J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 25-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 25-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében."

Átírás

1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1 6 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 25-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. Jelen vannak: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző Dr. Péntek Árpád, dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Császár Endre, Venczel Csaba, dr. Hermann István, Zsegraics Gyula, Erőss Bulcsú, Grőber Attila, Szirbek Rita, Pingiczer Sándor képviselők, 12 fő. Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető Menyhárt László pénzügyi osztályvezető Molnár István műszaki osztályvezető Rádi Róbert művelődési osztályvezető Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető Szekeresné Markolt Zita adócsoport vezető Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető Városi TV munkatársai Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa a Napló c. újság munkatársa önkormányzati intézmények vezetői a jelenléti ív szerint Bognárné Som Andrea, Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezetők. Távolmaradását bejelentette: Máté István képviselő. Köszönti a megjelenteket. A testület ülését 08,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 12 fő képviselő jelen van. A napirendek tárgyalása előtt felolvassa dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő levelét, amelyben tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy lemond a polgármesteri tisztségéről és 9. számú egyéni választókerületi képviselői mandátumáról, a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetésére való kinevezése miatt. (A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

2 2 1/2011. (II.25.) határozat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete február 25-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. Személyi ügyek I. Kitüntető díjak adományozására vonatkozó javaslatok elbírálása II. Aljegyzői állásra érkezett pályázatok elbírálása III. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő kórházi felügyelő tanácsába tagok választása Előadó: 2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Menyhárt László gazdasági osztályvezető 3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Előadó: Menyhárt László gazdasági osztályvezető 5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 6. Vegyes ügyek

3 3 Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 12. (4) bek. b.) pontja alapján indítványozza, hogy a 23., 24. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg a testület. A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 12. (4) bek. a/ pontja alapján bejelenti, hogy a 1/I.,II.,III. sorszámú előterjesztések tárgyalására zárt ülésen kerül sor. A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül zárt ülést rendel el. A zárt ülést követően a Képviselőtestület 8,15 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját. A nyilvános ülésen tájékoztatja a jelenlévőket a zárt ülésen hozott döntésekről. 2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Menyhárt László pénzügyi osztályvezető A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői, a mellékelt jelenléti ív szerint. A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy a rendelet-tervezet 4. számú mellékletében elírás történt, a Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének neve Kántor Péter helyett helyesen Pillerné Fódi Ilona. Dr. Péntek Árpád képviselő Elmondja, hogy a rendelet-tervezet mellékletei között a Pápán működő három kisebbségi önkormányzat közül kizárólag a Pápai Német és az Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetését módosító határozat található meg. A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatképtelenség miatt nem fogadta el a költségvetésüket módosító javaslatot. Megkérdezi Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőt, hogy mikorra várható a kisebbségi önkormányzat költségvetésének testület elé terjesztése? Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző Elmondja, hogy azért nincs az önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetben a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat módosított költségvetését elfogadó határozat, mert a kisebbségi önkormányzat február 14-i ülése határozatképtelen volt. Hozzáteszi, hogy az előterjesztést a február 22-i ülésükön fogadták el, így szükség lesz az önkormányzat évi költségvetésének ismételt módosítására.

4 4 Grőber Attila képviselő Az előterjesztés évi összesített bevételi előirányzatai között EFt iparűzési adó szerepel. A Gazdasági Bizottság ülése után jutott ahhoz az információhoz, amely szerint ez az összeg magasabb. Megkérdezi Menyhárt László gazdasági osztályvezetőtől, hogy milyen összeget kell figyelembe venni a következő évi tervezéskor? Menyhárt László gazdasági osztályvezető A kérdésre válaszolva elmondja, hogy az iparűzési adóbevétel összege december 31-én ,- eft-ban realizálódott, a feladatok ellátásához a bevételi többlet miatt nem volt szükség előirányzat emelésre. Elmondja, hogy a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat jogszerű működésének jogszabályban rögzített feltételei fennállnak, a testület létszáma teljes, tisztségviselőit megválasztotta. Jelenleg olyan problémák merültek fel, amelyet a jog nem tud orvosolni. Tekintettel arra, hogy az egyes kisebbségi önkormányzatok és a települési önkormányzatok a törvény szerint egyenrangú testületek, így nem illő a kialakult helyzetet kritika tárgyává tenni. A kialakult helyzet miatt a következő testületi ülésen is meg kell tárgyalni az önkormányzat évi költségvetésének módosítását. Erőss Bulcsú képviselő Véleménye szerint nem lehet elvárni a cigány lakosság életvitelének javítását, ha maguk a vezetők sem tudnak megegyezni és egymást vádolják különböző pénzek elsikkasztásával. Innentől kezdve nem csodálkozik azon, hogy ilyen a közhangulat és a cigányok saját vezetőikben sem bíznak. Megjegyzi, hogy nem is bízhatnak, hiszen Kolompár Orbántól kezdve Kozák Jánosig mindegyik ha nem is köztörvényes, de bűnöző. Visszautasítja az előbb elhangzott kifejezéseket és kéri a képviselőt, hogy maradjon az előterjesztés tárgyánál. Ismeretei szerint a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésein senkit sem vádoltak pénz elsikkasztásával, így ez a vád nem illeti meg őket és nem tűri rágalmak elhangzását a képviselőtestület ülésén. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:

5 5 1/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2010. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra, a Pénzügyi, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy a rendelet-tervezet 5 %-os térítési díj emelést tartalmaz. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző

6 6 4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Előadó: Menyhárt László gazdasági osztályvezető A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a jelenléti ív szerint, valamint Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgáló. A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadásra javasolja. Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal megtárgyalásra javasolja. A Humánerőforrás Bizottság a rendelet-tervezetet 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. A Gazdasági Bizottság a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadásra javasolja. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetői a költségvetési javaslatot elfogadják. A Pedagógusok Szakszervezetének képviselője a költségvetés tervezetét a közoktatási ágazatra vonatkozó rendelkezéseit tudomásul veszi és elfogadja. A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének képviselője a költségvetési rendelettervezet ágazatot érintő rendelkezéseit elfogadja. A Köztisztviselők és Közalkalmazottak Demokratikus Szakszervezetének képviselője a költségvetés tervezetét az ágazatot érintően elfogadja. Az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének képviselője a költségvetés tervezetét az ágazatot érintően elfogadja, és örömét fejezi ki, hogy a rendelet-tervezet biztosítja a törvényben foglalt juttatások kifizetésének fedezetét és hogy nem tartalmaz kötelező létszámcsökkentést. Menyhárt László pénzügyi osztályvezető Elmondja, hogy a évi költségvetés főösszege ,- Ft. A költségvetés struktúráját áttekintve megállapítható, hogy abban az intézmények 67,1 %-os, a fejlesztési feladatok 28,2 %-os, az egyéb feladatok pedig 4,6 %-os kiadási aránnyal szerepelnek. Hangsúlyozza, hogy a költségvetés az intézményi szektorban nem tartalmaz általános vagy egyedi létszámleépítést, sőt a többletfeladathoz is biztosítja a szükséges létszámot. A fejlesztéseknél a rendelet-tervezetben jelzett hitelfelvétellel biztosítani tudják az egyensúlyt, és folytatódnak az önkormányzat kiemelt fejlesztési beruházásai. A költségvetés összeállítása során felülvizsgálták a fejlesztési célú feladatokat, és megpróbálták az igényeket a pénzügyi lehetőségekkel összehangolni a rendelet-tervezetben foglaltak szerint. Kéri a Képviselőtestület tagjait az előterjesztés támogatására. Szirbek Rita képviselő A támogatás értékű működési bevételek között, az Egészségügyi Alapellátási Intézetnek az Országos Egészségpénztártól átvett pénzeszköz összege ezer Ft a tavalyi ezer Ft-tal szemben. A tavalyi évben a harmadik negyedéves elszámolásban a teljesült tényadat ezen címszó alatt ezer Ft. Megkérdezi, hogy minek köszönhető ez a csökkenés? Tavaly az Egészségügyi Alapellátási Intézet dologi kiadásaira 64,5 millió Ft állt rendelkezésre, 2011-ben pedig ennél jóval kevesebb, 44 millió Ft. Megkérdezi, hogy mi az oka a csökkenésnek, és fedezni fogja-e a fenti összeg az intézmény működését?

7 7 Az előző évek költségvetésében mindig elkülönítettek bizonyos összeget az általános- és középiskolákban dolgozó pedagógusoknak szakkönyvek vásárlására. Idén a központi és a helyi költségvetésben sem szerepel erre a célra elkülönített összeg. Megjegyzi, hogy mivel a pedagógusképzésre szánt összeget az önkormányzat ezentúl normatívaként kapja meg, így fordíthatják-e ezt az összeget a pedagógusok az ismeretanyagukat bővítő szakkönyvek vásárlására, vagy ezt majd más forrásból kell megoldaniuk? A város költségvetésének egyik legnagyobb pozitívuma, hogy folytatódnak a kiemelt fejlesztések, megkezdett nagy beruházások, viszont az idén a tavalyinál is kevesebb, kisebb beruházási értékű fejlesztési program indul. Ezt a csökkenő tendenciát már a tavalyi költségvetésben is megfigyelhették ben a nagyberuházások mellett 5 fejlesztést valósítottak meg 25 millió Ft értékben, az idei évben pedig 3 fejlesztés lesz 17 millió Ft értékben. A fejlesztési célú áthúzódó feladatok között szerepel a kórház struktúraváltozását támogató pályázat 10 millió Ft-os saját forrása. Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár azt nyilatkozta, hogy a struktúraátalakításhoz szükséges forrásokat uniós pályázatokból kell majd biztosítani. Az ehhez szükséges jogszabálytervezetek májusban születhetnek meg, amelyhez ősz elejére a pályázatokat is hozzáigazítják. Megkérdezi, hogy milyen nehézségeket okozhat a kórház életében, ha nem sikerül időben pályázni vagy a pályázatot más keretek között írják ki, továbbá hogyan vásárolják majd meg a struktúraváltozási pályázat keretében beszerzendő a kórház működéséhez nélkülözhetetlen - CT berendezést. A kórház működését a megfelelő személyi ellátottság biztosítja. Tudomására jutott, hogy a gyerekosztályról távozott egy ügyeleti szolgálatot vállaló gyerekorvos. Megkérdezi, hogy további gyermekorvosi létszám csökkenés milyen következményekkel járhat a gyermekosztályra nézve. A költségvetéshez benyújtott, a város közterületeinek virágosításával kapcsolatos fejlesztési javaslatában szerepel, hogy a város vállaljon kötelezettséget arra nézve, hogy a virágosításra minden évben 10 %-kal nagyobb összeget biztosít. A tavalyi és idei költségvetést összehasonlítva ez az elv érvényesülni látszik. Megkérdezi, hogy a költségvetés összeállítói hosszútávon is tartani kívánják-e ezt a finanszírozási elvet a virágosítás területén? Megjegyzi, a Fő tér és a Várkastély elkészülése esetén a városkép szempontjából fontos lesz virágos parcellák elhelyezése. Szomorúan vette tudomásul, hogy a parlagfű irtására idén kevesebb összeget szán a város, és ugyanezt tapasztalta az árokiszapolás területén is, ami különösen a tókerti városrészben lenne fontos. Megkérdezi, hogy várhatóan elegendő lesz-e a parlagfű irtásra szánt összeg? Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy jelenleg a költségvetési-rendeletet tárgyalják, így maradjanak a tárgynál. Grőber Attila képviselő Megkérdezi, hogy a közcélú foglakoztatás feltételeinek változása érinti-e az önkormányzati intézményeket? Tavaly a közcélú foglalkoztatottak munkabérének 90 %-át biztosította a központi költségvetés, jelenleg ez a finanszírozási arány a felére csökkent, és a foglalkoztatás munkaidejét 4 órára korlátozták. A költségvetésben 2,5 millió Ft-ot különítettek el a HPV megelőző programra. Tudomása szerint egy oltás ára ,- Ft, a védettséghez három oltás szükséges, így az erre szánt összegből 125 főt tudnának támogatni. Megkérdezi, hogy melyik korosztályt részesítik előnyben, és van-e lehetőség a támogatottak körének bővítésére? Megkérdezi, hogy az önkormányzati intézményekben dolgozó 1653 fő közül kik részesülnek cafetéria juttatásban, illetve mely intézmények mekkora összeget biztosítanak a dolgozóknak?

8 8 Konkrét válaszokat kér, és azt szeretné, ha az önkormányzat intézményeinél dolgozók mindegyike esetében igazságos és egyértelmű lenne a juttatások elosztása. Pingiczer Sándor képviselő Elmondja, hogy a könyvvizsgálói jelentés reálisan értékeli a város jelenlegi pénzügyi helyzetét. A szigorú megállapítások, ajánlások alapvető oka a központi források csökkenő aránya és a fejlesztések miatt megnövekedett adósságállomány. A könyvvizsgálói jelentésben az adósságcsapdának nevezett helyzetből való kitörésre is szerepelnek ajánlások. Az egyik ilyen ajánlás a helyi adózásban rejlő tartalékok kihasználása lehetőségének megvizsgálása, amely a helyi adóbevételek növelését jelentené régi adók visszaállításával vagy új adók bevezetésével, számára azonban egyik megoldás sem szimpatikus. A másik lehetőség a fejlesztési feladatok végrehajtása ütemezésének felülvizsgálata, azonban véleménye szerint egyik beruházást sem lehet elhalasztani. Ezzel kapcsolatban megkérdezi képviselőtársai véleményét. A helyi bevételekhez sorolható a vagyonértékesítés is, amelynek összege az idén a gazdasági osztályvezető tájékoztatása szerint millió Ft. Tudomása szerint a tavalyi évi előirányzat sem teljesült maradéktalanul, és a mostani ingatlanpiaci keresletet ismerve is visszaesés várható. Véleménye szerint az ebből származó bevétel elég bizonytalan, az országos gazdasági helyzettől is függ, hogy mire lesz kereslet. Megkérdezi, hogy van-e az önkormányzatnak vagyonkatasztere, amely meghatározza a még értékesíthető önkormányzati vagyontárgyak közötti prioritásokat. Az önkormányzat jövőre kezdi meg a kötvénykibocsátás tőkéjének törlesztését, amely 184 millió Ft-tal növeli az adósság szolgálatot. Ezen kiadás finanszírozása a pályázatokon elnyert támogatásokból és kötvénykibocsátásból származó források felhasználásából már nem biztosítható, ezért fejlesztési célú hitel felvételére van szükség. Megkérdezi, hogy amennyiben a kötvényt egy forint alapú, kisebb kamatozású kondíció keretében vették volna fel, hogyan alakulna a törlesztő részlet összege. Átfogó képet szeretne arról kapni, hogy a jövőben hogyan alakulnak majd a kötvénykibocsátás törlesztőrészletei. Elmondja, hogy az előterjesztésben pontos kimutatás található az önkormányzat hitel- és kötvény állományáról, a tőketörlesztések ütemezéséről, készfizető kezesség vállalásáról. A törlesztő részletek összege svájci frankban és az aktuális árfolyammal átszámolva forintban is megtalálható. Arra, hogy a törlesztés összege forint alapon, a változó kamatokkal mennyi lenne, jelenleg nem tud válaszolni. Tudomása szerint a fejlesztési célú hitel felvételét nem az indokolja, hogy ne lenne lehetősége az önkormányzatnak újabb kötvénykibocsátásra. Hozzáfűzi, a kötvénykibocsátás és a klasszikus hitelfelvétel mindegyike a forráshoz való jutás különböző módja, a testületnek kell választani a lehetőségek között. A évi költségvetési rendelet-tervezet a hitelfelvételre tesz javaslatot, azzal a kitétellel, hogy a polgármestert hatalmazza fel az ügyben történő eljárásra. Elmondja, az önkormányzat pontos vagyonkataszterrel rendelkezik, amit ismer a Képviselőtestület. A vagyonkataszter célja nem az, hogy prioritásokat fogalmazzon meg, az legfeljebb háromféle minőségét jelzi az abban szereplő vagyonelemeknek, konkrétan hogy az forgalomképes, korlátozottan forgalomképes, vagy forgalomképtelen-e. Hangsúlyozza, egyetlen vagyontárgyat sem értékesítenek ár alatt. Abban az esetben, ha a vagyontárgyak minősítése a testület döntéséhez fűződött, lehetőség van a felülvizsgálatra és átminősítésre, azonban ahol a helyi jogszabálynál magasabb rendelkezés döntött a forgalomképtelenségről, vagy korlátozottan forgalomképességről, ott nincs a testületnek mozgástere. Hozzáfűzi, hogy a nyilvántartást bármelyik képviselő megtekintheti.

9 9 A vagyonértékesítés 118 millió Ft-os tétele valóban bizonytalan bevétel. Megjegyzi, hogy az ingatlanpiaci változások következtében a vagyonértékesítésből származó bevételt egyik évben nem teljesítette a város, máskor viszont túlteljesítette. A fenti összeg nem a megüresedett önkormányzati bérlakások értékesítéséből származó bevételekből tevődik össze, hanem nagyobb vagyonelemekből. Ezek közül kettőt a volt tüdőgondozó épületét, illetve egy Esterházy úti ingatlant jelenleg is hirdetik egészen addig, amíg a testület nem dönt az ingatlanok más típusú hasznosításról. Mindkét esetben volt érdeklődő, azonban úgy gondolja, hogy a pályázatban kiírt árnál jóval kevesebb összegért a város nem válhat meg ezektől a vagyonelemeitől. A közcélú foglalkoztatás feltételei valóban megváltoztak, hiszen most rövid és hosszútávú foglalkoztatásra nyílik lehetőség. Az önkormányzat 34 főt foglalkoztathat 8 órában, ebben az esetben a munkabér 70 %-át téríti a központi költségvetés, míg 481 fő esetében van lehetőség 4 órás foglakoztatásra, 2-4 hónapig terjedő időszakban, ahol a bér 95 %-át biztosítja a központi költségvetés. Egy évben háromszor pályázhat az önkormányzat és még csak az elsőn vannak túl, így a négy órás foglalkoztatottak tekintetében még vannak tartalékok. A teljes munkaidős közcélú foglalkoztatás keretében betölthető álláshelyek már megteltek. A HPV elleni oltások darabonként ,- Ft-ba kerülnek, az oltásra javasolt korosztály a 13 éveseké, de felső határ nincsen. Az oltássorozat három oltásból áll, így a teljes védettség megszerzése ,- Ft-ba kerül. Amennyiben a város megállapodást köt a vakcina forgalmazójával, akkor ennek 60 %-át kell megfizetni, azaz ,- Ft-ot. A szülőknek az első oltást kell megvásárolni, a második és harmadik vakcinát biztosítaná az önkormányzat. Veszprémben például a háromból csak egy oltást fizet az önkormányzat. A cafetéria rendszerrel kapcsolatban felmerült kérdésre elmondja, hogy a cafetéria juttatásokat jogszabály valahol kötelezővé teszi, valahol pedig az adható kategóriába sorolja. A tavalyi 3,1 milliárd Ft-os fejlesztési összeg csökkent, 2011-ben ez az összeg több mint 2 milliárd Ft, ami a teljes költségvetés %-a. Véleménye szerint ekkora mértékű fejlesztéssel békeidőkben elégedettek lehetnek. Nem látja értelmét annak, hogy tételenként felsorolják a Fő téri rekonstrukcióban érintett közterületek számát járdaszakaszonként és útburkolatonként, a költségvetésben szereplő fejlesztések mértéke nem attól tekintélyes, mert több sorban jelenik meg, hanem mert a Fő tér négyzetméternyi területe fog megújulni, továbbá a Petőfi mozi és a Városháza környékén is jelentős változások lesznek. Véleménye szerint a Kórház jövőjét, stratégiáját, működési feltételeit, a Kórházban lévő gyerekorvosok számát érintő szakmai kérdések nem függnek össze a költségvetéssel. Az intézményvezető feladata a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Úgy gondolja, hogy Szirbek képviselő asszony által feltett kérdésekre a problémák felmerülésekor kell majd válaszolni. Örvendetes, hogy az idei költségvetésben 10 %-kal nő a virágosításra fordított összeg, azonban arra nem vállalhat kötelezettséget, hogy ez minden évben így lesz. Szeretné, ha a Fogadj örökbe egy közterületet elnevezésű programhoz hasonlóan a virágosítás területén is növekedne a lakosság önkéntes szerepvállalása, ebben a helyi média komoly szerepet játszhat. Példaként említi, hogy vannak olyan városrészek, ahol a tulajdonosok a saját ingatlanjukon kívül egész utcákat tartanak rendbe, amiért tisztelet illeti meg őket. A parlagfűirtás sikerességét könnyen le lehet mérni, az előirányzatban biztosított összeg behatárolja a város felelősségét. Megjegyzi, hogy a magánszemélyek és gazdasági társaságok tulajdonában lévő nagyobb területek parlagfű irtásáért maguk a tulajdonosok felelősek. A jegyző egy olyan ellenőrzési tervet állít össze, amelynek eredményeképpen csökken a parlagfűvel fertőzött területek aránya, és szigorúbb szankciók alkalmazásával is igyekeznek elérni a céljukat. Hozzáteszi, hogy a szankciók és azok hatása is változó.

10 10 Menyhárt László gazdasági osztályvezető Elmondja, hogy jogszabályban előírt kötelező juttatás a köztisztviselők cafetéria kerete, amelyet a testület a tavalyi évi költségvetésben beépülő jelleggel biztosított. Hozzáteszi, az előző évhez képest nem változott a felhasználható keret összege. Az intézményvezetők a költségvetés jóváhagyása után állapodhatnak meg a dolgozók költségvetési előirányzatban biztosított juttatásairól. A köztisztviselői cafetéria keret lényegében egy elem igénybevételével kimeríthető, így nem hasonlítható a vállalkozói szférában alkalmazott cafetéria rendszerhez, ahol a munkaadó a kedvezményesebb adózás miatt választja a dolgozóknál ezt a juttatási formát. A közalkalmazotti, köztisztviselői és egyéb jogviszonyok hatálya alá tartozó dolgozók esetében biztosítani kell a bértáblában meghatározott munkabért, így kisebb a mozgástér, mint egy vállalkozói szférában. Hozzáteszi, ő a köztisztviselők cafeteria juttatásairól tud tájékoztatást adni, az önkormányzati intézmények tekintetében nem. Megjegyzi, hogy az eredeti költségvetés előirányzatait természetesen össze lehet hasonlítani a korábbi évek előirányzataival, azonban ahogyan az elmúlt években, úgy idén is lesz lehetőség pótelőirányzatok benyújtására indokolt esetben a feladatokhoz igazodva. A többletigények táblázata elég széleskörű szokott lenni a félévi pótelőirányzatok során. Az Egészségügyi Alapellátási Intézet finanszírozásának csökkenése a tervezés metodikája miatt került ezzel az összeggel a költségvetésbe. Így látható, hogy az Alapellátásnál mekkora összeget nyújt a központi költségvetés a feladatok ellátásához. Az év közben felmerült és indokolt feladatokra a költségvetés tavaly is biztosította az előirányzatot, tárgyévben pedig a működtetést a jelenlegi igényszinten biztosítja. A javaslatot az intézményvezetők elfogadták. A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása a 4. számú fogorvosi körzetben egy éven túli helyettesítés miatt 40 %-kal csökkent, azonban a feladatellátáshoz hiányzó összeget a költségvetésben biztosítják. Elmondja, hogy a jogszabály nem ír elő kötelező szakkönyvjuttatást a pedagógusoknak, a költségvetés az idén a kötelezően előírt juttatásokat biztosítására törekszik. Hozzáteszi, a továbbképzésre biztosított fedezet pedig nem fordítható szakkönyvvásárlásra. A kötvénykibocsátással kapcsolatban elmondja, hogy a rendelet-tervezet a december 31-i árfolyam adatai szerinti kimutatást tartalmazza, jelenleg a svájci frank attól alacsonyabb árfolyamon szerepel. A svájci frankos hitelnél alacsonyabb kamattal bíró forinthitel nem volt akkor sem, és most sincsen a pénzpiacon. Pingiczer Sándor képviselő kérdésére válaszolva elmondja, minden olyan képviselőtestület előtt reális lehetőség az adózásban rejlő tartalékok felmérése, amely nem merítette ki a helyi adók kivetési körét, illetve azok mértékét. Pápán nincsen a lakosságot érintő helyi adó, és ezzel 2011-ben sem számolnak. A helyi adózásban rejlő tartalékok alatt az iparűzési adóban rejlő tartalékokat érti, amik a helyi gazdaság fejlődésével párhuzamosan nyílhatnak meg és között is keletkeztek ilyen tartalékok, lépett be új adófizető ebbe a körbe, úgy véli, hogy lesznek még ilyen lehetőségek. A fejlesztési feladatokkal kapcsolatban elmondja, hogy a megkezdett nagyberuházásoknál tekintettel kell lenni a befejezési időpontra. A Fő tér tekintetében augusztus 26. a beruházás elszámolási határideje. Egyetért azzal, hogy a határidőket tartani kell, különben visszafizetési kötelezettség keletkezik. Megjegyzi, a testület a korábbiakban is mindig felelős döntést hozott az akár elnyert projektek meg nem valósításáról is, amikor úgy látta, hogy annak nincs meg a költségvetési fedezete. Példaként említi az Árok utca elnyert pályázatáról való lemondást. Úgy gondolja, hogy a fejlesztési feladatok meghatározásában és felülvizsgálatában együtt tudnak működni a testület tagjai.

11 11 Szirbek Rita képviselő A panelprogramra rendelkezésre álló 3 milliárd Ft a megkezdett pályázatok finanszírozására lesz elegendő. Megkérdezi, hogy a város által erre a célra elkülönített ezer Ft hány lakás felújítására lesz elegendő. További kérdése, hogy eddig a teljes lakásállomány hány százalékát újították fel. Elmondja, hogy a költségvetésben erre a célra elkülönített összeg a már elnyert és szerződéssel lekötött pályázati források önkormányzati része. Ezek a társasházak a volt Kilián lakótelepen találhatók. Mivel a társasházak különböző mértékű rekonstrukciót, felújítást határoztak meg, ezért a korábbi 1/3-os támogatáshoz képest minden háztartást azonos mértékben támogat az önkormányzat. Arról, hogy eddig a panelprogram keretében mennyi társasházat újítottak fel, már kaptak tájékoztatást a képviselők, a programmal kapcsolatos eredményekről szóló beszámoló a évi munkatervben szerepel. Pingiczer Sándor képviselő Egy sajtótájékoztatón elhangzott, hogy bizonyos szociális támogatásokat az önkormányzat ahhoz kötne amivel maximálisan egyetért hogy az érintettnek tisztán kellene tartania a lakókörnyezetét, házát, lakását, és a hozzá tartozó közterületeket. Megkérdezi, hogy ez a lakáson belüli rendre is vonatkozik-e. Javasolja, hogy ezt a kérdést a következő napirend keretében tárgyalják meg, mivel annak tárgyát képezi. Venczel Csaba képviselő A közcélú foglalkoztatással kapcsolatban elmondja, hogy a pályázat benyújtása előtt korrekt tájékoztatást kaptak az intézményvezetők a Egészségügyi és Szociális Osztály munkatársaitól. Mérlegelték, hogy miként lehetne rugalmasan alkalmazkodni az alpolgármester által említett keretekhez, és az intézményvezetők egységesen gondolták úgy, hogy a Kórházhoz és a Városgondnoksághoz igazodva formálnak igényt közcélú foglalkoztatásra. A részmunkaidőben foglalkoztatható 481 fős keret rendkívül széles mozgásteret biztosít. Véleménye szerint ha több a gondozott virágos terület, csökkeni fog a parlagfűvel szennyezett területek mértéke. A Művelődési Osztály kezdeményezésére a város közoktatási, nevelési intézményei, óvodái is csatlakoztak a Fogadj örökbe egy közterületet program -hoz. Elmondja, hogy tavaly az általa vezetett intézményben étkezési utalványt biztosítottak a dolgozóknak, hozzáteszi, a közalkalmazotti szférában az intézményeknek is van lehetősége ezen típusú cafetéria elem beépítésére. Örömét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az idei év költségvetésébe beépült a továbbképzési támogatás. Az elmúlt évben a korábban elkezdett képzések finanszírozását pályázati keretből biztosították, azonban az iskola továbbképzési tervében szereplő további képzésekre nem kerülhetett sor. Idén a pedagóguslétszámhoz igazodó normatív keretből rugalmasabban igazodhatnak az adott intézmény továbbképzési tervéhez. Személy szerint hatékonyabbnak tartja a továbbképzéseket, mint a pedagógus szakkönyvek vásárlását, hiszen nehezen volt ellenőrizhető, hogy valaki valóban szakkönyvvásárlásra fordította-e az arra kapott összeget. Informatika tanárként nem látta értelmét szakkönyvek vásárlásának a technika rohamos fejlődése miatt. Az idei állami költségvetés az érintett diákok után járó ingyen tankönyvek támogatására ,- Ft helyett ,- Ft normatív támogatást tartalmaz. Megjegyzi, a tankönyvcsomag ára ennél jóval magasabb. Az intézményébe járó 600 tanulóból tanuló jogosult az

12 12 ingyen tankönyv igénybevételére, a kompenzációval az iskola költségvetéséből így erre a célra kevesebbet kell fordítani. Erőss Bulcsú képviselő A könyvvizsgálói jelentést kezébe véve megállapította, hogy mégiscsak aktualitása lett volna az általa kezdeményezett, dr. Matolcsy Györgyhöz intézett felterjesztési joggal való élésnek, mert figyelmeztették volna, hogy az önkormányzatok költségvetésében korrekcióra lenne szükség. A könyvvizsgálói jelentésben szerepel, hogy 2011-ben ,- Ft-tal lesz kevesebb az önkormányzat Szja. bevétele. Ez nem feltétlenül volt jó lépés a kormány részéről, amely most a költségvetésben is megnyilvánul, még ha az ellenzéki képviselő nem is így gondolja. Elmondja, nem nagyon hangzik el, hogy mekkora hiteleket kellett felvenni a működés és a beruházás zavartalan biztosításához. Véleménye szerint az ezer Ft fejlesztési célú hitel hatalmas összeg. Maga dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter is meglepődött az önkormányzatok tavalyi 247 milliárd 700 millió Ft-os deficit összegén, amelyből 190 milliárd Ft-ot prognosztizált a kormány. A fennmaradó 60 milliárd Ft-os deficitre azt mondta dr. Matolcsy György, hogy közép- vagy akár rövidtávon is be kellene fagyasztani a kereskedelmi banki számlavezetést, és az önkormányzatok számláit a Magyar Államkincstárhoz kellene átvinni. Véleménye szerint a hitelfelvételek évre is megkötik a kezét az elkövetkező városvezetésnek és Képviselőtestületnek, főleg akkor, ha bevezetik a fent említett Magyar Államkincstárnál történő számlavezetést, ami ellen Kósa Lajos is elég vehemensen tiltakozott. A nemzeti közfoglalkoztatási programot jó dolognak tartja. Példaként említi azonban, hogy egy fős település 2010-ben 413 főt tudott foglalkoztatni a régi szabályok szerint, míg a támogatási keretek csökkenése miatt 2011-ben már csak 103 fő foglalkoztatására van lehetősége négy órában és 7 fő foglalkoztatásra pedig hat-nyolc órában. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat költségvetésének összeállításáért felelős személyeknek a központi költségvetéshez kell alkalmazkodniuk a helyi költségvetés összeállítása során, azonban a hitelfelvétel tovább nem folytatható. A nemzeti közfoglalkoztatási programmal kapcsolatban visszásnak tartja, hogy 55 évesnél idősebbek, akik szociális segélyben részesültek, nem vehetnek rész a programban. Több probléma is megfogalmazódott benne a programmal kapcsolatban, amelyekhez szükség esetén a kormányon lévőktől kell segítséget kérni. Dr. Vörös Ibolya képviselő Elmondja, hogy a város költségvetése feszítettnek mondható, és minden intézménytől fegyelmezett gazdálkodást kíván. A rendelet-tervezet tartalmazza a szociális és egészségügyi ellátások működési költségeit, azonban lényeges fejlesztéseket nem. Hozzáteszi, az elmúlt évben sok pénzt fordítottak az óvodák, háziorvosi rendelők felújítására, valamint az ún. szociális utca kialakítására. A belváros rehabilitációjával Pápa vonzóvá válik a turisták számára. A fejlesztési célú kiadások a nagyobb mértékű fejlesztések önrészeit tartalmazzák, de nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy tartalmaznak járda- és útfelújításokra is fedezetet, amik az itt élő emberek komfortérzetét javítják. Példaként említi a Munkás utca - Somlai utca csapadékvíz-elvezető rendszerét. Véleménye szerint feszített költségvetés mellett, mértéktartó gazdálkodással és odafigyeléssel a 2011-es évet is hasonló módon lehet majd zárni, mint az előző évet. Dr. Hermann István képviselő A jelenlévő intézményvezetőknek és pedagógusoknak figyelmébe ajánlja a Városi Könyvtár szolgáltatásait, amely ugyan nem váltja ki a szakkönyvvásárlást, de segítik a pedagógusok

13 13 szakmai felkészülését a 146 ezres dokumentumállományával, és a honlapjukról elérhető, városhoz kötődő dokumentumokkal. Hozzáteszi, a közalkalmazottak számára térítésmentesek a könyvtári szolgáltatások. Szeretné, ha minden közalkalmazott részére biztosított volna a továbbképzés. Tavaly pályázat keretében volt némi lehetőség biztosítani a könyvtárosok továbbképzését. Úgy véli, hogy a munka megfelelő ellátásához fontos az új ismeretek, módszerek, lehetőségek megismerése. Elmondja, hogy a város az elmúlt 20 évben jelentős változásokon ment keresztül, amire 40 évvel ezelőtt nem volt példa. Szeretné, ha ez a munka a továbbiakban is folytatódna, mivel a város külső területei Erzsébetváros, Alsóváros, Tókert - bizonyos részeinek is szüksége lenne a megújulásra. Szívesen adná szavazatát a Fő térhez hasonló pályázatokra, hitelfelvétel terhe mellett is. Fontosnak tartja a panelprogramot, azonban szívfájdalma, hogy a családi házak felújítására nincsen pályázati lehetőség. Grőber Attila képviselő A költségvetési rendelet-tervezetet kezébe véve két kifejezés jutott eszébe, az annus mirabilis és annus miserabilis. A Polgármester Úr által írt levélben is szerepel, hogy szép, de nehéz döntések előtt áll a testület. Csodálatos évek után és előtt áll a testület, komoly fejlesztések valósulnak meg az idén. Megjegyzi, van olyan projekt, amelynek a projektindítója az elmúlt évben már háromszor is megtörtént. Megkérdezi a képviselőtől, hogy mire gondol? Grőber Attila képviselő Kovács Antal vezérigazgató el tudja mondani, hogy mire gondol. Az igaz, hogy tavaly 3 milliárd Ft felett volt a fejlesztés, idén pedig 2,9 milliárd, azonban az idei évi adatok áthúzódó fejlesztéseket is tartalmaznak. A költségvetésben valóban problémát jelent az Szja. bevételek helyben maradó részének csökkenése, azonban ez nem az adókulcsok megváltozása miatt történt, ezt ennél sokkal bonyolultabb számítási mechanizmussal lehetne meghatározni. A csökkenést évi döntések okozták. Nem hisz abban, hogy ez a bevételi forrás az elkövetkező években növekedni fog, így az önkormányzatnak sokkal inkább a saját lábára kell állnia. A költségvetésben a legfőbb problémák a kötvénykibocsátásból fakadnak, hozzáteszi, ő támogatta azt és vállalja a felelősséget. A tavalyi számokat figyelembe véve komoly eltolódás jelentkezik, ami a svájci frank ingadozó árfolyamának köszönhető. A svájci frank erősödéséhez nemcsak a forint gyengülése vezetett, a frank az euro rovására is sokat erősödött. A 2 millió Ft-os kötvénykibocsátás tavaly 2,5 milliárd Ft-ot jelentett, idén pedig 2,9 milliárd Ft-ot. A törlesztés összege a tavalyi 150 millió Ft-ról 180 millió Ft-ra emelkedett. Az annus miserabilis kifejezést a nehézségek miatt említette. Tisztában van azzal, hogy hitelfelvételre likviditási probléma esetén kerül sor, illetve ha a fejlesztésekhez kell hozzátenni. A hitelfelvétel kényes dolog, ilyen nagyságú hitel felvétele a későbbiekben erősen megkérdőjelezhető. Tiszteletben tartja, hogy a köztisztviselőknek a jogszabály biztosítja a cafetéria juttatásokat, és azt is tudja, hogy az adható kategóriánál jóval kevesebbet kapnak a dolgozók. Szerinte azonban nem igazságos, hogy az önkormányzat többi intézményében dolgozók még ennél az amúgy sem magas összegnél is jóval kevesebbet kapnak. Igazi politikusra vall az előterjesztésben szereplő mondat, miszerint a tavalyi évben is meg tudtuk oldani, és nyilván így lesz ebben az évben is. Véleménye szerint ebben rendet kell tenni, hiszen mindenkinek hiányzik a családi költségvetéséből a cafetéria juttatás összege. A közmunka feltételei romlottak, azonban ettől függetlenül dicséretes dolognak tartja.

14 14 Történelem tanárként fontosnak tartja a szakkönyvek vásárlását, és azt sem tartja bűnnek, ha valaki nem a maga, hanem a családja számára vásárol könyveket. A tankönyvtámogatás összege valóban ,- Ft-ra emelkedett a tavalyi ,- Ft-ról, azonban elvették azt az 1000,- Ft-os támogatást, amit eddig az iskola valamennyi diákja után megkapott. Azokban az iskolákban növekedett a támogatás összege, ahol több a szociális támogatásban részesülő, rászorult gyermek. Egyetért dr. Vörös Ibolya képviselőtársával, hogy az idén fegyelmezett gazdálkodásra lesz szükség. Dr. Hermann István képviselőt tájékoztatja, hogy az idén a családi házak fűtésének korszerűsítésére is lesz lehetőség. Tudomása szerint előkészítés alatt áll egy olyan program, ami a vegyes tüzelésű kazánokra történő átállást támogatná. Szirbek Rita képviselő Elmondja, hogy a Kórház finanszírozásában a korrigált előirányzathoz képest csaknem 160 millió Ft-tal csökken az Országos Egészségpénztári Finanszírozás, és úgy gondolja, hogy további nehézségeket okoz majd a közüzemi díjak, a gyógyszerek és gyógyászati eszközök árának emelkedése. Az egészségügy helyzetét az elmúlt egy évben a bizonytalanság jellemezte, a hangzatos ígéretek ellenére nem nőttek a források. Azt tapasztalja, hogy egyelőre egy vitairatban, az ún. Semmelweis-tervben próbálnak megoldást keresni a kórházak jelenlegi helyzetére. A tervben strukturális átalakítás megvalósítását tervezik, ami valószínűleg a pápai kórházat is érinteni fogja. A tervben különböző szinteket állapítanak meg, és előzetes besorolás szerint a pápai kórház a földszint és az első emelet között foglalna helyet, egy szűkített alapszakmás, városi kórháznak megfelelően. Úgy látja, hogy az egészségügy megmentése 2011-ben az előre látható számok alapján elmarad, és a megmentésre szánt kísérlet még egy laikus elsősegélynyújtó színvonalát sem éri el. A költségvetésében az egészségügy területén az igaz vesztes az Egészségügyi Alapellátási Intézet, amelynél nagy mértékben csökken az OEP-től átvett pénzeszköz, és a dologi kiadásokra biztosított összeg is a felére csökkent az elmúlt évhez képest. Ezt azért tartja meglepőnek, mert a Semmelweistervben a háziorvosoknak, az egészségügyi alapellátásnak az ügyeleti alapellátással együtt kiemelt szerepet szánnának, mivel ezek az ellátási formák alapvető szerepet játszanak a szakellátás tehermentesítésében. A HPV megelőző programra 2,5 millió Ft-ot biztosít a város. A támogatások megoszlásának pontos adatait tartalmazó rendelet-tervezetet a következő testületi ülésen terjeszti a szociális és egészségügyi osztályvezető a képviselők elé. Amennyiben az oltások igénylésének elbírálásánál azt tapasztalja, hogy az alacsony jövedelmű és önhibájukon kívül szegény sorsú személyek háttérbe szorulnak, akkor módosító indítvánnyal kíván élni. Egyetért azzal, hogy feszített költségvetésről van szó. Kettős feladat vár a képviselőkre, egyrészt meg kell állítani a város eladósodottságát, másrészt biztosítani kell a helyi közszolgáltatásokat, valamint a város és intézményei működését. Ebben minden felelős helyi politikai erőnek őszintén, világosan kell állást foglalni, mert a város jövője a tét. Véleménye szerint a kormánytól is elvárható, hogy ígéretének megfelelően stabil és kiszámítható hátteret biztosítson a településeknek, valamint végrehajtsa az önkormányzati szektor strukturális és finanszírozási reformját. Egyetért a képviselő asszonnyal, több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak! Grőber Attila képviselő Úgy gondolja, egy ellenzéki képviselőtől azt várják, hogy minél több módosító indítványt tegyen, amihez lehetőleg névszerinti szavazást kérjen, mert ebből úgy tűnne, hogy megfontolt

15 15 és tudja hogy, mit kell tennie a város érdekében. Jelen helyzetben kizárólag olyan módosító indítványokat tudna tenni, amelyek a működési célú hitelfelvétel terhére mennének, azonban ez felelőtlenség lenne. Egyetért a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal, miszerint a bevételi oldal erősítésére van szükség. Az iparűzési adóbevételek növekedése az önkormányzat mozgásterét erősítené. A parlamentáris önkormányzatiság jellemzője az erős kormány és az erős önkormányzatok. Hangsúlyozza, hogy a jog és a felelősség a többségi képviselőcsoporté. Elmondták a költségvetéssel kapcsolatos aggályaikat, és örömmel töltötte el, hogy ezek jó részét a fideszes képviselők is osztják. Elmondja, hogy az általa felsorolt problémák miatt ezt a költségvetést nem tudja támogatni, de mindent megtesz annak érdekében, hogy a város működőképes maradjon, és további fejlesztések legyenek. Dr. Vörös Ibolya képviselő Figyelmezteti Szirbek Rita képviselő asszonyt, hogy a Kórház finanszírozása az Országos Egészségbiztosítási Pénztáron keresztül történik, ami az önkormányzat költségvetésében kizárólag átfolyó tételként jelenik meg, sajnos nincs lehetőség ezen számadat módosítására. Az, hogy milyen következményei lesznek a finanszírozás csökkenésének, a pótköltségvetésben fog megnyilvánulni, illetve erről majd akkor kell dönteni. Véleménye szerint nem a képviselőtestület feladata a véleményalkotás arról, hogy a Semmelweis tervben hogyan gondolják az egészségügy jövőbeni működtetését, illetve a szaktárca mit gondol erről. A központi költségvetésből átvett források tekintetében elmondja, hogy azok csökkenésében és növekedésében a változó szabályok is szerepet játszottak, ezért a forrásokat összességében érdemes nézni. Megjegyzi, hogy a központi költségvetésből átvett összegek különböző mutatószámok, például a gyereklétszám vagy a lakosságszám csökkenése miatt is változhatnak. Nem tudja, hogy a központi kormányzat képviselője, Matolcsy György mennyire lepődött, vagy lepődik majd meg az önkormányzatok eladósodottságán, mivel ez az adat kizárólag az egyes önkormányzatok zárszámadásainak elfogadása után mutatja hitelesen az önkormányzati szféra eladósodottságát. Tény, hogy a központi költségvetés hiányának csökkentése érdekében az államháztartási alrendszerek között az adósság felhalmozódása áttolódott az önkormányzati szférába. Ez talán a normatív támogatások mértékének változtatásával a korábbi kormánynak az egyik ki nem mondott célja, vagy lehetősége volt a költségvetési hiány mértékének változtatására. A közfoglalkoztatás valóban változott, az általa elmondott számok az önkormányzati szférára vonatkoznak. A gazdasági társaságoknak is van lehetőségük közfoglalkoztatás igénybevételére és támogatás szerzésére, TÁMOP-os pályázat keretein belül. A többszöri projektnyitóra reagálva elmondja, hogy az uniós pályázatoknál az irányító hatóságnak elvárásai vannak a nyilvánosság biztosításával kapcsolatban. A Termálfürdő bővítésével kapcsolatban így az első, és az azt követő minden pozitív döntésnél bejelentették, hogy Pál Béla, a KDRFK elnöke támogatásáról biztosította a pályázatot. Hozzáteszi, a pályázat különböző visszásságok miatt nehezen jutott el a támogatási szerződés megkötésének pillanatáig. Hangsúlyozza, hogy a disszeminációs feltételek között szerepel, hogy mikor kell projektindítót tartani. Véleménye szerint a fenti pályázatról nem lehet eleget beszélni. Elmondja, hogy a svájci frankkal kapcsolatos árfolyam-ingadozásokat nemcsak az önkormányzat által kibocsátott kötvény törlesztő részleteinek változásánál, hanem a Várkertfürdő által 2002-ben euróban felvett 500 millió Ft-os beruházási hitelnél is tapasztalták. Bízik abban, hogy az árfolyamok javulása esetén csökkeni fog az önkormányzat adóssága.

16 16 Grőber Attila képviselő hozzászólására reagálva elmondja, helyesnek tartja azt az elvet, hogy azok az iskolák részesülnek magasabb tankönyvtámogatásban, ahol több rászoruló gyermek van. Az egészségügyet jellemző bizonytalanság nem új keletű kérdés, sok település abban sem lehet biztos, hogy működik-e majd a területén kórház. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Pápán lesz kórház, ami alatt nem az egynapos sebészetet, az egynapos betegellátást és a krónikus ellátást érti, hanem egy aktív fekvőbeteg-ellátó kórházat. A Várkertfürdőhöz visszakanyarodva felhívja a figyelmet, hogy itt zajlik a város legnagyobb egészségügyi beruházása, hiszen több mint 40 millió Ft értékben építenek egészségügyi létesítményt. Ez az összeg a megelőző évek egészségügybe irányzott beruházásaival együtt meghaladja a fél milliárd Ft-ot. Szirbek Rita képviselő említette, hogy a pápai kórház helye a Semmelweis terv szerint a földszint és az első emelet között van. A besorolás megértéséhez tudni kell, hogy itt nem egy magas épületről van szó. Az egészségügyben tervezett átalakításnak valóban lesznek vesztesei is. A változtatás többirányú, a fenntartónak és a Kórház vezetésének is feladata, hogy a lehetőségek között megtalálja a város számára legmegfelelőbbet. A tavalyi költségvetés a 14 milliárdos főösszeghez képest 3,1 milliárdos fejlesztést tartalmazott. Az idei fejlesztések között valóban vannak áthúzódóak is, de ezek összege nem jelentős. A Fő tér rehabilitációjával kapcsolatos kiadások eddig még kizárólag a régészeti feltárásokat és a projektmenedzsmentet érintették. Az idei költségvetés 12,3 milliárd Ft-os főösszegéből 2,8 milliárd Ft a fejlesztési tétel. Ehhez hozzájönnek azok a fejlesztések, amelyek nem az önkormányzati költségvetés keretein belül, hanem annak érdekkörében, tulajdonosi körében zajlanak, ide sorolhatóak a Pápai Várkertfürdő és a Vízmű fejlesztései. Mindezekkel együtt 2011-ben több mint 4 milliárd Ft-ot fordítanak a város fejlesztésére, ami elég tekintélyes összegnek mondható. A Munkás utca - Somlai utca csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatos, 2012-re tervezett 100 millió Ft-os összeget már elnyerte pályázaton az önkormányzat év végén. A évi rendelet-tervezetben a fejlesztési célú feladatok között 26 tétel szerepel, aminek a megvalósítása tekintélyes és nehéz feladat, és a testület együttes felelősségét jelenti. Elfogadja, hogy a mindenkori képviselőtestületi többség feladata a költségvetés megszavazása, bár a nemzeti együttműködés nyilatkozata más távlatokat nyitott meg az ellenzéki frakciók előtt. Elmondja, hogy évi költségvetésben foglaltak teljesítése érdekében az intézményeknek a lehető legteljesebben együtt kell működnie az önkormányzattal. Azt tapasztalta, hogy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása terén tett kéréseiket nem mindegyik intézmény veszi komolyan. Ismételten felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy keressék meg azokat a lehetőségeket, amellyel megváltozott munkaképességű embereket tudnak foglalkoztatni. Így megélhetéshez juttathatnak pápai polgárokat, és az önkormányzat eltekinthet egy igen jelentős mértékű központi költségvetésbe való befizetéstől. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott 1653 fő 5 %-a 80 embert jelent, ami ennyiszer ,- Ft, azaz millió Ft városban tartását jelentené. Kéri a testület állásfoglalását a évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetben foglaltakról. A Képviselőtestület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:

17 17 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 10,00 órától szünetet rendel el, majd a képviselőtestület 10,25 órakor folytatja a napirendek tárgyalását. Tájékoztatja a Képviselőtestület tagjait, hogy Szappan Csaba rendőr alezredes kinevezésének véleményezésére a rendőrkapitány elfoglaltsága miatt a következő testületi ülésen kerül sor. Elmondja továbbá, hogy tegnap Veszprémben, a Megyeházán Politzer József, a Pápai Hús 1913 Kft. ügyvezető igazgatója Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetésben részesült. 5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra, a Pénzügyi, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Pingiczer Sándor képviselő A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy több száz személy részesül rendszeres szociális támogatásban. Megkérdezi, hogy a támogatás juttatásának feltételei között a lakókörnyezeten kívül a lakáson belüli rend fenntartása is szerepel-e. A jegyző feladata a környezettanulmány alapján felszólítani az érintetteket, majd dönteni a segély odaítéléséről. Megkérdezi, hogy kik fogják a környezettanulmányokat készíteni. Az emberek eltérő véleménnyel vannak arról, hogy mikor van rend. Évekkel ezelőtt egy Borsod- Abaúj-Zemplén megyei polgármester a szociális segély kiutalását attól tette függővé, hogy az érintettek kialakítanak-e a lakóhelyükön megfelelő illemhelyet. Ezen eset kapcsán a különböző magasabb jogszolgáltató fórumok kimondták, hogy erre nem lehet kötelezni a segélyre jogosultakat. Hozzáteszi, a korábbi rendszeres szociális segély ma bérpótló juttatás megállapításának hatáskörét a jegyző gyakorolja, illetve vizsgálja felül. Ennek régebben is része volt a

18 18 környezettanulmány készítése, amely kiterjedt az ingatlanok belső állapotára is, ez most sem fog változni. Elmondja, hogy az illetékes osztályon dolgozó köztisztviselők a szakértelmükkel és tapasztalatukkal megfelelően el tudják látni ezt a feladatot. Jogszabályalkotóként úgy érzi, hogy a köztisztviselők a rájuk ruházott jogokat esetenként nehezen tudják majd érvényesíteni. Bízik abban, hogy a rendeletmódosítás elfogadását követően lényegesen javulni fog néhány ingatlan lakókörnyezete. Elfogadhatatlannak tartja, hogy az említett lakókörnyezetek területén a város által egyébként ingyen elszállított kuka üres, mellette azonban halmokban áll a szemét. Ezt nem tartja túlzott elvárásnak a város többi, törvénytisztelő, hulladékkezelési díjat fizető pápai polgára részéről. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: 4/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző Jelentés a képviselőtestület ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztésben is szerepel, hogy aláírták a pápai Kékfestő Múzeummal kapcsolatos vagyonkezelői szerződést. A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től megkérdezték, hogy mit takar az önkormányzati fenntartás, hiszen az önkormányzat a kötelező feladatait az intézményein és a gazdasági társaságain keresztül látja el. Megjegyzi, még van köztük némi félreértés, az MNV Zrt. jelenlegi álláspontja szerint arra lenne lehetőség, hogy az önkormányzat a polgármester által kötött megbízási szerződés keretében tartaná fenn a múzeumot, amelynek a működése azonban ennél komolyabb szervezetet kíván. A múzeum fenntartására egy nonprofit gazdasági társaságot szeretnének felhatalmazni, és bízik abban, hogy ennek nem lesz akadálya. A 174/2010 (XII.16.) határozat végrehajtásával kapcsolatban köszönetet mond azoknak a képviselőknek, akik a Balla Róbert téri Általános Iskolába járó tanulók által készített képek megvásárlásával további támogatásban részesítették az alapítványt. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

19 19 Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 7/2011. (II.25.) határozat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 4/2010. (I.21.) határozat 3. pontja, a 47/2010. (III.04.), a 158/2010. (XI.12.), valamint a 174/2010. (XII.16.) határozatok végrehajtására adott jelentést elfogadja. 6. Vegyes ügyek a) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestületének évi munkaterve Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 8/2011. (II.25.) határozat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a évi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. b) Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervező Kft. átalakítása (Öreg Platán Pápai Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.) A napirend tárgyalásán jelen van Kovács Antal, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezérigazgatója. Az előterjesztést az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy jelenleg Pápán turisztikai vonzerővel bíró projektek valósulnak meg. Az állami tulajdonosi körből ki nem adható vagyontárgyakra, például az Esterházy kastélyra is vagyonkezelői jogot kell alapítani. Céljuk, hogy a vagyonkezelői jogok jogosultja a már említett nonprofit gazdasági társaság legyen, a Kékfestő Múzeum és az Esterházy kastély tekintetében is. Hozzáteszi, hogy az állami tulajdonban lévő vagyontárgyak kezeléséért vagyonkezelői díjat kell fizetni, amelynek meg nem fizetése esetén a központi költségvetésben, illetve az államháztartásban hiány keletkezik. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. azonban elfogadja, hogy a vagyonkezelői díjat a jog jogosultja az ingatlanra fordítsa. Megjegyzi, a Kékfestő Múzeum tekintetében 18 hónap alatt sikerült elérni, hogy a vagyonkezelői jog alapítását szerződésben rögzítsék, bízik abban, hogy az Esterházy

20 20 kastély projektje első ütemének befejezése előtt legalább részsikereteket elérnek majd ezen a területen. Szirbek Rita képviselő Megkérdezi, hogy mik az elképzelések a Kft. vezetésével kapcsolatban, továbbá, hogy Németh Zsolt, a Türr István Gimnázium igazgatójának munkája összefér-e a Kft. vezetésével. Jogosnak tartja a kérdést, azonban kizárólag a munka elvégzése szempontjából látja összeférhetetlennek a két feladatot. Németh Zsolt annak idején nem egy ilyen típusú társaság vezetésére vállalkozott. Véleménye szerint a Kft.-n belül a Pápa és Vidéke Kft. feladatát ellátó szervezeti egység vezetésével a továbbiakban is megbízható. Elmondja, hogy a Kft. ügyvezetőjének olyan személyt gondol megnyerni, akinek van tapasztalata a turisztikai piacon, marketingismeretekkel, kialakult kapcsolatrendszerrel rendelkezik, és aki hasonló tevékenységet folytat hosszú évek óta. Megjegyzi, a városban jelenleg nincsen ilyen ember. A társaság nevével kapcsolatban voltak fenntartások, készek a név megváltoztatására, amennyiben olyan nevet találnak, amely mindenkinek megfelel. A gazdasági társaság nem a saját nevében folytatja majd a marketing tevékenységet, a kommunikációban a termékek neve fog szerepelni. A Kft. elnevezésében az Öreg Platán kifejezés azt a gondolatot eleveníti fel, hogy az ország 10 legvastagabb törzsű, legöregebb platánfája közül 6 a pápai Várkertben található. Kovács Antal vezérigazgató Elmondja, hogy a Várkertfürdő a megalakulása óta igyekezett a városban olyan marketing tevékenységet kifejteni, ahol nemcsak magát a fürdőt, hanem a várost is népszerűsítette. Példaként említi, hogy saját költségen adnak ki a várost népszerűsítő prospektusosokat. Hozzáteszi, a testvérvárosi kapcsolatokon kívül a fürdő képviselte a várost olyan német nyelvterületi turisztikai vásárokon, ahová egyébként semmilyen kiadványa nem jutott volna el a városnak. Az előterjesztésben szereplő minimális résztulajdon a részvénytársaságra nem ró terhet, örömmel vesznek részt a munkában. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. február 26-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. február 26-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1-9/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. február 26-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 14-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 14-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1 47/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 14-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. május 6-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. május 6-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1 16 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. május 6-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1 63 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1-43/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-101/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 27-i ülésén, a Régi Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 27-i ülésén, a Régi Városháza épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-198/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 27-i ülésén, a Régi Városháza épületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésén, a Városháza épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-87/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. február 22-i ülésén a Szociális és Egészségügyi Osztály hivatali helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. február 22-i ülésén a Szociális és Egészségügyi Osztály hivatali helyiségében. JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. február 22-i ülésén a Szociális és Egészségügyi Osztály hivatali helyiségében. Dr. Vörös Ibolya Venczel Csaba Szirbek Rita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-25/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. november 14-i ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. november 14-i ülésén, a Városháza épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-170 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. november 14-i ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. április 12-i ülésén a Polgármesteri tárgyaló hivatali helyiségében.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. április 12-i ülésén a Polgármesteri tárgyaló hivatali helyiségében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 311-989 e-mail: szoccsoport@papa.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága

Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. március 16-i ülésén a Polgármesteri tárgyaló hivatali helyiségében.

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 9-i ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 9-i ülésén, a Városháza épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-92 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 9-i ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bereczki

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Városi Polgármesteri Hivatalban, a titkársági osztályvezető irodájában, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. december 14-i ülésén a szociális és egészségügyi osztályvezető hivatali helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. december 14-i ülésén a szociális és egészségügyi osztályvezető hivatali helyiségében. JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. december 14-i ülésén a szociális és egészségügyi osztályvezető hivatali helyiségében. Dr. Vörös Ibolya Venczel Csaba Szirbek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

1.napirend. Jurácsik Zoltán

1.napirend. Jurácsik Zoltán Jegyzőkönyv Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén 2009. február 19-én a Városháza tanácskozó termében Jelen vannak: - a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2016. (II. 25.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről:

JEGYZŐKÖNYV. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2016. (II. 25.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: JEGYZŐKÖNYV Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25.-én a Községházán 9.30 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 30-án 13,00 órakor a művelődési ház középső termében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Bizottságok

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2013. május 7-i ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2013. május 7-i ülésén. BORSOSGYŐRI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/21-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2013. május 7-i ülésén. Jelen vannak:, Tóth József és Varga Zoltánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. órai A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata testületének 2013. november 12-i ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata testületének 2013. november 12-i ülésén. KÉTTORNYÚLAKI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/181-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata testületének 2013. november 12-i ülésén. Jelen vannak:, Kovács Tiborné, Magvasi

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 25-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 25-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 25-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Kiss Csaba Krai

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 30-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. október 29.-i üléséről Határozat: 120 130. számú Rendelet: 18/2009. (X.30.) 19/2009. (X.30.) 20/2009. (X.30.) 21/2009. (X.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 6. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottságának 2007. június 14-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 23-i ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 23-i ülésén Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 23-i ülésén Jelen vannak: Babák Mihály polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján megtartott n y i l v á n o s üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a képviselő-testület 2012. október 24-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a képviselő-testület 2012. október 24-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. október 24-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12- én (szerdán) 15

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő. 20/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 2) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról. /szóbeli előterjesztés/

TÁRGYSOROZAT. 2) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról. /szóbeli előterjesztés/ Bököny Község Képviselő-testülete 2011. április 28-i rendkívüli üléséről 644-6/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 73-75/2011.; 9/2011 R.) TÁRGYSOROZAT 1) Az Önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 27-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-12/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Városi Polgármesteri Hivatalban, a titkársági osztályvezető irodahelyiségében, az Ügyrendi és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k 1 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y ZATA GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-100 fax: (88) 212-794 Ügyszám: 06/49-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben