az EU jogi szabályozásáról a NU-AGE projekttel összefüggésben (fordítás) KBBE 266486 NU AGE Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló.3 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: Témafelels: PIF-2108-3/2014 Szcs Csaba ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a lámpatestek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött (mintavételi terv

Részletesebben

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata online kutatás elemzése Készítette: Mészáros Zoltán Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Tartalomjegyzék 1. Néhány szó a kutatásról...

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.24. COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1/7. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2007. 02. 12. Aktualizálás kelte: 2010. 04. 26. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: ORANGE SOLVENT

Részletesebben

Jó és rossz gyakorlatok környezetvédelmi szemszögből

Jó és rossz gyakorlatok környezetvédelmi szemszögből Jó és rossz gyakorlatok környezetvédelmi szemszögből ATI-KTF Szeged Dr. Siposné Musza Katalin osztályvezető 2014. december 2. I. Szabályozás I.1. Hazai szabályozás 2012. évi 185. törvény I.2. EU irányelv,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2009. március 24-én került

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap a szabad akaratból készült: nem szükséges a 1907/2006 rendelet (EK), 31-ik cikke szerint.

Ez a biztonsági adatlap a szabad akaratból készült: nem szükséges a 1907/2006 rendelet (EK), 31-ik cikke szerint. Ez a biztonsági adatlap a szabad akaratból készült nem szükséges a 1907/2006 rendelet (EK), 31-ik cikke szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP CETOL WF 945 BASE TC/003 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ

3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása Terméknév Edge Turbo Diesel 5W-40 Biztonsági adatlap: 463745 Az anyag/készítmény Motorolaj négyütemő motorokhoz. A használattal kapcsolatos felhasználása

Részletesebben

Csomagolások környezetvédelmi megfelelısége értékelésének szempontjai

Csomagolások környezetvédelmi megfelelısége értékelésének szempontjai Csomagolások környezetvédelmi megfelelısége értékelésének szempontjai A CSAOSZ Titkársága hosszú ideje segíti a tagvállalatokat információkkal a 91/2006 (XII. 26.) GKM rendelet alapján 2009. január 1-jétıl

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

A DMGO Kft elektronikus vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF)

A DMGO Kft elektronikus vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF) A DMGO Kft elektronikus vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF) A DMGO Kft. webáruházán keresztül történő vásárlással kapcsolatos főbb információk A DMGO Korlátolt Felelősségű Társaságtól

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final}

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.3. COM(2013) 855 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről {SWD(2013) 491 final} HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.

Részletesebben

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Hajléktalanokért Közalapítvány Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a farsangi maszkokról és jelmezekrıl Budapest, 2015. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MECHANIKAI ÉS VILLAMOS LABORATÓRIUM Iktatószám: MVL-4-2/2015 Készítette: Várfalvi Bálint

Részletesebben

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 14/1998. (XI. 7.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 011.08.06-tól hatályos szöveg! A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezetről szóló 166/199. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. - ának

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Ref. Ares(2012)790181-29/06/2012 EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG F. Igazgatóság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal DG(SANCO) 2012-6477 MR FINAL VÉGLEGES JELENTÉS A MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Bros 007 csótány- és hangyaírtó permet

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Bros 007 csótány- és hangyaírtó permet Kiállítás dátuma: 2010.11.08, Utoljára frissítve: 2012.11.27 Oldal: 1/8 1. Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék megnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Aktualizálva: 2011.08.10. 1.1. Felhasználás: Tisztítószer/ oldószer. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: MR 88 Remover

Aktualizálva: 2011.08.10. 1.1. Felhasználás: Tisztítószer/ oldószer. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: MR 88 Remover BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: MR 88 Remover Csomagolási forma: Aeroszol. 1.1. Felhasználás: Tisztítószer/ oldószer. 1.2. Gyártó cég neve: MR-Chemie GmbH Nordstr. 61-63 Tel./Fax +49 (0)2303/95151-0/+49(0)2303-95151-10

Részletesebben

Magyar termék megjelölés miatt indított GVH fellépések ismertsége a lakosság körében

Magyar termék megjelölés miatt indított GVH fellépések ismertsége a lakosság körében Magyar termék megjelölés miatt indított GVH fellépések ismertsége a lakosság körében Telefonos kvantitatív kutatás eredményei 2012. május Oldal: 2 / 49 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 2 2. BEVEZETÉS

Részletesebben

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/45. kötet 32004R0882 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 191/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 882/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a takarmány- élelmiszerjog,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint. fehérítő adalékkal kiegészített szintetikus gépi mosószer, főmosáshoz

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint. fehérítő adalékkal kiegészített szintetikus gépi mosószer, főmosáshoz BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint Kiadás időpontja: 2000 Felülvizsgálat dátuma: 2009-06-05. Változat száma: 5 1./ A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Készítmény neve:

Részletesebben