BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) Teefax: (66) E-mai: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozata minősített többséget igénye! Tárgy: A 2010/20I-es tanév beiskoázásának végegesítése, közakamazotti étszámvátozások ekövetése a közoktatási intézményekben Eőkészítő: Véeményező: Oktatási, Közműveődési és Sport Osztáy Közműveődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Gazdasági, Kötségvetési és Pénzügyi Bizottság Eőterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűése szeptember 24-én tartandó nyivános üésére Tisztet Közgyűés! A tanév eején minden évben áttekintésre kerünek az egyes intézmények indítható osztáyai. Iyenkor tudja eenőrizni a fenntartó, hogy a tervezett beiskoázási keretszámok tejesütek-e, mennyi a Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeiben tényegesen oktatott, nevet gyermekek, tanuók étszáma, a pedagógiai feadathoz mennyi órát szükséges biztosítani, ezeket az órákat miyen módon áiják e a pedagógusok az egyes intézményekben. A jóváhagyott órabank a pedagógiai szükségeteket határozza meg a jogszabáyok és a fenntartó áta meghatározottkeretek között. Ezekmaradéktaanpénzügyi efedése mindenkor a város teherbíró képességétő fiigg. Az átaános iskoákban Az átaános iskoai eső osztáyok indítását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűése a 156/2010. (III. 18.) közgy. határozatáva engedéyezte. A beiratkozások megtörténtek, az indítható esős osztáyokban számszerű vátozás nem történt, az intézményben évő, gyermekétszám-csökkenésbő adódó osztáyszám módosuást (több nyocadik osztáy ment ki, mint amennyi indítható vot) az intézmények már kezeték. Az egyes osztáyok étszáma nem teszi ehetővé osztáyok összevonását, a napközis és tanuószobai eátás megszervezése megtörtént, a tényeges szervezésnek megfeeően biztosítja a fenntartó a szükséges órákat a feadateátáshoz. A magántanuók miatti többetórák is eismerésre kerütek az érintett intézmények órabankjában a Békéscsabai

2 Tanuási Képességet Vizsgáó Szakértői és Rehabiitációs Bizottság szakvéeménye aapján. Az igazoások eenőrzését követően az órakeretek aktuaizáása automatikusan történik, és féévente áttekintésre kerü. Az intézmények köteezettsége annak jezése, ha a magántanuó a továbbiakban iskoába járássa képes tejesíteni tanköteezettségét. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűésének 330/2010. (VI. 24.) közgy. határozatáva megáapított ááshey módosításhoz képest többet ááshey étesítése nem szükséges. A feadatot túóra, vaamint egyéb jogviszony étesítéséve, i. csökkentéséve ke megodani. A végeges átaános iskoai órabank év közbeni módosuiásait a megfeeő ejárás akamazásávaekövetjük. A középfokú intézmények beiskoázása A középfokú intézmények beiskoázási tervét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűése a 628/2009. (X. 22.) közgy. határozatában fogadta e, majd az év során a 248/2010. (V. 27.), a 758/2009. (XII.7.), és a 329/2010. (VI. 24.) közgy. határozatta módosította. A közgyűés beiskoázási keretet engedéyezett, ameyek aapján az intézmények ebonyoiították a 20 O/-es tanév beiskoázását. A szakképzési évfoyamok indításáná figyeembe keett venni az Regionáis Fejesztési és Képzési Bizottság (továbbiakban: RFKB) döntését. Az átaános művetséget megaapozó oktatás beiskoázása során kiaakut étszámok ismeretében a 9. osztáyok indítását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűése a 329/2010. (VI. 24.) közgy. határozatta engedéyezte. A határozat aapján 48 db átaános művetséget megaapozó osztáy induhat e a középfokú intézmények 9. évfoyamán. Aacsony, 20 fő aatti osztáyétszám aakut ki a Szent-Györgyi Abert Gimnázium, Szakközépiskoa és Koégium nyomdaipari orientációjú. D (17 fő), Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskoa és Koégium gépészeti orientációjú 12. A (19 fő) osztáyaiban. Más osztáyokka történő összevonásuk nem ehetséges a szakmai orientációjuk miatt. Az aacsony osztáyétszám az intézményi órabankok meghatározásakor kerü figyeembevétere. A szakképzési évfoyamok beiskoázása szeptember eején záru. 9. évfoyam eőrehozott szakképzés: A Békéscsabai Központi Szakképző Iskoa és Koégium számára a közoktatásró szóó évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) új ehetősége aapján a fenntartó engedéyezte az eőrehozott szakképzési osztáy meghirdetését. A szerény érdekődés miatt a két meghirdetett osztáy heyett a beiratkozások után csak egy 18 fős osztáy maradt: gépi forgácsoó szakképesítésben. 11. és 13. évfoyamon beépő szakképzés A szakképző évfoyamok esetén. és 13. évfoyamban a kiépő 36 osztáyai szemben a fenntartó az iskoák kéreime aapján 37 osztáy indítására adott evi engedéyt. Ezze szemben tényeges beiskoázás 36 osztáyba történt. Az egyes szakmákra jeentkezők száma eőre nem tervezhető pontosan, így a beiskoázási tervhez képest etérések mutatkoznak. Vannak oyan szakmák, ameyekre nem, vagy csak aig jeentkeztek, így ezek beiskoázása sikerteenné vát. Az engedéyezetthez képest etérő szakmák indításának engedéyezése 2

3 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskoa és Koégium a munkaerő-piaci igényeket is figyeembe véve a Közgyűés engedéyétő etérően vízvezeték-és vízkészüék-szereő szakma heyett a központifütés- és csőháózat-szereő (OKJ: ) szakmára iskoázott be diákokat, ezért kéri a fenntartót, hogy a módosítást engedéyezze. A módosítás támogatása indokot. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskoa és Koégium Kós Tagiskoájában eredetieg fé fodrász osztáy beiskoázása kerüt engedéyezésre. Mive a Közokt. tv. 67. (3) bekezdése eőírja, hogy tanuószerződésse rendekező tanuókat a szakiskoának fe ke vennie, amennyiben az adott szakmát okta\ja, így akós Tagiskoa sem utasíthatta e a tanuószerződésse rendekező fodrásztanuókat. Ennek következtében az eredetieg engedéyezett fé osztáy heyett kétszer fé osztáyban (12 és 27 fő) iskoáztak be tanuókat. Az RFKB 17/2010. (IV. 28.) számú határozata engedéyezi a 26/2009. (IX. 30.) számú RFKB határozattó vaó etérést a 20 O/20. tanév beiskoázáskor a tanuószerződésse rendekező tanuók esetében. Egy osztáyban három szakma oktatásának engedéyezése a szakképzési évfoyamok kezdő osztáyainá: Békéscsabai Központi Szakképző Iskoa és Koégium Kós Tagintézménye: 1/11/3 Kőműves, Festő, mázoó és tapétázó, Épüetburkoó Trefort Tagintézménye: 1/11/2 Hegesztő, Karosszériaakatos, Épüet- és építménybádogos 1/11/4 Eektromos gép és készüékszereő, Számítógépszereő- karbantartó, Eektronikai műszerész Eséy Pedagógiai Központ szakiskoája:. B Virágkötő, berendező, virágkereskedő, Kertész, parképítő és fenntartó technikus Három szakma oktatásának egy osztáyban történő szervezése nem fee meg a város közoktatási intézkedési tervében rögzített osztáyindítási eveknek, ezért ezekben az esetekben egyedi ebíráás szükséges. A városi oktatáspoitikai dokumentumok szerint az órabank meghatározásáná a harmadik szakma eméeti képzésére az intézmény nem igényehet többetórát, így az oktatást igyekeznie ke oy módon megszervezni, hogy miné több közös óra jeenjen meg az egyes szakmák esetében. A szakképzési évfoyamok indítását ehetőség szerint rugamasan ke kezeni, hisz a munkaerő-piaci igények rövid idő aatt megvátozhatnak, azokat egy-egy cég megjeenése is kivátha\ja. A beépő szakképzési osztáyok étszámának aakuása A Vásárheyi Pá Szakközépiskoa és Koégiumban a művészeti osztáy étszáma 14 fő. Ez az osztáy a nszk II. keretén beü kerü szervezetieg és részben heyieg is a Vásárheyi Pá Szakközépiskoa és Koégiumba a Bartók Béa Művészeti Szakközépiskoa, és Aapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskoábó, mint a párhuzamos művészeti képzésben résztvevő osztáy befejező, szakképző évfoyama. A párhuzamos művészeti képzésben résztvevő tanuók a 12. évfoyam végén érettségi vizsgát tesznek. Az érettségi megszerzése után többen a tanumányaikat más iskoákban, fesőoktatási intézményekben foytatják, hiszen ez a képzés aapvető céja - így az osztáy étszáma ecsökken. A fejesztési terv min. 20 fő beiratkozása esetén engedéyez szakképző évfoyamon osztáyindítást. Egy kivéteéve minden szakképzést foytató iskoában eéri a szakképzési 3

4 évfoyamok induási étszáma az indításhoz szükséges minimumot, ezért a szakképzési osztáyok indításának engedéyezését javasojuk. A szakképzésben femenő osztáyok étszánunódosuása Áttekintettük a középfokú osztáyok femenő étszámait is, ennek aapján megáapítottuk, hogy az osztáyétszámok nem indokoják osztáyokösszevonását. A szakképzési évfoyamon abbó adódóan, hogy egyes szakmák képzési ideje 2 év, más szakmák képzési ideje 3 év, a kis étszámú jeentkezők miatt csaknem minden esetben két szakképzés kerü egy osztáyba. Azokban az osztáyokban, ameyekben etérő képzési idejű szakmákat oktatnak egy osztáyban, kiaakut az a heyzet, hogy a fé osztáy befejezte a képzést, így a "maradék" osztáy étszáma ecsökkent. Ez a gyakorat megteremti az osztáyindításhoz szükséges étszámot, de a femenő osztáyokban gazdaságtaan működtetést eredményez, viszont tanév közben átszervezni már nem ehet. A későbbiekben, kétéves képzési idő esetén ez már nem jeentkezik probémaként. Esősorban a Békéscsabai Központi Szakképző Iskoa és Koégiumban jeenik meg: 3/13/3/T (S fő), 3/13/4/T (14 fő), 2/12/3/T (16 fő). A többi osztáyban a tanuói étszám 20 fő feett van. A fenőtt, és esti képzés munkarendjében foyó érettségire fekészítő képzés Fenőttoktatás oyan iskoarendszerü oktatás, ameyben az oktatást - amennyiben a tananyagot a köteező tanórai fogakozások 90%-ában ke esajátítani - nappai oktatás, 50% esetében esti, 10% esetében eveező oktatás munkarendje szerintke megszervezni. A fenőttoktatás során a képzési idő ehet 2, ietve 3 év a tanuó beszámítható tanumányaitó fuggően. A képzés érettségi vizsgáva záru. Ezekben az osztáyokban kapnak ehetőséget azok a tanuók a tanumányaik befejezésére ietve foytatására, akik érettségit szeretnének szerezni, akár annak érdekében, hogy intézményűkben bekapcsoódhassanak az érettségire épüő szakképzésbe. Az egyes osztáyok étszámai az intézményvezetők jezése szerint igen képékenyek, ezért a végeges étszámokat csak később ehet megadni. Ennek kezeésére szükséges a tanév kezdését megeőző jeentkezési határidők, vaamint a tanuói jogviszony étesítés fetéteeinek megáapítása. A tábázatokban szerepő étszámok a szeptember -i áapotot tükrözik. Az áami kötségvetés a Közokt. tv. 1. számú meéketének II. d pontja szerint a nappai oktatás munkarendje szerint oktatott tanuót egy tanuóként, az esti oktatás munkarendje szerinti tanuót 1/2 tanuónként, a eveező oktatás munkarendje szerint oktatott tanuót 1/5 tanuónként veszi figyeembe. A Közokt. tv. 78 -a szerint a fenőttoktatásban a nem köteező tanórai fogakozásra, osztáybontásra, egyéni fogakozásra, mindennapos testedzésre vonatkozó eőírások akamazásanem köteező. Békéscsabán fenőttoktatás két önkormányzati intézményben foyik: A Békéscsabai Központi Szakképző Iskoa és Koégiumban nappai és esti oktatás keretein beü, a Széchenyi István Két Tanítási Nyevű Közgazdasági Szakközépiskoában pedig esti oktatás keretein beü kerü megszervezésre, amennyiben a fenntartó engedéyezi, ietve amennyiben a beiskoázás sikeres. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskoa és Koégium áta működtetett osztáyok a fenőttoktatásban 2010/11 tanévben: Fenőttoktatásban részt vevő osztáyok száma a tervezette együtt Ii1 0yam I sztáy szám I 4

5 I--=i'-=-;-----I--=----- évfoyam képzés típusa képzési idő osztáy iee étszám 10 nappai 3 év 10/Drr nappai 3 év OfEIT 25 II nappai 3 év 11/Drr 24 II nappai 2év 1/F/T nappai 3 év 12/Drr nappai 2év 12fErr nappai 2év 12fEIT esti 3 év O/AE/T 32 II esti 3 év IAErr esti 3 év 12/AErr 25 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskoa és Koégium a Közgyűés áta engedéyezettek szerint iskoázta be a fenőttoktatásban az osztáyait. Az intézmény a fenőttoktatásban évő kis étszámú osztáyait a fenntartó utasításainak megfeeően összevonta, így a tavayi 13 osztáy heyett ebben a tanévben 10 osztáy van az intézményben. A Széchenyi István Két Tanítási Nyevű osztáyok a fenőttoktatásban: Közgazdasági Szakközépiskoa áta működtetett évfoyam képzés típusa képzési idő osztáy jee étszám II esti 3 év II esti 3 év Osztáyok száma évfoyamonként évfoyam osztáy szám II 12 A Széchenyi István Két Tanítási Nyevű Közgazdasági Szakközépiskoa számára a Közgyűés a 2010/2011. tanévre nem engedéyezte a 10. évfoyamra történő beiskoázást profitisztítás indokáva. Közakamazotti áásheyek ekövetése: Az intézmények engedéyezett áásheyeiben az aábbi intézmények módosítási kéreimét szükséges jóváhagyni: 0,25 pedagógiai munkát segítő többetakamazás szükséges az Eséy Pedagógiai Központban, míg pedagógus ááshey megszütetése indokot az Arany János Középiskoai Tehetséggondozó Koégiumban tanuóétszám csökkenés miatt. A döntés végrehajtásában közreműködő hivatai egység: Oktatási, Közműveődési és Sport Osztáy. Kérem a Tisztet Közgyűést, hogy az aábbi határozati javasat aapján hozza meg döntését. 5

6 HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűése jóváhagyja a szakképzési és fenőttoktatási osztáyok indítását az. I. sz meéket szerint. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűése jóváhagyja egy osztáyban három szakma oktatásának megkezdését az aábbi intézményekben: Békéscsabai Központi Szakképző Iskoa és Koégium Kós Tagintézménye: 1/11/3 Kőműves, Festő, mázoó és tapétázó, Épüetburkoó Trefort Tagintézménye: 1/11/2 Hegesztő, Karosszériaakatos, Épüet és építménybádogos 1/11/4 Eektromos gép és készüékszereő, Számítógépszereő- karbantartó, Eektronikai műszerész Eséy Pedagógiai Központ szakiskoája: II. B Virágkötő, berendező, virágkereskedő, Kertész, parképítő és fenntartó technikus 3. Áásheyvátozások Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűése 0,25 pedagógiai munkát segítő többetakamazást engedéyez az Eséy Pedagógiai Központban, míg I pedagógus ááshey megszütetését engedéyezi az Arany János Középiskoai Tehetséggondozó Koégiumban. Feeős: Köes István apogármester Határidő: szeptember 24. Békéscsaba, szeptember 16. EIInjegyzés: JogI:.. \t apogármester Pénzügyi: :. 6

7 .számú meéket Szakképző évfoyamokra és fenőttoktatásra történő beiskoázás Békéscsaba középfokú intézményeiben 2010/2011. tanévben (2010. szept -jei áapot szerint) ejgedéyezett Beiskoázott osztáyok osztáyok száma J/izmény Iév enf!edévezett szakmák Beiskoázott szakmák száma jee tanuói neve OKJ száma neve OKJ száma étszám Erősáramú O eektrotechnikus /I1rr Géoi forgácsoó ViIamosmémök O asszisztens ViIanvszereö Autóeektronikai O műszerész HC2CSztÖ Vasúti viamos /1112rr Karosszériaakat I iárműszereöie os Inf. há6zatteepítö Epüet és és -üzemetető O építménvbádogos Gázfogyasztóber Webmester és csöh.szer /1113rr Épüetgépész O Központifütés- és technikus csőháózat-sz O Eektromos gép O Autószereő és készaéksz Logisztikai /14rr Számítógépszere O műszaki E menedzsa O ö-karbantartó O Száítmányozási Eektronikai O ügyintéző műszerész '" ö >< Hűtő-és O kímaberendezés Aut6technikus O 1I115rr szereő II ö "'" 'o Gépi fo,"ácso1ó Géoakatos " N Q Erősáramú O Vianvszereő eektrotechnikus I13/1rr Viamosmémök O 0i '" He(!:esztö asszisztens S o Q Aut6eektronikai O,i'j Karosszériaakatos müszerész Gázfogyasztóberen 11312ff.<> dezés- és Vasúti viamos csőháózatszereő jármű szereője Vízvezeték-és Infonnatikai "'" c vízkészüék háózatteepítö és szereő I13/3rr -üzemetető O II Épüet és építménybádo"os Webmester II Eektromos gép- és O Epüetgépész O 1/13/4rr készüékszerejő technikus Számítógépszereö O O 1/13/5rr -karbantartó Autószereő Eektronikai 3522 O Logisztikai műszerész Műsz. menedzsa O 18 Hütö-és 113/6rr kimaberendezés Száitmányozási szereő, karbant Oe:vintézö O 115/1rr Gépakatos Autótechnikus O Éemiszer- és Kereskedő Z veevi áru eadó Kereskedemi O szakmenedzser Ruházati eadó

8 Éemiszer- és Vendégős vegyi áru eadó I11121Z Műszaki cikk Vendégős eadó Éemiszer- és vegyi áru eadó Szakács 1/1I131Z O Ruházati eadó Cukrász Éemiszer- és I 1I1114/Z vegyi áru eadó Pincér Műszaki cikk I1115/Z eadó Szakács Szakács Kereskedő A-D/Z O Kereskedemi O Cukrász szakmenedzser I BVIIZ Pincér Vendé.ös I BV/2IZ Szakács Vendégős O Protoko ,5 5/Z Bútoraszta!os ü!vintéző O I O O 12 Fodrász Fodrász III IIK O O Ács-ávánvozó Bútorasztaos Festő, mázoó és O taoétázó Fodrász I11121K O 27 Női szabó Ács-áványozó II Kámitos Kőműves I11131K Kőműves Burkoó Festő, mázoó és Burkoó tao O O Irodai asszisztens Irodai asszisztens I 1I11141K Jánnűfénvezö Jármüfénvező O O Kozmetikus Kozmetikus Fényképész és 1I131K Fényképész és I fotótennék O fotótennék O kereskedő kereskedő Szakképzés összesen: ,5 1I9/1rr Protokoijevintéző O GéDi for.ácsoó O Ács-ávánvozó Kőműves Női szabó Szerkezetiakatos Géoi fo"ácsoó IODrr 30 2 fenöttek középiskoája nappai 2 fenöttek középiskoája nappai 10. évf. 3 év IOIEIT 10. évf. 3 év 25 2 fenöttek középiskoája esti 10. IOAErr fenöttek középiskoája esti 10. évf. 3 év évf. 3 év 32 fenöttek középiskoája esti 11. 1IIFrr fenöttek középiskoája esti 10. évf. 2 év évf. 32 2

9 Fenőtt okt összesen: 5 4 Kiadvány- és O Kiadvány- és O E kénszerkesztő kénszerkesztő JJ D Nyomdai Nyomdai "o gépmester gépmester '", O E O Ápoó Ápoó Csecsemő- és Csecsemő-és c. gvermekáooó gyermekáooó i'j F O O :!:i Áooó Áoo II N Pénzügyi és Textirajzoó és '" E" számvitei O modeiitervező ] ü!!vintéző asszisztens " E Textirajzoó és Díszet- és c3 modetervező G jemeztervező t: asszisztens asszisztens "' :;;: Díszet- és. jemeztervező Tüzzománcozott asszisztens dísztár!!vkészítő '!<, Tüzzománcozott Pénzügyi O K "-" dísztárevkészítő számvitei üi " N Szakképzés '" 5 5 ósszesen: Útépítő és Magasépitő A fenntartó technikus technikus Útépítő- és Magasépitő B fenntartó technikus technikus E.E Geoógiai O Födmérő Df. és "" technikus O térinf. technikus O 14 '" Födmérő és térinfonnatikai Dg. Geoógiai O "o technikus O technikus O II "'" O E Vízügyi O o- N Vízügyi technikus technikus " Zenész "'" -a N (kasszikus '" Zenész (kasszikus zenész, :;; o- zenész, hangszeres hangszeres zenész) zenész) Bartók : Enekes <i Énekes (kasszikus (kasszikus ;> magánénekes) ma"áoéoekes) Táncos, Táncos,néDtáncos nédtáncos Szakképzés ósszesen: Kőműves Kőmüves A Festő, mázoó- és Festő, mázoó és taoétázó taoétázó " Virágk:ötő, - o O Berendező, Kertfenntartó Virágkereskedő ::2 '" O. I.6JJ B Virá"kötő Kertész Parképitő és." fenntartó O o- Zödsémennesztő technikus u Szakképzés 2 2 ósszesen: 7 3

10 KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűésének Közműveődési,Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága szeptember IS-én tartott nyivános üésének jegyzőkönyvébő Tár!V: A 20 IO/20 -es tanév beiskoázásának végegesítése, közakamazotti étszámvátozások ekövetése a közoktatási intézményekben A bizottság 9 igen, egyhangú szavazatta az aábbi határozatot hozta: 107/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági HATÁROZAT 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közműveődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottságajavasoja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűésének hagyja jóvá a szakképzési és fenőttoktatási osztáyok indítását az. 1. sz meéket szerint. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közműveődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottságajavasoja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűésének hagyja jóvá egy osztáyban három szakma oktatásának megkezdését az aábbi intézményekben: Békéscsabai Központi Szakképző Iskoa és Koégium Kós Tagintézménye: 1/11/3 Kőműves, Festő, mázoó és tapétázó, Épüetburkoó Trefort Tagintézménye: 1/11/2 Hegesztő, Karosszériaakatos, Épüet és építménybádogos 1/11/4 Eektromos gép és készüékszereő, Számítógépszereő- karbantartó, Eektronikai műszerész Eséy Pedagógiai Központ szakiskoája: 11. B Virágkötő, berendező, virágkereskedő, Kertész, parképítő és fenntartó technikus 3. Áásheyvátozások Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közműveődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága javasoja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűésének hagyja jóvá + 0,25-pedagógiai munkát segítő többetakamazást engedéyez az Eséy Pedagógiai Központban, míg - pedagógus ááshey megszütetését engedéyezi az Arany János Középiskoai Tehetséggondozó Koégiumban. Feeős: Kiss Tibor bizottsági enök Határidő: szeptember 15. A kivonat hiteéü: -S.t..o0 vag Szabóné Adám Erika bizottsági titkár Kiss Tibor sk. a bizottság enöke.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNY'ZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK. OKTATÁSIÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNY'ZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK. OKTATÁSIÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. ,.,. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNY'ZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJúSÁGI, OKTATÁSIÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 4931201 I. Előadó: Nagy Árpád, Tarné Malatyinszki

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ VJÍROS ALPOLCARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván IéI' 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ VJÍROS ALPOLCARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván IéI' 7. BÉKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ VJÍROS ALPOLCARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván IéI' 7. lk,. sz.: V. 67.J/1009. Előadó: Túriné Kovács Maria. Nagy Arpád Mell.: J Hiv. sz: Poslacím: 5601 Pf 112. TeleJol1. (66)

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. IIá. sz.: V547/2007 Előadó:NagyÁrpád Mell.:l Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-806 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet Középfokú oktatási intézmények 008/009. évi beiskolázási terve. sz. melléklet 9. évfolyam Szakképző évfolyam Intézmény neve kilépő osztály belépő osztály ialitás, szakmai orientáció képzés típusa képzési

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

É É ö Ü É ő Ü É Ö Ó Ö Ó Ü Ü Ü É É É É ö É Ó É ö Ü Ü É Ö ő ő ö Ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ü É Ó É ő ö ö É ö ö ő ő ö ő ö É ö É ő ű É Ü Ü ö ő É É ö ő É Ü ö ö ö Ü É É ö É É ö É É É Ü É Ü Ü ő Ő ő Ü É É ő ö Ü ö Ü

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó

Részletesebben

l_. számú előterjesztés

l_. számú előterjesztés ~ ~ Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére az Anyaotamazó Aapítvány 2015. évi támogatásának eszámoásáró I.

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

ű ű ű ű É ű É Ú É É ű Ú É ű ű É É ű ű ű ű É É ű É ű ű ű É ű ű Á Ü Á ű Ú É É ű É ű ű É É ű ű É Á Á ű É É Ü ű Ú Ü ŰŰ ű ű ű Ó Ú ű ű Ö É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű Ú Á É Ö Ü ű ű ű É É Á Á Á Á Ú É ű É ű ű Ü É É Ú ű

Részletesebben

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló Kezeési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoó Tartaomjegyzék Tartaomjegyzék Kezeési útmutató. Rendetetés........................... 5.2 Cécsoport........................... 5.3 Akamazott szimbóumok.................

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

ö ö ő ü Á ő ü ö Í ü ö ö Á Á ü Í ü ü őí ö ü ö ö ö ü Í ü ö ö ö ü ü ö Á Á ö ő Í ü ő ü ö ü ü ő Í ö ö ő ü ü ő Í Í ő ö ő ő ö ő ü ü ü ő ö ü ü ü ü ü ő ő ö ő ü ü ü ü Í ő ö ö Í Í ü Í Í Í ü ö ö ö ü ő ő ö ő ő Í ő

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ű ú ű ű ű É ű ú É É ú Ó Á ú ú Á ú É É ű ű É ú ú ű ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ú ú ú É ú ű ű Ú ú É ű ú ú ú ú ú Á Ú ú Ú ű ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú Ú ú ú ű ú ú Á ú ú ú ű ú Ú ú ú ú ű ú ú Ú ú ű

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

ú ő ű ű ő ő ő ő ú ő ü ü ü ú ú ü ő Ó ő ü ő ú ü ú ü ő ú ü ú ü ü ü ü ü ú ü ő ü ü ű ü ő ü ü ü ü ú ü ü ő ú ü ő ú ú ü ü ü ü ü ü ő ü ü ü ú ü ü ü Ö ü ú ú ü ü ű ű ü ü ü ő ü ő ü ü ú ú ú Í ü Ü Ö ű ú Ú ú ü ű ü ú ü

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben