Melléklet: 3 db. A részletes leírás, illetve a melléklet szerinti számadatok alapján az alábbiak figyelembe vételét kérem a döntés meghozatala során:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet: 3 db. A részletes leírás, illetve a melléklet szerinti számadatok alapján az alábbiak figyelembe vételét kérem a döntés meghozatala során:"

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 66 Szentes, Kossuth tér 6. U /29. Tárgy: Az Önkormányzat 29. fejlesztési feladatainak meghatározása Melléklet: 3 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 29. évi költségvetési koncepcióját elfogadó 257/28. (XI. 28.) Kt. 1. pontja alapján elkészült a 29. évi fejlesztési feladatok felmérése, amit a feladatok szerinti részletezésben, a római számmal jelzett prioritások szerint, az előkészítettségre vonatkozó megjegyzéssel a csatolt 1-3. sz. mellékletek alapján terjesztek a Tisztelt Képviselő- testület elé. Az egyes feladatok tartalmával kapcsolatos információkat a költségvetési koncepcióban megfogalmazottak, illetve az azóta eltelt időszakban ismerté vált feladatokra vonatkozó magyarázatot a jelen előterjesztés 3. sz. melléklete részletezi. A részletes leírás, illetve a melléklet szerinti számadatok alapján az alábbiak figyelembe vételét kérem a döntés meghozatala során: Bevételek: A feladatok megvalósításához szükséges forrásokat alapvetően 7 fő csoportra lehet osztani (1. sz. melléklet 4-1. oszlop): évben megelőlegezett pályázati pénzek 29. évben történő leutalása (1. sz. melléklet 4. oszlop), 2. pályázatokhoz, a támogatási szerződés alapján 29. évben igénybe vehető támogatás (1. sz. melléklet 5. oszlop) 3. átvett pénzeszközök (1. sz. melléklet 6. oszlop, részletezés a 2. sz. mellékletben) 4. Önkormányzati fejlesztési célt szolgáló saját bevételek (1. sz. melléklet 7. oszlop, részletezés a 2. sz. mellékletben), évi pénzmaradvány számított összege (1. sz. melléklet 8. oszlop), 6. a 28. évben kibocsátott Szentes I kötvény jóváhagyott feladathoz kapcsolódó maradványa (1. sz. melléklet 9. oszlop), 7. a feladatok egy része az előzőekben részletezett forrásokkal nem fedezhető, illetve amennyiben a feladat megvalósítását szükségesnek tartja a képviselő testület, illetve újabb feladatot határoz meg akkor annak fedezetét új Szentes II. kötvény kibocsátásával lehet biztosítani (1. sz. melléklet 1. oszlop).

2 2 Kiadások: Az 1. sz. mellékletben részletesen felsorolt feladatok költség vonzata az egyes szakterületek szakembereivel egyeztetetten, illetve a beadott pályázatokban szereplő összegeknek megfelelően került kimutatásra. A döntés szempontjából hangsúlyozni szükséges az alábbiakat: Az I. fejezetben felsorolt feladatok prioritást élveznek, mivel a munkák 28. évben elkezdődtek, pályázatokkal támogatottak. A II/A. fejezetben részletezett feladatok tervezése indokolt, mivel az Önkormányzat egyéb források terhére ezen feladatok végrehajtására 28. évben kötelezettséget vállalt. A II/B. fejezetben felsoroltak teljesítése önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódik. A II/C fejezetben kimutatott integrált pénzügyi rendszer kiépítéséről a Képviselőtestület döntött, a közbeszereztetés megtörtént, a feladat szervezési szakaszban van. A III-IV/A fejezetek olyan vállalt kötelezettségeket tartalmaznak, melyek teljesítése 28. évben benyújtott, még el nem bírált pályázatokhoz, illetve konkrét képviselő-testületi döntéshez kapcsolódnak. A fentiek alapján az 1. sz. mellékletben felsorolt feladatok közül az I-IV/A fejezetek szerinti kötelezettségek teljesítését kötelező érvényűnek javasoljuk tekinteni. A IV/B VIII. fejezetek feladatait átgondolásra javasoljuk annak érdekében, hogy az Önkormányzat 29. évi költségvetési rendeletét a döntésnek megfelelően lehessen előkészíteni. A 29. évi koncepcióban szereplő feladatatok közül az alábbiak megvalósításával részben közmunka program keretében a Városellátó intézmény költségvetésében számol az előzetes terv: - Fizető parkolási övezet kibővítése. - Kurca vízminőség javítása bioremeditációs eljárással. - Kurca vízfrissítés. - Ady E. u. gyalogos átkelőhely létesítése a sétáló utcánál. - Termál szeméttelep monitoring kút létesítése (ATIKÖTEVIFE kötelezés alapján). - Csongrádi úti körforgalom automataöntöző berendezés és növényesítés. - Zöldterület fejlesztés (Somogyi B. u., Mátyás király és Béke utca fásítása). - Szelektív- hulladékgyűjtő szigetek zöldnövényzettel való takarása. - Mentett- réti, Samu foki és Szabados- csatorna Kurca zsilip műtárgyinak felújítása. - Berekháti buszmegálló átépítéséhez kapcsolódó járdaépítés. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a fentiek, a csatolt információs mellékletek alapján az előterjesztést megtárgyalni, a prioritások és a források függvényében a város 29. évi költségvetés megalapozásához a döntést meghozni szíveskedjenek.

3 3 /29. (I. 29.) Kt. Tárgy: Az Önkormányzat 29. fejlesztési feladatainak meghatározása Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 29. fejlesztési feladatainak meghatározása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Képviselő-testület az 1. sz. mellékletben részletezett feladatokkal egyet ért, azok megvalósítását szükségesnek tartja. 2.) A Képviselő testület az előterjesztés 1. sz. melléklet I-IV/A. fejezetek között felsoroltakat elsődleges feladatnak tekinti és kéri a 29. évi költségvetési rendeletben szerepeltetni. Felelős: Számviteli és Tervezési Iroda Határidő: 29. évi költségvetési rendelet előterjesztésének időpontja 3.) A Képviselő-testület az önkormányzat hitel képességének figyelembe vétele mellett az 1. sz. melléklet IV/B-VIII. fejezeteiben felsorolt feladatokat.támogatja, illetve újabb feladatok megvalósítását kéri figyelembe venni a 29. évi költségvetés kidolgozása során. 4.) A Képviselő-testület a.fejezetben a.feladatok végrehajtását későbbi időpontra halasztja, melyek előkészítésével a biztonsággal számba vehető források függvényében megbízza a Városfejlesztési Bizottságot t. Határozatról értesítést kap: Szentes Város Polgármestere - Helyben Szentes Város Alpolgármestere Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztálya és Vagyongazdálkodási Irodája Szentes Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Irodája Szentes Város Polgármesteri Hivatala Számviteli és Tervezési Irodája Irattár Szentes, 29. január 21. Szirbik Imre

4 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 29. évi fejlesztési feladatainak meghatározása ezer Ft-ban 29. évre számított bevétel Központi forrás saját bevételek Megnevezés Képviselő-testületi határozat szám 29. évi fejlesztési terv 29. évre megelőlegezett támogatások 29. évi támogatások átvett pénzeszközök Önkormányzati működési bevételek Tervezett pénzmaradvány folyamatban lévő feladatokhoz Kötvény "Szentes I." (maradvány) Kötvény "Szentes II." Mindösszesen számított bevétel Előkészítettség engedélyes tervek megléte hatósági engedelyek I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással 129/28. (V. 23) Kt Vecseri foki út parkosítása (díszburkolatos járdaépítés, kertészeti munkák) Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése 268/27. (XII.14.) Kt Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése 35/28. (II.22) Kt DARFÜ pályázatok (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatai) HÖF-CÉDE pályázatok Hékédi ravatalozó építése 92/28. (V.6.) Kt Óvodai játszóeszközök felúíjítása, cseréje 141/28. (VI.9.) Kt Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítása 92/28. (V.6.) Kt TEKI pályázat járda felújítás 93/28. (V.6.) Kt TEUT (Települési szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása) Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) 94/28. (V.6.) Kt Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) 25/28. (V.6.) Kt Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) 94/28. (V.6.) Kt József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig 94/28. (V.6.) Kt Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) 94/28. (V.6.) Kt ÖM pályázat Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész 2 %). 233/27. (X.26.) Kt Tűzoltósághoz technikai felszerelések (önrész 2 %) 233/27. (X.26.) Kt Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások összesen: II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok Felhalmozáis célra átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz (szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez) Mentőhelikopter bázis kialakításához hozzájárulás Református Egyházközségnek átadott pénzeszköz (Városközpont ROP projekttel összefüggő költségekhez) Iparosított technológiával épült házak - 28-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás 24/28. (IX.26.) Kt Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 28-ban benyújtott pályázatokhoz hozzájárulás 16/28. (VI.27.) Kt Tanyavillamosítás I és II/1. ütem (pénzügyi elszámolás) Megyeháza felújítása (garanciális munkák) Hajléktalan Szálló épületének szerkezeti megerősítése Dr. Bugyi István Kórház sebészeti szakrendelő kialakítása Pályázattal nem támogatott belterületi közutak felújítása - süllyesztett szegély és nemesített útpadka Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd u. külterületi szakaszán a körforgalomig évről áthúzódó kötelezettségek: Település rendezési terv Energia liberalizáció (áramfogyasztással kapcsolatos felmérés és közbeszerzési eljárás) Műszaki tervek készítése Körforgalmi csomópont kialakítása Klauzál utcánál Báró Harruckern János György mellszobrának köztéri felállítása II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok összesen: II/B. Feladat ellátásból eredető kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja

5 29. évre számított bevétel Központi forrás saját bevételek Megnevezés Képviselő-testületi határozat szám 29. évi fejlesztési terv 29. évre megelőlegezett támogatások 29. évi támogatások átvett pénzeszközök Önkormányzati működési bevételek Tervezett pénzmaradvány folyamatban lévő feladatokhoz Kötvény "Szentes I." (maradvány) Kötvény "Szentes II." Mindösszesen számított bevétel Előkészítettség engedélyes tervek megléte hatósági engedelyek Korábbi likvidhitel visszapótlása Fejlesztési hitelek és kötvény kamata Kötvény folyósítási jutalék Óvadéki betét elhelyezés Pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak Pályázatokhoz kapcsolodó közbeszerzési eljárások díjai Szakértői, szakhatósági, engedélyek, eljárási díjak egyéb szakértői költségek Kisajátítások II/B.Feladat ellátásból eredető kötelezettségek összesen: II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján Integrált pénzügyi rendszere telepítése II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján összesen: III. 28. évben benyújtott pályázatok engedélyes tervek megléte DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése 128/28. (V.23.) Kt VAN NINCS Ady Endre u. 1. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) 127/28. (V.23.) Kt VAN NINCS Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése 157/28. (VI.27.) Kt VAN NINCS Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 1, Dózsa Gy. u. 86/a.) 125/28. (V.23.) Kt VAN NINCS Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") 267/27. (XII.14.) Kt VAN VAN Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában") 267/27. (XII.14.) Kt VAN VAN SZMM-ESZA pályázat Pszichiátria Nappali Intézmény épület felújítása (Munkás u. 54.) GM pályázat Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út mellett Szent László kertészeti telepig) 166/28. (VI.27.) Kt VAN NINCS KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása) 198/28. (IX.26.) Kt VAN NINCS Hulladékudvar kialakításához DAREH-nak átadott pénzeszköz Norvég finanszírozású mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával 88/28. (V.6.) Kt VAN VAN TIOP pályázatok Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása 185/28. (VIII.15.) Kt VAN NINCS Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.) 161/28. (VI.27.) Kt VAN NINCS III. 28. évben benyújtott pályázatok összesen: IV/A. 29. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján SPA Strandfejlesztés (előkészítési ktg.) Előkészítettség 237/27. (X.26.) Kt., 234/28. (X.31) Kt VAN NINCS hatósági engedelyek NEM ENGEDÉLY KÖTELES Aktív turizmus (Széchenyi liget, Kurca part, Tiszai strand, Üdülőközpont) (DAOP /E) 193/28. (IX. 26.) Kt. VAN VAN 236/27. (X.26.) Kt IV/A. 29. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján összesen: I-IV/A. VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK, MELYEK MEGVALÓSÍTÁSA KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ: IV/B. 29. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként, és későbbi testületi döntéstől függően DAOP pályázatok Kossuth utca rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok: Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása (DAOP-3.1.1/B-28.) 265/28. (XI.28.) Kt VAN VAN Kossuth utca felújítása (kerékpárút építése) (DAOP ) VAN NINCS Városközpont rehabilitáció (DAOP ) RÉSZBEN VAN NINCS DARFÜ pályázatok TEKI pályázat 5

6 29. évre számított bevétel Központi forrás saját bevételek Megnevezés Képviselő-testületi határozat szám 29. évi fejlesztési terv 29. évre megelőlegezett támogatások 29. évi támogatások átvett pénzeszközök Önkormányzati működési bevételek Tervezett pénzmaradvány folyamatban lévő feladatokhoz Kötvény "Szentes I." (maradvány) Kötvény "Szentes II." Mindösszesen számított bevétel Előkészítettség engedélyes tervek megléte hatósági engedelyek Kossuth utca járdafelújítása VAN NINCS CÉDE Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére VAN VAN 6-14 éves korosztály részére VAN VAN BMX pálya építés VAN NINCS Szóróparcella kialakítása NINCS NINCS TEUT (Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása) belterületi utak felújításának folytatása a városban (5 %) NINCS NINCS GM pályázat Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút építés VAN NINCS Attila úti kerékpárút építés VAN VAN Csongrádi úti kerékpárút építés NINCS NINCS Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés VAN VAN Határon átnyúló együttműködési program (Magyarország-Románia) Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása VAN VAN KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) RÉSZBEN VAN NINCS Strandfejlesztés, Termálkút beruházás (KEOP-4.2./A.B) 237/27. (X.26.) Kt., 234/28. (X.31) Kt VAN VAN Terney Béla Kollégium intézményi energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) NEM ENGEDÉLY KÖTELES Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) NEM ENGEDÉLY KÖTELES IV/B. 29. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként későbbi testületi döntéstől függően összesen: V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő Idegenforgalmi fejlesztés (25 m medence építése, 5 m medence hőcserélővel történő ellátása) 193/28.(IX.26.)Kt NINCS NINCS Megyei fenntartású intézmények felújítás Boros Sámuel Szakközépiskola NEM ENGEDÉLY KÖTELES Zsoldos Ferenc Szakiskola NEM ENGEDÉLY KÖTELES Pollák Antal Szakközépiskola NEM ENGEDÉLY KÖTELES Horváth Mihály Gimnázium díszterem feletti tetőfedés cseréje NEM ENGEDÉLY KÖTELES Dr. Bugyi István Kórház energetikai pályázatához önerőkiegészítés Műszaki tervek készítése Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési, vízjogi engedélyeztetése (Vízműnek való átadáshoz) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési terve Vásárhelyi út 3. ingatlan melletti köz közvilágítási és kábel TV hálózat áthelyezés terveztetése Településrendezési terv módosítás (Alsóréti kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kibővítése) Városi zöldfelületi kataszter elkészítése Kórház felmérési terve Vásárhelyi út és Nyíri köz közvilágítási terve Kossuth utca forgalomcsillapítási terve Gyalogos átkelők (2 db) terve Pályázatokhoz (intézményi) kapcsolódó tervdokumentációk Előre nem tervezhető tervezési feladatok V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő összesen: VI.Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai Önkormányzati intézmények államegóvásai Gondozási Központ - homlokzatvakolatának felújítása NEM ENGEDÉLY KÖTELES Óvodák felújítása Rákóczi utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Köztársaság utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása NEM ENGEDÉLY KÖTELES NEM ENGEDÉLY KÖTELES 6

7 29. évre számított bevétel Központi forrás saját bevételek Megnevezés Képviselő-testületi határozat szám 29. évi fejlesztési terv 29. évre megelőlegezett támogatások 29. évi támogatások átvett pénzeszközök Önkormányzati működési bevételek Tervezett pénzmaradvány folyamatban lévő feladatokhoz Kötvény "Szentes I." (maradvány) Kötvény "Szentes II." Mindösszesen számított bevétel Előkészítettség engedélyes tervek megléte hatósági engedelyek Mátéffy utcai óvoda - szociálisblokk kialakítása NINCS NINCS Damjanich utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása NEM ENGEDÉLY KÖTELES Apponyi téri óvoda - fűtéskorszerítése NINCS NINCS Szent Anna utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása NEM ENGEDÉLY KÖTELES Farkas Antal utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása NEM ENGEDÉLY KÖTELES Bocskai utcai óvoda - udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése NINCS NINCS Általános Iskolák felújítása Deák Ferenc Általános Iskola - nyílászáró cserék folytatása a folyosói szárnyon VAN VAN Klauzál Gábor Általános Iskola - homlokzati nyílászárók cseréje, beázás mentesítés VAN VAN Petőfi Sándor Általános Iskola - sportpadló kialakítása, udvari szilárd burkolat felújítása, kapucsere VAN VAN Koszta József Általános Iskola - tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó kialakítása, sportpadló, térburkolat VAN VAN Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola - udvari szilárd burkolat felújítása, hangversenyterem rekonstrukciója NEM ENGEDÉLY KÖTELES Családsegítő Központ - Szigligeti Üdülő tetőhéjazat teljes cseréje VAN VAN Hajléktalan Segítő Központ - legrosszabb homlokzati nyílászárók cseréje VAN NEM KELL Pedagógiai Szakszolgálat - fűtésrendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről NEM ENGEDÉLY KÖTELES Szentesi Művelődési Központ Tóth József Ifjúsági Ház - lapostetők, teraszok, szigetelési problémáinak megszüntetése NEM ENGEDÉLY KÖTELES Móricz Zsigmond Művelődési Ház - udvari szilárd burkolat felújítása, akadálymentesített vizesblokk NINCS NINCS Könyvtár Kht. - felnőtt könyvtár épületében vakolat és festési munkálatok folytatása NEM ENGEDÉLY KÖTELES Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízelvezető rendszer helyreállítása, főlépcső csúszásmentesítése NEM ENGEDÉLY KÖTELES Sportcsarnok - tetőfeljáró acéllétra elhelyezése, víz- és fűtés szerelvények javítása NEM ENGEDÉLY KÖTELES VI.Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai összesen: VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése NINCS NINCS Belterületi közúthálózat fejlesztése NINCS NINCS Ipari Park fejlesztések (terület vásárlás, örökségvédelmi többlet ktg., tervek) NINCS NINCS Közvilágítás fejlesztése - Lapistó buszváró, Hékéd Nagyhegyi oldal, Ligeti bekötő út NINCS NINCS Gázvezeték építése - Vécsei utcán a Munkás és Wesselényi utcák között (tervezés, engedélyezés kivitelezés) NINCS NINCS Építési telkek (1 db) kialakítása szociális alapon a Schweidel utcában NINCS NINCS Erdősítési feladatok (véderdő kialakítása) NINCS NINCS Hősök erdeje kertépítészeti terv I. ütem TANULMÁMYTERV VAN VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok összesen VIII. Egyéb halasztandó feladatok Ingatlan vásárlások Démász székház Máv sportpálya Vasútállomás perontető felújítása NINCS NINCS Kurcai kerékpároshíd megépítése VAN VAN Közintézményi parkolóépítési program II. ütem (Középiskoláknál.) NINCS NEM KELL Ívóvízhálózat fejlesztés - Nagyhegyi városrészben NINCS NINCS Új utca kinyitása a Mátyás király utcára NINCS NINCS Vízfrissítő beszerzése a Szalai híd mellett NINCS NEM KELL "Kerítés" Fodor tanya és a Csongrádi út közé NINCS NINCS VIII. Egyéb halasztandó feladatok összesen: Összesen: Konyha felújítása Mindösszesen:

8 Szentes Város Önkormányzata 29. évi fejlesztési céljait szolgáló saját bevételek számított összege Megnevezés 8 2. sz. melléklet ezer Ft-ban 29. évi terv I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel (Szentes II.) ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése - Petőfi Szálló (Pendola Kft) Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Telek értékesítés - Ipari Parkban ebből: CO-VER Szentes Energia Kft. 48 MA-KA Kft Építési telek Apponyi tér 5. beépítetlen építési telek 3 87 Gázvezeték értékesítés ÉGÁZ-DÉGÁZ-nak Államkötvény értékesítés Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belül - Tűzoltóságtól technikai felszerelésekhez átvett pénzeszköz EMOGA mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás, 26. és 27. évben telepített új erdők fenntartására 6 államháztartáson kívül - Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 28-ban induló - lakossági befizetés 5 6 III. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés 1 IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 1 Saját bevételek összesen Bizonytalan bevételekből képzett tartalék: Kötbér igény érvényesítése - Pedusc Kft OMS Épületek, építmények értékesítése - Arany János u Szarvasi úti Óvoda 32 - Kajáni óvoda épülete Építési telek értékesítések ebből: Nagyhegy Kikelet utcán - 5 db telek 6 3 Leinengen utcában - 2 db építési telek 5 2 Mátyás király utca 7. sz építési telek 1 35 Új utca 7. építési telek 7 1 József Attila utca víztorony melletti építési telek 1 Bizonytalan bevételekből képzett tartalék összesen:

9 9 3.sz. melléklet I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló feladatok DAOP pályázatok A 129/28. (V. 23.) Kt. határozat alapján a Vecseri foki út, parkoló építése közvilágítással munkája kivitelező kiválasztását követően 28. év végén megkezdődött, befejezése 29. augusztusára várható. A Vecseri foki parkoló megépítéséhez kapcsolódóan javasoljuk díszburkolatos járda megépítését a Ligeti strandnál és a Vecseri foki átjárónál, szintén ehhez a munkához kapcsolódóan javasoljuk a pályázattal nem támogatott kertészeti munkák elvégzését. Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése, 5%-os támogatással a Dél-alföldi Operatív Program keretein belül valósul meg. Az Ipari Park északi, keleti és déli zónájában út-, ívóvízhálózat-, szennyvízfejlesztés történik meg. A támogatási szerződés aláírásra került. Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítéséről döntött a Képviselő-testület. A program keretén belül 35 db fedett buszváró és 16 db buszöböl valósul meg. DARFÜ pályázat segítségével épülhet új ravatalozó a hékédi temetőben a Képviselő-testület 92/28. (V. 6.) Kt. határozata alapján. A 141/28. (VI. 9.) Kt. határozat alapján került benyújtásra szintén a DARFÜ által kiírt pályázatra az óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje feladat. A pályázat sikeres volt, így a 7%-os támogatás elnyerésével valósulhat meg a beruházás. A pályázat elszámolása áthúzódik 29. évre, így e feladat esetében kiadással nem kell számolni, a támogatás 29. évre ütemezett összegét bevételként kell a tervben számításba venni. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont tetőfelújítási munkálatai 28. évben elkészültek, a pénzügyi elszámolás áthúzódik 29. évre. TEKI pályázati forrás elnyerésével a járda felújítási munkák folytatásaként a tervezett munkák 5%-a 29. évben készül el a Városellátó Intézmény kivitelezésében. A TEUT kiírásra 28. évben beadott Útfelújítások 28 pályázat sikeres volt, a közbeszerzési eljárás során a szerződéskötés várható időpontja 29. március. Az időjárás függvényében a burkolat-felújítási munkák az Esze T., Honvéd, Klauzál, József A. utcákban, valamint a Sopron soron (a hozzá tartozó nem támogatott szegélyépítéssel) 29. évben kezdődhetnek meg. A 233/27. (X.26.) Kt. határozat alapján a 8 % -os támogatással valósulhat meg a Tűzoltóság vízszállító gépjármű és technikai felszerelések beszerzése. ÖM pályázati támogatást nyert az Önkormányzat a belterületi belvízrendezési feladatok II. ütemének megvalósítására, így elkészülhet a Váradi L. Á. utca és környéke csapadékvíz elvezető hálózata 5782 fm földmedrű árokban a mederidomok elhelyezésével és 1349 fm zárt csapadékcsatorna főgyűjtő megépítésével.

10 1 II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok A szennyvíz-csatorna hálózat kiépítéséhez, valamint a Szentesi Víz- és Csatornamű Társulat által a Képviselő-testület hozzájárulásával felvett hitel kamataira átadott pénzek fedezetét 29. évben is az Önkormányzat költségvetésben kell biztosítani a Szentes-Víz Kft által bérleti díjként befizetett összeg terhére. A mentőhelikopter-bázis kialakításához Szentes Város Önkormányzata is hozzájárult, melyre támogatási szerződést kötött a Légimentő Kht.-val. A Városközpont rehabilitációja során elkészült a Nagytemplom felújítása, a Református Idősek Otthona és a Kiss Bálint utca felújítása. A POLYDOM Zrt. hibája miatt az orvosi eszközök és bútorok beszerzése kapcsán tárolási költség keletkezett, mely követelést a Zrt. felszámolása miatt áthárítani nem lehet. A Plex-com Medik Kft.-vel kapcsolatos bírósági eljárás folyamatban van. Az iparosított technológiával épült házak, valamint a lakóközösségek által benyújtott pályázatok bírálata folyamatban van, a Képviselő-testület 24/28 (IX.26.) Kt határozatával módosított 183/28 (VIII.15.) Kt. határozat alapján a vissza nem térítendő támogatás, illetve kamatmentes kölcsön, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások önerő részlete 29. évben jelentkezik. A gyűjtőkémények felújítására a 16/28 (VI.27.) Kt. határozat alapján az önkormányzati támogatást és az önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó önerőt kell biztosítani. A 25. évben megkezdett tanyavillamosítási program I. és a 26. évben megkezdett II/1. ütemek teljes pénzügyi elszámolása 29. évben történhet meg a DÉMÁSZ Zrt-nél történt szervezeti átalakítások miatt. A Megyeházán a garanciális munkák egy részének elvégzése 28. évben megtörtént. A garanciális letét még fennmaradó összegének terhére 29. évben kell az udvari homlokzat esőcsatorna-rendszerének javítását, fő- és osztópárkányok vakolatjavítását, a léghűtő rendszerbe nyomásszabályzó beépítését, az emeleti folyosó beázások elhárítása utáni felületképzést, az Erzsébet téri attika főpárkányzat bádogos-, vakolat- és felületképzés javítását, a Tóth József utcai esővíz lefolyók csapadékcsatorna hálózatba történő bekötését elvégezni. A Hajléktalan Szállónál az épület DK-i sarkának szerkezeti megerősítése megtörtént, pénzügyi teljesítése 29. évben megtörténik. A Dr. Bugyi István Kórház sebészeti szakrendelő kialakításához nyújtott támogatást az önkormányzat, melynek pénzügyi teljesítése 29. évben megvalósul. A DARFÜ-TEUT pályázati támogatással 29. évben megvalósuló Honvéd utcai burkolat felújításhoz kapcsolódik a pályázattal nem támogatott süllyesztett szegély és nemesített útpadka, valamint közvilágítás kiépítése a Honvéd utca külterületi szakaszán a körforgalmi csomópontig.

11 11 A településrendezési tervek befejezése áthúzódik 29. évre, így a feladat elszámolására forrás biztosítása szükséges a költségvetésben. Az energia liberalizáció előkészítésére továbbra is indokolt forrást figyelembe venni. A közcélú villamosenergia fogyasztás esetében ugyan várhatóan felmentést kapnak az önkormányzatok a szabadpiaci beszerzés alól, azonban esedékessé válik a vezetékes gázfogyasztással történő szabadpiacra való kilépés előkészítése az önkormányzati intézmények esetében. A 28. évben megrendelt, de még folyamatban lévő tervezési munkák tervezői díja 29. évben jelentkezik, ezekre forrást kell biztosítani a költségvetésben. A Klauzál utcai körforgalmi csomópont kialakítása áthúzódik 29. évre, így az előirányzat figyelembe vétele indokolt. A munkát a még el nem bírált Kossuth utca felújítási (DAOP /-28.) pályázathoz kapcsolódva célszerű elvégezni. A Szentesi Városszépítő Egyesület elkészíttette báró Harruckern János György bronzszobrát, amely ideiglenesen a Megyeháza előcsarnokába került elhelyezésre, azonban az egyesület köztéri szoborként készíttette a szobrot, és kérte az önkormányzat segítségét a méltó helyen, közterületen történő felállításhoz. A munkavégzés a hely kiválasztásának elhúzódása miatt 29. évben valósul meg, ezért szükséges az előirányzatot a költségvetésben figyelembe venni. II/B. Feladatellátásból eredő kötelezettségek Az 1. számú melléklet II/B. fejezetében részletezett kötelezettségek teljesítése az előző feladatok függvénye, illetve kapcsolódik a pályázat előkészítő, a napi munkában felmerülő tevékenységek pénzügyi hátterének biztosításához (lakáshoz jutás támogatás, hitel kamat, kezelési költségek, közbeszerzési eljárások díja, ÁFA befizetés, szakértői díjak, kisajátítások). Szakértői, szakhatósági díjak, engedélyek, önkormányzati tulajdonú vezetékekre szolgalmi jog bejegyzése, területrendezések, ingatlanhasznosítások során felmerülő szakértői költségek fedezetét szükséges betervezni. Kisajátítási eljárásokra a településrendezési terv folyamatos megvalósítása érdekében utcavonal szabályozása miatt telekrészek vásárlása, illetve a tervezett kerékpárutak nyomvonalának biztosítása érdekében kerülhet sor. II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből képviselő-testületi döntés alapján Integrált pénzügyi gazdálkodási rendszer kialakítása a Képviselő testület 257/28.(XI.28.) Kt. határozata 3. pontja, illetve a 29. költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet alapján került figyelembe vételre. III. 28. évben benyújtott pályázatok DAOP pályázati forrás felhasználásával - a 128/28. (V.23.) Kt határozatnak megfelelően - az alábbi munkálatok végrehajtása van betervezve a Bölcsődében: Meglévő-megmaradó épülettömb felújítása:

12 12 Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési és elektromos hálózat felújítása, akadály-mentesítés. Épületbővítés kapacitásnövelés céljából: Négy új foglalkoztató kialakítása a hozzá tartozó szociális blokkokkal együtt. Két épületszekció felett meglévő tetőtérben dolgozói szociális blokk és irodák kialakítása. Az előírásoknak megfelelő konyha a meglévő főzőkonyha és irodák átalakításával. Pályázati eredménytelenség esetén a Bölcsődében az ÁNTSZ 28. novemberében kiadott szakvéleménye alapján szükséges a meglévő főzőkonyha és irodák átalakítása, tápszerkonyha kialakítása, a két épületszekció felett a meglévő tetőtérben dolgozói szociális blokk és irodák kialakítása. Szintén DAOP pályázati forrás felhasználásával tervezett az önkormányzat által fenntartott intézményekben az alábbi munkák elvégzése: Ady Endre u. 1. sz épület felújítása a 127/28. (V.23.) Kt. határozat szerint. A megüresedett Általános Iskolai Kollégium épületében a Családsegítő Központ részére új székhely kialakítása, a két éve kialakításra került Gyermekek Átmeneti Otthona és a meglévő Konyha közötti épületrész alaprajzi átalakítása, felújítása, tetőterének részleges beépítése által. Az épületrész akadály-mentesítése, fűtési és elektromos hálózatának leválasztása, korszerűsítése. Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése a 157/28. (VI.27.) Kt. határozat szerint: A Dózsa-ház Kurca felőli épületszárnyának részleges elbontása, és kétszintes bővítése. A földszinten közösségi terem kialakítása a hozzátartozó szociális blokkokkal, az emeleten irodák kialakítása szintén szociális blokkokkal, az új épületrész földszintjének akadálymentesítése, a fűtési rendszer leválasztása a főépületről. Gondozási Központ épületeinek felújítása a 125/28. (V.23.) Kt határozat szerint: Horváth Mihály u. 1. Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat felújítása, akadálymentesítés. Dózsa György u. 86/a. Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat felújítása, akadálymentesítés Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása 267/27 (XII.14.) Kt határozat szerint A főépületen a lapostető hő-, és vízszigetelése, atornacsarnokra magas-tető készítése, az épület utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje, a belső burkolatok cseréje, a vizesblokkok felújítása, a fűtési- és elektromos hálózat felújítása, a főépület minden szintjének akadály-mentesítése, lift beépítése, tálalókonyha felújítása, orvosi szoba kialakítása. Klauzál Utcai Óvoda felújítása 267/27 (XII.14.) Kt határozat szerint Meglévő-megmaradó épülettömb felújítása:

13 13 Tetőfedés csere, utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési és elektromos hálózat felújítása, akadály-mentesítés Épületbővítés kapacitásnövelés céljából: Négy új foglalkoztató kialakítása a hozzá tartozó szociális blokkokkal együtt Az új épületrész feletti tetőtérben dolgozói szociális blokk és irodák kialakítása SZMM-ESZA pályázat segítségével valósul meg a Pszichiátria Nappali Intézmény épület részleges felújítása a Munkás utca 54. szám alatt. Ennek során az utcai homlokzati fal utólagos vízszigetelése, a homlokzatok hőszigetelése, nyílászáró cserék és a tető áthajtása történik meg. GM pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésére (Ipartelepi út és Kunszentmártoni út) a Képviselő-testület a 166/28. (VI. 27.) Kt. határozata alapján. KEOP pályázat keretében a hulladékudvar kialakításáról döntött a Képviselő-testület 198/28. (IX. 26.) Kt. határozatával. A KEOP és a DAREH pályázatok önkormányzatot terhelő önerejét szükséges biztosítani. Ennek a pályázatnak a segítségével a városban megvalósulhat a hulladékudvar megépítése abban az esetben, ha az önállóan benyújtott pályázat nem nyer pályázati támogatást. Norvég finanszírozási mechanizmus támogatására benyújtott pályázat keretében kerülhet sor - a sikeres első fordulót követően elkészített terv alapján - a 88/28. (V.6.) Kt. határozat szerint, az épületek utólagos hőszigetelésére, a homlokzati nyílászárók cseréjére, és fűtéskorszerűsítésére megújuló energia felhasználásával az intézmények (Bölcsőde, Apponyi téri, Árpád utcai, Köztársaság utcai, Szent Anna utcai óvodák, Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, Petőfi Sándor Általános Iskola, Pollák Antal, Zsoldos Ferenc középiskolák, Hajléktalan Segítő Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona, Családsegítő Központ, valamint a Családok Átmeneti Otthona) korszerűsítésére. Eredményes pályázat esetén a kivitelezési munkálatok 29. évben kezdődhetnek meg. TIOP pályázati forrás felhasználásával a Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása a 185/28. (VIII.15.) Kt. határozat szerint (épületrész utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, belső burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat felújítása, akadály-mentesítés) és a Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (épület utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, vizesblokkok felújítása, fűtési hálózat korszerűsítése, földszint akadály-mentesítése) a 161/28 (VI.27.) Kt. határozat szerint készülhet el. IV/A. 29. évben benyújtandó pályázatok programonként, illetve későbbi Képviselőtestületi döntés alapján A Dél-alföldi Regionális Operatív Program turisztikai fejlesztési prioritása keretében két beruházás tervezett. A Dél-Alföld SPA programhoz kapcsolódva a Strand- és Termálfürdő egészségturisztikai fejlesztése, valamint a Kurca part és a Tiszai strand aktív turisztikai fejlesztése valósulna meg. A Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztésére EMVA pályázat került benyújtásra. A SPA program 211. évben indul, melyhez szükséges az engedélyes

14 14 tervek elkészítése. Az aktív turizmus pályázat 29. évben kerül benyújtásra. A SPA programról a 237/27. (X.26.) Kt., 234/28. (X.31.) Kt. az aktív turisztikai fejlesztésekről a 236/27. (X. 26.) Kt. valamint a 193/28. (IX.26.) Kt. határozatok rendelkeznek. IV/B. 29 évben benyújtandó pályázatok későbbi testületi döntéstől függően DAOP pályázat készült a Kossuth utca, Nagyhegy-széli út és Szegvári út felújítására. A támogatás intenzitása 65%-o, a pályázat bírálata folyamatban van. Ehhez kapcsolódóan 29. évben kerül pályázat benyújtásra a Kossuth utcához kapcsolódó kerékpárút építésére. A Dél-alföldi Operatív Program keretén belül pályázat kerülhet benyújtásra a Városközpont felújítására, melynek előkészítése folyamatban van. Az akcióterület tengelye a Kossuth utca a Kurca hídtól a József A utcáig, északra az Ifjúsági sétány - Munkácsy és Horváth Mihály utca, a déli oldalon pedig a József A. u. - autóbusz pályaudvar - Petőfi u. Nyíri köz Kisér u Liget sor által határolt belváros. A tervekben épület, portál felújítások, közterületzöldfelület rendezés, városi és közösségi funkciók megvalósítása szerepel. Hazai forrás tekintetében 29-ben is várhatóak a CÉDE, TEKI és TEUT pályázatok támogatásával megvalósuló fejlesztések. A CÉDE program keretében 7% támogatás mellett fő célként játszótérfejlesztés, BMX pálya építése, szóró parcella kialakítása valósulhat meg. Szintén 7%-os támogatást biztosít a TEKI program, mely elsősorban járdafelújításokat tesz lehetővé (Kossuth utca É-i és D-i oldalán). Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutainak felújítását támogatja a TEUT program, mely 5%-os támogatással valósulhat meg. GM pályázatra javasoljuk benyújtani: - a Kunszentmártoni úti kerékpárút megépítését a Szent-Lászlói kertészeti teleptől a Szarvasi útig, valamint - az Attila úti kerékpárút megépítését, mivel ezzel teljesen kiépülne a városi kerékpárút-hálózata. - A Csongrádi úti híd felújításához kapcsolódóan javasolt elvégezni a csongrádi úti kerékpárút kiépítését, így összeköttetés létesül a meglévő, Tisza gáton épült kerékpárutak között. - A Nagyhegyszéli kerékpárút építését. Az önkormányzat résztvevője a HU-RO-SCG 1/134 számú Együtt egymásért a határon átnyúló gazdasági, társadalmi együttműködés erősítése című projektnek. A sikeres pályázat eredményeként, a megvalósíthatósági tanulmányterv alapján az Agrárszervező és Szolgáltató Centrum komplett engedélyes kiviteli tervei elkészültek. A Magyarország Románia határon átnyúló együttműködési program pályázati keretéből a kivitelezés megvalósítására kívánunk dokumentációt benyújtani, amely a mezőgazdaság és az Ipari Park további fejlődését eredményezi. A szennyvíztelep bővítését KEOP pályázat segítségével tervezi az önkormányzat. Az ATIKÖTEVIFE /29. számú határozatával jóváhagyta a szennyvízcsökkentési ütemtervet, melynek előírásai szerint 29. évben a környezetvédelmi hatástanulmány és a vízjogi létesítési engedély kérelem benyújtása esedékes. Ezek elkészítésének és a szükséges kisajátítások költségével kell számolni 29-ben.

15 15 Szentes Üdülőközpont 29-ben pályázatot kíván benyújtani termál kút fúrására. A fejlesztés megvalósításáról a 237/27. (X.26.) Kt. valamint a 234/28. (X.31.) Kt. határozatok rendelkeztek. KEOP pályázat keretében kerülne sor a Terney Béla Kollégium és a Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítésére. A pályázat 7 %-os támogatást tesz lehetővé. V. Új feladatok és kötelezettségek saját erőből későbbi testületi döntéstől függően A 193/28. (IX.26.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület a 29. évi költségvetési koncepcióban szerepeltetni kívánja, hogy minden évben pályázattól függetlenül történjen idegenforgalmi fejlesztés vagy bővítés. Megyei fenntartású intézményeknél a Boros Sámuel, a Zsoldos Ferenc és a Pollák Antal Szakközépiskolák tornaterem padozatrekonstrukcióját (sportpadló kialakítása), a Horváth Mihály Gimnázium díszterme feletti tetőfedés cseréjét (beázás megszűntetése) kívánja támogatni az önkormányzat, mint tulajdonos. A Dr. Bugyi István Kórház energetikai felújítására pályázat kerül benyújtásra, mely önerejéhez Szentes Város Önkormányzata is hozzájárulást biztosít. A későbbiekben kiírásra kerülő pályázatok beadása érdekében, másrészt a már meglévő képviselő-testületi határozatok végrehajtása miatt műszaki tervek készítését javasoljuk: - A 27. június 29-i ülésén a Képviselő-testület 149/27.(VI.29.) Kt. számú határozatában döntést hozott arról, hogy a belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása után a mintegy 13 km hosszú önkormányzati tulajdonú külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési (fennmaradási) vízjogi engedélyét beszerzi annak érdekében, hogy az üzemeltetését megbízható módon rendezni lehessen. Állapotfelmérés, terveztetés és az engedélyeztetés szükséges annak érdekében is, hogy a megnyíljon a lehetősége annak, hogy a szükséges rekonstrukciós munkákra pályázatot nyújthassunk be a későbbiekben várható pályázatokon. - A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének terve. - Vásárhelyi út 3. számú ingatlan melletti köz közvilágítási és kábel TV hálózat áthelyezés terveztetése /28 (XI.26.) Kt számú határozatában döntött a Képviselő-testület arról, hogy a város településrendezési terveinek jóváhagyása után haladéktalanul kezdődjön meg a módosításának terveztetése az Alsóréti kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kibővítése érdekében. A bővítési szándék északi irányban a Csongrádi út-451. jelű elkerülő út körforgalmi csomópontjáig terjedő területre terjed ki. - A város zöldfelületi kataszterének elkészítését indokolja a zöldfelületek, parkok pályázati támogatással történő felújításának feltételeként várható a jelenlegi állapotot tükröző kataszter megléte, a zöldfelületi vagyontárgyak megfelelő nyilvántartása. - A Kórház felmérési tervének elkészíttetése szükséges a később kiírásra kerülő struktúraátalakítási programban való részvételhez. - A Vásárhelyi út Nyíri köz kereszteződés útépítési terve 28. évben elkészült, 29. évben javasoljuk a közvilágítás hálózat átépítési tervének elkészíttetését.

16 16 - Kossuth utca forgalomcsillapítási tervének elkészíttetése szükséges annak érdekében, hogy a járda, kerékpárút illetve burkolat-felújítások megvalósulhassonak a különböző pályázati forrásokból. - Képviselői interpellációk alapján szükséges 2 db gyalogos-átkelőhely terveztetése és engedélyeztetése. - Az intézmények által benyújtandó pályázatokhoz szükséges tervdokumentációkat is el kell készíttetni, melynek költségét a költségvetésben biztosítani kell. - Előre nem tervezhető tervezési feladatokra előirányzat biztosítása szükséges az év közben adódó tervezési feladatok megvalósítása érdekében. VI. Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai: Gondozási Központ Munkás utcai épület utcafronti homlokzatvakolatának felújítása Óvodák Rákóczi utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása Köztársaság utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása Mátéffy utcai óvoda Szociális blokkok kialakítása (gyerek + nevelői) a szükséges épületbővítéssel, belső átalakítással -ÁNTSZ előírás- Damjanich utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása Apponyi téri óvoda Fűtéskorszerűsítés (leválasztás a társasházról, önálló gázüzemű központi fűtési rendszer kialakításával) Szt. Anna utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása Belső burkolat-felújítások Farkas Antal utcai óvoda Udvari szilárd burkolatok felújítása Belső burkolat-felújítások Bocskai utcai óvoda Udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése Általános Iskolák Deák Ferenc Általános Iskola Nyílászáró cserék folytatása a folyosói szárnyon Klauzál Gábor Általános Iskola Legrosszabb állapotú homlokzati nyílászárók cseréje Tornacsarnok és nyaktag beázás-mentesítése Petőfi Sándor Általános Iskola Tornaterem padozatrekonstrukciója (sportpadló kialakítása) Udvari szilárd burkolatok felújítása Utcai kapu cseréje Koszta József Általános Iskola Tornateremre tűzvédelmi menekülőajtók kialakítása

17 17 Tornaterem padozatrekonstrukciója (sportpadló kialakítása) Kicsik udvarán térburkolat felújítása Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Udvari szilárd burkolatok felújítása Hangversenyterem homlokzati nyílászáróinak rekonstrukciója Családsegítő Központ Szigligeti Üdülő főépület tetőhéjazat teljes cseréje Hajléktalan Segítő Központ A legrosszabb állapotú homlokzati nyílászárók cseréje Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A fűtési rendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről, önálló mérési lehetőség kialakításával Szentesi Művelődési Központ Művelődési és Ifjúsági ház Lapos-tető, teraszok szigetelési problémáinak megszüntetése Móricz Zsigmond Művelődési Ház Udvari szilárd burkolatok felújítása csapadékvíz elvezetéssel Korszerű és akadálymentesített vizesblokk kialakítása Könyvtár Kht A felnőtt könyvtár épületében vakolat és festés javítási munkálatok folytatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szennyvízelvezető rendszer helyreállítása Főlépcső helyreállítása csúszásmentes burkolattal Sportközpont Sportcsarnok: Rögzített tetőfeljáró acéllétra elhelyezése Elhasználódott víz és fűtés szerelvények javítása VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok A 28. évben megvalósult Alsóréti összekötő út közvilágításának kiépítése szükséges, melynek tervezésére és kivitelezésére kell forrást biztosítani a 29. évi költségvetésben. Az alábbi belterületi közúthálózat fejlesztési munkák elvégzését javasoljuk: - Magyartés, Őrház utca aszfaltozása, és útpadka javítása - Magyartés, Árvíz utca útalap építése, aszfaltozása, padkarendezése - Kishát utca útalapépítése, aszfaltozása, padkarendezése - Vásárhelyi út 145. számú ingatlan melletti zsákutca útalap, aszfalt - Nagyhegyszéli úti zsákutca kiépítés a 373/A. ing. mellett - Vásárhelyi út 3. szám (egészségház) melletti köz szélesítése.

18 18 A 28. évben elkezdődött beruházások, területvásárlások, befektetői érdeklődések alapján megállapíthatjuk, hogy a gazdaság fejlődése az Ipari Parkban folyamatos. A további fejlődés érdekében a meglévő területek értékesíthetővé alakítása, illetve új területek megszerzése kiemelt feladatként jelentkezik. A területek megvásárlása, előkészítése (út és közmű tervek), művelési ágból történő kivonása, örökségvédelmi minták és hatástanulmány mind idő - és pénzigényes feladat. Az új területek megszerzése, a különböző közműtervek elkészítése és jóváhagyása (pl. villamos energia engedélyes terv 1-12 hónap) alapját, illetve kötelező mellékletét képezi azon fejlesztési pályázatoknak, amelyek 29. évben várhatóan kiírásra kerülnek. Feladatok tételesen: meglévő és új területek megszerzése (1. ütem), tervezési munkái művelési ágból történő kivonásának költségei örökségvédelmi többletköltség - próbafeltárás, örökségvédelmi többletköltség - örökségvédelmi hatástanulmány Ipari Park Északi Zóna C szektor villamos energia ellátásra tervek készítése Ipari Park Északi Zóna B szektor jelenleg honvédségi terület megvásárlása Közvilágítás fejlesztési feladatok: - Lapistói buszforduló közvilágítás kiépítése - Hékéd Nagyhegyi oldal dűlő közvilágítás kiépítése - Ligeti bekötőút közvilágítás kiépítés Gázvezeték építése a Vécsey utcán a Munkás és Wesselényi utcák között (tervezés, engedélyezés, kivitelezés). A munkát indokolja, hogy Szentes város belterületén ez az egyetlen vezetékes gázvezetékkel ellátatlan terület. Igény jelentkezett szociális alapon történő építési telkek kialakítására, melyre lehetőség van az önkormányzati tulajdonú Schweidel utcából megközelíthető ingatlanon. Erdősítési feladatok között javasoljuk megvalósítani az elkerülő út és a berki hulladéklerakó telep közötti véderdő telepítését. A 4.2 ha erdő telepítése és az előző évi új erdőtelepítések pótlási kötelezettségek költségeinek biztosítása szükséges. A Hősök Erdeje kertépítészeti terve elkészült, a lakosság részére bemutatásra került, több ütemben történő megvalósítás megkezdését javasoljuk 29. évben. VIII. Egyéb halasztandó feladatok: A közelmúltban felmerült a DÉMÁSZ székház, illetve a MÁV sportpálya megvásárlásának lehetősége, a tárgyalások még folyamatban vannak, adásvételi szerződés megkötése későbbi testületi döntés alapján történhet. A MÁV által tervezett vasútállomás épületének felújításához kapcsolódóan javasoljuk betervezni Vasútállomás perontető felújítását, eredeti állapotú visszaállítását. Ez által a helyi védett épület visszanyeri eredetihez közeli állapotát. A Városközpont felújításának pályázatához kapcsolódik a Kurcai kerékpároshíd megépítése.

19 19 A 28-ban megkezdett intézményi parkolóépítési program II ütemében javasoljuk a Boros S. Szakközépiskola melletti útalapos parkoló aszfaltozását, a Horváth M. Gimnázium mögött parkoló építését, és a Bartha János Kertészeti Szakiskola aszfaltozott parkolójának kiépítését. A nagyhegy belterületi ivóvízhálózat fejlesztési feladatok közül 29-ben javasoljuk elvégeztetni: - Madách u. és Kikelet utca közötti 15 fm ivóvízvezeték kiépítését, - A Kikelet utca jobboldali szakaszának és ezt a Szarvasi úti ivóvízvezetékkel összekötő tervezett, összesen 1 km hosszú vezetékszakasz építését (tervezés, engedélyezés, kivitelezés). Az Új utca kinyitása a Mátyás király utcára évek óta megvalósításra váró feladat a Kossuth utca tehermentesítése érdekében. Ennek előkészítésére, tervezésére, ingatlan-kisajátításra szükséges fedezetet biztosítani. 28. évben 2 db úszó szökőkút telepítésére került sor, melyek vízminőség vizsgálattal alátámasztott eredmények szerint nagyban hozzájárulnak a Kurca vízminőségének megfelelő szinten tartásához, és a városkép meghatározó elemévé váltak. Javasoljuk 1 db szökőkút telepítését a Szalai híd környékére. Régi képviselői és lakossági igényt elégítene ki a Fodor tanya és a Csongrádi út közé létesítendő kerítés a városkép javítása céljából. Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítása 28. évben megkezdődött. A befejező munkálatok és a pénzügyi teljesítése 29-ben történhet meg.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332 Szentes Város Önkormányzata i Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332 Ikt. sz.:u-17564-2/2012 Tárgy: A határozatainak végrehajtásáról készült beszámoló Mell:

Részletesebben

Iktatószám: 05-25056-6 /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 05-25056-6 /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 05-25056-6 /2006 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Városfejlesztési terveiről Az anyagot készítette: Városfejlesztési

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-4989-8/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-15621/2011 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A KÖRNYEZETVÉDELEM HELYZETE, KIEMELTEN: - A SZENNYVÍZKEZELÉS,

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4989-15/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől 02-2632-3/2005. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 6/2005.(III.19.) KT rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4612-13/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzatának üzleti ingatlanvagyontárgyai

Szentes Város Önkormányzatának üzleti ingatlanvagyontárgyai 4.melléklet a 21/2013.(X. 14.) önkormányzati rendelethez Szentes Város Önkormányzatának üzleti ingatlanvagyontárgyai A B C 1. 8/ / / Lakóház udvar TÓTH JÓZSEF UTCA 5/A 2. 11/ / / Volt középiskola TÓTH

Részletesebben

Időbeli ütemezés. az eljárás megindításának, Javasolt eljárás típus illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

Időbeli ütemezés. az eljárás megindításának, Javasolt eljárás típus illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja az Javasolt típus I. Árubeszerzés Villamos áram beszerzése önkormányzati intézményekbe 86 539 109 905 nyílt 2014.04. 2014.09.01-2015.12.31. nem Baross Gábor Ált. Iskola Sportpálya lefedése sátorszerkezettel

Részletesebben

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 9./a. sz. melléklet / 1.oldal Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona Immateriális javak Alaptevékenység

Részletesebben

1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez . melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez ". melléklet a 3/205. (II. 27.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE EZER FT-BAN 205. KIADÁSOK 2 I. Működési kiadások 4 290

Részletesebben

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011.

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012.

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet A rendelet hatálya 1.. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete a közterületek és közterület jellegű területek használatáról Módosítva: 25/2013. (XI.08.), 2/2015. (II.03.),

Részletesebben

I. pályázat Komplex bölcsődei fejlesztés Szombathelyen c. pályázat. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

I. pályázat Komplex bölcsődei fejlesztés Szombathelyen c. pályázat. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata SZOMBATHELY MJV Önkormányzata Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2.1-15) 2014-2020 Koncepcionális javaslat Készítette: Savaria

Részletesebben

költségvetési ai AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT Intézményi ok mindösszesen: 19.725.425 346.018 20.071.443 Ebből: Közvilágítás áramdíja 275.000 41.000 316.000 Utak-hidak fennt., felúj., karbant.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR, 20/2005. (X.15.) ÖR, 14/2007. (V.17.), 24/2009. (X.12.),

Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR, 20/2005. (X.15.) ÖR, 14/2007. (V.17.), 24/2009. (X.12.), Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 27/2002.(XII.21.)KT rendelete Szentes város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek megállapításáról Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR,

Részletesebben

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427 - 2 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K1 Személyi juttatások: Polgármester illetménye 523 500 Ft x 12 hó 6 282 Alpolgármesterek tiszteletdíja 706 600 Ft x

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

ét~ r,. N Y R E G Y H Á Z A

ét~ r,. N Y R E G Y H Á Z A NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NVIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGV/26/2016 Ügyintéző:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.február 14-én

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2

XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2 XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYON FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK, ÉS A VAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL, amelyet

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának pályázati

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (......) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../..

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően 9. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően -1- Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől U-3472-17/2008. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 2/2008.(III.7.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Módosítva: 13/2006. (III.17.), 34/2009. (XII.12.), 20/2011. (VI.02.),

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az orvosi rendelők felújításának jelenlegi helyzetéről A Népjóléti Bizottság 2011. évre vonatkozó

Részletesebben

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038-3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztő:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 9/a. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 2 Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Tájékoztató a társasházak hitelpályázati rendszerének működéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat fontosnak

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 662 685 2239358 1 245 98 II. Közhatalmi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Szentes Város Önkormányzata Főépítész 6600Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/150-3/2015.

Ügyiratszám: SMÖ/150-3/2015. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/150-3/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban 1. melléklet a 2/215.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 3 Makó város Önkormányzata és intézményei 215. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban 215.

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások AZ ÖNKORMÁNYZAT 26. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 26. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. 39 877 39 877 39 877 Véglegesen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Közlekedés Járdaépítés Kanizsai utcáról "SÁÉV" telepre (volt hajl. szállóhoz) 13 392 0 13 392 0 Járdaépítés Béla király utca jobb oldalán Benedek E. u.-tól a hídig 4 107 0 4 107 0 Járdaépítés a Csalogány

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

évi költségvetése költségvetési ai AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT Intézményi ok mindösszesen: 21.977.110 962.416 22.939.526 Ebből: Közvilágítás áramdíja 275.000 20.000 295.000 Utak-hidak fennt.,

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A szakképzés létszámadatai

A szakképzés létszámadatai A szakképzés létszámadatai 1. sz. melléklet SZAKISKOLÁK (az adatok a 2008/2009. tanévre vonatkoznak okt. 1. állapot) Iskola/szakmacsoport/szakképesítés/létszám évfolyamonkénti bontásban 9. 10. 11. 12.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés %

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés % AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % Működési bevételek 1 381 841 1 394 675 1 154 261 82,76 Támogatások 968 115 1 002 818 760 772

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat Működési bevételek 408 852 548 592 558 926 101,88 Önkormányzatok sajátos működési

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai

Az önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai . oldal Az önkormányzat 0. évi fejlesztési kiadásai név 0. évi 50 Önkormányzati beruházások Egészségügyi és szociális ágazat Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet 009.

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság elnöke

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság elnöke Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság elnöke ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság 2012. december 12-i ülésére és a Képviselő-testület 2012. december 13-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a. 20. számú. napirendi ponthoz

KIEGÉSZÍTÉS a. 20. számú. napirendi ponthoz KIEGÉSZÍTÉS a 20. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Késedelmi és meghiúsulási kötbér mértékének megállapítása a Víztorony téri jegy- és bérletkiadó automata késedelmes szállítása okán A Közösségi

Részletesebben

^LUMJÁJQJQS. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére

^LUMJÁJQJQS. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére . -,' ' 'la Kőbányai.,. v.- 1 ' -U'M nleí ülése Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. _._ Budapest, ^LUMJÁJQJQS. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére Tisztelt

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-265627/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-265627/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-265627/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A közoktatási intézmények kötelező eszközeinek és felszereléseinek jelenlegi helyzete

Részletesebben

Projekt teljes költsége, bruttó összeg, Ft

Projekt teljes költsége, bruttó összeg, Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program /TOP/ keretében megvalósuló "JNSZ Megyei Integrált Területi Program /ITP/ 2014-2020" VÉGREHAJTÁSA - PROJEKTFEJLESZTÉS - megyei keret: 53,78 milliárd Ft

Részletesebben

KISTELEK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA kiegészítő vizsgálata

KISTELEK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA kiegészítő vizsgálata KISTELEK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA kiegészítő vizsgálata 1 KÉSZÍTETTE Kistelek Város Önkormányzata Városi koordinátor Mészáros Gábor Városfejlesztési projektek, helyi televízió Hellné

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Napirendek 2013. 1.) Pétfürdő Nagyközség költségvetés-tervezete 2013. évre (20/2013.)

Napirendek 2013. 1.) Pétfürdő Nagyközség költségvetés-tervezete 2013. évre (20/2013.) 2013. január 24. 1.) Az Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása (19/2013.) 2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (8/2013.)

Részletesebben

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 18. szám 2014. október 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra 1 Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat szóló beszámolóra Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata a 275/2007. (IX.28.)

Részletesebben

2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM

2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2005. március 31. I. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...1. oldal 17/2005.(III.31.) rendelet az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 11/2005.(III.1.)

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 1 Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.: 07 1451/2007. Témafelelõs: Cseuz András Tárgy: Szentes város területén fizetõ, kijelölt gépjármû várakozóhelyek létesítése.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. október 19. -ei üléséről. 677/2015. (10.19.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. október 19. -ei üléséről. 677/2015. (10.19.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 677/2015. (10.19.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy elfogadja a 24/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbi módosítással: Leveszi a ZÁRT ülésen szerepelő 9.-es

Részletesebben

VILLA PORT RESORT. TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT 4. számú módosítása

VILLA PORT RESORT. TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT 4. számú módosítása 1 VILLA PORT RESORT TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT 4. számú módosítása I. Alulírott egyszemélyi alapító tulajdonosa a Balatonföldvár 8. hrsz. alatt felvett Balatonföldvár, Rákóczi u. 5. sz. alatt fekvő

Részletesebben