GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 /0/2010 TRADE_2_G1_MOL1.1 Szerződés száma: TRAN/GG/Ü/417/10 SAP kód: ÜZT Érvényesség ideje: Török Gábor üzleti vezető Jelölő neve beosztása GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az SZV Ellátó Konzorcium ( képviseletére jogosult konzorcium vezető: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság) Cégnév: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet: TKD, Kereskedelem, Közlekedés Üzlet Levelezési cím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. Számlavezető pénzintézet: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Bankszámlaszám: Adószám: Cégbíróság és Cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg mint szállító (továbbiakban: Szállító vagy MOL) másrészről a Cégnév: Szabolcs Volán Zrt Cím: 4401 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 12. Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 12. Számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Bankszámlaszám: Adószám: Cégbíróság és Cégjegyzék száma: Mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), együttesen Felek között,az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: Jelen szerződés a 2010/S számú közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. 1. A szállítási keretszerződés tárgya Jelen szerződés hatálya alatt Szállító kötelezettséget vállal az alábbi táblázatban megjelölt összesen ezer liter gázolaj tankautóban, ezer liter gázolaj kártyás tankolás és 20 ezer liter 95-ös oktánszámú benzin kártyás tankolás (továbbiakban: Lekötött Mennyiség Összesen) termék szállítására, Megrendelő pedig a termék átvételére és jelen szerződés 2. pontja szerint meghatározott Eladási árának kifizetésére. (mennyiség egysége: ezer liter) Termék megnevezése: Lekötött Mennyiség: Gázolaj MSZ EN 590:2009 (illetve a mindenkori szabvány szerint) % VTSZ: , BTO ös oktánszámú benzin MSZ EN 228:2009 (illetve a mindenkori szabvány szerinti) % VTSZ: , BTO /22. oldal

2 /0/2010 TRADE_2_G1_MOL1.1 Szállító a téli időszakban október 1. és március 1. között - előre megjelölt igény alapján legfeljebb -26 C CFPP-jű és legfeljebb -16 C zavarosodás pontú gázolajat szolgál ki Megrendelő igénye szerint. A mennyiségek 15 o C hőmérsékletre átszámított literben értendők. 2. Ár Listaár gázolaj tankautós közúti szállítással esetén: A MOL Nyrt. Magyarországon mindenkor érvényes és hatályos hivatalos árjegyzéki nagykereskedelmi ára, (továbbiakban: listaár). A listaár a jogszabályokban meghatározott mindenkori adótételeket tartalmazza, kivéve a vonatkozó jogszabály szerinti általános forgalmi adó (ÁFA) összegét, amely a listaáron felül kerül felszámításra. A listaárat a Szállító telepén, a közúti tartályos gépjárműbe töltött, az értékesített termék 15 C hőmérséklethez tartozó, egységnyi térfogatú mennyisége (liter) után kell megfizetni. Mértékegysége: HUF/l. Listaár üzemanyagkártyás (vagy készpénzes) tankolás esetén: Szállító mindenkor érvényes és hatályos hivatalos árjegyzéki kiskereskedelmi ára. A listaár a jogszabályokban meghatározott mindenkori adótételeket tartalmazza. A listaárat a Szállító üzemanyag töltőállomásán, a közúti gépjárműbe töltött, az értékesített egységnyi térfogatú mennyisége (liter) után kell megfizetni. Mértékegysége: HUF/l. Eladási ár Az eladási ár a teljesítés (kiszolgálás) napján érvényes árjegyzék szerinti üzemanyag ÁFA nélküli fentiek szerint vonatkozó listaára korrigálva az előjeles -5,60 HUF/l áreltéréssel, amely tankautós közúti szállítás esetén tartalmazza a szállítási költséget is úgy, hogy a szállítást a Szállító vagy fuvarozója végzi. Áreltérés termékenként: - gázolaj tankautóban -5,60 HUF/l - gázolaj kártyás tankolás -6,50 HUF/l - 95-ös oktánszámú benzin kártyás tankolás - 6,50 HUF/l Az eladási árat az áreltéréssel módosított listaárra számított általános forgalmi adó (ÁFA) terheli. Az eljárásban adott ellenszolgáltatási érték (ajánlati ár): HUF +ÁFA a jelen szerződés megkötésének alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás hirdetményének feladásának napján, án. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL Nyrt. Magyarországon mindenkor érvényes és hatályos hivatalos árjegyzéki nagykereskedelmi árát (listaár), minden árváltozás alkalmával, legalább az árváltozás életbe lépését követő 24 órán belül írásban megküldi a Megrendelő jelen szerződés 8. pontjában megjelölt kapcsolattartója részére. 3. Fuvarozás A fuvarozást a Szállító, vagy fuvarozója végzi, a szállítási díj a Szállítót terheli. 2/22. oldal

3 /0/2010 TRADE_2_G1_MOL Lehívás A szállítást megelőzően 2 nappal írásban telefaxon, végső esetben a szállítást megelőző nap 12 óráig. Szállító a lehívást legkésőbb a teljesítést megelőző napon köteles visszaigazolni A lehívás teljesítése Szállító a megrendelt árumennyiség Megrendelő által kijelölt tartályba töltésével teljesít. A teljesítés helye a Megrendelő székhelye/fióktelepe. A szállítás és áruátvétel Megrendelő ütemezése szerint, munkanapokon 6-13 óra között történik 13 óra után, hétvégeken és munkaszüneti napokon az átvétel szünetel. 5. A mennyiségi elszámolás alapja A mennyiségi elszámolás alapja gázolaj tankautós szállítása esetén a Szállító telephelyén az az illetékes, mérésügyi hatáskörrel rendelkező szerv által hitelesített átfolyásmérő műszer által mért, 15 o C hőmérsékletre átszámított töltött literben kifejezett térfogatmennyiség, mely az EKO-n (Egyszerűsített Kísérő Okmányon), illetve nem adóraktárból történő kiszállítás esetén, a szállítólevélen kerül rögzítésre. Az átszámítás a mindenkor érvényes szabványban rögzítettek szerint történik. Kártyás tankolás esetén az elszámolás alapja a Szállító közforgalmú üzemanyagkútja által kibocsátott, vagy a Megrendelő nevére szóló, vagy a Megrendelő járművének rendszámát tartalmazó Nyugtán szereplő vételezett mennyiség, készpénzes tankolás esetén a Szállító által a Megrendelő nevére kibocsátott Számla. 6. Számlázás Tankautós kiszolgálás Az üzemanyag átvétele a Megrendelő részéről szállítólevélen keresztül történik, mely alapbizonylatát képezi a számlázásnak. Szállító szállításonként állít ki számlát, amelyet a Megrendelő központi telephelyére köteles megküldeni. A számlázás devizaneme HUF. Kártyás vásárlás Az Általános Forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 58. (1) bekezdése alapján a felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg: az elszámolási időszak egy naptári hónap. Szállító a számlarészletező mellékletet az összes üzemanyag vételezéséről az alábbiak szerint állítja ki: - a vételezett üzemanyag mennyiség tankolási hely szerinti bontásban havi összesítésben; - az üzemanyagkártyával való üzemanyag vételezés forgalmi rendszámonkénti bontásban; - a szállító a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlát, és a fentiekben írt részletezéssel kiállított számlarészletező mellékletet a tárgyhót követően a vevő központi telephelyére köteles megküldeni. - az üzemanyagkút pénztárgépe által kiállított blokk a számlázás alapbizonylatát képezi. A számlán feltüntetendő az adó jogszabályoknak megfelelő teljesítési időpont az ellenérték megtérítésének esedékessége. 3/22. oldal

4 /0/2010 TRADE_2_G1_MOL1.1 Fizetési feltételek Megrendelő az áru ellenértékét az átvételt követően a számla kiállításától számított 15 naptári napon belül Szállító által kibocsátott, számlán feltüntetett bankszámlájára utalja szerződésszerű teljesítés esetén. Megrendelő a vételár fizetésére vonatkozó átutalási megbízást olyan időpontban köteles számlavezető bankjához benyújtani, amely lehetővé teszi, hogy a vételár a fizetési határidő utolsó napján Szállító bankszámláján rendelkezésre álljon (jóváírásra kerüljön). A fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a Megrendelő által átutalt összeget a Szállító Számláján jóváírják. Szállító a fizetési határidő utolsó napját követő naptól jogosult Megrendelővel szemben a késedelem minden megkezdett napjára késedelmi kamat címén a Ptk. szerint törvényes kamatot felszámítani. Szállító a Megrendelő részére hitelkeretet állapít meg. Hitelkeret: Szállító a Megrendelőt első alkalommal a hitelkeret összegéig szolgálja ki áruval, a további kiszolgálás hitelkeretét az elvitt áru ellenértékéből a Megrendelő által törlesztett összeg képezi, amellyel a hitelkeret folyamatosan feltöltésre kerül. A Szabolcs Volán Zrt. nagykereskedelmi hitelkerete: 170 millió forint, 7. Kötbérek A Szállító kötbér felelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, továbbá ha hibásan teljesít, valamint ha Megrendelő jogszerű elállása folytán vagy egyéb, a Szállítónak felróható okból a Szállító teljesítése lehetetlenné válik (meghiúsul). A kötbér a kikötött ellenszolgáltatás után jár. A kötbér alapja a megrendelőn dokumentált üzemanyag-mennyiség vételára. Tankautós kiszolgálás A Szállító késedelmesen teljesít, amennyiben a 4. pontban részletezett időintervallumon belül a szállítás és áruátvétel Megrendelő ütemezése szerint nem történik meg. A Szállító késedelmes szállítása esetén a Megrendelőt a kötbéralap három ezreléke illeti meg naponta, azonban a kötbér mértéke a megrendelőn dokumentált üzemanyag-mennyiség vételárának 5 %-át nem haladhatja meg. Amennyiben a késedelmi kötbérre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével a Szállítót terhelő kötbér fizetési kötelezettség mértéke eléri a kötbér alap 5 %-át, akkor a Megrendelő minden őt terhelő jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerződéstől. A megrendelő az esedékessé vált kötbér igényét az általa teljesítendő ellenszolgáltatás összegébe beszámíthatja, amennyiben a megrendelő a szerződéstől nem állt el. A késedelmi kötbér esedékessé válik, amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket. Szállító hibásan teljesít, amennyiben a konkrét lehívásban szereplő termék nem a megadott paramétereknek megfelelően kerül leszállításra. A Szállító hibás teljesítése esetén a hibás teljesítési kötbér alapja a megrendelőn dokumentált üzemanyag-mennyiség vételára, mértéke a kötbér alap 3%-a. A hibás teljesítési kötbér esedékessé válik a Megrendelő kifogásának a Szállítóval való közlésével. Szállító nem teljesít, amennyiben a konkrét lehívásban szereplő mennyiség(ek) nem kerül(nek) leszállításra. A szállítás meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér alapja a 4/22. oldal

5 /0/2010 TRADE_2_G1_MOL1.1 megrendelőn dokumentált üzemanyag-mennyiség vételára, mértéke a kötbér alap 5%-a. A meghiúsulási kötbér esedékessé válik az elállás Szállítóval való közlésével egyidejűleg. Kártyás vásárlás A Szállító hibásan teljesít, amennyiben a konkrét kiszolgálás során a termék nem a megadott paramétereknek megfelelően kerül kiszolgálásra. A Szállító hibás teljesítése esetén a hibás teljesítési kötbér alapja a bizonylaton dokumentált üzemanyag-mennyiség vételára, mértéke a kötbér alap 3%-a. A hibás teljesítési kötbér esedékessé válik a Megrendelő kifogásának a Szállítóval való közlésével. Ezen pontban említett kötbér mértéke nettó összegben értendő (ÁFA nélkül). 8. Felek közötti kapcsolattartás Szállító részéről: Név: Gedeon György beosztás: Key Account Manager telefon: 20/ fax 1/ cím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. Megrendelő részéről: Név: Kasztovszky Szabolcs beosztás: Beszerzési és logisztikai üzletágvezető telefon: fax: cím: 4401 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca Vis maior Vis maior miatt nem teljesített üzemanyag mennyiséget le kell szállítani a Megrendelő részére, a Megrendelő által meghatározott ütemezés szerint, a Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülményeknek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.) amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerződő fél kérésére a vis maior tényéről az érintett fél köteles a származási ország hatósága vagy érdekképviseleti szervezete által kiadott megfelelő igazolást bemutatni. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján arra egyébként nem jogosult, továbbá a felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező 5/22. oldal

6 /0/2010 TRADE_2_G1_MOL1.1 vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel. 10. Tulajdonjog és kárveszély A leszállított üzemanyag tulajdonjoga és a kárveszély a teljesítés helyén az árunak Megrendelő tartályának/járművének töltőcsonkján való áthaladásakor száll át a Szállítóról a Megrendelőre. 11. Garancia és minőségtanúsítás Szállító garantálja, hogy az általa kiszolgált termékek megfelelnek a vonatkozó Magyar Szabvány előírásainak Szállító a termékek minőségét a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a 20/2009. (VIII.22.) KHEM rendelet értelmében a minőségi követelményeknek való megfelelést az akkreditált minőségirányítási rendszert alkalmazó gyártó saját minőségbiztosítási rendszerének keretében biztosítja és bizonylatolja Szállító a bizonyíthatóan általa okozott minőséghibából eredő károkat teljes egészében megtéríti a Megrendelőnek. A hibásan szállított gázolajat (és/vagy 95-ös oktánszámú benzint) Szállító díjmentesen az MSZ EN 590:2009 (és/vagy MSZ EN 228:2009) illetve a mindenkori szabványban szereplő minőségű gázolajra (és/vagy 95-ös oktánszámú benzinre) haladéktalanul kicseréli. Súlyos szerződésszegés esetén a Szerződés írásban felmondható Amennyiben Szállító saját hibájából az igényelt időpontban szállítani nem tud és a gázolaj hiánya Megrendelőnél üzemeltetési gondot okoz, úgy erre az esetre Megrendelő jogosult gázolaj igényét a legkedvezőbb árfekvés mellett más forrásból beszerezni. Az így beszerzett gázolaj árának a kikötött árhoz viszonyított különbségét Szállító megtéríti. 12. Közforgalmú töltőállomás igénybevétele gázolaj és benzin tankolására Szállító a Megrendelő feladatainak zökkenőmentes biztosítása érdekében kártyás, vagy készpénzes üzemanyag ellátást biztosít, amennyiben azt Megrendelő igényli. Szállító közforgalmú töltőállomásain tankolási lehetőséget biztosít. A tankolásnak a Szállító előzetes értesítési kötelezettsége nélkül kell megvalósulni, utólagos pénzügyi elszámolással, havi számlázással 15 naptári napos fizetéssel a 2. pontban megjelölt eladási áron. A tankoló kártyát Szállító külön térítés nélkül bocsátja Megrendelő rendelkezésére. 13. Eljárás jogvita esetén Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek peren kívül kísérelnek meg megoldani. A peren kívül nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére felek értékhatártól függően - a Megrendelő székhelye szerint illetékes területi bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 14. A szerződés megszüntetése Súlyos, valamint ismétlődő szerződésszegés esetén, amennyiben a szerződésszegő fél a vétlen fél írásbeli felszólítása ellenére az abban megjelölt határidőig sem szűnteti meg a szerződésszegő helyzetet a felmondás okának egyidejű megjelölésével -, a vétlen fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani. 6/22. oldal

7 /0/2010 TRADE_2_G1_MOL1.1 Azonnali hatályú felmondás esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig történő teljesítéseket és keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni. 15. Egyéb rendelkezések Jelen szállítási szerződést kizárólag a hatályos Kbt ában foglaltak szerint lehet módosítani Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet az eset körülményeitől függően vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. Nem minősül szerződés-módosításnak az sem, ha a szerződött összes gázolaj mennyiség (tankautó plusz kártyás gázolaj tankolás) szállítása úgy teljesül, hogy a közöttük lévő teljesítési arány nem egyezik meg a szerződött szállítási aránnyal Az alkalmazandó jog kötelezően: magyar. 16. A szállítási szerződés hatálya Jelen szállítási szerződés január 01-jén lép hatályba és december 31-éig hatályos. A szerződés hatályának lejárta nem érinti a felek lejárat előtt keletkezett jogainak és kötelezettségeinek az érvényességét. 17. Mellékletek jegyzéke: 1. számú: Szállító adatai 2. számú: Megrendelő adatai 3. számú: Lehívási lap (Megrendelő lap) 4. számú: Az árú átadás-átvétele,a reklamáció folyamatleírása, az árúkísérő okmányok kezelése. 5. számú Nyilatkozat üzemanyag továbbértékesítésről 6. számú MOL Etikai kódex Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írják alá. Jelen szerződésre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. Budapest 2010 július 26.. Szabolcs Volán Zrt MOL Nyrt Ignácz László Török Gábor Tóth Gábor. Vezérigazgató Üzleti Vezető Üzleti Vezető 7/22. oldal

8 /0/2010 TRADE_2_G1_MOL számú melléklet MOL NYRT. RENDELÉSFELVEVŐ EGYSÉGEINEK, TELEPHELYEINEK ADATAI * Általános információ: H-P 7:00-17:00, a 06-40/ számon a 2.6-os menüpontban Rendelésfelvétel: H-Cs 8:00-16:00, P 8:00-15:00 a 06-40/ számon az alábbi menüpontokban: 1 2 Telep és rendelésfelvétel régiónként 3 Telepi nyitvatartási idő Forgalmazott áruk köre Pécs Székesfehérvár, Komárom Százhalombatta, Csepel Szajol, Algyő Tiszaújváros Tel.: 06-40/ szám 2.4-es menüpont Fax: 1/ Tel.: 06-40/ szám 2.1-es menüpont Fax: 1/ / Tel.: 06-40/ szám 2.5-ös menüpont Fax: 1/ , 1/ Tel.: 06-40/ szám 2.3-as menüpont Fax: 1/ Tel.: 06-40/ szám 2.2-es menüpont Fax: 1/ / H 0 00 P SZ V H 0 00 V H 0 00 P SZ V H 0 00 P SZ V H 0 00 V H 0 00 V H 6 00 P H 0 00 V Üzemanyagok Üzemanyagok, Tüzelőolaj (Szfv) Üzemanyagok Üzemanyagok, Tüzelőolaj (Szajol) Üzemanyagok * Ünnepnapok, havi és elszámoló leltárak alkalmával az eltérés jogát fenntartjuk. 8/22. oldal

9 /0/2010 TRADE_2_G1_MOL1.1 MEGRENDELŐ ADATAI 2. számú melléklet Megrendelő neve: Szabolcs Volán Zrt SAP száma: Árufogadó neve: Szabolcs volán Zrt SAP száma: Irányítószám, helység: Nyíregyháza Utca, házszám: Korányi F. út 12. Kapcsolattartó: Nagy Géza Mobil: 30/ Telefon: 42/ Fax: 42/ Rendelés visszaigazolás módja: X SMS X Fax Teljesítés időpontjára vonatkozó elvárások: (Legalább 8 óra időintervallumot kérünk megadni!) Árufogadás ideje: H-P: óráig Szo: óráig V: óráig Tartály típusa, mérete: X földalatti 2 db 50m 3 talajszinten elhelyezett... db... m 3... db... m 3 talajszinten konténerben... db... m 3... db... m 3 talajszint feletti... db... m 3... db... m 3 Tankautó jellegének kiválasztási szempontja: X nagy tankautó kis tankautó Amennyiben az alábbi feltételek egyike is teljesül, kisautó választandó. a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő út 20 m-nél hosszabb része nem szilárd burkolatú (aszfaltos, betonos, (tömörített) zúzalékos), hanem provizórium út, földes út, egyéb egyenetlen út: (.) kanyarodási vagy fordulási manőver során 20 m-nél kisebb a fordulósugár, a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő úton 4 m-nél szűkebb helyen kell kanyarodási vagy fordulási manővert végrehajtani, az út rövid szakaszán bekövetkező >12%-os lejtő vagy emelkedő, (1 m-en 12 cm változás) a lefejtőhelyre való beálláskor 50 m-nél hosszabb egyenes tolatás, a lefejtőhelyre való beálláskor 45 o -nál nagyobb ívben kell tolatni Egyéb lefejtési szempontok: Szivattyú használat: igen Dobtömlő használat: igen X nem (Földalatti tartályba szivattyú használatával lefejteni tilos! ) X nem 9/22. oldal

10 Amennyiben az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül, dobtömlő használat választandó: TRADE_2_G1_MOL1.1 igen, mert a lefejtő csatlakozást az autó max. 15 méterre közelítheti meg biztonságosan 2. számú melléklet igen, mert a lefejtő csatlakozást az autó max. 15 méterre közelítheti meg, mert épületben van Lefejtőtömlő hossza: X max. 6 méter 6-12 méter... méter (Több, mint 12 m esetén kérjük pontosan meghatározni!) Lefejtőcsonk csatlakozója 3 Elaflex más típus:. Egyéb megjegyzés, speciális előírások, igények (menekülési útvonal, behajtási korlátozások, stb): Megrendelő minden lefejtéssel kapcsolatos változásról köteles írásban tájékoztatni Szállítót. Jelen melléklet aláírásával Megrendelő igazolja, hogy a részére átadott/megküldött lefejtési tájékozató tartalmát megismerte és elfogadja. Kelt: Nyíregyháza, július név: Kasztovszky Szabolcs beosztás: beszerzési és logisztikai üzletágvezető Megrendelő 10/22. oldal

11 TRADE_2_G1_MOL számú melléklet MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Szabolcs Volán Zrt. SAP száma: Árufogadó neve: Szabolcs Volán Zrt SAP száma: Irányítószám, helység: Kisvárda Utca, házszám: Ipari út 3-5 Kapcsolattartó: Földi József Mobil: 30/ Telefon: 45/ Fax: 42/ Rendelés visszaigazolás módja: X SMS X Fax Teljesítés időpontjára vonatkozó elvárások: (Legalább 8 óra időintervallumot kérünk megadni!) Árufogadás ideje: H-P: óráig Szo: óráig V: óráig Tartály típusa, mérete: X földalatti 2 db 15m 3 talajszinten elhelyezett... db... m 3... db... m 3 talajszinten konténerben... db... m 3... db... m 3 talajszint feletti... db... m 3... db... m 3 Tankautó jellegének kiválasztási szempontja: X nagy tankautó kis tankautó Amennyiben az alábbi feltételek egyike is teljesül, kisautó választandó. a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő út 20 m-nél hosszabb része nem szilárd burkolatú (aszfaltos, betonos, (tömörített) zúzalékos), hanem provizórium út, földes út, egyéb egyenetlen út: (.) kanyarodási vagy fordulási manőver során 20 m-nél kisebb a fordulósugár, a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő úton 4 m-nél szűkebb helyen kell kanyarodási vagy fordulási manővert végrehajtani, az út rövid szakaszán bekövetkező >12%-os lejtő vagy emelkedő, (1 m-en 12 cm változás) a lefejtőhelyre való beálláskor 50 m-nél hosszabb egyenes tolatás, a lefejtőhelyre való beálláskor 45 o -nál nagyobb ívben kell tolatni Egyéb lefejtési szempontok: Szivattyú használat: igen Dobtömlő használat: igen X nem (Földalatti tartályba szivattyú használatával lefejteni tilos! ) X nem 11/22. oldal

12 TRADE_2_G1_MOL1.1 Amennyiben az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül, dobtömlő használat választandó: igen, mert a lefejtő csatlakozást az autó max. 15 méterre közelítheti meg biztonságosan 2. számú melléklet igen, mert a lefejtő csatlakozást az autó max. 15 méterre közelítheti meg, mert épületben van Lefejtőtömlő hossza: X max. 6 méter 6-12 méter Lefejtőcsonk csatlakozója... méter (Több, mint 12 m esetén kérjük pontosan meghatározni!) 3 Elaflex más típus:. Egyéb megjegyzés, speciális előírások, igények (menekülési útvonal, behajtási korlátozások, stb): Megrendelő minden lefejtéssel kapcsolatos változásról köteles írásban tájékoztatni Szállítót. Jelen melléklet aláírásával Megrendelő igazolja, hogy a részére átadott/megküldött lefejtési tájékozató tartalmát megismerte és elfogadja. Kelt: Nyíregyháza, július név: Kasztovszky Szabolcs beosztás: beszerzési és logisztikai üzletágvezető Megrendelő 12/22. oldal

13 TRADE_2_G1_MOL számú melléklet MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Szabolcs Volán Zrt. SAP száma: Árufogadó neve: Szabolcs Volán Zrt. SAP száma: Irányítószám, helység: Mátészalka Utca, házszám: Seregély út 30. Kapcsolattartó: Gyetkó András Mobil: 30/ Telefon: 44/ Fax: 42/ Rendelés visszaigazolás módja: SMS X Fax Teljesítés időpontjára vonatkozó elvárások: (Legalább 8 óra időintervallumot kérünk megadni!) Árufogadás ideje: H-P:06-14 óráig Szo: óráig V: óráig Tartály típusa, mérete: földalatti... db... m 3... db... m 3 talajszinten elhelyezett... db... m 3... db... m 3 X talajszinten konténerben 2 db 15 m 3 talajszint feletti... db... m 3... db... m 3 Tankautó jellegének kiválasztási szempontja: X nagy tankautó kis tankautó Amennyiben az alábbi feltételek egyike is teljesül, kisautó választandó. a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő út 20 m-nél hosszabb része nem szilárd burkolatú (aszfaltos, betonos, (tömörített) zúzalékos), hanem provizórium út, földes út, egyéb egyenetlen út: (.) kanyarodási vagy fordulási manőver során 20 m-nél kisebb a fordulósugár, a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő úton 4 m-nél szűkebb helyen kell kanyarodási vagy fordulási manővert végrehajtani, az út rövid szakaszán bekövetkező >12%-os lejtő vagy emelkedő, (1 m-en 12 cm változás) a lefejtőhelyre való beálláskor 50 m-nél hosszabb egyenes tolatás, a lefejtőhelyre való beálláskor 45 o -nál nagyobb ívben kell tolatni Egyéb lefejtési szempontok: Szivattyú használat: X igen nem (Földalatti tartályba szivattyú használatával lefejteni tilos! ) Dobtömlő használat: igen X nem 13/22. oldal

14 Amennyiben az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül, dobtömlő használat választandó: igen, mert a lefejtő csatlakozást az autó max. 15 méterre közelítheti meg biztonságosan igen, mert a lefejtő csatlakozást az autó max. 15 méterre közelítheti meg, mert épületben van Lefejtőtömlő hossza: X max. 6 méter 6-12 méter Lefejtőcsonk csatlakozója 2. számú melléklet... méter (Több, mint 12 m esetén kérjük pontosan meghatározni!) 3 Elaflex más típus:. Egyéb megjegyzés, speciális előírások, igények (menekülési útvonal, behajtási korlátozások, stb): Megrendelő minden lefejtéssel kapcsolatos változásról köteles írásban tájékoztatni Szállítót. Jelen melléklet aláírásával Megrendelő igazolja, hogy a részére átadott/megküldött lefejtési tájékozató tartalmát megismerte és elfogadja. Kelt: Nyíregyháza, július név: Kasztovszky Szabolcs beosztás: beszerzési és logisztikai üzletágvezető Megrendelő 14/22. oldal

15 TRADE_2_G1_MOL1.1 Megrendelő SAP száma: Megrendelő neve: címe: Ügyintéző neve: Tel.: Fax/ Árufogadó SAP száma: Árufogadó neve*: címe: Ügyintéző neve: Tel.: Fax/ MEGRENDELŐ LAP * Kitöltendő a Megrendelő és az Árufogadó eltérése esetén. Megrendelt termék neve: Mennyisége : 3. számú melléklet *A tankautó rekesz nagyságától függően a szállított és rendelt áru mennyisége maximum ± 10% erejéig eltérhet egymástól. Szállítás módja (kérjük megjelölni): MOL Nyrt. által ütemezett szállítást kérünk:* *A tankautó rekesz nagyságától függően a szállított és rendelt áru mennyisége kismértékben eltérhet egymástól. Saját szállítóeszközről gondoskodunk: Preferált kiszolgáló MOL telephely**:... Liter Liter **Szállítónak jogában áll másik telephelyet felajánlani, amelyről a Megrendelővel egyeztet. Kívánt szállítási dátum: Megrendelő megjegyzése: Előleges megrendelés: Dátum:... Megrendelő aláírása:... 15/22. oldal

16 TRADE_2_G1_MOL számú melléklet AZ ÁRU ÁTADÁS-ÁTVÉTELE, A REKLAMÁCIÓ FOLYAMATLEÍRÁSA, AZ ÁRUKÍSÉRŐ OKMÁNYOK KEZELÉSE 1. Az áru átadás-átvétele Szállító tankautó-töltő telepén alkalmazott, hőkompenzációs átfolyásmérők a sűrűségmérést és a hőmérsékletmérést automatikusan elvégzik, ezen adatok a minősítéskor a műbizonylaton feltüntetésre kerülnek. A 15 C hőmérsékletre való átszámítás az MSZ ISO 3675 szabvány szerint történik. Megrendelő biztosítja a rendeltetési helyen a lefejtőhely tankautóval való megközelítését. Szállító megbízott fuvarozója a lefejtést akkor vállalja, ha az áru legfeljebb 6 méteres tömlővel lefejthető, illetve, ha Megbízó a maximum 30 méteres 2 collos lefejtőtömlő alkalmazásának szükségességét előre jelezte. Szállító fuvarozója csak szabványos csatlakozóval ellátott, a 11/1994. (III.25.) IKM rendeletnek megfelelő tartályba fejti le az üzemanyagot. Szállító fuvarozója nem vállalja az üzemanyag hordókba történő lefejtését Az áru minőségi átvétele A Szállító a Megrendelő részére az alábbiak szerinti mintavételi lehetőséget biztosít, amennyiben a Megrendelő erre igényt tart. A lefejtés megkezdése előtt Megrendelő megbízottja, a Szállító fuvarozója tankautó vezetőjének (továbbiakban: gépkocsivezető) jelenlétében a tankautó árutároló rekeszéből az alsó leürítő csonkon keresztül 15 liter árut vesz ki az erre alkalmas, a Megrendelő által biztosított edénybe. Ezt követően a Megrendelő megbízottja és a gépkocsivezető közösen a lefejtő csonkon keresztül árumintát (fenékmintát) vesznek, Megrendelő által biztosított edénybe. A mintavétel után a Megrendelő ellenőrzi az áru megfelelősségét. Ha a minta mechanikai szennyeződést és/vagy vizet tartalmaz és/vagy színe nem egyezik meg az áruátvételi elismervényen feltüntetett áruféleség szerződés szerinti színével, akkor Megrendelő megtagadhatja az áru átvételét. Ebben az esetben Megrendelő megbízottja és a gépkocsivezető szintén a tankautó alsó leürítő csonkjából egy-egy liter kontrollmintát vesznek a Szállító fuvarozója által biztosított, a Szállítónál rendszeresített színtelen üvegbe. A kontrollmintát tartalmazó üvegeket címkével kell ellátni, melyeken az áru megnevezését, a mintavétel helyét és időpontját, a tankautó forgalmi rendszámát és a rekesz azonosító számát kell feltüntetni. Az üveget ragasztószalaggal úgy kell lezárni, hogy a későbbiek során manipulációs lehetőség kizárt legyen. A zárszalagot a Megrendelő megbízottjának és a gépkocsivezetőnek névaláírásával kell ellátni. Az így elkészített kontrollmintákból átvételi elismervény ellenében egy a Megrendelőt illeti, melyet a gépkocsivezető ad át részére. A kontrollmintákat minimum 8 napig, Megrendelői reklamáció esetén az ügy lezárásáig meg kell őrizni. 16/22. oldal

17 TRADE_2_G1_MOL1.1 Az áruátvétel megtagadását és annak okát az "EKO"-n rögzíteni kell. A Szállító fuvarozója az át nem vett árut a Szállító árut feladó telepére visszaszállítja. A Megrendelő kijelenti, hogy ismeri és megértette az MSZ ISO 3170-ben foglaltakat, mely szabvány a "Folyékony Ásványolaj Termékek Kézi Mintavételéről" rendelkezik Az áru mennyiségi átvétele Szállító fuvarozója csak üzemképes az illetékes mérésügyi hatáskörrel rendelkező szerv által hitelesített, regiszterbizonylat nyomtatására alkalmas átfolyásmérővel rendelkező tankautóval szállít árut. Megrendelő azon tankautók esetén, amelyek nem rendelkeznek üzemképes az illetékes mérésügyi hatáskörrel rendelkező szerv által hitelesített átfolyásmérővel - függetlenül attól, hogy ez műszaki meghibásodásból adódik - az áruátvételt megtagadhatja, jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett. Ilyen esetekben Szállító fuvarozója köteles a meghiúsult szállítást haladéktalanul, kieső idő nélkül ismételten teljesíteni. A Megrendelő székhelyére/fióktelepére érkező áru átadás-átvételének helye a Megrendelő székhelye/fióktelepe. Az áruátvétel az alábbiak szerint történik: A tartálygépkocsi székhelyre/fióktelepre való érkezésekor a Megrendelő átvevője az EKO-n, illetve nem adóraktárból történő kiszállítás esetén a Szállítólevélen ellenőrzi, hogy az áru rendeltetési helye az adott székhely/fióktelep. Eltérés esetén Megrendelő az áru átvételét megtagadja Ezt követően a tankautó vezetője (átadó) és az átvevő a székhely/fióktelep földalatti tartályában mérőléccel, szondával közösen tartályszint mérést végeznek, amely mérési eredményt, a tartálygépkocsi érkezési időpontját, valamint teljes tankautóval történő szállítás esetén- a tartálygépkocsi plombáinak állapotát (sértetlen, illetve sérült, hiányzik) az Egyszerűsített Kísérő Okmányon (EKO), illetve nem adóraktárból történő kiszállítás esetén a Szállítólevélen rögzítik. A mérés alapján mindketten aláírásukkal igazolják, hogy az érkezett mennyiség lefejthető A lefejtés megkezdése előtt a tartálygépkocsi vezetője köteles a lefejtőcsonkon lévő kémlelőüveg tisztaságáról meggyőződni, szükség esetén azt megtisztítani Ezt követően az átvevő egyértelműen megmutatja a lefejtőtömlő árufajtának megfelelő felirattal ellátott csatlakozási pontját, amely alapján a tartálygépkocsi vezetője elvégzi a csatlakozást Az áru lefejtését az átvevő és az átadó az EKO-n, illetve nem adóraktárból történő kiszállítás esetén a Szállítólevélen "A lefejtőtömlő csatlakozását ellenőriztem, az áru lefejthető" felirattal engedélyezi és aláírásával igazolja. (Az átvevő aláírása a földalatti tartály lefejtőcsonkjának, a tartálygépkocsi vezetőjének aláírása a tartálygépkocsi lefejtőcsonkjának az árukísérő okmányon szereplő áruval való azonosságát és a csatlakozás megfelelőségét igazolja.) 17/22. oldal

18 TRADE_2_G1_MOL1.1 Amennyiben egy székhelyre/fióktelepre egy tartálygépkocsi egy fuvarban többféle árut szállít, úgy a lefejtési engedélyt áruféleségenként kell megadni Az áru lefejtése és mennyiségi bizonylatolása ezután átfolyásmérőn keresztül történik. Ha az átfolyásmérő beprogramozásakor a lefejtendő termék mennyiségének megadása lehetséges, akkor az áru lefejtése előtt az átfolyásmérőt minden esetben literre kell állítani, függetlenül a lefejtendő termék mennyiségtől. Egyéb esetben a lefejtési mennyiség megadása nem lehetséges. A tankautón található gravitációs csonk(ok)on ürességellenőrzés nem végezhető, azok mindig plombálva vannak. A szállítólevélen szereplő 15 C-ra kompenzált hőmérséklethez tartozó térfogat és a tankautó hőkompenzációs átfolyásmérőjének blokknyomtatója által regisztrált, 15 C-ra kompenzált térfogat különbségének megengedett mérési hibahatára ±0,5%. Ezen határon belüli eltérés nem képezheti mennyiségi reklamáció alapját, a hibahatár mértékén kívüli eltérés esetén mind negatív, mind pedig pozitív irányban - az átvevő reklamációt kezdeményezhet, amelyet a Szállító köteles haladéktalanul kivizsgálni Árukísérő okmányok Az áru átvételét Megrendelő vagy meghatalmazottja az EKO-n, illetve a Szállítólevélen aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja. A közúti szállításkor az EKO-n, illetve a Szállítólevélen az áru rendeltetési helye a szállítási cím. 2. Reklamáció A felek közötti megállapodás végrehajtásával kapcsolatos bárminemű reklamációval Szállító szerződéskötő egységéhez kell fordulni. Szállító kizárólag a bizonyíthatóan tőle származó árura vonatkozóan fogad el reklamációt Mennyiségi reklamáció Szállító fuvarozója tankautójával történő szállításkor az árunak a Megrendelő vagy meghatalmazottja által kijelölt tartályba töltése és az EKO, illetve Szállítólevél Megrendelő általi aláírása és lebélyegzése után a mennyiségi hiányokért szállító a reklamációt írásos jegyzőkönyv alapján intézi. Szállító fuvarozója tankautójával történő szállításkor a Szállító a neki felróható mértékig vállal felelősséget a Megrendelő tartályának túltöltéséből származó károkért Minőségi reklamáció Megrendelő reklamációja esetén a megrendelő által, illetve a szállító által vett minta laboratóriumi bevizsgálása eredménye figyelembevételével egyeztetnek a felek a reklamáció jogosságáról. 18/22. oldal

19 TRADE_2_G1_MOL Minőségi reklamáció bejelentése Megrendelő a minőségi hiba észlelésekor, annak jellegétől és mértékétől függően, dönt a további kiszolgálásról és feltételeiről, illetve további kiszolgálás esetén a minőség-ellenőrzés módjáról. A Megrendelő a minőségi reklamációban a következő adatokat köteles megadni: Szállító telepe, a kiszolgálás időpontja, az áru megnevezése, mennyisége, a tankautó forgalmi rendszáma és Megrendelő székhelye/fióktelepe. Minőségi reklamációt Szállító a kiszolgálást követő 8 munkanapig fogad, és arra 3 munkanapon belül választ ad A minőségi reklamáció kivizsgálása A minőségi reklamációkat Szállító és Megrendelő képviselői közösen vizsgálják ki, annak okát illetően egyetértésre törekszenek. A Megrendelőnek a Szállító számára a minőségi reklamáció kivizsgálásának lehetőségét biztosítania kell. Amennyiben a Szállító és Megrendelő a minőségi reklamáció okát közös megegyezéssel nem tudják meghatározni, a felek az ÁMEI Rt. szakvéleményét beszerzik. Az ÁMEI Rt. vizsgálathoz szükséges áruminta vagy a felek által a 1.1. pont szerint közösen vett minta vagy ennek hiányában Szállító forgalmi köréből vett áruminta: Szállító megbízott fuvarozója tankautójával történő szállítás esetén a betöltésre kerülő áruból vett minta. Az ÁMEI Rt. vizsgálat költségeit jogos reklamációkor a Szállító, nem jogos reklamációkor a Megrendelő viseli. Amennyiben az ÁMEI Rt. Szállító hibáját állapította meg, a kártérítés módjában a felek külön megegyeznek. 19/22. oldal

20 TRADE_2_G1_MOL számú melléklet NYILATKOZAT Jelen nyilatkozatot aláíró felek a közöttük a 2010/S számú közbeszerzési eljárás alapján megkötött TRAN/GG/Ü/417/10 iktatószámon szereplő szállítási szerződést arra tekintettel is kötötték, hogy amennyiben a Szabolcs Volán Zrt. megrendelő a fenti szerződés érvényességi idején belül saját céljára szükséges gázolaj vásárláson túl a szükséges engedélyek beszerzését követően értékesíteni kíván gázolajat, a szállító MOL Nyrt a további értékesítés céljából vásárolt üzemanyag mennyiségre is biztosítja a megrendelő saját felhasználásra vásárolt üzemanyagra vonatkozó árkedvezményt. Megrendelő nyilatkozik, hogy a tovább értékesítéshez szükséges engedélyek beszerzéséről külön tájékoztatja a szállítót, az ideig a Szabolcs Volán Zrt. a szállítótól vásárolt üzemanyagokat kizárólag saját felhasználás céljára vásárolja. Megrendelő fentiekre tekintettel tudomásul veszi, hogy részére Szállító jövedéki adóval növelt áron számláz. Az adatszolgáltatás elmaradásából eredő jogkövetkezmények a Megrendelőt terhelik. Szállító nyilatkozik, hogy amennyiben a Szabolcs Volán Zrt. a szerződés érvényességi idején belül bármikor megszerzi a tovább értékesítéshez szükséges engedélyeket, és értékesíteni kívánja a saját felhasználáshoz szükséges mennyiségen túli mennyiséget, úgy ehhez biztosítja a saját felhasználásra vonatkozó kedvezmény megadását. Budapest 2010 július 26.. Szabolcs Volán Zrt MOL Nyrt Ignácz László Török Gábor Tóth Gábor. Vezérigazgató Üzleti Vezető Üzleti Vezető 20/22. oldal

21 A MOL-CSOPORT ETIKAI KÓDEXE TRADE_2_G1_MOL számú melléklet Részvényesek Felelősek vagyunk részvényeseink befektetéseinek védelméért és azért, hogy számukra hosszú távon az iparág legjobb vállalataival versenyképes megtérülést biztosítsuk A pénzügyi-számviteli információk és jelentések átláthatósága Részvényeseinknek teljes és átlátható információt nyújtunk működésünkről, felvetéseikre érzékenyek vagyunk. A vonatkozó tőzsdei szabályoknak teljes mértékben meg kívánunk felelni, ügyleteinket a legjobb gyakorlat kialakítására törekedve, törvényes keretek között, rögzített belső szabályoknak megfelelően végezzük, jelentéseinkben működésünkről pontos képet adunk Szellemi tulajdon és egyéb védett információk A MOL-csoport vállalatainál rendszeresen keletkező értékes, nem közcélú ötletek, stratégiák és egyéb üzleti információk a vállalat tulajdonában vannak és azokat meg kell védenünk. Mivel ezek az információk a MOL-csoport munkájának eredményei, a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik ezen szellemi tulajdon oltalmát. A MOL-csoport erőforrásai segítségével előállított vagy vásárolt szellemi tulajdon a MOL-csoport tulajdona és nem kezelhető egyéni/személyes tulajdonként. A MOL-csoport célkitűzése, hogy minden jelentős szellemi tulajdona tekintetében megteremtse, megvédje, fenntartsa és megóvja jogait, a szellemi tulajdont felelősségteljes módon használja fel. Saját szellemi tulajdonunk védelme mellett tiszteletben tartjuk másoknak a szellemi tulajdonhoz fűződő jogait. A társadalom és az ügyfelek jogos információ igényét társaságunk működéséről készséggel kielégítjük. Az ügyfelekről vagy saját munkatársainkról birtokunkba jutott, valamint az üzleti partnerektől bekért titkos és bizalmas információk védelmét kötelességünknek tartjuk Bennfentes kereskedelem A bennfentes kereskedelem belső információk illegális felhasználása anyagi előnyszerzés céljából. Bennfentes kereskedelemnek számít azzal az értékpapírral vagy tőzsdei termékkel folytatott kereskedelem, amelyre a bennfentes információ vonatkozik, akár a bennfentes személy, akár annak megbízottja követi el. Ezzel azonos megítélés alá esik a bennfentes információ továbbadása olyan személynek, akiről feltételezhető, hogy azt kereskedelemben felhasználja. Bennfentesnek számít minden olyan információ, amely a MOL-csoport, annak értékpapírjaival, más vállalatokkal, azok értékpapírjaival van kapcsolatban, a köz számára nem hozzáférhető és lényeges. Lényegesnek számít minden olyan információ, amelyet egy ésszerűen eljáró befektető fontosnak minősítene egy értékpapír megvásárlásakor vagy eladásakor. A MOL-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó értékpapírok tisztességes kereskedelme mellett. Azon országok többségében, ahol a MOL-csoportnak érdekeltségei vannak, az értékpapírokkal való bennfentes kereskedelmet a büntetőjog szigorúan tiltja. Ezzel kapcsolatban nem csak a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartását követeljük meg, hanem a bennfentes értékpapír-kereskedelem és tanácsadás látszatának elkerülését is. Munkavállalók Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a MOL-csoport munkavállalói a kölcsönös bizalmon, mások tiszteletén és méltóságának tiszteletben tartásán alapuló munkakörnyezetben dolgozhassanak. Különös figyelmet fordítunk munkatársaink személyes és szakmai fejlődésére. A MOL-csoport elkötelezi magát a méltányos bérezés elve mellett A hátrányos megkülönböztetés tilalma A MOL-csoport elkötelezett a hátrányos megkülönböztetés tiltása és megelőzése mellett. Munkatársaink különböző országok állampolgárai, támogatjuk a kulturális sokszínűséget, a nemzetközi csapat kiépülését. 21/22. oldal

22 Gyermek- és kényszermunka TRADE_2_G1_MOL1.1 A MOL-csoport nem tolerálja a kényszer-, a kikényszeríttet és a gyermekmunka semmilyen formáját. A MOL-csoport minden munkavállalójának és szerződött partnerének tisztában kell lennie ezekkel az elvekkel, és azokat munkája során alkalmaznia kell. Egészségvédelem, biztonság és környezetvédelem A fenntartható fejlődés melletti elkötelezettségünkkel összhangban az egészségvédelmi, a biztonsági és a környezetvédelmi menedzsmentet rendszerszerűen kezeljük annak érdekében, hogy teljesítményünket folyamatosan javítani tudjuk. Biztonságos munkakörülmények megteremtésével és környezetvédelmi teljesítményünk folyamatos fejlesztésével csökkentjük a tevékenységünkből adódó egészségügyi, biztonsági és környezeti kockázatokat. A minőségközpontúság tevékenységünk egyik alapeleme. Környezetvédelmi programokat indítunk azokban a régiókban, ahol jelen vagyunk. Működésünkben minden érvényes technológiai és ökológiai irányelvet figyelembe veszünk, és támogatjuk a szigorúbb elvárásokat támasztó szabványok elfogadását, hogy csökkenjenek azok a kockázatok, amelyek a tevékenységünkből fakadó kedvezőtlen környezeti hatásokból adódnak. Kormányzati kapcsolatok, politikai szerepvállalás Tevékenységünk során jóhiszeműen és becsületes módon, az adott ország vonatkozó törvényeit és előírásait betartva működünk, és csak a jogszabályok által megengedett eszközöket használjuk. Ugyanezt a magatartást várjuk el szerződött partnereinktől is. A MOL-csoport elkötelezi magát amellett, hogy az államhoz, a kormányzati és helyi szervekhez, a régiókhoz és a társadalomhoz felelős szervezetként viszonyul. A MOL-csoport pontosan fizeti adóit és ügyel pénzügyi műveleteinek átláthatóságára Politikai szerepvállalás Nem korlátozzuk munkavállalóink politikai szerepvállalását, de ilyen irányú fellépésük során nem használhatják a MOL-csoport nevét, és tevékenységük nem állhat ellentétben a MOL-csoport érdekeivel. Helyi közösségek és civil társadalom A MOL-csoport hozzájárul a gazdasági növekedéshez és az életszínvonal javításához azon régiókban, ahol tevékenykedik. A közjót különböző tevékenységeken keresztül szolgáljuk, melyek többsége az egészség, a kultúra és az oktatás fejlesztését célozza. Elkötelezzük magunkat amellett, hogy tevékenységünkről és törekvéseinkről minden médiumon keresztül teljes, érthető, rendszeres és hiteles információt közöljünk a közvéleménnyel. Beszállítók, üzleti partnerek Kapcsolatunk beszállítóinkkal és egyéb üzleti partnereinkkel a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapul. Bizalmasnak tekintendő minden olyan információ, amely a MOL-csoport és a beszállítói közötti viszonnyal kapcsolatos. Piaci pozíciónkkal nem élünk vissza és elkötelezzünk magunkat amellett, hogy minden üzleti partnerünk számára egyforma esélyeket teremtsünk és betartsuk a megállapodás által szabott feltételeket elvárva ugyanezt szerződött partnereinktől is Összeférhetetlenség Munkatársainktól megköveteljük, hogy kerüljenek el minden összeférhetetlenséget magánjellegű pénzügyi érdekeltségük és a munkahelyükön betöltött pozíciójuk között Jogtalan előny tilalma Üzletvitelünkben a becsületesség és a feddhetetlenség érvényesül, és ugyanezt várjuk el üzletfeleinktől is. A jogtalan előny nyújtását vagy elfogadását minden formájában határozottan elítéljük, sőt munkavállalóink számára tiltjuk. Nem bátorítjuk ajándék adását, illetve munkavállalóink számára tiltjuk annak elfogadását. Versenytársak Bár a MOL-csoport határozott versenytársként kíván működni, tevékenységét a tisztességes verseny normáival összhangban és az érvényes versenyjogi szabályoknak megfelelve végzi, elvárva ugyanezt szerződött partnereitől is. 22/22. oldal

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-11;

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H.

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. SEFAG-AB09168 mely létrejött egyrészről: SEFAG-AB09168 KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. telefon: 06-1-289-2100 adószáma: 15523002-2-43 számlaszáma:

Részletesebben

-biztonsági kamera rendszer kiépítése-

-biztonsági kamera rendszer kiépítése- A Szegedi Közlekedési Kft, mint Ajánlatkérő, felhívást tesz közzé ajánlattételre Szeged Repülőtér biztonságtechnikai fejlesztések beszerzési eljárás ajánlattételi felhívására az alábbi rész vonatkozásában

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Juhász László Egyéni Vállalkozó (székhelye: H-6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200. adószáma: 43649220-2-23,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2012. NOVEMBER 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Rondo Hullámkartongyártó Kft. és a beszállítói, valamint megrendelői közötti szerződésekhez. I.

Általános Szerződési Feltételek a Rondo Hullámkartongyártó Kft. és a beszállítói, valamint megrendelői közötti szerződésekhez. I. Általános Szerződési Feltételek a Rondo Hullámkartongyártó Kft. és a beszállítói, valamint megrendelői közötti szerződésekhez I. Preambulum A Rondo Hullámkartongyártó Kft. (1239 Budapest, Ócsai út 5.,

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSHEZ 1. Általános rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ETS

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 1./ A szerződések megkötése Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései kihatnak minden olyan szerződésre, amely egyrészről a Kingspan

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3. Képviseli: Bús Balázs polgármester Adószám:15503004-2-41 Számlaszám:12001008-0013-1713-00100007

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan 2194 Tura, Bartók tér 21. Tel: 28/466-002, Fax: 28/468-025 Adószám: 10045260-2-13 Cégjegyzékszám: Cg. 13-02-050296 Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan Tartalom I. FOGALMI

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zrt telephelyein Parkfenntartási feladatok elvégzésére Budapest, 2011. Február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez Budapest, 2016. március 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Értelmező

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt, bankszámla száma:

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt;

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt; "Tisztelt Érdeklődő! Ezennel kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásunknak és a Web-boltunknak, akkor feltétlenül figyelmesen olvassa el jelen általános

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: cégbíróság és cégjegyzék

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe:

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe: Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Projekt címe: Kiskunhalas Város

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (minta)

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (minta) *1371548870* Vonalkód: 1371548870 Iktatószám: BL/2 192/2/2011 1. számú példány MVH VSZ/66-2011 Keretmegállapodás azonosító: KM KM0109FMRK10/2010 Az üzemeltetési szerződés száma: ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

Vásárlási feltételek, Adatvédelmi szabályzat, Vásárlói tájékoztató

Vásárlási feltételek, Adatvédelmi szabályzat, Vásárlói tájékoztató Vásárlási feltételek, Adatvédelmi szabályzat, Vásárlói tájékoztató A web-áruházat a BentoPc Szolgáltató Betéti Társaság (6724 Szeged, Hétvezér u.7-9. A ép. 13., cg.: 06-06-016161, adószám: 22592075-2-06,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * "^^Mmv & *

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * ^^Mmv & * ;Í=..;A;-1Í>Í ÍIJ-.'ÍÍ^S vív. ;0..ij!(íí^ítf{(ó'i" 107 Ügyiratszám: / " ^ 2 0 ^ } ^ (^bo (^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet í Pö 005/06 -- _ N : 2013 AUG 15 A - HM? tpföifeh

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben