A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti I. féléves gyorsjelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése"

Átírás

1 HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: , Fax: A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti I. féléves gyorsjelentése

2 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG "A" változat ( eft ) vált % A tétel megnevezése nem auditált nem auditált 2006/2005 A. Befektetett eszközök ,01 I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,12 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,37 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ,03 B. Forgóeszközök ,92 I. KÉSZLETEK ,16 II. KÖVETELÉSEK ,89 III. ÉRTÉKPAPÍROK ,92 IV. PÉNZESZKÖZÖK ,76 C. Aktív időbeli elhatárolások ,20 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,85 D. Saját tőke ,61 I. JEGYZETT TŐKE ,00 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK ,00 IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,99 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK ,25 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ,00 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,51 VIII. LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁS (+/-) ,71 IX. KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (+/-) X. KÜLSŐ TAGOK ( MÁS TULAJDONOSOK) ,17 RÉSZESEDÉSE E. Céltartalékok F. KÖTELEZETTSÉGEK ,10 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,03 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,28 G. Passzív időbeli elhatárolások ,55 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,85 2

3 KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség-eljárással " A " változat ( eft ) vált % Sorsz A tétel megnevezése nem auditált nem auditált 2006/2005 I. Értékesítés nettó árbevétele ,48 II. Aktivált saját teljesítmények értéke ,74 III. Egyéb bevételek ,91 III/A Adósságkonsz. miatt keletkező- er. növelő - konsz. kül. 0 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások ,71 V. Személyi jellegű ráfordítások ,73 VI. Értékcsökkenési leírás ,81 VII. Egyéb ráfordítások ,26 VII/A Adósságkonsz. miatt keletkező- er. csökkentő - konsz. kül. 0 0 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,58 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ,90 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,32 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ,28 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ,76 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ,00 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ,88 XII. Adófizetési kötelezettség ,95 XII/A Konszolidálásból adódó (számított) társ.adó kül ,06 F. ADÓZOTT EREDMÉNY ,51 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,51 A Hungagent Nyrt. a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készítette el a I. féléves konszolidált adatokat tartalmazó mérlegét és eredménykimutatását. A féléves jelentésben szereplő adatok nem auditáltak. A féléves jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz és nem hallgatunk el olyan tényt, amely a Társaság megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A gyorsjelentés félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. A társaság szervezetében a tárgyfélévben változás nem történt. Jürgen Dickemann felügyelő bizottsági tagsága április 27-én megszűnt, az éves rendes közgyűlés Takács Dániel urat választotta a felügyelő bizottság új tagjává. Orosz György urat további egy évre újraválasztották felügyelő bizottsági taggá, Tilly János urat szintén további egy évre újraválasztották igazgatósági taggá. A csoport alkalmazotti létszáma január 1. és június 30. között 3 fővel csökkent. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosi körben változás: a Deutsche Balaton AG részesedése 90,13 %-ról 89,76 %-ra csökkent. A kapcsolódó tájékoztatás a társaság alapszabálya 3

4 szerinti közzétételi helyeken február 1-jén (www.bet.hu,) és 2-án ( MATÖKE) jelent meg. Az alábbiakban magyarázatot adunk a tárgyidőszak adatainak a bázisév azonos adataihoz viszonyított jelentősebb eltéréseire. a.) Mérleghez: A társaság befektetett eszközeiben és annak összetételében nem történt említésre okot adó változás. A készletek 5 %-kal növekedtek, egyrészt késztermékek állományának növekedése, másrészt az árukészlet magasabb beszerzési ár miatti 3,6 %-os növekedése következtében. Az értékpapírok állománya 23 %-kal magasabb, ami főleg az előző évi nyereség állampapírokba történt befektetésével, kis mértékben pedig a kereskedési célú papírok valós értékelése miatt visszaírt értékvesztéssel (8,6 MFt ) magyarázható. Az eredménytartalékot az előző évi eredmény és a lekötött tartalékból való visszavezetés növelte, több mint kétszeresére. A mérleg szerinti eredmény előző időszakitól való jelentős növekedésére az eredménykimutatás elemzésénél adunk magyarázatot. A kötelezettségek az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelentős csökkenése miatt 15 MFt-tal alacsonyabb szinten alakultak, mint a bázisévben. Az előző évben ezen a soron szerepelt a év után fizetett osztalék levont adója, amely idén elmaradt. A mérlegfőösszeg a fentiek hatására eft-tal ( 7 %-kal ) eft-ra nőtt. b. )A konszolidált eredménykimutatás elemzése - Az értékesítés nettó árbevétele 5 %-kal emelkedett, ezen belül eltolódás következett be a belföldi értékesítés javára. A belföldi árbevétel 13 %-kal nőtt, döntően a volumennövekedés hatására, az export árbevétel azonban 27 %-kal visszaesett. Az export árbevétel csökkenését az igények időbeli eltolódásával tudjuk magyarázni. - Az anyagjellegű ráfordítások (figyelemmel az aktivált teljesítmény alakulására is) összességében az árbevétellel arányosan emelkedtek. - A személyi jellegű ráfordítások az előző évivel azonos szinten maradtak. A bérköltség 4 %-kal emelkedett, de ezt az emelkedést kompenzálta a személyi jellegű egyéb kifizetések azonos összegű csökkenése. Az üzemi tevékenység eredménye a magasabb árbevétel és az egyéb bevételek között kimutatott fent említett értékvesztés visszaírás következtében 48 %-kal ( eft ) kedvezőbben alakult. - A pénzügyi műveletek ráfordításai a bázisidőszakban elszámolt értékvesztés elmaradása miatt jelentősen (21 MFt) alacsonyabbak, ugyanakkor a pénzügyi műveletek bevételei döntően a realizált deviza árfolyamnyereségnek köszönhetően 4 MFt-tal magasabbak az előző időszakinál. A pénzügyi eredmény 25 MFt-tal javult, tovább javítva a szokásos vállalkozási eredményt. - Az üzemi eredmény és a pénzügyi eredmény jelentős növekedése következtében az adózás előtti eredmény az előző évi közel 3-szorosa. 4

5 - Az adó elszámolása után a mérleg szerinti eredmény a bázisévinél eft-tal magasabb. c. ) Egyéb információk, kockázati tényezők A pomázi raktárbázis jelentős részét négy éve bérlő vállalkozás nagy valószínűséggel ez év végével befejezi tevékenységét. Kérdés, hogy milyen gyorsan sikerül pótolni. A szokásos kockázaton túl nincs tudomásunk egyéb kockázati tényezőről. A Deutsche Balaton AG az általa tett és június 16-án lezárult nyilvános vételi ajánlat és az azt követő vételi jog gyakorlása következtében július 21-én társaságunk részvényeinek 100 %-át megszerezte. A Hungagent részvényeket a Budapest Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója 206/2006. sz. határozatával július 22-ével törölte a Budapesti Értéktőzsde terméklistájáról, így társaságunk zártkörűen működik tovább, amit az egyedüli részvényes augusztus 1-jén hozott határozatában is rögzít. A zártkörű működés cégbírósági bejegyzését követően társaságunk kérelmezni fogja a PSZÁF-nál a közzétételi kötelezettség alóli mentességet. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak akik figyelemmel kísérték társaságunk tevékenységét, együttérzésükkel segítettek átvészelni a nehéz időszakokat és velünk örültek az elért eredményeknek. Köszönetünket fejezzük ki a BÉT, a PSZÁF és a KELER egykori és jelenlegi munkatársainak is, akik mindannyiszor segítőkészek voltak. A gyorsjelentés társaságunk 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. sz. alatti székhelyén munkanapokon augusztus 7-től 9-14 óráig megtekinthető és a következő elérhetőségeken személyre szólóan kérhető. Tel: 26/ , Fax: 26/ , Kelt: Pomázon, augusztus 4-én Bruzsa Mihály vezérigazgató Bruzsa Gabriella gazdasági igazgató befektetői kapcsolattartó 5

BOOKLINE.HU NYRT. 2008. évi. I. féléves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2008. évi. I. féléves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2008. évi I. féléves beszámolója 2008. augusztus 27. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló...3 II. Általános ismertető...4 a. Cégadatok...4 b. Részvényinformációk...5 c. Cégvezetés...5 d. A

Részletesebben

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2008. I. negyedéves. gyorsjelentése

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2008. I. negyedéves. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Keresztesi János vezérigazgató 2008. május 29. FreeSoft Szoftverfejlesztő

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Törzstőke A Pannon-Váltó Nyrt tulajdoni aránya Pannon Dunapart

Részletesebben

4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves jelentése

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. június 30. ( eft) 1999. június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 791.252 316.609-59,99% 02 I. Immateriális

Részletesebben

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves gyorsjelentése - kivonat -

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves gyorsjelentése - kivonat - A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves gyorsjelentése - kivonat - A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (FORRÁS nyrt)

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2012. AUGUSZTUS 10. Féléves jelentés 2012. augusztus

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2012. AUGUSZTUS 10. Féléves jelentés 2012. augusztus A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2012. AUGUSZTUS 10. I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság cégneve: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. Rövidített cégnév: Kulcs-Soft Nyrt. Székhelye: 1022

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. december 31. (eft) 1999. december 31. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 606.875 364.960-39,86% 02 I. Immateriális

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2010. III. negyedéves vezetőségi beszámoló

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2010. III. negyedéves vezetőségi beszámoló PANNONFLAX Győri Lenszövő NyRt. 2010. III. negyedéves vezetőségi beszámoló 1 PANNONFLAX Győri Lenszövő NyRt. 2010. III. negyedéves vezetőségi beszámolója a Tpt. 54. ban, valamint a Tőzsde szabályzatában

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves jelentése

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Eredmény növekedés és javuló jövedelmezőség Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. I. féléves eredményeit (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. éves gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. éves gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 2003. december 31. (eft) 2004. december 31. (eft) Változás /elõzõ év = 100%/ A. Befektetett eszközök 1 579 734 1 619 262 2,50% I. IMMATERIÁLIS JAVAK

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2 Cégjegyzék száma Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1039 Budapest Kossuth Lajos

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2006. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2010. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI. 2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évi gazdálkodásról 17

ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI. 2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évi gazdálkodásról 17 A Matáv Rt. 2005. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI Oldalszám 1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról, a Számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2004. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés IAS-IFRS standardok szerint a 2013-as üzleti évről 2014. május 30... Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK... 4 1.1. Értékelés...

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2008. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben