JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nemzetiségi szoba (1153 Bp. XV., Bocskai u. 1-3.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nemzetiségi szoba (1153 Bp. XV., Bocskai u. 1-3.)"

Átírás

1 Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 1153 Budapest, Bocskai u Ülés száma: GNÖ 1/3479-8/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat én (péntek) órakor megtartott rendes, nyilvános ülésén Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nemzetiségi szoba (1153 Bp. XV., Bocskai u. 1-3.) Jelen vannak: Boros Chrysoula Pálmai Attila Krisztián képviselő képviselő Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kóródi Irén - jegyző megbízottja Szabó Ildikó könyvelő - Számviteli csoport Távol maradtak: Pálmai Krisztina képviselő Meghívottak: - Boros Chrysoula elnök: Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Majd szavazásra teszi fel a napirendi pontokat: Napirend: 1. Előterjesztés a Belső Ellenőrzés Munkaterv elfogadásáról 2. Előterjesztés az 5/2014.(II.07) GNÖ határozat módosításáról 3. Előterjesztés a közmeghallgatásról és a Görög Mikulás ünnepség időpontjának elfogadásáról 4. Előterjesztés tárgyi eszköz vásárlásáról 5. Előterjesztés a Görög Nemzetiségi Önkormányzat évi munkatervének elfogadásáról 6. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat és helyi önkormányzat között történt egyeztetésről 7. Tájékoztató a Görög Ifjúsági Egyesület (GIE) gyűlésén való részvételről 8. Tájékoztató a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői által leadott igazolásáról, mely szerint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel a képviselők részére megtörtént 1

2 9. Egyebek Megállapítja, hogy a jelenlévő két képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 44/2014. (XII.05.) GNÖ. határozata Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a i ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: Napirend: 1. Előterjesztés a Belső Ellenőrzés Munkaterv elfogadásáról 2. Előterjesztés az 5/2014.(II.07) GNÖ határozat módosításáról 3. Előterjesztés a közmeghallgatásról és a Görög Mikulás ünnepség időpontjának elfogadásáról 4. Előterjesztés tárgyi eszköz vásárlásáról 5. Előterjesztés a Görög Nemzetiségi Önkormányzat évi munkatervének elfogadásáról 6. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat és helyi önkormányzat között történt egyeztetésről 7. Tájékoztató a Görög Ifjúsági Egyesület (GIE) gyűlésén való részvételről 8. Tájékoztató a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői által leadott igazolásáról, mely szerint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel a képviselők részére megtörtént 9. Egyebek Az elnök szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pálmai Attila Krisztián személyét elfogadja a Nemzetiségi Önkormányzat i ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének. Megállapítja, hogy a jelenlévő két képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 2

3 45/2014. (XII.05.) GNÖ. határozata Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pálmai Attila Krisztián személyét elfogadja a Nemzetiségi Önkormányzat i ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének. ***** 1. Előterjesztés a Belső Ellenőrzés Munkaterv elfogadásáról Boros Chrysoula elnök: Ismerteti a évi Belső Ellenőrzési Munkatervet az 1. sz. melléklet alapján. A terv szerint a nemzetiségi önkormányzatok működésének a szabályszerűségét fogják vizsgálni. Az ellenőrzésre kiválasztott nemzetiségek: Cigány, Szerb, Horvát, Örmény Az elnök felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot: A XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a évi Belső Ellenőrzési Munkatervet az 1. sz. melléklet alapján. Megállapítja, hogy a jelenlévő két képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 46/2014. (XII.05.) GNÖ. határozata A XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a évi Belső Ellenőrzési Munkatervet az 1. sz. melléklet alapján. 2. Előterjesztés az 5/2014.(II.07) GNÖ határozat módosításáról Boros Chrysoula elnök: Felkéri Szabó Ildikót, tájékoztassa a testületet a évben még felhasználható összegekről. Szabó Ildikó: Tájékoztatja a Képviselő-testületet a Görög Nemzetiségi Önk évi jelenlegi pénzügyi helyzetéről a pénzügyi kimutatások és beszámolók alapján, illetve a év során felhasználható pénzösszegről. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a rendelkezik az előirányzatok módosításáról, illetve átcsoportosításáról. Az államháztartási törvény 34. (5) (6) rendelkezésének megfelelően a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról módosítja a költségvetési határozatát. Az Önkormányzat a évi költségvetésében 70. ezer forintot tervezett a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címen. Ennek tervezésére azért került sor, mert az önkormányzat a dologi kiadásai között telefonköltségek is felmerültek, melyet cégtelefon magáncélú használata miatt kifizetői adó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terhel. Az önkormányzatnál az év során bekövetkezett elnökváltás, illetve a választási eredmény hatására bekövetkezett változások miatt ezen kiadások nem a tervezett összegben realizálódtak. A működési célú pénzeszköz átadásra 100 ezer forintot tervezett önkormányzatunk a görög gyermekek nyári táborozásnak támogatása céljából. A táborozás költségeinek figyelembe 3

4 vétele mellett 50 ezer forinttámogatás került kiutalásra. Ebből 50 ezer forint maradvány keletkezett. A fentiek alapján keletkezett maradványból 108 ezer forintot az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása céljából tárgyi eszközök beszerzésére, 9 ezer forintot pedig dologi kiadásokra fordít. Fentiek miatt szükséges a évi költségvetésben a működési kiadási előirányzatokon belül a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 67 ezer forinttal, a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatának pedig 50 ezer forinttal történő csökkentése, valamint a működési kiadásokon belül dologi kiadások előirányzatának 9 ezer forinttal, a felhalmozási kiadások között a beruházások előirányzata pedig 108 ezer forinttal történő megemelése. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztett határozati javaslatot vitassa meg és az abban foglaltakat fogadja el. Az elnök felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot: Budapest Főváros XV. kerületi Görög Önkormányzat évi költségvetésről szóló 5/2014.(II.7.) GNÖ határozat módosításáról. Budapest Főváros XV. kerületi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy a évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 1. Az 5/2014.(II.7.) GNÖ határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg: Működési célú kiadások Munkáltatót terhelő járulékok 3 ezer Ft Dologi jellegű kiadások ezer Ft Egyéb működési célú kiadás Felhalmozási kiadások Beruházások 300 ezer Ft 108 ezer Ft 2. Az 5/2014.(II.7.) GNÖ határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. A évi költségvetés a. bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 1.sz. melléklet b. bevételi előirányzatok részletes bemutatását a 2.sz.melléklet c. kiadási előirányzatok részletes bemutatását a 3.sz.melléklet d. támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás bemutatását 4.sz.melléklet e. kiemelt előirányzatokat COFOG számok szerint az 5.sz.melléklet f. az előirányzat-felhasználási tervet a 6.sz.melléklet szerint hagyja jóvá. Jelen határozat december 5. napjától lép hatályba. Indoklás a 47/2014.(XII.05.) önkormányzati határozathoz az 1. ponthoz 4

5 Az önkormányzatnál az év során bekövetkezett elnökváltás, illetve a választási eredmény hatására bekövetkezett változások miatt a dologi kiadások között a telefonköltségek a tervezettől alacsonyabb összegben realizálódtak. Emiatt a telefonköltséget terhelő cégtelefon magáncélú használata miatt fizetendő adó és egészségügyi hozzájárulás is alacsonyabb összegben merült fel. A működési célú pénzeszköz átadás címen tervezett görög gyermekek táboroztatásának támogatása a tervezettől alacsonyabb összegben - 50 ezer forint - valósult meg. Fentiek miatt szükséges a évi költségvetésben a működési kiadási előirányzatokon belül a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 67 ezer forinttal, a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatának pedig 50 ezer forinttal történő csökkentése, valamint a működési kiadásokon belül dologi kiadások előirányzatának 9 ezer forinttal, a felhalmozási kiadások között a beruházások előirányzata pedig 108 ezer forinttal történő megemelése. a 2. ponthoz Az 1. pontban foglalt módosítás érinti a Határozat 1-5 sz. mellékleteiben foglaltakat, ezért azok módosítása is szükséges. Megállapítja, hogy a jelenlévő két képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 47/2014. (XII.05.) GNÖ. határozata Budapest Főváros XV. kerületi Görög Önkormányzat évi költségvetésről szóló 5/2014.(II.7.) GNÖ határozat módosításáról. Budapest Főváros XV. kerületi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy a évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 1. Az 5/2014.(II.7.) GNÖ határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg: Működési célú kiadások Munkáltatót terhelő járulékok 3 ezer Ft Dologi jellegű kiadások ezer Ft Egyéb működési célú kiadás Felhalmozási kiadások Beruházások 300 ezer Ft 108 ezer Ft 2. Az 5/2014.(II.7.) GNÖ határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. A évi költségvetés a. bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 1.sz. melléklet b. bevételi előirányzatok részletes bemutatását a 2.sz.melléklet c. kiadási előirányzatok részletes bemutatását a 3.sz.melléklet d. támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás bemutatását 4.sz.melléklet e. kiemelt előirányzatokat COFOG számok szerint az 5.sz.melléklet f. az előirányzat-felhasználási tervet a 6.sz.melléklet 5

6 szerint hagyja jóvá. Jelen határozat december 5. napjától lép hatályba. Indoklás a 47/2014.(XII.05.) önkormányzati határozathoz az 1. ponthoz Az önkormányzatnál az év során bekövetkezett elnökváltás, illetve a választási eredmény hatására bekövetkezett változások miatt a dologi kiadások között a telefonköltségek a tervezettől alacsonyabb összegben realizálódtak. Emiatt a telefonköltséget terhelő cégtelefon magáncélú használata miatt fizetendő adó és egészségügyi hozzájárulás is alacsonyabb összegben merült fel. A működési célú pénzeszköz átadás címen tervezett görög gyermekek táboroztatásának támogatása a tervezettől alacsonyabb összegben - 50 ezer forint - valósult meg. Fentiek miatt szükséges a évi költségvetésben a működési kiadási előirányzatokon belül a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 67 ezer forinttal, a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatának pedig 50 ezer forinttal történő csökkentése, valamint a működési kiadásokon belül dologi kiadások előirányzatának 9 ezer forinttal, a felhalmozási kiadások között a beruházások előirányzata pedig 108 ezer forinttal történő megemelése. a 2. ponthoz Az 1. pontban foglalt módosítás érinti a Határozat 1-5 sz. mellékleteiben foglaltakat, ezért azok módosítása is szükséges. 3. Előterjesztés a közmeghallgatásról és a Görög Mikulás ünnepség időpontjának elfogadásáról Boros Chrysoula elnök: Javasolja, hogy a évi közmeghallgatásra án, 17:00 órakor kerüljön sor a Csokonai Művelődési Központban. Felkéri dr. Kóródi Irén civil referenst, hogy a kerület és a hivatal vezetősége részére juttassa el az eseményről szóló meghívókat ben, valamint postai úton értesítse a kerületben élő regisztrált görögöket. Javasolja, hogy a közmeghallgatást követően án, 18:00-22:00-ig tartó időszakban tartsa meg a GNÖ a évi Görög Mikulás rendezvényt a CSMK-ban. Pálmai A. Krisztián képviselő: Egyetért a javaslattal, nem javasol más időpontot és helyszínt a közmeghallgatásról és a Görög Mikulás rendezvényről. Egyéb hozzászólás, javaslat nincs. Az elnök az elhangzott javaslat alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: Budapest Főváros XV. ker. Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi közmeghallgatásra án, 17:00 órakor kerüljön sor a Csokonai Művelődési Központban. A közmeghallgatást követően án, 18:00-22:00-ig tartó időszakban tartsa meg a GNÖ a évi Görög Mikulás rendezvényt a CSMK-ban. 6

7 Megállapítja, hogy a jelenlévő két képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 48/2014. (XII.05.) GNÖ. határozata Budapest Főváros XV. ker. Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi közmeghallgatásra án, 17:00 órakor kerüljön sor a Csokonai Művelődési Központban. A közmeghallgatást követően án, 18:00-22:00-ig tartó időszakban tartsa meg a GNÖ a évi Görög Mikulás rendezvényt a CSMK-ban. 4. Előterjesztés tárgyi eszköz vásárlásáról Boros Chrysoula elnök: Javaslatokat kér a képviselőktől az ismert pénzügyi helyzet tükrében a GNÖ számára a működés elősegítése érdekében szükséges tárgyi eszközök beszerzésére. Pálmai A. Krisztián képviselő: Elmondja, hogy a működési keret terhére beszerzésre javasol 1 db nyomtatót, 1 db pendrive-ot, 1 db diktafont, 1 db fényképezőgépet, illetve 2 db mobiltelefon készüléket (az elnök és az elnökhelyettes részére). Egyéb hozzászólás, javaslat nincs. Az elnök az elhangzott javaslat alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: Budapest Főváros XV. ker. Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a működési keret terhére kerüljön beszerzésre 1 db nyomtató, 1 db pendrive, 1 db diktafon, 1 db fényképezőgép, illetve 2 db mobiltelefon készülék (az elnök és az elnökhelyettes részére). Megállapítja, hogy a jelenlévő két képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 49/2014. (XII.05.) GNÖ. határozata Budapest Főváros XV. ker. Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a működési keret terhére kerüljön beszerzésre 1 db nyomtató, 1 db pendrive, 1 db diktafon, 1 db fényképezőgép, illetve 2 db mobiltelefon készülék (az elnök és az elnökhelyettes részére). 5. Előterjesztés a Görög Nemzetiségi Önkormányzat évi munkatervének elfogadásáról Boros Chrysoula elnök: Javaslatokat kér a képviselőktől a évi munkatervre. Pálmai A. Krisztián képviselő Ismerteti az előterjesztéshez csatolt 2. sz. mellékletet, mely a XV. kerület Görög Nemzetiségi Önkormányzat évi munkatervét tartalmazza. A évi munkaterv alapján: Február 13.- Görög Farsang Május 31.: Görög Pünkösd Június 6.: Nemzetek utcája Augusztus : részvétel a beloianniszi Mária mennybemenetele és Szt. István napi rendezvényen Október vége: részvétel a fővárosi OXI ünnepen December: közmeghallgatás szervezése December 5: Görög Mikulás rendezvény Egyéb hozzászólás, javaslat nincs. Az elnök az elhangzott javaslat alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2015-ös évre vonatkozó munkatervét az előterjesztéshez csatolt 2. sz. mellékletben foglaltak alapján. 7

8 Megállapítja, hogy a jelenlévő két képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 50/2014. (XII.05.) GNÖ. határozata Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2015-ös évre vonatkozó munkatervét az előterjesztéshez csatolt 2. sz. mellékletben foglaltak alapján. 6. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat és helyi önkormányzat között történt egyeztetésről Boros Chrysoula elnök: Felkéri Pálmai A. Krisztián képviselőt, hogy tájékoztassa a testületet a helyi önkormányzattal történt egyeztetés során történtekről. Pálmai A. Krisztián képviselő: Elmondja, hogy a Polgármester Úrral történt egyeztetés során megismerkedtek a nemzetiségi képviselők a polgármesterrel, a kabinet dolgozóival, megbeszélésre kerültek a nemzetiségi önkormányzatok képviselői munka keretében tervezett elképzelései. Ennek alapján a GNÖ munkatervéről beszámoltunk Polgármester Úrnak, aki támogatott terveinkben, javaslatokkal látott el a testvérvárosi kapcsolat kiépítésében. 7. Tájékoztató a Görög Ifjúsági Egyesület (GIE) gyűlésén való részvételről Boros Chrysoula elnök: Felkéri Pálmai A. Krisztián képviselőt, hogy tájékoztassa a testületet a GIE-vel történt egyeztetés során történtekről. Pálmai A. Krisztián képviselő: Elmondja, hogy a Nikákisz Szofoklésszel (GIE elnök) történt egyeztetés során megismerkedtek a GIE tagjaival, megbeszélésre kerültek a főváros görög önkormányzatainak 2015-re tervezett elképzelései. Ennek alapján a XV. kerületi GNÖ munkatervéről beszámoltunk a GIE-nek, s egyben megállapodtunk, hogy kölcsönösen támogatjuk a két szervezet tevékenységét anyagi, fizikai és humán erőforrás támogatás formájában. 8. Tájékoztató a Görög Nemzetiségi Önkormányzat képviselői által leadott igazolásáról, mely szerint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel a képviselők részére megtörtént. Boros Chrysoula elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 38. (4) bekezdése, 72. (4) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. tv (3) bekezdése szerint a képviselőnek, a polgármesternek a megválasztását követő 30 napon belül igazoltan kérelmeznie kell felvételét az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv pontja alapján meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az igazolást minden képviselőnek magának kell lehívnia az adatbázisból. December 31-ig a képviselőknek igazolniuk kell a testület felé, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepelnek. Az elnök megállapítja, hogy az előterjesztés 3. számú mellékletét képező igazolást a Képviselő-testület minden tagja az adatbázisból megkapta és azt az elnöknek bemutatta. 9. Egyebek 8

9 Boros Chrysoula elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a leltárbizottság felállításra került és a leltár folyamatban van. Az elnök közli a képviselőkkel, hogy ebben az évben több testületi ülést már nem tartanak, egyben megköszöni mindenkinek az éves munkát. Kellemes karácsonyi ünnepeket, és nagyon boldog új évet kíván mindenkinek. További közérdekű bejelentés hiányában az ülést bezárja, köszöni a részvételt. K.m.f. Pálmai A. Krisztián jegyzőkönyv-hitelesítő P.H. Boros Chrysoula elnök Dr. Kóródi Irén jegyző megbízásából 9

10 Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 1153 Budapest, Bocskai u Ülés száma: GNÖ 1/3479-8/2014. K I V O N A T Készült a Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat én (péntek) órakor megtartott rendes, nyilvános ülésén Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nemzetiségi szoba (1153 Bp. XV., Bocskai u. 1-3.) 44/2014. (XII.05.) GNÖ. határozata Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a i ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: Napirend: 1. Előterjesztés a Belső Ellenőrzés Munkaterv elfogadásáról 2. Előterjesztés az 5/2014.(II.07) GNÖ határozat módosításáról 3. Előterjesztés a közmeghallgatásról és a Görög Mikulás ünnepség időpontjának elfogadásáról 4. Előterjesztés tárgyi eszköz vásárlásáról 5. Előterjesztés a Görög Nemzetiségi Önkormányzat évi munkatervének elfogadásáról 6. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat és helyi önkormányzat között történt egyeztetésről 7. Tájékoztató a Görög Ifjúsági Egyesület (GIE) gyűlésén való részvételről 8. Tájékoztató a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői által leadott igazolásáról, mely szerint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel a képviselők részére megtörtént 9. Egyebek 10

11 45/2014. (XII.05.) GNÖ. határozata Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pálmai Attila Krisztián személyét elfogadja a Nemzetiségi Önkormányzat i ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének. ***** 1. Előterjesztés a Belső Ellenőrzés Munkaterv elfogadásáról 46/2014. (XII.05.) GNÖ. határozata A XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a évi Belső Ellenőrzési Munkatervet az 1. sz. melléklet alapján. 2. Előterjesztés az 5/2014.(II.07) GNÖ határozat módosításáról 47/2014. (XII.05.) GNÖ. határozata Budapest Főváros XV. kerületi Görög Önkormányzat évi költségvetésről szóló 5/2014.(II.7.) GNÖ határozat módosításáról. Budapest Főváros XV. kerületi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy a évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 1. Az 5/2014.(II.7.) GNÖ határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg: Működési célú kiadások Munkáltatót terhelő járulékok 3 ezer Ft Dologi jellegű kiadások ezer Ft Egyéb működési célú kiadás Felhalmozási kiadások Beruházások 300 ezer Ft 108 ezer Ft 2. Az 5/2014.(II.7.) GNÖ határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. A évi költségvetés a. bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 1.sz. melléklet b. bevételi előirányzatok részletes bemutatását a 2.sz.melléklet c. kiadási előirányzatok részletes bemutatását a 3.sz.melléklet d. támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás bemutatását 4.sz.melléklet e. kiemelt előirányzatokat COFOG számok szerint az 5.sz.melléklet f. az előirányzat-felhasználási tervet a 6.sz.melléklet szerint hagyja jóvá. 11

12 Jelen határozat december 5. napjától lép hatályba. Indoklás a 47/2014.(XII.05.) önkormányzati határozathoz az 1. ponthoz Az önkormányzatnál az év során bekövetkezett elnökváltás, illetve a választási eredmény hatására bekövetkezett változások miatt a dologi kiadások között a telefonköltségek a tervezettől alacsonyabb összegben realizálódtak. Emiatt a telefonköltséget terhelő cégtelefon magáncélú használata miatt fizetendő adó és egészségügyi hozzájárulás is alacsonyabb összegben merült fel. A működési célú pénzeszköz átadás címen tervezett görög gyermekek táboroztatásának támogatása a tervezettől alacsonyabb összegben - 50 ezer forint - valósult meg. Fentiek miatt szükséges a évi költségvetésben a működési kiadási előirányzatokon belül a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 67 ezer forinttal, a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatának pedig 50 ezer forinttal történő csökkentése, valamint a működési kiadásokon belül dologi kiadások előirányzatának 9 ezer forinttal, a felhalmozási kiadások között a beruházások előirányzata pedig 108 ezer forinttal történő megemelése. a 2. ponthoz Az 1. pontban foglalt módosítás érinti a Határozat 1-5 sz. mellékleteiben foglaltakat, ezért azok módosítása is szükséges. 3. Előterjesztés a közmeghallgatásról és a Görög Mikulás ünnepség időpontjának elfogadásáról 48/2014. (XII.05.) GNÖ. határozata Budapest Főváros XV. ker. Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi közmeghallgatásra án, 17:00 órakor kerüljön sor a Csokonai Művelődési Központban. A közmeghallgatást követően án, 18:00-22:00-ig tartó időszakban tartsa meg a GNÖ a évi Görög Mikulás rendezvényt a CSMK-ban. 4. Előterjesztés tárgyi eszköz vásárlásáról 49/2014. (XII.05.) GNÖ. határozata Budapest Főváros XV. ker. Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a működési keret terhére kerüljön beszerzésre 1 db nyomtató, 1 db pendrive, 1 db diktafon, 1 db fényképezőgép, illetve 2 db mobiltelefon készülék (az elnök és az elnökhelyettes részére). 5. Előterjesztés a Görög Nemzetiségi Önkormányzat évi munkatervének elfogadásáról 12

13 50/2014. (XII.05.) GNÖ. határozata Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2015-ös évre vonatkozó munkatervét az előterjesztéshez csatolt 2. sz. mellékletben foglaltak alapján. 6. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat és helyi önkormányzat között történt egyeztetésről 7. Tájékoztató a Görög Ifjúsági Egyesület (GIE) gyűlésén való részvételről 8. Tájékoztató a Görög Nemzetiségi Önkormányzat képviselői által leadott igazolásáról, mely szerint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel a képviselők részére megtörtént. 9. Egyebek K.m.f. P.H. Boros Chrysoula elnök 13

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Tóth Gellért al Gór Gyula

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Jelen lévők száma: 4 fő Igennel szavazók száma: 4 fő Nemmel szavazók száma: - fő Tartózkodók száma: - fő K i v o

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. november 20-án tartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. november 20-án tartott rendes üléséről. Ügyiratszám: 40187-21/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. november 20-án tartott rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete I/1-17/2014. J e g y z ő k ö n y v 2014. december 15-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma Tárgy Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 26/2013. (III.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Ondok Lászlóné elnök, Hammerné Magasházi Aphrodité és Kiriosz Judit testületi tag

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Ondok Lászlóné elnök, Hammerné Magasházi Aphrodité és Kiriosz Judit testületi tag Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.057-13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 25. napján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl 2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl Határozat száma Tárgy 4/2012.(II.14.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

3. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

3. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 600-3/2014. iktatószám 3. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. július 22-én tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. július 22-én tartott rendkívüli üléséről. Ügyiratszám: 40187-10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. július 22-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről. Iktatószám: 233-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 27-én megtartott üléséről. Határozatok száma: 2 db Ó h í d Óhíd Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 13-án (kedden) 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-ei ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. év

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mivel más javaslat nem hangzott el indítványozta, hogy a testület döntsön az ülés napirendjének elfogadásáról.

JEGYZŐKÖNYV. Mivel más javaslat nem hangzott el indítványozta, hogy a testület döntsön az ülés napirendjének elfogadásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2013. február 22-én 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 30. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 30. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 30. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (8:00) Kiss Sándorné alpolgármester (8:00) Vargáné Molnár Márta képviselő (8:00)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (8:00) Kiss Sándorné alpolgármester (8:00) Vargáné Molnár Márta képviselő (8:00) Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Simonné Rummel Erzsébet képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Simonné Rummel Erzsébet képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 8-án 15 30 órai kezdettel a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Távolmaradását

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt Szám: 3-5/2008. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Jegyzőkönyv Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 7-én 17 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. április 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Ebesi Polgármesteri Hivatal, tanácsterem (Ebes,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. június 17-én tartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. június 17-én tartott rendes üléséről. Ügyiratszám: 40187-8/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. június 17-én tartott rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 34-4/2013. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József

2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 2-1/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2012. május 25. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2012. május 25. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2012. május 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Kék János elnök Pózer Tamás elnökhelyettes Bón Ferenc képviselő Kozák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzata. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzata. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015. április 8-án (szerdán) 08.00 órai kezdettel megtartott ülésér l 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2013. január 30-án, 16 órakor, Mány Község Önkormányzata hivatali

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-21/2015. Jegyzőkönyv mely készült 2015. október

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2011. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 2011. március 3-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. március 3-án, a Körjegyzőség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. március 05. napján 09.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 30-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 30-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám: 7-24 /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 30-án 18.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő. 20/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 7-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 7-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 7-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ ÉMOP-2009-4.3.1/A kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 15. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. december 8-án 16:30 órától 18:00 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. december 8-án 16:30 órától 18:00

Részletesebben

Hajdu László http://hajdu15.hu/~hajduhu/news.php?item.27 Oldal 1/6

Hajdu László http://hajdu15.hu/~hajduhu/news.php?item.27 Oldal 1/6 Oldal 1/6 Jegyzőkönyv 2009.07.03. Hajdu László, 2009 dec 13 v - 15:33:18 Amely készült 2009. július 3-án 9.00-kor a Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége rendes ülésén a Budapest Főváros

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester, Takács Ferenc alpolgármester, Benyó Pál, Hovorka István, Tuska Pálné, Varga András képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester, Takács Ferenc alpolgármester, Benyó Pál, Hovorka István, Tuska Pálné, Varga András képviselők. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 13-án 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 27-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

13. számú JEGYZŐKÖNYVE

13. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. október 27-én megtartott zárt képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 27-én megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 47-31/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 13/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. április 29. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben