TOVÁBB- TANULÁS. megvalósítani. Hét tagiskolánk összehangolja a pedagógiai munkát a beiratkozástól a tehetséggondozásig,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOVÁBB- TANULÁS. megvalósítani. Hét tagiskolánk összehangolja a pedagógiai munkát a beiratkozástól a tehetséggondozásig,"

Átírás

1 tuti pálya 1

2 A korszerı oktatás, szakképzés a XXI. században azt jelenti, hogy a modern szakembereknek többféle terület ismereteit, fogásait is meg kell tanulniuk ahhoz, hogy piacképes tudással rendelkezzenek, késœbb biztos legyen a megélhetésük. Ezt kínálja intézményünk, az ÉPTISZK, Észak Pesti Térségi Integrált SzakképzŒ Központ. Az ÉPTISZK hét budapesti, nagyrészt angyalföldi és újpesti iskola csaknem 5000 diákjának képzését hangolja össze. Ez nyújt lehetœség arra, hogy a robottechnikától a korszerı anyagvizsgálatig, az autófényezéstœl az informatikáig az iskolákban oktatott minden szakmában a legfejlettebb technikát ismerjék meg a tanulók. Az óriási költségek miatt mindezt az iskolákban külön-külön nem lehetne TOVÁBB- TANULÁS megvalósítani. Hét tagiskolánk összehangolja a pedagógiai munkát a beiratkozástól a tehetséggondozásig, a hátrányos helyzetı gyerekek oktatásától a felnœttképzésig. Közösen dolgozzuk ki az elméleti és a gyakorlati képzések programját úgy, hogy az összhangban legyen a mindenkori gazdaság és a munkaerœpiac igényével. Ezt már a beiskolázásnál és a képzés során folyamatosan figyelembe vesszük, így aki a hét tagiskolánk valamelyikében végez, piacképes tudás és biztos állás reményében veheti át bizonyítványát. Az ÉPTISZK figyelemmel kíséri a végzett fiatalok elhelyezkedését, és azt, hogy tudásuk mennyire felel meg a gazdaság igényeinek. Ezen kívül azt is vizsgáljuk, hogy a gazdaság kap-e annyi szakmunkást, amennyire szüksége van. Pedagógusaink is folyamatos továbbképzésben vesznek részt, hogy a szakképzés mellett a konfliktuskezelés, a tanulás módszertana, a környezettudatos nevelés, vagy a tolerancia területén is többletet nyújthassunk tanulóinknak. Intézményünk 2007-ben átadásra kerülœ, 8500 négyzetméteres tanmıhelyt épít. E központi gyakorló mıhelyben diákjaink a jövœt idézœ legkorszerıbb technológiát ismerhetik meg. Oktatási módszerünket, a szakképzés ilyen korszerı megújítását másfél milliárd forinttal támogatja az Európai Unió. dr. Salamon Péter ügyvezetœ igazgató ÉPTISZK 2

3 Máthé János, autószerelœ tanuló: Pesten ez az egyik legfelszereltebb tanoda, itt minden korszerı eszköz megtalálható. Én itt érettségiztem a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskolában, itt szereztem szakképesítést is, mert szeretnék mesterlevelet szerezni. KésŒbb ebben a szakmában kívánok elhelyezkedni, s ha adódik rá alkalom, akkor mıhelyet nyitok. Czabay Farkas György, mıszaki szakoktató: Az ÉPTISZK jó úton van, hogy visszaadja a piacképes szakmunka már-már eltınœben lévœ becsületét. Mi biztos jövœt, jó szakmát, tuti megélhetést kínálunk. 3

4 SZAKMACSOPORTOK AZ ÉPTISZKBEN* GÉPÉSZET ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA INFORMATIKA PIACKÉPES SZAKMÁK 4 ÉPÍTÉSZET *A szakmacsoportokhoz tartozó szakmákat lásd az iskolák bemutatkozó oldalain

5 KÖZLEKEDÉS KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ÜGYVITEL KERESKEDELEM-MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 5

6 ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Budapest, Nyár u. 9. OM azonosító: akkreditáció: AL-1046 igazgató: Dénes István Telefon: Beiskolázásért felelœs: Mikes Imre igazgatóhelyettes Iskolánk a szerelœipar bázisiskolája: szerelœipari szakmákra képezünk nappali és esti tagozaton, a felnœttképzés keretében pedig átképzœ, továbbképzœ tanfolyamokon is. A mi szakmáink épületek, lakások komfortját, kényelmét biztosítják, ami a technika fejlœdésével, az életszínvonal növekedésével egyre nagyobb szerepet kap az építœiparban. Ezek dinamikusan fejlœdœ szakmák, életre szóló munkalehetœséget biztosítva. Iskolánk felvételi elbeszélgetés és az általános iskolai eredmények alapján állítja össze felvételi rangsorát. 6 Induló osztályaink: A 9. évfolyamon: 2 osztály szakközépiskolai (9-12. évf., iskolai kód: 01), 3 osztály szakiskolai (9-10. évf., iskolai kód: 02), 1 osztály szakiskolai szakképzœ 16 évet betöltötteknek (1/9. évf., iskolai kód: 03), valamennyiben gépész szakmacsoportos alapozással. Oktatott idegen nyelvek: angol, német. OKJ (szakmai) képzések: Érettségi után: Épületgépész technikus képzés két év alatt (lehetœség van nemzetközileg elfogadott láng- és ívhegesztœ vizsga letételére). Szakiskola 10. évfolyama után: gázfogyasztó berendezés- és csœhálózat-szerelœ (2 év), központifıtés- és csœhálózat-szerelœ (2 év), vízvezeték- és vízkészülék-szerelœ (2 év). 8. általános elvégzése után (16. életév betöltésével): vízvezeték- és vízkészülék-szerelœ (2 év). FelnŒttoktatás: Végzett szakmunkások érettségire való felkészítése nappali rendszerı képzésben 2 év esti tagozatos képzésben 3 év Épületgépész technikus képzés: szakmunkás bizonyítvánnyal 3+2 év érettségi bizonyítvánnyal 2 év FelnŒttképzés (tanfolyami képzés, 180 óra): gázfogyasztó berendezés- és csœhálózat-szerelœ, központifıtés- és csœhálózat-szerelœ, vízvezeték- és vízkészülék-szerelœ.

7 Miért a legjobb választás a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola? Téged várunk, ha fontos, hogy az autójavító-ipar nagy hagyományokkal rendelkezœ iskolájában tanulhass, érdeked, hogy színvonalas képzést kapj; korszerı, piacképes ismeretekhez juss: SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSBEN autószerelœ, autóelektronikai mıszerész, SZAKISKOLAI KÉPZÉSBEN karosszérialakatos, fényezœ-mázoló szakmában, vonzó, hogy világszínvonalon felszerelt tanmıhelyben világszínvonalú tudást kapj, célod, hogy igényes szakmai képzés mellett emelt óraszámú idegen nyelvi (angol/német) és informatikai ismereteket szerezz, terveidben szerepel egy sikeres emelt szintı érettségi vizsga, elképzelésed, hogy 15. évfolyamon közlekedésgépészeti technikus képzésben vegyél részt. Ha Te is Bánkis diák leszel pályázhatsz EU-s ösztöndíjra (jelenleg Ft/hó), részt vehetsz térítésmentes nyári táborban, bekapcsolódhatsz önköltséges gépjármıvezetœ-képzésbe, kollégiumi elhelyezést kaphatsz. Várjuk jelentkezésed! Írásbeli felvételi vizsga nincs! FelvételedrŒl az általános iskolából hozott-, és a felvételi beszélgetésen szerzett pontszám alapján döntünk. A hozott pontszám a 7. osztály év végi, és a 8. osztály félévi osztályzatainak összege az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv (angol/német), számítástechnika/informatika, fizika, kémia, biológia, földrajz. A felvételi beszélgetésen nem tantárgyi tudásodra leszünk kíváncsiak, hanem Rád: megjelenésedre, viselkedésedre, stílusodra. SzakképzŒ évfolyamhoz orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges. Részletes információkat, hasznos tudnivalókat iskolánk internetes honlapján találsz: server.banki-bp.sulinet.hu 7

8 BOLYAI JÁNOS FÃVÁROSI GYAKORLÓ MÙSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 1134 Budapest, Váci út 21. Tel.: Fax: Iskola OM azonosító száma: BEN INDÍTANDÓ OSZTÁLYAINK: Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportos képzés (9-12. osztály) Tagozatkód: évfolyamon: közismereti tantárgyak pl.:informatika szakmai alapozó tárgyak pl.: elektrotechnika, elektronika alapjai, villamos mérés, stb. Nyelvi elœkészítœ osztály (9-13. osztály) Tagozatkód: angol nyelv 02 német nyelv évfolyamon: heti 12 óra angol vagy német nyelvóra 4 óra informatika kommunikáció-médiaismeret önismeret, tanulásmódszertan Felvételi vizsga nélkül kerülhetnek be azok, akiknek a 7. év végi és a 8.félévi tanulmányi átlaga eléri a 4,2-t. A felvételi vizsgán a jelentkezœk 105 pontot gyıjthetnek: Hozott pontok (60 pont) Központi írásbelin szerzett pontok (40 pont) Szóbeli beszélgetés (5 pont) EGYÉB KÉPZÉSEK: Technikusi oklevél (érettségi után) CISCO Hálózati Akadémia ECDL Felhasználói szintı jogosítvány SzabadidŒs programok: Gyólyatábor Gólyabál Bolyai nap (diáknap) Egészségnap Farsang Ki mit tud? Fordított nap Sportnap 12 órás focibajnokság FŒzŒverseny Filmklub Nyári táborok LEGYÉL TE IS BOLYAIS!

9 Igazgató: Szuhánszky István. Pályaválasztási inf: Nagy Miklós Tel vagy honlap: Iskolánkban a képzés nappali, esti és levelezœ tagozaton folyik, de indítunk különfél szakmai tanfolyamokat is. Nappali tagozaton: szakközépiskolai, szakiskolai és dolgozók középiskolája mıködik. Esti és levelezœ tagozaton: a 10. évfolyam befejezését igazolók, vagy szakképesítéssel rendelkezœk számára képzést indítunk érettségi megszerzése érdekében. Szakközépiskolában: 4+1, 5+0, 5 éves képzési idœ után ECDL-vizsga lehetœséggel egybekötött elektrotechnikai technikus, vagy erœsáramú elektronikai technikus minœsítés szerezhetœ. 4+2 év alatt kötöttpályás jármıvillamossági szerelœ szakma sajátítható el. 4+1 év alatt számítástechnikai szoftverüzemeltetœ végzettség szerezhetœ. Szakiskolában: 2+3 év alatt villanyszerelœ vagy 2+2 szerkezeti lakatos szakma tanulható. A dolgozók középiskolájában: 10. évfolyam befejezését igazolók vagy szakképesítéssel rendelkezœk számára érettségi elérése, majd továbbhaladási lehetœség szakképzési évfolyamok bármelyikén 2 vagy 3 év alatt a dolgozók esti tagozatán (hozott eredménytœl függœen) VillanyszerelŒ szakmában önköltséges szaktanfolyamot indítunk! 9

10 KATONA JÓZSEF MÙSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZà ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM azonosító: Cím: 1138 Budapest Váci út 107. Telefon: , , weboldal: Igazgató: Beiskolázásért felelœs: Vései Zoltán Dr. Solymosiné Vatai Emília oktatási igh. Körtési Erzsébet közgazdasági igh. Horváth Gyula mıszaki igh. A 2007/2008. TANÉVBEN A 9. ÉVFOLYAMON INDULÓ OSZTÁLYOK: Közgazdasági Szakközépiskola (tagozatkód: 11) Mıszaki Szakközépiskola (tagozatkód: 12) Informatikai Szakközépiskola (tagozatkód: 15) Nyelvi elœkészítœ, (tagozatkód angol: 13, német: 14) amely, a Közgazdasági Szakközépiskolában folytatja majd a tanulmányait Csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelvet és az informatikát 4 éven át. A 9. évfolyamon a tanulók megtanulják a számítógép billentyızetén a gépírást ( vakon ). FELVÉTELI: Nyelvi elœkészítœ osztály: KötelezŒ felvételi beszélgetés a választott idegen nyelven. Szakközépiskolák: KötelezŒ felvételi beszélgetés. FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA: A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatok alapján A jelentkezœ kérésére a központi felvételi eredményét figyelembe vesszük, amennyiben a jelentkezési laphoz csatolja az eredményközlœ lapot. Vidéki tanulóinknak szükség esetén kollégiumi férœhelyet biztosítunk! 10 A 2007/2008. TANÉVBEN AZ ALÁBBI SZAKKÉPZÉSEKET INDÍTJUK: Jogi asszisztens (akkreditált) SzerkesztŒségi asszisztens ÜgyintézŒ titkár Irodai asszisztens Marketing és reklám ügyintézœ Logisztikai mıszaki menedzserasszisztens (akkreditált) Gépipari mérnökasszisztens (akkreditált) Gépipari számítástechnikai technikus Gépipari minœségellenœr CNC forgácsoló Automatizálási technikus SzerszámkészítŒ (10. évfolyam után) CAD-CAM tervezœ dokumentumkezelœ informatikus WEB programozó Informatikai rendszergazda Ipari informatikai technikus

11 Újpesti Két Tanítási Nyelvı Mıszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Cím: 1041 Budapest, Görgey Artúr út 26. Tel.: , 06/ Fax: , 06/ honlap: Igazgató: Zombori Béla Beiskolázási felelœs: Schwimmer István ig.h. Iskolánkban a magyar nyelvı, az angol, illetve a német két tanítási nyelvı és a nyelvi elœkészítœ osztályokban szakmai alapozás történik az érettségi megszerzéséig, majd ezt követœen technikus végzettség megszerzését kínáljuk - elektrotechnika - elektronika - gépészet - informatika szakmacsoportokban. A magyar nyelvı szakközépiskolai osztályok elektronikai vagy gépészeti alapozásúak. A két tanítási nyelvı osztályokban a 9. évfolyamon nyelvi alapképzés folyik, ami biztosítja a késœbbi évfolyamokon a tantárgyak egy részének idegen nyelven történœ tanulását. Az angol két tanítási nyelvı osztályok elek-tronikai, illetve informatikai, a német nyelvıek gépészeti alapozásúak. A nyelvi elœkészítœ osztály egy éven keresztül intenzív angol nyelvi képzést és számítástechnikai felkészítést nyújt, majd a magyar nyelvı gépészeti alapozással folytatódik. Azoknak, akik az érettségi, illetve a középfokú szakmai végzettség megszerzését késœbbre tervezik, keresett szakmákat kínálunk. Valamennyi képzésünk az Országos Képzési Jegyzék szerinti. A külföldi tanulmányutak, a szakköri lehetœségek, a sportkörök tevékenysége, a klubdélutánok, a táborok, a hagyományos báli rendezvényeink mind a diákéveket színesítik és teszik felejthetetlenné. Minden beiskolázással kapcsolatos kérdésben szívesen nyújtunk információt a Tanulmányi Osztályon. VégzŒseink nagy számban nyernek felvételt a felsœoktatásba. A munkába állók válogathatnak a munkaerœ-piaci lehetœségek között. 11

12 OM Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: ; Fax : Honlap: KEDVES LEENDà DIÁKUNK! Fontos döntés elœtt állsz, a jövœdet tervezed. Mi igyekszünk ebben a segítségedre lenni. Ismerkedj meg velünk! Iskolánk komoly hagyományokkal rendelkezœ mıszaki szakközépiskola, ahol az újító-kezdeményezœ szándék mindig jellemzœ volt. Az elmúlt fél évszázadban mi képeztük a villamosenergia-ipar középfokú szakembereit, munkánk országos hírı, diákjaink keresettek. 9 éve a számítástechnika informatika bevonásával bœvítettük profilunkat. A hozzánk jelentkezœ diákokból a felvételi sorrendet alapvetœen az általános iskolákból 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyek alapján állapítjuk meg. Képzési kínálatunk: A következœ, általános szakközépiskolai képzésre (9-12. évfolyam) épülœ, majd érettségit követœ kétéves (13-14.) szakképzéseket tudjuk biztosítani. Szak Kód ErŒsáramú elektrotechnikus OKJ Web-programozó OKJ Informatikai alkalmazásfejlesztœ OKJ Idegen nyelvi elœkészítœ évfolyam (angol) 03 Erre az esetre is vonatkozik, hogy bárki, bármelyik szakot szabadon választhatja. VillanyszerelŒ OKJ Nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink számítástechnikai és idegen nyelvi ismereteinek fejlesztésére. Heti 5 órában tanítjuk a választott idegen nyelvet. A 10. évfolyamtól megkezdœdik a második nyelv elsajátítása is, a választható nyelvek az angol és a német. A képzésünk megfelelœ alapot nyújt a sikeres emelt szintı érettségi vizsgához. Külkapcsolataink révén a nyelvek gyakorlására, más országok fiataljainak megismerésére is lehetœség nyílik. Folyamatosan figyeljük, ellenœrizzük diákjaink tanulmányi elœmenetelét. A gyengébb teljesítményt nyújtó tanulóink kiscsoportos foglalkozásokon felzárkózhatnak, a kiváló képességı diákjaink tehetséggondozásban (szakkörökön, elœkészítœkön) vehetnek részt. Gyere el, és ismerkedj meg velünk! Addig is minden további részletkérdésre a honlapunkról választ kaphatsz! 12 Akkreditált ECDL vizsgaközpont Akkreditált felnœttképzési intézmény akkr.lajstromszám: 0853 ISO 9001:2000 CISCO NETWORKING ACADEMY

13 MÙVELTSÉGI VETÉLKEDà Kreativitás, játék ez a tudás alapja. Nálunk még az is tud, aki úgy gondolja, hogy nem. Filozófiánk, hogy a tudás megszerzése és a jó hangulat nem zárja ki egymást. Közös mozi-, musical-, színház- kiállítás- és koncertlátogatások alapozzák meg a késœbbi teljesítményt az életben, a szakmánkban, s nem utolsó sorban az iskolai mıveltségi vetélkedœkön. Németh Kristóf színmıvész, a évi mıveltségi vetélkedœ mısorvezetœje: MegtisztelŒ, hogy én vezethetem ezt a mısort. Nem hittem volna, hogy a szakképzésben ilyen helyes, kreatív, tudnivágyó fiatalokat találok. Komolyan mondom, kedvem támadt beiratkozni az ÉPTISZK valamelyik iskolájába. TUTI JÖVà KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEK tuti Az ÉPTISZK (Észak Pesti Térségi Integrált SzakképzŒ Központ) a világszínvonalú, csúcstechnológiát képviselœ gyakorlati szakképzés mellett izgalmas és hasznos közösségi programokat is kínál: vetélkedœk, nyári táborok, ösztöndíjak, sport, és számos önfejlesztési lehetœség vár mind a hét tagiskola tanulóira. TOVÁBB- TANULÁS NYÁRI TÁBOR Nem kötelezœ, de aki jól akarja érezni magát, az nem hagyja ki! Kicsit más ez, mint a hagyományos nyaralás, mert a vízicsúszda mellett várostervezœ játékkal, lovas, íjász- és harcmıvészeti bemutatókkal is elfoglalják az embert. A hét iskola tanulói nem csak egymást és a tanárokat ismerhetik meg jobban, hanem maradandó mıalkotásokat is készítenek maguknak emlékül: festenek, korongoznak, építenek, stb. ki-ki érdeklœdése szerint. 13

14 ÖSZTÖNDÍJ Tanulóinknak igény szerint ösztöndíjat biztosítunk. Kiírásunkban a pályázati feltételek között egyaránt szerepelnek szociális szempontok, valamint a jobb tanulásra, szorgalmasabb, fegyelmezettebb munkára serkentœ feltételek. VERSENYEK A futball-, kézilabda- és kosárlabda bajnokságunk mellett terveink között szerepel 2007-tŒl egy színvonalas informatikaverseny meghirdetése, több kategóriában, stílusos nyereményekkel, számítástechnikai eszközökkel, laptoppal SZEMÉLYES FIGYELEM Hét tagiskolánkban szakképzett pszichológus áll folyamatosan diákjaink és szüleik rendelkezésére. Aki esetlegesen tanulási nehézségekkel küzd, azt külön fejlesztœpedagógus segíti a problémamegoldásban. A szociálisan rászorulók ifjúságvédelmi felelœsünktœl várhatnak támogatást. A szabadidœ hasznos és kellemes eltöltésének feltételeit szabadidœ-szervezœnk biztosítja. 14

15 TANÁCSADÓ TESTÜLET Intézményünk fontosnak tartja, hogy a képzést, diákjaink jövœjét a legfelkészültebb külsœ szakértœk és tanácsadók is segítsék. Ezért sok-sok fontos partnerintézmény, cég, az oktatás és a gazdaság megkerülhetetlen szereplœje mellett rangos Tanácsadó Testületet kértünk fel a közös munkára. Tekintélyes tagjai a gazdasági szféra, üzemek, vállalatok, kamarák és munkaügyi központok elismert vezetœi, képviselœi, akik jól ismerik a gazdaságot, a piacot, a napi igényeket, közvetíteni tudják ezeket, hogy így segítsék tanulóink biztos jövœjét, a piacképes szakképzést. Armafilt Rt. és Budapesti Iparszövetség Mendel Márton elnök BKV Zrt. (Személyügyi igazgatóság, Oktatási Iroda) Pénzes János oktatási irodavezetœ Budapesti Elektromos Mıvek Zrt. Bánhegyesi Attila tanmıhelyvezetœ (Oktatási Központ) Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Hefter József tagozati elnök (Kézmıipari Tagozat) Budapesti Mıszaki FŒiskola Dr. Kugler Gyula tudományos (Kandó Kálmán Villamosmérnöki FŒiskolai Kar) intézetigazgatóhelyettes FŒvárosi Munkaügyi Központ Vass István igazgató FŒvárosi TávhŒszolgáltató Zrt. Dr. Kalmár László fœosztályvezetœ General Electric Hungary Rt. Bertalan Tibor humán erœforrás vezetœ Közép-magyarországi Regionális Pölöskei Gáborné elnök Fejlesztési és Képzési Bizottság Samsung SDI Magyarország Zrt. Pawlusné Mathuny Anikó humán erœforrás igazgató Schiller Opel Schiller Péter ügyvezetœ igazgató 15

16 Németh Kristóf színmıvész: Nem hittem volna, hogy a szakképzésben, az ÉPTISZK iskoláiban ilyen helyes, kreatív, tudni vágyó fiatalokat találok. Máthé János autószerelœ tanuló: Pesten ez az egyik legfelszereltebb tanoda, itt minden korszerı eszköz megtalálható. Czabay Farkas György mıszaki szakoktató: Mi biztos jövœt, jó szakmát, tuti megélhetést kínálunk! 16 FelelŒs kiadó: ÉPTISZK Kht., dr. Salamon Péter ügyvezetœ igazgató. Copyright Design: Csernák Bence [Bencium] Nyomás: Aduprint Nyomda

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990)

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Ózd, Petőfi út 20. Az iskola Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében meghatározó szerepet tölt be. Az Ózdi Bródy

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény változását követően 2015. július 1-én megalakultak a Szakképzési Centrumok. A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Részletesebben

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Budapesti Műszaki SzC VEREBÉLY LÁSZLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA és SZAKISKOLÁJA. Villamosenergia-ipari képzéssel

Budapesti Műszaki SzC VEREBÉLY LÁSZLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA és SZAKISKOLÁJA. Villamosenergia-ipari képzéssel Villamosenergia-ipari képzéssel Informatikai területtel Rendészeti ágazattal KÍNÁLATUNK Általános szakközépiskolai képzésre (9-12. évfolyam) épülő, majd érettségit követő egyéves szakképzéseket (14. évfolyam)

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László SzakközépiskolÁJA és SzakiskolÁJA

budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László SzakközépiskolÁJA és SzakiskolÁJA budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László SzakközépiskolÁJA és SzakiskolÁJA Felvételi tájékoztató füzet 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051411 Cím: 1139 Budapest, Üteg utca 15. Tel.:

Részletesebben

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Előterjesztő: Tóth Béla Ózdi Szakképzési Centrum főigazgató T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 1968 Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2500 Esztergom, Szent István tér 7-9. 008 Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2500 Esztergom, Szent István

Részletesebben

VÁLASZTOTTÁL MÁR? Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Tatabánya 2008.

VÁLASZTOTTÁL MÁR? Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Tatabánya 2008. VÁLASZTOTTÁL MÁR? Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Tatabánya 2008. Komárom-Esztergom megyei pályaválasztási tájékoztató a 2009/2010. tanévre Szerkesztette: Seres Mónika Kiadja: Közép-dunántúli

Részletesebben

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára Beszámoló a i Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára A i Szolgáltatási Szakképzési Centrum mint új intézmény Alapadatok: Az intézmény megnevezése: i Szolgáltatási

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet Középfokú oktatási intézmények 008/009. évi beiskolázási terve. sz. melléklet 9. évfolyam Szakképző évfolyam Intézmény neve kilépő osztály belépő osztály ialitás, szakmai orientáció képzés típusa képzési

Részletesebben

Jó döntés - sikeres jövő

Jó döntés - sikeres jövő Jó döntés - sikeres jövő Pályaválasztási tájékoztató a 2016/2017 tanévre Baranya megye Érettségizők és felnőttoktatásba bekapcsolódók részére készült kiadvány az állami fenntartású intézmények szakmai

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KRATOCHVIL KÁROLY HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 4027 DEBRECEN FÜREDI ÚT 69.

KRATOCHVIL KÁROLY HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 4027 DEBRECEN FÜREDI ÚT 69. KRATOCHVIL KÁROLY HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 4027 DEBRECEN FÜREDI ÚT 69. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. TANÉV 9. ÉVFOLYAM (Kratochvil Károly altábornagy 1869-1946) Nyílt nap: 2014. november 27.

Részletesebben

Az iskola egyedi kódszáma: 031627

Az iskola egyedi kódszáma: 031627 Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Telefax: 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu Igazgató:

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

Műszaki jellegű képzések: informatikai, gépipari, hardver-elektronika, környezetvédelem-vegyészet Kéttannyelvű képzések

Műszaki jellegű képzések: informatikai, gépipari, hardver-elektronika, környezetvédelem-vegyészet Kéttannyelvű képzések A tájékoztató összefoglaló az iskolák által kiadott szórólapok, és a honlapjukon tartalmazott információk alapján készült. A közeljövőben várható a közoktatást szabályozó törvény változása, amelyek befolyásolhatják

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA 1.1. A KÉPZÉS PEDAGÓGIAI CÉLJA Elsődleges célkitűzésünk az általános műveltség, az alapvető társas és személyes kompetenciákat erősítő előképzettség megszerzése, valamint a szakmacsoportos

Részletesebben

Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézmény Címe: 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. Telefon/Fax: 06-36/341-131, 06-36/343-320 Igazgató neve: Dr. Molnár

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

Intézményünk eszközfelszereltségének korszerűsítésével, az oktatás tartalmának fejlesztésével minőségi gimnáziumi oktatást és szakképzést biztosít.

Intézményünk eszközfelszereltségének korszerűsítésével, az oktatás tartalmának fejlesztésével minőségi gimnáziumi oktatást és szakképzést biztosít. SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA Intézmény neve: Széchenyi István Római Katolikus Középiskola Címe: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. Telefon/fax: 37/341-594; - E-mail cím: Iskola web lapja:

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Széchenyi István Szakképző Iskola Az 5.10. pontja szerint a támogatás kedvezményezettje; illetve az ott oktatott szakmák az 1. sz. mellékletben az iskolánál felsoroltak.

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698 KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 2. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZŐS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2014/2015. TANÉV 2015. április Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán 9021

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Az intézmény közzétételi lista szerinti adatai a köznevelési információs rendszerben:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Az intézmény közzétételi lista szerinti adatai a köznevelési információs rendszerben: KÖZZÉTÉTELI LISTA Intézmény neve: Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16. OM azonosítója: 037671 Fenti intézmény a köznevelési információs

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.kontawig.hu Igazgató: Palkovics Péter

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 76-23/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

BGSZC KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

BGSZC KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BGSZC KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA 2016 / 2017 TANÉV Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági

Részletesebben

Honlap: www.perczelmor.hu Tagintézményvezető: Zsipi Gyula Pályaválasztási felelős: Zsipi Gyula. 2016/2017 tanévben induló képzések.

Honlap: www.perczelmor.hu Tagintézményvezető: Zsipi Gyula Pályaválasztási felelős: Zsipi Gyula. 2016/2017 tanévben induló képzések. Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8060 Mór Dózsa György u. 2. OM azonosító: 203053 Telefon 22/407-023 Email: titkar@perczelmor.sulinet.hu Honlap: www.perczelmor.hu Tagintézményvezető:

Részletesebben

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév

Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon MUNKATERV 2015/2016. tanév Kazincbarcika, 2015. augusztus 31. Pál-Kutas Dénesné igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés:...3 Jogszabályi háttér:...4 I.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. ECDL Vizsgaközpont OM 031973

KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. ECDL Vizsgaközpont OM 031973 KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ECDL Vizsgaközpont OM 031973 2016/2017. tanév Az Örökös ökoiskola cím elnyerésével T A R T A L

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Felvételi tájékoztató a középfokú beiskolázáshoz a 2016-2017-es tanévre. Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium

Felvételi tájékoztató a középfokú beiskolázáshoz a 2016-2017-es tanévre. Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium Felvételi tájékoztató a középfokú beiskolázáshoz a 2016-2017-es tanévre Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: 029799 Tanulmányi területek: - Szakközépiskola (Szakiskola) Erdészeti

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK

A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK 45. oldaltól módosításra került az Egri Kereskedelmi, Mezıgazdasági, Vendéglátóipar Szakközép-, Szakiskola és Kollégium tájékoztatója

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 460-2/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ZALA MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2010/2011. TANÉVBEN Iskola

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 118/2011. (VI. 30.) határozata

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYİRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYİRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYİRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2010/2011. TANÉVBEN Gimnáziumok

Részletesebben

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető LAKATNÉ MESTER ÉVA

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető LAKATNÉ MESTER ÉVA egy jó stratégia az új helyzethez igazítja a taktikáját /Roberta Rich/ PÁLYÁZAT a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Szombathelyi Szolgáltatási SZC Barabás György Műszaki Szakközépiskolája

Részletesebben

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika

Részletesebben

9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. Telefon: (06 94) 522 750 Fax: (06 94) 522 770 E-mail: info@nyugatrmk.hu Honlap: www.nyugatrmk.hu

9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. Telefon: (06 94) 522 750 Fax: (06 94) 522 770 E-mail: info@nyugatrmk.hu Honlap: www.nyugatrmk.hu Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Tájékoztató Vas megye középfokú oktatási intézményeiben 2011. évben végzı fiatalok elhelyezkedési szándékáról 9700 Szombathely, Hunyadi

Részletesebben

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác, 2015. szeptember Készítette: Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4

Részletesebben

Képzési keret (fő) Felvételi tantárgy. Német, angol idegen nyelv + érettségi után 1 év a szakma megszerzése. 20 Nincs. 20 Nincs

Képzési keret (fő) Felvételi tantárgy. Német, angol idegen nyelv + érettségi után 1 év a szakma megszerzése. 20 Nincs. 20 Nincs Intézmény OM azonosítója és neve: 203050 Siófoki SZC Baross Gábor Középiskolája és Szakiskolája Intézmény címe, tel. és fax : 8600 Siófok, Bakony u. 2., Tel./fax. 84/310-857 Intézmény honlapja és e-mail

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA TÁJÉKOZTATÓJA A 2015. ÉVI FELVÉTELIR L Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola OM-azonosító: 035472 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely kódja:

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám:2991-0/2010. A szociális és munkaügyi miniszter rendelete a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM

LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM A LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM TÁJÉKOZTATÓJA A 2005. ÉVI FELVÉTELIKRŐL Leövey Klára Gimnázium OM azonosító: 035235 Budapest, IX. Vendel u. 1. Tel: 215-9590, Fax: 215-6258 E-mail: naptitkar@leovey.hu Honlap:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 1225-3/2007. Elıterjesztés 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Dunaújváros LORÁNTFFY 2013/14 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Dunaújváros LORÁNTFFY 2013/14 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ LORÁNTFFY KÉPZÉSI Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Dunaújváros 2013/14 TÁJÉKOZTATÓ LORÁNTFFY Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Dunaújváros Köszönettel

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés Szándékfelmérés 2013. december Győr-Moson-Sopron megyei összesítés GIMNÁZIUMOK GYŐR I Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium 4 évfolyamos

Részletesebben

: 4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1. : Tel.: 42/520-045; 520-046 Fax: 42/520-045 : Honlap: http://www.vpszk.sulinet.hu E-mail: vpkszk@vpkszk.sulinet.

: 4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1. : Tel.: 42/520-045; 520-046 Fax: 42/520-045 : Honlap: http://www.vpszk.sulinet.hu E-mail: vpkszk@vpkszk.sulinet. A T ii s z a v a s v á r ii K ö z é p ii s k o ll a,, S z a k ii s k o ll a é s K o ll ll é g ii u m P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T Á J É K O Z T A T Ó J A 2 0 1 3 / 1 4 NYÍÍLT NAP: : 20112 okttóbeerr

Részletesebben

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Helyszín: Krúdy Gyula Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Cím: 9024 Győr, Örkény I. út 8-10. Időpont:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, 2009. május 15. Szemes Péter igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 I/1. Az intézmény adatai,

Részletesebben

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről Ikt. szám: 57-10/2016/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zalaegerszeg, 2013. július 25. A Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési koncepciót készítette: Nagy Zoltán MFKB elnök Mérksz Andor szakértő Gombos Béla program

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

Petrik Lajos KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI

Petrik Lajos KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI Petrik Lajos KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Több mint 130 éve az érték a mérték! Bemutatkozás Azért a Petrik, mert 2 133 éves iskola lévén fontosnak tartjuk

Részletesebben

Két projekt - Két év. etrik TISZK

Két projekt - Két év. etrik TISZK Két projekt - Két év PETRIK etrik A 133 éves Petrik 1 fennállása óta Budapest és környezete iparoktatásának jelentős intézménye. Az elmúlt húsz év folyamatos fejlesztésének eredménye, hogy ma már a vegyipari

Részletesebben

A felvétellel kapcsolatos információk

A felvétellel kapcsolatos információk A felvétellel kapcsolatos információk A jelentkezés módja, és ideje: A 47/2013. sz. EMMI rendelet 3. sz melléklete szerint: a tanulók által kitöltött, az iskola által továbbított jelentkezési lapon 2016.

Részletesebben

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 1 2015-2016 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelésioktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác Szakképző

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2009. évi 2. különszám 2009. május KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Nagyváthy János Középiskola

Nagyváthy János Középiskola Nagyváthy János Középiskola Somogyi TISZK Középiskola és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézményének Nagyváthy János Szakképzője Csurgó, Iharosi u. 2. Tel: 82/471-031 Fax: 82/471-776 E-mail: titkarsagcsurgo@freemail.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója S a v a r i a T I S Z K S z a k k é p z é s - s z e r v e z é s i K i e m e l k e d ő e n K ö z h a s z n ú N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e l ő s s é g ű T á r s a s á g 9 7 0 0 S z o m b a

Részletesebben

Kedves leendő Diákunk! Szeretettel köszöntünk az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium diákjai és tanárai nevében! Felvételi vizsga az ESZI-ben!

Kedves leendő Diákunk! Szeretettel köszöntünk az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium diákjai és tanárai nevében! Felvételi vizsga az ESZI-ben! Kedves leendő Diákunk! Szeretettel köszöntünk az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium diákjai és tanárai nevében! Felvételi vizsga az ESZI-ben! 1986-ban nyitottuk meg kapunkat az ország első vállalati

Részletesebben

Az informatika tantárgy oktatásának célja és feladatai. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az informatika tantárgy oktatásának célja és feladatai. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az informatika tantárgy oktatásának célja és feladatai Dr. Nyéki Lajos 2016 Az informatika szakmacsoport képzési céljai A négy éves alapozó képzésben az ötödik éves kimenetnek megfelelő informatikai szoftver

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: KLIK Kaposvári Tankerülete OM azonosító: 01178 Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések 2 Műszaki Tudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között tartanak számon.

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ZIPERNOWSKY KÁROLY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA Beszámoló a 2010/2011-es tanévről Tanulmányi helyzet Mulasztási adatok Érettségi vizsgák tapasztalatai Szakmai képzés Kompetenciamérés Versenyeredmények Rendezvények

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Lap: 1/131 A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI JA Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola közzétételi listája

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola közzétételi listája Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola közzétételi listája A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ az általános iskola 8. osztályát befejezett

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

2011-2012. Információkezelés. Német Informatika, Hálózati alapok, Speciális hálózati technológiák. Könyvtár. Rajz Matematika,

2011-2012. Információkezelés. Német Informatika, Hálózati alapok, Speciális hálózati technológiák. Könyvtár. Rajz Matematika, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011-2012 Szak Végzettség TANTÁRGY Angol Mérnökinformatikus BSc folyamatban Angol, szakmai angol,

Részletesebben

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012.

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012. Pedagógiai program Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Pécs 2012. ŀ TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 A PEDAGÓGIAI PROGRAM... 5 AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI... 5 A NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV Magyarázatok: A nyelvi előkészítő képzés tantárgyi rendszere (óraterv) a 2007/2008. tanévtől tantárgy óraszám Idegen

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról

Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról Bevezető A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának megbízásából,

Részletesebben

Tanulmányi területek:

Tanulmányi területek: Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola 9300 Csorna, Kórház u. 28. Tel: 96/261-255, 96/593-253 E-mail: titkarsag@csukas.eu Honlap: http://www.csukas.sulinet.hu Igazgató: Perlaki Sándor Pályaválasztási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés

Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 523 01 A szakképesítés megnevezése: Automatikai technikus A szakmacsoport

Részletesebben

Munkaügyi Központ ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN

Munkaügyi Központ ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN Munkaügyi Központ Zalaegerszegi Kirendeltség és Szolgáltató Központja ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben