Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől /2005. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 6/2005.(III.19.) KT rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 6/2005. (III.19.) KT. rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 8. (1) bek., 9. (1) bek. g.), j.), o.) pontja, 10. (3) bek. valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 8., 8/a. és a 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére az Önkormányzat igénylése alapján az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak Ft - rendszeres szociális segély idős korúaknak Ft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás Ft - időskorúak járadéka Ft - ápolási díj és járuléka Ft - adósságkezelési támogatás Ft - normatív lakásfenntartási támogatás Ft Összesen: Ft A fentiekkel összefüggésben eft-tal nő az Önkormányzat normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatásának előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak eft - rendszeres szociális segély idős korúaknak eft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás eft - időskorúak járadéka eft - ápolási díj és járuléka eft - adósságkezelési támogatás 840 eft - normatív lakásfenntartási támogatás eft Összesen: eft 2. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím Központosított előirányzatok terhére lakossági közműfejlesztések támogatása címén Ft került lebontásra gázelosztó vezetékhálózat építés támogatására, mellyel összefüggésben 111 eft-tal nő a Polgár-

2 mesteri Hivatal költségvetésében az egyéb támogatások előirányzata. II. Jóváhagyott pénzmaradvány átvezetésével kapcsolatos módosítások 2 A Képviselő-testület április 1-i ülésén fogadta el az Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. Ennek keretében hagyta jóvá a pénzmaradványt, melynek a tárgyévi költségvetésen való átvezetése az I. sz. táblázat szerint indokolt. A költségvetési rendelet becsült adatok alapján tartalmaz előirányzatot a évi pénzmaradvány vonatkozásában, mely összeg kiadási oldalon a tartalékként került megezésre. A zárszámadási rendeletben történő jóváhagyást követően ezen előirányzatok kivezetése szükséges az alábbiak szerint: Intézmény pénzmaradvány tartalék Gondozási Központ eft eft Terney B. Kollégium -627 eft -627 eft Klauzál Gábor Általános Iskola -265 eft -265 eft Családsegítő Központ eft eft Központi Konyha eft eft Városellátó Intézmény eft eft Tűzoltóság eft eft Polgármesteri Hivatal eft eft Uszoda -900 eft -900 eft Üdülőházak eft eft Kistérségi Többcélú Társulás eft eft Összesen: eft eft III. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Gondozási Központ szervezeti keretei között működött a Hajléktalan Segítő Központ az elmúlt évben. A szervezeti változás átvezetése a közüzemi szolgáltatóknál csúszott, így egyes díjak továbbra is a Gondozási Központhoz kerültek terhelésre az év elején, amit az intézmény továbbszámlázott az érintettnek. Ezzel összefüggésben 100 efttal nő az egyéb sajátos bevételek és a fűtés kiadási előirányzata a Gondozási Központ költségvetésében évben tovább bővülnek az Uszoda és a vendégházak által nyújtott szolgáltatások vízi attrakció eszközeinek (vízi bicikli, csónak, kajak és kerékpár) kölcsönzésével, valamint a szauna és pezsgőfürdő megvalósításával. Ezen szolgáltatások többlet költséggel járnak (működtető személyzet bére és járulékai), amit a bevétel többlet ellensúlyoz (kölcsönzési díj, továbbszámlázott szolgáltatás, Munkaügyi Központ támogatása), ezért az alábbi módosítások átvezetése indokolt: Sportközpont Uszoda Alaptevékenységgel összefüggő bev eft Egyéb sajátos bevételek eft ÁFA bevételek 343 eft 343 eft Átvett pénzeszközök 400 eft Bevételek összesen: eft eft Személyi juttatások eft Munkaadót terhelő járulékok 551 eft

3 3 Egyéb dologi kiadások eft Egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 343 eft Kiadások összesen: eft eft 3. Az Őze Lajos Filmszínház a Nemzeti Kulturális Alprogramhoz pályázatot nyújtott be hangleolvasó laser berendezés beszerzésére. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, ezért szükséges a céltartalékban elkülönített keret terhére az önerő biztosítása és a pályázaton nyert pénzeszköz intézményi költségvetésbe történő figyelembe vétele a következők szerint: 350 eft-tal az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök, 455 efttal az önkormányzati támogatás és a 805 eft-tal a felhalmozási kiadások előirányzata emelkedik. 4. A Művelődési Központ is sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alprogram forrásaira. Így a komolyzenei hangversenyek megszervezésére, szakmai eszközfejlesztésre, alkotó pedagógusok képzőművészeti tárlatára és előadóművészeti fesztiválra biztosított összeggel - mely saját erő biztosítását nem igényli eft-tal nő a működési célra államháztartáson belülről átvett pénzeszközök bevételi, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzata. IV. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Városellátó Intézmény egyéb céljellegű dologi kiadásai között került jóváhagyásra eft különféle kommunális feladatok megvalósítására. Ezen forrás terhére valósul meg szociális konténer, hulladékgyűjtő kuka és konténer, valamint kompaktor (települési hulladék kezeléséhez) beszerzése. Mivel ezen kiadások a számviteli előírások szerint nem dologi jellegűek, ezért összességében eft-tal nő a felhalmozási kiadások előirányzata az egyéb céljellegű dologi kiadások azonos összegű csökkentése mellett. V. Egyéb módosítások 1. Szentes Kistérség Többcélú Társulása feladatellátásának zökkenőmentes biztosítása érdekében a Képviselő-testület létrehozta a Pedagógiai Szakszolgálatot, mely a már működő intézményhálózat szakirányú feladatait koncentrálja. A feladatok és az ezzel összefüggő források már az eredeti költségvetésben jóváhagyásra kerültek, azonban a további pontosítások miatt az egyes intézményi költségvetések módosítása szükséges, mivel a jóváhagyott előirányzat által finanszírozott feladatot a Szolgálat látja el: Személyi juttatás Munkaadói jár. Önkorm.tám. Felsőpárti ÓMK eft -410 eft eft Kossuth U. ÓMK eft -465 eft eft Klauzál G. Ált.Isk eft -88 eft -362 eft Pedagógiai Szakszolgálat eft 963 eft eft 2. A Terney Béla Középiskolai Kollégium épületében került elhelyezésre a Pedagógiai Szakszolgálat. A Kollégium által hasznosítható (bérbe adható) alapterület csökkent, mely az intézményi saját bevételek várható csökkenését is jelenti. A bevételi kieséssel együtt költségmegtakarítás is jelentkezik, mellyel összefüggésben a forráshiány terhére az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk:

4 Személyi juttatás Munkaadói járulék Fizetendő ÁFA Kiadások összesen: eft -82 eft -150 eft -490 eft Egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: eft -150 eft 660 eft -490 eft 3. Ugyancsak a Középiskolai Kollégiumot érintő változás, hogy az intézmény korábbi igazgatóját kérésére a Képviselő-testület felmentette és az ezzel kapcsolatos többlet kiadásokat nem tartalmazza a költségvetés. A fentiekkel összefüggésben 133 eft-tal a személyi juttatások, 43 eft-tal a munkaadói járulék, 176 eft-tal pedig az önkormányzati támogatás emelkedik a forráshiány azonos összegű növelése mellett. 4. Az önkormányzati céltartalék tartalmaz előirányzatot a közszolgálati dolgozók részére adandó étkezési hozzájárulás kiegészítésére (3.500 Ft/hó-ról Ft/hó-ra), 10 hónapra. A szervezeti változásokkal korrigált intézményi létszámadatokat figyelembe véve az alábbi összegekkel nő az érintett intézmények személyi juttatásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata. Intézmény Létszám Összeg Gondozási Központ 34,0 fő 170 eft Terney B. Kollégium 27,0 fő 135 eft Felsőpárti ÓMK 36,0 fő 180 eft Kossuth Utcai ÓMK 53,0 fő 265 eft Apponyi Téri ÓMK 38,0 fő 190 eft Köztársaság Utcai ÓMK 30,5 fő 153 eft Deák Ferenc Általános Iskola 70,0 fő 350 eft Klauzál Gábor Általános Iskola 52,0 fő 260 eft Petőfi Sándor Általános Iskola 37,0 fő 185 eft Gróf Széchenyi István Ált. Isk. 15,0 fő 75 eft Koszta József Általános Iskola 66,0 fő 330 eft Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. 27,0 fő 135 eft Általános Iskolai Kollégium 10,0 fő 50 eft Családsegítő Központ 32,5 fő (1 hónap) 131 eft 25,5 fő (9 hónap) Pedagógiai Szakszolgálat (9 hónap) 15,0 fő 68 eft Hajléktalan Segítő Központ 11,0 fő 55 eft Intézményközpont 37,0 fő 185 eft Művelődési Központ 19,0 fő 95 eft Őze Lajos Filmszínház 3,0 fő 15 eft Gyermekkönyvtár 6,0 fő 30 eft Városellátó Intézmény 117,0 fő 585 eft Polgármesteri Hivatal - Könyvtár Kht (átadott pénzeszközök) 19,0 fő 95 eft Sportközpont 45,4 fő 227 eft Összesen: eft

5 5 Mivel a fenti jogcímen eft-ot tartalmaz a céltartalék, 79 eft-tal az önkormányzati forráshiányt szükséges csökkenteni. 5. Félegyháziné Somogyi Éva önkormányzati képviselő, a évi általa fel nem vett tiszteletdíjának egy részét felajánlotta a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola támogatására. A felajánlás céljával összhangban 80 eft-tal csökken a Hivatal költségvetésében a személyi juttatások előirányzata az átadott pénzeszközök azonos összegű növelése mellett. 6. Február hónap végén a Télbúcsúztató Karnevál keretében került megrendezésre az immár hagyományos jelmez verseny, melynek első három helyezettje pénzjutalomban részesült, amit kirándulás megszervezésére használhatnak fel. A szabályok szerint az önkormányzati költségvetési intézmények önkormányzati támogatás formájában kaphatják meg a megítélt összeget, míg a nem önkormányzati fenntartású intézmények részére átadott pénzeszközként kell a költségvetésben megjeleníteni és teljesíteni ugyanezen tételeket. A fentiekkel összefüggésben Polgármesteri Hivatal működési költségvetésének dologi kiadásai között jóváhagyott előirányzat terhére az alábbi módosítások átvezetése szükséges: Egyéb dologi kiadás Átadott pénzeszk. Önkorm.tám. Polgármesteri Hivatal - működési kiadások -300 eft -300 eft - Kiss B. Ref. Ált.Isk. 90 eft 90 eft Petőfi S.Ált. Isk. 60 eft 60 eft Koszta J. Ált.Isk. 150 eft 150 eft Összesen: -90 eft 90 eft 7. A Művelődési Központ jóváhagyott költségvetése nem tartalmazza teljes egészében a személyi juttatások után ezendő teljesítmény ösztönzési keretet, ezért a forráshiány terhére 258 eft-tal a személyi juttatások, 84 eft-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik. 8. Az Őze Lajos Filmszínház korszerűsítésével összefüggésben szükségessé vált az elavult nézőtéri székek cseréje. A budapesti Corvin Filmpalota által lecserélt székek értékesítésre kerültek, melyek alkalmasak a helyi mozi kényelmének fokozására. Mivel az intézmény nem rendelkezik előirányzattal a beszerzéshez, ezért az önkormányzati forráshiány terhére szükséges eft-tal megemelni a felújítási kiadások előirányzatát. 9. A költségvetési rendelet tartalmaz központi forrásból származó nem kötött felhasználású normatívát az iskolai kulturális, szabadidős és egészségnevelési, valamint diáksport feladatokra. A költségvetési törvény nem határoz meg kötött normatívát erre a célra, ennek ellenére támogatni szükséges a feladatot, ezért került elkülönítésre eft a céltartalékban. Az Oktatási és Művelődési Bizottság módosító javaslata szerint szükséges, hogy a fenti normatív támogatás céljelleggel kerüljön lebontásra az érintett intézmények részére, ezért a költségvetési rendelet 9. (1) bekezdése o.) pontja szövegrészének módosítása mellett indokolt a céltartalék eft-tal való csökkentése, valamint az önkormányzati forráshiány eft való növelése mellett az alábbi intézmények a jelenlegi létszámok felmérése alapján - önkormányzati támogatása és egyéb céljellegű dologi kiadási előirányzata emelése:

6 6 szabadidős tev. diáksport összesen létszám támogatása Deák Ferenc Általános Iskola 360 eft 468 eft 828 eft 540 fő Klauzál Gábor Általános Iskola 283 eft 367 eft 650 eft 424 fő Petőfi Sándor Általános Iskola 239 eft 310 eft 549 eft 358 fő Gróf Széchenyi István Ált. Isk. 47 eft 61 eft 108 eft 70 fő Koszta József Általános Iskola 403 eft 525 eft 928 eft 605 fő Összesen: eft eft eft Az előzőek szerint felosztott keret a 2004/2005. tanévre (8 hónapra) lebontott összegeket tartalmazza, míg a 2005/2006. tanév első 4 hónapjára számított támogatás az önkormányzati céltartalékban kerül elkülönítésre, annak felosztásáról a tényleges gyermeklétszám felmérése után kell intézkedni. 10. Szentes Város Önkormányzata - mint gesztor önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeként működött Szentes Kistérség Többcélú Társulása. A Társulás működési kereteit megalakulása óta több jogszabály módosította, melyek a gazdálkodás lebonyolításának kereteit is módosították. Ezen előírások alapján a Képviselőtestület 15/2005. (I.28.) KT. határozatával módosította a társulási megállapodást és február 1-től a Társulás jogállása költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó jogi személy. A módosítás érinti a költségvetést, mivel a január havi teljesítési adatok figyelembe vételével a bevételi és kiadási előirányzatok kivezetése indokolt az alábbiak szerint. Az átalakulással összefüggő zárszámadási, beszámolási munkálatok folyamatban vannak, így az esetlegesen szükséges módosításokra a következő költségvetési rendelet módosítás során teszünk javaslatot. - működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson belülről eft - előző évi pénzmaradvány eft bevételek összesen: eft átadott pénzeszközök eft VI. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Széchenyi Liget strandfürdő termálvizes ülőmedence ellátásának megoldására megítélt eft TERKI támogatás, valamint a Vörösmarty utcai szolgálati lakás átalakítására megpályázott eft CÉDE támogatás leutalásra került, melynek megfelelően az 1/c. számú mellékletben a beezett források átcsoportosítása szükséges a központosított előirányzatok közé. 2. A Petőfi u. 16. szám alatti ingatlan külső gázellátásának biztosítására nem nyújt fedezetet a beruházásra jóváhagyott előirányzat. Ezért a járda felújítási program átütemezéséből felszabaduló forrás terhére eft tal szükséges a 22 lakás építésére jóváhagyott kiadási előirányzatot megemelni. 3. A Képviselő-testület április 1-i ülésén döntött a Jövendő utcában lévő parkolók és útfelújítások feladat megvalósításához pályázat benyújtásáról a decentralizált terület- és régió fejlesztési célelőirányzatra (TRFC). Ezen két feladat külön-külön került megezésre a költségvetésben TERKI támogatással. Így a jóváhagyott pályázati kérelemnek megfelelően szükséges az 1/d., illetve a 4. számú melléklet módosítása, vala-

7 7 mint a eft saját erő többlet igény átvezetése a járda felújítási program és Szent Miklós tér felújításának átütemezéséből felszabaduló forrás rendezése. 4. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra (TERKI) pályázat került benyújtásra, mely finanszírozási konstrukciója miatt egyes feladatok több éves ütemezéssel kerültek meghatározásra, illetve pontosításra, ezért a 4. sz. mellékletben az alábbi módosítások átvezetése szükséges a ben: Járdaépítési program évekre eft Kispatéi úton vezetékes ivóvízhálózat kiépítése -14 eft Vásárhelyi út kerékpársáv(ok) ezése, kivitelezése 419 eft Szt. Miklós tér rekonstrukció eft A fenti módosításokkal összefüggő forrásrendezés összességében 437 eft-tal csökkenti a fejlesztési célra figyelembe vehető hitel előirányzatát. 5. A céljellegű decentralizált alaphoz benyújtott pályázat segítségével az önkormányzati intézményhálózat ingatlanainak felújításához nyerhetők külső források. A pályázati kiírásnak, forrás ütemezésnek való megfelelés érdekében az alábbi módosítások átvezetése szükséges kiadási oldalon: Ifjúsági Ház homlokzat felújítása eft Uszodában 25 m-es medence burkolat felújítása eft Sportközpontban WC felújítása eft Sportközpont lelátó rendszer kiépítése 4 eft Intézményi felújítások eft Klauzál G. Ált.Isk.folyosó burkolat felújítás eft Deák F.Ált.Isk. ablakcsere folytatás eft Dózsa ház parketta felújítás és kapcsolódó munkák eft Köztársaság úti Óvoda hőszigetelés eft A fenti módosításokkal összefüggő forrásrendezés összességében eft-tal csökkenti a fejlesztési célra figyelembe vehető hitel előirányzatát. 6. A Képviselő-testület április 1-jei ülésén hagyta jóvá a pénzmaradványt, melynek átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten, ezért az 1/c. számú mellékletben a pénzmaradvány előirányzata eft-tal változik, a fejlesztési célú hitel előirányzata eft-tal nő, míg kiadási oldalon a évben a források megelőlegezésével elvégzett fejlesztési feladatok előirányzata eft-tal csökken. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, április 12. Szirbik Imre

8 I. sz. táblázat pénzmaradvány egyéb sajátos bevételek fejlesztési bevételek bevétel összesen személyi juttatás munkaadói járulék fűtés szemétdíj közüzemi ÁFA élelmezési élelmezés ÁFA Gondozási Központ ESZA egyéb szállítói kötelezettség Terney Béla Középiskolai Kollégium személyi juttatás és járulékai egyéb szállítói kötelezettség Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet ingatlan karbantartás Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Mátéffy u. Óvoda tetőjavítás Deák Ferenc Általános Iskola "Világnyelv" pályázat (áthúzódó) kerítés építés Klauzál Gábor Általános Iskola pályázati támogatás felhasználása egyéb szállítói kötelezettség Petőfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola szállítói kötelezettségek Koszta József Általános Iskola Sulinova parlagfű pályázat programjai tisztasági festés, mázolás Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola szállítói kötelezettségek Általános Iskolai Kollégium szoba festése Családsegítő Központ ESZA Gyermekek Átm.Otthona kialakítás "Nyitott ház" klubhelyiség átalakítás Szigligeti szennyvízcsatorna bekötés egyéb áthúzódó pályázati kötelezettségek Bölcsőde karbantartási munkák Szentesi Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha ESZA gépjármű beszerzés egyéb szállítói kötelezettség egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott pénzeszk. kiemelt állagmegóvás felhalmozás ezer Ft-ban kiadás összesen 8

9 pénzmaradvány egyéb sajátos bevételek fejlesztési bevételek bevétel összesen személyi juttatás munkaadói járulék fűtés szemétdíj közüzemi ÁFA élelmezési élelmezés ÁFA Városellátó Intézmény ESZA Brusznyai sétány felújítás Kertváros zöldfelület munkái Mágocsi úti telep szociális épület munkái Berki hulladéklerakó bekötő út Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kipufogógáz elszívórendszer kialakítása személyi juttatás Polgármesteri Hivatal ESZA lakástámogatási keret személyi juttatás pályázatírók jutalma (2004. évi középiskolák) képviselői tiszteletdíj maradvány SZIDÖK pályázati támogatás Uszoda (ezési díj) évi normatíva visszafizetés, kamat db személygépkocsi iparűzési adó visszatérítési kötelezettség Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szentes és Térsége Területfejlesztési Önkormány Sportközpont Szentes Kistérség Többcélú Társulása Működés összesen: Fejlesztés Mindösszesen egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott pénzeszk. kiemelt állagmegóvás felhalmozás kiadás összesen 9

10 10 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2005. ( ) ÖR. rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 6/2005. (III. 19.) ÖR. rendelet módosításáról 1. A 6/2005. (III. 19.) ÖR. rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület Szentes Város Önkormányzata költségvetésének kiadási főösszegét bevételi főösszegét (melyből működési célú hitel felhalmozási célú hitel állapítja meg eft-ban, eft-ban, eft, eft) 2. A Rendelet 9. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához kötötten eft működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület, melynek tételeit az a ) p ) pontok szerint hagyja jóvá. g) Az önkormányzati intézmények által benyújtott pályázatok önerő szükségletére eft került elkülönítésre, melynek felhasználására folyamatosan, a költségvetési rendelet módosításával, a nyertes pályázatok finanszírozása esetén kerülhet sor. o) Az iskolai, kulturális, szabadidős és egészségnevelési tevékenység fejlesztésére tanulónként Ft-ot, a diáksport feladatának megoldására tanulónként Ft-ot a helyi önkormányzati általános iskolák részére célmegjelöléssel biztosít a Képviselő-testület.

11 11 3. A Rendelet 10. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok működéséhez megállapított támogatás Könyvtár Kht eft, Rádió Kht eft, melynek kiutalására havi egyenlő részletekben, tárgyhót követő hó 15-ig kerülhet sor. Az évközi pótelőirányzatok kiutalásáról a Képviselő-testület döntését követő 20 napon belül kell gondoskodni. 4. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d. ) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g. ) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j. ) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k. ) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l. ) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép m. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép o. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép p. ) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép 5. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

12 12 1. sz. melléklet Megnevezés ezer Ft-ban Működési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész) Személyi jövedelemadó (adóerőkép.alapj.) Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Átengedett központi adók összesen Pótlékok, bírságok Helyi adókhoz kapcsolódó Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi Egyéb bírság Talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Egyéb sajátos folyó bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos folyó bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív támogatások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (CKÖ) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz

13 13 Megnevezés Belső ellenőrzési társulás támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Címzett támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Fejlesztési célú támogatások összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadá Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Működési célra átvett pénzeszközök OEP-től Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen

14 Normatíva megnevzése 14 1/a. sz. melléklet A számított normatív támogatás alakulása forintban Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési, igazgatási, kommunális és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda működése Gyámügyi és építéshatósági feladatok Üdülőhelyi feladatok , Pénzbeli és természetbeni szoc.gyermekjóléti ellát Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai Alapszolgáltatási központ Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó intézm.ellát Hajléktalanok átmeneti intézményei Bölcsődei ellátás Ingyenes bölcsődei étkeztetés Helyi közművelődési feladatok Települési sportfeladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok Szociális alapszolg. étkeztetés Szociális alapszolg. házi segítségnyújtás Szociális alapszolg. közösségi ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali szociális intézeti ellátás Időskorúak, pszich.szenvedélybet.hajl.nappali ellátá Fogyatékos személyek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatok Közoktatási normatív állami hozzájárulás Óvodai nevelés alaphozzájárulás Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás Iskolai oktatás alaphozzájárulás - az 1-4. évfolyamon

15 Normatíva megnevzése Mutató 15 Mutató Normatíva Áll.támogatás Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - az 5-8. évfolyamon Iskolai oktatás kiegészítő hozzájárulás - az 1-4. évfolyamon az 5-8. évfolyamon Gyógypedagógiai nevelés alaphozzájárulás - óvodában az 1-4. évfolyamon az 5-8. évfolyamon Gyógypedagógiai nevelés kiegészítő hozzájárulás - óvodában az 1-4. évfolyamon az 5-8. évfolyamon Alapfokú művészeti oktatás Zeneművészeti ág Képző és iparművészeti, táncművészeti ág Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás Kollégiumi nev.sajátos nev.igényű gyerm.nev.okt Napközis foglalkozás Iskolaotthonos oktatás Személyiségfejlesztő,tehetséggondozó,felzárkóztató o Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás óvodában Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás általános iskolában Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejl.feladatok Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Óvodába, ált. iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellá Intézményfenntartó társ.óvodájába, ált. isk-ba járó gye Szervezett intézményi étkeztetés normatív térítési díjkedvezményre nem jogosult %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosul %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosu Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás kiegészítő hozzájárulás

16 Normatíva megnevzése Mutató 16 Mutató Normatíva Áll.támogatás Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás évfolyamon tanulók évfolyamon tanulók gyógypedagógiai oktatásban résztvevők Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok Sajátos nev.igényű tanulók szállásnyújtásával összefü Pedagógiai szakmai szolgáltatás Minőségfejlesztési feladatok Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szakmai és informatikai fejlesztés (óvoda,gyógyped,z Szakmai és informatikai fejlesztés (ált.isk.5-8.) Szakmai és informatikai fejlesztés, info-komm.eszk.v Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött támogatások összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Különleges szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Készenléti szolg.tűzoltópar.intézmény kiad.(fő) Tűzoltóság támogatása összesen: Lak.települési foly.hulladék ártalmatl.támogat.(m 3 ) Belső ellenőrzési társulások támogatása Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

17 17 1/b. sz. melléklet Megnevezés ezer Ft-ban Működési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi Magánszemélyek kommunális adója 0 0 Iparűzési adó Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó (helyben maradó rész) Személyi jövedelemadó (adóerőkép.alapj.) Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Átengedett központi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi egyéb bírság talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív támogatások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (CKÖ) Normatív kötött felhasználású támogatások

18 18 Megnevezés Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Belső ellenőrzési társulás támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Működési célra átvett pénzeszközök OEP-től Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről ebből Kistérségi Társulástól átvett Véglegesen átvett pénzeszközök összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön) Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Mindösszesen

19 19 1/c.sz. melléklet Az Önkormányzat fejlesztési célú bevételei Megnevezés ezer Ft-ban évi számított Intézményi működési bevételek Kamat ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja évi szennyvízberuházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja szennyvízberuházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés Telek értékesítés (Somogyi B. u., egyéb) Gázközművagyon értékesítés bevétele Petőfi Szálló elővásárlására Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen Központi költségvetésből kapott támogatás Címzett támogatás - Megyeháza felújítása Céltámogatás - kiséri városrész városközpont felsőpárti városrész Területi kiegyenlítő támogatás - Klauzál u. 6. körül díszburkolat, parkoló kialakítás támogat Városközpont útfelújítás Kertváros útfelújítás I. ütem járda felújítások (2003. évben elkezdett) Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátás járda felújítások (2004. évben elkezdett) Céljellegű decentralizált alap támogatás - Vörösmarty u. szolgálati lakás orvosi rendelővé alakításához Klauzál u.6. orvosi rendelő felújítás intézmény felújítás II. ütem Központosított előirányzatokból várható támogatás

20 Megnevezés évi számított Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Államháztartáson belülről Petőfi u lakás (GKM támogatás) Egészségmegőrző és Rehabilitációs Központ Vízügyi Célelőirányzat támogatása ( ütem) - kiséri városrész városközpont Címzett támogatás (2004. évi áthúzódó) Megyeháza felújítása Céltámogatás - felsőpárti városrész Somogyi B. u. és környéke Területi kiegyenlítő támogatás - Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés Hajnal u. ivóvízvezeték építés Kispatéi út ivóvízvezeték kiépítéséhez támogatás Vásárhelyi úton kerékpársáv kialakítás Nagy Ferenc utca felújítás Jövendő u. felújítás Horváth M u. - Rákóczi F. u. között Jövendő utca parkoló építés Szt. Miklós tér rekonstrukció Járdafelújítások ( program) tanyavillamosítás Rákóczi F. utcai körforgalom Tóth J. utcai körforgalom Kossuth utcai kerékpárút kialakítás Céljellegű decentralizált támogatás - Strand területén sportpályák kialakítása Ifjúsági Ház homlokzat felújítás Uszodában 25 m-es medence burkolat felújítása Sportközpontban WC felújítása intézmény felújítás Sportközpont lelátó rendszer kiépítése (mobil) TRFC támogatás - Jövendő u. felújítás, Jövendő utcai parkolókkal SAPARD támogatás - Veresházi bekötő út felújítás Berki iskola dűlő felújítás Szeszfőzde dűlő aszfaltozás befejezése Stammer dűlő felújítása ROP támogatás - Autóbuszpályaudvar környékének korszerűsítés Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Városközpont rekonstrukciójához támogatás INTERREG - Népművészetek Háza kialakítása a Gólyásházban Turizmus fejlesztés AVOP - Alsóréti összekötő út (Tóth tanyai bekötőút) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig BM támogatás - útépítésekhez Horváth M. utca

21 21 Megnevezés évi számított Városközpont Alsórét Kertváros Szegvári út 1,5 km hosszú szakaszának teljes felületi felújítása Városközpont rehabilitációjához KVVM támogatás Zöld Forrás Programokhoz - Patakok, kisvízfolyások hulladékmentesítése Közterületen elhagyott hulladék begyűjtése, kezelése Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek Nagyhegy széli, Ilona parti parkerdőbe fatelepítés Színházterem szociális blokk kialakításához pályázati támogatás Erdei iskola kialakítása (OM támogatás) Jövendő utcai játszótér támogatása (GYISM) Berekháti játszótér (GYISM) Villogó utcai játszótér (GYISM) Tóth József Színház felújítása támogatás (NKÖM) Nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzéshez BM támog Nagyértékű műszaki mentési szakfelszerelés beszerzéshez pe. Tűzoltóság Üdülőházak bővítéséhez támogatás Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó VICE támogatás (2004. évi ütem) évi kifizetésekhez kapcsolódó támogatások Járdafelújítás (TEKI támogatás) Klauzál 6. díszburkolat, parkoló (TEKI támogatás) Strandfürdő termál- és hidegvíz ellátás (TEKI támogatás) Vörösmarty u. orvosi rendelő kialakítására (CÉDE támogatás) Városközpont útfelújítására (TEKI támogatás) Kertvárosi útfelújításra (TEKI támogatás) Idegenforgalmi célú támogatás - Parkerdő egészségprojekt (GKM támogatás) Uszoda felújítás (GYISM támogatás) Gyógyászati eszközfejlesztés (GKM támogatás) Államháztartáson kívülről lakosságtól - közműfejlesztési hozzájárulás non-profit szevezettől - kiséri városrész városközpont felsőpárti városrész Somogyi B. u. és környéke Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel Mindösszesen

22 22 1/d. sz. melléklet Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételei ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - alaptevékenység bevétele alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - alaptevékenység bevétele alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - alaptevékenység bevétele alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről

23 23 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Alsófokú Okt.Int. Gondn. összesen Felsőpárti Óvodai Munk.Körz. - alaptevékenység bevétele alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Felsőpárti Munk. K. összesen Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. - alaptevékenység bevétele alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről műk. c. átvett pénzeszk. OEP-től műk. c. átvett egyéb pénzeszk. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Kossuth U. Munk. K. összesen Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. - alaptevékenység bevétele alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev egyéb sajátos bevételek 0 0 0

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-4989-8/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől U-3472-17/2008. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 2/2008.(III.7.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Ikt. sz.: 02-1666/2005. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: A Pedagógiai Szakszolgálat Alapító

Részletesebben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Módosítva: 13/2006. (III.17.), 34/2009. (XII.12.), 20/2011. (VI.02.),

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 38/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelete a lakhatás megvalósítását segítı támogatásokról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 38/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelete a lakhatás megvalósítását segítı támogatásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 38/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelete a lakhatás megvalósítását segítı támogatásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére.

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. 1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A. Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

JELENTÉS. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként

JELENTÉS. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként KISKİRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 6200 KISKİRÖS, PETİFI TÉR 1. Telefon: 78/312-120, 311-122 Telefax: 78/311-766, 312-160 E-mail: polgarmester@kiskoros.hu Ikt. szám: 7819/2010. JELENTÉS Kiskırös Város Önkormányzata

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 126/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Gellai Józsefné

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-9933-2/2016. Témafelelős: Czirok Jánosné Tárgy: A Tiszai Strand állapotának fejlesztése Szentes

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339. megvalósítását segítő támogatásokról

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339. megvalósítását segítő támogatásokról Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339 Iktatószám: I-8214-2/2011. Tárgy: Rendelet-tervezet a lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

Melléklet: 3 db. A részletes leírás, illetve a melléklet szerinti számadatok alapján az alábbiak figyelembe vételét kérem a döntés meghozatala során:

Melléklet: 3 db. A részletes leírás, illetve a melléklet szerinti számadatok alapján az alábbiak figyelembe vételét kérem a döntés meghozatala során: Szentes Város Polgármesterétől 66 Szentes, Kossuth tér 6. U 1839-3/29. Tárgy: Az Önkormányzat 29. fejlesztési feladatainak meghatározása Melléklet: 3 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzatának 19/2006. (V. 22.) rendelete a 2005. évi költségvetés zárszámadásáról

Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzatának 19/2006. (V. 22.) rendelete a 2005. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzatának 9/006. (V..) rendelete a 005. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007-2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI:

VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007-2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI: VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007-2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI: A helyi önkormányzatok alapvető jogait és kötelességeit ezzel alapvető feladat- és hatásköreit a

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 300/2003. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: 2006.12.31) Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére Velem községi Önkormányzat 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36(94) 563-380 E L İ T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére Tárgy: Elıterjesztı:

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XXII. évfolyam 4. szám 2012. június 11. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ Z-1/2012. (VI.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a felhalmozási céltartalék északi bevétel előirányzataiból megvalósuló fejlesztések pontosítására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a felhalmozási céltartalék északi bevétel előirányzataiból megvalósuló fejlesztések pontosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a felhalmozási céltartalék északi bevétel előirányzataiból megvalósuló fejlesztések pontosítására Készítette: Szenteczky János

Részletesebben

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előkészítésben közreműködött: Gazdasági alpolgármester, Közgazdasági Iroda A rendelettervezet elfogadásához minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ( Szövege

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4612-13/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.:08-15398 /2007. Témafelelős: Korom Pál Tárgy: Szentes város bel- és csapadékvíz elvezetési helyzete, a fejlesztés lehetőségei

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

Feladatonkénti normatívák

Feladatonkénti normatívák Sorszám Feladatonkénti normatívák Arial CE,Normál\ ányzatát megillető normatív állami hozzájárulásokról 2005.évi normatíva tényleges normatíva E/1.sz.melléklet 2006/2005. év %-ban ezer Ft-ban 1. Településüzemeltetési,

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita El terjeszt : Mez

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 2014 M U N K A T E R V E Z á r a d é k: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. évi Gazdasági Programját a

Részletesebben