Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan"

Átírás

1 2194 Tura, Bartók tér 21. Tel: 28/ , Fax: 28/ Adószám: Cégjegyzékszám: Cg Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan

2 Tartalom I. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK... 3 II. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS... 5 III. AZ ÓVADÉK... 5 IV. A BANKKÁRTYA SZERZŐDÉS ÉS A BANKKÁRTYA, PIN KÓD KIBOCSÁTÁS... 6 V. A BANKKÁRTYA ÁTVÉTELE... 7 VI. TITKOS SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ KÓD (PIN KÓD)... 7 VII. TÁRSKÁRTYA ÉS SZERVEZET RÉSZÉRE KIBOCSÁTOTT ÜZLETI KÁRTYA... 7 VIII. A BANKKÁRTYA HASZNÁLATA... 8 IX. TRANZAKCIÓK KÖNYVELÉSE, DÍJAK ÉS JUTALÉKOK ELSZÁMOLÁSA X. BANKKÁRTYA HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE ÉS A HASZNÁLAT FEDEZETE XI. DÍJAK, KÖLTSÉGEK, JUTALÉKOK, KAMATOK XII. BANKKÁRTYA HASZNÁLAT ALKALMÁVAL KELETKEZETT TRANZAKCIÓK ELSZÁMOLÁSA XIII. FEDEZETLENSÉG, SZÁMLAKIVONAT, REKLAMÁCIÓ XIV. A KÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGE, MEGÚJÍTÁSA XV. A KÁRTYA ELVESZTÉSE, ELLOPÁSA, MEGRONGÁLÓDÁSA, LETILTÁSA XVI. A BANKKÁRTYA SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE XVII. BANKKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK XVIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK /17.

3 I. Fogalmi meghatározások A bankkártya szolgáltatásokra vonatkozó szabályok tekintetében az alábbi fogalmi meghatározások az irányadóak: ATM (Automated Teller Machine) Bankjegykiadó automata, mely a bankkártya és a PIN-kód együttes használatával alkalmas banki szolgáltatások igénybevételére, különösen készpénzfelvételre, egyenleg lekérdezésre, mobiltelefonegyenlegfeltöltésre, valamint adott esetben készpénz befizetésre. Takarékszövetkezet Turai Takarékszövetkezet rövidített elnevezése Takarékszövetkezet. Székhely: 2194 Tura, Bartók tér 21., Levelezési cím: 2194 Tura, Bartók tér 21., Cégjegyzékszám: Bankkártya A Számlatulajdonos kérésére a Kártyabirtokos részére kibocsátott 86 x 54 mm-es, a Takarékszövetkezet által saját és/vagy nemzetközi kártyaszervezet emblémájával ellátott műanyag lap, amely olyan készpénz helyettesítő fizetési eszköz, melyet áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére, és/vagy készpénzfelvételre és/vagy készpénz befizetésre használható az elfogadásra kijelölt helyeken. A Takarékszövetkezet által kibocsátott bankkártya a Takarékszövetkezet tulajdonát képezi. A bankkártya személyre szól, annak birtokosa csak természetes személy lehet. a) Az elektronikus bankkártya, olyan mélynyomással, ún. vésett eljárással készült bankkártya termék, mely kizárólag elektronikus környezetben alkalmas tranzakciók lebonyolítására. b) A dombornyomott bankkártya, olyan dombornyomással készült bankkártya termék, amely elektronikus, papír alapú és virtuális elfogadói környezetben egyaránt használható tranzakciók lebonyolítására. Bankkártya használati limit Egyrészt a tranzakciók darabszámára vonatkozó megkötés, másrészt azon összeghatár, amelyet a Takarékszövetkezet a Bankkártya Hirdetményben meghatározott esetben és módon a bankkártyával történő napi használatra jogosult meghatározni. A bankkártyákra vonatkozó általános (standard) limitek típusait és az egyes limittípusokhoz kapcsolódó összegeket és tranzakció gyakoriságokat a Bankkártya Hirdetmény tartalmazza. Az egyes bankkártyákhoz tartozó, standard limittől eltérő egyedi kártyahasználati limiteket a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos kérésére módosíthatja. Bankkártya Hirdetmény A bankkártya kibocsátás és használat díjait, költségeit, jutalékait, valamint a bankkártyához kapcsolódó további kondíciókat és igénylési feltételeket tartalmazza, melyet a Takarékszövetkezet a kirendeltségeiben függeszt ki. Belföldi tranzakció Egy tranzakció akkor számít belföldön bonyolítottnak, ha mind a megbízó intézménye (a bankkártyát kibocsátó Takarékszövetkezet), mind a jogosult intézménye (az elfogadóhely elszámoló bankja) a Magyar Köztársaságban bejegyzett cég és telephellyel, illetve Magyarországra vonatkozó kártyaelfogadói jogosultsággal rendelkezik. Betéti bankkártya (Debit kártya) Olyan bankkártya, mellyel a kártyabirtokos a bankszámla (folyószámla) látra szóló egyenlegének, valamint az esetleges rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret együttes egyenlegének összegéig vehet fel készpénzt, illetve teljesíthet fizetéseket. a) A lakossági betéti bankkártya olyan bankkártya, melyet a Takarékszövetkezet természetes személyek részére nyitott bankszámlához bocsát ki. b) Az üzleti betéti bankkártya olyan bankkártya, melyet a Takarékszövetkezet jogi személyek és egyéb gazdálkodó szervezetek részére nyitott bankszámlához bocsát ki. BIN kód (Bank Identification Number) A nemzetközi kártyaszervezet által kiadott 6 számjegyű kód, amely a kártyakibocsátó Bankot/Takarékszövetkezetet és a kibocsátott bankkártya fajtáját azonosítja. Elfogadóhely Olyan belföldi vagy külföldi kereskedő, amely az általa forgalmazott áruk vagy szolgáltatások igénybevételét készpénzfizetés nélkül, nemzetközi logóval rendelkező bankkártyák használatával teszi lehetővé a kártyabirtokos részére, valamint azon bankok és egyéb vállalkozások, amelyek biztosítják a kártyabirtokos részére, hogy bankkártyájával tranzakciókat végezhessen. 3/17.

4 Ellenőrző kód (CVV2 kód) Egyes kártyák hátoldalán, az aláírás panelén a bankkártya-szám utolsó négy számjegye után található háromjegyű szám, melyet internetes, telefonos, illetve postai megrendelés útján történő vásárlások során kell megadni. Elő-engedélyezés (elő-authorizáció) Olyan engedélyezési eljárás, melyet nem követ közvetlenül a tranzakció lebonyolítása. Elő-engedélyezés a tranzakció tényleges összege helyett annak várható összegére történik, ebben az esetben a bankszámla egyenlege a várható összeg erejéig kerül foglalásra. A foglalás nem jelent tényleges terhelést, csupán arra szolgál, hogy a tranzakció tényleges összegének terheléséig biztosítsa a fedezetet. A foglalás a tranzakció tényleges terhelés után megszűnik. Jellemzően az alábbi kereskedői elfogadóhelyek végezhetnek előengedélyezést: szállodák, autókölcsönzők, utazási irodák. Engedélyezés (authorizáció) A bankkártyát kibocsátó Takarékszövetkezet, illetve annak megbízottja által az elfogadóhelyre továbbított elektronikus üzenet, amely engedélyezi a tranzakció lebonyolítását. GBC (Giro Bankkártya Zrt.) A Takarékszövetkezet által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett tranzakciók authorizációs központja és a Takarékszövetkezet által üzemeltetett ATM-ek authorizációs tevékenységét és felügyeletét ellátó központ. Imprinter (Kártyalehúzó készülék) Dombornyomott bankkártyák manuális (papír alapú) elfogadására alkalmas eszköz. Kártyabirtokos Az a Számlatulajdonos természetes személy vagy általa kártyahasználatra feljogosított természetes személy (tárkártya birtokos) vagy az a Számlatulajdonos jogi személy által kártyahasználatra feljogosított természetes személy (társkártya birtokos) aki a Takarékszövetkezet valamely típusú bankkártyájának használatára jogosult azáltal, hogy bankkártyára vonatkozó igénylését a Takarékszövetkezet elfogadta és a Számlatulajdonossal bankkártya szerződést kötött. Lejárati dátum A bankkártya előlapján található dátum, amely hónap/év formában (az évszám utolsó két számjegye) kerül feltüntetésre. A kártya a feltüntetett hónap utolsó napjának 24. órájáig érvényes. Logó A kártyaelfogadás körét jelző embléma, amely megjelenik a bankkártyán és az elfogadóhelyen egyaránt. Nemzetközi kártyaszervezet VISA International Inc., az a nemzetközi szervezet, melyhez történt csatlakozása révén a Takarékszövetkezet bankkártyával kapcsolatos tevékenységét ellátja. PAN szám (Personal Account Number) Egyes esetekben a bankkártya szám elnevezésére használt angol nyelvű rövidítés, kifejezés. PIN kód (Personal Identification Number) Az a szigorú biztonsági előírások mellett készített, kizárólag a kártyabirtokos által ismert négyjegyű, titkos személyi azonosító szám, amelyet a Takarékszövetkezet a bankkártya használatára jogosult személy részére eljuttat, és amely lehetővé teszi a bankkártya elektronikus környezetben (ATM, bizonyos esetekben POS) történő használatát. POS terminál (Point of Sale) Olyan elektronikus terminál, amely a bankkártya használat helyén a készpénzhelyettesítő fizetési forgalom lebonyolításának eszköze. Használata során ellenőrzi a bankkártyát, majd rögzíti a bankkártya művelettel kapcsolatos információkat és továbbítja az engedélyező központ, kártyakibocsátó felé. Számlatulajdonos Az a természetes vagy jogi személy, aki a Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámla feletti tulajdonjogot vagy rendelkezési jogot birtokolja. Tranzakció A bankkártya rendeltetésszerű használatával lebonyolított készpénzfelvételeket, készpénzbefizetéseket, vásárlásokat, mobiltelefon-egyenlegfeltöltéseket és az ezekkel kapcsolatos számlaterheléseket és jóváírásokat jelenti. 4/17.

5 Zárolás Idegen Bank vagy a Takarékszövetkezet hálózatában végzett tranzakciók értéke, amely a bankkártyát kibocsátó Takarékszövetkezet döntése alapján meghatározott ideig a bankszámlán foglalásra kerül és összege csökkenti a felhasználható egyenleg összegét. A Takarékszövetkezet által meghatározott ideig, vagy a tranzakció elszámolási szakaszának befejezéséig a tranzakció tényleges összegének terheléséig -, illetve a tranzakció meghiúsulásáig áll fenn. Óvadék A Takarékszövetkezet a bankkártya rendelkezésre bocsátásának feltételeként, bankkártyánként a Bankkártya Hirdetményben meghatározott esetben óvadékot jogosult kérni, mely az óvadéki bankszámlán kerül elhelyezésre, és amelyből a bankszámla fedezetlensége esetén a Takarékszövetkezet követeléseit közvetlenül kielégítheti. Funkciója, hogy fedezze az ügyfél esetleges túlköltekezését, illetve a felszámítandó költségeket és díjakat. II. Bankkártya igénylés II.1. A Takarékszövetkezet olyan nemzetközi kártyatársasághoz (VISA) tartozó nemzetközi és belföldi használatra alkalmas bankkártyát bocsát ki, amely társasághoz kapcsolódóan tagsági viszonnyal, továbbá kibocsátási engedéllyel rendelkezik. II.2. A Számlatulajdonos a bankkártyát a Takarékszövetkezet által e célra rendszeresített nyomtatvány (kártyaigénylés) kitöltésével, aláírásával és a Takarékszövetkezet részére történő benyújtásával igényelhet. A Számlatulajdonos a bankkártya igénylés benyújtásával egyidejűleg köteles a Bankkártya Hirdetményben megjelölt Kártyaigénylési feltételeknek eleget tenni. Köteles továbbá debit típusú bankkártya esetén bankszámlával rendelkezni. II.3. A Takarékszövetkezet jogosult a Számlatulajdonos kártyaigénylését indoklás nélkül elutasítani. Amennyiben a Takarékszövetkezet az ügyfél kártyaigénylését elutasítja, úgy erről az igénylőt haladéktalanul tájékoztatja. II.4. A Számlatulajdonos a kártyaigénylés részéről történő benyújtásával visszavonhatatlan szerződéskötést kezdeményez, mely szerződéses viszony az igénylés Takarékszövetkezet által történő jóváhagyásával jön létre, valamint hozzájárulását adja, hogy a bankkártya-szerződés hatálybalépését követően külön rendelkezése nélkül a bankkártyával történő fizetések és készpénzfelvételek összegével, valamint díjakkal, költségekkel és jutalékokkal a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámláját megterhelje. A kártyaigénylés elfogadása esetén a Takarékszövetkezet a bankkártya elkészítéséről a kártyaigénylés átvételét követő 15 banki munkanapon belül gondoskodik. II.5. A kártyaigénylés Számlatulajdonos általi visszavonása esetén a Takarékszövetkezet a már legyártott bankkártyák darabszáma szerinti bankkártya díjjal a Számlatulajdonos bankszámláját megterheli. II.6. A Kártyabirtokos a kártyaigénylés aláírásával hozzájárul, hogy az általa közölt adatokat a Takarékszövetkezet ellenőrizze. A Takarékszövetkezet jogosult az igénylésben közölt adatok valódiságáról okiratok bekérésével is meggyőződni. A bankkártya megszemélyesítése csak az ügyfél személyi igazolványában vagy útlevelében szereplő teljes nevére vagy annak elfogadható rövidített változatára történhet, értesítési címként postafiók nem adható meg. III. Az óvadék III.1. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy egyes kártyatípusokhoz a Takarékszövetkezet óvadékot jogosult kérni, a bankkártya rendelkezésre bocsátásának feltételeként. Az óvadékot a Számlatulajdonos a kártyaigénylés benyújtásakor köteles a bankszámláján rendelkezésre tartani. III.2. A Számlatulajdonos Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámláján a mindenkori Betétüzletági Hirdetményben közzétett a látra szóló betéti kamatlábnak megfelelő kamattal kamatozó, bankszámlán zárolt összeg, amely a bankszámla esetleges fedezetlensége esetén a Kártyabirtokos bankkártyával végzett tranzakcióinak és a Takarékszövetkezet díjainak, költségeinek, jutalékainak fedezetéül szolgál, amely felett kizárólag a Takarékszövetkezet rendelkezhet. III.3. A kártyaszerződés megkötésétől számított 3 hónap elteltével a Takarékszövetkezet felülvizsgálja a bankszámla és a hozzá kapcsolódó bankkártya/bankkártyák forgalmát, valamint a kártyahasználatot és ezek alapján dönt az óvadék esetleges felszabadításáról. 5/17.

6 IV. A bankkártya szerződés és a bankkártya, PIN kód kibocsátás IV.1. A bankkártya tartalmazza a kibocsátó Takarékszövetkezet nevét, logóját, a bankkártya típusától függően hologramot, a bankkártya használatára jogosult személy nevét illetve az aláírásra szolgáló helyet, a bankkártya megnevezését, a bankkártya számát, a bankkártya lejárati idejét, az azonosításra szolgáló mágnescsíkot, a bankkártyán keresztül biztosított szolgáltatást hirdető logót. IV.2. A Takarékszövetkezet a bankkártyát a Számlatulajdonos által a bankkártya szerződésben megadott 22 karaktert meg nem haladó, a személyazonosító okmánnyal egyező tartalmú névre személyesíti meg. A kártyán szereplő név maximum 22 karakter lehet és nem tartalmazhat különleges A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a bankkártya elfogadásáért abban az esetben, ha az ügyfél olyan nevet kíván a bankkártyára íratni, amely nem azonosítható egyértelműen a személyi azonosító okmányban szereplő névvel. IV.3. A bankkártya lejártának ideje a bankkártyán hónap/év formátumban van feltüntetve. A bankkártya a lejárat hónapjának utolsó napján magyarországi idő szerint órájáig érvényes. IV.4. A bankkártya kibocsátása a Számlatulajdonos bankkártya igénylése alapján kezdeményezhető. Egy bankszámlához több különböző típusú bankkártya igényelhető. Ugyanazon bankkártya típuson belül több Kártyabirtokos nevére is igényelhető bankkártya. Egy bankszámlához egy Kártyabirtokos ugyanazon kártyatípuson belül csak egy bankkártya kibocsátását kérheti. A különböző típusú bankkártyák igénylése esetén a Számlatulajdonos bankkártya típusonként a Bankkártya Hirdetményben közzétett kibocsátási feltételeket bankkártyánként vállalja. Lakossági ügyfelek részére 1 db főkártya és 2db társkártya, vállalati ügyfelek részére 3db kártya igényelhető. IV.5. Csökkent látóképességű vagy írástudatlan ügyfelekkel történő szerződéskötéshez két tanú jelenléte szükséges. A Takarékszövetkezet felhívja a figyelmet, hogy a csökkent látóképességű és írástudatlan ügyfelek bankkártya használata fokozottan veszélyes. IV.6. A Számlatulajdonos bankkártya igénylésének benyújtásakor köteles az igényelt bankkártyához kapcsolódó Bankkártya Hirdetményben a bankkártya kibocsátás alapjául megjelölt bankszámlára az igényelt bankkártyához kapcsolódóan meghatározott minimumösszeget elhelyezni. IV.7. A Takarékszövetkezet jogosult a bankkártya kibocsátás előtt az igénylő nyomtatványon megadott adatok alapján, továbbá saját hatáskörben meghatározott időszaközönként ismételten, a Számlatulajdonos pénzügyi megítélésére banki minősítést lefolytatni és a minősítés eredményétől függően a bankkártya-szerződést felmondani. A Takarékszövetkezet jogosult a Számlatulajdonos által közölt adatok valódiságáról dokumentumok (különösen: aláírási címpéldány, munkáltatói igazolás, stb.) bekérésével meggyőződni. A Takarékszövetkezet fenntartja a jogot a Bankkártya Hirdetménytő eltérő egyedi feltételekkel eseti bankkártya szerződési ajánlattételre, vagy a bankkártya igénylés indoklás nélküli elutasítására. IV.8. A bankkártya szerződés megkötése és a bankkártya átadása a Számlatulajdonos bankszámláját vezető fiókban történik. A bankkártyát a Takarékszövetkezet fiókjában személyesen megjelenő Kártyabirtokosnak, illetve a Kártyabirtokos által a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon meghatalmazott személynek adható át. A bankkártya Takarékszövetkezet fiókjában történő átvételkor a Kártyabirtokos köteles magát fényképet és aláírást tartalmazó személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni. IV.9. A bankkártya illetve a PIN kód elkészültéről a Takarékszövetkezet levélben értesíti a Számlatulajdonost vagy a Kártyabirtokost. A levelet a Takarékszövetkezet a Kártyabirtokos értesítési címére, normál postai küldeményként továbbítja. Amennyiben a Kártyabirtokos a Takarékszövetkezet értesítése alapján az elkészített bankkártyát nem veszi át, a Takarékszövetkezet az ebből származó esetleges károkért (különösen: a bankkártya használati idejének rövidülése) felelősséget nem vállal. A Takarékszövetkezet az át nem vett bankkártyát az értesítés keltétől számított 2. hónap végéig tárolja, ezen időszak letelte után saját belátása szerint érvényteleníti és megsemmisíti. A Takarékszövetkezet a bankkártya őrzéséért az első hónapban díjat nem számít fel. Ezen időszak letelte után a Takarékszövetkezet a Bankkártya Hirdetményben meghirdetett bankkártya őrzési díjjal a Számlatulajdonos Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámláját megterheli. 6/17.

7 V. A bankkártya átvétele V.1. A lakossági illetve üzleti betéti bankkártya, valamint a bankkártyához tartozó PIN kódot tartalmazó boríték a Számlatulajdonos, Kártyabirtokos vagy a Számlatulajdonos által a bankszámlához tartozó aláírás-bejelentő karton szerint a bankszámla felett önállóan és teljes körűen rendelkező állandó meghatalmazott személy, illetve kifejezetten a bankkártya átvételére meghatalmazott eseti meghatalmazott személy részére adható ki. V.2. A meghatalmazás hitelességért, az átadott bankkártya hiteles a bankkártya szerződéssel megegyező módon történő aláíratásáért, valamint a bankkártyához tartozó PIN boríték bankkártya használatára jogosult személynek történő sértetlen átadásáért a Számlatulajdonos felel. V.3. A Kártyabirtokosnak a bankkártyát az azon szereplő adatok helyességének ellenőrzése után a bankkártya átvételekor, kézhezvételekor a bankkártya hátoldalán található aláíró sávon alá kell írnia. Az aláírás elmulasztásából vagy a bankkártyán megjelölt aláírástól eltérő módon történő aláírásból származó károkért a Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget. A meghatalmazott személy a bankkártya aláírására nem jogosult, azt minden esetben a Kártyabirtokosnak kell aláírnia. V.4. A bankkártya átvételét követően a bankkártya használatára jogosult személy illetve amennyiben korlátozottan cselekvőképes kiskorú jogosult a bankkártya használatára annak törvényes képviselője felel a bankkártya biztonságos megőrzéséért, rendeltetés- és jogszerű használatáért. A Takarékszövetkezet ezennel felhívja a Kártyabirtokos figyelmét a bankkártya használatával járó fokozott felelősségre. V.5. A Kártyabirtokostól elvárt általános magatartási szabályok: a, A bankkártyát a Kártyabirtokosnak különös gondossággal kell kezelnie, ügyelve a PIN kód és a bankkártya biztonságos, egymástól elkülönített tárolására. b, A bankkártyával történő vásárlást követően a bankkártyát azonnal vissza kell kérnie az elfogadótól, és fokozottan ügyeljen arra, hogy a bankkártya soha ne kerüljön ki a látóteréből. c, ATM-nél történő készpénzfelvétel esetén ügyelni kell arra, hogy a bankkártya ne maradjon az ATMben. d, A bankkártyát óvni kell az erős hőhatástól, napsütéstől, az erős mágnesesség hatásaitól, illetve a fizikai rongálódástól. E hatások el nem kerülése esetén bekövetkező rongálódáskor a bankkártya pótlásának költsége a Számlatulajdonost terheli. VI. Titkos személyi azonosító kód (PIN kód) VI.1. A Takarékszövetkezet a bankkártyához PIN kódot bocsát ki, melyet a bankkártya átvételére jogosult személy zárt borítékban kap kézhez. A PIN borítékot kizárólag a Kártyabirtokos nyithatja ki, annak tartalmát csak ő ismerheti. A PIN boríték sértetlenségét a bankkártya átvételekor a bankkártya átvételére jogosult személy a PIN boríték hátoldalán található elismervényen aláírásával igazolja. A PIN kódot a PIN boríték felnyitásakor a boríték felnyitója látja először. A Kártyabirtokos felelős a bankkártya és a személyazonosító szám (PIN) megőrzéséért, ideértve annak egymástól elkülönített tárolását. Tilos a PIN kódot harmadik személynek átadni, a kártyára vagy bármely más az elektronikus fizetési eszközzel együtt őrzött más tárgyra ráírni. A PIN kód pótlásához a Kártyabirtokos írásos megbízása szükséges, amelyért a Bankkártya Hirdetményben feltüntetett díj fizetendő. VI.2. Amennyiben a bankkártya átvételére, illetve használatára jogosult személy (Kártyabirtokos) a PIN kódot nem titkosan, vagy nem megfelelő gondossággal kezeli illetve másik személy tudomására hozza, az súlyos szerződésszegésnek minősül és az ebből eredő károk a Számlatulajdonost terhelik, a Takarékszövetkezet ezekben az esetekben a felelősségét kizárja. VII. Társkártya és szervezet részére kibocsátott üzleti kártya VII.1. Harmadik személy részére történő kártya kibocsátását a Számlatulajdonos, valamint a bankszámla felett a cég képviseletében önállóan és teljes körűen rendelkezni jogosult természetes személy kérheti a Takarékszövetkezettől bankkártya szerződés alapján. A Társkártya-birtokos a társkártyát kizárólag a bankkártya szerződés szerint használhatja. A Számlatulajdonos felelős a Társkártya-birtokos kártyahasználatáért és köteles gondoskodni arról, hogy a Társkártya-birtokos a bankkártya szerződést és a bankkártyához kapcsolódó Általános Szerződési Feltételeket megismerje és betartsa. A Számlatulajdonos nem jogosult megismerni a társkártyához kibocsátott PIN kódot. VII.2. Valamennyi társkártyával végzett tranzakció, a bankkártyához és annak használatához kapcsolódó díjjak, költségek és jutalékok elszámolása a Számlatulajdonos bankszámlája terhére történik. 7/17.

8 VII.3. A Számlatulajdonos és a Társkártya-birtokos egymás közötti, a bankkártya használatával kapcsolatos megállapodás a Takarékszövetkezettel szemben hatálytalan. A Takarékszövetkezet nem részese a Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos közötti, a bankkártya használatával kapcsolatban felmerülő jogvitának. VII.4. A természetes személlyel kötött bankkártya szerződés és az üzleti bankkártya szerződés hatálya alatt a Számlatulajdonos újabb társkártya illetve üzleti kártya igénylése esetén a Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot arra, hogy a bankkártya igénylés egyedi elbírálása során meghatározza a Számlatulajdonos részére kibocsátásra kerülő társkártyák illetve üzleti kártyák számát. VII.5. A Számlatulajdonos a társkártya illetve üzleti bankkártya használatát annak a Takarékszövetkezethez történő visszaadásával megszüntetheti. A bankkártya visszaadásának hiányában a Számlatulajdonos nyilatkozata alapján a Takarékszövetkezet a letiltás szabályai szerint jár el, de kizárólag a Számlatulajdonos kockázatára és költségére. A társkártya illetve az üzleti kártya használata miatt a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezet felé követeléssel, megtérítési igénnyel nem élhet. VII.6. A bankkártya szerződés megszűnésének időpontjában a társkártyát a rajta feltüntetett lejárati időponttól függetlenül lejártnak kell tekinteni. VII.7. A bankkártya szerződés megszűnéséről, valamint a társkártya, üzleti bankkártya letiltásának kezdeményezésre továbbított bejelentésről a Számlatulajdonos a Kártyabirtokos(oka)t köteles értesíteni, ennek elmulasztásából eredő károk és kockázatok a Számlatulajdonost terhelik. VIII. A bankkártya használata VIII.1. A Takarékszövetkezet által kibocsátásra kerülő bankkártya típusok igénylési feltételeit a Takarékszövetkezetnek a megfelelő bankkártya típusra vonatkozó Hirdetménye tartalmazza. A bankkártya területi használhatósága tekintetében belföldi és nemzetközi használatú, gyártási és megszemélyesítési technológiája alapján pedig vésett vagy dombornyomott eljárással előállított kártya. A Számlatulajdonos illetve az általa rendelkezési joggal felruházott kártyabirtokosok a bankkártyával a kártya típusától függően belföldön és külföldön a következő műveleteket hajtják végre: áruk, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése kizárólag azon kereskedelmi elfogadóhelyeknél, melyek POS teminállal felszereltek, és a bankkártyán feltüntetett logóval vannak ellátva dombornyomott bankkártya esetén internetes és telefonos vásárlások lebonyolítása készpénzfelvétel, egyenleg lekérdezése, mobiltelefon-egyenleg feltöltése a PIN-kód egyidejű használata mellett bármely a bankkártyán feltüntetett logóval ellátott ATM-ből készpénzfelvétel a bankkártyán feltüntetett logóval ellátott bankpénztárból készpénzfelvétel és befizetés postai POS terminálnál egyenleg lekérdezése GBC körbe tartozó ATM-ből. A Takarékszövetkezet által kibocsátott egyes bankkártyákkal elvégezhető konkrét műveletek pontos felsorolását a Bankkártya Terméktájékoztató ismerteti. E rendelkezés megsértése esetére a Takarékszövetkezet a felelősséget kizárja, azzal kapcsolatban minden jogkövetkezmény a Számlatulajdonost terheli. VIII.2. A Takarékszövetkezet által kibocsátott bankkártya a Takarékszövetkezet tulajdonát képezi, a Kártyabirtokos annak rendeltetésszerű használatára jogosult, azt másra nem ruházhatja át. Tilos a bankkártyát ügyleti biztosítékként zálogba adni, óvadékként letétbe helyezni harmadik személynél, vagy használatra másnak átengedni. A bankkártya átruházása, zálogba adása, letétbe helyezése súlyos szerződésszegésnek minősül és annak következményeit vonja maga után. A kártya átvételét követően a Számlatulajdonos felelős annak rendeltetésszerű használatáért. A Kártyabirtokos a bankkártya szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a bankkártyát nem használhatja jogellenes célra, ideértve olyan áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére, amelyek vételét jogszabály tiltja. VIII.3. A bankkártya a Számlatulajdonos bankszámlájának és esetleges hitelkeretének rendelkezésre álló egyenlegének erejéig használható. A napi kártyaműveletek engedélyezése szempontjából mértékadó egyenleg a bankszámla és a rendelkezésre álló hitelkeret egyenlege. VIII.4. A Takarékszövetkezet standard kártyahasználati limiteket határoz meg, amelyeket a mindenkor aktuális Bankkártya Hirdetményben tesz közzé. A Kártyabirtokos a bankkártya napi készpénzfelvételi és vásárlási limitjeit, valamint azok gyakoriságát változtathatja. 8/17.

9 VIII.5. A készpénzkiadó automatából (ATM) alkalmanként felvehető készpénz összegét és a készpénz felvétel gyakoriságát a berendezés üzembentartója illetve a Takarékszövetkezet is korlátozhatja. VIII.6. A Kártyabirtokosnak kizárólag az egyedi azonosító szám (PIN) ismeretében van lehetősége készpénzfelvételre bankjegykiadó automatáknál (ATM), illetve egyes pénztári kifizető helyeken. A PIN számmal történő visszaélésekből eredő károkért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal azokban az esetekben, ahol a tranzakciók PIN kód használatával történtek. Ha illetéktelen személy az érvényes PIN kód birtokában a kártyával készpénzt vesz fel, illetve áruk, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használja azt, a keletkezett kár teljes egészében a Számlatulajdonost terheli. VIII.7. Amennyiben a PIN kód a bankkártya mindenkori érvényességi ideje alatt többször hibásan kerül megadásra, a kereskedelmi elfogadóhellyel szerződésben álló, a pénztárat, a készpénzkiadó automatát üzemeltető elfogadó hitelintézet (erre feljogosított vállalkozás) a bankkártyát visszatarthatja vagy letilthatja. VIII.8. Pénztári és kereskedői elfogadás esetén az elfogadóhely előírásai az irányadóak, így az adott elfogadóhely kérheti a személyazonosságot igazoló okmány bemutatását, illetve ellenőrizheti a kártyán és a bizonylaton szereplő aláírások egyezését, illetve kérheti a PIN kóddal való azonosítását. Az elfogadóhely visszaélés gyanúja esetén indoklás nélkül elutasíthatja a kártya elfogadását, illetve bevonhatja azt. A fizetési műveletről kiállított forgalmi bizonylaton az ügyfél aláírásával ismeri el az azon feltüntetett összeg helyességét, és a tranzakció megtörténtét. Kétség esetén, az ellenkező bizonyításáig az aláírást a Kártyabirtokostól származónak kell tekinteti. A Takarékszövetkezet nem felel a Kártyabirtokos és az elfogadóhely közötti, a kártyahasználat alapjául szolgáló jogügyletből eredő igényekért és kötelezettségekért. VIII.9. A kereskedelmi elfogadóhelyen vagy hitelintézeti pénztárban bankkártyával történő fizetéskor, készpénzfelvételkor a Kártyabirtokos a kiállított bizonylaton aláírásával vagy a PIN kód használatával elismeri a bizonylat valódiságát, számszaki helyességét, és visszavonhatatlanul megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy az áruk, szolgáltatások és felvett készpénz ellenértékét bankszámlája terhére közvetlenül kifizesse (megterhelje). A Kártyabirtokos a bizonylat őt megillető példányát köteles megőrizni. VIII.10. A Kártyabirtokos kártyahasználata akkor is a Takarékszövetkezet részére adott fizetési megbízásnak minősül, ha a kártyahasználat következményeként nem keletkezik a fentiek szerinti bizonylat. A fizetési megbízás összegeként ebben az esetben a Takarékszövetkezet a kártyaelfogadó által benyújtott terhelési megbízás összegét fogadja el. VIII.11. A Takarékszövetkezet nem tartozik felelősséggel a Számlatulajdonost vagy a Kártyabirtokost ért azon károkért, amelyek az alábbi okok miatt következnek be: a, A bankkártya rendeltetésszerű használata a Takarékszövetkezetnek fel nem róható okokból meghiúsul b, Nemzetközi kártyaszervezet a bankkártya szerződést érintő rendelkezést hoz, vagy intézkedést tesz c, A bankkártya megrongálódása d, A bankkártya a nemzetközi kártyaszervezetek szabályai szerint, a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos kockázatára és felelősségére használható. A nemzetközi kártyaszervezetek szabályainak korlátozó előírásai következtében a Számlatulajdonosra háruló többletköltségekért és esetleges károkért e, A Takarékszövetkezet sem az általa, sem pedig a más által üzemeltetett elfogadóhelyre vonatkozó előírásokból, korlátozásokból, illetve a bankjegykiadó automaták, a kommunikációs eszköz.és egyéb berendezések üzemzavarából, az adatfeldolgozó rendszer adatátviteli hibájából származó esetleges költségekért és károkért f, A Takarékszövetkezet nem felel a bankkártya használati limittúllépésért abban az esetben ha a Kártyatársaság eljárási szabályai alapján a tranzakciót annak teljesítése előtt nem a Takarékszövetkezet, hanem az elfogadóhely vagy a Kártyatársaság maga ellenőrzi, hagyja jóvá, és kizárólag ennek következtében válik egy vagy több tranzakció limit felettivé g, A Takarékszövetkezet nem felel a Kártyabirtokos által elszenvedett vagy nála felmerült azon kárért, mely abból ered, hogy a Kártyatársaság szabályai szerint erre feljogosított személy vagy szervezet a bankkártya elfogadása során hibázik, mulaszt, adott tranzakciót nem engedélyez vagy a bankkártya, vagy a PIN kód elfogadását megtagadja h, Az elfogadó által a tranzakció után érvényesített Kártyabirtokost terhelő plusz díjakért, költségekért 9/17.

10 VIII.12. A bankkártya használatára jogosult személy a tranzakcióiról készült bizonylatot köteles ellenőrzi és helytállósága esetén, amennyiben szükséges, a bankkártyán levő aláírásával egyező módon aláírni tartozik. Aláírásával elismeri, hogy a bankkártya használata a bizonylaton feltüntetettek szerint történt. Az aláírást minden esetben a bankkártya használatára jogosulttól származónak kell tekinteni. Amennyiben az elfogadóhely a PIN kód megadását kéri az aláírás mellett vagy a helyett, akkor a PIN szám megadását úgy kell tekinteni, mintha a bizonylat aláírásra került volna. A Takarékszövetkezet az engedélykérések, hibás tranzakciók, tranzakciótörlések, jóváírások, stb. teljesítéséért azok bizonylatainak az elfogadóhellyel szerződésben álló, a pénztárat működtető, illetve a készpénzkiadó automatát üzemeltető hitelintézettől a Takarékszövetkezethez történő megérkezését követően vállal felelősséget. VIII.13. A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a kereskedelmi elfogadóhelynek a bankkártya elfogadásakor tanúsított magatartásáért, továbbá a bankkártyával történő vásárlásokért, így nem részese a Számlatulajdonos illetve a Kártyabirtokos és a kereskedelmi elfogadóhely között, a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő esetleges vitáknak. VIII.14. A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a tranzakcióknak az elfogadóhely általi visszautasításból eredő, a Kártyabirtokost ért károkért. VIII.15. Vásárlás POS terminál segítségével A bankkártyával áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése céljából tranzakció hajtható végre a rajta feltüntetett logóval ellátott elfogadóhelyeken, az adott napon meg felhasználható egyenleg vagy a bankkártyához tartozó napi vásárlási limit erejéig, a napi vásárlási tranzakciószám limitnek megfelelő alkalommal. A bankkártya elfogadás feltétele lehet egyes POS terminálok esetében a PIN kód megadása is.bizonyos szolgáltatások (pl. szállodában és autókölcsönzőnél igénybe vett szolgáltatások) esetén az ügylet természetéből adódóan az elfogadóhely által a Takarékszövetkezethez elektronikus terhelési bizonylat összege eltérhet a Kártyabirtokos által a bizonylaton aláírt összegtől, azonban a Takarékszövetkezet minden esetben a hozzá benyújtott terhelési bizonylat összegével terheli meg a Számlatulajdonos bankszámláját. A POS terminálon jelentkező utasítás következtében a kereskedő bevonhatja a bankkártyát, a bankkártya ebben az esetben nem adható vissza a Kártyabirtokosnak. A Takarékszövetkezet a kártyával vásárolt árukért és szolgáltatásokért nem vállal felelősséget. A Takarékszövetkezet nem részese a Kártyabirtokos és az elfogadó (kereskedő) között a vásárlással kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogvitáknak.áruk, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése a kereskedelmi elfogadóhelynél történik. A bankkártya elfogadás feltétele lehet egyes POS terminálok esetében a PIN kód megadása is. A bankkártyával a kereskedelmi elfogadóhelynél készpénz nem vehető fel. A kereskedelmi elfogadóhely a bankkártyával történő fizetéskor, a bankkártya adatairól, a vásárlás időpontjáról és összegéről a kereskedelmi elfogadóhely megnevezését is tartalmazó kártyabizonylatot állít ki manuálisan vagy a POS terminál segítségével. A kártyabizonylat egy példánya megilleti a Kártyabirtokost, amelynek helytállóságát köteles ellenőrizni és a bizonylatot megőrizni, miután azt a Takarékszövetkezet egy esetleges reklamációs eljárás keretében bekérheti a Kártyabirtokostól. A bizonylatot 60 napig szükséges megőrizni. VIII.16. Áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése egyéb módon Amennyiben a vásárlás nem POS terminál segítségével történik, a tranzakció az elfogadóhely és a vele szerződéses kapcsolatban álló bank által meghatározott szabályok szerint hajtható végre. Az elfogadóhely engedélykérés céljából felveheti a kapcsolatot a Takarékszövetkezettel. A Takarékszövetkezet fedezettől függően engedélyezi a tranzakció végrehajtását. VIII.17. Készpénzfelvétel készpénzkiadó automatából (ATM-ből) A bankkártyával készpénz vehető fel a PIN kód egyidejű használata mellett a bankkártyán található logóval (emblémával) ellátott bankjegykiadó automatákból a felhasználható egyenleg, illetve a készpénzfelvételi (ATM) limit tranzakciószámnak és tranzakciós (ATM) limitösszegnek megfelelő mértékig. A bankjegykiadó automatából alkalmanként felvehető készpénz összegét és a készpénzfelvétel gyakoriságát az automata üzembentartója korlátozhatja. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy amennyiben a bankkártyáját a Takarékszövetkezet vagy más Bank által üzemeltetett berendezésnél használja pénzfelvételre, a Takarékszövetkezet vagy a más bank által megállapított napi limit összege eltérhet a Kártyabirtokos napi készpénzfelvételi limitjének összegétől. A bankjegykiadó automata napló (journal) formájában rögzít minden műveletet. A napló ellenkező bizonyításig igazolja a készpénzfelvétel megtörténtét. A készpénzfelvételről vagy más tranzakcióról a Kártyabirtokos a berendezést üzemeltető Takarékszövetkezet illetve Bank előírásai szerint bizonylatot kaphat, melynek helytállóságát köteles ellenőrizni és a bizonylatot 60 napig megőrizni. 10/17.

11 VIII.18. Készpénzfelvétel POS terminál segítségével A meghatározott logóval ellátott hitelintézeti pénztárban, és a postahivataloknál a bankkártyával készpénz vehető fel a felhasználható egyenleg illetve készpénzfelvételi napi (POS) limit mértékéig és a készpénzfelvételi napi (POS) tranzakciószám limitnek megfelelő alkalommal. A bankkártya használat során kiadandó maximális készpénz-mennyiséget az elfogadó hitelintézet illetve postahivatal határozza meg. A kártyát elfogadó idegen hitelintézetek illetve postahivatalok által meghatározott limitből származó reklamációkért a Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget. A készpénzfelvétel alkalmával a hitelintézet illetve postahivatal munkatársa jogosult a személyazonosságot igazoló egyéb okmány bemutatását kérni. Amennyiben a személyazonossággal kapcsolatban kétség merülne fel, abban az esetben a hitelintézet illetve postahivatal a Takarékszövetkezetet e tényről értesíteni és a bankkártyát visszatartani jogosult. VIII.19. Vásárlás ATM-en (mobiltelefon-egyenleg feltöltés) A bankkártyával az ezen szolgáltatást biztosító ATM-ek segítségével lehetőség nyílik az ATM-et üzemeltető Takarékszövetkezet illetve Bank által meghatározott mobilkommunikációs szolgáltatók által kibocsátott mobiltelefon kártyák egyenlegének feltöltésére. Az ATM-en történő mobiltelefon-egyenleg feltöltés a napi vásárlási összeg és tranzakciószám limiteket módosítja. A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a telefonszám ATM-en történő hibás megadásából származó károkért. A Takarékszövetkezet nem részese a Kártyabirtokos és a mobiltelefon-szolgáltatók közötti, a vásárlással kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogvitának. VIII.20. Felhasználható egyenleg lekérdezése ATM-en, POS terminálon A bankkártya segítségével a Kártyabirtokos az ATM-eken illetve POS terminálok segítségével ha az elfogadóhely ezt a szolgáltatást lehetővé teszi lekérdezheti az aktuális felhasználható egyenlegét. A Kártyabirtokos a tranzakciót követően köteles meggyőződni az elfogadóhely által kiállított bizonylaton feltüntetett adatok valódiságáról, továbbá köteles a bizonylatot 60 napig megőrizni. VIII.21. Internetes vásárlás Interneten rendelhető áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére a Takarékszövetkezet által kibocsátott bankkártyák közül csak a dombornyomással készült kártyák használhatók. Az interneten bankkártyával történő fizetés a kereskedelmi elfogadóhely honlapjának fizetési moduljában megjelenő formanyomtatvány kártya- és tranzakcióadatokkal való kitöltésével történik. Az adatok megadását követően a kereskedelmi elfogadóhely a megrendelést elfogadja vagy visszautasítja. A Takarékszövetkezet saját döntése alapján korlátozhatja egyes elfogadóhelyekkel illetve bizonyos elfogadói körrel, bizonyos típusú kártyatranzakciókkal (különösen internetes szerencsejáték) kapcsolatos tranzakciók, megrendelések elfogadását. Internetes környezetben történő bankkártya használat esetén a Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a Kártyabirtokos és a kártya azonosításáért, a hálózaton megadott adatok hitelességéért. A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a bankkártyával történt megrendelésekért illetve vásárlásokért. A Takarékszövetkezet a beérkezett tranzakciókat jogosságuk vizsgálata nélkül elszámolja. Amennyiben a Számlatulajdonos valamely tranzakció jogosságát vitatja, bejelentése alapján a Takarékszövetkezet a reklamációs eljárás pozitív eredményére vonatkozó bármilyen kötelezettségvállalás nélkül megindítja a nemzetközi kártyatárságnál a reklamációs eljárást. MO/TO vásárlásra (mail order (postai megrendelés) telephone order (telefonos megrendelés)) a Takarékszövetkezet által kibocsátott bankkártyák közül a dombornyomással készült kártyák használhatók. IX. Tranzakciók könyvelése, díjak és jutalékok elszámolása IX.1. A Takarékszövetkezet a jelen ben és a bankkártyaszerződésben foglaltak szerint: a, A Számlatulajdonos bankszámlájának terhére a bankkártyával történő forgalmazásokat (többek között a nemzetközi kártyaszervezetek és tagbankok felől érkezett, bankkártyával történt forgalmazásokra vonatkozó megkereséseket) illetve az azokkal kapcsolatos elszámolásokat, azoknak a Takarékszövetkezethez történő beérkezésével megegyező munkanapon teljesíti. b, A bankkártyával kapcsolatos forgalomról a bankkártya számának, valamint az egyes forgalmazások dátumának, összegének, helyének, és a felszámított díjak/költségek feltüntetésével, a külföldi pénznemben történt forgalmazások esetén pedig a tranzakció valutanemét és értékét, valamint a tranzakció összegének a bankszámla devizanemében kifejezett értékét, - a külföldi pénznemnek a bankszámla devizanemére történő átszámításánál alkalmazott árfolyam megjelölésével bankszámlakivonaton értesíti a Számlatulajdonost. 11/17.

12 IX.2. A Takarékszövetkezet az egyes kártyaműveletek (engedélykérések, hibás tranzakciók, tranzakciótörlések, jóváírások, stb.) teljesítéséért az azokról szóló, elektronikus úton benyújtott adatoknak az elfogadóhellyel szerződésben álló, a pénztárat működtető illetve a készpénzkiadó automatát üzemeltető hitelintézettől (vállalkozástól) a Takarékszövetkezethez való megérkezését követően vállal felelősséget. A Kártyabirtokos nem vonhatja vissza a bankkártyával történt fizetési műveletét, kivéve ha a fizetési művelettel egyidejűleg az összeg nem került meghatározásra. Nem vonhatóak vissza azon fizetési megbízások, melyeknél a megbízás megadása idején a fizetendő összeg megállapításának módszere ismert, azonban a konkrét összeg nem állapítható meg előzetesen (pl.: szállás fizetése, autókölcsönzés, stb.), beleértve azon fizetési megbízásokat, melyeknél a Kártyabirtokos a fizetési megbízás megadásakor felhatalmazza a bankkártya elfogadót az utólagos költségek terhelésére. X. Bankkártya használat engedélyezése és a használat fedezete X.1. A tranzakciókra vonatkozó bankkártya használati limitelőírásokat a Takarékszövetkezet a Bankkártya Hirdetményben teszi közzé. A Számlatulajdonos hozzájárul továbbá, hogy a számla mindenkori szabad egyenlegéből a Bankkártya Hirdetményben megadott napi vásárlási és készpénzfelvételi limit erejéig a Kártyabirtokos használja a bankkártyáját. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben külön nem határozott készpénzfelvételi illetve vásárlási limitet, akkor a bankkártya céljára biztosított fedezetből a mindenkori Bankkártya Hirdetményben meghatározott összeg áll rendelkezésre készpénzfelvételi illetve vásárlási limitként. X.2. Amennyiben egy napon belül három alkalommal hibásan kerül a PIN kód megadásra, biztonsági okból a Takarékszövetkezet az aznapi PIN alapú bankkártya használatot a bankkártyához tartozó PIN kód blokkolása mellett elutasítja illetve a bankkártyát bevonhatja. A bevont bankkártya visszaszolgáltatása miatti további ügyintézésre a számlavezető fiók jogosult. A blokkolt PIN kód a következő napon automatikusan újraaktiválásra kerül. X.3. A bankkártya használat engedélyezését a Takarékszövetkezet a hozzá beérkezett engedélykérések alapján, az engedélyezés alapjául szolgáló a bankszámlához kibocsátott valamennyi bankkártyához rendelt bankszámla egyenlegének azonnali csökkentésével (foglalásával), az engedélykérő jogosultságának vizsgálata nélkül hajtja végre. X.4. A bankkártya használat engedélyezésének alapjául szolgáló közvetlen fedezet: a, lakossági betéti kártya esetén az ügyfél által kért napi kártyahasználati limit, vagy amennyiben bankszámla teljes látra szóló egyenlege nem éri el a kártyahasználati limitet, abban az esetben a bankszámla teljes látra szóló egyenlege csökkentve a törzsbetét összegével. b, üzleti betéti kártyánál esetén az ügyfél által kért napi kártyahasználati limit, vagy amennyiben bankszámla teljes látra szóló egyenlege nem éri el a kártyahasználati limitet, abban az esetben a bankszámla teljes látra szóló egyenlege csökkentve a törzsbetét összegével. XI. Díjak, költségek, jutalékok, kamatok XI.1. A Takarékszövetkezet a bankkártya kibocsátás és használat díjait, költségeit, jutalékait a mindenkor érvényes Bankkártya Hirdetményben teszi közzé. A Hirdetményben nem szereplő rendkívüli szolgáltatás esetén a Takarékszövetkezet a ténylegesen felmerült költségeit terheli a Számlatulajdonosra. XI.2. A bankkártya éves díja minden megkezdett évre szól, azt a bankkártya megszüntetésekor vagy letiltásakor a Takarékszövetkezet sem részben, sem egészben nem téríti vissza. Az éves díjat minden évben a bankkártya lejárati hónapjában számolja fel a Takarékszövetkezet, és azzal a Számlatulajdonos bankszámláját megterheli. XI.3. A Számlatulajdonos a bankkártya kibocsátás iránti igénylés Takarékszövetkezet részére történő benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a bankkártya szerződés hatályba lépését követően a bankkártyával történő fizetések és készpénzfelvételek összegével, valamint a kapcsolódó díjakkal, költségekkel, kamatokkal és jutalékokkal a Takarékszövetkezet a bankszámláját megterhelje a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül. XI.4. A Takarékszövetkezet a díjakkal, költségekkel és jutalékokkal a bankszámlát a bankkártya kibocsátásakor, illetőleg az adott tranzakciótípus esedékességekor, továbbá az egyes tranzakciók illetőleg kamatok elszámolásakor közvetlenül megterheli. XI.5. A Számlatulajdonos bankszámláján fennálló számlakövetelésének továbbá az óvadékként elkülönített összegek kamatát a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. 12/17.

13 XII. Bankkártya használat alkalmával keletkezett tranzakciók elszámolása XII.1. A Takarékszövetkezet jogosult a Számlatulajdonos részére kibocsátott valamennyi típusú bankkártya használata alkalmával keletkezett tranzakciókat azok jogosságának vizsgálata nélkül a bankszámlára terheli. XII.2. Belföldön forintban történt bankkártya használat esetén, ha a tranzakció belföldi székhelyű elfogadóbankkal szerződésben álló kereskedőnél történik, a tranzakció összege forintban érkezik a Takarékszövetkezethez, így a tranzakció összegének terhelése az ügyfél számláján forintszámla esetében konverzió nélkül történik. XII.3. Külföldön, illetve belföldön nem forintban történt bankkártya használat esetén, a tranzakció összege kártyatársasági elszámoló devizanemben, a nemzetközi kártyaszervezettől kapott elszámolási bizonylatban feltüntetett értéknappal, (VISA esetében USD) érkezik a Magyarországi Volksbank Zrt.- hez. A Magyarországi Volksbank Zrt a devizában beérkezett tranzakció összegét a Magyarországi Volksbank Zrt. devizaközép árfolyamán váltja át a bankszámla devizanemére, és a tranzakció összege így kerül terhelésre a bankszámlán a Takarékszövetkezetnél. XII.4. A Takarékszövetkezet jogosult a bankszámlával kapcsolatos téves jóváírásokat illetve terheléseket felfedezésüket követően helyesbíteni. XII.5. A bankkártyával végzett tranzakciók forgalmára vonatkozó adatokat a Takarékszövetkezet által kiadott Számlakivonat tartalmazza, amelyen az egyes bankműveletek azonosítására szolgáló valamennyi adatot feltünteti. XIII. Fedezetlenség, számlakivonat, reklamáció XIII.1. A Takarékszövetkezet által kibocsátott betéti (debit) típusú bankkártya a bankszámlán mindenkori felhasználható összegét meghaladó használata adott esetben jóhiszemű jogcím nélküli túlköltés illetve ennek kezdeményezése súlyos szerződésszegésnek minősül. Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos túlköltése esetlegesen fellépő kommunikációs vagy egyéb rendszerhibából illetve téves egyenlegközlésből fakad, úgy a Számlatulajdonos a túlköltött összeget köteles visszafizetni. XIII.2. A Takarékszövetkezet a bankkártyával végzett tranzakciókkal kapcsolatos bankszámlaterhelésekről és jóváírásokról, keletkezésük időpontjáról, valamint a számla egyenlegéről üzleti kártya esetén naponta, lakossági kártya esetén havonta a Számlatulajdonos igénylőlapon megadott levelezési címére számlánként egy darab számlakivonatot küld. XIII.3. A Számlatulajdonos köteles a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul bejelenteni, ha észlelte, hogy a számlakivonaton jogosulatlan műveletet tüntettek fel. Amennyiben a Számlatulajdonos a terhelés dátumától számított 40 napon belül a rendelkezésre álló bizonyítékokkal alátámasztva nem jelzi a kifogását a Takarékszövetkezetnek, úgy a számlakivonat tételeit és a bankszámla számlakivonatban megadott egyenlegét a Takarékszövetkezet elfogadottnak tekinti. XIII.4. A bankkártya tranzakciók során készült bizonylatokat a Kártyabirtokosnak 60 napig meg kell őriznie, és azokat reklamáció esetén a Takarékszövetkezet rendelkezésére kell bocsátania. XIII.5. Reklamáció csak írásos igény alapján lehetséges, melyben a Számlatulajdonos megjelöli a kifogásolt tételt és a vélt helyes értéket, valamint mellékeli a műveletet dokumentáló bizonylatokat. A reklamáció a Takarékszövetkezettel szembeni kötelezettségek teljesítésére nem jelent halasztási lehetőséget. XIII.6. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos panaszát közvetlenül, vagy a nemzetközi kártyaszervezeten keresztül továbbítja a kereskedelmi elfogadóhellyel szerződést kötött, az ATM-et üzemeltető, illetve a hitelintézeti pénztárat működtető elfogadó hitelintézethez. XIII.7. A megkifogásolt tranzakció összegét és a felszámított jutalékot a Takarékszövetkezet kizárólag abban az esetben írja jóvá, ha a reklamációt az elfogadó hitelintézet véglegesen elfogadta. 13/17.

14 XIII.8. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos panaszát kivizsgálja, majd a vizsgálat eredményéről a panasz érkezését követő 60 napon belül írásban tájékoztatja a Számlatulajdonost. Amennyiben a panasz kivizsgálása és az Ügyfél tájékoztatása a szolgáltatás jellegéből vagy abból adódóan, hogy a szolgáltatás nyújtásában harmadik személyek (ideértve különösen, de nem kizárólagosan: nemzetközi kártyatársaságok, más pénzügyi szolgáltatók, elfogadóhelyek, kiszervezett tevékenységet végző szervezetek) is közreműködnek, ezen határidőn belül nem lehetséges, a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonost a panasz kivizsgálásának és az eredmény megküldésének várható időpontjáról tájékoztatja. XIV. A kártya érvényessége, megújítása A kártya a rajta feltüntetett érvényességi időn belül használható fel fizetések teljesítésére illetve készpénzfelvételre. A kártya a rajta feltüntetett év/hónap utolsó napjának órájáig érvényes. A Kártyabirtokos köteles a bankkártyát az érvényességi idő lejáratát követően a Takarékszövetkezetnél haladéktalanul leadni. A Takarékszövetkezet a bankkártya érvényességi idejének lejártakor a mindenkor érvényes Bankkártya Hirdetményben meghatározott kártyagyártási díj megfizetése ellenében új kártyát bocsát a Kártyabirtokos rendelkezésére, ha a Számlatulajdonos a kártya lejáratát megelőző 30. napig másként nem rendelkezik, és amennyiben a Számlatulajdonos személyi, pénzügyi és munkahelyi adatai, valamint a megelőző időszak kártyahasználata alapján az új kártya kibocsátását biztonságosnak ítéli. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot arra, hogy a kártya megújítását indoklás nélkül elutasítsa. A Takarékszövetkezet az új bankkártya kibocsátásáról a Kártyabirtokost értesíti. Az új bankkártya a lejárt bankkártya Takarékszövetkezetnek történő visszaszolgáltatása ellenében, valamint a bankkártya szerződéssel kapcsolatban keletkezett valamennyi tartozás rendezését követően vehető át. A régi, lejárt bankkártya le nem adásából keletkező esetleges károk minden esetben a Számlatulajdonost terhelik. XV. A kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása, letiltása XV.1. A Kártyabirtokos felelős kártyájának biztonságos őrzéséért. A Kártyabirtokos illetve a Számlatulajdonos köteles a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul bejelenteni, ha észlelte, hogy: a, a bankkártya kikerül a birtokából (őrzése alól) b, a bankkártya vagy a használatához szükséges személyazonosító kód (PIN) vagy más hasonló azonosító adatai jogosulatlan harmadik személy tudomására jutottak c, a bankszámlakivonaton illetve a számlán jogosulatlan műveletet tüntettek fel d, Az elvesztés, ellopás vagy a PIN szám kitudódása bejelentésének elmulasztásából, vagy késedelmes bejelentéséből származó károk a Számlatulajdonost terhelik. XV.2. A Kártyabirtokos vagy a Számlatulajdonos a kártyát munkaidőben a Takarékszövetkezet fiókjaiban, valamint a Magyarországi Volksbank Zrt. Volksline-jánál (06-40/ ), azon kívül a Giro Bankkártya Zrt (GBC) megfelelő részlegénél tilthatja le telefonon, a Takarékszövetkezet mindenkor érvényes Bankkártya Hirdetményében is közzétett telefonszámok alkalmazásával (belföldről a 06-1/ , külföldről a +36-1/ es telefonszámon, faxon belföldről a 06-1/ , külföldről a +36-1/ faxszámon). A bejelentéskor közölni kell a bejelentés alapjául szolgáló körülményt, a Kártyabirtokos által végzett utolsó tranzakció pontos összegét és idejét, valamint a pótlásra vonatkozó igényt. A Takarékszövetkezetet nem terheli felelősség abban az esetben, ha a szóbeli bejelentés nem a Kártyabirtokostól vagy a Számlatulajdonostól származik. A bankkártya letiltás költsége minden esetben a Számlatulajdonost terheli. XV.3. A bejelentésről a Takarékszövetkezet nyilvántartást vezet. A Kártyabirtokos kérelmére a Takarékszövetkezet a bejelentés tényéről, tartalmáról és idejéről igazolást ad ki. XV.4. A szóbeli bejelentést a Számlatulajdonos a letiltást követő 24 órán belül írásban is meg kell erősítse a Takarékszövetkezetnél. A már letiltott kártya annak esetleges megtalálása esetén sem használható tovább, azt a Kártyabirtokos köteles a Takarékszövetkezetnél leadni. A telefonon kezdeményezett letiltás esetében a letiltáshoz való jogosultságot a Takarékszövetkezet nem vizsgálja, az illetéktelen letiltásból eredő károkért a Takarékszövetkezet nem felel, azok a Számlatulajdonost terhelik. XV.5. A bankkártya eltulajdonítása vagy jogosulatlan használata miatti letiltás esetén a Kártyabirtokosnak rendőrségi bejelentést kell tenni, és azt az esetleges reklamációhoz csatolni kell. 14/17.

15 XV.6. A Takarékszövetkezetnek jogában áll a bankkártyával történő visszaélések megelőzése céljából a bankkártya használatát felfüggeszteni vagy letiltatni. A visszaélés megelőzése érdekében a Takarékszövetkezet jogosult a tranzakciók jogosságát egyeztetni a Kártyabirtokossal és/vagy a Számlatulajdonossal. XV.7. Ha a kár nem a Kártyabirtokos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása, szerződés szegése folytán következett be, úgy a március 1-ét követő tranzakcióra vonatkozóan a Kártyabirtokos, a bejelentés megtételét megelőzően bekövetkezett kárt legfeljebb negyvenötezer forintos mértékig viseli, a pénzforgalomról, pénzforgalmi szolgáltatásokról, és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI.20.) Kormányrendelet 18. (2) bekezdése értelmében. Ezen bekezdésben foglalt összeg erejéig sem felelős a Kártyabirtokos, ha a kártyát annak fizikai jelenléte nélkül használták jogosulatlanul a letiltás bejelentését megelőzően. A bejelentés megtételét követően bekövetkezett kárért, a 227/2006 (XI.20) Kormányrendelet 18 (1) bekezdése alapján legfeljebb tizenötmillió forint erejéig, a kibocsátó Takarékszövetkezet felel. A kibocsátó mentesül felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a Kártyabirtokos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása, szerződésszegése folytán következett be. A letiltás bejelentése esetén a Takarékszövetkezet köteles a kártya további használatának megakadályozása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni akkor is, ha a Kártyabirtokos a kártya használata és őrzése során megszegte a szerződés előírásait. A Takarékszövetkezet felel az intézkedés elmulasztása miatt bekövetkezett károkért. XV.8. Az elektronikus fizetési eszközök kibocsátására, használatára, letiltására valamint felelősségi és kárviselési szabályozására a 227/2006. (XI.20.) Kormányrendelet előírásai vonatkoznak. XV.9. A bankkártya letiltásánál, költség és kockázat-átvállalás tekintetében irányadó időpontként a magyarországi érvényes időt kell tekinteni. XV.10. Az elveszett, ellopott vagy megrongálódott bankkártya pótlását a Számlatulajdonos a letiltás kezdeményezésével illetve a megrongálódott bankkártya Takarékszövetkezetnek történő visszaadásával egyidejűleg teheti meg. XV.11. Az új bankkártya kibocsátása minden esetben a mindenkor érvényes Bankkártya Hirdetményben feltüntetett díj felszámítása ellenében történik. XV.12. A Takarékszövetkezet különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben mentesül a felelősség alól: a bankkártya valamint a PIN kód jogosulatlan harmadik személy részére történő átadása, átruházása vagy bármilyen módon történő hozzáférhetővé, megismerhetővé tétele, továbbá ha a Kártyabirtokos a PIN kódot a bankkártyával azonos helyen, illetéktelen személyek számára hozzáférhető módon őrizte a Kártyabirtokos által el nem ismert kártyahasználatot PIN kód megadásával hajtották végre, amely igazolja, hogy a PIN kód biztonságos őrzésére irányuló előírásokat a Kártyabirtokos megsértette a bankkártya jogosulatlan harmadik személy általi birtokba vétele, eltulajdonítása, ha az a Kártyabirtokos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt következett be, különösen, ha azt a bankkártya tárolására szolgáló helyiség vagy eszköz őrizetlenül hagyása miatt következett be a bejelentési kötelezettség illetve letiltás elmulasztása, késedelmes vagy hiányos teljesítése az előírt esetekben szükséges büntető feljelentés haladéktalan megtételének elmulasztása a bankkártya rendeltetésszerű és biztonságos használatára vonatkozó, ezen Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírások megszegése SMS értesítés illetve számlakivonat alapján észlelt, a bankkártyával jogosulatlan harmadik személytől származó tranzakciót hajtottak végre, és e tény haladéktalan bejelentése a Takarékszövetkezet felé elmaradt a napi ATM készpénzfelvételi és/vagy napi vásárlási limitösszeg magas értékre történő beállítás, melyet a Kártyabirtokos kártyahasználati szokásai valamint a mindenkor érvényes Bankkártya Hirdetményben javasolt limitek nem indokolnak a kártya fizikai jelenléte nélkül végrehajtott tranzakciók esetén, amennyiben a megrendelés során megadott adatok illetve a teljesítés helye megegyezik a Kártyabirtokos címével (pl.: a megrendelt árut a Kártyabirtokos címére szállították le, vagy a megrendelés a Kártyabirtokos e- mail címéről érkezett, stb.) 15/17.

16 XVI. A bankkártya szerződés megszűnése XVI.1. A bankkártya-szerződés határozatlan időre szól. A szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási idővel felmondhatja. A Számlatulajdonost a rendes felmondás joga csak akkor illeti meg, ha a bankszámláján a Takarékszövetkezet által meghatározott elegendő fedezet áll rendelkezésre a bankkártyával kapcsolatosan még várhatóan felmerülő megbízásokra illetve azok költségeire, jutalékaira, díjaira, és a bankkártyát a Takarékszövetkezetnek a felmondással egyidejűleg visszaszolgáltatja. XVI.2. A Takarékszövetkezet a bankkártya-szerződést azonnali hatállyal felmondhatja a Ptk ban meghatározott esetekben, ha a Számlatulajdonos a bankkártya-szerződés vagy a Takarékszövetkezettel kötött bármely szerződés bármely rendelkezését súlyosan megsérti, ha a Takarékszövetkezet vizsgálata szerint a Számlatulajdonos gazdasági viszonyaiban illetve jogi státuszában olyan jelentős változás következik be, amely a kötelezettségei teljesítését veszélyezteti, amennyiben a Számlatulajdonos bármely hitelintézettel vagy a Takarékszövetkezet érdekeltségi körébe tartozó vállalattal kötött bármely szerződést megszegi, tekintettel arra, hogy ez egyben a bankkártya-szerződés szempontjából is szerződésszegésnek minősül, a devizajogszabályok a Számlatulajdonos illetve a Kártyabirtokos általi betartásának elmulasztására vonatkozó hatósági bejelentés kézhezvételét követően. XVI.3. A bankkártya-szerződés megszűnik: a Takarékszövetkezet azonnali hatályú felmondásával, rendes felmondással a felmondási idő utolsó napján, a bankkártya lejárati idejével, ha az új bankkártya kibocsátásának feltételei nem teljesülnek, a Számlatulajdonos szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén, a megszűnés napján, a Számlatulajdonos természetes személy halálával, a bankszámla-szerződés megszűnésével. XVI.4. A szerződés megszűnésekor az összes kibocsátott érvényes bankkártyát ideértve az üzleti és társkártyá(ka)t is a Számlatulajdonos köteles haladéktalanul visszaszolgáltatni a Takarékszövetkezetnek. A szerződés megszűnésekor a Takarékszövetkezet intézkedik a kártya használhatóságának megszűntetéséről. A visszaadás elmulasztásából keletkező esetleges károk minden esetben a Számlatulajdonost terhelik. XVI.5. A Takarékszövetkezet a felmondás napját követő 30 napon belül elkészíti a végelszámolást, melynek kelte a szerződés megszűnésének napja. A Számlatulajdonos bankszámla-szerződése nem szűnik meg a végelszámolás elkészítése és annak a bankszámlán történő terhelése vagy jóváírása előtt. A szerződés megszűnése nem érinti a Kártyabirtokos kártyahasználattal kapcsolatos, folyamatban levő illetve felmerülő kötelezettségeit. XVII. Bankkártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások XVII.1. A Takarékszövetkezet a vonatkozó Hirdetmény útján meghirdetett, olyan típusú többletszolgáltatásokat is nyújthat egyes meghatározott típusú bankkártyáihoz, melyeknek feltételeit harmadik személlyel kötött szerződés útján alakította ki. A többletszolgáltatás tárgya a bankkártya alapszolgáltatásaiban nem foglalt szolgáltatás lehet, különösen biztosítás, asszisztencia szolgálat, stb.. XVII.2. A Takarékszövetkezet biztosítási többletszolgáltatása esetén a bankkártya birtokosa, mint biztosított javára az e célra készített Hirdetmény szerinti biztosító társasággal biztosítást köt, és fizeti annak díjait. A vonatkozó biztosítási feltételek egy példánya a bankkártya-szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A biztosítási nyomtatványok átvételét és feltételeinek tudomásul vételét a Számlatulajdonos a bankkártya igénylés nyomtatványainak aláírásával igazolja. A Kártyabirtokos a biztosítással kapcsolatos bármilyen igényt kizárólag a Biztosítóval szemben érvényesíthet. A biztosítási szerződésből származó kötelezettségek a díjfizetést kivéve a Kártyabirtokost terhelik. XVIII. Vegyes rendelkezések XVIII.1. A Számlatulajdonos a Kártyabirtokosokra vonatkozó és a szerződésben feltüntetett adatok megváltozását haladéktalanul köteles a Takarékszövetkezetnek bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkért a Takarékszövetkezet nem felel. 16/17.

17 XVIII.2. A Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos a bankszámla-szerződés és a bankkártya-szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. Tv. szerint banktitoknak minősülő adatait a nemzetközi kártyaszervezet és tagbankja, a bankkártya kibocsátásában és forgalmazásában részt vevő szervek és Takarékszövetkezettel szerződéses partnerek, valamint a bankkártyához kapcsolódó biztosítás esetén a biztosítótársaság részére kiadhassa. XVIII.3. Amennyiben a Takarékszövetkezet kiegészítő szolgáltatásként a Kártyabirtokos javára utazási biztosítást köt, a Takarékszövetkezet jogosult a Kártyabirtokos azonosításához szükséges adatokat valamint a bankkártya típusát a biztosítótársaságnak megadni. XVIII.4. A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a Központi Hitelinformációs Rendszernek, továbbá a Volksbank konszern tagjainak (különösen az Österreichische Volksbanken AG-nek) a kártyaszerződésben vállalt kötelezettsége mibenlétéről illetve az attól való eltérésről adatot adjon át, amennyiben a Számlatulajdonos a bankkártya-szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tessz eleget. A Takarékszövetkezet az alábbi adatokat adhatja át: a Számlatulajdonos személyazonosító és lakcím adatai, a megszegett hitel vagy hitel jellegű szerződésből eredő (bankkártya-szerződés is) kötelezettségeiről illetve az attól való eltérésről. XVIII.5. A Takarékszövetkezet fenntartja a jogot arra, hogy a bankkártya-szerződést illetve az ahhoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételeket új szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse, valamint, hogy azt, illetve a benne foglalt kondíciókat a pénz- és tőkepiaci feltételek, bel- és külföldi pénzügyi viszonyok, a jogszabályok és hatósági előírások valamint a takarékszövetkezeti üzletpolitika megváltozásakor, illetve a Számlatulajdonosra vonatkozó kockázat megváltozását felismerve, ahhoz igazodva egyoldalúan módosítsa, továbbá, hogy az abban foglaltakon felül új díjakat és egyéb költségelemeket vezessen be a Kártyabirtokosok és Számlatulajdonosok előzetes értesítése mellett. A Takarékszövetkezet az Általános Szerződési Feltételeket és a kondíciókat érintő módosításokat a módosítást megelőző 30 nappal teszi közzé fiókjaiban. A nemzetközi kártyaszervezet szabályzatának módosításából eredő költség- és jutalékváltozásokat a Takarékszövetkezet azonnali hatállyal jogosult bevezetni. a, Amennyiben a Számlatulajdonos nem fogadja el a módosításokat, tartozásának egyidejű megfizetése mellett jogosult a bankkártya-szerződést 30 napon belül felmondani, mely esetben a Takarékszövetkezet bankkártyáját/bankkártyáit letiltja. Ellenkező esetben a Takarékszövetkezet a módosításokat elfogadottnak tekinti. A 30 napos felmondási idő lejártáig a bankkártya-szerződés a módosítást megelőző utolsó érvényes feltételekkel áll fenn. XVIII.6. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos részére küldendő írásos értesítéseit postai úton, az igénylőlapon megjelölt értesítési címre küldi. A Takarékszövetkezet az értesítés kézhezvételének elmaradásáért és az ebből származó esetleges károkért felelősséget nem vállal. XVIII.7. A jelen szerződésben és ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata, valamint a bankkártyára vonatkozó jogszabályok alkalmazandók. 17/17.

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától Tartalomjegyzék MEGHATÁROZÁSOK... 4 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA, IRÁNYADÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ 6. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ Érvényes: 2016. július 1-től Tartalomjegyzék 1. Fogalmi meghatározások...

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A Bankkártya ÁSZF hatálya... 2

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ 1. Kiegészítı fogalmi meghatározások (kizárólag a PayPass

Részletesebben

általános szerződési feltételek

általános szerződési feltételek általános szerződési feltételek Vállalkozói e-bank szolgáltatás Hatályos: 2004. január. 19 napjától I. FOGALMAK Az itt felsorolt kifejezések a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az IZYS Önkéntes Kölcsönös Önsegélyező Pénztár (adószám: 18254596-1-43, székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 20., PSZÁF engedély:

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Bank 2016. március 1-jével megszünteti a MasterCard Multipont Klub hitelkártyához kapcsolódó Klub programot. A Klub program megszüntetésével egyidejűleg a MasterCard

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2012.január 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2015. február 20-tól. Közzététel dátuma: 2015. február 19.

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2015. február 20-tól. Közzététel dátuma: 2015. február 19. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, E-Gépkocsinyeremény betét OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla,

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

AZ OKOSTELEFONRA LETÖLTÖTT OTPAY MOBILALKALMAZÁS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT!

AZ OKOSTELEFONRA LETÖLTÖTT OTPAY MOBILALKALMAZÁS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! FIGYELEM! AZ OKOSTELEFONRA LETÖLTÖTT OTPAY MOBILALKALMAZÁS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ OTP BANK OTPAY MOBILALKALMAZÁSÁNAK

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

AXA Aranyponty Program Szabályzata

AXA Aranyponty Program Szabályzata AXA Aranyponty Program Szabályzata Az AXA Aranyponty Program (a továbbiakban: Program) az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Szolgáltató Kft., az AXA Biztosító Zrt., az AXA Önkéntes és

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Üzleti hitelkártya. Hatályos: 2009. november 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Üzleti hitelkártya. Hatályos: 2009. november 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Üzleti hitelkártya Hatályos: 2009. november 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

IZYS ÖNSEGÉLYEZİ PÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

IZYS ÖNSEGÉLYEZİ PÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA IZYS ÖNSEGÉLYEZİ PÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. FOGALMAK 3 1. IZYS KÁRTYA 3 2. TÁRSKÁRTYA 3 3. CSEREKÁRTYA 3 4. PÓTKÁRTYA 3 5. KÁRTYABIRTOKOS 3 6. SZOLGÁLTATÁSI KEDVEZMÉNYEZETT

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók)

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek: A Szerződő

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25 Tartalomjegyzék 1. A szerződő felek... 3 1.1. A szolgáltató... 3 1.2. Ügyfél, Megrendelő... 3 2. A szerződés tárgya... 4 3. A szerződés létrejötte, módosítása... 4 3.1. A szerződés létrejötte:... 4 3.1.1.

Részletesebben

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01.

TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. 2015. július 01. TEMPO ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2015. július 01. 1 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi hivatkozások:... 4 1.2 Általános összefoglaló... 4 2. Egészségpénztári

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A.

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

FHB Extra Hitelkártya és FHB Autós Hitelkártya esetén egyaránt 200 000 Ft (Kétszázezer forint)

FHB Extra Hitelkártya és FHB Autós Hitelkártya esetén egyaránt 200 000 Ft (Kétszázezer forint) LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Mi is az a Hitelkártya? A hitelkártya olyan készpénz- helyettesítő fizetési eszköz, amelyhez biztosított hitelkeret szabadon felhasználható, vásárlásra, vagy egyes

Részletesebben

VISA Business Kiegészítő Általános Szerződési Feltételek hatálybalépés: 2010.01.18.

VISA Business Kiegészítő Általános Szerződési Feltételek hatálybalépés: 2010.01.18. VISA Business Kiegészítő Általános Szerződési Feltételek hatálybalépés: 2010.01.18. A jelen szerződés alapján a Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) VISA Business Bankkártyát (a továbbiakban:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.metabonwebshop.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezeket az adatokat minden esetben a hatályos

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 203-11-111-31/0/2010 TRADE_2_G1_MOL1.1 Szerződés száma: TRAN/GG/Ü/417/10 SAP kód: 16519 ÜZT Érvényesség ideje: 2011.01.01 2013.12.31 Török Gábor üzleti vezető Jelölő neve beosztása GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2008. január 15-étıl Standard költési limitek: Miles & More MKB Standard Miles & More MKB

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett) a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET www.nyirbeltektksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 21. napjától 2015. december 1. Módosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Székhely: 6065 Lakitelek, Liget u. 2. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.8. Telefon: (76) 502-650 e-mail: kozpont@lakitelek.tksz.hu Kirendeltségek: Lakitelek (76) 449-135 Nyárlırinc (76) 343-015

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1

Tisztelt Ügyfelünk! TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1 Tisztelt Ügyfelünk! Fogalomtárunk célja, hogy a TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet által lakossági ügyfelei részére nyújtott egyes szolgáltatások (így különösen a lakossági hitelezés, számlavezetés során

Részletesebben

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS 7. sz. Melléklet Amely létrejött egyrészről Ügyfélszám: Dátum: ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest, Roosevelt

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2015. július 15-től visszavonásig Meghirdetve: 2015. május 15-én Módosítva: 2015. május 27-én és 2015. június 24-én és 2015. július 6-án

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. számú melléklet A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma:

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 1./ A szerződések megkötése Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései kihatnak minden olyan szerződésre, amely egyrészről a Kingspan

Részletesebben