CompLex Hírlevél. új jogszabályok. Tartalom március

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CompLex Hírlevél. új jogszabályok. Tartalom. 2007. március"

Átírás

1 új jogszabályok évi XIX. törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról évi XVIII. törvény a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között az egymás nevében a vízumok kiadásában diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetésérõl kivétellel Megjegyzés: A törvény 4. -a, 5. (4) bekezdése a Megállapodás 6. cikkében meghatározott idõpontban hatályát veszti évi XVII. törvény a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl , évi XVI. törvény egyes agrár tárgyú törvények módosításáról , évi XV. törvény a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi LVIII. törvény módosításáról évi XIV. törvény a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény módosításáról évi XIII. törvény a nemzetközi bûnügyi jogsegélyrõl szóló évi XXXVIII. törvény és az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló évi CXXX. törvény módosításáról évi XII. törvény a társasági adó és a vállalkozói személyi jövedelemadó egyes elõírásai alkalmazásának kizárásáról MK 2007/31. (III. 19.) évi XI. törvény a regisztrációs adóról szóló évi CX. törvény módosításáról MK 2007/28. (III. 9.) évi X. törvény a Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló, Chicagóban, december 7. napján aláírt Egyezményt módosító, október 6-án, május 10-én, október 26-án, szeptember 29-én, valamint október 1-jén kelt Jegyzõkönyvek, illetve a Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló Egyezmény hiteles ötés hatnyelvû szövegérõl szóló Jegyzõkönyvek kihirdetésérõl MK 2007/28. (III. 9.) kivétellel Tartalom Új jogszabályok 1 Hatályon kívül helyezett jogszabályok 16 Módosított jogszabályok 24 CompLex változásmutatók A CompLex Magyar Közlöny Hírlevél naponta ad tájékoztatást az új Magyar Közlöny tartalmáról, ben. A CompLex Tárcalap Hírlevél szintén ben hetente egyszer, hétfõnként ad összefoglaló tájékoztatót a tárcalapok tartalmáról. A térítésmentes szolgáltatások megrendelhetõk a címen. Az Internetes JogNaptár program naptárszerûen mutatja, hogy adott napon várható-e változás. A program a címen érhetõ el. A CompLex Jogtár program Idõgép/ Változásfigyelõ parancsa a várható jövõbeni változásokról ad tájékoztatást. A CompLex Jogtár Változásmutatók adatbázisa az elmúlt évek fejleményeit mutatja be, havi bontásban. A Változásmutatók adatbázis a program Adatbázis/Adatbázis megnyitása parancsával nyitható meg. A termék vírusellenõrzése a záráskor elérhetõ legfrissebb vírusadatbázissal történt, az alábbi programok felhasználásával: McAfee VirusScan VirusBuster F-Secure Anti-Virus CompLex ügyfélszolgálat 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Telefon: (40) Fax: Internet: Hirdetésfelvétel Telefon: március

2 2007. évi IX. törvény az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló évi egyezmény és az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló évi egyezményhez elfogadott évi jegyzõkönyv, valamint az olajszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelõsségrõl szóló évi egyezmény kihirdetésérõl MK 2007/28. (III. 9.) kivétellel évi VIII. törvény a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a magyar ukrán államhatár rendjérõl, a határkérdésekben való együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Kijevben, május 19-én aláírt Szerzõdés 2. cikk 3. pontja alapján elkészített, és Budapesten, június 20-án aláírt, a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti államhatár új redemarkációs okmányai kihirdetésérõl MK 2007/28. (III. 9.) kivétellel évi VII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között a Magyar Köztársaság, Románia és Szerbia és Montenegró államhatárainak találkozási pontjáról, az azt jelölõ hármashatár-jelrõl és annak karbantartásáról szóló, Újvidéken, április 19-én aláírt Megállapodás kihirdetésérõl MK 2007/28. (III. 9.) kivétellel 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról és az álláskeresési támogatásban részesülõk vizitdíj-kompenzációjáról /2007. (III. 31.) Korm. rendelet az állami közlekedésbiztonsági szerv kijelölésérõl Megjegyzés: A rendelet július 1-jén hatályát veszti. 61/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a katonai szabványosítás sajátos szabályairól /2007. (III. 31.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenõrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról /2007. (III. 31.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról /2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról /2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl /2007. (III. 29.) Korm. rendelet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrõl szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról Megjegyzés: A rendelet április 13-án hatályát veszti. 55/2007. (III. 28.) Korm. rendelet a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvánnyal kapcsolatos kormányrendeletek hatályon kívül helyezésérõl Megjegyzés: A rendelet április 7-én hatályát veszti. 54/2007. (III. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról /2007. (III. 28.) Korm. rendelet az egyes foglalkoztatási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról , , március 31. 2

3 52/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a gazdálkodó szervezetek részére nyújtott évi egyedi termelési támogatásokról, költségtérítésekrõl MK 2007/35. (III. 26.) Megjegyzés: A rendelet március 31-én hatályát veszti. 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl MK 2007/35. (III. 26.) Megjegyzés: A rendelet 8. (1) bekezdése, továbbá a 8. (2) bekezdés a) pontja augusztus 1-jén és augusztus 1-jén módosul. 50/2007. (III. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról MK 2007/35. (III. 26.) , /2007. (III. 26.) Korm. rendelet a programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmûködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeirõl MK 2007/35. (III. 26.) kivétellel 48/2007. (III. 20.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról /2007. (III. 20.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról /2007. (III. 20.) Korm. rendelet a magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról /2007. (III. 20.) Korm. rendelet az egészségügyben dolgozók alap- és mûködési nyilvántartásának vezetésérõl /2007. (III. 14.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról /2007. (III. 14.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya közötti nemzetközi fejlesztési együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl kivétellel 42/2007. (III. 13.) Korm. rendelet a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érõ, gyümölcsfával betelepített területek évi összeírásának végrehajtásáról /2007. (III. 13.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerzõdéskötési és eljárási kérdésekrõl , /2007. (III. 13.) Korm. rendelet az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról /2007. (III. 13.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról , /2007. (III. 7.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról március 31. 3

4 37/2007. (III. 7.) Korm. rendelet a villamos energia határon keresztül történõ szállításának szabályozásáról szóló 182/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról /2007. (III. 7.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról /2007. (III. 7.) Korm. rendelet a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról , /2007. (III. 7.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok által években jogtalanul igénybe vett közmûfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezésérõl /2007. (III. 7.) Korm. rendelet doktori iskola létesítésének eljárási rendjérõl és a doktori fokozat megszerzésének feltételeirõl /2007. (III. 6.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról , /2007. (III. 19.) MNB rendelet a Római Szerzõdés aláírásának 50. évfordulója alkalmából 50 forintos címletû érme kibocsátásáról MK 2007/31. (III. 19.) /2007. (III. 28.) EüM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról /2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl , /2007. (III. 7.) EüM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról kivétellel 12/2007. (III. 6.) EüM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekrõl szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról /2007. (III. 6.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök reklámozásáról és ismertetésérõl /2007. (III. 30.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról /2007. (III. 30.) FVM rendelet az egyes állati eredetû melléktermékek ártalmatlanításának támogatásáról /2007. (III. 29.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét megvalósító kötelezõ elõírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról /2007. (III. 23.) FVM rendelet a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának egyes kérdéseirõl szóló 80/2006. (XI. 23.) FVM rendelet módosításáról MK 2007/34. (III. 23.) március 31. 4

5 17/2007. (III. 23.) FVM rendelet a birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról MK 2007/34. (III. 23.) /2007. (III. 22.) FVM rendelet a szõlõtermelési potenciálra, a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet módosításáról /2007. (III. 20.) FVM rendelet a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról /2007. (III. 1.) FVM rendelet a évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módosításáról MK 2007/24. (III. 1.) /2007. (III. 1.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról MK 2007/24. (III. 1.) /2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról /2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról /2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és fõutakról MK 2007/35. (III. 26.) Megjegyzés: A rendelet 2. (1) bekezdésének felvezetõ szövege január 1-jén módosul. 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és fõutak használatának díjáról MK 2007/35. (III. 26.) /2007. (III. 23.) GKM ÖTM együttes rendelet a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról szóló 10/2006. (II. 28.) GKM BM együttes rendelet módosításáról MK 2007/34. (III. 23.) /2007. (III. 19.) GKM rendelet a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási támogatása igénybevételének részletes szabályairól MK 2007/31. (III. 19.) /2007. (III. 19.) GKM rendelet az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl szóló 58/2006. (VIII. 11.) GKM rendelet módosításáról MK 2007/31. (III. 19.) /2007. (III. 19.) GKM rendelet a haditechnikai termékek jelölésérõl, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról MK 2007/31. (III. 19.) /2007. (III. 13.) GKM rendelet a belföldi menetrend szerinti személyszállítás ingyenes utazásai után járó fogyasztói árkiegészítés megállapításáról /2007. (III. 13.) GKM rendelet a szénipari szerkezetátalakítási támogatás mértékének megállapításáról /2007. (III. 9.) GKM rendelet a felügyeleti díj mértékérõl és a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet módosításáról MK 2007/28. (III. 9.) március 31. 5

6 28/2007. (III. 7.) GKM rendelet az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeirõl /2007. (III. 2.) GKM rendelet a földgáz árakkal, díjakkal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról MK 2007/25. (III. 2.) /2007. (III. 1.) GKM HM KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl MK 2007/24. (III. 1.) /2007. (III. 23.) HM rendelet a kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról MK 2007/34. (III. 23.) /2007. (III. 13.) HM rendelet a Honvédelmi Minisztérium fejezet felügyeletét ellátó szerv egyes belsõ ellenõrzési jogosítványainak átruházásáról szóló 23/2004. (IX. 3.) HM rendelet módosításáról /2007. (III. 23.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter ágazati irányítása alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban közremûködõ tolmácsok, jelnyelvi tolmácsok díjazásáról MK 2007/34. (III. 23.) /2007. (III. 19.) IRM rendelet az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseirõl MK 2007/31. (III. 19.) /2007. (III. 13.) IRM rendelet a rendõrség és a határõrség áldozatsegítõ feladatairól /2007. (III. 13.) IRM MeHVM együttes rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról /2007. (III. 13.) IRM rendelet az egyes igazgatási hatósági eljárások díjairól, valamint az adatszolgáltatásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról rendelkezõ egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról /2007. (III. 13.) IRM rendelet a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK irányelv mellékletében meghatározott irányelvekkel összeegyeztethetõséget teremtõ jogszabályok felsorolásáról szóló 13/2004. (IV. 16.) IM rendelet módosításáról /2007. (III. 13.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter által rendvédelmi célra feleslegesnek minõsített tárgyi eszközök és készletek térítésmentes átadásáról /2007. (III. 13.) IRM rendelet a megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól /2007. (III. 7.) IRM rendelet a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet módosításáról /2007. (III. 6.) IRM rendelet az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról /2007. (III. 6.) IRM rendelet az anyakönyvi szakvizsgáról /2007. (III. 6.) IRM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala megjelölésére vonatkozó módosításáról március 31. 6

7 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenõrzésének szabályairól /2007. (III. 2.) IRM rendelet a büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról szóló 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet módosításáról MK 2007/25. (III. 2.) /2007. (III. 29.) KüM rendelet a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának, ellenõrzésének szabályairól /2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bölcskei-nõszirmos természetvédelmi terület létesítésérõl /2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Belsõbárándi-tátorjános természetvédelmi terület létesítésérõl /2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Dénesmajori Csigás-erdõ Természetvédelmi Terület létesítésérõl szóló 27/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról /2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítésérõl és erdõrezervátummá nyilvánításáról /2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítésérõl és erdõrezervátummá nyilvánításáról /2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Mura-menti Tájvédelmi Körzet létesítésérõl /2007. (III. 30.) KvVM rendelet az Érdi Kakukk-hegy természetvédelmi terület létesítésérõl /2007. (III. 23.) KvVM rendelet a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekrõl szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról MK 2007/34. (III. 23.) /2007. (III. 22.) KvVM rendelet a magyarországi bioszféra-rezervátumokról /2007. (III. 14.) ME rendelet a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetõ államtitkár kijelölésérõl /2007. (III. 28.) MeHVM SZMM együttes rendelet a évi Humánerõforrás Operatív Program 1.1. intézkedése: a munkanélküliség megelõzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2006. (VIII. 11.) MeHVM SZMM együttes rendelet módosításáról /2007. (III. 28.) MeHVM ÖTM együttes rendelet az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program végrehajtásában közremûködõ szervezet kijelölésérõl /2007. (III. 23.) MeHVM rendelet a Magyar Közigazgatási Minõség Díjról MK 2007/34. (III. 23.) /2007. (III. 22.) MeHVM rendelet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felügyelete alá, a XIX. EU Integráció fejezetbe tartozó egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok évi felhasználásának rendjérõl /2007. (III. 19.) MeHVM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról MK 2007/31. (III. 19.) március 31. 7

8 7/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság által nyújtott ellátási szolgáltatások körérõl, terjedelmérõl, valamint az igénybevétel rendjérõl MK 2007/31. (III. 19.) /2007. (III. 28.) OKM rendelet egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl /2007. (III. 26.) OKM rendelet a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról MK 2007/35. (III. 26.) /2007. (III. 23.) OKM rendelet az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 26/2000. (VIII. 31.) OM rendelet módosításáról MK 2007/34. (III. 23.) /2007. (III. 23.) OKM rendelet a 2007/2008. tanév rendjérõl MK 2007/34. (III. 23.) /2007. (III. 19.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirõl szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról MK 2007/31. (III. 19.) /2007. (III. 14.) OKM rendelet a minõségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenõrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól /2007. (III. 14.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól /2007. (III. 14.) OKM rendelet az egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól /2007. (III. 14.) OKM rendelet az alapfokú mûvészetoktatási intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól /2007. (III. 14.) OKM rendelet a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjérõl /2007. (III. 14.) OKM rendelet az esélyegyenlõséget, felzárkóztatást segítõ támogatások igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjérõl /2007. (III. 14.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról, valamint a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról , /2007. (III. 26.) ÖTM rendelet az önkormányzati és területfejlesztési miniszter ágazati irányítása alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban közremûködõ tolmácsok, jelnyelvi tolmácsok díjazásáról MK 2007/35. (III. 26.) március 31. 8

9 7/2007. (III. 26.) ÖTM IRM együttes rendelet a belügyi ágazatba tartozó közigazgatási hatósági eljárásban közremûködõ tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról szóló 12/2006. (III. 14.) BM rendelet hatályon kívül helyezésérõl MK 2007/35. (III. 26.) Megjegyzés: A rendelet május 1-jén hatályát veszti. 6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelet a tûzvédelmi szakértõi tevékenység szabályairól /2007. (III. 7.) ÖTM rendelet a pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak évi költségvetési támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 6/2006. (II. 8.) BM rendelet módosításáról Megjegyzés: A rendelet december 31-én hatályát veszti. 5/2007. (III. 28.) PM rendelet a származtatott (derivatív) ügyletek fedezetbe vonásáról és nyilvántartásáról /2007. (III. 13.) PM rendelet a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról /2007. (III. 9.) PM rendelet a Rendkívüli beruházási tartalék elõirányzat átcsoportosításának rendjérõl szóló 9/2006. (III. 23.) PM rendelet módosításáról MK 2007/28. (III. 9.) /2007. (III. 28.) SZMM rendelet a regionális munkaügyi központok illetékességérõl /2007. (III. 7.) SZMM rendelet a kollektív szerzõdések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról /2007. (III. 7.) SZMM EüM együttes rendelet a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérõl szóló 4/2001. (IX. 26.) SzCsM EüM együttes rendelet módosításáról /2007. (III. 29.) AB határozat a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 134. (3) bekezdés utolsó mondatának alkotmányellenessége megállapításáról és megsemmisítésérõl 20/2007. (III. 29.) AB határozat a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény 138. (3) bekezdése alkotmányossági vizsgálatáról 19/2007. (III. 9.) AB határozat a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdésének megsemmisítésérõl MK 2007/28. (III. 9.) 18/2007. (III. 9.) AB határozat az 572/2006. (XI. 21.) OVB határozat helybenhagyásáról MK 2007/28. (III. 9.) 17/2007. (III. 9.) AB határozat az 570/2006. (XI. 21.) OVB határozat helybenhagyásáról MK 2007/28. (III. 9.) 16/2007. (III. 9.) AB határozat az 568/2006. (XI. 21.) OVB határozat megsemmisítésérõl MK 2007/28. (III. 9.) 15/2007. (III. 9.) AB határozat az 566/2006. (XI. 20.) OVB határozat megsemmisítésérõl MK 2007/28. (III. 9.) 14/2007. (III. 9.) AB határozat az 571/2006. (XI. 21.) OVB határozat helybenhagyásáról MK 2007/28. (III. 9.) március 31. 9

10 13/2007. (III. 9.) AB határozat az 567/2006. (XI. 20.) OVB határozat helybenhagyásáról MK 2007/28. (III. 9.) 12/2007. (III. 9.) AB határozat az 569/2006. (XI. 21.) OVB határozat helybenhagyásáról MK 2007/28. (III. 9.) 11/2007. (III. 7.) AB határozat a büntetõeljárásról szóló évi XIX. törvény 255. (2) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatáról 10/2007. (III. 7.) AB határozat a büntetõeljárásról szóló évi XIX. törvény 281. (6) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatáról 9/2007. (III. 7.) AB határozat a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet alkotmányossági vizsgálatáról, valamint 53. (2) bekezdése megsemmisítésérõl 28/2007. (III. 28.) OGY határozat az Országos Rádió és Televízió Testület évi tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadásáról 27/2007. (III. 28.) OGY határozat a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY határozat módosításáról /2007. (III. 28.) OGY határozat a 125 éves MTI Éves jelentés címû beszámolójáról 25/2007. (III. 20.) OGY határozat az Országgyûlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 22. (2) bekezdése alapján az M6-os autópályává fejleszthetõ autóút Szekszárd Bóly közötti szakaszának és az M60-as autópályává fejleszthetõ autóút Bóly Pécs közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez 24/2007. (III. 20.) OGY határozat a világ kulturális és természeti örökségének védelmérõl szóló évi UNESCO Világörökség Egyezmény közötti magyarországi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 23/2007. (III. 20.) OGY határozat az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtásáról és a Kormányképviselet tevékenységérõl 22/2007. (III. 20.) OGY határozat az Alkotmánybíróság két tagjának megválasztásáról 21/2007. (III. 14.) OGY határozat Tóth József országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében 20/2007. (III. 14.) OGY határozat dr. Lázár János országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében 19/2007. (III. 14.) OGY határozat az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról 18/2007. (III. 14.) OGY határozat a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselõinek és tagjainak választásáról 17/2007. (III. 14.) OGY határozat a Magyar Lengyel Barátság Napjáról /2007. (III. 7.) OGY határozat a Magyar Köztársaság területén élõ nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetérõl (2003. február február) szóló beszámoló elfogadásáról március

11 15/2007. (III. 7.) OGY határozat a második Nemzeti Környezetvédelmi Program évi végrehajtásának helyzetérõl szóló jelentés elfogadásáról 14/2007. (III. 7.) OGY határozat Kábítószerügyi eseti bizottság létrehozásáról /2007. (III. 7.) OGY határozat a Kábítószerügyi eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról 12/2007. (III. 7.) OGY határozat Fogyasztóvédelmi eseti bizottság létrehozásáról /2007. (III. 7.) OGY határozat a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról 65/2007. (III. 29.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 64/2007. (III. 29.) KE határozat a Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezésérõl 63/2007. (III. 23.) KE határozat bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl MK 2007/34. (III. 23.) 62/2007. (III. 22.) KE határozat határõr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl 61/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 60/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 59/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 58/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 57/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 56/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 55/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 54/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 53/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 52/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 51/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról március

12 50/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 49/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 48/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 47/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 46/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 45/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 44/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 43/2007. (III. 20.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 42/2007. (III. 19.) KE határozat dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba helyezésérõl MK 2007/31. (III. 19.) 41/2007. (III. 19.) KE határozat határõr dandártábornoki kinevezésrõl MK 2007/31. (III. 19.) 40/2007. (III. 19.) KE határozat határõr dandártábornoki kinevezésrõl MK 2007/31. (III. 19.) 39/2007. (III. 19.) KE határozat határõr dandártábornoki kinevezésrõl MK 2007/31. (III. 19.) 38/2007. (III. 19.) KE határozat határõr dandártábornoki kinevezésrõl MK 2007/31. (III. 19.) 37/2007. (III. 19.) KE határozat rendõr dandártábornoki kinevezésrõl MK 2007/31. (III. 19.) 36/2007. (III. 19.) KE határozat rendõr dandártábornoki kinevezésrõl MK 2007/31. (III. 19.) 35/2007. (III. 19.) KE határozat rendõr dandártábornoki kinevezésrõl MK 2007/31. (III. 19.) 34/2007. (III. 19.) KE határozat büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésrõl MK 2007/31. (III. 19.) 33/2007. (III. 19.) KE határozat dandártábornoki kinevezésrõl MK 2007/31. (III. 19.) 32/2007. (III. 19.) KE határozat rektori megbízásról MK 2007/31. (III. 19.) 31/2007. (III. 1.) KE határozat a Magyar Nemzeti Bank elnökének kinevezésérõl MK 2007/24. (III. 1.) március

13 1022/2007. (III. 31.) Korm. határozat a tizenharmadik havi illetmény kifizetésérõl 1021/2007. (III. 31.) Korm. határozat a Prümi Szerzõdéshez való magyar csatlakozás elõkészítésérõl /2007. (III. 28.) Korm. határozat Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány létrehozásáról /2007. (III. 28.) Korm. határozat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Programja keretében megindítandó kiemelt projektrõl 1018/2007. (III. 26.) Korm. határozat a munkavédelem országos programja évi intézkedési és ütemtervérõl MK 2007/35. (III. 26.) /2007. (III. 20.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjak évi adományozásáról 1016/2007. (III. 20.) Korm. határozat a társadalmi bûnmegelõzés nemzeti stratégiája céljainak végrehajtásából származó 2007-ben megvalósítandó feladatokról /2007. (III. 20.) Korm. határozat a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram és a Lakossági energiamegtakarítás és a megújuló energiahordozó-felhasználás növelés címû pályázat együttes meghirdetésérõl /2007. (III. 13.) Korm. határozat a televíziózás és a rádiózás digitális átállásának kormányzati feladatairól /2007. (III. 13.) Korm. határozat a szeptember októberi fõvárosi demonstrációkkal, utcai rendzavarásokkal és rendfenntartó intézkedésekkel kapcsolatos eseményekrõl készült vizsgálati jelentés alapján végrehajtandó feladatokról /2007. (III. 13.) Korm. határozat a cégeljárással, a cégek adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggõ egyes feladatokról 1011/2007. (III. 13.) Korm. határozat a közszolgálati ellenõrzések évi vizsgálati tárgyköreirõl és a vizsgálat alá vont közigazgatási szervekrõl /2007. (III. 13.) Korm. határozat a sportlétesítmények fejlesztési és mûködtetési rendszerének átalakításáról szóló 1055/2004. (VI. 8.) Korm. határozat 1. b) és c) pontjai végrehajtását szolgáló kormányhatározatok módosításáról /2007. (III. 7.) Korm. határozat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztési Programjainak elõzetes akcióterveirõl és elsõ körben indítandó támogatási konstrukcióiról 24/2007. (III. 31.) ME határozat az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjának megbízásáról 23/2007. (III. 30.) ME határozat közigazgatási hivatalok vezetõinek megbízásáról 22/2007. (III. 22.) ME határozat a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elnökének és tagjainak megbízásáról március

14 21/2007. (III. 6.) ME határozat szakállamtitkár kinevezésérõl 12/2007. (III. 31.) KüM határozat a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság közötti, a szociális biztonságról szóló Egyezmény végrehajtására szolgáló, február 16-án aláírt Igazgatási Megállapodás kihirdetésérõl szóló 21/2007. (II. 21.) Korm. rendelet ának hatálybalépésérõl 11/2007. (III. 29.) KüM határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttmûködés kialakításáról szóló, Havannában, május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetésérõl és kötelezõ hatályának elismerésérõl szóló 128/2006. (VI. 1.) Korm. rendelet a hatálybalépésérõl 10/2007. (III. 20.) KüM határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti nemzetközi fejlesztési együttmûködésrõl szóló megállapodás kihirdetésérõl szóló 205/2006. (X. 16.) Korm. rendelet ainak hatálybalépésérõl 103/2007. (III. 26.) OVB határozat aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadásáról 102/2007. (III. 26.) OVB határozat aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadásáról 101/2007. (III. 26.) OVB határozat aláírásgyûjtõ ív hitelesítésérõl 100/2007. (III. 26.) OVB határozat aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadásáról 99/2007. (III. 26.) OVB határozat aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadásáról 98/2007. (III. 19.) OVB határozat aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya hitelesítésének megtagadásáról 97/2007. (III. 19.) OVB határozat aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítésérõl 96/2007. (III. 19.) OVB határozat aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya hitelesítésének megtagadásáról 81/2007. (III. 5.) OVB határozat aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítésérõl 2/2007. Közigazgatási jogegységi határozat annak megállapításáról, hogy a 2/2005. Közigazgatási jogegységi határozat március 29-étõl nem alkalmazható 1/2007. Polgári jogegységi határozat a mögöttes felelõsségrõl 4/2007. (MK 30.) PM utasítás a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 6/2006. (MK 94.) PM utasítás módosításáról /2007. (III. 19.) OVB állásfoglalás a kampánycsend egyes kérdéseirõl 1/2007. (III. 19.) OVB állásfoglalás egyes állásfoglalásainak hatályon kívül helyezésérõl március

15 3/2007. (MK 32.) MSZH közlemény az IFE FOODAPEST Nemzetközi élelmiszer, ital és vendéglátóipari szakkiállításon bemutatásra kerülõ találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményérõl, illetve kiállítási elsõbbségérõl AB elnökének közleménye alkotmánybírói megbízatás megszûnésérõl APEH közlemény a április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról GKM közlemény a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség január 1. napjától érvényes tagi hozzájárulásának mértékérõl MK 2007/25. (III. 2.) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvekrõl MK 2007/35. (III. 26.) MK 2007/25. (III. 2.) KüM közlemény a tiszteletbeli konzuli képviselõk névjegyzékérõl és konzuli jogosítványairól Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történõ többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról MK 2007/24. (III. 1.) OGY elnökének közleménye az állampolgári jogok országgyûlési biztosának lemondásáról OVB közlemény a március 4-én megtartott országos kisebbségi önkormányzati választás eredményérõl Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI) jogdíjközleménye az elõadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történõ átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeirõl MK 2007/35. (III. 26.) Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI) jogdíjközleménye a rögzített elõadás nyilvánosság számára lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétele engedélyezésének feltételeirõl MK 2007/35. (III. 26.) Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI) és a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ) közös jogdíjközleménye a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ elõadómûvészi és hangfelvétel elõállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeirõl MK 2007/35. (III. 26.) 8001/2007. (MK 30.) GKM tájékoztató a nyári idõszámítás alkalmazásáról szóló 39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet végrehajtásáról OÉT tájékoztató az Országos Érdekegyeztetõ Tanács február 9-i ülésérõl KüM pályázati felhívás Vízügyi és öntözési projekt megvalósítása Etiópiában tárgyában KüM pályázati felhívás Szegénységcsökkentési programok Afrikában a 10. Európai Fejlesztési Alap forrásainak hasznosítása tárgyában március

16 MeHVM részletes pályázati felhívása a évi Magyar Közigazgatási Minõség Díj elnyerésére Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal szolgálati titokköri jegyzékérõl Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT) megállapodása a közszférában elkerülhetetlenné váló létszámintézkedések kedvezõtlen hatásainak mérséklésérõl hatályon kívül helyezett jogszabályok évi LXXIV. törvény a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló évi LXXIII. törvény módosításáról évi XVII. tv évi CLVIII. törvény a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló évi LXXIII. törvény módosításáról évi XVII. tv évi X. törvény a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló évi LXXIII. törvény módosításáról évi XVII. tv évi LXXIII. törvény a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról évi XVII. tv /2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gazdálkodó szervezetek évi egyedi termelési támogatásáról szóló 26/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról 52/2007. (III. 26.) Korm. r MK 2007/35. (III. 26.) 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet a felsõoktatási hallgatók juttatásairól 51/2007. (III. 26.) Korm. r MK 2007/35. (III. 26.) 189/2005. (IX. 15.) Korm. rendelet a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány létrehozásáról szóló 164/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról 55/2007. (III. 28.) Korm. r /2005. (IV. 22.) Korm. rendelet a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány létrehozásáról szóló 164/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról 55/2007. (III. 28.) Korm. r /2001. (IV. 10.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 59/2007. (III. 31.) Korm. r /2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésrõl és a doktori fokozatszerzésrõl 33/2007. (III. 7.) Korm. r március

17 9/2001. (I. 19.) Korm. rendelet a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány létrehozásáról szóló 164/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról 55/2007. (III. 28.) Korm. r /2000. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a mûvészeti ágak felsorolásáról 33/2007. (III. 7.) Korm. r /1999. (II. 12.) Korm. rendelet a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány létrehozásáról szóló 164/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról 55/2007. (III. 28.) Korm. r /1997. (IX. 30.) Korm. rendelet a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány létrehozásáról 55/2007. (III. 28.) Korm. r /1996. (V. 3.) Korm. rendelet a katonai szabványosítás sajátos szabályairól 61/2007. (III. 31.) Korm. r /2006. (III. 14.) BM rendelet a belügyi ágazatba tartozó közigazgatási hatósági eljárásban közremûködõ tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról 7/2007. (III. 26.) ÖTM IRM e. r MK 2007/35. (III. 26.) 6/2006. (II. 8.) BM rendelet a pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak évi költségvetési támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól 5/2007. (III. 7.) ÖTM r /2006. (I. 13.) BM rendelet az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról 10/2007. (III. 6.) IRM r /2004. (X. 28.) BM rendelet a külföldre utazásról szóló évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet módosításáról 8/2007. (III. 6.) IRM r /2003. (XII. 27.) BM rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetõleg értesítésért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 25/2000. (IX. 1.) BM rendelet módosításáról 16/2007. (III. 13.) IRM MeHVM e. r /2003. (XII. 27.) BM rendelet az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 15/2001. (VII. 5.) BM rendelet módosításáról 15/2007. (III. 13.) IRM r /2003. (XII. 27.) BM rendelet az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ vállalkozók központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 28/2000. (X. 27.) BM rendelet módosításáról 15/2007. (III. 13.) IRM r /2003. (XII. 2.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet módosításáról 15/2007. (III. 13.) IRM r március

18 37/2003. (VIII. 14.) BM rendelet a Magyar Közigazgatási Minõség Díjról 10/2007. (III. 23.) MeHVM r MK 2007/34. (III. 23.) 17/2002. (V. 17.) BM rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetõleg értesítésért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 25/2000. (IX. 1.) BM rendelet módosításáról 16/2007. (III. 13.) IRM MeHVM e. r /2000. (XI. 29.) BM rendelet a megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól 12/2007. (III. 13.) IRM r /2000. (IX. 1.) BM rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetõleg értesítésért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról 16/2007. (III. 13.) IRM MeHVM e. r /1997. (VI. 4.) BM rendelet a tûzvédelmi szakértõi és igazságügyi szakértõi tevékenység szabályairól 6/2007. (III. 13.) ÖTM r /2003. (X. 31.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek, gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetésérõl 11/2007. (III. 6.) EüM r /2003. (IV. 29.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ, illetve kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközökrõl, a támogatás összegérõl és mértékérõl, valamint a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeirõl 14/2007. (III. 14.) EüM r /2007. (I. 24.) EüM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ, illetve kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközökrõl, a támogatás összegérõl és mértékérõl, valamint a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeirõl szóló 19/2003. (IV. 29.) ESzCsM rendelet módosításáról 14/2007. (III. 14.) EüM r /2006. (XI. 13.) EüM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ, illetve kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközökrõl, a támogatás összegérõl és mértékérõl, valamint a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeirõl szóló 19/2003. (IV. 29.) ESzCsM rendelet módosításáról 14/2007. (III. 14.) EüM r /2006. (IV. 19.) EüM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ, illetve kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközökrõl, a támogatás összegérõl és mértékérõl, valamint a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeirõl szóló 19/2003. (IV. 29.) ESzCsM rendelet módosításáról 14/2007. (III. 14.) EüM r /2006. (III. 7.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek, gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetésérõl szóló 64/2003. (X. 31.) ESzCsM rendelet módosításáról 11/2007. (III. 6.) EüM r /2004. (XI. 23.) EüM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ, illetve kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközökrõl, a támogatás összegérõl és mértékérõl, valamint a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeirõl szóló 19/2003. (IV. 29.) ESzCsM rendelet módosításáról 14/2007. (III. 14.) EüM r március

19 22/2006. (III. 23.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról szóló 36/2005. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról 13/2007. (III. 1.) FVM r MK 2007/24. (III. 1.) 36/2005. (IV. 22.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 13/2007. (III. 1.) FVM r MK 2007/24. (III. 1.) 79/2006. (XI. 23.) GKM rendelet az autópályák használatának díjáról szóló 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról 37/2007. (III. 26.) GKM r MK 2007/35. (III. 26.) 46/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a belföldi menetrend szerinti személyszállítás ingyenes utazásai után járó fogyasztói árkiegészítés kiutalásáról 31/2007. (III.13.) GKM r /2006. (V. 2.) GKM rendelet a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási támogatása igénybevételének részletes szabályairól 34/2007. (III. 19.) GKM r MK 2007/31. (III. 19.) 17/2006. (IV. 14.) GKM HM KvVM együttes rendelet a magyar légtér légi közlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM HM KTM együttes rendelet módosításáról 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM e. r MK 2007/24. (III. 1.) 13/2006. (III. 14.) GKM rendelet az autópályák használatának díjáról szóló 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról 37/2007. (III. 26.) GKM r MK 2007/35. (III. 26.) 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet az autópályák használatának díjáról 37/2007. (III. 26.) GKM r MK 2007/35. (III. 26.) 27/2005. (V. 5.) GKM HM KvVM együttes rendelet a magyar légtér légi közlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM HM KTM együttes rendelet módosításáról 26/2007. (III. 1.) GKM HM KvVM e. r MK 2007/24. (III. 1.) 9/2004. (II. 12.) GKM HM KvVM együttes rendelet a magyar légtér légi közlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM HM KTM együttes rendelet módosításáról 26/2007. (III. 1.) GKM HM KvVM e. r MK 2007/24. (III. 1.) 25/2003. (IV. 25.) GKM HM KvVM együttes rendelet a magyar légtér légi közlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM HM KTM együttes rendelet módosításáról 26/2007. (III. 1.) GKM HM KvVM e. r MK 2007/24. (III. 1.) 19/2000. (VI. 15.) GM rendelet a nukleáris anyagok nyilvántartási rendszerérõl, nemzetközi ellenõrzésérõl és a velük kapcsolatos egyes hatósági jogkörökrõl szóló 39/1997. (VII. 1.) IKIM rendelet módosításáról 7/2007. (III. 6.) IRM r /2006. (III. 21.) IHM rendelet a felügyeleti díj mértékérõl és a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet módosításáról 29/2007. (III. 9.) GKM r MK 2007/28. (III. 9.) március

20 38/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet a nukleáris anyagok nyilvántartási rendszerérõl, nemzetközi ellenõrzésérõl és a velük kapcsolatos egyes hatósági jogkörökrõl szóló 39/1997. (VII. 1.) IKIM rendelet, továbbá a radioaktív anyagok és készítmények nyilvántartásáról szóló 25/1997. (VI. 18.) IKIM rendelet módosításáról 7/2007. (III. 6.) IRM r /1997. (VII. 1.) IKIM rendelet a nukleáris anyagok nyilvántartási rendszerérõl, nemzetközi ellenõrzésérõl és a velük kapcsolatos egyes hatósági jogkörökrõl 7/2007. (III. 6.) IRM r /2005. (VI. 23.) IM rendelet a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK irányelv mellékletében meghatározott irányelvekkel összeegyeztethetõséget teremtõ jogszabályok felsorolásáról szóló 13/2004. (IV. 16.) IM rendelet módosításáról 14/2007. (III. 13.) IRM r /2004. (I. 8.) IM rendelet az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseirõl 18/2007. (III. 19.) IRM r MK 2007/31. (III. 19.) 14/1998. (VI. 24.) KHVM HM KTM együttes rendelet a magyar légtér légi közlekedés céljára történõ kijelölésérõl 26/2007. (III. 1.) GKM HM KvVM e. r MK 2007/24. (III. 1.) 4/2000. (VIII. 17.) KöViM HM KöM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM HM KTM együttes rendelet módosításáról 26/2007. (III. 1.) GKM HM KvVM e. r MK 2007/24. (III. 1.) 3/2006. (IV. 3.) KüM rendelet a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának, ellenõrzésének szabályairól 1/2007. (III. 29.) KüM r /1995. (III. 17.) MKM rendelet a rektorokkal és a fõiskolai fõigazgatókkal kapcsolatos munkáltatói jogkörök gyakorlásáról 18/2007. (III. 19.) OKM r MK 2007/31. (III. 19.) 16/2002. (V. 14.) NKÖM rendelet felügyeleti jogok átruházásáról 21/2007. (III. 26.) OKM r MK 2007/35. (III. 26.) 15/2006. (XII. 26.) OKM rendelet a 2006/2007. tanév rendjérõl szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosításáról 19/2007. (III. 23.) OKM r MK 2007/34. (III. 23.) 3/2006. (VII. 24.) OKM rendelet a 2006/2007. tanév rendjérõl szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosításáról 19/2007. (III. 23.) OKM r MK 2007/34. (III. 23.) 18/2006. (IV. 24.) OM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylési rendjérõl 16/2007. (III. 14.) OKM r /2006. (III. 27.) OM rendelet az ECDL számítógép-kezelõi vizsga és az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjérõl 13/2007. (III. 14.) OKM r /2005. (IV. 8.) OM rendelet a 2005/2006. tanév rendjérõl 19/2007. (III. 23.) OKM r MK 2007/34. (III. 23.) március

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Nyíri Csaba

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Nyíri Csaba SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

Változásmutató 2010. november válogatás

Változásmutató 2010. november válogatás Változásmutató 2010. november válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM ÁRA: 546 Ft 2006. november 27. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 511,8 410,0 15 101,8 15

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GKM/17753/2007. TERVEZET az egyes rendeleteknek az energiafelhasználó termékek öko-tervezésére vonatkozó követelmények megállapítása érdekében történő módosításáról

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság fenti honlapjának 2014. január hó 22-i állapota alapján

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság fenti honlapjának 2014. január hó 22-i állapota alapján Forrás: http: www.ommf.gov.hu Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok:

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: (A jogszabályok megtalálhatók és letölthetők: magyarország.hu/keresések/jogszabályok)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 6., péntek 48. szám Tartalomjegyzék 2011. évi XL. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról 10939 2011.

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda 103. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 22/2010. (XII. 22.) BM utasítás a belügyi tudományos

Részletesebben

2006-ban megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: I. Magyar Közlöny 1. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról,

2006-ban megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: I. Magyar Közlöny 1. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 2006-ban megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: II. 1. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tőzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=6&type=311#!documentbrowse 1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Magyarország

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 1998. november 4., szerda 99. szám Ára: 770, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1998: XLVIII. tv. 1998: XLIX. tv. 50/1998. (XI. 4.) BM r. 46/1998.

Részletesebben

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata 2007/4 XVII. évfolyam 4. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés Az Alkotmánybíróság önkormányzatokat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 10., péntek. Tartalomjegyzék. 10/2012. (II. 10.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 10., péntek. Tartalomjegyzék. 10/2012. (II. 10.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 10., péntek 15. szám Tartalomjegyzék 10/2012. (II. 10.) Korm. rendelet 4/2012. (II. 10.) KIM rendelet 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 4/2012. (II.

Részletesebben

A munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről 14597

A munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről 14597 2010 MÁJ. 17 MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 7., péntek 162/2010. (V. 7.) Korm. A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 134. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 11., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 134. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 11., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 11., csütörtök 134. szám Tartalomjegyzék 286/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 287/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 288/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

munkavédelem és munkaügy ellenőrzés

munkavédelem és munkaügy ellenőrzés MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS II. évfolyam 1. szám 2008. január munkavédelem és munkaügy ellenőrzés Aktuális Jogszabályváltozások A hónap témája Az ügyelet és készenlét szabályainak változása Előírások

Részletesebben

A törvény a kihirdetését követő napon 2013. április 4-én lép hatályba. A törvény a kihirdetését követő napon 2013. április 5-én lép hatályba.

A törvény a kihirdetését követő napon 2013. április 4-én lép hatályba. A törvény a kihirdetését követő napon 2013. április 5-én lép hatályba. 1 Magyarország Alape (egységes szerkezetben) 55/2013. 2 A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. módosításáról szóló 2013. évi XXXI. 3 A sajtószabadságról és a médiatartalmak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére egyes oktatási, kulturális, valamint tudományos együttműködés tárgyában aláírt kétoldalú nemzetközi egyezmények kihirdetéséről Budapest,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 62. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 62. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 25., péntek 62. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LI. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról 9997 103/2012. (V.

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2016. február csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányrendeletek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, rendeletek). *jelöltek

Részletesebben

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok: Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 1992. évi XXII. törvény munka Törvénykönyvéről 323/2011. ( XII.28.

Részletesebben

Alkalmazandó jogszabályok jegyzéke

Alkalmazandó jogszabályok jegyzéke Alkalmazandó jogszabályok jegyzéke 1997. évi LXXXIII törvény A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1996. évi LXXV. Törvény A munkaügyi ellenőrzésről szóló 10/2005 (IV. 12.) EÜM. Rendelet Rendkívüli

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van A Közbeszerzési Hatóság útmutatója azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van (KÉ 2012. évi 129. szám, 2012. november 9.) A Közbeszerzési Hatóság

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015. júliusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 47. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 31., szerda. Tartalomjegyzék. 91/2010. (III. 31.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 47. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 31., szerda. Tartalomjegyzék. 91/2010. (III. 31.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 31., szerda 47. szám Tartalomjegyzék 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 878,0 583,3 15 299,4 17

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 8421 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. november 28., péntek XI. évfolyam, 2008/48. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó

Részletesebben

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata 2007/5 XVII. évfolyam 5. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK (vízép., stb.) 1

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK (vízép., stb.) 1 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások építési beruházásokhoz való felhasználásának

Részletesebben

Budapest, 2007. december

Budapest, 2007. december Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/17329/16 / 2007. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 155. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 155. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd Tartalomjegyzék 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 270/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 271/2011. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETİ Jelen ismertetı a 2011. február 16-a és 2011. március 22-e között a Magyar Közlöny 2011. évi 14-30. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2011. évi

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 19., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 19., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 19., kedd 161. szám Tartalomjegyzék 248/2010. (X. 19.) Korm. rendelet 249/2010. (X. 19.) Korm. rendelet 250/2010. (X. 19.) Korm. rendelet

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi 1 / 15 218.29. 1:53 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi Hatály: 21IX. tartalomszolgáltatójától Váltás a jogszabály Tetszik mai napon hatályos állapotára A jel

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 34. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 34. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 34. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 4., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2014. (VII. 4.) NGM utasítás egyes nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó utasítások

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2013. december 12-e és 2014. január 21-e között a Magyar Közlöny 2013. évi 207-225. és 2014. évi 1-7. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. A

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. ÁPRILIS 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍR 15/2008. (III. 28.) ME h. szakállamtitkár kinevezésérõl...

Részletesebben

I. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE

I. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE 85 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 7. II. Törvények 0. évi CCIV. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl* Az Országgyûlés az Alaptörvény 6. cikk () bekezdése alapján Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 199. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 199. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 28., kedd 199. szám Tartalomjegyzék 339/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 341/2010. (XII. 28.) Korm.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök 52. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter utasítása Miniszteri

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. oldal JOGSZABÁLYOK 9/2007. (II. 27.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 121. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 19., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 121. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 19., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 121. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 19., szerda Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXIII. törvény A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 30470 215/2011.

Részletesebben

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/99/2009. Tervezet a 2009. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges

Részletesebben

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL I. FEJEZET - BEVEZETÉS... 3 I. Nemzetközi szerződések... 3 II. Általános információk... 4 III. A bűnügyi jogsegély formái és az alkalmazandó

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 4., csütörtök. Tartalomjegyzék. 26/2010. (XI. 4.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 4., csütörtök. Tartalomjegyzék. 26/2010. (XI. 4. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 4., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 26/2010. (XI. 4.) VM rendelet 27/2010. (XI. 4.) VM rendelet 110/2010. (XI. 4.) OGY 1221/2010.

Részletesebben

Első Fejezet. c) hiányát 699 735,6 millió forintban, azaz hatszázkilencvenkilencezerhétszázharmincöt

Első Fejezet. c) hiányát 699 735,6 millió forintban, azaz hatszázkilencvenkilencezerhétszázharmincöt 2004. évi törvény a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről, valamint annak a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról,

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

T/7655/XXX. Az Országgyűlés. ajánlása. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló. T/7655. sz. törvényjavaslat.

T/7655/XXX. Az Országgyűlés. ajánlása. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló. T/7655. sz. törvényjavaslat. TERVEZET! 2012. 12. 09. T/7655/XXX. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlása Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

103. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. augusztus 18., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1029, Ft. Oldal

103. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. augusztus 18., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1029, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. augusztus 18., péntek 103. szám TARTALOMJEGYZÉK 60/2006. (VIII. 18.) FVM r. A 2006. évi iskolatej program második félévének szabályozásáról. 8056 18/2006.

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás!

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás! Budapest, 2012. március 26. Ára: 4935 Ft 3. szám Felhívás! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a közlöny szerkesztõségének elérhetõsége megváltozott: telefon: 795-2721, fax: 795-0295 cím: 1051

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2003. november 24., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK 2003: XCV. tv. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról....................................

Részletesebben

Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok. Törvények

Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok. Törvények 1. Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények 2. 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 3. 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 3. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 11., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 3. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 11., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 11., szerda Tartalomjegyzék 2/2012. (I. 11.) MNB rendelet 1/2012. (I. 11.) HM rendelet 18/2012. (I. 11.) KE 19/2012. (I. 11.) KE 20/2012.

Részletesebben

Szőlő borgazdasággal összefüggő törvények jegyzéke

Szőlő borgazdasággal összefüggő törvények jegyzéke 1 Szőlő borgazdasággal összefüggő törvények jegyzéke 1997. évi CXXI. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról 1970. 36.-os tvr. /szőlő- gyümölcstermelésről, borgazdaságról/; 40/1977./XI.29./

Részletesebben

T/3860/918. Az Országgyűlés

T/3860/918. Az Országgyűlés T/3860/918. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Foglalkoztatási

Részletesebben

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg.

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. Budapest, 2011. március 22. Ára: 4870 Ft 3. szám Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. A Pénzügyi Közlönyt

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JÚNIUS 16. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍR 39/2008. (V. 29.) ME h. szakállamtitkárok kinevezésérõl...

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. december 4., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (XII. 4.) TNM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 6763 30/2015. (XII. 4.) MvM

Részletesebben

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 122. szám 64373 III. Kormányrendeletek A Kormány 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során

Részletesebben

ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ ANYAG. Lezárva: 2013. október 7. Készítette: Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály

ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ ANYAG. Lezárva: 2013. október 7. Készítette: Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGA FELKÉSZÍTŐ ANYAG Lezárva: 2013. október 7. Készítette: Belügyminisztérium Építésügyi Főosztály Tartalomjegyzék I. RÉSZ Az építésügyi vizsga-követelményekhez tartozó jogszabályok jegyzéke...

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYÁNAK TARTALMA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYÁNAK TARTALMA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYÁNAK TARTALMA 1. Fejezet száma, megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai -törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329837-000

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIII. ÉVFOLYAM 8 9. SZÁM 2007. OKTÓBER 4. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015. októberi csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚNIUS 2. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata. Településfejlesztés és -üzemeltetés

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata. Településfejlesztés és -üzemeltetés Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata 2007/1 XVII. évfolyam 1. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogszabály-ismertető. 11 Jogértelmezés Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 3. (1) bekezdése alapján 2010. május 29-ei

Részletesebben

87. szám I. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. június 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 989, Ft. Oldal

87. szám I. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. június 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 989, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. június 27., hétfõ 87. szám I. kötet Ára: 989, Ft TARTALOMJEGYZÉK 114/2005. (VI. 27.) Korm. r. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

T1177001955. Tisztelt Elnök Asszony!

T1177001955. Tisztelt Elnök Asszony! AZ ORSZÁGGYŰLÉS KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA T1177001955. Melléklet: Tájékoztató Dr. Szili Katalin az Országgyűlés elnöke Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A Bizottság a Házszabály 121. -ának (6)

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. évfolyam 7. szám 2007. augusztus 9. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 8/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. február 9., kedd Tartalomjegyzék 7/2016. (II. 9.) Korm. rendelet Az Európai Unió tagállamainak a tengeri hajók újrafeldolgozása területén történő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Programok beérkezési határideje:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Programok beérkezési határideje: PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A mezőgazdasági termékek (EU) belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi, valamint 501/2008

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. április 25., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 6/2016. (IV. 25.) BM utasítás a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról 1997 14/2016.

Részletesebben

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja: 850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 0. évi. II. Törvények 0. évi CCXXX. törvény Magyarország 04. évi központi költségvetéséről* Az Országgyűlés az Alaptörvény. cikk () bekezdése alapján Magyarország 04. évi

Részletesebben

CompLex Hírlevél. új jogszabályok. Tartalom május

CompLex Hírlevél. új jogszabályok. Tartalom május új jogszabályok 2008. évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelmérõl, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok mûködésének szabályairól MK 2008/74. (V. 14.) 2008. 07. 01., 2009.

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. március 1., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3082, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. március 1., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3082, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. március 1., kedd 26. szám Ára: 3082, Ft TARTALOMJEGYZÉK 35/2005. (III. 1.) Korm. r. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalról szóló 125/2001. (VII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 143. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 8., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 143. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 8., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 8., csütörtök 143. szám Tartalomjegyzék 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet 129/2009. (X. 8.) FVM rendelet 130/2009. (X. 8.) FVM rendelet

Részletesebben

25.3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 49 25.3.2 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 51 25.3.3. Kis- és középvállalkozói

25.3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 49 25.3.2 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 51 25.3.3. Kis- és középvállalkozói 2 25.3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 49 25.3.2 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 51 25.3.3. Kis- és középvállalkozói célelőirányzat... 52 25.3.4. Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének

Részletesebben

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/41/2010. TERVEZET a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Szamos-Krasznaközi árvízi tározó területével

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 42. szám 10617 V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 15/2011. (IV. 22.) BM rendelete az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ . sz. melléklet JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a Magyar Közlöny 2014. évi 84-156. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2014. évi XXIV. törvény Az Oroszországi Föderáció

Részletesebben

A kormányzati infokommunikáció új útjai

A kormányzati infokommunikáció új útjai A kormányzati infokommunikáció új útjai Bancsics Ferenc fejlesztési igazgató 2012.10.10. Állami szerepek az infokommunikációban: Szabályozói Szponzor Működtető Szolgáltatás igénybe vevő Szolgáltató 2 2010.

Részletesebben

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl Hatályosság: 2011.04.13 - A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése ÁROP-1.2.24-2014- 2014-0001 projekthez A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 16. ÁRA: 1134 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 79/2007. (IV. 24.) Korm. r. A tûzvédelmi hatósági feladatokat

Részletesebben

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat.

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat. A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazta.

Részletesebben

Jogszabályok, szabványok, belsı utasítások

Jogszabályok, szabványok, belsı utasítások ÜZLETSZABÁLYZATA IV. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belsı utasítások 2006. FÜGGELÉK 1 ÜZLETSZABÁLYZATA Vonatkozó jogszabályi rendelkezések Törvény 2003. évi LXXXIX. törvény A környezetterhelési díjról

Részletesebben