A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEZŐGAZDASÁGI GÉPESÍTÉSI INTÉZET ZÁRSZÁMADÁSA. Szöveges indoklás. Gödöllő április 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEZŐGAZDASÁGI GÉPESÍTÉSI INTÉZET ZÁRSZÁMADÁSA. Szöveges indoklás. Gödöllő 2006. április 25."

Átírás

1 A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEZŐGAZDASÁGI GÉPESÍTÉSI INTÉZET ZÁRSZÁMADÁSA 2005 Szöveges indoklás Gödöllő április 25.

2 2 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1 Intézmény neve: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézete (MGI) Törzskönyvi azonosító szám: Honlap címe: Az intézmény szakmai tevékenységének értékelése Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) 2005-ben meg tudta őrizni szakmai tevékenységét, a drasztikusan csökkenő finanszírozás ellenére. A szakmai tevékenységünket a kiemelt céljaink szerint mutatjuk be. 1. A gépek használati érték vizsgálata A gépek használati érték vizsgálatának támogatása 2005-ben megszűnt, így ez a tevékenységünk csökkent. Külső megbízásokból négy gépet vizsgáltunk. (korábban 70-et). Keressük a megoldást, hogy ezt a fontos tevékenységünket a jövőben növelni tudjuk, mert csak így tudunk megfelelni a termelők információs elvárásainak. Az egyes erő- és munkagépek, és gépesítési technológiák hazai körülmények között elérhető használati értéke (pl. fajlagos mutatói, teljesítmények, munkaminőségi jellemzők) fontos gépesítés-fejlesztési információ. A tevékenységre különösen az új termelési irányok fejlődése miatt lenne kiemelten szükség (alternatív termelés, energetikai termelés stb.). 2. A piactudatos technológiafejlesztés érdekében sikerült tovább bővíteni a kutatási területünket: Két alapkutatási (OTKA) pályázatot nyertünk, a gépesítési technológiák ökonómiája, és a termények szárítása területén. Tovább folytattuk a kutatást a termények sérülését okozó mechanikai hatások, és a szálasanyagok tartósítása területén. A jelentéseinket az OTKA Iroda elfogadta. Sikeresen zártuk az alternatív növénytermesztés fejlesztésével foglalkozó NKFP programot. A témakörben 3 kiadványt jelentettünk meg, a termelőknek szóló technológia-fejlesztési leírásokkal. Egy új Jedlik Ányos pályázatot nyertünk, amely az állattartó telepek környezetterhelésének mérséklésével foglalkozik. A gazdaságorientált agrárkutatások (GAK) területén 7 programot műveltünk. Két új pályázatot nyertünk, a takarmánytermelés és a gabonatermelés területén, együttműködő gazdaságokkal és kutató- intézményekkel. A gépgyárakkal 3 GVOP pályázattal voltunk sikeresek (új érzékelős permetezőgép, szőlőmag-olaj prés, valamint kukorica betakarító-adapter fejlesztése). Három gépfejlesztési programot zártunk sikeresen. Folytattuk a korábbi FVM kutatási programot a gépek üzemfenntartása területén a Szent István Egyetemmel és a Mezőtúri Főiskolával együttműködve. Sikeresen befejeztük a bio-tüzelőanyagok kereskedelmével foglalkozó EU 5-ös kutatási programot.

3 3 A költségvetésből kapott elemi támogatás finanszírozásával végzett, az alaptevékenységünkbe tartozó, kutatásokat sikeresen zártuk. 3. Szaktanácsadási szakértői tevékenység Az MVH-val kötött szerződés szerint végeztük az intervenciós raktárak ellenőrzését. Az FVM-mel kötött szerződés szerint a technikai segítségnyújtás keretében elkészítettük a Magyarországon forgalmazott gépek katalógusát. A szaktanácsadás keretében sikeres előadásokat tartottunk és Szaktanácsadási füzetek sorozatot jelentettünk meg. Az MGI részt vett az NFT kidolgozásában: - a logisztikai OP, - az energetikai OP vonatkozásában, valamint a hozzájuk kapcsolódó Komplex Programok területén. 4. A tevékenységhez kapcsolódó egyéb eredmények: Az elmúlt esztendőben a 23 fős mérnök állomány 102 szakcikket készített. Az MGI Könyvek sorozatban egy új kötetet adtunk ki. Elnyertük az ágazati Innovációs Díjat. Két új PhD hallgatónk lett. Az Irányító Hatóság részére elkészítettük a Mezőgazdasági Gépek Katalógusát, mely tételt tartalmaz. Nagy műszereket szereztünk be a Bio-energetikai Laborba: - Egy elem-analizátort, - Egy füstgáz analizátort. Az MGI sikeresen teljesítette az ISO 9001/2000 felújító auditot és az akkreditált Növényvédőgép Laboratórium NAT által végzett fenntartó vizsgálatát. A NAT sikeresen akkreditálta a Bio-energetikai Labort. 1.3 Az új intézmény esetében a feladat jogszabályi megalapozása. Az intézeti feladataink jogi megalapozása nem változott. 1.4 Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemző mutatók segítségével a szakmai feladatok teljesítésének értékelése. 1. Az elmúlt esztendőben az intézet bevétele E Ft volt, amely jelentősen eltér a korábbi év E Ft bevételétől. A legjelentősebb kiadás csökkenés az építések, beruházások terén volt. Az elmúlt esztendőben gyakorlatilag építési beruházás nem volt. A műszaki terület mérés-igényessége miatt ez a hatás kedvezőtlen. Az új mezőgazdasági termelési ágak területén ez különösen kedvezőtlen, ugyanis sürgősen kellene a megújuló energetikai kutatási kapacitásunkat fejleszteni: A tüzelő berendezések vizsgálati tartományát 1 MW-ra emelni. A biogáz-fejlesztési labort kialakítani. A féktermet bio hajtóanyag vizsgálatára alkalmassá tenni.

4 4 2. A bevétel-csökkenés másik fontos eleme a gépek használati-érték vizsgálat támogatásának elmaradása (korábban ez 200 M Ft/év volt). A mezőgazdasági termelésben az AKI elemzése szerint a gépköltségek %-ban felelősek, az eredményre gyakorolt hatásuk pedig a többi inputéhoz (biológiai, kémiai inputok) hasonlók. A mezőgazdaság technikai inputjának használati-érték vizsgálatára nem jut forrás, míg a többi inputok (kémiai, biológiai) használati-érték vizsgálata megoldott. Mivel a gépesítés-fejlesztés, az üzemeltetés jelentősen befolyásolja a termelés sikerességét, a szükséges információk hiánya ezen a területen a magyar mezőgazdaság versenyképességét csökkenti. Az intézkedés káros hatása különösen a bio-energetika, a környezeti ipari fejlesztése, a mezőgazdasági logisztika területén fog jelentkezni. 3. Az OGY határozat által előírt, az Országos Környezeti Kármentesítő Programban intézetünk, az FVM ágazati feladatait ellátva 2004-ig sikeresen tevékenykedett. A 10 éves programban való részvételünket az eredeti megállapodás alapján a kormányzat 10 M Ft-al finanszírozná évente. Ez csak az indulás évében, 2003-ban, valósult meg. A tevékenységet a forrás hiánya miatt 2005-ben nem tudtuk végezni, holott az FVM az Alapító Okiratunkat is módosította a feladat megoldásának elősegítése érdekében. Az MGI, amelynek létszáma 37 fő, az ágazat egyik legkisebb kutatóintézete, és egyedül látja el a gépesítéssel, a technikai inputokkal kapcsolatos K+F feladatokat és vizsgálatokat. A források csökkenése miatt ez a kapacitás is nehezen működtethető, az ágazat által elvárt optimalizálás (pl. minden terület magas szintű művelése, korszerű szaktanácsadás, felnőttképzés) nem hajtható végre. 1.5 Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések és a gazdálkodásra, feladatellátására gyakorolt hatásuk. Az előző pontban elmondottak szerint a létszám csökkentése tovább nem folytatható, ezért a költségek csökkentése, a dologi kiadások lefaragása volt az egyetlen út a finanszírozás biztosításához. A (1039/1997. (IV.28.) Kormány határozattal módosított 1062/1996. (IV.4.) Korm.határozat alapján intézetünket Közhasznú Társaság létrehozására kötelezték. Az elmúlt esztendő forrás-csökkenése elsősorban ezt a szervezetet érintette: mintegy 15 főt el kellett bocsátani! A problémát az egykori közalkalmazotti körből való kivitel jelentette. Ugyanis a fenti kormányhatározat 1997-ig elismerte a közalkalmazotti időt, viszont a KHT-ba átkerült dolgozókat az állam nem elégítette ki. Az említett elbocsátások kiadásainak zömét a közalkalmazotti végkielégítések adták. Mivel ehhez egyetlen fillért sem kapott a KHT, likviditási gondba került. Talán a helyzet megoldására született az FVM /2005. ikt.sz. levél, amely mint tulajdonost a KHT végelszámolására utasított. A feladat viszont nem hajtható végre azonnal, egyrészt azért, mert támogatást mintegy 15 ember kielégítésére nem kaptunk, a KHT-nak pedig nincs forrása az említett törvényes megoldásra, másrészt pedig objektív okok miatt:

5 5 Az MGI telephelyét fenn kell tartani, amelyhez szükséges létszámot viszont a kutatóintézet nem tud biztosítani. A megszüntetendő KHT-ban - az említett nagyszámú elbocsátás után maradt olyan szakmai csoport (traktorok, szállító járművek és bio-hajtóanyagok), amelyet meg kell menteni. A felvetődő problémák megoldása érdekében a következőket tettük: 1. A tevékenységek önfinanszírozását próbáljuk kidolgozni, így tartjuk fenn a telepüzemeltetést. 2. Az intézetbe mivel nem kaptunk létszámot a nyugdíjazások figyelembe-vételével vesszük át a szakmai embereket. Más megoldást nem tudunk, mivel a KHT- már több éve az FVM-el kötött közhasznúsági szerződés alapján nem kap támogatást, a szakmai tevékenységet csak a K+F piacáról tudjuk finanszírozni. Az említett utasítás óta feladatvezérelt irányításra tértünk át, hogy meg tudjunk felelni az elvárásoknak. A két szervezetre vetítve, az országban egyedülállóan az elemi támogatás 20 % alatti, ezért igen nagy erőfeszítést igényel a fenti feladatok megoldása.

6 6 2. Előirányzat alakulása 2.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők Az intézet az elemi E Ft-os költségvetésben vállalt feladatokon túl, szakirányú pályázatokon nyert feladatok teljesítéséből E Ft bevételi forrással biztosította zavartalan működését. Az előirányzat változás felügyeleti szervi hatáskörben E Fttal növekedett, ugyanakkor a 2275/2005. (XII.9.) Korm. határozat alapján elvonásra került az államháztartási tartalék részét képező 1 % támogatási előirányzat, amely E Ft-os előirányzat változást jelentett. Az intézményi hatáskörben történő előirányzat növekedés E Ft,melyből E Ft előirányzat maradványból valósult meg. Az előirányzat változását az intézet működésére, szakmai anyagok, műszerek és egyéb berendezések, valamint E Ft összegben a társasházak felújítására fordítottunk A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarítások. A bevételi előirányzat támogatás aránya az elemi költségvetésben ( / ) 37,53%, amely az év végére a saját bevétel intenzívebb növekedése miatt, ( / ) 25,45%-ra módosult. A saját bevételek az elemi költségvetésben 62,47%, év végére pedig 74,55% realizálódtak. Az évközi E Ft felügyeleti hatáskörű előirányzat módosításból, E Ft-ot működési kiadásokra, 155 E Ft-ot pedig felhalmozási kiadásokra, irányoztunk elő. Kormányzati hatáskörű előirányzat változása a dologi előirányzat terhére 1% tartalék képzéséből való elvonás miatt negatív előjelű változást, azaz csökkenést jelentett, E Ft értékben. Az Intézményi hatáskörű előirányzat E Ft. Ebből előző évi előirányzat maradvány E Ft, mely az év első felében felhasználásra került. Emellett, E Ft működési, E Ft felhalmozási előirányzatként kerül felhasználásra. Főbb kiadási tételek Teljesítések előirányzat-csoportonkénti értékelése E Ft Megnevezés Eredeti ei. Módosítás Mód.ei. Teljesítés Teljesítés % Eredetihez Mód.hoz Kiad.összesen: ,43 83,28 -Személyi juttatások ,49 84,40 -Munkaad.terh. járulékok ,28 80,31 -Felújítás ,39 -Intézményi beruházás ,55 -Műk. c. támogatás ,05 -Egyéb ki nem emelt (dologi stb.) ,68 91,39

7 Személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása. Személyi juttatások előirányzat és teljesülés alakulása E Ft Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Fő % Telj. ei. ei. megoszt. Teljes munkaidőben foglalkoztatott ,25 -Rendszeres személyi juttatás ,00 -Munkavégzéshez kapcs. juttatás ,63 -Foglalkoztatottak sajátos juttatás ,74 -Személyhez kapcs. költség térítés ,63 Rész munkaidőben foglalkoztatott Külső személyi megbízások Személyi juttatás összesen ,00 Személyi juttatások évi teljesítése E Ft, az eredeti előirányzathoz E Ft viszonyítva a teljesítés (24,49 %) növekedett, amely növekedés a többlet feladatok ellátásához kapcsolódó E Ft nagyságrendű, ebből külső állománynak fizetett E Ft megbízási díj. A 37 fő teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása 2005 évben E Ft, előző évi E Ft-tal szemben 88,16%-kal teljesült. Ez a csökkenés, igen magas, figyelembe véve, hogy az év folyamán létszámcsökkentésre nem került sor. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében így igen jelentős összegű a bérmegtakarítás ( E Ft). Munkaadót terhelő járulékok E Ft Teljesítés % Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Ei.ei.-hoz Mód.ei.- hoz TB járulék ,57 80,01 Munkaadói járulék ,24 89,80 Egészségügyi hozzájárulás ,81 71,91 Táppénz hozzájárulás ,00 Munkaadói kiadás összesen ,28 80,31 Munkaadókat terhelő járulékok ( E Ft) a módosított előirányzathoz viszonyítva, ( E Ft), 80,31 %-ban teljesült, ez egyenesen arányos megtakarítás a bér csökkenésével.

8 A dologi kiadások előirányzat változásának a bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket E Ft Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % Ei.ei.-hoz Mód.ei.-hoz Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások ,45 108,74 Intézmény üzemeltetés ,96 51,77 Egyéb dologi kiadások, adók, különféle ,09 71,32 költségvetési befizetések Általános forgalmi adó ,59 92,19 Dologi kiadás és folyó kiadások összesen ,68 91, évben dologi kiadásainkra E Ft fordítottunk, amely előző évben E Ft volt. A kormányzati szintű E Ft dologi kiadási előirányzat elvonásra került. Működési kiadásainkat a - takarékossági intézkedésen túl - is a szigorítás jellemezte. Előző évhez képest a dologi kiadás teljesítése 65,74%-ra csökkent. Az áthúzódó témák mellett, az év utolsó napjaiban 2006 évi átutalt előlegekből a feladatok megvalósításaihoz szükséges fedezetet a pénzmaradványban biztosítani szükséges. Ezen támák elszámolása többnyire szeptember-november hóig esedékes A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest, a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása Intézetünk az elemi költségvetésben nem rendelkezett felújítási kerettel. Intézményi kezdeményezésre felügyeleti szervünk hozzájárulásával a gazdasági évben felújítási módosított előirányzatunk E Ft, amely felhasználása részben teljesült, E Ft összeben. A fennmaradó felújítási keretet pénzmaradványban a következő évre hoztuk át, melynek felhasználása 2006 június hóig valósul meg. A felújítás a szolgálati lakások homlokzat javítására, illetve nyílászárók cseréjére irányult. A másik része pedig az A épület lapostető felújítására és a kazánház felújítására fordítódott. Immateriális javak, tárgyi eszközök évközi módosításának megoszlása - EU pályázat E Ft - OTKA pályázatokból E Ft - OM pályázatból 155 E Ft - Intézményi bevételi forrásból E Ft - FVM pályázatból K+F E Ft Beruházások összesen: E Ft

9 9 Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Mennyiség db Immateriális javak Épületek Gépek, berendezések Számítástechn. + ügyvitel Jármű (szgk), műszerkocsi Összesen (ÁFA nélkül) Az intézeti kezdeményezéssel és felügyeleti hatáskörben (áfa nélkül) E Ft-tal módosítottuk beruházási előirányzatunkat, amelyből E Ft került felhasználásra, mely 72,72%-os teljesítés Az évközben megnövekedett beruházási keret lehetővé tette 6 db szoftver, valamint 42db a működéshez nélkülözhetetlen műszer, eszköz, berendezés beszerzését Bevételek alakulása A többletbevétel alakulása Az intézet bevételi előirányzat alakulása E Ft Megnevezés Eredeti Módosítás Módosított Teljesítés Működési bevétel Költségvetési támogatás Műk.célú pe.átvét.áh. belülről Felhalm. célú bevét. áh. belül Műk. célú pe.átv. áh. kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Átfutó bevételek Összesen: A bevétel tervezettől való elmaradásának okai Elemi, intézményi működési bevételek E Ft Megnevezés Eredeti Módosítás Módosított Teljesítés Alkalmazottak térítése Alaptev. körében végzett szolgáltatás ellenértéke Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bev ÁFA bevétel Összesen:

10 10 Az elemi költségvetésben tervezett igen magas működési bevételi előirányzat E Ft-tal szemben E Ft-ban (93,79%) teljesült. A megtervezett E Ft kiadási előirányzathoz biztosított támogatás aránya 37,53% E Ft. A különbözet E Ft-ot az intézet működésével kapcsolatos bevételekből szükséges biztosítani. Több éves tapasztalat szerint az előírt bevételi tervet az intézet nem tudja teljesíteni. A zavartalan működéshez segítséget a támogatási arány növelése jelentheti Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya. Az intézet a követelés állomány alakulását figyelemmel kíséri. A késve fizetőknek 59 esetben felszólítást küldtünk ki. Ezt követően pedig jogi útra tereltük az ügyet, amennyiben a felszólításra sem történt meg a tartozás kiegyelítése, az intézet jogi szakembere 13 esetben szólította fel az ügyfeleinket fizetési kötelezettségre, és 8 esetben bírósági intézkedést kezdeményezett. Az intézkedések eredmdényeként E Ft tartozás került behajtásra A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva. Követelések évi nyitó állomány E Ft évi változás E Ft évi záró állomány E Ft A vevők nyitó állományának alakulása 2005-ben: E Ft db behajtott állomány E Ft 12 db tárgyévi növekedés (dec. hóban kiszámlázott) 2006 évre áthúzódó követelés E Ft Záróállomány E Ft - vevők állományból (tájékoztató adat) 6 db peresítve E Ft 1 db felszámolás alatt 365 E Ft 1 db csődeljárás alatt 25 E Ft Adós nyitó állomány Lakásépítési szla. forg.változás Záróállomány - adós állományból (tájékoztató adat) E Ft 6 E Ft E Ft

11 11 1 db csődeljárás alatt 680 E Ft Peresítve Lakók bérleti díj tartozása E Ft A felszámolás alatt lévő társaságok közül a nagyobb tételek: Vörösmarty MgTsz Nagylak 365 E Ft 2.7. Előirányzat maradvány A évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei Az 2004 évi előirányzat-maradványt E Ft-ot, felügyeleti szervünk jóváhagyta. Az előző évi maradvány kiemelt előirányzati bontásban: - Személyi juttatások E Ft - Munkaadókat terhelő járulékok E Ft - Dologi kiadások E Ft - Beruházás E Ft Összesen E Ft A évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (a 2166/2005 (VIII.2.) Korm. határozat alapján előírt évi maradvány képzési kötelezettség, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek bevételi többletek stb.). Az 2005 évi előirányzat maradvány forrása Módosított bevétel túlteljesítés Módosított kiadási megtakarítás Előirányzat maradvány E Ft E Ft E Ft Kiemelt előirányzati bontásban

12 12 - Személyi juttatás E Ft - Munkaadókat terhelő járulék E Ft - Dologi kiadások E Ft - Beruházás E Ft - Felújítás E Ft - Átadott pénzeszköz E Ft Összesen E Ft 3. Egyéb A fenti összeg kötelezettséggel terhelt. Az év során indított témák évre áthúzódó, illetve az induló témák befejezéséhez szükséges, amelyeknek személyi, munkaadói járulék, dologi, és beruházási kiadás, valamint felújítási és átadott pénzeszköz vonzata van. A évi maradvány összege KPI által átutalt Gazdaságorientált Agrárágazati Kutatások keretében 2005 évben megvalósítandó feladatokra előlegként decemberben utalt E Ft, NKFP témára utalt összeg E Ft, Asbóth pályázatra E Ft, felügyeleti szervtől kapott témákban E Ft, valamint az áthúzódó témákhoz saját forrás biztosításából, illetve a beszerzések kifizetésére vállalt kötelezettségből adódik A gazdálkodás és vagyongazdálkodás összefüggései, az intézményi vagyon hasznosítása Gazdálkodás és vagyonváltozás E Ft Megnevezés Értékcsökk. miatti nettó Változás év között érték összeg % változás Mérleg fő összege ,49 Ebből - Befektetett eszközök ,00 - Immateriális javak ,44 - Tárgyi eszközök ,52 Ebből: - Ingatlanok ,02 - Gépek berend ,23 - Járművek ,12 Az elemi költségvetésben intézményünk felhalmozási előirányzattal nem rendelkezett. Az év folyamán intézményi kezdeményezésre - felügyeleti szervünk engedélyével -

13 13 vagyonunk gyarapítására E Ft-tal módosítottuk előirányzatunkat, amelyből E Ft felhasználásra került. A befektetett eszközök csoportjain belül részletesebb bemutatást érdemelnek a következők: Immateriális javak eszköz csoportban 6 db szoftver E Ft értékben került beszerzésre, melyen belül az NJ Labview csomag E Ft összeggel és a Comfort Master CAC program E Ft összeggel jelentős tételt képvisel. A programok a már meglévő, illetve 2005 évben beszerzett mérő rendszerek kiszolgálását teszik lehetővé. A költségvetési év folyamán 39 db gép, berendezés, 3 db számítástechnikai eszköz (számítógép, GPS adatgyüjtő) beszerzése történt meg. Ezen eszközök között 1 db jelentős összegű E Ft-tal. Az egyéb gépek, berendezések között 1 nagy összegű (4.650 E Ft) dinamikus anyagvizsgáló, egy igen nagy értéket képviselő ( E Ft) füstgázelemző berendezés került többek között beszerzésre. A már meglévő, nagy értékű Istron műszerünkhöz E Ft összegben befogó pofák tartozékként kerültek megvásárlásra. A mechanikai vizsgálatokhoz szükséges kiegészítő eszköz, amelyekkel lehetővé válik különböző (fém, fa, növényi szárak) anyagok befogása és különböző típusú vizsgálata (húzás, hajlítás, vágás, egytámaszú és kéttámaszú alátámasztás. Jelentős értékű még a nagy pontosságú RTK GPS mérésekhez használható vevőpár, mely lehetővé teszi a cm-es pontosságú meghatározást és kitűnően használható precíziós mezőgazdasági technológiák vizsgálatához (7.087 E Ft) Szintén számottevő az NI Labview szoftver csomaggal szállított mérőkamera, amely nagy felbontású mérőeszközként biztosítja a mezőgazdasági termények alapkutatásához a képfeldolgozáson alapuló technológiák fejlesztését. (998 E Ft) Áttkintve a teljes vagyonállományt, jelentős a csökkenés, amely 37,88%-os csak a járművek esetén tapasztalható Befejezetlen beruházás, felújítás a évi zárómérlegben nem volt A kincstári vagyon elidegenítése, a befolyt bevétel és felhasználása Kincstári vagyon elidegenítésére a gazdasági évben (lakások eladása) nem került sor. 3.3.Gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával). Az Intézet gazdasági társaságban nem vesz részt A közhasznú társaságok a (köz) alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztestületnek adott nem normatív támogatások közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26..-a c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben. Az intézet által alapított 100 %-os tulajdonú a fenti törvény szerint 3. besorolású tudományos tevékenység, kutatási feladatokra alapított Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Intézet Gépminősítő Közhasznú

14 14 Társasága (FVM MI GM Kht). A 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés, oktatás, képzésfejlesztés, ismeretterjesztés, 8. természetvédelem, állatvédelem, 9. környezetvédelem, feladatok ellátására szolgáló Gödöllői Agrár Központban a (GAK Kht) részesedésünk aránya 1,17%. Nem normatív támogatásban a GAK Kht nem részesült. Működési célú pénzeszköz átadás címen az év folyamán FVM MI GM Kht a Közhasznú Társaság Szakmai szaktanácsadási központban folytatott szaktanácsadási tevékenység támogatása c. programból kapott támogatást.a feladatokkal kapcsolatos munkák elvégzéséhez, a felügyeleti szerv által meghatározottak szerint, E Ft került átadásra. Alapítványok támogatására 100 E Ft összegben került sor: 1./ Műszaki Felsőoktatásért és Kutatásért Alapítvány 100 E Ft A Gépészmérnöki Karon az Intézet részére munkában résztvevő, tudományos diákkörben és a tanulmányok során kiemelkedő eredményeket elért gépészmérnökök támogatása valósult meg ebből az összegből. Társadalmi szerveknek nem nyújtottunk támogatást Lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása a kölcsönben részesítettek száma Lakásépítési támogatásra folyó évben nem került sor. 3.6.Humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát. Az intézet humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulásban nem részesült. 3.7.Letéti számlák nyitó és záróállománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése Intézetünk letéti számlával nem rendelkezik A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai. Kincstári illetve előirányzat gazdálkodásunkat előző évekhez hasonlóan, az elemi költségvetésben, valamint az év folyamán módosított előirányzat figyelemmel kísérésével folytattuk. A kincstár a beküldött módosításokat, kifizetéseket gördülékenyen, rugalmasan végzi. Ez a tapasztalat az információ szolgáltatásra valamint a feladatfinanszírozásra is érvényes.

15 15 Gondot, a bankszámlánkra az év utolsó napjaiban beérkező átutalások jelentik. A sokszor nagy összegű a következő évre áthúzódó feladatokra érkező bevételeket nem tudjuk előirányzatosítani, kiemelt (Bér, TB, dologi stb.) előirányzati bontásban. Megoldást jelentene az, hogy mint a teljesítések KTK rendelkezését a következő év ig lehessen módosítani, ezt a lehetőséget az előirányzat módosításra is alkalmazni kellene. Ezt a problémát az előző beszámolókban is jeleztük, de sajnos előrelépés ebben nem történt. Problémaként jelentkezik még az is, hogy intézetünk áttért az elektronikus banki utalásra a gyorsabb, korszerűbb ügyintézés reményében, mely nagyrészt megvalósult. Ami nehézséget jelent, hogy belépve az átutalási programba az elvárás az, hogy meg lehessen tekinteni az aktuális bankszámla egyenleget, de ezt a lehetőséget a program nem nyújtja. Célszerű lenne ez irányban a program fejlesztése KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása Intézetünk a KESZ-en kívül pénzforgalmat az alábbiak szerint bonyolítottunk. A házi pénztári pénzforgalomban az 50 E Ft alatti beszerzések és egyéb kézpénzben történő kifizetését biztosította. Megnevezés Nyitó Kiadás Bevétel Záró Pénztár Lakásép Idegen betét Összesen: A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytatott az év folyamán, alaptevékenységével összefüggő megbízásokat, szolgáltatásokat végzett Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (kft., rt.) bemutatása az alábbiak Gazdálkodó szervezet megnevezése Állami tulajdoni részesedés Költségvetési támogatás összege (mft) Költségvetés i támogatás célja aránya összege FVM MI GM 100% KHT GAK Kht 1,17% Részesedés után bevételünk nem keletkezett.

16 16 Intézetünknél megkötött TÁMOGATÁSI szerződésekben szereplő feladatok teljesítése az alábbi témákban csak részben valósult meg, elszámolásuk áthúzódik a gazdasági évre. E Ft Megnevezés: Összeg GAK 01331/2004 Máktermelés gépvizsg. technológia GAK 1307/2004 Olajosmagvak préselésére szolgáló GAK 13341/2004 Szemestermény szállítási, tárolási GAK1254/2004 Termelési hatékonyságot növelő NKFP 051/2005 Vizek nitrátszennyezés elleni védelmét GAK 00961/2005 Jóhatékonyságú biológiai tartósít GAK 01324/2004 Vásárhelyi terv által érintett időr FVM 63008/2005 Agrárlogisztikai komplex program BIOENKRF Bioenergetikai innovációs klaszter Folyamatban lévő feladatokhoz saját erő biztosítása Összesen: Az intézetnek évben köztartozása nem keletkezett, a befizetési kötelezettségeknek határidőn belül eleget tett. A bevételek meghatározott köre után 50%-os befizetési kötelezettség az év folyamán nem keletkezett. Fokozott figyelmet fordítunk az előirányzat megtervezésére, a tevékenységünk jellegéből adódóan könnyen behatárolható ezen bevételi források köre. Az intézmény befizetési kötelezettségeinek és felújítási alapképzésének eleget tett. A befizetési kötelezettség alapja E Ft, melyből a 2004 december hónapra járó 307 E Ft átutalásra került, a fennmaradó összeg esetében pedig E Ft összegben felújítási alap képzése valósult meg, figyelembe véve évi CXXXV. tv. 9. rendelkezését. Az intézet működését, feladatát a számára előírt törvények, jogszabályok, rendeletek figyelembe vételével látta el a gazdasági év folyamán. Az elemi költségvetésben meghatározott, illetve pályázatokon elnyert feladatoknál a lezárt témákról az intézet a felügyeletét ellátó főosztálynak a beszámolóját átadta, a feladatok pénzügyi elszámolása megtörtént. Kérem a évi zárszámadás szíves elfogadását. Gödöllő, április 25. Tisztelettel: Dr. Fenyvesi László Lázár Jánosné főigazgató gazd. főigazgató h.

17 17 Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka: Az intézmény évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével: - Jóváhagyom, - Nem hagyom jóvá, azért célellenőrzés lefolytatását kezdeményezem hó...nap főosztályvezető

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28033-21/2009. Tárgy: 2008. évi szöveges beszámoló Előadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen 2 A gazdasági és közlekedési miniszter feladatát és hatáskörét a Kormány 163/2006. (VII. 28.) számú rendelete határozza meg, mely jogszabályt a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag)

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag) MELLÉKLETEK III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 8817-13/2007-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása Budapest, 2007. május Jóváhagyom: Dr. Horváth Ágnes Egészségügyi Miniszter PH. 2 T A R T A L O M

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben

2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Feladatkör, tevékenység MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET S z o l n o k, Verseghy u. 6-8. 56/524-633, Fax: 56/421-105 E-mail:szamvitel. szmav@invitel.hu költségvetési beszámoló szöveges indoklása Név: MÁV Kórház

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

A FEJEZET BEMUTATÁSA... 4 ÖSSZEFOGALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL...

A FEJEZET BEMUTATÁSA... 4 ÖSSZEFOGALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL... Tartalomjegyzék A FEJEZET BEMUTATÁSA... 4 ÖSSZEFOGALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL... 5 Nemzeti Fejlesztési Terv... 5 Új Magyarország Fejlesztési Terv... 7 ISPA/Kohéziós

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE az MKB Egészségpénztár a 2006. évi gazdálkodásáról Budapest, 2007. március 7. 1 I. Általános bemutatás

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése

Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az Intézmény neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 329309 Az NKA portáljának

Részletesebben

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ s z é k h e l y : 8 4 7 4 C s a b r e n d e k - D a r v a s t ó 0 4 3 8 / 3 h r s z. l e v é l c í m : 8 3 3 1 S ü m e

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság NYÍRVIDÉK TISZK KHT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-14-000169 Statisztikai számjel:

Részletesebben

2010. évi zárszámadási beszámoló

2010. évi zárszámadási beszámoló Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: iskola@szrszki.hu

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben)

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben) Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu Beszámoló a Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. üzleti jelentése a 2009. évi működésről

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. üzleti jelentése a 2009. évi működésről KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. üzleti jelentése a 2009. évi működésről A Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a 10/2010. (IV.08.)

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

A 2009. évi mérlegbeszámoló szöveges kiegészítése

A 2009. évi mérlegbeszámoló szöveges kiegészítése Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapest Liszt Ferenc tér 8. 1061 Tárgyidőszakban felelős vezető: Rakonczay Éva ÁHT azonosító: 308955 1051 20 0200 854200 A 2009. évi mérlegbeszámoló szöveges kiegészítése

Részletesebben

I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu

I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu 2006.Ig. Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 2. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/354-3/2005. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

VII-B-004/761-4 /2013

VII-B-004/761-4 /2013 VII-B-004/761-4 /2013 Beszámoló A Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... - 3-2. A kormányhivatalt érintő feladat- és

Részletesebben

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2012. 1 MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Törzskönyvi szám: 308065 Honlap címe: www.mmkm.hu I. Általános indoklás (a feladatkör,

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzat és Intézményei. 2014. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzat és Intézményei. 2014. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181 Nádudvar, Fő út 119. Ügyiratszám: 6-67/2015. BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2015. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2014. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2015. április 24. Karlócai

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL FVM DASzK Szakképző Iskola Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Sopron, Bánfalvi u 48-50 SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL Az államháztartásról szóló 1992

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2014. május 28. Sujbert-Kádár Klára ügyvezető

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 1 A Legfőbb Ügyészség irányítása alá az 5 fellebbviteli főügyészség mellett 21 főügyészség

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

Ismerje meg a kisvállalati adóban rejlő lehetőségeket!

Ismerje meg a kisvállalati adóban rejlő lehetőségeket! Ismerje meg a kisvállalati adóban rejlő lehetőségeket! A kisvállalati adó (kiva) módot ad arra, hogy a vállalkozások meghatározott köre a hagyományos adózási formákhoz képest kedvezőbb szabályok szerint

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

VIII. Gazdálkodásunk eredményei a 2013. évben

VIII. Gazdálkodásunk eredményei a 2013. évben VIII. Gazdálkodásunk eredményei a 2013. évben Pethőné Tarnai Erzsébet Az egészségügy finanszírozása 2013-ban sem hozott jelentősebb mértékű, pozitív irányú változást. Intézetünk gazdasági helyzete több

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Összeállította: Pénzügyi Osztály Tartalomjegyzék I. Gazdasági kilátások és az önkormányzatok várható helyzete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 2. Napirend Beszámoló a 2012. évi gazdálkodásról 2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Feladatkör, tevékenység MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET SZOLNOK Szolnok, Verseghy út 6-8. 56/524-607, Fax: 56/421-105 E-mail: gazdig@mavkorhaz-szolnok.hu 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

Hírös Manus Alapítvány Székhelye: 6000Kecskemét, Nyíri út 38.

Hírös Manus Alapítvány Székhelye: 6000Kecskemét, Nyíri út 38. Hírös Manus Alapítvány Székhelye: 6000Kecskemét, Nyíri út 38. 2005. évi közhasznú beszámolója Kecskemét, 2006. május 30. Záradék: A közhasznúsági jelentést a kuratórium a /z/ 4./2006. számú határozatával

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 212. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 212. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE 2013. Cg.: 05-02-000282 2 Bevezetés Már hagyomány nálunk, hogy egyes idén is esedékes tisztújítás előtti beszámoló nemcsak az elmúlt esztendőt, hanem

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 2 Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009- ben is a jóváhagyott az Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése T é t V á r o s Polgármesteri Hivatala Tét, Fő u. 88. 9100-H Levelezési cím: Tét, Pf.: 24 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 e-mail cím: titkarsag@tet.hu Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ 1.) A felügyelőség 2004. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása Szakmai munkánkat az éves munkatervünk határozta meg, amely a

Részletesebben

A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó. Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya

A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó. Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya Magyar Államkincstár A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya Budapest, 2011. január 2 Társadalombiztosítási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat.

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat. A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazta.

Részletesebben