2015/4. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015/4. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények"

Átírás

1 2015/4. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal 1/2015. (II. 02. MÁV-START Ért. 4.) sz. vezérigazgatói munkautasítás a beszerzési folyamatok gyorsításáról... 2

2 Egyéb közlemények ÉRTESÍTŐ 1/2015. (II. 02. MÁV-START Ért. 4.) sz. vezérigazgatói munkautasítás a beszerzési folyamatok gyorsításáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A jelen utasítás célja a MÁV-START Zrt. beszerzési folyamatainak gyorsításával kapcsolatos szabályozás megállapítása. 2.0 AZ UTASÍTÁS SZEMÉLYI HATÁLYA ÉS A FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV- START Zrt. azon munkavállalóira és megbízottaira, akik a beszerzések előkészítésében és lebonyolításában részt vesznek és/vagy érintettek. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelősség A jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV-START Zrt. Beszerzés felelős. 3.0 AZ UTASÍTÁS RENDELKEZÉSEI e Ft és 5 M Ft közötti becsült értékű beszerzések esetén legalább 3 árajánlat bekérése szükséges, ez alól felmentést a beszerzési igazgató vagy a vezérigazgató adhat. 2. Írásban (iktatószámmal ellátott írásos engedély alapján) megindokolt esetben (pl. ha a szerződés tárgyának speciális volta vagy kizárólagos jogok miatt nincs a piacon három teljesítésre képes és alkalmas partner) egy ajánlat bekérése útján is megköthető a szerződés. Az indok valós voltáért a Szerződéskötő szervezet vezetője felelős. 3. Amennyiben a beszerzési eljárás a Társaság honlapján közzétett pályázati felhívással (a szerződéskötési szabályzat szerinti versenyeztetéssel), vagy legalább 3 árajánlat bekérésével indult, és nem érkezett három érvényes ajánlat, úgy a szerződés - akár egy érvényes ajánlat birtokában - a MÁV-START Zrt. 2 Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képező Döntési és Hatásköri Lista (DHL) szerinti döntéshozó jóváhagyásával is megköthető. 4. A Társaság honlapján közzétett pályázati felhívással induló beszerzések esetén az ajánlattételi határidő minimális időtartama 5 munkanap. Ez alól további felmentést a beszerzési igazgató jogosult adni. 5. Az e-aukció alkalmazása nem kötelező, az alkalmazás szükségességéről a beszerzési igazgató dönt akár egyedi, akár általános rendelkezések formájában. 6. Szállítói szerződéseknél az ellenszolgáltatás becsült értékét a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani, a törvény hatálya alá nem tartozó szerződések esetében is. 7. Szerződéskötő szervezet fogalma: A Társaság azon szervezeti egysége, amely a forrásgazda. 8. A forrásgazda meghatározásánál a Társaság üzleti terve irányadó a tekintetben, hogy a Társaság mely szervezete minősül az adott beszerzés vonatkozásában forrásgazdának. 9. A szerződéstervezet elkészítése a Szerződéskötő szervezet (forrásgazda) feladata. A szerződéstervezet véleményeztetésének megkönnyítése érdekében a Szerződéskötő szervezet köteles a jelen munkautasítás 1. számú mellékletét képező minta értelemszerű kitöltésével és csatolásával a szerződéstervezet véleményezésében résztvevő kollégák munkáját segíteni. 10. A közbeszerzési, versenyeztetési, valamint a forint feletti becsült értékű árajánlat-kéréses eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés esetén a beszerzési szignót a pályázati dokumentációra / ajánlati, részvételi felhívásra / ajánlati dokumentációra is be kell szerezni. A szerződéstervezetet beszerzési szignóval ellátni csak akkor lehet, ha a beszerzés a vonatkozó utasítások rendelkezéseivel (ideértve a jelen utasítást is), valamint a hatályos Kbt.- vel összhangban került lebonyolításra.

3 11. A szerződéstervezetre jogi szignót a vezető jogtanácsos által erre felhatalmazott jogtanácsos/jogi előadó/ügyvéd adhat. 12. A beszerzési szignó megadására 3 munkanap áll rendelkezésre. Ha a szignó megadását a szignózó módosításhoz köti, a módosított tervezet szignóval való ellátására további 2 munkanap áll rendelkezésre. 13. A határidőbe nem számít bele az irattovábbítási idő, valamint az az idő, amíg a szerződéstervezet a Szerződéskötő szervezethez kerül átdolgozásra vissza, vagy valamely hiányosság pótlására, szükséges kiegészítő tájékoztatás megadására a szignót adó szervezeti egység a Szerződéskötő szervezetet határidő tűzésével felhívja. 14. Rendkívül indokolt esetben a szignók szignót adó szervezetenként 1 munkanapon belüli megadását kérheti a Szerződéskötő szervezet. A rendkívüli sürgősséget betétlapon külön indokolni kell, indokként csak olyan okok hozhatók fel, melyeknek tényleges gyakorlati hatásuk van, pl. pénzügyi vagy jogi következmény, szolgáltatási kötelezettség, stb. és melyek a Társaság érdekkörén kívülálló okból merültek fel. 15. Amennyiben a szakmai szignó adását az illetékes szervezet külön alszámos betétlapon tett indokolással megtagadja és betétlapon szereplő észrevételekkel a Szerződéskötő szervezet egyetért, továbbá a hiba, hiányosság orvosolható, az orvoslást a Szerződéskötő szervezet köteles a betétlapon szereplő módon elvégezni és az iratot az illetékes, szignót adó szervezet(ek) részére újból megküldeni. Amennyiben a betétlapon tett észrevételek a szerződés lényeges vagy több a szignózó szervezetek szakmai kompetenciáját is érintő rendelkezését érintik, a szerződéstervezet teljes szignóztatását meg kell ismételni. 3 közbeszerzési eljárásokban, amennyiben a részvételi szakasz eredményeként az Előkészítő és Értékelő Bizottság javaslata nyomán nem kerülne sor valamely részvételre jelentkezés érvénytelenné nyilvánítására vagy a részvételi szakasz eredménytelenné nyilvánítására, úgy a közbeszerzési eljárásban ún. közbenső döntés nem szükséges az eljárás folytatásához. 17. A beszerzési eljárásokban ideértve a közbeszerzéseket is részt vevő bizottsági tagok mindegyike szavazati joggal rendelkező tag. A bizottsági tag a saját szakterületére vonatkozóan köteles az eljárási anyagokat (előterjesztések, felhívások, dokumentációk, szerződéstervezetek) véleményezni, és az eljárás lebonyolítása során bizottsági tagi munkája során leadott szavazata, szakvéleménye is a saját szakterületére vonatkozik. A bizottsági munka során valamennyi bizottsági tag köteles a saját szakterületére vonatkozóan felmerülő kérdések vonatkozásában ismertetni indoklással ellátott álláspontját a bizottság tagjaival, a bizottsági tagok ennek ismeretében kötelesek szavazni. Az Előkészítő és Értékelő Bizottság tagjai elsődlegesen a szakértelmük körébe tartozó kérdéskör(ök)ben felelősek és kötelesek szavazni, így a: a beszerzés tárgya szerinti szakemberek közreműködnek és szavaznak különösen: - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén az eljárásfajta jogalapjának választásához szükséges indoklás összeállításában; - az ajánlati/részvételi felhívás gazdasági, pénzügyi alkalmassági kritériumainak meghatározásában; - az ajánlati/részvételi felhívás műszaki, szakmai alkalmassági kritériumainak meghatározásában; - az értékelési szempontrendszer kialakításában (ideértve a bírálati 16. Amennyiben a szerződéstervezeten a Szerződéskötő Szervezet, vagy egyéb, szignót adó szervezet a már megadott részszempontokat, alszempontokat, szakmai szignót nem érintő módosításokat súlyszámokat, ponthatárokat, eszközöl, a szerződéstervezet ismételt pontozási módszereket); szignóztatása mellőzhető. A kétszakaszos

4 - a részajánlattétel biztosításáról vagy megtagadásáról szóló álláspont kialakításában, írásos indoklással alátámasztva; - az ajánlattételi dokumentáció műszaki részének elkészítésében; - az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet kidolgozásában; - az ajánlattevők/részvételre jelentkezők által feltett szakmai kérdések megválaszolásában; - az ajánlatkérő számára rendelkezésre álló fedezet meghatározásában; - az ajánlatok, kapcsolódó hiánypótlások, felvilágosítások, indoklások műszaki szempontból történő bírálatában és értékelésében. a beszerzési szakemberek közreműködnek és szavaznak különösen: - az alkalmazandó eljárás fajtájára vonatkozó javaslattételben; - az ajánlati/részvételi felhívás összeállításában, véleményezésében; - a beszerzési eljárás dokumentációjának véleményezésében; - az ajánlattevők/részvételre jelentkezők által feltett beszerzési kérdések megválaszolásában; - az ajánlatok, kapcsolódó hiánypótlások, felvilágosítások, indoklások beszerzési szempontból történő bírálatában és értékelésében; - a beszerzési eljárás során a közbeszerzési jogszabályi rendelkezések betartásában. a jogi szakemberek közreműködnek és szavaznak különösen: - az ajánlati/részvételi felhívás anyagi jogi szempontú véleményezésében; - a beszerzési dokumentáció anyagi jogi szempontú véleményezésében; - az ajánlattevők/részvételre jelentkezők által feltett anyagi jogi jellegű kérdések megválaszolásában; - a dokumentáció részeként a szerződéstervezet kialakításában, véleményezésében; 4 - az ajánlatok/részvételi jelentkezések, kapcsolódó hiánypótlások, felvilágosítások, indoklások anyagi jogi szempontú bírálatában és értékelésében; - a beszerzési eljárással kapcsolatban keletkezett jogvita esetén Ajánlatkérő jogi szakmai képviseletének biztosításában (különösen a Közbeszerzési Döntőbizottság illetve bíróságok előtt); - a beszerzési eljárások során az anyagi jogi jogszabályi rendelkezések, normatív társasági utasítások betartásában. a gazdasági szakemberek közreműködnek és szavaznak különösen: - az ajánlati/részvételi felhívás gazdasági, pénzügyi alkalmassági kritériumainak meghatározásában; - az ajánlattételi dokumentáció a szerződéstervezetet is beleértve pénzügyi részének véleményezésében; - az ajánlattevők által feltett pénzügyi kérdések megválaszolásában; - az ajánlatkérő számára rendelkezésre álló fedezet meghatározásában; - az ajánlatok kapcsolódó hiánypótlások, felvilágosítások, indoklások pénzügyi szempontból történő bírálatában és értékelésében. 18. Valamennyi beszerzési, közbeszerzési eljárásban a bizottsági tagok megbízására a Vezérigazgató jogosult. 19. Amennyiben a bizottsági tagok névsora a Vezérigazgató által jóváhagyásra és aláírásra került, úgy a bizottsági tagok megbízólevelét a Vezérigazgatónak már nem kell aláírnia. 20. A beszerzési, közbeszerzési eljárásokban működő Előkészítő és Értékelő Bizottság bármely ülését megtarthatja -es egyeztetés formájában is.

5 21. Az Előkészítő és Értékelő Bizottság a munkája során a javaslatait egyszerű szavazattöbbség (összes szavazat 50 %-a + 1 szavazat) mellett hozza, szavazategyenlőség esetén az Előkészítő és Értékelő Bizottság Elnökének szavazata dönt. Az előkészítő/értékelő bizottsági tagok csak igen vagy nem szavazattal szavazhatnak, a tartózkodás nem megengedett. 22. Közbeszerzési eljárásokban a Közbeszerzési Hatóság által végzett hirdetményellenőrzés nyomán az eljárási anyagokban (felhívás, dokumentáció, szerződéstervezet) szükségessé váló módosításokat kifejezetten eltérő rendelkezés, döntés (pl. Alapítói Határozatban rögzített alapítói döntés) hiányában csak akkor kell a DHL szerinti döntéshozóval jóváhagyatni, amennyiben a hiánypótlás nyomán az alkalmassági követelmények, bírálati szempontok, szerződés időtartama, kötbérfeltételek, esetlegesen a beszerzés tárgya/mennyisége kapcsán válik szükségessé módosítás. Az Előkészítő és Értékelő Bizottság egyéb kérdésekben is jogosult a DHL szerinti döntéshozó döntését kérni az eljárási anyagok módosításával kapcsolatban. 23. A Forrásgazdának a beszerzési igényei bejelentését a jelen munkautasítás 2. számú melléklete szerinti igénybejelentő lapon köteles megtenni a START Beszerzés felé. 24. A nem közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó bizottsági tagi megbízólevél mintát jelen munkautasítás 3. számú melléklete tartalmazza. 25. A közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó bizottsági tagi megbízólevél mintáját jelen munkautasítás 4. számú melléklete tartalmazza. 4.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSITÁSOK, HATÁLYON KÍVŰL HELYEZÉSEK A jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben a Társaság normatív utasításainak rendelkezései irányadók, különös tekintettel az alábbiakban hivatkozott utasításokra: - a szerződéskötések rendjéről szóló 16/2011. (IX.20. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás; 5 - a MÁV-START Zrt. közbeszerzési szabályzatáról szóló 6/2012. (IV.03. MÁV-START Ért. 3.). VIG sz. vezérigazgatói utasítás; - a szerződések kontrolling, számviteli, pénzügyi felülvizsgálatának, valamint a szerződést biztosító jogintézmények, biztosítékok elfogadásának szabályairól szóló 4/2010. (V.14. MÁV-START Ért. 5.) ÁAVH. sz. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettesi utasítás; - a szakértői és tanácsadási szerződésekről szóló 36/2008. (VI.6. MÁV-START Ért. 11.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás; - a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III.20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói utasítás; - a cégjegyzés és cégképviselet rendjéről szóló 31/2008. (IV. 30. MÁV-START Ért. 8.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás. A jelen utasítás átmeneti időszakra tartalmaz rendelkezéseket, a MÁV Csoportszintű beszerzési utasításának kiadásáig. 5.0 HATÁLYBALÉPÉS Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba, azzal, hogy annak rendelkezéseit a hatálybalépését követően előkészítésre és lefolytatásra kerülő eljárásokban kell alkalmazni. 6.0 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: szerződés véleményezéséhez szükséges kérdéslista 2. számú melléklet: beszerzési igénybejelentő minta 3. számú melléklet: Előkészítő és Értékelő Bizottsági megbízólevél minta (nem közbeszerzési eljárásban) 4. számú melléklet: Előkészítő és Értékelő Bizottsági megbízólevél minta (közbeszerzési eljárásban) Zaránd György s.k. vezérigazgató

6 6 1. számú melléklet MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK, KIFEJTENDŐ TÉMÁK A válaszokat szabatos megfogalmazással, egész, kerek mondatokban szükséges megadni. Amennyiben valamely kérdés vonatkozásában nemleges a válasz, szükséges megindokolni ide nem értve azt az esetet, ha az adott szerződés tárgya, jellege alapján a szabályozás szükségessége fel sem merül (pl. könyvvizsgálói megbízási szerződés esetében a csomagolással kapcsolatos feltételek nem értelmezhetők), miért nem kell szabályozást rögzíteni az adott téma kapcsán. Amennyiben bármilyen, az alábbi kérdések, témák vonatkozásában releváns dokumentációval rendelkezik a szerződéskötő szervezeti egység, az(oka)t is szükséges átadni! Mi a szerződés tárgya? (A szerződés tárgyának pontos műszaki/szakmai meghatározása, részletes leírása.) Egyszeri teljesítésről van szó vagy egy bizonyos időtartamon belül kell folyamatosan/ütemezetten teljesíteni vagy egy keretmennyiség/keretösszeg terhére lehívások alapján történjen a teljesítés? Keretmennyiséget meghatározó szerződés esetén mennyi a keretmennyiség, keretösszeget meghatározó szerződés esetén a keretösszeg, illetve mennyi az opció (azaz a szerződéses mennyiségtől/keretösszegtől való százalékos eltérés) mértéke? Mi a szerződés időbeli hatálya? Határozott v. határozatlan idejű a szerződés? Ha határozott idejű, akkor mikor jár le? Mik a teljesítési határidők? Szükséges időbeli opció kikötése? (Ha részletekben történik a teljesítés szükséges meghatározni, hogy pontosan hány részletben, milyen ütemezésben.) Az összes releváns részlet leírása a teljesítés folyamata kapcsán keretszerződés esetén kifejezetten részletesen szükséges e paraméterek meghatározása (pl. lehívás menete, tartalma, ki, kit, mikor, hogyan értesít; e személy mikor, hogyan, ki részére küld visszaigazolást; mi történik, ha bármelyik elmarad, stb.) Mi(k) a teljesítési hely(ek)? Mik a teljesítés elfogadásának/átadás-átvételnek a szabályai.

7 Mi alapján és mikor kerül kiállításra teljesítésigazolás, vagy bármilyen más, a teljesítés elismerését alátámasztó okirat, igazolás, bizonylat, dokumentum, mely alapján az arra jogosult számlázhat? 7 Mi az elszámolás módja? Lehetséges-e részszámla benyújtása. Amennyiben igen, a részszámla benyújtásának feltételei, stb. Sor kerül-e előleg fizetésére. Igényel-e a MÁV-START Zrt. bármilyen biztosítékot a szerződő partnertől? Azon tételek felsorolása, melyeket a fizetendő díjazás nem tartalmaz, azaz azon költségtételek meghatározása, melyeket a MÁV-START Zrt. visel. (Ez azon a feltételezésen alapszik, hogy minden költség, mely nem kifejezetten a MÁV- START Zrt. költsége, a szerződő partnert terheli.) Rögzítendő, hogy a díjazás milyen egyéb tételeket foglal magában (pl. jótállás, szoftverkövetés, szerződi jogok ellenértéke). Van-e jótállás és annak mi a terjedelme, tartalma (pl. időtartama; kijavítási, kicserélési kötelezettség; ezek határidői, szabályai; az értesítések). Az alvállalkozók igénybevételével kapcsolatos speciális feltételek. A szerződés felmondásával kapcsolatos elvárások (pl. rendes felmondás jogának kikötése, rendes felmondás ideje; rendkívüli felmondás esetei; elállási jog kikötésének szükségessége). A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel (különösen a kötbérekkel) kapcsolatos elvárások (az elvárt kötbértípusokat, a kötbéralapot és mértéket a szerződéskötő szervezetnek kell meghatározni). Amennyiben a konkrét mértéket a szerződéskötő szervezet nem tudja meghatározni, meghatározandó, hogy mit tekint a teljesítés során kritikus pontnak, pl. mit tekint releváns késedelemnek (napot, órát, egy-egy rész hibás teljesítése befolyásolja-e a szerződés egyéb pontjainak teljesíthetőségét, stb.).

8 Szerzői vagyoni jogokat érint-e a szerződés? Kapcsolódik-e a szerződéshez valamilyen (pl. árubeszerzés esetén a termékkel együtt) leszállítandó szoftver, dokumentáció, stb. Ha igen, akkor mik ezek és milyen mértékű felhasználási jogot kívánunk azok vonatkozásában szerezni? 8 Szükséges-e más hatóság/szerv/személy engedélyének, jóváhagyásának beszerzése a szerződéskötéshez? Szállítási szerződés esetén ki kell továbbá térni az alábbiakra: A szállítás milyen INCOTERMS paritás szerint történik? Fennáll-e speciális szállítási/csomagolási igény? Hogyan és milyen szabályok szerint történik a leszállított eszközök/termékek mennyiségi és minőségi átvétele (pl. mintavételezés, tételes vizsgálat), milyen dokumentumok átadására kerül sor? Mi történik, ha hibás termékeket/eszközöket szállít és ezt az átvételkor felismeri az átvevő (pl. sorozathiba esetén mindent elszállít, csak a hibásakat szállítja el, mikorra köteles megfelelő termékeket/eszközöket hozni)? Vállalkozási szerződés esetén ki kell továbbá térni az alábbiakra: Hogyan történik az átadás-átvétel (pl. próbaüzem szabályai)? Többletmunka, pótmunkára vonatkozó szabályok meghatározása, esetlegesen pótmunkára vonatkozóan keret meghatározása. Építési szerződés esetén ki kell továbbá térni az alábbiakra: Milyenek a tulajdoni viszonyok? Építési engedélyköteles tevékenységről van-e szó? Teljesítés ütemezése, átadás-átvétel speciális szabályai. Egyebek A szerződés szempontjából releváns egyéb körülmények.

9 9 2. számú melléklet MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt Budapest, Könyves Kálmán krt Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) Fax: (1) Webcím: Beszerzés részére HELYBEN Iktatószám:../201./START TÁRGY: beszerzési igény bejelentése Előadó:.. Telefon:.. BESZERZÉSI IGÉNYBEJELENTŐ 1) Beszerzést kezdeményező Szervezet: 2) Forrásgazda Szervezet: 3) Beszerzés tárgya: (rövid leírás) Árubeszerzés[ ] Szolgáltatás megrendelés[ ] Építési beruházás[ ] Ezek valamilyen kombinációja: [ ].. 4) A beszerzés tárgyának részletes kifejtése, szükségességének indokolása, előzmények:. 5) A beszerzésre vonatkozó jogi kizárólagosság vagy műszaki-technikai sajátosság bemutatása (amennyiben van ilyen, ebben az esetben az ezt megalapozó dokumentumok csatolása kötelező!):. 6) A beszerzés a MÁV-START Zrt. éves beszerzési tervében az alábbi soron és megnevezéssel, becsült értékkel szerepel:. 7) A beszerzés becsült értéke: nettó Ft. (a mindenkor hatályos Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani, a törvény hatálya alá nem tartozó szerződések esetében is) 8) Szerződéskötés tervezett dátuma:. 9) A szerződés időtartama: (határozott időtartam esetében konkrét időtartamot kérünk megadni, határozatlan időtartamú szerződés kivételes esetben lehetséges, ekkor külön indoklás szükséges) 10) Jelen beszerzés a közszolgáltatói tevékenységgel nem függ össze, klasszikus ajánlatkérőként kell eljárni [ ] összefügg, közszolgáltatóként kell eljárni [ ] Közszolgáltató összefüggés esetében annak indoklása:..

10 10 11) Egybeszámítási kötelezettség fennállása esetén annak részletezése:.. 12) A Forrásgazda Szervezet részéről kijelölt, az eljárás Előkészítő és Értékelő Bizottság javasolt elnökének neve, beosztása, elérhetősége:. 13) A beszerzés/eljárás egyéb körülményeinek ismertetése:. A fentiek alapján kérem a beszerzési eljárás indításának engedélyezését. Dátum: Beszerzést kezdeményező szervezet vezetője (név és pozíció megjelölésével) A beszerzési eljárás indításával egyetértek/nem értek egyet: Dátum: Forrásgazda Szervezet vezetője (név és pozíció megjelölésével) A MÁV-START Zrt. Beszerzés rendelkezése az eljárásra vonatkozóan: 1. Az eljárás indításával egyetértek/ nem értek egyet. Amennyiben nem, annak oka: 2. Az eljárás fajtája: Klasszikus ajánlatkérőként eljárva, amennyiben a beszerzés értéke nettó, 200 ezer Ft-5 M Ft közötti: min. 3 ajánlatkéréses [ ] 5-8 M Ft közötti: nyílt beszerzési eljárást [ ] 8 M Ft-tól: közbeszerzési eljárás [ ]

11 11 Közszolgáltatóként eljárva, amennyiben a beszerzési értéke nettó, 200 ezer Ft-5 M Ft közötti: min 3 ajánlatkéréses [ ] 5-50 M Ft-ig: nyílt beszerzési eljárás [ ] 50 M Ft-tól: közbeszerzési eljárás [ ] 3. Közbeszerzési eljárás esetén az eljárás fajtája: Nemzeti [ ] Közösségi [ ] Tárgyalásos [ ] Nyílt [ ] Meghívásos [ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos [ ], amelynek jogalapja:.. 4. Nem közbeszerzési eljárás esetén az ajánlattételre felkérendő ajánlattevők minimális száma: 5. MÁV-START Zrt. Beszerzés részéről kijelölt felelős kapcsolattartó: 6. Egyéb rendelkezések: Dátum: MÁV-START Zrt. Beszerzés vezetője

12 12 3. számú melléklet MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt Budapest, Könyves Kálmán krt Postacím: 1940 Budapest MEGBÍZÓLEVÉL Megbízott neve:.. (MÁV-START Zrt... [szervezet megnevezése]) A pályázat tárgya: A MÁV-START Zrt. Vezérigazgatójának /./START számú jóváhagyása alapján a fenti tárgyú pályázat Előkészítő és Értékelő bizottsági tagi megbízását ezennel elfogadom, továbbá kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban megfogalmazott összeférhetetlenség nem áll fenn. [A beszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba nem vonható be a beszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetőleg az olyan személy vagy szervezet, aki, illetőleg amely a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja; c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik; d) az a) c) pont szerinti személy hozzátartozója (hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott személy).] A jelen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatban tudomásomra jutott, a Ptk. 2:47. -ában meghatározott, üzleti titoknak minősülő minden adatot, információt üzleti titokként kezelem, a beszerzési eljárással kapcsolatos tudomásomra jutott adatokat, tényeket, titkokat megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom. Kijelentem, hogy bizalmasan kezelem az ajánlatok tartalmát. Tudomásul veszem, hogy csak az ajánlattevő előzetes hozzájárulásával közölhető harmadik személlyel a jelentkezés / ajánlat egésze, vagy részletei. Kijelentem továbbá, hogy szigorúan bizalmasan kezelek minden, az értékeléssel kapcsolatos, illetve ennek során tudomásomra jutott adatot, tényt és információt. Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának, és a titoktartási kötelezettségem megszegésének jogkövetkezményeiről. Kijelentem, hogy a beszerzéssel kapcsolatos feladataimat, kötelezettségeimet, és a felelősségemet ismerem, és kijelentem, hogy a feladataimnak a legjobb tudásom és képességem szerint eleget teszek. Elismerem és tudomásul veszem, hogy a feladataim, kötelezettségeim vétkes megszegésével okozott károkért kártérítési felelősséggel tartozom. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen teszem. Tudomásul veszem, hogy az előkészítő és értékelő bizottság tagjaként a vonatkozó jogszabályokban és társasági utasításokban meghatározott feladatok, kötelezettségek, és felelősségek terhelnek. Budapest, megbízott aláírása

13 13 4. számú melléklet MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt Budapest, Könyves K. krt Telefon (1) Fax: (1) Webcím: MEGBÍZÓLEVÉL Megbízott neve:... (MÁV-START Zrt.. [szervezeti egység]) Közbeszerzési eljárás tárgya: A MÁV-START Zrt. Vezérigazgatójának /./START számú jóváhagyása alapján a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás Előkészítő és Értékelő bizottsági tagi megbízását ezennel elfogadom, továbbá a Kbt. 24. (4) bekezdése értelmében kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. hivatkozott rendelkezésében megfogalmazott összeférhetetlenség nem áll fenn. Tudomásul veszem, hogy az Előkészítő és Értékelő Bizottság tagjaként a Kbt-ben, és a Társaság közbeszerzési szabályzatában és a vonatkozó utasításokban meghatározott feladatok, kötelezettségek, és felelősségek terhelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen megbízólevélben foglalt feladatokkal kapcsolatban személyemre nézve összeférhetetlenségi ok áll fenn, úgy köteles vagyok ezt a tényt azonnal jelezni a döntéshozónak. A jelen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban tudomásomra jutott, a Ptk. 2:47. -ában meghatározott, üzleti titoknak minősülő minden adatot, információt üzleti titokként kezelem, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos tudomásomra jutott adatokat, tényeket, titkokat megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom. Kijelentem, hogy bizalmasan kezelem az ajánlatok (részvételre jelentkezés) tartalmát. Tudomásul veszem, hogy csak az ajánlattevő előzetes hozzájárulásával közölhető harmadik személlyel a jelentkezés / ajánlat egésze, vagy részletei, kivéve, ha erre a Kbt. felhatalmazást ad. Kijelentem továbbá, hogy szigorúan bizalmasan kezelek minden, az értékeléssel kapcsolatos, illetve ennek során tudomásomra jutott adatot, tényt és információt. Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának, és a titoktartási kötelezettségem megszegésének jogkövetkezményeiről. Kijelentem, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos feladataimat, kötelezettségeimet, és a felelősségemet ismerem, és kijelentem, hogy a feladataimnak a legjobb tudásom és képességem szerint eleget teszek. Kijelentem továbbá, hogy a Társaság közbeszerzési szabályzatát és a kapcsolódó utasításokat ismerem, az azokban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek és hatályosnak elismerem. Elismerem és tudomásul veszem, hogy a feladataim, kötelezettségeim vétkes megszegésével okozott károkért kártérítési felelősséggel tartozom. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen teszem. Budapest, megbízott aláírása

14 14 Szerkeszti: MÁV-START Zrt. Kabinet Felelős kiadó: Zaránd György vezérigazgató

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. Tel: 37/372-025 Fax: 37/ 372-018 e-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu Kivonat Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÁLTAL A SZERENCSEJÁTÉKOK ÉS SPORTFOGADÁSOK INTERNETEN TÖRTÉNİ SZERVEZÉSÉRE ALKALMAS INFORMATIKAI RENDSZER SZÁLLÍTÁSÁRA KIÍRT

A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÁLTAL A SZERENCSEJÁTÉKOK ÉS SPORTFOGADÁSOK INTERNETEN TÖRTÉNİ SZERVEZÉSÉRE ALKALMAS INFORMATIKAI RENDSZER SZÁLLÍTÁSÁRA KIÍRT A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÁLTAL A SZERENCSEJÁTÉKOK ÉS SPORTFOGADÁSOK INTERNETEN TÖRTÉNİ SZERVEZÉSÉRE ALKALMAS INFORMATIKAI RENDSZER SZÁLLÍTÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSA A Szerencsejáték Zrt. a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg a közöttük létrejött jogviszony a megrendelés elfogadásával (írásban történő visszaigazolásával) jön

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Ötvöskónyi Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2012. (...) számú határozatával

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.) REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS a Megbízási szerződés a Városi épített örökség

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. (szerződésminta)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. (szerződésminta) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (szerződésminta) amely létrejött egyrészről Ügyfél megnevezése (név, cégnév): Ügyfél nyilvántartási száma: Ügyfél adószáma: Ügyfél bankszámlaszáma: Ügyfél székhelye: Képviselő neve,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/664-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzata és intézményei

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2016. január

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Tartalomjegyzék Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014)... 3 I.

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák a Honlapkészítő Kft. (székhely: 1125 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Klasszikus életbiztosítások általános és különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14)....3 I. A biztosítási

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Harkány Város Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére a 2016 évre vonatkozóan

TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére a 2016 évre vonatkozóan KISGYÖRGY ILONA Bejegyzett okleveles könyvvizsgáló Magyar Könyvvizsgálói Kamara *006901* Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd, Szent István tér 1. TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004)

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a fővállalkozó, tervező (továbbiakban: Biztosított) helyett, a jelen szerződésben meghatározott

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2016.05.13. Iktatószám: 5370/2016 CPV Kód: 60100000-9 Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Közzététel dátuma: 2016.05.13. Iktatószám: 5370/2016 CPV Kód: 60100000-9 Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL - "A TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program című projekthez kapcsolódóan buszos személyszállító beszerzése" Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/55

Részletesebben

-biztonsági kamera rendszer kiépítése-

-biztonsági kamera rendszer kiépítése- A Szegedi Közlekedési Kft, mint Ajánlatkérő, felhívást tesz közzé ajánlattételre Szeged Repülőtér biztonságtechnikai fejlesztések beszerzési eljárás ajánlattételi felhívására az alábbi rész vonatkozásában

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz. Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.: 17664 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere ÁSZF Jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek a http://www.iraspszichologia.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal), illetve az általa nyújtott Termékek és Szolgáltatások igénybevételét, használatát

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT National Ambulance Service AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT National Ambulance Service AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT National Ambulance Service Főigazgató H-1055 Budapest, V. Markó u. 22. 1395 Budap est, P f. 4 26. +36 (1) 465-202 6 Fax +36 (1) 320-915 3 www.men tok.hu Tárgy: ajánlattételi felhívás

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére Üdvözöljük a IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813; adószám:

Részletesebben

1. A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET TÁRGYA

1. A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET TÁRGYA Szakmai Felelősségbiztosítás Ügyvédek részére A biztosítást az AIG Europe Limited nyújtja. Angliában és Walesben bejegyezte a Registrar of Companies. Cégjegyzékszáma: 01486260. Székhelye: AIG Building,

Részletesebben

Allianz Otthonbiztosítás Plusz Otthonbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek

Allianz Otthonbiztosítás Plusz Otthonbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek www.allianz.hu Allianz Otthonbiztosítás Plusz Otthonbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek 1 / 88 Tartalomjegyzék Allianz Otthonbiztosítás Plusz...5 Ismertető...5 Vagyonbiztosítási események

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Jelentkezési lap. magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap. magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Adószáma: Nyilvántartási száma: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S

A J Á N L A T K É R É S A J Á N L A T K É R É S Tisztelt Ajánlattevő! A (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/239-1/2011/I. Üi.: Gila Gyöngyi Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Juhász László Egyéni Vállalkozó (székhelye: H-6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200. adószáma: 43649220-2-23,

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * "^^Mmv & *

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * ^^Mmv & * ;Í=..;A;-1Í>Í ÍIJ-.'ÍÍ^S vív. ;0..ij!(íí^ítf{(ó'i" 107 Ügyiratszám: / " ^ 2 0 ^ } ^ (^bo (^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet í Pö 005/06 -- _ N : 2013 AUG 15 A - HM? tpföifeh

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V06 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11)

Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11) Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11) Hatályos: 2011. április 1-jétől Nysz.: 14588 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója...

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSHEZ 1. Általános rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ETS

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

Á L T A L Á N O S F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S F E L T É T E L E K A Családfő Biztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei I. Á LTALÁNOS FELTÉTELEK A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási díj ellenében

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

Cor@Net Távközlési Zrt.

Cor@Net Távközlési Zrt. Cor@Net Távközlési Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama A személyes adatok kezelésének jogi háttere

Részletesebben