VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM MÁJUS 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8."

Átírás

1 VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM MÁJUS 8. Az Oktatási és Kulturális Közlöny évi 8. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, illetve kulturális élet szabályozására vonatkozó aktuális jogszabályokból, az oktatási ágazati álláspályázatok, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, illetve támogatásával meghirdetett verseny-, és ösztöndíj pályázati felhívások, közlemény a nyilvános könyvtárak jegyzékéről, közlemény a szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről, pályázat az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre. Az Oktatási és Kulturális Közlöny a változó igényeknek megfelelően megújult formában, 2014-ben már kizárólag elektronikus felületen jelenik meg. Az éves előfizetés díja 4500 Ft+áfa.

2 3735 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám Tartalomjegyzék Felsőoktatás Köznevelés Kultúra Felnőttképzés Szociális Oldalszám Jogszabályok 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (III. 25.) Korm. rendelet a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról /2014. (III. 31.) NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól 3748 Határozatok 101/2014. (III. 18.) KE határozat kitüntetés adományozásáról /2014. (III. 18.) KE határozat kitüntetés adományozásáról /2014. (III. 18.) KE határozat kitüntetés adományozásáról /2014. (III. 18.) KE határozat kitüntetés adományozásáról /2014. (III. 18.) KE határozat kitüntetés adományozásáról /2014. (III. 18.) KE határozat kitüntetés adományozásáról /2014. (III. 18.) KE határozat kitüntetés adományozásáról /2014. (III. 18.) KE határozat kitüntetés adományozásáról /2014. (III. 18.) KE határozat kitüntetés adományozásáról /2014. (III. 18.) KE határozat kitüntetés adományozásáról /2014. (III. 18.) KE határozat kitüntetés adományozásáról /2014. (III. 18.) KE határozat kitüntetés adományozásáról /2014. (III. 18.) Korm. határozat a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról /2014. (III. 20.) Korm. határozat az állami tankönyvfejlesztés és kiadás feltételeinek megteremtése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról /2014. (III. 25.) Korm. határozat a tudományos közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos egyes feladatokról /2014. (III. 26.) Korm. határozat a Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok ösztöndíjprogram új elemeinek finanszírozása, valamint a Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról /2014. (III. 28.) Korm. határozat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiemelt kategóriájú koncertjeinek szervezése, a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása, továbbá a magyar komolyzenei koncepció kidolgozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 3805

3 3736 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám Felsőoktatás Köznevelés Kultúra Felnőttképzés Szociális Oldalszám Közlemények Álláspályázatok Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére 3807 Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 3812 Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshely betöltésére 3892 Ösztöndíj- és versenyfelhívások Felhívás Szakképző Iskolák IX. Országos vers- és prózamondó versenyére 3895 Értesítések Pályázat az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre 3896 Közlemény a nyilvános könyvtárak jegyzékéről 3901 Közlemény a szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékéről 3906 A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások 3908

4 3737 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám Jogszabályok A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés g) pontjában, a 10. tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 85. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép. r.) 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A rendelet IV. fejezetének hatálya a 12. és a 14. alcím, valamint a 32. (5) (6) bekezdése kivételével csak a közalkalmazottakra terjed ki. 2. Az Ép. r. 7. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A tanár minősítési eljárása esetén a minősítő bizottság egyik tagjának végzettsége és szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az értékelt tanárnak a minősítésre való jelentkezésében megjelölt tantárgya tanítására jogosító végzettségével és szakképzettségével. Szakképző iskolában foglalkoztatott pedagógus esetében, ha ez a feltétel nem teljesíthető, a minősítő bizottság egyik tagja olyan személy kell, hogy legyen, aki az Nkt ában vagy 3. mellékletében, vagy a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvényben meghatározottak szerint taníthatja az értékelt tanárnak a minősítésre való jelentkezésben megjelölt tantárgyát. 3. Az Ép. r. 9. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat elérésére vonatkozó eljárásban a pedagógus a portfólióvédés alkalmával bemutatja önértékelését, és válaszol a bizottság tagjainak kérdéseire. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása ide nem értve az óvodapszichológus, iskolapszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását, a minősítő bizottság a pedagógus legalább egy foglalkozását meglátogatja, amelyet szakmai megbeszélés követ. 4. Az Ép. r a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozóan a lebonyolításra kerülő minősítő vizsgák és a minősítési eljárások számát (a továbbiakban: minősítési keretszám), a minősítő vizsgák és minősítési eljárások szervezésének központi szabályait és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. (2) A miniszter a minősítési keretszámot a kötelező minősítő vizsgák és minősítési eljárások száma, a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembevételével határozza meg. (3) A kötelező minősítő vizsga, minősítési eljárás időpontját az intézményvezető a kinevezést, a munkaszerződés megkötését, a kinevezés, munkaszerződés módosítását követő egy munkanapon belül, a foglalkoztatási jogviszony megszűnését vagy szünetelését a megszűnést vagy a szünetelés kezdetét követő öt munkanapon belül rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben. (4) A pedagógus figyelembe véve az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket a nem kötelező minősítési eljárásra történő jelentkezését az adott év április 30-áig kezdeményezi az intézményvezetőnél, megjelölve a minősítés során elérni kívánt fokozatot, tanár esetén a minősítési eljárásra kijelölt tantárgyként a jelentkezés tanévében általa legmagasabb óraszámban tanított tantárgyat. Minősítő vizsga esetén a jelentkezést az intézményvezető (3) bekezdés szerinti adatrögzítése helyettesíti azzal, hogy ez esetben is meg kell jelölni a gyakornok által a jelentkezés tanévében legmagasabb óraszámban tanított tantárgyat.

5 3738 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám (5) Az intézményvezető a pedagógus jelentkezését május 10-éig rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben, amely informatikai támogató rendszer a jelentkezéshez való hozzáférést a kormányhivatal számára lehetővé teszi. Az intézményvezető a pedagógus minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg. (6) A beérkezett jelentkezéseket a kormányhivatal ellenőrzi, és az adott év május 31-éig jóváhagyja az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben. (7) A miniszter az OH javaslata alapján elkészített minősítési tervben minden év június 20-áig dönt a tárgyévet követő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a döntésről legkésőbb minden év június 30-áig az OH által működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti a pedagógust, az intézményvezetőt és a kormányhivatalt a döntésről. (8) A minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítő vizsgára jelentkezett, valamint az Nkt. 97. (19) bekezdésében foglaltakra figyelemmel azt a pedagógust, akinek a minősítési eljárásban e rendelet szerint kötelező a részvétele. A kötelező minősítésben részt vevők felvételét követően fennmaradó, illetve az időközben a foglalkoztatási jogviszonyuk megszűnésére vagy szünetelésére tekintettel kiesett jelentkezők miatt felszabaduló minősítési keretszám elosztása a fővárosban és megyénként, továbbá munkakörönként arányosan, a jelentkezők szakmai gyakorlatának és a különös feltételeknek történő megfelelés figyelembevételével folyamatosan történik. (9) Abban az esetben, ha a köznevelési intézmény fenntartója valamely megyében vagy a fővárosban az országos átlagos intézményi és pedagógus eloszlástól eltérően az országos átlagot meghaladó mértékben tart fenn köznevelési intézményt, a (8) bekezdés alkalmazása során erre a tényre a köznevelési intézményében foglalkoztatott pedagógusok minősítési eljárásba történő bevonása során figyelemmel kell lenni. (10) A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor. (11) Az intézményvezető köteles a jelentkező minősítő vizsgán, minősítési eljárásban való részvételét biztosítani. A minősítő vizsgán, a minősítési eljárásban való részvétel napját munkaidőként kell figyelembe venni. 11. (1) A kormányhivatal az OH által működtetett informatikai támogató rendszer segítségével kijelöli a minősítő bizottság elnökét és 7. (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti köznevelési szakértő (a továbbiakban: szakértő) tagját. A kormányhivatal megkeresi a minősítő bizottság 7. a) pont aa) alpont, b) pont ba) alpont és c) pontja szerinti tagjainak delegálása érdekében a 7. (4) bekezdés szerint kijelölt felsőoktatási intézményt és a Magyar Tudományos Akadémia elnökét. (2) A kormányhivatal minden év július 31-éig az OH által működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti az (1) bekezdés szerint kijelölt szakértőket és az őket foglalkoztató intézmények vezetőit. (3) Az intézményvezető a kijelölt szakértők tekintetében az adott év szeptember 1-jéig az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben rögzíti a munkahét azon napját, amikor a szakértőt a 4. (5) bekezdése szerint a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíti. (4) A kormányhivatal az adott év szeptember 30-áig meghatározza a minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítési eljárás esetében a portfólióvédésének időpontját, a minősítő bizottság elnökét és tagjait, majd erről az OH által működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti az érintett pedagógust, a minősítő bizottság elnökét és tagjait, valamint a szakértőt foglalkoztató intézmény vezetőjét. (5) Az érintett pedagógus, a szakértő, valamint a pedagógust, a szakértőt foglalkoztató intézmény vezetője a körülmény felmerülésétől vagy annak tudomására jutásától számított öt munkanapon belül köteles értesíteni a kormányhivatalt minden olyan körülményről, amely a minősítő vizsga, minősítési eljárás lebonyolítását akadályozza vagy veszélyezteti. A minősítő vizsga, a minősítési eljárás esetében a portfólióvédés időpontját, valamint a minősítő bizottság elnökének, tagjainak kijelölését a kormányhivatal indokolt esetben, az érintettekkel történő egyeztetést követően módosíthatja, erről haladéktalanul értesíti az érintetteket. (6) Ha a pedagógus neki fel nem róható okból nem tud részt venni a minősítő vizsgán, minősítési eljárásban, a kormányhivatal új időpontot jelöl ki a számára. E szabály alkalmazásában a pedagógusnak fel nem róható ok minden olyan a részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a pedagógus szándékos vagy gondatlan magatartására. (7) A minősítő bizottság elnöke a (4) bekezdés szerint kijelölt időpont előtt tizenöt nappal felveszi a kapcsolatot a minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógussal, a minősítő bizottság tagjaival, a pedagógust foglalkoztató intézmény vezetőjével, és egyezteti a minősítő vizsga, minősítési eljárás részletes menetét. (8) A pedagógus a jelentkezés évének november 30. napjáig feltölti a portfólióját az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe. Ha a minősítési eljárás (4) bekezdés szerint kijelölt időpontja a következő tanévre esik, a pedagógus az azt megelőző tanítási év végéig módosíthatja portfólióját, amikor a minősítésre sor kerül.

6 3739 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám (9) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás módszerei: a) a portfólió előzetes vizsgálata, b) a pedagógus által tartott foglalkozás, tanóra látogatása, értékelése, megbeszélése, c) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak és az összegző értékelésnek a megismerése, d) az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése, e) az információk értékelése, felkészülés a védés lebonyolítására, valamint f) a portfólióvédés lebonyolítása. (10) A minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vett pedagógus az értékelést követő tizenöt napon belül értékelő lapot tölthet ki a minősítő bizottság elnökéről és a szakértőkről az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az OH által működtetett informatikai támogató rendszer az értékelő lapot elérhetővé teszi a pedagógus, a szakértő, a minősítő bizottság elnöke, a pedagógust foglalkoztató intézmény vezetője és a kormányhivatal számára. (11) A minősítő bizottság a minősítő vizsga, minősítési eljárás esetében a portfólióvédés időpontjától számított tizenöt napon belül döntést hoz. Az értékelés részletes eredményét, valamint a minősítő bizottság döntését, a döntést követő öt napon belül, de legkésőbb a minősítő vizsga, minősítési eljárás évének utolsó munkanapjáig a minősítő bizottság elnöke rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben. (12) A kormányhivatal a minősítés eredményéről a (11) bekezdésben meghatározott adatrögzítést követő hét napon belül tanúsítványt állít ki, amelyet a minősítő bizottság elnöke és a kormányhivatal megbízott vezetője állít ki. 5. (1) Az Ép. r. 12. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A megismételt minősítő vizsga, a megismételt, továbbá a nem kötelező minősítési eljárás díja a kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) hetven százaléka, amelyet az eljárás kezdeményezőjének a minősítő vizsgát, minősítési eljárást szervező kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie. (2) Az Ép. r a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A (2) bekezdés szerint díjköteles minősítő vizsga, minősítési eljárás esetén a pedagógus díjfizetési kötelezettségét a 10. (7) bekezdése szerinti értesítést követő tizenöt napon belül a (2) bekezdés szerint teljesíti. A díjfizetés elmulasztása esetén a jelentkezés érvénytelen, és a kormányhivatal törli a jelentkezést a minősítési tervből. 6. Az Ép. r. 14. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik a 13. (1) bekezdése szerinti jogviszonyban megszerzett két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben a 13. (1) bekezdésében foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben legalább hat év szakmai gyakorlatot szerzett, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, és Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra. 7. Az Ép. r a helyébe a következő rendelkezés lép: 15. (1) Az ban foglaltakat alkalmazni kell a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, valamint b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott tekintetében is azzal az eltéréssel, hogy a besorolás szerinti fokozat megnevezése igazodik a munkakör megnevezéséhez. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott pedagógus-munkakörben foglalkoztatott esetében a magasabb fokozatba történő előrelépéshez szükséges szakmai gyakorlat a 13. (1) bekezdésben foglaltakon kívül: a) a család-, gyermek- és ifjúságvédelem területén egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött szakmai munkakörben, vezető beosztásban, b) a szociális-képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, terepkoordinátori tevékenységgel, valamint c) a miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony keretében a gyermek- és ifjúságvédelem országos irányításával összefüggő munkakörben eltöltött szakmai tevékenységgel is megszerezhető.

7 3740 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám 8. (1) Az Ép. r. 17. (1) bekezdésének 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében) 21. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint (rendelhető el.) (2) Az Ép. r. 17. (1) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki: (A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében) 22. a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára (rendelhető el.) (3) Az Ép. r. 17. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A (4) bekezdésben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, óvodapedagógus esetében a kötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4) bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra, óvoda esetében egy nevelési éven belül legfeljebb harminc napra. 9. Az Ép. r a helyébe a következő rendelkezés lép: 27. A 22. (2) bekezdése, a 26. (1) és (2) bekezdése kivételével a 10. alcímet az egyházi és a magánintézményekben nem kell alkalmazni, amennyiben a munkáltató mellőzi a pályázatot. 10. (1) Az Ép. r. 32. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az e -ban foglaltakat a 2. mellékletben felsorolt valamennyi munkakörben alkalmazni kell. Ha a közalkalmazott a B D fizetési osztályba került besorolásra, illetménye nem lehet kevesebb a garantált bérminimum összegénél. (2) Az Ép. r. 32. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Gyógypedagógiai pótlékra jogosult a nevelési-oktatási intézményben nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott is, feltéve, hogy kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy, ha a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya az intézményben a nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot. A pótlék mértéke megállapításának alapja a közalkalmazott besorolásánál figyelembe vett végzettségi szintnek megfelelő illetményalap. (3) Az Ép. r. 32. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlékra a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott is jogosult a 16. (8) bekezdésében meghatározott feltételek szerint. 11. (1) Az Ép. r. 36. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Kjt. vhr.) a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján megfelelt minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A gyakornok kérelmére e rendeletnek a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha jogviszonya e rendelet hatálybalépése előtt keletkezett. Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. (2) A szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus minősítési eljárása során szeptember 1. és június 30. között a 3. (1) bekezdésében meghatározott, a minősítési eljárásra történő jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni. A szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást. A saját kezdeményezésre induló minősítési eljárás feltételeként előírt szakmai gyakorlat idejébe, a gyakornoki időben megszerzett szakmai gyakorlat kivételével be kell számítani a szeptember 1. előtt megszerzett szakmai gyakorlatot is.

8 3741 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám (2) Az Ép. r. 36. (6) (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Az (5) bekezdés szerinti pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki a) rendelkezik legalább tizennégy év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával, b) vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, valamint c) vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére a 4. (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazásával részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában. (7) A pedagógust a (6) bekezdés szerinti sikeres pályázat alapján, a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott továbbképzés sikeres elvégzése esetén, miután pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületen a jogszabályban meghatározottak szerint jelentkezett és felvételt nyert az Országos szakértői névjegyzékre vagy a szaktanácsadói névjegyzékre, a Mesterpedagógus fokozatba kell besorolni. (3) Az Ép. r a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki: (7a) A (7) bekezdés alapján Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus besorolását azonnali hatállyal vissza kell vonni, amennyiben önhibájából nem tesz eleget a (6) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatok ellátására vonatkozó felkérésnek. A besorolás visszavonásakor a pedagógust a Mesterpedagógus fokozatba való besorolást megelőző fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának megfelelő kategóriába kell besorolni. (4) Az Ép. r. 36. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) A december 31-éig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus is részt vehet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vagy a szaktanácsadói feladatok ellátásában, feltéve, hogy a (6) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel. Az a pedagógus, aki nem rendelkezik a (6) bekezdés a) pontjában előírt tizennégy év szakmai gyakorlattal, de szerepel a szaktanácsadói névjegyzéken, december 31-ig részt vehet a szaktanácsadói feladatok ellátásában. A szakértői vagy szaktanácsadói feladatokat e bekezdés alapján ellátó pedagógusra is alkalmazni kell a 4. (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat. (5) Az Ép. r a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: (10) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése előtt kikötött gyakornoki idő esetében a minősítő vizsgára vonatkozó a Módr. 4. -ával módosított 10. (3) bekezdése szerinti adatrögzítést a Módr. hatálybalépését követő harminc napon belül el kell végezni. 12. Az Ép. r a helyébe a következő rendelkezés lép: 37. (1) Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.1.5/12 és TÁMOP kiemelt projekt keretében próbaminősítő vizsgán, próbaminősítési eljárásban sikeresen részt vett pedagógus a minősítő vizsga, a minősítési eljárás eredményének a 11. (11) bekezdése szerinti rögzítését követő harminc napon belül az OH által kiadott tanúsítványt kap, amely alapján a pedagógus a) gyakornok esetén két év gyakornoki idő leteltével az azt követő év január 1-jén, b) próbaminősítési eljárásban részt vevő pedagógus esetén az eljárást követő év január 1-jén a tanúsítványnak megfelelő fokozatba kerül besorolásra. (2) 2014-ben a minősítő vizsga és a minősítési eljárás szervezésével összefüggésben a ban a kormányhivatal számára meghatározott feladatokat a kormányhivatalok folyamatos tájékoztatása mellett az OH látja el az (1) bekezdés szerinti kiemelt projektek keretében. 13. Az Ép. r. a) 2. (7) bekezdés a) pontjában a legalább két szakórájának vagy foglalkozásának szövegrész helyébe a legalább két foglalkozásának, tanórájának szöveg, b) 2. (8) bekezdés b) pontjában a meglátogatott szakóra vagy foglalkozás szövegrész helyébe a meglátogatott foglalkozás, tanóra szöveg, c) 2. (8) bekezdés c) pontjában a látogatott foglalkozásokkal összefüggő, a pedagógusra vonatkozó megállapítások értékelése szövegrész helyébe a látogatott foglalkozások tapasztalatainak és az összegző értékelésnek a megismerése szöveg,

9 3742 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám d) 2. (10) bekezdés c) pontjában, 3. (8) bekezdés c) pontjában, 9. (3) bekezdés b) pontjában és 36. (3) bekezdésében a kialakított és üzemeltetett szövegrész helyébe a működtetett szöveg, e) 9. (5) bekezdésében az értékelik szövegrész helyébe az értékelik, és értékelésüket az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben dokumentálják szöveg, f) 13. (2) bekezdésében a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő huszonöt százalékát szövegrész helyébe a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának huszonöt százalékát szöveg, g) 30. (2) bekezdésében A pedagógust szövegrész helyébe Az (1) bekezdésben meghatározott pedagógust, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat szöveg, h) 35. (1) bekezdésében és a 3. melléklet címében A nevelési-oktatási intézményekben szövegrész helyébe Az óvoda kivételével a nevelési-oktatási intézményekben szöveg, i) 35. (4) bekezdésében a klinikai és a pedagógiai szakpszichológusi szövegrész helyébe a klinikai, a pedagógiai és tanácsadó szakpszichológusi szöveg lép. 14. Hatályát veszti az Ép. r. a) 3. (6) bekezdése, b) 9. (2) bekezdése, c) 17. (1) bekezdés 20. pontjából a valamint szövegrész. 15. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Az 5. az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

10 3743 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám A Kormány 104/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 93. (1) bekezdés f) pontjában, a 2. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 93. (1) bekezdés g) pontjában, a 3. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 93. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 1. A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A használati terv a következő elemeket tartalmazza: a) a nemzeti emlékhely és a hozzá fűződő nemzeti érték ismertetése és annak bemutatása, hogy mely tényezők indokolták a nemzeti emlékhellyé nyilvánítást; b) a nemzeti emlékhely helyrajzi számokkal történő lehatárolása, területi jellemzői (kiterjedés, méret) és a beazonosíthatóság, megközelíthetőség ábrázolásához megfelelő méretarányú térképmelléklet; c) a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosának megjelölése, elérhetőségének megadása; d) a nemzeti emlékhely fennálló állapotának leíró és képi bemutatása; e) a nemzeti emlékhelyen fennálló valamennyi országos védettség ismertetése; f) a nemzeti emlékhely egyes használati céljaihoz kapcsolódó, a használatra vonatkozó ajánlások, jogszabályi rendelkezések, így különösen fa) a fennálló egyéb védettségből következő előírások ismertetése, fb) a nemzeti emlékhelyet érintő építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendeletek megjelölése, valamint fc) a nemzeti emlékhely használatával kapcsolatosan kialakult szokások, hagyományok ismertetése; g) a nemzeti emlékhelyhez fűződő nemzeti érték megőrzéséhez, fenntartásához és bemutatásához rövid, közép és hosszú távon tervezett intézkedések azok időbeli ütemezését is bemutató ismertetése; h) a nemzeti emlékhely fenntartható használata, fejlesztése és bemutatása érdekében meghatározott elsődleges célkitűzések és a rövid, közép és hosszú távra előkészített tervek, programok, projektek azok időbeli ütemezését is bemutató ismertetése; továbbá i) a rendkívüli eseményekkel kapcsolatban követendő, jogszabályban rögzített intézkedések és védelmi előírások ismertetése. 2. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A miniszter az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján minden év január 15-éig közzéteszi a Kötv. 61/D. (1) bekezdés d) pontja szerinti, a nemzeti emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő tárgyévi támogatásokra rendelkezésre álló keretösszeget. (2) A Kötv. 61/D. (1) bekezdés d) pontja alapján nyújtott támogatás (a továbbiakban: támogatás) a nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetét biztosító, nem visszatérítendő támogatás. (3) A rendelet alapján kizárólag az Európai Bizottság SA (2012/N-2) számú, a minisztérium költségvetési fejezetének fejezeti kezelésű előirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában hozott határozatával összhangban nyújtható támogatás. 3. Az R1. a következő 5/A. -sal egészül ki: 5/A. (1) A Kötv. 61/D. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott támogatási szerződés (a továbbiakban: támogatási szerződés) alapján nyújtandó támogatás iránti kérelmet (a továbbiakban: támogatási kérelem) a nemzeti emlékhely tulajdonosa, vagyonkezelője vagy használatra jogosultja (a továbbiakban együtt: kérelmező) minden év február 15-éig írásban nyújtja be a miniszternek.

11 3744 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám (2) A támogatási kérelem tartalmazza a) a nemzeti emlékhelyen tervezett állagmegóvás, felújítás, fejlesztés, a nemzeti emlékhely bemutatását, megismertetését, népszerűsítését szolgáló rendezvény megszervezése vagy egyéb, a nemzeti emlékhely bemutatását célzó tevékenység (a továbbiakban: tervezett tevékenység) ismertetését, céljait, várható eredményeit, annak közösségi és kulturális hatását, és b) közzétett használati terv esetén a használati terv azon pontjának, alpontjának megjelölését, amelynek teljesítését a tervezett tevékenység célozza. (3) A támogatási kérelemhez csatolni kell a) a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést, valamint a pénzügyi ütemezést, és b) a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát, vagy ha a tervezett tevékenység kizárólag egy meghatározott, a nemzeti emlékhely részét képező ingatlanra, ingatlanrészre vagy felépítményre irányul, akkor az érintett ingatlan, ingatlanrész vagy felépítmény tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát. (4) A hiányos kérelmet benyújtó kérelmezőt a miniszter felhívja a kérelem 8 napos határidővel történő hiánypótlására. (5) A miniszter minden év március 31-éig dönt a támogatási szerződés megkötéséről, és döntéséről a kérelmezőt a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban értesíti. (6) A miniszter a kedvezményezettel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak kezeléséről és felhasználásáról szóló rendeletben meghatározott, a szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok és dokumentumok kedvezményezett általi benyújtását követően legkésőbb május 31-éig megköti a támogatási szerződést. 4. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. Az Intézet szükség szerint, de legalább minden év december 10. napjáig beszámol a miniszternek a nemzeti emlékhely állapotáról, beleértve a használati tervben foglaltak megvalósításának állását is. 5. Az R1. a következő 9. -sal egészül ki: 9. E rendeletnek a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 104/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. -át a július 31-ét követően a 2. (3) bekezdése alapján benyújtott használati terv javaslatok esetében kell alkalmazni. 6. Az R1. a) 2. (3) bekezdésében a 60 napon belül szövegrész helyébe az egy éven belül, b) 2. (4) bekezdésében a 30 napon belül szövegrész helyébe a hatvan napon belül, c) 2. (5) bekezdésében a 30 napon belüli szövegrész helyébe a kilencven napon belüli szöveg lép. 2. A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 7. A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról szóló 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása 8. A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról szóló 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. (1) bekezdés a) pontja a következő 13. alponttal egészül ki: (A Műtárgyfelügyeleti Iroda a Kormány által kijelölt első fokú kulturális örökségvédelmi hatóságként ellátja: a kulturális javak vonatkozásában a kulturális örökségvédelmi hatósági feladatokat, melyek különösen) 13. a Kötv. 53/A. -a alapján az eltűnt kulturális javak körözésének elrendelése. 9. Az R2. 2. (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Műtárgyfelügyeleti Iroda a Kormány által kijelölt első fokú kulturális örökségvédelmi hatóságként ellátja:) g) a Kötv. 71. (2) bekezdés a) és f) pontja szerinti közhiteles hatósági nyilvántartás vezetését.

12 3745 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám 10. Az R2. 9. f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Központ a kulturális javakkal kapcsolatos tevékenysége körében ellátja különösen az alábbi feladatokat:) f) vezeti a Kötv. 71. (2) bekezdésében szereplő, a Kötv. 72. (1) bekezdése alapján közhiteles hatósági nyilvántartásnak nem minősülő nyilvántartásokat; 11. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) A Központ szakmai tanácsadó testületként működteti a Kulturális Javak Bizottságát, amely a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági és egyéb szakmai döntések előkészítésében segíti a Központ munkáját. (2) A Kulturális Javak Bizottsága nyolctagú testület, amelynek egy-egy tagját a) a Magyar Tudományos Akadémia, b) a Magyar Művészeti Akadémia, c) a Magyar Nemzeti Múzeum, d) az Országos Széchényi Könyvtár, e) a Szépművészeti Múzeum, f) a Magyar Nemzeti Levéltár, g) a Magyar Műkereskedők és Galériák Országos Szövetsége, valamint h) a Műtárgyfelügyeleti Iroda jelölése alapján 2 évre a Központ elnöke kéri fel. 12. Az R2. a következő 12/A. -sal egészül ki: 12/A. E rendeletnek a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 104/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 10. (2) bekezdése nem érinti a Kulturális Javak Bizottsága tagjainak a Módr. hatálybalépésekor fennálló jogviszonyát. A 10. (2) bekezdését a Módr. hatálybalépését követő felkérések során kell alkalmazni. 13. Az R2. 2. (1) bekezdés a) pont 5. alpontjában a Kötv. 63. (2) bekezdése szövegrész helyébe a Kötv. 63. (3) bekezdése szöveg lép. 4. Záró rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) A 2. és a január 1-jén lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

13 3746 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám 1. melléklet a 104/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez A B Történelmi emlékhely megnevezése Cím 1. Balassagyarmat, Vármegyeháza Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér Budapest I. kerület, Szilágyi Dezső téri Budapest, Szilágyi Dezső tér református templom 3. Budapest V. kerület, Batthyány-örökmécses Budapest, Báthory u. és Hold u. kereszteződése 4. Budapest V. kerület, Magyar Tudományos Budapest, Széchenyi István tér 9. Akadémia 5. Budapest VI. kerület, Andrássy út 60. Budapest, Andrássy út Budapest VII. kerület, Wesselényi utcai Hősök Budapest, Dohány u temploma és Hősök sírkertje 7. Budapest VIII. kerület, Corvin köz Budapest, Corvin köz 1. Corvin mozi épülete és a Corvin köz (az épületek által közrefogott terület) 8. Budapest VIII. kerület, Ludovika Akadémia Budapest, Ludovika tér Budapest IX. kerület, Kálvin téri református Budapest, Kálvin tér 7. és Ráday u. 28. templom, kripta és a Ráday Gyűjtemény 10. Budapest XI. kerület, Eötvös József Collegium Budapest, Ménesi út Csurgó, református kollégium és nagykönyvtár Csurgó, Csokonai u. 24. és Széchenyi tér Drégelypalánk, vár Drégelypalánk 13. Eger, vár Eger, Vár Esztergom, vár Esztergom, Szent István tér Fertőd, Esterházy-kastély Fertőd, Joseph Haydn u Gödöllő, Grassalkovich-kastély Gödöllő, Grassalkovich-kastély 17. Győr, a vár megmaradt részei Győr, a történelmi belváros 18. Gyula, vár és honvédtiszti emlékhely Gyula, Várkert 1. és Várkert 19. Hajdúböszörmény, hajdúkerületi székház Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos u Jászberény, jászkun kerületi székház Jászberény, Lehel vezér tér Kehidakustány, Deák-kúria Kehidakustány, Kúria u Keszthely, Festetics-kastély és Georgikon Keszthely, Kastély u. 1. és Bercsényi u Komárom, erődrendszer Komárom, Duna-part 1. és Térffy Gyula u., valamint Sport u. 24. Kőszeg, vár Kőszeg, Rajnis József u Máriapócs, kegytemplom és bazilita monostor Máriapócs, Kossuth tér Mezőtúr, református kollégium és könyvtár Mezőtúr, Kossuth Lajos út Miskolc, diósgyőri vár Miskolc, Vár u Mosonmagyaróvár, a határőrlaktanya előtti tér Mosonmagyaróvár, Határőr u. 10. előtti tér 29. Muhi, Muhi Csata Emlékmű Muhi, a település határában, a 35-ös főút mellett 30. Nagycenk, Széchenyi-kastély Nagycenk, Kiscenki út Nyírbátor, a Báthori-várkastély fogadópalotája és Nyírbátor, Vár u. 1. és Báthori István u. 22. a református templom 32. Pápa, református kollégium és ótemplom Pápa, Petőfi Sándor u. 13. és Fő u Pécs, székesegyház, püspöki palota és a középkori egyetem 34. Recsk, egykori munkatábor Recsk, Kőbányai út Pécs, Szent István tér 23. és a székesegyház, valamint az Aradi vértanúk útja közötti terület

14 3747 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám 35. Sárospatak, vár, református kollégium és Sárospatak, Szent Erzsébet út 19. és Rákóczi u. 1. nagykönyvtár 36. Sárvár, vár Sárvár, Várkerület u Sopron, Tűztorony Sopron, Fő tér 38. Sóly, református templom Sóly, Árpád köz Szarvas, a történelmi Magyarország földrajzi Szarvas, Malom u. középpontja és Trianon-emlékhely 40. Szatmárcseke, Kölcsey-kúria helye Szatmárcseke, Kölcsey-kúria helye 41. Szeged, Dóm tér Szeged, Dóm tér 42. Szécsény, Forgách-kastély és a ferences kolostor Szécsény, Ady Endre út 7. és Haynald u Szigetvár, vár Szigetvár, Vár u Tihany, bencés apátság Tihany, I. András tér Vác, Hétkápolna és honvédemlékmű Vác, Derecske dűlő 2. és a Szent László út Gödöllői út kereszteződése 46. Veszprém, Vár utca Veszprém, Vár u. 47. Visegrád, vár Visegrád, Várhegy és Fő u

15 3748 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám A nemzetgazdasági miniszter 14/2014. (III. 31.) NGM rendelete a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény 28. (2) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői szakterületek 1. (1) A felnőttképzési szakértői szakterületek: a) felnőttképzési igazgatás, b) nyelvi szakterület. (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakterület rész-szakterületekből áll, melyek megnevezése azonos a nyelv megnevezésével. (3) A felnőttképzési programszakértői szakterületek azonosak a) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló kormányrendeletben foglalt Országos Képzési Jegyzék szerinti képzés szakmacsoportjának, b) a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló kormányrendelet ba) 1. számú melléklete szerinti képzési ágak, bb) 2. számú melléklete szerinti teljes alapképzési szak beszámításával induló mesterképzési szakok, vagy egységes, osztatlan képzések, vagy bc) 3. számú melléklete szerinti tanári szakképzettségek, vagy c) a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló kormányrendelet 1. melléklete szerinti tanárszakok megnevezésével. 2. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának feltételei 2. (1) Felnőttképzési szakértői vagy felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatása a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvényben (a továbbiakban: Fktv.) meghatározott feltételeken túl annak engedélyezhető, aki rendelkezik a kérelmében szereplő szakterülethez a) felnőttképzési szakértői tevékenység esetén a (2) vagy (3) bekezdésben, b) felnőttképzési programszakértői tevékenység esetén a (4) bekezdésben előírt szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal. (2) Az 1. (1) bekezdés a) pontja szerinti felnőttképzési szakértői szakterülethez előírt szakmai képesítés és szakmai gyakorlat: a) szakmai képesítés, amely lehet aa) felsőfokú végzettségi szint és pedagógus szakképzettség, ab) felsőfokú végzettségi szint és pedagógiai jellegű így különösen szociálpedagógus, pedagógiai szakos előadó, pedagógiai szakos tanár, nevelőtanár, pedagógia alapszakos bölcsész, neveléstudomány szakos bölcsész, pszichológus, viselkedéselemző szakképzettség, ac) andragógus vagy jogász vagy a felsőoktatásban a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület közigazgatási képzési ágában szerzett szakképzettség, vagy ad) felsőfokú végzettségi szint, és b) szakmai gyakorlat, amely ba) az a) pont aa) ac) alpontja szerinti szakmai képesítés esetén legalább négyéves, a kérelemben megjelölt felnőttképzési szakértői szakterületen, bb) az a) pont ad) alpontja szerinti szakmai képesítés esetén legalább hatéves felnőttképzési irányítási, oktatási, minőségbiztosítási, oktatásszervezési vagy mérési-értékelési területen megszerzett gyakorlat lehet.

16 3749 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám (3) Az 1. (1) bekezdés b) pontja szerinti felnőttképzési szakértői szakterülethez előírt a) szakmai képesítés aa) a kérelemben megjelölt felnőttképzési szakterület rész-szakterületével azonos nyelvből szerzett nyelvtanári végzettség, ab) nyelvtanári végzettség és a kérelemben megjelölt felnőttképzési szakterület rész-szakterületével azonos nyelvből KER-C1 szintű, okirattal igazolt nyelvismeret, vagy ac) pedagógus szakképzettség és ha a kérelemben megjelölt rész-szakterület nyelvéből nincs felsőfokú végzettségi szintű nyelvtanári vagy nyelv és irodalom tanári képzés a felnőttképzési szakterület rész-szakterületével azonos nyelvből KER-C1 szintű, okirattal igazolt nyelvismeret, és b) legalább négyéves nyelvoktatási, nyelvi programkészítési, nyelvi mérés-értékelési vagy nyelvi lektorálási területen szerzett szakmai gyakorlat. (4) Az 1. (3) bekezdés szerinti felnőttképzési programszakértői szakterületekhez előírt szakmai képesítés és szakmai gyakorlat: a) pedagógiai felsőfokú végzettségi szint vagy andragógiai így különösen andragógus, emberi erőforrás tanácsadó, művelődésszervező, személyügyi szervező, humán szervező közművelődési szakember felsőfokú végzettségi szint, vagy két éves felnőttképzési oktatási gyakorlat, b) a kérelemben megjelölt felnőttképzési programszakértői szakterülethez igazodó szakirányú felsőfokú végzettség, és c) felnőttképzési programkészítési, oktatási, gyakorlatvezetési, oktatásszervezési, tananyag fejlesztési, mérési-értékelési, kutatási vagy lektorálási területen szerzett legalább két éves szakmai gyakorlat. (5) E rendelet alkalmazásában szakmai gyakorlatnak minősül a felnőttképzés területén munkavégzésre irányuló bármely jogviszony keretében, vagy egyéni vállalkozóként folytatott, a (2) bekezdés b) pontjában, a (3) bekezdés b) pontjában vagy a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott tevékenység. (6) A (4) bekezdés a) pontjának alkalmazásában felnőttképzési oktatási gyakorlatnak minősül a köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési területen munkaviszony, vagy közalkalmazotti jogviszony keretében folytatott oktatási tevékenység, vagy a felsorolt területeken munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében két éven belül legalább kétszáz igazolt órában folytatott oktatási tevékenység. 3. (1) A felnőttképzési szakértő és a felnőttképzési programszakértő (a továbbiakban együtt: szakértő) első alkalommal az engedély megadásától számított fél éven belül, ezt követően kétévenként továbbképzésen köteles részt venni és eredményes vizsgát tenni. A felnőttképzési szakértő továbbképzési kötelezettségének az engedélyében szereplő valamennyi szakterület vonatkozásában szakterületenként külön-külön köteles eleget tenni, míg a felnőttképzési programszakértő továbbképzési kötelezettsége az engedélyezett szakterületek számától független. (2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzést és vizsgát a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) szervezi az Fktv. 9. -a szerinti Felnőttképzési Szakértői Bizottság (a továbbiakban: FSZB) javaslatainak figyelembe vételével. (3) A továbbképzés és vizsgáztatás felügyeletét a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter látja el. 4. (1) A szakértő továbbképzéséhez szükséges, húsz óra időtartamú továbbképzési programra a rendelet mellékletében foglalt témakörök alapján az FSZB tesz javaslatot évente, melyet az NMH hagy jóvá. (2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési programot úgy kell összeállítani, hogy az tartalmazzon legalább nyolc, legfeljebb tíz óra időtartamú komplex szakértői gyakorlatot. (3) A továbbképzést záró vizsga tematikáját, időpontját és a vizsgaszabályzatot az NMH állapítja meg, és honlapján évente közzéteszi. (4) A továbbképzést egymást követő napokon kell megszervezni, melynek az (1) bekezdésben meghatározott időtartamába nem számít be a vizsga egy órás időtartama. (5) A továbbképzést záró vizsgára való jelentkezéshez a továbbképzés (1) bekezdésben meghatározott óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel szükséges. A továbbképzést záró vizsga eredményes teljesítéséről tanúsítványt kell kiállítani. (6) A 3. (1) bekezdés szerinti továbbképzésen és vizsgán kizárólag szakértő vehet részt.

17 3750 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám 3. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának engedélyezése 5. (1) A felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása iránti kérelmet az NMH-hoz, felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása iránti kérelmet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (a továbbiakban: Kamara) kell benyújtani (a továbbiakban együtt: engedélyező hatóság). (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza a) a kérelmező aa) nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, ab) lakcímét, ac) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett és nyilvántartott értesítési címét, ad) elérhetőségét, valamint a szakértői tevékenységével összefüggő és közzétenni kívánt egyéb adatát, ae) iskolai végzettségét az oktatási intézmény megjelölésével és af) iskolai végzettségét igazoló dokumentum számát és keltét és b) a választott szakterület megnevezését, valamint az 1. (1) bekezdés b) pontja szerinti szakterület megnevezése esetén az 1. (2) bekezdés szerinti rész-szakterület megnevezését. (3) A kérelemhez mellékelni kell: a) a szakmai képesítést igazoló okirat hiteles másolatát, honosított okirat esetében a magyar nyelvű fordítás hiteles másolatát, b) a szakmai gyakorlat igazolásáról szóló okiratot vagy annak hiteles másolatát, mely tartalmazza ba) az igazolást kérő (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában foglalt adatait, bb) az igazolást kérő által betöltött munkakör vagy végzett tevékenység megnevezését, bc) a 2. (5) vagy (6) bekezdés szerinti jogviszony megnevezését és a jogviszonyban töltött időtartamot és bd) a munkáltató, foglalkoztató vagy a bb) alpont szerinti tevékenység teljesítését igazoló szerv vagy személy megnevezését, címét és cégszerű aláírását, c) a kérelmező hatósági erkölcsi bizonyítványát, vagy az Fktv. 6. (3) bekezdése szerinti, a bűnügyi nyilvántartó szervnek címzett kérelmét, és d) az illetékekről szóló törvény szerinti általános tételű eljárási illeték (a továbbiakban: eljárási illeték) a benyújtott kérelmen illetékbélyeggel történő lerovását, vagy elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az eljárási illeték banki átutalással történő megfizetését bizonyító, bank által kiadott igazolás eredeti példányát vagy az átutalást igazoló bizonylat másolatát. (4) Ha a kérelemhez a szakmai gyakorlat (3) bekezdés b) pontjában foglalt tartalmú igazolása a munkáltató, foglalkoztató vagy a (3) bekezdés b) pontja bb) alpontjában foglalt tevékenység teljesítését igazoló szerv jogutód nélküli megszűnése, vagy egyéb ok miatt nem mellékelhető, a szakmai gyakorlat az igazolást kérő (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában szereplő adatait tartalmazó munkaszerződés vagy a munkavégzés igazolására alkalmas más dokumentum (3) bekezdés a) pontjában foglalt módon történő benyújtásával is igazolható. (5) A (3) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező olyan munkakört tölt be, amelynek feltétele a büntetlen előélet igazolása, a (3) bekezdés c) pontjában foglaltak helyett a kérelmező a munkáltató ilyen tartalmú igazolását is mellékelheti kérelméhez. (6) Az (1) bekezdés szerinti kérelem több az 1. (1) (3) bekezdése szerinti szakterületre és rész-szakterületre is benyújtható. 6. (1) A felnőttképzési szakértői tevékenység és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatására irányuló engedélyt (a továbbiakban: szakértői engedély) az engedélyező hatóság határozatlan időre adja ki. (2) A szakértői engedély a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl tartalmazza annak az 1. (1) (3) bekezdésében foglalt szakterületnek és rész-szakterületnek a megnevezését, amelyre az engedély kiterjed.

18 3751 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám 4. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői nyilvántartás 7. (1) A felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők közhiteles hatósági nyilvántartása (a továbbiakban: nyilvántartás) az Fktv.-ben, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl tartalmazza a szakértő a) 1. (2) bekezdése szerinti rész-szakterületének megnevezését, b) továbbképzése teljesítésének tényét a teljesítést igazoló tanúsítvány számának és a teljesítés időpontjának feltüntetésével, vagy a továbbképzés teljesítésének hiányát, c) tevékenysége felfüggesztésének vagy szünetelésének tényét, és annak kezdő és befejező időpontját. (2) A szakértő a névjegyzékben szereplő adataiban bekövetkezett változást, valamint a tevékenysége végzéséhez az Fktv.-ben és e rendeletben meghatározott feltételek hiányát az adatváltozás keletkezésétől számított nyolc napon belül köteles bejelenteni a nyilvántartást vezető NMH-hoz vagy a Kamarához, amely a bejelentéstől számított öt munkanapon belül intézkedik a) a nyilvántartás adatainak bejelentés szerinti módosításáról, vagy b) ha a bejelentés érinti a szakértői tevékenységre való jogosultságot ba) a szakértői engedély módosításáról, bb) a szakértői engedély visszavonásáról és a szakértő névjegyzékből való törléséről. (3) A felnőttképzési programszakértő a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a 3. (1) bekezdésben előírt továbbképzési kötelezettsége teljesítését a továbbképzést záró vizsga időpontjától számított nyolc napon belül köteles bejelenteni a Kamarának. 5. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység szünetelése 8. (1) A szakértő tevékenysége szünetel, ha a szakértő az engedélyező hatóságtól legfeljebb két év időtartamra kéri tevékenységének szüneteltetését a kezdőnap és az időtartam megjelölésével. (2) A szünetelés idejére a szakértő Fktv. 7. (1) bekezdés szerinti adatainak feltüntetetését mellőzni kell a nyilvántartás Fktv. 7. (3) bekezdésében foglalt közzététele során. (3) A szünetelés időtartama a szakértő 3. (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettségét nem érinti. 6. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység ellenőrzése és a szakértő nyilvántartásból történő törlése 9. (1) Az engedélyező hatóság a szakértőt figyelmeztetésben részesíti, ha a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a tevékenysége végzésére vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban szereplő előírásokat megsértette. (2) Az engedélyező hatóság legfeljebb egy évi időtartamra határozatban rendeli el a szakértői tevékenység felfüggesztését, ha a szakértő a 3. (1) bekezdésben előírt továbbképzési kötelezettségét az ott meghatározott időtartamon belül nem teljesíti. (3) Az engedélyező hatóság a szakértői engedélyt visszavonja és ezzel egyidejűleg a szakértőt törli a nyilvántartásból, ha a szakértő az engedélyező hatóság figyelmeztetése ellenére az (1) bekezdésben foglalt előírásokat ismételten megszegte. (4) Ha az engedélyező hatóság az engedélyt a (3) bekezdés szerint visszavonja, és a szakértőt ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból, a visszavonó határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított öt évig engedély kiadása iránti kérelem nem nyújtható be. (5) Az engedélyező hatóság a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően az engedélyt visszavonja és ezzel egyidejűleg a szakértőt törli a nyilvántartásból, ha a) a szakértői engedély feltételei annak kiadásakor sem álltak fenn, vagy utóbb megszűntek, b) a szakértő a 3. (1) bekezdésében előírt továbbképzési kötelezettségét a 9. (2) bekezdés szerinti időtartamon belül sem teljesíti, c) a szakértő bejelenti, hogy szakértői tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, vagy d) a szakértő elhalálozott.

19 3752 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám 7. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 13. a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. 11. (1) Aki e rendelet hatálybalépésének napján felnőttképzéssel kapcsolatos igazgatás, irányítás vagy felnőttképzési intézményi akkreditáció szakterület megnevezéssel szerepel a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti felnőttképzési szakértői nyilvántartásban, azt olyannak kell tekinteni, mint aki megfelel a felnőttképzési szakértői tevékenység 1. (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületen történő folytatásának engedélyezéséhez előírt feltételeknek. Az NMH e felnőttképzési szakértőket haladéktalanul felveszi a felnőttképzési szakértői nyilvántartásba, ha a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a szakértő nyilatkozik a felnőttképzési szakértői tevékenység 1. (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületen történő folytatásának szándékáról. (2) Aki e rendelet hatálybalépésének napján felnőttképzési programakkreditáció szakterület megnevezéssel szerepel az R. szerinti felnőttképzési szakértői nyilvántartásban, annak a felnőttképzési szakértői tevékenység 1. (1) bekezdés b) pont szerinti szakterületen történő folytatására vonatkozó engedélyezési eljárás során kérelméhez nem kell mellékelnie a 2. (3) bekezdés b) pontjában előírt szakmai gyakorlat igazolását. (3) Aki e rendelet hatálybalépésének napján a felnőttképzési programakkreditáció vagy a felnőttképzési szakmai, módszertani terület szakterület megnevezéssel szerepel az R. szerinti felnőttképzési szakértői nyilvántartásban, azt olyannak kell tekinteni, mint aki megfelel a felnőttképzési programszakértői tevékenység 1. (3) bekezdés a) c) pontja szerinti szakterületen történő folytatásának engedélyezéséhez előírt feltételeknek. A Kamara e felnőttképzési programszakértőt haladéktalanul felveszi a felnőttképzési programszakértői nyilvántartásba, ha a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a szakértő nyilatkozik szakterületének az 1. (3) bekezdés a) c) pontja szerinti megnevezéséről. (4) Aki az (1) (3) bekezdés alapján nyilvántartásba kerül, az a 3. (1) bekezdésben meghatározott, első alkalommal előírt továbbképzési kötelezettségét teljesíti azzal, ha a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből támogatott, az Fktv. szerinti felnőttképzési engedélyezési és ellenőrzési rendszer szakértői feladataira felkészítő, szeptember 30-ig befejezésre kerülő képzésen részt vesz, és sikeres vizsgát tesz. 12. (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és 13. cikkeinek való megfelelést szolgálja. (2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént. 13. A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet 2. (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: [A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: jogorvoslati díj)] c) az Fktv. szerinti felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során meghozott döntés ellen benyújtott jogorvoslati kérelem esetén forint. 14. A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet 2. (1) bekezdés nyitó szövegrészének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer (a továbbiakban: keretrendszer) alapján a felnőttképzést folytató intézmény létrehozza saját minőségbiztosítási rendszerét, melynek során 15. Hatályát veszti a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet. Varga Mihály s. k., nemzetgazdasági miniszter

20 3753 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY évi 8. szám Melléklet a 14/2014. (III. 31.) NGM rendelethez A szakértői továbbképzés témakörei I. Felnőttképzési szakértő felnőttképzési igazgatás szakterület 1. Szabályozási ismeretek 1.1. A közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályozása területén: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai Az ügyfél fogalma Az első fokú eljárás megindítása, kérelem és mellékletei A tényállás tisztázása Az egyes szakmagyakorlási tevékenységek közötti kapcsolatrendszer A határozat tartalma és közlése A jogorvoslati lehetőségek 1.2. A felnőttképzés szabályozása területén: A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése Engedély kiadása, az engedély feltételei A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása A felnőttképzési szakértői rendszer Vagyoni biztosíték Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer A felnőttképzési információs rendszer A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok A felnőttképzést folytató intézmények tájékoztatási kötelezettsége A képzési program tartalma Felnőttképzési programkövetelmények A felnőttképzést folytató intézményekben kezelt személyes és különleges adatok A felnőttképzés támogatásának forrásai 1.3. A szakképzés szabályozása területén: Az állam által elismert szakképesítések (Országos Képzési Jegyzék) A szakképzés kimeneti követelményei (szakmai és vizsgakövetelmények, modulokról szóló kormányrendelet) A komplex szakmai vizsga, a modulzáró vizsga A szakképzési kerettantervek 1.4. A minőségbiztosítás területén: A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja (a képzés minőségét befolyásoló folyamatleírások) A minőségirányítási rendszer jogszabályi követelményei A minőségpolitika és a tárgyévi minőségcélok tartalma, összefüggései Az önértékelési rendszer és az önértékelés alapján készített helyesbítő tevékenységek menetét tartalmazó dokumentum 1.5. A meghatározott időszakban bekövetkezett a szakértői tevékenységet érintő jogszabályváltozások: A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a szakértői tevékenység folytatása során 2. Az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályok 2.1. A szakértői tevékenység normái 2.2. Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során 2.3. Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai 2.4. A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai 2.5. A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A Kormány

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Or Wv. Irományzárr. - ` 7^ `r. Érkezett : Tisztelt Elnök Úr!

Or Wv. Irományzárr. - ` 7^ `r. Érkezett : Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Or Wv. Irományzárr. - ` 7^ `r Érkezett : 2015 NOV OSI Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

I. Fejeze t A szakképzés intézményrendszerének átalakítás a

I. Fejeze t A szakképzés intézményrendszerének átalakítás a Országgydlés HivetaM Irományszárn: j j tl (SO Érkezett 2015 JúN 01. 2015. évi... törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szó LXXVII. törvény és az azokkal összefügg

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

1. oldal, összesen: 13 oldal. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: 13 oldal. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 13 oldal Hatály: 2011.IV.15. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet - a közalkalmazottak jogállásáról s... 1. oldal, összesen: 19 oldal CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Iktatószám: /2014. Ellenőrzés száma: 1/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG: Külső szakértő AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Az óvoda működésének átfogó

Részletesebben

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről a következő törvényt

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

A nemzeti erőforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 A nemzeti erőforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie)

Részletesebben

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről Jogszabálykereső A jogszabály mai napon (2013.I.11.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

A Sípos Utcai Óvoda Gyakornoki Szabályzata (módosításokkal együtt, egységes szerkezetben)

A Sípos Utcai Óvoda Gyakornoki Szabályzata (módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) A Gyakornoki Szabályzata (módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Debrecen, 2014. 09. 02. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona Óvodavezető Tartalom Törvényi háttér... 3 1. A szabályzat célja és

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29.

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 1. számának tartalmából: 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM 035062 KLIK 199024

Gyakornoki szabályzat. Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM 035062 KLIK 199024 Gyakornoki szabályzat Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM 035062 KLIK 199024 Irányadó jogszabályi helyek 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 22. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2.,

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra.

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatásokról (A 2010. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 5. pontja alapján) A támogatás igénylésének, döntési

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA 2016 Szerkesztés lezárva: 2016. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 4 1. A TANULÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRŐL...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK Első rész... 5

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája PANASZKEZELÉSI REND Gyakornoki szabályzat 1. Gyakornok fogalmának meghatározása Régi típusú gyakornok:

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01 -

Hatályosság: 2010.01.01 - 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 169. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 169. szám MAGYAR KÖZLÖNY 169. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 10., kedd Tartalomjegyzék 326/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet A polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 30., szerda Tartalomjegyzék 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére

Részletesebben

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok!

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Előszó A Vas megyei pályaválasztási tájékoztató részletesen bemutatja, hogy a megyében milyen továbbtanulási lehetőségek közül választhatnak a tanulók,

Részletesebben

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós OM: 030670 9444 Fertőszentmiklós Szent István u. 41-42. Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós MUNKATERV a 2011/2012-es tanévre Az iskolai

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda beiskolázási terve. 2014. szeptember 1.-2015. augusztus 31-ig

A Pátyolgató Óvoda beiskolázási terve. 2014. szeptember 1.-2015. augusztus 31-ig A Pátyolgató Óvoda beiskolázási terve 2014. szeptember 1.-2015. augusztus 31-ig Jogszabályi háttér: * 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról * 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésr

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

hatályos: 2015.07.02-2015.12.31

hatályos: 2015.07.02-2015.12.31 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség ÍÍ Érkezett : 4 0 14 J, ;,, 2 í. Módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. november 30. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CLXXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE BUDAPEST, 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rész... 5 1.... 5 II.

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. 2008. január

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. 2008. január A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2008. január 1 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22 (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARAfESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: V 202-19/2013. Előadó: Túriné Kovács Márla. dr. Csernus Ibolya, Bencsik Márla Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím:

Részletesebben

29/2014. sz. elıterjesztés

29/2014. sz. elıterjesztés 29/2014. sz. elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 20/2013. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelete 36. alapján

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter.. /2009. (.) SZMM számú rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter.. /2009. (.) SZMM számú rendelete SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM A szociális és munkaügyi miniszter. /2009. (.) SZMM számú rendelete a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

2010/május (145. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2010/május (145. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2010/május (145. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver A Magyar Közlöny 2010. évi 39. számában került kihirdetésre az olvasók érdeklődésére számot tartó két jogszabály.

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 8774 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 60. szám A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

1 of 17 2015.07.24. 2:44

1 of 17 2015.07.24. 2:44 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 2015.07.08 23 277/1997. (XII. 22.) Korm.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű ingatlan értékesítésére 2 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Humánszolgáltatási Iroda. Tárgy: Tájékoztató a 2009/2010. tanév indításáról Melléklet: 1 db VAMÜSZ tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület! A 2009/2010. tanév indításáról az alábbiakban tájékoztatom a

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben