Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések"

Átírás

1 BUDAPEST, JANUÁR FEBRUÁR 1 2. SZÁM TARTALOM Oldal Törvény évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl (Kivonatos közlés) A Kormány tagjainak rendeletei A honvédelmi miniszter, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter 29/2006. (XII. 26.) HM IRM együttes rendelete a katonák szabadságvesztésének, elõzetes letartóztatásának és pártfogó felügyeletének végrehajtásáról szóló 1/1979. (VIII. 25.) HM IM együttes rendelet módosításáról... 3 Az igazságügyi és rendészeti miniszter 32/2006. (XII. 26.) IRM rendelete a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet módosításáról... 4 Az igazságügyi és rendészeti miniszter 33/2006. (XII. 26.) IRM rendelete a büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésérõl szóló 21/1994. (XII. 31.) IM rendelet módosításáról... 5 Az igazságügyi és rendészeti miniszter 34/2006. (XII. 26.) IRM rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megszüntetésérõl és az Igazságügyi Minisztérium fejezethez tartozó költségvetési szerv középirányító szervként történõ elismerésérõl, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjérõl és a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak módosításáról szóló 32/2002. (XII. 21.) IM rendelet módosításáról... 5 Az igazságügyi és rendészeti miniszter 35/2006. (XII. 26.) IRM rendelete az elzárás, illetõleg a pénzbírságot helyettesítõ elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000. (III. 29.) IM BM együttes rendelet módosításáról... 6 A Köztársasági Elnök határozatai A Köztársasági Elnök 276/2006. (XII. 18.) KE határozata büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésrõl... 8 A Köztársasági Elnök 277/2006. (XII. 18.) KE határozata büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésrõl... 8 Intézkedések 1-1/123/2006. (IK Bv. Mell évi 1.) OP a Budapesti Fegyház és Börtön területén elhelyezkedõ, az intézet által kezelt központi raktár mûködésérõl /128/2006. (IK Bv. Mell évi 1.) OP az oktatási intézmények tanulói, hallgatói, csoportos bûnmegelõzési célú intézetlátogatásának elõkészítésérõl és lebonyolításáról szóló 1-1/65/2000. (IK Bv. Mell évi 1.) OP intézkedés módosításáról /2/2007. (IK Bv. Mell. 1.) OP a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állománya foglalkozás-egészségügyi speciális ellátásáról /4/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP az egészségügyi reformmal kapcsolatos jogszabály-változásokból adódó feladatokról a büntetés-végrehajtás személyi állománya, az egyéb igényjogosultak és a fogvatartottak egészségügyi ellátása során /5/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP a évi elemi költségvetés elkészítésérõl /6/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP a büntetés-végrehajtás állományának használatában lévõ telefonokkal kapcsolatos feladatok ellátásának rendjérõl A tartalomjegyzék a 2. oldalon folytatódik.

2 2 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET 1 2. szám 1-1/7/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP a bv. szervek biztosítási szerzõdéssel és a kárrendezési eljárással kapcsolatos feladatairól, továbbá a kárrendezési útmutató kiadásáról /8/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP az 1-1/5/2001. (IK Bv. Mell. 12.) OP intézkedés módosításáról /9/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP a büntetés-végrehajtás állományában szolgálatot teljesítõ vezetõk egészségügyi ellátásával kapcsolatos eljárási rendrõl szóló 1-1/12/2006. (IK Bv. Mell. 3.) OP intézkedés módosításáról /10/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága egységes készlet- és tárgyi eszköz nyilvántartásának szabályozásáról /12/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága leltározási és leltárkészítési szabályairól /14/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közbeszerzési Szabályzata kiadásáról /17/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP OP intézkedés visszavonásáról A büntetés-végrehajtási szervezet hírei Értekezletek Az Alkotmánybíróság határozatai Az Alkotmánybíróság 68/2006. (XII. 6.) AB határozata Az Alkotmánybíróság 74/2006. (XII. 15.) AB határozata Tájékoztató Bírósági határozatok... 19

3 1 2. szám BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET 3 TÖRVÉNY évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl* (Kivonatos közlés) Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. -a alapján a következõ törvényt alkotja: 55. (1) A Tbj ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felsõ határ egy naptári napra jutó összege évben forint. (2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 62. -a szerinti nyugdíjemelés számításánál évben 1,7%-os országos nettó átlagkereset-növekedést, 6,2%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni. 56. A köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 43. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap évben forint. * A törvényt az Országgyûlés a december 21-i ülésnapján fogadta el. 57. (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja évben forint. 93. (1) A közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár január 1-jétõl december 31-éig: a) árubeszerzés esetében: 30 millió forint; b) építési beruházás esetében: 90 millió forint; c) építési koncesszió esetében: 100 millió forint; d) szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forint; e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint. (2) A Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár január 1-jétõl december 31-éig: a) árubeszerzés esetében: 50 millió forint; b) építési beruházás esetében: 100 millió forint; c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint. (3) A Kbt. negyedik Része alkalmazásában az egyszerû közbeszerzési eljárás értékhatára január 1-jétõl december 31-éig: a) árubeszerzés esetében: 8 millió forint; b) építési beruházás esetében: 15 millió forint; c) szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint. A KORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI A honvédelmi miniszter, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter 29/2006. (XII. 26.) HM IRM együttes rendelete a katonák szabadságvesztésének, elõzetes letartóztatásának és pártfogó felügyeletének végrehajtásáról szóló 1/1979. (VIII. 25.) HM IM együttes rendelet módosításáról A büntetések és az k végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejû rendelet ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a a legfõbb ügyésszel és a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel egyetértésben a következõket rendeljük el: 1. A katonák szabadságvesztésének, elõzetes letartóztatásának és pártfogó felügyeletének végrehajtásáról szóló 1/1979. (VIII. 25.) HM IM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 1. A katonai fogdában végrehajtandó szabadságvesztést a büntetés-végrehajtási intézet a bíróság rendelkezése alapján hajtja végre. Katonai fogdában kell végrehajtani annak a katonának a szabadságvesztését is, akinek a pénzbüntetését a bíróság szabadságvesztésre változtatta át. 2. Az R. 7. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 7. Ha a szabadságvesztést töltõ katonával szemben a bíróság a büntetés hátralévõ részét a fogháznál eggyel szigorúbb végrehajtási fokozatban rendeli végrehajtani [Btk. 46. (1) bek. második fordulata], a katonát le kell szerelni. 3. Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép: 47. A katona elõzetes letartóztatását a külön jogszabályban meghatározott esetet kivéve katonai fogdában kell végrehajtani.

4 4 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET 1 2. szám 4. Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép: 48. Az elõzetesen letartóztatottat a bíróság értesítése és az értesítésre vezetett bírói rendelkezés alapján lehet a katonai fogdába befogadni. 5. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a) az R. 2. -ában, 3. -ának (4) bekezdésében, 4. -ának (1) és (4) bekezdésében, 4/A. -ában, 44. -ának (2) bekezdésében, valamint 47. -ának (1) bekezdésében a katonai bv. intézetben szövegrész helyébe a katonai fogdában, b) az R. 5. -ának (1) bekezdésében, 6. -a (2) bekezdésének a) pontjában, valamint 40. -ának (1) bekezdésében a katonai bv. intézetbe szövegrész helyébe a katonai fogdába, c) az R. 5. -a (5) bekezdésének elsõ mondatában, 9. -ának (1) és (2) bekezdésében, 11. -a (3) bekezdésének a) pontjában, 14. -ának (1) és (3) bekezdésében, 15. -ának (1) bekezdésében, III. fejezetének címében, 20. -ának (2) bekezdésében, 23. -a (1) bekezdésének bevezetõ szövegében és c) pontjában, 24. -ának (1) bekezdésében, 26. -ának (1) bekezdésében, 27. -ának (1) bekezdésében, 28. -ának (1) és (2) bekezdésében, 30. -ának (1) bekezdésében, 31. -ának (1) és (3) bekezdésében, 33. -a (1) bekezdésének elsõ francia bekezdésében, 34. -ának (1) bekezdésében, 37. -ában, 39. -ában, 41. -ának (1) és (2) bekezdésében, 42. -ának (1) (3) bekezdésében, 45. -a (2) bekezdésének második mondatában, 46. -ának (1) és (2) bekezdésében, 54. -ának (2) bekezdésében, 55. -a (1) bekezdésének második és harmadik mondatában, 58. -ának (2) bekezdésében és 61. -ának (1) bekezdésében a katonai bv. intézet szövegrész helyébe a katonai fogda, d) az R. 5. -a (5) bekezdésének második mondatában a katonai bv. intézetet szövegrész helyébe a katonai fogda helye szerinti bv. intézetet, e) az R ának (2) bekezdésében a katonai bv. intézetet szövegrész helyébe a katonai fogdát, f) az R ának (3) bekezdésében a katonai bv. intézettel szövegrész helyébe a a katonai fogdával, g) az R ának (2) bekezdésében, 43. -ának (1) bekezdésében, 45. -a (2) bekezdésének elsõ mondatában és 56. -ában a katonai bv. intézeten szövegrész helyébe a katonai fogdán, h) az R ának (2) bekezdésében a katonai bv. intézetbõl szövegrész helyébe a katonai fogdából, i) az R ának (3) bekezdésében a nem katonai büntetés-végrehajtási kórházba szövegrész helyébe a büntetés-végrehajtási kórházba, j) az R át megelõzõ alcímben a katonai büntetés-végrehajtási intézetben szövegrész helyébe a katonai fogdában szövegrész lép. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R a (1) bekezdésének szövegébõl az és az alegységparancsnok szövegrész, valamint az R ának (1) bekezdése. Az igazságügyi és rendészeti miniszter 32/2006. (XII. 26.) IRM rendelete a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. törvény 88. -ában kapott felhatalmazás alapján a büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló évi CVII. törvény 3. -a (2) bekezdésének b) és e) pontjaira figyelemmel a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. A büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) alapító okirata helyébe az e rendelet szerinti melléklet lép. 2. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Melléklet a 32/2006. (XII. 26.) IRM rendelethez Alapító Okirat módosítása A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének (Tököl) a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelettel kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 89. -ának (1) bekezdése és 90. -ának (2) bekezdése alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõk szerint módosítja.

5 1 2. szám BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET 5 Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következõ szöveg lép: 5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése: a) Külön kijelölés által meghatározott körben a fiatalkorú fogvatartottak elõzetes letartóztatásával, a fiatalkorú elítéltek szabadságvesztésével, felnõtt korú férfi elítéltek börtön fokozatú szabadságvesztésével, az elzárással, továbbá a HIV-fertõzött nõi, férfi fogvatartottak elõzetes letartóztatásával, és a HIV-fertõzött nõi, férfi elítéltek fogház, börtön és fegyház fokozatú szabadságvesztésével összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása. b) Elkülönített részén katonai fogdaként mûködik. Ennek keretében a Büntetõ Törvénykönyv a (1) bekezdésében meghatározott katonák, valamint a magyar büntetõ joghatóság alá tartozó szövetséges fegyveres erõ tagjának elõzetes letartóztatásával, elzárásával, szabadságvesztésével kapcsolatos büntetés-végrehajtási feladatok ellátása. 1. (1) Az elõzetesen letartóztatottakat ha a végrehajtást jogszabály rendelkezése alapján büntetés-végrehajtási intézetben rendelik el az eljáró ügyészség, illetve bíróság székhelye szerint illetékes megyei (fõvárosi) büntetés-végrehajtási intézetben kell elhelyezni. A büntetésvégrehajtás országos parancsnoka erre a célra kivételesen más büntetés-végrehajtási intézetet is kijelölhet. (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az elõzetesen letartóztatottat a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében (Tököl) kell elhelyezni, ha a bíróság az elõzetes letartóztatást katonai fogdában rendeli végrehajtani. 2. Az R. a következõ 6/A. -sal egészül ki: 6/A. (1) A katonai fogdában végrehajtandó szabadságvesztést a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében (Tököl), erre elkülönített részen kell végrehajtani. (2) A férfiakat és a nõket egymástól el kell különíteni. 3. Az R. 8. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 8. A fiatalkorú elítélteket fiatalkorúak büntetésvégrehajtási intézetében kell elhelyezni. 4. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejûleg az R. mellékletének 24. pontja hatályát veszti. Az igazságügyi és rendészeti miniszter 33/2006. (XII. 26.) IRM rendelete a büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésérõl szóló 21/1994. (XII. 30.) IM rendelet módosításáról A büntetések és az k végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejû rendelet ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a legfõbb ügyésszel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. A büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésérõl szóló 21/1994. (XII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép: Az elõzetesen letartóztatottak elhelyezése Az igazságügyi és rendészeti miniszter 34/2006. (XII. 26.) IRM rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megszüntetésérõl és az Igazságügyi Minisztérium fejezethez tartozó költségvetési szerv középirányító szervként történõ elismerésérõl, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjérõl és a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak módosításáról szóló 32/2002. (XII. 21.) IM rendelet módosításáról A büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló évi CVII. törvény 3. -a (2) bekezdésének b) pontjában, illetve 35. (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. -a (5) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében a pénzügyminiszterrel, továbbá az 5. c) pontja tekintetében a Legfõbb Ügyésszel egyetértésben a következõket rendelem el:

6 6 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET 1 2. szám 1. A Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet az Áht a (1) bekezdésének c) pontja alapján december 31-i hatállyal megszüntetem. 2. A megszûnõ Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet a) székhelye: 2501 Esztergom, Széchenyi tér 22. b) felügyeleti szerve: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 4. c) megszüntetõ szerve: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér A Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet jogutódja a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet. 4. A Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megszûnését követõen alapfeladatai közül a) az elõzetes letartóztatással, valamint a biztonsági és egyéb okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével kapcsolatos feladatokat a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet végzi, b) az elzárással összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatokat férfiak esetében a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, nõk esetében a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet látja el. 5. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti a) a Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetnek a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében kiadott alapító okirata, b) az Igazságügyi Minisztérium fejezethez tartozó költségvetési szerv középirányító szervként történõ elismerésérõl, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjérõl és a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak módosításáról szóló 32/2002. (XII. 21.) IM rendelet a, 6. (2) bekezdése, 1. és 26. számú mellékletei, c) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére történõ egyes belsõ ellenõrzési jogosítványok átruházásáról szóló 25/2004. (VII. 7.) IM rendelet 10. -a, d) az Igazságügyi Minisztérium fejezethez tartozó költségvetési szerv középirányító szervként történõ elismerésérõl, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjérõl és a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak módosításáról szóló 32/2002. (XII. 21.) IM rendelet módosításáról szóló 2/2005. (III. 1.) IM rendelet, e) a Büntetés-végrehajtás Központi Ellátó Intézménye megszüntetésérõl szóló 24/2005. (XI. 24.) IM rendelet 6. második mondata, továbbá f) a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Pécs) alapításáról szóló 22/2006. (IX. 25.) IRM rendelet 4. -a. Az igazságügyi és rendészeti miniszter 35/2006. (XII. 26.) IRM rendelete az elzárás, illetõleg a pénzbírságot helyettesítõ elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000. (III. 29.) IM BM együttes rendelet módosításáról A szabálysértésekrõl szóló évi LXIX. törvény ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. (5) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében a legfõbb ügyésszel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. Az elzárás, illetõleg a pénzbírságot helyettesítõ elzárás végrehajtásának szabályairól szóló 7/2000. (III. 29.) IM BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 11. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az elzárást foganatosító szerv az elzárás foganatba vételérõl, az elzárás kitöltésérõl, illetõleg az elkövetõnek a pénzbírság megfizetése folytán történt szabadon bocsátásáról haladéktalanul értesíti a szabálysértési hatóságot, a bíróságot, valamint az elkövetõ lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes pártfogó felügyelõi szolgálatot, ha az elkövetõt más ügyben közérdekû munkára ítélték vagy pártfogó felügyelet alatt áll. 2. Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 3. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba.

7 1 2. szám BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET 7 Melléklet a 35/2006. (XII. 26.) IRM rendelethez Az elzárás végrehajtására kijelölt büntetés-végrehajtási intézetek A szabálysértési hatóság székhelye, illetõleg az elkövetõ lakóhelye 1. Budapest fõváros és Pest megye, Komárom-Esztergom megye A kijelölt büntetés-végrehajtási intézet férfiak: Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (Baracska) nõk: Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (Pálhalma) 2. Baranya megye Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Pécs) 3. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Kecskemét) 4. Békés megye Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Gyula) 5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Miskolc) 6. Csongrád megye Szegedi Fegyház és Börtön (Szeged) 7. Fejér megye Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Székesfehérvár) 8. Gyõr-Moson-Sopron megye Gyõr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Gyõr) 9. Hajdú-Bihar megye Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Debrecen) 10. Heves megye Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Eger) 11. Nógrád megye Balassagyarmati Fegyház és Börtön (Balassagyarmat) 12. Somogy megye Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Kaposvár) 13. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Nyíregyháza) 14. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Szolnok) 15. Tolna megye Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Szekszárd) 16. Vas megye Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Szombathely) 17. Veszprém megye Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Veszprém) 18. Zala megye Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Zalaegerszeg)

8 8 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET 1 2. szám A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI A Köztársasági Elnök 276/2006. (XII. 18.) KE határozata büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésrõl Az igazságügyi és rendészeti miniszter elõterjesztésére, az Alkotmány 30/A. -a (1) bekezdésének i) pontjában foglalt jogkörömben, Kertész Sándor büntetés-végrehajtási ezredest, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön parancsnokát nyugállományba helyezése alkalmából január 1-jei hatállyal büntetés-végrehajtási dandártábornokká kinevezem. Budapest, december 8. Ellenjegyzem: Sólyom László s. k., köztársasági elnök Budapest, december 12. Dr. Petrétei József s. k., igazságügyi és rendészeti miniszter KEH ügyszám: V-5/5643/2006. A Köztársasági Elnök 277/2006. (XII. 18.) KE határozata büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésrõl Az Alkotmány 30/A. -a (1) bekezdésének i) pontjában foglalt jogkörömben, az igazságügyi és rendészeti miniszter elõterjesztésére Pásztor András büntetés-végrehajtási ezredest, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnokát nyugállományba helyezése alkalmából január 1-jei hatállyal büntetés-végrehajtási dandártábornokká kinevezem. Budapest, december 8. Ellenjegyzem: Sólyom László s. k., köztársasági elnök Budapest, december 12. Dr. Petrétei József s. k., igazságügyi és rendészeti miniszter KEH ügyszám: V-5/5644/2006. INTÉZKEDÉSEK 1-1/123/2006. (IK Bv. Mell évi 1.) OP a Budapesti Fegyház és Börtön területén elhelyezkedõ, az intézet által kezelt központi raktár mûködésérõl A Budapesti Fegyház és Börtön (továbbiakban: BFB) területén elhelyezkedõ a Budapesti Fegyház és Börtön által kezelt központi raktár (továbbiakban: KAR) üzemeltetésével, valamint a központi biztosítású eszközök beszerzése, tárolása, mozgatása és könyvelése tárgyában az alábbiak szerint intézkedem: 1. A központi biztosítású tárgyi eszközök és készletek beszerzésére irányuló közbeszerzési, beszerzési eljárás lefolytatása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (Bv. OP) feladata, amely a mindenkor hatályos SZMSZ és közbeszerzési szabályzata alapján a beszerzéssel érintett szakterület szakmai irányításával történik. 2. A központi beszerzésekhez kapcsolódó ellenjegyzésre és kötelezettségvállalásra a BFB jogosult. A kötelezettségvállalás kapcsán beszerzésre kerülõ eszköz és készlet mennyiségi átvétele és raktári bevételezése, értékbeli analitikus nyilvántartása a BFB feladata. 3. A Bv. OP beszerzésben érintett szervezeti egységének vezetõje köteles minden hónap 10-ig írásban tájékoztatni a Bv. OP Gazdasági Fõosztályát a beszerzés tárgyára, várható ellenértékére és a fizetési határidõre vonatkozóan. A Bv. OP Gazdasági Fõosztálya a tájékoztatás kézhezvételét követõen haladéktalanul köteles intézkedni a vállalt kötelezettség ellenértékének elõirányzat átadással a BFB részére történõ rendelkezésre bocsátására. A BFB köteles a központi beszerzés Bv. OP által rendelkezésre bocsátott ellenértékét a beszerzés céljára elkülöníteni, hogy az más célra ne kerülhessen felhasználásra. 4. A termékek raktári beérkezésének konkrét idõpontját a BFB és a Bv. OP szakmailag illetékes szervezeti egysége köteles egyeztetni. A Bv. OP szakmailag illetékes szervezeti egységének vezetõje által kijelölt személynek a minõség ellenõrzése céljából a minõségi, mennyiségi átadás-átvételkor kötelezõ jelen lennie.

9 1 2. szám BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET 9 5. Amennyiben a bevételezési eljárás során mennyiségi, minõségi probléma merülne fel, a BFB kötelessége az aláírt szerzõdésnek megfelelõ mennyiségû és minõségû termékek meglétére intézkedni, a kötbérigényt érvényesíteni. Téves számlázás esetén a BFB feladata a számlareklamáció elkészítése, illetve a számla visszaküldése. 6. A raktári bevételezést követõen a BFB köteles haladéktalanul intézkedni a termékek bevételezésére, a számla beérkezését követõen annak szakmai igazolására, érvényesítésére, az ellenérték kiegyenlítésére és a készletek/eszközök nyilvántartására. 7. A beszerzett eszközök/készletek büntetés-végrehajtási intézeteknek/intézményeknek történõ térítésmentes átadására vonatkozó elosztót a Bv. OP szakmailag illetékes szervezeti egysége készíti el és juttatja el a BFB-hez. Egyúttal írásban értesíti az érintett intézeteket, hogy a meghatározott készletet/eszközt a KAR raktárvezetõjével elõzetesen egyeztetett idõpontban vehetik át. 8. A BFB gondoskodik az elosztóban szereplõ készletek, eszközök szétosztásáról, valamint a térítés nélküli átadásról készült jegyzõkönyvek átadás-átvételt követõ 15 munkanapon belül az illetékes intézetekhez történõ eljuttatásáról. 9. A központi raktári készletek, eszközök értékesítésére a Bv. OP szakmailag illetékes szervezeti egysége által tett javaslat alapján a Bv. OP kötelezettségvállalásra jogosult vezetõje intézkedhet. Az értékesítés végrehajtására vonatkozóan a Bv. OP szakmailag illetékes szervezeti egységének vezetõje köteles írásban tájékoztatnia a BFB-t. Az értékesítés lebonyolítása, számla kiállítása, valamint az értékesítéssel kapcsolatos jogszabályi elõírásoknak megfelelõ pénzügyi és számviteli követelmények teljesítése a BFB feladata. Az értékesítés során befolyt ellenérték a BFB-t illeti meg, melyet kizárólag központi biztosítású termékek beszerzésére használhat fel. 10. A BFB minden negyedévet követõ hónap 20-áig a Bv. OP szakmailag illetékes szervezeti egységének és a Bv. OP Gazdasági Fõosztály Pénzügyi és Számviteli Osztályának a KAR készleteirõl, eszközeirõl, valamint a központi termékek értésesítésének bevételérõl kimutatást készít. Amennyiben a szakmailag illetékes szervezeti egység soron kívül kimutatást kér a készletekrõl, azt írásban kell a BFB-nek jeleznie. Az igényt a BFB az írásos kérelem beérkezését követõ 5 munkanapon belül teljesíti. 11. A KAR minden év december 1-jétõl december 31-éig leltározás miatt zárva tart, ezért központi készletek kiadására nem lesz mód, illetve a beszerzési eljárások lefolytatása során a szakmailag illetékes szervezeti egységeknek arra kell törekedniük, hogy a beszállítás ne ebben az idõszakban történjen. Ezen idõszakban csak rendkívüli esemény által indokolt kiadások teljesítésére kerülhet sor. A leltározás végrehajtása a BFB feladata, melynek idõpontjáról a Bv. OP szakmailag illetékes szervezeti egységének vezetõ(i)t a leltározást megelõzõ 30 nappal köteles tájékoztatni. A Bv. OP szakmailag illetékes szervezeti egysége(i)nek képviselõ(i) a leltározási folyamatban ellenõrként vesz(nek) részt. A leltárfelvétel megtörténtérõl a BFB köteles a leltárfelvételt követõ 5 munkanapon belül, de legkésõbb január 5-ig a mennyiségi felvétel kiértékelésérõl készült jegyzõkönyvet küldeni a Bv. OP Gazdasági Fõosztály Pénzügyi és Számviteli Osztály és a Bv. OP szakmailag illetékes szervezeti egysége részére. 12. A KAR-ban tárolt készletek, eszközök közül a Bv.OP szakmailag illetékes szervezeti egységei jelölik ki a selejtezendõ termékeket és írásban jelzik a BFB-nek minden év október 31-ig. A BFB a selejtezési eljáráson belül amennyiben igény van rá a hasznosítási eljárást lefolytatja, melyrõl jegyzõkönyv alapján értesíti a Bv. OP Gazdasági Fõosztályt. A selejtezés kizárólag a Bv. OP szakmailag illetékes szervezeti egységének engedélyével hajtható végre. 13. A KAR-ban tárolt készletek, eszközök selejtezését a BFB hajtja végre saját selejtezési szabályzata szerint, melynek idõpontjáról a Bv. OP szakmailag illetékes szervezeti egységének vezetõit köteles értesíteni. A Bv. OP szakmailag illetékes szervezeti egységeinek képviselõi a selejtezési folyamatban kötelesek részt venni. 14. Jelen intézkedést december 15-étõl kell alkalmazni. Csere László s. k., bv. vezérõrnagy országos parancsnok 1-1/128/2006. (IK Bv. Mell évi 1.) OP az oktatási intézmények tanulói, hallgatói, csoportos bûnmegelõzési célú intézetlátogatásának elõkészítésérõl és lebonyolításáról szóló 1-1/65/2000. (IK Bv. Mell évi 1.) OP intézkedés módosításáról Az oktatási intézmények tanulói, hallgatói, csoportos bûnmegelõzési célú intézetlátogatásának elõkészítésérõl és lebonyolításáról szóló 1-1/65/2000. (IK Bv. Mell évi 1.) OP intézkedés (a továbbiakban: intézkedés) módosítására az alábbiak szerint intézkedem: 1. Az intézkedés 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

10 10 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET 1 2. szám 5. Az intézetbe történõ belépés nem engedélyezhetõ tizennegyedik életévét be nem töltött személy részére. 2. Jelen intézkedést január l-jétõl kell alkalmazni. Csere László s. k., bv. vezérõrnagy országos parancsnok 1-1/2/2007. (IK Bv. Mell. 1.) OP a büntetés-végrehatási szervezet személyi állománya foglalkozás-egészségügyi speciális ellátásáról A büntetés-végrehajtási szervezet személyi állománya egészségi és fizikai alkalmasságának szinten tartása, mozgásszervi rehabilitációja érdekében a következõ adom ki: intézkedést 1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények hivatásos állományú tagjaira, köztisztviselõire, közalkalmazottaira, a fogva tartottak kötelezõ foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetek munkaviszonyban álló dolgozóira és nyugállományú tagjaira. 2. A mozgásszervi rehabilitációs kezelés (a továbbiakban: kezelés) a Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában (Igalon) 12 napos turnusokban történik, melyek keddi napon kezdõdnek és szombaton záródnak. 3. A szolgáltatás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Egészségügyi Fõosztálya által rendszeresített beutalóval, orvosi javaslat alapján vehetõ igénybe. 4. Az 1. pontban felsoroltakat a szolgáltatás térítésmentesen illeti meg. 5. Az 1. pontban felsoroltakat a kezelés idõtartamára a szabad férõhely értékesítés terhére családtag is elkísérheti. Amennyiben a családtag orvosi beutalóval rendelkezik, a kezelés térítésmentes. Az egyéb ellátásért a vonatkozó OP intézkedésben meghatározott térítési díjat kell fizetnie. Ezt a térítési díjat kell fizetnie a kezelésre nem szoruló családtagnak is. 6. Az utazási költségtérítésre vonatkozóan a külön jogszabályokban foglaltak irányadók. 7. A hivatásos állomány tagját a beutalás idejére egészségügyi szabadság illeti meg. A köztisztviselõt, közalkalmazottat, illetve a gazdálkodó szervezetek munkaviszonyban álló dolgozóját keresõképtelen állományba vételre a háziorvoshoz kell irányítani. 8. A kezelés szakigazgatási felügyelete a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Egészségügyi Fõosztálya feladata. 9. Ezen intézkedésben foglaltakat április 1-jétõl kell alkalmazni. Az intézkedés hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti az 1-1/39/2003. (IK Bv. Mell. 5.) OP intézkedéssel módosított 0144/1997. (IK Bv. Mell. 8.) OP intézkedés. Csere László s. k., bv. vezérõrnagy országos parancsnok 1-1/4/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP az egészségügyi reformmal kapcsolatos jogszabály-változásokból adódó feladatokról a büntetés-végrehajtás személyi állománya, az egyéb igényjogosultak és a fogvatartottak egészségügyi ellátása során Az egyes, az egészségügyet érintõ törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló évi CXV. törvényben, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) módosítása alapján, a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésének végrehajtása tárgyában kiadott 4/2007. (I. 22.) Korm. rendeletben, illetve a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvényben, továbbá a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításában foglaltak végrehajtására, az alábbiak szerint intézkedem: 1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságra, a bv. intézetekre, a bv. egészségügyi intézményekre, a Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központjára (a továbbiakban együtt: bv. egészségügyi szolgáltató), illetve az Ebtv. 18. (4) bekezdésben meghatározott személyekre és az Ebtv. általános szabályai szerint egészségügyi ellátásra jogosultakra.

11 1 2. szám BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET A büntetés-végrehajtás által fenntartott egészségügyi intézmények egészségbiztosító általi finanszírozása az ellátott feladatok és nem teljesítményelszámolás alapján történik [1997. évi CLIII. törvény 28/A. (3) bekezdés], ezért a teljesítményhez kapcsolódó adatok szolgáltatására nem kötelezettek. 3. A fogvatartott személyek az egészségügyi szolgáltatásra a személyes szabadságuk korlátozásából adódóan a fogva tartó szerv keretén belül, illetve ha ott nem biztosítható az egészségi állapotuknak megfelelõ ellátásuk, a fogva tartó szerv által kijelölt egészségügyi szolgáltatónál jogosultak. A fogvatartott személy az Ebtv-ben meghatározott ellátásokat vizitdíj, illetve kórházi napidíj fizetése nélkül jogosult igénybe venni [217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdés]. 4. A bv. egészségügyi szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokról, a szolgáltatások igénybevételének rendjérõl, az ellátandók körérõl és az ellátás feltételeirõl szabályzatban rendelkezik, melyet ki kell egészíteni a vizitdíjra és a kórházi napidíjra vonatkozó elõírásokkal, jelen intézkedésben foglaltak szerint. A szabályzatot mindenki számára hozzáférhetõ módon, jól látható helyen kell kifüggeszteni, elkészítésének határideje február A bv. egészségügyi szolgáltató szabályzatban mentesíti az általa nyújtott ellátásokért fizetendõ vizitdíj, illetõleg kórházi napidíj fizetésének kötelezettsége alól az általa munkavégzésre irányuló jogviszony keretében ide nem értve a megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozót [Ebtv. 18/A. (7) bekezdés]. 6. Az 5. pontban nem említett igényjogosultak (gazdasági társaságok egyéb munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozói, nyugállományba helyezettek, családtagok stb.) vonatkozásában az Ebtv. általános rendelkezései irányadók. 7. A Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központja által mûködtetett rehabilitációs program nem az egészségbiztosítás terhére finanszírozott, így az abban részt vevõket vizitdíj és kórházi napidíj fizetési kötelezettség nem terheli. 8. A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet által fenntartott létesítményben elhelyezett beutaltak a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház kijelölt szakemberei részérõl elrendelt és biztosított rehabilitációs szolgáltatásokat a vonatkozó szabályok [217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5/D. (3) bekezdés] szerint vehetik igénybe. 9. A nem bv. egészségügyi szolgáltatónál nyújtott egészségügyi ellátások igénybevétele esetén az Ebtv. és végrehajtási rendelete vonatkozó szabályai és az adott egészségügyi szolgáltató által meghatározott egyéb feltételek érvényesek. 10. A minõségi és hatékony gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz rendelés szabályaiban elõírtak végrehajtása során figyelmet kell fordítani, különösen: a betegek tájékoztatására, a költséghatékony eljárások betartására, ettõl történõ eltérés esetén a részletes indoklás vagy a betegnyilatkozat dokumentálására. A járóbeteg ellátás keretében, valamint a kórházi zárójelentésben a gyógyszerterápiás javaslatot hatóanyag megjelölésével kell megadni [2006. évi XCVIII. törvény ]. A fogvatartottat tájékoztatni kell arról is, hogy térítésmentes gyógyszerellátásukból adódó költségviselés okán, a bv. egészségügyi szolgáltató törvényben szabályozott kötelessége az azonos hatóanyag-tartalmú készítmények közül a legolcsóbbat beszerezni. Ettõl eltérést csak az orvosszakmai vagy egyéb, gyógykezelésre vonatkozó szabályok tesznek lehetõvé. A bv. egészségügyi szolgáltató gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, valamint gyógyászati ellátást árhoz nyújtott támogatással az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság által minõsített, a minõségi és hatékony gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-rendelést elõsegítõ számítógépes rendszer alkalmazásával rendelhet [Ebtv. 31. (2) bekezdés]. 11. Az orvosi rendelvények (vények) kitöltése, illetve a szakellátásokra történõ beutalások során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok elõírásait, különösen: a mûködési engedélyben megjelölt munkahelyi azonosító, a BNO kód és a meghatározott esetekben a naplószám (a betegforgalmi naplóban rögzített sorszám) feltüntetését. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokra kiadott munkahelyi azonosító kóddal az egészségbiztosítás terhére (térítésmentesen) csak a sürgõsségi, valamint foglalkozási megbetegedéssel összefüggésben felmerülõ ellátás vehetõ igénybe. 12. A külön jogszabály szerint kiemelt, indikációhoz kötött támogatásban részesített gyógyszer rendelése esetén dobozonként, gyógyászati segédeszköz rendelése esetén, pedig vényenként kell a külön jogszabályban meghatározott összegû díjat fizetni [Ebtv. 21/A. ]. 13. Az egészségbiztosítás terhére igénybe vehetõ utazási költségtérítésre jogosító, január 1-je elõtt kiállított hitelezett utazási utalványok március 31-éig használhatók fel. A fel nem használt hitelezett utazási utalvány tömböket január 31-éig annál a megyei egészségbiztosítási pénztárnál kell leadni, ahol azt átvették. Az e célra rendszeresített új, szigorú számadású Utazási utalvány -t ugyanott kell igényelni. Az egészségbiztosító az igazolással ellátott utalvány és a menetjegy együttes benyújtása alapján utólag téríti meg az igénylõ részére a viteldíjat. 14. Ezen intézkedésben foglaltakat a hivatkozott jogszabályok egyes rendelkezéseinek hatályba lépésére tekintettel kell alkalmazni. Csere László s. k., bv. vezérõrnagy országos parancsnok

12 12 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET 1 2. szám 1-1/5/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP a évi elemi költségvetés elkészítésérõl* * Az intézkedést az érdekeltek közvetlenül megkapták. 1-1/6/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP a büntetés-végrehajtás állományának használatában lévõ telefonokkal kapcsolatos feladatok ellátásának rendjérõl A büntetés-végrehajtás állományának használatában lévõ vezetékes távbeszélõ-készülékek, szolgálati mobiltelefonok igénybevételével, azok költségelszámolásával kapcsolatosan az alábbiak szerint intézkedem: I. Az intézkedés hatálya kiterjed a Bv. Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: Bv. OP), valamennyi büntetés-végrehajtási intézetre, intézményre (a továbbiakban: intézet) és a hivatásos szolgálati, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottra (a továbbiakban: bv. alkalmazott). II. 1. A vezetékes távbeszélõ-készüléken folytatott nem szolgálati jellegû kommunikáció költségét forgalomarányos kimutatás és a nem forgalomarányos költségek alapján a bv. alkalmazott köteles megtéríteni. 2. Az intézetek vezetõi saját hatáskörben szükséges ismétlõdéssel vizsgáltassák felül a vezetékes távbeszélõ-készülékek kiépítettségének rendszerét, a rendszer nyújtotta szolgáltatások igénybevételét (térítésnélküli intézeti, helyi, belföldi és nemzetközi beszélgetés, esetleges tarifaszámlázási és hozzáférési, híváskorlátozási funkciók), a használók körét, a forgalmazás nyilvántartottságát. 3. A felülvizsgálatot minden olyan esetben le kell folytatni, amikor a szolgáltató által közölt tarifa módosításra kerül. III. 1. A büntetés-végrehajtás számára biztosított közbeszerzési kedvezményes díjcsomaggal üzemeltetett, beosztáshoz biztosított szolgálati mobiltelefon munkaköri feladatok ellátására irányuló használat során keletkezõ költségek a büntetés-végrehajtás által finanszírozhatók. 2. A beosztáshoz egy idõben csak egy készülék annak tartozékaival biztosítható. 3. Szolgálati mobiltelefon az alábbi beosztásokhoz biztosítható: országos parancsnok helyettesei, országos parancsnokság fõosztályvezetõi, intézetek parancsnokai, igazgatói, fõigazgató fõorvosai. Más beosztásban lévõ bv. alkalmazott részére külön kérelemre, egyedi elbírálás alapján engedélyezem a beosztáshoz biztosított szolgálati mobiltelefon igénybevételét. A kérelmek elbírálását magamnak tartom fenn (a Bv. OP személyi állományára vonatkozóan), az intézetek vezetõinek (a személyi állományára vonatkozóan) átadom. A szolgálati feladat végrehajthatóságához, az elérhetõség biztosításához más szolgáltatási forma is igénybe vehetõ (pl.: kártyás díjcsomag). 4. A szolgálati mobiltelefonok használatához kapcsolódóan kötelezõ a felhasználásra vonatkozó bruttó keretösszeg meghatározása, amit az intézet vezetõje helyi intézkedésben költségvetésére tekintettel köteles megállapítani. 5. A szolgálati telefon használója az elszámolás (számla) kézhezvételétõl számított 8 munkanapon belül köteles a túllépésbõl eredõ térítési díjat megfizetni. 6. Amennyiben a meghatározott keretösszegen felüli túllépésbõl származó visszafizetés kisebb, mint a havi bruttó telefonszámla 20%-a, illetve a telefonszámla bruttó összege nem éri el a havi keretösszeget, abban az esetben adófizetési kötelezettség keletkezik, ezért az 1. számú mellékletben meghatározott adatokat kell továbbítani minden tárgyhónapot követõ 15-éig a Bv. OP Illetmény-számfejtési Osztályára. A Bv. OP Illetmény-számfejtési Osztály vezetõje köteles az adatszolgáltatás alapján gondoskodni az adófizetési kötelezettség bevallásáról és teljesítésérõl. 7. Az intézetek vezetõi saját hatáskörben legalább félévente vizsgáltassák felül a bv. használatában mûködtetett és a bv. alkalmazott részére biztosított szolgálati mobiltelefonok darabszámát, a használók körét, továbbá a beosztáshoz biztosított szolgálati mobiltelefonok költségviselését, a forgalmazás nyilvántartottságát.

13 1 2. szám BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET A bv. alkalmazott részére a kedvezményes (nem beosztáshoz biztosított) elõfizetéses szolgálati mobiltelefonok számát négy darab mennyiségben maximálom. Az intézkedés február 1-jétõl lép hatályba. Ezzel egyidejûleg a büntetés-végrehajtás állományának használatában lévõ telefonokkal kapcsolatos feladatok ellátásának rendjérõl szóló 1-1/107/2006. (IK Bv. Mell. 10.) OP intézkedést visszavonom. IV. Csere László s. k., bv. vezérõrnagy országos parancsnok 1. számú melléklet a 1-1/6/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP intézkedéshez. intézet/intézmény megnevezése Kimutatás a 20 havi mobiltelefon-használathoz kapcsolódó adófizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Név (használó) Bruttó telefonszámla 20%-a Megtérített összeg Természetbeni juttatás alapja (3 4.) Összesen: 20 év hónap nap intézet/intézmény vezetõje

14 14 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET 1 2. szám 1-1/7/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP a bv. szervek biztosítási szerzõdéssel és a kárrendezési eljárással kapcsolatos feladatairól, továbbá a kárrendezési útmutató kiadásáról Az OTP Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: Biztosító) és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: Bv. OP) között közbeszerzési eljárás eredményeként január 19-én létrejött ötéves biztosítási szerzõdésben foglalt kötelezettségek teljesítése és igények érvényesítése érdekében az alábbi intézkedést adom ki: I. 1. Az intézkedés hatálya kiterjed a büntetés-végrehajtási intézetekre, intézményekre és a Bv. OP-ra (a továbbiakban együtt: bv. szerv). II. 2. A Bv. OP és a Biztosító között január 19-én létrejött biztosítási szerzõdés (a továbbiakban: szerzõdés) kárrendezési útmutatóját jelen intézkedés 1. számú mellékleteként* kiadom. 3. A bv. szerv vezetõje a szerzõdésben és a kárrendezési útmutatóban meghatározottak szerint jogosult és köteles eljárni a személyi állománnyal kapcsolatos biztosítási eseményekkel, a használatában lévõ és a szerzõdésben szereplõ ingatlanokkal és vagyontárgyakkal, továbbá gépjármûvekkel kapcsolatban felmerült károk megtérítésére a Biztosítónál. 4. A kárrendezéssel összefüggõ kérdések tekintetében a) személyi károk esetében a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ, illetve az általa kijelölt személy jár el, a Bv. OP esetében a Bv. OP Személyügyi és Szociális Fõosztálya, b) vagyonbiztosítási károk esetében a kár bekövetkeztének helye szerint illetékes bv. szerv vezetõje, illetve az általa kijelölt személy jár el, a Bv. OP esetében a Bv. OP Beruházási Ellátási Fõosztálya, c) az általános felelõsségbiztosítással, munkáltatói felelõsségbiztosítással és az egészségügyi felelõsségbiztosítással összefüggõ káresemények esetében azon bv. szerv vezetõje, illetve az általa kijelölt személy jár el, amely szervvel szemben kárigényt érvényesítenek, a Bv. OP esetében a Bv. OP Jogi és Titkársági Fõosztálya, d) gépjármûvek esetében a gépjármû üzemeltetése szerint illetékes bv. szerv vezetõje, illetve az általa kijelölt személy jár el, a Bv. OP esetében a Bv. OP Beruházási Ellátási Fõosztálya. 5. A bv. szerv feladata így különösen: a káresemény bejelentése, a helyszín biztosítása, a kárenyhítési feladatok ellátása, a biztosító részére a szükséges információk és dokumentumok átadása. 6. A bv. szerv vezetõje intézkedésben határozza meg: a) a Biztosítóval való kapcsolattartásért felelõs személyt, b) biztosítási módozatonként az ügyintézésért felelõs személyt. 7. A szerzõdés alapján a Biztosító részére a biztosítási körbe bevont személyek létszámának változása, valamint a vagyontárgyak mennyiségének változása esetén a Bv. OP Beruházási és Ellátási Fõosztály feladata a változás bejelentések megtétele a biztosító felé. (a szerzõdés pontja, pontja, pontja és pontja szerint) 8. A szerzõdés szerint a biztosítási díj megfizetése iránt benyújtott számlák kiegyenlítése a Bv. OP Pénzügyi és Gazdasági Fõosztály feladata. 9. Amennyiben a Biztosító a követelés jogosságát vitatja, avagy a szerzõdéssel kapcsolatban jogvita keletkezik, a bv. szerv vezetõje haladéktalanul tájékoztatja a Bv. OP Jogi és Titkársági Fõosztályát. Indokolt esetben intézkedem a jogi képviselet ellátásáról. 10. A Bv. OP Gazdasági Fõosztály részére a bv. szerv negyedévi adatszolgáltatást teljesít a negyedévet követõ hónap utolsó napjáig biztosítási módozatonként a biztosítási eseményekrõl, a kár összegérõl, a folyósított kártérítésekrõl, a folyamatban lévõ ügyekrõl. III. 11. A bv. szerv vezetõje gondoskodjon arról, hogy a biztosítási szerzõdés személybiztosításra vonatkozó részét, továbbá a kárrendezésre vonatkozó eljárást a hivatásos és közalkalmazotti állomány megismerje. 12. A szerzõdés pontja szerinti biztosítotti nyilatkozatot február 28-ig a személyi állomány érintett tagjaival, majd azt követõen a szolgálati viszony, illetve közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kell elkészíteni jelen intézkedés 2. számú melléklete* szerint. A nyilatkozatot a személyi iratok között kell tárolni. 13. A biztosítási esemény bekövetkezésekor a szolgálati jogviszony fennállásáról szóló igazolást a dolgozó kérésére ki kell adni. * A mellékletet az érdekeltek közvetlenül megkapták. * A mellékletet az érdekeltek közvetlenül megkapták.

15 1 2. szám BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET 15 IV. 14. Az intézkedést február15-tõl kell alkalmazni, ezzel egyidejûleg a bv. szervek biztosítási szerzõdéssel és a kárrendezési eljárással kapcsolatos feladatairól, továbbá a kárrendezési útmutató kiadásáról szóló 1-1/31/2002. (IK Bv. Mell. 4.) OP intézkedést hatályon kívül helyezem. Csere László s. k., bv. vezérõrnagy országos parancsnok 1-1/8/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP az 1-1/5/2001. (IK Bv. Mell. 1.) OP intézkedés módosításáról A Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Konferenciaközpontban (Pilisszentkereszt) és a Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központban (Igal) a szolgáltatásokért fizetendõ térítési díjakat szabályozó 1-1/5/2001. (IK Bv. Mell. 1.) OP intézkedés (a továbbiakban: intézkedés) módosításáról az alábbiak szerint intézkedem: 1. Az intézkedés 1. és 2. számú melléklete helyébe jelen intézkedés 1. és 2. számú melléklete lép. 2. Jelen intézkedés 1. és 2. számú mellékleteiben meghatározott szolgáltatásokért felszámítandó térítési díjakat és az intézmények személyi állományára vonatkozó élelmezési normákat február 15-tõl kell alkalmazni. Ezzel egyidejûleg az 1-1/2/2006. (IK Bv. Mell. 1.) OP intézkedést visszavonom. Csere László s. k., bv. vezérõrnagy országos parancsnok 1. számú melléklet Az intézmények személyi állományára vonatkozó élelmezési nyersanyagnormák I. A Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Konferencia Központba (Pilisszentkereszt), illetve a Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központba (Igal) tanfolyamra, továbbképzésre, értekezletre berendeltek, illetve rekreációs pihentetõs üdültetésre, valamint rehabilitációra beutaltak élelmezési nyersanyagnormája (áfa nélkül): 1 fõ/nap: 1000 Ft Részétkezés: Reggeli: 200 Ft Ebéd: 450 Ft Vacsora: 350 Ft Összesen: 1000 Ft II. Az intézmények alkalmazottainak élelmezési nyersanyagnormája (áfa nélkül): 1 fõ/nap: 300 Ft Nyersanyagnorma részétkezésenként: Reggeli: 60 Ft Ebéd: 135 Ft Vacsora: 105 Ft Összesen: 300 Ft 2. számú melléklet A Bv. Továbbképzési és Konferencia Központja (Pilisszentkereszt) és a Bv. Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (Igal) igénybevételi díjai áfával (20 %), idegenforgalmi adó nélkül I. Önköltség (1 fõ/nap, szállás + étkezés áfával) Felnõtt 5382 Ft Gyerek: 2691 Ft (12 éves korig) II. Üdülési térítési díjak a) bv. dolgozó, bv. kft. dolgozók és közvetlen családtagjaik részére (6 nap + 1 ebéd) csak teljes üdülési turnus igénybevétele esetén, üdülési idõszakban Felnõtt Ft Gyerek: Ft (12 éves korig) b) kedvezményes üdülés, csak teljes turnus igénybevétele esetén, az intézkedés VI./2. pontjában meghatározottak részére (az önköltség 70%-a + áfa, 6 nap + 1 ebéd) üdülési idõszakban Felnõtt Ft Gyerek: Ft (12 éves korig) c) IRM dolgozók és közvetlen családtagjaik részére üdülési idõszakban a teljes turnus igénybevétele esetén (önköltség + 10% + áfa, 6 nap + 1 ebéd) Felnõtt Gyerek: Ft Ft (12 éves korig)

16 16 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET 1 2. szám d) OIT Hivatala, bíróságok, ügyészségek és egyéb rendvédelmi szervek dolgozói és közvetlen családtagjaik részére (önköltség + 30% + áfa, 6 nap + 1 ebéd) Felnõtt Gyerek: Ft Ft (12 éves korig) III. Szabad-férõhelyes értékesítés a) Szabad-férõhelyes értékesítés bv. dolgozók, bv. kft. dolgozók és közvetlen családtagjaik részére áfával, idegenforgalmi adó nélkül (önköltség + 10 %) Szállás (1fõ/éjszaka) Felnõtt 2852 Ft Gyerek: 1426 Ft (12 éves korig) Étkezés (1fõ/nap) Felnõtt 3068 Ft Gyerek: 1534 Ft (12 éves korig) b) szabad-férõhelyes értékesítés IRM, OIT, bírósági, ügyészségi és egyéb rendvédelmi szervek dolgozói és közvetlen családtagjaik részére áfával, idegenforgalmi adó nélkül (önköltség + 30%) Szállás (1 fõ/éjszaka) Felnõtt 3371 Ft Gyerek: 1686 Ft (12 éves korig) Étkezés (1 fõ/nap) Felnõtt 3626 Ft Gyerek: 1813 Ft (12 éves korig) Idegenforgalmi adó magyar állampolgár esetén Pilisszentkereszten 210 Ft/fõ/éjszaka, Igalon 270 Ft/fõ/éjszaka. Minden 18 és 70 év közötti vendég fizeti (kivéve, ha közép- vagy felsõfokú tanulói viszonyt folytat). Az egyes, az egészségügyet érintõ törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló évi CXV. törvényben, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) módosítása alapján, a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésének végrehajtásáról szóló 4/2007. (I. 22.) Korm. rendeletben, illetve e tárgykörben kiadott 1-1/4/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP intézkedésben foglaltak alkalmazása érdekében az 1-1/12/2006. (IK. Bv. Mell. 3.) OP intézkedés (a továbbiakban: OP intézkedés) módosítására az alábbi adom ki. intézkedést 1. Az OP intézkedés 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. A vezetõk jogosultak az IRM Központi Kórház és Intézményei kijelölt fõorvosának közremûködésével, az idõszakos egészségi alkalmassági vizsgálatot évente egy alkalommal igénybe venni. A szolgáltatásra egy hónappal korábbi elõjegyzés alapján kerülhet sor, vizitdíj kifizetésének ellenében. 2. Az OP intézkedés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. A vezetõk esetében a keresõképtelenség, illetve a szolgálatképessé válás egészségügyi szempontú elbírálására a rövid idõtartamú, heveny, szezonális megbetegedések kivételével a 2. pontban meghatározott fõorvos jogosult. 3. Az OP intézkedés az alábbi 3/A. ponttal egészül ki: 3/A. Az egészségügyi ellátások igénybe vétele esetén az Ebtv. és végrehajtási rendelete általános szabályai, valamint az adott egészségügyi szolgáltató által meghatározott egyéb feltételek érvényesek, a vizitdíj és a kórházi napidíj kifizetésére vonatkozóan is. 4. Jelen intézkedésben foglaltakat február 15-étõl kell alkalmazni, a 10-36/2006. számon kiadott körlevelemben foglaltak betartásával. 1-1/9/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP a büntetés-végrehajtás állományában szolgálatot teljesítõ vezetõk egészségügyi ellátásával kapcsolatos eljárási rendrõl szóló 1-1/12/2006. (IK Bv. Mell. 3.) OP intézkedés módosításáról Csere László s. k., bv. vezérõrnagy országos parancsnok 1-1/10/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága egységes készlet- és tárgyi eszköz nyilvántartásának szabályozásáról * Az intézkedést az érdekeltek közvetlenül megkapták.

17 1 2. szám BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET /12/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága leltározási és leltárkészítési szabályairól * Az intézkedést az érdekeltek közvetlenül megkapták. 2. A büntetés-végrehajtási szervek közbeszerzési végrehajtásának egyes szabályairól szóló 1-1/49/2004. (IK Bv. Mell. 7.) OP intézkedést csak azon bv. szervek kötelesek alkalmazni, akik a jelen szabályzat hatályba lépéséig hatályos intézeti/intézményi közbeszerzési szabályzattal nem rendelkeznek. 3. Jelen intézkedést március 1. napjától kell alkalmazni. Csere László s. k., bv. vezérõrnagy országos parancsnok 1-1/14/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közbeszerzési Szabályzatának kiadásáról A közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében meghatározottak teljesítése érdekében a közbeszerzési eljárások részletes szabályainak meghatározására az alábbiak szerint intézkedem: 1. Az intézkedés mellékleteként kiadom a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közbeszerzési Szabályzatát.* * A mellékletet az érdekeltek közvetlenül megkapták. 1-1/17/2007. (IK Bv. Mell. 2.) OP OP intézkedés visszavonásáról 1. A lakásbérleti szerzõdés megállapodással történõ megszüntetése esetén fizethetõ pénzbeli térítés feltételeirõl szóló 1-1/78/2003. (IK Bv. Mell. 11.) OP intézkedést visszavonom. 2. Az 1. pontban megjelölt intézkedés március 1-jétõl nem alkalmazható. Csere László s. k., bv. vezérõrnagy országos parancsnok A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET HÍREI Értekezletek Csere László bv. vezérõrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka az alábbi értekezleteket tartotta: 1. A január 30-án megtartott bv. parancsnokok és vezetõk országos értekezletének napirendje volt: A bv. szervezet évértékelése és feladat meghatározása. 2. A február 1-jei havi vezetõi értekezlet napirendje volt: A 4 hetes bevezetõ képzés szervezésének és végrehajtásának tapasztalatai. A Bv.OP évi elemi költségvetési tervjavaslatának tárgyalása. Összefoglaló jelentés az Ipoly Cipõgyár Kft. ellenõrzésérõl. Tájékoztató az Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) bevezetésével kapcsolatos feladatokról. Tájékoztató a bv. szervezet adatátviteli rendszerének az Egységes Kormányzati Gerinchálózathoz történõ csatlakozásáról. 3. A február 9-i állományértekezlet napirendje volt: A Bv. OP évértékelése és feladatmeghatározása. 4. A február 28-i havi vezetõi értekezlet napirendje volt: Beszámoló a Bv. OP évi nemzetközi tevékenységérõl és a évre vonatkozó tervezett ki- és beutazási tervekrõl. A Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetében, Pécsen folyó szakmai munka ellenõrzése. (A Fogvatartási Ügyek Fõosztálya illetékességi körében.)

18 18 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET 1 2. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI Az Alkotmánybíróság 68/2006. (XII. 6.) AB határozata A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta az alábbi határozatot: 1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról szóló évi LXXII. törvény 3. (1) bekezdésének a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény 56. (1) bekezdés c) pontját módosító szövegrésze alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti. Ennek megfelelõen a törvény érintett rendelkezése a következõ szöveggel lép hatályba: 3. (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 56. (1) bekezdés felvezetõ szövege, valamint a) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:»a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya az (5) bekezdésben foglalt korlátozás figyelembevételével felmentéssel akkor szüntethetõ meg, ha a) az Országgyûlés, a Kormány, a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje, az országos parancsnok vagy a Kormány által meghatározott létszámhatárig az önkormányzati képviselõ-testület döntése alapján a fegyveres szervnél létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt további szolgálatára nincs lehetõség;«2. Az Alkotmánybíróság a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról szóló évi LXXII. törvény 1. (2) (5) bekezdései, a 2. (2) és (3) bekezdése, 3. (4) és (5) bekezdése, a 4. (3) és (4) bekezdése, az 5. -a, a 7. (1) és (2) bekezdése, valamint a 7. (5) bekezdésének január 1-jén hatályát veszti a Ktv. 17. (4) bekezdése, 20/A. (1) bekezdésében a» feltéve, hogy a 17. (4) bekezdése szerinti munkakör-felajánlás nem vezet eredményre «szövegrész, 20/A. (5) bekezdése b) pontja, 31. (6) és (8) bekezdésében, a»végzettségének, képzettségének megfelelõ másik vezetõi vagy ennek hiányában«szövegrészek, [...] a Hszt. 56. (3) bekezdése szövegrésze alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja. Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi. (Az indokolás a Magyar Közlöny 2006/149. számában olvasható.) Az Alkotmánybíróság 74/2006. (XII. 15.) AB határozata A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ határozatot: 1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény 134. (3) bekezdés a) pontja alkotmányellenes, ezért e rendelkezést március 31. napjával megsemmisíti. 2. Az Alkotmánybíróság a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény módosításáról szóló évi LXXIX. törvény egésze alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja. Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi. (Az indokolás a Magyar Közlöny 2006/155. számában olvasható.)

19 1 2. szám BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET 19 TÁJÉKOZTATÓ Bírósági határozatok (A Bírósági Határozatok 2006/12. számából) 394 Utólagos összbüntetésbe foglalásnak akkor van helye, ha a jogerõs összbüntetési ítélet nem a törvénynek megfelelõen rendelkezett az összbüntetésrõl (Be ). K. B. elítélt a vele szemben kiszabott szabadságvesztések összbüntetésbe foglalását kérte a B. Megyei Bíróságtól. Nevezettet az O. Városi Bíróság az év március hó 2. napján kelt, a B. Megyei Bíróság ítélete folytán év szeptember hó 20. napján jogerõre emelkedett ítéletével rablás bûntette és lopás bûntette miatt mint többszörös visszaesõt 4 évi fegyházbüntetésre ítélte. Az elítélt a büntetésbõl év augusztus hó 22. napján feltételesen szabadult, feltételes szabadsága év augusztus hó 21. napján járt volna le. A B. Megyei Bíróság év május hó 13. napján kelt, a Legfelsõbb Bíróság végzése folytán év április hó 13. napján jogerõre emelkedett ítéletével emberölés bûntette miatt 9 évi fegyházbüntetésre ítélte. Megállapította, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható, s egyben megszüntette az elõzõ büntetésbõl engedélyezett feltételes szabadságot. K. B. a bûncselekményt év május hó 5. napján követte el, a feltételes szabadság alatt. A két szabadságvesztést folyamatosan hajtják végre. A B. Megyei Bíróság K. B.,,utólagos összbüntetésbe foglalásra irányuló kérelmét elutasította. A megyei bíróság végzése ellen az elítélt jelentett be fellebbezést, amit nem indokolt, de nyilvánvalóan indítványának elutasítása miatt, összbüntetésbe foglalás végett. A fellebbviteli fõügyészség az elsõfokú bíróság végzésének helybenhagyását indítványozta azzal az észrevétellel, hogy tévesen alkalmazta a Be át és tekintette az összbüntetésbe foglalásra irányuló kérelmet utólagosnak. Az ítélõtábla az elítélt fellebbezését alaptalannak, az ügyészi indítványt alaposnak találta. Az elsõfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy K. B. terheltet jogerõsen két végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, melyeket még nem hajtottak végre. Ugyancsak azt is, hogy az elítélt az utóbbi elítélése alapját képezõ bûncselekményt nem a vele szemben korábban hozott ítélet jogerõre emelkedése elõtt, hanem utána követte el. K. B. elítélttel szemben a legutóbb hozott ítélet jogerõre emelkedése, vagyis április hó 13. napjától várt két szabadságvesztés végrehajtásra. Azt kellett vizsgálni, hogy az összbüntetésbe foglalás feltételei ebben az idõpontban fennálltak-e. Törvényesen állapította meg az elsõfokú bíróság, hogy a fenti idõpontban K. B. elítélt szabadságvesztés büntetéseinek összbüntetésbe foglalására már nem volt lehetõség március hó 1. napjától ugyanis a Btk. 92. (1) bekezdésének az évi LXXXVII. törvény 25. -ával módosított szövege volt hatályban, mely szerint összbüntetésbe foglalásra kizárólag akkor van lehetõség, ha az elkövetõ valamennyi bûncselekményt a legkorábban hozott ítélet jogerõre emelkedését megelõzõen követte el. K. B. elítéléseinél viszont ez a feltétel az ún. quasi halmazati viszony nem áll fenn. Tévedett azonban az elsõfokú bíróság, amikor az elítélt összbüntetésbe foglalásra irányuló indítványát,,utólagos összbüntetésbe foglalásra irányuló kérelemnek tekintette és a Be ra hivatkozott. Ezen törvényhely szerint különleges eljárás lefolytatására csak akkor kerülhet sor, amikor a bíróság már jogerõs összbüntetési ítéletet hozott és abban nem a törvénynek megfelelõen rendelkezett. Ezért az ítélõtábla az elsõfokú bíróság végzésének rendelkezõ részébõl az,,utólagos jelzõt, indokolásából az erre vonatkozó jogszabályi felhívást és indokolást mellõzte. Ehelyett az elsõfokú bíróság eljárására a Be (1) és (3) bekezdése vonatkozik. (Szegedi Ítélõtábla Bkf. I. 97/2005. sz.) 395 A külföldi bíróság által elítélt magyar állampolgár büntetés-végrehajtásának átvétele esetén a magyar törvény összes rendelkezéseinek figyelembevételével kell elbírálni, hogy a külföldi ítélet összeegyeztethetõ-e a magyar törvénnyel [1996. évi XXXVIII. tv. (Nbjt.) 52. ]. S. T. magyar állampolgár terheltet egy olasz bíróság az június 22-én kelt ítéletével fegyvercsempészet és más bûncselekmény miatt 8 évi szabadságvesztésre ítélte. Az ítéleti tényállás szerint a terhelt 1993-ban történt elõzetes megállapodás alapján, 1993 augusztusa és decembere között, Budapesten és Olaszországban olasz állampolgároknak eladott egy orosz gyártmányú Kalasnyikov géppisztolyt, egy másik géppisztolyt kiütött sorozatszámmal, négy darab 9 mm-es félautomata Parabellum maroklõfegyvert, egy sorozatszám nélküli, ismeretlen gyártmányú félautomata Parabellum maroklõfegyvert, és egy magyar gyártmányú félautomata 7,65 mm-es maroklõfegyvert hangtompítóval. A terhelt kérte a büntetés végrehajtásának átvételét. A F.-i Bíróság a június 27-én meghozott végzésével megállapította, hogy az évi XX. törvénnyel kihirdetett, az elítélt személyek átszállításáról szóló, Strasbourgban március 23-án kelt Egyezmény (továbbiakban: Egyezmény) értelmében a végrehajtás átvételé-

20 20 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MELLÉKLET 1 2. szám nek a feltételei fennállanak. Az elítéltet ezt követõen május 19-én Magyarországra szállították. Ilyen elõzmények után hozta meg a F.-i Bíróság az alábbi határozatokat, melyekkel szemben a legfõbb ügyész a Be ában biztosított jogánál fogva a törvényesség érdekében jogorvoslati indítvánnyal élt. A F.-i Bíróság egyesbíróként eljárva a szeptember 10. napján kihirdetett végzésével megállapította: az olasz bíróság végrehajtásra átvett nyolc évi szabadságvesztést kiszabó ítéletét üzletszerûen elkövetett fegyvercsempészet bûntette miatt kiszabott nyolc évi fegyházbüntetésként kell végrehajtani. A terhelt által kiadatási letartóztatásban, majd jogerõs szabadságvesztés büntetésben, valamint átadási letartóztatásban eltöltött idõt a szabadságvesztés tartamába beszámítani rendelte. Megállapította továbbá, hogy a terhelt büntetése négyötöd részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra. A végzés ellen enyhébb végrehajtási fokozat (börtön) megállapítása végett a terhelt és védõje fellebbezést jelentett be. A F.-i Bíróság, mint másodfokú bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsa október 20. napján meghozott végzésével az elsõfokú döntést helybenhagyta. A jogerõs határozatok a fegyház fokozatot a következõkkel indokolták: Az olasz bíróság ítélete az olasz büntetõjog eltérõ szabályozásából adódóan végrehajtási fokozatot nem határozott meg. Ebben a részében tehát az ítélet a magyar törvénnyel nem egyeztethetõ össze. Emiatt a nemzetközi bûnügyi jogsegélyrõl szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Nbjt.) 52. -ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés az irányadó, vagyis a magyar Btk.-nak a vonatkozó szabályát kell figyelembe venni. A magyar Btk. 42. (2) bekezdésének b/1. pontja értelmében pedig a fegyvercsempészet bûntette miatt kiszabott 3 évi, vagy azt meghaladó tartamú szabadságvesztést fegyház fokozatban kell végrehajtani. Eggyel enyhébb (börtön) végrehajtási fokozat megállapítására a magyar Btk. 45. (2) bekezdésének alkalmazására nem volt jogi lehetõség, minthogy az Egyezmény értelmében a büntetés végrehajtásának átvételekor a magyar bíróság a külföldi bíróság ítéletéhez kötve van. Ugyanekkor a Btk. 45. (2) bekezdésének alkalmazhatósága a büntetés kiszabásához kapcsolódó olyan mérlegelést igénylõ kérdés, amelyre kizárólag az ítéletet hozó bíróság jogosult. Bár a feltételes szabadságra bocsátásra és a büntetés végrehajtására az Nbjt. 53. (2) bekezdése alapján a magyar jogot kell alkalmazni, és a végrehajtás során börtön fokozatba történõ áthelyezésre lehetõség is nyílik, de ilyen tartalmú határozat hozatala szintén nem a F.-i Bíróság, hanem a büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébe tartozik. A legfõbb ügyész indítványa szerint a jogerõs határozat törvénysértõ. Az Nbjt. 52. (1) bekezdése értelmében a külföldi ítélet átalakításakor a magyar bíróságnak a külföldi bíróság által kiszabott büntetés nemének és végrehajtási fokozatának megfelelõ és azzal azonos tartamú szabadságvesztést kell megállapítania. Ettõl való eltérésre a (2) bekezdés szerint akkor van törvényi lehetõség, ha a kiszabott szabadságvesztés végrehajtási fokozatát illetõen nem egyeztethetõ össze a magyar törvénnyel. Az Nbjt. indokolása és a kialakult ítélkezési gyakorlat szerint a büntetés akkor nem egyeztethetõ össze: ha a külföldi bíróság által kiszabott büntetéssel azonos nemû, illetve végrehajtási fokozatú és tartamú büntetés kiszabását a magyar jog eleve lehetetlenné teszi; ha a külföldi bíróság által megállapított bûncselekmény miatt a magyar jogszabályok nem tesznek lehetõvé olyan tartamú szabadságvesztést; vagy egyáltalán nem is teszik lehetõvé szabadságvesztés kiszabását. A terhelt szabadságvesztés büntetését a F.-i Bíróság a magyar törvény alapján fegyházban rendelte végrehajtani; ugyanabban a végrehajtási fokozatban, ami a magyar jogszabályok szerint az életfogytig tartó szabadságvesztésre elítélt terheltekre is vonatkozik. Ezzel szemben az olasz büntetõ törvénykönyv 17. -ának 3. pontja és 18. -a a börtönt nem végrehajtási fokozatként, hanem az életfogytig tartó szabadságvesztés mellett önálló büntetési nemként szabályozza. A Btk. 45. (2) bekezdésének alkalmazásával azonban lehetõség van börtön végrehajtási fokozat megállapítására is. Erre figyelemmel pedig az olasz bíróság által kiszabott börtönbüntetés a magyar joggal összeegyeztethetõ; attól a terhelt terhére eltérni nem lehetett volna. A jogerõs határozat sérti az Egyezmény azon rendelkezését, mely szerint a Végrehajtó Állam nem súlyosbíthatja az elítélt büntetõjogi helyzetét. Súlyosabb végrehajtási fokozat megállapítása és ennek következményeként a feltételes szabadság idõbeli eltolódása a tilalom megszegését jelenti. Mindezek alapján a legfõbb ügyész a törvénysértés megállapítását és azt indítványozta, hogy a Legfelsõbb Bíróság hozzon a törvénynek megfelelõ határozatot. A védõ csatlakozott az ügyészi indítványhoz. A legfõbb ügyész indítványa megalapozott. A jogerõs határozatokban kifejtett jogi álláspont helytelen jogértelmezés miatt téves. Az Nbjt ának (2) bekezdése szerint,,ha a külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztés nemét, illetve végrehajtási fokozatát tekintve nem egyeztethetõ össze a magyar törvénnyel, akkor kell a végrehajtandó büntetést a magyar törvény alapján meghatározni. A Legfelsõbb Bíróság más ügyekben hozott határozataiban már kifejtette, hogy a fentebb idézett törvényszöveg a,,magyar törvény megjelölése mellett semmiféle szûkítõ rendelkezést nem tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy az összeegyeztethetõség eldöntésénél minden olyan magyar törvényt figyelembe kell venni, amit ugyanilyen ügyben

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ 120. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXII. törvény A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti

Részletesebben

Szabályzat. a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat. a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda 103. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 22/2010. (XII. 22.) BM utasítás a belügyi tudományos

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2009. DECEMBER 28. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2009. évi CXXIV. törvény az egyes képviselõi

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl

318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervérl A Kormány a központi államigazgatási szervekrl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

XIV. Igazságügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XIV. Igazságügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XIV. Igazságügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október 2 Az igazságügy-miniszter feladat- és hatáskörét a többször módosított 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/9. szám Budapest, 2012. június 11.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/9. szám Budapest, 2012. június 11. 2012/9. szám Budapest, 2012. június 11. Szám: 19643/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 91. szám 12717 Iktatószám: NGM/5254/24 (2010) Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az

Részletesebben

a büntetések és az intézkedések végrehajtásának, valamint a fogva tartottakkal való bánásmód fıbb adatairól

a büntetések és az intézkedések végrehajtásának, valamint a fogva tartottakkal való bánásmód fıbb adatairól KIMUTATÁS a büntetések és az intézkedések végrehajtásának, valamint a fogva tartottakkal való bánásmód fıbb adatairól 2006 A kimutatás a Legfıbb Ügyészség Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ I. Általános tudnivalók A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13.882-1/2006-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról Budapest, 2006. december 2 I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai.

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai. A költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklet 14. pontja rendelkezik a közoktatási intézmények informatikai fejlesztési feladatokhoz nyújtható kiegészítő támogatásáról, és egyben előírja, hogy a támogatás

Részletesebben

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 183. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 3., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 183. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 3., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 3., péntek 183. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXXXIV. törvény A földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 155. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 155. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd Tartalomjegyzék 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 270/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 271/2011. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 46. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 25., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 46. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 25., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 25., csütörtök 46. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 93/2011. (VIII. 25.) HM utasítás a Béri Balogh Ádám középiskolai

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM CXXXV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2008. december 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata 1591

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata 1591 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 9., péntek 12. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 9/2012. (III. 9.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1511 17/2012.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 54165-3/2013-JSZOC E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. Budapest, 2008. március 25. Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet 20/2012. (IX. 17.) HM rendelet A 2013. évi munkaszüneti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 50. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 26., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 50. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 26., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 50. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 26., csütörtök Tartalomjegyzék 2012. évi XXXVII. törvény A szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekrõl szóló 1990. évi

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. április 15., péntek Tartalomjegyzék 2016. évi XXIII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára 2012. október III. ütem TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A pályázat keretében megvalósítandó

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA. Felhívás! I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK

XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA. Felhívás! I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Felhívás! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2003. november 24., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK 2003: XCV. tv. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról....................................

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök 52. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter utasítása Miniszteri

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 16. ÁRA: 1134 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 79/2007. (IV. 24.) Korm. r. A tûzvédelmi hatósági feladatokat

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/13096. számú törvényjavaslat

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/13096. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13096. számú törvényjavaslat a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Előadó: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és

Részletesebben

Budapest, 2015. november

Budapest, 2015. november Magyarország Kormánya T/7918. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról Előadó:

Részletesebben

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú függelék F.1. számú függelék GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Hatályos: 1/7.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2008. DECEMBER 15. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 13879/2008. Tervezet ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚNIUS 2. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl 25637

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl 25637 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 27., szerda 89. Tartalomjegyzék 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

Részletesebben

Munkaköri leírás az intézményvezető (főigazgató) részére

Munkaköri leírás az intézményvezető (főigazgató) részére SZMSZ 1. számú melléklet A Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú mellékleteként

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. október 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 10. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. október 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 10. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. október 31. TARTALOM Oldal Oldal HATÁROZATOK 5/2008. BJE jogegységi határozat... 146 Áthelyezések... 151 Szolgálati

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. OKTÓBER 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

T/4009/xxxx. Az Országgyűlés

T/4009/xxxx. Az Országgyűlés TERVEZET 2007. október 31. T/4009/xxxx. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi Gazdasági és informatikai

Részletesebben

HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62778-2013:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által a Veszélyes hulladék szállítása és kezelése 2013. I. tárgyában KÉ 19811/2012. számon indított nyílt közbeszerzési eljárásban feltett

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2008. OKTÓBER 1. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 1057/2008. (IX. 9.) Korm. határozat a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány alapító

Részletesebben

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Ügytípus: megvizsgálja és elbírálja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos felügyeleti intézkedés iránti kérelmeket, hivatalból felügyeleti intézkedést

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest, III. Heltai Jenő tér 7. Budapest, XXI. Mansfeld Péter utca 1. Budapest, IX. Ráday utca 42-44. Dr. Nyitrai Károly egyéni

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 12. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. DECEMBER 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. ÁPRILIS 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍR 15/2008. (III. 28.) ME h. szakállamtitkár kinevezésérõl...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 26. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 19., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 26. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 19., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 19., kedd Tartalomjegyzék 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelõségét

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 7. szám 2011. július 27. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi.

kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi. kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi. Külföldi tartózkodás közben szükséges gyógykezelés megtérítése 12.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. április 20., szerda 27. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 44/2011. (IV. 20.) HM utasítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester. belsı ellenır

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester. belsı ellenır Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: 2011. évi Ellenırzési Program és a 2011. évi Ellenırzési terv idırendi táblázatának elfogadása Iktatószám:

Részletesebben

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról hatályos: 2013.11.20-2013.11.20

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 943 Ft.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 943 Ft. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 30., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 15/2013. (IV. 30.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 2731 28/2013. (IV. 30.) HM

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2014. évi XCVII. törvény 15/2014. (XII. 10.) HM rendelet 16/2014. (XII. 13.) HM

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. ÁPRILIS 13. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. ÁPRILIS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. ÁPRILIS 13. oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi XLV. törvény a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény módosításáról... 761 7/2006. (III. 14.) NKÖM rendelet az art mozi-hálózat

Részletesebben

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére,

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. február 28. Tartalom Oldal Határozatok 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18 Utasítások 3/2013.

Részletesebben

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú függelék F.1. számú függelék GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Hatályos: 1/4.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép.

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép. 1. melléklet a 277/2014. (XII.15.) önkormányzati határozathoz A BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. április 9., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2014. (IV. 9.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás 4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata NYOMTATÁSBAN CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ Hatálybalépés dátuma: 2012. április 25. Készítette: dr. Vincze

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter

Az oktatási és kulturális miniszter Az oktatási és kulturális miniszter 33/2007. (VIII. 31.) OKM r e n d e l e t e egyes közoktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016.

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. Készítette: Nagy Lajos András intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 1 2. Általános

Részletesebben

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. december 4., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (XII. 4.) TNM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 6763 30/2015. (XII. 4.) MvM

Részletesebben

TARTALOM. A Kormány tagjának rendelete

TARTALOM. A Kormány tagjának rendelete BUDAPEST, 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS 7 8. SZÁM TARTALOM Oldal A Kormány tagjának rendelete Az igazságügyi és rendészeti miniszter 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelete az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Rövidített neve: OMMF. 2. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Rövidített neve: OMMF. 2. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Iktató száma:17488-51/2009 ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. (2) bekezdése alapján az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL ÉS

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM oldal JOGSZABÁLY 2007. évi CIV. törvény a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról... 2689 HATÁROZATOK 142/2007. (VII.

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 2013.01.02-től hatályos szöveg! a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2513 2544. OLDAL 2011. augusztus 10. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 485 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1996. évi XXXI. Törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai

Részletesebben

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JÚNIUS 16. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍR 39/2008. (V. 29.) ME h. szakállamtitkárok kinevezésérõl...

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. március 31. Tartalom Utasítások oldal 4/2015. (III. 18.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak

Részletesebben

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról 2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

Részletesebben

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE...

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... Tartalom I. A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 4 1 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 4 2 AZ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ TELEPHELY NEVE ÉS SZÉKHELYE... 4 3 AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓJA, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben