Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint"

Átírás

1 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat Alaptevékenység bevételei Alaptev. összegfüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek I. Intézményi működési bevételek (1-7-ig) Építményadó Iparűzési adó A. Helyi adók összesen (8-9-ig) Normatív módon átengedett SZJA Átengedett SZJA Gépjárműadó B. Átengedett központi adók (10-12-ig) Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos C. bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele Nem szociális bérlakás lakbérbevétele Önkományzati egyéb helyiségek bérbevétele Közterület használati díj Egyéb sajátos bevételek D. Egyéb sajátos folyó bevételek (13-17-ig) Önkormányzat sajátos működési bevételei II. (A+B+C+D) Tárgyi eszközök (immateriális javak, E. ingatlanok) értékesítése

2 2 1.számú melléklet évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat Önkormányzati lakások értékesítése Nem lakás célú helyiségek értékesítése Ingatlan értékesítés Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke F. bevételek (18-21-ig) Osztalék és hozambevételek Egyéb pénzügyi befektetések bevételei G. Pénzügyi befektetések bevételei (22-23-ig) III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G) Normatív támogatások Normatív módon elosztott kötött felhasználású 25. központi támogatások Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd 26. burkolattal való ellátása Központosított előirányzatok Decentralizált támogatás IV. Központi költségvetési támogatás (24-28-ig) Idegenforgalmi adó OEP támogatás Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel H. Működési célú pénzeszköz átvétel (29-31-ig) I. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I) Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., VI. értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel Fejlesztési hitel - célhitel Rövid lejáratú működési hitel VII. Hitelek (32-34-ig) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállakozási eredmény igénybevétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (35-36-ig) Költségvetési bevételek összesen (I+ +VIII)

3 3 1.számú melléklet évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat Működési hitel (hiány) Költségvetési hiány finanszírozása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény IX. finanszírozás) Költségvetési szervnek nyújtott támogatás X (intézmény finanszírozás) miatti korrekció Bevétel összesen Költségvetési függő,átfutó kiegyenlítő bevétel Összesen:

4 4 2.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási inak alakulása évi Testületi tájékoz- Sorszám Megnevezés eredeti tató mód. előirányzat előrányzat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénzhozzájárulás Egyéb munkaadói járulék Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások I. Működési kiadások összesen (1+ +5) Intézményi felújítás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Útfelújítás Zöldfelület és berendezései felújítása Felújítás összesen Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések II. összesen (6+ +10) Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése III. Belföldi hitelműveletek kiadásai Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre Felhalmozás célú (éven túli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre IV. Felhalmozási célú támogatás kölcsön összesen Áthúzódó kötelezettségek előző évről

5 5 2.számú melléklet évi Testületi tájékoz- Sorszám Megnevezés eredeti tató mód. előirányzat előrányzat Általános tartalék + polgármesteri keret Céltartalék V. Tartalék összesen ( ) Költségvetési kiadás összesen (I+ +V) VI. Költségvetési szervnek folyósított támogatás Költségvetési szervnek folyósított támogatás VII. miatti korrekció Kiadás összesen Költségvetési függő,átfutó kiegyenlítő kiadások Összesen

6 6 2/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi tartalékok kiadási i Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat I. Céltartalékok 1. Önkormányzati pályázati önrész Városrehabilitációs pályázati alap Városrehabilitációs programfinanszírozás Önkormányzati pályázati önrész 544/2004(X.18)Kt. hat. GVOP önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása pályázat 5. Önkormányzati pályázati önrész 544/2004(X.18)Kt. hat. EU-s fejlesztési pályázat Civil szervezetek pályázatára Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg Ifjúsági feladatok támogatására Lakásépítési céltartalékra Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására a./ - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Pedagógiai szakszolgálat Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségihez Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde) b./- Szociális továbbképzés és szakvizsga Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Pedagógai szakmai szolgáltatás Minőségfejlesztési feladatok Állami támogatásból tankönyvtámogatás Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás Önkormányzati tankönyv támogatás Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira Minőségbiztosítás az oktatásban Pedagógusnapi polgámesteri jutalmak Oktatási Művelődési és Sport ágazat személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra Szakértés SZMSZ-ek és pedagógiai programok felülvizsgálatára Oktatási, Művelődési és Sport ágazat 2005.szeptember 1-i bérfejlesztésre személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Ingyenes nyelvoktatás

7 7 2/a.számú melléklet Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Egészségügyi és Szociális ágazat 2005.szeptember 1-i bérfejlesztésre személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Semmelweis Napi polgámesteri jutalmak Szociális és Egyészségügyi ágazat személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Drogprevencióra, hátrányos helyzetű fiatalok klubrendszerű foglalkoztatására Fogászati privatizáció végkielégítésre személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Költségvetési törvény 51. -a miatti zárolás Millenniumi kiadások Infrastruktúra Alap "Vis major keret" Költségvetési intézmények dolgozóinak jutalmazására személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Céltartalékok összesen: (1-35ig) II. Általános tartalékok 1. Polgármesteri tartalék Önkormányzati általános tartalék Általános tartalékok összesen: (1-2-ig) III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)

8 8 2/b.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi pénzeszköz átadások (támogatások) kiadási i Sor - szá Támogatott szervezet megnevezés Támogatás célja évi eredeti előirányzat Testületi tájé- koz tató mód. előrányzat m I. Működés célú pénzeszköz átadások Államháztartáson belülre Polgármesteri Hivatal 1. Ferencvárosi Önkormányzat Szabálysértési feladatok támogatása XX.ker.Szociális Foglalkoztató Működés támogatása Fővárosi Közterületfelügyelet Közterületfelügyelet feladatainak támogatása Ifjúsági feladatok Működés támogatása XVII.ker.Önkormányzat Javító-pótló érettségi vizsgadíj Bolgár Hírlap támogatása (Bolgár Kisebbségi 6. Bolgár Országos Önkormányzat Önkormányzat) 7. Országos Görög Önkormányzat Zeneoktatási program támogatása (Görög Kisebbségi Önkormányzat) Polgármesteri Hivatal összesen: Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen: Államháztartáson kívülre Polgármesteri Hivatal 8. Csepeli Munkásotthon Alapítvány Színházi előadások támogatása Csepeli Munkásotthon Alapítvány Csepelért díj támogatás Vöröskereszt Működés támogatása Egyházak Működés támogatása Csepel SC. Alapítvány Működés támogatása Egyéb Sportintézmények Működés támogatása Biztonságos Csepelért Közalapítvány Működés támogatása Csepeli Polgárőrség Működés támogatása Csepeli Gyermekekért Alapítvány Működés támogatása Csepp TV. Kft. Helyi televizió támogatása Főv.Közhasznú Foglalkoztató Kht. Közcélú foglalkoztatás Csevak Kft. Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira Csevak Kft. Lakótelepi mintapark mozgalom Csevak Kft. 24 órás járőrszolgálat támogatása Civil szervezetek Házi komposztálás elősegítésének támogatása Press Market Kft. Csepel Újság kiadási költségeire Hungarotermal Kht. Működés támogatása Magyarországi Bolgárok Kulturális Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Egyesülete Önkormányzat) Működés támogatása (Lengyel Kisebbségi 26. Personális Plébánia Önkormányzat)

9 9 2/b.számú melléklet Sor évi Testületi tájé- koz - Támogatott szervezet megnevezés Támogatás célja eredeti tató mód. szá előirányzat előrányzat m Működés támogatása (Román Kisebbségi 27. Budapesti Román Egyesület Önkormányzat) 28. Csepeliek Művelődéséért Alapítvány Működés támogatása Polgármesteri keret (Civil szervezetek) Működés támogatása Ifjúsági feladatok Működés támogatása Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi 31. Jantra Néptánc Egyesület Önkormányzat) Csepel Vállalkozás Fejlesztési 32. Működés támogatása Közalapítvány Működés támogatása( Görög Kisebbségi 33. Görögség Háza Alapítvány Önkormányzat) 34. Bűnmegelőzési Iroda Működés támogatása Kovács Zoltán Alapítvány Működés támogatása (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) Polgármesteri Hivatal összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények 36. Háziorvosi Szolgálat Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat) Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen: II. Felhalmozás célú pénzeszköz átadások Államháztartáson belülre Polgármesteri Hivatal 1. Fővárosi Önkormányzat Elidegenítési bevétel 50 %-a Belügyminisztérium Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása ISPA pályázat Dél-budai szennyvíztisztitó Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen: Államháztartáson kívülre Polgármesteri Hivatal 4. Fiatal házasok Első lakáshoz jutók támogatása Önkormányzati dolgozók Munkáltatói kölcsön Kerületi lakosok Életjáradék lakásért Csevak Kft. Társasházak Felújítási Alap Társasházak Pályázati felújítása Társasházak Thermofor kémények korszerűsítése pályázati összeg Csepp TV. Kft. Eszközfejlesztés Nagyszalontai templomtorony Felújítás támogatása Csepeli Munkásotthon Alapítvány Színházterem - színpad felújítása Csevak Kft. Utcai takarítógép kiegészítő Csevak Kft. 1 db járda és utcai takarítógép vásárlás támogatása Fővárosi Vízművek Déli u. 4-6 vízellátás támogatása Fővárosi Gázművek Önerős gázvezetéket építők támogatása

10 10 2/b.számú melléklet Sor évi Testületi tájé- koz - Támogatott szervezet megnevezés Támogatás célja eredeti tató mód. szá előirányzat előrányzat m Felújítás támogatása (Örmény Kisebbségi 17. Örmény Katolikus Egyházközség Önkormányzat) 18. Reformátusi egyházfi lakás Vámosgálfalva testvérváros általános Kialakításának támogatása iskola vizesblokk, művelődési ház Felújítás támogatása konyha 20. Mentőállomás fejlesztésének Támogatása Csepeli Helytörténeti és Városszépítő 21. I. Világháborus emlékmű támogatása Egyesület 22. Vis major keret vissza nem térítendő támogatás Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:

11 2/c.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadási i Sorszá m Szakfeladat megnevezése Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások évi eredeti előirányzat I. Polgármeteri Hivatal 1. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj Normatív ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Étkezés térítés Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen: Munkanélküli ellátások Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Munkanélküli ellátások összesen: Eseti pénzbeli szociális ellátások Lakásfenntartás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Átmeneti szociális segély - Köztemetés Méltányossági közgyógyellátás Átmeneti szociális segély Otthonmegőrzési támogatás Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen: Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szociális ösztöndíj Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen: Egyéb szociális szolgáltatás Gyermeknyaraltatás támogatása, gyermekek átmeneti elhelyezése, gyermekek speciális képzésének támog Egyéb szociális szolgáltatás összesen: Önkormányzati igazgatási tevékenység 15% közműfejlesztési hozzájárulás Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:

12 2/c.számú melléklet II. Önállóan gazdálkodó intézmények 1. Oktatási Szolgáltató Intézmény Ösztöndíj Nyelvvizsga támogatás Bársony Sándor kártérítés Önállóan gazdálkodó intézmény összesen: Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen:

13 3.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Intézmények összesen Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat Költségvetési létszámkeret 2 349, ,5 0, ,5 Kiadások 1. - Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás I. Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Vállalkozási bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

14 3.számú melléklet Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

15 3/a.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Oktatási Szolgáltató Intézmény Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat Költségvetési létszámkeret 1 524, ,0 0, ,0 Kiadások 1. - Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás I. Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Vállalkozási bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

16 3/a.számú melléklet Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

17 3/b.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Nagy Imre Általános Művelődési Központ Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat Költségvetési létszámkeret 178,5 178,5 0,0 178,5 Kiadások 1. - Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás I. Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Vállalkozási bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

18 3/b.számú melléklet Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

19 3/c.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Csepeli Egészségügyi Szolgálat Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat Költségvetési létszámkeret 422,5 422,5 0,0 422,5 Kiadások 1. - Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás I. Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Vállalkozási bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

20 3/c.számú melléklet Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

21 3/d.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Karácsony Sándor Általános Iskola Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat Költségvetési létszámkeret 82,0 82,0 0,0 82,0 Kiadások 1. - Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás I. Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Vállalkozási bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

22 3/d.számú melléklet Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

23 3/e.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Herman Ottó Általános Iskola Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat Költségvetési létszámkeret 61,0 61,0 0,0 61,0 Kiadások 1. - Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás I. Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Vállalkozási bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

24 3/e.számú melléklet Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

25 3/f.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Kék Általános Iskola Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat Költségvetési létszámkeret 55,5 55,5 0,0 55,5 Kiadások 1. - Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás I. Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Vállalkozási bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

26 3/f.számú melléklet Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

27 3/g.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Radnóti Miklós Művelődési Ház Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat Költségvetési létszámkeret 13,0 13,0 0,0 13,0 Kiadások 1. - Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás I. Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Vállalkozási bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

28 3/g.számú melléklet Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

29 3/h.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Királyerdei Művelődési Ház Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat Költségvetési létszámkeret 13,0 13,0 0,0 13,0 Kiadások 1. - Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás I. Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Vállalkozási bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

30 3/h.számú melléklet Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

31 31 4.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása Sorszám Megnevezés évi Testületi tájékoz- eredeti tató mód. előirányzat előrányzat Költségvetési létszámkeret 234,0 234,0 0,0 234,0 Kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénzhozzájárulás Egyéb munkaadói járulék Dologi kiadás Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre Fejezeten (önkormányzaton) belül Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre Non-profit szervezeteknek Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak Egyéb vállalkozásoknak Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások I. Müködési kiadások összesen (1+ +6) Intézményi felújítás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Útfelújítás Zöldfelület, park és berendezései felújítása Felújítás összesen Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson 11. belülre Fejezeten (önkormányzaton) belül Központi költségvetési szervnek Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Pénzeszközátadás háztartásoknak

32 32 4.számú melléklet Sorszám eredeti tató mód. Megnevezés évi Testületi tájékoz- előirányzat előrányzat Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak Egyéb vállalkozásoknak Egyéb külföldinek Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen II (7+ +12) 13. Belföldi hitelműveletek kiadásai Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre Hosszú lejáratú Rövid lejáratú Tartalék Áthúzódó kötelezettségek előző évről Általános tartalék + polgármesteri keret Céltartalék Költségvetési kiadások összesen Költségvetési szervnek folyósított támogatás Kiadás összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Kamatbevétel Helyi adók összesen Átengedett központi adók Különféle birságok Egyéb sajátos bevételek Működés célra átvett pénzeszköz Központi költségvetési támogatás I. Működési bevételek összesen (1-12-ig) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás II. Felhalmozási bevételek összesen (13-15-ig) Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, 16. értékpapirok értékesítésének kibocsátásának bevétele Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel Fejlesztési hitel - célhitel

33 33 4.számú melléklet Sorszám eredeti tató mód. Megnevezés évi Testületi tájékoz- előirányzat előrányzat Rövid lejáratú működési hitel Hitelek összesen (17-19-ig) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevételel III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (20-21-ig) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III) Folyószámla hitel IV. Költségvetési hiány Bevételek összesen:

34 34 4/a.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal évi kiadási inak alakulása szakfeladat szerint Sorszám Megnevezés évi várható telj évi eredeti mód. előirányzat előrányzat c Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak Zöldfelület, park és berendezései felújítása Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházás Mélyépítőipar Dologi kiadás Kerületi beruházás Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Útfelújítás Kerületi beruházás Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadás Polgári védelmi tevékenység Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Dologi kiadás Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak Kerületi beruházás Magasépítőipari tevékenység (tervezések) Dologi kiadás Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak Kerületi beruházás

35 35 4/a.számú melléklet évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés évi várható telj. eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat c Állategészségügyi tevékenység Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Dologi kiadás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Kerületi beruházás Felhalm.célú pe.átadás központi költségv.szervnek Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj Egyéb munkaadói járulék Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás Normatív ápolási díj Egyéb munkaadói járulék Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás Normatív lakásfenntartás támogatása Adósságcsökkentési támogatás Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Étkezés térítés Munkanélküli ellátások Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Eseti pénzbeli szociális ellátások Lakásfenntartási támogatás Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása Átmeneti szociális segély Dologi kiadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás

36 36 4/a.számú melléklet évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés évi várható telj. eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat c Lakhatási segély Otthonmegörzési támogatás Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szociális ösztöndíj Képzési támogatás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénzhozzájárulás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Dologi kiadás Műk.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Műk.célú pe. átadás államháztartartáson kívülre Non-profit szervezeteknek Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadó járulék Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás fejezeten (önkorm.) belülre Műk. célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási kiadás Felhalm.célú pénzszk.átadás non-profit szervezeteknek Önkormányzati igazgatási tevékenység Személyi juttatás ebből: képviselői, bizottsági kiadások Munkaadókat terhelő járulékok ebből: képviselői, bizottsági kiadások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2..

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

1.m.a../2009.() ök.rendelethez 1.m.2009.Kv.1. Mérleg 1.m. a 4/2009.(III.2.) ök.rendelethez. teljesítés

1.m.a../2009.() ök.rendelethez 1.m.2009.Kv.1. Mérleg 1.m. a 4/2009.(III.2.) ök.rendelethez. teljesítés .m.a../29.() ök.rendelethez.m.29.kv.. Mérleg.m. a 4/29.(III.2.) ök.rendelethez KIADÁSOK Budapest Fıváros XV. ker. Önkormányzat 29. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerő bemutatása 29.évi 29.évi ktv.

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Megnevezés ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV

Megnevezés ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV 1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG A B C Megnevezés ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV ESZKÖZÖK 01 A.) Befektetett eszközök összesen 644 762 672 670 02 I. Immateriális javak

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől 02-2632-3/2005. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 6/2005.(III.19.) KT rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület

Budapest XXI. Kerület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei intézményegységében férőhely szüneteletetés feloldására és RENDELETTERVEZET

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban. Pécs M.J.V.Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepció Bevételek

1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban. Pécs M.J.V.Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepció Bevételek Pécs M.J.V.Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepció Bevételek 1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím 2008. évi Eredeti elirányzat Módosított elir. Teljesítés (várható) I. Önkormányzat

Részletesebben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások AZ ÖNKORMÁNYZAT 26. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 26. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. 39 877 39 877 39 877 Véglegesen

Részletesebben

Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzatának 19/2006. (V. 22.) rendelete a 2005. évi költségvetés zárszámadásáról

Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzatának 19/2006. (V. 22.) rendelete a 2005. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzatának 9/006. (V..) rendelete a 005. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Fıváros XVII. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés %

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés % AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % Működési bevételek 1 381 841 1 394 675 1 154 261 82,76 Támogatások 968 115 1 002 818 760 772

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson # Megnevezés Összesen 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I.

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. KIADÁSOK Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 21.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 21.évi eredeti ktv 21.évi ktv. BEVÉTELEK 1.m. a 19/211.(V.5.) ök.rendelethez 21.évi eredeti ktv

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2008. szeptember 4., október 30. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről

Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről Polgármesteri Hivatal 6423 Kelebia Ady E. u. 114. Törzsszám: 339236 Szektor: 1254 Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről 1/7 I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 445/27.9.2. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 27. szeptember 2-ai ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 27. elsı félévi alakulásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat Működési bevételek 408 852 548 592 558 926 101,88 Önkormányzatok sajátos működési

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14.

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14. Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 16/2009.(

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben