Közzététel: Shell üzemanyagkártya ÁKM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM"

Átírás

1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap alapján létrejött, az általános szerződéses feltételeket tartalmazó Általános Kártyahasználati Megállapodásban (továbbiakban: ÁKM), valamint a Felhasználóval egyedileg megkötött Kereskedelmi Feltételekben rögzített rendelkezéseket tartalmazza Shell üzemanyagkártya: jelenti a Shell Hungary zrt. által kibocsátott, tulajdonában lévő "Shell" szolgáltatási szimbólummal ellátott üzemanyagkártyát, amelyet a Shell Hungary zrt. a Felhasználó birtokába és használatába ad, a jelen megállapodás időtartamára. A Shell üzemanyagkártya fajtáinak felsorolását jelen megállapodás 3.1. pontja tartalmazza Felhasználó: jelenti azt a magyar cégnyilvántartásba bevezetett gazdasági társaságot, egyéni vállalkozót, a magyar jogszabályok szerint létrehozott egyéb polgári jogi csoportot, társulást, amely a jelen szerződés aláírása folytán a Shellel a Shell üzemanyagkártya használatára vonatkozóan szerződéses jogviszonyra lépett Elfogadóhely: jelenti azt a Shell szolgáltatási szimbólummal ellátott kereskedelmi egységet, ahol a vételezett termék, illetve szolgáltatás ellenértéke a Shell üzemanyagkártya útján kiegyenlíthető Termék: jelenti azt az árut, amely az elfogadóhelyen a Shell üzemanyagkártya útján vételezhető. Jelen szerződés aláírásakor vételezhető termékek körének felsorolását a pont tartalmazza, az ott megjelölt kártyakategóriák szerinti megszorításokkal Shell szolgáltatás: jelenti azt a szolgáltatást, illetve terméket, amelyet a Shell márkajelezéssel ellátott elfogadó helyen lehet igénybe venni Idegen szolgáltatás: jelenti azt a szolgáltatást, illetve terméket, amelyet nem a Shell márkajelzéssel ellátott elfogadó helyen lehet igénybe venni, valamint a Shell által más személy megbízásából nyújtott szolgáltatást, így különösen útdíj fizetés biztosítása Szolgáltató: jelenti azt a harmadik személyt, aki az idegen szolgáltatást nyújtja. Szolgáltatónak minősül az a harmadik személy is, aki terméket érékesít nem Shell márkajelzésű elfogadóhelyen Vételezés: jelenti azt a folyamatot, amely során az Shell üzemanyagkártyával az elfogadóhelyen üzemanyagot, más forgalmazott terméket vásárolnak, vagy szolgáltatást vesznek igénybe. 1

2 Bizonylat: jelenti azt az elismervényt, amelyet a Felhasználó a vételezésről kiállított nyugtával együtt kézhez vesz, és amely azt igazolja, hogy a Shell üzemanyagkártya az elfogadóhelyen elfogadásra került Nap: Minden esetben, amikor jelen szerződés nap -ot említ, azon a Felek naptári napot értenek, hacsak a szerződés ettől kifejezetten eltérően nem rendelkezik Ár: a vételezés szerinti elfogadóhelyen a vételezés időpontjában érvényes bruttó kiskereskedelmi árat jelenti, kivéve, ha a Felek ettől eltérően állapodnak meg Kereskedelmi Feltételek: az ÁKM-hez tartozó azt kiegészítő és/vagy módosító megállapodás, amely valamennyi az általánostól eltérő szabályt, és az adott Felhasználóra vonatkozó konkrét adatokat tartalmazza. Mind a Kereskedelmi Feltételek mind pedig az ÁKM is csak egymásra tekintettel és együtt érvényesek Vásárlási keretösszeg: A Felhasználó által megadott adatok, és/vagy nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján a Shell vagy harmadik személy által végzett bonitás vizsgálat és/ vagy amennyiben a Shell biztosítékot is kér a Felhasználótól, akkor a Felhasználó által nyújtott biztosíték eredményeként a Shell által megállapított forintban kifejezett összeghatár, amelynek eléréséig a Shell biztosítja a megállapodás pontjában meghatározott előlegezést. A vásárlási keretösszeg kizárólag tájékoztatásul szolgál a felek részére, a Felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatások értékéről, és nem jelenti azt, hogy a Felhasználó kártyái automatikusan tiltásra kerülnek az összeg túllépése esetén. A vásárlási keretösszeg mértékét a Shell a Felhasználó egyidejű értesítése mellett saját belátása szerint módosíthatja, megszüntetheti annak a jelen ÁKM-ben rögzített valamennyi következménye mellett. A vásárlási keretösszeg összeghatárát a Shell úgy határozza meg, hogy az tartalmazza mind a már kiszámlázott és a még ki nem számlázott, de a rendszerben már nyilvántartott vételezések ellenértékét OLA: A Shell Hungary zrt. által működtetett online engedélyező rendszer, amely a Shell Hungary zrt által kibocsátott Shell üzemanyagkártyákkal, vételezések monitorozásával, illetve limitek megadásával korlátozza az állomási Shell üzemanyagkártya használatot. A rendszer működésének földrajzi kiterjesztése folyamatosan történik vásárlási limit: Egy napokban meghatározott időszakra vonatkozó összeg, melyet a Felhasználó a Shell üzemanyagkártyájával, az OLA által ellenőrzött vásárlásai során a fenti időszak alatt maximálisan igénybe vehet, az ezt meghaladó vásárlásokat az euroshell rendszer nem teszi lehetővé Megrendelőlap: a Shell által kiállított papíron/elektronikusan elküldött formanyomtatvány, amelyet a Felhasználó aláír, és rögzíti hogy milyen kártya fajtát, kártya kategóriát és milyen egyéni beállításokat kíván megrendelni és ez alapján a Megállapodásban rögzíteni egyedi limitengedély: a Megrendelőlapon rögzített korlátozásoktól történő, meghatározott/határozatlan időre szóló, egyedi eltérést biztosító papíron/elektronikusan elküldött formanyomtatvány, amelyen a Felhasználó a Megállapodástól különböző egyedi eltérést rögzíthet a Megállapodás módosítása nélkül. 2

3 Felhasználó euroshell számlája: a Shell rendszerében nyilvántartott számla, amely számlán a Shell a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások ellenértékét, illetve a nevére beérkező összegeket úgy mint külföldi áfa visszatérítés - nyilvántartja, jóváírja, illetve kompenzálja a Felhasználó egyéb tartozásaival. Ettől eltérő rendelkezésekre a Shell csak a Felhasználóval való megállapodás alapján jogosult euroshell honlap a Shell által megadott, című internetes oldal Online Szolgáltatások (Shell Card Online) a Shell honlapon keresztül elérhető online rendszer, amely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza többek között: kártyarendelés, az elveszett kártyák bejelentése, tranzakciós riportok lekérése, számlaösszesítők, -ben történő figyelmeztetések, közúti e-szolgáltatások, és a kártya használatához kapcsolódó egyéb online szolgáltatások. A szolgáltatások mindenkor aktuális, teljes körű listáját és részletezését az euroshell honlapon találja meg Közúti e-szolgáltatás a Shell által kínált online szolgáltatás, amelynek segítéségével a Felhasználó harmadik felek szolgáltatásaira tud regisztrálni A jogviszony lényege A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt szabályok szerint a Felhasználó az elfogadóhelyen vásárolt termék, és/vagy az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét jogosult az általa igényelt és birtokába adott Shell üzemanyagkártyával teljesíteni. A Shell a vételezések alapján kiállított euroshell számla határidőben történő teljesítéséig a Felhasználó számára a termék vételárát illetve a szolgáltatás díját előlegezi Felhasználó a vételezések alapján a Shell által kiállított számlában megjelölt ellenértéket határidőben vállalja megfizetni. A Shell üzemanyagkártya használat szabályaiból következően, a Felhasználó a számára a Shell által használatba adott Shell üzemanyagkártyával bárki által történő vételezések ellenértékét is köteles a megállapodásban rögzített kivételektől eltekintve megfizetni. -*-*-*-*-*-*-*-*-*- 2. A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE ÉS HATÁLYA 2.1. Jelen megállapodás a hozzá tartozó Kereskedelmi Feltételeken meghatározott időben vagyis a Shell képviselői általi aláírás napján jön létre, és az alábbi feltételek együttes megléte esetén lép hatályba: a) amennyiben a felek ebben megállapodtak, akkor a Kereskedelmi Feltételeken meghatározott konkrét biztosíték Shell által történő elfogadásával, b) a Felhasználó által aláírt és a Shell részére visszaküldött szerződéseknek a Shell által érkezett bélyegzőn szereplő dátum napján lép hatályba.. A kártyák átadására a szerződés hatályba lépését követően kerül sor. 3

4 2.2. Területi hatály Jelen szerződés alapján a Felhasználó birtokában lévő Shell üzemanyagkártya az alább a 3.1. pontban meghatározott kártyafajta korlátozások szerint, Magyarországon használható: 2.3. Tárgyi hatály Jelen szerződés kiterjed minden elfogadóhelyen, kiskereskedelmi úton forgalmazott termékre, és egyéb igénybe vehető szolgáltatásra. A szerződéses jogviszony folyamán a szolgáltatók és a szolgáltatások köre módosulhat, amelyről a Shell a Felhasználót külön értesíti Személyi hatály Jelen szerződés személyi hatálya alá tartozik a Shell Hungary zrt., a Felhasználó, a Shell üzemanyagkártya mindenkori birtokosa függetlenül a használat jogcímétől valamint a szolgáltató Időbeli hatály A szerződés határozatlan ideig tart, hacsak a felek a Kereskedelmi Feltételeken ettől eltérően nem rendelkeznek. 3. A SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA ÉS A VÉTELEZÉS SZABÁLYAI 3.1. A Shell üzemanyagkártya fajtái A Shell üzemanyagkártya az alábbi fajták és kategóriák szerint kerül kibocsátásra A Shell üzemanyagkártya fajtái: névre szóló kártya, melynek esetében kizárólag a Shell üzemanyagkártyán nyomtatott betűvel rögzített természetes személy jogosult azt használni, a kártya hátoldalán feltüntetett aláírás-mintával megegyező aláírás bizonylaton történő jegyzése útján. A kártya kizárólag az aláírás-mintával együtt érvényes rendszámra szóló kártya, melynek esetében a Shell üzemanyagkártyán a gépjármű rendszáma dombornyomással feltüntetésre kerül. A rendszámra szóló Shell üzemanyagkártyával történő vételezés kizárólag abban az esetben szerződésszerű, amennyiben azt a rajta feltüntetett rendszámú gépjárműhöz használja a Felhasználó. Kétség esetén a Shell vélelmezi, hogy a kártyát a rajta feltüntetett rendszámú gépjárműhöz kapcsolódva használták. Az ellenkező bizonyítása a Felhasználó feladata OPEN kártya, melynek esetében a Shell üzemanyagkártya mindenkori birtokosa, bármely rendszámú gépjárműhöz kapcsolódó vételezésnél a kártyát felhasználhatja; ebben az esetben semmilyen a jelen szerződéses pontban fentebb szabályozott megszorítás nincs. 4

5 A Felhasználó különböző kártya kategóriák közül választhat, az egyes kategóriák különféle termékek vételezésére jogosítják fel a Felhasználót. A Felhasználó által igényelt kártya kategória a Megrendelőlapon kerül rögzítésre A Shell üzemanyagkártyához további, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások kapcsolódhatnak, amelyeknek részletes leírása és az igénybe vétel feltételei az euroshell.hu internetes oldalon megtalálhatóak 3.2. A Shell üzemanyagkártya kibocsátása Felhasználó Shell üzemanyagkártya igényléséhez kártyamegrendelés elnevezésű nyomtatványt tölt ki. A kártyamegrendelés aláírásával Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a Shell ellenőrizze. Shellnek jogában áll a kártyaigénylést indokolás nélkül visszautasítani A Felhasználó a kártyát sima postai küldeményként kapja meg, legkésőbb a kártyamegrendelés elfogadásától számított 7 naptári napon belül Amennyiben a Felhasználó nem kapja meg 7 naptári napon belül a kártyát, abban az esetben ezt haladéktalanul jeleznie kell a Shell felé, ennek elmaradása esetén az esetleges károkért a Shell nem vállal felelősséget, az ebből eredő valamennyi kockázatot a Felhasználó viseli, és a Shell a kártyát a Felhasználó részére átadottnak tekinti. A Felhasználó a megállapodás aláírásával elfogadja, hogy a küldeményeket a Shell kizárólag a Felhasználó székhelyére, illetve a Megállapodásban rögzített telephelyére és számlázási címére küldi el. Amennyiben a fenti címekben változás következik be, akkor a módosulás kizárólag a Felhasználó cégszerűen aláírt értesítésének a Shellhez történt beérkezését követően hatályosul a Shell felé A Shell üzemanyagkártya mágnes-csíkkal, kártyaszámmal és titkos azonosítószámmal (a továbbiakban: PIN kód) rendelkezik. A Felhasználó a Shelltől lezárt borítékban, kizárólag az adott kártyához tartozó PIN kódot kap. (Abban az esetben, ha a Felhasználó azt a lehetőséget választotta, hogy a Shell küldjön a részére PIN kódot. Erre vonatkozó további szabályokat ld. alább a pontot.). A Felhasználó vállalja, hogy a PIN kódot titkosan kezeli és csak a Shell üzemanyagkártya használatára jogosult személlyel közli. A Felhasználó köteles a PIN kódot megjegyezni, és az azt rögzítő írásos dokumentumot megsemmisíteni, és az semmilyen egyéb írásos formában nem őrizhető meg A PIN kódot vagy a Felhasználó adja meg a Shell Card Online-on keresztül, vagy a Shell küldi meg a Felhasználó részére. Amennyiben a Felhasználó maga adja meg a PIN kódot, akkor biztonsági okokból minden kártyához más, megfelelő biztonsági szintű PIN kódot köteles megadni. A Shell nem felel a helytelen PIN kód megadással, használattal összefüggésben keletkezett károkért, és fenntartja megának a jogot, hogy letiltsa a PIN kód Felhasználó általi megadását, ha azzal kapcsolatban bármilyen szerződésszegést észlel A kártyák átruházása, másolása tilos. A Felhasználó köteles ezt a szabályt valamennyi kártyabirtokossal betartatni A Shell üzemanyagkártya érvényessége 5

6 Az euroshell Card kártya a kiállítás napjától kezdődően a kártyán feltüntetett érvényességi idő (hónap/év) hónapja utolsó napjának 24. órájáig érvényes. AShell üzemanyagkártyát érvényességének lejárata előtt le kell cserélni, a lejárati időt követően az Shell üzemanyagkártya nem használható. A kártya érvényességének lejárata előtt kivéve a Felhasználó ellenkező, írásos rendelkezése esetén a Shell automatikusan újabb Shell üzemanyagkártyát készít, amelyet a Felhasználó részére átad Amennyiben a Felhasználó 3 (három) hónapon keresztül a birtokában lévő Shell üzemanyagkártyát nem használja, és ezt követően a kártya érvényessége lejár, és nem kívánja a kártya érvényességének a meghosszabbítását, akkor a Shell nem készít újabb Shell üzemanyagkártyát a Felhasználó részére A lejárt euroshell Card kártyát a Felhasználó köteles megsemmisíteni, és ennek keretében a Shell üzemanyagkártya mágnes csíkját elvágni A Shell üzemanyagkártya használat szabályai a vételezés során A Shell üzemanyagkártya használatakor a PIN kód helyes begépelése szükséges az elfogadóhelyen található, kizárólag erre alkalmas kód-leolvasó (továbbiakban: kódleolvasó) berendezésbe, abból a célból, hogy a Felhasználó az aktuális vételezést teljesíteni tudja. A PIN kód beütésével egyidejűleg a kártya használója igazolja a vételezést. A Shell vélelmezi, hogy a PIN kódot ismerő személy minden esetben jogosult a kártya használatára. Az ellenkező bizonyítása a Felhasználó feladata. Felhasználó vállalja, hogy amennyiben technikai okok miatt a PIN kód betáplálása a kód-leolvasóba nem lehetséges a vételezett termék és szolgáltatás ellenértékét az elfogadóhelyen készpénzben vagy készpénzt helyettesítő eszközzel kiegyenlíti Azokon az elfogadóhelyeken, ahol kézi kártyaelfogadás vagy PIN kód nélküli gépi elfogadás történik, a Felhasználó a vételezést aláírásával igazolja A Shell rögzíti, hogy rendszámra szóló Shell üzemanyagkártya esetében az Elfogadóhely bármely dolgozójának jogában áll a PIN kód helyes használata ellenére is ellenőrizni azt, hogy a vételezés a Shell üzemanyagkártyán megjelölt rendszámú gépjárművel történt-e. Az Elfogadóhelynek jogában áll megtagadni az Shell üzemanyagkártya elfogadását abban az esetben, ha a gépjármű rendszáma és a kártyán szereplő rendszám nem azonos. Ebben az esetben a vételezést készpénzben vagy készpénzt helyettesítő eszközzel kell kiegyenlíteni A Shell rögzíti, hogy névre szóló Shell üzemanyagkártya esetében az Elfogadóhely bármely dolgozója ellenőrizheti arcképes igazolvány elkérésével is azt, hogy a vételezést a Shell üzemanyagkártyán megjelölt természetes személy hajtotta végre. A nem jogosult általi vételezést az Elfogadóhely megtagadhatja. Ebben az esetben a vételezést készpénzben vagy készpénzt helyettesítő eszközzel kell kiegyenlíteni Az Elfogadóhely a fentieken túlmenően jogosult megtagadni a Shell üzemanyagkártya elfogadását az alábbi esetekben is: az Shell üzemanyagkártya tiltólistán szerepel; az Shell üzemanyagkártya érvényessége lejárt; az Shell üzemanyagkártya külsőre szemmel láthatóan megváltozott, vagy sérült; 6

7 visszaélés gyanúja esetén, a vételezés a Megállapodásban az OLA-ra figyelemmel megjelölt korlátozások valamelyikébe ütközik, az adott kártyakategóriával nem vételezhető termék, illetve szolgáltatás vételezését kezdeményezi a Felhasználó. A fenti esetekben is köteles Felhasználó a vételezést készpénzben kiegyenlíteni. A fenti korlátozások bevezetése a Felhasználó biztonsága érdekében történik, ebből következően a Shell nem vállal felelőséget azért, ha az Elfogadóhely a Shell üzemanyagkártya elfogadását ezekben az esetekben megtagadja A PIN kód beütését követően az Shell üzemanyagkártya használója az átadott bizonylatot köteles minden esetben aláírni. A bizonylat általában tartalmazza a Shell üzemanyagkártya útján vételezett termékek és szolgáltatások körét. Amennyiben a vételezett termék és/vagy szolgáltatás megnevezését nem tartalmazza a bizonylat, a Shell illetve a szolgáltató a Felhasználó részére ún. szállítójegyzéket ad át, amely a fenti adatokat részletesen tartalmazza A Shell egy adott naptári időszakon belül a Shell üzemanyagkártyával és Felhasználónként a végrehajtható vételezések számát, összegét és a sikertelen próbálkozások számát korlátozza. A korlátozás értékhatárok és tranzakciós számok meghatározását is jelenti. A fenti korlátozások egymástól függetlenül, párhuzamosan is alkalmazandóak. A korlátozás tartalma kártyatípusonként, Felhasználónként eltérő lehet. A korlátozások és tranzakciók számának a megállapítására minden esetben a normál fogyasztás alapján és ezzel az átlagos üzemanyag felhasználást figyelembe véve kerül sor, a kártya biztonságos használatának érdekében. A Shell a nem üzemanyag termékek és szolgáltatások vételezését is korlátozza Ezen korlátozásokat a Shell egyoldalúan megváltoztathatja. Ezek a korlátozások kizárólag az OLA rendszerben végrehajtott tranzakciók esetén érvényesek. Amennyiben a tranzakciók nem az OLA rendszeren keresztül kerülnek végrehatásra, a fent felsoroltaktól eltérő korlátozások alkalmazására kerül sor. Szolgáltatók esetében a naponta és kártyánként/felhasználónként és elfogadó-helyenkénti értékhatárt a Szolgáltató egyedi módon jogosult megállapítani. A fenti általános korlátozásoktól eltérően a Felhasználó a Shell Card Online rendszeren keresztül egyedi korlátozásokat határozhat meg a Shell által meghatározott kereteken belül. A Shell nem felel az egyedi korlátozásokkal összefüggésben keletkezett károkért, és fenntartja megának a jogot, hogy letiltsa Felhasználó általi egyedi korlátozások megadását, ha azzal kapcsolatban bármilyen szerződésszegést észlel. Az egyedi korlátozások kizárólag az OLA rendszerben végrehajtott tranzakciók esetén érvényesek. Amennyiben a tranzakciók nem az OLA rendszeren keresztül kerülnek végrehatásra, a Shell által megadott korlátozások az érvényesek A Shell üzemanyagkártya felhasználásával a Felhasználó a készpénzfizetést egy későbbi időpontban jogosult a Shellnek teljesíteni, a Shell a vonatkozó vételezés ellenértékét előlegezi. Amennyiben a Shell üzemanyagkártya használata bármilyen okból nem lehetséges, úgy a vételezett termék és szolgáltatás ellenértékét a Felhasználó az elfogadóhelyen köteles kiegyenlíti A termékek értékesítése az elfogadóhelyen érvényes feltételeknek és a feltüntetett áraknak megfelelően történik. 7

8 3.5. Felelősség a Shell üzemanyagkártya használata során A Felhasználó a Shell üzemanyagkártya átvételével felelősséget vállal azért, hogy a kártya használatára, őrzésére, a PIN kódra vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartja, a Shell üzemanyagkártyát mindenkor rendeltetésszerűen és jóhiszeműen használja A Felhasználó köteles a Shell üzemanyagkártyát biztonságos helyen őrizni. A Shell üzemanyagkártya elvesztését, ellopását a Felhasználó köteles a Shellnek azonnal bejelenteni, és a Shell üzemanyagkártya tiltása végett intézkedni. Amennyiben a Felhasználó szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán nem követ el mindent a haladéktalan letiltás érdekében, a Shell teljes mértékben kizárja felelősségét a tiltás bejelentését megelőzően, az elvesztésből, ellopásból eredő és bármilyen eredetű, a Felhasználó terhére felmerülő károk tekintetében A Felhasználó köteles a Shell üzemanyagkártyával átadott PIN kódot titokban tartani, a Shell üzemanyagkártyától elkülönítetten, kellő gondossággal, biztonságos helyen őrizni. Amennyiben a PIN kód jogosulatlan személy tudomására jut, a Felhasználó köteles azt azonnal a Shell tudomására hozni, és a Shell üzemanyagkártyát letiltani. Ha a Felhasználó ezen kötelezettségét elmulasztja, és ebből kára keletkezik, köteles azt teljes mértékben viselni. Az Shell üzemanyagkártya használatával kapcsolatos díjak A Shell az euroshell rendszer működtetésével kapcsolatban felmerülő költségei fedezésére kártyadíjat számláz a Felhasználó felé Kártyadíj A Kereskedelmi Feltételeken rögzített mértékű díj (továbbiakban: kártyadíj). A Shell a kártyadíjat a Kereskedelmi Feltételeken rögzített időszakonként érvényesíti euroshell számlában a Felhasználó felé Szolgáltatási díj Idegen szolgáltatás vételezésekor a Shell szolgáltatási díjat számíthat fel, amelynek mértéke a vételezett szolgáltatás értékének maximum 6%-a. A Shell a szolgáltatási díj mértékét egyoldalúan jogosult módosítani, melyről a Felhasználót postai úton levélben vagy elektronikus úton, ben értesíti. Idegen szolgáltatásnak minősül az e-útdíj fizetés biztosítása is (pl. viszonylati jegy vásárlás, útdíjegyenleg-feltöltés, stb.), amelyre a Shell jogosult a vételezett szolgáltatás értéke 1%-ának megfelelő szolgáltatási díjat felszámítani, forintban meghatározva. Az e-útdíj fizetési szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási díj mértékét a Shell jogosult bármikor egyoldalúan, legfeljebb a fenti bekezdésben rögzített idegen szolgáltatás díjára meghatározott maximum százalék mértékéig, a fenti eljárás mellett módosítani Online Szolgáltatások (Shell Card Online- SCOL) 8

9 Az online szolgáltatások segítségével a Felhasználó által, arra külön felhatalmazott kontaktszemélyei a Shell üzemanyagkártyákkal végzett tranzakciókkal kapcsolatban információkhoz juthatnak, és azokat elemezhetik, letölthetik. Minden arra feljogosított kontaktszemély külön azonosító (jelszó) birtokában képes a rendszerhez hozzáférni (ld ). Felhasználó kizárólagosan felel a jelszó megőrzéséért A Shell a Shell Card Online szolgáltatáson keresztül hozzáférést biztosít a Felhasználónak a kártyatranzakcióihoz kapcsolódó adatokhoz. A Felhasználó elektronikus kártyatranzakciós adatai az adott tranzakciót követő 48 óra elteltével kerülnek be a rendszerbe. A Shell köteles biztosítani a Felhasználó részére eddig a határidőig a tranzakciós adatok hozzáférését A Felhasználó elfogadja, hogy: (i) amennyiben nem kívánja használni az online szolgáltatásokat, úgy a Shell üzemanyagkártyához kapcsolódó szolgáltatásoknak csak egy körét lesz képes elérni. (ii) a Felhasználó felelőssége, hogy az általa kijelölt kontaktszemélyek a rendszert szerződésszerűen használják, és Shell nem felel a Felhasználó által a kártya használatát érintő, a Shell Card Online-ban végrehajtott változtatásokból eredő esetleges károkért Az online szolgáltatások igénybe vételét megelőzően a Felhasználó megadja a Shell részére az általa kijelölt ún. adminisztrátorok ( Ügyintéző ) személyes adatait (név, cím). Az adminisztrátor jogosult arra, hogy a Felhasználó nevében további személyeknek ( felhasználók ) biztosítson jelszavas hozzáférést a rendszerhez. A Shell valamennyi jogosult részére küld egy-egy jelszót, az általuk megadott címre A Felhasználó köteles biztosítani saját informatikai rendszere védelmét. Ennek keretében a Felhasználó szavatolja, hogy az általa kijelölt személy jogosult a képviseletében az online rendszer használata során eljárni, és i) a jelszót nem teszi hozzáférhetővé más személyek részére, ii) biztos helyen tárolja a jelszót, iii) biztosítja, hogy arra jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá a rendszerhez, iv) a Shell eseteleges biztonsági előírásainak eleget tesz, v) további hozzáférést biztosít meghatározott funkciókhoz a felhasználók részére A Shell nem vállal felelősséget a Shell Card Online rendszer átmeneti működésképtelenségéből eredő károkért és egyéb hátrányokért. A Felhasználó elfogadja, hogy a Shell honlap és az online szolgáltatások megszakítás nélküli biztosítása technikailag nem lehetséges. A Shell nem felel az adatközlés helytelenségéből, késedelméből eredő jogkövetkezményekért A Felhasználó felróhatóságától függetlenül felelős az online rendszer használatáért, amennyiben a belépés jelszóval történt. Felhasználó köteles a Shell-t értesíteni arról, amennyiben olyan körülmény áll fenn, amely a Shell tulajdonát képező szolgáltatást is érintheti, illetőleg illetéktelen adathozzáférés gyanúja áll fenn. Az értesítés késedelme, avagy elmulasztása miatt keletkező kárt a Felhasználó köteles viselni. A Shell visszaélés gyanúja esetén jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére, illetve új jelszó biztosítására. 9

10 A Shell Felhasználó kérése alapján es riasztásokat küldhet a Felhasználó részére a Shell Card Online rendszerben, amely jelzések késedelmes elolvasásából eredő károkért, illetve az adatközlés hiánytalan tartalmáért a Shell nem felel Felhasználó jogosult arra, hogy (a) Shell Card Online rendszeren keresztül kapott adatokról konzultáljon (b) az adott technikai lehetőségek szerint megtekintse a riportokat. A Shell előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel az adatokat minden egyéb, ettől eltérő célra. A Felhasználó nem jogosult a kapott adatokat harmadik személyekkel megosztani Amennyiben a Felhasználó es riasztást kér a Shelltől: (a) biztosítania kell, hogy a riasztást megkapja és el is tudja olvasni, az ennek elmaradásából eredő kárért Shell nem felel; (b) habár a Shell megfelelő gondossággal jár el a riasztások tartalmát illetően, nem szavatolja, hogy a riasztások tartalma minden esetben teljes körű és pontos; (c) a riasztások elküldése nem mentesíti a Felhasználót a jelen szerződésben rögzített, kártyahasználatra vonatkozó kötelezettségei alól; (d) a Felhasználó köteles haladéktalanul, írásban jelezni Shell felé a riasztásokkal kapcsolatos reklamációit A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Közúti e-szolgáltatás egy eszköz, amellyel harmadik feles szolgáltatásokat vehet igénybe a Shell üzemanyagkártya használatával (egy külön szerződés alapján), nem a Shell Vállaltcsoporthoz tartozó, független vállalkozásoktól. A Shell szolgáltatása kizárólag a regisztrációs folyamatot segíti elő, és Shell nem felel az így igénybe vett szolgáltatások teljesítéséért. A fentieken túlmenően Felhasználó kizárólagosan felel a Közúti e-szolgáltatás regisztrációja során megadott adatok helyességéért. Amennyiben a Shell üzemanyagkártya tiltásra kerül, abban az esetben a kártyához tartozó egyéb szolgáltatások is tiltásra kerülhetnek A Felhasználó vállalja, hogy: (a) a Shell iránymutatásai szerint használja Shell Card Online-t (b) saját költségére biztosítja a hozzáféréshez szükséges eszközöket és internet kapcsolatot; (c) bejelenti a Shellnek ha rendellenes működést észlel; (d) kizárólagosan felel a Shell Card Online-ból letöltött adatok tárolásáért, használatáért, védelméért és megosztásáért. e) A Felhasználó a jelen Megállapodás aláírásával hozzájárul a Shell Card Online-on keresztül megosztott, illetve birtokába jutott adatoknak a Shell magyarországi és hollandiai vállalatánál történő nyilvántartásba vételéhez. Az adatokat a Shell kizárólag a jelen szerződésben rögzített szolgáltatás nyújtásához használhatja fel. A jelen szerződés aláírásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiekből következően kártyatranzakciós adatai a Shell Vállaltcsoport felé, a jelen Megállapodás teljesíthetősége érdekében, nem képeznek üzleti titkot A Shell fenntartja magának a jogost, hogy indokolás nélkül, bármikor: (a) megváltoztassa a Shell Card Online formáját (b) módosítsa annak tartalmát, megjelenését, technikai hátterét; (c) megváltoztassa a Shell Card Online-on keresztül elérhető adattartalmat (d) letiltsa bármely Felhasználó hozzáférését a rendszerhez; (e) a rendszer karbantartása, javítása, fejlesztése érdekében: 10

11 (i) a Shell Card Online elérését külön előzetes értesítés nélkül felfüggessze (ii) általa szükségesnek ítélt utasításokat adjon a Felhasználónak; (f) felfüggessze az online szolgáltatások elérését a jelen Megállapodás felmondása esetén, vagy a fent részletezett bármely okok esetén (g) beszüntesse az online szolgáltatások nyújtását (h) a Shell Card Online vonatkozó további, kiegészítő technikai jellegű szabályok találhatóak a Shell internetes honlapján. A jelen Megállapodásban, valamint a Shell internetes honlapján található szabályok megszegése esetén a jelen Megállapodás 4. és 8. pontjában biztosított jogaival élhet Amennyiben a Felhasználónak felróhatóan kerül felfüggesztésre a Shell Card Online elérése, abban az esetben Felhasználó köteles a Shellnek a felfüggesztéssel összefüggésben felmerült költségeit, kárát megtéríteni. A Shell dönthet úgy, hogy a szolgáltatás újraindítását óvadék fizetéséhez köti Felhasználó részére. 4. SZERZŐDÉSSZEGÉS 4.1. Szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Felhasználó a jelen szerződéssel kapcsolatosan valótlan adatot szolgáltat a Shellnek, illetve nem szolgáltatja a kért adatot; a Shell üzemanyagkártyával elkövetett vagy megkísérelt bármilyen visszaélés, így különösen: a kártya adatainak megváltoztatása, más személynek történő átadása, lejáraton túli használata, a letiltani kért Shell üzemanyagkártya további használata; a Magyar Köztársaság területén hatályban lévő és jelen szerződéssel kapcsolatban álló jogszabályok megsértése; szerződésellenes Shell üzemanyagkártya kártyahasználat; ha a Felhasználó bármely fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti ha a Felhasználó a vásárlási keretösszegét túllépi illetve a módosított vásárlási keretösszeg alapján a Shell kérésére nem nyújt megfelelő biztosítékot Szerződésszegés esetén a Shell bármely a Felhasználó használatában lévő Shell üzemanyagkártyát azonnal letilthatja, és tiltólistán közzéteheti; jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja; azonnal esedékessé és fizetendővé teheti bármely, a Felhasználóval szemben fennálló, de még nem esedékes követelését; jogosult felhasználni a Felhasználó nevében vagy által nyújtott biztosítékokat. 5. A SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA TILTÁSA 5.1. A Shell üzemanyagkártyát a Felhasználó illetve a Shell jogosult tiltani A Felhasználó az euroshell Card kártya tiltását vagy az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével a Felhasználó aláírásával, valamint a formanyomtatvány megküldésével jogosult a Shellnél kezdeményezni, vagy a hét minden napján munkaidőn kívül is hívható telefonszámon az Ügyfélkönyvelési szám megadásával, vagy amennyiben Felhasználó rendelkezik hozzáféréssel a Shell Card Online rendszerhez, akkor az online rendszeren keresztül. A Shell az erre a célra szolgáló telefonszámokat (fax-számok) közzéteszi az internetes honlapján. A Shell a fenti telefonszámon, illetve az online rendszeren keresztül történő tiltás bejelentését követő 5 percen belül aktiválja a tiltást a magyarországi kúthálózatban. 11

12 Minden egyéb esetben a formanyomtatványra vonatkozó szabályok alább). érvényesek (ld. A Shell a formanyomtatvány formai vizsgálatát, illetve az Ügyfélkönyvelési szám ellenőrzését követően a Shell üzemanyagkártyát a bejelentést követő 2. munkanap 24. órájáig tiltólistára helyezi; a tiltás végrehajtásáig a Felhasználó felelőssége a Shell üzemanyagkártyával történt vételezések tekintetében fennáll. (Különösen ld. jelen megállapodás Felelősség az euroshell Card kártya használata során szabályait.) Telefonos, illetve az online rendszeren keresztüli tiltás esetén a magyarországi kúthálózatban a Felhasználó felelőssége a tiltás bejelentését követő 6. percig áll fenn A Shell az alábbi esetekben jogosult a Shell üzemanyagkártyát vagy kártyákat letiltani: vásárlási keretösszeg túllépése esetén; szerződés azonnali hatályú felmondásakor a felmondás közlésével egyidejűleg; az euroshell Card számla nem teljesítése esetén, a számla fizetési határidejét követő banki napon; amennyiben a biztosíték lejárt, érvényét vagy értékét vesztette, illetve a Shell felhívása ellenére sem nyújtotta a Felhasználó (v.ö.6.2.); amennyiben a kártya nem biztonságos használatának veszélye áll fenn, amennyiben a Felhasználó tulajdonosi körébe tartozó személyek tulajdonát képező más, a felhasználótól független és szintén euroshell szerződéses partner gazdasági társaság a vásárlási keretösszeg, illetve fizetési határidő túllépése miatt tiltásra került, akkor a Shell az érintett tulajdonosi körbe tartozó Shell üzemanyagkártya / euroshell partner gazdasági társaság kártyáját is jogosult letiltani Amennyiben a Felhasználó 12 hónapig nem használja az euroshell Card kártyáját, abban az esetben a kártya a 12. hónap végén automatikusan letiltásra kerül a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a szerződés megszűnésével egyidejűleg, amennyiben a szerződés megszűnésének a napja munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző munkanapon jogosult a Shell a kártya letiltására Amennyiben a Shell a felhasználó valamennyi kártyáját egyszerre tiltja le (ügyfél tiltás), a tiltás nem végleges és nem visszavonhatatlan; a Shell üzemanyagkártya ismételt használata a letiltás okának megszűnését követően lehetséges. Amennyiben egy adott kártya kerül letiltásra bármelyik fél kezdeményezésére abban az esetben a kártya nem aktiválható vissza, a felek ebben az esetben az új kártya igénylésére vonatkozó szabályok szerint járnak el A Shell a Shell üzemanyagkártya tiltásával harmadik személynek, vagy a Felhasználónak esetlegesen okozott kárért felelősséget nem vállal. 6. BIZTOSÍTÉK 6.1. Tekintettel arra, hogy a Shell a Shell üzemanyagkártya használata során a vételezett termék és szolgáltatás halasztott fizetésével pénzügyi kockázatot vállal, ezért a Shell a jelen szerződés megkötése, illetve hatályban tartása érdekében a Felhasználó által szerződésszerű teljesítést biztosító biztosíték (továbbiakban: biztosíték) nyújtását követelheti mind a megállapodás megkötése időpontjában, mind az együttműködés során. A Felhasználó által adható biztosítékok különösen: bankgarancia, fedezetigazolás, óvadék, zálogjog, készfizető kezesség. A felek a Felhasználó által nyújtott biztosíték formáját és mértékét a Kereskedelmi Feltételeken rögzítik. A felek rögzítik, hogy a 12

13 Felhasználó az óvadék után nem jogosult kamatra. Jelen szerződés hatályba lépésének illetve fenntartásának feltétele a Felhasználó által nyújtott és a Shell által elfogadott biztosíték Amennyiben a biztosíték bármilyen oknál fogva megszűnik, érvényét vagy értékét veszti, illetve a Felhasználó azt a Shell felhívása ellenére nem teljesíti határidőben, a Shellnek jogában áll a Felhasználó birtokában lévő Shell üzemanyagkártyát vagy kártyákat letiltani. A Shell írásban felszólítja a Felhasználót a biztosíték pótlására/kiegészítésére, és felhívja, hogy 15 napon belül a pótlást vagy kiegészítést hajtsa végre. Amennyiben fenti határidőben Felhasználó ennek nem tesz eleget, úgy a Shell jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a felhasználó tulajdonosi körébe tartozó személyek más, a felhasználótól független és szintén Shell üzemanyagkártya szerződéses partner gazdasági társaságban is részesedéssel rendelkeznek, akkor a Shell bármelyik gazdasági társaság által nyújtott biztosítékot felhasználhatja bármelyik, az érintett tulajdonosi körbe tartozó Shell üzemanyagkártya partner gazdasági társaság tartozásának kiegyenlítésére A felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a Felhasználó tulajdonosi körében változás következik be, és a korábbi tulajdonos a változást követő 5 napon belül nem értesíti Shellt, abban az esetben a korábbi tulajdonos a Ptk (2) a) pontja szerinti kezességgel tartozik a Felhasználó valamennyi tartozásáért. A felek a jelen pontban foglalt kezességi szabályok érvényesítése érdekében megállapodnak, hogy Felhasználó tulajdonosai, mint készfizető kezesek írják alá jelen megállapodást. A készfizető kezesség kizárólag a 6.4. pontban foglalt értesítési kötelezettség elmulasztása esetére érvényes, a tulajdonos személyében bekövetkezett változás időpontjától függetlenül keletkezett és lejárt tartozások esetében. 7. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK - SZÁMLÁZÁS 7.1. A felek minden esetben az Áfa törvénynek és a számviteli szabályoknak megfelelő számla alapján teljesítenek egymás felé A Shell a Felhasználó belföldi vételezéseiről a Kereskedelmi Feltételekben megállapodottak szerint állít ki és küld számlát a Felhasználónak, a Kereskedelmi Feltételekben megjelölt levelezési címére. A évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. (1) értelmében a kiállított számla teljesítési időpontja megegyezik a felek által kölcsönösen elfogadott fizetési határidővel. A számlákból megállapítható, hogy mely Shell üzemanyagkártyával a Felhasználó hol, mely időpontban, milyen egységáron és összegben, mennyi és milyen terméket ill. szolgáltatást vételezett. Felek a fizetés módját és annak határidejét is a Kereskedelmi Feltételekben jelölik meg Felek rögzítik, hogy az üzemanyag jövedéki termék, így annak forgalmazását jogszabály részletesen, és szigorúan rendezi. A Felhasználó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, és kötelezi magát arra, hogy az üzemanyagot harmadik személy részére nem jogosult továbbértékesíteni A Felhasználó köteles a végrehajtott vételezések ellenértékét a Shell részére forintban megfizetni. 13

14 7.5. Amennyiben Felhasználó a kiállított számlát határidőben nem teljesíti, a Shell a Kereskedelmi Feltételeken rögzített mértékű késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamatról a Shell számlát állít ki A vételezések számláiból eredő esetleges reklamációk Felhasználót nem jogosítják fel a fizetendő forintösszeg megrövidítésére ill. a fizetés visszatartására. A számlákkal kapcsolatos és a Shell által elismert reklamációk esetében a Shell a reklamált összeget a jelen szerződésben rögzített fizetési határidőben fizeti vissza, illetve a reklamáció elfogadását követően euroshell számlában írja jóvá a Felhasználónak Felek kifejezetten rögzítik, hogy Felhasználó a Shellel szemben fennálló bármilyen követelését az Shell üzemanyagkártya használatából eredő fizetési kötelezettségeibe nem számíthatja be Elektronikus számla kibocsátása A Felhasználó a Kereskedelmi Feltételekben vagy külön nyilatkozatban megtett beleegyezése esetén a Shell a Felhasználó vételezéseiről és a részére nyújtott szolgáltatásokról elektronikus számlát állít ki papír alapú számla helyett. Elektronikus számlázás választása esetén a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Shell vállalatcsoport tagja és/vagy a Shell kártyaelfogadó partnere papír alapú számla helyett elektronikus számlát bocsásson ki a Felhasználó részére a Felhasználó euroshell Card kártyával történt vételezéseiről, ha az adott számlakibocsátó képes, illetve a rá érvényes jogszabályok szerint jogosult elektronikus számla kiállítására. Abban az esetben, ha a Felhasználó később elektronikus számla helyett papír alapú számla kibocsátására történő áttérést kezdeményez, és az ilyen módosítási igényt a Shell elfogadja, akkor a Shell jogosult lesz a papír alapú számla kibocsátásra tekintettel adminisztrációs díjat felszámítani. Az ilyen adminisztrációs díj bevezetéséről, annak mértékéről, illetve annak változásáról a Shell a Felhasználót a jelen ÁKM rendelkezései szerint előzetesen tájékoztatja Az elektronikus számla a jelen ÁKM 3.6 pontja szerinti Shell Card Online rendszerben lesz elérhető és letölthető a Felhasználó számára. A számlák a Shell Card Online rendszer megfelelő menüpontjából a kiállítástól számított 13 hónapig elérhetők el. A Shell Card Online rendszer működésére vonatkozó rendelkezéseket a jelen ÁKM 3.6 pontja tartalmazza Az elektronikus számla a Felhasználó felé azon a napon minősül kézbesítettnek, amelyen az elektronikus számla a Shell által a Shell Card Online rendszerbe feltöltésre került. A Felhasználó kötelezettsége a Shell Card Online rendszer és az oda feltöltött elektronikus számlák folyamatos ellenőrzése. A fenti bekezdésben foglaltakat nem korlátozva, a Shell vállalja, hogy a Felhasználó Shell Card Online rendszerben rögzített adminisztrátora részére e- mailben automatikus értesítést küld a Shell Card Online rendszerbe feltöltött új elektronikus számláról. Az értesítő küldése, illetve annak esetleges 14

15 késedelme, elmaradása, hibája azonban semmilyen tekintetben nem mentesíti a Felhasználót a Shell Card Online rendszer folyamatos ellenőrzésére vonatkozó kötelezettsége alól, a Felhasználó az értesítő késedelmére, elmaradására, hibájára tekintet nélkül köteles a számlát az abban feltüntetett határidőben megfizetni. A Felhasználó felelős azért, hogy amennyiben megváltozik az adminisztrátor személye és/vagy megadott címe, úgy a változás bekövetkezését megelőzően legalább 10 nappal korábban a Shellt értesítse A Felhasználó köteles az elektronikus számlákat a jogszabályban meghatározott ideig és módon megőrizni. A Felhasználó köteles az elektronikus számlák megőrzését oly módon biztosítani, amely kizárja azok utólagos módosítási lehetőségét, valamint védelmet nyújt azok törlése, megsemmisítése és sérülése ellen, továbbá kizárja a jogosulatlan hozzáférés lehetőségét. 8. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE 8.1. Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre és a felek egyező akaratával, írásban bármikor megszüntethető A felek bármelyike jelen szerződést 30 napos felmondási idő közbeiktatásával, írásban, indokolási kötelezettség nélkül bármikor felmondhatja (rendes felmondás) A Shell jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a Felhasználó: jelen szerződést megszegi; a fizetési kötelezettségének nem, vagy ismételten késedelmesen tesz eleget; a jelen szerződéshez nyújtott biztosíték megszűnik, érvényét veszti, illetve lejár és a biztosíték pótlására történő írásbeli felhívástól számított 15 napon belül a Felhasználó a felhívásnak nem tesz eleget; ellene felszámolási-, csődeljárás vagy végelszámolási eljárás indul; jogutód nélküli megszűnését határozza el, átalakulásáról dönt (kivéve ez utóbbi esetben ha a Felhasználó a Shellt évi IV. törvény szerinti határidőben értesíti, és a Shell az átalakulást kifejezetten írásban elfogadta) Felhasználó tulajdonosi szerkezetében illetve annak körében változás következik be, és ez az együttműködés folytatását a Shell számára elfogadhatatlanná teszi Amennyiben Shell a szerződést azonnali hatállyal felmondja, egyidejűleg a fentiekre való hivatkozással az üzemanyagkártyákat letiltja. A szerződés rendes felmondása esetén a Shell a Shell üzemanyagkártyát a felmondási idő utolsó napján tiltja le A megállapodás megszűnése esetén, illetve amennyiben a kártya egyéb okból nem használható, pl sérülés esetén a Felhasználó köteles a rendelkezésére bocsátott Shell üzemanyagkártyákat megsemmisíteni, és ennek keretében a Shell üzemanyagkártya mágnes csíkját elvágni és erről a Shellt értesíteni. Az értesítést követően a Felhasználó nem felel a kártyával végrehajtott vételezésekért. A megállapodás bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a felek kötelesek egymással teljes körűen elszámolni. A megállapodás megszűnésekor a felek úgy számolnak el, hogy az utolsó kártya visszaadásának napjától számított 60 naptári napon belül a Shell az elszámolást elkészíti. A Shell a kifizetendő összegbe beszámíthatja a 15

16 Felhasználó által nyújtott óvadék összegét, és kizárólag a különbözet megfizetésére köteles. A Felhasználó által nyújtott biztosíték csak a teljes körű elszámolást követően szüntethető meg. Az elszámolást a Shell egyszer további 30 nappal a Felhasználó értesítése mellett meghosszabbíthatja 8.6. A Shell a Shell üzemanyagkártya szolgáltatási rendszerben bekövetkező esetleges változásokra tekintettel kezdeményezheti a szerződés módosítását. Amennyiben a felek a módosításban ésszerű időn belül nem tudnak megállapodni, a Shell jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja Amennyiben a szolgáltatási rendszerben bekövetkező változások az összes Shell üzemanyagkártyát minden Felhasználót érintik, a Shell jogosult a jelen szerződés feltételeit a technikai változásra tekintettel egyoldalúan módosítani Felelősség Shell kizárólag a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal elkövetett szerződésszegésből eredő közvetlen károkért tartozik a Felhasználó felé felelősséggel Felek megállapodnak, hogy a Shell nem vállal felelősséget a közvetett veszteségekért és károkért a Felhasználó felé, így különösen nem tartozik felelősséggel az elmaradt haszonért, a Felhasználó által fizetett kötbérért, jövedelem kiesésért, termeléskiesésért, az üzleti lehetőség elvesztéséért, tervezett megtakarítás elmaradásáért, üzembezárásért, a Felhasználó eszmei értékének csökkenéséért, jóhírnévért, működési költség növekedéséért, adatvesztésért és kamatveszteségért A Felek rögzítik, hogy a szerződéses feltételek és a termékek és szolgáltatások vételárának a meghatározására a jelen pontban foglalt felelősségkorlátozás figyelembe vételével került sor, ezért jelen jogviszonyra kiköthető a Ptk (2) bekezdése A Felek rögzítik, hogy a saját tevékenységi körükkel, valamint működésükkel kapcsolatban keletkezett károkat mindkét fél saját maga viseli Shell felelősséggel tartozik a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, illetve egészséget megkárosító szerződésszegésért Vis maior Egyik Fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítésének elmulasztásáért (kivéve a fizetési kötelezettségeket), ha és amennyiben a teljesítést részben vagy egészben olyan esemény vagy körülmény késlelteti, hátráltatja vagy akadályozza, amelyre az érintett Fél tevékenységi körén kívül esik, és amely az érintett Fél akaratától függetlenül következett be, és megakadályozása vagy leküzdése az elvárható gondosság és előrelátás tanúsítása mellett is lehetetlen volt, így különösen háború, terrorizmus, felkelés, árvíz, tűz, baleset, hatósági rendelkezés, intézkedés (a továbbiakban: Vis maior ). A Felek rögzítik, hogy nem minősülnek Vis maiornak a gazdasági válság, a finanszírozási nehézség, valamint a szokásos üzleti kockázat körébe tartozó események. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés szerinti fizetési kötelezettség alól Vis maior eseményre hivatkozva egyik fél sem mentesülhet. 16

17 A Vis maiort elszenvedő Fél köteles a másik Felet haladéktalanul értesíteni a Vis maior esemény felmerüléséről, arról, hogy a kötelezettségeit egyáltalán nem vagy csak késedelmesen tudja teljesíteni, valamint a mulasztás vagy a késedelem okáról és várható időtartamáról. A Vis maiort elszenvedő fél köteles minden tőle elvárható erőfeszítést megtenni a Vis maior helyzet minél előbb történő megszűntetése érdekében 9. A SHELL ÜZLETPOLITIKAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYELVEI, ETIKAI SZABÁLYAI 9.1. Felek rögzítik, hogy a Shell alább összefoglalt Üzletpolitikai Irányelvei figyelembevételével kötötték meg jelen ügyletüket, és vállalják, hogy a szerződéses együttműködésük ideje alatt az Irányelvek szem előtt tartásával járnak el A Shell Hungary zrt a Shell vállalatcsoport részeként üzletvitelében minden módon tisztességesen kíván eljárni, bevételeit és kifizetéseit a vállalat könyveiben nyilvántartja. A Shell az üzleti tevékenysége során mindent megtesz annak érdekében, hogy a rá vonatkozó hatályos jogszabályokat betartsa, fokozott felelősséget érez az egészség, biztonság és környezetvédelemre vonatkozó szabályok megtartásában és a versenyjogi alapelvek és szabályok betartásában A Shell Hungary. zrt. célja, hogy óvja az emberek egészségét, védje a környezetet, termékei és szolgáltatásai nyújtásához az energiát és anyagokat takarékosan használja fel, olyan kultúrát támogasson, ahol minden alkalmazott részt vesz ebben az elkötelezettségben A fenti szabályok betartása érdekében a Shell valamennyi alkalmazottja a Shell Etikai Kódexében foglaltak ( szerint jár el a jelen szerződés teljesítése során Szerzői jog Az alábbi lista elemeire vonatkozó szerzői jog jogosultja a Shell, illetve a Shell Vállalatcsoport (a félreértések elkerülése végett a Shell kifejezetten rögzíti, hogy a lista példálózó jellegű): (i) a jelen megállapodás teljesítése során a Shell, illetve a Shell Vállalatcsoport által szolgáltatott, vagy felhasznált valamennyi számítástechnikai szoftver, és adat; (ii) (iii) (iv) minden olyan adat, amit a Shell, illetve a Shell Vállalatcsoport nyújt a Felhasználó részére; a jelen megállapodás tartalma; az online szolgáltatás; és (v) minden olyan egyéb anyag, amelyet a Shell, illetve a Shell Vállalatcsoport ad át a Felhasználó részére a jelen megállapodás teljesítése során. Minden olyan szerzői jog, amely a jelen megállapodás teljesítése során, azzal összefüggésben keletkezik, a Shell, illetve a Shell Vállalatcsoport kizárólagos tulajdonát képezi a keletkezése 17

18 pillanatától kezdődően a jelen pont rendelkezései szerint; illetve a Felhasználó a Megállapodás aláírásával egyben valamennyi, nem személyhez fűződő szerzői jogi jogosultságát átruházza a Shellre. A Felhasználó vállalja, hogy a jelen megállapodás teljesítése során tartózkodik minden olyan magatartástól, amellyel a Shell, illetve a Shell Vállalatcsoport által biztosított, vagy használt szoftvert módosítja, szétszedi, harmadik felek számára olvasható formában hozzáférhetővé teszi, vagy azokat elektronikus formában terjeszti, illetve megkísérli ezeket a cselekményeket Tájékoztató a cookie-król (sütik) Amennyiben a Felhasználó meglátogatja a Shell által működtetett internetes oldalakat, a Shell a Felhasználó gépén ún. cookie-kat (sütiket) helyezhet el, amelyek segítségével a Shell információkhoz juthat amennyiben a Felhasználó ismételten meglátogatja ezeket az oldalakat. Az információ alapján a Shell képes beazonosítani a Felhasználó számítógépét és IP címét, és az időpontot, amikor a Felhasználó meglátogatta Shell oldalát, valamint azt, hogy a Shell honlapjának mely részét látogatta meg, és azt, hogy a honlap sikeresen betöltődött-e. Ez az információ anonim, és nem a személyt, hanem a látogató számítógépét azonosítja. A cookie-k használatának célja, hogy a Shell jobban megismerje, hogy Felhasználói hogyan és milyen célra használják a honlapját leggyakrabban, valamint, hogy mérni tudja, hogy a honlap megfelelően működik-e. A cookie-k segítségével a Shell jobban tudja fejleszteni az oldal tartalmát és az ott elérhető ajánlatok körét. A Felhasználó a számítógépe beállítása megváltoztatásával bármikor blokkolni tudja ezt az adatszolgáltatást, ugyanakkor ebben az esetben nem biztos, hogy az oldalakon található valamennyi tartalom elérhető lesz. 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK Jelen megállapodással kapcsolatos jognyilatkozat, egyéb megállapodás, intézkedés kizárólag írásban érvényes Jelen megállapodást a felek képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy bírják az általuk képviselt társaság megfelelő felhatalmazását jelen szerződés megkötésére A felek vállalják, hogy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges cégadataikban bekövetkezett változást a változásról számított 2 munkanapon belül közlik a másik féllel, melynek elmaradása esetén annak jogkövetkezményeit a mulasztó fél maradéktalanul köteles viselni A Felhasználó a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Shell Felhasználó Shellnél meglévő üzleti adatait hitelvizsgálat, követelés behajtás, igényérvényesítés céljából harmadik személynek külföldi, a Shell vállalatcsoportba tartózó vállaltnak üzleti elemzési, piackutatási és marketing célokra megfelelő szerződéses biztosítékok mellett - kifejezetten a megjelölt célokra való felhasználás érdekében átadja. A külföldi Shell vállalat üzleti elemzési, piackutatási és marketing célok teljesítése érdekében alvállalkozó igénybevételére is jogosult Shell előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Felhasználó sem egészében, sem részleteiben, sem önként, sem jogszabály alapján vagy más módon nem engedményezheti, ruházhatja át, terhelheti meg a Szerződésből eredő bármely jogát vagy 18

19 kötelezettségét. Ugyanakkor a Shell jogosult arra, hogy a Felhasználó előzetes írásbeli tájékoztatása mellett a Megállapodásból eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházza, engedményezze A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó Felek rögzítik, hogy a Shell az ÁKM-t jogosult egyoldalúan módosítani, és a módosított ÁKM-et a Shell a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelőzően, az internetes honlapján közzéteszi, valamint a módosítás tényéről, a hatálybalépésről a felhasználókat hirdetményben, és az internetes honlapján keresztül értesíti. A felek rögzítik, hogy együttműködésükre minden esetben az aktuálisan hatályban levő ÁKM rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁKM rendelkezéseit magára nézve nem fogadja el, jogosult a Megállapodást egyoldalú írásbeli nyilatkozatának a Shell részére történő eljuttatásával ( felmondó nyilatkozat ) a módosított ÁKM hatálybalépésének napjával megszüntetni feltéve, hogy az adott szolgáltatással kapcsolatban a Shellel szemben esetlegesen fennálló kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Amennyiben a Felhasználó a fenti jogosultságával ezen időpontig nem él, a módosított ÁKM a felhasználó részéről elfogadottnak minősül. Ha Felhasználó a felmondó nyilatkozat megtételét követően a Shell üzemanyagkártya szolgáltatást ismételten igénybe kívánja venni, az erre vonatkozó Megrendelőlapnak a Shellhez történő benyújtása egyben a módosított - az adott időpontban hatályos - ÁKM elfogadásának minősül A Felhasználó a Megállapodás aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a Kereskedelmi Feltételekben megjelölt fizetési határidőt túllépi, akkor a Shell az adatait egy független vállalkozás által működtetett adatbázisba továbbítsa, és az adatbázisban közzétegye az adatbázishoz hozzáféréssel rendelkező egyéb gazdasági társaságok számára is. Amennyiben a Felhasználó tartozását kiegyenlítette, tartozásának nagyságát az adatbázis kezelője haladéktalanul törli, és a kiegyenlítés évét követő év végén a Felhasználó valamennyi adata törlésre kerül A felek a jelen jogviszonyból eredő esetleges vitáikat elsősorban tárgyalások útján igyekeznek és kötelesek rendezni, akár közvetítő igénybevételével is. Amennyiben a vita tárgyalásos úton történő rendezése nem vezetne eredményre, úgy a felek euroshell számlatartozásból eredő pénzkövetelések tekintetében alávetik magukat a Shell székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. Minden egyéb jogvita esetén a megállapodásból, azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely egyéb jogvita eldöntésére alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság kizárólagos illetékességének, amely a felekre végleges, kötelező érvényű határozatot hoz, azzal, hogy a Választott bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint, háromtagú tanácsban és magyar nyelven jár el. A felek választják a háromtagú tanács egy-egy eljáró bíráját, míg ezek a bírák választják a harmadik bírát, aki egyben a háromtagú tanács elnökeként is eljár Az ÁKM 20 (húsz) számozott oldalból áll. 19

20 A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a Kereskedelmi Feltételeken cégszerűen helybenhagyólag írják alá. 20

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

általános szerződési feltételek

általános szerződési feltételek általános szerződési feltételek Vállalkozói e-bank szolgáltatás Hatályos: 2004. január. 19 napjától I. FOGALMAK Az itt felsorolt kifejezések a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák a Honlapkészítő Kft. (székhely: 1125 Budapest,

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSHEZ 1. Általános rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ETS

Részletesebben

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt;

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt; "Tisztelt Érdeklődő! Ezennel kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásunknak és a Web-boltunknak, akkor feltétlenül figyelmesen olvassa el jelen általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ 6. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ Érvényes: 2016. július 1-től Tartalomjegyzék 1. Fogalmi meghatározások...

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan 2194 Tura, Bartók tér 21. Tel: 28/466-002, Fax: 28/468-025 Adószám: 10045260-2-13 Cégjegyzékszám: Cg. 13-02-050296 Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan Tartalom I. FOGALMI

Részletesebben

Vásárlási feltételek, Adatvédelmi szabályzat, Vásárlói tájékoztató

Vásárlási feltételek, Adatvédelmi szabályzat, Vásárlói tájékoztató Vásárlási feltételek, Adatvédelmi szabályzat, Vásárlói tájékoztató A web-áruházat a BentoPc Szolgáltató Betéti Társaság (6724 Szeged, Hétvezér u.7-9. A ép. 13., cg.: 06-06-016161, adószám: 22592075-2-06,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2012. NOVEMBER 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

AXA Aranyponty Program Szabályzata

AXA Aranyponty Program Szabályzata AXA Aranyponty Program Szabályzata Az AXA Aranyponty Program (a továbbiakban: Program) az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Szolgáltató Kft., az AXA Biztosító Zrt., az AXA Önkéntes és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ÁSZF Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF Általános Szerződési Feltételek ÁSZF Általános Szerződési Feltételek 1. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a MSE Magyar Sport- és Éltemódfejlesztő Klaszter Szolgáltató

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Székhely: 6065 Lakitelek, Liget u. 2. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.8. Telefon: (76) 502-650 e-mail: kozpont@lakitelek.tksz.hu Kirendeltségek: Lakitelek (76) 449-135 Nyárlırinc (76) 343-015

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport

Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) az Európa-Transport (Szakmai Cégtudakozó Kft., 1141 Budapest, Szugló utca 82., adószám: 25431670-2-42) által

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére Üdvözöljük a IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813; adószám:

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2016. április 1-től

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2016. április 1-től PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 1-től Tartalom 1 A kibocsátott kártyák típusai... 2 2 A felhasználás helye... 2 3 Vásárolható

Részletesebben

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Tex and Co Net Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető rendszerek,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az AvonleaMedia.com online áruház (továbbiakban: Webáruház, weboldal) az Avonlea Média Kft. tulajdona, az áruházat az Avonlea Média Kft. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Fogalmak Közszolgáltató A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató), 1067 Budapest, Eötvös u. 21., cégjegyzékszám: 01-09-466332,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-11;

Részletesebben

ÁSZF Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

ÁSZF Általános Szerződési és Felhasználási feltételek ÁSZF Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Tartalom Üzemeltető adatai Általános tudnivalók Rendelési információk Szállítási feltételek Fizetési feltételek Szavatosság Elállási jog Adatkezelés

Részletesebben

Az Ambiance & Friends Club Card Törzsutas Program Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. május 29-től

Az Ambiance & Friends Club Card Törzsutas Program Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. május 29-től Az Ambiance & Friends Club Card Törzsutas Program Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. május 29-től Jelen dokumentum az Ambiance & Friends Club Card Törzsutas program Általános Szerződési Feltételei

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a ajandekok-evfordulora.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.axelentshop.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének nagykereskedők,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Orient-Web Bt. Általános szerződési feltételek Az ORIENT- WEB Bt. (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) internetes szolgáltatásaira (domain név- regisztrációs, fenntartási

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.metabonwebshop.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a VASI DUOKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)

Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) 1. A SZOLGÁLTATÓ 1.1. Ön, mint Felhasználó (jelen dokumentumban: Ön, Felhasználó) a Felhasználó és a társaságunk közötti együttműködés feltételeit olvassa. Társaságunk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25 Tartalomjegyzék 1. A szerződő felek... 3 1.1. A szolgáltató... 3 1.2. Ügyfél, Megrendelő... 3 2. A szerződés tárgya... 4 3. A szerződés létrejötte, módosítása... 4 3.1. A szerződés létrejötte:... 4 3.1.1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A P+N 2003 Bt. (székhely: 1155 Budapest, Kazán u. 1. adószám: 21462748-2-42, bankszámlaszám: 10402991-50515755-71691009, cégbíróság: Fővárosi cégbíróság, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Személyautó üzemeltetetési és szerviztanácsadói szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Személyautó üzemeltetetési és szerviztanácsadói szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Személyautó üzemeltetetési és szerviztanácsadói szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Preambulum: az IVEEN Kft. (1077 Budapest, Almássy tér 17. 1. em. 5.; adószám: 25180367-2- 42., cégjegyzékszám:

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform https://www.cloud.hu/aszf/webtarhely-platform/ Általános Szerződési Feltételek klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webhost Kft (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.motormann.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2008. október 15. Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Lay s Hungary Facebook rajongói oldalon ( Rajongói oldal

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 13-TŐL VISSZAVONÁSIG Tartalom 1. A szállító adatai, elérhetőségi és az általános szerződési feltételekben használt fogalmak... 2 2. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a megtett úttal arányos elektronikus útdíj szolgáltatási rendszer igénybevételére kötendő egyedi szerződésekhez

Általános szerződési feltételek a megtett úttal arányos elektronikus útdíj szolgáltatási rendszer igénybevételére kötendő egyedi szerződésekhez Általános szerződési feltételek a megtett úttal arányos elektronikus útdíj szolgáltatási rendszer igénybevételére kötendő egyedi szerződésekhez Hatálybalépés napja: 2016. március 15. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI "Malomvölgy Centrum" Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Malomvölgy Centrum Kft.

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

Rendezvény Szolgáltatási Feltételek Érvényes: 2014. december 8-tól

Rendezvény Szolgáltatási Feltételek Érvényes: 2014. december 8-tól Rendezvény Szolgáltatási Feltételek Érvényes: 2014. december 8-tól A jelen Rendezvény Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: RSZF) célja, hogy szabályozza a Szolgáltató által lebonyolításra kerülő rendezvényekhez

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14

1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14 1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14 Tartalomjegyzék 1 VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA... 3

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek Felhasználási feltételek A FormAktív Kft. (székhely: 1126 Budapest, Márvány u. 27. I.em.13-14., cégjegyzékszám: :Cg. 01-09-719206) (a továbbiakban: Üzemeltető) az üzemeltetője a www.foreverutazas.hu internetes

Részletesebben

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 Tartalom I. Általános rész... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések... 4 I.1 Nyugtalotto Játék... 4 I.2 Bizonylat... 4 I.3 Alapregisztráció... 4 I.4

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek. 1. Bevezetés. 2. Eladó adatai

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek. 1. Bevezetés. 2. Eladó adatai Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1. Bevezetés Aki a www.lullaberry.hu webáruházban (továbbiakban Webáruház) regisztrációval vagy anélkül böngészik (a továbbiakban: Felhasználó), köteles

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. ÁSZF : a Szolgáltató által végzett reklám értékesítésre, és a reklámoknak a Szolgáltató gondozásában megjelenő kiadványokban történő

Részletesebben