Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén."

Átírás

1 Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. órai A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Jelen van: Petró Ferenc polgármester és 8 fő képviselő: Babarczi Antal, Dobák Sándor, Kiss Sándor, Kószó Tamás, Polner Frigyesné, Pőcze Levente, Rózsa József, Dr. Sümegi Sándor Jelenlévő meghívottak: Dr. Karsai Éva jegyző, Pipicz Anita gazdasági osztályvezető, Dr. Pályi Ákosné OMEB tag és vezető védőnő, Sáricz Ilona ifjúsági referens, Kása Gabriella intézményvezető, Fodorné Király Aranka óvodavezető, Kovács-Tanács Istvánné igazgató, Bata Ferenc Öttömös Község Önkormányzat polgármestere Jegyzőkönyv-vezető: Fődi Józsefné kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző Petró Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Képviselő-testület ülését. Megállapítja, hogy a polgármester és 8 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Fackelmann István és Farkas Mátyás képviselők jelezték, hogy később fognak az ülésre megérkezni, Tóth István képviselő betegsége miatt nem tud részt venni az ülésen. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a kiadott jegyzőkönyv 1. számú mellékletében található meghívóban foglaltaktól eltérően az alábbiak szerint fogadja el az ülés napirendjére: A Képviselő-testület a január 23-i nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1) 200/2007.(XII.19.) KT határozat módosítása 2) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a végzett tevékenységemről 3) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

2 2 4) Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző 5) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosítása Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző 6) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző 7) A luxusadóról szóló 8/2006.(III.27.) KT. rendelet módosítása 8) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a évi önkormányzati célok meghatározása Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző 9) 29/2007. (II. 16.) KT határozat módosítása 10) Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató megvitatása 11) Tájékoztató a gyógyszerellátás helyzetéről 12) A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző 13) Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző 14) A Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző 15) Konzorciumi megállapodás jóváhagyása az Alapfokú nevelésioktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése elnevezésű pályázat benyújtásához 16) Esélyegyenlőségi program elfogadása

3 3 17) Finanszírozási megállapodás jóváhagyása a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és a Intézményfenntartó Társulás között 18) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása Előadó: Pőcze Levente ÜB elnök 19) Körjegyzőség kialakításáról szóló nyilatkozat 20) Kósa Ferenc esperes 30 éves munkájának elismerése 21) Bejelentések 22) Interpellációk A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Polner Frigyesné és Pőcze Levente képviselőket javasolja megválasztani. Kéri a képviselőket, hogy a fenti javaslat alapján fogadják el az ülés napirendjét, és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatát, melyet szavazásra bocsát. A Képviselő-testület a javaslatokat 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 1/2008.(I.23.) KT határozat Tárgy: A Képviselő-testület január 23-i nyílt ülés napirendjének elfogadása és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért Petró Ferenc polgármester tárgyi indítványával és az alábbiak szerint dönt: I. A Képviselő-testület a január 23-i nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1) 200/2007.(XII.19.) KT határozat módosítása

4 4 2) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a végzett tevékenységemről 3) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 4) Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző 5) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosítása Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző 6) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző 7) A luxusadóról szóló 8/2006.(III.27.) KT. rendelet módosítása 8) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a évi önkormányzati célok meghatározása Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző 9) 29/2007. (II. 16.) KT határozat módosítása 10) Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató megvitatása 11) Tájékoztató a gyógyszerellátás helyzetéről 12) A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző 13) Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző 14) A Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

5 5 15) Konzorciumi megállapodás jóváhagyása az Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése elnevezésű pályázat benyújtásához 16) Esélyegyenlőségi program elfogadása 17) Finanszírozási megállapodás jóváhagyása a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és a Intézményfenntartó Társulás között 18) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása Előadó: Pőcze Levente ÜB elnök 19) Körjegyzőség kialakításáról szóló nyilatkozat 20) Kósa Ferenc esperes 30 éves munkájának elismerése 21) Bejelentések 22) Interpellációk II. A Képviselő-testület a január 23-i nyílt üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Polner Frigyesné és Pőcze Levente képviselőket megválasztja. Határozatról értesül: 1. Petró Ferenc polgármester 2. Dr. Karsai Éva jegyző 3. Irattár I. számú napirendi pont 200/2007.(XII.19.) KT határozat módosítása (Szóbeli előterjesztés anyagát a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza) Petró Ferenc polgármester: A január 21-én és 22-én megtartott bizottsági üléseken elhangzott javaslatok alapján a határozati javaslat elfogadásával módosul a Képviselő-testület évi munkaterve.

6 6 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a módosítás elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület évi munkatervének módosításáról szóló módosítást és az alábbi határozatot hozta: 2/2008.(I.23.) KT határozat Tárgy: 200/2007.(XII.19.) KT határozat módosítása H a t á r o z a t Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1.) A Képviselő-testület egyetért és jóváhagyja az előterjesztésben foglaltakkal. 2.) A Képviselő-testület a 200/2007.(XII.19.) KT határozatában elfogadott munkatervében foglaltaktól eltérő en úgy dönt, hogy a január 23.-ra tervezett Tájékoztató Ásotthalom tanyavilágának helyzetéről elnevezésű napirendi pontot a felvett napirendi pontok közül törli és azt nem kívánja megtárgyalni, a február 13.-ra tervezett Ásotthalom évi és hosszú távú ökoturisztikai operatív programjának jóváhagyása elnevezésű napirendi pontot a felvett napirendi pontok közül törli és azt nem kívánja megtárgyalni, a június 25.-re tervezett Ásotthalom külterületére vonatkozó átfogó fejlesztési terv jóváhagyása elnevezésű napirendi pontot törli és azt a február 13.-ra tervezett ülés napirendi pontjai közé veszi fel. a február 13.-ra tervezett ülésre felveszi megtárgyalásra a Strandfürdő üzemeltetésének felülvizsgálata elnevezésű napirendi pontot 3.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, - az SZMSZ 10.. és (4) bekezdése alapján - hogy az elfogadott módosítást tartalmazó testületi határozatot mindazok megkapják, akiktől az összeállításra javaslat lett kérve.

7 7 Határidő: azonnal Felelős: Petró Ferenc polgármester Dr. Karsai Éva jegyző Határozatról értesül: 1.) Petró Ferenc polgármester 2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető 3.) az SZMSZ 10.. és (4) bekezdése szerintiek 4.) Irattár II. számú napirendi pont Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a végzett tevékenységemről (Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza) Petró Ferenc polgármester: Várja a kérdéseket a tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan. Kérdések, hozzászólások: Kiss Sándor képviselő: A tájékoztató 2.) pontjáról kérne bővebb tájékoztatást. Petró Ferenc polgármester: A Sicomor Kft. Ügyvezetője elmondta, hogy otthon végezhető internetes távmunkáról lenne szó havi ,- forintos bérezéssel, valamint Szegeden is tudnának foglalkoztatni 8-10 főt egyéb munkavégzésre ,- Ft-os keresettel. Amikor a feltételek biztosítása megtörtént, akkor a Művelődési Ház nagytermében tartanak egy fórumot az érdeklődő lakosság számára. Babarczi Antal képviselő: A tájékoztató 4.) pontjáról kérne bővebb tájékoztatást. Petró Ferenc polgármester: A Magyar Közútkezelő egy ajánlattal keresett fel bennünket, ennek lényege a hagyományos aszfaltozástól eltérő és olcsóbb útépítés lehetősége. Referencia munkájuk a környező települések esetében röszkei és zsombói útépítés, és prospektust is hagytak itt. Ásotthalmon tervezik egy 200 méteres szakasz elkészítését tavasszal. Ez a technológia 1300, ,- Ft/m 2 árat jelent szemben a hagyományos aszfaltozás 2000, ,- Ft/m 2 -es költségével. Az elkészített munkára aszfaltozással 25 éves garanciát vállalnak, aszfaltozás nélkül 15 évet, de a költségeket és lehetőségeinket figyelembe véve a külterületi utak állapotát lehetne javítani ezzel a technológiával.

8 8 Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozza meg: 3/2008.(I.23.) KT határozat Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről a végzett tevékenységemről H a t á r o z a t Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1.) A Képviselő-testület az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről a végzett tevékenységről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A Képviselő-testület a végrehajtásról nem kér értesítést. Határidő: azonnal Felelős: Petró Ferenc polgármester Határozatról értesül: 1.) Petró Ferenc polgármester 2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető 3.) Irattár III. számú napirendi pont Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza) Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni, várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

9 9 Kérdések, hozzászólások: Babarczi Antal képviselő: Kérdése a Ruzsai Köztestületi Tűzoltóság támogatási kérelmével kapcsolatban, hogy az Önkormányzat kapott - e ÖNHIKI-s támogatást? Petró Ferenc polgármester: Nem kapott az Önkormányzat ÖNHIKI-s támogatást, és így a határozatban elfogadottak alapján nem tudjuk támogatni a Tűzoltóságot. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozza meg: 4/2008.(I.23.) KT határozat Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott döntésekről H a t á r o z a t Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) Petró Ferenc polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület a 162/2007.(XI.21.) KT határzat, a 179, , 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192/2007.(XI.30.) KT határozat, a 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212/2007.(XII.19.) KT határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2.) A Képviselő-testület a Polgármester átruházott hatáskörében hozott döntésekről szóló jelentését tudomásul veszi. Erről értesítést kap: 1.) Petró Ferenc polgármester 2.) Dr. Karsai Éva jegyző általa az osztályvezető 3.) Irattár

10 10 IV. számú napirendi pont Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző (Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza) Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont előadójának. Dr. Karsai Éva jegyző: Nem kívánja kiegészíteni, várja a kérdéseket, hozzászólásokat. Kérdések, hozzászólások: Babarczi Antal képviselő: Az építésügyi ügyintézőt nem lehet a meghatározott minden második hét hétfői napján elérni a Hivatalban, és Mórahalmon sem lehet ügyet intézni. Javasolja ezt jelezni a Mórahalmi Építésügyi Hatóság felé, mert így nagyon sok kellemetlensége keletkezik az ügyfélnek, nagyon elhúzódhat az ügyintézés ideje. Petró Ferenc polgármester: A Hivatalban is jelezték már ezt a problémát személyesen és telefonon is, kérni fogjuk a folyamatos ügyintézés biztosítását. Több kérdés hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a jegyzői tájékoztató elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozza meg: 5/2008.(I.23.) KT határozat Tárgy: Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Dr. Karsai Éva jegyző tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:

11 11 1.) A Képviselő-testület tudomásul veszi az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló jegyzői tájékoztatót. A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző Határozatról értesül: 1.) Petró Ferenc polgármester 2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető 3.) Irattár V. számú napirendi pont A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosítása Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző (Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. és 7. számú melléklete tartalmazza) Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri a bizottsági elnököt ismertesse a meghozott bizottsági véleményt. Pőcze Levente ÜB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja. Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont előadójának. Dr. Karsai Éva jegyző: A Testület a decemberi ülésén döntött az elektronikai rendszer bevezetéséről, ezért került átdolgozásra a rendelet. A képviselő-testületi tagok ennek megfelelően már nem kérik a papíralapú előterjesztéseket, hanem DVD-re, CD-re írva illetve en továbbítva. A tanácskozási joggal meghívottak írásban nyilatkoztak és a papíralapú testületi anyagot már csak 2 fő kérte. A februári testületi ülések előkészítése a rendelet módosítás elfogadása után tehát megváltozik majd. Petró Ferenc polgármester: A mostani úgymond próba-anyagküldéskor kiderült, hogy a fre -es rendszeren nem tudjuk biztosítani az elektronikus továbbítást, ezért az elérhetőségeket meg kell változtatni, kéri az érintetteket, jelezzék az új e- mail címeket a jegyzői titkárságon.

12 12 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 1/2008.(I.23.) rendelet Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotta. (A rendelet teljes szövege az előterjesztett tervezet szerint a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) VI. számú napirendi pont A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző (Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza) Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri a bizottsági elnököt ismertesse a meghozott bizottsági véleményt. Pőcze Levente ÜB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja. Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont előadójának. Dr. Karsai Éva jegyző: A Képviselő-testület november 14-én alkotta meg Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendeletét (továbbiakban: SZMSZ). Az SZMSZ-ben a Polgármesteri Hivatal elnevezése Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatala. Az új SZMSZ megalkotása miatt szükségessé vált az Alapító Okirat 1. és 10. pontjának módosítása a határozati javaslatban foglaltak szerint január 01. napjától megváltoztak a TEÁOR és szakági besorolások, ezért ezen változásokat át kell vezetni a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 3. pontján.

13 13 Kérdés hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az alapító okirat módosításának elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozza meg: 6/2008.(I.23.) KT határozat Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása H a t á r o z a t Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítására vonatkozó tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 58/2000. számú határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 1. pontját az alábbiakra módosítja: A költségvetési szerv neve: Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) 2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 58/2000. számú határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 3. pontját az alábbiakra módosítja: 3. Ellátandó alaptevékenységek: a) - A Hivatalnak szakmai szempontból meghatározó alaptevékenységének, a KSH által kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendje szerinti besorolása: 0161 Növénytermelési szolgáltatás 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 8411 Általános közigazgatás 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális Szolgáltatások igazgatása 8110 Építmény-üzemeltetés 8621 Általános járóbeteg-ellátás 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 7500 Állat-egészségügyi ellátás 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

14 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 9311 Sportlétesítmény működtetése 8891 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 8899 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás Bentlakás nélkül 9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység - A Hivatalnak szakmai szempontból meghatározott alaptevékenységének Államháztartási szakágazat szerinti száma és megnevezése: Növénytermelési szolgáltatás Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális Szolgáltatások igazgatása Építmény-üzemeltetés Általános járóbeteg-ellátás Fogorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Állat-egészségügyi ellátás Szennyvíz gyűjtése, kezelése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Nem veszélyes hulladék gyűjtése Sportlétesítmény működtetése Családi napközis ellátás Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás Bentlakás nélkül Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység b) - Nem alaptevékenységként ellátandó tevékenységek KSH által kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendje szerinti besorolása: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység - Nem alaptevékenységként ellátandó tevékenységek szakágazati rend szerinti száma és megnevezése: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 58/2000. számú határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 10. pontját az alábbiakra módosítja:

15 A Hivatal feladatvégzési és ellátási kötelezettsége: A Hivatal feladatvégzési és ellátási kötelezettségét Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) számú rendelet 6. számú függeléke Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján végzi. 4) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen az 1-3.) pontban foglalt változások Alapító Okiraton történő átvezetéséről, valamint a testületi döntés alapján kiegészített alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóságának. Határidő: január 01. Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző Határozatról értesül: 1. Petró Ferenc polgármester 2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető 3. MÁK Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság 4. Irattár VII. számú napirendi pont A luxusadóról szóló 8/2006.(III.27.) KT. rendelet módosítása (Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. és 10. számú melléklete tartalmazza) Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-, Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság is megvitatta az előterjesztést, felkéri az elnököket, ismertessék a meghozott véleményeket. Polner Frigyesné PTB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja. Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja. Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.

16 16 Dr. Karsai Éva jegyző: A Képviselő-testület 2006-ban megalkotta a luxusadóról szóló 8/2006. (III.27.) KT. rendeletét, melyben a típusingatlan településrészi átlagértéke ingatlan-fajtánként adóévre került meghatározásra. Az egyes adótörvények módosításáról szóló évi CXXVI. törvény módosította a luxusadóról szóló törvényt, ezért szükségessé vált a helyi rendelet módosítása is. Az Önkormányzat kétévente vizsgálja felül a települési forgalmi értékeket és az övezeti határokat, erre első ízben 2007-ben kerülhetett volna sor, amikor is és évekre határozna a települési önkormányzat a települési értéktérképről. Az egyes adótörvények módosításáról szóló törvény ugyanakkor 2009-től már a helyi adótörvény mellékleteit rendeli alkalmazni az értékalapú adóztatás során. Ezért a főszabály szerinti két évre szóló felülvizsgálatot csak egy évre, 2008-ra célszerű korlátozni, annak érdekében, hogy a forgalmi értékek 2009-től azonosak legyenek. A rendelet-tervezet a felülvizsgálatot a évre javasolja meghatározni. A rendelet többi rendelkezését tekintettel arra, hogy a településen a luxusadó tárgyi hatályát képező 100 millió forint számított értéket elérő lakóingatlan továbbra sincs nem szükséges módosítani. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 2/2008.(I.23.) rendelet Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a luxusadóról szóló 8/2006.(III.27.) KT. rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotta. (A rendelet teljes szövege az előterjesztett tervezet szerint a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.) VIII. számú napirendi pont A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a évi önkormányzati célok meghatározása Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző (Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza) Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri a bizottsági elnököt ismertesse a meghozott bizottsági véleményt. Pőcze Levente ÜB elnök: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért.

17 17 A Bizottság javasolja, hogy az előterjesztés mellékletének 2/a) pontja az alábbiakkal egészüljön ki:...- Gátsori és Kissori tanyaközpont kialakítása: A Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa és elfogadja. Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont előadójának. Dr. Karsai Éva jegyző: Kiegészítésül elmondja, hogy a munkaköri leírások január 16. napjával aktualizálásra kerültek, 5 fő köztisztviselő kivételével. A határozat meghozatala után átadásra kerülnek majd a jegyző által meghatározott teljesítményértékelési célok és ez alapján fognak az értékelések az év végén elkészülni. A Jegyző részére a Polgármester Úr által kerülnek meghatározásra a teljesítményértékelés célok, és az értékelésről a Testületet tájékoztatni fogja a Polgármester. Kérdés, hozzászólás: Petró Ferenc polgármester: A tanyaközpontok kialakítására régóta igényük van a külterületi lakosoknak, az Önkormányzat erre a célra hozzávetőlegesen ,- Ft körüli összeget tud biztosítani. A kissoriak felajánlották, hogy fő ember a társadalmi munkájával hozzájárul a kialakítások elvégzéséhez. Javasolja, hogy a tanyaközpontok kialakítása célként kerüljön felvételre. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott kiegészítő javaslatot, amely alapján az előterjesztés mellékletének 2/a) pontja az alábbiakkal egészüljön ki:...- Gátsori és Kissori tanyaközpont kialakítása: A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a kiegészítéstő javaslatot. Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az előzőekben elfogadott kiegészítéssel együtt a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a évi önkormányzati célok meghatározásának elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozza meg:

18 18 7/2008.(I.23.) KT határozat Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a évi önkormányzati célok meghatározása H a t á r o z a t Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Dr. Karsai Éva jegyző előterjesztését a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a évi önkormányzati célok meghatározására vonatkozóan, és a következő határozatot hozza: 1.) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 34. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek évi teljesítménykövetelményeit megalapozó célokat a Mellékletben megállapítottak szerint határozza meg. 2.) A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Jegyző munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket tekintettel a Mellékletben megállapított kiemelt célokra - határozza meg, és az annak alapján elvégzett értékelésről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 3.) Megbízza a Képviselő-testület a Jegyző t, hogy az 1.) pont Mellékletében meghatározott kiemelt célokra tekintettel, a Hivatal köztisztviselői munkateljesítményeinek értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket dolgozza ki és vezesse be. Határidő: február 01. Felelős: Petró Ferenc polgármester Dr. Karsai Éva jegyző Határozatról értesül: 1. Petró Ferenc polgármester 2. Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető 3. Irattár IX. számú napirendi pont 29/2007. (II. 16.) KT határozat módosítása (Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza)

19 19 Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-, Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság is megvitatta az előterjesztést, felkéri az elnököket, ismertessék a meghozott véleményeket. Polner Frigyesné PTB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja. Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja. Petró Ferenc polgármester: A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának értesítése alapján a 29/2007.(II.16.) KT határozatot módosítani kell a pályázati elszámolás miatt. A évben az eredeti határozat alapján a Testület lemond ,- Ft-ról, de ez az összeg helyesen kiszámolva csak ,- Ft. Javasolja elfogadásra az előterjesztésben foglaltakat. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az határozat módosításának elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatát. 8/2008.(I.23.) KT határozat Tárgy: 29/2007. (II. 16.) KT határozat módosítása Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 29/2007. (II. 16.) KT határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: évben a ,- Ft-ról lemond Határidő: azonnal Felelős: Petró Ferenc polgármester Határozatról értesül: 1. Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága 2. Petró Ferenc polgármester 3. Dr. Karsai Éva jegyző, és általa az osztályvezető 4. Irattár

20 20 X. számú napirendi pont Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató megvitatása (Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza) Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Kószó Tamás bizottsági tagot ismertesse a meghozott bizottsági véleményt. Kószó Tamás OMEB tag: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja. Petró Ferenc polgármester: A bizottsági ülésen jelen voltak a tájékoztatót elkészítők. Ásotthalom lakosságának egészségügyi állapota az országos szinthez mérten átlagos. Sajnos a rendelő nem felel meg a korszerű elvárásoknak, de az önkormányzat március 31.-ig fogja benyújtani pályázatát az új Egészségház megépítésének támogatásához. Kérdések, hozzászólások: Kiss Sándor képviselő: Elmondható, hogy az egészségügyi ellátások terén kialakult a stabil szakmai létszám és összetétel, ez nagyban segíti az eredményes, sikeres munkát. Létrejött a bizalom az ellátók és ellátottak között, valamint a helyi viszonyokat régóta ismerő orvosok, védőnők sokat tesznek az itt élő emberekért. Az Önkormányzat is folyamatosan vesz újabb eszközöket az igények alapján. Az egészségügyhöz tartozik a tüdőszűrésen tapasztalható kellemetlenségek említése is. A legutóbbi alkalommal a szűréskor az első napon egyáltalán nem jött ki az autó, a második napon pedig több órát késett. Az a személy, aki az első napon akart a szűrésen részt venni, annak a napi vizitdíja elveszett, és ha a második napon a késve érkezett buszt nem tudta megvárni, akkor összesen 600,- Ft-ja veszett el. Jó lenne az érkezési időt betartatni a legközelebbi alkalommal. Kovács-Tanács Istvánné igazgató: Valóban így alakult a tüdőszűrés, de ki nem kerülhető akadályai voltak. Babarczi Antal képviselő: Az Önkormányzat nem irányíthatja az orvosi munkát, de felhívja a figyelmet, hogy jelzésértékkel bír az a tény, hogy sokan viszik más településeken rendelő orvoshoz a gyermeküket. A Képviselő-testületnek mindent meg kell tenni az elkövetkező időszakban, a rendelőben tapasztalható állapotok megszüntetésére is.

21 21 Sáricz Ilona ifjúság segítő: A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. kiírására pályázatot nyújtott be az Önkormányzat az ásotthalmi gyermekegészségügy eszközellátottságának fejlesztésére. A megpályázott eszközök beszerzését a kiíró teljes összegben, azaz Ft-tal támogatta és így 1 db Digitális 1-3 csatornás EKG elnevezésű eszköz 1 db számítógépes csatlakoztató EKG-hoz és 1 db vizsgálólámpa beszerzésére nyílt lehetőség a gyermekorvosi rendelő felszereltségének javítására. Petró Ferenc polgármester: Az elhangzott javaslatokról írásban értesítjük az orvosokat a további egyeztetések céljából. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatát. 9/2008.(I.23.) KT határozat Tárgy: Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató megvitatása H a t á r o z a t Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1.) A Képviselő-testület az ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A Képviselő-testület a végrehajtásról nem kér értesítést. Határidő: azonnal Felelős: Petró Ferenc polgármester Határozatról értesül: 1. Petró Ferenc polgármester 2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető 3. Dr. Schemmel Ágnes- háziorvos 4. Dr. Pályi Ákos-fogorvos

22 22 5. Dr. Jorge Delgado Ulloa 6. Dr. Pályi Ákosné-vezető védőnő 7. Dr. Herczeg István-háziorvos 8. Irattár XI. számú napirendi pont Tájékoztató a gyógyszerellátás helyzetéről (Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza ) Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Kószó Tamás bizottsági tagot ismertesse a meghozott bizottsági véleményt. Kószó Tamás OMEB tag: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja. Petró Ferenc polgármester: A bizottsági ülésre nem tudott eljönni Dr. Herczegné Jagosits Emese gyógyszertári vezető. A tájékoztatóban leírtak a valóságnak megfelelnek, a támogatások összege állandóan változik, ezzel együtt változik a gyógyszertárak által meghatározható ár is, ezért nehéz hosszabb időre elegendő gyógyszermennyiség megrendelése. Tapasztalható, hogy a szükséges gyógyszereket nem tudják azonnal odaadni a beteg részére, de azt az nap délutánra, vagy másnapra meghozatják. Ez kellemetlenséget okoz főleg a külterületi lakosoknak, de egy átfogó megoldást jelenthetne, ha a gyógyszertár és a tanyagondnoki szolgálat munkatársai kapcsolatot építenének ki, és a gyógyszerek elvitelét vállalnák. Kérdések, hozzászólások: Polner Frigyesné képviselő: Más településeken is vannak esetek, amikor rögtön nem tudják a gyógyszert kiadni, mert elfogyott, vagy nem egy átlagos gyógyszerről van szó. Ilyenkor leadják a rendelést és meg is hozzák a gyógyszereket. Babarczi Antal képviselő: Volna talán lehetőség arra is, hogy más vállalkozás is nyisson gyógyszertárat, ezzel megoldható lenne a folyamatosság és a nagyobb készlet biztosítása. Kása Gabriella intézményvezető: A házi segítségnyújtásban és a támogató szolgálatban a gondozónő feladata a szükséges gyógyszerkészlet figyelemmel kísérése a gondozott számára. Jelenleg az orvosok nem élnek azzal a lehetőséggel, hogy jelezzenek, ha segítségre

23 van szükségük, pedig ez jó megoldás lehetne orvos és beteg számára is. 23 Azonban járvány, tömeges megbetegedés esetén például a nagyobb gyógyszertári készlet elvárható volna, mert az ilyen helyzetekre fel tudna a gyógyszertár időben készülni. Ráadásul nincs meg a megfelelő kommunikációs kapcsolat a gyógyszertár és az orvosok között sem. Petró Ferenc polgármester: Az elhangzottakról írásban értesítjük a gyógyszertár vezetőjét a további egyeztetések céljából. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a gyógyszerellátás helyzetéről szóló tájékoztató elfogadását. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 fő tartózkodása mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatát. 10/2008.(I.23.) KT határozat Tárgy: Tájékoztató a gyógyszerellátás helyzetéről H a t á r o z a t Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1.) A Képviselő-testület a gyógyszerellátás helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A Képviselő-testület a végrehajtásról nem kér értesítést. Határidő: azonnal Felelős: Petró Ferenc polgármester Határozatról értesül: 1. Petró Ferenc polgármester 2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető 3. Dr. Herczegné Jagosits Emese-gyógyszertári vezető 4. Irattár

24 24 XII. számú napirendi pont A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző (Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza) Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Kószó Tamás bizottsági tagot ismertesse a meghozott bizottsági véleményt. Kószó Tamás OMEB tag: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja. Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont előadójának. Dr. Karsai Éva jegyző: A Képviselő-testület decemberében határozatával hagyta jóvá a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár új Alapító Okiratát. Az új Alapító Okiratban már a január 01. napjától alkalmazandó TEÁOR számok kerültek feltüntetésre. Bálintné Mityók Szilvia már akkor jelezte, hogy a január 01. napjától alkalmazandó új szakági besorolások még nem ismertek, ezért van szükség az alapító okirat 3. pontjának mostani kiegészítésére. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításának elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatát. 11/2008.(I.23.) KT határozat Tárgy: A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása H a t á r o z a t Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Dr. Karsai Éva jegyző tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:

25 25 1.) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 207/2007.(XII.19.) KT határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 3. a) és b) pontját az alábbiakkal e g é s z í t i k i: a)... - Államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása Egyéb foglalás Kulturális képzés Előadó-művészetet kisegítő tevékenység Művészeti létesítmények működtetése Könyvtári, levéltári tevékenység M.s.n. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység b)... - Államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása Egyéb sokszorosítás Használtcikk bolti kiskereskedelme Rendezvényétkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Vezeték nélküli távközlés Hírügynökségi tevékenység Saját tulajdonú bérelt ingatlan üzemeltetése Média reklám Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 2.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen az 1.) pontban foglalt változás Alapító Okiraton történő átvezetéséről, valamint a testületi döntés alapján kiegészített alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóságának. Határidő: január 01. Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző Határozatról értesül: 1. Petró Ferenc polgármester 2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető 3. MÁK Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság 4. Kovács-Tanács Istvánné igazgató 5. Irattár

26 26 XIII. számú napirendi pont Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző (Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza) Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Kószó Tamás bizottsági tagot ismertesse a meghozott bizottsági véleményt. Kószó Tamás OMEB tag: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja. Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont előadójának. Dr. Karsai Éva jegyző: Az Intézmény Alapító Okiratát Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 97/2007.(VI.27.) KT határozatával, Öttömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, pedig a 93/2007.(VI.27.) Kt. határozatával hagyta jóvá. Az előzőekben említettek alapján itt is megváltoztak mind a szakági besorolások, mind a szakfeladat számok, ezért szükséges ezen változások átvezetése az alapító okirat 13. a) pontján. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításának elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatát. 12/2008.(I.23.) KT határozat Tárgy: Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása H a t á r o z a t Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítására vonatkozó tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:

27 27 1.) A Képviselő-testület a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának 13. a) pontját az alábbiakra módosítja: 13. Az Intézményfenntartó Társulás intézményének alaptevékenysége: a) Szakágazati rend szerinti megnevezés ALAPFOKÚ ÓVODAI NEVELÉS Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ALAPFOKÚ OKTATÁS Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS Alapfokú művészet-oktatás GYERMEKEK EGYÉB NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás SPORT, SZABADIDŐS KÉPZÉS Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése Diáksport 2.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen az 1.) pontban foglalt változások Alapító Okiraton történő átvezetéséről, valamint a testületi döntések alapján kiegészített alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóságának. Határidő: január 01. Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző Határozatról értesül: 1. Petró Ferenc polgármester 2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető 3. MÁK Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság 4. Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5. Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató 6. Irattár

28 28 XIV. számú napirendi pont A Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző (Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 17. számú melléklete tartalmazza) Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt. Dr. Sümegi Sándor SZISB tag: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja. Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont előadójának. Dr. Karsai Éva jegyző: A január 01. napjától megváltozott TEÁOR és szakági besorolások miatt kell a Gondozási Központ Alapító Okiratának 3. pontját módosítani. A Képviselő-testület június 27-én alkotta meg az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendeletét. A Gondozási Központ Alapító Okiratában még a korábban hatályban lévő 13/1992.(VIII.27.) Ö. számú rendelet szerepelt, ezért ennek megfelelően módosítani kell a 10. pontot is. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításának elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatát. 13/2008.(I.23.) KT határozat Tárgy: A Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása H a t á r o z a t Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a Gondozási Központ Alapító Okirat módosítására vonatkozó tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1.) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 58/2000. számú határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 3. pontját az alábbiakra módosítja:

29 29 3. Az intézmény alaptevékenysége: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 57., 59., 60., 62., 63., 65., 65/A, 65/C, 85/B és 92/A -ban meghatározott feladtok ellátásával összefüggő tevékenységek. a) - Az intézmény szakmai szempontból meghatározott alaptevékenységének, a KSH által kiadott gazdasági tevékenységek, egységes ágazati osztályozási rendje szerinti besorolása: 8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 8899 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bent lakás nélkül - Az intézmény szakmai szempontból meghatározott alaptevékenységének szakágazat szerinti megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása - Idősek Otthona Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül - Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Tanyagondnoki szolgáltatás - Szociális étkeztetés - Idősek klubja Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bent lakás nélkül - Támogató szolgálat - Közösségi Pszichiátriai ellátás b) A fentiekben felsorolt ellátási formák közül a Gondozás Központ az alábbiakat társulás keretén belül működteti: Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bent lakás nélkül - Támogató szolgálat (Gesztor intézményként) - Közösségi Pszichiátriai ellátás (Gesztor intézményként) Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül - Házi segítségnyújtás (Mórahalom város gesztorságával) c) - Az alaptevékenységek mellett ellátandó, kiegészítő tevékenységek a KSH által kiadott gazdasági tevékenységek, egységes ágazati osztályozási rendje szerinti besorolása: 5629 Egyéb vendéglátás - Az alaptevékenységek mellett ellátandó, kiegészítő tevékenységek szakágazat szerinti megnevezése: Egyéb vendéglátás Munkahelyi vendéglátás Iskolai intézményi közétkeztetés

30 30 3.) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 58/2000. számú határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 10. pontját az alábbiakra módosítja: 10. A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jogosultság: Az Önkormányzat tulajdonában lévő, a törzsvagyonba sorolt és a költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásában rögzített ingó- és ingatlanvagyon a feladatellátást szolgáló vagyon. A vagyon feletti rendelkezési jogosultságot Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelete és költségvetési rendelete, valamint a hatályos jogszabályi előírások határozzák meg. 4.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen az 1.)-2.) pontban foglalt változások Alapító Okiraton történő átvezetéséről, valamint a testületi döntés alapján kiegészített alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóságának. Határidő: január 01. Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző Határozatról értesül: 1.) Petró Ferenc polgármester 2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető 3.) MÁK Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság 4.) Kása Gabriella intézményvezető 5.) Irattár XV. számú napirendi pont Konzorciumi megállapodás jóváhagyása az Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése elnevezésű pályázat benyújtásához (Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 18. számú melléklete tartalmazza) Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Kószó Tamás bizottsági tagot ismertesse a meghozott bizottsági véleményt. Kószó Tamás OMEB tag: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal. A Bizottság javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1.) pontja az alábbiak szerint módosuljon:

31 31 1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Öttömös Község Önkormányzatával, mint Konzorciumi partnerrel együtt pályázatot kíván benyújtani a Dél-alföldi Operatív Program VÁTI Kht. által kiírt DAOP /2F kódszámú Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése elnevezésű pályázatra. A Bizottság a módosító javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztést, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja. Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. Dr. Karsai Éva jegyző: Az írásos anyagot csak röviden kívánja kiegészíteni azzal, hogy az előterjesztésben a tárgy módosításra kerül és ennek megfelelően a határozati javaslat 1.) pontja. A 21. század óvodája, iskolája elnevezés az általunk benyújtott pályázat címe lesz. A Testület a határozati javaslat elfogadásával a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírását hagyja jóvá és majd abban az esetben, ha a pályázatunk támogatásban részesül, akkor újabb testületi határozattal kell jóváhagyni a megállapodás 5.) pontjában foglaltaknak megfelelően a Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására elnevezésű dokumentum aláírását is. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott módosító indítványt. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a módosítást. Petró Ferenc polgármester az előzőekben elfogadott módosítással együtt szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatát. 14/2008.(I.23.) KT határozat Tárgy: Konzorciumi megállapodás jóváhagyása az Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése elnevezésű pályázat benyújtásához H a t á r o z a t Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága 2010. január 18-án 14 00 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Bizottsága 2009. szeptember 7-én 14 15 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: 5 fő; Polner Frigyesné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről.

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi szeptember hó 15. napján tartott képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi szeptember hó 15. napján tartott képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi szeptember hó 15. napján tartott képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele Mell

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Készült: Homokmégy Községi Önkormányzat 2009. december 16-án megtartott nyílt képviselő-testületi ülésén.

Készült: Homokmégy Községi Önkormányzat 2009. december 16-án megtartott nyílt képviselő-testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV(Nyílt) Készült: Homokmégy Községi Önkormányzat 2009. december 16-án megtartott nyílt képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Matos Attila - polgármester Hodovánné Dr. Ancsa - Molnár Mária

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21. Ügyszám: 9-54/2014. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2014. augusztus 21. Szőc 2014 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-16 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 14. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Palsics János a bizottság tagja, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 25-én, du. 16.15 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-59) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a SZIB-ÉP

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 5-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2010. október 14.-én 15 45 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2011. február 11-én 14 órai kezdettel tartott nyilvános ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 1/2011. (II. 11.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl.

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl. J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl. Jelen vannak: A polgármester, a jegyz, a települési képviselk a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő. 20/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben