A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 Lap: 1/131 A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI JA Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel készíthető az intézményben, mivel annak nem biztosított az érvényessége. Változat Készítette (vezető): Bélyegző: Érvényes a mellékletben szereplő jóváhagyás szerint. A kötelező felülvizsgálat dátuma: Dátum: Vattay József igazgató Dátum:

2 Lap: 2/131 TARTALOMJEGYZÉK 1 A Minőségfejlesztési program és jogszabályi háttere Előszó A Minőségfejlesztési program rendeltetése Az IMIP funkciója A Minőségfejlesztési program felhasználási köre A Minőségfejlesztési program módosítása Elosztás Fogalmak Az intézmény bemutatása Az intézmény rövid története Az intézmény minőségirányítási múltja Az intézmény fő feladatai Nevelési-oktatási-képzési profilunk Szabályozottság Az Intézmény részletes szervezeti felépítése Minőségpolitikánk és háttere Küldetésünk Nevelési elveink Jövőképünk Fenntartói elvárások az ÖMIP-ben A minőségügyi elvárások a közoktatási intézmények számára a fenntartói minőségpolitika alapján Általános elvárások valamennyi intézmény számára Fenntartói elvárások a gimnáziumokkal szemben: Fenntartói elvárások a szakképző iskolával szemben Fenntartói elvárások a szakiskolával szemben Fenntartói elvárások a kollégiummal szemben A minőségirányítási rendszer Általános rész A dokumentálás követelményei az intézményben A dokumentálásról általában A dokumentumok kezelése A feljegyzések, űrlapok kezelése Az adatok kezelése A vezetés A vezetőség elkötelezettsége a minőségközpontú szolgáltatás iránt Partnerközpontúság A minőségpolitika, mint a vezetőség eszköze Tervezés Minőségcélok Minőségirányítási rendszer tervezése Az eredményes működés kereteinek biztosítása az intézményben Felelősségi körök és hatáskörök A minőségirányítási vezető Szervezet Kommunikáció A stratégiai tervezés Az intézmény működésének, helyzetének értékelése Stratégiai tervezés Az erőforrásokkal való gazdálkodás Az erőforrásokkal való gazdálkodásról általában Emberi erőforrásokkal való gazdálkodás Munkatársak felvétele Új munkatársak mentorálása A munkatársak ellenőrzése és értékelése A továbbképzés és dokumentálása Infrastruktúra Információs rendszer és biztonság... 35

3 Lap: 3/ A nevelő-oktató munka megfelelő környezete Nevelő-oktató-képző szolgáltatásunk megvalósítása A szolgáltatás megtervezése A partnerekkel kapcsolatos folyamatok A szolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározása A szolgáltatásainkra vonatkozó követelmények átvizsgálása Kapcsolat a partnerekkel Nevelő-oktató szolgáltatásunk megvalósítása A szolgáltatásunk megvalósításának szabályozása Azonosítás és nyomon követés A partnereink tulajdonának védelme Mérőeszközök és alkalmazásuk Az intézmény működésének ellenőrzése, mérése, értékelése és továbbfejlesztése Ellenőrzés Mérés Tanulók, tanítás eredményességének mérése A partnerek elégedettsége Reklamáció és panaszok, nem megfelelő szolgáltatás kezelése Önértékelés Folyamatos fejlesztés Mellékletek Folyamatszabályozások listája Folyamattérkép A Minőségfejlesztési Csoport Működési Szabályzata Éves pedagógiai munka tervezése (F541) A közalkalmazottak teljesítményértékelési rendje (E6212) Gyakornoki szabályzat (E6213) Partnerek elégedettség és igényfelmérése (F723) Tankönyv és egyéb beszerzés (F741) (SZMSZ XII.fejezete) Tanulók mérése, értékelése (F755) Megfeleltetés a Közoktatási (1993. évi LXXIX.) törvénynek és a 3/2002. OM rendeleteknek A MIP felülvizsgálatai Az IMIP módosításának jóváhagyatása Az alkalmazotti közösség elfogadó határozata A szülői szervezet egyetértése A Diákönkormányzat egyetértése A képviselő-testület jóváhagyó határozata Függelék...103

4 Lap: 4/131 1 A Minőségfejlesztési program és jogszabályi háttere 1.1. Előszó Alapvető minőségfilozófiai elvként valljuk, hogy a minőségirányításban a vezetés felelőssége elsődleges és meghatározó, de minden munkatársunk felelős az általa végzett munka minőségéért. Kiemelt célunk, hogy tervszerű, tudatos, szakszerű munkával még inkább váljon az intézmény, oktató nevelő munkája eredményessé és hatékonnyá, folyamatai átláthatóak és működőképesek legyenek, jellemezze iskolánkat a folyamatos fejlesztés. Az intézmény évek óta elkötelezett a minőség mellett. Az elvárásokat, a követelményeket, valamint a közoktatással kapcsolatos intézményi feladatokat az intézeti minőségfejlesztési program hivatott szolgálni. Értelmezésünk szerint: az intézményi minőségirányítási program stratégiai alapdokumentum, mely mindenekelőtt a pedagógiai program megvalósítását, végrehajtását támogatja. A minőségirányítási rendszer bevezetésének céljai: Váljék mindenkinek sajátjává a minőség iránti elkötelezettség a vezetésben és a munkatársi körben egyaránt. A fenntartó önkormányzat és valamennyi partner elvárásainak beépítése az intézmény szakképzésébe, a napi pedagógiai munkába. Folyamatosan fejlődjön a közösség által deklarált értékeknek, alapelveknek megfelelő intézeti működés. Bevezetésével biztosított legyen a szervezeti képességek fejlesztése. A vezetés kapjon reális képet a nevelő-oktató munka belső eredményeiről, színvonaláról, melynek alapján intézményértékelési rendszer működjön. Alkalmazásával hatékony, összetett, sokirányú képességfejlesztést végezhetünk majd a sikeres munkavállalói szerep teljesítéséért. Stabilizálja beiskolázásunkat, hogy intézményünk ezáltal is a térség meghatározó közoktatási intézménye maradjon. Nyitott és tanulni kész szervezetként az intézmény képes legyen gyorsan és hatékonyan reagálni a folytonosan változó igényekre. A tudatos folyamatfejlesztés a stratégiai intézményi feltételrendszer javulását eredményezze. Írja le mindazokat a folyamatokat melyek az adott szervezeti keretek között a tevékenységrendszer működtetését meghatározzák.

5 Lap: 5/ A Minőségfejlesztési program rendeltetése A Minőségfejlesztési program egységes keretbe foglalja az intézmény minőségirányítási rendszerébe tartozó tevékenységeket, és biztosítja a nevelő-oktató-képző szolgáltatáshoz szükséges tevékenységek szabályozását. A kialakításánál figyelembe vettük a közoktatási, a szakképzési, felnőttképzési törvényt és a kapcsolódó rendeleteket. Alapja a évi LXXIX. közoktatási törvény Az IMIP és elemeinek értelmezése Az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) tartalmát a közoktatási törvény határozza meg: 40. (A működés rendje) (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. (12) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni Az IMIP helye az intézményi működést szabályozó dokumentációs rendszerben A közoktatási intézmények eddigi szabályzó dokumentumai (Alapító Okirat, Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend) mellett az IMIP jellegzetessége és szükségessége: Ktv. 85. (7) szerint a helyi önkormányzati intézményfenntartó elkészíti az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját (a továbbiakban önkormányzati minőségirányítási program - ÖMIP). Az ÖMIP az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg

6 Lap: 6/131 a fenntartó elvárásait az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait, a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok gyermek-, és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerő-gazdálkodás, közművelődés, egészségügy- kapcsolatait, a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét. Az IMIP-nek összhangban kell állnia az ÖMIP-pel. A törvényi utasítások alapján az IMIP-et az ÖMIP elkészítése előzte meg, melyet az intézmény rendelkezésére bocsátott a fenntartó önkormányzat. Az ÖMIP meghatározza a fenntartónak a közoktatási rendszer egészére vonatkozó elvárásait, valamint intézményi szinten az elvárásokkal kapcsolatos feladatokat. A helyi oktatáspolitika fejlesztése nem csupán a politikai akarat, hanem a település adottságainak és lehetőségeinek (demográfiai helyzet, helyi pedagógiai tradíciók, településszerkezetben elfoglalt hely, közlekedési viszonyok, pedagógusellátottság, saját, önkormányzati bevételek, településfejlesztési tervek, regionális területfejlesztési tervek, stb.) sajátos függvénye A 3/2002-es OM-rendelet 4. (1) A intézmény folyamatos minőségfejlesztő munkájának kereteit a 3/2002. OM rendelet adja, melyhez kapcsolódó szabályozások szintén a Minőségirányítási Programhoz tartoznak: 4. (1) A közoktatási intézmény folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat. Az önértékelés keretében a közoktatási intézmény azonosítja partnereit, folyamatosan méri azok igényeit, illetve elégedettségét. A mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését, amelyek megvalósításához intézkedési terveket készít. Az intézkedési tervek megvalósulását értékeli, és azok eredményeit felhasználja működésének folyamatos fejlesztéséhez. 5. (1) A nevelési-oktatási intézményben folyó minőségfejlesztési feladatok végrehajtásának összehangolása az intézményi minőségfejlesztési szervezet (csoport) feladata. A minőségfejlesztési szervezet (csoport) figyelemmel kíséri a munkatervben foglaltak teljesülését és szervezi a minőségfejlesztési folyamat egyes feladatainak végrehajtását. (2) A közoktatási intézmény a minőségfejlesztési feladatok végrehajtásához munkatervet készít. A munkaterv tartalmazza a minőségfejlesztési folyamat szakaszait, az elvégzendő feladatokat, azok időbeni ütemezését és a végrehajtásért felelős személyek neveit A 211/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet A 211/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról) értelmében az intézményi minőségirányítási program része a gyakornoki szabályzat is Az IMIP funkciója Az IMIP egy irányítási rendszer szabályozó dokumentuma. A vezetés eszköze, mely az intézmény működésének folyamataiban biztosítja a minőség iránti elkötelezettséget, a munkatársak (pedagógusok és nem pedagógusok) bevonását, a minőségi szolgáltatás folyamatos fejlesztését. Meghatározza az intézmény minőségpolitikáját, az abban foglalt minőségcélok megvalósításának stratégiáját. E minőségpolitikai célok alapvetően az intézmény egyedi küldetéséből, illetve a szűkebb és tágabb környezet adta jövőképből adódnak. Jellemzőjük, hogy legalább középtávúak, megvalósításuk alapos tervezést, összetett, kitartó munkát igényel, mely egye-

7 Lap: 7/131 di, nem egyezik a napi rutin feladatokkal. Megfogalmazásuknál figyelembe kell venni egyrészt a fenntartói elvárásokat, a partneri igényeket és a pedagógiai program kiemelt pedagógiai céljait. (Nem tévesztendőek össze a fejlesztés módszertanát illetően a rövid távú, egyszerű akciókkal, illetve a napi általános feladatokkal.) Jellemzőjük a mérhető sikerkritérium, illetve a megvalósítás határideje. Az IMIP, mint irányítási rendszert szabályozó dokumentum funkciója az intézmény, mint szervezet működésének átfogó szabályozója, támogatja a többi dokumentum használatának összehangolását, az intézmény stratégiai céljainak érdekében folytatott működés megalapozását, a minőség-központú szemlélet érvényesítését A Minőségfejlesztési program felhasználási köre A Minőségfejlesztési program szolgálati használatra rendelt dokumentáció, mely az intézmény tulajdona. Csak az intézmény keretein belül használható, és külső személynek (pl. külső vizsgáló és engedélyező szerveknek, hatóságoknak) kizárólag az igazgató engedélyével adható át. Ugyanakkor az IMIP az intézmény minden alkalmazottja, valamint a tanulók és szülők számára hozzáférhető. Tartalma belső oktatás keretében ismertetésre kerül. Fontos, hogy az intézmény dolgozói (pedagógusok és nem pedagógus munkatársak) megértsék, és tevékenységük alapjává tegyék a szervezet minőségpolitikáját, s az annak megvalósításához szükséges tennivalókat, kötelezettségeket, illetve tevékenységük folytatásához alkalmazzák a minőségirányítási rendszer részét képező folyamatszabályozásokat és formanyomtatványokat A Minőségfejlesztési program módosítása A Minőségfejlesztési program egyes fejezeteit, valamint a folyamatszabályozásokat az illetékes területekért felelős vezetők készítik el közvetlen munkatársaik bevonásával. A teljes rendszer összhangját a minőségirányítási vezető vizsgálja és biztosítja. A minőségirányítási rendszer közoktatásban rögzített részeit a közoktatási törvény 40. (10), illetve (12) alapján kell véleményezni, jóváhagyni, illetve nyilvánossá tenni. A többi kapcsolódó dokumentumot az igazgató hagyja jóvá az eredeti példány címlapjának aláírásával. A Minőségfejlesztési programban és mellékleteiben leírtak módosítását minden intézményi dolgozó kezdeményezheti. A változtatást, módosítást írásban kell kérni a minőségirányítási vezetőtől, és indokolni kell. A módosításnál figyelembe kell venni a kapcsolódó részterületeket, folyamatokat is. A módosító javaslatokat a minőségirányítási vezető véleményezi, és a legközelebbi vezetői értekezleten előterjeszti azokat. Az igazgató megvizsgálja a javaslatokat és dönt azok elfogadásáról vagy elutasításáról. A módosításokat a minőségirányítási vezető dolgozza ki, szükség esetén a minőségfejlesztési team közreműködésével. Minden esetben vizsgálni kell, hogy a változás közvetlenül érinti-e az IMIP tartalmát, maga után vonja-e a jogszabály szerinti véleményezési, jóváhagyási folyamatot. A Minőségfejlesztési programot a jogszabályok, illetve a fenntartó elvárásainak megváltozása esetén is módosítani kell.

8 Lap: 8/ Elosztás 1 Sorszám Beosztás / szervezet Név Aláírás 1 (T) Igazgató 2 Minőségirányítási vezető Átvétel dátuma Visszavonás dátuma (T) = Törzspéldány ( * ) = Változások átvezetésére nem kötelezett példány Ez a lap nem cserélhető! 1 Az intézmény vezetőségének többi tagja, minden tanára, oktatója és dolgozója a belső hálózaton éri el a dokumentációs rendszer (Intézményi alapdokumentumok: PP, SzMSz és mellékletei, Házirend, IMIP, Folyamatszabályozások Kézikönyve és feljegyzésformátumok) aktuálisan érvényes változatát.

9 Lap: 9/ Fogalmak FOGALOM Minőségfejlesztés Minőségirányítás Minőségpolitika Cél Sikerkritérium Intézkedési terv, cselekvési terv, projektterv Folyamat Tevékenységek ismétlődő algoritmusa. Mind a folyamatoknak, mind az azok elemeit képező tevékenységeknek vannak bemenetei és kimenetei. A folyamat szemléltethető folyamatábrával, vagy mátrixban. A legtöbbször a tevékenységek egyértelmű meghatározásához szükség van a folyamat szöveges leírására. Az intézmény priorizált céljainak elérését, a partnerközpontú működést elsődlegesen szolgáló folyamatok Az Alapító okiratunkban meghatározott szolgáltató tevékenységek megvalósítását szolgáló folyamatok (pl.: beiskolázás, felvétel nevelés-oktatás megvalósítása) A szervezet irányításának folyamatai, melyek az intézmény elvárásoknak megfelelő működtetését, képviseletét, irányítását érintik Kulcsfolyamat Főfolyamatok Vezetési folyamatok MAGYARÁZAT Az intézményen belüli tevékenységek és folyamatok eredményességének és hatékonyságának növelése az intézmény és a partnerek igényeinek mind teljesebb kielégítése és a partnerek elégedettségének növelése érdekében. A folyamatos fejlesztés (innováció) a komplex intézményértékelés alapján a vezető által jóváhagyott fejlesztési stratégia alapján zajlik. A fejlesztések projektszerűen történnek az intézményben, ami azt jelenti, hogy a vezető minden egyes fejlesztés esetében megszabja az adott fejlesztési projekt célját, időtartamát, költségkereteit. Megbízza a fejlesztésben résztvevőket, biztosítja a fejlesztés végrehajtási feltételeit. A folyamatos fejlesztés eszközrendszeréhez tartozik az egyes folyamatok működésének eredményességét, hatékonyságát mérő rendszer (Pl. folyamatvégi értékelések és beavatkozások tervezése; szabályozások belső ellenőrzésének tervezése, stb.) Az intézményvezetési feladatköröknek minden olyan eleme, amely a helyi minőségfogalom kialakítására, a minőség javítása érdekében célkitűzések és feladatok megfogalmazására, valamint azok megvalósítására irányul. Az a rövid, általában egy oldalas dokumentum, mely az intézményt három területe alapján mutatja be tömören: 1. küldetéséből adódó szolgáltatásai, 2. jövőképéből adódó, valóban felvállalt, a szolgáltatások fejlesztését biztosító, a megvalósításában folyamatban lévő, prioritásában elsődleges céljai (2-3 év viszonylatában, sikerkritériumokkal), melyek hatékony megvalósítása mellett még nem áll le a fő tevékenység, 3. a célok elérését támogató legfontosabb eszközök, működési módok, rendszerek, szakmai módszerek. A közoktatási intézmény minőségpolitikája támaszkodik a fenntartó elvárásaira, ugyanakkor mind a szervezet, mind az egyéb partnerek irányában vállat célokat összesít. Amit a szervezet el akar érni küldetésével, jövőképével, illetve a szolgáltatásaiban érdekeltek elvárásaival összhangban. Sikerkritériumhoz és határidőhöz köthető. A cél elérését egyértelműen mérhetővé tevő jellemző Egyszeri folyamat (egymásra épülő cselekvési sora) egy konkrét cél (sikerkritérium, határidő) elérése érdekében

10 Lap: 10/131 Tervezési folyamatok Mérési folyamatok Ellenőrzési folyamatok Értékelési folyamatok Partner A tervezési folyamatok a PDCA logikára (tervezés - megvalósítás - ellenőrzés, értékelés - korrekció, beavatkozás, fejlesztés) érvényesítését jelentik. A tervezési folyamatok a következő területeket jelenthetik: Stratégiai tervezés (helyzetelemzésre épülő célrendszer és megvalósítási tervek) Éves tervezés (szakmai és pénzügyi) A mérésekkel (mérhető mutatók, szempontok megadásával, a szempontokhoz, mutatókhoz illeszkedő megfelelő mérőeszközökkel) biztosítjuk, hogy a kitűzött célok közelítése, elérése a megadott időszakossággal, mintával ellenőrizhető, értékelhető. Mérések során az intézmény olyan adatok, mutatók vizsgálatát végzi az ezek mérhetőségét biztosító speciális eszközökkel, melyek révén objektív, tényszerű eredményeket kap. A PDCA logika értelmében az ellenőrzési feladatok a megtervezett feladatok végrehajtás közben végzett folyamatközi, valamint záró-ellenőrzések elvégzését jelentik. Az ellenőrzéseket az elvárt eredménykritériumhoz viszonyított szempontok határozzák meg. Az ellenőrzési, mérési feladatok rendszerszerű elvégzése a vezető hatásköre. Az egyes méréseket - ellenőrzéseket beosztások, kompetenciák, érintettség alapján a vezető delegálhatja a megfelelő szintre. A különböző területeken kitűzött célok, eredmények elérésének értékelése az adott területre meghatározott vizsgálati szempontok, illetve a végzett mérések ellenőrzések alapján. A tervezési szintekhez és területekhez hasonlóan az értékelés is többféle szinten többféle tartalomra vonatkozhat. Ugyancsak különbözhetnek az értékelések az időszakosság megszabásában is (pl. féléves, éves, ciklusközi, stb.) Az értékelés szabályozásánál az intézmény meghatározza az értékelés tárgyát, az értékelés szempontjait, az értékelés időszakosságát, az értékelés felelősét, a legitimálási és dokumentálási rendet. Az egyes területek értékelései közül a közoktatási intézmények esetében kiemelt fontosságú területek a szakmai működés, illetve humán erőforrás-gazdálkodás területéhez kötődik. Az intézmények munkáját a fenntartó és az OKÉV is folyamatosan méri, ellenőrzi, értékeli. Az ÖMIP és Intézkedési terv éppen ezeket a mérési - ellenőrzési - értékelési szempontokat, időszakosságot, eszközöket szabja meg az intézmény számára, melyeket figyelembe kell vennie a mérési - ellenőrzési - értékelési rendszer létrehozásakor. A nevelés-oktatásban érdekeltek (a tanulók, a fenntartó, a pedagógusok, a nem pedagógus dolgozók, a gyakorlóhelyek stb. az intézmény által lefolytatott partnerazonosítás szerint)

11 Lap: 11/ Az intézmény bemutatása Az intézmény adatai: Az intézmény neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosítója Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Irinyi J. u. 1. Telephelyei: 3700 Kazincbarcika, Egressy B. u Kazincbarcika, Herbolyai u Sajószentpéter, Kálvin tér Sajószentpéter, Kassai u Szendrőlád, Völgy út Miskolc, Selyemrét u. 1. Tagintézményei: B-A-Z. M. Önk. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája B-A-Z. M. Önk. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Tagiskolája B-A-Z. M. Önk. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Tagiskolája B-A-Z. M. Önk. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézménye Fenntartója: Jogállása: Típusa: Alaptevékenysége: Gazdálkodása: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 3525 Miskolc, Városház tér 1. sz. Önállóan működő költségvetési szerv. többcélú - közös igazgatású - középfokú közoktatási intézmény, melyben szakiskola, szakközépiskola gimnázium és kollégium működik A jóváhagyott pedagógiai szakmai program alapján ellátja a gimnáziumi,(4 évfolyamos), szakközépiskolai és szakiskolai általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás feladatait, valamint a szakképesítésre előírt előképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelelt tanulók szakképesítés megszerzésére irányuló oktatását. önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési intézmény 2.1. Az intézmény rövid története A legrégebbi múltra intézményünk tagiskolái közül Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Tagiskolája tekint vissza ben alapították, az 50-es években a Sajó völgyében meghatározó bányászat szakember-ellátását biztosítva vájárképzőként működött. Az es években 23 szakmában (köztük pl. vésnök, kovács, asztalos, fodrász, bádogos stb.), kiscsoportokban folyt az okta-

12 Lap: 12/131 tás tól 1990-ig elsősorban a vasipari szakmában (esztergályos, géplakatos, csőhálózat-szerelő, mezőgazdasági gépszerelő, szerszámkészítő, stb.) folyt szakmunkásképzés től napjainkig tevékenységünket a pedagógiai programra épülő, céltudatos, határozott, kikristályosodott szakmastruktúra kiépítése vezérli. Az 1998/99-es tanévtől megkezdődött a szakképzési rendszer átalakulása. Képzési szerkezetük a megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint alakult. Stratégiai ágazattá vált az építőipari és szociális képzés. 1991/92-es tanévben megindult a kőműves szakma képzése. A képzés tartalmi gazdagítása központi feladattá vált. Helyet kaptak olyan tantárgyak, képzési modulok, amelyek az elhelyezkedésnél segítséget, előnyt jelentenek (idegen nyelv, számítástechnika, vállalkozási ismeretek). Az intézmény tagiskolája Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola 1953-ban kezdte meg működését építőipari szakmák oktatásával. A többszöri költözés után szeptember 1- jén átadott új iskola a tárgyi feltételekben alapvető változást hozott februárja előtt 112. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskolaként oktatott. A térség iparszerkezetének változásával a képzési profil bővült könnyűipari és vasipari szakmákkal, majd sor került a ruhaipari, épületgépészeti technikus képzés bevezetésére, szeptember 1-jétől művészeti szakközépiskolai képzést is folytat az iskola elektronikus grafikus, képszerkesztő, valamint textilműves (kézműves), textilrajzoló modelltervező asszisztens és tűzzománcozott-dísztárgy készítő szakokon. Az Iriny János Szakközépiskola működésének első szakasza itt Kazincbarcikán az 1956/57-es iskolai évtől kezdődött, majd az új épületben kezdte meg működését októberében a Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikum is. 1969/70-es tanévben már nem technikumi, hanem szakközépiskolai osztályok indultak. Ebben az évben kezdődött az általános vegyész mellett a vegyipari gépész képzés is. Az 1987/88-as tanévben meghirdette a villamos szakot: információ és számítástechnikai, valamint ipari elektronikai ágazattal. Az 1992-es évben két induló osztállyal, kezdődött a közgazdászképzés a számítástechnikai programozó, képesített könyvelő ágazaton. Az itt végző tanulóknak lehetőségük volt a számviteli ügyintéző - az Országos Képzési Jegyzékben szereplő - szakma megszerzésére is. Örvendetes, hogy a BorsodChem Rt újbóli vegyésztechnikus igényére alapozva az 1998/99-es tanévben beindult az általános vegyésztechnikus képzés. A tagintézmény szakképzési kínálatában szerepel a gazdasági informatikus; a pénzügyi-számviteli és gazdálkodási ügyintéző; az ipari elektronikai technikus; a számítógépes programozó és az általános vegyésztechnikus szak. Akreditált felnőttképzési intézmény, 1998 óta ECDL vizsgaközpont, valamint a CISCO Hálózati Akadémia bázisiskolája óta az átalakult szakképzési rendszer. Képeznek internetes alkalmazásfejlesztőket, vegyész technikusokat, elektronikai technikusokat, pénzügyi ügyintézőket és informatikai hálózattelepítő és üzemeltetőket, immár a Sajómenti TISZK tagjaként ben a Surányi Endre Szakképző Iskola éa Kollégium elődje jött létre, ahol a képzés szerves vegyész és nitrogénipari vegyész szakmákban indult. A következő években újabb szakmák bevezetésére került sor.az intézet 1963-ban lett önálló, ekkor kapta a MÜM 105. Sz. Iparitanuló Intézet nevet. A szükségépületből 1968-ban költözött az iskola jelenlegi helyére, majd elkészült a kollégium is ban indult a szakközépiskolai képzés bánya-elektrolakatos szakmában. A magyar szakképzés megújításának folyamatában szemléltető erővel bírt a ma már csak világbanki modellnek nevezett (hivatalos neve: Ifjúsági Szakképzés Korszerűsítése) új szakképzési forma be-

13 Lap: 13/131 vezetése. Intézményünk pályázat útján 1998-ban két szakmacsoportban (kereskedelem-marketing, közlekedés) csatlakozott a már támogatott iskolák sorába ben elkészült az intézet autószerelő tanműhelye, amely akkor korszerű eszközökkel lett felszerelve. Jelenleg MSZ EN ISO 9100:2001 minőségirányítási rendszerrel biztosított lakossági szolgáltatást végez, és egyben korszerű gyakorlóhelyet is biztosít az autószerelő tanulók számára. Az 1989/90-es évben a szolgáltató szakmák irányába nyitott az iskola, élelmiszer és vegyesbolti eladó szakmában beindult a kereskedelmi képzést. Ma már a szolgáltató szakmákban képezzük az iskolai tanulói létszám közel 75%-át. A nagyvállalatoknál kialakított tanműhelyek a BorsodChem Rt. kivételével felszámolásra kerültek, a képzést megszüntették, vagy leépítették, így egyre több tanuló gyakorlati képzését kellett azonnal más formában megoldani. Gyakorlóhely biztosítása érdekében tanműhelyeket, tanboltokat, tankabineteket, tanirodát, vegyészlaboratóriumot és fodrászszalont alakítottunk ki. A fejlesztések során arra törekedünk, hogy a gyakorlati oktatás technikai színvonala többlettudást nyújtson, mely növeli végzett tanulók munkahelyszerzési esélyeit. A 80-as évek végén született meg a Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézménye, Miskolcon, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében november 12-én, az első diákok beköltözésével ténylegesen is megszületett a Tehetséggondozó Szakkollégium a megyében élő és Miskolcon tanuló tehetséges középiskolai tanulók kiemelt szintű kollégiumi ellátásának Alapító Okiratban foglalt teendőjével; különcként, a megyei tanács majd önkormányzat önként vállalt feladatot megvalósító intézményeként. Nem egy meglévő intézmény alakult át, hanem erre a feladatra kellett új szakmai koncepciót kimunkálni, tanárokat alkalmazni, és diákokat felvenni. A kollégium így önmagát építette fel fokozatosan, szellemileg és fizikailag egyaránt május 20-án vette fel a Teleki Tehetséggondozó Kollégium nevet. A szakmai eredményesség és az anyagi szükség azonban a tanulói létszám emelkedésének kötelezettségét hozta magával januárjában új kihívás állt előttük: meghirdetésre került az Arany János Tehetséggondozó Program, melyben a Földes Ferenc Gimnáziummal együtt nyerte el a részvétel lehetőségét 2009-ben a Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézménye kivételével, intézményünk többi iskolája tagja lett a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak 2.2. Az intézmény minőségirányítási múltja 2000 tavaszán az intézmény szinte valamennyi tagiskolájában (Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Tagiskolája, Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Tagiskolája, Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézménye) sikeresen pályázott a COMENIUS I. Közoktatási és Minőségfejlesztési Program I. számú intézményi modell megvalósítására áprilisáig teljesítették a partnerközpontú működés követelményeit, elkészítették a záróbeszámolókat, melyet a Programigazgatóság elfogadott és az erről szóló tanúsítványokat az Oktatási Minisztertől szeptemberében vették át az iskola vezetői. Surányi Endre Szakképző Iskolában továbbá december 31-én az iskola a személygépkocsik műszaki vizsgáztatására és benzinüzemű gépkocsik környezetvédelmi vizsgálatára minőségirányítási rendszert vezetett be. Ez megfelel az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek melynek alkalmazását a regisztrációs számú:01-t626/ tanúsítvány teszi lehetővé. Majd április 30-ával az iskola működtetésében lakossági szolgáltatást is ellátó tanboltokban bevezetésre került az élelmiszerbiztonsági (HACCP) minőségbiztosítási rendszer. Ez az élelmiszer

14 Lap: 14/131 kereskedelem és a hozzá kapcsolódó folyamatokra előírt élelmiszerbiztonsági követelmények alkalmazását hivatott szolgálni. A sikeres Comenius pályázatot követően az Oktatási Minisztérium és a Nemzeti Szakképzési Intézet segítségével között a Surányi Endre Szakképző Iskolába eredményesen valósította meg a Szakiskolai Fejlesztési Program célkitűzéseit és feladatait. Ennek keretében alkalmazott önértékelésen alapuló minőségfejlesztési modell átfogta nemcsak a szakiskola, hanem az egész iskola teljes működési rendszerét. A Szakiskolai Önértékelési Modell II. Fejlesztési Szintjének elvégzése megtörtént (SZÖM I.-II.) A Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Tagiskolája szeptemberétől lett résztvevője a Szakiskolai Fejlesztési Program II-nek. A minőségfejlesztő csoport meghatározta az Önértékelés projekt-tervét, ami alapján elkészítették a Helyzetfelmérést. Kivételt képezett az Irinyi János Szakközépiskolai tagintézmény két alkalommal pályázott a Comenius 2000 I. szintű modelljének szakértői segítséggel történő bevezetésére. Miután a pályázatok eredménytelelenek voltak, önállóan valósították meg az iskola minőségbiztosítási rendszerét. Az intézmény vezetéséből 2 fő vett részt a Qualitas Iroda által szervezett minőségügyi alapképzésen. Az intézmény több tagja szerzett minőségbiztosítási és mérés-értékelési ismereteket szakvizsga keretében januárjában állt fel a héttagú támogatócsoport, akik elkészítették a csoport működésének SZMSZ-ét és a modell bevezetésének ütemtervét. A továbbiakban megtörtént a partnerek azonosítása és az igényfelmérés, kérdőívek segítségével. Ezek eredményei már jól használhatók az intézményi MIP elkészítésénél. A támogató csoport rendszeresen végezte munkáját, értékelte a meghatározott feladatok teljesítését. Az iskolák körében jelenleg alkalmazott minőségbiztosítási rendszerek sokfélesége nehezíti eredményességük és hatékonyságuk megítélését, az egységes, megbízható előrejelzések, kimutatások elkészítését, ezért szükségessé vált egy olyan egységes minőségkép kialakítása és egy olyan egységes minőségirányítási keretrendszer, az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer (ESZMK) bevezetése, amely alkalmazkodik az uniós elvárásokhoz októberében a Támop A képzés evolúciója, 2.számú alprojektjének keretében, mely a képzés minőségének és tartalmának fejlesztését tűzte ki célul, sor került az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer kialakítására, mely egységesíti és összehangolja a szak-és felnőttképzés területén jelenleg működtetett minőségirányítási rendszereket Az intézmény fő feladatai 2 Szakközépiskolai és szakiskolai - általános műveltséget megalapozó - nevelés és oktatás, A szakképesítésre előírt előképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelelt tanulók szakképesítés megszerzésére irányuló oktatása. - Felnőttoktatás - Felnőttképzés - Diákotthoni ellátás Továbbképzések, tanfolyamok, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése. Intézményi vagyon működtetése - a mindenkor hatályos Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján - a teljes kapacitás kihasználása érdekében; 2 Kivonat az intézmény alapító okiratából a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, 19/2004. (II.19.)Kgy. számú határozata alapján

15 Lap: 15/131 A tanműhelyek szabad kapacitása terhére ipari termelő (fém, építő és könnyűipar), kereskedelmi, vendéglátó szolgáltatási tevékenység végzése, termékek értékesítése; intézményi vagyon működtetése a mindenkor hatályos Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján a teljes kapacitás kihasználása érdekében; Általános iskolák részére technika tantárgy oktatásához eszközök, anyagok biztosítása, Általános- és középiskolák, óvodák, művelődési intézmények részére audiovizuális eszközjavítás biztosítása Nevelési-oktatási-képzési profilunk A szakiskola 9-10., illetve a szakközépiskola évfolyamán általános műveltséget megalapozó oktatás folyik a szakmai előkészítő ismeretek átadásával a következő szakmacsoportokban: - kereskedelem-marketing, - vendéglátás, idegenforgalom, - gépészet, - közlekedés, - elektrotechnika, elektronika, - építészet, - közgazdaság, - humán, - művészeti, - könnyűipar, - szociális szolgáltatások, - ügyviteli és egyéb szolgáltatás. A 10. évfolyam, illetve a középiskola utolsó évfolyamát követően a szakképzési évfolyamokon az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, az alapító okirat mellékletében felsorolt szakképesítések megszerzésére irányuló képzés Érettségi vizsgára, illetve szakmai vizsgára történő felkészítés Nyelvi előkészítő évfolyammal induló 5 évfolyamos szakközépiskolai képzés Gimnáziumi oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai oktatása, Közoktatási típusú sportiskolai osztály szakiskola és szakközépiskola vonatkozásában Esélyegyenlőség az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység Kollégiumi feladatellátás Felnőttoktatás- és képzés Szabályozottság Központi szabályozás legfontosabb elemei: az évi LXXIX. törvény a közoktatásról, az évi LXXVI. törvény a szakképzésről az évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról az évi CI. Törvény a felnőttképzésről a 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a 23/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 217/1998. évi Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről Fenntartói szabályozás:

16 Lap: 16/131 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata A B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Minőségirányítási Programja A B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat közoktatási feladatellátási intézményhálózat működtetési terve Helyi szabályozás: Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, Minőségirányítási Program, Házirend

17 Lap: 17/ Az Intézmény részletes szervezeti felépítése Az intézmény részletes szervezeti felépítését a következő oldalon az 1. ábra szemlélteti.

18 Lap: 18/ Minőségpolitikánk és háttere 3.1. Küldetésünk A minőségi munka az intézményben dolgozók számára alapkövetelmény. Vállaljuk, hogy folyamatainkat fokozatosan szabályozzuk, azokat folyamatosan ellenőrizzük, értékeljük és fejlesztjük. Rendszeresen vizsgáljuk az intézményben működő fejlesztéseket, minőségpolitikánkban kiemelten jelenik meg a proaktív fejlesztés. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium és tagintézményei elkötelezi magát amellett, hogy a vele kapcsolatban álló partnerek igényeit minél szélesebb körben igyekszik kielégíteni. Képzési ajánlataiban elsősorban a munkaerőpiaci igényekhez, a fenntartó elvárásaihoz és a tanulók érdeklődéséhez igazodik. A szakmai képzésen belül jól konvertálható, a gyakorlatban hasznosítható ismeretek átadására törekszik. Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók életkori sajátosságaira, adottságaira, érdeklődésére alapozó oktató nevelő munka megvalósítására. Működtetjük és továbbfejlesztjük a partnerek elégedettségét célzó minőségirányítási rendszerünket. Célunk, hogy ennek segítségével biztosítsuk a minőségi oktatás nevelés körülményeit, feltételeit. Az intézmény nyitott továbbá a különböző képességekkel, készségekkel, adottságokkal rendelkező tanulók fogadására. Az tagiskolák a nyelv, matematika, informatika tantárgyak kiemelt óraszámával a jövőben sokrétűen felhasználható ismereteket óhajtanak nyújtani. Az emelt szintű érettségire való felkészítéssel biztosítani akarjuk a jóképességű tanulók számára az esélyt a továbbtanulás megalapozásához. 3.2 Nevelési elveink A B.A.Z- M. Önk.Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a tagintézmények pedagógusai mindennapi nevelő és oktató munkájukban a következő pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. Az iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, amelyben a tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek érdekében: Tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségét. A tanulókat bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe. Figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit. Diákjaink elé tárjuk a velük szemben támasztott követelményeket. Minden tanuló számíthat valamennyi pedagógus jóindulatú segítségére, az iskola életében szeretetteljes, a kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatok kialakítására törekszünk: - tanuló és tanuló, - tanuló és nevelő, - szülő és nevelő, - nevelő és nevelő között. A tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Pedagógusaink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges szakembereket kívánnak nevelni a hozzánk érkezett gyermekekből. Ezért: A tervszerű nevelő és oktató munkánk a tanulók készségeit fejleszti, számukra korszerű, a mindennapos életben jól hasznosítható, továbbfejleszthető középfokú műveltséget nyújt.

19 Lap: 19/131 Intézményünk olyan az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a tudományokra, a technikára, a műszaki életre vonatkozó ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók általános és szakmai műveltségét, világszemléletét, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetűkben. Az iskola nevelő és oktató tevékenységének céljait a tanulói személyiség széleskörű fejlesztésében jelöljük meg. Fontosnak ítéljük az egyéni tanulási módszerek elsajátítását. Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak, a precíz munkának becsülete legyen. El kívánjuk érni, hogy diákjaink megtanulják felismerni a jót és a rosszat. Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak a kialakítására. Igyekszünk megismertetni tanulóinkkal nemzeti kultúránk és történelmünk kiemelkedő eseményeit, személyiségeit, hagyományait, ezen keresztül táplálva a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 3.3 Jövőképünk Kazincbarcika és térsége többszörösen hátrányos helyzetű az ismert társadalmi és gazdasági viszonyok miatt. A felzárkóztatás nem képzelhető el csak a szakképzett munkaerő térségben maradásával és a munkahely teremtéssel. A térségi, a regionális szakképzésben bekövetkezett irányítás minden bizonnyal indukálni fogja mindazt a gazdasági fejlődést, amely alapja az Európai Uniós felzárkózásnak és gazdasági csatlakozásnak. A közoktatás, ezen belül a szakképzés fejlesztése prioritást kell, hogy élvezzen a kulturális politikán belül. A szakképzési szervezési társulásban egy másabb jellegű együttműködésre van szükség, amely nem irányulhat másra, mint a rendelkezésre álló pénzügyi források koncentrálására, hatékonyabb felhasználására, valamint csúcstechnikával felszerelt általános és szakmai képzőhelyek létrehozására. Mindezeket egy minőségirányított rendszer, folyamatszabályozás és fenntartói segítség és koordinálás eredményesen kell, hogy segítse. A mi iskolánk olyan legyen, ahol: mindenki tudja, hogy mi a dolga és el is végzi, szívesen, európai körülmények között és európai színvonalon dolgozik gyerek és felnőtt, felnőtt és gyerek sikerélményhez juthat, a diák pedagógus szülő kölcsönösen tisztelelik egymást, hagyományokat ápoló, versenyképes, szilárd jövőképe van a diáknak a partnerek is elfogadnak bennünket, konvertálható tudást szerezhet a diák, a csökkenő képességű gyerekanyaggal is eredményeket érünk el, jó dolgozni, mert megbecsülnek mind erkölcsileg, mind anyagilag Fenntartói elvárások az ÖMIP-ben Az Minőségirányítási Program elkészítésekor figyelembe vettük a közoktatási törvényben előírtakat, valamint B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat által elfogadott, és hatályba léptetett Önkormányzati Minőségirányítási Programot. Az ÖMIP megfelelő támogatást nyújt az IMIP elkészítéséhez, hiszen: az alábbiakban is ismertetett közoktatási minőségpolitika alapjául szolgál az intézményi minőségpolitikának, a stratégiai célok elősegítik az intézményi minőségcélok megfogalmazását,

20 Lap: 20/131 az ÖMIP meghatározza az IMIP-re vonatkozó általános elvárásokat, az azokhoz kapcsolódó főbb elemeket 3.5. A minőségügyi elvárások a közoktatási intézmények számára a fenntartói minőségpolitika alapján Általános elvárások valamennyi intézmény számára Mint közoktatási szolgáltatást nyújtó intézmény jogszerűen, törvényesen, költségorientáltan, hatékonyan, eredményesen működjék; erősödjön a stratégiai tervezés szerepe; a közoktatási rendszerbe kerüléstől a közoktatási rendszerből történő kikerülési munkába állás, felsőoktatásba kerülés biztosított legyen a gyerekek nyomon követhetősége (a gyermek, tanuló előmenetele, egyéni tanulási útja); a hozzáadott pedagógiai értékek legyenek egyre pontosabban mérhetők, értékelhetők, regisztrálhatók a fenntartó részéről (jóváhagyott pedagógiai program alapján); minden rászoruló gyermeknek segítséget kell nyújtani a mentális problémák kezeléséhez, a szakképzés, a gimnáziumi és szakközépiskolai képzés befejezéséhez; hatékony gyermek- és ifjúságvédelem megvalósítása; az intézmény garantálja a minőségi, a tanulók fejlődését folyamatosan segítő nevelést, oktatást; az intézménybe jelentkező gyermekek számára biztosítsák a tankötelezettség teljesítését, az átjárhatóság és a folytathatóság-továbbépíthetőség elvének érvényesítését, teljes körű oktatói-nevelői tevékenységrendszeren keresztül; az intézmény rugalmasan alkalmazkodjon a felmerülő változásokhoz, erősödjön az iskolakultúra közvetítő szerepe, megtartva a sokszínűséget az intézményben stabil nevelőtestület működjön; az intézmény nyújtson segítséget a szülőknek és a tanulóknak a tájékozódásban, hogy az oktatás milyen időtávon, milyen szolgáltatásokkal és minőségben biztosított számukra; legyen jellemző az intézményben a minőségelvű, partnerközpontú működés, melynek alapja az intézmény minőségirányítási, minőségfejlesztési rendszere, programja; hatékony együttműködés más közoktatási intézményekkel, valamint a közoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézményekkel mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában; jellemezze az intézmény dolgozóit, a szociális érzékenység és az elkötelezettség a tanulók közötti esélyegyenlőtlenségek csökkentésében; a pedagógiai programban megfogalmazott nevelési feladatok eredményes megvalósítása, a hátrányos helyzet kezelése; az intézmény demokratikus működése, a kultúra fejlesztése, a tanulói érdekérvényesítés; a működést szabályozó dokumentumok felülvizsgálata, törvényi megfeleltetése, tartalmi koherenciájuk biztosítása törvényben meghatározott időközönként; az országos és megyei mérések eredményeinek feldolgozása, értékelése intézményi szinten és összegző tanulmány készítése; a pedagógia szakmai szolgáltató intézmény segítségének igénybe vétele az intézményi minőségirányítási programok elkészítésében szakmai háttérmunkálatok, elemzések végzésében, az ismeretek magas színvonalú átadása mellett nagy hangsúlyt kell helyezni a tudatos személyiségformálásra, a készség- és képességfejlesztés mellett a harmonikus, továbbtanulásra kész és képes, leendő felnőtt nemzedék képzésére.

21 Lap: 21/ Fenntartói elvárások a gimnáziumokkal szemben: A gimnáziumok alapvető feladata az általános műveltség megalapozása, az érettségi vizsgára történő felkészítés és a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges alapok kialakítása; A tehetséggondozás helyi színtereinek megteremtése (felismerés; azonosítás, fejlesztés); Elvárható, hogy a csoportbontásban tanult tantárgyakból a tanulók emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek; Az intézmények adottságaikhoz képest vegyenek részt az Oktatási Minisztérium által meghirdetett és szakmailag támogatott tanulmányi versenyeken; Az emelt szintű képzést nyújtó osztályok esetében elvárható, hogy a tanulók többsége bekerüljön egyetemre, főiskolára; A kétszintű érettségi bevezetése után felértékelődik az érettségi vizsga, melyre tudatos tervszerű felkészítés szükséges; A kétszintű érettségi vizsga rendszerében az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítéshez szervezett felkészítésben résztvevőkkel szemben elvárható, hogy emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek. A nyelvi előkészítő évfolyam tanulóit fel kell készíteni mind a középfokú C típusú nyelvvizsga mind az ECDL vizsga letételére. A pályázati lehetőségek tervszerű és folyamatos kihasználása, a pedagógiai program célkitűzéseihez, illetve az alapfeladatok ellátáshoz; Új pedagógiai módszerek megismerése a hátrányos helyzetű, tanulási problémákkal küzdő diákok segítése érdekében; A folyamatos pedagógiai megújulás érdekében hatékony továbbképzési, beiskolázási rendszer kialakítása az iskolákban összhangban a pedagógiai programban megfogalmazott célkitűzésekkel; Az intézmények kapcsolatrendszerének folyamatos bővítése. A program megvalósításának első időszakában kiemelt elvárások a gimnáziumokkal szemben: hatékony felkészítés a felsőfokú tanulmányokra, hatékony felkészítés a kétszintű érettségire, eredményes idegen nyelv oktatás, informatikai ismeretek magas szintű biztosítása (ECDL vizsga), tehetséggondozás Fenntartói elvárások a szakképző iskolával szemben széles körű közismereti alapozás mellett készítsék fel a tanulókat az érettségi vizsgára, a továbbtanulásra, ezzel egy időben biztosítsanak lehetőséget a szakmatanulás megalapozására; biztosítsanak tanulóiknak átfogó, jól konvertálható, több szakterületen is felhasználható ismereteket nyújtó szakmacsoportos alapozó képzést; a képzés erősítse a fiatalokban az új ismeretek befogadásának készségét, tegye képessé őket a tudásuk önálló fejlesztésére, ezzel kialakítva az élethosszig tartó tanulás iránti igényt; kiemelten kezeljék a tanulók kommunikációs készségének fejlesztését, idegennyelvtudásának, informatikai ismereteinek javítását; legyenek képesek az iskolák alkalmazkodni a gazdasági-társadalmi változásokhoz, a munkaerőpiac elvárásaihoz; a szakképzés nyújtson korszerű, piacképes és szakmai mobilitást megalapozó isme-reteket, figyelembe véve a helyi, területi és regionális gazdasági igényeket, lehetőségeket.

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2013. október 14. Szerkesztette:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat 12.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Gyakornoki szabályzat OM azonosító: 031202 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9)

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6 Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft Baross Gábor

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Készítette: Dr. Kühn János igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Szeged, 2007. március

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Gyakornoki szabályzata

Gyakornoki szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Tartalomjegyzék 1. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 2. A szabályzat időbeli hatálya... 3 3. A szabályzat módosítása...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6.

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6. PÁLYÁZAT a Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium főigazgatói

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 027425 A szabályzat érvényes 2014. január 1-től Pécs, 2014 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9403/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Készítette: Az ELTE EKSZ K21 Minőségfejlesztési projekt Minőségkoordinálási munkacsoportja felelős: Kálóczi Katalin

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat minıségirányítási

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác, 2015. szeptember Készítette: Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben