ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás február 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2016. február 11."

Átírás

1

2 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás február 11. napján tartandó rendes üléséhez

3 Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás február 11-i ülésére Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás évi költségvetésének tárgyalása Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella Előterjesztő: Toldi Balázs elnök Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 26. -a előírja, hogy az elkészített költségvetési határozattervezetet a Társulási Tanács elnöke február 15-éig nyújtja be a Társulási Tanácsnak. Az Önkormányzati Társulás évi költségvetési határozat-tervezetének kidolgozása során Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény az irányadó. Az Önkormányzati Társulás évi költségvetésének várható bevételei és kiadásai: Adatok E Ft-ban Bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 0 Finanszírozási bevételek 0 Forrás hiány 0 Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások 0 A fenti táblázatban szereplő számadatok a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás és a felügyelete alatt működő intézmények Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Szociális Gondozási Központ - költségvetési fő számait tartalmazzák. Intézményenkénti megbontásban a költségvetés tervezete a mellékletben található meg. A társulás E Ft működési célú támogatási bevétele tartalmazza a székhely települési önkormányzat által igényelt E Ft összegű állami támogatást, a Térségi Szociális Gondozási Központ E Ft önkormányzati kiegészítő támogatását, mely összeget a Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja. Tartalmaz további 175 E Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatást, melyet a Csárdaszállási Önkormányzat biztosít a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda csárdaszállási telephelyének működtetéséhez. Az önkormányzatoknak a kiegészítő támogatást biztosítaniuk szükséges annak érdekében, hogy a Társulás és intézményei működése biztosított legyen. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda2016. évi költségvetési tervezete Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda évi mérleg (ezer forintban) Megnevezés Személyi juttatás Járulék Dologi kiadás Működési kiadás Saját bevétel 91 Átvett pénzeszköz 4436 Állami támogatás Működési bevétel Bevételek számbavétele 2

4 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Itt jelenik meg a Kistérségi Óvoda működéséhez biztosított állami támogatás összege. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a fenntartó települési önkormányzat rendelkezésére, hogy az óvodapedagógusok számított létszámára valamint a nevelő munkát segítő ténylegesen foglalkoztatott dolgozók átlagos létszámára biztosít támogatást. Az ezen a jogcímen biztosított állami támogatás összege: E Ft. Az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz a központi költségvetés Ft/fő/év támogatást biztosít, melynek éves összege E Ft. A költségvetési törvény értelmében ezen támogatás képezi forrását a feladatellátást szolgáló épületek működtetéséhez szükséges kiadásoknak, az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzésének, továbbá a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók bérének. A gyermekétkeztetési feladatokhoz biztosított állami támogatás összege E Ft. Az elszámolás során a bérekre és a működtetésre kapott támogatás együttesen és kizárólag csak a támogatással érintett óvodaintézmény kiadásaira használható fel. Az intézmény saját bevétele 91 E Ft, mely bevétel a Kistérségi Óvoda csárdaszállási telephelyén realizálódik (1 fő térítési díj fizetésre kötelezett által megfizetett éves térítési díj bevételt foglalja magába). Az intézmény munkáját két nyertes pályázat is segíti, E Ft összegű támogatásban részesül szelektív hulladékgyűjtés jegyében tartandó szemléletformáló rendezvénysorozat megszervezéséhez, továbbá erdei óvoda programban való részvételhez 648 E Ft összegben nyert támogatást. Kiadások számbavétele Az intézmény engedélyezett létszáma 32 fő, az óvodapedagógusok létszáma 18 fő, dajkák létszáma 9 fő, óvodatitkár 1 fő, pedagógiai asszisztens 3 fő, karbantartó 1 fő. Ezen létszámhoz kapcsolódó bér és járulék kiadás összege 107 millió Ft. A évre tervezett közel 18,6 millió Ft összegű dologi kiadásból 4,3 millió Ft a két pályázat megvalósítását szolgálja, közel 3 millió Ft a csárdaszállási telephely működéséhez kapcsolódik, 11,3 millió Ft pedig a gyomaendrődi telephelyek működéséhez. A Térségi Szociális Gondozási Központ évi költségvetésének tervezete év Összesen Gyomaendrőd szociális alapellátás és szakosított Család- és gyermekjóléti KÖZPONT és Rászoruló gyermekek szünidei MEGNEVEZÉS (adatok eft-ban) ÉVBEN ellátás Hunya SZOLGÁLAT Diákétkeztetés étkeztetése összese 1. Személyi juttatás Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások I.KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi térítési bevételek Állami támogatás - Alapellátás Állami támogatás - idős otthon - szakmai dolg.bére Állami támogatás - idős otthon üzemeltetés Állami támogatás - kedvezményes étkeztetés Állami támogatás Család- és gyermekjóléti Központ, Szolgálat Támogató Szolgálat működési támogatás Pénzeszköz átvétel - TÁMOP II.BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Költségvetési létszámkeret 156 fő 125,58 fő 3,8 fő 7 fő 15,62 fő 152 f Forráshiány/többlet Kiadások: 1. Személyi juttatások: Intézményünknél az elfogadott költségvetési létszámkeret évben 156 fő volt, mely évben 4 fővel csökken. Ez egyrészt a gyermekétkeztetést igénybe vevők létszámának csökkenéséből, másrészt a házi 3

5 gondozásban részesülők számának csökkenéséből adódik. A gyermekétkeztetés szakfeladaton 3 fővel, míg a házi gondozás szakfeladaton 1 fővel került a dolgozói létszám leépítésre, így évben a költségvetési létszámkeretünk 152 főben realizálódik. A dolgozók bére a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján, képesítésüknek és munkakörüknek megfelelően került megtervezésre, figyelembe véve a soros lépéseket és garantált bérminimumokat a 152 fő vonatkozásában évben a garantált bérminimumra való bérkiegészítések összege járulékkal növelten E Ft. Ennek az összegnek a beépítésére és kifizetésére plusz állami támogatást nem irányoz elő a költségvetési törvény. A feladatalapú finanszírozás keretében ellátott idős otthoni ellátás vonatkozásában a bérnövekedés a térítési díjakba beépítésre került. Ehhez a feladathoz közel E Ft kapcsolódik. További E Ft összeg a gyermekétkeztetésben dolgozók bérét növeli, de az itt végrehajtott létszámintézkedésnek köszönhetően a feladatra járó állami támogatás és saját bevételek fedezetet biztosítanak ezen összeg teljesítéséhez. A fennmaradó több mint E Ft összeg viszont az alapellátáshoz kapcsolódik, amely szintén beépítésre került az alapellátási formákhoz kapcsolódó térítési díjakba, de azok megfinanszírozására a fizetőképesség nem elegendő. Az alapellátás működési hiányát ezen összeg megnöveli a tavalyi igényhez és kiegészítéshez képest. A személyi juttatásokba megtervezésre került - a kötelezően kifizetendő munkabéreken felül -, a költségvetési törvényben előirányzott 2%-os kereset kiegészítés fedezete is, melynek összege évben (előző évi bázis 2%-a) E Ft + szociális hozzájárulási adó. Ezen juttatás a feladat alapú finanszírozási formákban a bevételekből teljes mértékben finanszírozható. Megtervezésre került a személyi juttatások jogcímei közé továbbá E Ft, mely a rehabilitációs hozzájárulás összegét és a közfoglalkoztatás saját erős részét foglalja magába. Ezen összegek az idős otthoni ellátásba kerültek beépítésre, melynek finanszírozására elegendő forrást biztosít az állami támogatás és az idősek által megfizetésre kerülő térítési díjak. A évi bázishoz képest a személyi juttatások összege E Ft-ról E Ft ra csökkent, annak ellenére, hogy a bérek emelkedtek. Ennek oka egyrészt a 4 fő létszám leépítésével magyarázható, másrészt azzal, hogy a tavalyi évben egész éves foglalkoztatással 8 fő szociális gondozó bére is be volt építve költségvetésünkbe, a TÁMOP B-2/12/ számú Roma foglalkoztatás a Térségi Szociális Gondozási Központban elnevezésű pályázat keretében. A program lezárult, a továbbfoglalkoztatásuk január 31-ig tartott. A két hónapra eső továbbfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér a személyi juttatásokba beépítésre került. 2. Munkaadókat terhelő járulékok: A járulékok összege a személyi juttatások szerint került meghatározásra, 27%-os munkaadókat terhelő járulék figyelembevételével, összesen E Ft összegben. 3. Dologi kiadás: A dologi kiadások összege E Ft, mely E Ft-tal magasabb az előző évihez képest. Ennek oka egyrészt, hogy az idős otthoni ellátás esetében intézményünk 100%-os fizetőképességgel számol, így közel E Ft összegű plusz kiadás is beépítésre került a dologi kiadások közé. Amennyiben a bevételek 100%- os teljesítés alattiak lesznek, úgy a dologi kiadások teljesítésére sem fog sor kerülni a fenti összegben. További E Ft beépítésre került az idei évben, jogszabály által előírt Család- és gyermekjóléti Központ dologi kiadásának finanszírozására, mely a járási településekre történő utazási költségtérítést és a kötelezően alkalmazandó pszichológus megbízási díját foglalja magában. A fennmaradó közel Ft-os emelkedés az előző évi teljesítések alapján került beállításra a dologi kiadások jogcímeibe, valamint az élelmiszer beszerzésnél - az idős otthoni ellátás vonatkozásában az idősek reggeli és vacsora normáját 5 Ft-os emelkedéssel számoltuk, mely szintén beépítésre került a dologi kiadásokba. A költségvetési kiadások összege összesen E Ft. Bevételek: Állami támogatások összesen: Intézményi térítési díjak bevételei: E Ft E Ft évben az állami támogatás tekintetében az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátás, és a gyermekélelmezési feladat ellátása feladatalapú finanszírozású, míg a szociális alapellátás támogatása továbbra is fajlagos összegű. 4

6 Mind az idős otthon, mind a gyermekélelmezés tekintetében az állami finanszírozás egyrészt a szakmai dolgozók bértámogatásából, másrészt a feladat ellátásához kapcsolódó üzemeltetési támogatásból adódik össze. Az idős otthon esetében a szakmai dolgozók létszámát az ellátotti létszám alapján kell meghatározni, 4 ellátottra finanszíroz az állam 1 fő szakmai segítőt, a demens ellátottakat 1,2 szeres szorzóval kell figyelembe venni. Ez alapján 47 fő szakmai dolgozónak a bére kerül támogatásra Ft / fő összeggel, mely összesen E Ft. Az állami támogatás másik része a szakosított ellátásban az üzemeltetésre adott támogatás, mely összeg évben az E Ft. A szakosított ellátás tekintetében a megigényelt és megítélt támogatás összege azonos. A garantált bérminimumok és a rehabilitációs járulék befizetési kötelezettségének emelkedése miatt a térítési díjak az előző évihez képest Ft-ról Ft-ban kerültek meghatározásra, melyhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata térítési díjról szóló rendeletének módosítása szükséges, illetve a fenntartó jóváhagyása. A tervezett térítési díjak összege E Ft összesen, 100%-os fizetőképesség mellett. Amennyiben a Települési Önkormányzati Társulás a fenti összeget jóváhagyja, úgy a feladat az állami támogatásból és az idősek térítési díjából 100%-osan finanszírozható lesz, önkormányzati kiegészítés nélkül évben. A gyermekélelmezés tekintetében a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 19,02 fő, mely összesen E Ft összegben került megítélésre. Az üzemeltetési támogatás E Ft összegben került meghatározásra évben az állam részéről. Az üzemeltetési támogatáshoz benyújtott igényünk E Ft volt. A személyi juttatásoknál részletezett létszámleépítésnek köszönhetően az elmaradt E Ft összegű támogatásból E Ft összeg jelent többlet önkormányzati terhet, mert a feladat az állami támogatásból és a megtervezett térítési díjakból nem finanszírozható teljes egészében. Az idei évben tervezett térítési díjak összege E Ft, mely a társulás által fenntartott óvodások és az általános iskolások étkezési térítési díját foglalja magában évben új feladatként került meghatározásra a Gyvt. és a költségvetési törvény alapján a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése. Erre a feladatra intézményünk az állami támogatás igénylése során E Ft összeget igényelt meg, 322 fő rászoruló gyermek vonatkozásában 0-18 éves korig. Az állami támogatás E Ft ban került meghatározásra a feladat ellátásához, így a rászoruló gyermek szünidei étkeztetése teljes egészében elegendő a feladatra, magasabb létszám esetén is. Az idei évben intézményünk az önkormányzat közreműködésével az új feladatnak maximálisan eleget fog tenni, figyelembe véve fogyasztói igényeket a feladat ellátási helyek számának meghatározásánál is. Család- és Gyermekjóléti Központ és Család- és Gyermekjóléti Szolgálat évben átalakult a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása. A korábbi és kibővült feladatok ellátását a járási szintű Család- és gyermekjóléti Központ és társulási szintű Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el az idei évtől. A feladatra járó állami támogatás meghatározása a költségvetési törvény alapján történik, mely nincs összhangban a szakmai jogszabályokban előírt szakmai létszámmal és feladatokkal. A feladat állami támogatása évben E Ft volt, míg évben (megnövekedett feladatokhoz tartozó magasabb kiadások mellett), E Ft összegben kerülhet csak beépítésre költségvetésünkbe. Ezen feladatok ellátása így összességében E Ft összegű működési hiányt eredményez. A működési hiány finanszírozása a települések részéről lakosságarányosan történik. Intézményünk elvégezte a feladat ellátásban résztvevő települések közötti létszám arányos működési hiány megoszlására vonatkozó számítást, melyet alább részletezünk: Család- és Gyermekjóléti Központ Járási települések Lakosságszám Településre eső hiány Lakosságszám arányalakosságszám alapján Gyomaendrőd , Hunya 657 2, Csárdaszállás 436 1, Dévaványa , Ecsegfalva , Központ hiánya összesen , Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 5

7 Közös Önkormányzati hivatalhoz tartozó települések Lakosságszám Településre eső hiány Lakosságszám arányalakosságszám alapján Gyomaendrőd , Hunya 657 4, Csárdaszállás 436 2, Szolgálat hiánya összesen , Nappali ellátás, fogyatékosok nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat: Az alapellátás fenti feladatainál megmaradt az állami támogatás finanszírozásának korábbi formája, így ott az egyes feladatokhoz kapcsolódó támogatások összegét, az ellátottak éves becsült száma és a támogatás összegének szorzata adja, mely összesen E Ft, mely az előző évhez képest E Ft összeggel csökkent. Ennek oka a házi gondozást és a szociális étkezést igénybe vevők számának csökkenése. Sajnos az alapellátás állami támogatásának fajlagos összegei nem változtak az előző évihez képest még a garantált bérminimumra való kiegészítés összege sem érvényesül pluszként a támogatásokban. Ennek összege az alapellátás esetében közel E Ft plusz kiadást eredményez az előző évihez képest. Az alapellátáshoz kapcsolódó térítési díjak önköltség alapú kiszámítása is megtörtént a költségvetés készítésével párhuzamosan. A tervezett térítési díjakból származó bevétel az alapellátás tekintetében E Ft összegben került meghatározásra az idei évben. Az alapellátási formák közül csak a szociális étkeztetés nem igényel önkormányzati kiegészítést. Az egyéb ellátási formák, mint a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, támogató szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fenntartása, mind önkormányzati kiegészítéssel működő ellátási formák. A tanyagondnoki szolgálatok, család- és gyermekjóléti központ és szolgálat esetében a szolgáltatást térítésmentesen kell nyújtani. Az állami támogatás mértéke ezen ellátások esetében a szakmai jogszabályok által előírt feladatok és létszámok vonatkozásában nem nyújtanak elegendő fedezetet a kiadásokhoz. A nappali ellátás esetében a szakmai jogszabályok szerinti létszám és működtetési kiadások finanszírozásához az állami támogatáson felül - önköltség alapú - térítési díj kerül meghatározásra. Azonban a szolgáltatást igénybevevők személyi térítési díjaiból származó befizetések fizetőképessége jóval elmarad a 100%-tól, így ezen ellátási formák esetében az állami támogatás és a befizetett térítési díjak összege nem elegendő a feladat működtetéséhez. Összességében az alapellátás működési hiánya E Ft összegben határozható meg. Ezen összeget E Ft összeggel csökkenteni tudjuk saját hatáskörünkben, a külső étkeztetésből származó bevételeinkből (vállalkozók által üzemeltetett bölcsődék, óvodák, Bethlen Gábor Szakképző Iskola, munkahelyi étkeztetés, rendezvényi étkeztetés, táborok étkeztetése). A fennmaradó E Ft összeg azonban intézményi hatáskörben nem finanszírozható, így ahhoz önkormányzati kiegészítés válik szükségessé. Az önkormányzati kiegészítési igényünk évre összességében E Ft, mely egyrészt az alapellátáshoz kapcsolódó E Ft, valamint a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó E Ft összegéből tevődik össze. Fejlesztési és felújítási jogcímen nem került kiadás megtervezésre. A működési költségeink csökkentésének az érdekében számos területen fejlesztésre lenne szükség. Hosszútávon célszerű lenne egy intézményi mosoda kialakítása. Az Őszikék Idősek Otthonának, Rózsakert és Szent Imre Idősek Otthonának infrastruktúrájának fejlesztése. Valamint a gyomai telephelyek részére raktárhelyiség kialakítása, melyre a Mirhóháti u. 6. szám alatti ingatlan, rendbetétel után, alkalmas lenne. A TOP keretein belül jelenlegi ismereteink alapján pályázatot fogunk benyújtani az 5. számú idősek nappali klubjának infrastrukturális fejlesztésére, valamint az intézményi főzőkonyha infrastrukturális és eszköz fejlesztésére is. Ezen felül folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket és be is nyújtjuk azokat a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is. A Térségi Szociális Gondozási Központ szöveges indoklását Mraucsik Lajosné intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető készítette. 6

8 Kérem a Tisztelt Társulási Tanácstól az előterjesztés megvitatását és a döntési javaslat elfogadását. Döntési javaslat "Önkormányzati Társulás évi költségvetése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a évi költségvetését a következőkben határozza meg: 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. Az Önkormányzati Társulás a bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzataként ezer forintot, b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 0 forintot, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. A kiadási főösszegen belül a Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata ezer forint, melyből: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint, f) a működési céltartalék 0 forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint a 3. mellékletben részletezettek szerint. 4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 0 forint, a 4. melléklet szerint. 5.Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza. 6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi. 7. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzati Társulás évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza. 10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető: a) a kis összegű beszerzések, b) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése, c) lakossági túlfizetések visszafizetése, d) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Toldi Balázs elnök Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 7

9 1. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi mérleg adatok ezer forintban A B C megnevezés eredeti ei terv 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek összesen Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Hiány 0 0 1

10 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi bevételei 2. melléklet adatok ezer forintban A B B C megnevezés eredeti ei. eredeti ei terv 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú 14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú 29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú 44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Önkormányzati Társulás összesen 47 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

11 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi kiadásai 3. melléklet adatok ezer forintban A B C megnevezés eredeti ei terv 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás 42 Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Önkormányzati Társulás összesen 47 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

12 4. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi fejlesztési kiadások részletezése adatok ezer forintban A B C megnevezés eredeti ei terv 1 Felújítások 2 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Önkormányzati Társulás összes felújítás Beruházások 7 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda-kisértékű tárgyi eszköz besz Térségi Szociális Gondozási Központ-kisértékű tárgyi eszköz besz Önkormányzati Társulás összes beruházás 0 0 4

13 5. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi létszáma A B C megnevezés szept. 1-től engedélyezett létszám (fő) engedélyezett létszám (fő) 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Önkormányzati Társulás összesen

14 6. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek évi finanszírozása adatok ezer forintban A B C D E F G megnevezés állami tám önk.kieg intézmény finanszírozás összesen állami tám önk.kieg intézmény finanszírozás összesen 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Önkormányzati Társulás összesen

15 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok 7. melléklet A B C D E F G H Állami támogatás megnevezése önként állami vállalt(ö) fajlagos működési önkormányzati műk. feladatmutató támogatás kötelező(k) mutató bevétel kieg.tám. kiadás forintban feladat 1 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda K 2 Óvodapedagógusok támogatása 8 hó K 17, óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 8 hó Óvodapedagógusok támogatása 4 hó K 17, óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 4 hó Óvodapedagógusok támogatásának pótlólagos összege 3 hóra K 18, Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hóra K Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hóra K Óvodaműködtetési támogatás K 10 8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el K hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri K hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el K hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri K Kiegészítő támogatás óvódaped.minősítéséből adódó többletkiadáshoz 15 Pedagógus II. kategóriába sorolt ped Ped.II. minősítés 2015-ben Mesterpedagógus Gyermekétkeztetés támogatása-csárdaszállás K K Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérs.Óvoda összesen E Ft-ban K Térségi Szociális Gondozási Központ 23 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása K 24 a)szoc. és gyermekjóléti alapszolg.és egyéb feladatai K Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása Ö 31 a)elismert szakmai dolg.bértám Ö b)intézmény-üzemeltetési támogatás Ö Gyermekétkeztetés támogatása K 0 34 a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása K b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása K A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 37 c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása K d)munkahelyi étkeztetés Ö e)külső óvodai étkeztetés Ö f)rendezvényi és külső iskolai étkeztetés Ö c)támogató szolgálat Ö Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban

16 8. melléklet Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE évre adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N 1 Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen 2 Saját működési bevételek Állami támogatások önkormányzati támogatás Bevételek összesen KIADÁSOK január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen 8 Dologi kiadás Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Kiadások összesen

17 9. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi tervszámai adatok ezer forintban A B C D E megnevezés terv terv terv terv 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Hiány

18 Tárgy: 2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás február 11-i ülésére Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás évi költségvetési határozatának módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Tisztelt Társulási Tanács! Toldi Balázs polgármester Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa II. 12.-i ülésén a Társulás évi költségvetését a 3/2015. (II. 12.) határozatával fogadta el, melyet az alábbiak szerint szükséges módosítani: A költségvetési főösszege E Ft-tal csökkent. Főbb előirányzat változások a következők: A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda beruházási kiadásai közé átcsoportosításra került 941 E Ft összeg a dologi kiadásokból, a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések miatt. A Gyomaendrődi telephelyű óvodákba porszívó, számítógép, szénmonoxid érzékelő és hangtechnikai berendezés vásárlására, a Csárdaszállási telephelyen 6 db redőny felszerelésére és gyermekbútor beszerzésére került sor. A 2015/2016. nevelési év első 4 hónapjában az óvodás gyermekek számának pontosítása az októberi statisztikai létszám meghatározása után - az októberi állami támogatás változtatásakor - történt meg. A gyermekszám növekedése a tervezetthez képest 9 fő volt, melynek következtében az óvodapedagógusok elismert létszáma 0,7 fővel növekedett. Ezen mutatókhoz kapcsolódó támogatás a Belügyminisztérium értesítése alapján beépítésre került a költségvetésbe, melynek összege plusz E Ft. A bérek és járulékainak alakulása miatt további E Ft plusz kiegészítő támogatás került jelen módosítás során beépítésre. Térségi Szociális Gondozási Központ Év végi rendezőtételként jelentkezik a Térségi Szociális Gondozási Központnál az év közben befolyt többletbevételek beépítése, mely egyrészt az egyéb bevételkiesés, másrészt a többletkiadások forrásául szolgál, ezen módosítások előirányzati összegei átvezetésre kerültek a teljesítésekhez igazodóan. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 107. értelmében lehetőség van az önkormányzat által október 1.-jéig beküldött évi állami támogatás mutatószámainak módosítására. Ennek értelmében a házi segítségnyújtás, a fogyatékkal élő személyek nappali ellátása, valamint a gyermekétkeztetési feladatok támogatása jogcímen a Térségi Szociális Gondozási Központnál visszafizetési kötelezettség keletkezett E Ft összegben. A visszafizetési kötelezettség egyrészt az ellátotti létszám csökkenéséből (4.335 E Ft), másrészt a gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatásának 3062 E Ft összegű megvonásából keletkezett. Ezen összegek is beépítésre kerültek a költségvetésbe. Az állami támogatás módosítása miatt a Térségi Szociális Gondozási Központ részére E Ft önkormányzati kiegészítő támogatást kellett biztosítani, melyet az év végi állami támogatás elszámolása várhatóan csökkenteni fog. Az intézménynél 2015 évben folyamatosan fő közmunkában foglalkoztatott személy dolgozott, így a Kormányhivatal által adott támogatás előirányzatának összege további E Ft-tal megemelésre került. A megtervezett intézményi ellátási díjaknál és az ezzel kapcsolatos kiadásoknál a tervezetthez képest 25 millió Ft összegű bevételkiesés jelentkezik, az előirányzatok csökkentése jelen módosítás során került átvezetésre. Az intézmény az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően évben is megszervezte az idősek részére a városi karácsonyi ünnepséget, melyre 200 E Ft támogatást biztosított Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Döntési javaslat "Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás évi költségvetési határozatának módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás 8

19 A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) határozatát a következők szerint módosítja: 1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 12.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint." 2. A TH 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 2. A bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzata ezer forint, b) a felhalmozási bevételek előirányzata ezer forint, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata ezer forint, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint a 2. mellékletben részletezettek szerint." 3. A TH 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata ezer forint, melyből: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 851 ezer forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint, f) a működési célú céltartalék 0 forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint a 3. mellékletben részletezettek szerint." 4. A TH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege ezer forint, a 4. melléklet szerint." 5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép. 6. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép. 7. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép. 8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 9

20 1. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás évi mérleg adatok ezer forintban A B C megnevezés eredeti ei IV.mód.ei. 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek összesen Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Hiány 0 0 1

21 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás évi bevételei 2. melléklet adatok ezer forintban A B C megnevezés eredeti ei IV.mód.ei. 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Intézményi Társulás összesen Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

22 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás évi kiadásai 3. melléklet adatok ezer forintban A B C megnevezés eredeti ei IV.mód.ei. 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Térségi Szociális Gondozási Központ Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Intézményi Társulás összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

23 4. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás évi fejlesztési kiadások részletezése adatok ezer forintban A B C megnevezés eredeti ei IV.mód.ei. 1 Felújítások Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményi Társulás összes felújítás Beruházások Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda-kisértékű tárgyi eszköz besz Térségi Szociális Gondozási Központ-kisértékű tárgyi eszköz besz Intézményi Társulás összes beruházás

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem út. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 7-4/2014. E L Ő T E

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: e-mail: M E G H Í V Ó

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: e-mail: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 3026/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. március

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

9-../2013. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Melléklet: 1 db koncepció tervezet

9-../2013. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Melléklet: 1 db koncepció tervezet Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001. Fax: 62/263-105. 9-../2013. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Alpolgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; tel.: 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu 6. napirendi pont Ügyszám: 24-18/2016. Előterjesztő: Nagy Gábor

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Először szólnék a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2010. évi gazdálkodásáról:

Tisztelt Képviselők! Először szólnék a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2010. évi gazdálkodásáról: Tisztelt Képviselők! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 8. -a, valamint Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének módosítására Ó z d, 2015. október 01.

Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének módosítására Ó z d, 2015. október 01. Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének módosítására Ó z d, 2015. október 01. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: PH Pénzügyi Osztá Tisztelt Társulási Tanács!

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 216. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 216. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Iktató szám: 101/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Beszámoló

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármesterétől H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Telefon: (53) 562-120 Fax: (53) 360-010 Előterjesztés készítésében részt vett: Gazdasági Osztály Az előterjesztést véleményezi: Oktatási,

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2015. augusztus 25.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2015. augusztus 25. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2015. augusztus 25. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság. 2010. augusztus 17. napján du.

M E G H Í V Ó. Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság. 2010. augusztus 17. napján du. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

2016. évi. törvény. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról

2016. évi. törvény. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról 2016. évi. törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról 1. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 23/2002. (XII. 20.) rendelet módosításához

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Mezőfalva

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038-3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztő:

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja: 850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 0. évi. II. Törvények 0. évi CCXXX. törvény Magyarország 04. évi központi költségvetéséről* Az Országgyűlés az Alaptörvény. cikk () bekezdése alapján Magyarország 04. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2015. február 23.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2015. február 23. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2015. február 23. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12- én (szerdán) 15

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

2015. november 25-ei ülésére

2015. november 25-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 3251-3/2015. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. I-III. negyedéves költségvetési

Részletesebben

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodása

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodása Gyomaendrőd Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek beszámolója a 2013. évi gazdálkodásuk alakulásáról Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése

Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az Intézmény neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 329309 Az NKA portáljának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben