BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. IIá. sz.: V547/2007 Előadó:NagyÁrpád Mell.:l Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-mai!: Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Véleményező: Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülés napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Középfokú oktatási intézmények 200S/2009. tanévre vonatkozó beiskolázási terve Előterj esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 20-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A megyei és országos tájékoztatóban történő megjelenés érdekében a fenntartónak az előző év őszén döntenie kell arról, hogy a középfokú feladatellátás biztosítása érdekében mely iskolában hány osztály, ennek keretében milyen specializációk és mely szakmák szervezését engedélyezi a következő tanévben. Az iskolák elkészítették a 200S/2009. tanévre szóló beiskolázási tervüket. Az iskolák a kialakult képzési és osztályszerkezetüknek megfelelően tervezték meg a 200S/2009-es tanévet, melynek egységes szerkezetbe foglalt összesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza. l. Nyelvi előkészítő osztályok indítása: A 200S/2009-es tanévben a következő iskolák kívánnak nyelvi előkészítő osztályt indítani a 9. évfolyamon: Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatást érintő feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve szerint a szakképző évfolyamokon egy osztályon belül legfeljebb két szakmában indítható képzés. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium néhány szakképző osztályában szeretne eltérni ettől a szabálytól, és egy osztályon belül 2-nél több szakmában kíván képzést indítani. Az iskola azzal indokolja kérését, hogy egyrészt az indítani kívánt szakmák iránt

2 alacsony a tanulók érdeklődése, ugyanakkor a képzés indokolt, mert hiányszakmákról van szó. Másrészt az új moduláris rendszerű szakképzés bevezetésének következtében az egy osztályba szervezett több szakma közül legalább kettőben igen magas a közös óraszámok aránya. Az érintett osztályok és szakmák: villamosmémök-asszisztens (OKJ szám: ), erosaramú elektrotechnikus lelektronikai technikus (OKJ szám: ) autóelektronikai műszerész (OKJ szám: Ol ), vasúti villamos jármű szerelője (OKJ szám: ), automatikai műszerész, Igáz- és tüzeléstechnikai műszerész igény szerint (OKJ szám: ) gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő (OKJ szám: ), központifűtés- és csőhálózat-szerelő (OKJ szám: ), vízvezeték és vízkészülék szerelő (OKJ szám: O31 04) - bútorasztalos (OKJ szám: ), épületasztalos (OKJ szám: ), kárpitos (OKJ szám: ) ács- álványozó (OKJ szám: ), festő, mázoló és tapétázó (OKJ szám: ), kőfaragó, műköves és épületszobrász (OKJ szám: ) A szakmák közül az egyik oktatása beszámoló rendszerben történne, és a gyakorlati képzést a tanulónak oly módon kell megoldania, hogy az intézmény az adott szakmában nem biztosít gyakorlati oktatást. Az intézményi órabankban a három szakma egyidejű oktatása nem okozhat többlet igényt a két szakma oktatásával biztosított órakerethez viszonyítva. A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 29. (2) bekezdés szerint "...Az írásban megkötött tanulószerződést a gazdálkodó szervezet az iskolai beiratkozás időpontjáig köteles bemutatni az (1) bekezdésben megjelölt szakképző iskolának. A tanulószerződés alapján a szakképző iskolába fel kell venni azt a tanulót, aki egyébként a felvételi feltételeknek megfelel." Amennyiben a tanulók az idézett bekezdésre hivatkozva jelentkeznek az iskolába, de osztályba sorolásuk nem lehetséges az osztályszervezési feltételek miatt, abban az esetben oktatásuk beszámoltató rendszerben történne. Iskolai rendszerű felnőttoktatást továbbra is a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium kíván szervezni. A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 9 egyhangú igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja 1. intézményenként 1 nyelvi előkészítő osztály indítását a 9. évfolyamon a 2008/2009-es tanévben az alábbi intézményekben: Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 2

3 - Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 2. a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium szakképző osztályaiban egy osztályon belül 2-nél több szakma oktatásának: megszervezését az alábbi csoportosításban: - villamosmérnök-asszisztens (OKJ szám: ), erősáramú elektrotechnikus lelektronikai technikus (OKJ szám: ) - autó elektronikai műszerész (OKJ szám: ), vasúti villamos jármű szerelője (OKJ szám: ), automatikai műszerész, Igáz- és tüzeléstechnikai műszerész igény szerint (OKJ szám: ) - gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő (OKJ szám: ), központifűtés- és csőhálózat-szerelő (OKJ szám: ), vízvezeték és vízkészülék szerelő (OKJ szám: ) - bútorasztalos (OKJ szám: ), épületasztalos (OKJ szám: ), kárpitos (OKJ szám: ) ács- á1ványozó (OKJ szám: ), festő, mázoló és tapétázó (OKJ szám: ), kőfaragó, műköves és épületszobrász (OKJ szám: ) szakmák párosításával. A fenti osztályokat úgy kell megszervezni, hogy az osztályokra meghatározott órakeret nem lépheti túl az egy osztályban 2 szakma oktatására meghatározott órakeretet. A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 29. (2) bekezdésében foglaltak szerinti feltételeknek eleget tevő tanulók estén felvételi kötelezettséggel rendelkező iskolában az oktatás megszervezésekor - ha a jelentkező tanulók létszáma nem teszi lehetővé az osztályba sorolást - a tanulók oktatását beszámoltató rendszerben kell megszervezm. 3. a középfokú intézmények beiskolázási tervét az 1. sz. melléklet szerint. Felelős: Köles István alpolgármestre Határidő: szeptember 20. Békéscsaba, szeptember 13. Ellenj egyzés: J~;!~ Pénzügyi:... alpolgármester 3

4 Középfokú oktatási intézmények évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet Intézmény neve 9. évfolyam Szakképző évfolyam ol :ca ol ~ "' 'o ;g 'o :9 N N '" :9 kilépő belépő ~ '0; "' o "' o OKJ ~ '0; specialitás, szakmai orientáció -o 'o 'o szakma," N szakmaszám "'," Q. Q.," N N Q. N Q. Q. -o ~.,," Q...., -o."i -c."i osztály osztály "' Rózsa F.Gimn. l nyelvi előkészítő g 5 l emelt történelem, biológia g 4 4 l humán girrmáziurni oszt. g 4 l reál gimnáziumioszt. g 4 l eurofackt 4 Összesen: 4 5 Belvárosi Gimn. Összesen: 2 3 Széchenyi I. Szki évfolyam g évf. nyelvi előkészítő g 5 ~."I.J:>."I nyelvi előkészítő szk 5 pénzügy-számviteli ügyintéző szk 1 közgazd.szakmacs. szk általános közgazdasági informatikai orientáció szk 4 1 két tanítási nyelvű angol szk 5 1 két tanítási nyelvű angol/német szk 5 Összesen: ,5 Megjegyzés 1 műszaki szakterület, gépészeti Ol 1 Kemény G.Szkí. szakmacsop. szk 4 autószerelő szk 2 2 műszaki szakterület, közlekedési közlekedés üzemviteli ellátó szakmacsop. szk 4 szállítmányozási ügyintéző szk logisztikai műszaki menedzserasszisztens szk 2 Összesen: Ol IIII15.évf.auto techno szk 1 Szent-Gy.Gimn. Szki 3 1 emelt idegen nyelv g 4 3 ápoló l szk 3 l 1 16 fő emelt fizika-matem. g 4 csecsemő- és gyermekápoló szk 3 1

5 Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet 6 nyomdai kiadvány szerk. és 16 fö alaptanterv szerint képszerk Ol szk belügyi rendészeti g 4 könyvkötő Ol szk 2 2 egészségügyi szk 4 nyomdai gépmester szk 2 1 nyomdaipari szk 4 grafikus szk 2 1 textilműves, textilrajzoló és iparművészeti pálhuzamos képzés szk 1 modelltervező szakirány 5404 szk 2 könnyűipari technikus, Ol 12 fő textilrajzoló és modelltervező szk 5 ruhaipari fő textilműves szk 5 11 fő grafikus szk 5 Összesen építészeti szakmacsoport, , Váráshelvi P.Szki közlekedési szak szk 4 közlekedésépitő, híd, út szk építészeti szakmacsoport, szk 4 1 vagy vasútép.techn szk 1 2 környezetvédelem-vízgazdálkodás közlekedésépítő informatikai szakmacsoport szk 4 7 techno szk 1 1 magasépítő techno szk 1 földmérő és térinform.techn szk 1 1 geológus-geofizikus techno szk 1 1 környezet és vizgazd.techn szk 1 Összesen Gépészeti Szki gépész szk 4 épületgépész techno szk Ol informatika szk 4 gépgyártástechno1ógiai-techn szk informatika-nyelvi előkész szk 5 informatikai rendszergazda szk 2 informatikai rendszergazda (Webmester) 5407 szk 2 Összesen: Békéscsabai Központi 15 2 műszaki terület (elektronika, Ol Szakképző elektrotechnika) szk 4 villamosmérnök-assz szk 2 2

6 Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet Ol I elektrotechnika/elektronika erősáramú techn.lelektronikai Ol informatika ir. -hardvertech szk 4 techno szk Ol műszaki terület (gépészet) szi 2 autóelektro műsz szk 2 2 műszaki terület (gépészet, elektronika, elektrotechnika) szi 2 1 vasúti villamos jármű szerelője szk Ol gyakorlati 1 (automatikai műszerész, /gáz / helyet a műszaki terület (elektronika, és tüzeléstechnikai műszerész tanulónak kell elektrotechnika) szi 2 igény szerint) szk 2 biztosítania faipari szi 2 gépi forgácsoló szi fodrász szi 2 Épület- és építménybádogos szi építőipari szi 2 karosszérialakatos szi II építöipari-ügyviteli szi 2 hegesztő szi kereskedelem marketing szk 4 gázfogy. ber.-és csőhál szerelő szi kereskedelem marketing szi 2 központifűt.-és csőhál. Szerelö szi 3 1 vízvezeték és vízkészülék vendéglátás idegenforg. szk 4 szerelő szi 3 1 elektromos gép- és Ol vendéglátás idegenforg. szi 2 készülékszerelő szi nyelvi előkészítő szk 5 villanyszerelő szi 3 hűtő- és klimaberendezés kereskedelem marketing szi 2 szerelő, karbantartó szi vendéglátás idegenforg. szi 2 géplakatos szi Ol elektronikai műszerész szi Ol szárnítógép-szerelő, karbantartó szi 2 3

7 Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet l Ol bútorasztalos szi 3 a két szakma csak az utolsó félévben tér el jelentősen épületasztalos szi 3 egymástól l l kárpitos SZl Ol fodrász szi kömüves szi burkoló szi 3 beszámoltató oktatás ács- álványozó szi 3 formájában l beszámoitató oktatás festő, mázoló és tapétázó szi 3 formájában Kőfaragó, műköves és épületszobrász szi l jármüfényező szi 2 l l l l Ol irodai asszisztens szi Ol kozmetikus szk Ol eseményrögzítő DOlO 51 Ol szk élelmiszer- és vegyi áru eladó szi ruházati eladó szi élelmiszer- és vegyi áru eladó szi műszaki cikk eladó szi Ol cukrász szi szakács szi 3 4

8 Középfokú oktatási intézmények évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet Ol pincér SZl kereskedő szk vendéglős szk Ol kereskedelmi szakmenedzser szk 2 Összesen: Bartók B. Szki. 1 1 Összesen: 1 1 néptáncos-klasszikus, népzene és magánének szk 5 Az iskola át kíván témi az OKJ-ban 1 elismert 1 spec 1 spec szakmák Esély szakisk. építészeti szakmacson. szi 2 kőműves szi 3 oktatására 1 spec 2 spec mezögazdasági szakmacsop. szí 2 szobafestő-mázo1ó szi 3 spec virágkötő Ol szi 2 spec l zöldség- és füszernöv.term szi 2 spec parkgondozó szí 2 Összesen: Mindösszesen: !:Im!'II """oa;;; _+...=

9 Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet Felnőttképzés: intézménynév indítási évfolyam típus osztályszám képzési idő Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű 9. évfolyam felnőttek középiskoláia, gimnázium, esti tagozat l 4 év Közgazdasági Szakközépiskola 13. évfolyam pénzügyi- számviteli ügyintéző levelező tagozat 1 1,5 év (OKJ szám: ) Békéscsabai Központi Szakképző 10. évfolyam felnőttek középiskolája, gimnázium, nappali tagozat l 3 év Iskola és Kollégium 11. évfolyam felnőttek középiskolája, gimnázium, nappali tagozat 2 2 év 10. évfolyam felnőttek középiskolája, gimnázium, esti tagozat 3 3 év 6

10 BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V Előadó:NagyÁrpád Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-mai!: NYILVÁNOS ülés napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A középfokú oktatási intézmények 2007/200S-as tanévre vonatkozó órakeretének jóváhagyása Előkészítő: Véleményező: Oktatási, Közrnűvelődési és Sport Osztály Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 20-án tartandó nyilvános üiésére Tisztelt Közgyűlés! Minden tanév elején az induló osztályok számának és létszámának ismeretében a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény alapján meghatározásrakerül a középfokú intézmények által felhasználható órakeret. Az órakeretek meghatározására ebben a tanévben is sor került. Az intézmények által felhasználható heti órák számát az alábbi táblázatban foglaljuk: össze. Intézmény Alapképzés Szakképzés Felnőttoktatás Össszesen 9-B. évf. L II. félév félév Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola 518 O 518 Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 416 O 416 "Esély Pedagógiai Központ" (szakiskola) Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium 930,5 O 930,5 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdaségi Szakközépiskola

11 Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Összesen: A kollégiumba beiratkozott tanulók létszámának és az induló csoportok számának ismeretében a kollégiumok órakeretének meghatározása is megtörtént. A felhasználható órák pontos meghatározása csak bizonyos keretek közt lehetséges, mert egyes tényezők előre nem láthatók. Ilyen pl. a hétvégi benntartózkodás, az iskolák által történő munkanap áthelyezések. Ezekben az esetekben is biztosítani kell a tanulók felügyeletét, a kollégiumok nyitva tartását. A rendelkezésre álló adatok alapján a következő táblázatban foglaltuk össze a kollégiumok heti órakeretét. Egyéb Ellátott Éjszakai ügyeleti Intézmény órák ügyelet készenlét Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium 223, Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium O Szent-Görgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Az ellátott órák a pedagógus munkakörben dolgozók heti kötelező órájából került meghatározásra. Ez alól kivételt képez a Jankay Tibor Két Tanítási Nyeívű Általános Iskola és Diákotthon, ahol az általános iskolai tanulók elhelyezése miatt 3 fő 40 óra/hét munkaidejű gondozót is foglalkoztatnak. Az éjszakai illetve az egyéb ügye1et/k:észenlét az intézmények által jelzett óraszámok alapján került meghatározásra. Ezek az óraszámok nem minden esetben határozhatók meg egyértelműena fentebb felsorolt okok miatt. A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság határozatban kérte az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályt, hogya novemberében tartandó bizottsági ülésre mutassa ki a szakképző évfolyamok esetében a rendelkezésre álló órakeret felhasználását az egyes osztályok illetve csoportokra nézve. A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 8 egyhangú igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály 2

12 HATÁROZATI JAVA8LAT: Békéscsaba Megyei Jogú Váras Önkormányzat Közgyűlésejóváhagyja: l. a középfokú oktatási intézmények 2007/200S-as tanévre vonatkozó órakeretét az alábbi táblázat szerinti óraszámokkal A középfokú intézmények órabankja (heti óraszámok) Intézmény név Alapképzés Szakképzés Felnőttoktatás Össszesen évf. I. II. félév félév Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola 518 O 518 Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 416 O 416 "Esély Pedagógiai Kőzpont" (szakiskola) Gépészeti és Számításteclmikai Szakközépiskola és Kollégium Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium 930,5 O 930,5 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdaségi Szakközépiskola Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Összesen: a kollégiumok 2007/200S-as tanévre vonatkozó órakeretét az alábbi táblázat szerinti óraszámokkal Egyéb Ellátott Éjszakai ügyelet! Intézmény óra ügyelet készenlét Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium 223, Gépészeti és Számításteclmikai Szakközépiskola és Kollégium Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium O Szent-Görgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

13 Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: szeptember 20. Békéscsaba, szeptember 13. lk~~ Köles Istvan alpolgármester 4

14 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI,IFJÚSÁGI, OKTATÁSI PS SPORTRIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V Előadó: Lestyánné Hricsovinyi Julianna Mell.: 2 Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-mai!: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Többlet óra biztosítása a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon órabankj ában Előkészítő: Oktatási, Közművelődésiés Sport Osztály Véleményező: Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 20-án tartandó nyilvános ülésére A 2007/200S-as tanév általános iskolai órabankja a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Kt.) rendelkezései, a 2007/2008-as tanévben indítható első osztályok számát meghatározó 151/2007. (III. 29.) közgy. határozat, a 45/2004. (I. 29.) közgy. határozattal elfogadott Fejlesztési és Intézkedési Terv, illetve önként vállalt többletfeladatok esetében szintén a megfelelő közgyűlési határozatok alapján készült el. A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon speciális helyzete míatt évek óta 10 többlet órát számolt el a kollégiumi és tornász tanulők kísérése céljából, amit az intézményvezetőegyeztetett az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály illetve a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetőjével,erről azonban a közgyűlés nem döntött. Az intézmény vezetője azzal a kéréssel fordult osztályunkhoz, hogy a jövőben is megnövelhető legyen 10 órával az intézmény órabankja. Az iskola több telephelyen működik, a diákotthon és az iskola közötti távolság, illetve a tornász tanulók napközbeni edzése indokolja a feladat ellátásának szükségességét, mivel napközben a kollégium, az iskola, illetve az edzőterem között ken kísérni a tanulókat A Kt. 16. (4) bekezdése szerint a pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órából, valamint a nevelő és oktató munkával vagy tanulókkal a.szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus kötelező óráját a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, illetőleg a tanórai foglalkozás keretében való nevelésre, oktatásra köteles fordítani.

15 A Kt. 1. sz. melléklet 3. rész II. 9. pontja szerint a pedagógus a teljes rendes munkaidő (heti 40 óra) tanítási órákkal le nem kötött részében munkaköri feladatként - a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a munkáltató utasítása alapján - ellátja a nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatokat. A feladat ellátása szakmailag indokolt, azonban a Kt. fent említett rendelkezései szerint a tanulók kísérése nem számítható be a pedagógus kötelező órájába, a pedagógus teljes rendes munkaidejének tanítási órákkal le nem kötött részében megoldható, így az órabank: e feladat miatti növelése nem indokolt. Az 1.sz. mellékletben található az általános iskolák 2007/2008. tanévre szóló órabankja, ami tartalmazza a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon számára a heti 10 többlet órát a Spec. feladat oszlopban. A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 1 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem javasolja a határozati javaslat elfogadását. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést. hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a 2007/2008-as tanév általános iskolai órabankját az 1. sz. melléklet szerint, heti 10 többlet órát biztosítva - a kollégiumi és a tornász tanulők kísérésére - a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolaés Diákotthon órabankjában. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2008/2009-es tanévtől heti 10 többlet órát biztosít- a kollégiumi és a tornász tanulók kísérésére - a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthonórabankjában. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: szeptember 20. Békéscsaba, szeptember 13. Tisztelettel: Ellenjegyzés: Jogi:CJJ~. Pénzügyi: ~{. Kiss Tibor bizottsági elnök 2

16 --- == ~ _._ A 2007/2008. tanév általános iskolai órabankja 1. sz. melléklet 1.évf NAT 2.évf.NAT. 3.évf.NAT 4.évf.NAT 5.évf.M6dkeret 6.évf.módkeret 7,oévf.módkeret 8.évf. módkeret autistamöckeret középsúlyos E Kötelező m 20,00 20,00 20,00 22,50 22,50 22,50 25,00 25,00 Napköziés tanulószoba i': i:l Nem kötelező 10% 2,00 10% 2,00 10% 2,00 10% 2,25 25% 5,63 25% 5,63 30% 7,50 30% 7,50 ~~ Magántanul610 Eqvénl ~ 9% 1,80 9% 1,80 9% 1,80 9% 2,03 9% 2,03 9% 2,03 9% 2,25 9% 2,25 -se alsós.!!! ~ ~~ c: felsős m m Nyelvi kov, It...Q 3,50 3,50 4, " ~ :2 *' l!! Összesen 23,80 23,80 23,80 26,78 33,65 33,65 38,75 38,75 22,S 15 g 'o Jo!u> 'o "rcc> ~ o m osztályóraszám osztály 6raszám osztály óraszám osztál óraszám osztály óraszám osztály óraszám osztál óraszám osztál óraszám osztál óraszám osztál óraszám csoport óraszám csoport óraszárr létszám öraszárr Petöfi U. ÁIUsk. 3 71,4 3 71,4 3 71,4 3 80, , , , , O 4, ,68 4, ,49 2.sz.ÁIUsk. 2 47,6 2 47,6 2 47,6 2 53, , , , , , O 870,75 4,18 866,57 Szt.László U. 1 23,8 1 23,8 1 23,8 1 26, , , , , , O 24,00 386,98 2,05 384,93 Erzsébethelyi 3 71,4 3 71,4 3 71, , , , , , , ,10 6, ,52 Jankay ÁIUsk. 3 71,4 3 71,4 2 47,6 2 53, ,3 2 67,3 2 77,5 2 77, , ,00 843,55 4,10 839,45 2 tennyetvű 1 31, ,53 63,06 63,06 10.sz,ÁIUsk. 2 47,6 1 23,8 2 47,6 2 53, ,3 2 67,3 2 77, , , O 703,40 5,86 697,54 József A 2 47,6 2 47,6 2 47,6 2 53, ,3 2 67,3 2 77,S 2 77, , ,00 737,95 0,00 737,95 Szabó P. 1 23,8 2 47,6 2 47,6 2 53, , , , , , ,25 M8,95 7,60 841,35 logopédia 1 23,8 1 23,8 1 23,8 1 26,775 O O O O O 12,38 110,55 110,55 Belvárosi áll. isk. 2 47,6 2 47,6 2 47,6 2 53, ,3 2 67,3 O O 1 38, , O 579,70 0,00 579,70 I 734, 70 1 gimn. tantervü 2 77,S 2 77,5 155,00 155,00 Gerta 1 23,8 1 23,8 1 23,8 1 26, , , , , ,S 1 15 O 325,48 15,29 310,19 Esély 1 26,8 1 26,8 1 26,8 1 30, , , , ,2 1 26, , ,60 27,09 634,51 Iösszesen: , , , , , , , ,8/ , , ,51 25,0 I ,631[~660, ,93 II 8583,80 I Az intézményi órakereten felül közgyülési határozat, illetve törvény szerinti státuszban alkalmazható: 0,5 fő könyvtáros 0,5 fő GYIF *0,5 fő oktatástechnikus *1 vagy 0,5 fő rendszergazda * megfelelő feltételek megiéte esetén ~;g :ii G G

17

18 2. sz. ~e(llb lel- JANKAY TIBOR KÉT TANÍtÁSINtELVű ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉSllIÁKOTTIION 5600'Békéscsaba, Thurz6u. 33.Telefon: 66/ , Telefax: 66/ B-tn",il Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közművelődés~ Oktatási és Sport Osztály Hrabovszki Mihály osztályvezetőrészére BÉKÉSCSABA Tárgy: Kérelem. Ikt..!z.: ) ~3r~OO ~ Tisztelt Oszt4lyvezetó Úr! A Jankay TiborKét Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon kéri az intézmény órabankját 10 órával megnövelni. Indoklás: Az iskola több telephelyen működik és kollégista tanulóink is vannak. Ezért reggel a kollégiumból az iskolába, délben a Diákotthon épületből az edzőterembe, majd vissza és délután az iskolából a kol1égiumba kísérjük tanulóinkat. Ez alkalmanként 0,5 óra elszámolást jelent a pedagógusoknak az órabank terhére. Ezzel az egyéb hasznos elfoglaltság időkerete szenved hátrányt.. Kérem az Osztályvezető Urat kérésünk támogatni szíveskedjen. Békéscsaba, augusztus 16. Tisztelettel:

19

20 BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI,IFJÚSÁGI, OKTATÁSIÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V Előadó: Dr. Komán Agnes Mell.: 1 Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-mai!: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Jankay Tibor Két Tanítási Nye1vű Általános Iskola és Diákotthon kérelme Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Véleményező: Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 20-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Janka y Tibor Két Tanítási Nye1vű Általános Iskola és Diákotthon intézményegységének vezetője, Baji Lajos kérelmet nyújtott be egy fő szociális munkás alkalmazásának engedélyezésére, aki a tanév ideje alatt hétfőtől csütörtökig 16 órától 21 óráig közvetlenül a gyerekekkel foglalkozna a csoportvezető pedagógus mellett. Az intézményegység vezetője azzal indokolja kérelmét, hogya 2007/200S-as tanévre 26 fő jelentkezett az Esély Pedagógiai Központban tanuló gyermekek közül, akik többsége hátrányos helyzetű. Beilleszkedésük segítése, fejlesztésük kiemelt pedagógiai figyelmet igényel, amit a diákotthon az elmúlt tanévben is biztosított számukra önismeret, konfliktuskezelő, tanulás módszertani tréningek szervezésével. Osztályunk megvizsgálta az intézmény alapító okiratát és megállapította, hogy az alaptevékenységeket, illetve a kiegészítő tevékenységeket illetően nem történt feladatbővülés az intézményben, így a kérelemben foglaltak teljesítése jogszabályi rendelkezések alapján nem indokolt. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - az intézmények költségvetési egyensúlya érdekében - a 149/2007. (III. 29.) közgy. határozatával a közalkalmazotti álláshelyek változásáról rendelkezett, melynek következtében jelenleg az éves költségvetés terhére újabb közalkalmazotti álláshely az intézményekben nem létesíthető.

21 Az intézmény a kért szociális munkás alkalmazását közalkalmazotti álláshely létesítése nélkül, saját költségvetéséből fenntartói engedély nélkül is megoldhatja. A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság szeptember 12-én megtartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta, és 6 igen, 2 n em s zavazattal a h atározati j avaslat A) változatának jóváhagyását támogatja. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését. HATÁROZATI JAVASLAT: AJ változat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nem engedélyezi a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthonban új közalkalmazotti álláshely létesítését a évben. BJ változat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a 2007/200S-as tanévben a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthonban közalkalmazotti álláshely létesítésével l fő szociális munkás alkalmazását, az éves költségvetés terhére október l-jétől. Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: szeptember 20. Békéscsaba, szeptember 13. Tisztelettel: 41; Kiss Tibor bizottsági elnök Elle~ y'. Jogi'(,. ~...I.. Pénzügyi: ~.

22 BÉKÉSCSABA MEGYEIJOG Ú VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: v: Előadó: Hudák Regina Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) 523,-804 E-maiI: Előkészítő: Oktatási, Közmüvelődésiés Sport Osztály Pénzügyí és Gazdasági Osztály VéleményezőiKözrnüvelödési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősítetttöbbséget igényel! Tárgy: Közművelődési intézmények alapító okiratának módosítása Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 20-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A szakfeladat számok módosulása miatt szűkségessé vált a város által fenntartott közművelődésiintézmények alapító okiratának felülvizsgálata, Az intézményekkel történt egyeztetéseket követően Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Osztálya megvizsgálta az alapító okiratokat, és elvégezte a szükséges javításokat, tartalmi módosításokat. Valamennyi intézményt érintő módosítások: az alapító okiratok formai szempontból történő egységesitése bekerűlt a következő sor: Az alapító okirat sorszáma a fenntartó neve és az intézmény felügyeleti szervének megnevezése Békéscsaba Megyei Jogu Város KözgyűlésérőlBékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatára változott a telephellyel is rendelkező intézmények esetében megtörtént a székhely és a telephely funkciójának tisztázása megszűnta számu, intézményi vagyon működtetéseszakfeladat a számu szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás szakfeladat száma re változott l

23 bekerült a számú, a. szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek szakfeladat a 15. pontban foglalt az intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok esetében a határozott időtartampontosítása 5 év határozott időtartamra a 16. pontban foglalt, a feladat ellátására szolgáló vagyon esetében megtörtént az ingatlanok helyrajzi számának ellenőrzése, javítása, valamint egységesen bekerültek az alapterületre vonatkozó adatok Egyes intézményeket érintő egyéb változások: Arany János Művelődési Ház: A 12. pontban a kiegészítő tevékenység meghatározásánál a szakfeladat szám alá bekerült a helyi logopédiai ellátás és a fiókkönyvtár részére hely biztosítása. Ifjúsági Ház és Általános Társaskör: Az intézmény pontos címének Derkovits: sor 1. számra történő módosítása, A 12. pontban az alaptevékenység meghatározásánál Idegenforgalmi feladatok helyett a következő sor került be: Tourinform Iroda működtetése, idegenforgalmi tájékoztató feladatok ellátása A 12. pontban az alaptevékenység meghatározásánál bekerült a szórakoztató rendezvények, diszkó műsorok és táncmulatságok szervezése A 16. pontban a feladat ellátására szolgáló vagyon megnevezésénél a Derkovits sor 1. szám alatti ingatlanra történő javítása A 12. pontban a kiegészítő tevékenység meghatározásánál bekerült a számú Egyéb művészetitevékenység szakfeladat Lencsési Közösségi Ház: A 12. pontban a kiegészítő tevékenység meghatározásánál a szakfeladat szám alá bekerült a József Attila Lakőtelepi Településrészi Önkormányzat részére hely biztosítása A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság szeptember 12-én megtartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta, és 7 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést,hogy az alábbi határezati javaslat alapján hozza meg döntését. HATÁROZATI JAVASLAT: 2

24 I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Arany.János Művelődési Ház alapító okiratát az alábbiak szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat kelte: V. 23. Az alapító okirat sorszáma: /Intézmény neve: 2./Székhelye (pontos címe): Telephelye: Nincs 3./ Törzsszáma: /Alapító szerv neve: 5./A fenntartó neve, címe: Arany János MűvelődésiHáz Békéscsaba, (Mezőmegyer)VII. Kossuth u. l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. 6./Az intézmény felügyeleti szerve: 7./ Jogállása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. Önálló jogi személy 8./ Gazdálkodásijogköre: Előirányzat felett teljes jogkörrel, önálló bankszámlával rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdasági, pénzügyi feladatait az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör látja el. 9./Illetékességi és működési köre: Békéscsaba Megyei Jogú Város VII. kerülete (Mezőmegyer) 3

25 10./ Típusa: Közművelődési intézmény (művelődésiház) 11. Alaptevékenység TEÁOR száma: Alaptevékenysége: Az évi CXL. tv. 78. (5) bek. b. pontja szerint eljárva, Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésénekegységes szerkezetbe foglalt 12/2003. (III. 7.) önkormányzati rendelete aközművelődésről,a 34/2000. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosítása alapján Művelődési központok, házak tevékenysége a város kulturális eredményeinek, értékeinek, sajátosságainak megtartása, fejlesztése a nemzetközi (EU) normákkal összhangban, a helyi művelődési szokások, kulturális hagyományok gondozása, gazdagítása a település kulturális hagyományainak ápolása, megőrzése, átörökítése, a kulturális célú szolgáltatások bővítése és színvonalának: emelése új kulturális törekvések megvalósítása a lakosság művelődési igényeinek kielégítése, gazdagítása az életesélyt, életminőségetjavító tanulási lehetőségek segítése a folyamatos képzési, informatikai, kommunikációs készségek fejlesztése az általános munka- és üzleti-gazdasági kultúra javítása az egyetemes, a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, új kezdeményezések felkarolása az ünnepek kultúrájának ápolása, a nemzeti ünnepek, jubileumi ünnepségek, események, évfordulók méltó módon történő megrendezése városi szinten, felkérés alapján az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének szervezése, szakmai segítése és támogatása oly módon, hogy a kulturális célú non-profit tevékenységet folytató közösségeknek díjmentesen működési színteret és infrastruktúrát biztosít Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Kiegészítő tevékenység: Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása helyet biztosít a helyi logopédiai ellátás, valamint a Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum MezőmegyeriFiókkönyvtára számára. 13./ Vállalkozási tevékenysége: Nincs 4

26 14./Alaptevékenység érdekeliségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 15./Intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény igazgatóját a közgyűlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 16./Feladat ellátására szolgálá vagyon: Az önkormányzat által ingyenesen használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból:. a hrsz.-ú 2333 m 2 Békéscsaba (Mezőmegyer)VII. Kossuth u. 1. sz. alatti ingatlan. Az intézmény használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok felett az intézmény vezetője nem rendelkezhet, kivéve - amennyiben az alapfeladat ellátását nem sérti - az 1 évet meg nem haladó bérbeadást. Az ingóságok feletti rendelkezési jog gyakorlásának módját az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló többször módosított 3/1999. (II. 25.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyűlés 478/1992. (XII. 18.) sz. határozatával elfogadva, módosítva a (VI. 1.), a 130/1997. (III. 27.), a 635/2001. (XII. 13.), a 240/2004. (IV. 29.), az 589/2004. (X. 20.), 45/2005. (I. 27.), valamint a.../2007. (IX. 20.) határozattal. Békéscsaba, szeptember 20. Vantara Gyula polgármester Dr. Benedek Mária jegyző II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Békési Úti Közösségi Házak alapító okiratát az alábbiak szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat kelte: V. 23. Az alapító okirat sorszáma: 3/ /Intézmény neve: Békési Úti Közösségi Házak 5

27 2./Székhelye (pontos címe): Békéscsaba, Békési út Telephelye: Klubház Békéscsaba, Békési út /Törzsszáma: /Alapító szerv neve: 5./A.fenntartó neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. 6./Az intézményfelügyeleti szerve: 7./ Jogállása: 8./ Gazdálkodásijogköre: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. Önálló jogi személy Szlovák Klubház (Békéscsaba, Békési út 15.) jogutódja Meseház (Békéscsaba, Békési út 17.) jogutódja Előirányzatfelett teljes jogkörrel, önálló bankszámlával rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdasági, pénzügyi feladatait az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör látja el. 9./Illetékességi és működési köre: Békéscsaba város IV. kerülete és vonzáskörzete 10./ Típusa: Közművelődési intézmény (művelődésiház) 11. Alaptevékenység TEÁOR száma: Alaptevékenysége. Az évi CXL. tv. 78. (5) bek. b. pontja szerint eljárva, Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésénekegységes szerkezetbe foglalt 12/

28 (III. 7.) önkormányzati rendelete a közművelődésről, a 34/2000. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosítása alapján Művelődési központok, házak tevékenysége a város kulturális eredményeinek, értékeinek, sajátosságainak megtartása, fejlesztése a nemzetközi (ED) normákkal összhangban, a helyi művelődési szokások, kulturális hagyományok gondozása, gazdagítása a település kulturális hagyományainak ápolása, megőrzése, átörökítése, a kulturális célú szolgáltatások bövítése és színvonalának emelése új kulturális törekvések megvalósítása a lakosság művelődési igényeinek kielégítése, gazdagítása az életesélyt, életminőséget javító tanulási lehetőségek segítése a folyamatos képzési, informatikai, idegen nyelvi, kommunikációs készségekfejlesztése az általános munka- és üzleti-gazdasági kultúrajavítása az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, új kezdeményezések felkarolása az ünnepek kultúrájának ápolása, a nemzeti ünnepek, jubileumi ünnepségek, események, évfordulók méltó módon történő megrendezése városi szinten, felkérés alapján az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének szervezése, szakmai segítése és támogatása oly módon, hogy a kulturális célú non-profit tevékenységet folytató közösségeknek díjmentesen működési színteret és infrastruktúrát biztosít a gyermek közművelődés városi rendezvényeinek lebonyolítása, gyermek kiscsoportok működtetése Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Múzeumi tevékenység A Schéner-gyűjtemény és Napsugár Bábegyüttes anyagának gondozása, bemutatása, gyarapítása. Kiegészítő tevékenység: Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 13./ Vállalkozási tevékenysége: Nincs 14./Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségűköltségvetési szerv 15./Intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: 7

29 Az intézmény igazgatóját a közgyűlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 16.1Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenesen használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a 4288 hrsz.-ű 522 m 2 Békéscsaba, Békési út 15. a 4287 hrsz.-ú 811 m 2 Békéscsaba, Békési út 17. a 6045 hrsz-ű 1621 m 2 Békéscsaba, Békési út 24. sz. alatti ingatlanok. Az intézmény használatában lévő önkormányzati tulajdonu ingatlanok felett az intézmény vezetője nem rendelkezhet, kivéve - amennyiben az alapfeladat ellátását nem sérti - az l évet meg nem haladó bérbeadást. Az ingóságok feletti rendelkezési jog gyakorlásának módját az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló többször módosított (II. 25.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyűlés 478/1992. (XII. 18.) sz. határozatával elfogadva, módosítva a 218/1995. (VI. 1.), a (III. 27.), a 635/2001. (XII. 13.), a 240/2004. (IV. 29.), az (X. 20.), a (1. 27.), valamint a (IX. 20.) határozattal. Békéscsaba, szeprember 20. Vantara Gyula polgármester Dr. Benedek Mária jegyző III. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör alapító okiratát az alábbiak szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat kelte: november (jogelőd) július Az alapító okirat sorszáma: Intézmény neve: Ifjúsági Ház és Általános Társaskör 2.1Székhelye (pontos címe): Békéscsaba, Derkovits sor 1. 8

30 Telephelye: Békéscsaba, Gyulai út 5. (Munkácsy Mihály Emlékház) Békéscsaba, Szent István tér 9~ (Tourinform Iroda) 3./ Törzsszáma: /Alapító szerv neve: 5./A fenntartó neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje Békéscsaba MegyeiJogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. 6./Az intézményfelügyeleti szerve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. Munkácsy Mihály Emlékház: szakmai (muzeolágiai) félügyeleti szerve: 7./ Jogállása: 8./Gazdálkodásijogköre: Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága Békéscsaba, Széchenyi u. 9. Önálló jogi személy (A Kulich Gyula Ifjúsági és Úttörőház jogutódja) Előirányzatfelett teljes jogkörrel rendelkező,önálló költségvetési szerv az Arany János Művelődési Ház (Békéscsaba, Kossuth u. 1.) a Békési Úti Közösségi Házak (Békéscsaba, Békési út ) a Lencsési Közösségi Ház (Békéscsaba, Féja Géza tér 1.) gazdasági és pénzügyi feladatait is ellátja. 9./Illetékességi és működési köre: Békéscsaba Megyei Jogú Város szakigazgatási területe 10./Típusa: Közművelődési intézmény (művelődésiház) Közérdekűmuzeális kiáliítóhely (Munkácsy Mihály Emlékház) ll. Alaptevékenység TEÁOR száma: Alaptevékenysége: 9

31 Az évi CXL. tv. 78. (5) bek. b. pontja szerint eljárva, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésénekegységes szerkezetbe foglalt 12/2003. (III. 7.) önkormányzati rendelete a közművelődés ről, a 34/2000. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módesítása alapján Művelődési központok, házak tevékenysége a város kulturális eredményeinek, értékeinek, sajátosságainak megtartása, fejlesztése a nemzetközi (EU) normákkal összhangban, kiemelten a táncművészet, a kóruskultúra és a zenekari tevékenység a település kulturális hagyományainak ápolása, megőrzése, átörökítése, a kulturális célú szolgáltatások bővítése és színvonalának emelése új kulturális törekvések megvalósítása a lakosság művelődési igényeinek kielégítése, gazdagítása az életesélyt, életminőséget javító tanulási lehetőségek segítése a folyamatos képzési, informatikai, idegen nyelvi, kommunikációs készségek fejlesztése az általános munka- és üzleti-gazdasági kultúrajavítása Békéscsaba városban az ünnepek kultúrájának ápolása a nemzeti ünnepek, jubileumi városi ünnepségek, események, évfordulók méltó módon történő megrendezése felkérés alapján. az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének támogatása az alábbiak szerint: a kulturális célú non-profit tevékenységet folytató közösségeknek díjmentes működési színtér és infrastruktúra biztosításával, illetve szakmai segítséggel gyermek és ifjúsági korosztály körében információs és tanácsadó szolgáltatás a városban működő diákönkormányzatok és ifjúsági szervezetek tevékenységének segítése, koordinálása a szerzői jogvédelem alá tartozó nyilvánosan tartott ismeretterjesztő, kulturális, vagy tudományos művek és előadások felhasználása szórakoztató rendezvények, diszkó műsorok és táncmulatságok szervezése Tourinform Iroda működtetése, idegenforgalmi tájékoztató feladatok ellátása Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Múzeumi tevékenység A Munkáesy Mihály Emlékház mint közérdekűmuzeális kiállítóhely szakmai, közművelődésifeladatainak ellátása. Kiegészítő tevékenység: Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek Egyéb művészeti tevékenység Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 13.1 Vállalkozási tevékenysége: 10

32 Nincs 14./Alaptevékenység erdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségűköltségvetési szerv 15./Intézmény vezetőjénekmegbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény igazgatóját a közgyűlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 16./Feladatellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenesen használatba adott korlátozottaa forgalomképes törzsvagyonból: A 3922/1 hrsz.-ű 4020 m 2 Derkovits sor 1. szám alatti ingatlan, a 41 hrsz-ű 664 m 2, a 421 hrsz.-ú 624 mz, a 43 hrsz.-ú 1549 m 2 Gyulai út 5. sz. alatti ingatlan. Az intézmény használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok felett az intézmény vezetője nem rendelkezhet, kivéve - amennyiben az alapfeladat ellátását nem sérti - az 1 évet meg nem haladóbérbeadást. Az ingóságok feletti rendelkezési jog gyakorlásának módját az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló többször módosított 3/1999. (II. 25.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyűlés 478/1992. (XII. 18.) sz. határozatával elfogadva, módosítva a 218/1995. (VI. L), a 130/1997. (III. 27.), a 635/2001. (XII. 13.), a 240/2004. (IV. 29.), az (X. 20.), valamint a (IX. 20.) határozattal. Békéscsaba, szeptember 20. Vantara Gyula polgármester Dr. Benedek Mária jegyző IV. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Lencsési Közösségi Ház alapító okiratát az alábbiak szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat kelte: V /Intézmény neve: Az alapító okirat sorszáma: 4/

33 Lencsési Közösségi Ház 2./Székhelye (pontos címe): Telephelye: Nincs 3./Törzsszáma: /Alapító szerv neve: 5./A fenntartó neve, címe: Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. 6./Az intézmény felügyeleti szerve: 7./Jogállása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. Önálló jogi személy 8./ Gazdálkodásijogköre: Előirányzatfelett teljes jogkörrel, önálló bankszámlával rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdasági, pénzügyi feladatait az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör látja el. 9./Illetékességi és műkodési köre: Békéscsaba JózsefAttila (Lencsési) lakótelepe és vonzáskörzete 10./Típusa: Közművelődési intézmény (művelődésiház) 11. Alaptevékenység TEÁOR száma: Alaptevékenysége. Az évi CXL. tv. 78. (5) bek. b. pontja szerint eljárva, Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésénekegységes szerkezetbe foglalt 12/

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet Középfokú oktatási intézmények 008/009. évi beiskolázási terve. sz. melléklet 9. évfolyam Szakképző évfolyam Intézmény neve kilépő osztály belépő osztály ialitás, szakmai orientáció képzés típusa képzési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.301/2005. Előadó:Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére Ikt.sz: V-537/2004. Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportiroda Véleményező: Oktatási Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA A döntés egyszerű többséget igényel Tárgy: a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. június 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 70/2008. (VI. 26.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNY'ZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK. OKTATÁSIÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNY'ZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK. OKTATÁSIÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. ,.,. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNY'ZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJúSÁGI, OKTATÁSIÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 4931201 I. Előadó: Nagy Árpád, Tarné Malatyinszki

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent /siván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent /siván tér 7. / BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VIÍROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent /siván tér 7. lk,. sz.: V.210/20OB. Elóadó: dr. Urbán-Zsilák Klára Nagy Arpád Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 560J Pf J12. TelefoIl: (66) 523-802

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 3/2012. (I. 26.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 8/2011. (II. 11.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ VJÍROS ALPOLCARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván IéI' 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ VJÍROS ALPOLCARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván IéI' 7. BÉKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ VJÍROS ALPOLCARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván IéI' 7. lk,. sz.: V. 67.J/1009. Előadó: Túriné Kovács Maria. Nagy Arpád Mell.: J Hiv. sz: Poslacím: 5601 Pf 112. TeleJol1. (66)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 118/2011. (VI. 30.) határozata

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zalaegerszeg, 2013. július 25. A Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési koncepciót készítette: Nagy Zoltán MFKB elnök Mérksz Andor szakértő Gombos Béla program

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Széchenyi István Szakképző Iskola Az 5.10. pontja szerint a támogatás kedvezményezettje; illetve az ott oktatott szakmák az 1. sz. mellékletben az iskolánál felsoroltak.

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698 KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 2. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása

Társulás társulási Megállapodásának és Alapító okiratának módosítása Kivonat a Megyei Közgyűlés 2008. október 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 123/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás és a Sajó-menti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról

Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról Tájékoztató Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról GIMNÁZIUMOK 2013/2014 tanévre meghirdetett osztályok, szakok CELLDÖMÖLK osztályok / Berzseny

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01.

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01. Duális szakképzés Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal Nyíregyháza, 2016. március 01. 2015.07.01. 44 szakképzési centrum jött létre az országban, megyénkben három: Nyíregyházán,

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. a) pontjában kapott

Részletesebben

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Helyszín: Krúdy Gyula Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Cím: 9024 Győr, Örkény I. út 8-10. Időpont:

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés Szándékfelmérés 2013. december Győr-Moson-Sopron megyei összesítés GIMNÁZIUMOK GYŐR I Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium 4 évfolyamos

Részletesebben

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet 18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2013 / 2014. TANÉVRE VONATKOZÓAN 1 Bevezető gondolatok Vas megye 8. osztályos

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Település. Kecskemét 21-6207-05 parkgondozó 5 4 0 1 Kecskeméti Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 201177 Speciális Szakiskolája

Település. Kecskemét 21-6207-05 parkgondozó 5 4 0 1 Kecskeméti Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 201177 Speciális Szakiskolája 1/31 I. Speciális szakiskolai képzés összesen A végzős létszámból a várható munkaerőpiaci megjelenésre vonatkozó adatok a megkérdezés időpontjában az iskolák által történt becslés alapján kerültek feldolgozásra,

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 460-2/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. Telefon: (06 94) 522 750 Fax: (06 94) 522 770 E-mail: info@nyugatrmk.hu Honlap: www.nyugatrmk.hu

9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. Telefon: (06 94) 522 750 Fax: (06 94) 522 770 E-mail: info@nyugatrmk.hu Honlap: www.nyugatrmk.hu Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Tájékoztató Vas megye középfokú oktatási intézményeiben 2011. évben végzı fiatalok elhelyezkedési szándékáról 9700 Szombathely, Hunyadi

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: KLIK Kaposvári Tankerülete OM azonosító: 01178 Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 84812011. Előadó: Rita Mell.: 2 db Hiv. sz.: Liptákné Szarvas Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Az Eötvös József Szakközépiskola alapító okiratának meghatározása (egységes

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Az 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet megfelelő bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 6-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 3/2009. (IX. 6.) sz. határozata*

Részletesebben

Békéscsaba, Szent István tér 7.

Békéscsaba, Szent István tér 7. Bf!KÉSCSABA MEGl'EJJOGU VAROS ÖNKORMlíNYZAT KÖZGl'ULtStNEK KÖZMŰVELŐDÉSI,IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 57612008. Előadó: Edit Mell.: lcd HI'v S"7' "

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Előterjesztő: Tóth Béla Ózdi Szakképzési Centrum főigazgató T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Műszaki jellegű képzések: informatikai, gépipari, hardver-elektronika, környezetvédelem-vegyészet Kéttannyelvű képzések

Műszaki jellegű képzések: informatikai, gépipari, hardver-elektronika, környezetvédelem-vegyészet Kéttannyelvű képzések A tájékoztató összefoglaló az iskolák által kiadott szórólapok, és a honlapjukon tartalmazott információk alapján készült. A közeljövőben várható a közoktatást szabályozó törvény változása, amelyek befolyásolhatják

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 1968 Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2500 Esztergom, Szent István tér 7-9. 008 Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2500 Esztergom, Szent István

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:i. 220-6/2005 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: papj@bekescsaba.hu M E G

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! i BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lk!. sz.: ly. 713-3 /2011. Előadó: Gál Gabriella Mell.: 8112011. (XI. 24.) sz. KKT határozat kivonata Hiv. SZ:- Postacím:

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. január 25-i ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. január 25-i ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VAROS Rt. sz.:v.218/2007. ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Előadó: Tuskáné Papp E. Békéscsaba, Szent István tér 7. Mell: Hiv. sz.: 3.A- Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808 Telefon: (66)

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szerepe a duális képzésben 2015.10.30. Böröcz Csaba szakmai igazgató-helyettes

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szerepe a duális képzésben 2015.10.30. Böröcz Csaba szakmai igazgató-helyettes A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szerepe a duális képzésben Böröcz Csaba szakmai igazgató-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium alapító Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal középirányító hatóság

Részletesebben

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Hatály: 2016.I.1. - 2016.VIII.30. 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák

Részletesebben

Pályaválasztást elősegítő rendezvények 2010

Pályaválasztást elősegítő rendezvények 2010 Pályaválasztást elősegítő rendezvények 2010 Egri Vezető neve: Fenyves Péter Eger, Klapka Gy. u. 9. Kiállítás dátuma: 2010. november 16. Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok Eger, Érsekkert Kísérő rendezvények

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 Szakmacsoport megnevezése A gyakorlati képzés helyszíne A képzés időtartama (év) 9. évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. 13.évf. Szegedi Szolgáltatási

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454.

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzat minta Intézmény székhelye, címe:

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 9-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 9-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGl'EJJOGÚ VAROS. Előterjesztés. Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének 2008. szeptember l8-án tartandó nyilvános ü!

BÉKÉSCSABA MEGl'EJJOGÚ VAROS. Előterjesztés. Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének 2008. szeptember l8-án tartandó nyilvános ü! ) ) BÉKÉSCSABA MEGl'EJJOGÚ VAROS A LPOLGARMESTERÉrőL Békéscsaba, Szent ISlván/ér 7. Ikl. s=.: V.40Il2008. Előadó: Dr. Urbán-Zsilák Klára Mell.: I Hiv. 8Z..' Poswcim: 5601 Pf Jl2. relefon: (66) 523-819

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

A szakképzés létszámadatai

A szakképzés létszámadatai A szakképzés létszámadatai 1. sz. melléklet SZAKISKOLÁK (az adatok a 2008/2009. tanévre vonatkoznak okt. 1. állapot) Iskola/szakmacsoport/szakképesítés/létszám évfolyamonkénti bontásban 9. 10. 11. 12.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22)

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22) ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22) a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény 21. (3) bekezdése alapján az E- médiainformatika Nonprofit Kft., mint az iskola fenntartója

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ZALA MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2010/2011. TANÉVBEN Iskola

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek 0 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek A Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság által 2013. július 8-án elfogadott, végleges változat 1 Tartalomjegyzék I. Összehasonlító

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola Módosításokkal egybeszerkesztett PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székesfehérvár, 2016. február 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETŐ... 4 2. PREAMBULUM... 7 3. IGAZGATÓI BEVEZETŐ...

Részletesebben

Békéscsaba a dinamizálódó határmenti város

Békéscsaba a dinamizálódó határmenti város Befek tetői k ézikön y v Békéscsaba a dinamizálódó határmenti város B e f e k t e t é s G a z d a s á g F e j l e s z t é s I n n o v á c i ó Befek tetői k ézikön y v Békéscsaba a dinamizálódó határmenti

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 1225-3/2007. Elıterjesztés 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Csongrád megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA Győr, 2013. május 22. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. 1 City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közalapítvány létrehozásának kezdeményezése - Pap János polgármester javaslatként

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. július 7-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben