TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására - 1. számú melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeinek módosítása december 31-ig II. ütem - 2. számú melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi működési, fenntartási kiadásainak módosítása december 31-ig II. ütem - 3. számú melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai december 31-ig II. ütem - 3/a. számú melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által évre jóváhagyott fejlesztési kiadásainak módosítása december 31-ig II. ütem - 4. számú melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról december 31-ig II. ütem

2 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

3 2 Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének utolsó módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítás III. Általános tartalékalap alakulása: általános tartalékalapot növelő tételek IV. Pályázati alap alakulása: pályázati alapot csökkentő tételek I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti -módosítások = Közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen e Ft pót kerül felvezetésre a évi többletnek megfelelően. = Az egyes szociális feladatok támogatása jogcímen e Ft pót kerül felvezetésre a évi többletnek megfelelően. = A szakmai vizsgák lebonyolításához az Önkormányzati Minisztérium a korábban erre a feladatra biztosított előleget központosított ként 669 e Ft -tal egészítette ki, mely a Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére lebontásra került. = Óvodáztatási támogatás II. félév jogcímen 960 e Ft összegű támogatást biztosított a központi költségvetés, melyet a szülők részére a Polgármesteri Hivatal kiutalta. = A II. félévi időszakra vonatkozóan Havi kereset kiegészítés jogcímen összegű támogatást biztosított a központi költségvetés. 55 e Ft = A Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény akadálymentesítése beruházáshoz kapcsolódó, az eredeti költségvetésben betervezett e Ft BM támogatás helyett e Ft támogatást kapott az önkormányzat, így a központosított támogatás összege 66 e Ft -tal csökken.

4 3 = Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése beruházáshoz kapcsolódó, az eredeti költségvetésben betervezett e Ft BM támogatás helyett e Ft támogatást kapott az önkormányzat, így a központosított támogatás összege 86 e Ft -tal csökken. = A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása pályázaton eft összegű támogatást nyert önkormányzatunk. A felhasználás jogcímét az Önkormányzati Minisztérium nem nevesítette. = A Többcélú Oktatási Intézmény az Oktatási Minisztériumtól Útravaló ösztöndíj címen e Ft támogatást nyert, mely átvett pénzeszközként beépítésre került az intézmény költségvetésébe. = A Többcélú Oktatási Intézmény e Ft -ot vett át Biharnagybajom Önkormányzatától a Pedagógiai Szakszolgálat működtetéséhez, mely átvett pénzeszközként beépítésre került az intézmény költségvetésébe. = A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás eft -tal kérte ának csökkentését, mivel a támogatás folyósítására várhatóan éven kerül sor. = A Városi Könyvtár e Ft összegű támogatást nyert könyvtári infrastruktúra fejlesztésére, mely átvett pénzeszközként beépítésre került az intézmény költségvetésébe. II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítás II. fokú jogerős bírósági ítélet született arra vonatkozóan, hogy az Antos Zrt. részére fizesse vissza az önkormányzat a gyógyfürdő késedelmes kivitelezése miatt az Antos Zrt. által megfizetett 28 millió Ft-os kötbért, valamint annak késedelmi pótlékát és perköltségét. Az önkormányzat felülvizsgálati kérelemmel fordult a Legfelsőbb Bírósághoz a jogerős ítélet végrehajtásának felfüggesztése tárgyában. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a december 14-én kelt végzésében az önkormányzat kérelmének helyt adott: a jogerős bírósági ítélet végrehajtását felfüggesztette. A felülvizsgálati kérelem tárgyalásának időpontját a bíróság február 18-ra tűzte ki.

5 4 Fentiekre tekintettel az I. ütemű decemberi rendeletmódosításban felvezetett e Ft összegű e tárgyú kiadási kivezetésre kerül. Az forrásául szolgáló e Ft működési hitel át szintén kivezetjük. Fentiek után látható, hogy az önkormányzatnak működési hitelállománya december 31-én nem volt. III. Általános tartalékalap alakulása A tartalékalap képviselő-testület által jóváhagyott a december 31-én (I. ütem) 0 eft Tartalékalapot növelő tételek: A havi kereset kiegészítés jogcímen központi költségvetésből biztosított az általános tartalékalapba kerül átvezetésre. A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása pályázaton elnyert támogatás: mely az általános tartalékalapot növeli. III. Tartalékalap december 31-én (II. ütem) 55 eft eft e Ft IV. Pályázati alap alakulása A pályázati alap képviselő-testület által jóváhagyott a december 31-én (I. ütem) eft Pályázati alapot csökkentő tételek: A Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény akadálymentesítése beruházáshoz kapcsolódó, az eredeti költségvetésben betervezett e Ft BM támogatás helyett e Ft támogatást kapott az önkormányzat, így a központosított támogatás összege 66 e Ft -tal csökkent. A forráscsökkenést a pályázati alapból javaslom biztosítani. A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése beruházáshoz kapcsolódó, az eredeti költségvetésben betervezett e Ft BM támogatás helyett

6 e Ft támogatást kapott az önkormányzat, így a központosított támogatás összege 86 e Ft -tal csökkent. A forráscsökkenést a pályázati alapból javaslom biztosítani. IV. Pályázati alap december 31-én (II. ütem) e Ft Javaslom a képviselő-testületnek az önkormányzat évi utolsó rendelet módosításának jóváhagyását. Püspökladány, január 12. A r n ó t h Sándor polgármester

7 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (I. 29.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 27.) rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvényben foglaltakra az alábbiak szerint módosítja a évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 27.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet). 1. (1) A Rendelet 3. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 3. (1) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetését Ft bevétellel, ezen belül: a) Ft önkormányzati bevétellel, b) Ft pénzügyi befektetések bevétellel c) Ft hiánnyal Ft kiadással, ezen belül d/1) Ft működési kiadással ezen belül d/1/a) Ft személyi jellegű kiadással, d/l/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, d/l/c) Ft dologi kiadással,

8 2 d/l/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, d/l /e) Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, d/2) Ft Önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, d/3) Ft Intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d/4) Ft Általános tartalékkal állapítja meg. 2. A Rendelet 1. számú melléklete, 2. számú melléklete, 3. sz. melléklete, 3/a. számú melléklete és 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete, 2. számú melléklete, 3. sz. melléklete, 3/a. számú és 4. számú melléklete lép. 3. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A r n ó t h Sándor polgármester K e s e r ű László jegyző

9 1. sz. melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSAI DECEMBER 31-IG II. ÜTEM I. 1. Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Működési bevételek (1+2) Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Intézmények működési bevételei Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: Bölcsőde 627 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Városi Könyvtár 535 Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság Tájékoztató Központ Gazdasági Ellátó Szervezet Önkormányzati működési bevételek Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: - Okmányiroda bevétele Bérleti díj Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Kamatbevétel Temető bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez - kapcsolódó rezsi költség bevétele évi APEH-hez befizetendő áfa bevétel "Fordított ÁFA" (technikai jellegű) oldal

10 MEGNEVEZÉS I. - Gondozási szükséglet meghatározás bevétele Kistérségi Iroda működési bevétele Eredeti 0 június 30-án 34 július 8-án 34 szeptember 30-án 34 október 31-én 34 december 31-én 34 december 31-én II. ütem Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Helyi adók Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: Személyi jövedelemadó helyben maradó - része (8 %) Szem. jövedelemadó kiegészítés jövedelem - differenciálódás miatt Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Talajterhelési díj Eredeti 700 június 30-án 700 július 8-án 700 szeptember 30-án 700 október 31-én 700 december 31-én oldal

11 MEGNEVEZÉS I. december 31-én II. ütem 700 II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5) Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én Előirányzat módosítás: Közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális feladatok támogatása december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat támogatása Diáksporttal kapcsolatos feladatok Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 329 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által - szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása Központosított ok Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én Előirányzat módosítás: Petőfi s. Ált. Isk. akadályment. BM támogatás -66 Polgármesteri Hiv. akadályment. BM támogatás II. félévi keresetkiegészítés támogatása 55 Óvodáztatási támogatás II. félév 960 Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása II. ütem 669 december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: - Kisebbségi önkormányzat támogatása Gyűjtőutakra BM támogatás oldal

12 MEGNEVEZÉS I. - Petőfi s. Ált. Isk. akadályment. BM támogatás Polgármesteri Hiv. akadályment. BM támogatás Kerékpárút BM támogatás Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program támogatása (2008. ) Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program támogatása (2009. ) Prémium évek program támogatása I. ütem (2008.IV.n.év) Prémium évek program támogatása II. ütem (2009.I.n.év) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. tám. -nyugd Közműfejlesztési hozzájárulás 2008.IV.n.év Közműfejlesztési hozzájárulás 2009.I.n.év 550 Nyári szociális gyermekétkeztetés havi keresetkiegészítés havi keresetkiegészítés Óvodáztatási támogatás I. félév 720 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 230 Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 570 Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása I Pedagógiai szakszolgálat és SNI tanulók támogatása Alapfokú művészetoktatás támogatása Prémium évek program támogatása III. ütem (II.n.év) Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása hó Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása hó SNI tanulókkal foglalkozók gyógypedagógiai pótléka ei. rendezés 1.sz.mell. IV sorról 929 Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása ei. rendezés 1.sz.mell. IV sorról Közműfejlesztési hozzájárulás 2009.II.n.év 253 Érettségi vizsgák támogatása II. ütem Prémium évek program támogatása IV. ütem (III.n.év) Közműfejlesztési támogatás III. negyedéves 299 Szakmai és informatikai célok támogatása Teljesítmény motivációs pályázat (Egyesített Óvodai Int) Újtelepi szennyvízcsatorna hálózat építés önerő 50 %- ának BM támogatása II. félévi keresetkiegészítés támogatása 55 Óvodáztatási támogatás II. félév 960 Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása II. ütem Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása I. ütem Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: ÖNHIKI támogatás I. ütem Önkományzatok egyéb költségvetési támogatása Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése ei. rendezés 1.sz.mell. IV.2.2 sorról oldal

13 MEGNEVEZÉS I. Püspökladányi játszóterek fejlesztése ei. rendezés 1.sz.mell. IV.2.2 sorról III. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása II.ütem 0 Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án 0 október 31-én 0 december 31-én december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: ÖNHIKI támogatás II. ütem A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 0 Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án 0 október 31-én 0 december 31-én 0 december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: A működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: - Önkormányzati lakások értékesítése Korábbi években részletfizetésre eladott lakások - törlesztőrészleteiből származó bevétel Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel Telekértékesítés Belterületi szántó értékesítése Egyházi ingatlan visszaadása miatti kártérítés Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án 274 október 31-én 274 december 31-én 360 december 31-én II. ütem 360 december 31-i II. ütem összetétele: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Pénzügyi befektetések bevételei 5. oldal

14 MEGNEVEZÉS I. Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án 0 október 31-én 0 december 31-én 0 december 31-én II. ütem 0 IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én Előirányzat módosítás: Többcélú Oktatási Intézmény - OKM Útravaló ösztöndíj átvétele Biharnagybajom önkormányzattól átvétel Pedagógiai Szakszolgálat működtetéséhez december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Városi Könyvtár 558 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 355 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Gazdasági Ellátó Szervezet 812 Tájékoztató Központ 652 Egyesített Óvodai Intézmény Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én Előirányzat módosítás: Kiegészítő normatíva átvétele december 31-én II. ütem oldal

15 MEGNEVEZÉS I. december 31-i II. ütem összetétele: - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele - pedagógiai szakszolgálat működéséhez Mezőőri szolgálatra átvétel Közhasznú foglalkoztatásra átvétel A Segítő Kezek Szociális Intézmény által végzett - közösségi ellátásra átvétel a Fogl.és Szoc. Hiv-tól Kistérségi Iroda Kisebbségi önk. közhasznú foglalkoztatás támogatása Európai parlamenti választás támogatása évi jövedelemkülönbség miatti SZJA kiegészítés Katasztrófavédelmi gyakorlatra átvétel a HBM-i Önkormányzattól 474 Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Otthonteremtési támogatásra átvétel Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra átvétel I.félévi Kieg. gyermekvédelmi támogatásra átvétel 57 Gondozási szükséglet megállapításához szakértői díj átvétele Településőr pályázat támogatása (Igazságügyi és R.Min) 813 II. félévi egyszeri gyermekvédelmi támogatás Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel Kistérségi Iroda működéséhez: évi működési támogatás átvétele Befektetés-ösztönzési kiadvány készítés önerejéhez Kistérségi Fejlesztési Tanács évi műk.támogat évi közbeszerzési eljárás lebonyolítási díjához évi keresetkiegészítésre átvétel évi kiegészítő normatív támogatás rendezés/ph Kiegészítő normatíva átvétele Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési célú támogatásértékű bevételei (lásd 10. sz. függelék) Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án október 31-én december 31-én Előirányzat módosítás: NFÜ támogatás kivezetése nem teljesítés miatt december 31-én II. ütem Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel (2/1+2/2+2/3) Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti június 30-án július 8-án oldal

16 MEGNEVEZÉS I. szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: - Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: - Fogyatékosok Nappali Intézménye Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás évi pénzmaradványából pénzeszköz átvétel " A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és - együttműködési kapacitásának megerősítése" pályázat lebonyolításához pénzeszköz átvétel 2 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás felhalmozási célú támogatásértékű bevételei (lásd 10.sz. függelék) Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2) Eredeti 0 június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án 0 október 31-én 0 8. oldal

17 MEGNEVEZÉS I. december 31-én 0 december 31-én II. ütem Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 0 június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 672 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2) Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 2 1 államháztartáson kívülről Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: - EAOP támogatás gyűjtőút építéséhez EAOP támogatás kerékpárút építéséhez Közösségi közlekedés fejlesztéséhez Segítő Kezek Szoc. Szolg. Kp. áthelyezéséhez Újtelepi szennyvízvezeték ép. előkészítéséhez Karcagi u. 35. Idősek Otthona felújításához Esélyegyenlőségi oktatáshoz 0 - Polgármesterhi Hivatal szervezetfejlesztéséhez évi beruházásokhoz kifizetett, de csak évben - érkező támogatása - Petőfi S. Ált. Isk.tagint.akadálymentesítése Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Eligazító táblák kihelyezéséhez átvétel Vasútrendezési tervhez átvétel Útépítéshez átvétel lakosságtól Városrendezési terv módosításához átvétel Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 0 június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én Előirányzat módosítás: 9. oldal

18 MEGNEVEZÉS I. Városi Könyvtár - Könyvtári infrastruktúra fejlesztéshez átvétel december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 238 Tájékoztató Központ 200 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Városi Könyvtár VI. 1 2 VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án 967 október 31-én 967 december 31-én december 31-én II. ütem Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án 0 október 31-én 0 december 31-én 0 december 31-én II. ütem 0 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án 967 október 31-én 967 december 31-én december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - munkáltatói kölcsön visszetérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti június 30-án oldal

19 MEGNEVEZÉS I. július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: Előző évi fejlesztési pénzmaradvány Fejlesztési pénzmaradvány rendezési tervhez Fejlesztési pénzmaradv. Fogyatékosok Nappali Intézet kialakításához Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 130 Tájékoztató Központ 426 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Polgármesteri Hivatal Működési pénzmaradvány Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem december 31-i II. ütem összetétele: - Pedagógiai Szakszolgálat évi pénzmaradványa Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Bölcsöde 40 Egyesített Óvodai Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Gazdasági Ellátó Szervezet 554 Városi Könyvtár 505 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 497 Tájékoztató Központ 751 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII) június 30-án ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII) július 8-án ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII) szeptember 30-án ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII) október 31-én ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII) december 31-én ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII) december 31-én II. ütem VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Eredeti június 30-án július 8-án oldal

20 MEGNEVEZÉS I. szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Hitelek Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem évben megpályáztatott fejlesztési hitel felvétele útépítésre Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem évi fejlesztési hitelfelvétel Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Rövidlejáratú működési hitel (hiány) Eredeti június 30-án július 8-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én 0 december 31-én II. ütem SZJA kiegészítés csökkenés miatt tervezett hitelfelvétel Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án október 31-én december 31-én 0 december 31-én II. ütem Működési hitel felvétel Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án 0 október 31-én 0 december 31-én Működési hitel felvétel kivezetése december 31-én II. ütem 0 2. Pénzügyi befektetések bevételei 12. oldal

21 MEGNEVEZÉS I. Eredeti 0 június 30-án 0 július 8-án 0 szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT (I-VIII.) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT (I-VIII.) június 30-án ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT (I-VIII.) július 08-án ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT (I-VIII.) szeptember 30-án ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT (I-VIII.) október 31-én ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT (I-VIII.) december 31-én ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT (I-VIII.) december 31-én II. ÜTEM oldal

22 2. sz. melléklet PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVRE JÓVÁHAGYOTT MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA DECEMBER 31-IG II. ÜTEM Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése I. VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 1 Önkormányzati kisegítő szolgálat eredeti 3, június 30-án 3, július 08-án 3, szeptember 30-án 3, október 31-én 3, december 31-én 3, december 31-én II. ütem 3, Közvilágítás eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás KIADÁSBÓL Munka-adót Ellátottak Dologi jellegű terhelő pénzbeni kiadások járulékok juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támogatás 3 Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Geodéziai, hirdetési díj eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Szakértői, ügyvédi díjak eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása e.i június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Folyékonyhulladék-kezelés eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én oldal

23 Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Személyi jellegű kiadás KIADÁSBÓL Munka-adót Ellátottak Dologi jellegű terhelő pénzbeni kiadások járulékok juttatása Létszám (fő) Összes kiadás Pénzeszköz átadás egyéb támogatás december 31-én II. ütem Mezőőri szolgálat eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem "Téglagyári tó" értéknövelő munkálatainak megtérítése 0 június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Településőr foglalkoztatás 0 június 30-án 0 július 08-án 0 szeptember 30-án 0 október 31-én 0 december 31-én december 31-én II. ütem I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 7, I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN JÚNIUS 30-ÁN 7, I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN JÚLIUS 08-ÁN 7, I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN SZEPTEMBER 30-ÁN 7, I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN OKTÓBER 31-ÉN 7, I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN DECEMBER 31-ÉN 9, I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN DECEMBER 31-ÉN II ÜTEM 9, II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1 Bölcsőde eredeti 4, június 30-án 4, július 08-án 4, szeptember 30-án 4, október 31-én 4, december 31-én 4, december 31-én II. ütem 4, Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszichiátriai ellátás eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Gyámhivatal eredeti június 30-án oldal

24 Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Személyi jellegű kiadás KIADÁSBÓL Munka-adót Ellátottak Dologi jellegű terhelő pénzbeni kiadások járulékok juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támogatás július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Létszám (fő) Összes kiadás 7 Gyámügyi gondnokok díja eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én Óvodáztatási támogatás II. félév Közcélú foglalkoztatás többlete Szociális feladatok többlete december 31-én II. ütem Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi,számviteli feladatok e.i június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Közcélú és közhasznú foglalkoztatás,adminisztrációs költségek e.i június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Arany János ösztöndíj várható költsége eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Jubileumi jutalom eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ normatíva tartaléka lemondási kötelezettség és később induló feladatok finanszírozására e.i június 30-án 0 0 július 08-án 0 0 szeptember 30-án október 31-én december 31-én oldal

25 Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Személyi jellegű kiadás KIADÁSBÓL Munka-adót Ellátottak Dologi jellegű terhelő pénzbeni kiadások járulékok juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támogatás december 31-én II. ütem Létszám (fő) Összes kiadás Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez hozzájárulás (átadás Többcélú Kistérségi Társulásnak) eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához hozzájárulás eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Egészségügyi intézmény prémium éves dolgozóinak kiadásai eredeti ei. 0 június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIR. 63, II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN JÚNIUS 30-ÁN 62, II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN JÚLIUS 08-ÁN 62, II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN SZEPTEMBER 30-ÁN 68, II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN SZEPTEMBER 30-ÁN 68, II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN DECEMBER 31-ÉN 68, II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN DECEMBER 31-ÉN II.ütem 68, III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1 Egyesített Óvodai Intézmény eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én Útravaló ösztöndíj a Pedagógiai Szakszolgálat működtetéséhez ei. (Biharnagybajom önk. átvett) december 31-én II. ütem Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása II. ütem december 31-én II. ütem Gazdasági Ellátó Szervezet eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem oldal

26 Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Személyi jellegű kiadás KIADÁSBÓL Munka-adót Ellátottak Dologi jellegű terhelő pénzbeni kiadások járulékok juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támogatás Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása e.i június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Létszám (fő) Összes kiadás 6 Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Buszbérlet általános és középiskolai tanulók számára eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Jubileumi jutalom eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Normatíva igénylés lemondása miatti tartalék eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Területi Integrált Szakképző Központ által elnyert TIOP pályázathoz önerő eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Területi Integrált Szakképző Központ működéséhez hozzájárulás e.i június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Nyári szociális gyermekétkeztetés a 0 június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás a (lásd 11. sz. függelék) június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én Ei. módosítás NFÜ támogatás nem teljesítése miatt oldal

27 Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Személyi jellegű kiadás KIADÁSBÓL Munka-adót Ellátottak Dologi jellegű terhelő pénzbeni kiadások járulékok juttatása Létszám (fő) Összes kiadás Pénzeszköz átadás egyéb támogatás december 31-én II. ütem III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN JÚNIUS 30-ÁN III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN JÚLIUS 08-ÁN III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN SZEPTEMBER 30-ÁN III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN OKTÓBER 31-ÉN III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN DECEMBER 31-ÉN III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN DECEMBER 31-ÉN II. ütem IV. EGYÉB ÁGAZAT 1 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése e.i június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Sportalapítvány támogatása eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Tedd szebbé városod mozgalom támogatása eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Kisebbségi önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásai e.i június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Kisebbségi Önkormányzat 13/2009.(XII.08.) sz. határozata alapján a várható központosított támogatás felhasználása (2/a sz. mell.) június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem Polgármesteri Hivatal eredeti június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én december 31-én II. ütem /a Kistérségi Iroda eredeti 0 június 30-án július 08-án szeptember 30-án október 31-én december 31-én Általános működési kiadások oldal

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30.

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. SZEPTEMBER 30. Az előterjesztést véleményezi

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 7/a. sz. melléklet Működési bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban Működési célú bevételek Működési célú kiadások Megnevezés 2007. év 2008. év Megnevezés 2007.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tájékoztató Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és Intézményeinek 2015. évi december

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ...napirendi pont JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A Közgyűlés által hozott határozatokat az érintett irodák végrehajtás céljából megkapták, az abban foglaltakra tett

Részletesebben