Az Állami Nyomda Nyrt I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése"

Átírás

1 Eredmény növekedés és javuló jövedelmezőség Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta I. féléves eredményeit (www.bet.hu, ). ÖSSZEFOGLALÓ Az Állami Nyomda I. féléves konszolidált nettó árbevétele 6,7 milliárd Ft, amely 100 millió Ft-tal (1,5%-kal) haladja meg a év hasonló időszakának forgalmát. Az előző évi parlamenti választási nyomtatványok árbevételének egyszeri hatását kiszűrve a növekedés mértéke 0,5 milliárd Ft, amely 7,8%-os bővülésnek felel meg. Az export árbevétel 649 millió Ft, amely 30%-kal haladja meg a bázis időszaki forgalmat. Az export értékesítés aránya a teljes árbevételben a 2006 első félévi 7,5%-ról 2007 első félévére 9,6%- ra emelkedett. A konszolidált EBITDA 940 millió Ft, amely 184 millió Ft-tal több, mint I. félévben. Az EBITDA margin az előző féléves 11,4%-ról 14%-ra növekedett. A konszolidált üzemi eredmény 642 millió Ft, amely 173 millió Ft-tal (37%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 522 millió Ft, amely 120 millió Ft-tal (30%-kal) nagyobb, mint az előző évben. A 2006-ban megindult tendenciák első félévében tovább folytatódtak: az export árbevétel terveink szerint növekedett, a stratégiai termékek és szolgáltatások iránti kereslet továbbra is magas, mindemellett okmánybiztonsági és informatikai kutatás-fejlesztési tevékenységünk erősítésének köszönhetően saját fejlesztésű termékeink is egyre nagyobb piacokat hódítanak. mondta Gyergyák György, az Állami Nyomda Nyrt. vezérigazgatója. Stratégiai célunknak megfelelően a fő hangsúlyt a fejlett technológiát és hozzáadott értéket képviselő termékek gyártására helyeztük, valamint elkezdtük az alacsonyabb jövedelmezőségű termékek, legfőképpen a hagyományos nyomdaipari termékek gyártásának csökkentését. Az igazgatóság elfogadta a management részvényopciós program alapelveit. 1

2 A Társaság I. féléves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditált, konszolidált ( csoport szintű ) Nemzetközi Pénzügyi Beszámoló-készítési Standardok (IFRS) szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el semmiféle olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából, a kibocsátó legjobb tudomása szerint, lényeges jelentőséggel bír. Az Állami Nyomda Nyrt. felelősséget vállal továbbá annak a bizonyított kárnak a megtérítéséért is, amelyet a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával esetlegesen okozott. Budapest, augusztus 16. 2

3 Elemzés a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről Konszolidált nettó árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: hó hó Változás Árbevétel szegmensek Változás % millió Ft millió Ft millió Ft Biztonsági termékek, megoldások ,62% Kártyagyártás, megszemélyesítés ,98% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás ,05% Hagyományos nyomdatermékek ,52% Egyéb ,15% Nettó árbevétel összesen ,48% Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele I. félévben 6738 millió Ft, amely 1,5%-kal (98 millió Ft-tal) magasabb, mint a bázis időszakban. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele I. félévben 2936 millió Ft, amely 787 millió Fttal (37%-kal) több mint a évi bázis időszakban. Ennek oka elsősorban, hogy növekedett az adó- és zárjegyek forgalma, valamint egy projekt keretében biztonsági (főként biztonsági megszemélyesítésre alkalmas) eszközöket értékesítettünk egy magyarországi rendszerintegrátor részére. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele I. félévben 1136 millió Ft, amely 216 millió Ft-tal (16%-kal) kevesebb, mint a I. félévben. Az okmánykártyák árbevételének csökkenése az egyes negyedévek között áthúzódó megrendelések következménye. A telefonkártyák értékesítése csökken a nemzetközi trendeknek megfelelően a bázis adathoz viszonyítva, amelyet a bankkártyákból és kereskedelmi kártyákból származó növekvő értékesítés részben ellensúlyozott. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel I. félévben 1759 millió Ft, amely 264 millió Ft-tal (13%-kal) kevesebb, mint a bázis időszakban. A termékcsoport árbevételének változását leginkább az előző évi parlamenti választási nyomtatványok közel 400 millió Ft-os árbevétele okozza. Ezen egyszeri tétel hatását figyelmen kívül hagyva 8%-kal emelkedett a szegmens árbevétele. A hagyományos nyomdatermékek árbevétele I. félévben 693 millió Ft, amely 190 millió Ft-tal (22%-kal) alacsonyabb, mint a bázis időszakban. A változás oka, hogy a Társaság felülvizsgálta ezen termékcsoport jövedelmezőségét és portfolió tisztítást hajtott végre. 3

4 Az egyéb árbevétel I. félévben 214 millió Ft, amely 19 millió Ft-tal (8%-kal) csökkent. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz. Az export árbevétel szegmensenkénti bontása Árbevétel szegmensek hó millió Ft hó millió Ft Változás millió Ft Változás % Biztonsági termékek, megoldások ,65% Kártyagyártás, megszemélyesítés ,44% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás ,24% Hagyományos nyomdatermékek Egyéb ,86% Export árbevétel összesen ,06% Export % 7,52% 9,63% Az export értékesítés bevétele I. félévben 649 millió Ft, amely 30%-kal növekedett a bázis időszakhoz viszonyítva. A növekedést elsősorban a biztonsági és kártya termékek megrendelései adták. A stratégiai célországokba (Lengyelország, Románia, Bulgária, Szlovákia, Csehország és Ukrajna) több mint 529 millió Ft értékben értékesített terméket. Jelentős árbevétel növekedést értünk el Romániában (+32%), Szlovákiában (+47%). Bulgáriában a közös vezetésű vállalat tevékenységének bővítése következtében az árbevétel az előző időszak többszörösére emelkedett (+93 millió Ft). Az export árbevétel növekedésében kiemelkedő szerepe volt a biztonsági anyagok és termékek, bankkártyák és kereskedelmi kártyák megrendeléseinek. 4

5 Az eredménykimutatás elemzése A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredménykimutatás formátumának megfelelően: Megnevezés hó millió Ft hó millió Ft Index (%) Nettó árbevétel ,48% Aktivált saját teljesítmények ,92% Anyagjellegű ráfordítások ,54% Személyi jellegű ráfordítások ,50% Értékcsökkenés ,83% Egyéb ráfordítások ,79% Üzemi eredmény ,89% Nettó eredmény ,85% EBITDA ,34% EBITDA margin (%) 11,39% 13,95% A nettó árbevétel I. félévben 6738 millió Ft, amely 98 millió Ft-tal magasabb, mint a bázis időszakban. Az üzemi eredmény 642 millió Ft, amely 173 millió Ft-tal (37%-kal) magasabb, mint első félévében. Ezen eredménykategória növekedése az árbevétel kis mértékű emelkedésének, valamint a költségszerkezet és az árfolyamok kedvező alakulásának köszönhető. A bruttó fedezet 2209 millió Ft, amely 32,8%-os fedezeti hányadnak felel meg, közel 1,6%-os javulást mutat az előző évi bázishoz képest. Az általános és fel nem osztott költségek összege I. félévben 1490 millió Ft, amely a nettó árbevétel 22,1%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 2,5%-kal (105 millió Ft-tal) csökkentek I. félévben. Az anyagjellegű ráfordítások változását az anyagigényesebb termékek kisebb aránya és az alvállalkozói teljesítmények csökkenése indokolja. Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban. A személyi jellegű ráfordítások összege 1581 millió Ft, amely 1,5%-kal (24 millió Ft-tal) kevesebb, mint I. félévben. A I. félévében a személyi jellegű ráfordítások nettó árbevételhez viszonyított aránya 23,5%, amely 0,7%-kal kisebb, mint az előző év hasonló időszakában. A csoport teljes munkaidős létszáma év elején 807 fő, míg I. félév végén 790 fő, amely 17 fővel (2,1%-kal) kisebb. 5

6 Az EBITDA az üzemi eredmény változása következtében 940 millió Ft, amely 184 millió Ft-tal 24%-kal növekedett. Az árbevétel arányos EBITDA így 14%-os hányadnak felel meg, amely 2,6%-kal nagyobb, mint a bázis időszaki érték. A kamatokból származó nettó eredmény I. félévben 5 millió Ft volt, amely kis mértékben meghaladja az előző év hasonló időszakában elszámolt összeget. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény I. félévében 522 millió Ft, amely 30%-kal több, mint a bázis időszakban. A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya június 30-án 7345 millió Ft, amely 7%-kal (454 millió Ft-tal) nőtt az egy évvel ezelőtti értékhez képest. Ezt a változást a forgóeszközök 399 millió Ft-os és a befektetett eszközök 55 millió Ft-os növekedése okozta. A követelések állománya 2968 millió Ft, amely 26%-kal növekedett I. félév végéhez képest. A növekedést a június hónapban kiszállított termékek okozzák, amelyek számla szerinti értéke a következő negyedévben esedékes. A pénzeszközök egyenlege időszak végén 531 millió Ft, amely 255 millió Ft-tal (93%-kal) növekedett a bázishoz képest. A készletek értéke 1292 millió Ft, amely 319 millió Ft-tal (20%-kal) alacsonyabb, mint I. félévben. A változást főként az alapanyagok 141 millió Ft-os és a saját termelésű készletek 182 millió Ft-os csökkenése okozza. Az ingatlanok, gépek és berendezések június végi egyenlege 3,2%-kal nőtt a bázis időszakhoz képest. A szállítók állománya 1483 millió Ft, 12%-kal magasabb, mint I. félév végén. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 849 millió Ft, amely 67,5%-os növekedést mutat. A változást főként a júniusi kiszállításhoz kapcsolódó következő hónapban esedékes ÁFA kötelezettségek és az időszak végi költség elhatárolások okozzák. A rövid lejáratú hitelek között 413 millió Ft összegű folyószámlahitel szerepel. A Társaság középlejáratú deviza hitelének könyv szerinti értéke 340 millió Ft, amely teljes mértékben 1 éven belül esedékes. A hitelek között szerepel egy közép-lejáratú forint alapú beruházási hitel, amelynek időszak végi egyenlege 182 millió Ft, amelyből 1 éven túl esedékes 106 millió Ft. 6

7 A saját tőke elemeinek változása Millió Ft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Saját részvény Összesen január Osztalék Tárgyévi eredmény június A cash-flow elemzése A I. féléves működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom 310 millió Ft volt. A 646 millió Ft értékű adózás és kisebbségi részesedés előtti eredményt 288 millió Ft-tal növelték a pénzmozgással nem járó tételek, amelyek közül a legjelentősebb az értékcsökkenés. A követelések, készletek és kötelezettségek változása 523 millió Ft-tal csökkentette a működési tevékenységből származó nettó pénzforgalmat. A kamat és adófizetések tárgyévi összege 101 millió Ft. A befektetési tevékenységből származó -347 millió Ft-os pénzeszközváltozás meghatározó része a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összegeket tartalmazza. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás -541 millió Ft, amely tartalmazza a hosszú és rövid lejáratú hitelek állományváltozását és a májusában kifizetett osztalékot. A fentiek alapján a nettó pénzeszközállomány 579 millió Ft-tal csökkent év végéhez viszonyítva, az időszak végén 531 millió Ft-ot tett ki. 7

8 Társaság neve: Állami Nyomda Nyrt. Telefon: +36 (1) Társaság címe: 1102 Budapest, Halom u. 5. Telefax: +36 (1) Ágazati besorolás: Máshova nem sorolt nyomás cím: Beszámolási január 1. - Befektetői Karakó Tamás időszak: június 30. kapcsolattartó: kontrolling igazgató A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb: PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs / Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Gyomai Kner Nyomda Zrt eft 92,8% 92,8% L Specimen Rt eft 80,2% 80,2% L Security Audit Kft.(*) eft 64,2% 64,2% L Tipo Direct SRL RON 50,0% 50,0% K Direct Services OOD LEVA 50,0% 50,0% K Slovak Direct SRO SKK 100,0% 100,0% L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (*) A Security Audit Kft.-ben a Specimen Rt. 80%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Az Állami Nyomda Nyrt. tulajdoni hányad arányában (80,2*80,0) 64,2% 8

9 PK3. Mérleg Konszolidált IFRS Mérleg (nem auditált) Ezer Ft-ban június június 30. Változás % Forgóeszközök: Pénzeszközök ,5% Követelések ,9% Készletek ,8% Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások ,9% Összes forgóeszköz ,7% Befektetett eszközök: Ingatlanok, gépek és berendezések ,2% Befektetések ,4% Immateriális javak ,2% Egyéb eszközök ,0% Befektetett eszközök összesen ,4% Eszközök összesen ,6% Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók ,0% Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások ,5% Rövid lejáratú hitel ,8% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,1% Hosszú lejáratú kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség ,3% Hosszú lejáratú hitelek ,6% Ebből hosszú lejáratú hitel éven belül esedékes része ,9% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék ,9% Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,6% Kisebbségi részesedés ,6% Saját tőke Jegyzett tőke ,0% Tőketartalék ,0% Eredménytartalék ,7% Saját tőke összesen ,8% Források összesen ,6% 9

10 PK4. Eredménykimutatás Konszolidált IFRS Eredménykimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban Változás % Nettó árbevétel ,5% Értékesítés közvetlen önköltsége ,9% Bruttó fedezet ,6% Általános és fel nem osztott költségek ,5% Tárgyi eszközök eladásának eredménye ,0% Árfolyam (veszteség) / nyereség ,3% Egyéb ráfordítás ,2% Üzemi (üzleti) eredmény ,7% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó ,2% Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény ,0% Társasági adó ,6% Adózott eredmény ,2% Kisebbségi részesedés ,8% Mérleg szerinti eredmény ,8% 10

11 PK5. Cash-Flow kimutatás Konszolidált IFRS Cash-Flow kimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban Változás % Működési tevékenységből származó pénzforgalom: Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény ,0% Értékcsökkenés és amortizáció ,3% Immateriális javak értékcsökkenése ,0% Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés változása ,9% Tárgyi eszköz értékesítés vesztesége / (nyeresége) ,0% Gyomai osztalékhoz kapcsolódó kisebbségi részesedés változás ,5% Kamatráfordítás ,1% Kamatbevétel ,7% Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változásai előtt: ,8% Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása ,6% Készletek állományváltozása ,3% Kötelezettségek és passzív elhatárolások állományváltozása ,0% Működésből származó pénzforgalom ,9% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó ,7% Fizetett adó, nettó ,8% Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom ,4% Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom: Tárgyi eszköz beszerzés ,0% Tárgyi eszköz értékesítés bevétele ,4% Kísérleti-fejlesztés aktivált értéke ,0% Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom ,8% Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom: Rövid lejáratú hitelek állományváltozása ,3% Dolgozói kölcsönök állományváltozása ,3% Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása ,8% Fizetett osztalék ,8% Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom: ,5% Pénzeszközök csökkenése ,0% Pénzeszközök állománya időszak elején ,4% Pénzeszközök állománya időszak végén ,5% 11

12 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (eft) Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, GVOP Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, Concorde Értékpapír Rt Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, tenderekhez Összesen: Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 12

13 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején (január 1-én) Időszak végén (június 30-án) Tárgyév elején (január 1-én) Időszak végén (június 30-án) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db 39,39% 41,73% ,47% 42,87% ,73% 41,73% ,87% 42,87% ,68% 42,04% ,06% 37,15% ,04% 42,04% ,15% 37,15% ,31% 6,68% ,72% 6,06% ,68% 6,68% ,06% 6,06% ,21% 0,22% ,17% 0,18% ,22% 0,22% ,18% 0,18% ,13% 7,97% ,90% 7,72% ,97% 7,97% ,72% 7,72% Saját tulajdon 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Államháztartás részét képező 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Intézmények 5 Egyéb 1,28% 1,36% ,68% 6,02% ,36% 1,36% ,02% 6,02% Ö S S Z E S E N 100,00% 100,00% ,00% 100,00% ,00% 100,00% ,00% 100,00% Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzatok, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben június szeptember december március június 30. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen

14 RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 EG Capital SA 6 K T ,11% 18,11% AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 7 B I ,91% 12,91% Genesis Emerging Markets Opportunities Fund K I ,39% 8,39% Limited AEGON MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap B I ,66% 7,66% Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 6 Az EG Capital, Gyergyák György, Vajda György és Zsámboki Gábor között én létrejött részvényesi megállapodás értelmében összehangoltan járnak el a közgyűlési szavazati jogok gyakorlása és szavazati jogot biztosító részvényeik értékesítéséről való döntéshozatal során. A felek összesített szavazati joga 25,04%. 7 Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő az AEGON Csoport összes Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Maygarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 30,30% szavazati joggal rendelkezik. Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: DB. RÉSZVÉNY SZAVAZATI JOG AEGON CITADELLA ALFA ,93% AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ,00% AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT ,91% AEGON MAGYARORSZÁG MPT AEGON VAGYONKEZELÉS ,39% AEGON MAGYARORSZÁG ÖPT AEGON VK B PF ,32% AEGON MAGYARORSZÁG ÖPT AEGON VK C PF ,06% AEGON MAGYARORSZÁG ÖPT AEGON VK D PF ,04% AEGON MO.BEF.ALAPKEZELŐ RT ,71% AEGON MO.INGATLANFEJL.KFT ,26% AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES ALAP ,66% DIMENZIÓ BIZT MAT AEGON 266 0,02% ÖSSZESEN: ,30% 14

15 RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 EG Capital SA 6 K T ,10% 18,11% AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 7 B I ,19% 12,91% Genesis Emerging Markets Opportunities Fund K I ,92% 8,39% Limited AEGON MoneyMaxx Expressz B I ,23% 7,66% Befektetési Alap Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 6 Az EG Capital, Gyergyák György, Vajda György és Zsámboki Gábor között én létrejött részvényesi megállapodás értelmében összehangoltan járnak el a közgyűlési szavazati jogok gyakorlása és szavazati jogot biztosító részvényeik értékesítéséről való döntéshozatal során. A felek összesített szavazati joga 25,04%. 7 Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő az AEGON Csoport összes Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Maygarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 30,30% szavazati joggal rendelkezik. Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: DB. RÉSZVÉNY SZAVAZATI JOG AEGON CITADELLA ALFA ,93% AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ,00% AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT ,91% AEGON MAGYARORSZÁG MPT AEGON VAGYONKEZELÉS ,39% AEGON MAGYARORSZÁG ÖPT AEGON VK B PF ,32% AEGON MAGYARORSZÁG ÖPT AEGON VK C PF ,06% AEGON MAGYARORSZÁG ÖPT AEGON VK D PF ,04% AEGON MO.BEF.ALAPKEZELŐ RT ,71% AEGON MO.INGATLANFEJL.KFT ,26% AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES ALAP ,66% DIMENZIÓ BIZT MAT AEGON 266 0,02% ÖSSZESEN: ,30% 15

16 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten Csoport szinten TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db)** IT Dr. Erdős Ákos (*) IT elnök IT Gyergyák György IT elnök-helyettes IT Dr. Arnold Mihály IT tag IT Dr. Festetics György IT tag IT Heim Péter IT tag IT Zsámboki Gábor IT tag FB Dr. Sárközy Tamás FB elnök FB Dr. Gömöri Istvánné (*) FB elnökhelyettes FB Berkesi Ferenc FB tag FB Dr. Stumpf István FB tag FB Dr. Repa Imre FB tag FB Vajda György FB tag SP Gyergyák György Vezérigazgató 1994 határozatlan - SP SP SP SP Zsámboki Gábor Berkesi Ferenc Szatmári Huba Dr. Székelyhídi Lajos Általános vezérig. hely. Biztonsági vezérig. hely. Műszaki és termelési vezérig. hely. Kutatási és fejlesztési vezérig. hely határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan 690 Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) * Dr. Erdős Ákos és Dr. Gömöri Istvánné az EG Capital SA-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. ** A, B és C sorozatú részvények összesen ***A részvények száma a testületi tagságnál feltűntetve 16

17 ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom BÉT honlap Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. befolyásszerzése BÉT honlap Aegon MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap befolyásszerzése BÉT honlap ANY további egy évig konzorciumban gyárt zárjegyeket a VPOP számára BÉT honlap Változás a vezető tisztségviselők személyében BÉT honlap CACEIS BANK saját és ügyfele befolyásának változása BÉT honlap SICAV IXIS AM EMERGING EUROPE befolyásszerzése BÉT honlap Állami Nyomda tulajdonosai között létrejött szerződés és befolyás növekedése BÉT honlap Bennfentes személy részvényvásárlása BÉT honlap Közgyűlési meghívó BÉT honlap BÉT honlap Közgyűlési határozatok AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatója befolyásszerzésről és összehangolt cselekvésről BÉT honlap Változások az Állami Nyomda Nyrt. Felügyelő Bizottságában BÉT honlap Közlemény az osztalékfizetés rendjéről BÉT honlap Közgyűlési jegyzőkönyv közzététele BÉT honlap én kötött tulajdonosi szerződés módosítása BÉT honlap Az Állami Nyomda menedzsmentjéhez csatlakozott Sztaricskai Tamás A hirdetmények megjelentek a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu, 17

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I.

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke ÉVES JELENTÉS 2014 ELNÖKI BEVEZETŐ Eredményes, szép esztendőt zárt a Nyomda. Büszkék lehetünk az eredményekre, köszönettel tartozunk a cég dolgozóinak, akiktől sok helytállást követelt 2014. A jelentés

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) A 2002. október 1. és 2003. március

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 200. I. negyedéves eredményeit. A TVK Nyrt. 200. I. negyedéves

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2010. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4

Részletesebben

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója A TVK-csoport 2014. negyedik es és éves beszámolója A TVK-CSOPORT 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

A NOVOTRADE BEFEKTETÉSI NYRT. 2006. ÉVI, TİZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE

A NOVOTRADE BEFEKTETÉSI NYRT. 2006. ÉVI, TİZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE A NOVOTRADE BEFEKTETÉSI NYRT. 2006. ÉVI, TİZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE Általános adatok: Társaság neve: Novotrade Befektetési Nyrt. Telefon: 452-1700 Társaság címe: 1137 Bp., Szent István krt.

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

A GENESIS ENERGY NYRT. 2010. I. FÉLÉVI, TŐZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE

A GENESIS ENERGY NYRT. 2010. I. FÉLÉVI, TŐZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE A GENESIS ENERGY NYRT. 2010. I. FÉLÉVI, TŐZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE Általános adatok Társaság neve: Genesis Energy Befektetési Nyrt. Telefon: 452-1700 Társaság címe: Szt.István krt.18. Telefax:

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. harmadik negyedév időközi vezetőségi beszámoló Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója A TVK-csoport 2015. első es vezetőségi beszámolója A TVK-CSOPORT 2015. ELSŐ NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap:

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. június 30. ( eft) 1999. június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 791.252 316.609-59,99% 02 I. Immateriális

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. 2013. IV. negyedév. Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com

Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. 2013. IV. negyedév. Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. NEGYEDIK NEGYEDÉVES JELENTÉSE Társaság neve Appeninn Nyrt. Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. Ágazati besorolás Jelentési időszak

Részletesebben

Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. 2014. I. negyedév. Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com

Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. 2014. I. negyedév. Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ELSŐ NEGYEDÉVES JELENTÉSE Társaság neve Appeninn Nyrt. Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. Ágazati besorolás Jelentési időszak

Részletesebben

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését.

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését. A DANUBIUS HOTELS CSOPORT I. FÉLÉVES ÉS II. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta. I. féléves és II. negyedéves,

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben