E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 175-5/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Koch József szociális és gyermekvédelmi referens, Intézményfenntartó Osztály dr. Bogács Ernő igazgató MEGTÁRGYALTA: Kulturális Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság PÉNZÜGYI, GAZDÁLKODÁSI ÉS FEJLESZTÉSI OSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke

2 2 II. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv a (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat évente átfogó értékelést készít gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, melyet a közgyűlés megtárgyal. A megyei önkormányzat által készítendő értékelés tartalmi követelményei szerint az alábbi szempontokra kell kitérni: - az önkormányzat által biztosított, szakellátást nyújtó intézményhálózat bemutatása, - ellátásban részesülők száma, - változások az ellátás feltételeiben (személyi, tárgyi, elhelyezési feltételek), - szakmai ellenőrzések tapasztalatainak bemutatása, - jövőre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések. A megyei önkormányzat feladata, hogy a gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint biztosítsa a személyes gondoskodást nyújtó szakellátás keretében az otthont nyújtó ellátást és a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást. Otthont nyújtó ellátást nevelőszülő közreműködésével, vagy ha ez nem lehetséges gyermekotthonban biztosít. Az otthont nyújtó ellátás keretében biztosítani kell a gyermek teljes körű ellátását, a családi környezetébe történő visszahelyezését előkészítő családgondozást, az örökbefogadás elősegítését és az utógondozást. Különleges ellátást kell biztosítani a tartósan beteg, illetve fogyatékos, valamint a három év alatti gyermek számára. Speciális ellátást kell biztosítani a súlyos disszociális tüneteket, a súlyos pszichés tüneteket mutató, valamint a pszichoaktív szerekkel küzdő gyermek számára. Az önkormányzat által biztosított, szakellátást nyújtó intézményhálózat (1. sz. melléklet) bemutatása: A megyei önkormányzat a jogszabályból adódó feladatait 2010-ben nagyobb részben saját költségvetéséből fenntartott intézményrendszerével és társulásban látta el. Az önkormányzat a gyermekvédelmi szakellátás feladatait a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs, Egyetem u. 2.) fenntartásával biztosítja, amely működteti a nevelőszülői hálózatot, a lakásotthonokat, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást és a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottságot. Az intézmény működését szakmai események és szervezeti változások jellemezték 2010-ben. A racionális működés érdekében szükségessé vált szervezeti átalakításokmelynek kapcsán telephelyek szűntek meg- az intézményben folyó szakmai munka minőségét és a gyermekek ellátását lényegében nem befolyásolták. A struktúra átalakítása során a különleges szükségletű gyerekek ellátását biztosító lakásotthonok integrációja és az oldi gyermekotthon kiváltása sikeresnek mondható ben valamennyi lakásotthon határozatlan idejű működési engedélyt kapott. A 100 millió forintot meghaladó pályázati támogatás a lakásotthonok korszerűsítését tette lehetővé. Ennek eredményeként az ingatlanok komfortosak és energiatakarékosak lettek. A szervezeti és infrastrukturális változásokkal párhuzamosan jelentős szakmai eredmények is felmutathatók: országos nevelőszülői módszertani hálózat, elhelyezési feladatok, örökbe fogadhatóvá nyilvánítás, alap-és szakellátás közötti együttműködés területén.

3 3 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás: A 2010-es évben kiemelt figyelmet fordított az egység az alábbi területekre: A gyermekek személyes iratainak megléte, lakcímük és tartózkodási helyük pontos bejelentése, zsebpénz nyilvántartása, kiadásának módja, beosztása. A gyermek vagyonát érintő dokumentumok megléte, tárolása. Különböző gondozási helyen elhelyezett testvérek kapcsolatai, azonos gondozási helyre kerülésük előmozdítása. 216 elhelyezési értekezlet összehívására került sor, ahol 316 gyermek elhelyezésére készült javaslat, illetve elhelyezési terv. Az értekezletek gyermek és család központúak, konszenzusos megállapodásra törekvőek. Az elhelyezési értekezleteket szakmai egyeztetés előzi meg. A munkatársak részt vettek a gyermekvédelmi szakértői bizottság heti megbeszélésén információ szerzés és továbbítás céljából. Hivatásos gyámság, eseti gondnokság: Osztott munkakörben történik a feladat ellátása, az átlagos eset szám fő volt. A szigetvári speciális gyermekotthonban ellátandó feladatok megszűntével a gyermeklétszám a jogszabályi keretek között mozgott. Eseti gondnoki feladatokat kellett ellátni 17 örökbe fogadhatóvá nyilvánítási, 18 örökbefogadási és 3 külföldi állampolgárságú gyermek ügyében. Megtörtént a megyében az első repatriálási folyamat a külföldi állampolgárságú gyermekek ügyei a gyámhivatallal, hatóságokkal gördülékenyen folytak. Örökbefogadás: Két örökbefogadásra felkészítő tanfolyamra került sor. Az örökbe fogadhatóvá nyilvánítás kezdetekor elsőbbséget élvezett a szülőre vonatkozó jogszabályi teljesülés mellett a gyermek személyisége, személyes kapcsolatai, hosszú távú érdekei. Összesen 25 baranyai gyermek örökbefogadása zárult le. Sajnos a fogyatékos, idősebb, valamint a roma származású gyermekek esetében az örökbefogadási szándék nem javult. A hazai gyakorlatban is új szemléletű intézményi protokoll elsődlegesen a gyermek hosszú távú érdekeit állítja a középpontba. Eredményesen működik az örökbefogadók klubja, a résztvevők száma egyre emelkedik. Egy örökbe fogadó szülő mesekönyvet írt és adott ki, amely a gyermekeknek segít megérteni, feldolgozni élettörténetüket. Gyámi tanácsadás: A feladatot 8 munkatárs látja el. Összeszokott, szakmailag egységes a kollégák közössége. Jellemző az elhivatottság, a fejlődésre és a minőségi munkavégzésre való törekvés. A tavalyi évben már nem voltak jellemzőek a nevelőszülők és a gyámi tanácsadók közötti kompetencia dilemmák, határ menti csatározások. Az intézményben, de főleg a két szakmai területen ez jelentős eredmény. A gyermeki jogok védelme hangsúlyosan jelenik meg a nevelőszülői családokban. A családi visszaélések folyamatosan a felszínre kerülnek, ennek eredménye az is, hogy a családok zárt tere lassan megtörik. Kiemelt feladat a nevelőszülőknél élő gyermekek iratainak dokumentációinak kezelése. Törekvés, hogy a testvérek azonos gondozási helyre kerüljenek. A speciális szükségletű gyermekek esetében helyzetelemzésre és nevelési módszerek megfogalmazására került sor. A gyámi tanácsadók jó együttműködésben dolgoznak az örökbefogadói tanácsadókkal.

4 4 Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság: A gyermekvédelmi szakértői bizottság elsődleges feladata a gondozási hely kijelöléséhez, illetve megváltoztatáshoz szükséges szakvélemény elkészítése. A Szakértői Bizottság véleménye minden esetben tartalmazza a gyermek állapotának megfelelő ellátási formára és egyéni elhelyezési tervre vonatkozó javaslatot, indoklással együtt. A szakértői bizottság év folyamán 307 szakvéleményt készített el ben 224 új vizsgálatra került sor, ebből 81 közvetlen átmeneti nevelésbe vételi eljárásba vont, 143 ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek. Ezen vizsgált területen a gyermekek száma az előző évihez képest 30 fővel nőtt. 36 gyermek esetében javasolt a szakértői bizottság nevelőszülői, 18 esetben lakásotthoni, 11 esetben speciális gondozási helyre szóló, míg 8 esetben különleges lakásotthoni elhelyezést. 9 esetben a bizottság nem javasolta a gondozási hely megváltoztatását. A szakértői bizottság által vizsgált gyermekek közül 103 esetben különleges szükségletet, 50 esetben speciális szükségletet állapított meg, ebből 38 esetben különleges szükséglethez speciális szükséglet is társult. Pszichológus munkacsoport: Fő cél a színvonalasabb és hatékonyabb pszichológus szakmai munka megvalósítása, a gyermekek érdekét, lelki egészségének javítását célzó szemlélet terjedése. Ezt segítik a pszichológusok esetmegbeszélő csoportfoglalkozásai. Tevékenységüket 4 területen fejtik ki: gyermekvédelmi szakértő bizottság részére vizsgálatok végzése, lakásotthonban élő gyermekekkel való foglalkozás, nevelőszülőknél élő gyermekekkel való foglalkozás, örökbefogadással kapcsolatos, illetve nevelőszülők szűrésével és alkalmasságával összefüggő vizsgálatok elvégzése. A munkavégzést nehezíti a kellő számú, zavartalan körülményeket nyújtó vizsgálati helyiség hiánya. Lakásotthoni és gyermekotthoni szervezeti egység: Az egység a legnagyobb szervezeti változásokon ment át az intézményekben. A két pécsváradi különleges lakásotthon, a mohácsi különleges gyermekotthon, és a szigetvári speciális gyermekotthon intézményhez való csatolása miatt jelentős szervezeti és irányítási változásokra került sor. Az év kezdetén a befogadó otthonnal, az anyaotthonnal, és a csecsemőotthonnal együtt négy szakmai egységben összesen 15 lakásotthon gondoskodott a gyermekek ellátásáról. Az év során a Komló, Damjanich u. 25. sz. alatti bölcsőde működtetését a komlói kistérség vette át. A sellyei és a Szigetvár, Kolozsvár utcai lakásotthon bezárásra került. Az oldi gyermekotthon megszűnésével az ott élő gyermekek a bogádi különleges lakásotthonba kerültek. Az előző évek során jelentkező, különleges ellátást biztosító férőhelyek iránti igénynek megfelelően a majsi lakásotthon is különleges lakásotthonként működik. A lakásotthonok számának növekedésével egy új struktúra szerint, új szakmai egységek kialakítására került sor. A lakásotthonok és gyermekotthonok teljes hálózatát egy szakmai vezető koordinálja. Az új struktúra miatt szinte valamennyi lakásotthonban élő gyermek esetében gyámváltásra került sor. A gyámi feladatokat ellátó munkatársak - akik egyben a szakmai egységek vezetői is- mind a gyermekek életében, mind a dolgozók munkájának szervezésében jelentős változásokat vezettek be. Emiatt a működés normalizálódása, a változásokból óhatatlanul keletkezett feszültségek kezelése időt vett igénybe. A szigetvári speciális gyermekotthon működését sikerült normalizálni az előző évi állapotokhoz képest. A pécsváradi lakásotthonban és a mohácsi gyermekotthonban

5 5 a munkaszervezési, a gazdálkodási és az adminisztrációs feladatok ellátása még nem zökkenőmentes. Ezen jelentős változások ellenére sem csökkent azonban a szakmai munka színvonala. A lakásotthonok nagy részében az előző évi pályázati támogatásból megvalósított felújítási munkálatok esztétikai és költségtakarékossági szempontból is javították az ellátás feltételeit. A nevelést segítő hatások mellett a több otthonban kialakításra került közösségi terek lehetőséget biztosítanak a személyiség fejlesztő és szabadidős programok szervezésére. A fűtés korszerűsítési és szigetelési felújítások kapcsán jelentősen csökkentek a közüzemi díjak. A lakásotthonok a csoportgazdálkodást megfelelően értelmezve, lehetőségeit kihasználva, pozitív egyenleggel zárták az évet. Nagy kihívást jelentett az oldi gyermekotthonból a gyermekek megfelelő elhelyezése. A bogádi lakásotthon gyors felújítására volt szükség, és a munkatársak megfelelő felkészítésére a középsúlyos fogyatékos gyermekek fogadására. Nem sikerült átütő eredményeket elérni a gyermekek családba történő visszahelyezése vonatkozásában, viszont a gyermekek által elkövetett bűncselekmények száma csökkent, tanulói jogviszonnyal minden gyermek rendelkezik. Szakmai kihívást jelent a különleges szükségletű gyermekek integrált elhelyezése a lakásotthonokban, mivel a számukra nyújtandó megfelelő ellátás, készségfejlesztés, iskolai felkészítés nehezen biztosítható. Az iskolákkal a lakásotthonok kapcsolata általában jónak mondható. Visszaszorulni látszik az iskolák részéről az a hozzáállás, hogy a szakellátásban nevelkedő gyermekeket probléma esetén magántanulói státuszba kényszerítsék. A gyermekek otthoni felkészülését nehezítette a pedagógusok egyéb feladatokkal való leterheltsége. A különleges szükségletű gyermekek megfelelő fejlesztését a kollegák gyógypedagógiai irányú továbbképzései javíthatnák. Probléma az is, hogy a gyermekek jelentős része évismétlő és felzárkóztatásra szorul. A túlkoros gyermekek esetében sokszor lehetetlen a nagykorúságig szakma megszerzése. Ugyanakkor említésre méltó, hogy többen nyertek ösztöndíjat tanulmányi eredményeikkel. A vérszerinti családdal való kapcsolattartás az egyik legfontosabb eleme a későbbi visszagondozásnak. A gyermekek nagy részének van szabályozott, élő kapcsolattartása, rendszeresen látogatnak haza. Ritkábban fordul elő, hogy a hozzátartozók a lakásotthonokban keresik fel a gyerekeket. Nehezen kezelhető probléma a szökés, bár a folyamatosan szökő gyermekek száma viszonylag kevés. Jellemző hogy a szökések nagy számban haza, a családba történnek, illetve a hazalátogatásról nem térnek vissza a gyermekek. Kérdés hogy indokolt volt-e a kiemelés ebben az esetben, vagy inkább a család megerősítésére kellett volna nagyobb hangsúlyt fektetni. Kidolgozásra került a szökések esetén egységesen alkalmazandó protokoll. Országos módszertani nevelőszülői hálózat: A nevelőszülői hálózatban december 31-i állapot szerint 619 fő, ebből 535 kiskorú és 84 utógondozói ellátott nevelkedett. 198 nevelőszülői családban, akik közül 23 hivatásos nevelőszülő. A tárgyévi létszámnövekedés 185 fő, létszám csökkenés 183 fő volt.

6 ben 127 gyermek került elhelyezésre nevelőszülői családba. 23 gyermek esetében gondozási hely változtatás miatt került másik nevelőszülőhöz, melynek oka testvérek egyesítése, nevelőszülői család felbomlása, gyermekek magatartási problémái voltak. A testvérek együttes elhelyezése, valamint a jogszabályváltozás miatt sok esetben magasabb a gyermekek száma a meghatározotthoz képest a nevelőszülői családokban. Sajnálatos tény, hogy egyre több súlyosan bántalmazott és szexuális abúzusnak kitett gyermek kerül szakellátásba. Az év folyamán 33 gyermek került vissza vérszerinti családjába, 19 gyermeket családba fogadtak és 16 gyermek sorsrendezése örökbefogadással fejeződött be. A vérszerinti szülőkkel történő kapcsolattartások egyre nagyobb számban és intenzitással zajlanak. A nevelőszülők 15%-a saját otthonában fogadja a szülőket, a többi esetben vagy a gyermekvédelmi központban vagy a gyermekjóléti szolgálatoknál zajlik a találkozás ben a nevelőszülők 2x6 órás továbbképzése megvalósult, melyek témája a vérszerinti családdal való együttműködés, illetve az utógondozás volt. Az év folyamán FIKSZ képzés zajlott 15 fő részvételével. A nevelőszülői hálózat országos hatáskörű módszertani feladatokat is ellát. A módszertani tevékenységet meghatározó fő alapelvek a szolgáltatás, a kooperáció, a pragmatikum és a holisztikus szemlélet. Cél a nevelőszülői ellátásban érintettek együttműködési formáinak előmozdítása a gyakorlatban jól hasznosítható ismeretek és ezek alkalmazását elősegítő módszerek biztosítása révén. Fenntartótól, működtetőtől függetlenül valamennyi nevelőszülői hálózatnak nyújtja szolgáltatásait oly módon, hogy a helyi igényekhez igazítva mutat eszközöket, módszereket. A hálózatokból jelentkező összekötő személyekből szakmai team alakult, Web oldal készült, amelyen tudás tár található és megkezdte működését a módszertani szakkönyvtár. A szakmai programok között szerepelt a nevelőszülői kiválasztás rendszerének és folyamatának vizsgálata egy kutatás keretében, hívatásos nevelőszülők esetmegbeszélő csoportja, alap és szakellátás együttműködése témakörben szervezett munkacsoport, akkreditált intézményközi esetmegbeszélő csoport és a Nevelőszülői Gondoskodás 3-ik Országos Találkozója. Utógondozói szakmai egység: Az utógondozói ellátásban részesülő fiataloknak különböző gondozási helyeken biztosít az intézmény szükségleteikhez igazodó ellátást: - Az utógondozói otthonokban élő fiatalok önállóak, pénzüket maguk osztják be, ellátásukról önmaguk gondoskodnak. A házvezető napi rendszerességgel találkozik velük és tanácsokat ad. Átmenet a teljes önállóság felé. - Lakásotthonokban azok a fiatal felnőttek maradnak, akik még nem eléggé önállóak vagy körülményeik nem teszik lehetővé más ellátási forma igénybe vételét. Önállóságuk ennek megfelelően nehezen alakul ki. - Külső férőhelyen azok a fiatal felnőttek élnek, akik alkalmasak az önálló életre és keresettel rendelkeznek. Tapasztalat, hogy a külvilággal nehezen teremtenek kapcsolatot, kötődési hálójuk szegényes, gyakran magányosak. Nehezen számíthatnak külső segítségre, családtagra. - Nevelőszülőnél nagykorúságukat elérő fiatalok életében ez az ellátási forma jelenti a legkisebb változást. Több éve nevelkednek már a nevelőszülői családban, akik segítik önálló életük előkészítését. Jellemzően tanuló jogviszonnyal rendelkeznek, többségében szakiskolai oktatásban vesznek részt. Probléma azoknak a fiataloknak a sorsrendezése, akik röviddel nagykorúságuk

7 7 elérését követően jellemzően viszony megromlása miatt kikerülnek a családból. Az ellátásban részesülők száma 2010-ben: Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők számának alakulása a korábbi évekhez viszonyítva (december 31-i állapot): Ebből nevelőszülőknél 34% 34% 48% 52% 53% 54% 56% 58% 62% 63% 65% 65% 67% december 31-én nyilvántartottak korcsoport és nem szerinti megoszlása Sorszám Korcsoport Gondozottak száma Ebből lány éves éves éves éves év felett Összesen Létszámnövekedés 2010-ben: Sorszám Megnevezés Gyermekvédelmi gondoskodásba vett Ebből: Szülőktől, vér szerinti családjából Örökbefogadó szülőtől 3-4. Átmeneti gondozásban volt 2-5. Egyéb helyről December 31-én nyilvántartott ellátotti létszám Sorszám Megnevezés Ideiglenes hatállyal elhelyezett Átmeneti nevelésbe vett Tartós nevelésbe vett Összes kiskorú (1-3-ig) Ebből (4-ből) értelmi fogyatékkal élő Utógondozói ellátásban részesülő Összes gondozott (4+6)

8 8 A megyei gyermekvédelmi szakellátás és alapellátás együttműködése: A családi életmód tábor előkészítése kapcsán az alábbi feladatokat végezte a koordinátor: a nevelőszülői módszertani tanácsadókkal együttműködve kidolgozásra kerültek azon módszertani ajánlások, melyek a családi életmód tábor előkészítésére, lebonyolítására, finanszírozására vonatkoztak. A dokumentáció elkészítését az tette szükségessé, hogy e programot a minisztérium minta-projektté nyilvánította. A gyakorlati tapasztalatokat hasznosítva, a kidolgozott módszertani ajánlásokkal a nevelőszülői módszertani munkacsoport segíteni tudja más megyék ilyen irányú szervező munkáját ben a családi életmód tábor augusztusban került megrendezésre Sikondán. A program jól illeszkedik ahhoz az egész éves szakmai munkához, amely a hazagondozás esélyét segíti, illetve az átmeneti nevelésre szoruló gyermekek szülői, rokoni kapcsolatait erősíti. A családok kohézióját, életvezetését, a szülő-gyermek kapcsolat erősítését célzó tematikus programban a tavalyi évben 6 család, 15 gyermek és 9 szülő vett részt. A program lebonyolítását az előkészítő szervezésen túl a gyermekvédelmi koordinátor végezte, három szociális munkás segítségével. Feladatuk a 24 órás felügyelet biztosítása, a szabadidős tematikus programok megszervezése, lebonyolítása volt, valamint a résztvevők közötti (szülő-gyermek) kapcsolatok szakmai elemzése, erre vonatkozó tapasztalatok összegzése, a családgondozási tevékenységre vonatkozó ajánlások megfogalmazása, ezen információk átadása a programban részt vett családokat segítő kompetens szakemberek (alapellátás családgondozója, nevelőszülős tanácsadó, nevelőszülő) részére. A gyermekvédelmi koordinátor közreműködésével került kidolgozásra a Családi nap elnevezésű program módszertani ajánlása, valamint a programhoz kapcsolódó dokumentációs, adminisztrációs anyag elkészítése. A program az alap- és szakellátásban dolgozó, a szakellátásban élő gyermekek kapcsolattartását koordináló szakemberek együttműködését segíti. Cél az egyes gyermekek gondozását befolyásoló szakmai irányok közös megfogalmazása, közös családlátogatások, vérszerinti szülő nevelési tevékenységének - a két szakterület által összehangolt - azonos szempontok szerint történő segítése, a kapcsolattartások alkalmával tapasztalt hiányosságok feltárása, összegzése. A Baranya Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat által 2010-ben szervezett szakmai műhelysorozat témája alap- és szakellátás együttműködése volt. A gyermekvédelmi koordinátor részt vett a műhelysorozat szervezésében, lebonyolításában, melyen havi két alkalommal a megyében dolgozó gyermekvédelmi szakemberek, hatósági szakemberek szakmai kerekasztal megbeszélést tartottak. Ennek eredményeként elkészült az alap- és szakellátás megyei szintű együttműködésére vonatkozó megállapodás. Ez tartalmazza a három szakterület (gyermekjóléti alap-, gyermekvédelmi szakellátás és gyámhivatalok) együttműködésének szabályait, etikai elvárásait. A gyermekvédelmi koordinátor vezetésével és aktív közreműködésével önkéntes fiatalok segítették a szigetvári speciális gyermekotthon felújításának munkálatait. Változások az ellátás feltételeiben: A megyei önkormányzat 2010-ben jelentős erőfeszítések árán tudta biztosítani gyermekvédelmi intézményrendszerének személyi, tárgyi és elhelyezési feltételeit. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ működési kiadása az elmúlt évben e forint volt. Az állami normatív támogatáson felül e forintot

9 9 biztosított a fenntartó a költségekhez. Az állami támogatások összege 2010-ben csak 61%- ban fedezte a gyermekvédelmi ágazat működési költségeit. A működési kiadásokból 79%-ot személyi juttatásokra és járulékaira, 12%-ot dologi kiadásokra, 9%- ot az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított a fenntartó. Egy ellátott költsége 2010-ben átlagosan forint volt. Az intézmény engedélyezett alkalmazotti létszáma 229 fő volt ik évben is meghatározó volt a gondozott gyermekek mindennapjaiban a szabadidős programok szerepe. Elismerésre méltó, hogy az intézmény a pénzügyi nehézségek ellenére is tudott támogatók segítségével bőséges programkínálatot nyújtani: - 7 alkalommal, előadásonként 40 gyermek részvételével kedvezményes mozi látogatás, - 2 alkalommal, 103 gyermek részvételével kedvezményes színházlátogatás, - 1 alkalommal, 13 gyermek részére ingyenes cirkuszlátogatás, gyermek látogatott a budapesti Planetáriumba és a Természet Tudományi Múzeumba, gyermek látogatott a budapesti Néprajzi Múzeumba és a Parlamentbe, gyermek kirándult dunai hajózással egybekötve Esztergomba, - 2 alkalommal, 105 gyermek járt a bikali reneszánsz udvarban, gyermek vett részt egri kiránduláson különvonattal, gyermek járt a budapesti Hadtörténeti Múzeumban és 3D-s moziban, - gyermeknapon 264-en vettek részt a Mecsek Extrém Parkban, - 3 alkalommal nyílt lehetőség a kaposvári Virágfürdőben strandolásra, gyermek részvételével Luca napi rendezvény volt, - 50 gyermek vett részt a Magyaroszág San Marino meccsen, - Ki Mit Tud verseny zajlott más megyei gyermekek részvételével, - Színjátszó kör működik. Az egész évben kapott kedvezmények, termék és pénzbeli támogatások értéke összesen forint volt. A lakásotthonban élő gyermekek számára is sikerült számos szabadidős és sport tevékenységet biztosítani. Így szerepelt a programok között balatoni, orfűi nyaralás, táborozás az Őrségben és a Dunánál, lovas tábor és adriai kirándulás is júniusában harmadik alkalommal került megrendezésre Budapesten a Csillebérci Szabadidő- és Ifjúsági Központban a Nevelőszülői Gondoskodás Országos Találkozója. A nevelőszülői hálózat munkatársai aktívan vettek részt a szervezésben és lebonyolításban. Hat nevelőszülő család gyermekekkel együtt volt jelen a rendezvényen. Életpálya, életúttervezés címmel pályaválasztási programot szervezett a pécsi Munkaügyi központ a nevelőszülőknél élő gyermekek és fiatalok részére. Májusban szakmai hét megrendezésére került sor gyermekvédelmi konferenciával egybekötve évi szakmai ellenőrzések tapasztalatainak bemutatása: A nevelőszülői hálózatban lefolytatott hatósági helyszíni ellenőrzések során az alábbi hiányosságok merültek fel:

10 10 A gyermekvédelmi szakszolgálatnál és a nevelőszülőknél, mint gyámoknál fellelhető dokumentációk alapján meg kell győződni arról, hogy a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek az állapotuk szerint nem minősülnek-e különleges ellátást igénylőnek, ha szükséges, a kellő intézkedéseket helyzetük rendezése érdekében meg kell tenni. Gondoskodni kell annak a jogszabályi rendelkezésnek a betartásáról, mely szerint, ha a hivatásos nevelőszülő legalább öt gyermek teljes körű ellátását biztosítja, a működtetőnek gyermekgondozó alkalmazásával vagy megbízásával kell gondoskodnia a nevelőszülő segítéséről. A gondozott gyermekek elhelyezési feltételeit felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy maradéktalanul megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. A gondozott gyermekek teljes körű ellátásának részét képező ruházat mennyiségét és minőségét felül kell vizsgálni. A gyerekek sorsának tervezésében fontos szerepet betöltő nyilvántartási rendszer adatlapjait aktualizálni kell. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ lakásotthonainak elmúlt évi hatósági helyszíni ellenőrzés során az alábbi észrevételek merültek fel: A lakásotthonok egy részében speciális és különleges ellátást igénylő gyermekek is élnek. Integrált lakásotthoni elhelyezésük átlagon felüli terhet ró a lakásotthonok szakalkalmazottaira. Az intézmény szakmai programja nem tartalmazta azokat a alapelveket és módszereket, amelyek alapján ilyen esetben a gyermekek ellátása, nevelése biztosítható. Amennyiben a lakásotthon integrált ellátást nyújt, azt a működési engedélyében is fel kell tüntetni. Egyes lakásotthonokban a szakalkalmazottak körében bekövetkezett gyakori személyi változások miatt a gyermekek számára nem biztosított az állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó ellátás. A Pécs, Szikla u. 5. sz. alatti befogadó otthonban a tárgyi feltételek javítása érdekében felújítás elvégzése szükséges. Biztosítani kell, hogy a gyermekek tankötelezettségüket maradéktalanul teljesítsék. A szakalkalmazottaknak munkakörüknek megfelelő munkaköri leírással kell rendelkezniük. A pécsváradi különleges lakásotthonokban a középsúlyosan fogyatékos gyermekek közül csak 8 fő helyezhető el, a gyermekek zsebpénz felhasználásáról a jogszabály szerinti nyilvántartási lapot kell használni. A Komló Majális tér 3. sz. alatti anya otthon ellenőrzése során merült fel, hogy az engedély nélkül távozott, vagy az előírt időre vissza nem tért gyermekek felkutatásával, visszaszállításával kapcsolatosan szabályzatot kell kidolgozni és azt folyamatosan ellenőrizni kell. Az utógondozói ellátást szolgáltató tevékenység ellenőrzésekor tapasztaltak szerint a fiatal felnőttek által fizetendő térítési díj alapját képező családi pótlék esetén nem használják a rendeletben előírt jövedelem nyilatkozatot és nyilvántartást. A térítési díjjak befizetésének ellenőrzéséhez nem alakították ki a jogszabály szerinti rendszert. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, mint területi gyermekvédelmi szakszolgálat működése ellenőrzésekor megállapítást nyert, hogy a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság pszichológusa, gyermekorvosa és családgondozója által végzett vizsgálatok száma meghaladja a rendeletben előírt esetszámot. A lakásotthonok működési engedélyének módosítása szükséges, mert egy részük határozott működési engedéllyel rendelkezik és nem tartalmazza a különleges szükségletű gyermekek integrált elhelyezésének feltételeit. A megyei szociális és gyámhivatal végzéseiben jelzett észrevételek, hiányosságok megszüntetése érdekében a szükséges intézkedések és a tájékoztatás a fenntartó és az intézmény részéről határidőre megtörtént.

11 11 Jövőre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések: A teljes megyei gyermekvédelmi intézményrendszer ma már egy intézményben, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ irányítása alatt működik. Valamennyi telephely, a gyermekvédelmi szakszolgáltatást kivéve, határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. Már a évi költségvetés tervezése során látható volt, hogy a megyei önkormányzat jelentős forrás hiánnyal rendelkezik kötelező feladatainak ellátásában. A központi költségvetés alul tervezett normatív támogatása miatt a gyermekvédelmi szakellátás feladatait az elmúlt években is csak úgy tudta ellátni, hogy millió forinttal egészítette ki a normatív támogatásból befolyt összeget. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a törvényi szabályozás január 1-től Pécs M. J. Város Önkormányzatának is kötelező feladatává tette az otthont nyújtó ellátás és az utógondozó ellátás biztosítását ellátási területe vonatkozásában. Pécs városa azonban nem rendelkezik megfelelő számú férőhellyel, így a megyei jogú város számára kötelező feladat jelentős részét a gyermekvédelmi szakellátásban a megyei önkormányzat biztosítja saját intézmény rendszerében. A megyei önkormányzat fenntartásában működő férőhelyeken elhelyezett gondozottak ellátása az állami normatív támogatás felett jelentős hozzájárulást igényel, évente 95 millió forint körüli összeget. Megállapodás megkötésére még nem került sor a két önkormányzat között a évi feladatok ellátásáról és a költségek elszámolásáról. Így a megyei önkormányzat költségvetésére melynek bevételi forrásai is egyre szűkülnek aránytalanul nagy teher hárul. A városi és megyei önkormányzat Egyeztető Bizottságának 2011 januári határozata alapján szakmai bizottság alakult, melynek feladata, hogy megvizsgálja a két önkormányzat gyermekvédelmi ellátó rendszerét és javaslatot tegyen a hatékonyabb működtetésére és együtt működésére. A megyei önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében elkerülhetetlen egy racionálisabban működő, a korábbi évekhez képest kisebb költségvetést igénylő, de a feladat ellátását még biztosító gyermekvédelmi intézményrendszer kialakítása. A megyei gyermekvédelmi intézményrendszer további átalakításakor kiemelten kell figyelembe venni, hogy a Pécs városa által fenntartott férőhelyek igénybevétele folyamatosan és teljes mértékben megtörténjen. A megyei és városi önkormányzat között mielőbb szükséges megállapodás megkötése a gyermekvédelmi szakellátás vonatkozásában. A lakásotthoni rendszer átalakításakor a szakmai egységek megszüntetését tervezzük, ez azonban nem érinti a kötelezően előírt szakdolgozói létszámot. A továbbiakban az anyaotthonnal és a befogadó otthonnal együtt 11 lakásotthon működne az alábbiak szerint: Szigetvár: Miklós u. 1.,Gábor Á. u. 16., Batthyány u. 11. Komló: Kodály Z. u. 16., Damjanich u. 23., Munkácsy M. u. 88., Kórház tér 3. ( anya otthon ) Pécs és környéke: Pécs, Szikla u. 5. ( befogadó otthon )., Pécs Hírd, Szathmáry u. 15., Szentlőrinc, József A. u. 11., Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 48. A gyámi feladatokat a várható törvénymódosítást figyelembe véve - hivatásos gyámok látnák el. A lakásotthoni rendszer egy vezető irányítása alatt működne. A különleges lakásotthonok közül továbbra is működtetni kívánjuk az alábbiakat: Pécsvárad, November 29. u. 17., Pécsvárad, Kossuth L. u. 6., Mohács, Perényi u. 12. ( két csoport )., Majs, Ady E. u. 67. A különleges lakásotthonokban a gondozottak közül 10 fő vár szociális otthoni elhelyezésre. A szükséges intézkedések megtétele után, a felszabadult férőhelyek

12 figyelembe vételével a tanév befejezésekor a bogádi lakásotthon megszüntetését tervezzük. Utógondozó otthonként kívánjuk működtetni az alábbiakat: Szigetvár, Miklós u. 3., Komló, Munkácsy M. u. 106., Pécs, Frankel L. u Az intézményrendszer átalakítása a nevelőszülői hálózat szinten tartására és fejlesztésére épül a továbbiakban is. Új nevelőszülői program kidolgozása szükséges. A megyében működő ellátó rendszerek közös érdekévé kell tenni, hogy az alapellátásból a szakellátásba kerülők száma csökkenjen, ennek érdekében a továbbiakban is jelentős szerepet szánunk a gyermekvédelmi koordinátornak. Feladatai között határozzuk meg a megyei szakmai kapcsolati hálók feltérképezését, a gyenge kapcsolati elemek erősítését, az intézményeket és a szakembereket tartalmazó adatbázis létrehozását és működtetését. Cél az esetleges indokolatlan szakellátásba utalások megelőzése, más ellátási alternatívák feltérképezése. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelését elfogadja, egyben felkéri elnökét, hogy az értékelést küldje meg a Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának, Határidő: május 31. Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke 2. felkéri a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját új nevelőszülői program kidolgozására, a megyei gyermekvédelmi intézményeket és szakembereket tartalmazó adatbázis létrehozására, a Pécs M. J. Város által fenntartott férőhelyek folyamatos és teljes mértékű igénybevételére, valamint intézkedési terv készítésére a szakellátásba kerülők számának csökkentése érdekében. Határidő: június 30. Felelős: dr. Bogács Ernő igazgató Pécs, március 26. Horváth Zoltán

13 melléklet Megyei önkormányzat fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátás intézményrendszere (a 113/2010.(XII.2.) Kgy. határozatban elfogadott alapító okirat szerint), valamint civil és más önkormányzati szolgáltatók Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. Szakszolgáltatás Lakásotthonok Különleges és speciális Civil szervezetek, Pécs, Egyetem u. 2. gyermekotthonok más önkormányzat nevelőszülői hálózat 1. szakmai egység Pécsvárad Bezerédj-Kastélyterápia országos módszertani nevelőszülői Pécs, Szikla u. 5. Kossuth u. 6. I./1-2. Alapítvány hálózat Komló, Majális tér 3. November 29 u. 17. Szedres, Hídja puszta Pécs-Hird, Szathmári u. 15. (speciális gyermekotthon) megyei gyv.-i szakértői bizottság hivatásos gyám Mohács eseti és vagyonkezelői gondnok Perényi u. 13. Faág Baráti Kör családgondozás 2. szakmai egység Pécs, Hunyadi u. 54. utógondozás Komló, Munkácsy u. 88. Bogád (komplex segítő programok) örökbefogadás Komló, Munkácsy u Rákóczi u. 25. szaktanácsadás Komló, Damjanich u. 23. Somogy Megyei Önkorm. módszertani segítés Komló, Kodály u. 16. Majs Zita Gyermekotthon nyilvántartás Ady E. u. 67. Kaposvár, Kanizsai u. 79. gyermekvédelmi koordinátor 3. szakmai egység (speciális gyermekotthon) Szentlőrinc, József A. u. 11. Szigetvár Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. Szent István lkt. 7/2. Szigetvár, Gábor Á. u szakmai egység Szigetvár, Miklós u. 1. Szigetvár, Miklós u. 3. Szigetvár, Batthányi u utógondozó otthonok Pécs, Ércbányász u. 32. Pécs, Frankel L. u. 14. Pécs, Bocskai u. 6. Komló, Nagyszántó u. 7. Pécs, Illyés Gy. u. 30. nevelőszülői házak Sellye, Korongi tér 11. Szigetvár, Kolozsvár u. 10.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 725-2/2007. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 293/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék 2007. december 17. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 110/2007. (XII. 5.) Kgy. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 6 (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-79 / 2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS TERVEZET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 251-11/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 115/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 115/2006. (V. 31.) számú h a t á r o z a t a az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. április hó 6. 5. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 34/2001. (III.27.) Kgy. Döntés fegyelmi eljárás folytatásáról 3 RENDELET

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 412-2/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Hidas község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról. Budapest, 2011. november

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról. Budapest, 2011. november NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 25345-2/2011-NEFMI Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 590-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tevékenységének félidős

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-11/2007. MELLÉKLETEK:6 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról 2005. április 29. 5. szám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 1 A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ A Szolgáltatástervezési koncepciót a Képviselőtestület 500/2004./XI.ÖK/XII.15./ sz. határozatával elfogadta. Budapest, 2004. december

Részletesebben

Gyermekvédelmi ismeretek

Gyermekvédelmi ismeretek Gyermekvédelmi ismeretek Gyermeki jogok: ~ A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő Szabadság út 1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 26-án 17.15 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről.

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1505-2/2014. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: A sajókazai Nappali

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1435/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1435/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1435/2015. számú ügyben Előadók: dr. Bene Beáta dr. Győrffy Zsuzsanna dr. Kozicz Ágnes A vizsgálat megindítása Az ombudsmani jogvédelem szempontjából kulcsfontosságú,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

BESZÁMOLÓ. a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre BESZÁMOLÓ a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben 1 Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-130/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-130/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-130/2016. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon Általános Iskola és

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző

Előterjesztő: Juhász Péter jegyző Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése. 4.napirendi ponthoz Előterjesztés a 2012. május 17. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 98/2013. (VI. 20.) határozata Adósságátvállalás A képviselő-testület a polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i rendes ülésére 7989-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008-2009. évi munkájáról és a Hivatal pályázatokkal

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gondozási Központ. Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gondozási Központ. Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása BESZÁMOLÓ Izsák Város Gondozási Központ Hári segítségnyújtás rendszerének átalakítása Izsák, 2016. január 15. Készítette: Soltészné Marton Ildikó Intézményvezető 1 Tisztelt Képviselő testület! Gondozási

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 544/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működésével kapcsolatos

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 753-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 2011. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban

Részletesebben

9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A szakmai

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztály

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztály Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztály A BÁCS--KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI FŐOSZTÁLYA SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésre Tárgy: Beszámoló Zirc Városában végzett Gyermek-és Ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Szociális

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 125-45/2008. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Kórház intézkedési tervének végrehajtásáról

Részletesebben

Református Egyház. 19. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2014. május 28-i ülésének határozatai. 2014. új folyam IV. (LXVI.) 2014. július 21.

Református Egyház. 19. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2014. május 28-i ülésének határozatai. 2014. új folyam IV. (LXVI.) 2014. július 21. Református Egyház 2014. új folyam IV. (LXVI.) 19. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2014. július 21. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2014. május 28-i ülésének határozatai

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 50. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 117-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról.

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. 2012 évi decemberi határozatok 108 / 2012. (XII. 11.) számú határozat Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 3-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben