Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén"

Átírás

1 Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: óra Jelen vannak: 7 fő képviselő jelenléti ív alapján Bencsik Mónika polgármester Dr. Könye Kornél megbízott jegyző Mosolygóné Kun Anna jegyzőkönyvvezető Az ülés levezetőjeként a polgármester órakor megnyitja az ülést, majd a megjelent képviselők számbavétele után megállapítja a határozatképességet. A Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Bencsik Mónika - polgármester: Ismerteti a napirendet: 1. Nagykovácsi Nagyközség önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 01.) számú rendeletének módosítása Előadó: Fülöp Györgyné költségvetési főelőadó 2. Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízhálózat tulajdonjogának átadásáról Remeteszőlős Község Önkormányzatának részére Előadó: Tóthné Pataki Csilla főtanácsos 3. Döntés az OTP kölcsön felhasználásáról további útépítési munkákhoz Előadó: Tóthné Pataki Csilla pénzügyi előadó 4. Döntés az Öregiskola beruházásával kapcsolatban szerződésmódosításról Előterjesztő: Dr. Klein Ferenc alpolgármester Előadó: Szimeth István beruházási ügyintéző 5. Új felnőtt háziorvosi körzet nyitása és pályázat kiírása a körzet betöltésére Előadó: dr. Szántó Adrienn igazgatási ügyintéző 6. Döntés Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépésről, valamint pályázat benyújtásáról kedvezményes árú vírusvédelmi rendszer beszerzéséről Előadó: Kun Anna pályázati referens 7. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása Előterjesztő: Dr. Könye Kornél megbízott jegyző 8. Döntés az 59/2006. (III. 20.) Kt. határozat módosításáról - 1 -

2 9. Döntés Díszpolgári cím, valamint Nagykovácsiért Emlékérem adományozásáról 10. Döntés a beérkezett jegyzői pályázatokról 11. Sörösné Pálos Ida bérlő lakásrendezési ügye 12. Indítványok, javaslatok A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadja a napirendet. Dér Zsuzsanna- Általános Iskola Közalkalmazotti Tanácsának Elnöke: A Tanács nevében eljuttatott írást az önkormányzat részére. A nevelőtestület kérése, hogy augusztusban a felmerült problémák kerüljenek megvitatásra az igazgatóság, a képviselő-testület és a tanárok részvételével. Bedő Gyöngyi tanár: Bejelenti, hogy júliusban megalakult a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének helyi csoportja 7 fővel. Szeretné bejelenteni, hogy a szakszervezet tagjai élni szeretnének törvény adta jogaikkal, és kérik, hogy a megbeszélésen részt vehessenek. Richli Gábor Szülői Munkaközösség: Szeretné kéri, hogy a Képviselő-testület teremtsen lehetőséget a találkozásra és kéri, hogy részt vehessenek a megbeszélésen. Bencsik Mónika - polgármester: Az iskolát érintő ügyben kérdezi, hogy van-e egyéb hozzászólás. Tehát a Képviselő-testület egyeztessen időpontot a falu vezetése az érintettek, az igazgatóság részvételével a problémák megvitatása céljából. Dr. Klein Ferenc alpolgármester: Úgy értelmezi, hogy a pedagógusok szeretnének párbeszédet kezdeményezni. A Böngészőben megjelent egy cikk az iskolával kapcsolatban. Véleménye szerint a párbeszédben mindenkinek megvan a joga és kötelezettsége. Markielné Mészáros Márta iskolaigazgató: Nem tudja, hogy a párbeszédnek mennyi értelme van, hiszen a tanév során számtalanszor folytatott párbeszédet és nem igazán látja értelmét. A levél az iskola közalkalmazottjai nevében került megírásra. Kéri, hogy a párbeszédre minden közalkalmazott kerüljön meghívásra. Egy munkáltatónak van döntési jogköre, ebben párbeszédet nem lehet kezdeményezni, erre nem terjedhet ki a véleményezési jogkör. Elmondja, hogy lehet véleményt írni, azonban meg kell gondolni, hogy mennyire megalapozott, mennyire valós. Pontatlanságot nem szabad leírni. Elmondja, hogy ezt a problémát nem lett volna szabad a falu színterére vinni, hiszen ez az iskola érdekeit is sérti. Bedő Gyöngyi tanár: Köszöni a hozzászólási lehetőséget. Hozzáteszi, hogy az igazgató Asszony hozzászólása világosan mutatta, hogy milyen problémák miatt kérték az időpontot a párbeszédre

3 1. napirendi pont: Nagykovácsi Nagyközség önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 01.) számú rendeletének módosítása Bencsik Mónika - polgármester: Ismerteti az előterjesztést órakor Kelemen Zsolt képviselő megérkezik, ezzel a képviselő-testület létszáma 9 főre emelkedik. Honti Zoltán képviselő: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatja a rendelet módosítást, néhány pontosítást kért a bizottsági ülések, amely a mostani ülésre pontosításra került a táblázatokban. Bencsik Mónika - polgármester: Ismerteti a vagyonalap jelenlegi helyzetét. Elmondja, hogy a felhalmozási táblában maradtak olyan tételek, amelyek a pénzügyi helyzet függvényében megvalósíthatók lennének. Egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet 1. számú módosításáról szóló rendelettervezetet. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadja a rendelettervezetet. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotja a költségvetési rendelet 1. számú módosításáról szóló 12/2006 (VII.17.) rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 2. napirendi pont: Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízhálózat tulajdonjogának átadásáról Remeteszőlős Község Önkormányzatának részére Bencsik Mónika - polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Vagyongazdálkodási Bizottság tárgyalta a témát, azonban nincs jelen az Elnök, kéri, hogy a tagok közül valaki ismertesse a bizottság döntését. Kelemen Zsolt képviselő: Elmondja, hogy nincs felhatalmazásuk a témában nyilatkoznia bizottság elnöke helyett. Kéri, hogy az alpolgármester mondja el a döntést. Dr. Klein Ferenc alpolgármester: A tárgyalások eredményeként született meg az előterjesztés. A Vagyongazdálkodási Bizottság nem javasolta a határozati javaslatok elfogadását. Bencsik Mónika - polgármester: A csatorna vízjogi létesítési engedélyét csak határozott időre adták meg azért, mert a tulajdonjog nem tisztázott. Annak az önkormányzatnak kötelessége üzemeltetni, amelye önkormányzat területén elhelyezkedik. A Közigazgatási Hivatal közreműködésével kezdődtek el a tárgyalások. Elhangzott a szakhatóságok részéről, hogy hajlandóak meghosszabbítani az engedélyt a tulajdonjog tisztázása érdekében. Az üzemeltető azonban elmondja, hogy ilyen feltételek mellett nem feltétlenül kívánja üzemeltetni a csatornahálózatot. Hozzáteszi, hogy a társulat megszűnésével a jogutód a Remeteszőlősi Önkormányzat lesz. Az előterjesztés kapcsán felmerült ingatlanhasznosítási folyamat nem szorosan függ össze a témában. Az ügyvédi iroda álláspontja szerint a bíróság által megítélt összegtől nem lehet eltekinteni a kamatok tekintetében

4 Kelemen Zsolt képviselő: A II. fokú bíróság által meghatározott összegtől nem lehet eltekinteni, hiszen ez az önkormányzat számára bevétel lehet. A másik oldal, hogy a vagyonmegosztási perben szereplő ingatlan is belekerül a képbe. Beliczai István képviselő: Elmondja, hogy a levélben ellentmondások vannak. Nem tudja támogatni a döntést. Bencsik Mónika - polgármester: Egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az 1. számú határozati javaslatot. A Képviselő-testület 0 igen szavazattal, 9 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadja el a javaslatot. Bencsik Mónika - polgármester: Indokolja a tartózkodását: közigazgatási nyomásra kezdett el tárgyalni a témában. A 2. határozati javaslatot okafogyottsága végett nem teszi fel szavazásra. Muhari Kálmán- Remeteszőlős polgármestere: Elmondja, hogy a per iratait áttanulmányozta. Ez alapján úgy gondolja, hogy volt olyan megállapítás, hogy azokat az ingatlanokat, amelyek Remeteszőlős belterületéhez tartoznak, át kellett volna adni a község részére. Az út témában is született döntés, azonban ez is visszavonásra került. Sem utunk sincs, sem belterületi ingatlanaink sincsenek csak magánkézben. Elmondja, hogy rossz a hozzáállás. Kelemen Zsolt képviselő: Elmondja, hogy a vagyonmegosztás során született végzés. A különböző minőségű ügyeket akkor lehet összehozni, ha egyebekben meg lehet állapodni bennük. Mészáros Róbert képviselő: Elmondja, hogy azt kell nézni, hogy Nagykovácsinak mi a jó, hiszen az emberek joggal kérik számon minden cselekedetet, minden fillért. 3. napirendi pont: Döntés az OTP kölcsön felhasználásáról további útépítési munkákhoz Bencsik Mónika - polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A Képviselő testület 117/2006.(VI.19.) határozatának értelmében, a hivatalban aláírásra került a STRABAG Rt-vel a Kolozsvár utca útépítésére vonatkozó vállalkozói szerződés a Száva u. és az Úttörő utca közötti szakaszon. A kivitelezési szerződés szerinti költség Ft. A műszaki ellenőr költsége Ft. Tehát ez összesen Ft. Az OTP Bankkal kötött kölcsönszerződés felhasználható kerete összességében, az önrésszel együtt Ft. A kölcsönt kizárólagosan útépítési beruházás megvalósítására fordíthatjuk. Telefonon történt tájékoztatás alapján a fennmaradó kölcsönösszeg felhasználható további utak építésére. A bizottsági ülések során felmerültek kérdések: mely utcákra van lehetőség az útépítésre. Kelemen Zsolt képviselő: Elmondja, hogy a Vagyongazdálkodási Bizottság 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot. Honti Zoltán képviselő: A Pénzügyi Bizottság támogatta a javaslatot a Vagyongazdálkodási Bizottság kiegészítésével

5 Bencsik Mónika - polgármester: Kéri Szimeth István beruházási ügyintéző, hogy ismertesse mely utcákra van lehetőség. Szimeth István beruházási ügyintéző: Erkel, Kolozsvár, Séta, Park, Dózsa Gy ben kibővült a Templom köz, Kolozsvár tér bővítésével, valamint kiegészült a Virágos sétány tervével. Ez utóbbinak a tervezését a Viziközmű Társulat készíttette el. Kolozsvár utca tekintetében megtörtént a közművek kiváltása, az építés folyamatban van. A templom köz felújítása jelentősen meghaladná azt a hitelkeretet, amely rendelkezésre áll. A Dózsa György utcát nem javasolja. Bencsik Mónika - polgármester: A Nagyszénás kert és a Kálvária kert fejlesztésével foglalkozó egyesület Elnökével történt egyeztetés alapján az önkormányzat és az egyesület közösen megépíttetné a Virágos sétányon a Szeles u. és a Lombos u. közötti szakaszon utat, melyre az engedélyes tervek rendelkezésre állnak. Három tényezőből lehet a költségvetést összeállítani: OTP hitel, lakossági hozzájárulás, valamint a felszíni vízelvezetést a társulat megoldja. Kelemen Zsolt képviselő: A Dózsa György utcát ha lehetne folytatni a fennmaradó összegből, akkor érdemes lenne elkezdeni a felszíni vízelvezető rendszer kiépítésével. Bencsik Mónika - polgármester: Ebben az utcában nemcsak felszíni vízelvezető rendszer problémák vannak, hanem évente többszöri útbeszakadás, és közműkiváltási problémák. A felszíni vízelvezetést nem lehet a hitelösszegből finanszírozni, arra nem hívható le a hitel. Mészáros Róbert képviselő: Kérdezi, hogy a Virágos sétány úgy készül el, hogy a felette lévő utakon nincs csapadékvíz elvezető rendszer. Szimeth István beruházási ügyintéző: Elmondja, hogy mindenképpen feltáró jelleggel a merőleges utakon is meg kell építeni a rendszert. Kelemen Zsolt képviselő: Vannak olyan beruházások, amelyek nem elhagyhatók, ilyen a felszíni víz kérdése is. Bencsik Mónika - polgármester: Elmondja, hogy fedezet nélkül nem írhat alá szerződést, tehát beruházásra csak akkor kerülhet sor, ha van rá pénzügyi fedezet. Kelemen Zsolt képviselő: Elmondja, hogy szerinte az eljárást el kell indítani a Dózsa György utcára vonatkozóan is két ütemben: a Séta utcáig és az azt követő szakaszra is. Bencsik Mónika - polgármester: Kérdezi, hogy ezt módosító indítványként kell kezelni? Kelemen Zsolt képviselő: Igen. Bencsik Mónika - polgármester: Kéri, hogy a közbeszerzési bírálóbizottságba jelentkezzenek képviselők. Kelemen Zsolt képviselő: Részt kíván venni a bizottság munkájában. Mészáros Róbert képviselő: Részt kíván venni a bizottság munkájában

6 Janits Béla képviselő: Részt kíván venni a bizottság munkájában. Bencsik Mónika - polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az elhangzott módosításokkal. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadja azt az alábbiak szerint. 126/2006. (VII.17.) Tárgy: Döntés az OTP kölcsön felhasználásáról további útépítési munkákhoz Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Virágos sétány, a Szeles u. és a Lombos u. közötti szakaszának, valamint a Dózsa György utca két ütemben történő megvalósítására, útépítési munkáira meghívásos egyszerű közbeszerzési eljárást folytat le. Az útépítés becsült költsége millió forint. A beruházás kivitelezéséhez Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt-vel útépítési beruházás megvalósítása céljára kötött kölcsönszerződés hitel összege nyújt fedezetet, a vagyonalapon lévő önrész, valamint a Virágos sétányra vonatkozóan a Nagykovácsi Közműfejlesztést Szervező Egyesület által a tagok részéről a fenti célra megtörtént befizetések. A Közbeszerzési Bírálóbizottság Elnökének A Közbeszerzési Bírálóbizottság Tagjainak Kelemen Zsolt képviselőt Mészáros Róbert képviselőt Janits Béla képviselőt továbbá a hivatal részéről külső szakértőként Szimeth István szakfőtanácsost jelöli ki. A közbeszerzési eljárás lefolytatására Tarjánné dr. Molnár Eleonóra ügyvédet kéri fel. Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatadó elve alapján bírálja el a beérkezett ajánlatokat. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző Bencsik Mónika - polgármester: Kéri jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy a felszíni vízelvezetéssel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal kérjen be tájékoztató jellegű költségbecsléseket. 4. napirendi pont: Döntés az Öregiskola beruházásával kapcsolatban szerződésmódosításról Dr. Klein Ferenc alpolgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a közbeszerzés keretében megvalósuló beruházás kiviteli szerződésének módosításával csak a kiállító terem, és járda alatt feltárt pince miatti többletmunkák Ft és a műszaki szükségszerűségből felmerült többletmunkák Ft összesen bruttó Ft összege kerül szerződésmódosításra, természetesen e munkák megvalósításához szükséges átfutási idővel, ami jelen esetben július 17. egyben a beruházás véghatárideje. A riasztó, tűzvédelem tervezése, kivitelezése megoldott. Készre jelentette a kivitelező. Ma ment ki a meghívó a szakhatóságok részére

7 Szimeth István beruházási ügyintéző: Elmondja, hogy a készre jelentés alapján került kitűzésre a műszaki átadás-átvétel időpontja. A meghirdetett időpontot követően lehet átvizsgálni részünkről. A szerződés azért került vissza a képviselőtestület elé, mert a döntés értelmében a képviselők látni kívánták a szerződéstervezetet aláírás előtt. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadja azt az alábbiak szerint. 127/2006. (VII.17.) Tárgy: Az Öregiskola beruházásával kapcsolatban szerződésmódosítás Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az úgy dönt, hogy az Öregiskola könyvtár kialakítása kapcsán közbeszerzési eljárás keretében létrejött Vállalkozói szerződést módosítja a mellékletben csatolt szerződés szerinti összeggel és határidővel. Egyben felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szerződésmódosítást írják alá a közbeszerzési eljárás szabályainak figyelembe vételével. Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester, Jegyző 5. napirendi pont: Új felnőtt háziorvosi körzet nyitása és pályázat kiírása a körzet betöltésére Bencsik Mónika - polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Átadja a szót Dr. Szántó Adrienn igazgatási ügyintézőnek, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen felmerült kérdésekre adja meg a választ órakor Dr. Újvári Zsolt képviselő megérkezik, ezzel a képviselő-testület létszáma 11 főre emelkedik. Dr. Szántó Adrienn igazgatási ügyintéző: A jelenleg hatályban levő 14/2002. (VIII:30.) Kt. rendelet 3. (1) bekezdése szerint a körzethatárok módosítását a Polgármester, valamint a háziorvosok kezdeményezhetik, illetve a körzethatárok módosítása előtt a háziorvosok előzetesen véleményt nyilvánítanak. A Polgármester Asszony - a háziorvosokkal egyetértésben felvetette egy új, III. Körzet nyitását, tekintettel arra, hogy a lakosságszám alapján erre lehetőség van. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 49/1999. (III.03.) Korm. rendelet szerint új háziorvosi körzet akkor nyitható, ha a 14 éven felüliek száma a körzetben meghaladja az főt. Kiegészíti, hogy nem ügyeletet tartanak az orvosok, hanem készenlétet. Dr. Könye Kornél megbízott jegyző: Felmerült, hogy esetleg pénzért kellene a 3. körzetet meghirdetni. Erre azonban nincsen lehetőség. A képviselő-testület pénzért nem hirdethet meg új körzetet

8 Kelemen Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy előfordulhat-e, hogy a jelenleg praktizáló háziorvos ingyen jut praxishoz, és a sajátját eladja. Bencsik Mónika - polgármester: Ez nem fordulhat elő, hiszen tulajdonképpen a kártyákat adja el a működő praxisban. Szép Henriette képviselő: Kérdezi, hogy szükség van-e 3. körzetre. Bencsik Mónika - polgármester: Az orvosok jelenleg nem tudnak kellő időt fordítani a betegeikre a nagy számra való tekintettel. Honti Zoltán képviselő: Különbség jelentkezhet a jelenleg praktizáló orvosok és az új orvos között. Dr. Szántó Adrienn igazgatási ügyintéző: A feltételeket ki lehet egészíteni azzal, hogy a berendezések teljes körű beszerzése az orvosok feladata. Mezeiné Világos Klára képviselő: A pályázat az új körzetre kerül kiírásra. Dr. Szántó Adrienn igazgatási ügyintéző: Az új körzetbeosztás az OEP-re nem tartozik. Elmondja, hogy elkészítette a térképvázlatot. Bencsik Mónika - polgármester: Egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadja azt az alábbiak szerint. 128/2006. (VII.17.) Tárgy: III. felnőtt háziorvosi körzet nyitása és pályázat kiírása a körzet betöltésére Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagykovácsiban területi ellátási kötelezettséggel vállalkozási formában 3. háziorvosi körzetet nyit, és a háziorvosi körzet október 1-től történő betöltéséhez a melléklet szerinti pályázatot hirdeti meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat megjelenésével kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedéseket. A beérkező pályázatok bontására és előzetes előkészítő véleményezésére felkéri az Ügyrendi Bizottságot. Határidő: október 1. Felelős: Polgármester, Jegyző 6. napirendi pont: Döntés Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépésről, valamint pályázat benyújtásáról kedvezményes árú vírusvédelmi rendszer beszerzéséről - 8 -

9 Bencsik Mónika - polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A TÖOSZ tagjai sorába a belépés az elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal történhet. A tagdíjat a település állandó lakossága számának alapján kell megfizetni. Jelenleg (2006. júniusi adatok alapján) 5786 bejelentett lakos van településünkön, és a 41/2004. (XII.14.) TÖOSZ határozat alapján a tagdíj mértéke 20 Ft/fő /év. Így a tagdíjfizetési kötelezettség önkormányzatunk részére kb Ft. Jelenleg egy pályázat keretében kedvezményes áru vírusvédelmi rendszer beszerzésre nyílt lehetőség. Az önkormányzat és az általa üzemeltetett intézmények számítástechnikai eszközeinek vírusvédelmét oldhatja meg a pályázaton megvásárolt kedvezményes áron kínált szoftverrel. Honti Zoltán képviselő: Kérdezi, hogy szükséges-e 26 licenszes szoftver megvásárlása? Mosolygóné Kun Anna pályázati referens: Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatalban 23 számítógép található, és jelenleg a számítógépekre ingyenesen hozzáférhető vírusirtó lett telepítve, ami nem biztonságos. Bencsik Mónika - polgármester: Egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadja azt az alábbiak szerint. 129/2006. (VII.17.) Tárgy: Döntés Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépésről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe belép, ezzel vállalja a 20 Ft/lakos/év mértékű tagdíj összegének megfizetését. A lakosok számának meghatározása a népesség-nyilvántartás adatai alapján történik. A megjelölt összeg fedezetét a évi költségvetésben dologi kiadások terhére biztosítja. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelősök: Polgármester, Jegyző Bencsik Mónika - polgármester: Egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a (2) határozati javaslatot. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadja azt az alábbiak szerint

10 130/2006. (VII.17.) Tárgy: Döntés Panda EnterpriSecure szoftver beszerzéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Panda Software Hungary Kft. által kedvezményes áron biztosított Panda EnterpriSecure w/ TruPrevent szoftver csomag 26 licencszámú változatát megpályázza a cég által önkormányzatok részére biztosított kedvezményes csomagáron Ft + ÁFA értékben. A vírusvédelmi rendszer beszerzéséhez a szükséges fedezet a évi költségvetésben a felhalmozási kiadások között rendelkezésre áll. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelősök: Polgármester, Jegyző 7. napirendi pont: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása Bencsik Mónika - polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a köztársasági elnök kihirdette a választások időpontját. A hvb-ből Horváthné Sterk Katalin kiesett, hiszen közben köztisztviselői pozicióba került. Dr. Könye Kornél megbízott jegyző: A határozatban megjelölt személyekkel előzetesen egyeztetésre került, hogy elvállalják a tagságot. A tagoknak már az augusztusi időszakban lesz feladatuk. Bencsik Mónika - polgármester: Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadja azt az alábbiak szerint. 131/2006. (VII.17.) Tárgy: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló évi C. törvény 23. (2) bekezdés alapján a Helyi Választási Bizottság - tagjának: 1. Sziráki László, 2094, Nagykovácsi, Keskeny köz Horváth Györgyné, 2094, Nagykovácsi, Sport u. 10/b. 3. Mónus Lászlóné, 2094, Nagykovácsi, Kossuth L póttagjának: 1. Gergely István József, 2094, Nagykovácsi, Arany János utca

11 megválasztja. Határidő: azonnal Felelős: Jegyző 8. napirendi pont: Döntés az 59/2006. (III. 20.) Kt. határozat módosításáról Bencsik Mónika - polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A BKV-val egyeztetés történt a múlt héten. A korábban meghozott döntést módosítani szükséges, hiszen a határozatban megjelölt összegek kerülnek módosításra, ütemezett emelés keretében éri el az önkormányzat a 15 millió Ft-os összeget. Természetesen a szerződésben inflációkövetés szerepel. Az egyeztetések során szóba került a menetrend kérdése től elképzelhető, hogy menetrendváltozás fog történni. Dr. Könye Kornél megbízott jegyző: Elmondásuk szerint nem a BKV dönt a menetrend kérdésében, hanem a Fővárosi Önkormányzat. Bencsik Mónika - polgármester: Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadja azt az alábbiak szerint. 132/2006. (VII.17.) Tárgy: Döntés az 59/2006. (III. 20.) Kt. határozat módosításáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 59/2006. (III. 20.) Kt. határozat második bekezdését a pénzügyi kötelezettség vállalással kapcsolatban az alábbiak szerint módosítja: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Budapesti Közlekedési Vállalattal való szerződéskötést az alábbi feltételek mellett hagyja jóvá: évben 10 M Ft + ÁFA; évben 12,5 M Ft + ÁFA; évben 15 M Ft + ÁFA, azzal, hogy július 1. és december 31. közötti időszakra az éves díj időarányos részét, azaz 5 M Ft + ÁFA összeget fizet az Önkormányzat a BKV Zrt-nek. A évi tömegközlekedési hozzájárulás mértéken megállapításánál a évi éves díjat 15 M Ft + ÁFÁ-t tekinti kiindulópontnak. Ezt az értéket emelik a KSH által hivatalosan közzétett szeptember és szeptember közötti fogyasztói árindexváltozás mértékével. A határozat módosítással nem érintett részei hatályukban maradnak. Határidő: azonnal

12 Felelős: Polgármester, Jegyző 9. napirendi pont: Döntés Díszpolgári cím, valamint Nagykovácsiért Emlékérem adományozásáról Bencsik Mónika - polgármester: Zárt ülést rendel el. Zárt ülés Bencsik Mónika - polgármester: Ismerteti a zárt ülésen született döntést. 133/2006. (VII.17.) Tárgy: Döntés Díszpolgári cím, valamint Nagykovácsiért Emlékérem adományozásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közösség életében kiemelkedő tevékenységet kifejtők közül évben - Díszpolgári címet nem adományoz. - Nagykovácsiért Emlékérmet adományoz Vigh Istvánnénak Fábos Lajosnénak Koszec Gyulának Mátyus Attilának. A pénzbeli juttatások fedezetét a évi költségvetésében ,- Ft + járulékai összegben a Polgármesteri Hivatal bérmegtakarítása terhére biztosítja. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: augusztus 20. Felelős: Polgármester, Jegyző 10. napirendi pont: Döntés a beérkezett jegyzői pályázatokról Bencsik Mónika - polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadja azt az alábbiak szerint

13 134/2006. (VII.17.) Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat jegyzői pályázatról döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv 36. (1) bekezdésben foglaltak felhatalmazása alapján- úgy dönt, hogy a augusztus 1-től betöltendő jegyzői állásra pályázók közül alkalmas személyt nem talált, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 11. napirendi pont: Sörösné Pálos Ida bérlő lakásrendezési ügye Bencsik Mónika - polgármester: Ismerteti az előterjesztést, valamint a bérlő kérelmét. Honti Zoltán képviselő: Elmondja, hogy a pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Elmondja, hogy emlékei szerint 2,5 millió Ft körüli összeg kerülhet kifizetésre lelépésként. Bencsik Mónika - polgármester: Javasolja Levenni naprendről a döntést, hiszen határozott idejű a szerződés és nincs pénzügyi fedezet a lelépés biztosítására. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadja a napirendről történő levételt. Ezek után a polgármester az ülést lezárja. Jegyzőkönyv lezárva órakor K. m. f. Bencsik Mónika polgármester Dr. Könye Kornél megbízott jegyző

14 Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat július 17-én megtartott ülésének ZÁRT ÜLÉSÉN Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyisége Az ülés kezdete: 21:00 óra Jelen vannak: 11 fő képviselő jelenléti ív alapján Bencsik Mónika polgármester Dr. Könye Kornél megbízott jegyző Mosolygóné Kun Anna jegyzőkönyvvezető Napirend: A Képviselő-testületi ülés meghívójában szereplő 9. napirendi pont. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadja a napirendet. 1. napirendi pont: Döntés Díszpolgári cím, valamint Nagykovácsiért Emlékérem adományozásáról Bencsik Mónika - polgármester: Elmondja, hogy előzetesen egyeztettek a cím átadásával kapcsolatban és javasolja az alábbi személyek kitüntetését: Koszecz Gyula, Mátyus Attila, Vígh Istvánné, Fábos Lajosné. Hozzászólás nem lévén szavazásra bocstája a határozati javaslatot az elhangzott módosításokkal. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadja azt az alábbiak szerint. 133/2006. (VII.17.) Tárgy: Döntés Díszpolgári cím, valamint Nagykovácsiért Emlékérem adományozásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közösség életében kiemelkedő tevékenységet kifejtők közül évben - Díszpolgári címet nem adományoz. - Nagykovácsiért Emlékérmet adományoz Vigh Istvánnénak Fábos Lajosnénak Koszec Gyulának Mátyus Attilának. A pénzbeli juttatások fedezetét a évi költségvetésében ,- Ft + járulékai összegben a Polgármesteri Hivatal bérmegtakarítása terhére biztosítja. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: augusztus 20. Felelős: Polgármester, Jegyző Ezek után a polgármester az ülést lezárja. Jegyzőkönyv lezárva órakor Bencsik Mónika polgármester K. m. f Dr. Könye Kornél megbízott jegyző

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22. napján 11:00 órakor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-19/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. szeptember 19. napján 14 óra 5 perckor

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 29/2015.(II.26.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 14/2014.(II.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére 14.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 7/2010. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2010. május 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 3-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. december 13-ai folytatólagos üléséről.

ÖSSZEFOGLALÓ. készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. december 13-ai folytatólagos üléséről. 03-3/8-38/2012. ÖSSZEFOGLALÓ készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. december 13-ai folytatólagos üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Trombitás Károly: köszönti a bizottsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról Iktatószám: 31-23/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 22-ei soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak:

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2009. április 27-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Ballér József Lajosné, Bíró Ferenc,

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Mutató: Határozat: 100/2012.(VI.20.) Kt. sz. határozat:

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. július 26-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Buza Máté Gyanó Józsefné Haszon

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 15/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. május 22-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki Judit igazoltan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-8/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. március 6-án megtartott rendkívüli testületi üléséről

a Képviselő-testület 2014. március 6-án megtartott rendkívüli testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2014. március 6-án megtartott rendkívüli testületi üléséről Tartalmazza: 28.-34. (III. 6.) számú határozatokat 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2014. március

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott üléséről Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 13/2011. Határozatok száma: 72-79/2011. Rendeletek száma: - /2011. JEGYZŐKÖNYV 2011. október 12-én megtartott üléséről Tervezett napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye község önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 6-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben