DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015

2 3. kiadás 0. módosítás 1(61). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által /2016. ( ) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva Hatályos: november 18.

3 3. kiadás 0. módosítás 2(61). oldal TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A VAGYONKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK ÉS FELELŐSSÉGEK A KANCELLÁR HATÁSKÖRE, FELELŐSSÉGE A GAZDASÁGI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓ HATÁSKÖRE, FELELŐSSÉGE A SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐINEK HATÁSKÖRE, FELELŐSSÉGE A LELTÁRFELELŐSÖK (VAGYONKEZELŐK) HATÁSKÖRE, FELELŐSSÉGE A VAGYONTÁRGYAKAT HASZNÁLÓK FELELŐSSÉGE BIZONYLATOK A VAGYONTÁRGYAK KATEGÓRIÁI ANYAGOK (FORGÓESZKÖZÖK) KIS ÉRTÉKÜ TÁRGYI ESZKÖZÖK NAGY ÉRTÉKŰ TÁRGYI EGYKÖZÖK EGYÉB VAGYONTÁRGYAK KIVÉTELEK A VAGYONKEZELÉS SZABÁLYAI, BIZONYLATOLÁSIRENDJE VAGYONVÉDELEM VAGYONKEZELÉS ÉS BIZONYLATOLÁS ÚJ VAGYONTÁRGY VÁSÁRLÁSA, KÉSZÍTÉSE, KÉSZÍTTETÉSE, ESZKÖZ ÉRTÉKNÖVELŐ BŐVTÉSE VAGYONTÁRGYAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSAI TÁRGYI ESZKÖZ KÖLCSÖNADÁSA, HASZNÁLATBA ADÁSA, BÉRBEADÁSA, ELADÁSA VAGYONTÁRGY JAVÍTÁSA, JAVÍTTATÁSA SZEMÉLYI KARTONRA KERÜLŐ VAGYONTÁRGYAK A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK KEZELÉSE FELESLEGES ANYAGOK KEZELÉSE FELESLEGES LELTÁRI ESZKÖZÖK KEZELÉSE A FELESLEGES LELTÁRI ESZKÖZÖK GYŰJTÉSE, LEADÁSA LELTÁRNYILVÁNTARTÁSOK AKTUALIZÁLÁSA NEMESFÉMET HORDOZÓ VAGYONTÁRGYAK LEADÁSA BONTÁS

4 3. kiadás 0. módosítás 3(61). oldal 3.4. HASZNOSÍTÁSI ELJÁRÁS AZ ELFEKVŐ RAKTÁR VAGYONTÁRGYAINAK HASZNOSÍTÁSA A SELEJT RAKTÁR VAGYONTÁRGYAINAK HASZNOSÍTÁSA MEGSEMMISÍTÉS VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SÉRÜLT, MEGSEMMISÜLT, HIÁNYZÓ VAGYONTÁRGYAK ELSZÁMOLÁSA A SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG A SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE A SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG HATÁSKÖRE, FELADATAI A SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG HATÁSKÖRE A SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG FELADATAI A SELEJTEZÉSI ELJÁRÁS BIZONYLATAI A HASZNOSÍTÁS ÉS SELEJTEZÉS ELSZÁMOLÁSA A HASZNOSÍTÁS ÉS SELEJTEZÉS ELLENŐRZÉSE Záró rendelkezések sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet

5 3. kiadás 0. módosítás 4(61). oldal PREAMBULUM A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló évi C. törvénnyel (továbbiakban: Szt.), valamint annak végrehajtási rendeletével, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelettel (továbbiakban: Áhsz.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelettel, továbbá a Főiskola vonatkozó belső szabályzataival összhangban vagyonkezelésére vonatkozó szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) az alábbiakban határozza meg: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kincstár tulajdonát képező és a Dunaújvárosi Főiskola leltárában szereplő, vagy abba bekerülő mindennemű vagyontárgy, a Főiskola kizárólagos rendelkezési hatáskörébe tartozik. A Főiskola rendelkezési hatáskörében, szervezeti egységei kezelésében, használatában lévő/kerülő vagyontárgyak az alaptevékenység folytatása során elhasználódnak, korszerűtlenné, feleslegessé, használatra alkalmatlanná válhatnak, akadályozhatják a szaktevékenységek végzését, javításra, pótlásra, fejlesztésre szorulnak. Állagukat, fejlesztésüket, szakszerű kezelésüket, idegen eltulajdonítással szembeni védelmük szintjét folyamatosan ellenőrizni, biztosítani kell. A vagyonkezelés/fejlesztés, a felesleges vagyontárgyak feltárási, hasznosítási, selejtezési teendői a gazdasági év során folyamatosan végzendők, legkésőbb minden teljes körű leltározás előtt végrehajtandók. A Főiskola ezen vagyontárgyak bizonyos körének kezelői jogát, feladataik elvégezhetősége érdekében, átruházza szervezeti egységeire. Mivel ezen vagyontárgyakat a szervezeti egységek csak kezelik, ezért önállóan: eszközök eladását, idegen vállalkozásoknak tartós használatba adását/bérbeadását/rövid időtartamú kölcsönadását, stb. nem végezhetik. A kezelői jog körébe tartozó vagyontárgyakat tételesen, a szervezeti egységek Munkalapos anyag felhasználási jegyei, leltárjegyzékei tartalmazzák. Ezen vagyontárgyakért, felhasználásukért, használatukért, állagukért, értékük megőrzéséért, védésükért, a karbantartási, felújítási, korszerűsítési tennivalókért a kizárólagos felelősség a vagyon kezelésében résztvevőket és a szervezeti egységek vezetőit terheli.

6 3. kiadás 0. módosítás 5(61). oldal 1.1. A VAGYONKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK ÉS FELELŐSSÉGEK A KANCELLÁR HATÁSKÖRE, FELELŐSSÉGE A Főiskola Kancellára jelen szabályozás elkészíttetésével, a szabályzatban foglaltak betartásával és betartatásával, biztosítja a Főiskola rendelkezési hatáskörében lévő vagyon védelmét, szakszerű kezelését, a törvényi előírások, rendeletek maradéktalan betartását, a jogszabályi előírások maradéktalan érvényesítését. - Engedélyezi és figyelemmel kíséri a főiskolai szintű beruházásokat, felújításokat, beszerzéseket, rendelkezik a vagyontárgyak célszerű csoportosításáról. - Engedélyezi, illetőleg jóváhagyja a vagyontárgyak Selejtraktáron keresztül történő selejtezését, a hiányzó és megsemmisült vagyontárgyak elszámolását. - Intézkedik kezdeményezett eljárások lefolytatására, illetőleg eljárások lefolytatását kezdeményezi. - Vagyonkezelői megállapodást köt a szervezeti egységek vezetőivel (1. sz. melléklet) A GAZDASÁGI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓ HATÁSKÖRE, FELELŐSSÉGE - Gondoskodik e szabályzatban foglaltak betartásáról, figyelemmel kíséri a bizonylati fegyelem alakulását, észrevétel esetén intézkedik, illetőleg intézkedést kezdeményez a főiskola kancelláránál. - A vagyontárgyak beszerzésével, kezelésével, őrzésével kapcsolatos észrevétel (feleslegesszabálytalan vásárlás, szándékos rongálás, szabálytalan kölcsönzés, stb.) esetén, intézkedést kezdeményez. - Gondoskodik a hiteles, naprakész nyilvántartás vezetéséről az utalványozásra, megrendelés és szerződéskötés aláírására jogosult alkalmazottakról (aláírásuk hiteles megadása mellett), számukra (munkatársai bevonásával), évenként legalább egy alkalommal, a formai és tartalmi követelményekről, megjelenő törvényekről, rendeletekről, jogszabályokról tájékoztatót tart. - Gondoskodik a meghatalmazottak és a Gazdasági Osztály ügyintézőinek zavartalan munkakapcsolatáról. - A szervezeti egységek felesleges vagyontárgyainak begyűjtéséhez, a vagyontárgyak, használt eszköz raktárakba történő szállíttatásához, igénybe veszi a Műszaki Szolgáltató Központ munkatársait. - Rendelkezik és engedélyezi az elfekvő/selejt raktárba leadott felesleges/selejtes vagyontárgyak ezen szabályzat szerinti elszámolását/hasznosítását. - Bejárásos ellenőrzésen vizsgálja a vagyonbiztonságot, eszközállapotot, beszerzéseket, a leltárjegyzékek naprakészségét, a vagyonkezelők munkáját, a bizonylati fegyelmet, a szervezeti egységek ez irányú tevékenységét.

7 3. kiadás 0. módosítás 6(61). oldal A SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐINEK HATÁSKÖRE, FELELŐSSÉGE - Megnevezik a hivatalos iratok aláírására/igazolására (beszerzésre, megrendelésre, szerződéskötésre, stb.) általuk felhatalmazott alkalmazottakat, hivatalos átiratban, témaszerinti megjelöléssel és a felhatalmazottak hiteles aláírásával, megküldik a Gazdasági Osztálynak. - Megkötik a Főiskola kancellárjával a kezelésükre átadott kincstári vagyonra vonatkozóan - a vagyonkezelői megállapodást (1. sz. melléklet). - Rendelkeznek a vagyontárgyak szervezeti egységen belüli, célszerű csoportosításáról, engedélyezik (hozzájárulnak) vagyontárgyak átvételét, átadását, vásárlását, stb. - Megkötik egységvezetőikkel a kezelésükre átadott kincstári vagyonra vonatkozóan a vagyonkezelői megállapodást (2. sz. melléklet). - Érvényre juttatják és ellenőrzik ezen szabályzatban foglaltakat, kijelölik és megbízzák egyes leltárkörzeteik/alkörzeteik leltárfelelőseit (vagyonkezelőit) (csak az jelölhető ki és bízható meg aki az adott leltárkörzetben dolgozik, megfelelő helyismerettel és az általa kezelt eszközökre vonatkozóan elvárható - szakértelemmel rendelkezik). - Megkötik a kezelésükben lévő leltárkörzetek/alkörzetek leltárfelelőseivel (vagyonkezelőivel) az Megbízólevél a leltárfelelősi feladatok ellátására (3. sz. melléklet). - A vagyonkezelő huzamosabb idejű távolléte esetén, gondoskodnak a helyettesítéséről (a leltárkörzetben dolgozó, alkalmazott személyében). A helyettesítő személy megbízásához, a leltárfelelős (vagyonkezelő) egyetértése szükséges. - Biztosítják a leltárkörzetek/alkörzetek közötti (szervezeti egységen belüli és/vagy a szervezeti egységek közötti) vagyonmozgás megfelelő bizonylatolását, a vagyontárgyak mozgatásának megkezdése előtt a leltárfelelősök (vagyonkezelők) tájékoztatásával és hatékony közreműködésével. - Tudomásul veszik, hogy a leltárfelelősnek (vagyonkezelő) tudta nélküli (leltárkörzetek/alkörzetek közötti) vagyonmozgás nem rendelhető el. Amennyiben ilyen eszközmozgatás történik ennek következményeként a gazdasági és üzemeltetési igazgató a tudomására jutást követően 8 napon belül elszámoltató leltárt rendel el. Az esetleges hiányokért, többletekért, a szabálytalan vagyonmozgást elrendelő vezető, anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. - Intézkednek a felelesleges/selejtes vagyontárgyak feltárására, jelen szabályzatban megfogalmazottak szerinti leadására (elfekvő/selejt raktárba). - Bejárásos ellenőrzéseken vizsgálják a kezelésükre bízott vagyontárgyak állapotát, szakszerű kezelését, őrzését, a bizonylati fegyelem betartását, a leltárívek pontosítottságát, stb, az egyes dokumentumokat ellenőrzésükkor ellenjegyzik. - A tapasztalt hiányosságokat számon kérik, indokolt esetben vagy saját hatáskörű felelősségre vonást végeznek, vagy felelősségre vonást kezdeményeznek a főiskola kancellárjánál.

8 3. kiadás 0. módosítás 7(61). oldal A LELTÁRFELELŐSÖK (VAGYONKEZELŐK) HATÁSKÖRE, FELELŐSSÉGE - A leltárfelelős (vagyonkezelő) hatáskörét, feladatait az Megbízólevél a leltárfelelősi feladatok ellátására tartalmazza (3. sz. melléklet). - Vagyontárgyat csak az adott leltárkörzethez/alkörzethez tartozó Tárgyieszköz átadás-átvételi bizonylat nyilvántartás és eszközmozgás bizonylat tömbbel (szigorú számadású bizonylat) kezelhet. Huzamosabb idejű távolléte esetén, biztosítania kell a kezelésében lévő tömbökhöz, a hozzáférés lehetőségét. - Egyetértési joga van helyettesítőjének megbízásához. - Újbóli munkába állásakor át kell tekintenie a változásokat, a leltáríveket pontosítania kell A VAGYONTÁRGYAKAT HASZNÁLÓK FELELŐSSÉGE A szervezeti egységvezető, a szervezeti egység kezelésében, használatában lévő eszközöket, - az egyeztetett leltári tablók szerint átveszi. - Az adott leltárkörzet/alkörzet vagyontárgyait használók kötelmeit, a Csoportos felelősségvállalási megállapodás tartalmazza (4. sz. melléklet). - Tudomásul veszik, hogy az általuk kezelt eszközök esetében csak kezelési joggal rendelkeznek BIZONYLATOK A vagyontárgyak kezelése során a megfelelő bizonylatok kitöltése alapvető követelmény. A használható nyomtatványok: Megrendelő könyv Szállítólevél Tárgyi eszközök átadás-átvételi bizonylata gazdálkodó szervezeten belül Munkalapos anyag felhasználási jegy Állományba vételi bizonylat C r. sz. B.sz.ny /A/4r.sz. B r. sz. Minden leltárkörzetnek/alkörzetnek rendelkeznie kell saját kezelésű (szigorú számadású) bizonylati tömbökkel. Ezen bizonylati tömbök csak az adott leltárkörzetben/alkörzetben használhatók. A bizonylatokat mindenkor, az adott leltárkörzet vagyonkezelője kezelheti, huzamosabb idejű távolléte esetén pedig, az adott leltárkörzethez tartozók közül a helyettesítésre megbízott és akinek megbízásával a leltárfelelős (vagyonkezelő) egyetértett.

9 3. kiadás 0. módosítás 8(61). oldal 1.2. A VAGYONTÁRGYAK KATEGÓRIÁI Jelen szabályozás kizárólagosan az eszközök azon körére vonatkozik csak, amelyek a szervezeti egységek (oktatási, oktatást közvetlenül segítő szervezeti egységek) köznapi gyakorlatában leginkább előfordulnak. Ezek az alábbiak szerint csoportosíthatók (4/2013. (I.11.) kormányrendelet): - FORGÓESZKÖZÖK: - I. Készletek 1. Anyagok. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek. 3. Késztermékek. 4. Áruk, betétdíjas göngyölegek és közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök és készletek. - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK: - I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyettesítése - II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok. 2. Gépek, berendezések és felszerelések. 3. Járművek. - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe tett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése 6. Beruházások, felújítások 7. Beruházásra adott előlegek

10 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Sz kiadás 0. módosítás 9(61). oldal Ennek megfelelően a Főiskola rendelkezési hatáskörébe tartozó, szervezeti egységeinek kezelésre átadott vagyontárgyak lényegében három kategóriába sorolhatók. Bármely kategóriába tartozó vagyontárgyról, az azt kezelő elszámolási kötelezettséggel, nyilvántartási felelősséggel tartozik ANYAGOK (FORGÓESZKÖZÖK) Anyagnak minősül minden olyan egyedi vagyontárgy, amely térítés ellenében vagy anélkül került a Főiskola rendelkezési hatáskörébe és amely értékétől függetlenül, beépítésre, felhasználásra kerül, ez lehet o működést biztosító (pl. festékpatronok, stb.), szinten tartó, értéknövelő, beépítés/felhasználás, vagy o olyan nem beépítésre/felhasználásra szolgáló egyedi tárgyi eszköz, amelynek egyedi értéke az Ft -ot, kihordási ideje a 3 évet nem haladja meg (anyagnak minősülő tárgyi eszköz), nem leltárköteles, de elszámolásra köteles tétel, ezért nyilvántartása kötelező (nyilvántartására a Munkalapos anyag felhasználási jegy szolgál) KIS ÉRTÉKÜ TÁRGYI ESZKÖZÖK Kis értékű tárgyi eszköznek minősül minden olyan egyedi vagyontárgy, amely térítés ellenében vagy anélkül került a Főiskola rendelkezési hatáskörébe, és - amely nem kerül beépítésre/felhasználásra, és - amelynek egyedi értéke és Ft között van, vagy - amelynek egyedi értéke az Ft-ot nem, de kihordási ideje meghaladja a 3 évet, - leltárköteles tárgyi eszköz, átvételét az Állományba vételi bizonylat tanúsítja (egyben kivételi jegy is), nyilvántartása leltári tablókon történik NAGY ÉRTÉKŰ TÁRGYI EGYKÖZÖK Nagy értékű tárgyi eszköznek minősül az az egyedi vagyontárgy, amely térítés ellenében vagy anélkül került a Főiskola rendelkezési hatáskörébe, és - amely nem kerül beépítésre/felhasználásra, és - amelynek egyedi értéke a Ft-ot meghaladja, vagy

11 3. kiadás 0. módosítás 10(61). oldal - amelynek egyedi értéke az Ft-ot nem haladja meg, de kihordási ideje több mint 7 év, - leltárköteles tárgyi eszköz, átvételét az Állományba vételi bizonylat tanúsítja (egyben kivételi jegy is), nyilvántartása leltári tablókon történik EGYÉB VAGYONTÁRGYAK A Főiskola természetesen rendelkezik - a könyvviteli előírásokban meghatározott - más vagyontárgyakkal (eszközökkel és forrásokkal) is. Ezen vagyontárgyak kezelését belső szabályzatok, hatályos törvények, rendeletek figyelembevételével a Gazdasági Osztály végzi. Ide tartoznak az: Eszközök tekintetében az - I. Immateriális javak. - II. Tárgyi eszközök esetén a beruházások, felújítások, beruházásra adott előlegek. - III. Befektetett pénzügyi eszközök. Forgóeszközök tekintetében a - II. Követelések. - III. Értékpapírok. - stb KIVÉTELEK Jelen szabályozás nem terjed ki a külön jogszabályokban meghatározott vagyontárgyakra: - iratok selejtezésére - különleges célra, vagy különlegesnek (speciálisnak) minősített vagyontárgyakra: könyvtári állományra, muzeális gyűjteményekre, műemlékeknek, műszaki emlékeknek minősülőkre, eredeti képző- és iparművészeti alkotásokra, építménynek nem minősülő ingatlanok bizonyos körére (pl.: erdő) veszélyes hulladékokra (pl.: kohászati, vegyi), polgári védelmi vagyontárgyakra, tűzvédelmi vagyontárgyakra, nemesfémekre, nemesfém tartalmú vagyontárgyakra.

12 3. kiadás 0. módosítás 11(61). oldal 2. A VAGYONKEZELÉS SZABÁLYAI, BIZONYLATOLÁSIRENDJE 2.1. VAGYONVÉDELEM A szakszerű vagyonkezelés, a rendeltetés szerinti használat, alapfeltétele a vagyon védelmének. A vagyontárgyak felelős kezelői (a szervezeti egységek vezetői, a leltárfelelősi megállapodásban szereplők) kötelesek azokat szakszerűen használni, szakszerű használatukra felügyelni, épségüket megőrizni, védelmüket biztosítani VAGYONKEZELÉS ÉS BIZONYLATOLÁS Az adott leltárkörzet leltárfelelőse (vagyonkezelője) köteles minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök állományát vagy összetételét megváltoztatja bizonylatot kiállítani (készíteni), illetőleg készíttetni, ilyen jellegű bizonylatokkal rendelkezni ÚJ VAGYONTÁRGY VÁSÁRLÁSA, KÉSZÍTÉSE, KÉSZÍTTETÉSE, ESZKÖZ ÉRTÉKNÖVELŐ BŐVTÉSE Bármilyen minősítésű vagyontárgyra vonatkozó, külső cégnél történő megrendelés csak, a megrendelés aláírásával, a fedezet biztosításával (lekötéssel) történhet. A pénzügyi ellenjegyzése/aláírása hiányában, a megrendelés tárgytalan, a következményekért a szabálytalanul eljáró anyagi/fegyelmi és erkölcsi felelősséggel tartozik. A vásárlásnál kapott számlát, a vásárolt eszközt, az arra illetékes szervezeti egységvezető igazolni/minősíteni köteles. Új vagyontárgyak és anyagok vásárlása esetén a Közbeszerzési, valamint a Beszerzési szabályzat rendelkezéseit figyelembe kell venni. Az elmaradt minősítésű vagyontárgyak esetében a vagyontárgyat a Gazdasági Osztálynak kell minősíteni Anyag vásárlása A vásárolt vagyontárgy anyaggá történő minősítéséről (amennyiben ez nem egyértelmű), az adott szervezeti egység vezetője köteles a számlán, a számlaleadás előtt, írásban nyilatkozni. A vásárlási számlát a raktár kezeléséért felelős személynek kell (a vásárlást követő 48 órán belül) leadni bevételezésre. A raktáros erről bevételi bizonylatot állít ki. Ezt követően kerülhet csak sor az anyag kivételezésre.

13 3. kiadás 0. módosítás 12(61). oldal Egyszerű, raktári készletből történő kivételezés esetében a minősítés adott (a raktáros végzi el a vagyontárgy beszerzése során) Nagy és kis értékű tárgyi eszköz minősítésű vagyontárgy vásárlása Nagy és kis értékűnek minősülő, vagy a szervezeti egységvezető által a számlán, nagy vagy kis értékűnek minősített tárgyi eszköz vásárlása esetén, a számla másolatát a Gazdasági Osztály Eszköznyilvántartó Csoporthoz kell leadni, ahol állományba vételi bizonylatot állítanak ki (ez szolgál a be- és kivételezésre is), ennek egy példánya a vásárló szervezeti egységet illeti meg iktatásra, melyről készült másolat viszont csatolandó a vagyonkezelő leltárkimutatásához. A számlaleadás határideje, a vásárlást követően 48 óra. A Gazdasági Osztály Eszköznyilvántartó Csoport egy héten belül köteles biztosítani a vagyontárgy leltári számmal való elláthatóságát. A leltárba vételi eljárás kezdeményezése a leltárfelelős (vagyonkezelő) kötelessége (időpontegyeztetést folytat a Gazdasági Osztály Eszköznyilvántartó Csoporttal). A leltárba vétel mindenkor a következő adatok felvételét jelenti: - az eszköz pontos megnevezése, - azonosító adatai (típusa, gyári száma, fontos műszaki paraméterei, stb.) A szervezeti egység által vásárolt vagyontárgy, illetőleg új eszköz készítése/készíttetése Valamely vagyontárgy részegységekben történő megvásárlása csak igen indokolt esetben, írásos kancellári engedéllyel lehetséges. Az írásos engedély birtokában, ha valamely szervezeti egység egy tárgyi eszközt részegységeiben vásárol meg (a számla is részegységekre vonatkozik), akkor először a részegységekre vonatkozóan, a II vagy/és a II pontokban foglaltak szerint kell eljárnia (az alkatrészeket leltárba vétetni) Végleges használatú összeépítés Összeépítés esetén, azaz ha valamely tárgyi eszköz kivételt képeznek a személyi számítógépek - egyedi tárgyi eszközök és anyagok felhasználásával belső/külső kivitelezéssel, végleges használatra készül, akkor az elkészült vagyontárgyat a szervezeti egység vezetője az alábbiak szerint köteles felértékelni és az előbbieknek megfelelően ( és/vagy ) besorolva, leltárba vétetni.

14 3. kiadás 0. módosítás 13(61). oldal Az elkészült vagyontárgy értékének megállapításánál három példányos - jegyzőkönyv felvétele kötelező. A jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia: - az elkészült eszköz megnevezése, rendeltetése, felhasználási helye (leltárkörzet/alkörzet), - a beépített tárgyi eszközök tételes felsorolása (megnevezése), - leltári száma, nettó költsége - a felhasznált anyagok megnevezése, mennyisége, nettó + ÁFA költsége - a tervezésre fordított idő és bekerülési költsége, nettó + ÁFA költsége - mint önálló szellemi alkotás díja, nettó + járulékok - a kivitelezésre fordított idő, óradíja és bekerülési költsége, nettó + ÁFA költsége - az eszköz leltárba vételi bruttó értéke (amely nem lehet kevesebb, mint a felhasznált tárgyi eszközök, anyagok, időráfordítások költségeinek bruttó összege), leltári besorolása/minősítése - mellékletek: gépkönyv használati utasítás biztonságvédelmi tanúsítványok (jegyzőkönyvek). Nem lehet kis értékűnek minősíteni azt a tárgyi eszközt, amely nagy értékű alkatrészt tartalmaz. Az elkészült jegyzőkönyv egy példánya a Gazdasági Osztály Eszköznyilvántartó Csoporthoz (szükséges intézkedésre) egy-egy példány pedig a szervezeti egység irattárába, illetőleg a leltárfelelőshöz (vagyonkezelőhöz) kerül (csatolandó a leltári tablókhoz). A szükséges elemek, alkatrészek beszerzését a kivitelező/raktár is végezheti, a felértékelés lehet az elkészítő/kivitelező feladata, a költségek a készíttető szervezeti egységet terhelik Ideiglenes használatú összeépítés Ez esetben elmarad az eszköz felértékelése és leltárba vétele (csak az alkatrészek maradnak leltári tárgyak), a jegyzőkönyv két példányban készül, egy pl. a szervezeti egység irattárába, a második pl. csatolandó a leltárfelelős (vagyonkezelő) leltártablójához. Egyéb tekintetben a pont szerint kell eljárni (a mellékletek kötelező biztosításával). Kivételt képeznek itt is a személyi számítógépek. Vállalkozóval történő (végleges vagy ideiglenes) összeállíttatás esetében a megrendelés csak cégszerű lehet, tételesen felsorolva (leltári szám szerint) az összeszerelésre átadott eszközöket, anyagokat. Külső elkészíttetés esetében cégszerű megrendelés és a kapott tételes számla együtt jelentik az új vagyontárgy elkészültének bizonylatát. Az eszköz rendeltetési funkció szerinti működőképességének ellenőrzése, igazolása mindenkor az adott leltárkörzet szervezeti egység vezetőjének feladata.

15 3. kiadás 0. módosítás 14(61). oldal Értéknövelő bővítéssel előállított vagyontárgy Amennyiben egy vagyontárgy egyes elemeit minőségileg jobb elemekkel cseréljük/cseréltetjük ki, akkor ezáltal egy jobb paraméterekkel rendelkező, korszerűbb, értékesebb eszköz keletkezik. Az elemcserét/cseréket (a tervek kivételével) a pontban mondottak értelemszerű alkalmazásával kell végezni, azzal a kiegészítéssel, hogy a kiszerelt vagyontárgyakat bontási anyagként vissza kell vételeztetni a raktárba, az elkészült jegyzőkönyvnek a visszavételezendő alkatrészeket is tételesen tartalmaznia kell Csekély térítéssel vagy térítésmentesen kapott vagyontárgy Csekély térítéssel, vagy térítésmentesen kapott vagyontárgyak jegyzékét (átvételi elismervényét) a számlával együtt (ha ez létezik), valamint egy, az egységvezető által aláírt tételes vagy csoportos minősítő jegyzőkönyvvel egyetemben kell értelemszerűen a vagy/és a szerint eljárni VAGYONTÁRGYAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSAI Bármilyen indokból, bármely leltári körzetben a vagyontárgyak állományának megváltozását a 4 példányos Tárgyi eszköz átadás-átvételi jeggyel bizonylatozni kell. A bizonylatolást az eszközt átadó/leadó leltárfelelős (vagyonkezelő) köteles végezni. Ezen szabályozás a raktári (elfekvő/selejt) leadásokra is vonatkozik (figyelemmel a Leltározási Szabályzat vonatkozó fejezeteire). Az állományváltozást/változtatást a szervezeti egység vezetője (az egységvezető javaslata alapján) engedélyezi, rendeli el, a folyamat lebonyolítója a szervezeti egység leltárfelelőse (vagyonkezelő) TÁRGYI ESZKÖZ KÖLCSÖNADÁSA, HASZNÁLATBA ADÁSA, BÉRBEADÁSA, ELADÁSA A Főiskola rendelkezési hatáskörébe tartozó és valamely szervezeti egysége kezelésében lévő tárgyi eszközök alapvetően az egység működését, sikeres oktatási tevékenységét hivatottak szolgálni. Jogszabályokban előírtak betartásával azonban, indokolt esetben, kölcsön, használatba, bérbe illetőleg egyedi döntéssel eladhatók. Az eszköz bármilyen jellegű használatáért használati díj számítható fel, mely a főiskola pénztárba készpénzben/átutalással, előzetes írásbeli értesítés/befizetési jogcím megnevezése után, fizetendő be. A használati díj meghatározásában az Önköltség számítási szabályzat feltételeit kell figyelembe venni.

16 3. kiadás 0. módosítás 15(61). oldal Kölcsönadás magánhasználatra A kölcsönadás rövid időtartamú, alkalomszerű lehet csak, és a vagyontárgy a kölcsönadásával, vállalkozások érdekét nem szolgálhatja. Kölcsönadni vagyontárgyat csak a főiskola alkalmazottainak lehet, és a kölcsönadott eszközért kölcsönzési díj számítható fel, melynek összegét a gazdasági és üzemeltetési igazgató javaslatára a kancellár határozza meg. A kölcsönadott tárgyi eszköz vagy kis értékű tárgyi eszköz lehet csak. A kölcsönadás engedélyhez kötött, engedélyezője azon szervezeti egység vezetője, akihez az adott leltárkörzet tartozik. A kölcsönadást és a visszavételezést a leltárfelelős (vagyonkezelő) köteles bizonylatozni, a négy példányos Tárgyi eszközök átadás-átvételi jeggyel, melynek első példánya a kölcsönvevőé, a második példány a Gazdasági Osztály Eszköznyilvántartó Csoporté, a harmadik példány a leltárfelelősé (vagyonkezelőé), aki köteles a portaszolgálat írásban értesíteni, a harmadik példány másolatban történő csatolása mellett, a negyedik pld. a tömbben marad. Amennyiben a visszaadott tárgyi eszközt megrongálták, erről 3 példányos jegyzőkönyvet kell felvenni, a jegyzőkönyv aláírója a leltárfelelős (vagyonkezelő) és a kölcsönvevő. A jegyzőkönyv eredeti példányát intézkedésre (javíttatás, kártérítés) meg kell küldeni a szervezeti egység vezetőjének, a második példány a leltárfelelősé, a harmadik a volt kölcsönvevőé. A javíttatás, esetleg új eszköz vásárlás költségei a volt kölcsönvevőt terhelik Használatba adás (Haszonkölcsön Szerződés) Lehetőség van kis- és nagy értékű tárgyi eszköz használatba adására is, amennyiben ez a szervezeti egység tevékenységét nem befolyásolja hátrányosan, illetve a pályázati keretek között a pályázatban résztvevőknek. Az eszköz használatba adása nem szolgálhatja vállalkozások érdekét. A használatba adás történhet szervezeti egység, alkalmazott és korlátozottan hallgató, illetőleg más, állami finanszírozású intézmény (iskolák, önkormányzatok, illetve a Dunaújvárosi Főiskola által alapított társaságok) részére, időtartama nem kötött. A használatba adott eszközért használati díj felszámítható, kivéve munkavégzéshez kapcsolható használatba adás esetén: - az Intézményi társaságok, alkalmazottak, állami finanszírozású intézmények esetében a használati díjat a szervezeti egységvezető javaslata alapján a gazdasági és üzemeltetési igazgató és a kancellár határozza meg, befizetése az előbbiekben mondottakkal megegyezik. A használatba adási szerződés aláírója a szervezeti egységvezetője. A használatba adási szerződést cégszerű aláírással szükséges ellátni. Az eszköz használatba adását az egységvezető javaslata alapján, a szervezeti egység vezetője 3 példányos használatba adási engedélyen, engedélyezi (mellékletek). Az engedély birtokában a

17 3. kiadás 0. módosítás 16(61). oldal leltárfelelős kiadja az eszközt és egyben négy példányos Tárgyi eszközök átadás-átvételi jegyet állít ki, melynek - első példánya (az engedélyező irat egy példányával együtt) a használatba vevőé (igazolásul a legális használatra), - második példánya a Gazdasági Osztály Eszköznyilvántartó Csoporté, - a harmadik példány (az engedélyező irat egy példányával együtt) a használatba adó leltárfelelősé (vagyonkezelőé), csatolandó a leltártablóhoz, - a negyedik példány tömbben marad, - az engedélyező irat harmadik példánya a szervezeti egység irattárába kerül megőrzésre. Az eszköz visszaszállítását dokumentálni kell a Tárgyi eszköz átadás-átvételi jegye kiállításának csatolásával az engedélyező iratok példányain, a visszavételezés időpontját is tartalmazó aláírásokkal (visszaszállító és vagyonkezelő) egyetemben. A leltárfelelős és az Eszköznyilvántartó Csoport a dokumentumok alapján módosítja a nyilvántartásait. Amennyiben a visszaadott tárgyi eszközt megrongálták, erről 3 példányos jegyzőkönyvet kell felvenni, a jegyzőkönyv aláírója a leltárfelelős (vagyonkezelő) és a használatba vevő. A jegyzőkönyv eredeti példányát intézkedésre (javíttatás, kártérítés) meg kell küldeni a szervezeti egység vezetőjének, a második példány a leltárfelelősénél (vagyonkezelőnél) marad leltári dokumentumként, a harmadik a volt használatba vevőé. A javítás/új eszköz vásárlás költségei a volt használatba vevőt terhelik. Tekintettel arra, hogy a főiskola hallgatójának, tanulmányi munkája zavartalan végzéséhez, szüksége lehet kis értékű tárgyi eszközök bizonyos körének rövid, vagy hosszabb időtartamú használatára, ezért részükre is biztosítani kell ezen eszközök használatát. Ezen használatba vétel azonban nem haladhatja meg egy tanév időtartamát. Az eszközök használatba adását az illetékes szervezeti egység vezetője javasolja, és feltételeit meghatározza, s a kancellár engedélyezi. A használatba adásról 3 példányos használatkölcsön szerződés készül. A továbbiakban az előbbiekben mondottak értelemszerű alkalmazása szerint kell eljárni. Kivételt képeznek a kollégiumi elhelyezést nyert hallgatók által használt vagyontárgyak átvétele, dokumentálása, amit a Kollégium vezetése saját hatáskörében végez, a már korábban kialakított szabályzatnak/gyakorlatnak megfelelően Bérbeadás Lehetőség van kis- és nagy értékű tárgyi eszközök bérbeadására is az esetben, ha ez a szervezeti egység tevékenységét nem gátolja, azaz a bérbe adandó vagyontárgy számára pillanatnyilag, vagy véglegesen felesleges, vagy a bérbeadást egyéb működtetési feltételek biztosíthatósága, oktatási célok megvalósítása, indokolja.

18 3. kiadás 0. módosítás 17(61). oldal Bérbeadás esetén a vagyontárgy szolgálhatja vállalkozások érdekeit is. A vagyontárgy működtethető a főiskola területén vagy más, idegen telephelyen. Az eszköz idegen telephelyre kerülése esetén, az elszállítás a bérbevevő feladata, költségeit a bérbevevő viseli. Bérbevétel esetén kötelező biztosíték (az eszköz pillanatnyi értékének 30 %-a) letétbe helyezése, mely biztosíték szolgálhat az esetleges rongálódások fedezetéül. Ha az eszköz hibátlanul került vissza, akkor ezen letéti összeg visszaszolgáltatandó. Az egyéb feltételek részletes szabályozását a bérleti szerződés tartalmazza, melyben alapvetően a főiskola érdekeit kell érvényre juttatni (9. sz. melléklet). A bérbeadást az illetékes szervezeti egység vezetője előterjesztésben kezdeményezheti (10. Sz. melléklet) (előnyök, hátrányok, feltételek), a gazdasági és üzemeltetési igazgatónál, akinek ellenjegyzése alapján, a bérbeadást a kancellár engedélyezi. Bérbeadási Szerződést csak a Főiskola köthet, cégszerű aláírással. A Bérbeadási Szerződés egy másolati példánya a vagyonkezelőhöz kerül, leltári dokumentumként. Az eszköz átadását-átvételét dokumentálni kell a korábbiakban mondottak szerint (a négy példányos Tárgyi eszközök átadás-átvételi jeggyel). Tartós bérbeadást külön jogszabályi feltételek megfeleltetése mellett lehet végezni Eladás Eladni csak feleslegesnek, vagy selejtesnek minősített vagyontárgyat lehet. Ehhez először a ben megfogalmazottak értelemszerű alkalmazása szerint kell eljárni. Az eszközt, az elkészített jegyzőkönyv egy példányával, a Tárgyi eszközök átadás-átvételi bizonylat kíséretében le kell adni (minősítésétől függően) az Elfekvő vagy a Használt tárgyieszközök raktárba. A jegyzőkönyv másik példánya leltári bizonylatként, a leltárfelelősnél (vagyonkezelőnél) marad, megőrzendő, a harmadik példány a Gazdasági Osztály Eszköznyilvántartó Csoport példánya (III. fejezet). Az értékesítés formái: - felesleges készlet értékesítés, - felkínálás börzén, - hasznosító telephelyekre történő szállítás. Vagyontárgy eladását indokolhatják bizonyos működtetési feltételek biztosíthatatlansága, vagy gazdaságtalansága mellett az oktatási - kutatási célok megvalósíthatósága, stb. Az eladást kezdeményezheti az adott szervezeti egység is, megjelölve az esetleges vásárlót, azonban a vagyontárgy értékesítéséről csak a Főiskola rendelkezhet, jelen Szabályzatban foglaltak szerint.

19 3. kiadás 0. módosítás 18(61). oldal VAGYONTÁRGY JAVÍTÁSA, JAVÍTTATÁSA A javítást a leltárkörzet munkatársa végzi Helyben történő javításkor, a javításhoz szükséges anyagokat, eszközöket a vagyonkezelő vagy beszerzi vagy kivételezi a raktárból ( ; szerint). A felmerülő költségek a szervezeti egységet terhelik. Ha a javítás csak más szervezeti egység valamely leltárkörzetében végezhető el, és az nem jár egy adott területi telephely elhagyásával, akkor is az előbbieknek megfelelően kell eljárni azzal a kiegészítéssel, hogy a másik leltárkörzetben esetleg felmerülő költségek megtérítéséről is intézkedni kell, illetőleg az eszköz átkerülését (főleg ha a javítás hosszabb időtartamú) dokumentálni kell (2 példányos feljegyzés formájában, ideiglenes leltári dokumentum, aláírója a két vagyonkezelő). Ha a szállítás telephely elhagyását is igényli (főkapun keresztüli szállítás) akkor a javítás időtartamától függetlenül, szállítólevél kiállítása is kötelező, melyek kezelése megegyezik - a Tárgyi eszközök átadás-átvételi jeggyel kapcsolatosan - a korábbiakban mondottakkal Másik leltárkörzet munkatársa végzi a javítást Ha valamely tárgyi eszközt csak egy másik szervezeti egység munkatársa tudja megjavítani, akkor ezen javítást írásban/szóban kell megrendelni a kérdéses szervezeti egység vezetőjénél, aki ezen javítást visszaigazolja, ütemezi. Ha az eszköz helyben nem javítható, akkor átszállítandó a kérdéses leltárkörzetbe. Az átszállításhoz 4 példányos Tárgyi eszköz átadás-átvéteeli jegyet kell kiállítani, melynek kezelése a korábbiakban mondottak szerint történik. A javítás megtörténtét, a visszaszállítást a javítónak kell bizonylatoznia, a tulajdonos leltárfelelős (vagyonkezelő) ezen igazolja az átvételt és a működőképességet. A bizonylatok kezelése megegyezik a korábbiakban mondottakkal. A javítás költségei a javítást kérő szervezeti egységet terhelik Külső vállalkozás végzi a javítást Eszköz külső javíttatási igénye esetén 4 példányos cégszerű megrendelés, kötelezettség vállalás szükséges. Ennek birtokában lehet csak a javítást megrendelni, mely történhet helyben vagy a cég telephelyén. A megrendelés egy példánya a javítást végzőé, egy pl. a szervezeti egység irattáráé, egy pl. a leltárfelelősé (vagyonkezelőé), egy pl. a Gazdasági Osztály (a költséglekötéssel egyetemben, igazolásul a keletkező számla jogosságára).

20 3. kiadás 0. módosítás 19(61). oldal A külső vállalkozás telephelyén történő javítás esetében a kiszállítás csak a 4 példányban kiállított Tárgyi eszköz átadás-átvételi jeggyel lehetséges (a bizonylatok kezelése a korábbiakban mondottak szerint történik). A hiteles megrendelés egy példánya és az átvételi elismervény leltári dokumentumnak számít, őrzése a leltárfelelős (vagyonkezelő) feladata. A javítás elkészülte után ellenőrizni kell az eszköz működését, ezután kerülhet csak sor a számla igazolására, a költségek kiegyenlítésére. Az eszköz visszaszállításának időpontját, működőképességét, a leltári dokumentumokra (megrendelés, átadás-átvételi jegy) rá kell vezetni. A javíttatással felmerülő költségek a szervezeti egységet terhelik SZEMÉLYI KARTONRA KERÜLŐ VAGYONTÁRGYAK A feladatok folyamatos elláthatóságának biztosítása szükségessé teszi, hogy az alkalmazottak személyes használatban rendelkezzenek bizonyos szintű alapfelszereltséggel, amelybe sorolt vagyontárgyak nem tartoznak az adott leltárkörzet leltárjegyzékébe. Ezen vagyontárgyak köre csak általánosságban határozható meg, az adott leltárkörzet vezetője bővítheti ezek körét. Mindenképpen ebbe a kategóriába sorolhatók: - az adott munkakör ellátásához alapvetően szükséges kis értékű tárgyi eszközök (számológép, forrasztópáka, mérőműszer, stb), melyek személyi leltárköteles tételek, - anyag és tárgyi eszközök, amelyek csak elszámolásra köteles tételek (kéziszerszámok, stb.) A személyi karton egyben leltárjegyzékként is funkcionál, személyi felelősség csak az itt felsorolt vagyontárgyakra terjed ki. 3. A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK KEZELÉSE A kincstári tulajdonnal való célszerű és takarékos gazdálkodás érdekében, a főiskola szervezeti egységei kötelesek gondoskodni, feladataik végzése szempontjából felesleges/selejtes vagyontárgyak folyamatos feltárásáról is. Feleslegesnek kell tekinteni mindazon vagyontárgyakat: - amelyek változatlan feladat mellett, a zavartalan működéshez nem szükségesek, - anyagok azon maradékai, amelyek előre láthatóan nem kerülnek további felhasználásra

21 3. kiadás 0. módosítás 20(61). oldal - amelyek a mindenkor érvényes (központilag vagy saját főiskolai hatáskörben meghatározott) normatívák és normák szerinti mennyiséget meghaladják, - amelyekből, a beszerzés időpontjától számított 1 éven belül nem, vagy csak jelentéktelen (10 % -ig terjedő) felhasználás történt, vagy felhasználásuk a beszerzés évét követő költségvetési évben sem látszik biztosítottnak, - amelyek a tudományos kísérleti módszerek fejlődése, változása, vagy a szervezeti egység korszerű eszközökkel való ellátása következtében feleslegessé váltak, - amelyek a rongálódás, természetes elhasználódás (romlás, minőségi értékváltozás) vagy elavultság miatt használhatatlanná váltak, - amelyek rendeltetésük szerint már nem használhatók, felújításuk, javításuk nem gazdaságos. Kivételt képeznek az előbbiekben említett vagyontárgyak közül azok, amelyek tartalék alkatrésznek minősített eszközök, továbbá azok a műszerek, szerszámok és egyéb eszközök, amelyek az oktatáshoz, a tudományos kutatáshoz csak időnként szükségesek FELESLEGES ANYAGOK KEZELÉSE A maradék anyagok, az egyes feladatok befejezése után, maradék-mennyiségük dokumentálásával, folyamatosan gyűjtendők az adott leltárkörzet egy erre kijelölt helyén. Az így összegyűlt anyagokat időnként, de legkésőbb a leltározást megelőzően, a vagyonkezelőnek vissza kell vételeztetnie (Munkalapos anyag felhasználási bizonylaton) a raktárba. A sérült, elhasználódott, anyagnak minősülő tárgyi eszközöket, az adott leltárkörzet erre kijelölt helyén folyamatosan gyűjteni kell, majd időnként, de legkésőbb a leltározást megelőzően, jegyzőkönyvileg (2 példány) selejtként le kell írni és a raktárba selejtként le kell adni ( Munkalapos anyag felhasználási bizonylattal, selejt anyag megjelöléssel). A jegyzőkönyv aláírására a szervezeti egység vezetője jogosult (egy példány a szervezeti egység irattáráé, egy példány a vagyonkezelőé a leadási bizonylat egy példányával). Külön kezelésre szorulnak azon vagyontárgyak, melyek tartalmuknál fogva, megsemmisítendők. A jegyzőkönyvnek ezen anyagokat tételes felsorolásban kell tartalmaznia, megsemmisítendő megjelöléssel (pl. különböző számítógépi programok, rontott diplomák, stb.). Ugyancsak külön kezelendők a veszélyes hulladékoknak minősülő anyagok, melyek tárolására, kezelésére külön törvényi szabályozások vonatkoznak (pl. kohászati salak, lejárt szavatossági idejű, vagy használt poroltók, vegyi hulladék-anyagok, üres festékpatronok, stb.) FELESLEGES LELTÁRI ESZKÖZÖK KEZELÉSE

22 3. kiadás 0. módosítás 21(61). oldal A FELESLEGES LELTÁRI ESZKÖZÖK GYŰJTÉSE, LEADÁSA A felesleges, vagy sérült, használhatatlan, elavult, elhasználódott, tárgyi eszközök, az adott leltárkörzetben, vagy a leltárkörzet erre kijelölt helyén folyamatosan gyűjtendők, hogy bármikor mobilizálhatók legyenek. Ezen eszközöket megcsonkítani, alkatrészeiket kiszerelni, szétszerelni, eszköztartozékot visszatartani, szigorúan tilos. Minden egyes eszközleadásnál az eszközöket tételesen, három példányos jegyzőkönyvben minősíteni kell. A minősítés szempontjai (12. sz. melléklet): - feleslegessé válásuk oka: elavult, elhasználódott, működésképtelen, hiányos, selejtes, szándékos/véletlen/szakszerűtlen kezelésből adódóan rongálódott, stb., - a feleslegessé válás okának indoklása, magyarázata, - a működőképesség fokának megítélése, az eszköz értékbecslése, - javíthatósága, ennek költségbecslése, - javasolt hasznosítási mód: eladás, MÉH telep, börzén felkínálás, alkatrészként visszavételezés, továbbtárolás, szemétre, stb. A jegyzőkönyvet a leltárkörzet felelőse állítja össze, ellen jegyzi, majd a szervezeti egység vezetőjével jóváhagyatja. A jegyzőkönyv egy példánya a szervezeti egységet, a másodpéldány a leltárfelelőst (vagyonkezelőt) (leltári dokumentum), a harmadpéldány az elfekvő/selejt raktár vezetőjét illeti. A jegyzőkönyv alapján, a raktár vezetője köteles vizsgálni a leadandó vagyontárgy hiánytalan meglétét, sérülésmentességét. Valamely vagyontárgynál észlelt rendellenesség esetén a vagyontárgy átvételét megtagadja, a jegyzőkönyvből törli, a törlést a vagyonkezelővel ellenjegyezteti, majd feljegyzés formájában kezdeményezi a gazdasági és üzemeltetési igazgatónál a kivizsgáltatást. A leltárfelelős (vagyonkezelő), a jegyzőkönyv alapján egyeztetést folytat a raktár vezetőjével, majd bizonylatoltan ( Tárgyi eszközök átadás-átvételi tömb) leadja a felesleges vagyontárgyakat az Elfekvő vagyontárgyak, vagy a Használható tárgyi eszközök Raktárába. Az elszállításhoz kérhető a Műszaki Szolgáltató Központ segítsége LELTÁRNYILVÁNTARTÁSOK AKTUALIZÁLÁSA A Gazdasági Osztály Eszköznyilvántartó Csoport az átadás-átvételi bizonylatok alapján, a szervezeti egységek nyilvántartásából, egy héten belül, törli a vagyontárgyakat. Ezzel egy időben az eszközleadások minősítő jegyzőkönyveit másolatban továbbítja a Főiskola Selejtezési Bizottságához. A leltárfelelős (vagyonkezelő) egy héten belül, köteles a változásokat átvezetni saját leltárában, a változások dokumentumait köteles megőrizni.

23 3. kiadás 0. módosítás 22(61). oldal NEMESFÉMET HORDOZÓ VAGYONTÁRGYAK LEADÁSA Nemesfém 1 alapú, bevonatú vagy nemesfém vagyontárgyak nem selejtezhetők. Leadásuk az előbbieknek megfelelően történik, kezelésükre külön jogszabályok vonatkoznak BONTÁS Épületeken, építményeken vagy azok belsejében, tartozékain történő bármilyen minősítésű bontás (belső - külső korszerűsítő felújítások, átalakítások, bontások, stb.) a vonatkozó jogszabályok betartása mellett három példányos Bontási jegyzőkönyv felvételét teszi kötelezővé. A jegyzőkönyvben tételesen fel kell sorolni a bontott és/vagy kinyert anyagokat, eszközöket, azok tényleges vagy becsült mennyiségeit (a vagyontárgyak jellegének megfelelő mértékegységben) és azok minősítését. A bontás tényleges bonyolítását, a bontásból visszanyerhető anyagok, eszközök kezelését, bizonylatolását, a szabályzatokban foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell végezni. A jegyzőkönyv mellékleteként el kell készíteni a Hasznosítási javaslatot, mely a kinyert eszközök, anyagok minősítését (selejt) is tartalmazza. A Bontási Jegyzőkönyv a Hasznosítási Javaslattal egyetemben a Gazdasági Osztály Eszköznyilvántartó Csoportjához kerül további intézkedésre (a leadásoknál meghatározottak értelemszerű alkalmazásával). A Bontási Jegyzőkönyv felvétele a Műszaki Szolgáltató Központ vezetőjének, míg a Hasznosítási Javaslat összeállítása, a Műszaki Szolgáltató Központ vezetőjének ellenjegyzése mellett, a vagyonvédelmi felelős kötelmei közé tartozik HASZNOSÍTÁSI ELJÁRÁS A bontásokból származó, vagy a szervezeti egységek által leadott, működőképes vagy selejtes vagyontárgyakat, a vagyontárgyak minősítésétől függően, két különböző raktárban (elfekvő/selejt anyagok és vagyontárgyak raktára) kell megfelelő rendben, áttekinthető módon tárolni. 1 Számviteli törvény alapján meghatározott nemesfém fogalmat értjük ez alatt.

24 3. kiadás 0. módosítás 23(61). oldal AZ ELFEKVŐ RAKTÁR VAGYONTÁRGYAINAK HASZNOSÍTÁSA A raktáros köteles az elfekvő vagyontárgyak raktárában található hasznosítható (feleslegesként leadott) vagyontárgyak jegyzékét tételesen és érték szerint összeállítani, állagukat, működőképességüket minősíteni (ehhez felhasználhatók a leadási minősítő jegyzőkönyvek). A gazdasági és üzemeltetési igazgató valamint a raktáros köteles évenként az elfekvő raktárban tárolt vagyontárgyak sorsát felülvizsgálni és évente legalább egy alkalommal, hasznosítási eljárás (visszahelyezés valamely szervezeti egységhez, továbbtárolás, bérbeadás, eladás, leselejtezés, stb.) keretében rendezni. A gazdasági és üzemeltetési igazgató a felesleges vagyontárgyak hasznosításának bonyolítására bizottságot hoz létre, melynek elnöke a Számviteli Csoport vezetője, tagjai a Műszaki Szolgáltató Központ vezetője, a raktáros és a Szakszervezeti Bizottság megbízottja. A bizottság ellenőrzi, hogy az Elfekvő vagyontárgyak raktárába leadott vagyontárgyak megegyeznek-e a leadott felesleges vagyontárgyak gyűjtőjegyzékével és a valósággal, a könyvelési nyilvántartásokkal (mennyiség és értékadatok, tartozékok, alkatrészek, gyártási számok, leltári számok). Vizsgálni kötelesek, hogy a szervezeti egységek által leadott vagyontárgyak minősítő jegyzőkönyveiben szereplő felesleges minősítés nem takar-e meggondolatlan, indokolatlan vásárlást. Ennek gyanúja esetén - a tisztázás érdekében - kötelesek írásban tájékoztatni a főiskola kancellárját. A minősítések alapján javaslatot tesznek a vagyontárgyak maradására (hasznosítására) vagy a selejt raktárba kerülésére. Ezen jegyzéket a gazdasági és üzemeltetési igazgató, a Műszaki Szolgáltató Központ vezetőjének véleménye alapján, jóváhagyja vagy változtatásokat rendel el, majd jóváhagyja. A jóváhagyott jegyzőkönyvnek megfelelően kell a vagyontárgyakat véglegesen elhelyezni az egyes raktárakba. A hasznosítható (felesleges) vagyontárgyak hasznosítása - a sorrendiség betartásával az alábbiak szerint végzendő Visszahelyezés valamely szervezeti egységhez

25 3. kiadás 0. módosítás 24(61). oldal A hasznosítható vagyontárgyak listáját a szervezeti egységek vezetőinek meg kell küldeni, meghatározva a vagyontárgyak megtekinthetőségének időpontját (három napos határidővel). Amennyiben valamely szervezeti egységnek valamely vagyontárgyra szüksége van, akkor azt a raktár vezetője Tárgyi eszközök átadás-átvétel bizonylattal átadja a kérdéses leltárkörzet vagyonkezelőjének Bérbeadás A működőképes, használható vagyontárgyak a pont értelemszerű alkalmazásával bérbe adhatók. A bérbe adandó vagyontárgyakat funkció-csoportos megjelöléssel meg kell hirdetni (pl. hegesztőgépek, stb.) közölve egyben a megtekinthetőség időpontját is (mely egyben a bérbevételi lehetőség időpontját is jelenti). A lebonyolítási időtartam, a hirdetés megjelenésétől számított három nap. A bérleti díjat a bizottság állapítja meg az önköltség számítási szabályzat alapján Eladás A megmaradó vagyontárgyak eladásra felkínálhatók. Az eladási árakat az aktuális piaci ár, az elhasználódás foka, a használhatóság, a korszerűség illetőleg a leadáskor átadott minősítő jegyzőkönyvek figyelembevételével állapítja meg a bizottság. Az eladás az alábbi sorrend szerint történhet, maximum egy napos eltolódásokkal, úgy kell szervezni, hogy ezen ügyletek egy hét alatt befejeződjenek Eladás főiskolai alkalmazottnak A megmaradt, hasznosítható vagyontárgyak listáját meg kell küldeni a szervezeti egységeknek, meghatározva a vagyontárgyak megtekinthetőségének és egyben megvásárolhatóságának időpontját (három napos határidővel). Amennyiben valamely alkalmazottnak valamely vagyontárgyra szüksége van, akkor azt helyben megvásárolhatja, a vásárlásról bizonylatot és egyben (négy példányos) szállítólevelet kap (egy példány a portaszolgálaté). Ha ugyanazon vagyontárgyra több vásárló tart igényt, akkor a vagyontárgyat licitre kell bocsátani. A licitálás levezetése a bizottság elnökének feladata. A megvásárolt vagyontárgyat a tulajdonosnak azonnal el kell szállítania/szállíttatnia. Az el nem szállított vagyontárgyakért a főiskola felelősséget nem vállal. Az árat a gazdasági és üzemeltetési igazgató javaslatára a kancellár határozza meg Eladás vállalkozásoknak Az eladható vagyontárgyakat funkció-csoportos megjelöléssel meg kell hirdetni közölve egyben a megtekinthetőség és egyben a megvásárolhatóság időpontját is. A lebonyolítási időtartam, a hirdetés

26 3. kiadás 0. módosítás 25(61). oldal megjelenésétől számított három nap. Ha ugyanazon vagyontárgyra több vásárló tart igényt, akkor a vagyontárgyat licitre kell bocsátani. A licitálás levezetése a bizottság elnökének feladata. A megvásárolt vagyontárgyat a tulajdonosnak azonnal el kell szállítania/szállíttatnia. A helyben maradó vagyontárgyakért a Főiskola felelősséget nem vállal, továbbtárolásáról nem gondoskodik Eladás magánszemélynek A vagyontárgyakat funkció-csoportos megjelöléssel meg kell hirdetni (a hirdetés történhet a vállalkozási eladási hirdetéssel együtt is) közölve egyben a megtekinthetőség (ami egyben a vásárlás lehetőségét is jelenti) időpontját is. A lebonyolítási időtartam, a hirdetés megjelenésétől számított három nap Eladás intézményeknek Névleges térítés mellett a vagyontárgyak átadhatók más/oktatási intézményeknek. A térítési összeget a bizottság javaslata alapján a kancellár hagyja jóvá. A vásárlás (átadás-átvétel) időpontja megegyezik a magánszemélyek vásárlási időpontjával A nem hasznosított vagyontárgyak kezelése A megmaradó vagyontárgyak további sorsáról a bizottság javaslatot készít (tovább tárolandó, selejtezendő), mely javaslatot a kancellár hagyja jóvá. A selejtezésre ítélt vagyontárgyak - további intézkedésre - bizonylatoltan a selejt raktárba kerülnek, míg a többi marad az elfekvő raktárban. Ezen minősítésről készült jegyzőkönyvet a Gazdasági Osztály Eszköznyilvántartó Csoporthoz kell továbbítani a szükséges átvezetések elvégzésére, majd át kell adni a Selejtezési Bizottságnak. A kincstári vagyonnal történő takarékos gazdálkodás érdekében el kell érni, hogy selejtezésre, a már semmire sem használható, vagy használhatatlanná vált elemek, vagyontárgyak kerüljenek A SELEJT RAKTÁR VAGYONTÁRGYAINAK HASZNOSÍTÁSA A selejt raktárban felhalmozott vagyontárgyak hasznosítására Börzét kell szervezni. Ennek előkészítéseként az alábbi feladatokat kell elvégezni. - A vagyontárgyakat a selejt raktárban megfelelő módon, hozzáférhetően, megszemlélhetően kell elhelyezni. - A tárolt vagyontárgyakról jegyzéket kell összeállítani, ezen jegyzéket a Selejtezési Bizottságnak kell átadni. A jegyzék összeállítója a raktár vezetője. - A Selejtezési Bizottság köteles a felhalmozott vagyontárgyakat megszemlélni, meglétüket tételesen ellenőrizni, meghatározni a börzére bocsátható vagyontárgyak jegyzékét, eladási árukat megállapítani. Egyben összeállítja a Börzére nem bocsátható selejtes vagyontárgyak jegyzékét is, későbbi intézkedésre.

VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Szenátus 26-2012/2013. (2012. 12. 18.) sz. határozatával 2012. 12. 18-án elfogadta. Hatályba lépés: 2012. 12. 19.

VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Szenátus 26-2012/2013. (2012. 12. 18.) sz. határozatával 2012. 12. 18-án elfogadta. Hatályba lépés: 2012. 12. 19. Iktatószám: 0592-RH/2012 DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Szenátus 26-2012/2013. (2012. 12. 18.) sz. határozatával 2012. 12. 18-án elfogadta. Hatályba lépés: 2012. 12. 19. 2012. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus RH/6/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Tartalom jegyzék: I. Általános rész 2 1. A leltározási szabályzat célja és tartalma 2 2. A leltározás alapfogalmai 2 3. A leltározásban

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 AZ ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI

Részletesebben

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 108/2015. (IX. 24.) számú határozata a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és a 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend 1. A bizonylati rend célja A Bizonylati rend célja, hogy biztosítsa a Szövetségnél a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének,

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Herpály Team Kft. SZÉKHELY: 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35. ADÓSZÁM: 10588549-2-09 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 09-09-001011 a továbbiakban: Társaság Jelen

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 62/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3102) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános rész 3 I.fejezet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 5.801/2016. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával együttműködési megállapodás

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya

1999. évi XLIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv) 24.

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben