B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök"

Átírás

1 A B C D K 1. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzti rendelethez VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés mérlege 7 8 adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított Megnevezés 9 el irányzat el irányzat M ködési bevételek összesen: B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B3 Közhatalmi bevételek B4 M ködési bevételek B6 M ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B5 Felhalmozási bevételek 0 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK összesen: M ködési kiadások összesen: K1 Személyi juttatás K2 Munkaadót terhel járulékok K3 Dologi kiadások K4 Ellátotak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb m ködési célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen: K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 2. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzti rendelethez K Kiemelt el irányzatonként VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés bevételei kiemelt el irányzatonként adatok ezer Ft-ban Eredeti el irányzat Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése B4 M ködési bevételek 2 0 B402 Szolgáltatások ellenértéke Koncesszióból származó bevétel B406 Kiszámlázott áfa 446 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakossági közm fejlesztés 522 Lakossági közm fejlesztés LTP 340 Jogi személyek közm fejlesztési hozzájárulása B nmegel zés 6 3 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 3 B72 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése Áhk. 6 3 Polgár rségnek nyújtott felhalmozási kölcsön megtérülése Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok B4 M ködési bevételek B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj (orvosi lakás) 121 Bérleti díj (fodrászat) Bérleti díj (starndi büfék) Bérleti díj (terembérlet) 1 Bérleti díj (közterületfoglalás) B406 Kiszámlázott áfa Támogatási célú finanaszírozási m veletek B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülr l M ködési célú pénzeszközátvétel önkormányzatoktól Kékkút 671 Mindszentkálla Szentbékálla Balatonhenye 925 Köveskál Salföld 607 Balatonrendes Révfülöp B2 Felhalmozási támogatások államháztartáson belülr l 0 B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 0 B26 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l- elkülönített állami pénzalapok 0 B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 60 B63 Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök 60 B8 Finanszírozási bevételek B813 Maradvány igénybevétele

3 Adó, vám - és jövedéki igazgatás 41 9 B3 Közhatalmi bevételek 41 9 B34 Vagyoni tipusú adók Építményadó B35 Termékek és szolgáltatások adói B351 Értékesítési és forgalmi adók Ipar zési adó B354 Gépjám adók Helyi önkormányzatot megillet rész B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók 380 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 3 Talajterhelési díj 30 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 430 Bírságok 30 Pótlékok Nemzetközi kulturális együttm ködés 2 4 B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 2 4 B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülr l 2 4 M ködési célú támogatás átvétel pályázati programokra (Testvérvárosi találkozó) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása B111 Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 945 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Üdül helyi feladatok támogatása 893 Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatása 168 Fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 198 Pedagógusok bértámogatása Óvoda m ködtetési támogatás B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Gyermekétkeztetés támogatása 597 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 foglalkoztatást helyettesít támogatás 0 lakásfenntartási támogatás 0 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 0 B1 M ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások 0 Önkormányzati bérkompenzáció 0 Természetbeni támogatások (Erzsébet utalvány) 0 Lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás pályázat támogatása 0 Szociális tüzifa 0 B116 Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai Természetbeni támogatások (Erzsébet utalvány) 600 Jövedelempótló támogatások kiegészítése 943 foglalkoztatást helyettesít támogatás 590 lakásfenntartási támogatás 353 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 114 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 114 B8 Finanszírozási bevételek 0 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 0 B814 Államháztartáson belüli megel legezések Család és n védelmi egészségügyi gondozás 300 B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 300 B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztaráson belülr l 300 M ködési célú támogatás érték pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól 300

4 Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztaráson belülr l 4 582

5 0861 Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás B4 M ködési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke Strandbevétel B406 Kiszámlázott áfa Köztemet -fenntartás és -m ködtetés B4 M ködési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke 12 Sírhelymegváltás 12 B406 Kiszámlázott áfa Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztaráson belülr l Közös Hivatal hozzájárulása az épület rezsiköltségéhez B3 Közhatalmi bevételek 5 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 5 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 5 B4 M ködési bevételek 133 B402 Szolgáltatások ellenértéke 16 Fénymásolás díja 6 Házasságkötési díj B406 Kiszámlázott áfa 2 B408 Kamatbevétel B4 Egyéb m ködési bevételek 0 Perköltség megtérítése (Csériné) 0 Vashulladék leadás 0 Összesen: 233 8

6 4.) önkormányzti rendelethez Módosított el irányzat

7

8

9

10 3. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként Jogcím-csoportok adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított el irányzat el irányzat B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása B111 Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Üdül helyi feladatok támogatása Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatása Fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Pedagógusok bértámogatása Óvoda m ködtetési támogatás B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B1 M ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások B116 Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai Természetbeni támogatások (Erzsébet utalvány) Jövedelempótló támogatások kiegészítése foglalkoztatást helyettesít támogatás lakásfenntartási támogatás B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B26 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l-elkülönített állami pénzalapok B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni tipusú adók Építményadó B35 Termékek és szolgáltatások adói B351 Értékesítési és forgalmi adók Ipar zési adó B354 Gépjám adók Helyi önkormányzatot megillet rész B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó tartózkodás után Talajterhelési díj B36 Egyéb közhatalmi bevételek Bírságok Pótlékok Igazgatási szolgáltatás díja 5 5 B4 M ködési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek B406 Kiszámlázott áfa B408 Kamatbevétel B411 Egyéb m ködési bevételek 0 125

11 B6 M ködési célú átvett pénzeszközök B63 Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l B72 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése Áhk B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B813 Maradvány igénybevétele B814 Államháztartáson belüli megel legezések BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 4. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása El irányzatok adatok ezer Ft-ban kötelez feladatok önként vállalt feladatok adatok ezer Ft-ban államigazgatási feladatok Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Támogatási célú finanszírozási m veletek Adó, vám - és jövedéki igazgatás Nemzetközi kulturális együttm ködés Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Család és n védelmi egészségügyi gondozás Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás Köztemet -fenntartás és m ködtetés Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége B nmegel zés Összesen:

13 (III. 14.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Összesen:

14 1 2 A B C D E F G H 5. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés kiadási kiemelt el irányzatonként adatok ezer Ft-ban Módosított 9 Kiemelt el irányzatonként Eredeti el irányzat Létszám el irányzat Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (viziközm vagyon értékbecslése) K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa K6 Beruházások K64 K65 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szivattyú vásárlás) Beruházási célú el zetesen felszámított áfa K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Lakossági közm támogatás Nem veszélyes (települési) hulladék (ömlesztett) begy jtése, szállítása, átrakása K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K333 K337 Bérleti- és lízingdíjak Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése Egyéb anyagbeszerzés K33 Szolgáltatási kiadások K331 K334 K335 K337 Közüzemi díjak Villamosenergia Gázenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Más egyéb szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa K6 Beruházások K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (földterület vásárlás) K7 Felújítások K71 K74 Ingatlanok felújítása Orvosi lakás f tés felújítása Felújítási célú el zetesen felszámított áfa Állat-egészségügy K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa Zöldterület-kezelés K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése T zel anyagok, hajtó, és ken anyagok Egyéb anyagbeszerzés K33 Szolgáltatási kiadások K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa oldal, összesen: 28

15 A B C D E F G H K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés kiadási kiemelt el irányzatonként adatok ezer Ft-ban Módosított 9 Kiemelt el irányzatonként Eredeti el irányzat el irányzat Létszám Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K11 Törvény szerinti illetmények, munkabérek f hivatalsegéd munkabér K17 Béren kívüli juttatások Étkezési hozzájárulás K113 Foglalkoztaottak egyéb személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások K121 Választott tisztségvisel k juttatásai Polgármester, önkormányzati képvisel k, küls s bizottsági tag juttatása K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhel szja K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagbeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internetdíj Szoftverüzemeltetési díj, rendszerkövetés K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Gázenergia Víz- és csatornadíjak K333 Bérleti és lízing díjak 0 7 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Szállítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Pénzügyi szolgáltatási kiadások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa K352 Fizetend áfa K5 Egyéb m ködési célú kiadások K2 A helyi önkormányzatok el z évi elszámolásából származó kiadások K6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre (bels ellen rzés) K512 Tartalékok K6 Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Telefonközpont b vít kártya Klímaberendezés K67 Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K9 Finanszírozási kiadások K91 Belföldi frinanszírozás kiadásai K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetései Közvilágítás K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Áramdíj K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa oldal, összesen: 28

16 A B C D E F G H K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés kiadási kiemelt el irányzatonként adatok ezer Ft-ban Módosított el irányzat 9 Kiemelt el irányzatonként Eredeti el irányzat Létszám Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K11 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye K14 Túlóradíj K17 Béren kívüli juttatások Étkezési hozzájárulás K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások K1237 Egyéb küls személyi juttatások 0 1 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhel szja K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése T zel anyagok, hajtó, és ken anyagok Munka és véd ruha Egyéb anyagbeszerzés K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Gázenergia 164 Víz- és csatornadíjak K333 Bérleti és lízingdíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Szállítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Díjak, egyéb befizetések kiadásai K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa K6 Beruházások K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése Buszmegálló építés M hely vásárlás (122 hrsz, volt iparcikk bolt épülete) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Falubusz vásárlás K67 Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó Támogatási célú finanaszírozási m veletek K5 Egyéb m ködési célú kiadások K6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre M ködési célú pénzeszközátadás Óvodafenntartó Társulásnak K vágóörs (állami támogatás) K vágóörs Kékkút M ködési célú pénzeszközátadás véd n i szolgálatnak M ködési célú pénzeszközátadás Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak K512 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre M ködési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek M ködési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek 0 M ködési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásnak K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda térkövezésének támogatása K9 Finanszírozási kiadások K91 Belföldi finanszírozás kiadásai K9 Központi, irányítószervi támogatás folyósíítása M ködési célú pénzeszközátadás Közös Hivatalnak K vágóörs Kékkút Mindszentkálla Szentbékálla Balatonhenye Köveskál Salföld Balatonrendes Révfülöp oldal, összesen: 28

17 A B C D E F G H K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés kiadási kiemelt el irányzatonként adatok ezer Ft-ban Módosított el irányzat 9 Kiemelt el irányzatonként Eredeti el irányzat Létszám B nmegel zés K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak 5 2 Villamosenergia K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa K5 Egyéb m ködési célú kiadások K511 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre M ködési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek T z- és katasztrófavédelmi tevékenységek K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése Egyéb anyagbeszerzés (többek között szivattyú vásárlás) Hajtó és ken anyagok K33 Szolgáltatási kiadások K331 K334 K337 Közüzemi díjak Villamosenergia Gázdíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa K5 Egyéb m ködési célú kiadások K511 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre M ködési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek Háziorvosi alapellátás K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése Egyéb anyagbeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1 1 Internetdíj 1 1 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 2 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa Család és n védelmi egészségügyi gondozás K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése Egyéb anyagbeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet K33 Szolgáltatási kiadások K331 K337 Közüzemi díjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Egyéb szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa K7 Felújítások K71 K74 Ingatlanok felújítása Véd n i rendel kialakítása Felújítási célú el zetesen felszámított áfa oldal, összesen: 28

18 A B C D E F G H K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés kiadási kiemelt el irányzatonként adatok ezer Ft-ban Módosított el irányzat 9 Kiemelt el irányzatonként Eredeti el irányzat Létszám Nem fert z megbetegedések megel zése K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés 283 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 284 Egyéb anyagbeszerzés 285 K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása El tet készítés K74 Felújítási célú el zetesen felszámított áfa Munkanélküli aktív korúak ellátásai K4 Ellátottak pénzbeli támogatásai K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatást helyettesít támogatás Lakásfenntartással, lakhatással összefügg ellátások K4 Ellátottak pénzbeli támogatásai K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntarási támogatás Szociális étkeztetés K5 Egyéb m ködési célú kiadások K6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre Házi segítségnyújtás K5 Egyéb m ködési célú kiadások K6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre Családsegítés K5 Egyéb m ködési célú kiadások K6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások K4 Ellátottak pénzbeli támogatásai K42 K44 K47 K48 Családi támogatások Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás Betegséggel kapcsolatos ellátások Ápolási díj Közgyógyellátás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Középfokú nevelésben részes l részére fizetett juttatás Egyéb nem intézményi ellátások Települési támogatás Renkívüli települési támogatás (Átmeneti segély) Temetési segély Iskoláztatási támogatás Születési támogatás Ápolásra tekintettel Lakhatásra adható Köztemetés Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás Iskolai étk.díj %-a Óvodai étk.díj %-a Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás Szociális tüzifa K5 Egyéb m ködési célú kiadások K6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre M ködési támogatás elkülönített állami pénzalapnak BURSA Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K11 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése Munka és véd ruha K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa oldal, összesen: 28

19 A B C D E F G H K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés kiadási kiemelt el irányzatonként adatok ezer Ft-ban Módosított 9 Kiemelt el irányzatonként Eredeti el irányzat el irányzat Létszám Múzeumi kiállítási tevékenység K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése Egyéb anyagbeszerzés K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K333 Bérleti és lízingdíjak K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa Közm vel dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K11 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye K17 Béren kívüli juttatások Étkezési hozzájárulás K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadót terhel szja K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése Könyv, folyóirat Informatikai eszközök K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése Irodaszer, nyomtatvány 392 T zel anyagok, hajtó, és ken anyagok Egyéb anyagbeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak K333 Bérleti és lízingdíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások (pályázatírás) K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg K34 Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341 Kiküldetés kiadásai Belföldi kiküldetés K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása M vel dési ház f tés felújítása K74 Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó oldal, összesen: 28

20 A B C D E F G H K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés kiadási kiemelt el irányzatonként adatok ezer Ft-ban Módosított el irányzat 9 Kiemelt el irányzatonként Eredeti el irányzat Létszám Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K11 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszerbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése Irodaszer, nyomtatvány Munka és véd ruha 431 Egyéb anyagbeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele Szoftverüzemeltetési díj, rendszerkövetés (pénztárgép) K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Szennyvízszippantás K333 Bérleti és lízingdíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Díjak, egyéb befizetések kiadásai Vizimentés díja K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása Strand térkövezés K74 Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó Köztemet -fenntartás és -m ködtetés K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése Egyéb anyagbeszerzés K33 Szolgáltatási kiadások K331 K337 Közüzemi díjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa K6 Beruházások K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése Plasztika készíttetés ravatalozóhoz K7 Felújítások K71 K74 Ingatlanok felújítása Ravatalozó felújítása Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa K7 Felújítások K71 K74 Ingatlanok felújítása Pálkövei utak felújítása Felújítási célú el zetesen felszámított áfa Óvodai nevelés, ellátás m ködtetési feladatai K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása Óvoda udvarának térkövezése K74 Felújítási célú el zetesen felszámított áfa Összesen: oldal, összesen: 28

21 A B C D E 6. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása El irányzatok adatok ezer Ft-ban Kötelez feladatok Önként vállalt feladatok Államiga zgatási feladatok Összesen Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begy jtése, szállítása, átrakása Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Állat-egészségügy Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási feladatok B nmegel zés T z- és katasztrófavédelmi tevékenységek Háziorvosi alapellátás Család- és n védelmi egészségügyi gondozás Nem fert z megbetegedések megel zése Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefügg ellátások Szociális étkezés Házi segytségnyújtás Családsegítés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás Múzeumi kiállítási tevékenység Közm vel dés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás Köztemet -fenntartás és m ködtetés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

22 37 A B C D E Összesen:

23 A B C D E Megnevezés 7. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a M KÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról teljesítés adatok ezer Ft ban teljesítés 20. évi módosított el irányzat B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B3 Közhatalmi bevételek B4 M ködési bevételek B6 M ködési célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek M ködési célú bevételek összesen K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatása K5 Egyéb m ködési célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások M ködési célú kiadások összesen

24 8. melléklet a 2/20.(III. 14.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti el irányzat Szivattyú vásárlás Földterület vásárlás 800 Buszmegálló építés 675 Plasztika készítése ravatalozóhoz 300 Véd n i rendel kialakítása Gyógyszertárhoz el tet kialakítása 0 Pálkövei utak felújítása 7 0 Telefonközpont b vít kártya 164 Klímaberendezés 2 Falubusz vásárlás 098 Strand térkövezés 597 Ravatalozó felújítása Felújítások, beruházások összesen: 36 9

25 A B C D E Megnevezés 9. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékotató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról teljesítés teljesítés adatok ezer Ft-ban 20. évi módosított el irányzat B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek összesen K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen

26 . melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 20. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként Jogcím-csoportok El irányzat (ezer Ft) eredeti módosított B1 M ködési célú támogatások államháztartások belülr l B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l B3 Közhatalmi bevételek 0 55 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 0 55 B4 M ködési bevételek B402Szolgáltatások ellenértéke B403Közvetített szolgáltatások ellenértéke B408Kamatbevételek 5 5 B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B813 Maradvány igénybevétele B816 Központi, irányító szervi támogatás K vágóörs állami támogatás K vágóörs Község Önkormányzata Mindszentkálla Község Önkormányzata Kékkút Község Önkormányzata Köveskál Község Önkormányzata Szentbékkálla Község Önkormányzata Balatonhenye Község Önkormányzata Salföld Község Önkormányzata Balatonrendes Község Önkormányzata Révfülöp Nagyközség Önkormányzata BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

27 11. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 20. évi KIADÁSOK részletezése Kiemelt el irányzatok Létszám (f ) El irányzat (ezer Ft) eredeti módosított Önkormányzatok 20, K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K12 Normatív jutalmak K16 Jubileumi jutalom K17 Béren kívüli juttatások (cafetéria) Erzsébet utalvány SZÉP kártya vendéglátás SZÉP kártya szabadid Önkéntes egészségpénztári befizetés 2 2 Béren kívüli juttatások (iskolakezdési utalvány) K19 Közlekedési költségtérítés K11 Egyéb költségtérítések K1112 Szociális támogatások K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások 0 80 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások 0 80 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás (cafeteria) 6 6 Személyi jövedelemadó (cafeteria) Táppénz hozzájárulás 0 55 K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése Könyvbeszerzés Egyéb információhordozó 0 0 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Nyomtatást segít anyagok 0 0 Egyéb anyagbeszerzés K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,szoftver) Internet Programozás 1 1 Szoftverek kölcsönzése, bérlése 5 5 Internetes oldalak tervezése, m ködtetése 0 0 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak Villamosenergia - szolgáltatási díj 6 6 Gázenergia - szolgáltatási díj Víz- és csatornadíj K333 Bérleti és lízing díjak 4 4 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 4 4 K335 Közvetített szolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások (bels ellen rzés) K337 Egyéb szolgáltatások Postaköltség Pénzügyi, befektetési díj Más egyéb szolgáltatások K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K341 Kiküldetések kiadásai K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa K5 Egyéb m ködési célú kiadások K6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre 0 620

28 0160 Országgy lési, önkormányzati és európai parlamenti K1 Személyi juttatások K12 Küls személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás 0 51 Személyi jövedelemadó 0 37 K3 Dologi kiadások 0 70 K31 Készletbeszerzés 0 55 K312 Irodaszer, nyomtatvány 0 55 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 0 ÖSSZESEN: Létszámkeret: 20,0 f

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

- 1. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege Adatok forintban BEVÉTELEK 2016 KIADÁSOK 2016 Rovatszám szerint Tervszám Rovatszám szerint Tervszám 1. Működési célú támogatások

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24 ÉRDI IV. évfolyam. 10. szám 2014. Augusztus 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 25/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Megnevezés 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Rovat száma 2014. évi eredeti 2014. évi módosított

Részletesebben

A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC ÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2014. AUGUSZTUS 26-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1172-2/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I.

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1 Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2013.(IV.30.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ibrány Város

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0601 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Teljesítés %-a. Kiadások

Teljesítés %-a. Kiadások Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2014 Módosított IV. 2014.12.31. %-a Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2014 Módosított

Részletesebben

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet az.../... (.....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2. Ózdi Városkerti

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként 1. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként eft-ban Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen Megnevezés Eredeti Módosított %-a Eredeti

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Költségvetés 2012. Évre

Költségvetés 2012. Évre 1. oldal Költségvetés 2012. Évre Bevételek Ft Ft ezer Ft 91. Intézményi működési bevételek 91111. Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 50 000 91212. Szolgáltatások ellenértékének bevétele Művelődési Ház

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet települétípu A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye..................

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő: Iktsz.: 10-2./2015. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat i költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos )

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos ) Lapszám: 1 / 9 113 55 000 0 55 000 0 Vagyoni értékű jogok 116 55 000 55 000 0 0 Technikai számla 1193 0 55 000 0 55 000 Vagyoni értékű jogok tervszerinti értékcsökkenése 143 275 000 0 275 000 0 Irodai,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson # Megnevezés Összesen 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Részletesebben

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. február 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

Szokolya Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés tervezete

Szokolya Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés tervezete Szokolya Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés tervezete Szakfeladatok részletezése 889101-1 Bölcsődei ellátás Alapilletmény 511115 3fő323600 x 12 3883 Bérek összesen: 3883 5311 TB járulék 26%

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl

Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete helyi önkormányzatokról szóló, módosított

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat. Szöveges indoklás. 2016. évi költségvetés szöveges beszámoló

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat. Szöveges indoklás. 2016. évi költségvetés szöveges beszámoló Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat 2016. évi költségvetés szöveges beszámoló Szöveges indoklás Készítette: Fotiadisz Szavvasz Budapest, 2016.01.25 elnök 1 Általános indoklás A 2016. évi költségvetés

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal 2013. évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként

Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal 2013. évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal mőködési kiadási ai kiemelt feladatonként /2014. Ök. rendelet 4/a. melléklete Köztisztviselık juttatása 970 448 926 154 összesen 970 448 926

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. szeptember 10. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Bevételek Mőködési bevételek 91211/5814001 Kisbíró újság bevétele 300,000 91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés 10,000 91212/8899211 Szociális

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Elemi Költségvetés indoklása 2013. év

Elemi Költségvetés indoklása 2013. év Megnevezés Ft/hó Ft/év /év 02/01 Alapilletmények 1 098 234 4 fő egyetemi tanár alapilletménye 2 288 500 27 462 000 27 462 31 fő főiskolai tanár alapilletménye 12 687 700 152 252 400 152 252 45 fő főiskolai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervéről. Pilis, 2015. február. Előterjesztő: Tóth Béla

ELŐTERJESZTÉS. Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervéről. Pilis, 2015. február. Előterjesztő: Tóth Béla ELŐTERJESZTÉS a Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervéről Pilis, 2015. február Előterjesztő: Tóth Béla ügyvezető igazgató Bevezető: A Gerje-Forrás Természetvédelmi,

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19213/2013. Javaslat Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására A nemzetiségek

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban 370000 Szennyvíz

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Elemi költségvetés indoklás 2014. év

Elemi költségvetés indoklás 2014. év Fejezet száma: XX. EMMI Szektor: 1051 Cím/alcím: 1100 Intézmény megnevezése: Országos Idegennyelvű Könyvtár PIR törzsszám: 309150 Áht azonosító: 38159 Szakágazat: 910100 Űrlap típus 1. számú melléklet

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben