Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL"

Átírás

1 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVBEN BEMUTATOTT ALKALMI MUNKAVÁLLALÓI KÖNYVEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL % A 2006-ban kiváltott, bemutatott AM Könyvek, valamint a ledolgozott napok számának indexe 2001 évhez képest Kiváltott AMK Bemutatott AMK Ledolgozott napok Budapest

2 1. Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás feltételei A rövid időtartamú munkavégzés legelterjedtebb formája az alkalmi munkavállalói (AM) könyvvel történő foglalkoztatás. Az AM könyvet a munkavállalónak kell kiváltani a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti munkaügyi központ illetékes kirendeltségén. Az AM-könyvbe beragasztandó közteherjegy bármely postahivatalban beszerezhető. AM-könyvvel foglalkoztathat a Munka Törvénykönyve, továbbá a köztisztviselők jogállásáról, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények hatálya alá tartozó foglalkoztató. A foglalkoztató az első esetben munkavállalót a munkaviszonya szerinti munkakörébe tartozó feladatok ellátására, az utóbbi két esetben közvetlenül az alaptevékenysége körébe tartozó feladatokra alkalmi munkavállalói könyvvel nem alkalmazhat. A természetes személy munkáltató, illetve a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa) egy munkáltatónak minősül. Nem tekinthető természetes személy munkáltatónak az egyéni vállalkozó a vállalkozása tevékenységi köréhez kapcsolódó foglalkoztatással összefüggésben. Az AM könyvvel történő foglalkoztatás időtartama a) Az általános szabályok (AM könyv fehér része) esetén ugyanazzal a munkavállalóval folyamatosan legfeljebb öt egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári napig létesíthet munkaviszonyt. A munkavállaló több munkáltatónál egy naptári évben összesen százhúsz napot tölthet az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyban. b) A magánszemély (nem a vállalkozási tevékenységével összefüggésben) vagy kiemelten közhasznú szervezet munkáltató (AM könyv kék része) ugyanazzal a munkavállalóval folyamatosan legfeljebb öt egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári napig létesíthet munkaviszonyt. A munkavállaló két, a jelen b) pont hatálya alá tartozó munkáltatónál egy naptári évben összesen százhúsz napot tölthet az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyban. A munkavállaló legalább három, a jelen b) pont hatálya alá tartozó munkáltatónál egy naptári évben összesen kettőszáz napot tölthet az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyban. c) Mezőgazdasági idénymunka (AM könyv zöld része) esetén ugyanazzal a munkavállalóval folyamatosan legfeljebb öt egymást követő naptári napig, egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári napig létesíthet munkaviszonyt. Ebben a foglalkoztatási formában a havi 15 napos foglalkoztatási korlát nem érvényesül. A munkavállaló több munkáltatónál egy naptári évben összesen százhúsz napot tölthet az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyban. 2

3 d) Mezőgazdasági idénymunka (Zöld könyv) esetén ugyanazzal a Magyarországon egyébként engedély alapján munkát vállaló külföldi munkavállalóval folyamatosan legfeljebb öt egymást követő naptári napig, egy naptári éven belül legfeljebb hatvan naptári napig létesíthet munkaviszonyt. Ebben a foglalkoztatási formában sem érvényesül a havi 15 napos foglalkoztatási korlát. A munkavállaló több munkáltatónál történő alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyban sem haladhatja meg egy naptári évben a hatvan napot. A munkaadói nyilvántartás vezetése A munkaadónak a munka megkezdésekor a munkavállalás minden napjára a napi dátum beírását követően egy sort kell kitöltenie az Alkalmi Munkavállalói könyvben. A rovatok kitöltésére a személyazonosság hiteles megállapítása után kerül sor. A több (legfeljebb öt) napra létesített munkaviszony esetén a közteherjegy(ek)et az utolsó napon kell beragasztani. A munkáltatónak nyilvántartást kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a munkavállaló adatait (név, lakóhely, TAJ szám), a munkavégzés időpontját, a lerótt közteherjegy értékét, a nettó kifizetés összegét, az AM könyv sorszámát, munkanélküli foglalkoztatása esetén a munkavállalót nyilvántartó kirendeltség megnevezését, és a munkavállaló aláírását. Erre vonatkozó mintanyilvántartás beszerezhető a kirendeltségeken. A minta használata nem kötelező, de a munkáltatói nyilvántartásnak a fenti adatokat tartalmaznia kell. A közteherjegyről Az alkalmi foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherjegynek a munkavégzés befejezésekor történő beragasztásával és érvényesítésével a munkáltató teljesíti az adó- és járulékbefizetési, illetve levonási kötelezettségét. Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy a kifizetett bérhez milyen értékű közteherjegy tartozik: Közteherjegy táblázat Ha a kifizetett munkadíj Ft/nap A közteherjegy értéke Ft/nap Az ellátási alap Ft/nap Az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás előnyei Az alkalmi munkavállalói könyv alkalmazása munkaszerződésnek minősül, amely a jogszerű, munkaviszony keretében történő foglalkoztatás egyik formája. A munkáltatónak nem kell a személyi jövedelemadó-előleg meghatározásával, levonásával, igazolásával foglalkozni, mert az összes ilyen kötelezettségét teljesíti a közteherjegy beragasztásával. A közteherjegy értéke kedvezőbb adó- és járulékfizetési szabályokon alapul, és az adott naptári napra kifizetett nettó munkabérhez igazodik. A társadalombiztosítási jogszabályokban előírt nyilvántartási és bejelentési kötelezettség nem terheli a munkáltatót. Mindezek helyett csupán egy egyszerű nyilvántartást kell vezetnie. 3

4 Magánszemély munkáltató esetén, ha AM könyvvel foglalkoztat munkavállalót a befizetett közteherjegy 75%-a az összevont adóalap adóját csökkenti. Az alkalmi foglalkoztatás hozzájárul a háztartásokban végzett kisegítő munkák legálissá tételéhez, valamint a kiemelten közhasznú szervezetek által vállalt közfeladatok ellátáshoz. 2. A 2006-ban kiváltott és felhasznált AM könyvek száma és főbb jellemzői év során darab AM könyvet váltottak ki, másfélszer többet, mint az előző évben, és tizenháromszor annyit, mint 2002-ben. A tárgyév során kiváltott könyvek számának növekedési dinamikája lassuló tendenciát mutat, hiszen a augusztus 1-je óta érvényes kék könyv nem csupán a tárgyévben érvényes, hanem egészen addig, amíg be nem telik a bejegyzésekkel, illetve a beragasztott bélyegekkel (akár több éven keresztül). A kiváltott könyvek tulajdonosainak közel kétharmada nyilvántartott álláskereső, csaknem egyötöde munkaviszonyban álló személy és 15%-a tanuló, ill. nyugdíjas volt. Ezen belül szükséges kiemelni a munkaviszonnyal rendelkezőket, akik csaknem négyszer annyi könyvet váltottak ki, mint 2005-ben, és 25-ször annyit, mint 2001-ben, továbbá esetükben a növekedés dinamikája évről évre erősebb. A könyveket legnagyobb számban a nehéz munkaerő-piaci helyzetű megyékben (Borsod-, Szabolcs, Hajdú-Bihar), illetve a mezőgazdasági megyékben (Békés, Bács-Kiskun) váltották ki. Jogszabályi rendelkezés alapján a felhasznált AM könyveket, a tárgyévet követő január 15-éig az illetékes munkaügyi központ kirendeltségénél kell bemutatni. A kirendeltségeken bemutatott könyvek száma ( darab) alig haladta meg a 2006-ban kiváltott könyvek felét (!). A még így is gyenge bemutatási hajlandóság mellett meg kell jegyezni, hogy az elmúlt évhez képest közel 10%-pontot javult a bemutatási fegyelem. A bemutatott könyvek aránya a nyilvántartott álláskeresők körében az átlagosnál kedvezőbb volt az álláskeresési ellátásban (68,2%) és a rendszeres szociális segélyben (61,6%) részesülőknél. A bemutatási hajlandóság a legkedvezőtlenebb (46,2%) az álláskereső pályakezdőknél. A kiváltott és a bemutatott AM könyvek száma régiónként kiváltott bemutatott Közép- Magyarország Nyugat- Dunántúl Észak- Magyarország Dél-Alföld 4

5 Megyénként vizsgálva a legkedvezőbb bemutatási készség Tolna megyében mutatkozott (76,0%), a legkedvezőtlenebb, pedig Fejér megyében (24,1%), a Fővárosban (36,3%) és Pest megyében (43,0%) volt megfigyelhető. A továbbra is gyenge bemutatási hajlandóság mellett szükséges kiemelni, hogy egy év alatt a kiváltott könyvek számánál (52,2%-os növekedés) erősebb mértékben emelkedett a bemutatott könyvek száma (84,5%-kal), míg tavaly ennek éppen fordítottja volt tapasztalható. A munkaviszonnyal rendelkező AM könyvet bemutatók létszáma több mint ötszörösére bővült egy év alatt. Ez alapján, továbbá a kirendeltségek jelzései alapján megfigyelhető a következő jelenség: a normál munkaviszonyok mellett, továbbá azok kiváltása-lecserélése révén egyre inkább terjed az AM könyvvel történő foglalkoztatás, alapvetően adó-, és járulékkímélő megfontolások alapján. A bemutatott AM könyvek megoszlása munkaerőpiaci státusz szerint évben Tanuló, nyugdíjas 12% Egyéb 23% Regisztrált munkanélküli 55% Munkaviszonyban álló 10% A bemutatott AM könyvek megoszlása munkaerőpiaci státusz szerint évben Munkaviszony ban álló 20% Tanuló, nyugdíjas Egyéb 15% 3% Nyilvántartott álláskereső 62% 5

6 Összességében darab érvényes AM könyv szerepelt a nyilvántartásban az év végén. Ez azt jelenti, hogy az ország munkavállalási korú gazdaságilag aktív népességének mintegy 15%-a rendelkezett alkalmi munkavállalói könyvvel. A felhasznált és be is mutatott AM könyvekben, 2006-ban összesen másfélszer több munkavállalási alkalom (összesen alkalom), és csaknem kétszer annyi munkavállalási nap ( nap) teljesítését igazolták az alkalmi munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók az egy évvel korábbinál. Ez azt jelenti, hogy egy alkalmi munkavállaló átlagosan 10 alkalommal és 18 napig (alkalmanként 1,8 napig) végzett ilyen jellegű tevékenységet. Az egy napra kifizetett munkabér szerinti osztályozás alapján az alkalmi munkavállalók által teljesített napok közel kétharmadát a legalacsonyabb, 16%-át a II., 7%-át a III., és 13%-át a legmagasabb kategóriába tartozó összeggel díjazták. 3. A külföldi állampolgárok alkalmi munkavállalása 2006-ban a külföldiek darab AM könyvet váltottak ki, csaknem egynegyedével többet, mint 2005-ben. A kiváltott könyveknek alig több mint egyharmadát (34,4%-át) mutatták be (3874 darabot). A külföldiek esetében is a bemutatási arány 10%-pontot javult egy év alatt. Messze a legtöbb AM könyvet Bács-Kiskun megyében váltották ki (3314 darabot), de megközelítette a kétezer darabot Csongrád, és Komárom-Esztergom megyékben, és 1203 darabot kértek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A bemutatási hajlandóság nem állt arányban a kiváltott könyvek nagyságrendjével. Míg Bácsban és Csongrádban a könyvek alig több mint egyötödét hozták vissza, addig Komáromban több mint a felét, de Szabolcsban is 42%-át. A bemutatott könyvek egyharmada EU tagországbeli polgároké, ezen belül 98%-a szlovákoké volt. Az EU-n kívüli országok állampolgárainak kétharmada Romániából, és több mint egynegyede Ukrajnából jött. Mind az egy főre jutó munkavállalási alkalmak száma (11,2 nap), mind az egy főre jutó teljesített napok száma (24,0%) magasabb volt, mint az az összes könyv esetében volt tapasztalható. A munkavállalási alkalmak számát tekintve messze a legnagyobb részesedéssel Komárom-Esztergom megye bírt: az összes magyarországi külföldi ismert munkaalkalom több mint négytizede ebben a megyében jelent meg(!). A külföldiek által ledolgozott napok (93 ezer nap) 44%-a teljesült mezőgazdasági idénymunkán. Az egyes megyék közül ki kell emelni Bács-, Fejér, Szabolcs- és Tolna megyéket, ahol a külföldiek által teljesített napok kilenctizede volt mezőgazdasági jellegű, míg például a szintén jelentős számban külföldieket foglalkoztató Komárom- Esztergomban csupán 0,3%-os volt. 6

7 A külföldiek által ledolgozott munkavállalási napok 45%-át EU tagországok (44%-át Szlovákia), 55%-át nem EU-s országok (36%-át Románia, 14%-át Ukrajna) polgárai teljesítették. A megyék és az azokkal szomszédos, vagy közeli államokból érkezők állampolgársága között jelentős kapcsolat figyelhető meg, de nem feltétlenül meghatározó: a ledolgozott napok száma alapján Bácsban 98%-a román, Csongrádban 89%-a román, Győrben 82%-a ukrán, Komáromban 98%-a szlovák, Szabolcsban 86%-a ukrán, Tolnában 48%-a volt jugoszláv utódállamok polgárai által kerültek teljesítésre. A teljesített napok egy főre jutó számában jelentős eltérés mutatkozik megyénként: legmagasabb Győr- (39,2), Tolna (38,7) és Komárom-Esztergom (36,5%) megyékben, legalacsonyabb Budapesten, Baranya, Nógrád, Pest, Borsod és Szabolcs megyékben (16 nap alatti). Az egy napra kifizetett munkabér szerinti osztályozás alapján a külföldiek által teljesített napok közel négytizedét a legalacsonyabb, 11%-át a II., 3%-át a III., és legnagyobb hányadát 48%-át a legmagasabb kategóriába tartozó összeggel díjazták. (Emlékeztetőül: az összes munkavállaló esetében a legmagasabb díjfizetési kategória részesedése mindössze 13%!) Megállapítható, hogy a külföldi polgárok alkalmi munkavállalását magasabb összeggel díjazzák a munkaadók hazai társaikénál (feltehetően a magasabb hozzáadott értéket előállító ágazatok esetében). 4. Külföldi állampolgárok zöld könyves munkavállalása A külföldiek 2006-ban teljesített (és ismert) munkaalkalmának 42%-a (18241 alkalom), a teljesített munkanapoknak pedig 45%-a (41833 nap) történt zöld könyves mezőgazdasági idénymunkán történő munkavállalással. A zöld könyvvel ledolgozott munkanapok messze legnagyobb hányadát (36%-át) Bács- Kiskun megyében teljesítették, de 10% feletti Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Szabolcs- Szatmár-Bereg, és Tolna megye részesedése is. Az egy napra kifizetett munkabér szerinti osztályozás itt már más arányokat mutat: a külföldiek által zöld könyvvel teljesített napok közel kétharmadát a legalacsonyabb, 17%- át a II., 3%-át a III., és 17%-át a legmagasabb kategóriába tartozó összeggel díjazták. Budapest, május 31. Pirisi Károly főigazgató Melléklet: Alkalmi Munkavállalói Könyv táblázatok,

8 Táblázatok a évben bemutatott Alkalmi Munkavállalói Könyvekről 8

9 1. A kiváltott alkalmi munkavállalói könyvek összefoglaló adatai A kiváltó munkaerőpiaci státusza Kiváltott Bemutatott Kiváltott Bemutatott AMK-k száma, db AMK-k megoszlása, % A bemutatottak aránya, % dec. 31. után folyamatosan felhasználható könyvek száma, db Nyilvántartott álláskereső ,2 62,2 53, ebből: - rendszeres szociális- és az állás-keresési segély "a" típusában részesülő ,9 13,5 61, ellátásban részesülő** ,9 8,5 68, pályakezdő ,6 6,4 46, Munkaviszonyban álló ,8 20,1 58, Tanuló, nyugdijas ,2 14,5 52, Egyéb ,7 3,3 64, Összesen ,0 100,0 54,

10 A kiváltó munkaerőpiaci státusza 2. A bemutatott alkalmi munkavállalói könyvekben igazolt munkavállalások adatai Munkavállalási Munkavállalási Az egy főre jutó A munkavállalások átl. m.váll. alk. telj. nap alkalmak napok alkalmak napok hossza, nap száma, db megoszlása, % száma Nyilvántartott álláskereső ,9 63,8 1,8 10,2 18,3 ebből: - rendszeres szociális- és az állás-keresési segély "a" típusában részesülő ,4 12,4 1,8 9,1 16,4 - ellátásban részesülő** ,4 8,0 1,9 8,6 16,6 - pályakezdő ,4 6,3 1,8 9,8 17,5 Munkaviszonyban álló ,6 18,8 1,8 9,1 16,7 Tanuló, nyugdijas ,4 14,1 1,8 9,8 17,3 Egyéb ,2 3,4 1,9 9,7 18,4 Összesen ,0 100,0 1,8 9,9 17,8 ** Az adat az álláskeresési járadékosok, a munkanélküli járadékosok, a vállalkozói járadékosok, a nyugdíj előtti segélyesek, álláskeresést ösztönző juttatásban, valamint az álláskeresési segély "b" és "c" típusában részesülők számát tartalmazza. 10

11 3. Az igazolt munkavállalási napok száma és megoszlása napi munkadíj-kategóriák szerint A kiváltó munkaerőpiaci státusza I. II. III. IV: I. II. III. IV: díjfizetési kategóriába tartozó napok száma Összesen díjfizetési kategóriába tartozó napok megoszlása, % Öszszesen Nyilvántartott álláskereső* ,9 15,4 6,5 11,2 100,0 ebből: - rendszeres szociális- és az álláskeresési segély "a" típusában részesülő ,4 17,3 6,8 8,5 100,0 - ellátásban részesülő** ,9 18,0 8,3 12,8 100,0 - pályakezdő ,7 14,8 6,0 10,5 100,0 Munkaviszonyban álló ,4 16,5 7,6 15,5 100,0 Tanuló, nyugdijas ,9 14,4 6,9 16,8 100,0 Egyéb ,6 15,8 7,0 15,6 100,0 Összesen ,8 15,5 6,8 12,9 100,0 11

12 4. A kiváltott alkalmi munkavállalói könyvek számának indexei Nyilvántartott álláskereső* 146,4 218,2 148,6 183,9 176,6 1541,5 ebből: A kiváltó munkaerőpiaci státusza az előző évhez képest - rendszeres szociális- és az álláskeresési segély "a" típusában részesülő 157,8 173,3 178,9 157,3 147,7 1136,7 - álláskeresési, vállalkozói és munkanélküli járadékban részesülő 108,0 220,9 111,7 223,0 75,1 446,2 - pályakezdő 138,9 253,7 160,8 200,5 161,9 1840,4 Munkaviszonyban álló 83,3 189,7 178,5 235,2 383,7 2545,1 Tanuló, nyugdijas 106,1 228,1 201,1 219,8 170,4 1824,3 Egyéb 101,6 170,9 167,4 275,7 17,1 136,8 Összesen 124,2 207,2 159,0 209,0 152,2 1302,2 % 2006 év adata a 2001 évihez képest 5. A bemutatott alkalmi munkavállalói könyvek számának indexei Nyilvántartott álláskereső* 165,8 219,1 141,4 146,7 192,6 1451,3 ebből: A kiváltó munkaerőpiaci státusza az előző évhez képest - rendszeres szociális- és az álláskeresési segély "a" típusában részesülő 192,6 162,2 200,7 101,2 210,1 1333,3 - ellátásban részesülő** 118,9 238,4 94,1 205,3 90,3 494,2 - pályakezdő 180,2 246,5 150,3 166,3 161,8 1796,3 Munkaviszonyban álló 90,6 183,0 164,8 184,4 518,9 2614,4 Tanuló, nyugdijas 113,0 210,4 176,9 179,8 201,1 1521,5 Egyéb 114,2 165,4 150,3 214,5 30,0 182,8 Összesen 140,2 205,9 147,7 163,4 184,5 1284,9 % 2006 év adata a 2001 évihez képest 12

13 6. A munkavállalási alkalmak számának indexei Nyilvántartott álláskereső* 200,4 352,5 146,2 235,5 161,8 3934,4 ebből: A kiváltó munkaerőpiaci státusza az előző évhez képest - rendszeres szociális- és az álláskeresési segély "a" típusában részesülő 215,8 237,1 217,7 199,8 152,6 3395,0 - ellátásban részesülő** 142,5 380,2 86,4 390,9 68,0 1244,5 - pályakezdő 180,2 357,1 152,8 248,2 134,9 3293,3 Munkaviszonyban álló 111,3 216,4 146,3 311,0 407,8 4468,4 Tanuló, nyugdijas 117,5 266,5 162,2 300,5 167,7 2558,5 Egyéb 121,7 187,5 145,5 381,4 22,9 290,6 Összesen 154,4 293,0 147,8 268,9 150,4 2703,6 % 2006 év adata a 2001 évihez képest 7. A ledolgozott napok számának indexei Nyilvántartott álláskereső* 240,8 360,6 145,4 176,7 190,7 4254,4 ebből: A kiváltó munkaerőpiaci státusza az előző évhez képest - rendszeres szociális- és az álláskeresési segély "a" típusában részesülő 270,6 267,2 211,4 115,8 222,9 3947,7 % 2006 év adata a 2001 évihez képest - ellátásban részesülő** 166,0 381,5 92,8 269,1 93,7 1481,3 - pályakezdő 210,8 348,6 156,4 197,9 145,2 3303,1 Munkaviszonyban álló 112,9 217,5 149,2 241,0 577,6 5100,8 Tanuló, nyugdijas 122,6 252,7 155,8 219,0 221,7 2342,0 Egyéb 144,4 181,5 148,1 279,5 31,9 345,6 Összesen 179,2 297,3 147,0 198,9 186,6 2905,7 13

14 8. A kiváltott és a bemutatott alkalmi munkavállalói könyvek, valamint a munkavállalási alkalmak és napok területi megoszlása Régiók, megyék A kiváltott AM könyvek A bemutatott AM könyvek Igazolt munkavállalási alkalmak számának megoszlása, % Ledolgozott napok Közép-Magyarország 11,8 8,6 9,1 8,0 Budapest 5,9 3,9 4,2 3,7 Pest 5,9 4,7 4,9 4,3 Közép-Dunántúl 12,2 11,2 11,5 11,5 Fejér 3,7 1,6 1,6 1,6 Komárom-Esztergom 4,0 4,0 4,4 4,4 Veszprém 4,5 5,6 5,5 5,5 Nyugat-Dunántúl 8,3 9,4 9,7 9,7 Győr-Moson-Sopron 3,7 4,1 4,1 4,1 Vas 2,4 2,7 2,9 3,0 Zala 2,1 2,6 2,7 2,6 Dél-Dunántúl 13,5 15,9 15,6 16,3 Baranya 5,1 5,2 5,3 5,3 Somogy 4,7 5,5 5,5 5,8 Tolna 3,7 5,1 4,8 5,3 Észak-Magyarország 15,4 15,1 14,2 14,0 Borsod-Abaúj-Zemplén 8,7 8,1 7,9 8,0 Heves 3,6 3,5 3,4 3,2 Nógrád 3,1 3,5 2,9 2,8 Észak-Alföld 18,3 18,9 18,2 18,9 Hajdú-Bihar 6,5 6,4 6,2 6,2 Jász-Nagykun-Szolnok 3,0 2,6 2,9 2,8 Szabolcs-Szatmár-Bere 8,7 9,9 9,1 9,9 Dél-Alföld 20,6 20,9 21,7 21,6 Bács-Kiskun 6,8 7,0 6,5 6,2 Békés 7,3 8,2 8,8 9,1 Csongrád 6,6 5,8 6,5 6,3 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 14

15 9. A ledolgozott napok számának megoszlása az AM könyvvel munkát vállalók munkaerőpiaci státusza szerint megyénként Régiók, megyék Nyilvántartott álláskereső* rendszeres szociális- és az állás-keresési segély "a" típusában részesülő ellátásban részesülő** pályakezdő Munkaviszonyban álló Tanuló, nyugdíjas Közép-Magyarország 8,1 1,6 5,0 10,8 7,6 8,9 5,0 8,0 Budapest 3,9 0,6 2,1 7,9 3,2 4,1 1,2 3,7 Pest 4,2 1,0 2,9 3,0 4,4 4,9 3,8 4,3 Egyéb Összesen Közép-Dunántúl 9,5 4,5 11,3 6,1 14,2 17,3 10,2 11,5 Fejér 1,7 0,8 3,0 0,9 1,5 1,4 0,9 1,6 Komárom-Esztergom 3,4 0,8 3,1 1,7 5,5 7,5 3,9 4,4 Veszprém 4,4 2,9 5,2 3,4 7,2 8,4 5,4 5,5 Nyugat-Dunántúl 8,3 4,5 12,3 6,1 12,5 12,8 7,1 9,7 Győr-Moson-Sopron 3,1 0,9 4,2 1,8 5,5 6,7 3,0 4,1 Vas 2,6 1,4 4,3 2,3 4,0 3,9 2,4 3,0 Zala 2,6 2,1 3,8 2,1 3,0 2,2 1,8 2,6 Dél-Dunántúl 17,4 20,1 14,9 16,9 13,4 15,4 16,0 16,3 Baranya 6,0 6,6 4,8 5,4 3,9 4,2 5,3 5,3 Somogy 5,9 8,7 6,3 5,4 5,9 4,7 6,6 5,8 Tolna 5,6 4,8 3,8 6,1 3,6 6,5 4,2 5,3 Észak-Magyarország 14,0 20,8 14,6 15,5 12,9 14,5 16,1 14,0 Borsod-Abaúj-Zemplén 8,6 14,6 8,1 9,8 6,2 7,5 8,9 8,0 Heves 2,8 2,7 3,1 3,5 3,7 3,9 4,6 3,2 Nógrád 2,7 3,5 3,4 2,3 2,9 3,2 2,6 2,8 Észak-Alföld 20,7 27,8 18,9 23,0 17,6 11,4 24,4 18,9 Hajdú-Bihar 6,7 6,3 6,7 7,1 5,9 4,4 6,5 6,2 Jász-Nagykun-Szolnok 2,9 3,3 3,1 2,7 2,9 2,4 2,8 2,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg 11,2 18,3 9,1 13,3 8,7 4,5 15,0 9,9 Dél-Alföld 22,0 20,8 22,9 21,5 21,8 19,7 21,2 21,6 Bács-Kiskun 6,5 5,0 5,1 7,0 5,9 5,6 5,6 6,2 Békés 9,1 11,6 11,6 8,0 9,3 8,6 9,5 9,1 Csongrád 6,4 4,1 6,2 6,5 6,7 5,5 6,2 6,3 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 15

16 10. A bemutatott AM könyvek jellemző mutatói Régiók, megyék A bemutatott AM könyvek száma, db aránya a kiváltottakhoz képest, % Munkavállalási alkalmak száma, db Igazolt munkanapok száma, nap Egy munkavállalási alkalom átlagos hossza, nap Közép-Magyarország , ,6 Budapest , ,6 Pest , ,6 Közép-Dunántúl , ,8 Fejér , ,8 Komárom-Esztergom , ,8 Veszprém , ,8 Nyugat-Dunántúl , ,8 Győr-Moson-Sopron , ,8 Vas , ,9 Zala , ,8 Dél-Dunántúl , ,9 Baranya , ,8 Somogy , ,9 Tolna , ,0 Észak-Magyarország , ,8 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,8 Heves , ,7 Nógrád , ,7 Észak-Alföld , ,9 Hajdú-Bihar , ,8 Jász-Nagykun-Szolnok , ,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg , ,0 Dél-Alföld , ,8 Bács-Kiskun , ,7 Békés , ,9 Csongrád , ,8 Összesen , ,8 16

17 11. Külföldiek által kiváltott és bemutatott alkalmi munkavállalói könyvek száma Régiók, megyék Kiváltott Bemutatott A Kiváltott Bemutatott bemutatottak AMK-k száma, db aránya, % AMK-k megoszlása, % Közép-Magyarország ,5 6,1 6,2 Budapest ,1 2,4 2,6 Pest ,8 3,7 3,6 Közép-Dunántúl ,7 18,4 29,2 Fejér ,3 1,6 1,5 Komárom-Esztergom ,0 16,4 26,7 Veszprém ,5 0,5 1,0 Nyugat-Dunántúl ,6 3,2 4,3 Győr-Moson-Sopron ,6 3,0 4,1 Vas ,0 0,1 0,2 Zala ,0 0,0 0,1 Dél-Dunántúl ,2 4,0 6,2 Baranya ,8 0,6 1,2 Somogy ,6 0,4 0,7 Tolna ,0 3,0 4,3 Észak-Magyarország ,6 6,0 6,0 Borsod-Abaúj-Zemplén ,7 1,4 1,4 Heves ,1 2,6 2,0 Nógrád ,7 2,0 2,6 Észak-Alföld ,8 14,8 16,7 Hajdú-Bihar ,9 3,6 3,4 Jász-Nagykun-Szolnok ,5 0,5 0,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,1 10,7 13,1 Dél-Alföld ,7 47,4 31,2 Bács-Kiskun ,9 29,5 19,6 Békés ,2 1,0 1,2 Csongrád ,1 17,0 10,4 Összesen ,4 100,0 100,0 17

18 12. Külföldiek által bemutatott alkalmi munkavállalói könyvek száma országcsoportonként Régiók, megyék Bemutatott AMK-k száma összesen EU tagországok Szlovákia EU-n kívüli európai országok Románia Ukrajna Szerbia és Montenegró állampolgárai által bemutatott könyvek száma Európán kívüli országok Közép-Magyarország Budapest Pest Közép-Dunántúl Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Vas Zala Dél-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen

19 13. A külföldiek által bemutatott AM Könyvekben igazolt munkavállalások adatai Régiók, megyék Munkavállalási Teljesített napok alkalmak száma száma munkaváll. alkalmak száma Egy főre jutó teljesített napok száma A mezőgazdasági idénymunkában ledolg. napok aránya, % Közép-Magyarország ,0 14,4 35,6 Budapest ,6 14,9 2,6 Pest ,8 14,1 60,6 Közép-Dunántúl ,6 35,0 4,0 Fejér ,7 21,9 89,2 Komárom-Esztergom ,6 36,5 0,3 Veszprém ,0 15,2 47,6 Nyugat-Dunántúl ,4 38,6 74,6 Győr-Moson-Sopron ,2 39,2 76,2 Vas ,0 24,7 40,5 Zala ,0 32,5 0,0 Dél-Dunántúl ,7 32,3 80,8 Baranya ,9 15,2 14,6 Somogy ,5 22,5 20,9 Tolna ,1 38,7 93,7 Észak-Magyarország ,4 10,8 36,0 Borsod-Abaúj-Zemplén ,9 10,1 28,2 Heves ,9 15,8 43,8 Nógrád ,7 7,2 28,2 Észak-Alföld ,2 13,5 67,8 Hajdú-Bihar ,7 15,7 22,9 Jász-Nagykun-Szolnok ,4 17,7 6,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,7 12,9 83,4 Dél-Alföld ,6 20,0 82,1 Bács-Kiskun ,8 20,6 90,0 Békés ,3 20,0 42,0 Csongrád ,3 19,0 70,8 Összesen ,2 24,0 43,8 19

20 14.Külföldiek által bemutatott alkalmi munkavállalói könyvekben igazolt munkaalkalmak száma országcsoportonként Régiók, megyék Bemutatott AM könyvekben igazolt munkaalkalmak száma összesen EU tagországok Szlovákia EU-n kívüli európai országok Románia Ukrajna Szerbia és Montenegró állampolgárai által teljesített munkaalkalmak száma Európán kívüli országok Közép-Magyarország Budapest Pest Közép-Dunántúl Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Vas Zala Dél-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen

21 15. Külföldiek által bemutatott alkalmi munkavállalói könyvekben igazolt munkanapok száma országcsoportonként Régiók, megyék Bemutatott AM könyvekben EU igazolt tagországok teljesített napok száma összesen Szlovákia EU-n kívüli európai országok Románia Ukrajna Szerbia és Montenegró állampolgárai által mg.-i idénymunkán teljesített napok száma Európán kívüli országok Közép-Magyarország Budapest Pest Közép-Dunántúl Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Vas Zala Dél-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen

22 16. Külföldiek által bemutatott alkalmi munkavállalói könyvekben igazolt munkanapok száma díjtétel kategóriánként Régiók, megyék Igazolt munkanapok száma összesen I. II. III. IV. díjtétel kategóriába tartozó napok aránya, % Összesen Közép-Magyarország ,2 11,7 3,5 17,6 100,0 Budapest ,0 14,8 6,7 33,4 100,0 Pest ,0 9,3 1,1 5,6 100,0 Közép-Dunántúl ,5 3,3 4,2 86,9 100,0 Fejér ,5 4,9 58,9 23,7 100,0 Komárom-Esztergom ,9 2,4 2,4 90,3 100,0 Veszprém ,7 60,7 0,2 10,5 100,0 Nyugat-Dunántúl ,1 83,2 1,6 5,1 100,0 Győr-Moson-Sopron ,5 85,9 1,6 5,0 100,0 Vas ,8 1,4 0,0 10,8 100,0 Zala 65 84,6 10,8 4,6 0,0 100,0 Dél-Dunántúl ,4 5,1 7,8 63,8 100,0 Baranya ,8 7,0 20,2 0,0 100,0 Somogy ,5 6,2 1,6 5,7 100,0 Tolna ,9 4,7 7,0 76,3 100,0 Észak-Magyarország ,2 14,9 4,8 7,1 100,0 Borsod-Abaúj-Zemplén ,3 24,1 11,0 6,5 100,0 Heves ,0 7,9 3,0 8,1 100,0 Nógrád ,7 20,0 3,3 6,0 100,0 Észak-Alföld ,3 3,3 1,6 3,8 100,0 Hajdú-Bihar ,3 6,6 3,6 9,6 100,0 Jász-Nagykun-Szolnok ,6 2,4 0,0 0,0 100,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,8 2,3 1,0 2,0 100,0 Dél-Alföld ,6 7,4 0,6 13,3 100,0 Bács-Kiskun ,7 6,5 0,2 16,6 100,0 Békés ,7 1,9 4,5 30,0 100,0 Csongrád ,4 9,9 1,2 4,6 100,0 Összesen ,6 10,7 3,2 47,5 100,0 22

23 17. Külföldiek által bemutatott zöld alkalmi munkavállalói könyvekben igazolt mezőgazdasági idénymunkán teljesített munkaalkalmak száma országcsoportonként Régiók, megyék A bemutatott AMK-ban mg.-i idénymunkán teljesített munkaalkalmak száma összesen EU-n kívüli európai országok Románia Ukrajna Szerbia és Montenegró Európán kívüli országok állampolgárai által teljesített munkaalmak száma Közép-Magyarország Budapest Pest Közép-Dunántúl Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Vas Zala 0 0 Dél-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok 0 0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen

24 18. Külföldiek által bemutatott zöld alkalmi munkavállalói könyvekben igazolt mezőgazdasági idénymunkán teljesített munkanapok száma országcsoportonként Régiók, megyék A bemutatott AM könyvekben igazolt munkanapok száma EU-n kívüli európai országok Románia Ukrajna Szerbia és Montenegró Európán kívüli országok állampolgárai által teljesített munkanapok száma Közép-Magyarország Budapest Pest Közép-Dunántúl Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Vas Zala 0 0 Dél-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Alföld Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok 0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Dél-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Összesen

25 19. Külföldiek által bemutatott zöld alkalmi munkavállalói könyvekben igazolt mezőgazdasági idénymunkán teljesített munkanapok száma díjtétel kategóriánként Régiók, megyék Mg.-i idénymunkán teljesített munkanapok száma összesen I. II. III. IV. étel kategóriába tartozó napok aránya Összesen Közép-Magyarország ,2 9,5 0,5 4,7 100,0 Budapest 91 73,6 0,0 0,0 26,4 100,0 Pest ,1 10,3 0,6 3,0 100,0 Közép-Dunántúl ,9 17,9 37,4 17,8 100,0 Fejér ,8 0,8 66,5 26,9 100,0 Komárom-Esztergom ,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Veszprém 448 8,0 79,9 0,0 12,1 100,0 Nyugat-Dunántúl ,8 90,4 0,1 4,7 100,0 Győr-Moson-Sopron ,8 91,4 0,1 4,8 100,0 Vas ,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Zala - - Dél-Dunántúl ,2 2,3 8,7 79,7 100,0 Baranya ,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Somogy ,2 16,8 8,0 4,0 100,0 Tolna ,7 2,0 8,8 82,6 100,0 Észak-Magyarország ,3 3,7 1,0 0,0 100,0 Borsod-Abaúj-Zemplén 48 97,9 2,1 0,0 0,0 100,0 Heves ,1 3,9 0,0 0,0 100,0 Nógrád ,5 3,4 6,0 0,0 100,0 Észak-Alföld ,0 2,3 0,4 0,3 100,0 Hajdú-Bihar ,3 6,7 0,0 0,0 100,0 Jász-Nagykun-Szolnok - - Szabolcs-Szatmár-Bereg ,5 1,7 0,5 0,4 100,0 Dél-Alföld ,2 5,9 0,3 13,6 100,0 Bács-Kiskun ,3 6,5 0,1 17,0 100,0 Békés ,0 0,0 10,0 48,0 100,0 Csongrád ,1 4,6 0,4 3,0 100,0 Összesen ,6 17,0 3,1 17,4 100,0 25

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól 213. május Márciustól folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma a megyében. Borsod Abaúj - Zemplén

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március BESZÁMOLÓ a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében a hajléktalan embereket ellátó intézmények

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága sajtótájékoztató háttéranyag Győr, 2014. szeptember

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK HALANDÓSÁGA, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA AZ EZREDFORDULÓN

MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK HALANDÓSÁGA, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA AZ EZREDFORDULÓN MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK HALANDÓSÁGA, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA AZ EZREDFORDULÓN GÁRDOS ÉVA Bevezetés A kilencvenes évekre Magyarországon demográfiai krízishelyzet alakult ki annak következtében, hogy a női

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI

LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI Központi Statisztikai Hivatal Nógrád Megyei Igazgatóság 1. számú melléklet LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI Másodlagos publikálás, valamint az adatok más felhasználó részére történő átadása csak

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008.

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008. BESZÁMOLÓ a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

FOGLALKOZTATHATÓSÁG FEJLESZTÉSE

FOGLALKOZTATHATÓSÁG FEJLESZTÉSE A FOGLALKOZTATHATÓSÁGI REHABILITÁCIÓ (AKTIVIZÁLÁS) SZABÁLYOZÁSI-, INTÉZMÉNYI FELTÉTELRENDSZERE Készítette: Horváth Olga Készült: Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációjának szakmai

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Duna House Barométer. 07. szám. 2011. év 2011. december hónap

Duna House Barométer. 07. szám. 2011. év 2011. december hónap Duna House Barométer 07. szám 2011. év 2011. december hónap Tartalomjegyzék: Éves összefoglaló: ingatlanpiac 2011 Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és keresletindex Lakásindexek Lakásindexek - Regionális

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés 1. Háttérinformációk 1.1 Bevezetés 2002/2003 folyamán a brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium valamint a magyar Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium közös támogatásával kísérleti program

Részletesebben

A.2 HALÁSZAT (1.3) Draft értékelési jelentés - Függelék. Az intézkedés háttere, előtörténete

A.2 HALÁSZAT (1.3) Draft értékelési jelentés - Függelék. Az intézkedés háttere, előtörténete A.2 HALÁSZAT (1.3) Az intézkedés 6 db alintézkedésből áll: Akvakultúra. Tógazdaságok és iparszerű haltermelő rendszerek építése, felújítása, halkeltetők korszerűsítése (1.3.1) Halfeldolgozók építése, bővítése,

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.) végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati kérdések 1. Mi a teendő az AM könyvekkel?

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-398-2 Készült a

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi pontja Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Dr. Szabó Zsoltné,

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási

Részletesebben

Összefoglaló a évben kiadott Alkalmi Munkavállalói Könyvek felhasználásáról

Összefoglaló a évben kiadott Alkalmi Munkavállalói Könyvek felhasználásáról Foglalkoztatási Hivatal Összefoglaló a 2005. évben kiadott Alkalmi Munkavállalói Könyvek felhasználásáról Budapest 2 Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2008.december 2008 októberében immár huszonkettedik alkalommal került sor a Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (MKIK GVI) vállalati konjunktúra-vizsgálatára, amely több mint

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása

KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása A vállalkozások adóterheinek könnyítése évek óta napirenden

Részletesebben

Munkaügyi hírlevél. 1. Általános tapasztalatok

Munkaügyi hírlevél. 1. Általános tapasztalatok Munkaügyi hírlevél Jelen hírlevelünkben a személy- és vagyonvédelmi (vagyonőri) tevékenységet érintő 2010. június 22. - július 16. között lefolytatott munkaügyi célvizsgálat tanulságos tapasztalatait ismertetjük

Részletesebben

A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005

A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005 A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005 kutatási zárótanulmány MOBILITÁS Ifjúságkutatási Iroda (a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet jogutódja) Készítették: Dankó Adrienn Berényi Eszter Ságvári Bence Máder Miklós

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás 2009. évi CLII. törvény 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 8/2010. (III. 18.) PM rendelet 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet Gábriel Péter BKIK 2010. gabriel.peter@bkik.hu

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA Győr 2007 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2007 ISBN 978-963-235-090-5

Részletesebben

Az új szja törvénnyel kapcsolatos béralkalmazkodási lépések a kisés közepes vállalkozások körében

Az új szja törvénnyel kapcsolatos béralkalmazkodási lépések a kisés közepes vállalkozások körében Az új szja törvénnyel kapcsolatos béralkalmazkodási lépések a kisés közepes vállalkozások körében Az Országgyűlés által 21-ben elfogadott új személyi jövedelemadó törvény eredményeként a 29 ezer forint

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN

GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN Tér és Társadalom 21. évf. 2007/2. 85-93. p. Tér és Társadalom XXI. évf. 2007 2: 85-126 GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN

Részletesebben

B e s z á m o l ó ja

B e s z á m o l ó ja M Ü B S E Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Elnökségének 2014. évi B e s z á m o l ó ja és üzleti terv jelentése Tisztelt Küldöttgyűlés! A

Részletesebben

Ahogy az OEP "pénzeli" Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1

Ahogy az OEP pénzeli Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1 Ahogy az OEP "pénzeli" Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1 Mit pénzel az OEP? gresz 2 Intenzív osztályok 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Intenzív osztály db 2000 2001 2002 2003 2004

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÉS TANFELÜGYELET 2015.

PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÉS TANFELÜGYELET 2015. PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÉS TANFELÜGYELET 2015. SZAKÉRTELEM = MINŐSÉG ZALAEGERSZEGI REGIONÁLIS KONFERENCIA 2015. NOVEMBER 21. TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 Köznevelési reformok operatív megvalósítása Ugrás A 2015.

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 43.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 43. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 43. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236-736-X

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236 736 X írták:

Részletesebben

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák-magyar határmenti partnerség (EURES-T) régiónak vizsgálatára irányuló megvalósíthatósági tanulmány Készítette a Kopint-Datorg Zrt. munkacsoportja

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata online kutatás elemzése Készítette: Mészáros Zoltán Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Tartalomjegyzék 1. Néhány szó a kutatásról...

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Tájékoztató a Magyar Államkincstár által utalt szociális ellátások rendszerérıl, valamint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú Munkaerő-piaci Prognózis 2008. év BUDAPEST Összeállította Statisztikai és Elemzési Osztály Budapest, 2008. február I. Általános ismertető... 4

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 3/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE - DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI - Témavezető: Dr. Hajós László egyetemi tanár Készítette: Bakos-Tóth Eszter Ilona

Részletesebben

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4001/2016. tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről

Részletesebben

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen DOI: 10.18427/iri-2016-0034 Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar rucska@freemail.hu, efkemci@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon LEONARDO PARTNERSHIP PLAS PROJECT Promotions of life long learning as an active strategy sharing experiences for European solution (No. 2011-1-CZ1-LEO04-07096 3) Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE SZÁMOKBAN

BÁCS-KISKUN MEGYE SZÁMOKBAN BÁCS-KISKUN MEGYE SZÁMOKBAN 213 Tartalom Főbb jellemzők.... 2 1. Népesség, népmozgalom.... 4 2. Munkaerőpiac... 6 3. Egészségügy, baleset... 8 4. Szociális ellátás...1 5. Oktatás, kultúra...12 6. GDP,

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

Előadó: dr. Nyári Tibor 2012. május 29.

Előadó: dr. Nyári Tibor 2012. május 29. A magyar munkaerőpiac jellemzői, különös tekintettel az atipikus foglalkoztatási formákra, az állami intézmények szempontjából (a munkaerőkölcsönzők tevékenységei, statisztikák) Előadó: dr. Nyári Tibor

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. szeptember 21-től érvényes

Részletesebben

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról,valamint

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben