Készült a Képviselő-testület május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről"

Átírás

1 Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/9/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes főjegyző képviselő 16 fő a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői Dr. Tittmann János: Köszöntöm a megjelenteket. A meghívóban szereplő napirendekre vonatkozóan van-e módosító javaslat? Béres Tiborné: A Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítvány alapító okiratának módosítását fel kell venni a napirendi pontok sorába. Dr. Tittmann János: Aki egyetért azzal, hogy a Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítvány alapító okiratának módosítását 14. pontként felvegyük a mai ülés napirendjei sorába, az kérem, kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselő-testülete 17 igen egyhangú szavazattal a következő végleges napirendet fogadja el: Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 2.) Dorog Város Önkormányzatának a /2008.(V.30.) sz. rendelete Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről szóló 6/2006.(I.31.) sz. rendelet módosításáról 3.) Beszámoló a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ évi munkájáról Előterjesztő: Deák Ferenc bizottsági elnök 4.) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási létesítményeinek városon belüli helykijelölése

2 5.) A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hitelfelvétele Előterjesztő: Molnár Albert bizottsági elnök 6.) Wágensommer János Területvásárlási kérelme Előterjesztő: Molnár Albert bizottsági elnök 7.) Az Arany János Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Jászberényi Károly bizottsági elnök 8.) Dorog Művészete pályázat kiírása Előterjesztő: Jászberényi Károly bizottsági elnök 9.) A közoktatási típusú sportiskolák bevezetésének előkészítése érdekében oktatási koncepció és az intézkedési terv kidolgozására létrehozott munkacsoport tagjainak változása 10.) Dorog Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 11.) Dorog Város Polgármesteri Hivatala Ügyrendjének módosítása Előterjesztő: Tallósi Károly címzetes főjegyző 12.) Kapacitás átcsoportosítás és bővítés, valamint szakrendelés áthelyezése a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht.-ban 13.) Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. átalakulási (beolvadási) vagyonmérlege és vagyonleltára Előterjesztő: Karcz Jenő és Deák Ferenc bizottsági elnökök 14.) A Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítvány alapító okiratának módosítása Interpelláció 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 2

3 Gödrösi József: A Képviselő-testület márciusi ülésén határozatot hozott, mely szerint az oktatási intézmények részt vesznek a TIOP számítástechnikai pályázaton. A pályázattal kapcsolatban nem volt elegendő információ az előterjesztésben. A város levegője szennyezettnek minősül por szempontjából a Zsigmondy lakótelep mérőműszerének adatai alapján. Az utóbbi időben eléggé szembeötlő ez a porszennyezettség. Ezzel kapcsolatban milyen intézkedéseket tudunk tenni? Jászberényi Károly: Megkezdtük a pályázat előkészítését. A pályázat kiírója az un. generál programot csúsztatva adta ki, valamint tájékoztatott, hogy április végéig hosszabbítja meg a pályázat beadási határidejét. Ennek megfelelően a pályázatot elkészítettük, viszont menetközben lezárták, és nem fogadtak be több pályázatot. Így sajnos nem kerültek be a pályázataink az első körbe. Valószínű, hogy csak a következő évben tudjuk majd ezeket beadni. Dr. Tittmann János: Porszennyezéssel kapcsolatban: a tájékoztató anyagban is szerepel, hogy ez nem lokális, helyi jelenség, ezért ezzel kapcsolatban helyi, lokális intézkedési terv nem is született. Gödrösi József: A közmeghallgatáson is láthattuk, hogy a porszennyezettség az utóbbi két három évben emelkedett meg jelentősen. Az előterjesztés tartalmazza, hogy ez országos probléma. Szenczi Gyula: Az aszfaltozás, a locsolás, mind azt a célt szolgálja, hogy minél kevesebb olyan felület legyen, amely porol. Dr. Tittmann János: A képviselői felvetésnek megfelelően a bizottság vizsgálhatja, hogy vannak e az országos átlagtól eltérő porszennyezést generáló mechanizmus elemek a városban és ezek igényelnek-e lokális beavatkozást. Lehet szakértői véleményt is kérni. Ha reális indíték és reális célkitűzés megfogalmazható, akkor egy helyi intézkedési tervet is lehet ebben a kérdésben szerkeszteni. Balogh Zoltán: Itt van a Baumit a város belső részén, mely jelentős porterhelést zúdít a városra. Ezzel már foglalkoztunk. Egyesületünk is már többször próbált ez ügyben lépni, de a városnak esetleg egyéb eszközök is vannak a kezében, ezért kérem a Műszaki osztályt ill. a környezetvédelmi ügyintézőt, hogy azt a vizsgálatot, amelyet Polgármester úr jelzett, kezdje meg saját szintjén, vagy bizottsági szinten. Dr. Tittmann János: Azért javasoltam a vizsgálatot, mert attól szerettem volna tartózkodni, hogy idő előtt és indokolatlanul néven nevezzek felelősöket, mert nem szeretném ennek semmiféle jogkövetkezményét viselni. A vizsgálatot el kell végezni, amely vizsgálat függvényében lehet dönteni a helyi intézkedési tervről. Molnár Albert: A Baumittal kapcsolatban a város ezt meg is tette. Kérte a Környezetvédelmi Felügyelőséget, hogy folytassanak vizsgálatot és a diffúz forrásokat tárják fel a Baumitnál, mint porszennyező forrásnál. Ezt meg is tették, büntetést szabtak ki és a locsoló berendezés beindítására kötelezték. Dr. Tittmann János: A bizottság a porszennyezés emelkedés hátterének vizsgálatát elkezdi, szakértők, környezeti szakhatóságok bevonásával és a vizsgálat eredményének függvényében döntünk arról, hogy látunk- e indítékot vagy okot a helyi intézkedési terv elkészítésére. 3

4 Dr. Tittmann János: Aki a szóban elhangzottakkal együtt az előterjesztést elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze! Dorog Város képviselő-testülete 17 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot 82/2008.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a 69/2008.(IV.25.) sz. 70/2008.(IV.25.) sz. 71/2008.(IV.25.) sz. 72/2008.(IV.25.). sz. 73/2008.(IV.25.) sz. 74/2008.(IV.25.) sz. 75/2008.(IV.25.) sz. 76/2008.(IV.25.) sz. 77/2008.(IV.25.) sz. 78//2008.(IV.25.) sz. 79/2008.(V.8.) sz. 80/2008.(V.08.) sz. 81/2008.(V.08.) sz. testületi határozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadja. A két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást a kiegészítésekkel együtt tudomásul veszi. 2.) Dorog Város Önkormányzatának a /2008.(V.30.) sz. rendelete Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről szóló 6/2006.(I.31.) sz. rendelet módosításáról Dr. Tittman János: A rendelet módosítása azért volt szükséges, mert társulási közgyűlésen született döntést az illetékes települési önkormányzatok képviselő-testületeinek is el kell fogadniuk. Aki a rendelet módosítását elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze! Dorog Város Képviselő-testülete 17 igen egyhangú szavazattal a következő rendelet módosítását fogadja el: Dorog Város Önkormányzatának 13/2008. (V.30.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről szóló rendelet módosításáról. 3.) Beszámoló a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ évi munkájáról Előterjesztő: Deák Ferenc bizottsági elnök 4

5 Dr. Tittmann János: Köszöntöm Barlangi Katalint, az intézmény vezetőjét. Van e szóbeli kiegészítése? Barlangi Katalin: Köszönöm, nincs. Dr. Tittmann János: Aki a beszámolót elfogadja, az kérem kézfeltartással jelezze! 83/2008.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 4.) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási létesítményeinek városon belüli helykijelölése Dr. Tittmann János: Hosszú évek után a konkrét megvalósulás közelébe kerülhet ez a társulás is. A hulladékgazdálkodás több mint 80 településre kiterjedő komplex rendszerének kidolgozásáról van szó. Nekünk, mint kistérségi központnak ebben a rendszerben az lehet a feladatunk, hogy átrakót, szelektálót, komposztálót létesítünk. Ma nem rendelkezünk önkormányzati tulajdonban lévő olyan területtel, amelyen ez a 1,5 hektárnyi területet igénylő beruházás megvalósítható lenne. Jelenleg a társulás felé nem tudunk többet nyilatkozni, mint hogy vásárlással szeretnénk biztosítani a szükséges területet. Alapvetően két terület jöhet szóba: az egyik a saját ipari park területünk, a másik a lencsehegyi elhagyott iparterület. A döntés biztosítékot adhat a társulásnak, hogy önkormányzatunk határidőre - amikor a megnyert pályázatot követően a beruházásra sor kerül - tulajdonába vásárolja a szükséges területet. A beruházási összeg meghatározott százalékáig lehet területet vásárolni. Az előterjesztés arról szól, hogy nem önkormányzati forrásból kell elsődlegesen finanszírozni a területvásárlást. Ezen pénzösszeg ismeretében tudjuk megvásárolni a szükséges területet, ahol a kommunális hulladékkezelő környezetvédelmi-ipari bázis elhelyezhető. Aki az előterjesztést elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze! 84/2008.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás településünkre eső létesítményeinek átrakó állomás, hulladékgyűjtő udvar, komposztáló telep - elhelyezését (melynek terület igénye m 2 ) ingatlan vásárlással biztosítja. Az ingatlan vásárlás pénzügyi forrásait pályázatból teremti meg. 5

6 HATÁRIDŐ: A beruházás megkezdésének ideje. FELELŐS: dr. Tittmann János polgármester 5.) A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hitelfelvétele Előterjesztő: Molnár Albert bizottsági elnök Dr. Tittmann János: Tegnap megegyeztünk az OTP önkormányzati hitelrészlegének vezetőjével, hogy erre a hitelfelvételre a BUBOR + 1,5 %, kezelési költség 1 %, rendelkezésre állás 0,65 %-on kerülhet sor a szerződés megkötésére. Erről a dokumentum egyelőre en érkezett meg, de a határozatunk alapján is már csak ezen feltételek szerint történhet a hitelfelvétel. Ebben eltérés van az előterjesztéstől. Az OTP a hitelkérelmet a gazdasági társaságok hitelkérelme alapján értékelte. A tárgyalás során meg kellett győzni az OTP-t, hogy egy 100%-ban önkormányzati közfeladatokat ellátó, önkormányzati tulajdonú társaságról van szó, amely akár intézmény is lehetne. Tehát nem gazdasági társasági normatívák szerint kell megítélni. A tárgyalások eredményeként születtek az előbbiekben ismertetett feltételek. Balogh Zoltán: A feltételek így már elfogadhatók. A felelős cégvezető a Pénzügyi Bizottság nélkül is tárgyalhat az OTP-vel és ne fogadja el azonnal azokat a kondíciókat, amiket az OTP megajánl, hiszen a hitelfelvétel mögött önkormányzati kezességvállalás áll. Ez az OTP részére kockázatmentes ügylet. Dr. Tittmann János: Aki a szóbeli módosítással az előterjesztést elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze! 85/2008.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. az ,- Ft-os folyószámla hitel tőke- és járulékainak visszafizetésére a hitel további egy éves időtartamú futamideje alatt készfizető kezességet vállaljon. Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Határidő: azonnal 6.) Wágensommer János Területvásárlási kérelme Előterjesztő: Molnár Albert bizottsági elnök 6

7 Dr. Tittmann János: A terület már korábban magántulajdonba került területek szomszédságában lévő, valóságban a SPAR kereszteződéssel határos háromszögletű terület, amely a már megszerzett ingatlanok kiegészítését szolgálja. Aki az előterjesztést elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! 86/2008.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat értékesítse Wágensommer János számára az 1730 hrsz-ból kialakításra kerülő 1730/1 hrsz-ú 1086 m2-es ingatant, valamint az 1732/99 hrsz-ból 156 m2-es területet 4.500,-Ft+áfa/m 2 vételáron. Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Határidő: azonnal 7.) Az Arany János Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Jászberényi Károly bizottsági elnök Dr. Tittmann János: Az alapító okirat módosítására azért van szükség, mert a Dorogi Térségi Társulás úgy döntött, hogy elindítja mozgókönyvtári szolgálatot azon települések együttműködésében, amelyek nem rendelkeznek nyilvános könyvtárral. A központi könyvtár feladatait látná el a mi Arany János Városi Könyvtárunk. Ez a társulás vonatkozásában azt jelenti, hogy szolgáltató helyenként évi 1,3 m Ft-tal bővül ezen könyvtári szolgáltatás forrásköre, amelyből 10 % kerül a központi irányítás finanszírozására, és 10 % a központilag szervezett könyvállomány gazdagítására. Aki az előterjesztést elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze! 87/2008.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az Arany János Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását az 5. pont módosításával egységes szerkezetben az alábbiak szerint elfogadja: Dorog Város Képviselő-testülete az Arany János Városi Könyvtár 165/2005. (IX.30.) sz. határozatával elfogadott alapító okiratát a Kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvényben és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv alapján módosítja és egységes szerkezetbe foglalja: 7

8 1.) Az intézmény neve: Arany János Városi Könyvtár 2.) Székhely: 2510 Dorog, Bécsi u ) Telephelye: Dorog, Otthon tér 1. (884/2 hrsz-ú) ingatlanon lévő épületben a könyvtár 4.) Az intézmény jellege: könyvtári és közművelődési tevékenységet ellátó városi könyvtár 5.) Az intézmény alapfeladatai: Általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása a város lakosainak. Mozgókönyvtári szolgáltatás Könyvtári dokumentumok őrzése, fejlesztése, gyarapítása. Dokumentum- és információcsere biztosítása Az intézmény szakági besorolása és megnevezése TEAOR Könyvtári, levéltári tevékenység Könyvtári, levéltári tevékenység 6.) Jogállása: önálló könyvtár 7.) A feladatellátást szolgáló vagyon: Dorog, Bécsi út 42. (hrsz.: 1192) számú ingatlan Dorog, Otthon tér 1. (hrsz: 884/2)ingatlanon lévő épületben a könyvtár, melyek korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak. A szakmai működéshez szükséges ingó vagyon, az az intézményi leltár szerinti mértékben. A vagyontárgyakat Dorog Város Önkormányzata az intézménynek használatba adja. 8.) A vagyon feletti rendelkezés joga a fenntartót illeti meg. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat öt naptári évnél nem hosszabb időre bérbe adhatja, ha az nem akadályozza a mindennapos nyilvános könyvtári szolgáltatást. 9.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az intézmény teljes jogkörű szerv. Rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi az intézmény rendelkezésére bocsátott saját előirányzatra. Az előirányzat feletti rendelkezési jog gyakorlásával kapcsolatos egyéb kérdésekben a költségvetés végrehajtásának általános szabályairól szóló rendeletben foglalt szabályok figyelembe vételével kell eljárni. Saját szervezetére vonatkozó feladatait az Alapító által jóváhagyott belső szabályzatok alapján látja el. Az intézmény a rendelkezésére bocsátott előirányzatait az előirt keretszámok mértékéig használja föl. Kötelezettségvállalásai során köteles figyelembe venni - az előírt kivételektől eltekintve - a finanszírozási és likviditási ütemtervet, a rendelkezésre álló fedezetet. 10.) Az intézmény a gazdálkodás megszervezésének módja szerinti besorolása: Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A részben önállóan gazdálkodó - szakmai - intézmény nem rendelkezik saját gazdasági szervezettel. 8

9 Gazdálkodással összefüggő feladatait teljes körűen az Alapító által meghatározott önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. A felügyeleti szerv által kijelölt - Kincstári Szervezet nevezetű - intézmény gazdasági szervezetének, a szakmai intézményi gazdálkodási felelőssége átruházása nélkül kell megoldania a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, az analitikus és főkönyvi szintű könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos saját szervezetére kiterjedő feladatokat. 11.) Az intézmény bankszámla kezelése, illetve felügyeleti szerve elszámolási számlájához történő kincstári típusú kapcsolódás, készpénzkezelés: Az intézmény Dorog Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számláján kívül önálló bankszámlával nem rendelkezik. Pénzellátási rendszere Dorog Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó városi kincstári pénzforgalmi alszámlán történik. Az intézmény a finanszírozási terv alapján folyósított önkormányzati rendeletben szabályozott gazdálkodási előlegek kezelésére bankkártyával rendelkezhet. Kialakítja a kincstári intézmény szabályzata alapján saját házi pénztárkezelési és utalványozási, kötelezettségvállalási szabályait. 12.) Az intézmény felügyeleti szerve: Dorog Város Képviselő-testülete 13.) Az alapító neve: Dorog Járási Tanács 14.) Alapításának éve: ) Az intézményvezető kinevezési rendje: Az intézmény önálló jogi személy, az élén a vezető áll. A vezetőt nyilvános pályázat útján Dorog Város Képviselő-testülete nevezi ki 5 év határozott időre. Az intézményvezető kinevezése, felmentése, alapbérének megállapítása a Képviselő-testület hatásköre. Az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. Az intézményvezető önálló munkáltatói és bérgazdálkodási joggal rendelkezik. 16.) Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 17.) Záró rendelkezések: Az intézmény vezetője gondoskodik az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának és más előírt szabályzatok vagy nyilvántartások elkészítéséről. Határidő: azonnal Felelős: Tallósi Károly címzetes főjegyző 9

10 8.) Dorog Művészete pályázat kiírása Előterjesztő: Jászberényi Károly bizottsági elnök Dr. Tittmann János: Egy pályázat kiírásáról van szó. Várossá nyilvánításunk 25. évfordulóját ünnepeljük január 1-n. Ezt követően a Kultúra Napján szeretnénk a győztes pályaművet bemutatni. 25 év művészetét, minden területet áttekintő szakdolgozatot várunk. A bíráló bizottság javasolt tagjaival beszéltem, Ők a megbízást megtiszteltetésnek véve el is fogadnák. Aki az előterjesztést elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze! 88/2008.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a várossá nyilvánítás 25. évfordulójára Dorog Művészete címmel tanulmány pályázatot ír ki. A pályázati kiírás elkészítésével megbízza Wéhner Tibor művészettörténészt. Felelős: dr. Tittmann János polgármester Határidő: május ) A közoktatási típusú sportiskolák bevezetésének előkészítése érdekében oktatási koncepció és az intézkedési terv kidolgozására létrehozott munkacsoport tagjainak változása Dr.Tittmann János: A közoktatási típusú sportiskolák bevezetésének előkészítése érdekében létrehoztunk egy munkacsoportot. A hivatali személyi változással összefüggésben, a munkacsoportban is személyi változásra kerülne sor. Erről annak idején is képviselő-testületi döntés született, így a módosításhoz is szükséges a képviselő-testület döntése. Aki elfogadja az előterjesztést, az kérem, kézfeltartással jelezze! 89/2008.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzata a 34/2008. (II. 29.) sz. Képviselőtestületi határozatát az alábbiak szerint módosítja: A közoktatási típusú sportiskolák bevezetésének előkészítése érdekében oktatási koncepció és az intézkedési terv kidolgozására létrehozott munkacsoport tagjai sorába dr. Balogh Lívia 10

11 közigazgatási osztályvezető helyett Tittmann Réka közművelődési és közoktatási referens kerül, a munkacsoportba további tagként Holló Márta intézményvezetőt delegálja. Felelős: Tallósi Károly címzetes főjegyző Határidő: június ) Dorog Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Dr. Tittmann János: Az előző napirendhez kapcsolódóan változik a Polgármesteri Hivatal szervezési és működési szabályzata, miszerint a közművelődés és közoktatás szakterülete közvetlenül jegyzői felügyelet alá, nem önálló osztályként, hanem szakfeladatként kerül meghatározásra. Aki az előterjesztést elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! fogadja el: 90/2008.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát tartalmazó 57/2005. (IV.29.) számú képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja. 1. Az SZMSZ 6. számú mellékletét módosítja a Pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre felsorolásával kiegészíti. 2. Az SZMSZ-t új 10. számú melléklettel egészíti ki, mely a Belső Ellenőrzés célja, feladatköre -it tartalmazza. 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. mellékletében a jegyzőnek közvetlenül alárendelt munkakör a közoktatási-közművelődési referens -sel kiegészül. 4. Dorog Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal belső tagolódásáról szóló 57/2000. (III.31.) számú határozat 1. pontját az alábbiakkal kiegészíti Jegyzőnek közvetlenül alárendelt munkakör: belső ellenőr közoktatási-közművelődési referens 11.) Dorog Város Polgármesteri Hivatala Ügyrendjének módosítása Előterjesztő: Tallósi Károly címzetes főjegyző Dr. Tittmann János: Aki egyetért a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosításával, kérem, kézfeltartással jelezze! fogadja el: 11

12 91/2008.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a 254/A/2003. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott ügyrend 9. pontját az alábbiak szerint módosítja. 9. A gazdasági szervezet által ellátandó pénzügyi-gazdálkodási feladatok a. költségvetési tervezés b. költségvetési előirányzat-felhasználás c. saját hatáskörű előirányzat-módosítás d. készpénzkezelés e. könyvvezetés és beszámolási kötelezettség f. FEUVE-i kötelezettség g. adatszolgáltatás A feladatokhoz kapcsolódó hatásköröket és jogköröket a 6. sz. melléklet tartalmazza. 12.) Kapacitás átcsoportosítás és bővítés, valamint szakrendelés áthelyezése a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht.-ban Dr. Tittmann János: Három fő eleme van az előterjesztésnek: szakorvosi rendelőben szervezett szakorvosi órák átcsoportosítása, fizioterápiás tevékenység fizikai áthelyezése, új ágyak elhelyezése. Ritkán van fekvőbeteg intézményfejlesztésre, ágykontingens fejlesztésre pályázati lehetőség, mert az egészségügyi átalakítási folyamat nagyon fontos eleme az ágyak számának csökkentése. Nem biztos, hogy a pályázatunk egy támogatott pályázat lesz. Amennyiben mégis, akkor a következő valósulhat meg: van egy helyiségünk, ahol teljes értékű három darab ágy alakítható ki komplett felszereléssel. Tehát nem pótágyról van szó, hanem egy korábbi vizsgáló helyiség kórteremmé való átalakításáról. 2 db olyan egy ágyas kórtermünk van, ahol a minimum feltételek figyelembe vételével a plusz egy egy ágy beépítését lehet megvalósítani. Így 2 db 2 ágyas szoba lesz komplett teljes értékű ágyként. Ezen kívül marad még 5 ágy kapacitásunk, amelynek kihasználására akkor kerülhet sor, ha a szakrendelőhöz kapcsolódó átalakítást követően, ma a kórházépületben elhelyezett röntgen áthelyezésre kerül az épületből és az az épületrész is kórteremmé lesz átalakítható. Tehát a pályázott 10 ágyból 5 teljes értékű, a biztosított beruházási költségekből kialakítható és ezen kívül van még 5 ágy olyan tartalék kapacitásunk, amely az épület átalakításával lesz kihasználható. Az igazgató urak tájékoztatása alapján tényszerűen megállapítható, hogy nem áll fenn a minőségromlás kockázata, és ezért a térítési díjak vonatkozásában sem áll fenn aránytalanság, egy olyan térítési díj elvárás, amely a szolgáltatással ne lenne arányba állítható. Balogh Zoltán: A fizioterápiás kezelések áthelyezését, a súlyfürdő megszüntetését már jelezte Dr. Varga Győző úr. Az esztergomi fürdőben üzemel egy korszerű gyógyászati részleg, ahol súlyfürdő is van. Meg tudjuk oldani ezt a problémát, egy kis kellemetlenséget fog okozni a dorogi ill. a környékbeli betegeknek, de a kapacitás lehetővé teszi. Kérem a jelenlevő ügyvezető igazgató urat, ill. az önkormányzatot, hogy tájékoztassa a helyi orvosokat ill. szakorvosokat erről a lehetőségről. 12

13 Dr.Tittmann János: Aki elfogadja az előterjesztést, kérem, kézfeltartással jelezze! fogadja el: 92/2008.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat 1. Dorog Város Önkormányzata támogatja a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht.-ban az alábbi szakorvosi óraszámcseréket: Leadásra kerülnek az alábbi heti szakorvosi óraszámok: Nőgyógyászat: 3 óra Fül-orr-gégészet: 8 óra Szemészet: 10 óra Ideggyógyászat: 7 óra, összesen heti 28 óra. Bővítésre kerülnek az óraszámok az alábbi szakmákban: Képalkotó dg. /rtg+uh/: 3+3=6 óra Tüdőgyógyászat: 6 óra Geriátria: 8 óra Belgyógyászat: 4 óra Urológia: 4 óra, összesen heti 28 óra 2. Dorog Város Önkormányzata támogatja a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht.-ban további 10 krónikus belgyógyászati ágy finanszírozására történő igény benyújtását a jelenlegi színvonal megtartása mellett. 3. Dorog Város Önkormányzata hozzájárul a fizikoterápiás kezelések áthelyezéséhez a kórházépületben kialakított, jelenleg nem kihasznált, jól felszerelt rendelőbe, ill. a jelentős veszteséggel üzemelő súlyfürdő szolgáltatás, illetve vízhez kötött kezelések bizonytalan ideig történő szüneteltetéséhez. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Varga Győző és Eck Ferenc Zsolt ügyvezető igazgatók 13.) Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. átalakulási (beolvadási) vagyonmérlege és vagyonleltára Előterjesztő: Karcz Jenő és Deák Ferenc bizottsági elnökök Dr. Tittmann János: Az átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár elfogadásáról szól az előterjesztés. Aki elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze! 13

14 93/2008.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht február 29-i időpontra készült vagyonmérlegét elfogadja. 14.) A Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítvány alapító okiratának módosítása Dr. Tittmann János: A személyi változásoknak és az ügyészségi észrevételeknek megfelelően történik az alapító okirat módosítása. Aki az előterjesztést elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! fogadja el: 94/2008.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat 1. Az alapítók megállapítják, hogy Szűcs András kuratóriumi elnök a jogszabályban, továbbá az alapító okiratban meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Közalapítvány iratait Dorog Város Önkormányzat alapító részére visszaadta azzal a szóbeli kijelentéssel, hogy a továbbiakban a Közalapítvánnyal nem kíván foglalkozni. Szűcs András kuratóriumi elnök ezen magatartása a Közalapítvány működését és céljainak megvalósítását veszélyezteti. Erre tekintettel az alapítók a Polgári Törvénykönyv 74/C. (6) bekezdése alapján Szűcs András kuratóriumi elnöki kijelölését visszavonják és kuratóriumi elnöki tisztségéből visszahívják. 2. Az alapítók a kuratórium elnökének megválasztják dr. Bartalos Józsefet (2510 Dorog, Baross G. ltp. 19. II. em. 3.). 3. Az alapítók módosítják a közalapítvány székhelyét. A közalapítvány új székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út Az alapítók az alapító okirat 2. pontját módosítják és hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg: 2. A közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út Az alapítók az alapító okirat 8.2. pontját módosítják és hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg: 8.2. A kuratórium 7 főből áll. A kuratórium tagjait és elnökét az alapítók jelölik ki a mindenkori következő önkormányzati választást követően Dorog Város Képviselőtestületének alakuló ülését követő 30. napig terjedő időre. 14

15 A kuratórium elnöke: dr. Bartalos József (2510 Dorog, Baross G. ltp. 19. II. em. 3.) A kuratórium tagjai: Béres Tiborné (2510 Dorog, Schmidt ltp. 49.) dr. Hegedűs Gyula (2510 Dorog, Borbála ltp. 30.) Lágler Katalin (1022 Budapest, Hankóczy J. u ) dr. Lászka János (1111 Budapest, Irinyi József u. 23. II. em. 3.) Karcz Jenő (2510 Dorog, Schiller u. 28.) dr. Tittmann János (2510 Dorog, Martinovics u. 12.) 6. Az alapítók az alapító okirat 8.5. pontját módosítják és hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg: 8.5. A közalapítvány képviseletére a kuratórium jogosult, a képviseleti jogot a kuratórium tagjai közül dr. Bartalos József elnök egyedül, Béres Tiborné, dr. Hegedűs Gyula és Karcz Jenő tagok közül bármelyik kettő együttesen gyakorolja azzal, hogy az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre minden esetben két kuratóriumi tag együttesen jogosult. A képviselő a kuratórium döntéseinek megfelelően jár el. A képviselő egyes ügyekre nézve képviseleti jogát átruházhatja. 7. Az alapítók a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség hivatkozott állásfoglalására tekintettel az alapító okirat 8.7. pontját hatályon kívül helyezik azzal, hogy az azt követő pontok számozása értelemszerűen módosul. 8. Az alapítók a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség hivatkozott állásfoglalására tekintettel az alapító okirat (korábban 8.13.) pontját kiegészítik és hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg: A kuratórium tagjai között nem lehetnek többségben az alapítókkal függő viszonyban álló személyek, és az ilyen személyek nem tölthetik be az elnöki tisztséget, illetve nem láthatják el a közalapítvány képviseletét. A kuratórium tagjaira vonatkoznak a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 9. -ában foglalt összeférhetetlenségi szabályok. 9. Az alapítók a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség hivatkozott állásfoglalására tekintettel az alapító okirat (korábban 8.20.) pontját kiegészítik és hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg: A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik a közhasznúsági jelentés, valamint az éves beszámoló elfogadása. A közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadásához a jelenlévő kuratóriumi tagok többségének, de legalább öt tagnak az igenlő szavazata szükséges. 10. Az alapító okirat kizárólag a 4-9. pontok szerint módosul, egyébként a 4-9. pontok szerinti változásokkal nem érintett szöveg változatlanul hatályos. 11. Az alapítók az alapító okiratot az eddigi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalják. A dőlt betűvel kiemelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az alapítók az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi LXV. tv. 1. (1) bekezdés f) pontja, továbbá az alapító okirat 15

16 8.16. (korábban 8.17.) pontja szerint Dorog Város Önkormányzatának a Közhírré tétetik c. hivatalos lapjában közzéteszik. 12. A jelen alapító okirat módosítás alapján az alapítók kérik a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságot, hogy a nyilvántartásból törölje: a) a közalapítvány 2510 Dorog, Esztergomi út 1. sz. alatti, korábbi székhelyét, b) a közalapítvány képviselői közül Szűcs András (2517 Kesztölc, Bányász út 4.) kuratóriumi elnököt, c) a közalapítvány kezelő szerve (kuratóriuma) tagjai közül Szűcs András (2517 Kesztölc, Bányász út 4.) kuratóriumi elnököt; a nyilvántartásba jegyezze be: a) a közalapítvány 2510 Dorog, Bécsi út 71. sz. alatti új székhelyét, b) a közalapítvány alapító okirata módosításának időpontját, c) a közalapítvány képviselői közé dr. Bartalos József (2510 Dorog, Baross G. ltp. 19. II. em. 3.) kuratóriumi elnököt, d) a közalapítvány kezelő szerve (kuratóriuma) tagjai közé dr. Bartalos József (2510 Dorog, Baross G. ltp. 19. II. em. 3.). 13. A november 30-án kelt 119/2007.(XI.30.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül kerül. Dr. Tittmann János: Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom. K.M.F. Dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes főjegyző 16

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/1/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről Határozatok száma: 1-11. Rendeletek száma: 1-2. SZANK KÖZSÉGI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 7601-9/2008. JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Készült a Képvisel -testület 2010. április 30-án a Városháza B. épületében megtartott ülésér l

Készült a Képvisel -testület 2010. április 30-án a Városháza B. épületében megtartott ülésér l Dorog Város Jegyz je Dorog, Bécsi út 71. 1/6/2010. Jegyz könyv Készült a Képvisel -testület 2010. április 30-án a Városháza B. épületében megtartott ülésér l Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-13/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről 13.

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30-án megtartott ülésének

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30-án megtartott ülésének Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 100-110 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Chrompota

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Képviselőtestülete 2010 augusztus 26-án ( csütörtökön) du. 17 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tiszavárkony Község Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219 Komárom Város Polgármesteri Hivatala Komárom, Szabadság tér 1. Tel.541-300. Szám: JEGYZŐKÖNYV Készült Komárom Város Képviselő-testülete 2005. november hó 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. november 13-án megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb.jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-Testülete

Gödöllő Város Képviselő-Testülete Gödöllő Város Képviselő-Testülete File: D:\Képviselő testületi\2011\0421\2011 április 21 001.rep 2011.04.21, 08:04 N Y I L V Á N O S K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T I Ü L É S J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

2.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító részvényes elfogadja a

2.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító részvényes elfogadja a 205/2007. (XII. 13.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi szakellátás feladatának 2008. április 1-jétől történő ellátására Sümeg Város Önkormányzatával közösen megalapítja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-15/2013/JT. 148-151/2013. sz. határozat 159-174/2013. sz. határozat 19-21/2013. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. október 25-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. október 25-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Piliscsév község 2011. október 25-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme Jelen vannak: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Dimitrov László

Részletesebben

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 2005. szeptember 20. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 11/2005. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 12-én tartott üléséről. 14/2014.(II.12.) sz. kt. határozat 15/2014.(II.12.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 4. szám 2008. június 13. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 70/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Pintér Ágnes pályázatának tárgyalás nélküli

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-én 16 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

2007. június 29. 9. szám. Tartalomjegyzék

2007. június 29. 9. szám. Tartalomjegyzék 2007. június 29. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 54/2007. (VI. 27.) Kgy A Baranyai Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 417 PH-15894/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Közmeghallgatásról 2015. 04. 29. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573- /2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. BODORFA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 395-.../2012. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én 15 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben