Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete évi szeptember hó 15. napján tartott képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi szeptember hó 15. napján tartott képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E"

Átírás

1 Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete évi szeptember hó 15. napján tartott képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester 2.) Kövegy Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester 3.) Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester 4.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat évi fordulójához Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester 5.) Előterjesztések 6.) Kérdések, interpellációk 7.) Egyebek Zárt ülésen 1.) Szociális támogatások iránt benyújtott kérelmek elbírálása 1

2 R E N D E L E T E K 9/2009.(IX.15.)Ö.r. Kövegy Község Önkormányzatának évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről O K 68/2009.(IX.15.)Kt.h. 69/2009.(IX.15.)Kt.h. 70/2009.(IX.15.)Kt.h. A napirend elfogadása Polgármesteri tájékoztató elfogadása Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 71/2009.(IX.15.)Kt.h. BURSA csatlakozás 2009/ /2009.(IX.15.)Kt.h. 73/2009.(IX.15.)Kt.h. 74/2009.(IX.15.)Kt.h. 75/2009.(IX.15.)Kt.h. 76/2009.(IX.15.)Kt.h. 77/2009.(IX.15.)Kt.h. 78/2009.(IX.15.)Kt.h. 79/2009.(IX.15.)Kt.h. 80/2009.(IX.15.)Kt.h. 81/2009.(IX.15.)Kt.h. DAOP pályázat A Makói Kistérség Közoktatási Feladatellátási Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési terve évre Településőr pályázat Hangai Határozat szeméttelep Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsöde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsöde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kiadása Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kiadása Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kiadása 2

3 Jegyzőkönyv Amely készült a Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember hó 15. napján tartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Galgóczkiné Krobák Mária Asztalos Pál Jáksó Károlyné Vígh Zsoltné polgármester képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal megjelent: Benákné Bárdi Ilona körjegyző Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Tisztelt Képviselő-testület, mindenkit köszöntök a mai képviselő-testületi ülésen. Megállapítom, hogy a képviselő-testületből 6 főből 4 fő megjelent, a részvétel 66 %-os, a képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Asztalos Pál és Jáksó Károlyné települési képviselőket. Javaslatot tennék az ülés napirendjére. 1.) Polgármesteri tájékoztató 2.) Kövegy Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 3.) Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 4.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat évi fordulójához 5.) Előterjesztések 6.) Kérdések, interpellációk 7.) Egyebek Zárt ülésen 1.) Szociális támogatások iránt benyújtott kérelmek elbírálása Kérem a testületet, hogy szavazzon a napirend elfogadásáról. igen (4 igen ) szavazattal döntött a képviselő-testület szeptember 15-i rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról. 68/2009.(IX.15.)Kt.h. Tárgy: A napirend elfogadása Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szeptember 15.-i képviselőtestületi ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: Napirend: 1.) Polgármesteri tájékoztató 2.) Kövegy Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 3

4 3.) Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 4.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat évi fordulójához 5.) Előterjesztések 6.) Kérdések, interpellációk 7.) Egyebek Zárt ülésen 1.) Szociális támogatások iránt benyújtott kérelmek elbírálása 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester helyben 2./ Irattár I. Napirend Polgármesteri tájékoztató Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy probléma van a szeméttelep rekultivációval. Döntöttünk korábban, hogy nem veszünk részt a rekultivációs pályázatban. Hangai József levelet írt, amelyben nyilatkozta, hogy átadja a tulajdonjogot, utána pedig kéri vissza, és a teljes rekultivációt csinálja meg az önkormányzat. Többször egyeztettem korábban Hangai Józseffel, de eddig nem egyezett bele a tulajdonjog átadásába. A körjegyző volt most egy kistérségi tájékoztatón, ahol információt kapott a DAREH pályázatról. Tőle majd bővebben hallunk erről. A kerékpárút tervezés folyamatban van. Az útpályázat kapcsán megtudtuk, hogy az útépítésre pályázni csak a B5-ös utakkal lehet, a B6-os utakra nem nyújthatunk be pályázatot. A B5-ös utak közé tartozik a Rákóczi utca, a két Petőfi utca. A Csillag utca és a Tavasz utca B6-os, azokra nem pályázhatunk. Megtörtént a CÉDE pályázatból a Művelődési ház felújítása. A TEKI pályázatból járdaépítés lesz 600 méter, amely a jövő héten kezdődik el. Az építési anyagot és az eszközöket megvásároljuk. Kérni szeretnék Gráf József kőművesmestertől szakembert néhány napra, aki irányítja a közfoglalkoztatottakat. Mi fizetnénk a bérét és itt dolgozna velük. A LEADER pályázatról hivatalos értesítésünk még nincs. Dolgoznak a közmunkások, most az erdőt takaríttatom, és a fát aprítják fel. Egy női munkásom van, aki a falugondnok papírmunkájában segít, ellátási szerződést kötnek az ellátást igénybe vevő helyi lakosokkal. A polgárőrség megalakulása évek óta húzódik, de szükség lenne rá, mert azt a tájékoztatást kaptam, hogy pályázati lehetőségek lesznek kiírva számukra. A meglévő másik autót is át tudnánk nekik adni használatra. Szeptember lévén beindult az óvoda, az iskolabusz viszi a gyermekeket Palotára. Az e-magyarország ponton tanfolyamot szerveztünk, amit pályázaton nyertünk. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy ha a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban van kérdésük, akkor tegyék fel. (Megérkezett Bajusz György települési képviselő. Jelen van 5 fő, 83 %.) Benákné Bárdi Ilona körjegyző: Részt vettem a többcélú társulás ülésén, ahol jelen volt a DAREH pályázat felelőse, Jusztin Balázs. Az ülést követően személyesen beszéltem vele és elmondta, hogy a rekultivációs pályázat közbeszereztetése lezárult, és a korábbi döntésnek megfelelően Kövegy község nincs a támogatottak között. Tájékoztattam a tulajdonos leveléről és ajánlatáról, de azt mondta, hogy ebben a szakaszban már nincs lehetőség a támogatotti kört megváltoztatni. 4

5 Asztalos Pál települési képviselő: Az e-magyarorzság tanfolyamot szerintem jobb lett volna télen tartani, jobban ráértek volna az emberek elmenni. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Meg volt szabva a tanfolyam ideje, szeptember 30- ig be kell fejezni. Az előbbiekhez kapcsolódóan még elmondanám, hogy az új ültetésű fák egy része kiszáradt, azokat pótolni fogjuk. Az iskolakertet kétszer feltárcsáztuk és gyomirtottuk. Még egyszer meg fogjuk tárcsázni. Asztalos Pál települési képviselő: A bolt udvarát is rendbe kellene tenni, úgy tudom, hogy az is a mi területünk. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: A vállalkozó nyilatkozata szerint megvette a területet, hogy igaz-e, ennek utána kell nézni a földhivatalban. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a falunap ,- forintba került ebből támogatás ,- forint lesz. A költségekből ,- forint az olyan költség, ami nem maradandó, például az ellátás költségei. Köszönöm a közreműködést mindenkinek. A felajánlásokból még van ,- forint. Asztalos Pál települési képviselő: A falunap előtt testületi ülésen megbeszéltünk és eldöntöttünk dolgokat, utána pedig a polgármester másként döntött és másképp történtek bizonyos dolgok. Eldöntöttük, hogy nem lesz disznóvágás, azután mégis csak lett. Minek döntöttünk, ha úgysem úgy történt. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: A megbeszélés után felhívtam az ANTSZ-t, és azt mondták, hogy nincs akadálya, hogy főzzünk. A birkahúst utána ajánlották fel és Zsanett családja vállalta fel, hogy megfőzi. Felajánlották a disznó feldolgozását is és elfogadtam azt. Ezek a dolgok menet közben alakultak ki, egy nap alatt lettek leszervezve. Amiatt kezdtem csak el, mert felajánlották ezeket. Ekkor már nem tartottunk testületi ülést. Jáksó Károlyné települési képviselő: Jobb volt így az ellátás a vendégek számára. A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el. igen (5 igen ) szavazattal döntött a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról. 68/2009.(IX.15.)Kt.h. Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadása Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Galgóczkiné Krobák Mária polgármester tájékoztatóját és annak elfogadásáról döntött. 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester helyben 2./ Irattár 5

6 II. Napirend Kövegy Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Az anyag írásban kiküldésre került. Én átnéztem és Nettivel megbeszéltem, ami kérdésem felmerült. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el. igen ( 5 igen ) szavazattal elfogadtat Kövegy Község Önkormányzata 9/ 2008.(IX.10.) Ö.r. számú rendeletét Kövegy Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1./2008. (III.26.) Ö.r. rendelet módosításáról. (Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) (Vígh Zsoltné települési képviselő távozott. Jelen van 4 fő, 66%.) III. Napirend Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Ezt az előterjesztés is megkapták a képviselőtestület tagjai írásban. Ha van kérdés, hozzászólás, kérem, mondják el. A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el. igen (4 igen ) szavazattal döntött Kövegy Község Önkormányzata I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról. 70/2009.(IX.15.)Kt.h. Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és döntött annak elfogadásáról. 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester helyben 2./ Benákné Bárdi Ilona körjegyző helyben 3./ Irattár 6

7 IV. Napirend Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat évi fordulójához Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Javaslom, hogy az idén is vegyünk részt az ösztöndíj rendszerben. A három közül egy fiatal végzett, de egy új egyetemista jelezte, hogy érdeklődik a pályázat iránt. A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el. igen ( 4 igen ) szavazattal döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat évi fordulójához való csatlakozásról. 71/2009.(IX.15.)Kt.h. Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához H a t á r o z a t 1./ Kövegy község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához, hozzájárul az on-line adatbázis használatához, az Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul eleget tesz az abban foglaltaknak. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület nevében a csatlakozási nyilatkozatot valamint az on-line adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot tegye meg. 2./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatási összeg fedezetéhez szükséges összeget az önkormányzat évi költségvetési rendeletében, míg a B típusú ösztöndíjak esetében a szükséges pénzügyi fedezetet évet követően is biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a szükséges előirányzatot a költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester, Benákné Bárdi Ilona körjegyző Határidő: október 1. illetve folyamatos A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester helyben 2./ Benákné Bárdi Ilona körjegyző helyben 3./ Csontos Anett pénzügyi főelőadó helyben 4./ Irattár 7

8 V. Napirend Előterjesztések 1.) DAOP /B pályázat benyújtása Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: A pályázat alsó határa 50 millió forint. Elmondtam a tájékoztatóban, hogy három utcával (Petőfi utca 2 szakasza, és a Rákóczi utca) tudunk pályázni. 10 % önerő kell hozzá. Javaslom, hogy nyújtsuk be a pályázatot és aszfaltozzuk le ezeket az utcákat. Az előterjesztéshez kapcsolódóan egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el. igen ( 4 igen ) szavazattal döntött a DAOP /B pályázat benyújtásáról. 72/2009.(IX.15.)Kt.h. Tárgy: DAOP /B pályázat benyújtása 1.) Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Kövegy, Rákóczi utca (hrsz: 110), Petőfi utca I. és II. szakasz (hrsz.: 187, 162) önkormányzati tulajdonú belterületi közutak kiépítésére pályázatot nyújt be a Dél-alföldi Operatív Program Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztésére, DAOP /B pályázatra. 2.) A pályázaton megvalósítani kívánt fejlesztés költségei: Feladat megnevezése Nettó ár (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó ár (Ft) Előkészítés (közbeszerzési eljárás) , , ,- Rákóczi utca , , ,- Petőfi utca I. szakasz , , ,- Petőfi utca II. szakasz , , ,- Szolgáltatások (használatbavételi díj, műszaki ellenőrzés díja, , , ,- könyvvizsgálati díj) Összesen , , ,- 90%-os igényelt támogatás , , ,- Szükséges saját erő: , , ,- 3.) Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ,- Ft, azaz Ötmillióötszázötvennyolcezer-hétszázhetvenhárom forint pályázati önrészt a évi költségvetése felhalmozási kiadásainak terhére biztosítja. 4.) Kövegy Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Galgóczkiné Krobák Mária polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges jognyilatkozatok megtételére, dokumentumok, szerződések aláírására. 8

9 1./ DARFT Székhelyén 2./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Helyben 3./ Benákné Bárdi Ilona körjegyző Helyben 4./ Csontos Anett pénzügyi főelőadó Helyben 5./ Irattár 2.) A Makói Kistérség Közoktatási Feladatellátási Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési terve évre Benákné Bárdi Ilona körjegyző: Elkészült a Makói Kistérség Közoktatási Feladatellátási Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési terve évre. Ez a terv 6 évre szól, amelyet majd a többcélú társulás ülésén fogadnak el a térség polgármesteri. Előtte minden testületnek külön el kell fogadni a programot. A program 250 oldal, nem került kinyomtatásra, de internetes úton elérhető és elolvasható. Összességében elmondhatom, hogy Kövegy vonatkozásában sem a jelenlegi állapot, sem a jövőbeni elképzelések meglepetést, újdonságot nem tartalmaznak. Továbbra is a társulás látszik reálisnak a demográfiai adatok alapján. Sajnos nagyon szembetűnő viszont a hátrányos helyzetű és rossz szociális helyzetben élő gyermekek magas aránya. Az előterjesztéshez kapcsolódóan egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el. igen ( 4 igen ) szavazattal döntött a Makói Kistérség Közoktatási Feladatellátási Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési terve évre elfogadásáról. 73/2009.(IX.15.) Kt.h. Tárgy: A Makói Kistérség Közoktatási Feladatellátási Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési terve évre 1./ Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megtárgyalta a Makói Kistérség Közoktatási Feladatellátási Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési terve évre tárgyú előterjesztést és a tervet elfogadta. 2./ A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Határidő: folyamatos Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester 1./ Galgóczkiné Krobák Mária Helyben 3./ Makó Város polgármestere Makó 4./ Makó Város jegyzője Makó 9

10 5./ Polgármesteri Hivatal Közoktatási Osztály Makó 6./ Irattár 3.) Településőr pályázat benyújtása Benákné Bárdi Ilona körjegyző: Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázatot írt ki településőr alkalmazására. A kiírás szerint egyszeri ,- Ft-os támogatást biztosít eszközök beszerzésére, továbbá ,- forintos bért és annak járulékait is biztosítja az önkormányzatok részére. A támogatás határozatlan idejű, aki ez évben belép a rendszerbe a jövő évben is folyamatosan kapja a támogatást. Javaslom, hogy nyújtsunk be pályázatot és október 1-től alkalmazzunk településőrt. Feladata sokrétű, nemcsak közbiztonsági, hanem egyéb szervezési feladatokat is elláthat. Nagy segítséget jelenthetne a közmunkások irányításában is. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Mindenki gondolkozzon el rajta, hogy kit alkalmazzunk erre a feladatra. Pályázni kellene erre a támogatásra. Javaslom, hogy hozzunk határozatot a pályázat benyújtásáról. Az előterjesztéshez kapcsolódóan egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el. igen ( 4 igen ) szavazattal döntött a Településőr pályázat benyújtásáról. 74/2009.(IX.15.) Kt.h. Tárgy: Településőr pályázat benyújtása Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által kiírt településőr alkalmazására vonatkozó pályázatot be kívánja nyújtani. Kövegy Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Galgóczkiné Krobák Mária polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges jognyilatkozatok megtételére, dokumentumok, szerződések aláírására. 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Helyben 3./ Csontos Anett pénzügyi főelőadó Helyben 4./ Irattár 4.) 023/9 hrsz-ú hulladéklerakó tulajdonjogának átadására vonatkozó javaslat megtárgyalása Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Mint korábban mondtam Hangai József levelet írt, hogy az önkormányzat rekultiválja a Palota 98 Kft tulajdonában álló hulladéklerakót, nyújtson 10

11 be pályázatot és ehhez adja a tulajdonjogot óta tárgyalunk erről, többször beszéltünk már a tulajdonossal a rekultiváció ügyében. Mindent megpróbáltam. A képviselő-testület korábban önként vállalta a rekultivációt, mi később vitattuk ezt, amit a tulajdonos tudomásul vett. Februárban személyesen eljött Jusztin Balázs a DAREH rekultivációs pályázat koordinátora, hogy egyeztessünk és a tulajdonos ekkor is kijelentette, hogy nem adja a tulajdonjogot. Asztalos Pál települési képviselő: Tudta annak idején, hogy mit vesz, utólag ne jöjjön ide. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Sokszor eljártam ez ügyben és kértem a tulajdonostól, hogy ossza meg a területet. Régi számlákat találtam arról, hogy az önkormányzat rendezte ott a területet, földdel letakarta. A rekultiváció magas költsége miatt a feladatot az Agrárium Kft átvállaltatta az önkormányzattal. A szeméttelep soha nem volt az önkormányzat tulajdona, így pályázni korábban sem lehetett. A mostani pályázat már lezárult. Ide visszacsatlakozni nem tudunk. Javaslom, hogy a tulajdonos részére válaszoljuk meg, hogy a korábbi határozatot nem vonjuk vissza és a korábbi testületi döntésben önként vállalt rekultivációs kötelezettségtől elállunk. Kérem, hogy a testület erről hozzon határozatot. Az előterjesztéshez kapcsolódóan egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el. igen ( 4 igen ) szavazattal döntött a Kövegy 023/9 hrszámú hulladéklerakó tulajdonjogának átadására és rekultivációjára vonatkozó kezdeményezésről. 75/2009.(IX.15.)Kt.h. Tárgy: A Kövegy 023/9 hrszámú hulladéklerakó tulajdonjogának átadására és rekultivációjára vonatkozó kezdeményezés Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hangai Józsefnek, a Palota 98 Kft. ügyvezetőjének, mint a Kövegy 023/9 hrszámú helyi hulladéklerakó tulajdonosának a lerakó jogának rendezésére és rekultivációjára vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot hozta: 1./ A Képviselő-testület a Kövegy 023/9 hrszámú ingatlan tulajdonjogának rendezése ügyében hozott 8/2009.(I.28.)Kt.h.. számú határozatát nem vonja vissza. 2./ A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a határozat meghozatalára az ingatlan tulajdonjogának rendezésére tett sikertelen egyeztetetéseket követően került sor. 3./ Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a törvényben előírt kötelező feladatainak és hatásköreinek ellátása érdekében a 75/2001.(IX.19.)Kt.h. számú képviselőtestületi határozattal önként vállalt rekultivációs kötelezettségtől saját anyagi forrás és pályázati lehetőség hiányában a továbbiakban eláll. 4./ Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Galgóczkiné Krobák Mária polgármestert, hogy az ingatlan rekultivációja ügyében további egyeztetéseket folytasson. 11

12 A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást kér. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester helyben 2./ Benákné Bárdi Ilona körjegyző helyben 3./ PALOTA 98 Kft. Makó 5./ Irattár 5.) A Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása és a módosított alapító okirat elfogadása Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: A Magyar Államkincstár nem fogadta el a korábban elfogadott alapító okiratot, azon pontosítást kért. A módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot a székhely önkormányzat megküldte részünkre. Kérem, hogy az iskola alapító okiratának módosítása kapcsán mondják el kérdésüket, véleményüket. A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Kérem a képviselő-testületet először az alapító okirat módosítását fogadja el igen (4 igen ) szavazattal döntött a képviselő-testület a Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsöde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról. 76/2009.(IX.15.)Kt.h. Tárgy: Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsöde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása H a t á r o z a t Kövegy község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsöde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 44. -ának (4-5) bekezdései alapján a melléklet szerint elfogadja. A módosító okirat január 1. napján lép hatályba.. 12

13 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Helyben 3./ MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Szeged 4./ Dér István Általános Iskola Csanádpalota 5./ Horváth Lajos polgármester Királyhegyes 6./ Kovács Sándor polgármester Csanádpalota 7./ Csontos Anett pénzügyi előadó Helyben 8./ Irattár Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy az alapító okiratot egységes szerkezetben is fogadja el. igen (4 igen ) szavazattal döntött a képviselő-testület a Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsöde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kiadásáról. 77/2009.(IX.15.)Kt.h. Tárgy: Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsöde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kiadása. H a t á r o z a t Kövegy község önkormányzatának Képviselő-testülete a Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsöde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Alapító Okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a, 2. -ának (1) bekezdése b.) pontja, 4.. (1) bekezdésében foglaltak alapján a melléklet szerint határozza meg. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat január 1. napján lép hatályba.. 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Helyben 3./ MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Szeged 4./ Dér István Általános Iskola Csanádpalota 5./ Horváth Lajos polgármester Királyhegyes 6./ Kovács Sándor polgármester Csanádpalota 7./ Csontos Anett pénzügyi előadó Helyben 8./ Irattár 13

14 6.) Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása és a módosított alapító okirat elfogadása Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Csanádpalotáról megkaptuk az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról szóló anyagot. Az újabb módosítás a Magyar Államkincstár jelzésére történik itt is. A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Kérem a képviselő-testületet először az alapító okirat módosítását fogadja el igen (4 igen ) szavazattal döntött a képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról. 78/2009.(IX.15.)Kt.h. Tárgy: Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Kövegy község önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítását költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 44. -ának (4-5) bekezdései alapján a melléklet szerint elfogadja. A módosító okirat október 1. napján lép hatályba. 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Helyben 3./ MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Szeged 4./ Alapszolgáltatási Központ Csanádpalota 5./ Társult önkormányzatok polgármesterei Székhelyén 6./ Kovács Sándor polgármester Csanádpalota 7./ Csontos Anett pénzügyi előadó Helyben 8./ Irattár Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy az alapító okiratot egységes szerkezetben is fogadja el. igen (4 igen ) szavazattal döntött a képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kiadásáról. 14

15 79/2009.(V.28.)Kt.h. Tárgy: Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kiadása. Kövegy község önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a, 2. -ának (1) bekezdése b.) pontja, 4.. (1) bekezdésében foglaltak alapján a melléklet szerint határozza meg. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat október 1. napján lép hatályba. 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Helyben 3./ MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Szeged 4./ Alapszolgáltatási Központ Csanádpalota 5./ Társult önkormányzatok polgármesterei Székhelyén 6./ Kovács Sándor polgármester Csanádpalota 7./ Csontos Anett pénzügyi előadó Helyben 8./ Irattár Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Kérem a képviselő-testületet először az alapító okirat módosítását fogadja el igen (4 igen ) szavazattal döntött a képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról. 80/2009.(IX.15.)Kt.h. Tárgy: Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Kövegy község önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítását költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 44. -ának (4-5) bekezdései alapján a melléklet szerint elfogadja. A módosító okirat január 1. napján lép hatályba. 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Helyben 3./ MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Szeged 4./ Alapszolgáltatási Központ Csanádpalota 5./ Társult önkormányzatok polgármesterei Székhelyén 15

16 6./ Kovács Sándor polgármester Csanádpalota 7./ Csontos Anett pénzügyi előadó Helyben 8./ Irattár Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy az alapító okiratot egységes szerkezetben is fogadja el. igen (4 igen ) szavazattal döntött a képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kiadásáról. 81/2009.(V.28.)Kt.h. Tárgy: Az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kiadása. Kövegy község önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a, 2. -ának (1) bekezdése b.) pontja, 4.. (1) bekezdésében foglaltak alapján a melléklet szerint határozza meg. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat január 1. napján lép hatályba. 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Helyben 3./ MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Szeged 4./ Alapszolgáltatási Központ Csanádpalota 5./ Társult önkormányzatok polgármesterei Székhelyén 6./ Kovács Sándor polgármester Csanádpalota 7./ Csontos Anett pénzügyi előadó Helyben 8./ Irattár 7.) Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás alapító okiratának módosítása és a módosított alapító okirat elfogadása Galgóczkiné Korbák Mária polgármester: Megküldték részünkre a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás alapító okiratának módosítását is. A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Kérem a képviselő-testületet először az alapító okirat módosítását fogadja el 16

17 igen (4 igen ) szavazattal döntött a képviselő-testület a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosításáról. 82/2009.(IX.15.)Kt.h. Tárgy: Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása H a t á r o z a t Kövegy község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítását költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 44. -ának (4-5) bekezdései alapján a melléklet szerint elfogadja. A módosító okirat január 1. napján lép hatályba. 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Helyben 3./Horváth Lajos polgármesrter Királyhegyes 4./ Varga Péter polgármester Apátfalva 5./ Farkas Jánosné polgármester Magyarcsanád 6./ Gyarmati András polgármester Nagylak 7./ Kovács Sándor polgármester Csanádpalota 8./ Erdélyi Sándorné dr. jegyző Csanádpalota 9./ Csontos Anett pénzügyi előadó Helyben 10./ Irattár Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy az alapító okiratot egységes szerkezetben is fogadja el. igen (4 igen ) szavazattal döntött a képviselő-testület a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kiadásáról 83/2009.(IX.15.)Kt.h. Tárgy: Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kiadása. H a t á r o z a t Kövegy község önkormányzatának Képviselő-testülete a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a, 2. -ának (1) 17

18 bekezdése b.) pontja, 4.. (1) bekezdésében foglaltak alapján a melléklet szerint határozza meg. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat január 1. napján lép hatályba. 1./ Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Helyben 3./Horváth Lajos polgármesrter Királyhegyes 4./ Varga Péter polgármester Apátfalva 5./ Farkas Jánosné polgármester Magyarcsanád 6./ Gyarmati András polgármester Nagylak 7./ Kovács Sándor polgármester Csanádpalota 8./ Erdélyi Sándorné dr. jegyző Csanádpalota 9./ Csontos Anett pénzügyi előadó Helyben 10./ Irattár Galgóczkiné Krobák Mária polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése a napirendeket megtárgyalta. A képviselő-testületnek köszönöm az eddigi munkáját és ezennel a képviselő-testületi ülést bezárom. Bejelentem, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja tovább a munkát. k.m.f. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Benákné Bárdi Ilona körjegyző Asztalos Pál jegyzőkönyv hitelesítő Jáksó Károlyné jegyzőkönyv hitelesítő 18

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2015.december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2010 JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 11-én ( csütörtökön ) 16 órai kezdettel tartott rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2008. január 23-án 9 00 kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. órai A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: ülésén 2008. november 26-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mihovné Srutek Gabriella, Nagy Péter, Szivek Péter,

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 15 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. január 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 9212-3/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi pontját.

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi pontját. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula város Polgármesteri Hivatal ovális termében (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) 2009. május 29- én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 17-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2009. szeptember 9-én tartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Faragó József, Dakos László, Ballér József Lajosné, Locker

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/63-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-15/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. november 27-i üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Kárpáti Hajnalka képviselő 4./ dr. Milvius Lóránt képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

24/2009. számú 2009. november 13.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

24/2009. számú 2009. november 13.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 10081-2/2009. 24/2009. számú 2009. november 13.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 229-233/2009. (XI.13.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

Határozatok: - 45/2014. (VIII. 31.) számú határozat: Monostorpályi, Domb utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása

Határozatok: - 45/2014. (VIII. 31.) számú határozat: Monostorpályi, Domb utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-jén 19:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendkívüli nyilvános ülésén. Jelen vannak: Sütő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. OKTÓBER 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. OKTÓBER 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. OKTÓBER 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 28/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 23/2013.(IX.27.) önk.rend. Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 111/2013.(XI.26.)

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben