A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja"

Átírás

1 A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja VIII. kötet SZAKMAI PROGRAM

2 TARTALOM Szakképzés szervezése... 3 Alkalmazott szakmai programok összesítése - a szakképzés kerettantervei... 7 Az iskolai szakképzés programjai, tantervei A szakképzés szervezésének feltételei Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlatok időtartama A szakiskolai képzések összesített óratervei szakmánként Szakközépiskolai képzések óratervei szakmánként Érettségire épülő szakképzések óratervei Az intézményben indítható szakképzések alapadatai

3 Szakképzés szervezése A szakképzés jogi háttere - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, - a szakképzésről szóló módosított évi CLXXXVII. törvény, valamint - az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet, - az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, - 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről - 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről - OKJ (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet) szakképesítéseinek szakmai és vizsgakövetelményei alapján készült. Iskolánk a pedagógiai programjának részeként a miniszter által kiadott kerettantervek alapján készített helyi tanterveket használjuk. A helyi tantervekben megneveztük az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül kiválasztottakat és rendelkeztünk a kerettantervben meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete legfeljebb tíz százalékának felhasználásáról. Az iskola pedagógiai programját, illetve annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be. E dokumentumok meghatározzák a szakmai képzésbe való belépés feltételeit, a szakmai, vizsgáztatási követelmények pedig meghatározzák a kimenetet. Képzéseink bevezetését a 2013/2014-es tanévtől az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet szerint végezzük. A kiadott szakközépiskolai és szakiskolai kerettantervek alapján meghatároztuk a tananyagtartalom hiányzó 10%-ának felhasználását úgy, hogy nem új ismeretanyag elsajátítására fordítják azt a pedagógusok, szakoktatók hanem a meglévő ismeretanyag elmélyítésére, gyakorlásra, felzárkóztatásra. Felosztottuk az órakeretek szabadsávhoz tartozó ait tekintettel a kötelező okra és a szakképesítésenként szükséges elmélet és gyakorlat arányára. Felmenő rendszerben érintett szakképzéseinknél az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről és módosításai alapján - kiválasztottuk a szakképesítés követelménymoduljait (feladatprofil, tulajdonságprofil, szakmai kompetenciák) - meghatároztuk a követelménymodulokhoz a tananyagegységeket - meghatároztuk a tananyagelemekből a tananyagtartalmakat (tantárgyak) és azok ait

4 A szakmák oktatását az OKJ szerinti kompetenciaalapú, moduláris rendszerű képzésként, azok SZVK-i és központi programjai vagy szakképzési kerettantervei alapján folytatjuk. Iskolarendszerű OKJ szerinti szakmára való beiskolázás szabályai: Az OKJ szerint iskolánk vagy alap-, vagy elágazás szakképesítésekre iskoláz be, rész szakképesítésre nem. Az OKJ-ben lévő szakmák központi programjai megjelenítik azt a követelmény modul rendszert, melyben a képzés folytatható. A helyi tantervek rögzítik a szakmai készségek és ismeretek szintjét valamint a részletes követelményeket. Iskolánk az OKJ-ben megadott képzési időben, a központi programokban megjelenő tantárgyi okat megtartva (régi OKJ) illetve növelve (új OKJ) építi a bemeneti követelményekre szakmai képzését Előzetes tanulmányok beszámítása: Szakképesítéseinknél a szakképzéshez előírt - megegyező tartalmú - követelmények teljesítésébe beszámítjuk az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítését, melynek igazolásával a beszámítás iránti kérelmet iskolánk vezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt a beszámítás mértékéről. Korábban teljesített követelménymodulok beszámíthatóságról a szakmai és vizsgakövetelmények által tartalmazott beszámíthatóság figyelembevételével járunk el. Szakiskolai képzésben résztvevő tanulóink a szakmai vizsga sikeres letétele után a közismereti tantárgyaikat beszámítva, a 11. évfolyamon folytathatják tanulmányaikat gimnáziumban. A képzésben résztvevő tanuló a 9. évfolyam féléve után vagy a 9. osztály elvégzése után szükség esetén osztályozó vizsga letétele mellett kerülhet át a szakközépiskolai ágra a nevelőtestület döntése alapján. A 2012/2013-as tanévtől indult előrehozott képzésben tanulók már az új közismereti, közéleti és életvezetési kerettantervre épülő program szerint tanulnak, így nekik az abban érvényes 9. évfolyamos tantárgyakból kell majd osztályozó vizsgát tenniük. A központi programok és szakképzési kerettantervek a helyi tanterv részét képezik. A szakképzés felépítése A szakmai képzés elméleti és gyakorlati oktatásból áll, melyek szinkronitása a minőség elérésének kritériuma. Szakmai elméleti oktatás az iskola tantermeiben, esetenként oktatási kabinetekben folyik. Az iskola szaktanárai tartják, végzettségükre a köznevelési törvény 3.sz melléklete tartalmaz előírásokat. Az órák szakmánként szervezendők. A gyakorlati oktatás két egymást kiegészítő és feltételező részterületre bomlik: Iskolai csoportos foglalkozás a szakoktatók vezetésével iskolai tanműhelyben folyik.

5 A csoportok létszámára köznevelési törvény gyakorlati csoportokra vonatkozó előírásai irányadók. Célja: nyugodt körülmények között a szakmai alapfogások bemutatása, megtanítása, gyakoroltatása, később a szintrehozás, felzárkóztatás. A csoportos oktatás hivatott kiküszöbölni a munkahelyi sajátosságokból adódó esetleges hátrányokat. Iskola szervezi, irányítja, ellenőrzi. Bolti, üzleti egyéb egységekben gyakorlati oktatók irányításával valósul meg. Célja: valós gazdálkodási környezetben begyakorolni a megismert alapfogásokat. Oktatható szakmák köre, évenkénti szakmarend kialakítása Szakképzési szintek Szakiskolai szakképzések A szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma A szakmacsoport száma és megnevezése: 2 Szociális szolgáltatások Szociális gondozó és ápoló 3év A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció Népi kézműves (Faműves, fajáték-készítő szakmairány) 3év A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet Festő, mázoló, tapétázó 3év Kőműves és hidegburkoló 3év A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Eladó 3év A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika Cukrász 3év Pincér 3év Szakács 3év Vendéglátó eladó 3év A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság Mezőgazdasági gépész 3év Gazda 3év A szakmacsoport száma és megnevezése: 21. Élelmiszeripar Pék 3év 133/2011 (VII.18.) Kormányrendelet szerinti OKJ képzések, kifutó rendszerben A Szakképesítés szakmacsoport Szakmacsoport Elágazás megnevezése, száma sorszáma Képzési idő

6 19 Egyéb 19 Egyéb 9 Építészet 17 Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció 2 Szociális 18 Vendéglátás idegenforgalom Kozmetikus - OKJ: Fodrász OKJ: Kőműves - OKJ: Bolti eladó OKJ: Szociális gondozó - OKJ: Szakács - OKJ: Élelmiszer- és vegyiáru-eladó OKJ: Szociális gondozó és ápoló - OKJ: év 3év 3év 3év 2év 3év Szakközépiskolai és érettségi utáni szakképzések Az iskolában folyó szakképzés a 2013/2014. tanévtől az új OKJ szerinti követelmények alapján a következő új szakképesítések megszerzésére készíti fel a tanulókat: Iskolai rendszerű szakképzésben A szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése Ágazat Az iskolai rendszerű képzésben (szakközépiskola) Iskolai előképzettség Szakképzési évfolyamok száma Szakmacsoport száma és megnevezése: 2. Szociális szolgáltatások Gyermekotthoni asszisztens III. Szociális 4+1év érettségi 2év Kisgyermekgondozó, - III. Szociális nevelő 4+1év érettségi 2év Rehabilitációs nevelő, III. Szociális segítő 4+1év érettségi 2év Szociális asszisztens III. Szociális 4+1év érettségi 2év Szociális szakgondozó III. Szociális 4+1év érettségi 2év A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás Gyógypedagógiai segítő munkatárs IV. Pedagógia 4+1év érettségi 2év Pedagógiai- és családsegítő munkatárs IV. Pedagógia 4+1év érettségi 2év A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika Gazdasági informatikus XIII. Informatika 4+1év érettségi 2év Informatikai XIII. rendszergazda Informatika 4+1év érettségi 2év Műszaki informatikus XIII. Informatika 4+1év érettségi 2év

7 A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel Irodai asszisztens XXV. Ügyvitel 4+1év érettségi 2év XXV. Ügyviteli titkár Ügyvitel 4+1év érettségi 2év A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Kereskedő XXVI. Kereskedelem 4+1év érettségi 2év A szakmacsoport száma és megnevezése: 19. Egyéb szolgáltatások Gyakorló fodrász XXX. Szépészet 4+1év érettségi 2év Gyakorló kozmetikus XXX. Szépészet 4+1év érettségi 2év Ráépülések: A szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése A szakmacsoport száma és megnevezése: 2 Szociális szolgáltatások Gerontológiai gondozó 1év Mentálhigiénés asszisztens 1év Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 1év A szakmacsoport száma és megnevezése: 19. Egyéb szolgáltatások Fodrász 1év Kozmetikus 1év A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság Zöldség- és gyümölcstermesztő 1év Szakképzési évfolyamok száma Alkalmazott szakmai programok összesítése - a szakképzés kerettantervei Szakmacsoport száma és neve 2. Szociális szolgáltatások A szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése Szociális gondozó és ápoló Gyermekotthoni asszisztens Kisgyermekgond ozó, -nevelő Kerettanterv Szociális gondozó és ápoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült Gyermekotthoni asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült Kisgyermekgondozó, -nevelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet

8 3. Oktatás 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 7. Informatika Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális asszisztens Szociális szakgondozó Gerontológiai gondozó Mentálhigiénés asszisztens Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző Gyógypedagógia i segítő munkatárs Pedagógiai- és családsegítő munkatárs Népi kézműves (Faműves, fajátékkészítő szakmairány) Gazdasági informatikus Informatikai rendszergazda Műszaki informatikus alapján készült Rehabilitációs nevelő, segítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült Szociális asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült Szociális szakgondozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült Gerontológiai gondozó szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült Mentálhigiénés asszisztens szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakképesítésráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült Gyógypedagógiai segítő munkatárs szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült Népi kézműves (szakmairány megnevezésével) szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült Gazdasági informatikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült Informatikai rendszergazda szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült Műszaki informatikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült

9 9. Építészet 16. Ügyvitel 17. Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció 18. Vendéglátásturisztika 19. Egyéb szolgáltatások Festő, mázoló, tapétázó Kőműves és hidegburkoló Irodai asszisztens Ügyviteli titkár Eladó Kereskedő Cukrász Pincér Szakács Vendéglátó eladó Gyakorló fodrász Gyakorló kozmetikus Fodrász Kozmetikus Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült Kőműves és hidegburkoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült Irodai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült Ügyviteli titkár szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült Eladó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet Kereskedő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült Cukrász szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült Pincér szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült Szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet alapján készült Vendéglátó eladó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült Gyakorló fodrász szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült Gyakorló kozmetikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült Fodrász szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet alapján készült Kozmetikus szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet alapján

10 20. Mezőgazdaság 21. Élelmiszeripar Gazda Pék Mezőgazdasági gépész Zöldség- és gyümölcstermesz tő készült mezőgazdasági gépész szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült Gazda szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült Zöldség- és gyümölcstermesztő szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült Pék szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült Kifutó osztályok esetében használt központi programok megnevezése: A azonosító számú fodrász képzés a /2011. közleményben kiadott központi program alapján A azonosító számú kőműves képzés /2011. közleményben kiadott központi program alapján A azonosító számú Élelmiszer és vegyi árú eladó szakképesítés a /2011. közleményben kiadott bolti eladó képzés központi program alapján A azonosító számú szakács képzés /2011. közleményben kiadott központi program alapján A Fodrász előrehozott - 3 éves - szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet alapján A Kőműves előrehozott - 3 éves - szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet alapján Az iskolai szakképzés programjai, tantervei Iskolánkban minden évfolyamon és minden szakmacsoportban, valamennyi osztályban kizárólag az országos képzési jegyzék (OKJ) szerint az NMHNSZFI és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által elkészített Központi Programok (KP) ajánlásai és a Szakmai és Vizsgakövetelmények (SZVK) alapján folyik az oktatás. A szakképzések részletes programjait az iskolai pedagógiai program melléklete tartalmazza. Az Szt ának (1) bekezdése - az új szakképzési rendszerre történő mielőbbi áttérés érdekében - tartalmazza azt, hogy a tanuló választása szerint az Szt. szerinti új képzési formába jelentkezhet át a szakképző iskola igazgatójának az engedélye alapján, az Szt.- nek a beszámításra vonatkozó szabályai [27. (1) bekezdés] szerint. Ennek megfelelően az új OKJ-ban szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek, szakképzési kerettanterveinek kiadását követően, a beszámítási lehetőségek figyelembevétele mellett, biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a képzésüket korábban megkezdett tanulók - beszámítási igény és megalapozott beszámíthatóság esetén - már az új OKJ szerinti képzésben fejezhessék be a tanulmányaikat. A beszámítási lehetőségek figyelembe vétele mellett iskolánk biztosítani fogja a lehetőséget arra, hogy a tanulmányaikat korábban

11 megkezdett tanulók a rendes és a szakmai érettségit/vizsgát követően már az új OKJ szerint fejezhessék be tanulmányaikat. A szakképzés szervezésének feltételei Személyi feltételek A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. Az iskolai szakképzés alapelvei és célkitűzései A kilencediktől a tizenegyedik illetve a tizenkettedik évfolyamig az ágazathoz tartozó, érettségihez kötött szakképesítések közös elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett. Az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit a vizsgaszabályzat és az érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeiről szóló jogszabály alapján határoztuk meg. Az érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít és a jogszabályban meghatározottak szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít. A kötelező szakmai érettségi a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére is képesít. Kötelezően választandó vizsgatárgy szakközépiskolában a szakközépiskolai ágazatnak megfelelő szakmai vizsgatárgy. A évfolyamon az az alapvető oktatási célunk, hogy megismertessük és megszerettessük az iskolánkba jelentkezett általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulókkal a választott szakmák szépségét és ezeknek a szakmáknak a különböző területeit (ezt szolgálja a szakmai gyakorlat keretében szervezett külső látogatások is évi legalább egy alkalommal). A évfolyamokon megalapozzuk azokat a szakmai elméleti és gyakorlati alapismereteket, amelyek biztosítják a későbbi szakmai fejlődést, a középfokú szakmai képzés befejezése után a munkába állást, vagy a felsőfokú továbbtanulás lehetőségét, A tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. Iskolánkban az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban tehető munkakör betöltésére képesítő szakmai érettségi vizsga, melyeket az alapító okirat és a képzési szerkezet tartalmaz, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető. A tanulóinkat olyan szakmai ismeretekhez és a munkaerőpiac által elismert szakképesítésekhez kívánjuk juttatni, amelyekkel tanulmányaik befejeztével biztos szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek majd. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a munkaerő piaci helyzetet, azért hogy szükség esetén meg tudjuk változtatni, vagy bővíteni tudjuk az oktatás szakmai kimeneteit.

12 A Szakiskola közismereti tantárgyai és óratervei Közismereti tantárgyak 2013-tól: Magyar - Kommunikáció Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés Osztályközösség-építő Program évfolyam Tantárgyak 1/9 2/10 3/11 Magyar - Kommunikáció Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés* Osztályközösség-építő Program Cigány kisebbségi népismeret , ,5 304 Érvényes szeptember 1-jétől, felmenő rendszerben, minden szakiskolai szakképzés esetében. Közismereti órák Tantárgyak 1/9 2/10 3/11 Magyar - Kommunikáció Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés* Osztályközösség-építő Program Szabadon felhasználható órakeret Cigány kisebbségi népismeret ,5 48 Közismeret összesen: ,5 304 Érvényes szeptember 1-jétől, felmenő rendszerben, minden szakiskolai szakképzés esetében. A közismereti tantárgyak óraterveit a helyi tanterv részletesen tartalmazza. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlatok időtartama tanévben: 9. évfolyamon: 140óra ( től felmenő rendszerben, 9. évfolyamon.) 10. évfolyamon: 160 óra ( tól, kifutó rendszerben, 10. évfolyamon)

13 (Az összefüggő szakmai gyakorlatokat a helyi tanterv órahálói és alapadatai tartalmazzák.) Előrehozott szakképzés A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény évi XLIX. törvénnyel történő módosításával egy új képzési forma, az előrehozott szakképzés jelent meg a szakiskolai képzés rendszerében, amelyet a módosított törvény 27. -ának (4) új bekezdése határoz meg az alábbiak szerint: "A szakiskolai nevelés és oktatás - azoknak, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek - megszervezhető kizárólag szakképzési évfolyamokon, a szakképzés követelményeinek és - legalább a teljes képzési idő egyharmadában az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz követelményeire épülő -, a szakképzés gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek átadásával." Iskolánk az előrehozott szakképzést, a bolti eladó szakképesítés, élelmiszer- és vegyi áru eladó, szakképesítés-elágazás valamint a fodrász, kőműves, szakács alapszakmákban indította el. Az előrehozott szakképzésben a képzési idő 3 év. A helyi tantervek a Kt. 27. (4) szerinti ("előrehozott") szakképzéshez készült kerettanterv és a szakképesítések módosított központi programjai alapján készültek. Ezen szakképzések közismereti óratervei a következők: Közismereti tantárgyak kifutó rendszerben 1.: Idegen nyelv Informatika Magyar Matematika Osztályfőnöki Természetismeret Testnevelés Történelem Tantárgyak 1/9. 2/10 3/11 Idegen nyelv Informatika Magyar Matematika Osztályfőnöki Természetismeret Testnevelés - (integráltan: óra néptánc) Történelem Szabadon felhasználható órakeret: Cigány kisebbségi népismeret Közismereti összesen:

14 Érvényes szeptember 1-jétől, felmenő rendszerben, minden szakiskolai szakképzés esetében. A közismereti tantárgyak óraterveit a helyi tanterv részletesen tartalmazza. Közismereti tantárgyak kifutó rendszerben 2.: Tantárgy 1/9 2/10 3/11 Idegen nyelv Informatika Magyar Matematika Osztályfőnöki Tanulásmódszertan Természetismeret Testnevelés Történelem Cigány kisebbségi népismeret Közismereti összesen: Érvényes szeptember 1-jétől, felmenő rendszerben, minden szakiskolai szakképzés esetében. A közismereti tantárgyak óraterveit a helyi tanterv részletesen tartalmazza. A előrehozott szakiskolai képzés keretei között a következő szakmák szerezhetők meg iskolánkban.

15 A szakiskolai képzések összesített óratervei szakmánként es tanévtől indítható szakmák esetében: ELADÓ Tantárgyak /témakörök Szakmai követelmény modul Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I A kereskedelmi egység működtetése Szakiskolai képzés közismereti oktatással Óraszám 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam elm. gy ak. ö.gy. elm. gyak. ö.gy. elm. gyak. Munkahelyi egészség és biztonság Munkavédelmi 4 4 alapismeretek Munkahelyek 4 4 kialakítása Munkavégzés személyi 2 2 feltételei Munkaeszközök 2 2 biztonsága Munkakörnyezeti 2 2 hatások Munkavédelmi jogi 4 4 ismeretek Foglalkoztatás II Munkajogi alapismeretek 4 12 Munkaviszony létesítése 4 Álláskeresés 4 4 Munkanélküliség 4 Foglalkoztatás I. 64 Nyelvtani rendszerzés 1 10 Nyelvtani rendszerezés 2 10 Nyelvi készségfejlesztés 24 Munkavállalói szókincs 20 A működtetés szabályai 64 Jogszabályok alkalmazása 16 Pénzforgalmi előírások betartása 25 Bizonylatkitöltés 23 A működtetés szabályai gyakorlat 80 Jogszabályok 24

16 Az áruforgalom lebonyolítása A ruházati cikkek és a vegyesiparcikke k forgalmazása Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása A műszaki cikkek forgalmazása alkalmazása Pénzforgalmi előírások betartása 28 Bizonylatkitöltés 28 Áruforgalom Általános áruismeret alkalmazása Áruforgalmi tevékenységek Áruforgalom gyakorlata 144 Az áruforgalmi tevékenységek 72 gyakorlata I. Az áruforgalmi tevékenységek 72 gyakorlata II. Áruforgalmazás I Ruházati és lakástextil ismeretek Vegyes iparcikk ismeretek 18 Áruforgalmazás gyakorlata I Ruházati és lakástextil ismeretek Vegyes iparcikk ismeretek Áruforgalmazás II Élelmiszer- és gyógynövény ismeretek Vegyi áruismeretek Áruforgalmazás gyakorlata II Élelmiszer- és gyógynövény ismeretek Vegyi áru ismeretek Értékesítés idegen nyelven Szakmai nyelvi alapok I Szakmai nyelv I Áruforgalmazás III Műszaki berendezések Szerelvények, szerszámok,

17 vasáruk Áruforgalmazás gyakorlata III Műszaki berendezések Szerelvények, szerszámok, vasáruk Értékesítés idegen nyelven II Szakmai nyelvi alapok II Szakmai nyelv II Szakmai számítástechnika Összesen: Összesen: Heti : 7,5 9,5 6,5 18,5 8,5 17 Elméleti ok/aránya 783 óra 30% Gyakorlati ok/aránya 1825 óra 70% KÖZISMERETI ÓRATERV Komplex műveltségterület 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam ÖSSZES ÓRASZÁM Kommunikáció magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés és sport Osztályközösség-építés Cigány kisebbségi népismeret HETI ÓRASZÁM: , ÖSSZES HETI ÓRASZÁM

18 Szakmai követelmény modul Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Gazdálkodás VENDÉGLÁTÓ ELADÓ Tantárgyak Szakiskolai képzés közismereti oktatással /témakörök Óraszám 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam elm. gya ö.gy. elm. gyak. ö.gy. elm. gyak. k. Munkahelyi egészség és biztonság Munkavédelmi 4 4 alapismeretek Munkahelyek 4 4 kialakítása Munkavégzés 2 2 személyi feltételei Munkaeszközök 2 2 biztonsága Munkakörnyezeti 2 2 hatások Munkavédelmi jogi 4 4 ismeretek Foglalkoztatás II Munkajogi alapismeretek 4 12 Munkaviszony létesítése 4 Álláskeresés 4 4 Munkanélküliség 4 Foglalkoztatás I. 64 Nyelvtani rendszerzés 1 10 Nyelvtani rendszerezés 2 10 Nyelvi készségfejlesztés 24 Munkavállalói szókincs 20 Vendéglátó gazdálkodás Viselkedéskultúra, 8+1 kommunikáció A gazdálkodás elemei, a piac. 8 A vendéglátás fogalma, 10 főtevékenységei. Üzletkörök és üzlettípusok. 10

19 Élelmiszer, fogyasztóvédele m Tárgyi-, személyi feltételek, munkaügyi ismeretek. A vendéglátásban jellemző vállalkozási formák. Adózási ismeretek. Marketing a vendéglátásban. Ügyvitel a vendéglátásban. Szakmai számítások Viszonyszámok 14 Tápérték-, tömeg- és 12 veszteségszámítás Létszám- és bérgazdálkodás 10 Árképzés 20 Jövedelmezőség 16 Készletgazdálkodás 10 Elszámoltatás 6 Általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem Az élelmiszereket felépítő anyagok és tápértékük megőrzése Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei Vendéglátó tevékenység folytatásának követelményei Fogyasztóvédelem 4 Élelmiszerek csoportjai Növényi eredetű élelmiszerek 36 Állati eredetű élelmiszerek 36 Édesítőszerek és édesipari termékek, koffeintartalmú élvezeti áruk 4 Fűszerek, ízesítők, zamatosítók és állományjavítók Italok

20 Szakmai idegen nyelv Gyorsétkeztetés, ételeladás Vendéglátó eladói értékesítés Szakmai idegen nyelv Szakmai kifejezések 20 6 Szakmai technológiák Szakmai szituációk 6 15 Ételismeret Hidegkonyhai és gyorséttermi termékek Reggeli és uzsonna ételek Meleg ételek Italismeret, kiszolgálás Alkoholos italok 10 4 Alkoholmentes italok 6 Reggeli és uzsonna italok 6 Gyorséttermi eladás Termelési és eladói gyakorlatok 108 Reggeli és uzsonna ételek készítése, 36 eladása Hidegkonyhai termékek készítése, 36 eladása Meleg ételek készítése, eladása 36 Termelési és eladói üzemi gyakorlatok 630 Reggeli és uzsonna ételek készítése, 210 eladása Hidegkonyhai termékek készítése, 210 eladása Meleg ételek készítése, eladása 210 Vendéglátó eladói tevékenység Munkaterület,munkas zervezés Kommunikáció 20 4 Üzleti adminisztráció 12 4 Értékesítés gyakorlata Reggeli, uzsonna és süteményértékesítés 72 24

21 Hideg és meleg ételek értékesítése 24 Italok értékesítése 24 Értékesítés üzemi gyakorlata 560 Reggeli, uzsonna és süteményértékesítés 150 Hideg és meleg ételek értékesítése 210 Italok értékesítése 210 Szakmai számítástechnika Összesen: Összesen: Heti : ,5 18,5 6 19,5 Elméleti ok/aránya 782 / % Összesen: Gyakorlati ok/aránya 1826/ % 2608 KÖZISMERETI ÓRATERV Komplex műveltségterület 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam ÖSSZES ÓRASZÁM Kommunikáció magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés és sport Osztályközösség-építés Cigány kisebbségi népismeret HETI ÓRASZÁM: , ÖSSZES HETI ÓRASZÁM

22 Szakmai követelmény modul Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Építőipari közös tevékenység Tantárgyak /témakörök KŐMŰVES és HIDEGBURKOLÓ Munkahelyi egészség és biztonság Munkavédelmi alapismeretek Munkahelyek kialakítása Munkavégzés személyi feltételei Munkaeszközök biztonsága Munkakörnyezeti hatások Munkavédelmi jogi ismeretek Szakiskolai képzés közismereti oktatással Óraszám 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam elm. gyak. ö.gy. elm. gyak. ö.gy. elm. gyak Foglalkoztatás II Munkajogi alapismeretek 4 12 Munkaviszony létesítése 4 Álláskeresés 4 4 Munkanélküliség 4 Foglalkoztatás I. idegen nyelven 64 Nyelvtani rendszerzés 1 10 Nyelvtani rendszerezés 2 10 Nyelvi készségfejlesztés 24 Munkavállalói szókincs 20 Építőipari alapismeretek Szakmai munka- és balesetvédelem 36 Építési alapismeretek Munkajogi és vállalkozási ismeretek Építőipari 72

23 Falazás, vakolás Beton és vasbeton szerkezetek Szigetelések alapismeretek gyakorlat Építési alapismeretek Műszaki rajz Épületfizika 12 Falazás, vakolás Falszerkezetek anyagai, kitűzési 36 ismeretek Falszerkezetek készítése Falszerkezetek tervei, 32 anyagszükséglete Vakolási ismeretek Falazás, vakolás gyakorlat Mérés és kitűzés 28 8 Falszerkezetek Vakolási munkák Beton és vasbeton szerkezetek Beton és vasbeton anyagai 22 Monolit beton és vasbeton 36 szerkezetek Előregyártott vasbeton 36 szerkezetek Betonozási munkák eszközei, gépei, zsaluzatok, 14 állványzatok Beton és vasbeton szerkezetek tervei, 32 anyagszükséglete Beton és vasbeton szerkezetek gyakorlat Beton és vasbeton előállítása Beton és vasbeton szerkezetek készítése Víz-, hő- és hangszigetelés 72

24 Hidegburkolási feladatok Vegyes kőműves feladatok Vízszigetelés Hő- és hangszigetelés 36 Szigetelések gyakorlat 144 Vízszigetelés készítése 54 Hő- és hangszigetelés 90 készítése Hidegburkolási feladatok Burkolandó felület ellenőrzése, előkészítése, 20 burkolatok kitűzése Hagyományos vastagágyas fal és 22 padlóburkolás Ragasztott vékonyágyas fal és 30 padlóburkolás Burkolati tervek, anyagszükséglet 32 számítás Homlokzatburkolat ok készítése 16 Térburkolási ismeretek 16 Hidegburkolási feladatok gyakorlat Burkolatok kitűzése Beltéri burkolatok készítése Kültéri fal és padlóburkolatok készítése Térburkolat készítése 100 Vegyes kőműves feladatok Nyílászáró szerkezetek Bontás és átalakítás 16 4 Vegyes kőműves feladatok

25 gyakorlat Nyílászárók beépítése 70 Bontási és átalakítási munkák 90 Szakmai számítástechnika Összesen: Összesen: ,5 12, ,5 Elméleti ok/aránya 772 óra / 30 % ÖSSZESEN: Gyakorlati ok/aránya 1800 óra / 70 % 2572 KÖZISMERETI ÓRATERV Komplex ÖSSZES 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam műveltségterület ÓRASZÁM Kommunikáció magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés és sport Osztályközösség-építés Cigány kisebbségi népismeret HETI ÓRASZÁM: , ÖSSZES HETI ÓRASZÁM

26 Szakmai követelmény modul Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Gondozásiápolási alapfeladatok Tantárgyak /témakörök Szociális gondozó és ápoló Szakiskolai képzés közismereti oktatással Óraszám 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam elm. gyak. ö.gy. elm. gyak. ö.gy. elm. gyak. Munkahelyi 18 egészség és 18 biztonság Munkavédelmi 4 4 alapismeretek Munkahelyek 4 4 kialakítása Munkavégzés 2 2 személyi feltételei Munkaeszközök 2 2 biztonsága Munkakörnyezeti 2 2 hatások Munkavédelmi 4 4 jogi ismeretek Foglalkoztatás 16 II. Munkajogi 4 alapismeretek Munkaviszony 4 létesítése Álláskeresés 4 Munkanélküliség 4 Foglalkoztatás I. 64 Nyelvtani rendszerzés 1 10 Nyelvtani rendszerezés 2 10 Nyelvi készségfejlesztés 24 Munkavállalói szókincs 20 Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat Tanulástechnikai 54+1 gyakorlat 8 A reális énkép szerepe a szociális 18

27 segítésben A szakmai együttműködés és a segítő kapcsolat A veszteségek feldolgozása gyakorlat 16 A kongruens kommunikáció 18 Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek Szociálpolitikai alapismeretek A szociálpolitika intézményrendsze re Jogi és családjogi alapismeretek 36 A jóléti nagyrendszerek és lokális ellátások 16 Közigazgatási ismeretek 16 A szociális segítés etikája 32 Monitorozó 70 gyakorlat A szociális ellátás intézményei 36 Az egészségügyi ellátás intézményei 16 Egy intézmény részletes megismerése 36 Pszichológiai alapismeretek 162 Pszichológiai alapismeretek 36 Szociálpszichológ iai jelenségek és folyamatok 36 Az életút pszichológiája 54 A személyiség pszichológiája 36 Egészségügyi

28 A szükségletek felmérése alapismeretek Az emberi test felépítése, szerveződési szintjei 54 Kórok és kórokok 36 A betegségek tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai 32 A gyógyszerelés 16 A társadalmi helyzet és az egészség 18 Közegészségügyi és járványtani ismeretek 36 Egészségmegőrzé s 18 Ápolási, gondozási alapismeretek 180 Általános ápolási 36+3 ismertek 6 Gondozási 36+3 alapismeretek 6 Az ápolás, gondozás dokumentációja 36 Megfigyelési és elsősegély nyújtási gyakorlat Az ápolási folyamat megfigyelése 36 A gondozási folyamat megfigyelése 36 Elsősegély nyújtási gyakorlat 72 Társadalomisme ret 72 A társadalmi egyenlőtlenség és szegénység okai 18+9 A mai magyar társadalom

29 A szükségletfelméré s módszerei 18 Klinikai ismeretek 180 A keringés, a vérképző, a légző- és az emésztőrendszer betegségei 36 Ideg- és elmegyógyászati alapok, a bőr és az érzékszervek betegségei 36 Endokrin, daganatos és sebészeti beavatkozást igénylő betegségek 36 Urológiai, nemi és a reumatológiai betegségek 36 Dietetikai ismeretek 18 Geriátriai ismeretek 18 Ápolási gyakorlat 72 Alapápolás belgyógyászati betegek körében 36 Alapápolás sebészeti beavatkozáson átesettek körében 36 Gondozási ismeretek 72 A gondozási szükségletek felmérése 18 Gondozás és rehabilitáció fogyatékkal élők körében 18 Gerontológia és az idősek 18 70

30 Sajátos gondozási feladatok rehabilitációja Gondozás és rehabilitáció a szenvedélybetege k körében 18 A gondozási szükségletek felmérésének gyakorlata 36 A gondozási szükségletek felmérése idősek körében 12 A gondozási szükségletek felmérése fogyatékkal élők körében 12 A gondozási folyamat tervezése 12 Szociális munka elmélete 112 Általános szociális munka 32 Szociális munka egyénekkel és családokkal 32 Szociális munka csoportokkal 32 Közösségi szociális munka 16 Szociális munka gyakorlata 48 Egyénekkel és családokkal végzett szociális munka gyakorlata 16 A csoportokkal végzett szociális munka gyakorlata 16 Közösségi szociális munka gyakorlata 16 Szociális gondozás 144 Idős és fogyatékkal élő 32

31 Gondozásiápolási adminisztráció emberek ellátásai Aktivitás és foglalkoztatás 32 Háztartási ismeretek 32 Munka-, balesetés tűzvédelem 8 A gyógyászati segédeszközök beszerzése 8 Gyógyíthatatlan betegek és haldoklók gondozása 32 Szociális gondozás 70 gyakorlata 96 Idős emberek gondozása 32 Fogyatékkal élők gondozása 32 Foglalkozási gyakorlat 8 Háztartási gyakorlat 8 Munka-, balesetés tűzvédelem gyakorlata 8 Gyógyíthatatlan betegek és haldoklók gondozása 8 Mentálhigiéné 64 Elméleti 16+1 ismeretek 6 A gondozás mentálhigiénés vonatkozásai 32 Esetmegbeszélés és szupervízió a gyakorlaton 48 Esetmegbeszélés 16 Szupervízió 32 A szociális adminisztráció 48 Az ápolás adminisztrációja 16 A gondozás adminisztrációja 16

32 Számítástechnika a gondozás adminisztrációjáb an 16 szakmai számítástechnika Összesen: Összesen: Heti : ,5 8 Elméleti ok/aránya 1565 óra / 60 % ÖSSZESEN: Gyakorlati ok/aránya 1043 óra / 40 % 2608 KÖZISMERETI ÓRATERV Komplex ÖSSZES 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam műveltségterület ÓRASZÁM Kommunikáció magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés és sport Osztályközösség-építés Cigány kisebbségi népismeret HETI ÓRASZÁM: , ÖSSZES HETI ÓRASZÁM

33 Szakmai követelmény modul Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Gazdálkodás Tantárgyak /témakörök Munkahelyi egészség és biztonság Munkavédelmi alapismeretek Munkahelyek kialakítása Munkavégzés személyi feltételei Munkaeszközök biztonsága Munkakörnyezeti hatások Munkavédelmi jogi ismeretek Foglalkoztatás II. Munkajogi alapismeretek Munkaviszony létesítése SZAKÁCS Szakiskolai képzés közismereti oktatással Óraszám 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam elm. gyak. ö.gy. elm. gyak. ö.gy. elm. gyak Álláskeresés 4 4 Munkanélküliség 4 Foglalkoztatás I. 64 Nyelvtani rendszerzés 1 10 Nyelvtani rendszerezés 2 10 Nyelvi készségfejlesztés 24 Munkavállalói szókincs 20 Vendéglátó gazdálkodás Viselkedéskultúra, kommunikáció A gazdálkodás elemei, a piac 8 A vendéglátás fogalma, 10 főtevékenységei Üzletkörök és 10 4

34 Élelmiszer, fogyasztóvédelem üzlettípusok. Tárgyi-, személyi feltételek, munkaügyi ismeretek A vendéglátásban jellemző vállalkozási formák. Adózási ismeretek. Marketing a vendéglátásban Ügyvitel a vendéglátásban Szakmai számítások Viszonyszámok 14 Tápérték-, tömeg- és veszteségszámítá s Létszám- és 10 bérgazdálkodás Árképzés 20 Jövedelmezőség 16 Készletgazdálkod ás Elszámoltatás 6 Általános élelmiszerismeretek, 36 fogyasztóvédele m Az élelmiszereket felépítő anyagok és tápértékük megőrzése Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei Vendéglátó tevékenység folytatásának követelményei Fogyasztóvédele m Élelmiszerek csoportjai Növényi eredetű élelmiszerek

35 Szakmai idegen nyelv Konyhai kisegítés Állati eredetű élelmiszerek 36 Édesítőszerek és édesipari termékek, 4 koffeintartalmú élvezeti áruk Fűszerek, ízesítők, zamatosítók és 4 állományjavítók Italok 24 Szakmai idegen nyelv Szakmai kifejezések 20 6 Szakmai technológiák Szakmai szituációk 6 15 Előkészítési és ételkészítési 54 alapismeretek Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai 2 elvárások, HACCP Technológiai alapismeretek 14 Saláták, öntetek, köretek 19 Főzelékek, levesek, 19 levesbetétek Előkészítési és ételkészítési alapozó 72 gyakorlat Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai 4 elvárások, HACCP Technológiai alapismeretek 18 Saláták, öntetek, köretek 30 Főzelékek, 20

36 Ételkészítés alapjai levesek, levesbetétek Ételkészítési alapok Meleg mártások, meleg előételek, halakból, hidegvérűekből készíthető ételek Házi szárnyasokból készíthető ételek Vágóállatokból készíthető ételek Vadakból készíthető ételek Éttermi melegtészták, sós tésztaételek Munkaszervezési alapok Ételkészítési alapgyakorlat Meleg mártások, meleg előételek, halakból, hidegvérűekből, házi szárnyasokból készíthető ételek Vágóállatokból, vadakból készíthető ételek Éttermi melegtészták, sós tésztaételek Napi menü technológiai sorrendjének megfelelő munkatervek készítése Ételkészítési üzemi alapgyakorlat Saláták, öntetek, köretek, főzelékek. Levesek, levesbetétek,

37 Ételkészítés meleg mártások, meleg előételek, halakból, hidegvérűekből készíthető ételek Házi szárnyasokból készíthető ételek Vágóállatokból, vadakból készíthető ételek Éttermi melegtészták, sós tésztaételek Ételkészítési ismeretek Az ételkészítés sajátos területei I.(hidegkonyhai készítmények, különleges és összetett levesek) Az ételkészítés sajátos területei II hideg édességek, tányérdesszertek, a hazai és nemzetközi konyha jellegzetes ételei) Étlap, hagyományos étrend és alkalmi menüsor összeállításának szabályai és kalkulációja, munkaszervezés Különleges és új konyhatechnikák és kapcsolódó technológiák Ételkészítési üzemi gyakorlat Az ételkészítés sajátos területei I.(hidegkonyhai készítmények, különleges és

38 összetett levesek) Az ételkészítés sajátos területei II.(hideg édességek, tányérdesszertek, a hazai és nemzetközi konyha jellegzetes ételei) Vendég előtti ételkészítés Büfé- és rendezvény ételek készítése új konyhatechnológi a eljárásokkal Büfé és rendezvény ételek kalkulációja számítógépen Szakmai számítástechnika Összesen: Heti : 9,5 7,5 7,5 17,5 5,5 20 Elméleti ok/aránya 782 óra / 30% Összesen: Gyakorlati ok/aránya 1826 óra / 70% 2608 KÖZISMERETI ÓRATERV Komplex ÖSSZES 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam műveltségterület ÓRASZÁM Kommunikáció magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés és sport Osztályközösség-építés Cigány kisebbségi népismeret HETI ÓRASZÁM: , ÖSSZES HETI ÓRASZÁM

39 es tanévtől indítható szakmák esetében: Óraháló a SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV alapján a ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai követelmény-modulok Tantárgyak 1/9 2/10 3/11 Magyar - Kommunikáció Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés* Osztályközösség-építő Program Szabadon felhasználható órakeret Cigány kisebbségi népismeret ,5 48 Közismeret összesen: , Munkahelyi egészség és Munkahelyi egészség és biztonság biztonság 0, Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0, Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I A kereskedelmi egység működtetése A működtetés szabályai Az áruforgalom lebonyolítása Áruforgalom A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása Áruforgalmazás Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása Áruforgalmazás II Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása Értékesítés idegen nyelven I A műszaki cikkek forgalmazása Áruforgalmazás III A műszaki cikkek forgalmazása Értékesítés idegen nyelven II Szakmai elmélet 7, , A kereskedelmi egység A működtetés szabályai működtetése gyakorlat 2, Az áruforgalom lebonyolítása Áruforgalom gyakorlata A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása Áruforgalmazás gyakorlata I Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása Áruforgalmazás gyakorlata II. 2, A műszaki cikkek forgalmazása Áruforgalmazás gyakorlata III. 2, Szakmai gyakorlat , Munkahelyi egészség és Munkahelyi egészség és biztonság biztonság 0, Az áruforgalom lebonyolítása Áruforgalom A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása Áruforgalmazás A műszaki cikkek forgalmazása Áruforgalmazás gyakorlata III A kereskedelmi egység A működtetés szabályai 0,5 16

40 működtetése gyakorlat Szabadon felhasználható órakeret 2, ,5 80 Heti óra összesen: Összefüggő szakmai gyakorlat Rendelkezésre álló órakeret Érvényes 1/9.E osztályra es tanévben Minden tantárgy (közismeret, szakmai és szabadon választott) esetében a 10%-os órakeretet gyakorlásra, a tananyag elmélyítésére használják fel a szaktanárok. Óraháló a SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV alapján a SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 1/9 2/10 3/11 Magyar - Kommunikáció Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés* Osztályközösség-építő Program Szabadon felhasználható órakeret Cigány kisebbségi népismeret ,5 48 Közismeret összesen: , Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0, Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0, Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I Gazdálkodás Vendéglátó gazdálkodás ,5 18 0, Gazdálkodás Szakmai számítás , Élelmiszer, Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem fogyasztóvédelem Élelmiszer, fogyasztóvédelem Élelmiszerek csoportjai Szakmai idegen nyelv Szakmai idegen nyelv Konyhai kisegítés Előkészítési és ételkészítési alapismeretek 1, Ételkészítés alapjai Ételkészítési alapok 2, Ételkészítés Ételkészítési ismeretek 1 32 Szakmai elmélet 9, , , Konyhai kisegítés Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat Ételkészítés alapjai Ételkészítési alapgyakorlat Ételkészítés alapjai Ételkészítési üzemi alapgyakorlat 17, Ételkészítés Ételkészítési üzemi gyakorlat 17,5 560 Szakmai gyakorlat , , Konyhai kisegítés Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat 1 36

41 Konyhai kisegítés Előkészítési és ételkészítési alapismeretek Ételkészítés alapjai Ételkészítési alapok 0, Ételkészítés alapjai Ételkészítési üzemi alapgyakorlat Ételkészítés Ételkészítési üzemi gyakorlat 0, Gazdálkodás Vendéglátó gazdálkodás 0, Gazdálkodás Szakmai számítás 1,5 48 Szabadon felhasználható órakeret 2, ,5 80 Összefüggő szakmai gyakorlat Heti óra összesen: Érvényes 1/9.SZ osztályra es tanévben Minden tantárgy (közismeret, szakmai és szabadon választott) esetében a 10%-os órakeretet gyakorlásra, a tananyag elmélyítésére használják fel a szaktanárok. Óraháló a SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV alapján a PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 1/9 2/10 3/11 Magyar - Kommunikáció Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés* Osztályközösség-építő Program Szabadon felhasználható órakeret Cigány kisebbségi népismeret ,5 48 Közismeret összesen: , Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0, Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0, Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I Gazdálkodás Vendéglátó gazdálkodás ,5 18 0, Gazdálkodás Szakmai számítások , Élelmiszer, Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem fogyasztóvédelem Élelmiszer, fogyasztóvédelem Élelmiszerek csoportjai Szakmai idegen nyelv Szakmai idegen nyelv Felszolgálás alapjai Felszolgálás alapjai Felszolgálás Felszolgálás Szakmai elmélet 9, , , Felszolgálás alapjai Felszolgálás alapjai gyakorlat Felszolgálás Felszolgálás üzemi gyakorlat 17, ,5 560 Szakmai gyakorlat , ,5 560

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

Részletesebben

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

北 美 医 学 基 金 会 和 教 育 基 金 会 首 席 执 行 官 丁 文 京 来 我 院 访 问 交 流 韩 国 仁 丨 丨 医 疗 集 团 代 表 团 来 我 院 参 观 交 流 我 院 与 天 津 市 眼 科 医 院 签 署 友 好 合 作 医 院 协 议 书 " 首 届 甘 肃 省 萃

北 美 医 学 基 金 会 和 教 育 基 金 会 首 席 执 行 官 丁 文 京 来 我 院 访 问 交 流 韩 国 仁 丨 丨 医 疗 集 团 代 表 团 来 我 院 参 观 交 流 我 院 与 天 津 市 眼 科 医 院 签 署 友 好 合 作 医 院 协 议 书  首 届 甘 肃 省 萃 探 究 百 年 历 史 彳 搭 建 交 流 平 台 丨 展 现 二 院 风 采 〇 兰 州 大 学 第 二 医 院 院 刊 扬 规 范 之 帆 起 年 度 新 航 规 范 管 理 创 新 机 制 科 学 发 展 明 天 的 承 诺 : 护 航 二 院 腾 飞 共 泛 梦 想 之 舟 母 亲 河 畔 的 微 笑 大 医 精 城 德 为 先 本 期 封 面 : 扬 帆 起 肮 0 时 讯 0 学 科 0

Részletesebben

穨學前教育課程指引.PDF

穨學前教育課程指引.PDF i 1 1.1 1 1.2 1 4 2.1 4 2.2 5 2.3 7 2.4 9 2.5 11 2.6 1 2 1 5 3.1 1 5 3.2 1 5 19 4.1 19 4.2 19 4.3 2 1 4.4 29 4.5 38 4.6 4 3 4.7 47 50 5.1 5 0 5.2 5 0 5.3 6 2 5.4 9 4 5.5 1 2 6 ( ) 1 2 7 ( ) 1 31 ( ) 1

Részletesebben

II II

II II I I II II III 1. 2. 3. III 4. IV 5. 6. 8. 9. 10. 12. IV V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX X X XI XI XII XII 1 1 2 2 3 3 4 33 35 4 5 5 6 6 7 ( ) 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

Részletesebben

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

(iii) ,

(iii) , 279 20 20 88 12 12 250,000 2 89 (iii) 1 6 50,000 1 90 45 50,000 1 279F 2004 7 1 (a) (b) 91 (c) (iii) (iv) (v) (vi) (d) (a) 5 E E (b) 92 (c) (d) (e) (iii) (f) (g) 47 52 (g) (f) 200 XII 579 (iii) 10,000

Részletesebben

1 2 6 8 15 36 48 55 58 65 67 74 76 150 152 1 3 1 2 4 2 2001 2000 1999 12 31 12 31 12 31 304,347 322,932 231,047 14,018 16,154 5,665 (i) 0.162 0.193 0.082 (ii) 0.165 0.227 0.082 (iii) 10.08 13.37 6.47 0.688

Részletesebben

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Részletesebben

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

Részletesebben

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Részletesebben

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Részletesebben

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Részletesebben

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Részletesebben

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

Részletesebben

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Részletesebben

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr 2016 年 1 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 2016 年 施 政 報 告 教 育 局 的 政 策 措 施 行 政 長 官 在 2016 年 1 月 13 日 發 表 其 2016 年 施 政 報 告 本 文 件 旨 在 闡 述 施 政 報 告 中 有 關 教 育 事 務 的 主 要 措 施 2. 培 育 人 才 始 於 教 育 在 教 育 政 策

Részletesebben

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd )

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd ) on conviction3 5 1. / 2. 14 3. 2 2 3 4. 372 12 5. 6. 1 7. 1 2 i ii iii iv 8. 9. 1 12 2 2 i ii iii i ii iii 3 iv http://www.pcpd.org.hk v i ii iii 4 i ii i / ii 5 1. 2. 3. i ii iii iv v vi 4. 5. 6 6. 7.

Részletesebben

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc 二 零 一 三 年 二 月 十 八 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 CB(4)395/12-13(03) 號 文 件 立 法 會 公 務 員 及 資 助 機 構 員 工 事 務 委 員 會 公 務 員 培 訓 及 發 展 概 況 目 的 本 文 件 介 紹 公 務 員 事 務 局 為 公 務 員 所 提 供 培 訓 和 發 展 的 最 新 概 況, 以 及 將 於 二 零 一 三 年 推 出

Részletesebben

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5%

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5% [] [] [] [] [] [] [] 1961 40 2,000 1990 [] (i) (ii) 38 (i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] 201017,763 201422,457 20152020 7.1% 2010 2020 2010 2015 6.2% 20152020 2010 2015 20152020 7.1% 5.5% 6.5% 2010 2011

Részletesebben

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc 草 稿 致 省 級 管 理 單 位 之 推 薦 書 二 零 零 九 年 十 月 十 七 日 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟 All rights reserved 序 言 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟, 於 二 零 零 八 年 一 月 至 二 零 零 九 年 十 月 間, 擬 定 傳 統 中 醫 執 業 之 基 礎 文 件 由 臨 床 經 驗 豐 富 之 中 醫 師 教 育 者 及

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

FEELING COMFORTABLE ABOUT SEX

FEELING COMFORTABLE ABOUT SEX 轻 松 性 谈 只 要 你 轻 松 自 然 的 面 对 自 己 的 性 生 活, 就 能 轻 松 自 然 的 与 人 谈 性 " 1. 自 幼 开 始 用 直 接 而 尊 重 的 态 度 来 解 释 男 孩 子 割 包 皮 和 女 孩 子 的 生 殖 器 官 是 什 么 回 事 让 儿 女 明 白 上 帝 所 创 造 的 身 体 是 可 爱 的. 当 幼 儿 开 始 对 自 己 的 身 体 产 生

Részletesebben

Microsoft Word - 報告.doc

Microsoft Word - 報告.doc 德 蘭 中 學 同 行 萬 里 高 中 學 生 內 地 交 流 計 劃 2011-2012 湖 北 水 利 及 工 業 規 劃 與 文 化 探 索 之 旅 日 期 : 2012 年 2 月 22 日 至 26 日 隨 團 老 師 : 葉 美 寶 團 員 姓 名 : 楊 綺 婷 胡 夢 吟 關 可 瑤 蔡 沅 汶 黎 佩 霖 梅 如 霞 吳 長 虹 劉 綺 霞 胡 子 祈 李 詠 詩 1 ( 一 )

Részletesebben

1. 血 液 對 身 體 細 胞 的 重 要 性 身 體 得 以 健 康 運 作, 最 主 要 靠 的 是 血 管 內 的 血 液 ; 它 帶 著 養 分 與 氧 給 細 胞, 並 帶 回 廢 雜 物 及 二 氧 化 碳 排 出 體 外, 若 此 血 管 阻 塞 導 致 運 作 不 順 時, 各 部

1. 血 液 對 身 體 細 胞 的 重 要 性 身 體 得 以 健 康 運 作, 最 主 要 靠 的 是 血 管 內 的 血 液 ; 它 帶 著 養 分 與 氧 給 細 胞, 並 帶 回 廢 雜 物 及 二 氧 化 碳 排 出 體 外, 若 此 血 管 阻 塞 導 致 運 作 不 順 時, 各 部 慢 性 疾 病 真 相 大 揭 開 作 者 : 陳 鴻 烈 自 然 療 法 醫 師 著 作 : 協 和 岩 寶 的 神 奇 療 效 慢 性 病 的 醫 療 革 命 排 毒 與 細 胞 修 護 現 任 : 中 日 負 離 子 協 會 理 事 長 協 和 溫 泉 ( 股 ) 公 司 董 事 長 手 機 ( 台 灣 )0936914100,( 大 陸 )15816194647 1. 血 液 對 身 體 細

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II III IV V VI VII VIII IX X 苷 XI XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Részletesebben

智力测试故事

智力测试故事 II 980.00 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 8... 9... 9...10...10...10 I II...11...11...11...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...17...17...18...18...19...19...19...19...20...20...21...21...21

Részletesebben

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

Részletesebben

Microsoft Word - NCH final report_CHI _091118_ revised on 10 Dec.doc

Microsoft Word - NCH final report_CHI _091118_ revised on 10 Dec.doc 十 八 區 區 議 會 的 簡 介 會 (1) 東 區 區 議 會 (2008 年 4 月 24 日 ) III. 中 環 新 海 濱 城 市 設 計 研 究 第 二 階 段 公 眾 參 與 ( 東 區 區 議 會 文 件 第 51/08 號 ) 10. 主 席 歡 迎 發 展 局 副 秘 書 長 ( 規 劃 及 地 政 ) 麥 駱 雪 玲 太 平 紳 士 規 劃 署 副 署 長 / 地 區 黃 婉

Részletesebben

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

Részletesebben

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (i) (ii) (iii) A. 123 2 3(1) (2) (i) 41 (ii) (iii) 121 4(3) (i) (ii) (iii) 123A 3 (a) 56 (b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (viii) (ix) (x) 4B(2)(d) (e) (f) (xi) (xii) (b) (a) (i)

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63> 98 年 3 月 11 日 依 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 核 定 大 同 技 術 學 院 98 學 年 度 重 點 運 動 項 目 績 優 學 生 單 獨 招 生 簡 章 大 同 技 術 學 院 招 生 委 員 會 編 印 校 址 :600 嘉 義 市 彌 陀 路 253 號 電 話 :(05)2223124 轉 203 教 務 處 招 生 專 線 :(05)2223124

Részletesebben

对联故事

对联故事 980.00 ... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 7... 7... 8... 9...10...10...11...12...13...13...14...15...15...16...17 I II...18...18...19...19...20...21...21...22...22...23...24...25...25...26...26...27...28...29...29...30...30...31...32...32...33...34...34...35

Részletesebben

奇闻怪录

奇闻怪录 ... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 8... 9... 10... 10... 11... 11... 13... 13... 14... 14... 15... 16... 17... 21 I ... 22... 23... 23... 24... 25... 25... 26... 27... 28... 29 UFO...

Részletesebben

尿路感染防治.doc

尿路感染防治.doc ...1...1...2...4...6...7...7...10...12...13...15...16...18...19...24...25...26...27...28 I II...29...30...31...32...33...34...36...37...37...38...40...40...41...43...44...46...47...48...48...49...52 III...55...56...56...57...58

Részletesebben

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

Részletesebben

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Részletesebben

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

Részletesebben

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _一)

中国南北特色风味名菜 _一) ...1...1...2...3...3...4...5...6...7...7...8...9... 10... 11... 13... 13... 14... 16... 17 I ... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 27... 28... 29... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37...

Részletesebben

全唐诗24

全唐诗24 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9...10...10...10...11...12...12...12...13...13 I II...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17...18...18...18...19...19...19...20...20...20...21...21...22...22...23...23...23...24

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

Részletesebben

心理障碍防治(下).doc

心理障碍防治(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...2...3...4...5...6...7...8...9...10... 11...12...13...15...16...17...19...21 I ...23...24...26...27...28...30...32...34...37...39...40...42...42...44...47...50...52...56...58...60...64...68

Részletesebben

樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園

樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園 樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園 序 言 我 們 都 愛 樹, 愛 那 鬱 鬱 葱 葱 的 綠 意, 愛 那 股 清 新 的 氣 息, 更 愛 那 溽 暑 中 遍 地 搖 曳 的 斑 斕 樹 蔭 人 與 樹 本 應 是 那 麼 近, 但 去 年 8 月 赤 柱 塌 樹 意 外, 卻 令 我 們 赫 然 發 現, 樹 木 原 來 也 可 以 潛 藏 著 危 險,

Részletesebben

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv)

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv) 30,000,000 75,000,000 75,000,000 24 (i) (ii) (iii) (iv) # * 1,800,000 1,800,000 15% 3,400,000 3,400,000 15% 4,200,000 4,200,000 10% 8,600,000 8,600,000 10% 12,600,000 12,600,000 88% 10% 16,000,000 16,000,000

Részletesebben

家庭用药指南(九).doc

家庭用药指南(九).doc ...1...2...3...5...6...7...8...9... 11...12...14...15...16...18...19...21...22...23...24 I ...26...28...29...33...35...37...38...40...41...42...44...44...46...47...48...49 10...52...55...56...57...59...60

Részletesebben

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一 作 出 發 者 : 劉 梓 淩 版 : 精 工 出 版 社 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 :2571 1770 2554 1247 傳 真 :2806 0974 2873 2412 網 二 O 一 一 年 址 :http://www.jingkung.com 初 版 版 權 所 有, 翻 版 必 究 如 未 獲 得 本 公 司 同 意, 不 得 用 任 何

Részletesebben

重 庆 市 万 州 区 人 民 政 府 公 报 卷 首 语 开 启 加 快 建 设 重 庆 第 二 大 城 市 新 征 程 1 万 州 区 委 区 政 府 文 件 传 达 政 令 宣 传 政 策 指 导 工 作 服 务 全 区 中 共 重 庆 市 万 州 区 委 重 庆 市 万 州 区 人 民 政

重 庆 市 万 州 区 人 民 政 府 公 报 卷 首 语 开 启 加 快 建 设 重 庆 第 二 大 城 市 新 征 程 1 万 州 区 委 区 政 府 文 件 传 达 政 令 宣 传 政 策 指 导 工 作 服 务 全 区 中 共 重 庆 市 万 州 区 委 重 庆 市 万 州 区 人 民 政 卷 首 语 开 启 加 快 建 设 重 庆 第 二 大 城 市 新 征 程 市 委 四 届 三 次 全 会 再 次 明 确 提 出 把 万 州 建 成 重 庆 第 二 大 城 市, 鼓 舞 人 心, 催 人 奋 进 全 区 人 民 要 进 一 步 增 强 紧 迫 感 和 责 任 感, 奋 发 有 为, 快 马 扬 鞭, 开 启 加 快 建 设 重 庆 第 二 大 城 市 的 新 征 程 把 万 州

Részletesebben

中国石化齐鲁股份有限公司

中国石化齐鲁股份有限公司 2004 2004 3 4 6 9 13 14 15 22 24 26 49 1 2004 9 2 2004 SINOPEC QILU COMPANY LTD. 0533-3583728 lifan@qilu.com.cn 0533-7512530 baoweisong@163.net 0533-3583718 255086 qlsh600002@126.com http://www.qilu.com.cn

Részletesebben

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容:

第五条 非公开发行股票预案应当包括以下内容: 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 二 〇 一 六 年 三 月 公 司 声 明 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 预 案 内 容 真 实 准 确 完 整, 并 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完

Részletesebben

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的 目 錄 中 華 醫 藥 以 醫 術 救 人 為 何 被 稱 為 懸 壺 濟 世? 2 什 麼 樣 的 醫 生 才 能 被 稱 為 華 佗 再 世? 4 中 醫 如 何 從 臉 色 看 人 的 特 質? 6 中 醫 怎 樣 從 五 官 看 病? 8 中 醫 看 舌 頭 能 看 出 些 什 麼 來? 10 中 醫 真 的 能 靠 一 個 枕 頭, 三 根 指 頭 診 病 嗎? 12 切 脈 能 判 斷

Részletesebben

2015年廉政公署民意調查

2015年廉政公署民意調查 報 告 摘 要 2015 年 廉 政 公 署 周 年 民 意 調 查 背 景 1.1 為 了 掌 握 香 港 市 民 對 貪 污 問 題 和 廉 政 公 署 工 作 的 看 法, 廉 政 公 署 在 1992 至 2009 年 期 間, 每 年 均 透 過 電 話 訪 問 進 行 公 眾 民 意 調 查 為 更 深 入 了 解 公 眾 對 貪 污 問 題 的 看 法 及 關 注, 以 制 訂 適 切

Részletesebben

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16 125-0834I/1405/GH I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X. 10-11 XI. 11-12 XII. 12 XIII. 13 XIV. 14-15 XV. 15-16 XVI. 16 I. * ++p ++ p ++ ++ * ++p ++ ++ ++p 1 2 ++ ++ ++ ++ ++ I.

Részletesebben

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 纪 委 书 记 职 责... 5 院 长 办 公 室... 6 院 长 办 公 室 工 作 职 责...

Részletesebben

《小王子》 (法)圣埃克苏佩里 原著

《小王子》 (法)圣埃克苏佩里 原著 小 王 子 ( 法 ) 圣 埃 克 苏 佩 里 原 著 献 给 莱 翁 维 尔 特 请 孩 子 们 原 谅 我 把 这 本 书 献 给 了 一 个 大 人 我 有 一 条 正 当 的 理 由 : 这 个 大 人 是 我 在 世 界 上 最 好 的 朋 友 我 另 有 一 条 理 由 : 这 个 大 人 什 么 都 懂 ; 即 使 儿 童 读 物 也 懂 我 还 有 第 三 条 理 由 ; 这 个 大

Részletesebben

第一部分

第一部分 1 2 5 8 10 13 15 18 20 32 34 37 40 44 46 48 50 54 58 63 ii. iii. 1 ( ) 2. 2 102 96% 2% 15 ( ) 3. 4. 5. 6. 2 50 ( ) 14 7. 8. ( ) 9. 10. ( ) 11. 3 ( ) 12. ( ) 13. 14. 15. 4 2007/2123 ( ) 2. ( ) (a) (b) (c)

Részletesebben

儿童用药守则(上).doc

儿童用药守则(上).doc A...1...2...3...4...6...7...8...9 6... 11...12...14...15...16...17...17...18...20...21...23 I ...24 OTC...25...27...29...29...31...33...34...35...37...39...40...41...43...44...45...46...47...48...51...53...54

Részletesebben

Teaching kit_A4_part4.indd

Teaching kit_A4_part4.indd 4 ( 學 生 ) i. 認 識 專 題 研 習 甚 麽 是 專 題 研 習? 專 題 研 習 是 學 會 學 習 的 其 中 一 個 關 鍵 項 目 學 生 根 據 自 己 或 老 師 所 訂 立 的 主 題, 依 照 本 身 的 興 趣 和 能 力, 在 老 師 的 指 導 下, 擬 定 研 習 題 目, 設 定 探 討 的 策 略 和 方 法, 進 行 一 系 列 有 意 義 的 探 索 歷

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

Részletesebben

群科課程綱要總體課程計畫書

群科課程綱要總體課程計畫書 核 准 文 號 :102 年 4 月 22 日 臺 教 國 署 高 字 第 1020036237 號 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 (102 學 年 度 入 學 學 生 適 用 ) 中 華 民 國 102 年 04 月 22 日 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 核

Részletesebben

% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2

% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2 NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED 1236 30% 30% 105 131.25 145181.25 1 14.07 100% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 30% 105131.25 145181.25 3 83.83% 26.91% 30%

Részletesebben

前 言

前  言 目 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 制 订 人 才 培 养 计 划 的 原 则 意 见 ( 修 订 )... 1 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 教 学 计 划 管 理 办 法 ( 修 订 )... 6 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 课 程 教 学 大 纲 管 理 规 定 ( 修 订 )... 16 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 教 学 管 理 规 程... 20

Részletesebben

第二章

第二章 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 手 册 (2009 年 版 ) 目 录 第 一 章 总 则 1 编 制 内 部 控 制 手 册 目 的 依 据 1 2 内 部 控 制 手 册 的 适 用 范 围 1 3 内 部 控 制 基 本 原 则 1 4 内 部 控 制 的 基 本 要 求 2 5 内 部 控 制 组 织 机 构 4 6 内 部 控 制 手 册 的 更 新 与 监 督 4

Részletesebben

(^) 全 国 二 级 建 造 师 执 业 资 格 考 试 用 书 第 四 版 20300000 動!9X1111^ 鬚 鱗 1 瞧 : 霸 義 爾 瓢 零 賴! 醐 飾 應, 鲫 ^ 1^ 1^ 編 鬅 ; 乾 : 鐵 桌 \ 苗 福! 纖 丨 々 1^ ^ 8111181^11 公 路 工 程 管 理 与 实 努 圓 雜 : :: 爾 ;: : : : : : 圖 纖 X \ ;\ 龈 ~ 襄

Részletesebben

<4D F736F F D20D6D0B9FABBB7BEB3CFD6D7B4D3EBD5FEB2DFC6C0C2DB2E646F63>

<4D F736F F D20D6D0B9FABBB7BEB3CFD6D7B4D3EBD5FEB2DFC6C0C2DB2E646F63> 中 国 环 境 现 状 与 政 策 评 论 第 一 章 水 污 染 中 国 当 前 的 总 体 水 污 染 状 况 是 相 当 严 重 的, 尽 管 城 市 工 业 水 污 染 的 发 展 势 头 得 到 了 一 定 的 控 制, 但 以 生 活 污 水 和 农 村 化 学 品 流 失 为 主 要 内 容 的 面 源 污 染 又 呈 现 迅 速 上 升 的 欠 势, 而 且 更 加 难 以 控 制

Részletesebben

女性减肥健身(四).doc

女性减肥健身(四).doc ...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...14...16...17...23...25...26...28...30...30 I ...31 10...33...36...39...40...42...44...47...49...53...53 TOP10...55...58...61...64...65...66...68...69...72...73

Részletesebben

中医疗法(下).doc

中医疗法(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...3...4...13...15...17...17...24...25...26...26...28...28...29...31...31...33...33

Részletesebben

眼病防治

眼病防治 ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...2...3...5...5...6...7...9... 11...13...14...15...17...18...19...20...21 I II...21...22...23...24...25...27...27...28...29...30...31...33...33...34...36...38...39...40...41...42...43...45

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _八)

中国南北特色风味名菜 _八) ( 20 010010) 7871092 1/32 356.25 4 760 2004 8 1 2004 8 1 11 000 ISBN 7-204-05943-3/Z102 1026.00 ( 18.00 ) ...1...2...2...4...6...7...8...9... 10... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 18... 19...

Részletesebben

新时期共青团工作实务全书(三十九)

新时期共青团工作实务全书(三十九) ........................... I II....................... 1990... .................. 1991......... III ,, 3 3 6 30 1990 19 19 ,, 30%, 1986 12 19 1989 12 25 1990 11 10 1989 10 30 1990 830 19 40

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAFAC0EFBADBB5C4BFADC9AAC1D52E68746D6C>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAFAC0EFBADBB5C4BFADC9AAC1D52E68746D6C> 胡 里 痕 的 凯 瑟 琳 叶 芝 和 格 利 高 里 夫 人 著 孙 柏 译 译 者 赐 稿 - 人 物 : 彼 得 吉 兰 布 里 奇 特 吉 兰, 他 的 妻 子 米 歇 尔 吉 兰, 他 的 长 子 帕 特 里 克 吉 兰, 他 的 次 子 邻 居 们 德 莉 亚 卡 赫 尔, 米 歇 尔 的 未 婚 妻 老 妇 人 时 间 地 点 : 喀 拉 剌 [1] 乡 下 一 间 茅 屋 的 内 室,1798

Részletesebben

Microsoft Word - 4FEHC_2cmin.doc

Microsoft Word - 4FEHC_2cmin.doc 九 龍 城 區 議 會 食 物 環 境 衞 生 事 務 委 員 會 第 二 次 會 議 記 錄 日 期 : 2012 年 2 月 9 日 ( 星 期 四 ) 時 間 : 下 午 2 時 30 分 地 點 : 九 龍 城 民 政 事 務 處 會 議 室 出 席 者 : 主 席 : 黃 以 謙 議 員 副 主 席 : 黃 潤 昌 議 員 委 員 : 梁 美 芬 議 員, JP ( 於 下 午 4 時 40

Részletesebben

第二章 臺灣客家族群民間信仰之發展

第二章 臺灣客家族群民間信仰之發展 自 進 入 臺 灣 大 學 迄 今, 不 覺 已 過 五 個 年 頭, 趕 在 學 期 的 最 後 幾 天 終 於 將 碩 士 論 文 完 成, 並 順 利 通 過 碩 士 論 文 口 試 常 想 自 己 是 否 天 資 愚 魯? 還 是 時 過 然 後 學, 則 勤 苦 而 難 成? 或 兩 者 皆 是? 我 永 遠 不 會 忘 記, 當 接 到 臺 大 國 家 發 展 研 究 所 的 錄 取 通

Részletesebben

单 元 / 页 数 内 容 标 准 学 习 标 准 教 学 步 骤 及 活 动 教 具 BC 1.1 男 孩 女 孩 BC 2.1 白 纸 有 礼 貌 地 与 人 沟 通 BC 3.3 认 识 字 词 ( 第 1 页 ) 单 元 一 : 我 1 男 女 作 出 反 应 BC 2.1.4(a) 应 用

单 元 / 页 数 内 容 标 准 学 习 标 准 教 学 步 骤 及 活 动 教 具 BC 1.1 男 孩 女 孩 BC 2.1 白 纸 有 礼 貌 地 与 人 沟 通 BC 3.3 认 识 字 词 ( 第 1 页 ) 单 元 一 : 我 1 男 女 作 出 反 应 BC 2.1.4(a) 应 用 edaya 华 语 ( 三 ) 学 习 标 准 BC 1.1.2 辨 别 简 单 的 句 子 BC 1.1.4 聆 听 及 明 白 单 项 指 示 与 要 求, 并 在 教 师 的 辅 导 下 作 出 适 当 的 反 应 BC 1.1.8 (b).1 有 礼 貌 地 发 问 和 BC 2.1.3 有 礼 貌 地 提 出 要 求 BC 2.1.4 (a) 应 用 浅 白 的 语 言 介 绍 自 己.5

Részletesebben

C160832199Ann.indd

C160832199Ann.indd 718 (I)(1) (2) 1.00 (II) TAI Capital LLC 3,002,000,000 1.00 3,002,184,872 871,643,074 58.07% 1,743,286,148 1,743,286,148 1 2,988,000,000 0.99 1,245,000,000 (i)659,000,000(ii) 586,000,000 1,778,000,000(i)586,000,000

Részletesebben

黃大仙區議會轄下FEHC

黃大仙區議會轄下FEHC 香 港 特 別 行 政 區 第 四 屆 黃 大 仙 區 議 會 第 十 四 次 會 議 記 錄 日 期.. 二 零 一 四 年 一 月 七 日 ( 星 期 二 ) 時 間.. 下 午 二 時 三 十 分 地 點.. 九 龍 黃 大 仙 龍 翔 道 138 號 龍 翔 辦 公 大 樓 6 樓 黃 大 仙 區 議 會 會 議 室 出 席 者.. 李 德 康 先 生,MH,JP 黃 大 仙 區 議 會 主

Részletesebben

飞行模拟设备的鉴定和使用规则

飞行模拟设备的鉴定和使用规则 中 国 民 用 航 空 总 局 民 航 总 局 令 第 141 号 飞 行 模 拟 设 备 的 鉴 定 和 使 用 规 则 (2005 年 3 月 7 日 公 布 ) CCAR-60 中 国 民 用 航 空 总 局 令 第 141 号 飞 行 模 拟 设 备 的 鉴 定 和 使 用 规 则 已 经 2005 年 2 月 5 日 中 国 民 用 航 空 总 局 局 务 会 议 通 过, 现 予 公 布,

Részletesebben