Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére"

Átírás

1 Irányelvek az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére 1

2 Tartalom 1. Bevezetés 2. Az Irányelvek célja 3. Az Irányelvek hatálya 4. Az Irányelvek alapelvei 5. Kintlévőség kezelés az E.ON Hungária csoportnál 6. Elvárt magatartás 7. Felhasználói együttműködés 8. Tudatos energiafelhasználás 9. Fizetési módok, csatornák 10. Oktatás és ellenőrzés 11. Az Irányelvek nyilvánosságra hozatala 2

3 1. Bevezetés Az E.ON Hungária Társaságcsoport továbbiakban E.ON - Magyarország meghatározó energiaszolgáltatója, és évek óta a tíz legnagyobb árbevételű hazai cégcsoport egyikeként tartják számon. Az E.ON Hungária Zrt. többségi befolyása alatt álló kereskedő, ill. egyetemes szolgáltató valamint hálózati elosztó társaságok a Dunántúlon és a Tiszántúlon szolgáltatnak villamos energiát, és a Dunántúlon földgázt. A cégcsoport közel két és félmillió ügyfelet lát el villamos energiával, és több mint fél millió ügyfeléhez juttatja el a gázt, összesen 15 megyében. Az E.ON számára a társadalmi felelősségvállalás kiemelt érték, a vállalati kultúra szerves részét képezi. Nem titkolt cél, hogy üzleti teljesítményünk kimagasló legyen. Ennek a célnak azonban összhangban kell állnia alkalmazottaink, ügyfeleink, beszállítóink érdekeivel és környezetünk, társadalmunk szükségleteivel. Sikereinket csak ebben az esetben tekinthetjük valóban sikernek, és csak így tarthatóak fent hosszútávon. Szilárd meggyőződésünk, hogy csak úgy válhatunk a világ piacvezetőjévé, ha gondolkodásunkban és tetteinkben szem előtt tartjuk társadalmunk hosszú távú érdekeit. A mai gazdasági helyzetben érezhető, hogy a fogyasztók egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, egyre nagyobb terhet jelent számukra fizetési kötelezettségeik teljesítése. A hátralékok rendezése mindkét fél érdeke: egyaránt érdeke az E.ON -nak és a felhasználóknak. Ennek érdekében mindkét fél részéről tisztességes magatartásra és együttműködésre van szükség. Mindkét fél számára fontos a tartozások teljesítése, és lehetőleg a költséges eljárások elkerülése. A követelések kezelése során arra törekszünk, hogy megtaláljuk a kényes egyensúlyt, ahol a jól fizető ügyfeleket védve, a hátralékos felhasználókkal együttműködve próbáljuk meg kintlévőségeinket csökkenteni. A követelés kezelési folyamataink során az ésszerűen tájékozott, elvárható figyelmességgel és körültekintéssel eljáró ügyfelek magatartását vesszük alapul. 2. Az Irányelvek célja Az Irányelvek célja, hogy rögzítse az E.ON lakossági szegmensét érintő behajtási stratégiájának, eljárásának azon magatartási alapelveit, amelyek betartásával az E.ON korrekt, becsületes és egyben hatékony hátralékkezelési tevékenységet tud folytatni. 3

4 Célunk az is, hogy mindezt transzparenssé tegyük partnereink részére, a tartozásaik kezelésének áttekinthető, korrekt módját biztosítsuk. 3. Az Irányelvek hatálya Az Irányelvek hatálya kiterjed az E.ON valamennyi lakossági követelést kezelő tevékenységet végző munkatársára. Az ügyintézők az Irányelveket megismerték, az abban lefektetett alapelveket, irányelveket kötelesek betartani. Jelen Irányelvek július 1-től lépnek hatályba. 4. Az Irányelvek alapelvei: Transzparencia elve: A hátralékos felhasználók számára átlátható folyamatok a követeléskezelés során, közérthető kommunikáció, a számukra szükséges információk hozzáférhetősége. Szabályszerűség elve: Feddhetetlenség és jogszerű magatartás. A kintlévőség kezelési folyamatok megfelelnek a jogszabályoknak, valamint az E.ON Üzletszabályzataiban foglaltaknak. A szabályzatok naprakészek, az érintett ügyintézőknek kötelessége ezeket ismerni és munkájuk során betartani. Egyenlő bánásmód elve: Az azonos körülmények azonos módon kerülnek elbírálásra minden felhasználónál. Tisztességes piaci magatartás elve: Üzleti kapcsolataink tárgyszerűek és mentesek a tisztességtelen módszerektől. Az adatvédelemi szabályok betartása kiemelt feladat. 5. Kintlévőség kezelés az E.ON Hungária Társaságcsoportnál A hátralékkezelési tevékenységet az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. Kintlévőség Kezelő Szervezete végzi az E.ON társaságai számára. 4

5 Kintlévőség kezeléshez tartozó tevékenységek: (Ezekről a következő pontokban részletes tájékoztatást adunk.) 1. fizetési felszólítás (írásos, telefonos, személyes) 2. részletfizetési megállapodások 3. védendő felhasználók kezelése, előre fizetős mérők biztosítása 4. önkormányzati adósságkezelés 5. szociális program 6. ki- és visszakapcsolás 7. jogi behajtási folyamatok 8. külső követelés kezelő cégekkel végeztetett követelés kezelés 9. követelés engedményezés 1. Fizetési felszólítás A felhasználókkal való kapcsolat felvételét kiemelten fontosnak tartjuk már a hátralék korai stádiumában. Ezért minden elvárható lépést megteszünk, hogy az ügyfeleinkkel kapcsolatba kerüljünk, megkeresésünkre érdemben reagálhassanak, annak érdekében, hogy a felhasználókat terhelő további behajtási folyamatok és további járulékos költségek elkerülhetőek legyenek. írásos felszólítók Fizetési kötelezettségüket nem teljesítő lakossági felhasználók számára a törvényi előírásnak megfelelően kétszeri írásos felszólítót küldünk annak érdekében, hogy tartozásukat még időben rendezni tudják. Az első írásos felszólítót a számla esedékessége utáni 10. napot követően küldjük postai vagy elektronikus úton. Online ügyfélszolgálatunkon regisztrált ügyfeleink számára hozzájárulásuk esetén ben küldjük ki a felszólítót. Ez gyorsabb és kényelmesebb, továbbá egy olcsóbb megoldást biztosít a felhasználók számára is. 5

6 A felszólítókban tájékoztatást adunk arról, hogy a felhasználók hol és milyen módon szerezhetnek védendő felhasználói státuszt, ill. évente egyszer a fizetési felszólításunkhoz mellékeljük a tájékoztatás mellett a védendői státusz igényléséhez szükséges formanyomtatványokat is, amelyek a honlapunkon is elérhetőek. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a teljesítés elmaradása esetén a fogyasztási hely kikapcsolható a szolgáltatásból, valamint fizetési meghagyást, végrehajtási eljárást, polgári pert áll módunkban indítani, amely eljárások költségei a felhasználókat terhelik. A szociálisan rászoruló védendő fogyasztóinkat már az első írásos felszólítóban tájékoztatjuk a nekik járó speciális részletfizetési lehetőségekről, illetve az előre fizetős mérő igénylésének lehetőségéről. A második írásos felszólítót, amelyben már a lehetséges kikapcsolás időszakát is megjelöljük, tértivevényesen küldjük a felhasználók részére. Az értesítés tételesen tartalmazza a felhasználóval szemben fennálló teljes követelést, jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt. Évente két alkalommal a fizetési felszólítók minimális összeghatárát is lecsökkentjük annak érdekében, hogy a kisebb összegű tartozással rendelkezőket is tudjuk hátralékukról tájékoztatni, és ezzel megelőzzük a tartozás összegének további növekedését. telefonos megkeresés Azon felhasználókat, akik ebben partnerek és megadták a telefonszámukat, cégünk kapacitásának függvényében az írásos felszólító mellett telefonon is megpróbáljuk elérni annak érdekében, hogy a kikapcsolást, ill. a jogi procedúrát megelőzzük. A telefonos megkeresések során részletesen tájékoztatjuk a felhasználókat a hátralékról, a fizetési lehetőségekről, és felhívjuk figyelmüket a teljesítés elmaradása esetén alkalmazott hátralékkezelési folyamatról, annak várható költségeiről. Az E.ON vállalja azt, hogy felhasználóit telefonon kizárólag munkanapokon 7.30 és 20 óra közötti időintervallumban keresi fel. 6

7 személyes felkeresés Egyedi ügykezelés során (kiugróan magas hátralékkal rendelkező) lakossági ügyfelekkel kollégáink személyes egyeztetést is kezdeményezhetnek a telefonos és írásos megkeresésen túl. A személyes egyeztetés során felkeresőink adategyeztetést végeznek, a hátralékról tájékoztatást adnak, illetve lehetőség szerint fizetési megállapodást köthetnek a felhasználókkal. 2. Részletfizetési megállapodások Társaságunk célja, hogy segítse az átmenetileg nehéz helyzetbe kerülő ügyfeleket a fizetési határidő átütemezésével. A felhasználó a számla esedékességének időpontját követő 15 napon belül fizetéskönnyítési megállapodás megkötése iránti kérelmet nyújthat be. A méltányossági részletfizetési megállapodás során figyelembe vesszük az ügyfél korábbi fizetési hajlandóságát és együttműködési készségét. Szociálisan rászoruló védendő felhasználók esetében a törvényben előírt kötelezettségekhez képest üzleti döntés alapján kedvezőbb, hosszabb futamidejű részletfizetési megállapodást is kötünk annak érdekében, hogy a felhasználók kisebb törlesztő összegekkel, de folyamatosan tudják hátralékukat rendezni. Ennek megfelelően a maximum 6 hónapos futamidejű részlet helyett az E.ON 12 hónapos részletfizetést biztosít, azzal a céllal, hogy a felhasználót lehetőség szerint ne terheljük havi Ft-tól magasabb részletösszeggel. 3. Előre fizetős mérők biztosítása Amennyiben szociálisan rászoruló védendő felhasználónk a törvényben előírt feltételekkel biztosított részletfizetési lehetőség vagy kapott fizetési haladék esetén sem tudja rendezni tartozását, számára előre fizetős mérő felszerelését biztosítjuk annak érdekében, hogy ne halmozódjon tovább a hátraléka, amelyet az idő elteltével egyre nehezebb rendeznie. A korábbi tartozásaira pedig kedvezőbb feltételekkel részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Üzleti döntés alapján a jogszabályi kötelezettséghez képest hosszabb futamidejű részletfizetési megállapodást is kötünk annak érdekében, hogy az ügyfelek kisebb, akár Ft alatti törlesztő összegekkel, de folyamatosan tudják hátralékukat rendezni, így a maximum 12 havi részlet helyett az E.ON 24 havi részletfizetést biztosít. 7

8 A részletfizetés időtartama alatt a fizetés átütemezése nem jár kamatfizetési kötelezettséggel. A szolgáltatónak és a felhasználónak közös érdeke az előre fizetős mérővel történő vételezés az eladósodás elkerülésének érdekében. 4. Önkormányzati adósságkezelés Az E.ON elkötelezett az önkormányzati adósságkezelés támogatásában, az önkormányzatokkal és családsegítőkkel történő folyamatos együttműködésben. A nehéz helyzetbe került felhasználók az önkormányzat, az állam és a szolgáltató által együttesen biztosított fizetési könnyítésben részesülnek. A tartozást felhalmozó ügyfelek esetén az önkormányzat és az adósságkezelésbe bevont ügyfél közös erővel egyenlíti ki az adósságkezelésbe bevont összeget. Az önkormányzat maximum a tartozás 75%-át fizeti. Az E.ON szolgáltatási területén mintegy 140 önkormányzattal működik együtt adósságkezelési megállapodás keretében. 5. Szociális program A Háló Program 2012-ben indult az E.ON és a civil szervezetek együttműködésével. A Program célja, hogy a rezsifizetési nehézségekkel érintett családokat támogassa, ez által lehetőséget biztosít számukra, hogy kikerüljenek az adósságcsapdából. Az első ütemet követően az E.ON elkötelezte magát a program kiterjesztése mellett további területekre is. A program nem csak átmeneti segítséget nyújt a családok számára, hanem biztosítja, hogy adósságaik rendezése hosszú távon is fenntartható legyen. 6. Ki- és visszakapcsolás Az E.ON célja az, hogy a tartozást felhalmozó felhasználókkal is megállapodjon a fizetési feltételek tekintetében, hosszú távú együttműködést alakítson ki, és csak végső esetben éljen a hátralék behajtása érdekében a kikapcsolás lehetőségével. Ebben az esetben is célunk a törvényi előírások maradéktalan betartása. 8

9 Ha már erre a pontra jutottunk, szeretnénk a kikapcsolást a felhasználóval együttműködve a mérőhelyen elvégezni. A felhasználó kikapcsolást akadályozó magatartása esetén azonban kénytelenek vagyunk jegyzői határozatot kérni a mérőhelyhez bejutás céljából, illetve a közterületi bontással történő kikapcsolást alkalmazni, ami további költséget jelent úgy a felhasználók, mint az E.ON számára. A kikapcsolásról szóló írásos felszólító kiküldését úgy ütemezzük, hogy a felhasználónak maradjon ideje fizetési kötelezettségének teljesítésével a kikapcsolást megelőzni, vagy a kikapcsolással esetlegesen nála jelentkező károkat lehetőség szerint megelőzni. A kikapcsolásra csak olyan időintervallumban kerül sor, amelyről a felhasználót előre értesítettük (az elosztói engedélyes 5 munkanapot határoz meg, amely időszakon belül a kikapcsolást végrehajthatja). Ha a megjelölt időtartamon belül a kikapcsolás nem történik meg, annak végrehajtására csak úgy kerülhet sor, ha a felhasználónak az eredetivel egyező módon újabb értesítést küldünk. Ha a felhasználó kezdeményezte az elosztói engedélyesnél a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételét, a nyilvántartásba történő felvételig vagy annak megtagadásáig a kikapcsolási folyamatot felfüggesztjük. Szociálisan rászoruló védendő felhasználók számára nem fizetés esetén kikapcsolás helyett előre fizetős mérő cserét hajtunk végre, illetve a fenn maradt tartozásaikra részletfizetési megállapodást kötünk. A Felhasználók együttműködése esetén ez által a kikapcsolás elkerülhető. A tartozás rendezését követően érkező visszakapcsolási kérések esetében a visszakapcsolást a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 24 órán belül végrehajtjuk, de elkötelezettek vagyunk a mellett, hogy már a megrendelés napján biztosítsuk a szolgáltatás visszaállítását a kapacitásunk függvényében. Munkaszüneti napon, ünnepnapon, munkaszüneti vagy ünnepnapot közvetlenül megelőző munkanapon, illetve külön jogszabályban meghatározott pihenőnapon nem végzünk kikapcsolást. Lakossági ügyfélkörben a hét utolsó munkanapján (ez általában péntek) is szüneteltetjük a kikapcsolást annak érdekében, hogy minden hátralékot kiegyenlítő és visszakapcsolást kérő fogyasztó visszakapcsolásra kerülhessen legkésőbb a hét utolsó munkanapján. Az E.ON önként vállalja, hogy a december 16. és január 6. közötti időszakban nem kapcsol ki lakossági felhasználót hátralék miatt, hogy az ünnepek alatt a szolgáltatás a lehető legtöbb háztartásban biztosítva legyen. 9

10 E mellett az extrém alacsony hőmérsékletű téli időjárás esetén az életvédelmi szempontokat előtérbe helyezzük, és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal egyeztetve, a hátralék miatti kikapcsolásokat időszakosan szüneteltetjük. 7. Jogi behajtási folyamatok A fentiekben részletezett erőfeszítéseinkkel Társaságunk mindent megtesz a jogi eljárás elkerülése érdekében, de ha próbálkozásaink eredménytelenek maradnak, kénytelenek vagyunk ügyvédi felszólítást, fizetési meghagyást, polgári pert, ill. végrehajtási eljárást kezdeményezni. 8. Külső követelés kezelő cégekkel végeztetett követeléskezelés Az E.ON jogosult külső követeléskezelő cégek segítéségét igénybe venni kintlévőségek csökkentése érdekében. a A beszállítók és szolgáltatók kiválasztása szabályozott eljárás keretei között, lehetőleg versenyajánlatok alapján, objektív és követhető feltételek szerint történik. Az E.ON a lakossági követelések kezelésére csak olyan követeléskezelő társaságokkal köt szerződést, akik vállalják jelen Irányelvekben rögzítettek betartását. 9. Követelés engedményezés Amennyiben a felhasználó tartozását nem egyenlíti ki, az E.ON a követelést eladhatja. Az engedményezni kívánt tételek nyílt pályáztatással egy internetes licit felületen kerülnek meghirdetésre az adatvédelmi előírások betartásával. 10

11 6. Elvárt magatartás az ügyintézők részéről Az E.ON köteles minden lakossági kintlévőség kezeléssel megbízott munkavállalója a munkája során a vonatkozó törvényi előírásoknak, jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően eljárni, a lehető legnagyobb gondossággal és szakmai igényességgel; a hátralékkal rendelkező felhasználókkal való kapcsolat felvétel esetén (telefonos, személyes) minden esetben azonosítania magát és a felhasználót; a birtokába jutott, felhasználókkal kapcsolatos információkat, adatokat bizalmasan kezelni, azzal vissza nem élni; tartózkodni a felhasználók megkülönböztetésétől, a felhasználókkal szembeni előítélettől, illetve magánvéleményének hangoztatásától; összeférhetetlenség esetén felettesének jelezni az összeférhetetlenség tényét, felettese gondoskodik arról, hogy az adott feladat máshoz kerüljön át; tisztelettel, odafigyeléssel viszonyulni a felhasználóhoz; az ügyféllel való egyeztetés során udvarias, korrekt kommunikációt megvalósítani, tartózkodni az erőszakos, zaklató hangnemtől, illetve az olyan megnyilatkozásoktól, amelyek az ügyfélben riadalmat, rossz érzetet vagy a fenyegetettség érzetét kelthetik; a felhasználó tájékoztatása során körültekintően eljárni, az általa kiadott információk feleljenek meg a valóságnak, időszerűek és teljes körűek legyenek. Az ügyfél kérése esetén tájékoztatást adni a folyamatban lévő követeléskezelési tevékenységről, annak költségvonzatáról, a tartozás kiegyenlítésének lehetőségéről, módjáról; a felhasználó tájékoztatása során udvariasan, átláthatóan, közérthetően és hitelesen kommunikálni, kerülni a nehezen érthető, bonyolult megfogalmazásokat, a szakmai kifejezések halmozását; a tőle elvárható módon együttműködni az ügyféllel a hátralék rendezésében; visszautasítani mindenféle anyagi vagy nem anyagi juttatást a felhasználótól azért, hogy a felhasználó valamilyen jogtalan előnyhöz/elbíráláshoz jusson, a korrupció, az összejátszás bármilyen formája tilos; tartózkodni a félrevezető taktikák alkalmazásától, az ügyfél megtévesztésétől; 11

12 az E.ON képviselete mellett a felhasználó érdekeit is szem előtt tartani (szimmetria elve); az ügyféllel történő beszélgetés, megbeszélés végén meggyőződni arról, hogy a felhasználó a tájékoztatást megértette. 7. Felhasználói együttműködés A tartozások rendezése egyaránt érdeke az E.ON-nak és a hátralékkal rendelkező felhasználónak. Ennek eredményes kezelése kölcsönös tiszteletet és együttműködést kíván mindkét fél részéről a tisztesség és becsületesség jegyében. Fontos, hogy az ügyfelek is betartsák a rájuk vonatkozó szerződéses kötelezettségeiket, különös tekintettel az ügyféladatok változásának, ill. az ügyfélcserék bejelentésére. A felhasználónak is érdeke, hogy az emberi méltóságot tiszteletben tartva szintén korrekt, együttműködő és megoldásra törekvő módon egyeztessen az E.ON őt megkereső munkatársaival, kerülve a sértő, fenyegető megfogalmazásokat, továbbá tartsa az általa vállalt határidőket, elkerülve az újabb megkereséseket, a hátralék további növekedését és a járulékos költségek terheit. A felhasználóval történő kommunikáció során az együttműködés fontosságára a felhasználó figyelmét felhívjuk. 8. Tudatos energiafelhasználás A követeléskezelés nem csak akkor kell, hogy kezdődjön, amikor a felhasználó már fizetési nehézséggel küzd. Az E.ON hangsúlyt fektet arra, hogy felhasználói körében népszerűsítse a tudatos energiafelhasználást, annak tervezését, az előre történő gondolkodást a fizetési nehézségek elkerülése érdekében. Ennek érdekében honlapján energiaspórolási tippeket, tanácsokat ad azért, hogy népszerűsítse a tudatos felhasználói magatartást. Az E.ON támogatja a részszámlás fizetési módot, amelynek során az előző évi fogyasztás egyenlően elosztott részét kell havonta befizetni. Így a felhasználó minden hónapban közel ugyanannyit fizet, számára a fizetési kötelezettsége könnyebben tervezhető, nincsenek kiugróan magas számlái, és nem szükséges havonta mérőóra állást diktálnia. 12

13 9. Fizetési módok, csatornák Az E.ON törekszik arra, hogy felhasználói számára kedvező, gyors, kényelmes csatornákat biztosítson fizetéseik teljesítésére, ennek érdekében ezen csatornák számát folyamatosan bővíti, ezeket az ügyfelek körében kommunikálja. A hazai energiaszolgáltatók közül elsőként az E.ON kínál lehetőséget közvetlen online bankkártyás számlafizetésre arra alkalmas bankkártyával, az online ügyfélszolgálaton keresztül. A Komfort Kártyával lehetőség nyílik arra, hogy az E.ON ügyfelei az elfogadóhelyek listáján szereplő több száz üzletben a pénztárnál elhelyezett kártyaleolvasón az eladó segítségével megjelenítsék ügyféladataikat, és a kívánt mérő vagy számla kiválasztása után feltöltő kódot vásároljanak, vagy kifizessék esedékes számláikat, egyszerre akár többet is. A hazánkban egyedülálló fejlesztés kényelmes és praktikus megoldást kínál ügyfeleinknek: a befizetést összeköthetik a szokásos napi vagy heti bevásárlással, hosszabb nyitva tartási időben, tehát akár az esti órákban vagy hétvégén is, a postai sorban állás elkerülésével, ugyanakkor a banki átutalásnál felmerülő plusz költségek nélkül. Az előrefizetős árammérőhöz szükséges feltöltő kódért az érintett ügyfélnek már nem kell befáradnia ügyfélszolgálati irodánkba. Akár otthonról, online is megvásárolhatják bankkártyájukkal, és nem kell irodánk nyitva tartásához alkalmazkodniuk, sorban állniuk. Az Őrláng Kártyával lehetőség nyílik arra, hogy az E.ON ügyfelei az elfogadóhelyek listáján szereplő több mint 100 üzlet valamelyikében a pénztárnál elhelyezett kártyaleolvasón az eladó segítségével feltöltsék előrefizetős gázmérőjüket az általuk kiválasztott összeggel ( Ft között). 10. Oktatás és ellenőrzés Jelen Irányelvek belső szabályozásunk része, oktatással került bevezetésre. Az E.ON kiemelt figyelmet fordít az Irányelvekben rögzítettek betartására és betartatására, erről a folyamatba épített ellenőrzéssel győződik meg. A jelen Irányelvekben megfogalmazott elvek megsértése a munkavállalók vonatkozásában személyi intézkedést von maga után. 13

14 11. Az Irányelvek nyilvánosságra hozatala Az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. az E.ON honlapján az Irányelveket közzéteszi, annak betartatásáról gondoskodik. 14

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója KÓDEX ETIKAI 2015 Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója 2 Bevezet A Magyar Posta nemzeti közszolgáltatóként 1867 óta lát el postai tevékenységet.

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, 2015.. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Az Etikai irányelvekhez csatlakozókként elismerjük és védjük a média szabadságát.

Az Etikai irányelvekhez csatlakozókként elismerjük és védjük a média szabadságát. ÖNSZABÁLYOZÓ ETIKAI IRÁNYELVEK Az Etikai irányelvekhez csatlakozókként elismerjük és védjük a média szabadságát. Kinyilvánítjuk, hogy a média legfontosabb feladata a tájékoztatás, a választói, fogyasztói,

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának. 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Nagymaros Város Önkormányzatának. 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Bérleti és Szolgáltatási szerződés

Bérleti és Szolgáltatási szerződés Szerződés száma: /2011. Bérleti és Szolgáltatási szerződés amely létrejött a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9.), mint Bérbeadó továbbiakban Bérbeadó),

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

ZÁLOG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ZÁLOG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest ZÁLOG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2012.04.01-től Utolsó frissítés: 2015.03.02.

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a r., h ) (/,,J'~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Szabályzat kódja NYIÁSZ Utolsó módosítás ELN-166/2015 (12.08.) Hatályosság 2016.07.01. Verziószám 1/2016 Nagypályás és csökkentett pályaméretű labdarúgás

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Tex and Co Net Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető rendszerek,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) 1 ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Amely létrejött egyrészről a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., képviseli: Holovits Huba társulási elnök),

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 Tartalomjegyzék Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 I. Feladatkör... 3 II. Kérelem, panaszbejelentés... 7 III. Ügyintézés határideje:... 7 IV. Tájékoztatás az ügyfelet megillető

Részletesebben

A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele. nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele. nyereményjáték részvételi és játékszabályzata A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele nyereményjáték részvételi és játékszabályzata (A dokumentum letöltése: ITT) 1. A nyereményjáték elnevezése www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele nyereményjáték, a továbbiakban:

Részletesebben

2010. évi CLXXXV. törvény. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 1

2010. évi CLXXXV. törvény. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 1 1. oldal 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 1 Az Országgyűlés a közösség és az egyén érdekeinek felismeréséből, a társadalom integritásának előmozdítása, a demokratikus

Részletesebben

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt;

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt; "Tisztelt Érdeklődő! Ezennel kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásunknak és a Web-boltunknak, akkor feltétlenül figyelmesen olvassa el jelen általános

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától)

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

A SunCity Tattoo & Piercing Szalon Szeged Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK

A SunCity Tattoo & Piercing Szalon Szeged Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK A SunCity Tattoo & Piercing Szalon Szeged Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE... 2 2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS... 2 3. A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A HÁZIREND JOGISZABÁLYI ALAPJA 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7. 2015. december 7. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a ajandekok-evfordulora.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Miskolc Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Miskolc 2006. BEVEZETÉS...3 A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE...3 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK

VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK VEZETÉKES TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK Tartalomjegyzék I. II.

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS ANNAK TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: PILLÉR Takarékszövetkezet Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. honlapja: www.pillertksz.hu 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok

Részletesebben