Megvalósítási Szerződés /TERVEZET/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megvalósítási Szerződés /TERVEZET/"

Átírás

1 Megvalósítási Szerződés /TERVEZET/ amely létrejött egyrészről Pécs M. J. Város Önkormányzata, mint a HU perseus számú "Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen" Borbála projekt Konzorciumi Partnerség Vezetője, másrészről a Dél Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht, az Etnikai Fórum Pécsi Szervezete, az Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztési és Üzemeltetési Kht, a Misina Természet és Állatvédő Egyesület, valamint a Munka Pécs-Baranyáért Tranzitfoglalkoztatási Kht, mint Konzorciumi Partnerek, valamint a szociális munkás, városrészi koordinátor és a projekt asszisztens foglalkoztatását- és szakmai felügyeletét ellátó Ifjúságért Egyesület között től ig terjedő időszakra vonatkozóan az alábbi feltételekkel:./ A Konzorciumai Partnerség Vezetője és koordináló intézménye, a fenti projekt Támogatási Szerződésének kedvezményezettje, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A partnerség fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumi Partnerség Vezetőjének kötelezettsége. A Konzorciumi Partnerek mindazon fent felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint költségvetésnek megfelelően a jelen megállapodás keretei között részt vállalnak. sorszám Partner neve Vállalt részfeladat Pécs Megyei A Konzorciumi Partnerség Vezetője a projekt Jogú Város megvalósításának végső szakmai és pénzügyi Önkormányzata felelőse, a projekt menedzsment működtetését, a foglalkoztató szervezetekkel való kapcsolattartást vállalja, valamint a foglalkoztatási időszakot követően, 8 hónapon keresztül 3 fő tovább foglalkoztatásáról gondoskodik. Külön szerződés alapján, a támogatási szerződés értelmében, költségviselő fél a városrészi koordinátor és a projekt asszisztens foglalkoztatásában. 2 Dél-Dunántúli Regionális Partnerszervezet, az OKJ-s bizonyítványt adó parkgondozói és kőműves képzések, valamint a Forrásközpont motivációs-kommunikációs-, és menedzsment Kht felkészítő tréning szervezését és lebonyolítását vállalja. Külön szerződés alapján, a támogatási szerződés értelmében, költségviselő fél a szociális munkás foglalkoztatásában. 3 Etnikai Fórum Foglalkoztató partnerszervezet, 20 fő építőipari Pécsi munkás foglalkoztatását biztosítja 8 hónapon Szervezete keresztül. Elősegíti a foglalkoztatottak közül kiválasztott személyek kőműves szakmunkás bizonyítványának megszerzését. 4 Orfű Pécsi-tó Kht Foglalkoztató partnerszervezet, biztosítja 8

2 5 Munka Pécs- Baranyáért Tranzitfoglalkozt atási Kht 6 Misina Természet- Állatvédő Egyesület 7 Ifjúságért Egyesület és hónapon keresztül 0 fő parkgondozó foglalkoztatását, és közülük 3 fő OKJ-s parkgondozói végzettségének megszervezését. Foglalkoztató partnerszervezet, biztosítja 8 hónapon keresztül 4 fő parkgondozó foglalkoztatását, és közülük 9 fő OKJ-s parkgondozói végzettségének megszervezését. A projekt keretében történő foglalkoztatást követően 2 fő 8 hónapon keresztüli továbbfoglalkoztatását vállalja. Foglalkoztató partnerszervezet, biztosítja 8 hónapon keresztül 6 fő parkgondozó foglalkoztatását, és közülük 3 fő OKJ-s parkgondozói végzettségének megszervezését. Az egyesült a projekt menedzsment szakmai irányító tevékenységét segíti elő. Az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján foglalkoztatja a projekt asszisztenst és a városrészi koordinátort. A DDRFK val kötött megállapodás alapján foglalkoztatja a szociális munkást. A támogatási szerződésbe nem került be aláíró félként. Konzorciumi Partner vállalja, hogy a Konzorciumi Partnerség Vezetője módszertani irányításával együttműködik a Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen program Borbála projekt Támogatási Szerződésében rögzítettek megvalósításában (az I. számú melléklet, mely a Támogatási Szerződés, jelen Megvalósítási Szerződés elengedhetetlen részét képzi). A Konzorciumi Partnerek a Támogatási Szerződés aláírásával, -annak. cikk (3). bekezdése alapján- és a támogatás elfogadásával vállalják, hogy a projektet saját felelőségükre végrehajtják. Ezen szerződés érvényessége a felek közül utolsóként aláíró aláírását követő naptól a programzárásáig terjedő időszakra, legkésőbb szeptember 30. napjáig terjed. 2./ A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során létrejövő vagyontárgyak tulajdonjoga és a Támogatási Szerződés II. számú melléklet 7. cikkelyében meghatározott jogosultság feletti rendelkezési jog a Konzorciumi Partnerség Vezetőjét illeti meg. A Konzorciumi Partnerség Vezetője köteles a projekt folyamán létrejövő vagyontárgyak használatának jogát ingyenesen azoknak a partnereknek átadni, akik a költségek viselésével együtt a projektben megfogalmazott célokkal összhangban vállalják azok hosszú távú fenntartását és üzemeltetését a projekt befejezését követően is. A Konzorciumi Partnerség Vezetője a projekt folyamán létrejövő más vagyontárgyakat az alábbi feltételekkel és módon bocsátja a partnerek tulajdonába vagy használatába:

3 A projekt időtartamára Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a partner szervezetek részére használatba adja a projekt során beszerzésre kerülő kisértékű tárgyi eszközöket melynek tulajdonosa Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata-, melyek a projekt lezárulta után, a partner szervezetek tulajdonába kerülnek. Erről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, a tulajdonosi jogok átruházásáról szóló iratokat a projektzáró jelentéshez kell mellékelni. A Támogatási Szerződésben biztosított támogatás felhasználásával létrejövő vagyontárgyakra a projekt időtartalma alatt, valamint a projekt záró időpontjától számított 5 évig elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. 3./ A konzorciumi partnerek bármely tagja a konzorciumi partnerség vezetője kivételével- szabad elhatározása szerint kiválhat. A kiválás legkorábban az írásban történő bejelentéstől számított 30 naptári nap elteltével történhet meg, annak érdekében, hogy a partnerség vezetője megfelelő módon gondoskodhasson a kiváló partner helyettesítéséről. Kiválás esetén a kiváló tag köteles a konzorciumi partnerség vezetőjének a kiválás időpontjától számított 0 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen, írásban elszámolni, valamint az általa végzett szakmai munkáról beszámolni. Kiválás esetén a tag köteles a támogatási szerződésben biztosított támogatás felhasználásával létrejövő, használatába és tulajdonába került vagyontárgyakat a Konzorciumi Partnerség Vezetőjének haladéktalanul visszaszolgáltatni, aki köteles azt továbbra is a projekt céljaira felhasználni. 4./ A Konzorciumi Partnerség Vezetője köteles a partnerségből kizárni azt a tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A Konzorciumi Partnerség Vezetője köteles a kizárás írásos indoklását az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Kht-nak /Szerződő Hatóság/ is megküldeni. Kizárás esetén a kiválásra vonatkozó, a 3./ pontban körülírt rendelkezések érvényesek. 5./ A jelen megállapodás./ pontjával összhangban a Szerződő Hatóság irányába a partnerség minden tagjának működéséért, valamint a támogatás szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért a Partnerség Vezetője tartozik kizárólagos felelőséggel. 6./ A Konzorciumi Partnerség Vezetője közvetlen munkatársainak minősülnek a Pécs M. J. Város Önkormányzatának alkalmazotti, megbízási szerződéses jogviszonyban lévő és a támogatási szerződés szerint a Pécs Megyei Jogú Város által foglalkoztatott személyek /projekt vezető, projekt asszisztens, városrész fejlesztési koordinátor, pénzügyi vezető, könyvelő, könyvvizsgáló/.

4 7./ A Konzorciumi Partnerség Vezetőjének vállalása a program megvalósítása érdekében A Konzorciumi Partnerség Vezetője, a program végső szakmai és pénzügyi felelőse, az alábbi kötelezettségek és feladatok megvalósítását - a pályázat feladat- és ütemtervében foglaltaknak megfelelően - vállalja: A programidő 22 hónapja alatt foglalkoztatja a projekt menedzsmentjét (programvezetőt, szakmai vezetőt, pénzügyi munkatársat, programasszisztenst, programkoordinátort, könyvvizsgálót), akik ez idő alatt a következő feladatokat hajtják végre: Kidolgozzák a program működéséhez szükséges szerződéseket, megállapodásokat, segítséget nyújtanak a konzorciumi partnerek által szabályosan kötött megállapodások kivitelezésében. Ellátják a szervezett programirányítást és működtetést (kompetencia határok, feladat- és hatáskörök tisztázását, tisztázzák az információáramlás gyakoriságát és módját, stb.). Kidolgozzák a program működéséhez szükséges dokumentációs rendszert; Biztosítják a munkaerő-piaci reintegrációt elősegítő, személyre szabott szolgáltatások módszertanának kidolgozását, koordinálják az ez irányú tevékenységet (pl. a szakmai dokumentációs rendszert, a controlling és monitoring tevékenységhez kapcsolódó dokumentumokat). Együttműködnek a Konzorciumi Partnerekkel, illetve a program megvalósításában részt vevő együttműködő szervezetekkel a toborzás módszertanának és a kiválasztás feltételrendszerének összeállításában. A program megvalósításában részt vevő partner szervezetek és együttműködő szervezetek munkáját irányítják, koordinálják és részükre a projekt működéséről, ütemezéséről rendszeresen információkat nyújtanak. Nyomon követik és elvégzik a megvalósításban részt vevő partnerszervezetek projektben vállalt tevékenységének ellenőrzését; elvégzik az ún. belső monitorozást, a projektben vállalt tevékenységek megvalósításának ellenőrzését. Folyamatértékelést végeznek, melyről szóban a Projekt Tanács ülések alkalmával tájékoztatják az ülések résztvevőit (ún. belső monitoring tevékenység). Elkészítik a negyedévente ismétlődő szakmai beszámolót melynek szempontrendszerét kidolgozzák és a Partnerek részére a benyújtási határidő előtt legkésőbb 2 héttel megküldik- a beszámolók tartalmát összegzik és a határidőkre figyelmet fordítva pontosan továbbküldik. Elkészítik a pénzügyi beszámolót, segítséget adnak a Konzorciumi Partnerek Borbála projekttel összefüggő pénzügyi tevékenységéhez. A program működésének ideje alatt tudatos PR tevékenységet végeznek (a helyi, kistérségi, megyei médiában interjúkat, újságcikkeket prezentálnak, sajtótájékoztatót tartanak, folyamatos reklámtevékenységet folytatnak) egyeztetve a Konzorciumi Partnerekkel, gondoskodnak a projekt

5 eredményeinek folyamatos publikálásáról, nemzeti és nemzetközi megismertetéséről. Módszertani fejlesztő tevékenységet végeznek, elkészítik a projekthez kapcsolódó elemzéseket, értékeléseket, tanulmányokat. A programban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési sorához tartozó eszközök beszerzését lebonyolítja. A program ideje alatt a Szerződő Hatósággal, és az együttműködő szervezetekkel folyamatosan tartják a kapcsolatot. A programhoz kapcsolódó monitorozást végző szakemberek munkáját segítik, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátják. Vállalják a támogatási szerződésben foglaltak alapján a Projekt Tanács és a fejlesztésre, értékelésre vonatkozó találkozók megszervezését, lebonyolítását. Bármely konzorciumi partner kérésére a Projekt Tanács ülést összehívják. Az időközben felmerülő feladatokat elvégzik, illetve gondoskodnak az esetleges problémák gyors és hatékony megoldásáról. 8./. A Konzorciumi Partner jogai és kötelezettségei a program megvalósítása során A megvalósításban részt vevő Konzorciumi Partner képviselője a program 22 hónapos időtartama alatt a következő feladatokat valósítja meg: A menedzsment tagjaként képviseli a partnerszervezetet, részt vesz a menedzsment munkájában, Elvégzi a projekt működéséhez szükséges napi feladatokat, kapcsolatot tart a partnerszervezetekkel, és a menedzsmenttel, Előkészíti és segíti a külső és belső monitoring és kontrolling vizsgálatokat, Elkészíti és a projekt menedzsment elé terjeszti a Szerződő Hatóság feltételrendszerének megfelelő szakmai és pénzügyi beszámolóhoz szükséges iratokat, adatokat, írásbeli összefoglalókat a leadási határidő előtt legalább 4 munkanappal; Részt vesz a Borbála projekt keretében szervezett rendezvényeken: a munkaértekezleteken, közös esetmegbeszéléseken és egyéb szakmai rendezvényeken, Projekt Tanács üléseken, és a heti stábüléseken; A Projekt Tanács havi és a menedzsment heti stáb ülésein a program munkatársaival együtt értékeli az együttműködés eredményeit, javaslatot tesz ennek továbbfejlesztésére; A programban vállalt szakmai feladatok sikeres megvalósítása érdekében jogosult a pályázati dokumentum egy példányára, ezek után a partner szervezet vállalja, hogy a pályázatot megismeri és gondoskodik az abban vállaltak megvalósításáról; Konzorciumi Partner jogosult az elkészült monitorozási jegyzőkönyvekbe, illetve a szakmai és pénzügyi beszámolókba betekinteni; A partner szervezetek joga és kötelezettsége biztosítani a munkaerő-piaci reintegrációt elősegítő, személyre szabott szolgáltatások elérhetőségét; A partner szervezet saját szolgáltatásaival segíti a program megvalósulását,

6 Szakmai ismereteivel, tapasztalatival hozzájárul a program módszertani fejlesztéséhez (hozzájárul a program eredményeinek és tapasztalatainak publikálásához, részt vesz a projekthez kapcsolódó elemzések, értékelések, tanulmányok elkészítésében); Vállalja a részvételt a Borbála projekt Támogatási Szerződése szerinti fejlesztő tréningeken, továbbképzéseken, rendezvényen, közreműködik a zárótanulmány elkészítésében; A program ideje alatt hozzájárul és aktívan közreműködik a helyi sajtóban, médiában a Borbála program ismertté tételében; Közreműködik a pályázat feladat-és ütemtervében szereplő, de a fentiekben fel nem sorolt tevékenységek elvégzésében, illetve teljesíti a projektmenedzsment külön megkeresésben megfogalmazott felkérése alapján az ún. időközben felmerülő feladatokat. A Támogatási Szerződés szerinti továbbfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatokat, valamint ennek adminisztratív és egyéb feladatait ellátja. A partnerszervezet a Borbála programmal kapcsolatos kimenő levelezéseinek másodpéldányát a megküldés előtt a projekt vezetővel köteles ellenjegyeztetni, és azt a Projekt Tanács ülésen a többi partnerszervezetnek kérésre bemutatni. A pénzügyi eljárásrenddel kapcsolatos leveleket a projekt menedzser szóbeli beleegyezésével a pénzügyi vezető is aláírhatja. 9./ A Konzorciumi Partnerek foglalkoztatással (megbízással) összefüggő jogai és kötelezettségei: A partner szervezet vállalja, hogy az alábbi személyek munkáltatójaként a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el: Foglalkoztató Foglalkoztatás fő Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht Etnikai Fórum Pécsi Szervezete Orfű Pécsi-tó Kht Munka Pécs- Baranyáért Tranzitfoglalkoztatási Kht Misina Természetés Állatvédő Egyesület Projektvezető Pénzügyi vezető Könyvvizsgáló Könyvelő Projekt asszisztens Városrészi koordinátor Képzési koordinátor Szociális munkás Képzésbe bevont kőműves Segédmunkás Képzésbe bevont parkgondozó Parkgondozó Képzésbe bevont parkgondozó Parkgondozó Képzésbe bevont parkgondozó Parkgondozó

7 A Konzorciumi Partner a Konzorciumi Partnerség Vezetőjével együttműködve köteles az esetleges fluktuáció miatt programból kieső foglalkoztatottat új munkaerővel pótolni. A munkaerőpótlással kapcsolatos feladatok körébe tartozik, hogy a partnerszervezetnek a foglalkoztatottak kilépési szándékát mind a projektvezetőnek, mind a szociális munkásnak jeleznie kell. A kilépővel a munkaviszony megszüntetése előtt a szociális munkás személyes megbeszélést folytat. Munkaviszony megszüntetését a foglalkoztató szervezet a szociális munkás felé tett jelzés nélkül nem írhatja alá. A foglalkoztató partnereknek kötelezettsége a foglalkoztatással kapcsolatos bármely problémát a menedzsment elé tárni, a megoldási javaslatokkal együtt. Amennyiben a projekt ideje alatt valamely foglalkoztató a foglalkoztatást nem tudja vagy nem akarja vállalni, illetve a 4./ alapján kizárásra kerül, a Konzorciumi Partnerség Vezetője és a Konzorciumi Partnerek minden lehetséges módon kötelesek -a Szerződő Hatóság általi egyeztetés után /Támogatási Szerződés Általános rendelkezések 2. cikk szerint/- elősegíteni a program további sikeres folytatását. A kieső foglalkoztató helyett a munkákat, a munkáltatói jogokat és kötelességeket a támogatási szerződésben foglaltak, valamint a 3./, 4./ pontban meghatározottaknak megfelelően átveszik, amennyiben a program így megvalósíthatóvá válik. I0./ A Szakmai beszámolás módja A Konzorciumi Partnerek 3 havi rendszerességgel szakmai beszámolót kötelesek készíteni és azt a negyedév záró havának 5. napjáig a projekt menedzsmentnek megküldeni. A partner szervezetek által készített szakmai beszámolónak a 7./ pontban meghatározottak szerint megküldött információknak, valamint a Szerződő Hatóság elvárásainak meg kell felelnie. A Konzorciumi Partner kötelezi magát, hogy a programmal kapcsolatos dokumentációnak írásban, a megadott határidőre mindenkor eleget tesz. A közölt adatok a valóságostól nem térhetnek el../ A program megvalósításának finanszírozási, pénzügyi megállapodásai: Konzorciumi Partner a tevékenységi körében felmerülő, munkavégzés céljára kijelölt munkaterületen a pályázati feltételeknek megfelelő személyt alkalmaz és gondoskodik az esetlegesen megüresedő státusz betöltéséről. A foglalkoztatást végző Konzorciumi Partner felelőssége, hogy a foglalkoztatással összefüggő, a program szerinti elkülönített elszámolások és valamennyi bevallási, adatszolgáltatási, levonási és befizetési kötelezettségek a hatályos jogszabályok alapján teljesüljenek.

8 A foglalkoztatást végző Konzorciumi Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a Borbála projektben érintett munkatárs foglalkoztatásával, megbízásával összefüggő nyilvántartásokat külön kezeli és könyveli. Konzorciumi Partner tudomásul veszi, hogy a Konzorciumi Partnerség Vezetőjének jogában áll a jelen megállapodás betartását ellenőrizni, és az ehhez szükséges adatokat köteles rendelkezésre bocsátani. A pályázatban vállalt feladatok elvégzéséért a konzorciumi partnerség vezetője és a konzorciumi partnerek a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésnek megfelelő támogatásban részesülnek, melyet partnerenként, kifizetési kérelme benyújtását követően a Szerződő Hatóság (ESZA Kht.) közvetlenül utal részére. A támogatás kifizetésének igényléseit és az elszámolás módját a Támogatási Szerződés és a Szerződő Hatóság pénzügyi rendelkezései tartalmazzák. A támogatásban részesülő partnernek kötelessége az átutalt támogatást megfelelő felelősséggel, az adott jogszabályoknak és a Szerződő Hatóság utasításainak megfelelően kezelni. Amennyiben a pénzügyi jelentéseket a partner szervezet a megadott határideig nem adja le a menedzsment felé, abban az esetben a szükséges jóváhagyások után a konzorciumi partnernek külön kell gondoskodnia a szakmai, illetve pénzügyi jelentés leadásáról az ellenőrző szervek felé. 2./ Egyéb, a program megvalósítása során felmerülő feladatok szabályozása: A partner szervezetek vállalják, hogy a feladatok koordinálásával megbíznak egyegy főt, akik rendszeresen konzultálnak a program megvalósítása során a Projekt Tanács ülésen és a heti stáb megbeszéléseken. A kapcsolattartó személy változásáról a partnerek 5 munkanapon belül tájékoztatják egymást. Partnerek jelen szerződés aláírásával kifejezik azon szándékukat, hogy a Borbála projekt megvalósításában a fentieken túl is- szorosan együttműködnek, így különösen: -foglalkoztatás javítását segítő csoportok szervezésében, lebonyolításában, -teleprehabilitációs tevékenységek elősegítésében, partnerség bővítésében, -közös szakmai rendezvények (pl. műhely, továbbképzés, munkáltatói fórumok, sajtótájékoztató, városi szintű esetkonferencia) szervezésében, lebonyolításában, -kapcsolódó új pályázatok előkészítésében, lebonyolításában, megvalósításában. Konzorciumi Partnerség Vezetője és a Konzorciumi Partnerek kötelezik magukat arra, hogy a Konzorciumi Partnerek által közölt- a programra és a programban résztvevő személyekre vonatkozó- adatokat bizalmasan kezelik, azokat kizárólag a szerződés fennállása alatt és annak teljesítése érdekében használják. Azokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé harmadik fél számára. Szerződő Felek kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást minden olyan tényről és akadályról, amely a program megvalósulását meghiúsítaná, vagy teljesítésének eredményességét veszélyeztetné.

9 Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Munka Törvénykönyve, a Polgári Törvénykönyv, a Számviteli Törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen megállapodásból fakadó bármely jogvita esetén szerződő felek a Pécsi Városi Bíróság illetékességének vetik alá magukat, amennyiben jogszabály más bíróság hatáskörét és illetékességét nem állapítja meg. A megállapodást kötő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után jóváhagyták a fent rögzítetteket és ezt aláírásukkal is elismerik. Melléklet: Támogatási Szerződés Pécs, szeptember 9. Dr. Toller László Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere. Dr. Kaiser László ügyvezető igazgató Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. Benovics Gábor Ügyvezető igazgató Munka Pécs-Baranyáért Tranzitfoglalkoztatási Kht Kerécz Tamás Ügyvezető igazgató Orfű Pécsi-tó Kht.. Farkas Tamás elnök Misina Természet- és Állatvédő Egyesület

10 . Várnai Márton elnök Etnikai Fórum Pécsi Szervezete. Fajcsiné Sándor Andrea elnök Ifjúsáért Egyesület

Szervezeti és Működési Szabályzata. A projekt fő célja: A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása

Szervezeti és Működési Szabályzata. A projekt fő célja: A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása A FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY székhelyintézményének referencia-intézményi projektjének

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 FELHÍVÁS Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás keretében támogatott gyakornoki

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2011 TARTALOM Általános rendelkezések...3 1. Általános rendelkezések...3 Testületek és szervek...3 2. Elnökség...3 3. Fegyelmi Felügyelő Testület...4

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010.

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010. VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Svájci Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010. TARTALOM Általános és adminisztratív rendelkezések 1 Értelmező rendelkezések 2 Alapelvek 3

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a 1 Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2014. április 1-t követően elindított közbeszerzés EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről 6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről (egységes szerkezetben) Hatályos: 2010. október 19-től Személyügyi Kézikönyv I. rész A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére Projekt adatlap az Észak-magyarországi Operatív Program Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. pályázati felhívásához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára I 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36-62-554-562 Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára A pályázat célja:

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) pályázati döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a Társulás pályázati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szám: 5-1/29/2008. TÜK 29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről A Rendőrség pályázati tevékenységi rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást: I.

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-16/2013. Tárgy: Háziorvosok feladat-ellátási szerződései Mell.: szerződés-tervezet

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. tárgyú pályázathoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. tárgyú pályázathoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.1.1 1 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS Régiós igényekre válaszoló OKJ-s szakképzéseken és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására Alkalmazottak,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Közép-Magyarországi Régió / Konvergencia régiók című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) 1 ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Amely létrejött egyrészről a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., képviseli: Holovits Huba társulási elnök),

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI RENDEZVÉNYEK ENGEDÉLYEZTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI RENDEZVÉNYEK ENGEDÉLYEZTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI RENDEZVÉNYEK ENGEDÉLYEZTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A rendezvények lejelentésekor 4 szempontot kell figyelembe venni: Van-e hangosítás (zene) Kollégiumon kívüli területen (udvar) zajlik-e

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/239-1/2011/I. Üi.: Gila Gyöngyi Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS konzorciumi szerződés megkötéséről a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projekteknél

ELŐTERJESZTÉS konzorciumi szerződés megkötéséről a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projekteknél SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: biro.norbert@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/363/2016. ELŐTERJESZTÉS konzorciumi szerződés megkötéséről

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/ /2015 SZOLNOKI FŐISKOLA PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola tudományos, oktatási, mobilitási és egyéb pályázati

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2009.06.01. Záró

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás

Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Az Egyetem által biztosított mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendjéről 1 A Szent István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére

PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére - Munkacsoport által véleményezett - A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Szolgáltató

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Jó gyakorlatok átadási és adaptációs szabályzata I.1. A szabályzat célja Az intézményi jó gyakorlatok átadásával kapcsolatos tevékenységek, feladatok, jogok és kötelezettségek

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter.../2008. ( ) SZMM rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

A szociális és munkaügyi miniszter.../2008. ( ) SZMM rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 20169 /2008-JOGIFŐ A szociális és munkaügyi miniszter.../2008. ( ) SZMM rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2011. SZEPTEMBER - OKTÓBER

KÉRDŐÍV 2011. SZEPTEMBER - OKTÓBER NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSKUTATÓ INTÉZET KÉRDŐÍV Rövidtávú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúrakutatás 2011. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Harkány Város Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben