Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámoló jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése"

Átírás

1 Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámoló jelentése 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az Intézmény neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága törzskönyvi (PIR) azonosító száma: Az NKA portáljának (az Igazgatóságnak nincs önálló honlapja) címe: Az intézmény szakmai tevékenysége főbb jellemzőinek rövid leírása: Az NKA Igazgatóságát az NKA-ról szóló évi XXIII. törvény alapján alapította a nemzeti kulturális örökség minisztere. Szakmai feladatát a hivatkozott törvény végrehajtásáról szóló 9/2006.(V.9.) NKÖM rendelet határozta meg. A jogszabályok alapján az NKA Igazgatóságának feladata 2007-ben nem változott, változatlanul a Nemzeti Kulturális Alap pénzeszközeinek kezelése, az NKA Bizottsága, az állandó és ideiglenes szakmai kollégiumok működési feltételeinek biztosítása, az állandó és ideiglenes szakmai kollégiumok által kiírt pályáztatás szervezése és lebonyolítása, a miniszteri keret terhére megítélt pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, a pályázati támogatások kiutalása, a kedvezményezettek pénzügyi elszámoltatása, a szakmai ellenőrzések megszervezése, valamint az Igazgatóság működésével összefüggő munkaügyi, társadalombiztosítási, pénzügyi számviteli és üzemeltetési feladatok ellátása. Az NKA Igazgatóságának feladata a NKÖM, illetve az OKM meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatai terhére történő pályáztatás lebonyolítása is ben az NKA forrásai terhére db pályázat került elbírálásra, ebből a támogatott pályázatok száma db volt. Az NKA forrásából (beleértve a más tárcáktól átvett pénzeszközöket is) megítélt támogatás összege eft volt. Az előző évhez viszonyítva 10,7%-kal (2006-ban 1.187,5 eft, 2007-ben 1.315,2 eft) nőtt az egy pályázatra jutó átlagos támogatás összege. Az óta beérkezett db pályázatból a beszámolás évében db pályázat szakmai és pénzügyi értékelése realizálódott. Ennek eredményeképpen a db pályázat 92,7 %-a szakmailag és pénzügyileg lezárásra került. Folyamatosan történt a pályázatok pénzügyi elszámolása is. A szakmailag is értékelteken túl további 948 db pályázat pénzügyi elszámolásának átvizsgálására került sor. Helyszíni ellenőrzés keretében 41 db pályázat teljesítmény vizsgálatára és 88 db pályázat pénzügyi ellenőrzésére került sor. A 129 db pályázat támogatásának összege összesen eft volt.

2 A Fejezeti Pályáztatási Csoport (továbbiakban FePáCs) 2007-ben 842 db beérkezett pályázatot kezelt. Ebből 691 db részére eft támogatás került megítélésre. Az egy pályázatra jutó átlagos támogatás összege az előző évihez viszonyítva 25,1 %-kal nőtt. A beszámolás évében 818 db pályázat pénzügyi elszámolását végezték el a FePáCs munkatársai Az NKA Igazgatóságánál évben jelentős, a működést alapvetően befolyásoló szervezeti változás nem volt. November 30-án Miniszter Úr jóváhagyta az Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az SZMSZ 1.sz. mellékletében kerül bemutatásra az Igazgatóság szervezeti felépítése. Változott néhány szervezeti egység elnevezése (pl. NKA főkönyvelősége helyett NKA gazdasági osztály; Pályáztatási osztály helyett NKA pályáztatási osztály). Az egyetlen lényegesebb változás, hogy a Fejezeti pályáztatási csoportból Fejezeti pályáztatási osztály lett. A változások a szervezeti egységek feladatait nem érintették. 2. ) KIMUTATÁS Az NKA Igazgatósága évi főbb előirányzatainak alakulásáról Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer forintban Teljesítés Kiadás Működési kiadások összesen ebből személyi ebből dologi Felhalmozási kiadások összesen intézményi beruházás központi beruházás Felújítás egyéb intézményi felhalmozás évi tényleges maradvány évi előírt maradvány évi tényleges maradvány Bevétel Támogatás Működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Átvett pénzeszköz működési célra felhalmozási célra Egyéb bevétel Pénzmaradvány igénybevétele Bevételi lemaradás -1 Létszám (fő) Engedélyezett létszám (fő) Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Tartósan üres álláshelyek száma (db)

3 A főbb kiadási tételek alakulása. Az Igazgatóság feladatában 2007-ben lényeges változás nem történt, így az Igazgatóság évi kiadásai a évi tényleges teljesítéshez viszonyítva sem emelkedtek lényegesen. Az összes kiadás 3,5 %-kal nőtt ezen belül a működési kiadások szinten maradtak (0,1 %-kal emelkedtek). Ezen belül a személyi juttatások évi kiadása csak 99 %-a, a dologi kiadások csak 97,7 %-a a évinek. A felhalmozási kiadások összege százalékos mértékben jelentősen (35,6 %- kal), abszolút értékben azonban mindössze 41 millió Ft-tal emelkedett. Ennek túlnyomó része (32 millió Ft) az NKA pályázati szoftverének továbbfejlesztésével (az on-line pályáztatás általánossá tétele, a jogszabályi változások által kikényszerített fejlesztések pl. de-minimis kezelése -, stb), az NKA honlapjának portállá történő átalakításával, illetve az új portál és a pályázatkezelési szoftver összehangolásával összefüggésben merült fel. Függő kiadásaink záró egyenlege 82 eft. Az összeg egy kétszeres (az APEH-nak és a nyugdíjpénztárnak is átutalt) magán-nyugdíjpénztári befizetésből adódik, rendezése folyamatban van. Átfutó kiadásaik záró egyenlege e Ft, ami az alkalmazottak illetményelőleg tartozásának, illetve a megelőlegezett társadalombiztosítási kiadásoknak az összege. Az illetményelőleg rendezése az előlegek visszafizetésével, a megelőlegezett tb. kiadások rendezése a következő bérfeladás könyvelésével megtörténik Az előirányzatok évközi változásai A kiadási előirányzat évközben összesen eft-tal emelkedett Ebből a.) az előző évi maradvány felhasználás eft volt. személyi juttatás munkaadókat terhelő járulék dologi kiadások intézményi beruházás eft eft eft eft b.) nevezési díjbevétel-többlet felhasználása eft volt. dologi kiadások eft ÁFA befizetés eft 5 %-os befizetés eft NKA-nak átadás eft c.) tárgyi eszköz értékesítés miatti többletbevétel felhasználása 160 eft volt. A műszakilag elavult, feleslegessé vált és leselejtezett számítástechnikai eszközök értékesítéséből származó bevétel 27 eft-os

4 4 ÁFA befizetés után fennmaradó 133 eft-os összegét korszerű számítástechnikai eszközök beszerzésére fordítottuk. d.) kilépő dolgozók természetbeni juttatásai (pl. BKV bérlet) időarányos részének visszafizetéséből származó 93 eft-os többletbevételt dologi kiadások céljaira használtuk fel. e.) a társadalombiztosítási kifizetőhelyeket megillető 1%-os térítési díjból befolyt bevétel miatt a dologi kiadási előirányzat 113 eft-tal nőtt. f.) az NKA-tól átvett támogatásértékű működési többletbevétel összesen eft volt. Ebből: - az NKA évi kommunikációjának kiadásaira eft-ot, - az NKA-ból támogatott folyóiratok auditálásának kiadásaira eft-ot, - az Igazgatóság költségvetésében nem tervezett, NKA pályázatokkal kapcsolatos szakértői díjak, azok járulékai és dologi kiadások kifizetésére eft-ot fordítottunk, - az NKA éves bankköltségének a tervezetnél kisebb összege miatt dologi kiadásainkat 681 eft-tal csökkentettük Személyi juttatások alakulása, létszámváltozás, átlagkereset változása A személyi juttatás eredeti előirányzata Ft volt, ezt növelte az előző évi személyi juttatási előirányzat-maradvány eft öszszeggel, valamint a többletbevételből eft, így a személyi juttatások évi módosított előirányzata eft. A módosítás közel 90 %-a keresetbe tartozó juttatásokat (alapilletmény, pótlékok, jutalom) érintette. A tényleges felhasználás a módosított előirányzat 88,83 %-a, a megtakarítás eft, a módosított előirányzat 11,17 %-a. A megtakarításra alapvetően a kötelező (400 millió forinton felüli) megtakarítás pénzügyi fedezete egy részének megteremtése miatt került sor. Az összeget 2008-ban az áthúzódó kifizetésekre, tiszteletdíjakra és a jogszabályban előírt mérték figyelembe vételével jutalmazásra kívánjuk felhasználni. Az Igazgatóság 2007.évi engedélyezett létszámkerete 97 fő (10 fővel kevesebb, mint a évi), a létszámcsökkentés mértéke közel 10 %-os volt. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 89 fő, az üres álláshelyek száma december 31-én 5 fő volt ben összesen 12 munkatárssal létesítettünk és 10 munkatárssal szüntettünk meg közalkalmazotti jogviszonyt.

5 5 Az Igazgatóság december 31-ei tényleges létszáma 96 fő volt, ebből négyen kisgyermekük otthoni gondozása miatt fizetés nélküli szabadságon (gyesen, gyeden) vannak ben az NKA Igazgatóságán a munkatársak illetménye és pótléka nem változott, a jogszabályi előírások 2007-ben sem illetmény, sem pótlékemelést nem tettek lehetővé. Az egy főre jutó átlagkereset évi összege 2,82 %-kal haladta meg a évit. Figyelembe véve a KSH hivatalos közleménye szerinti évi fogyasztói-árindex 8%-os növekedését látható, hogy a bruttó kereset reálértéke csökkent. A személyi jövedelemadó törvény módosítása a nettó jövedelmek további csökkenését okozták A dologi kiadások előirányzatának alakulása A dologi kiadások (folyó kiadásokkal együttes) eredeti előirányzatát év közben emelte az előző évi maradvány felhasználásának igénybevétele eft-tal, valamint a többletbevételek felhasználása eft-tal. A takarékos, megfontolt gazdálkodás eredményeként, a dologi kiadások évi tényleges összege a 8 %-os fogyasztói ár növekedés ellenére a évinek 97,7 %-a, ezen belül a folyó kiadások nélküli dologi kiadások teljesítése az előző évinek 98,4 %-a. Megtakarítást elsősorban az üzemeltetési kiadásoknál tudtunk elérni. A gázenergia kiadás 31 %-kal, a villamos-energia közel 11 %-kal, az egyéb üzemeltetési kiadások 18 %-kal maradtak el a évi teljesítéstől A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása A évi költségvetésben eredeti előirányzatot az intézményi beruházási kiadásoknál terveztünk. Az eredeti előirányzat a évinek 53 %-a volt. Az előző évi maradvány felhasználása eft-tal, a feleslegessé vált számítástechnikai eszközök értékesítéséből befolyt bevétel felhasználása 133 eft-tal növelte, a felújításra történő átcsoportosítás eft-tal csökkentette az előirányzatot. Az intézményi beruházás módosított előirányzata eft, a tényleges kiadások összege eft. volt. A megtakarítás a kötelezően előírt maradványképzés pénzügyi fedezetéül szolgált. A tényleges kiadások 80 %-át az immateriális javak vásárlására fordított összeg tette ki. Ezen belül a legjelentősebb tételek az NKA pályázati szoftverének továbbfejlesztésével (az on-line pályáztatás általánossá tétele, a jogszabályi változások által kikényszerített fejlesztések pl. de-minimis kezelése -, illetve az NKA honlapjának portállá történő átalakításával, illetve az új portál és a pályázatkezelési szoftver összehangolásával, valamint a szoftverek licenc díjainak megújítá-

6 6 sával kapcsolatban merültek fel. Bruttó eft-ot fordítottunk gépek, berendezések, felszerelések vásárlására. A kiadás jelentős része (93 %-a) a műszakilag elavult, 0-ra írt, illetve javíthatatlanná vált számítástechnikai eszközök cseréje miatt vált szükségessé. Felújítási kiadást a költségvetésben nem terveztünk. A beruházásként megtervezett tetőhéjazat és tetőtéri ablakcsere munkálatainak elvégzéséhez műszaki szakértői véleményt kértünk. A szakértői tanulmány elkészítésének elhúzódása miatt figyelembe véve a közbeszerzési eljárás lebonyolításának átfutási idejét, valamint azt a tényt, hogy a tetőcserét legkésőbb az őszi rosszidő beállta előtt be kell fejezni a tetőcserére 2007-ben nem kerülhetett sor. A tetőtéri ablakok cseréje azonban még időben megtörténhetett, az ezzel kapcsolatos kiadások viszont felújításként kerülhettek elszámolásra. Ennek fedezetét az intézményi beruházásból történő előirányzat átcsoportosításával tudtunk biztosítani. A módosított előirányzat és a tényleges kiadások közötti megtakarítás a kötelezően előírt maradványképzés pénzügyi fedezetéül szolgált A bevételek alakulása A többletbevételek alakulása A költségvetésben tervezett eredeti bevételi előirányzatának eft-os összegét növelte: - a szakmai kollégiumok által a pályázati felhívásokban előírt nevezési díj befizetéséből befolyt eft-os; - az NKA-tól átvett támogatásértékű működési bevétel eftos; - a kilépő munkatársak tartozás-visszafizetésének 93 eft-os; - a társadalombiztosítás 1%-os térítési díjának 113 eft-os; valamint - a tárgyi eszközök értékesítése miatti 160 eft-os többletbevétele, továbbá - az előző évi eft előirányzati maradvány igénybevétele A tervezettől eltérő bevételi lemaradásunk nem volt Az NKA Igazgatóságának behajthatatlan követelései nincsenek

7 Előirányzat-maradvány A évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei évi előirányzat-maradványunk eft volt, az összeg 2007-ben teljes egészében előirányzatosításra került, a következőkben részletezett kiemelt előirányzatokra: - személyi juttatásra eft, = ennek 91,4 %-át, eft-ot keresetbe tartozó kifizetésre, 3,7 %-át, eft-ot költségtérítésekre, illetve szociális juttatásokra, 4 %-át tiszteletdíjra fordítottuk; - társadalombiztosítási járulékokra eft, - dologi kiadásokra eft, = ebből eft-ot készlet, irodaszer, folyóirat beszerzésre; eft-ot karbantartási kiadásokra; eft-ot a pályázati anyagok fénymásolására; eft-ot az NKAval kapcsolatos reklám-propaganda kiadásokra, eftot kommunikációs szolgáltatásokra fordítottunk. - intézményi beruházásra eft A évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele Az Igazgatóság évi előirányzati maradványa eft, ebből 1 eft a (kerekítés miatti) bevételi lemaradás, eft a kiadási megtakarítás. Az előirányzat-megtakarításra alapvetően a jogszabályban előírt kötelező megtakarítási előírás miatt volt szükség, az Igazgatóság részére előírt kötelező megtakarítás összege 2007-ben eft. volt. Az előirányzat-maradvány kiemelt előirányzatonkénti részletezése: - személyi juttatások eft - munkaadói járulékok eft - dologi kiadások eft - felújítás eft - intézményi beruházás eft - működési bevételi lemaradás - 1 eft Az előirányzat-maradvány összegét az év végi kincstári zárás miatt ki nem fizetett évi szállítói és egyéb áthúzódó kifizetésekre, valamint a évi kiadásokra (pl. munkatársak jutalmazására, szociális kiadásokra, áthúzódó tiszteletdíjakra, szoftverfejlesztésekre, felújításra) kívánjuk felhasználni.

8 8 3. Egyéb 3.1. Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, kincstári vagyon hasznosítása Az Igazgatóság tárgyi eszközeinek bruttó állománya a tárgyév elején eft volt Ennek 71,4 %-a az ingatlan, 16,3 %-a az immateriális javak (szoftverek és licencdíjak), 11,3 %-a a gép, berendezés, felszerelés, 1%-a a gépjárművek bruttó értéke. A bruttó vagyon értéke 2007-ben 11,34 %-kal ( eft-tal) növekedett, a tárgyévi beszerzések, felújítások aktiválásának következtében. Az eszközök bruttó értéke eft-tal csökkent. A csökkenés legnagyobb tétele ( eft) a Bajza utcai ingatlan OKM részére történő, térítésmentes átadása, a további eft-os csökkenés oka a feleslegesség vált, illetve selejtezett eszközök értékének kivezetése a könyvekből. Az eszközök bruttó értékének évi záró egyenlege eft. Az eszközállomány bruttó értéke 2007-ben 2,6 %-kal növekedett. A beszámoló évében az elszámolt értékcsökkenés állománya összesen eft-tal nőtt, az évi záró állomány eft. Az eszközök nettó értéke december 31-én eft. Az Igazgatóság eszközeinek (nettó és bruttó érték alapján számított) átlagos avultsági mutatója 82,17 %, ezen belül az immateriális javak avultsági mutatója 46,2 %, az ingatlané 99,9 %, a gépek, berendezések és felszereléseké 41 %, a gépkocsiké 47,6 %. Az Igazgatóság eszközeiből csak a műszakilag elavult (selejtezhető) számítástechnikai eszközeit értékesítette. Az ebből befolyt bevétel 133 eft volt, amit az eszközök pótlására fordítottunk Az NKA Igazgatósága vállalkozási tevékenységet nem végez Az Igazgatóság tevékenységét változatlanul a költségvetés keretében végzi, a költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt Az NKA Igazgatósága gazdasági társaságban nem vesz részt, alapítványt nem alapított, ahhoz nem csatlakozott, alapítványt nem támogatott Az NKA Igazgatóságának lakáslapja nincs,így a munkatársak lakásépítéséhez, illetve lakásvásárlásához kölcsönt nem folyósít Az Igazgatóság sem Európai Uniós, sem egyéb nemzetközi programban nem vett részt.

9 9 4. A évi gazdálkodás általános értékelése. A jogszabályi előírások, valamint az alapító okiratunk szerint az Igazgatóság működéséhez szükséges pénzügyi forrásokat a Nemzeti Kulturális Alapból kell biztosítani. Ennek alapján az Igazgatóság bevételének legnagyobb hányada (az előző évi maradvány igénybevétele nélkül számított bevétel közel 95 %-a) az Alapból átvett támogatásértékű bevétel. Az Igazgatóság éves (az NKA Bizottsága által véleményezett) költségvetése a évi várható feladatok és az azok ellátásához szükséges kiadások figyelembevételével került összeállításra. Az így megállapított bevételek biztosították az Igazgatóság és az Alap feladatainak megfelelő szintű ellátását, működésünket financiális problémák nem akadályozták. 5. A központosított illetményszámfejtéssel, valamint a kincstári adatokon alapuló adóbevallással kapcsolatos tapasztalatok. Az Igazgatóság munkájában és gazdálkodásában 2007-ben a legnagyobb gondot a központosított illetményszámfejtés és a kincstári adatokon alapuló adóbevallás jelentette. A központosított illetményszámfejtéssel kapcsolatos problémáink 2007-ben sajnos nem javultak. Sorozatosak a helytelen számfejtések, hibás adóelőleg és járulék levonások. A 2006 áprilistól bevezetett elektronikus adóbevallással kapcsolatos tapasztalataink tragikusak, az előző évihez képest a helyzet mit sem változott. Az adóbevalláshoz a lemezt a Kincstár állítja elő, abba belenyúlni, az adatokat javítani nem áll módunkban. A bevallás adatai nem egyeznek a saját nyilvántartásainkkal, de nem egyeznek a Kincstár saját könyvelési adataival sem. Az adatok ellenőrzéséhez minden hónapban valamennyi munkatárs adott havi adóbevallását tételesen le kellene ellenőrizni a havi számfejtési lapjával. Erre sem emberi erőforrásunk (két fő humánpolitikus munkatársunk feladata már eleve többszörösére nőtt a központosított illetményszámfejtés miatt megnövekedett adminisztráció és egyeztetési feladatok következtében), sem időnk nincs, mivel a bevallási lemezeket legjobb esetben is csak egy nappal a bevallási határidő előtt kapjuk kézhez. A hibás bevallások miatt az APEH esetenként több milliós adótartozást mutat ki a folyószámlán. Még szerencse, hogy az Igazgatóság nem pályázik támogatásért, mert nemleges igazolást nem kapnánk az APEH-től annak ellenére, hogy könyvelésünk fillérre egyezik, adó- és járulékfizetésünknek eleget teszünk. A beszámolás időpontjában a évi adóbevallásunk még nincs lezárva. A évi havi bevallások önellenőrzési lemezeit év elején kezdtük megkapni. Egyegy hónapra 3-5 önellenőrzési anyagot is kaptunk. Ezek tartalmi ellenőrzése (ha lenne rá kapacitás) csak az APEH-nek történő beküldés után lehetséges addig ugyanis nem lehet kinyomtatni a lemezek tartalmát -, de nem igazán érdemes, mert javítani az adatokon mi nem tudunk. A februárban beküldött évre vonatkozó önellenőrzéseket március közepén kezdi visszaküldeni az APEH, mivel azok tartalmilag hibásak. Az anyagokat továbbítjuk a központi számfejtő helyre és reménykedünk, hogy a következő lemezen jó adatokat fogunk kapni.

10 10 A kincstári adatok alapján történő adóbevallás problémát okozott a központosított illetményszámfejtés körébe tartozó pályázók pályázati támogatásainak kiutalásánál is. A rossz kincstári adóbevallás miatt rendre adótartozás jelentkezik az APEH-nál, így a támogatás kiutalására nem kerülhet sor. A probléma átmeneti áthidalására február 16-án a Kincstár és az APEH között megállapodás jött létre, hogy a központosított illetmény számfejtési körbe tartozó központi és önkormányzati költségvetési szervek részére a pályázati támogatások folyósításához szükséges nemleges igazolást az APEH a évre, illetve első negyedévére vonatkozóan (a havi bevallási kötelezettségek vizsgálatának mellőzésével) kiadja. Ez a megállapodás sajnos nem érinti az OTMR rendszer működését, itt változatlanul kimutatásra kerülnek a nem létező tartozások is. Az APEH mint ki mit sem tud a leírt problémákról rendszeresen értesíti a felügyeleti szervet az általa az adott intézménynél éppen kimutatott tartozásokról, majd mi magyarázzuk a bizonyítványunkat (ami azonban nem a mi, hanem a központi illetményszámfejtő hely teljesítményét tükrözi). A problémák megoldására tett eddigi valamennyi intézkedésünk hatástalannak bizonyult, esetenként a gondokat, hibákat jelző leveleinkre még választ sem kaptunk. A problémák megoldása láthatóan meghaladja az intézmények, így az NKA Igazgatósága hatáskörét, magasabb szintű intézkedés szükséges, amely a teljes és végleges káosz elkerülése érdekében véleményünk szerint tovább nem halasztható. Budapest, április 14. Ékessy Éva s.k. gazdasági igazgató Perlik Pál s.k. igazgató Melléklet: A Nemzeti Kulturális Alap évi beszámolójának szöveges értékelése.

NÉPRAJZI MÚZEUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. A NÉPRAJI MÚZEUM 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

NÉPRAJZI MÚZEUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. A NÉPRAJI MÚZEUM 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA NÉPRAJZI MÚZEUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. A NÉPRAJI MÚZEUM 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve: Néprajzi Múzeum Intézmény PIR azonosító

Részletesebben

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat.

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat. A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazta.

Részletesebben

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ 1.) A felügyelőség 2004. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása Szakmai munkánkat az éves munkatervünk határozta meg, amely a

Részletesebben

A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó. Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya

A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó. Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya Magyar Államkincstár A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya Budapest, 2011. január 2 Társadalombiztosítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. H-1014. Hungary. A Magyar Országos Levéltár 2008. évi szöveges beszámolójelentése

Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. H-1014. Hungary. A Magyar Országos Levéltár 2008. évi szöveges beszámolójelentése Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. H-1014. Hungary A Magyar Országos Levéltár 2008. évi szöveges beszámolójelentése 1 Feladatkör, tevékenység 1.1. A intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység, szervezeti változás A Magyar Szabadalmi Hivatal gazdálkodási jogkörét tekintve fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

2010. évi zárszámadási beszámoló

2010. évi zárszámadási beszámoló Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: iskola@szrszki.hu

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28033-21/2009. Tárgy: 2008. évi szöveges beszámoló Előadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. december végi helyzetéről 2016. január * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az intézmény neve: Szekszárdi Törvényszék

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 2.2 Egyéb támogatás, támogatásértékű bevételek: 6 3 A

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti.

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 2007. évi tervezett kiadási-bevételi főösszege 151440,0 millió forint, a költségvetési támogatás összege 130490,2 millió forint, a bevételi előirányzat pedig 20949,8

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

Honvéd Önkéntes nyilvántartási szám :11/Pk. 60362/96/7 Egészségbiztosító Pénztár törzsszám :18080306. A 2006. évi beszámoló Kiegészítő melléklete

Honvéd Önkéntes nyilvántartási szám :11/Pk. 60362/96/7 Egészségbiztosító Pénztár törzsszám :18080306. A 2006. évi beszámoló Kiegészítő melléklete Honvéd Önkéntes nyilvántartási szám :11/Pk. 60362/96/7 Egészségbiztosító Pénztár törzsszám :18080306 A 2006. évi beszámoló Kiegészítő melléklete 1. Általános információk A Honvéd Önkéntes Egészségbiztosító

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokiása

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokiása Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokiása - 1 - I. Általános indoklás Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban:

Részletesebben

A 2009. évi mérlegbeszámoló szöveges kiegészítése

A 2009. évi mérlegbeszámoló szöveges kiegészítése Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapest Liszt Ferenc tér 8. 1061 Tárgyidőszakban felelős vezető: Rakonczay Éva ÁHT azonosító: 308955 1051 20 0200 854200 A 2009. évi mérlegbeszámoló szöveges kiegészítése

Részletesebben

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2012. 1 MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Törzskönyvi szám: 308065 Honlap címe: www.mmkm.hu I. Általános indoklás (a feladatkör,

Részletesebben

11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A X. Miniszterelnökség fejezet 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím (mint önálló költségvetési fejezet) felügyeletét a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu

I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu 2006.Ig. Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat

Részletesebben

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Aszódi Javítóintézete 2003.évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Aszódi Javítóintézete 2003.évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Aszódi Javítóintézete 2003.évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 2004.április 9. Urbán Imréné Gazd.vez. Szarka Attila igazgató A nevelőtestület

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

1. A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény végrehajtása

1. A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény végrehajtása 393 Jelentés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 2. sz. füzet A zárszámadási dokumentum törvényességi és számszaki ellenőrzése TARTALOMJEGYZÉK 1. A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 3026/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. március

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2007.május 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

Magyar Nemzeti Galéria

Magyar Nemzeti Galéria A Magyar Nemzeti Galéria szöveges beszámolója Intézmény neve: Magyar Nemzeti Galéria Törzskönyvi (PIR azonosító száma): 321237 Honlapjának címe: www.mng.hu Az intézmény szakmai tevékenysége, főbb jellemzőinek

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

CSEPEL HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2004. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLETE

CSEPEL HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2004. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLETE CSEPEL HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2004. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLETE BUDAPEST, 2005. ÁPRILIS aláírás - 2-1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A társaság neve: Csepel Holding Rt. (2001. július 10-e elõtt:

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Heréd Község Polgármesterétől Heréd, Rákóczi út 39. 377-009./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Heréd Község Önkormányzatának

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére)

T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére) Az Áht. bár már

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére Települési Önkormányzat Sümegprága Polgármesterétől 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17 Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen 2 A gazdasági és közlekedési miniszter feladatát és hatáskörét a Kormány 163/2006. (VII. 28.) számú rendelete határozza meg, mely jogszabályt a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2016. február 11.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. február 11. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEZŐGAZDASÁGI GÉPESÍTÉSI INTÉZET ZÁRSZÁMADÁSA. Szöveges indoklás. Gödöllő 2006. április 25.

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEZŐGAZDASÁGI GÉPESÍTÉSI INTÉZET ZÁRSZÁMADÁSA. Szöveges indoklás. Gödöllő 2006. április 25. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEZŐGAZDASÁGI GÉPESÍTÉSI INTÉZET ZÁRSZÁMADÁSA 2005 Szöveges indoklás Gödöllő 2006. április 25. 2 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1 Intézmény neve:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038-3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztő:

Részletesebben

MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA

MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év terv terv 2010.

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag)

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag) MELLÉKLETEK III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 1 A Legfőbb Ügyészség irányítása alá az 5 fellebbviteli főügyészség mellett 21 főügyészség

Részletesebben

2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2005-ös év az első olyan beszámolási időszak, mikor kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványunk keletkezett, melyből 4.043 e Ft bérmaradvány, 1.182

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2007. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. május 18-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2007. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. május 18-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. május 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Önkormányzati tulajdonú gazdasági

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

1.) A felügyelőség 2006. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

1.) A felügyelőség 2006. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása I. Általános indoklás 1.) A felügyelőség 2006. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása Szakmai munkánkat az éves munkatervünk határozta meg, amely a környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz.

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. 9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt

Részletesebben

Az NKA Igazgatósága 2008. évi szöveges beszámoló jelentése

Az NKA Igazgatósága 2008. évi szöveges beszámoló jelentése Az NKA Igazgatósága 2008. évi szöveges beszámoló jelentése 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az Intézmény neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 329309 Az NKA portáljának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLET 1. Általános kiegészítések A pénztár neve: ÉLETERÕ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Székhelye: 4012 Debrecen, Nagyerdei Krt 98. A pénztár mûködési formája: kiegészítõ egészségpénztár. Alapítás idõpontja:

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma:

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1992. január 80. a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről

~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1992. január 80. a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről ~IIami ~ámbrbö5?ék ;; JELENTÉS a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről 1992. január 80. A:z ellenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné tanácsos Éva Katalin tanácsos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben