Éves munkaterv a mővészetoktatás 2010/11-es tanévére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves munkaterv a mővészetoktatás 2010/11-es tanévére"

Átírás

1 Éves munkaterv a mővészetoktatás 2010/11-es tanévére augusztus 25. Kovács Gabriella mővészeti igazgatóhelyettes

2 Személyi feltételek: A 2010/11-es tanítási év kezdete a korábbi tanév eleji személycserékhez képest kevesebb változással járt a mővészetoktatásban. Zenemővészeti tagozatunkon ez év ıszétıl december végéig felsıgödön Váraljai Nóra szolfézs szakos kolléga helyettesíti Vízler Annamáriát. Bízom benne, hogy pályakezdı kollégánk segítségére minél többen leszünk, munkáját segítsük sokan. GYES-rıl tér vissza nyári szabadsága után Gyarmati Pálné, aki az alsógödi tagozaton látja el a szolfézsoktatást. Kolláth András, klarinét szakos kollégánk ez év szeptember 1-tıl fıállásban zenekari muzsikusként dolgozik. Iskolánkban részmunkaidıben dolgozik tovább Felsıgödön. Az alsógödi növendékeket új kollégánk, Tóth Csaba veszi át szintén részmunkaidıben. A GYES lejártával augusztus végétıl 4 gyermeke után járó szabadságát tölti Zemenné Horváth Orsolya szolfézs-zongora szakos kollégánk. Jelenleg két kolléga van még GYES-en. Hertel Szilvia néptánc szakos és Kleinné Horváth Katalin fuvola szakos. A mővészeti tantestület létszáma ebben a tanévben 21 fı. Álláshelyeink száma 16,5. Tanulócsoportok száma: Néptánc: 4 csoport Kreatív tánc: 8 csoport Szolfézs: 14 csop. Felsıgödön; 8 csop. Alsógödön Zenei elıképzı: 3 csop. Felsıgödön; 2 csop. Alsıgödön 1 csop. Zenóvoda: 1 csoport Zeneirodalom: 2 csoport (1 alsón, 1 felsın) Zeneelmélet: 1 csoport Fúvószenekar: 1 csoport Gitárzenekar: 1 csoport Ütıegyüttes: 1 csoport Hegedőzenekar: 1 csoport Tőzzománc: 3 csoport Grafika: 3 csoport Textilmővesség: 1 csoport Festészet: 1 csoport Kézmővesség: 8 csoport Kamarazene: 2 csoport Mazsorett szakkör: 1 csoport Egyéni hangszeroktatás 12 féle hangszeren folyik. Tárgyi feltételeink: Képzı- és iparmővészeti tagozaton: A 2010/11-es tanévben az év elején leragasztásra kerül a mőhelyben az elmúlt tanévben megvásárolt mőanyag padló. Sor kerül a mőhely falburkolatának kiegészítésére, a fal javítására is. A tanév második felében amennyiben lesz á lehetıségünk felújítjuk a

3 mőhelyben található mosdókat. Évek óta halogatjuk, ha idén sikerül rá forrást találni, akkor feltétlenül szeretnénk megvalósítani. Táncmővészeti tagozaton: Az elmúlt tanév második félévében megvásároltuk a balett szınyeget. Szeretném ezt már szeptemberben lefektetni a díszteremben. A balett szınyeg megóvása érdekében a díszterem két bejárata elé jó minıségő lábtörlık kerülnek, hogy a koncertre érkezık, s a váltócipıvel nem rendelkezık se piszkítsák be a termet. Bízom benne, hogy pozitívak lesznek a tapasztalatok mind a táncosok, mind a zenészek, képzısök számára. Mindez újdonság lesz mindannyiunknak, és némiképp növeli a szervezési feladatokat, de remélem mindannyian hamar hozzászokunk a helyzethez, a szabályokhoz. Ha a tapasztalatok alapján szükséges, akkor változtatunk a szınyeg lefektetésén, feltekerésén. Zenemővészeti tagozaton: A zenemővészeti ágon az elmúlt tanévben szinte mindig adódott néhány hangszervásárlás. Igyekeztünk a szülık, gyerekek és egy-egy tanszak fejlıdésének igényeit kielégíteni. Hangszervásárlás terén idén kicsit szerényebb kiadásokat tervezünk. Amennyiben lehetıségünk lesz újra a pályázaton elnyert OKM plusz normatív támogatás elköltésére, úgy annak jó részét informatikai fejlesztésekre fogjuk fordítani. Nagyon fontos lenne, hogy a mővészetoktatás is rendelkezzen a tanárok számára bármikor elérhetı laptoppal, mely a kompetencia alapú oktatás elıtérbe kerülésével fontos eszköz lehet mind az egyéni, mind a csoportos oktatás tanóráin, foglalkozásain bármelymővészeti ágban. Szükséges a hangtechnikai berendezéseinket is bıvíteni, néhány hiányzó, de alapvetı eszközt, tartozékot beszerezni. Tervezzük a díszteremben fix, a plafonra rögzített mikrofoncsatlakozó kialakítását, kiépítését. Fı feladataink, célkitőzéseink: A Pedagógiai Programban foglaltak alapján szervezzük, tervezzük munkánkat. A mővészetoktatás életét nagyban meghatározza ebben a tanévben az a két Uniós projekt. Az elızı tanévben már megismert TÁMOP Kompetencia alapú oktatást elıtérbe helyezı, és az ez év márciusában elnyert, de lényeges momentumaiban most induló TÁMOP Iskolai tehetséggondozás témakörében elnyert pályázat. Nagyon fontos, hogy ez a két projekt mindenki számára jelent feladatot. Az elızı tanévben a TÁMOP projekttel nagyrészt csak a bevont kollégák és szakmai vezetınk ténykedett. Ebben az évben el kell induljon a kollégák közötti elterjesztés, a minták, példák átvétele és saját ötletek ötvözése. A tehetséggondozással mindannyian foglalkozunk. A TÁMOP pályázat keretén belül új munkaformák, új ötletek indulnak el. Szeretném, ha a tapasztalatokat mindig megosztanátok egymással. Fontosnak tartom a kollégák közti folyamatos szakmai tapasztalatcserét, rendszeres kommunikációt is. Az egyes tanszakokon a szakmai tapasztalatcsere, az adódó problémák, ötletek megvitatása elengedhetetlen. Ez év ıszétıl két munkaközösséget szervezünk a meglévı egy (képzıs-táncos) mellé. Az egyik munkaközösséget alkotják a zongora szakos és ütıhangszeres kollégák (7 fı). A másik munkaközösségbe tartoznak a fúvós- ill. húros hangszereken tanítók és a szolfézs szakosok (8 fı). A munkaközösségek

4 vezetıit a munkaközösség tagjai választják meg. A munkaközösségi megbeszélések alapján a zongora-szolfézs munkaközösség vezetıje Nyikesné Boross Anett, a vegyes zenei munkaközösség vezetıje Stefánné Kelemen Judit. Számítok a munkaközösség vezetık segítségére adminisztrációs feladatokban, naplóellenırzésekkor, szervezési feladatokban. A mővészetoktatási tanév rendje: AUGUSZTUS: 25 Szerda 26 Csütörtök 27 Péntek 30 Hétfı 31 Kedd SZEPTEMBER: 8 óra Vezetıségi (4 fı) 10 óra Alakuló értekezlet 12 óra Nyugdíjas kollégáktól elköszönünk 8 óra Javítóvizsga, új tanulók szétosztása 8.30 óra Mővészeti vezetıségi megbeszélés 10 óra Mővészeti tantestületi értekezlet 13 óra Vezetıségi értekezlet: egyeztetés a tanévrıl Mk. vezetıi megbeszélés Tantermek rendezése Mk. vezetıi értkezletek Mővészeti tanszaki, munkaközösségi megbeszélések Tantermek dekorálása 9.00 óra TÁMOP Értekezlet / mővészetoktatás óra TÁMOP Értekezlet / mővészetoktatás 1/2 9 Tanévnyitó értekezlet 1 Szerda 8 óra Tanévnyitó ünnepség. Elsı tanítási nap Szolfézs tanszaki megbeszélés, csoportbeosztás Csoportos tanórák összehangolása 2 Csütörtök Mővészeti értekezlet, munkaterv elfogadása 3 Péntek 6 Hétfı 17 óra Szülıi értekezlet az elsı évfolyamon Órabeosztás a mővészetoktatásban 7 Kedd 8 Szerda Órabeosztás a mővészetoktatásban Mővészeti szülıi értekezlet új tanulók szüleinek délelıtt balettszınyeg lefektetése Elsı tanítási nap a mővészetoktatásban 9 Csütörtök 10 Péntek 13 Hétfı 17 óra 5. osztályban tanítók bemutatkozása Szülıi értekezlet az 5-8. évfolyamon

5 14 Kedd Szülıi értekezlet a 2-4. évfolyam szept. 14-tıl Fúvószenekar és Mazsorett csoport Montenegróba 15 Szerda indul 16 Csütörtök 17 Péntek 20 Hétfı 21 Kedd 22 Szerda 23 Csütörtök 24 Péntek 27 Hétfı 28 Kedd 29 Szerda 30 Csütörtök OKTÓBER: Képzımővészeti pályázat meghirdetése óvodásoknak. Téma: Fúvószenekar és Mazsorett csoport Montenegróból megérkezik Tanmenetek, törzskönyvek leadása Csoportos tanmenetek leadása, tanszak-összesítık, naplók leadása 1 Péntek 4 Hétfı Statisztika leadása Zenei Világnap Kedvezmény iránti kérelmek leadási határideje Papírgyőjtés hete Óvodai rajzpályázat beadási határideje Ifjúsági Hangverseny a Zenei Világnap tiszteletére a Váci Szimfónikus Zenekarral 5 Kedd 6 Szerda Ünnepi mősor: Október 6. Aradi vértanúk napja 7 Csütörtök 8 Péntek 11 Hétfı 12 Kedd 13 Szerda Statisztika elküldése 14 Csütörtök Projektnyitó Varázsfa rajzpályázat díjátadó, közremőködik a zongora tanszak 15 Péntek Elsıs Difer felmérés elvégzése október 15-ig Mővészeti törzslapok megnyitása Chopin továbbképzés (péntek-szombat) zongoristák 18 Hétfı délelıtt balettszınyeg feltekerése Kívánság hangverseny / palánta hangverseny 19 Kedd Kívánság hangverseny 20 Szerda délelıtt balettszınyeg lefektetése Kívánság hangverseny alsógödi növendékeinknek a 21 Csütörtök JAMH-ban

6 22 Péntek Ünnepi mősor: október Hétfı Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjérıl október 31-ig 26 Kedd 27 Szerda 28 Csütörtök 29 Péntek NOVEMBER: Difer létszám jelentése I. félévi térítési díjak, tandíjak, hangszer- és ruhahasználati díjak befizetésének határideje 1 Hétfı Mindenszentek 2 Kedd İszi szünet-szabadság 3 Szerda İszi szünet-szabadság 4 Csütörtök İszi szünet-tanítás nélküli munkanap 5 Péntek İszi szünet-tanítás nélküli munkanap 8 Hétfı 9 Kedd 10 Szerda 11 Csütörtök 12 Péntek László Évával zongora módszertani beszélgetés nov. 15 Hétfı között. A hegedő tanszak látogatása a zeneóvodásoknál 16 Kedd 17 Szerda Nyílt nap 18 Csütörtök Nyílt nap 19 Péntek 22 Hétfı 23 Kedd 24 Szerda A II. PEST MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENY meghirdetése 25 Csütörtök óra Ifjúsági koncert a Drums ütıegyüttessel (felsıgöd tornaterem) 26 Péntek óra Ifjúsági koncert a Drums ütıegyüttessel (alsógöd tornaterem) délelıtt balettszınyeg feltekerése 29 Hétfı Tanár-diák fórum 30 Kedd

7 DECEMBER: 1 Szerda órától Hangszerbemutató az alsógödi Kastély óvodában 2 Csütörtök órától Hangszerbemutató a díszteremben az óvodásoknak órától Óvodai rajzpályázat díjazása, kiskiállítás megnyitása 3 Péntek 6 Hétfı Jön a Mikulás! 7 Kedd 8 Szerda Félévi tanszaki koncertek kezdete 9 Csütörtök 10 Péntek Luca napi vásár és teaház Difer vizsgálat elvégzése december 10-ig A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételire. (8. évfolyam) 13 Hétfı Ifjúsági elıadás - Néptáncosok bemutatója (fıpróba) 14 Kedd Néptánckarácsony a Váci MIMK-ben 15 Szerda 16 Csütörtök Karácsonyi hangverseny a katolikus templomban 17 Péntek 18 Szombat Tanítás nélküli munkanap 20 Hétfı Adventi kiállítás megnyitása "Angyali délután" 21 Kedd 22 Szerda Téli szünet-tanítás nélküli munkanap 23 Csütörtök Téli szünet-tanítás nélküli munkanap 24 Péntek Szenteste-pihenınap 27 Hétfı Téli szünet-tanítás nélküli munkanap 28 Kedd Téli szünet-tanítás nélküli munkanap 29 Szerda Téli szünet-tanítás nélküli munkanap 30 Csütörtök Téli szünet-tanítás nélküli munkanap 31 Péntek Téli szünet-tanítás nélküli munkanap JANUÁR: 3 Hétfı Félévi mővészeti vizsgák jan. 3-7-ig 4 Kedd 5 Szerda 6 Csütörtök 7 Péntek 10 Hétfı 11 Kedd 12 Szerda 13 Csütörtök

8 14 Péntek 17 Hétfı Elsı félév vége Félévi tanszaki koncertek vége 14 óra Osztályozó értekezlet délelıtt Félévi kötelezıtárgyi osztályzatok és mulasztások kiírása az irodában Karácsonyi kiállítás leszedése a díszteremben balettszınyeg lefektetése 18 Kedd 19 Szerda 20 Csütörtök 21 Péntek Félévi értesítık kiosztása 24 Hétfı 25 Kedd 26 Szerda 27 Csütörtök 28 Péntek 31 Hétfı FEBRUÁR: 14 óra Félévi átlaglepedı kitöltése, félévi statisztika leadása Pótló írásbeli felvételi vizsgák (8. évfolyam) Tanítás nélküli munkanap: félévi értekezlet Tanítás nélküli munkanap: félévi értekezlet 1 Kedd 2 Szerda 3 Csütörtök 4 Péntek 7 Hétfı 8 Kedd 9 Szerda 10 Csütörtök Péntek 14 Hétfı 15 Kedd 16 Szerda 17 Csütörtök 18 Péntek Farsang 21 Hétfı Ifjúsági hangverseny - Ifjúsági fúvószenekar - felsıgöd Ifjúsági hangverseny - Ifjúsági fúvószenekar - alsógöd Az egységes írásbelit szervezõ középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményérõl a tanulókat. (8. évfolyam) Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok elsõ példányát pedig a Felvételi Központnak. (8. évfolyam) A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében: (8. évfolyam)

9 délelıtt balettszınyeg feltekerése Farsangi koncert - alsógödi növendékek 22 Kedd Farsangi koncert - felsıgödi tanszakok 23 Szerda 24 Csütörtök 25 Péntek 28 Hétfı MÁRCIUS: 1 Kedd II. félévi mővészeti térítési díjak, tandíjak, hangszerhasználati- és táncruhakölcsönzési díjak befizetési határideje 2 Szerda 3 Csütörtök 4 Péntek 7 Hétfı 8 Kedd 9 Szerda Évfolyam hangverseny (ált. isk. 5. Osztályosok) 10 Csütörtök Válogatott növendék hangverseny (versenyre készülı ütısök, rezesek, fuvolisták, gitárosok,stb.) 11 Péntek délelıtt balettszınyeg lefektetése 15 Kedd Nemzeti ünnep 16 Szerda 17 Csütörtök 18 Péntek 21 Hétfı A középfokú iskola eddig az idõpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket. (8. évfolyam) A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége az általános iskolában. A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége az általános iskolában. Az általános iskola eddig az idıpontig elzárva ırzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak. 22 Kedd Tanári hangverseny a JAMH-ban 23 Szerda 24 Csütörtök 25 Péntek 28 Hétfı 29 Kedd 30 Szerda 31 Csütörtök Ifjúsági zongora elıadás Holics Lászlóval március között

10 ÁPRILIS: 1 Péntek 4 Hétfı 5 Kedd 6 Szerda 7 Csütörtök 8 Péntek 11 Hétfı 12 Kedd 13 Szerda 14 Csütörtök 15 Péntek 16 Szombat Családi nap 18 Hétfı 19 Kedd 20 Szerda délelıtt balettszınyeg feltekerése Versenyzık hangversenye (rezesek) Tanítás nélküli munkanap- Családi nap munkanapcserével II. PEST MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENY GÖD 21 Csütörtök Tavaszi szünet-tanítás nélküli munkanap 22 Péntek Tavaszi szünet-tanítás nélküli munkanap 25 Hétfı Húsvét 26 Kedd Tavaszi szünet-szabadság (46.) 27 Szerda 28 Csütörtök 29 Péntek MÁJUS: A felvételt hirdetõ középfokú iskolák megküldik a felvételrõl vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezõknek és az általános iskoláknak. (8. évfolyam) Tanítás nélküli munkanap- Családi nap munkanapcserével / mővészetisek részére 2 Hétfı Év végi tanszaki hangversenyek kezdete 3 Kedd 4 Szerda 5 Csütörtök 6 Péntek 9 Hétfı Év végi táncbemutató óvodásoknak (néptánc, kortárs) 10 Kedd 11 Szerda 12 Csütörtök 13 Péntek Év végi tanszaki hangversenyek befejezése

11 16 Hétfı Mővészeti alapvizsga - zenemővészet - fıtárgy 17 Kedd Mővészeti alapvizsga - zenemővészet - szolfézs 18 Szerda Mővészeti alapvizsga - tánc - képzı 19 Csütörtök 20 Péntek Mővészeti alapvizsga eredményeinek kiírása az irodában, hirdetın 23 Hétfı Év végi szolfézs vizsgák május ig 24 Kedd 25 Szerda Országos kompetenciamérés Év végi hangszeres vizsgák május 25-június 2-ig 26 Csütörtök Év végi képzı- és iparmővészeti kiállítás megnyitása 27 Péntek Gyermeknap - tanítás nélküli munkanap 30 Hétfı Év végi kötelezıtárgyi osztályzatok és mulasztásaok kiírása az irodában, statisztika készítése 31 Kedd JÚNIUS: 1 Szerda Táncgála (néptánc) MIMK Vác 2 Csütörtök Táncgála (kreatívtánc) MIMK Vác 3 Péntek 6 Hétfı 7 Kedd tól Tanítás nélküli munkanap-tantestületi kir. Mővészeti pótvizsga 14 óra Osztályozó értekezlet 8. osztály Felvételi, beiratkozás 18 óra Bankett 8.a,8.b, 8.c, 8.d Felvételi, beiratkozás 8 Szerda tól Mővészeti egyeztetés, közös adminisztrációs nap 9 Csütörtök Tanulmányi kirándulás Ped. Prog. Szerint 10 Péntek Tanulmányi kirándulás Ped. Prog. Szerint 13 Hétfı Pünkösd 14 Kedd 15 Szerda 14 óra Osztályozó értekezlet 1-7. osztály fıpróba Mővészeti tanévzáró ünnepség - sportcsarnok 17 óra Ballagás, díszítés Mővészeti vezetıségi Mővészeti csoportos felvételi - egyeztetés Ballagási Csütörtök Mővészeti egyéni hangszeres felvételi - egyeztetés Mővészeti felvételi - egyeztetés / alsógödi tagozat 17 Péntek 20 Hétfı 18 óra Tanévzáró ünnepség TÁMOP Értekezlet 21 Kedd 9.00 Mővészeti záróértekezlet 22 Szerda 1/2 9-kor Tanévzáró értekezlet

12 Hagyományos rendezvényeink: Zenei Világnap tiszteletére rendezett hangverseny október 1-én pénteken délelıtt. Kívánság hangversenyek Palánta hangverseny Szolfézs tanszaki nap Karácsonyi hangverseny Tánckarácsony Karácsonyi kézmőves vásár- és teaház kiskiállítással Tanári hangversenyünk tavasszal Farsangi jelmezes hangverseny februárban Óvodai Mikulás- és hangszerbemutató hangversenyek alsó- és felsıgödi óvodákban Rajzpályázat óvodásoknak Táncbemutató óvodásoknak Év végi táncgálák Félévi- és év végi vizsgahangversenyek Év végi képzı- és iparmővészeti kiállítás Öt elıadásból álló ifjúsági hangverseny-sorozat (Ebbıl két elıadást saját együttesünk /Drums, Fúvószenekar/ tart helyben és tagintézményünkben is; három elıadásra vendégmővészeket hívunk.) Nyílt hét a mővészetoktatásban márciusban. Mini-kiállítások berendezése egy-egy zenei rendezvényre. Megemlékezés a Magyar Mővészetoktatás Napjáról a hirdetıtáblán és az aktuális rendezvényeken élı szóban ( április utolsó szombatja ) A 2010/2011-es tanév kiemelt rendezvénye: áprilisában rendezzük meg immáron második alkalommal a Pest Megyei Rézfúvós Versenyt. A versenykiírást útjára indítjuk november hónap folyamán. Ellenırzési és adminisztrációs terv: Határidık: Kedvezmény iránti igények beadási határideje október 1. A késedelmesen beadott kedvezmény-kérelmeket csak a beérkezett naptól tudjuk figyelembe venni. A kedvezményezett jogokat tanév közben elveszítheti az a tanuló, akinek tanulmányi eredménye elmarad a képviselı testület által meghatározott minimumtól. Ebben az esetben a II. félévben 100%-ot köteles fizetni. Térítési díjak befizetési határideje: I. félévben október 30., II. félévben március 1. Hangszerkölcsönzési és táncruha-használati díjak befizetése is a fenti határidıkkel történik. A tandíjfizetés esetén a havi részletek beérkezési határideje minden hónap 10. napja. Befizetésre lehetıség van minden munkanapon ig a II. em. 9. irodában. 3 igazolatlan mulasztás után tájékoztatni kell a szülıt írásban 10 igazolatlan mulasztás esetén a tanulói jogviszony megszőnik.

13 Legfontosabb adminisztrációs határidık, dátumok: Szeptember 27. Naplóellenırzés, összesítı lapok leadási határideje, csoportos tanmenetek és egyéni órarendek leadási határideje Október központi statisztika elkészítése, adatközlés Október vége, november eleje: normatíva igénylés kiszámítása Túlóra elszámolás és jelenlét-nyilvántartó lapok leadása, naplóellenırzés október, december, február, április és június hónapok végén. Félévi bizonyítványok kiosztása január 21-ig Félévi- és év végi statisztikák, átlaglepedık kiöltése január és június hónapban II. félévi órarendi változások leadási határideje febr. 1.

14 MELLÉKLET Szakmai munkaközösségek éves programterve: Fúvós, ütıs, húros tanszakok 2010/11-es tanévtervezete: Rézfúvós tanszak: November hónapban: a BM (rendırség) fúvószenekari hangverseny látogatása, Budapesten. (tanszak+zenekari tagok) December: Téli szünet elıtt etőd meghallgatás Január: közös óra Március-Április: Pest megyei versenyen induló növendékek koncerteztetése. (6-7 hangverseny megszervezése) Május vége: közös óra Természetesen, továbbra is szerepelnek növendékek kívánság és növendék hangversenyeken, óvodai hangszerbemutatókon, kiállítás megnyitókon, iskolai rendezvényeken. A fúvós zenekar tervei: Szeptember- Szerbia-Montenegroi vendégszereplés December: Karácsonyi fellépések (Szıdliget,Göd) Március: 15.-ei ünnepség Nyáron: Fúvószenekari tábor Iskolai és városi rendezvényeken, egyéb meghívásokon szereplés. Fafúvós tanszak Fuvola: Október: Növendék hangverseny December: Fuvola qvartett bemutatkozása a karácsonyi koncerten Január: etőd meghallgatás közös óra keretében Március-Április: Pest-megyei fuvolaverseny (ha megrendezik az idén) Meghívott fuvola qvartett ifjúsági koncertje.(akár egy- két számot a mieink is játszhatnának) Május: etőd meghallgatás közös óra keretében Június: vizsgák Fellépések kívánság hangversenyeken, óvodai hangszerbemutatókon, kiállításokon, egyéb felkérések alkalmával. Klarinét: Október: Növendék hangverseny December: Karácsonyi hangverseny(multimédiával),közös óra Március: Koncertlátogatás Május: etőd meghallgatás közös óra keretében

15 Június: vizsgák Fellépések kívánság hangversenyeken, óvodai hangszerbemutatókon, kiállításokon, egyéb felkérések alkalmával. Ütı tanszak Stefán Tivadar: Szeptember: Badacsonyi és Dunakeszi fellépés 11.-én és 12.-én 18.-án Dunakeszi fellépés November: Ifjúsági hangverseny December: Karácsonyi hangverseny, közös óra Március Április: Váci kamarazenei verseny (szereplési lehetıségek a versenyen indulóknak) Május: Közös óra Június: Vizsgák Nyáron: Balaton körüli turné, nyári tábor Ezeken kívül koncertek a Drums ütıegyüttessel, különbözı felkéréseknek eleget téve. Lehetıség szerint, koncertlátogatás, mint minden évben. Növendék hangversenyek, óvodai hangszerbemutatók, egyéb iskolai, városi rendezvényeken való szereplés. Szitha Miklós: Október: növendék hangverseny December: közös óra Január: vizsga Március Április: Váci kamarazenei verseny (szereplési lehetıségek a versenyen indulóknak) Május: Közös óra Június: Vizsgák Tervezünk még koncertlátogatást, óvodai hangszerbemutatókon, kívánság koncerteken, egyéb iskolai rendezvényeken való szerepléseket. Hegedő tanszak Szeptember: Látogatást tervezünk a Váci Zeneiskolában Balázs Lajos hegedőkészítı és javító mőhelyébe Október: Növendék hangverseny December: Karácsonyi hangverseny A félévi és év végi tanszaki hangversenyeken kívül, lehetıleg minden kívánság-, farsangi-, és növendékhangversenyen fellépünk, lehetıleg minél nagyobb számban. Az év folyamán két etőd meghallgatást, közös órát tartunk. A hegedő zenekar fellép a különbözı iskolai és városi rendezvényeken. Szeretnék minél több gyerekkel kamarázni. Nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlásra, óvodai hangversenyeken és a zeneoviba tervezett látogatással népszerősítenénk a hangszert. Kiemelkedı figyelmet szeretnék fordítani a kotta nélkül való játékra, mert ezen a téren sok gyereknek vannak nehézségei. Célom, hogy minden órára legyen valamilyen memoriter, ha csak pár ütem is.

16 Gitár tanszak Szeptember: Szıdligeti fellépés a Gitársasággal Október: Közös szereplés egy Mexikói gitár duóval a Gödi Mővelıdési házban November: Koncert látogatás egy volt diákom hangversenyén December: Karácsonyi koncert a katolikus templomban és a nyugdíjasok részére Január: közös óra, vizsga Március: Gitár versenyen való részvétel Május-Június: közös óra, vizsga Nyáron: Balatoni fesztivál és gitár tábor A Gitársasággal különbözı évközben adódó felkéréseknek, szerepléseknek eleget teszünk. Iskolai, városi rendezvényeken részt veszünk. Óvodai- kívánság-, növendék-, farsangi hangversenyeken szerepelünk. A zongora tanszak évi feladatterve: Október 14. Október Óvodás rajzpályázat eredményhirdetése hangversennyel egybekötve. Papp Lajos: Égig érı fa címő kottájának zongoradarabjaiból. Közremőködnek a zongora szakos növendékek, és egy mesélı 20 órás Zongora továbbképzés Fóton. Chopin a zongorairodalom nagy romantikusa Iskolánkból részt vesznek: Gyıri Gabriella, Molitor Éva, Gyarmati Pálné, Kovács Gabriella, Nyikesné Boross Anett, Wisinger Violetta,Verbay Zsolt. Október 15 A Chopin Kurzus keretein belül de.10 órától Bogányi Gergely zongoramővész koncertje. Ide szeretnénk hangversenylátogatást szervezni növendékeinknek. /szervezés alatt./ Október 18. Palánta Hangverseny hek, 1. és 2. osztályos zongoristák számára. Október 21. (körül) Kívánsághangverseny Alsógödön, a Mővelıdési Házban,alsógödi zongora szakos tanulók számára, és a zongoraverseny résztvevıinek Október 28. Farkas Ferenc Zongoraverseny selejtezı Dunakeszin ( de. 1. korcsoport, du.2. korcsoport) Iskolánkat három növendék képviseli, Horváth Lili, Börzsönyi Imola, Tóth Dóra Zsófia November Farkas Ferenc Zongoraverseny Dunakeszi November 15-tel kezdıdı héten

17 Szakmai fórum iskolánk zongoratanárai számára. Meghívott vendég: László Éva zongoratanárnı December és január hónapban lezajlanak a félévi tanszaki hangversenyek. Február hónapban, Családi és Kamarahangversenyt terveztünk, diákok muzsikálnak szüleikkel és egymással. Március végén Ifjúsági Hangverseny délelıtt a díszteremben. Mősort ad : Holics László zongoramővész. Május vége, június Év végi tanszaki hangversenyek és vizsgák. Tánc-képzımővészeti tanszakok: Szeptember: Szept Balettszınyeg lefektetése Felelıs: Boldog Mónika, Gregus Gergı -Óvodás rajzpályázat kiértesítése(szórólap, plakát, ) - Képzımővészeti alapanyagok beszerzése, teremrendezés Felelıs: képzımővészeti tagozat Szept. 15. Ebédlı ıszi dekorációja Felelıs: Prém Vanda - Mazsorett csoport utazása Montenegróba Felelıs: Boldog Mónika Szeptember hónap folyamán bográcsozás, kenyérlángos sütés,kirándulásfelelıs: Gregus Gergı Október: Okt. 01. Óvodás rajzpályázat beküldési határideje Felelıs: képzımővészeti tagozat Okt. 02. Kortárstáncos növendéke kerékpártúrája Felelıs: Boldog Mónika Okt. 07. Támop -megnyitó, az óvodás rajzpályázat eredményhirdetése Október hónap folyamán meghirdetett területi képzımővészeti pályázatokba való bekapcsolódás, múzeumlátogatás Okt. 09. Kismarosi Szüret felvonulás és fellépés a mazsorett csoporttal Felelıs: Boldog Mónika Okt. 16. Kirándulás Debrecenbe, a Debreceni Mazsorett együttes 30 éves jubileumi koncertjén való részvétel November: Nov. 09. Gödi Óvodabál megnyitója a mazsorett csoporttal Mónika November hónapban színházlátogatás a kreatív táncos csoportokkal. Óralátogatás a Balettintézetben a kortárstáncos csoportokkal Felelıs: Boldog

18 November hónapban táncház szervezése, a Gödi Fonóban való részvétel Felelıs: Gregus Gergı December: Dec Karácsonyi ebédlıdekoráció Dec Néptánckarácsony dekorációja Laura, Prém Vanda Dec Díszterem karácsonyi kiállítás berendezése képzımővészeti tagozat Felelıs: Tóth Tamás Felelıs: Báron Felelıs: Január: Jan Féléves mővészeti vizsgák Felelıs: tánc-és képzımőv.i tanárok Jan. 17. Karácsonyi kiállítás lebontása Felelıs: képzımőv.i tagozat Február: Febr. 04. Néptáncos farsang az ebédlıben Febr. 18. Az ebédlı farsangi dekorációja Febr. 22. A Farsangi koncert dekorációja Február hónapban a nyári tánctáborral, aktualitásokkal kapcsolatos szülıi értekezlet Felelıs: Gregus Gergı Felelıs:Báron Laura Felelıs: Boldog Mónika Március: Márc. 23. A Fúvós verseny dekorációja Március hónapban táncszínházi látogatás Felelıs: képzımőv.i tanszak Felelıs: Boldog Mónika Április: Ápr. 11. Az ebédlı húsvéti dekorációja Tamás Ápr. 18. A Rézfúvós verseny teremdekorációja Ápr Kisze-délután Felelıs: Prém Vanda, Tóth Felelıs: képzımőv.i tanszak Felelıs: Gregus Gergı Május: Május hónapban a Kortárs táncgála dekorációinak elkészítése Felelıs: Boldog Mónika, Tóth Tamás Június: Jún. 12. Pünkösdi Fesztivál Jún. 20. Képzımővészeti tábor Június hónapban néptánctábor, kortásrtánc tábor Gregus Gergı Felelıs: Gregus Gergı Felelıs: Tóth Tamás Felelıs: Boldog Mónika,

19

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Különös közzétételi listája Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) és (5)

Részletesebben

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére)

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Frédéric Chopin Zeneiskola Címe: 2100

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve Tóvárosi Általános Iskola 8000. Székesfehérvár, Iskola tér 1. tel/fax: 22/505-730 http://www.tovarosi.hu E-mail: tovarosi@gmail.com 2008/2009. tanév munkaterve Székesfehérvár, 2008. augusztus 29. A Tóvárosi

Részletesebben

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2015/2016. tanév

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2015/2016. tanév Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV 2015/2016. tanév 1 Tanszakvezetők: vonós: Vas István zongora, harmonika: Iváncsó Viola fúvós, ütő: Szabados Tóth Gábor csoportos:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak?

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Dátum Nap típusa ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Hét Ciklus Tanítási hét sorszáma Tanítási nap

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016. tanév. Kivonat. A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható.

MUNKATERV. 2015/2016. tanév. Kivonat. A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható. Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9900 Körmend, Kölcsey u.12. MUNKATERV 2015/2016. tanév Kivonat A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható.

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti iskolák [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti iskolák [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti iskolák [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának beszámolója a 2013/2014-es tanévről. Tisztelt Nevelőtestület!

Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának beszámolója a 2013/2014-es tanévről. Tisztelt Nevelőtestület! Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának beszámolója a 2013/2014-es tanévről Tisztelt Nevelőtestület! Beszámolóm elkészítésénél felhasználtam az intézményi éves munkatervet, a tanszakok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola kihelyezett tagozatának mővészeti felvételérıl.

HIRDETMÉNY. A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola kihelyezett tagozatának mővészeti felvételérıl. HIRDETMÉNY A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola kihelyezett tagozatának mővészeti felvételérıl Felsıgöd tanár: Franczel Ágnes Bálint Emese Bodnár Janka Faludi Nóra Ferenci

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

AUGUSZTUS. 08. 27. 15.00 Igazgatói tanévnyitó (kerületi) (Önkormányzat, Flamenco)

AUGUSZTUS. 08. 27. 15.00 Igazgatói tanévnyitó (kerületi) (Önkormányzat, Flamenco) 1 AUGUSZTUS 08. 25. 10.00 Vezetőségi értekezlet igazgató 08. 25. 9.00 Pótvizsgák - Közismeret írásbeli Oláh Erna igh. 08. 26. 10.00 Pótvizsgák - szolfézs, zeneelmélet, kötelező zongora 08. 27. 15.00 Igazgatói

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2015/2016. tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2015/2016. tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2015/2016. tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 2 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 6 fő tánctanár - 1 fő zongoratanár Oktatott tantárgyak Összlétszám

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014/2015.

M U N K A T E R V 2014/2015. Iskolánk választott mottója: Az élet egyikünk számára sem könnyő. De nincs semmi baj, ha az embernek van kitartása, s fıleg önbizalma. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit

Részletesebben

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév Jelen munkaterv a Magyar Közlöny 2015. évi 73. számában megjelent Az emberi erőforrások minisztere 28/2015.

Részletesebben

Iskolai rendezvények, hagyományok

Iskolai rendezvények, hagyományok Iskolai rendezvények, hagyományok Részlet a pedagógiai programból: a.) A tanév rendjéhez kötődő alkalmak: tanévnyitó és záró ünnepségek ballagás Mikulás, farsang, anyák napja helyi Leg-leg tanulmányi verseny

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre

Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre AUGUSZTUS 21-24. Gólyatábor 26. 8 óra Értekezlet, munkaközösség-vezetők megválasztása 26. 8 óra Korrepetálás 26. Munka- és tűzvédelmi bejárás 27. 8 óra Javítóvizsga

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

Az alapfokú művészetoktatás munkaterve a 2015/2016. tanévre

Az alapfokú művészetoktatás munkaterve a 2015/2016. tanévre Az alapfokú művészetoktatás munkaterve a 2015/2016. tanévre Furulya tanszakon 9 fő Zongora tanszakon 7 fő Rajz, festés, mintázás tanszakon 13 fő Színjáték tanszakon 10 fő A művészeti tárgyak oktatását

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Intézmény neve:liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 039580

Intézmény neve:liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 039580 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Készítette: Barna Elekné I. Az intézmény 2011/2012-es tanév indításának helyzetképe 1. Tárgyi és működési

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2012/13-as tanév munkaterve Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 4 Tanítási szünetek... 5 Tanítás

Részletesebben

7:45 Rendhagyó Kávé habbal... Minőségbitosítási kérdőívek elemzése

7:45 Rendhagyó Kávé habbal... Minőségbitosítási kérdőívek elemzése Munkaterv 2014/2015 Dátum Idő Programok szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. 16:30 Szülői értekezlet - közös + osztályonként szeptember 4. Szakköri jelentkezés

Részletesebben

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév Dátum Tan. nap 2015.08.24 hétfő Tanévnyitó konferencia Intézményi Konferencia 2015.08.25. kedd Tanári Konferencia 2015.08.26.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039706

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039706 KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23 (1)(5) alapján KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanévi munkaterve

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanévi munkaterve Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Ügyiratszám: 222/ 2015. 1193 Budapest, Irányi Dániel u. 2. Tárgy: munkaterv 2015/2016. Tel./Fax.: 357-2874, 282-9499, ű e-mail: muveszeti@iskola.kispest.hu A Kispesti

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai konferencia Bpest, Starján

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

OM azonosító: 030687. DIFER mérés 1. osztály - felmérés Versenyekre való jelentkezés. Tőzvédelmi oktatások, riadó. Statisztika.

OM azonosító: 030687. DIFER mérés 1. osztály - felmérés Versenyekre való jelentkezés. Tőzvédelmi oktatások, riadó. Statisztika. ıtendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. Naplók, tanmenetek. Munka- és balesetvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló vezetése.- névsor SNI,

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Különös közzétételi lista - A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde Óvodájáról

Különös közzétételi lista - A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde Óvodájáról Különös közzétételi lista - A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde Óvodájáról 1. Óvoda, óvodapedagógusainak száma három telephelyen: 25 fı. 2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére)

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Jogszabályi háttér: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Az intézmény neve:

Részletesebben

I. LÉTSZÁM. Tanszakok szerinti megoszlás a tanév elején a következő volt: Kehidakustányban: 1 fő 5 fő (mind Zalaszentgróton tanul)

I. LÉTSZÁM. Tanszakok szerinti megoszlás a tanév elején a következő volt: Kehidakustányban: 1 fő 5 fő (mind Zalaszentgróton tanul) 1 I. LÉTSZÁM A Deák Ferenc ÁGM Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája a 2014/2015-ös tanévet 144 fő zeneiskolás tanulóval kezdte. A gyerekek megoszlása telephelyenként a következő volt: Központi Iskola

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (INTERNÁTUS NTERNÁTUS)

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (INTERNÁTUS NTERNÁTUS) ECSEMÉTI REFORMÁTUS OLLÉGIUM (INTERNÁTUS NTERNÁTUS) T A N É V R E N D J E 2013 2014 Augusztus Szeptember aug. 26. H 9 00 tanévkezdő áhítat aug. 27. aug. 28. Sze aug. 29. Cs 9 00 tanévnyitó értekezlet aug.

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

Dallam AMI BESZÁMOLÓ 2014-2015. tanév

Dallam AMI BESZÁMOLÓ 2014-2015. tanév Dallam AMI BESZÁMOLÓ 2014-2015. tanév 1 1.Az intézmény környezete, partnerek, változások A Dallam AMI Tatabányán, Csákváron és Pogányban működik. Egyrészről előnyös, hogy olyan helyeken dolgozunk ahol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola. [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola. [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés] 1. a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Az iskola felvételit, tehetségvizsgálatot nem tart.

Részletesebben

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Földváry Miklós AMI 2711.Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út. 11. Tel : (29)423-490 Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Alkalmazotti közösség jóváhagyta: A fenntartóhoz

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TANÉV Tanévkezdés előtti feladatok SZEPTEMBER Esemény, feladat Felelős 1. kedd 2. szerda 3. csütörtök 4. péntek 5. szombat 6. vasárnap 7. hétfő 8. kedd 9. szerda 10. csütörtök

Részletesebben

FELSİZSOLCA VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA 2008. ÉV

FELSİZSOLCA VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA 2008. ÉV FELSİZSOLCA VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA 2008. ÉV IDİPONT ESEMÉNY RENDEZİ INTÉZMÉNYEGYSÉG/HELYSZÍN JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS 1. Újévi köszöntés Tőzijáték Hısök tere 18. Alapítványi Bál 22. Iskolai ünnepség a magyar

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása közoktatási intézményeinek 2010/2011. évi mőködésérıl

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016.

BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016. BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016. A Szentlélek segítségét kérve szeptember 1-jén, a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselésbe vetett bizalmunk és reményünk mellett kérjük a szülők elkötelezett

Részletesebben

T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4553 Apagy. Béke u. 2. OM: 200439 Adószám: 18812277-1-15

T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4553 Apagy. Béke u. 2. OM: 200439 Adószám: 18812277-1-15 T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4553 Apagy. Béke u. 2. OM: 200439 Adószám: 18812277-1-15 Készítette: Kalapos Tamás Igazgató 1 A 2008/09-as tanév munkatervének összeállításához felhasznált dokumentumok:

Részletesebben

Tantestületi értekezlet

Tantestületi értekezlet ESEMÉNY Tanítási ok ás (esti) 2013/14 tanév Kós J A Kollégium Pótbeírás aug. 28. aug.27. aug. 28. aug. 28. Javítóvizsga aug.26. aug.26-27. aug.26. aug.26. Osztályozó vizsga aug.26-27. első tanítási első

Részletesebben

Kertvárosi Katolikus Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Kertvárosi Katolikus Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Kertvárosi Katolikus Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Patócsné Kırösi Katalin. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

2010-2011-es tanév havi programjai

2010-2011-es tanév havi programjai 2010/2011-es tanév 2011. június havi program 2010-2011-es tanév havi programjai " A világ csak addig kegyetlen, míg küzdünk vele: a gyıztes elıtt siet meghajolni." ( Móra Ferenc ) " Mégis jó az Isten.

Részletesebben

ÜGYESEK, FÜRGÉK, INNOVATÍVAK. Munkaterv a 2009/10-es tanévre

ÜGYESEK, FÜRGÉK, INNOVATÍVAK. Munkaterv a 2009/10-es tanévre ÜGYESEK, FÜRGÉK, INNOVATÍVAK Munkaközössége Munkaterv a 2009/10-es tanévre Készítette: Ami szép, az nem csak a szemet, Hanem a lelket is gyönyörködteti. MUNKATERV 2009/2010 Munkaközösség neve: Ügyesek,

Részletesebben

Munkaterve a 2015/2016-os tanévre

Munkaterve a 2015/2016-os tanévre KECSKEMÉTI REFORMÁTUS INTERNÁTUS OM: 039196 Munkaterve a 2015/2016-os tanévre I. Az éves munkaterv készítését meghatározó dokumentumok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012(VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. Telefon: 06-35/501-190 e-mail: mkkevig@mkkevig.sulinet.hu A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

Munkaprogram a 2014/2015-ös tanévre

Munkaprogram a 2014/2015-ös tanévre Munkaprogram a 2014/2015-ös tanévre AUGUSZTUS Aug. 25. 8 óra Megbeszélés 8-12 óra Korrepetálás Szakmai munkaközösségi értekezletek 13 órától Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet Aug. 26. 8 órától Javítóvizsga

Részletesebben

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016.

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 17 00, osztályfőnökök,

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Tartalom Általános információk 2. o. 1. Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések 2. o. 2. Az iskola munkarendje 3. o. 3.

Részletesebben