BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közalapítvány létrehozásának kezdeményezése - Pap János polgármester javaslatként felvetette, hogy célszerű lenne közalapítványt létrehozni a város szociális otthonainak segítése érdekében. Tárgy: Wagner utcai ingatlan hasznosítása - Hrabovszki György képviselő kérte, hogy az januári közgyűlésen kerüljön előterjesztésre a Békéscsaba, Wagner u /71. hrsz-ú építési telek hasznosítására vonatkozó javaslat. Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 623/1997. (XII.18.) közgy. sz. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott tájékoztatót elfogadja, végrehajtottnak tekinti az alábbi határozatokat: Közművelődési, oktatási és sportügyek: - 371/1996.(IX.19.) - 025/1997.(I.30.) - 308/1997.(VI.19.) - 495/1997.(X.30.) - 194/1997.(IV.24.) - 195/1997.(IV.24.) - 313/1997.(VI.19.) Egészségügy, szociális területet érintő döntések: - 565/1996.(XII.19.) - 566/1996.(XII.19.) - 567/1996.(XII.19.) - 568/1996.(XII.19.) - 569/1996.(XII.19.) - 570/1996.(XII.19.) - 571/1996.(XII.19.) - 572/1996.(XII.19.) - 573/1996.(XII.19.) - 574/1996.(XII.19.) - 575/1996.(XII.19.) - 576/1996.(XII.19.)

2 - 003/1997.(I.30.) - 004/1997.(I.30.) - 228/1997.(V.22.) - 229/1997.(V.22.) - 230/1997.(V.22.) - 231/1997.(V.22.) - 232/1997.(V.22.) - 233/1997.(V.22.) - 234/1997.(V.22.) - 235/1997.(V.22.) - 236/1997.(V.22.) - 292/1997.(VI.19.) - 293/1997.(VI.19.) - 286/1997.(VI.19.) - 287/1997.(VI.19.) - 288/1997.(VI.19.) - 289/1997.(VI.19.) - 290/1997.(VI.19.) - 291/1997.(VI.19.) - 377/1997.(VII.10.) - 378/1997.(VII.10.) - 379/1997.(VII.10.) - 381/1997.(VII.10.) - 380/1997.(VII.10.) - 382/1997.(VII.10.) - 372/1997.(VII.10.) - 373/1997.(VII.10.) - 374/1997.(VII.10.) - 375/1997.(VII.10.) - 376/1997.(VII.10.) - 396/1997.(IX.11.) - 397/1997.(IX.11.) - 398/1997.(IX.11.) - 399/1997.(IX.11.) - 400/1997.(IX.11.) - 478/1997.(X.30.) - 479/1997.(X.30.) - 480/1997.(X.30.) - 481/1997.(X.30.) - 482/1997.(X.30.) - 483/1997.(X.30.) - 484/1997.(X.30.) - 485/1997.(X.30.) - 486/1997.(X.30.) - 487/1997.(X.30.) - 488/1997.(X.30.) - 490/1997.(X.30.) - 383/1997.(VII.10.) - 401/1997.(IX.11.) - 489/1997.(X.30.) - 094/1996.(III.28.) - 117/1997.(III.27.) - 124/1997.(III.27.) - 209/1997.(IV.24.) - 210/1997.(IV.24.) - 217/1997.(IV.24.) - 361/1997.(VII.10.) - 204/1995.(VI.1.) - 2 -

3 /1996.(IX.19.) - 436/1996.(X.17.) - 580/1996.(XII.19.) - 100/1997.(III.27.) 204/1997.(IV.24.) - 101/1997.(III.27.) - 105/1997.(III.27.) 331/1997.(VI.19.) - 161/1997.(IV.24.) - 162/1997.(IV.24.) - 369/1997.(VII.10.) - 371/1997.(VII.10.) - 424/1997.(IX.11.) Városüzemeltetési és hulladékkezelési feladatok: - 617/1996.(XII.20.) - 062/1997.(II.27.) - 120/1997.(III.27.) - 108/1997.(III.27.) - 199/1997.(IV.24.) - 201/1997.(IV.24.) - 323/1997.(VI.19.) - 363/1997.(VII.10.) Felelős: Dr.Simon Mihály jegyző Határidő: január 15. Tárgy: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása - A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 624/1997. (XII.18.) közgy. sz. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát. Azonosító adatok Az intézmény elnevezése: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Székhelye: Békéscsaba, Szent István tér 9. Postafiók: 297. Telefon: 66/ Telephelyei: Hajléktalanok Átmeneti Szállója I.

4 - 4 - Békéscsaba, Gyár u. 16. Telefon: 66/ Nappali Melegedő Békéscsaba, Gyár u.16. Telefon: 66/ Működés megkezdése: október 7. Felügyeleti szerv: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogállása: Önálló jogi személy Gazdálkodási jogköre szerinti besorolása: Részben önálló költségvetési szerv A számlakezelő: A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Irodája Szakfeladat száma: Családsegítés: , Hajléktalan ellátás: Alapító okiratot az 1.sz. melléklet tartalmazza Az intézmény bélyegzője: Kör- és fejbélyegző, mindkettő tartalmazza az intézmény nevét és székhelyét. Az intézmény és a felügyeleti - szakigazgatási szerv kapcsolata: II. Az intézmény igazgatójának jogállása: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Igazgatóját a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatlan időre bízza meg. Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. A vezető feladatát és hatáskörét a 2.sz. melléklet tartalmazza. Felügyeleti szerv: - Biztosítja az intézmény rendeltetés szerinti működéséhez az anyagi, személyi, tárgyi feltételeket. - A célkitűzések megvalósítását szem előtt tartva, a vezetővel egyetértésben meghatározza a dolgozók létszámát, a felhasználható béralapot. - Információval és adatszolgáltatással segíti az intézmény működését. - Rendszeresen beszámoltatja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét a végzett munkáról, működésről. - A közgyűlés gondoskodik gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a polgármesteri hivatal jogszabályban meghatározott képesítésű köztisztviselője útján (Ötv. 92..

5 - 5 - /2/ bekezdés). III. Szervezeti felépítés: Az intézmény két nagy szervezeti egységből tevődik össze. Az egyik a családsegítés és gyermekjólét feladatait látja el, a másik pedig a hajléktalan ellátásét. A Hajléktalanok Átmeneti Szállóját a közgyűlés 138/1993.(IV.1.) sz. határozata alapján, a Nappali Melegedőt pedig a közgyűlés 620/1996.(XII.30.) sz. határozata alapján működteti az intézmény. A szervezet felépítését a 3.sz. melléklet tartalmazza. Az intézmény dolgozóinak munkarendje IV. A főállású dolgozók heti munkaideje 40 óra, mely heti 20 órában kötött, 20 órában rugalmas időbeosztású. A kötött munkaidőn belül látják el az ügyeleti szolgálatot és vesznek részt az esetmegbeszélésen, munkaértekezleten, illetve a munkatársak részére szervezett belső továbbképzésen. A rugalmas munkaidőt a főállású munkatársak az általuk ellátandó feladat jellegének, a családok igényeinek figyelembevételével osztják be. A részfoglalkozású dolgozók munkaidejét, munkarendjét az intézmény működését szem előtt tartva konkrét megállapodás alapján, munkaszerződésben szükséges rögzíteni. Működési rend V. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési rendjét a 4. sz. melléklet tartalmazza. A Hajléktalanok Átmeneti Szállásának és a Nappali Melegedőnek házirendjét az 5.sz. melléklet tartalmazza. Az intézmény célja: VI. A Békéscsabán élő egyének, családok, csoportok részére szociális és mentálhigiénés ellátást szervez és nyújt az ott dolgozó kollektíva. A szociális- gyermekjóléti alapellátás részét képező intézmény működésének célja, hogy aktívan részt vegyen a városban élők szociális és egyéb problémáinak a feltárásában, s a már kiépített szociális, egészségügyi és kulturális, oktatási rendszerekkel együttműködve szervezze, az

6 - 6 - intézményt felkeresők, illetve az ide irányítottak szociális, pszichés és egyéb életvezetési zavarainak elhárítását, oldását. Alapfeladatok: Családsegítés: - a családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és segítségnyújtás - életvezetési, mentálhigiénés, pszichológiai tanácsadás, illetve ennek megszervezése - krízis helyzetben segítő beavatkozás - speciális támogató önsegítő csoportok szervezése, működtetése, illetve ennek segítése - természetbeni, anyagi és személyes támogatások biztosítása és közvetítése - hivatalos ügyek intézésének segítése - az egyéni-, pár- és családterápiás tevékenység végzése, ennek megszervezése - jogi tanácsadás - együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel. Gyermekjóléti szolgáltatás: - A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: - a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájárulás segítése, - a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés, és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájárulás megszervezése, - a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, - a szabadidős programok szervezése, - a hivatalos ügyek intézésének segítése. - A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: - a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerbe, - a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése. - A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: - a családgondozás és a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására, - a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a

7 - 7 - gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetén, - az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, - javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására. - A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: - A családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátás, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézményekkel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, - az utógondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. - A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a védőnői szolgálattal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez - folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, - meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, - elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, - szervezi a helyettes szülői hálózatot, - segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, - a gyámhatóság felkérésére környezettanulmányt készít, - kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, - a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. Hajléktalan ellátás - Lakhatási lehetőséggel nem rendelkező személyek átmeneti időre történő fogadása. - A hajléktalanok elemi létfeltételeinek biztosítása, önálló életvitelének elősegítése, a megoldásokhoz szükséges erőforrások felkutatása a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül. - Az egyének és közösségek által felajánlott támogatások megfelelő felhasználása. - Házon belüli foglalkoztatottság megszervezése. - Öt évig nem selejtezhető lakónyilvántartás vezetése, valamint az évi III.tv ában foglalt nyilvántartás vezetése. - Átadó és eseménynapló vezetése. - Egészségügyi, pszichológia és jogi segítségnyújtás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereinek bevonásával. - Kapcsolattartás különböző társadalmi szervezetekkel, hivatalos intézményekkel. VII.

8 - 8 - Az intézmény működési elvei: A nyitottság: Az intézmény munkáját minden békéscsabai lakos igénybe veheti, s ez semmilyen szociális, etnikai, vallási, demográfiai, egészségi ismérv alapján nem korlátozható. Az intézmény az egyén vagy család problémáinak megoldásában akkor vesz részt: 1. Ha az állampolgár segítséget kér, vagy a felajánlott segítséget elfogadja. E segítő kapcsolat alapja az együttműködés, mely során mindkét félnek lépéseket kell tenni a kedvezőtlen körülmények elhárítása érdekében. 2. Ha a települési önkormányzat jegyzője a védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját kirendeli. 3. Ha az aktív korú nem foglalkoztatottat, aki rendszeres szociális segélyben részesül, a segélyezés feltételeként kötelező együttműködésre az intézménybe irányítja a hatóság. A család komplex szemlélete: Az intézmény a családot, mint alapvető közösséget kezeli. A család egy tagjának nyújtott segítséget a család belső viszonyaira tekintettel kell, hogy biztosítsa. Arra törekszik, hogy a belső és külső erőforrások fokozásával a család összetartó ereje növekedjék, a hiányzó funkciók visszapótlódjanak. A megoldások személyiséghez kötöttsége: Az intézménynek az állampolgár, a család problémájának vizsgálata során egyedileg kell mérlegelnie a segítségnyújtás legcélszerűbb, körülményeknek megfelelő módját. Látni és láttatni szükséges, hogy az állampolgár milyen belső környezeti erőket, képességeket, készségeket tud mozgósítani helyzete megoldásához. Diszkréció: 1. Az intézménnyel kapcsolatba kerülő állampolgár, család, közösség tudta és beleegyezése nélkül semmilyen adat nem szolgáltatható ki és az intézmény minden munkatársa köteles a titoktartásra. A szociális törvény családsegítésre vonatkozó szabályaival, illetve a szociális munka etikai kódexével összhangban. 2. A Gyermekjóléti szolgáltatás során a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szabályait kell alkalmazni. 3. Bűncselekmény gyanúja esetén a büntető eljárási törvényben foglaltak szerint kell eljárni. 4. Az intézmény birtokába került adatok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. szabályait kell alkalmazni.

9 - 9 - VIII. Egyéb kapcsolatok: Polgármesteri Hivatal szervei, kiemelten: Városi Gyámhivatal Közigazgatási Iroda Gyermek és Ifjúságvédelmi Csoport, valamint a lakásügyi főelőadó Szociális Iroda - védőnők - Egyesített Szociális Intézmények - gyermek és felnőtt háziorvosi hálózat - Nevelési Tanácsadó - Pszichológiai Tanácsadó - kórház - Munkaügyi Központ - oktatási, közművelődési intézményekkel - egyházakkal - mozgalmak, egyesületek, érdekvédelmi, képviseleti szervekkel - médiák 1. Intézmény neve: A L A P Í T Ó O K I R A T 2. Székhelye (pontos cím): CSALÁDSEGÍT? ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Békéscsaba, Szent István tér 9. Telephelyei: 3. Törzsszáma: 4. Alapító szerv neve: Békéscsaba, Szent István tér 9. Békéscsaba, Gyár u Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, 1.sz. melléklet

10 illetve jogelődje 5. Az intézmény felügyeleti szerve: 6. Jogállása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, Békéscsaba, Szent István tér 7. Önálló jogi személy 7. Gazdálkodási jogköre: Részben önálló költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 8. Típusa: Családgondozás 9. Alaptevékenysége: - komplex családgondozás - gyermekjóléti szolgáltatás - hajléktalanok átmeneti szállójának működtetése - nappali melegedő működtetése 10. Vállalkozási tevékenysége: Nincs 11. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 12. Intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény igazgatóját Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatlan időre bízza meg. Ez nem érinti a jelenleg érvényben lévő határozott idejű kinevezéseket. Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 13. A feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a hrsz-ú ingatlanból 5306 m2 (Gyár u.16.),

11 a 7/A/3. hrsz-ú ingatlanból 141 m2 (Szent István tér 9.) Az intézmény használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok felett az intézmény vezetője nem rendelkezhet, kivéve - amennyiben az alapfeladat ellátását nem sérti - az 1 év alatti bérbeadást. Az ingóságok feletti rendelkezési jog gyakorlásának módját az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló 15/1993. (II.11.) sz. önkormányzati rendelet tartalmazza. A közgyűlés 138/1993. (IV. 1.) sz. határozatával elfogadva, módosítva a 472/1993. (X. 7.) sz., a 218/1995. (VI.1.) sz., a 620/1996.(XII.20.) sz., valamint a 445/1997. (IX.11.) sz. határozattal. Békéscsaba, szeptember 11. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző 2.sz.melléklet A vezető feladata és hatásköre: 1. Megvalósítja a kinevezés alapjául szolgáló pályázatban leírt koncepciót. 2. Irányítja a szervezeti-működési szabályzatban meghatározott feladatok szakszerű végrehajtását. 3. Gondoskodik az intézmény eredményes működéséhez szükséges feltételekről, az ott dolgozók folyamatos szakmai fejlődéséről, a színvonalas munka megbecsüléséről, munkatársai szakmai és emberi biztonságáról. 4. Elkészíti a dolgozók munkaköri leírását, a munkaruha szabályzatot. 5. Rendszeresen ellenőrzi, értékeli és segíti munkatársai tevékenységét. 6. Szakmai munkájához indokolt esetben külső szakértő közreműködését kéri. 7. Gondoskodik az intézményre vonatkozó munka-tűzvédelmi előírások megtartásáról. 8. Szabályozza távolléte esetén a feladat és hatáskör átadásának rendjét. 3.sz.melléklet A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat szervezeti felépítése A közgyűlés által jóváhagyott létszám: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 14,5 fő Megbízással: pszichiáter 1 fő pszichológus 1 fő jogtanácsos 1 fő A szolgálat munkakör szerint fel nem sorolt szakértőket is alkalmazhat a

12 ténylegesen felmerülő igényeknek, a konkrét feladat megoldásának megfelelően. Hajléktalan ellátás: 2 fő szociális munkás a gondnoki és takarítói feladat végzése közmunka szerződés keretében biztosított. Szervezeti felépítés: Igazgató (1 fő) Igazgató helyettes (1 fő) Szakmai munkatársak (11 fő) - hajléktalan ellátás (2 fő) - családsegítés - kapcsolat ügyelet (céltá- - gyermekjóléti feladatok mogatással ellátott terü- - aktív korú nem foglalkozta- let) tottak kötelező együttmű- - pénzügyi munkatárs (1 fő) ködése takarítás (0,5 fő) Nyitvatartása: 4.sz.melléklet A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési rendje: Hétfő Kedd - Szerda Csütörtök Péntek Szombat (Kapcsolat Ügyelet) A nyitvatartás teljes időtartama alatt az ügyeleti szolgálat folyamatos. Indokolt esetben az intézmény vezetője hétvégi ügyeletet köteles szervezni. A tanácsadás akár - személyes, akár telefonos - a késő délutáni és az esti órákban is szervezhető. 5.sz. melléklet Hajléktalanok Átmeneti Szállásának és a Nappali Melegedőnek a házirendje I. A szállás önmeghatározása 1. A békéscsabai hajléktalanok Átmeneti Szállásának alap feladata, hogy a Békéscsabán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan embereknek meghatározott időtartamra szállást és szociális gondoskodást biztosítson. 2. Hajléktalanok Átmeneti Szállása 6 hónapig vehető igénybe - egy éven belül megszakításokkal is 6 hónap -, ezen túlmenően egyéni elbírálással.

13 II. Az intézmény nyitvatartása 1. A Hajléktalanok Átmeneti Szállása délután órátóol másnap reggel 8.00 óráig funkcionál. 2. A férőhelyet este óráig lehet elfoglalni, a lakó akadályoztatását előre kell, hogy jelezze. 3. Napközben kizárólag a fekvőbetegek maradhatnak az intézményben, vagy a koordinátor külön engedélye alapján. III. A felvétel és bekerülés rendje 1. A férőhely igénybe vételére csak a Hajléktalanok Átmeneti Szállásának koordinátora, a szociális munkás, illetve a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai által történő felvételt követően van lehetőség. 2. A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán való tartózkodás feltételei a következők: - a hajléktalanság ténye - életvitelszerű békéscsabai tartózkodás - nagykorúság - egészségügyi alkalmasság (fertőzőmentesség igazolása az ÁNTSZ-nél, egy évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálatról szóló igazolás, fél évnél nem régebbi bőrgyógyászati igazolás), tartós ápolásra szoruló beteg felvételére nincs lehetőség, - együttműködés, egyéni szezrődéskötés (egyéni célok kitűzése), nyilatkozat aláírása azzal kapcsolatban, hogy tudomásul veszi a beutalt a házirend rendelkezéseit. IV. Szolgáltatások köre 1. A Hajléktalanok Átmeneti Szállása a beutalt lakó részére biztosít egy fekvőhelyet, takarót, továbbá lehetőséget ad személyi tisztálkodásra, étel melegítésre, étkezésre, közösségi együttlétre, betegek elkülönítésére, mosásra, szociális és mentális tisztálkodásra. V. Magatartási szabályok 1. A lakó a Hajléktalanok Átmeneti Szállásán töltött idő alatt: a) gondoskodik saját higiéniájáról, a lakószobája, illetve a Hajléktalanok Átmeneti Szállásának egyéb helyiségeinek rendjéről, tisztaságáról; b) együttműködik gondozójával az egyéni szerződésben foglaltak szerint; c) takarékoskodik az energiával. 2. A Hajléktalanok Átmeneti Szállását elfoglalni csak józan állapotban lehet, azaz olyan állapotban, amellyel a lakó nem veszélyezteti a saját és lakótársai nyugalmát és testi épségét. Alkoholt, drogot, valamint fegyvert, fegyvernek minősülő tárgyat bevinni tilos! A belépők csomagjaikat az ügyeletes

14 felszólítására meg kell mutatniuk. 3. Minden lakónak tekintettel kell lennie a közösségi együttélés szabályaira. 4. A Hajléktalanok Átmeneti Szállás lakószobáiban villanyrezsót, hősugárzót, gyorsforralót használni tilos! Gyúlékony vagy szennyező anyagot tárolni tilos! 5. Dohányozni csak az erre kijelölt helyen szabad. 6. A Hajléktalanok Átmeneti Szállására a lakók csak személyes használati tárgyaikat vihetik be. 7. A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán szerencsejáték nem folytatható. 8. A lakó jelenlétét a jelenléti ív aláírásával igazolja, ennek elmulasztása "előre nem jelzett" távollétnek minősül. 9. Három egymást követő "előre nem jelzett" távollét esetén a lakó intézményi jogviszonya megszűnik. 10. Az intézményi jogviszony megszűnése után a lakó személyes holmijait maximum 5 napon belül el kell vigye, ezt követően az ott hagyott személyes tárgyak megsemmisítésre kerülnek. 11. Látogatót fogadni nem lehet a szálló területén. 12. A Hajléktalanok Átmeneti Szállás lakóinak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/1996.(III.28.) sz. módosított önkormányzati rendeletének értelmében 50,- Ft/nap térítési díjat kell fizetni. 13. A beutalást követő első 30 napra nem kell térítési díjat fizetni. A térítési díjat legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni. 14. Kizárás okai: - megállapodások be nem tartása, - térítési díj befizetésének elmulasztása, - a felkínált munkalehetőségek elutasítása, - a Hajléktalanok Átmeneti Szállás házirendjének megszegése. VI. Panaszjog 1. A jogos vagy vélt sérelmet elsősorban a Hajléktalanok Átmeneti Szállásának koordinátora, vagy az őt helyettesítő szociális munkás bírálja el, döntése el nem fogadása esetén a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjéhez, vagy helyetteséhez lehet fordulni. A Szociális Törvény 98. -a első bekezdése a) és b) pontjaiban foglaltak esetén vagy az intézmény vezetőjénél, vagy az érdekképviseleti fórumnál kezdeményezheti a panasz kivizsgálását. A panasz kivizsgálásáról 15 napon belül értesíteni kell a panasztevőt a kivizsgálás eredményéről. Az érdekképviseleti fórum a Békéscsabai Egyesített Szociális Intézményekben működik, amelyben két fő delegálásával képviselteti magát a Hajléktalanok Átmeneti Szállója. VII. A melegedőre vonatkozó kiegészítő pontok 1. A nappali melegedőt nagykorú személyek vehetik igénybe reggel 8.00 órától du óráig. 2. A nappali melegedő közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra,

15 tálalásra, étkezésre biztosít lehetőséget. 3. A szociális munkások révén hivatalos ügyintézésre és munkavégzés lehetőségeinek felkutatásában segítséget nyújt az intézmény. VIII. A krízisszállással kapcsolatos pontok 1. A krízisszállást a Hajléktalanok Átmeneti Szállásának koordinátora, a szociális munkás, illetve a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai által történő felvételt követően a krízishelyzetbe került nők, vagy anya és gyermek(ei) veheti igénybe. A felvételt a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója, vagy helyettese javasolja, jogosságát elbírálja. 2. A krízisszállás 1 hónapig vehető igénybe, az időtartam indokolt esetben 2 héttel meghosszabbítható. 3. A krízisszállás bejelentés nélküli elhagyása esetén az intézményi jogviszony megszűnik. A krízisszálláson folyamatos tartózkodásra van lehetőség a nap 24 órájában. Tárgy: Dr. Réthy Pál Kórház Rendelőintézet területén kialakítandő 40 ágyas ápolási osztály (idősek gondozóháza) - A közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 625/1997. (XII.18.) közgy. sz. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Dr. Réthy Pál Kórház Rendelőintézet területén kialakítandő 40 ágyas ápolási osztály (idősek gondozóháza)" tárgyban előterjesztett tájékoztatót elfogadta. Tárgy: Vállalkozók kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet - A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/1997. (XII.18.) sz. önkormányzati rendelete a vállalkozók kommunális adójáról szóló többször módosított 19/1991. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/1993. (III.4.) sz., a 49/1993. (XI.25.) sz., 31/1995. (VI.29.) sz., a 14/1996. (V.16.) és a 33/1996. (XII.19.) sz. rendeletekkel módosított 19/1991. (XII.19.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1.

16 A rendelet 1. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: "(3) Adómentes az (1) bekezdésben felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és a költségvetési szerv abban az évben, amelyet megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett." 2. A rendelet 4..-a az alábbiak szerint módosul: "4.. (1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól a/ az a mezőgazdasági alaptevékenységet (növénytermesztés, állattenyésztés) végző vállalkozó, akinek e tevékenységből származó helyi iparűzési adó alapjául szolgáló adóalap összege a 2,5 Millió Ftot nem haladja meg; b/ az az adóalany, aki az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj mellett vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik és vállalkozási tevékenységet végez. (2) Azok az adóalanyok, akik egész tanéven át szakmunkástanulót foglalkoztatnak, tanulónként 2.000,- Ft adókedvezményben részesülnek. Minden megkezdett és befejezett iskolai év egész évnek számít." 3. A rendelet 5. -a hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép: 5. A rendeletnek e rendelettel hatályon kívül helyezett 5. -a alapján a magánszemély adólevonási jogát az ott meghatározott feltételekkel továbbra is érvényesítheti, ha a/ az adólevonás joga január 1. napja előtt nyílt meg; b/ az január 1. napja előtt kivitelezési szerződéssel megkezdett beruházását évben befejezi. c/ az január 1. napja előtt a beruházóval kötött szerződés alapján befizetést teljesít.

17 (1) A rendelet 10. (3) bekezdés d/, e/, f/ pontja az alábbiak szerint módosul: 4. "d/ Az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok alapján meghatározott feltételek szerint végezhető, de vállalkozói igazolványhoz nem kötött (pl. egyéni ügyvédi, közjegyzői, önálló bírósági végrehajtói, magánorvosi, szakértői, tervezői) tevékenységet folytató magánszemély, e/ jogi személy, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyt is, f/ egyéb szervezet, ideértve a felszámolás végelszámolás alatt lévő szervezetet is." (2) A rendelet 10. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: "(7) Közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar Rádió Részvénytársaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a Duna Televízió Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, továbbá a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást alapellátásként végző szervezetek közül a villamos- és gázenergia-, távfűtés-, melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók, ideértve a víziközmű társulatot is. Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele legalább 75 %-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásából származik." 5. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. Békéscsaba, december 18. Pap János polgármester Dr. Simon Mihály jegyző Tárgy: Gazdasági tevékenységre szolgáló építmények adójáról szóló önkormányzati rendelet - A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/1997. (XII.18.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ÉPÍTMÉNYEK ADÓJÁRÓL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 20/1991. (XII.19.) SZÁMÚ

18 ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 18/1993. (III.4.) sz., a 33/1995. (VI.29.) sz., a 60/1995. (XII.7.) sz., valamint a 32/1996. (XII.19.) sz. rendeletekkel módosított 20/1991. (XII.19.) sz. önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 3. a/ pontja az alábbiak szerint módosul: (Mentes az adó alól:) "a/ a 2. (1) bekezdésében felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és a költségvetési szerv abban az évben, amelyet megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak." 2. A rendelet 4. -a hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A rendeletnek e rendelettel hatályon kívül helyezett 4. -a alapján a magánszemély adólevonási jogát az ott meghatározott feltételekkel továbbra is érvényesítheti, ha a/ az adólevonás joga január 1. napja előtt nyílt meg; b/ az január 1. napja előtt kivitelezési szerződéssel megkezdett beruházását évben befejezi. c/ az január 1. napja előtt a beruházóval kötött szerződés alapján befizetést teljesít. 3. (1) A rendelet 9. (14) bekezdése az alábbiak szerint módosul: "(14) Közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar Rádió Részvénytársaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a Duna Televízió Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, továbbá a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást

19 alapellátásként végző szervezetek közül a villamos- és gázenergia-, távfűtés-, melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók, ideértve a víziközmű társulatot is. Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele legalább 75 %-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásából származik." (2) A 9.. az alábbi (17) bekezdéssel egészül ki: (17) Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas szerződést a földhivatalhoz benyújtották, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni." 4. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. Békéscsaba, december 18. Pap János polgármester Dr. Simon Mihály jegyző Tárgy: Helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet - A közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 38/1997. (XII.18.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 24/1991. (XII.19.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 41/1992. (XII.18.) sz., a 19/1993. (III.4) sz., az 50/1993. (XI.25.) sz. és a 32/1995. (VI.29.) sz., a 61/1995. (XII.7.) sz., a 13/1996. (V.16.) és a 31/1996. (XII.19.) sz. rendeletekkel módosított 24/1991. (XII.19.) sz. önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 1. -a az alábbiak szerint módosul: "(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). (2) Az adó alanya a vállalkozó.

20 (3) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. (4) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó a/ piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, b/ építőipari, valamint a nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységet végez, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül legalább 1 hónap, de 3 hónapot nem halad meg. Ha a tevékenység időtartama a 3 hónapot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül. (5) Adómentes az adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és a költségvetési szerv abban az évben, amelyet megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak." 2. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "3.. (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, és az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint a/ évben az anyagköltség 33%-ával, b/ évben az anyagköltség 66%-ával, c/ évtől az anyaköltséggel. (2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell a helyi adókról szóló törvény mellékletében meghatározottak szerint megosztania.

21 (3) A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően - a (4) bekezdésben meghatározott módon - levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó. (4) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely/ek/ szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le." 3. A rendelet 4. -a az alábbiak szerint módosul: "Az évi adó mértéke: a/ a b/, c/, d/ pontokba foglalt kivételektől eltekintve az adóalap 1,3 %-a, b/ a banki, pénzügyi szolgáltatás (SZJ 1012), biztosítási szolgáltatás (SZJ 102), játékautomaták üzemeltetése és italárusítás esetén a fizetendő adó az adóalap 1,4 %-a, c/ a mezőgazdasági alaptevékenységet végző vállalkozó esetén, ha az adóalap a 2,5 M Ft-ot meghaladja, akkor a 2,5 M Ft fölötti rész 8 ezreléke; d/ a területi ellátási kötelezettséget biztosító orvosok, fogorvosok és ilyen tevékenységet folytató jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok esetében az adóalap 1 %-a." 4. (1) A rendelet 6.. (1-2-3) bekezdése hatályát veszti és ezzel egyidejűleg az (5) bekezdés számozása (1) bekezdésre, a (4) bekezdés számozása (2) bekezdésre változik. A (2) bekezdés szövege a következő: Azok az adóalanyok, akik egész tanéven át szakmunkástanulót foglalkoztatnak tanulónként 2.000,- Ft adókedvezményben részesülnek. Minden megkezdett és befejezett iskolai év egész évnek számít. (2) A rendeletnek e rendelettel hatályon kívül helyezett 6. (1)-(3) bekezdése alapján a magánszemély adólevonási jogát az ott meghatározott feltételekkel továbbra is érvényesítheti, ha

22 a/ az adólevonás joga január 1. napja előtt nyílt meg; b/ az január 1. napja előtt kivitelezési szerződéssel megkezdett beruházását évben befejezi. c/ az január 1. napja előtt a beruházóval kötött szerződés alapján befizetést teljesít. 5. (1) A rendelet 9. (2) bekezdés a/, c/, e/, g/, h/ pontja az alábbiak szerint módosul: (Nettó árbevétel:) "a/ A számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele, továbbá a kapott kamatok és kamat jellegű bevételek együttes összege, csökkentve a kamatozó értékpapírok eladási árában érvényesített kamat bevételként elszámolt összegével a b-i) pontokban foglalt eltérésekkel, c/ a biztosítóknál: a biztosítási bevételek csökkentve a viszontbiztosítónak átadott díjjal, a károk és szolgáltatások ráfordításaival, növelve a nem biztosítási tevékenység bevételeivel, a befektetések nettó bevételével, csökkentve a saját tulajdonú, saját használatú ingatlanok bevételkorrekciójával, a kapott osztalékokkal és részesedésekkel, valamint a kamatozó értékpapírok vételárában érvényesített kamat bevételként elszámolt összegével. A biztosítók éves beszámoló készítési kötelezettségének sajátosságairól szóló 182/1991. (XII.30.) Korm.rendelet hatályban maradásáig a biztosítási bevételek alatt az e kormányrendelet szerinti biztosítástechnikai bevételt, a károk és szolgáltatások ráfordításai alatt pedig e kormányrendelet szerinti károk és szolgáltatások költségeinek, valamint a biztosítástechnikai tartalékok növekedésének együttes összegét kell érteni. e/ Befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei növelve a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott kamatok és kamat jellegű bevételekkel csökkentve a kamatozó értékpapírok vételárában érvényesített kamat bevételként elszámolt összegével, g/ külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél: a fióktelep számviteli beszámolója alapján kimutatott az a/ pont szerinti - illetve, ha a külföldi székhelyű vállalkozás a b/, c/ és e/ pontok valamelyikében említett szervezet, akkor az ott meghatározottak szerinti - nettó árbevétel, h/ a b/, g/ pontban nem említett szervezetnél (lakásszövetkezet, társasház,

23 alapítvány, társadalmi szervezet, ügyvédi iroda, intézmény, stb.) - könyvvezetési kötelezettségtől függően a vállalkozási tevékenységből származó, az a/ pont szerint nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel. Nem minősül vállalkozási tevékenységből származó árbevételnek a társasház és a lakásszövetkezet belső szolgáltatásból származó árbevétele." (2) A 9. (4) bekezdés d/, e/, f/ pontja az alábbiak szerint módosul: "d/ Az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok alapján meghatározott feltételek szerint végezhető, de vállalkozói igazolványhoz nem kötött (pl. egyéni ügyvédi, közjegyzői, önálló bírósági végrehajtói, magánorvosi, szakértői, tervezői) tevékenységet folytató magánszemély, e/ jogi személy, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyt is, f/ egyéb szervezet, ideértve a felszámolás, végelszámolás alatt lévő szervezetet is." (3) A 9. (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: "(5) Telephely: a/ Az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj vagy földgáz kutat, az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, b/ hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízióprogramokat is), vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer útján történő továbbítását szolgáló berendezés, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes jelenlétet kíván." (4) A 9. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: "(6) Közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar Rádió Részvénytársaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a Duna Televízió Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, továbbá a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást alapellátásként végző szervezetek közül a villamos- és gázenergia-, távfűtés-, melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók, ideértve a víziközmű társulatot is. Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele legalább 75 %-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásából származik."

24 (5) A 9. az alábbi (8)-(13) bekezdésekkel egészül ki: "(8) Eladott áruk beszerzési értéke: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a számvitelről szóló törvény szerint eladott áruk beszerzési értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgy évi árukészletbeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a leltár szerinti záró árukészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó árukészlet értékével. (9) Anyagköltség: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a számvitelről szóló törvény szerinti anyagköltség. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgy évi anyagkészlet beszerzésre fordított kiadás, csökkentve a leltár szerinti záró anyagkészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó anyagkészlet értékével. (10) Anyagkészlet, árukészlet: a számvitelről szóló törvény szerint anyagkészletnek, kereskedelmi árukészletnek minősülő, vásárolt készlet. (11) Alvállalkozói teljesítések értéke: az adóalany által továbbszámlázott olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv szerinti vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll, valamint a továbbszámlázott közvetített szolgáltatások értéke, feltéve, hogy azt eladott áruk beszerzési értékeként vagy anyagköltségeként nem vette figyelembe. (12) Közvetített szolgáltatások: az adóalany által igénybe vett szolgáltatás harmadik személynek részben vagy egészben - változatlan formában - történő átadása. (13) Székhely: belföldi szervezet esetében azalapszabályában (alapító okiratában), a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolványban eként feltüntett hely, ilyen hely hiányában, vagy ha több ilyen hely van, akkor a központi ügyvezetés helye, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni. 6. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba.

25 Békéscsaba, december 18. Pap János polgármester Dr. Simon Mihály jegyző Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének önkormányzati rendelete az évi átmeneti gazdálkodásról - A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1997.(XII.18.) sz. önkormányzati rendelete az évi átmeneti gazdálkodásról 1. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy január 1-től az önkormányzat bevételeit folytatólagosan szedje be, illetve kiadásait fedezze. 2. A kiadások területén az intézményi támogatásoknál az évi módosított előirányzatok egy tizenkettede utalandó ki. 3. A központi kezelésbe vont feladatok kiadásai havonta az évi módosított előirányzat egy tizenketted részét nem haladhatják meg. 4. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a város által kiemelten támogatott sportegyesületek részére az évi támogatások egy tizenketted részét utalja ki havonta támogatásként. 5. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert - tekintettel az érvényes megállapodásokra -, hogy a szerződéssel üzemeltetett intézmények részére a megállapodásban szereplő összegek egy tizenketted részét utalja ki támogatásként. 6. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell illeszteni.

26 Ez a rendelet január 1-től lép hatályba, és az évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása után hatályát veszti. Békéscsaba, december 18. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója - A közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 626/1997. (XII.18.) közgy. sz. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi költségvetési koncepciót az előterjesztés szerint elfogadta. Felelős: Pap János polgármester Határidő: január 29. Tárgy: Javaslat az évi költségvetési rendelet módosítására - A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 40/1997.(XII.18.) sz. önkormányzati rendelete az évi költségvetés módosításáról A 6/1997.(II.19.) sz. önkormányzati rendelet a következők szerint módosul: 1. /1/ Az önkormányzat költségvetésének 1997.évi összes bevétele Ezer Fttal nő. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1.sz. melléklet tartalmazza. 2. /1/ Az önkormányzat költségvetésének évi összes kiadása Ezer Fttal emelkedik. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási főösszeg felhasználási feladatonkénti

27 részletezését az 1.sz. melléklet tartalmazza. 3. /1/ Az önkormányzati intézmények kiadási főösszege Ezer Ft-tal növekszik. /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiadások teljesítéséhez Ezer Ft támogatást biztosít az önkormányzat. Az intézményi bevételek forrásonkénti részletezését a 2/a. sz. melléklet tartalmazza. /3/ Az önkormányzati intézmények személyi juttatása Ezer Ft-tal, a járulékok Ezer Ft-tal nőnek, melynek részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásához a kiadási előirányzat fő összegét Ezer Ft-tal emeli meg. /2/ A Polgármesteri Hivatal személyi juttatását Ezer Ft-tal, a járulékokat Ezer Ft-tal növeli. /3/ A /1/-/2/ bekezdésben foglalt kiadások főösszegének feladatonkénti részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza. 5. /1/ A közgyűlés az önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszegét Ezer Ft-tal megemeli, melynek részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 6. /1/ Az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzatát Ezer Ft-tal csökkenti az 5.sz. melléklet részletezése alapján. 7. /1/ A más szervek, jogi személyek támogatásának összegét Ezer Ft-tal csökkenti, melyet a 3.sz. melléklet 23. cím 1. alcíme részletez. 8. /1/ A közgyűlés az általános tartalék összegét 560 Ezer Ft-ban, a céltartalék összegét Ezer Ft-ban állapítja meg. 9. /1/ A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az december 31- ig bevételként realizálódott, központosított bevételek és a kötött céllal beérkező

28 átvett pénzeszközök költségvetési rendeleten történő átvezetésére. /2/ Az /1/ bekezdésben szereplő bevételekről a költségvetési beszámoló során a közgyűlést tájékoztatni szükséges. 10. Ezen rendelet december 18-án lép hatályba. Békéscsaba, december 18. Pap János sk. polgármester Dr.Simon Mihály sk. jegyző Tárgy: Az ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 66/1995.(XII.21.) sz. önkormányzati rendelet módosítása - A közgyűlés 19 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/1997.(XII.18.) sz. önkormányzati rendelete az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló módosított 66/1995.(XII.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 36/1996.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 66/1995.(XII.21.) sz. önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 2../1/ bekezdésében meghatározott vízdíj és hatósági csatornadíj az alábbiak szerint módosul: Hatósági vízdíj: Hatósági csatornadíj: 137,20 Ft/m3 115,60 Ft/m3 2. A rendelet 6. -a a következő /10/ és /11/ bekezdéssel egészül ki: /10/ A fogyasztó köteles a szolgáltató részére - megfelelően a 38/1995.(IV.5.) Korm. sz. rendeletnek - a házi víziközmű hálózat ellenőrzését lehetővé tenni, köteles tartózkodni a vízmérő kiszereléstől, megrongálásától, a csatornába történő csapadékvíz és folyékony vagy szilárd hulladék bevezetésétől, a szolgáltató

29 tudta és beleegyezése nélküli vízvételezéstől és szennyvízbebocsátástól. /11/ A fogyasztó a jogtalan vízvételezésért és szennyvízbebocsátásért ötszörös vízés csatornadíjat köteles fizetni a tényleges vízvételezés és szennyvízbebocsátás kezdetétől annak észleléséig terjedő időszakra. A vételezett víz vagy bebocsátott szennyvízmennyiséget a vízmérőn mért vízmennyiség alapján vagy mérés hiányában műszaki becsléssel kell megállapítani. A vízvételezés vagy szennyvízbebocsátás kezdetének - figyelembe véve a díjkövetelések elévülésének szabályait - ellenkező bizonyításáig a házi csatorna és vízvezeték utolsó ellenőrzésének időpontját, ennek hiányában a tárgyi víziközmű (utcai vízelosztó hálózat vagy gyűjtőcsatorna) üzembe helyezésének időpontját kell tekinteni. E rendelet január 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, december Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző Tárgy: A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 51/1995. (X.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítása - A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/1997.(XII.18.) sz. önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 51/1995.(X.12.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a többször módosított évi LXV. tv. 16../1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az 1995.évi XLII.sz. törvényre, továbbá az 1/1986.(II.21.) ÉVM-ÉÜM.sz. rendeletre, a 4/1984.(II.1.) ÉVM.sz. rendeletre, a 27/1996.(X.30.) BM. rendeletre, az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET A rendelet hatálya 1.

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

"BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL Tárgy: Centrum Áruház által alapított korlátolt felelősségű társaságban való részvétel - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, míg a 2./ pontját 14 igen szavazattal,

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Alapilletményének változatlanul hagyása mellett magasabb vezetői pótlékát 17.850,- Ft-ban állapítja meg.

Alapilletményének változatlanul hagyása mellett magasabb vezetői pótlékát 17.850,- Ft-ban állapítja meg. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1995. június 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Kölcsey Utcai Óvoda óvodavezetői megbízása - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásról (2011. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A megállapodás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.) számú határozatával. tartalma I. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ? BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?KÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György önkormányzati képviselő

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 120/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: Az Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása - A polgármester ismertette a Köztársasági Megbízott Területi Hivatalának vezetőjétől érkezett átiratot, mely az 500/1992. (XII.18.) számú közgyűlési

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A 2010. évről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 21 igen, egyhangú

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről Tárgy: Közterület használatának engedélyezéséről szóló rendelet megalkotása - A közgyűlés 23 szavazattal az alábbi határozatot hozta: 056/1991.(IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

M E G Á L L A P O D Á S. személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 3.sz. melléklet M E G Á L L A P O D Á S személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - biztosítása tárgyában Ikt.sz.: amely létrejött egyrészről, Kiszombori Szociális és

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11.

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Házirend Idősek Klubja 2012.év. Tamási,.. igazgató Kedves Klubtagok! A

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2016. január 01. Tartalomjegyzék 1. Az intézményre vonatkozó adatok 3. oldal 2. Az ellátottak köre és az ellátási terület

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2001. januári közgyűlés előkészítése A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a 49/2007. (XII.29.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja.

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás ellátás

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-874-5/2008 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001./VI.1./ számú rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előte~jesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

TELEHÁZ Nyírgelse SZOLGÁLTATÁSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TELEHÁZ Nyírgelse SZOLGÁLTATÁSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEHÁZ Nyírgelse SZOLGÁLTATÁSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I. FEJEZET - BEVEZETÉS II. FEJEZET - TELEHÁZ CÉLJA, SZELLEME, RENDELTETÉSE III. FEJEZET - SZERVEZETI JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI IV. FEJEZET -

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. )

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. ) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016. (IV. 01.) Ör. számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1. A BEVALLÁS JELLEGE Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény többféle esetben

Részletesebben

CIVILHÁZ - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CIVILHÁZ - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a 107/2015. (IV. 24.) képviselő-testületi határozathoz CIVILHÁZ - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 25/2015. (VIII. 31.), 27/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778.

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778. 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778 Megállapodás mely létrejött egyrészről a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA Onga Községi Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló - többször módosított - 6/1991. (XII.16.) sz. RENDELETE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege - (2004. december 15.-én hatályos) Bevezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra és a család-és gyermekjóléti szolgálatra TARTALOMJEGYZÉK I. A

Részletesebben