VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Szenátus /2013. ( ) sz. határozatával án elfogadta. Hatályba lépés:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Szenátus 26-2012/2013. (2012. 12. 18.) sz. határozatával 2012. 12. 18-án elfogadta. Hatályba lépés: 2012. 12. 19."

Átírás

1 Iktatószám: 0592-RH/2012 DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Szenátus /2013. ( ) sz. határozatával án elfogadta. Hatályba lépés: Dunaújváros

2 2. kiadás 0. módosítás 1(60). oldal TARTALOMJEGYZÉK 1... ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A VAGYONKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK ÉS FELELŐSSÉGEK A REKTOR HATÁSKÖRE, FELELŐSSÉGE A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HATÁSKÖRE, FELELŐSSÉGE A SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐINEK HATÁSKÖRE, FELELŐSSÉGE A LELTÁRFELELŐSÖK (VAGYONKEZELŐK) HATÁSKÖRE, FELELŐSSÉGE A VAGYONTÁRGYAKAT HASZNÁLÓK FELELŐSSÉGE BIZONYLATOK A VAGYONTÁRGYAK KATEGÓRIÁI ANYAGOK (FORGÓESZKÖZÖK) KIS ÉRTÉKÜ TÁRGYI ESZKÖZÖK NAGY ÉRTÉKŰ TÁRGYI EGYKÖZÖK EGYÉB VAGYONTÁRGYAK KIVÉTELEK... 9 A VAGYONKEZELÉS SZABÁLYAI, BIZONYLATOLÁSI RENDJE VAGYONVÉDELEM VAGYONKEZELÉS ÉS BIZONYLATOLÁS ÚJ VAGYONTÁRGY VÁSÁRLÁSA, KÉSZíTÉSE, KÉSZíTTETÉSE, ESZKÖZ ÉRTÉKNÖVELŐ BŐVTÉSE VAGYONTÁRGYAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSAI TÁRGYI ESZKÖZ KÖLCSÖNADÁSA, HASZNÁLATBA ADÁSA, BÉRBEADÁSA, ELADÁSA VAGYONTÁRGY JAVÍTÁSA, JAVÍTTATÁSA A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK KEZELÉSE FELESLEGES ANYAGOK KEZELÉSE FELESLEGES LELTÁRI ESZKÖZÖK KEZELÉSE A FELESLEGES LELTÁRI ESZKÖZÖK GYŰJTÉSE, LEADÁSA LELTÁRNYILVÁNTARTÁSOK AKTUALIZÁLÁSA NEMESFÉMET HORDOZÓ VAGYONTÁRGYAK LEADÁSA BONTÁS HASZNOSÍTÁSI ELJÁRÁS AZ ELFEKVŐ RAKTÁR VAGYONTÁRGYAINAK HASZNOSÍTÁSA... 22

3 2. kiadás 0. módosítás 2(60). oldal A SELEJT RAKTÁR VAGYONTÁRGYAINAK HASZNOSÍTÁSA MEGSEMMISÍTÉS VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SÉRÜLT, MEGSEMMISÜLT, HIÁNYZÓ VAGYONTÁRGYAK ELSZÁMOLÁSA A SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG A SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE A SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG HATÁSKÖRE, FELADATAI A SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG HATÁSKÖRE A SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG FELADATAI A SELEJTEZÉSI ELJÁRÁS BIZONYLATAI A HASZNOSÍTÁS ÉS SELEJTEZÉS ELSZÁMOLÁSA A HASZNOSÍTÁS ÉS SELEJTEZÉS ELLENŐRZÉSE ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK... 32

4 2. kiadás 0. módosítás 3(60). oldal 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályozás törvényi háttere - a többször módosított évi C. törvény a számvitelről, az - ugyancsak többször módosított - 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet Az államháztartási szervezetek felszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a Főiskola vonatkozó szabályzatai, Kollektív Szerződése. A Kincstár tulajdonát képező és a Dunaújvárosi Főiskola leltárában szereplő, vagy abba bekerülő mindennemű vagyontárgy, a Főiskola kizárólagos rendelkezési hatáskörébe tartozik. A Főiskola rendelkezési hatáskörében, szervezeti egységei kezelésében, használatában lévő/kerülő vagyontárgyak az alaptevékenység folytatása során elhasználódnak, korszerűtlenné, feleslegessé, használatra alkalmatlanná válhatnak, akadályozhatják a szaktevékenységek végzését, javításra, pótlásra, fejlesztésre szorulnak. Állagukat, fejlesztésüket, szakszerű kezelésüket, idegen eltulajdonítással szembeni védelmük szintjét folyamatosan ellenőrizni, biztosítani kell. A költségvetési felügyelő: az Áht. 39 értelmében a költségvetési felügyelő a gazdálkodás költségvetés-politikával való összhangja és a takarékos, szabályszerű, eredményes működés érdekében a 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben meghatározott intézkedéseket tehet. Így előzetesen véleményezi a kötelezettségvállalásra irányuló eljárásokat és a nagyösszegű kötelezettségvállalások tekintetében kifogással élhet. A vagyonkezelés/fejlesztés, a felesleges vagyontárgyak feltárási, hasznosítási, selejtezési teendői a gazdasági év során folyamatosan végzendők, legkésőbb minden teljeskörű leltározás előtt végrehajtandók. A Főiskola ezen vagyontárgyak bizonyos körének kezelői jogát, feladataik elvégezhetősége érdekében, átruházza szervezeti egységeire. Mivel ezen vagyontárgyakat a szervezeti egységek csak kezelik, ezért önállóan: eszközök eladását, idegen vállalkozásoknak tartós használatba adását/bérbeadását/rövid időtartamú kölcsönadását,... nem végezhetik. A kezelői jog körébe tartozó vagyontárgyakat tételesen, a szervezeti egységek Munkalapos anyagfelhasználási jegyei, leltárjegyzékei tartalmazzák. Ezen vagyontárgyakért, felhasználásukért, használatukért, állagukért, értékük megőrzéséért, védésükért, a karbantartási, felújítási, korszerűsítési tennivalókért a kizárólagos felelősség a vagyon kezelésében résztvevőket és a szervezeti egységek vezetőit terheli.

5 2. kiadás 0. módosítás 4(60). oldal 1.1. A VAGYONKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK ÉS FELELŐSSÉGEK A REKTOR HATÁSKÖRE, FELELŐSSÉGE A Főiskola Rektora jelen szabályozás elkészíttetésével, a szabályzatban foglaltak betartásával és betartatásával, biztosítja a Főiskola rendelkezési hatáskörében lévő vagyon védelmét, szakszerű kezelését, a törvényi előírások, rendeletek maradéktalan betartását, a jogszabályi előírások maradéktalan érvényesítését. - Engedélyezi és figyelemmel kíséri a főiskolai szintű beruházásokat, felújításokat, beszerzéseket, rendelkezik a vagyontárgyak célszerű csoportosításáról. - Bejárásos ellenőrzésen vizsgálja a vagyonbiztonságot, eszközállapotot, beszerzéseket, a leltárjegyzékek naprakészségét, a vagyonkezelők munkáját, a bizonylati fegyelmet,... stb, a szervezeti egységek ez irányú tevékenységét. - Engedélyezi, illetőleg jóváhagyja a vagyontárgyak Selejtraktáron keresztül történő selejtezését, a hiányzó és megsemmisült vagyontárgyak elszámolását. - Intézkedik kezdeményezett eljárások lefolytatására, illetőleg eljárások lefolytatását kezdeményezi. - Vagyonkezelői megállapodást köt a szervezeti egységek vezetőivel (1. sz. melléklet) A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HATÁSKÖRE, FELELŐSSÉGE - Gondoskodik e szabályzatban foglaltak betartásáról, figyelemmel kíséri a bizonylati fegyelem alakulását, észrevétel esetén intézkedik, illetőleg intézkedést kezdeményez a főiskola rektoránál. - A vagyontárgyak beszerzésével, kezelésével, őrzésével kapcsolatos észrevétel (feleslegesszabálytalan vásárlás, szándékos rongálás, szabálytalan kölcsönzés, stb.) esetén, intézkedést kezdeményez. - Gondoskodik a hiteles, naprakész nyilvántartás vezetéséről az utalványozásra, megrendelés és szerződéskötés aláírására jogosult alkalmazottakról (aláírásuk hiteles megadása mellett), számukra (munkatársai bevonásával), évenként legalább egy alkalommal, a formai és tartalmi követelményekről, megjelenő törvényekről, rendeletekről, jogszabályokról tájékoztatót tart. - Gondoskodik a meghatalmazottak és a Gazdasági Hivatal ügyintézőinek zavartalan munkakapcsolatáról.

6 2. kiadás 0. módosítás 5(60). oldal - A szervezeti egységek felesleges vagyontárgyainak begyűjtéséhez, a vagyontárgyak, használt eszköz raktárakba történő szállíttatásához, igénybe veszi a Műszaki és Vagyonvédelmi Főosztály munkatársait. - Rendelkezik és engedélyezi az elfekvő/selejt raktárba leadott felesleges/selejtes vagyontárgyak ezen szabályzat szerinti elszámolását/hasznosítását A SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐINEK HATÁSKÖRE, FELELŐSSÉGE - Megnevezik a hivatalos iratok aláírására/igazolására (utalványozásra, beszerzésre, megrendelésre, szerződéskötésre, stb.) általuk felhatalmazott alkalmazottakat, hivatalos átiratban, témaszerinti megjelöléssel és a felhatalmazottak hiteles aláírásával, megküldik a gazdasági főigazgatónak. - Megkötik a főiskola rektorával a kezelésükre átadott kincstári vagyonra vonatkozóan - a vagyonkezelői szerződést (1. sz. melléklet). - Rendelkeznek a vagyontárgyak szervezeti egységen belüli, célszerű csoportosításáról, engedélyezik (hozzájárulnak) vagyontárgyak átvételét, átadását, vásárlását, stb. - Megkötik egységvezetőikkel a kezelésükre átadott kincstári vagyonra vonatkozóan a vagyonkezelői szerződést (2. sz. melléklet). - Érvényre juttatják és ellenőrzik ezen szabályzatban foglaltakat, kijelölik és megbízzák egyes leltárkörzeteik/alkörzeteik leltárfelelőseit (vagyonkezelőit) (csak az jelölhető ki és bízható meg aki az adott leltárkörzetben dolgozik, legalább bizonylatkezelői jogkörrel, megfelelő helyismerettel és az általa kezelt eszközökre vonatkozóan elvárható - szakértelemmel rendelkezik). - Megkötik a kezelésükben lévő leltárkörzetek/alkörzetek leltárfelelőseivel (vagyonkezelőivel) az Megbízólevél a leltárfelelősi feladatok ellátására (3.. sz. melléklet). - A vagyonkezelő huzamosabb idejű távolléte esetén, gondoskodnak a helyettesítéséről (a leltárkörzetben dolgozó, alkalmazott személyében). A helyettesítő személy megbízásához, a leltárfelelős (vagyonkezelő) egyetértése szükséges. - Biztosítják a leltárkörzetek/alkörzetek közötti (szervezeti egységen belüli és/vagy a szervezeti egységek közötti) vagyonmozgás megfelelő bizonylatolását, a vagyontárgyak mozgatásának megkezdése előtt a leltárfelelősök (vagyonkezelők) tájékoztatásával és hatékony közreműködésével. - Tudomásul veszik, hogy a leltárfelelősnek (vagyonkezelő) tudta nélküli (leltárkörzetek/alkörzetek közötti) vagyonmozgás nem rendelhető el. Amennyiben ilyen eszközmozgatás történik ennek következményeként a gazdasági főigazgató a tudomására jutást követően 8 napon belül elszámoltató leltárt rendel el. Az esetleges hiányokért, többletekért, a szabálytalan vagyonmozgást elrendelő vezető, anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. - Intézkednek a felelesleges/selejtes vagyontárgyak feltárására, jelen szabályzatban megfogalmazottak szerinti leadására (elfekvő/selejt raktárba).

7 2. kiadás 0. módosítás 6(60). oldal - Bejárásos ellenőrzéseken vizsgálják a kezelésükre bízott vagyontárgyak állapotát, szakszerű kezelését, őrzését, a bizonylati fegyelem betartását, a leltárívek pontosítottságát,... stb, az egyes dokumentumokat ellenőrzésükkor ellenjegyzik. - A tapasztalt hiányosságokat számon kérik, indokolt esetben vagy saját hatáskörű felelősségre vonást végeznek, vagy felelősségre vonást kezdeményeznek a főiskola rektoránál A LELTÁRFELELŐSÖK (VAGYONKEZELŐK) HATÁSKÖRE, FELELŐSSÉGE - A leltárfelelős (vagyonkezelő) hatáskörét, feladatait az Megbízólevél a leltárfelelősi feladatok ellátására tartalmazza (3. sz. melléklet). - Vagyontárgyat csak az adott leltárkörzethez/alkörzethez tartozó Tárgyieszköz átadásátvételi bizonylat nyilvántartás és eszközmozgás bizonylat tömbbel (szigorú számadású bizonylat) kezelhet. Huzamosabb idejű távolléte esetén, biztosítania kell a kezelésében lévő tömbökhöz, a hozzáférés lehetőségét. - Egyetértési joga van helyettesítőjének megbízásához. - Újbóli munkába állásakor át kell tekintenie a változásokat, a leltáríveket pontosítania kell A VAGYONTÁRGYAKAT HASZNÁLÓK FELELŐSSÉGE A szervezeti egységvezető, a szervezeti egység kezelésében, használatában lévő eszközöket, - az egyeztetett leltári tablók szerint átveszi. - Az adott leltárkörzet/alkörzet vagyontárgyait használók kötelmeit, a Csoportos felelősségvállalási megállapodás tartalmazza (4. sz. melléklet). - Tudomásul veszik, hogy az általuk kezelt eszközök esetében csak kezelési joggal rendelkeznek BIZONYLATOK A vagyontárgyak kezelése során a megfelelő bizonylatok kitöltése alapvető követelmény. A használható nyomtatványok: Megrendelő könyv Szállítólevél Tárgyi eszközök átadás-átvételi bizonylata gazdálkodó szervezeten belül Munkalapos anyagfelhasználási jegy Állománybavételi bizonylat C r. sz. B.sz.ny /A/4r.sz. B r. sz.

8 2. kiadás 0. módosítás 7(60). oldal Minden leltárkörzetnek/alkörzetnek rendelkeznie kell saját kezelésű (szigorú számadású) bizonylati tömbökkel. Ezen bizonylati tömbök csak az adott leltárkörzetben/alkörzetben használhatók. A bizonylatokat mindenkor, az adott leltárkörzet vagyonkezelője kezelheti, huzamosabb idejű távolléte esetén pedig, az adott leltárkörzethez tartozók közül a helyettesítésre megbízott és akinek megbízásával a leltárfelelős (vagyonkezelő) egyetértett A VAGYONTÁRGYAK KATEGÓRIÁI Jelen szabályozás kizárólagosan az eszközök azon körére vonatkozik csak, amelyek a szervezeti egységek (oktatási, oktatást közvetlenül segítő szervezeti egységek) köznapi gyakorlatában leginkább előfordulnak. Ezek az alábbiak szerint csoportosíthatók (249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete): - FORGÓESZKÖZÖK: - I. Készletek 1. Anyagok. 2. Befejezetlen termelés és félkész termé kek. 3. Késztermékek. 4. Áruk, betétdíjas göngyölegek és közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök és készletek. - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK: - I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyettesítése - II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok. 2. Gépek, berendezések és felszerelések. 3. Járművek.

9 2. kiadás 0. módosítás 8(60). oldal - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe tett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése 6. Beruházások, felújítások 7. Beruházásra adott előlegek 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Ennek megfelelően a Főiskola rendelkezési hatáskörébe tartozó, szervezeti egységeinek kezelésre átadott vagyontárgyak lényegében három kategóriába sorolhatók. Bármely kategóriába tartozó vagyontárgyról, az azt kezelő elszámolási kötelezettséggel, nyilvántartási felelősséggel tartozik ANYAGOK (FORGÓESZKÖZÖK) Anyagnak minősül minden olyan egyedi vagyontárgy, amely térítés ellenében vagy anélkül került a Főiskola rendelkezési hatáskörébe, és - amely, értékétől függetlenül, beépítésre, felhasználásra kerül, ez lehet - működést biztosító (pl. festékpatronok, ), szinten tartó, értéknövelő, beépítés/felhasználás, vagy - olyan nem beépítésre/felhasználásra szolgáló egyedi tárgyi eszköz, - amelynek egyedi értéke az Ft -ot, kihordási ideje a 3 évet nem haladja meg (anyagnak minősülő tárgyi eszköz), - nem leltárköteles, de elszámolásra köteles tétel, ezért nyilvántartása kötelező (nyilvántartására a Munkalapos anyagfelhasználási jegy szolgál) KIS ÉRTÉKÜ TÁRGYI ESZKÖZÖK Kis értékű tárgyi eszköznek minősül minden olyan egyedi vagyontárgy, amely térítés ellenében vagy anélkül került a Főiskola rendelkezési hatáskörébe, és - amely nem kerül beépítésre/felhasználásra, és - amelynek egyedi értéke és Ft között van, vagy

10 2. kiadás 0. módosítás 9(60). oldal - amelynek egyedi értéke az Ft -ot nem, de kihordási ideje meghalad ja a 3 évet, - leltárköteles tárgyi eszköz, kivételezésére a Tárgyi eszközök átadás átvételi jegy szolgál, nyilvántartása leltári tablókon történi NAGY ÉRTÉKŰ TÁRGYI EGYKÖZÖK Nagy értékű tárgyi eszköznek minősül az az egyedi vagyontárgy, amely térítés ellenében vagy anélkül került a Főiskola rendelkezési hatáskörébe, és - amely nem kerül beépítésre/felhasználásra, és - amelynek egyedi értéke a Ft -ot meghaladja, vagy - amelynek egyedi értéke az Ft -ot nem haladja meg, de kihordási ideje több mint 7 év, - leltárköteles tárgyi eszköz, átvételét az Állománybavételi bizonylat tanúsítja (egyben kivételi jegy is), nyilvántartása leltári tablókon történik EGYÉB VAGYONTÁRGYAK A Főiskola természetesen rendelkezik - a könyvviteli előírásokban meghatározott - más vagyontárgyakkal (eszközökkel és forrásokkal) is. Ezen vagyontárgyak kezelését belső szabályzatok, hatályos törvények, rendeletek figyelembevételével a Gazdasági Hivatal végzi. Ide tartoznak az: eszközök tekintetében az - I. Immateriális javak. - II. Tárgyi eszközök esetén a beruházások, felújítások, beruházásra adott előlegek. - III. Befektetett pénzügyi eszközök. forgóeszközök tekintetében a - II. Követelések. - III. Értékpapírok stb KIVÉTELEK Jelen szabályozás nem terjed ki a külön jogszabályokban meghatározott vagyontárgyakra:

11 - iratok selejtezésére Sz kiadás 0. módosítás 10(60). oldal - különleges célra, vagy különlegesnek (speciálisnak) minősített vagyontárgyakra: - könyvtári állományra, múzeális gyűjteményekre, műemlékeknek, műszaki emlékeknek minősülőkre, eredeti képző- és iparművészeti alkotásokra, építménynek nem minősülő ingatlanok bizonyos körére (erdő,...) veszélyes hulladékokra (kohászati, vegyi,...), polgári védelmi vagyontárgyakra, tűzvédelmi vagyontárgyakra, nemesfémekre, nemesfém tartalmú vagyontárgyakra. 2. A VAGYONKEZELÉS SZABÁLYAI, BIZONYLATOLÁSIRENDJE 2.1. VAGYONVÉDELEM A szakszerű vagyonkezelés, a rendeltetés szerinti használat, alapfeltétele a vagyon védelmének. A vagyontárgyak felelős kezelői (a szervezeti egységek vezetői, a leltárfelelősi megállapodásban szereplők) kötelesek azokat szakszerűen használni, szakszerű használatukra felügyelni, épségüket megőrizni, védelmüket biztosítani VAGYONKEZELÉS ÉS BIZONYLATOLÁS Az adott leltárkörzet leltárfelelőse (vagyonkezelője) köteles minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök,..., állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot... kiállítani (készíteni), illetőleg készíttetni, ilyen jellegű bizonylatokkal rendelkezni ÚJ VAGYONTÁRGY VÁSÁRLÁSA, KÉSZíTÉSE, KÉSZíTTETÉSE, ESZKÖZ ÉRTÉKNÖVELŐ BŐVTÉSE Bármilyen minősítésű vagyontárgyra vonatkozó, külső cégnél történő megrendelés csak, a megrendelés cégszerű aláírásával (a gazdasági főigazgató ellenjegyzésével), a fedezet biztosításával (lekötéssel) történhet. A gazdasági főigazgató ellenjegyzése/aláírása hiányában, a megrendelés tárgytalan, a következményekért a szabálytalanul eljáró anyagi/fegyelmi és erkölcsi felelősséggel tartozik.

12 2. kiadás 0. módosítás 11(60). oldal A vásárlásnál kapott számlát, a vásárolt eszközt, az arra illetékes szervezeti egységvezető igazolni/minősíteni köteles Anyag- és kis értékű tárgyi eszköz minősítésű vagyontárgy vásárlása A vásárolt vagyontárgy anyaggá, vagy kis értékű tárgyi eszközzé történő minősítéséről (amennyiben ez nem egyértelmű), az adott szervezeti egység vezetője köteles a számlán, a számlaleadás előtt, írásban nyilatkozni. A vásárlási számlát a raktár kezeléséért felelős személynek kell (a vásárlást követő 48 órán belül) leadni, bevételezésre. A raktár vezetője erről bevételi bizonylatot állít ki. Ezt követően kerülhet csak sor az anyag, vagy a kis értékű tárgyi eszköz kivételezésre. A nem egyértelműen minősíthető vagyontárgy esetében, ha a minősítés elmarad, a vagyontárgyat leltárköteles kis-/nagy értékű tárgyi eszköznek kell minősíteni, bevételezni. A leltárköteles tárgyi eszköz leltári számmal való elláthatóságát a leltárfelelős (vagyonkezelő) köteles kezdeményezni az Eszköznyilvántartó Csoportnál új beszerzés és vonalkód pótlás esetén is. A leltárba vételi eljárás kezdeményezése a leltárfelelős (vagyonkezelő) kötelessége (egy héten belül, időpont-egyeztetést folytat az Eszköznyilvántartó Csoporttal). A leltárba vétel mindenkor a következő adatok felvételét jelenti: - az eszköz pontos megnevezése, - azonosító adatai (típusa, gyári száma, fontos műszaki paraméterei, ). Egyszerű, raktári készletből történő kivételezés esetében a minősítés adott (a raktár vezetője végzi el a vagyontárgy beszerzése során) Nagy értékű tárgyi eszköz minősítésű vagyontárgy vásárlása Nagy értékűnek minősülő, vagy a szervezeti egységvezető által a számlán, nagy értékűnek minősített tárgyi eszköz vásárlása esetén, a számlát a Gazdasági Osztály Eszköznyilvántartó Csoporthoz kell leadni, ahol állományba vételi bizonylatot állítanak ki (ez szolgál a be- és kivételezésre is), ennek egy példánya a vásárló szervezeti egységet illeti meg iktatásra, melyről készült másolat viszont csatolandó a vagyonkezelő leltárkimutatásához. A számlaleadás határideje, a vásárlást követően 48 óra. A Gazdasági Hivatal Eszköznyilvántartó Csoport egy héten belül köteles biztosítani a vagyontárgy leltári számmal való elláthatóságát. A

13 2. kiadás 0. módosítás 12(60). oldal leltárba vételi eljárás kezdeményezése a leltárfelelős (vagyonkezelő) kötelessége (időpontegyeztetést folytat a Gazdasági Osztály Eszköznyilvántartó Csoporttal) A szervezeti egység által vásárolt vagyontárgy, illetőleg új eszköz készítése/készíttetése Valamely vagyontárgy részegységekben történő megvásárlása csak igen indokolt esetben, írásos rektori engedéllyel lehetséges. Az írásos engedély birtokában, ha valamely szervezeti egység egy tárgyi eszközt részegységeiben vásárol meg (a számla is részegységekre vonatkozik), akkor először a részegységekre vonatkozóan, a II vagy/és a II pontokban foglaltak szerint kell eljárnia (az alkatrészeket leltárba vétetni) Végleges használatú összeépítés Összeépítés esetén, azaz ha valamely tárgyi eszköz kivételt képeznek a személyi számítógépek - egyedi tárgyi eszközök és anyagok felhasználásával belső/külső kivitelezéssel, végleges használatra készül, akkor az elkészült vagyontárgyat a szervezeti egység vezetője az alábbiak szerint -köteles felértékelni és az előbbieknek megfelelően ( és/vagy ) besorolva, leltárba vétetni. Az elkészült vagyontárgy értékének megállapításánál három példányos - jegyzőkönyv felvétele kötelező. A jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia: - az elkészült eszköz megnevezése, rendeltetése, felhasználási helye (leltárkörzet/alkörzet), - a beépített tárgyi eszközök tételes felsorolása (megnevezése), - leltári száma, nettó + ÁFA költsége - a felhasznált anyagok megnevezése, mennyisége, nettó + ÁFA költsége - a tervezésre fordított idő és bekerülési költsége, nettó + ÁFA költsége - mint önálló szellemi alkotás díja, nettó + járulékok - a kivitelezésre fordított idő, óradíja és bekerülési költsége, nettó + ÁFA költsége - az eszköz leltárba vételi bruttó értéke (amely nem lehet kevesebb, mint a felhasznált tárgyi eszközök, anyagok, időráfordítások költségeinek bruttó összege), leltári besorolása/minősítése - mellékletek: gépkönyv használati utasítás biztonságvédelmi tanúsítványok (jegyzőkönyvek). Nem lehet kis értékűnek minősíteni azt a tárgyi eszközt, amely nagy értékű alkatrészt tartalmaz.

14 2. kiadás 0. módosítás 13(60). oldal Az elkészült jegyzőkönyv egy példánya a Gazdasági Osztály Eszköznyilvántartó Csoporthoz (szükséges intézkedésre) egy-egy példány pedig a szervezeti egység irattárába, illetőleg a leltárfelelőshöz (vagyonkezelőhöz) kerül (csatolandó a leltári tablókhoz). A szükséges elemek, alkatrészek beszerzését a kivitelező/raktár is végezheti, a felértékelés lehet az elkészítő/kivitelező feladata, a költségek a készíttető szervezeti egységet terhelik Ideiglenes használatú összeépítés Ez esetben elmarad az eszköz felértékelése és leltárba vétele (csak az alkatrészek maradnak leltári tárgyak), a jegyzőkönyv két példányban készül, egy pl. a szervezeti egység irattárába, a második pl. csatolandó a leltárfelelős (vagyonkezelő) leltártablójához. Egyéb tekintetben a ben mondottak szerint kell eljárni (a mellékletek kötelező biztosításával). Kivételt képeznek itt is a személyi számítógépek. Vállalkozóval történő (végleges vagy ideiglenes) összeállíttatás esetében a megrendelés csak cégszerű lehet, tételesen felsorolva (leltári szám szerint) az összeszerelésre átadott eszközöket, anyagokat. Külső elkészíttetés esetében cégszerű megrendelés és a kapott tételes számla együtt jelentik az új vagyontárgy elkészültének bizonylatát. Az eszköz rendeltetési funkció szerinti működőképességének ellenőrzése, igazolása mindenkor az adott leltárkörzet szervezeti egység vezetőjének feladata Értéknövelő bővítéssel előállított vagyontárgy Amennyiben egy vagyontárgy egyes elemeit minőségileg jobb elemekkel cseréljük/cseréltetjük ki, akkor ezáltal egy jobb paraméterekkel rendelkező, korszerűbb, értékesebb eszköz keletkezik. Az elemcserét/cseréket (a tervek kivételével) a pontban mondottak értelemszerű alkalmazásával kell végezni, azzal a kiegészítéssel, hogy a kiszerelt vagyontárgyakat bontási anyagként vissza kell vételeztetni a raktárba, az elkészült jegyzőkönyvnek a visszavételezendő alkatrészeket is tételesen tartalmaznia kell Csekély térítéssel vagy térítésmentesen kapott vagyontárgy Csekély térítéssel, vagy térítésmentesen kapott vagyontárgyak jegyzékét (átvételi elismervényét) a számlával együtt (ha ez létezik), valamint egy, az egységvezető által aláírt tételes vagy csoportos minősítő jegyzőkönyvvel egyetemben kell értelemszerűen a2i vagy/és a szerint eljárni.

15 2. kiadás 0. módosítás 14(60). oldal VAGYONTÁRGYAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSAI Bármilyen indokból, bármely leltári körzetben a vagyontárgyak állományának megváltozását a 4 példányos Tárgyi eszköz átadás-átvételi jeggyel bizonylatolni kell. A bizonylatolást az eszközt átadó/leadó leltárfelelős (vagyonkezelő) köteles végezni. Ezen szabályozás a raktári (elfekvő/selejt) leadásokra is vonatkozik (figyelemmel a Leltározási Szabályzat vonatkozó fejezeteire). Az állományváltozást/változtatást a szervezeti egység vezetője (az egységvezető javaslata alapján) engedélyezi, rendeli el, a folyamat lebonyolítója a szervezeti egység leltárfelelőse (vagyonkezelő) TÁRGYI ESZKÖZ KÖLCSÖNADÁSA, HASZNÁLATBA ADÁSA, BÉRBEADÁSA, ELADÁSA A Főiskola rendelkezési hatáskörébe tartozó és valamely szervezeti egysége kezelésében lévő tárgyi eszközök alapvetően az egység működését, sikeres oktatási tevékenységét hivatottak szolgálni. Jogszabályokban előírtak betartásával azonban, indokolt esetben, kölcsön, használatba, bérbe illetőleg egyedi döntéssel eladhatók. Az eszköz bármilyen jellegű használatáért használati díj számítható fel, mely a főiskola pénztárba készpénzben/átutalással, előzetes írásbeli értesítés/befizetési jogcím megnevezése után, fizetendő be Kölcsönadás magánhasználatra A kölcsönadás rövid időtartamú, alkalomszerű lehet csak, és a vagyontárgy a kölcsönadásával, vállalkozások érdekét nem szolgálhatja. Kölcsönadni vagyontárgyat csak a főiskola alkalmazottainak lehet, és a kölcsönadott eszközért kölcsönzési díj számítható fel, melynek összegét a szervezeti egység vezetője határozza meg. A kölcsönadott tárgyi eszköz anyagnak minősülő kis értékű tárgyi eszköz, vagy kis értékű tárgyi eszköz lehet csak (pl. szerszám, kéziműszer,...). A kölcsönadás engedélyhez kötött, engedélyezője azon szervezeti egység vezetője, akihez az adott leltárkörzet tartozik. A kölcsönadást és a visszavételezést a leltárfelelős (vagyonkezelő) köteles bizonylatolni, a négy példányos Tárgyi eszközök átadás-átvételi jeggyel, melynek első példánya a kölcsönvevőé, a második példány a Gazdasági Osztály Eszköznyilvántartó Csoporté, a harmadik példány a

16 2. kiadás 0. módosítás 15(60). oldal leltárfelelősé (vagyonkezelőé), aki köteles a portaszolgálat írásban értesíteni, a harmadik példány másolatban történő csatolása mellett (leltártabló melléklete), a negyedik pld. a tömbben marad. Amennyiben a visszaadott tárgyi eszközt megrongálták, erről 3 példányos jegyzőkönyvet kell felvenni, a jegyzőkönyv aláírója a leltárfelelős (vagyonkezelő) és a kölcsönvevő. A jegyzőkönyv eredeti példányát intézkedésre (javíttatás, kártérítés) meg kell küldeni a szervezeti egység vezetőjének, a második példány a leltárfelelősé, a harmadik a volt kölcsönvevőé. A javíttatás, esetleg új eszköz vásárlás költségei a volt kölcsönvevőt terhelik Használatba adás (Haszonkölcsön Szerződés) Lehetőség van kis- és nagy értékű tárgyi eszköz használatba adására is, amennyiben ez a szervezeti egység tevékenységét nem befolyásolja hátrányosan, illetve a pályázati keretek között a pályázatban résztvevőknek. Az eszköz használatba adása nem szolgálhatja vállalkozások érdekét. A használatba adás történhet szervezeti egység, alkalmazott és korlátozottan hallgató, illetőleg más, állami finanszírozású intézmény (iskolák, önkormányzatok, illetve a Dunaújvárosi Főiskola által alapított társaságok részére) részére, időtartama nem kötött. A használatba adott eszközért használati díj felszámítható: - az Intézményi társaságok, alkalmazottak, állami finanszírozású intézmények esetében a használati díjat a szervezeti egységvezető javaslata alapján a gazdasági főigazgató és a rektor határozza meg, befizetése az előbbiekben mondottakkal megegyezik. A használatba adási szerződés aláírója a szervezeti egységvezetője. Az állami finanszírozású intézmények esetében az eszköz ilyen minőségben történő használatbavételekor biztosíték letétele (az eszköz pillanatnyi értékének 30 % -a) mindenkor kötelező, mely csak akkor utalható vissza, amikor a visszaszolgáltatott eszköz hibátlan, egyébként fedezetéül szolgálhat a szükséges javításokhoz. A használatba adási szerződést cégszerű aláírással szükséges ellátni! Az eszköz használatba adását az egységvezető javaslata alapján, a szervezeti egység vezetője 3 példányos használatba adási engedélyen, engedélyezi (értelemszerűen az 5., 6., 7., és 8. sz. mellékletek). Az engedély birtokában a leltárfelelős kiadja az eszközt és egyben négy példányos Tárgyi eszközök átadás-átvételi jegyet állít ki, melynek - első példánya (az engedélyező irat egy példányával együtt) a használatba vevőé (igazolásul a legális használatra), - második példánya a Gazdasági Osztály Eszköznyilvántartó Csoporté, - a harmadik példány (az engedélyező irat egy példányával együtt) a használatba adó leltárfelelősé (vagyonkezelőé), csatolandó a leltártablóhoz, - a negyedik példány tömbben marad, - az engedélyező irat harmadik példánya a szervezeti egység irattárába kerül megőrzésre. Az eszköz visszaszállítását dokumentálni kell a Tárgyi eszköz átadás-átvételi jegye kiállításának csatolásával az engedélyező iratok példányain, a visszavételezés időpontját is tartalmazó

17 2. kiadás 0. módosítás 16(60). oldal aláírásokkal (visszaszállító és vagyonkezelő) egyetemben. A leltárfelelős és az Eszköznyilvántartó Csoport a dokumentumok alapján módosítja a nyilvántartásait. Amennyiben a visszaadott tárgyi eszközt megrongálták, erről 3 példányos jegyzőkönyvet kell felvenni, a jegyzőkönyv aláírója a leltárfelelős (vagyonkezelő) és a használatba vevő. A jegyzőkönyv eredeti példányát intézkedésre (javíttatás, kártérítés) meg kell küldeni a szervezeti egység vezetőjének, a második példány a leltárfelelősénél (vagyonkezelőnél) marad leltári dokumentumként, a harmadik a volt használatba vevőé. A javítás/új eszköz vásárlás költségei a volt használatba vevőt terhelik. Tekintettel arra, hogy a főiskola hallgatójának, tanulmányi munkája zavartalan végzéséhez, szüksége lehet kis értékű tárgyi eszközök bizonyos körének rövid, vagy hosszabb időtartamú használatára, ezért részükre is biztosítani kell ezen eszközök használatát. Ezen használatba vétel azonban nem haladhatja meg egy tanév időtartamát. Az eszközök használatba adását az illetékes szervezeti egység vezetője javasolja, és feltételeit meghatározza, s a rektor engedélyezi. A használatba adásról 3 példányos használatkölcsön szerződés készül. A továbbiakban az előbbiekben mondottak értelemszerű alkalmazása szerint kell eljárni. Kivételt képeznek a kollégiumi elhelyezést nyert hallgatók által használt vagyontárgyak átvétele, dokumentálása, amit a Kollégium vezetése saját hatáskörében végez, a már korábban kialakított szabályzatnak/gyakorlatnak megfelelően Bérbeadás Lehetőség van kis- és nagy értékű tárgyi eszközök bérbeadására is az esetben, ha ez a szervezeti egység tevékenységét nem gátolja, azaz a bérbe adandó vagyontárgy számára pillanatnyilag, vagy véglegesen felesleges, vagy a bérbeadást egyéb működtetési feltételek biztosíthatósága, oktatási célok megvalósítása, indokolja. Bérbeadás esetén a vagyontárgy szolgálhatja vállalkozások érdekeit is. A vagyontárgy működtethető a főiskola területén vagy más, idegen telephelyen. Az eszköz idegen telephelyre kerülése esetén, az elszállítás a bérbevevő feladata, költségeit a bérbevevő viseli. Bérbevétel esetén kötelező biztosíték (az eszköz pillanatnyi értékének 30 % -a) letétbe helyezése, mely biztosíték szolgálhat az esetleges rongálódások fedezetéül. Ha az eszköz hibátlanul került vissza, akkor ezen letéti összeg visszaszolgáltatandó. Az egyéb feltételek részletes szabályozását a bérleti szerződés tartalmazza, melyben alapvetően a főiskola érdekeit kell érvényre juttatni (9. sz. melléklet). A bérbeadást az illetékes szervezeti egység vezetője előterjesztésben kezdeményezheti (10. Sz. melléklet) (előnyök, hátrányok, feltételek,...), a gazdasági főigazgatónál, akinek ellenjegyzése alapján, a bérbeadást a rektor engedélyezi. Bérbeadási Szerződést csak a Főiskola köthet, cégszerű aláírással.

18 2. kiadás 0. módosítás 17(60). oldal A Bérbeadási Szerződés egy másolati példánya a vagyonkezelőhöz kerül, leltári dokumentumként. Az eszköz átadását-átvételét dokumentálni kell a korábbiakban mondottak szerint (a négy példányos Tárgyi eszközök átadás-átvételi jeggyel) Eladás Eladni csak feleslegesnek, vagy selejtesnek minősített vagyontárgyat lehet. Ehhez először a ben megfogalmazottak értelemszerű alkalmazása szerint kell eljárni. Az eszközt, az elkészített jegyzőkönyv egy példányával, a Tárgyi eszközök átadás-átvételi bizonylat kíséretében le kell adni (minősítésétől függően) az Elfekvő vagy a Selejt raktárba. A jegyzőkönyv másik példánya leltári bizonylatként, a leltárfelelősnél (vagyonkezelőnél) marad, megőrzendő, a harmadik példány a Gazdasági Osztály Eszköznyilvántartó Csoport példánya (III. fejezet). Az értékesítés formái: - felesleges készlet értékesítés, - felkínálás börzén, - hasznosító telephelyekre történő szállítás. Vagyontárgy eladását indokolhatják bizonyos működtetési feltételek biztosíthatatlansága, vagy gazdaságtalansága mellett az oktatási - kutatási célok megvalósíthatósága,... stb. Az eladást kezdeményezheti az adott szervezeti egység is, megjelölve az esetleges vásárlót, azonban a vagyontárgy értékesítéséről csak a Főiskola rendelkezhet, jelen Szabályzatban foglaltak szerint VAGYONTÁRGY JAVÍTÁSA, JAVÍTTATÁSA A javítást a leltárkörzet munkatársa végzi Helyben történő javításkor, a javításhoz szükséges anyagokat, eszközöket a vagyonkezelő vagy beszerzi, vagy kivételezi a raktárból ( ; szerint). A felmerülő költségek a szervezeti egységet terhelik. Ha a javítás csak más szervezeti egység valamely leltárkörzetében végezhető el, és az nem jár egy adott területi telephely elhagyásával, akkor is az előbbieknek megfelelően kell eljárni azzal a kiegészítéssel, hogy a másik leltárkörzetben esetleg felmerülő költségek megtérítéséről is intézkedni kell, illetőleg az eszköz átkerülését (főleg ha a javítás hosszabb időtartamú) dokumentálni kell (2 pld. os feljegyzés formájában, ideiglenes leltári dokumentum, aláírója a két vagyonkezelő). Ha a szállítás telephely elhagyását is igényli (főkapun keresztüli szállítás) akkor a javítás időtartamától függetlenül, szállítólevél kiállítása is kötelező, melyek kezelése megegyezik - a Tárgyi eszközök átadás-átvételi jeggyel kapcsolatosan - a korábbiakban mondottakkal.

19 2. kiadás 0. módosítás 18(60). oldal Másik leltárkörzet munkatársa végzi a javítást Ha valamely tárgyi eszközt csak egy másik szervezeti egység munkatársa tudja megjavítani, akkor ezen javítást írásban/szóban kell megrendelni a kérdéses szervezeti egység vezetőjénél, aki ezen javítást visszaigazolja, ütemezi. Ha az eszköz helyben nem javítható, akkor átszállítandó a kérdéses leltárkörzetbe. Az átszállításhoz 4 példányos Tárgyi eszköz átadás-átvételi jegyet kell kiállítani, melynek kezelése a korábbiakban mondottak szerint történik. A javítás megtörténtét, a visszaszállítást a javítónak kell bizonylatolnia, a tulajdonos leltárfelelős (vagyonkezelő) ezen igazolja az átvételt és a működőképességet. A bizonylatok kezelése megegyezik a korábbiakban mondottakkal. A javítás költségei a javítást kérő szervezeti egységet terhelik Külső vállalkozás végzi a javítást Eszköz külső javíttatási igénye esetén 4 példányos cégszerű megrendelés, költséglekötés szükséges. Ennek birtokában lehet csak a javítást megrendelni, mely történhet helyben vagy a cég telephelyén. A megrendelés egy példánya a javítást végzőé, egy pl. a szervezeti egység irattáráé, egy pl. a leltárfelelősé (vagyonkezelőé), egy pl. a Gazdasági Hivatalé (a költséglekötéssel egyetemben, igazolásul a keletkező számla jogosságára). A külső vállalkozás telephelyén történő javítás esetében a kiszállítás csak a 4 példányban kiállított Tárgyi eszköz átadás-átvételi jeggyel lehetséges (a bizonylatok kezelése a korábbiakban mondottak szerint történik). A hiteles megrendelés egy példánya és az átvételi elismervény leltári dokumentumnak számít, őrzése a leltárfelelős (vagyonkezelő) feladata. A javítás elkészülte után ellenőrizni kell az eszköz működését, ezután kerülhet csak sor a számla igazolására, a költségek kiegyenlítésére. Az eszköz visszaszállításának időpontját, működőképességét, a leltári dokumentumokra (megrendelés, átadás-átvételi jegy) rá kell vezetni. A javíttatással felmerülő költségek a szervezeti egységet terhelik.

20 2. kiadás 0. módosítás 19(60). oldal SZEMÉLYI KARTONRA KERÜLŐ VAGYONTÁRGYAK A feladatok folyamatos elláthatóságának biztosítása szükségessé teszi, hogy az alkalmazottak személyes használatban rendelkezzenek bizonyos szintű alapfelszereltséggel, amelybe sorolt vagyontárgyak nem tartoznak az adott leltárkörzet leltárjegyzékébe. Ezen vagyontárgyak köre csak általánosságban határozható meg, az adott leltárkörzet vezetője bővítheti ezek körét. Mindenképpen ebbe a kategóriába sorolhatók: - az adott munkakör ellátásához alapvetően szükséges kis értékű tárgyi eszközök (számológép, forrasztópáka, mérőműszer,... stb), melyek személyi leltárköteles tételek, - anyag, és anyagnak minősülő tárgyi eszközök, amelyek csak elszámolásra köteles tételek (kéziszerszámok,... stb ). A személyi karton egyben leltárjegyzékként is funkcionál, személyi felelősség csak az itt felsorolt vagyontárgyakra terjed ki. 3. A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK KEZELÉSE A kincstári tulajdonnal való célszerű és takarékos gazdálkodás érdekében, a főiskola szervezeti egységei kötelesek gondoskodni, feladataik végzése szempontjából felesleges/selejtes vagyontárgyak folyamatos feltárásáról is. Feleslegesnek kell tekinteni mindazon vagyontárgyakat: - amelyek változatlan feladat mellett, a zavartalan működéshez nem szükségesek, - anyagok azon maradékai, amelyek előre láthatóan nem kerülnek további felhasználásra - amelyek a mindenkor érvényes (központilag vagy saját főiskolai hatáskörben meghatározott) normatívák és normák szerinti mennyiséget meghaladják, - amelyekből, a beszerzés időpontjától számított 1 éven belül nem, vagy csak jelentéktelen (10 % -ig terjedő) felhasználás történt, vagy felhasználásuk a beszerzés évét követő költségvetési évben sem látszik biztosítottnak, - amelyek a tudományos kísérleti módszerek fejlődése, változása, vagy a szervezeti egység korszerű eszközökkel való ellátása következtében feleslegessé váltak, - amelyek a rongálódás, természetes elhasználódás (romlás, minőségi értékváltozás), vagy elavultság miatt használhatatlanná váltak, - amelyek rendeltetésük szerint már nem használhatók, felújításuk, javításuk nem gazdaságos. Kivételt képeznek az előbbiekben említett vagyontárgyak közül azok, amelyek tartalék alkatrésznek minősített eszközök, továbbá azok a műszerek, szerszámok és egyéb eszközök, amelyek az oktatáshoz, a tudományos kutatáshoz csak időnként szükségesek.

21 2. kiadás 0. módosítás 20(60). oldal 3.1. FELESLEGES ANYAGOK KEZELÉSE A maradék anyagok, az egyes feladatok befejezése után, maradék-mennyiségük dokumentálásával, folyamatosan gyűjtendők az adott leltárkörzet egy erre kijelölt helyén. Az így összegyűlt anyagokat időnként, de legkésőbb a leltározást megelőzően, a vagyonkezelőnek vissza kell vételeztetnie (Munkalapos anyagfelhasználási bizonylaton) a raktárba. A sérült, elhasználódott, anyagnak minősülő tárgyi eszközöket, az adott leltárkörzet erre kijelölt helyén folyamatosan gyűjteni kell, majd időnként, de legkésőbb a leltározást megelőzően, jegyzőkönyvileg (2 példány) selejtként le kell írni és a raktárba selejtként le kell adni ( Munkalapos anyagfelhasználási bizonylattal, selejt anyag megjelöléssel). A jegyzőkönyv aláírására a szervezeti egység vezetője jogosult (egy példány a szervezeti egység irattáráé, egy példány a vagyonkezelőé a leadási bizonylat egy példányával). Külön kezelésre szorulnak azon vagyontárgyak, melyek tartalmuknál fogva, megsemmisítendők. A jegyzőkönyvnek ezen anyagokat tételes felsorolásban kell tartalmaznia, megsemmisítendő megjelöléssel (pl. különböző számítógépi programok, rontott diplomák,... stb). Ugyancsak külön kezelendők a veszélyes hulladékoknak minősülő anyagok, melyek tárolására, kezelésére külön törvényi szabályozások vonatkoznak (pl. kohászati salak, lejárt szavatossági idejű, vagy használt poroltók, vegyi hulladék-anyagok, üres festékpatronok,... stb) FELESLEGES LELTÁRI ESZKÖZÖK KEZELÉSE A FELESLEGES LELTÁRI ESZKÖZÖK GYŰJTÉSE, LEADÁSA A felesleges, vagy sérült, használhatatlan, elavult, elhasználódott, tárgyi eszközök, az adott leltárkörzetben, vagy a leltárkörzet erre kijelölt helyén folyamatosan gyűjtendők, hogy bármikor mobilizálhatók legyenek. Ezen eszközöket megcsonkítani, alkatrészeiket kiszerelni, szétszerelni, eszköztartozékot visszatartani, szigorúan tilos. Minden egyes eszközleadásnál az eszközöket tételesen, három példányos jegyzőkönyvben minősíteni kell. A minősítés szempontjai (12. sz. melléklet): - feleslegessé válásuk oka: elavult, elhasználódott, működésképtelen, hiányos, selejtes, szándékos/véletlen/szakszerűtlen kezelésből adódóan rongálódott,...stb, - a feleslegessé válás okának indoklása, magyarázata, - a működőképesség fokának megítélése, az eszköz értékbecslése,

22 2. kiadás 0. módosítás 21(60). oldal - javíthatósága, ennek költségbecslése, - javasolt hasznosítási mód: eladás, MÉH telep, börzén felkínálás, alkatrészkénti visszavételezés, továbbtárolás, szemétre,... stb. A jegyzőkönyvet a leltárkörzet felelőse állítja össze, ellenjegyzi, majd a szervezeti egység vezetőjével jóváhagyatja. A jegyzőkönyv egy példánya a szervezeti egységet, a másodpéldány a leltárfelelőst (vagyonkezelőt) (leltári dokumentum), a harmadpéldány az elfekvő/selejt raktár vezetőjét illeti. A jegyzőkönyv alapján, a raktár vezetője köteles vizsgálni a leadandó vagyontárgy hiánytalan meglétét, sérülésmentességét. Valamely vagyontárgynál észlelt rendellenesség esetén a vagyontárgy átvételét megtagadja, a jegyzőkönyvből törli, a törlést a vagyonkezelővel ellenjegyezteti, majd feljegyzés formájában kezdeményezi a gazdasági főigazgatónál a kivizsgáltatást. A leltárfelelős (vagyonkezelő), a jegyzőkönyv alapján egyeztetést folytat a raktár vezetőjével, majd bizonylatoltan ( Tárgyi eszközök átadás-átvételi tömb) leadja a felesleges vagyontárgyakat az Elfekvő vagyontárgyak, vagy a Selejt vagyontárgyak Raktárába. Az elszállításhoz kérhető a Műszaki Osztály segítsége LELTÁRNYILVÁNTARTÁSOK AKTUALIZÁLÁSA A Gazdasági Osztály Eszköznyilvántartó Csoport az átadás-átvételi bizonylatok alapján, a szervezeti egységek nyilvántartásából, egy héten belül, törli a vagyontárgyakat. Ezzel egy időben az eszközleadások minősítő jegyzőkönyveit másolatban továbbítja a Főiskola Selejtezési Bizottságához. A leltárfelelős (vagyonkezelő) egy héten belül, köteles a változásokat átvezetni saját leltárában, a változások dokumentumait köteles megőrizni NEMESFÉMET HORDOZÓ VAGYONTÁRGYAK LEADÁSA Nemesfém 1 alapú, bevonatú vagy nemesfém vagyontárgyak nem selejtezhetők. Leadásuk az előbbieknek megfelelően történik, kezelésükre külön jogszabályok vonatkoznak. 1 Számviteli törvény alapján meghatározott nemesfém fogalmat értjük ez alatt.

23 3.3. BONTÁS Sz kiadás 0. módosítás 22(60). oldal Épületeken, építményeken vagy azok belsejében, tartozékain történő bármilyen minősítésű bontás (belső - külső korszerűsítő felújítások, átalakítások, bontások,...) a vonatkozó jogszabályok betartása mellett három példányos Bontási jegyzőkönyv felvételét teszi kötelezővé. A jegyzőkönyvben tételesen fel kell sorolni a bontott és/vagy kinyert anyagokat, eszközöket, azok tényleges vagy becsült mennyiségeit (a vagyontárgyak jellegének megfelelő mértékegységben) és azok minősítését. A bontás tényleges bonyolítását, a bontásból visszanyerhető anyagok, eszközök kezelését, bizonylatolását, a szabályzatokban foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell végezni. A jegyzőkönyv mellékleteként el kell készíteni a Hasznosítási javaslatot, mely a kinyert eszközök, anyagok minősítését (selejt, ) is tartalmazza. A Bontási Jegyzőkönyv a Hasznosítási Javaslattal egyetemben a Gazdasági Osztály Eszköznyilvántartó Csoportjához kerül további intézkedésre (a leadásoknál meghatározottak értelemszerű alkalmazásával). A Bontási Jegyzőkönyv felvétele a Műszaki Osztály vezetőjének, míg a Hasznosítási Javaslat összeállítása, a Műszaki Osztály vezetőjének ellenjegyzése mellett, a vagyonvédelmi felelős kötelmei közé tartozik HASZNOSÍTÁSI ELJÁRÁS A bontásokból származó, vagy a szervezeti egységek által leadott, működőképes vagy selejtes vagyontárgyakat, a vagyontárgyak minősítésétől függően, két különböző raktárban (elfekvő/selejt anyagok és vagyontárgyak raktára) kell megfelelő rendben, áttekinthető módon tárolni AZ ELFEKVŐ RAKTÁR VAGYONTÁRGYAINAK HASZNOSÍTÁSA A raktárvezető köteles az elfekvő vagyontárgyak raktárában található hasznosítható (feleslegesként leadott) vagyontárgyak jegyzékét tételesen és érték szerint összeállítani, állagukat, működőképességüket minősíteni (ehhez felhasználhatók a leadási minősítő jegyzőkönyvek). A gazdasági főigazgató, valamint a raktárvezető köteles évenként az elfekvő raktárban tárolt vagyontárgyak sorsát felülvizsgálni és évente legalább egy alkalommal, hasznosítási eljárás (visszahelyezés valamely szervezeti egységhez, továbbtárolás, bérbeadás, eladás, leselejtezés,... stb) keretében rendezni.

24 2. kiadás 0. módosítás 23(60). oldal A gazdasági főigazgató, a felesleges vagyontárgyak hasznosításának bonyolítására bizottságot hoz létre, melynek elnöke a Számviteli Csoport vezetője, tagjai a Műszaki Osztály vezetője, a raktár vezetője, a pénztáros és a Szakszervezeti Bizottság megbízottja. A bizottság ellenőrzi, hogy az Elfekvő vagyontárgyak raktárába leadott vagyontárgyak megegyeznek -e a leadott felesleges vagyontárgyak gyűjtőjegyzékével és a valósággal, a könyvelési nyilvántartásokkal (mennyiség és értékadatok, tartozékok, alkatrészek, gyártási számok, leltári számok). Vizsgálni kötelesek, hogy a szervezeti egységek által leadott vagyontárgyak minősítő jegyzőkönyveiben szereplő felesleges minősítés nem takar -e meggondolatlan, indokolatlan vásárlást. Ennek gyanúja esetén - a tisztázás érdekében - kötelesek írásban tájékoztatni a főiskola rektorát. A minősítések alapján javaslatot tesznek a vagyontárgyak maradására (hasznosítására) vagy a selejt raktárba kerülésére. Ezen jegyzéket a gazdasági igazgató, a Műszaki és Vagyonvédelmi Főosztály vezetőjének véleménye alapján, jóváhagyja vagy változtatásokat rendel el, majd jóváhagyja. A jóváhagyott jegyzőkönyvnek megfelelően kell a vagyontárgyakat véglegesen elhelyezni az egyes raktárakba. A hasznosítható (felesleges) vagyontárgyak hasznosítása - a sorrendiség betartásával - az alábbiak szerint végzendő Visszahelyezés valamely szervezeti egységhez A hasznosítható vagyontárgyak listáját a szervezeti egységek vezetőinek meg kell küldeni, meghatározva a vagyontárgyak megtekinthetőségének időpontját (három napos határidővel). Amennyiben valamely szervezeti egységnek valamely vagyontárgyra szüksége van, akkor azt a raktár vezetője Tárgyi eszközök átadás-átvételi bizonylattal átadja a kérdéses leltárkörzet vagyonkezelőjének Bérbeadás A működőképes, használható vagyontárgyak a pont értelemszerű alkalmazásával bérbe adhatók. A bérbe adandó vagyontárgyakat funkció-csoportos megjelöléssel meg kell hirdetni (pl. hegesztőgépek,... stb.) közölve egyben a megtekinthetőség időpontját is (mely egyben a bérbevételi

25 2. kiadás 0. módosítás 24(60). oldal lehetőség időpontját is jelenti). A lebonyolítási időtartam, a hirdetés megjelenésétől számított három nap. A bérleti díjat a bizottság állapítja meg Eladás A megmaradó vagyontárgyak eladásra felkínálhatók. Az eladási árakat az aktuális piaci ár, az elhasználódás foka, a használhatóság, a korszerűség illetőleg a leadáskor átadott minősítő jegyzőkönyvek figyelembevételével állapítja meg a bizottság. Az eladás az alábbi sorrend szerint történhet, maximum egy napos eltolódásokkal, úgy kell szervezni, hogy ezen ügyletek egy hét alatt befejeződjenek Eladás főiskolai alkalmazottnak A megmaradt, hasznosítható vagyontárgyak listáját meg kell küldeni a szervezeti egységeknek, meghatározva a vagyontárgyak megtekinthetőségének és egyben megvásárolhatóságának időpontját (három napos határidővel). Amennyiben valamely alkalmazottnak valamely vagyontárgyra szüksége van, akkor azt helyben megvásárolhatja, a vásárlásról bizonylatot és egyben (négy példányos) szállítólevelet kap (egy példány a portaszolgálaté). Ha ugyanazon vagyontárgyra több vásárló tart igényt, akkor a vagyontárgyat licitre kell bocsátani. A licitálás levezetése a bizottság elnökének feladata. A megvásárolt vagyontárgyat a tulajdonosnak azonnal el kell szállítania/szállíttatnia. Az el nem szállított vagyontárgyakért a főiskola felelősséget nem vállal. Az árakat ez esetben külön (kedvezményesen) kell meghatározni Eladás vállalkozásoknak Az eladható vagyontárgyakat funkció-csoportos megjelöléssel meg kell hirdetni közölve egyben a megtekinthetőség és egyben a megvásárolhatóság időpontját is. A lebonyolítási időtartam, a hirdetés megjelenésétől számított három nap. Ha ugyanazon vagyontárgyra több vásárló tart igényt, akkor a vagyontárgyat licitre kell bocsátani. A licitálás levezetése a bizottság elnökének feladata. A megvásárolt vagyontárgyat a tulajdonosnak azonnal el kell szállítania/szállíttatnia. A helyben maradó vagyontárgyakért a Főiskola felelősséget nem vállal, továbbtárolásáról nem gondoskodik Eladás magánszemélynek A vagyontárgyakat funkció-csoportos megjelöléssel meg kell hirdetni (a hirdetés történhet a vállalkozási eladási hirdetéssel együtt is) közölve egyben a megtekinthetőség (ami egyben a vásárlás lehetőségét is jelenti) időpontját is. A lebonyolítási időtartam, a hirdetés megjelenésétől számított három nap.

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 1(61). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 41-2015/2016. (2015.11.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva Hatályos:

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 63/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3202) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata Borsodvíz Zrt.. 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Ügyirat szám: Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata A beszerzési és anyagellátási tevékenységnek meghatározott szabályok

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 1. Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata (továbbiakban Szabályzat) a

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE

SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 155/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Szeged, 2015. szeptember 28. Az SZTE Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata 1 TARTALOM

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

Selejtezési szabályzat

Selejtezési szabályzat ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika Teljesítménytúrázók Társasága Számviteli politika Készítette: Mészáros Gabriella Hatályos: 2015. február 22. Jóváhagyta: az egyesület közgyűlése A Teljesítménytúrázók Társasága számviteli politikája a

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DIÁKIGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ

SZABÁLYZAT A DIÁKIGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ SZABÁLYZAT A DIÁKIGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ 5310 Kisújszállás, Arany János út 1/A 59/321-329 OM azonosító: 036051 www.illessy.sulinet.hu 2011. október Szabályzat a diákigazolvánnyal

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfaalanyoknak a közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfakötelezettségének

Részletesebben

2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József

2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat Általános rendelkezések 1. A Tszt. 52. (1) bekezdésében meghatározott Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban: TKSz) tartalmazza a távhőszolgáltató,

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata Készítette: Kancellária Hatályos: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Továbbá a 2013. év szeptember hónap 07 napján az egyesületi közgyűlés módosításokkal egységes szerkezetben foglaltan fogadta el. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) A jelen SZMSZ-t a Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az Egyesület alapszabálya

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 9. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az Egyesület működéséhez szükséges pénzeszközök

Részletesebben

II. A Közalapítvány jellege

II. A Közalapítvány jellege EURÓPAI CSANYTELEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az általa 16/2005.(II. 15.) ÖKT határozatában rögzített rövid- közép- és hosszú távú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos 2015. június 27. napjától) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes 2014. 01.01-től. Ez a dokumentum a Megrendelő és a Könyvelő közötti együttműködés kereteit rögzíti. Az itt szereplő szerződés alatt minden esetben a Megrendelő

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT

ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL és SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Váradi Lajos polgármester TARTALOMJEGYZÉK 1. Az önkormányzati élelmezési tevékenység célja, feladata...

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2012. (09.13.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

Jogszabályok Karbantartás

Jogszabályok Karbantartás Jogszabályok Karbantartás Tartalom Szolgáltatás szüneteltetése... 2 A szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók üzemeltetése... 3 Üzemeltetési szerződéssel működtetett földgázrendszerek szerződéses

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 143/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 70/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a Nyírségi Többcélú

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. február 1. 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényessége A Barcika Centrum Vagyonkezelő

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik.

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A Számviteli Törvény írja elő tartalmát. A lenti bizonylati rend minta természetesen a cég operatív teendőihez igazítandó

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Borgulya Mónika s.k. Számviteli osztályvezető

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve:

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve: Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008.(I. 31.) rendelete A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007.(III.29.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Idősek Otthona Házirendje

Idősek Otthona Házirendje Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Idősek Otthona 8674 Nágocs, Rákóczi Ferenc utca 1/A Tel.: 20/525-0404 Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! Idősek Otthona Házirendje Kérem Önöket,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM RÁKÓCZI MÚZEUMA KÁVÉZÓJÁNAK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM RÁKÓCZI MÚZEUMA KÁVÉZÓJÁNAK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM RÁKÓCZI MÚZEUMA KÁVÉZÓJÁNAK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN A Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16., a továbbiakban Kiíró) az állami vagyonnal való

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda mint Szerződő Hatóság Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012. március 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros

Részletesebben

Iratkezelési és Irattárazási Szabályzat

Iratkezelési és Irattárazási Szabályzat Iratkezelési és Irattárazási Szabályzat 2016. 1 / 34 A, mint felsőoktatási intézmény iratkezelési rendjét a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben