JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 XVII. évfolyam 6. szám december 20. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ Z-2/2007. (XII. 14.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 4 kitüntető díjainak adományozásáról. II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N D E L E T E I 16/2007.(XII. 20.) KR. sz. rendelet 17/2007.(XII. 20.) KR. sz. rendelet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2007. (II. 19.) KR számú rendelet módosításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló 18/2005.(XII.16.) számú rendeletének módosításáról 5 6

2 2 III. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS H A T Á R O Z A T A I 189/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat 190/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat 191/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat 192/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat 193/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat 194/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat 195/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat 196/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat 197/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat 198/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat 199/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat 200/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat 201/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat 202/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat 203/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat 204/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat 205/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről A megyei önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásának előkészítésére A megyei szociális módszertani feladatok ellátásra 13 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatok könyvvizsgálójának megbízására Egyes megyei fenntartású szociális intézményekben foglalkoztatási koordinátor alkalmazásának engedélyezésére A gazdasági integráció együttműködési megállapodásainak jóváhagyásáról A gazdasági integrációhoz kapcsolódó létszámcsökkentésekről A megye idegenforgalmi helyzetéről a fogyasztóvédelmi ellenőrzések tükrében című tájékoztatóhoz A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Turizmusfejlesztési Stratégiai Program ( ) elfogadásáról Jász-Nagykun-Szolnok megye közoktatás-feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv hatályának meghosszabbítására A Szolnok, Szabadság tér 7. szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet területi ellátási kötelezettségének módosítására Pályázat benyújtására az ÉAOP /2F pályázat 20 keretében a tiszaföldvár-homoki intézmény fejlesztésére Pályázat benyújtására az ÉAOP /2F pályázat keretében a kunhegyesi intézmény fejlesztésére 21 Pályázat benyújtására a TIOP pályázat keretében a szolnoki Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet infrastruktúra fejlesztésére

3 3 206/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat 207/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat 208/2007. (XII. 14.) KH. sz. határozat A Térségi Integrált Szakképzési Központ továbbfejlesztésére irányuló pályázathoz kapcsolódó 22 pályázati költség és Együttműködési megállapodás elfogadására A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező évi célok meghatározásáról 41 A Megyei közgyűlés I. félévi munkatervéről. 42 IV. Elnöki tájékoztató 52 V. Jogszabály tájékoztató 56

4 4 I. SZEMÉLYI RÉSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Z-2/2007. (XII. 14.) számú határozatával kitüntető díjakat adományozott. 1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ-ban részesíti Balogh Györgyöt Dr. Nagy Istvánnét Tamási Józsefet 2. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI DÍJ-ban részesíti Bárdosné Ulviczki Györgyit Karcagi Szimfonikus Zenekart Telek Bélát 3. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesíti Csörgő Teréziát Dávid Sándornét Debreczeny Zoltánt Hodos Juliannát Kremzelné Majoros Piroskát Nagy Rózát Zrupkó Ferencnét 4. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDÉSZETI ÉS KÖZBIZTONSÁGI DÍJ-ban részesíti Banka Emánuelt Boda Pált Molnár Miklóst 5. A szakmai díjban részesülők részére emlékplakett és oklevél jár. 6. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki kiemelkedő tevékenységükért a kitüntető díjban részesülőknek, valamint mindazoknak, akiket kitüntetésre felterjesztettek, de ez évben díjban nem részesülnek. Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke, 2. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által kitüntetettek értesülnek.

5 5 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N D E L E T E I Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 16/2007. (XII. 20. ) KR sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2007. (II. 19.) KR számú rendelet módosításáról A Megyei közgyűlés a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. számú törvény és az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján a évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A Megyei közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2007. (II.19.) KR számú rendelet 2. (1) bekezdésében megállapított, módosítja. a) kiadási főösszegét eft-ra b) bevételi főösszegét eft-ra c) tervezett hiány összegét eft-ra (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti és jogcímenkénti részletezését az e rendelet melléklete szerint módosított 1/a, 2/a, 3/a, 3/e, 4/b. számú melléklet tartalmazza. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 3. Fejér Andor sk. Dr. Bozsó Péter sk. a Megyei közgyűlés elnöke megyei főjegyző 16/2007. (XII. 20. ) KR sz. rendelet MELLÉKLETE

6 6 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 17/2007.(XII. 20. ) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról szóló 18/2005.(XII.16.) számú rendeletének módosításáról Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II. 17.) Kormányrendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet alapján a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet 3. (3) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: A felvételi kérelemhez elbírálása előtt be kell szerezni: - idősek otthoni elhelyezésnél a kérelmező állandó lakóhelye szerinti jegyző által kiállított igazolást a kérelmező havi jövedelméről és vagyoni helyzetéről, - idősek otthoni elhelyezésnél az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Észak-alföldi Regionális Igazgatósága Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége által kiállított, az ellátást igénylő gondozási szükségletét igazoló szociális szakértői véleményt, - pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthoni, rehabilitációs intézményi és lakóotthoni elhelyezésénél a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének az intézménybe történő felvételt megelőző három hónapnál nem régebbi szakvéleményét, - szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthoni, rehabilitációs intézményi és lakóotthoni elhelyezésénél a területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának intézménybe történő felvételt megelőző három hónapnál nem régebbi szakvéleményét, - fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és lakóotthoni elhelyezése esetén az elhelyezésre váró nagykorú személyre vonatkozó, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Észak-alföldi Regionális Igazgatósága Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége által kiállított előzetes alapvizsgálatáról készült szakértői véleményt, - rehabilitációs intézményi elhelyezés esetén az előzőekben leírt állapot szerint szükséges szakvélemény mellett a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményét tartalmazó, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Észak-alföldi Regionális Igazgatósága Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége által kiállított szakvéleményt - demens idősek elhelyezése esetén a demencia körébe tartozó súlyos kórkép megállapításáról szóló, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Észak-alföldi Regionális Igazgatósága Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége által kiállított szakvéleményt.

7 7 2. (1) A rendelet 4. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az intézményekre vonatkozó napi és havi intézményi térítési díjat a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei közgyűlés évente a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg, legkésőbb a tárgyév március 1-ig állapítja meg. Indokolt esetben évente egy alkalommal az intézményi térítési díj alapjául szolgáló szolgáltatási önköltség korrigálható. A 3.sz. mellékletben szereplő intézményi térítési díjakat február 1-től kezdődően kell alkalmazni a személyi térítési díjak megállapításánál. (2) A rendelet 4. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 80 %-át tartós bentlakásos elhelyezés, 60 %-át átmeneti elhelyezés, 50 %-át rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezés esetén. Az intézmény vezetője állapítja meg a személyi térítési díjat, amennyiben az ellátott jövedelmének 80 %-a eléri az intézményi térítési díj összegét. Az intézmény vezetője állapítja meg továbbá a személyi térítési díjat, ha az ellátott jövedelmének 80 %-a nem éri el az intézményi térítési díj összegét, de az ellátott nem rendelkezik vagyonnal, vagy tartásra köteles és képes hozzátartozóval. Átruházott hatáskörében eljárva a Megyei közgyűlés elnöke állapítja meg a személyi térítési díjat: a) amennyiben az ellátott ingyenes ellátásban részesül, b) amennyiben a személyi térítési díjat részben vagy egészben a tartásra köteles és képes személy fizeti meg, c) amennyiben a személyi térítési díj részben vagy egészben az ellátott vagyonának terhére kerül megállapításra. (3) A rendelet 4. -a a következő, (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Az ellátott hozzátartozója által fizetendő térítési díj csökkentésére, illetve elengedésére egyedi mérlegelés alapján akkor kerülhet sor, ha a fizetési kötelezettség a megélhetését veszélyezteti. A térítési díj csökkentéséről ill. elengedéséről kérelemre a Megyei közgyűlés elnöke dönt. A rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép Ez a rendelet január 1-jén hatályba. A rendelet 6. -a január 1-jével, a 2. (2) bekezdése második és harmadik mondata június 30-ával hatályát veszti. Fejér Andor sk. a Megyei közgyűlés elnöke Dr. Bozsó Péter sk. megyei főjegyző

8 8 Az intézményi térítési díj összege február 1-től: a) a jászapáti Fehér Akác Otthonban havi: ,- Ft napi: 2.060,- Ft b) az újszászi Kastély Otthon - időskorúak részlegében havi: ,- Ft napi: 2.060,- Ft - pszichiátriai és szenvedélybetegek ápológondozó otthoni és rehabilitációs intézményi részlegében - pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonában határozatlan idejű elhelyezés esetén - pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonában határozott idejű elhelyezés esetén (étkezés nélkül) 17/2007. (XII. 20.) KR.sz. melléklet havi: ,- Ft napi: 1.650,- Ft havi: ,- Ft napi: 2.060,- Ft havi: ,- Ft napi: 666,- Ft c) a bánhalmai Fenyves Otthonban havi: ,- Ft napi: 1.720,- Ft d) a tiszaugi Szőke Tisza Otthonban, a Szőke Tisza Otthon lakóotthonaiban és tiszakürti telephelyén e) a pusztataskonyi Tóparti Otthon - ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi részlegében, valamint ápológondozó célú lakóotthonaiban havi: ,- Ft napi: 1.720,- Ft havi: ,- Ft napi: 1.720,- Ft - a rehabilitációs célú lakóotthonban havi: ,- Ft f) a karcagi Gólyafészek Otthon ápoló-gondozó otthoni részlegében, valamint lakóotthonában g) a törökszentmiklósi Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye - pszichiátriai betegeket gondozó törökszentmiklósi telephelyén - időseket ellátó fegyverneki telephelyén h ) A mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon - idősek és mozgássérültek ápoló-gondozó otthoni részlegén napi: 666,- Ft havi: ,- Ft napi: 1.720,- Ft havi: ,-Ft napi: 1.650,-Ft havi: ,-Ft napi: 2.060,-Ft havi: ,-Ft napi: 2.060,-Ft - pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonában határozatlan idejű elhelyezés esetén - pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonában határozott idejű elhelyezés esetén (étkezés nélkül) havi: ,-Ft napi: 2.060,-Ft havi: ,-Ft napi: 666,-Ft

9 9 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS H A T Á R O Z A T A I Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 189/2007. (XII. 14.) számú határozata az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 1.) A Megyei közgyűlés jóváhagyja o a Megyei közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, az előterjesztésben felsorolt döntéseit - az öt évet meg nem haladó határozott időtartamra szóló ingatlanvagyon bérbeadásához való hozzájárulásokról, - a felsorolt intézmények egyedi ingó vagyontárgyai értékesítésének, selejtezésének engedélyezéséről, - a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére 1 db VAD 190 F1 ½ CWG típusú vízlágyító berendezés megvételének engedélyezéséről, - az Angolkert Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye részére ,- Ft összegben térítési díj hátralék, - a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére pedig ,- Ft összegben térítési díj hátralék - mint behajthatatlan követelések - leírásának engedélyezéséről, o a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság 67/2007. (XI. 27.) számú átruházott hatáskörben hozott határozatát a megye legjobb sportolója cím adományozására kiírt pályázati felhívásról, valamint 69/2007. (XI. 27.) számú határozatát Katona Tímea cigányszármazású fiatal támogatásának kiegészítéséről, o a Gazdasági Bizottság 92/2007. (XI. 29.) számú átruházott hatáskörben hozott határozatát követelésleírás engedélyezéséről a Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet részére, és 99/2007. (XI. 29.) számú határozatát a Szolnok, Gyökér út 18. tetőtér 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről. 2.) A Megyei közgyűlés a 166/2005. (XI. 11.), 63/2006. (IV. 28.), 153/2006. (XII. 15.), 18/2007. (II. 16.), 25/2007. (II. 16.) 132/2007. (IX. 21.), 31/2007. (II. 16.), 55/2007. (IV. 20.), 89/2007. (VI. 22.), 99/2007. (VI. 22.), 116/2007. (IX. 21.), 117/2007. (IX. 21.), 141/2007. (IX. 21.), 151/2007. (XI. 9.), 153/2007. (XI. 9.), 154/2007. (XI. 9.), 155/2007. (XI. 9.), 156/2007. (XI. 9.), 180/2007. (XI. 9.), 182/2007. (XI. 9.), 183/2007. (XI. 9.), 185/2007. (XI. 9.), 186/2007. (XI. 9.), valamint a 187/2007. (XI. 9.) számú határozatokban meghatározott határidős feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, a 187/2007. (XI. 9.) számú, a tiszaugi Szőke Tisza Fogyatékosok Otthona területén megújuló energiaigényű referencia telephelyként működő fűtőmű kialakítására vonatkozó közgyűlési határozat 1) bekezdésében szereplő MEGAMORV Kereskedelemi Kft nevét névelírás miatt ÖKOMORV Kft -re módosítja.

10 10 Erről: 1. A Megyei közgyűlés bizottságainak elnökei 2. A Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői értesülnek. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 190/2007. (XII. 14.) sz. határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. A Megyei közgyűlés a évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. A évi költségvetés végrehajtásának tapasztalatait hasznosítani kell a évi költségvetés összeállításánál, különös tekintettel a szerkezeti változásokra és az áthúzódó intézkedésekre. 2. A Megyei közgyűlés a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében felhívja a figyelmet a költségvetési rendelet előírásai betartására és a kiadási előirányzatok további takarékos felhasználására. Határidő: január 31. és folyamatos Felelős: Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző a Megyei Önkormányzati Hivatal Irodavezetői Intézményvezetők Erről 1. Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei közgyűlés általános alelnöke 3. Kiss János, a Megyei közgyűlés alelnöke 4. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 5. Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 6. Megyei Önkormányzati Hivatal Irodavezetői 7. Intézményvezetők értesülnek. 190/2007. (XII. 14.) sz. határozat MELLÉKLETE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 191/2007. (XII. 14.) számú határozata a megyei önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról 1.) A költségvetési rendelettervezet előkészítése során biztosítani kell az intézményekkel és a jogszabályokban előírt fórumokkal történő egyeztetést. 2.) A hiány mértékét 900 millió és millió Ft között a működőképesség és a hitelképesség jogszabályi feltételrendszerének figyelembevételével kell kialakítani.

11 11 3.) A feladatmutatók csökkenéséhez igazodóan tovább kell folytatni az intézményhálózat működtetésének racionalizálását, különös tekintettel a gyermekvédelemre és a közoktatásra. 4.) A működési engedélyekhez szükséges minimális létszámokat biztosítani szükséges, esetleges belső átcsoportosításokkal is. 5.) A működési engedélyhez nem kötött területeken tovább kell folytatni a létszámok felülvizsgálatát és nivellálni az intézmények közötti eltéréseket. 6.) A személyi juttatások és járulékok körében a törvényi minimumokat biztosítani szükséges. 7.) A dologi kiadásoknál differenciált támogatási többletet kell nyújtatni az ellátási feladatoktól függően az élelmiszerek és az energia árváltozások ellentételezésére. 8.) A pénzeszközátadások és az önként vállalt feladatok terjedelmét szinten kell tartani, illetve a lehetséges mértékben csökkenteni. 9.) A felújítási és a fejlesztési feladatok a fejlesztési célú bevételektől és a szabad pénzmaradványoktól osztalékbevétel és ingatlanértékesítések függően tervezhetők. Biztosítani kell a címzett támogatással megvalósuló beruházás saját forrását. 10.)Az Európai Uniós pályázatokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni és a pályázati feltételek megléte esetén be kell nyújtani a pályázatokat, különös tekintettel a humán infrastruktúra fejlesztésére, az akadálymentes környezet megteremtésére, az energiahatékonyság növelésére, valamint a bevételt eredményező turisztikai célokra. 11.)Tovább kell folytatni a gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben való részvétel felülvizsgálatát, valamint a forgalomképes vagyon minél hatékonyabb hasznosítását. 12.)A likviditási helyzet javítása, a kamatkiadások minimalizálása érdekében tovább kell szigorítani a házi kincstári rendszert, amelyet a gazdálkodási folyamatok integrációja is elősegít. Határidő: Felelős: január 31. és folyamatos Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei közgyűlés alelnöke 5. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 6. Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7. Megyei Önkormányzati Hivatal Irodavezetői 8. Intézményvezetők értesülnek. 191/2007. (XII. 14.) számú határozat MELLÉKLETE

12 12 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 192/2007. (XII. 14.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásának előkészítésére A Megyei közgyűlés egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat tervezett a melléklet szerinti beruházási feladatainak megvalósítása érdekében 4 milliárd Ft összegű kötvény kibocsátásának előkészítésére kerüljön sor. A Megyei közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét az ajánlattételi felhívás összeállítására és kiadására a pénzintézetek felé. A Megyei közgyűlés felkéri a közgyűlés Gazdasági Bizottságát a véleményezésre és a Pénzügyi Bizottságát az ajánlatok értékelésére. A Megyei közgyűlés elnöke a soron következő ülésre beterjeszti a Pénzügyi Bizottság javaslatának figyelembevételével a kötvénykibocsátáshoz szükséges dokumentumokat. Határidő: azonnal és február 15. Felelős: Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke Tokár István, a Pénzügyi Bizottság elnöke Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei közgyűlés alelnöke 5. Tokár István, a Pénzügyi Bizottság elnöke 6. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 7. Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 8. Hajdúné Gácsi Mária irodavezető értesülnek. MELLÉKLET Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évekre tervezett fejlesztései Pályázati források bevonásával 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése, a 7 emeletes épületben a szakmai minimum feltételek megteremtése 2. A kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium elméleti oktatási épületének bővítéses rekonstrukciója 3. A tiszaföldvár-homoki Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon új szakiskolai épület építése 4. A jászapáti Fehér Akác Idősek Otthona szakmai minimum feltételeinek megteremtése 5. A törökszentmiklósi Angolkert Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye szakmai minimumfeltételeinek megteremtése 6. Önkormányzati fenntartású intézmények komplex akadálymentesítése

13 13 Fűtés- és világításkorszerűsítések, alternatív energiahasznosítások 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok 2. Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás 3. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Tiszaföldvár-Homok 4. Angolkert Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós 5. Kastély Otthon Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász 6. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok 7. Megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok 8. Szolnok, Gyermekváros út 1. szám alatti épület 9. Tóparti Otthon Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony 10. Szőke Tisza Fogyatékosok Otthona Tiszaug Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése 1. Füzes Kemping Abádszalók, Strand út Touring Szálló Jászberény, Serház út Touring Szálló Berekfürdő, Berek tér Jászkun Panzió Ábrahámhegy, Béke út 2. Informatikai rendszerek korszerűsítése Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 193 /2007. (XII.14.) számú határozata a megyei szociális módszertani feladatok ellátásra A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés június 30-ig megbízza a jászapáti Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona és Módszertani Intézményt a megyei szociális módszertani feladatok ellátásával. Felelős: Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője Bartáné Pataki Viktória, a Fehér Akác Otthon igazgatója Határidő: január 1. Erről: 1. A Megyei közgyűlés tisztségviselői 2. Szociális és Munkaügyi Minisztérium 3. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága 4. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 5. A megyei önkormányzati hivatal irodavezetői 6. Bartáné Pataki Viktória, a Fehér Akác Otthon igazgatója 7. Dr. Borbás István, az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Kirendeltsége osztályvezetője értesül.

14 14 194/2007. (XII. 14.) sz. határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatok könyvvizsgálójának megbízására A Megyei közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 92/A. (1) bekezdése és a közbeszerzési eljárás alapján január december 31-ig az East Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt-t (4025 Debrecen, Széchenyi út 15.) bízza meg a megyei önkormányzat könyvvizsgálatának ellátásával. A kijelölt könyvvizsgáló Kusai Tamás. A könyvvizsgálat díja Ft/év, amely évtől a KSH által hivatalosan közölt fogyasztói inflációs rátával növekedhet. A Megyei közgyűlés felhatalmazza a Megyei közgyűlés elnökét a megbízási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke Erről 1. Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei közgyűlés alelnöke 5. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 6. Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7. Hajdúné Gácsi Mária irodavezető 8. East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt. Debrecen 9. C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. Budapest értesülnek. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 195/2007. (XII.14.) számú határozata egyes megyei fenntartású szociális intézményekben foglalkoztatási koordinátor alkalmazásának engedélyezésére A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés engedélyezi, hogy az alábbi intézmények január 1-től december 31-ig terjedő határozott időre, intézményenként 1 fő foglalkoztatási koordinátort alkalmazzanak a megigényelt szociális foglalkoztatási normatíva terhére: - Tóparti Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye (Tiszabura-Pusztataskony, Ságvári u. 1.sz.)

15 15 - Kastély Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye (Újszász, Abonyi u. 1.sz.) - Angolkert Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye (Törökszentmiklós, Deák F. u. 100.sz.) - Szőke Tisza Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona (Tiszaug, Ságvári u. 6.sz.) Felelős: a Megyei közgyűlés alelnöke Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője Az érintett intézmények vezetői Határidő: január 1. Erről: 1. A Megyei közgyűlés tisztségviselői, 2. Az érintett intézményvezetők, 3. Dr. Borbás István, az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége vezetője, Szolnok, 4. Vörösné Dr. Fodor Zsuzsanna, a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége Területi Hivatalvezetője, Kecskemét, 5. Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője, 6. Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője értesülnek. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 196/2007. (XII. 14.) számú határozata a gazdasági integráció együttműködési megállapodásainak jóváhagyásáról A Megyei közgyűlés a melléklet szerint jóváhagyja a megyei önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek együttműködési megállapodását, amelyek január 1-től lépnek hatályba. Határidő: január 1. és folyamatos Felelős: Intézményvezetők Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei közgyűlés alelnöke 5. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 6. Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7. Hajdúné Gácsi Mária irodavezető 8. Intézményvezetők értesülnek.

16 16 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 197/2007. (XII. 14.) számú határozata a gazdasági integrációhoz kapcsolódó létszámcsökkentésekről A Megyei közgyűlés a gazdasági integrációhoz kapcsolódóan március 1-től az alábbi létszámcsökkentéseket rendeli el: Gólyafészek Otthon Fogyatékosok Otthona Karcag 3,5 fő Bíró Kálmánné Bakos Ilona Idősek Otthona Mezőtúr 2,0 fő Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti 2,0 fő Fehér Akác Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti 2,0 fő Szőke Tisza Fogyatékosok Otthona Tiszaug 3,0 fő Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 3,5 fő Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok 2,5 fő Levéltár Szolnok 1,0 fő Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 2,0 fő Arborétum Tiszakürt 1,0 fő Határidő: március 1. Felelős: Intézményvezetők Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei közgyűlés alelnöke 5. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 6. Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7. Hajdúné Gácsi Mária irodavezető 8. Intézményvezetők értesülnek. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 198/2007.(XII.14.) számú határozata a megye idegenforgalmi helyzetéről a fogyasztóvédelmi ellenőrzések tükrében című tájékoztatóhoz 1. A Megyei közgyűlés a megye idegenforgalmi helyzetéről a fogyasztóvédelmi ellenőrzések tükrében című tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul veszi. 2. A Megyei közgyűlés megköszöni a tájékoztató elkészítését a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-Alföldi Regionális Felügyelősége Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kirendeltségének.

17 17 Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei közgyűlés alelnöke 5. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 6. Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodája 7. Dr. Boieru Ildikó kirendeltség-vezető, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak- Alföldi Regionális Felügyelősége Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége, 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. értesülnek. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 199/2007. (XII.14.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Turizmusfejlesztési Stratégiai Program ( ) elfogadásáról 1. A Megyei közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Turizmusfejlesztési Stratégiai Programot ( ) a melléklet szerint elfogadja. (A jóváhagyott Megyei Turizmusfejlesztési Stratégiai Program letölthető a megyei önkormányzat honlapjáról: dokumentumai.) 2. A Megyei közgyűlés felkéri bizottságait és megbízza a Megyei Önkormányzati Hivatalt, hogy a megyei turisztikai szakmai szervezetekkel való együttműködés keretében segítsék elő a stratégiai programban foglaltak megvalósítását. Határidő: december 31., illetve folyamatos Felelős: Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei közgyűlés alelnöke 5. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 6. Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda 7. Dr. Kovács Miklós turisztikai szakállamtitkár, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, 1051 Budapest, Hold utca Katona Ilona igazgató, MT Zrt Észak-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóság, 5000 Szolnok, Sóház u Molnár Anita igazgató, MT Zrt Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda, 5350 Tiszafüred, Kossuth tér Hering Krisztina igazgató, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat, 5000 Szolnok, Ságvári krt Dr. Székely Péter rektor, Szolnoki Főiskola, 5000 Szolnok, Ady E. u Dr. Debreczeni Ferenc igazgató, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht, 4028 Debrecen, Simonyi u Szabóné Stiegler Beáta igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht, 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.

18 Érintett turisztikai szervezetek 15. Megyei kistérségi többcélú társulások elnökei 16. Megye települési önkormányzatai értesülnek. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 200/2007. (XII. 14.) sz. határozata Jász-Nagykun-Szolnok megye közoktatás-feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv hatályának meghosszabbítására 1. A Megyei közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok megye ig szóló közoktatási, feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének hatályát a ig szóló új terv kiadásáig, június 30-ig meghosszabbítja. Megállapítja, hogy a fejlesztési terv jól szolgálja a megye közoktatását, a terv segítséget nyújt az önkormányzatoknak, intézmény-fenntartóknak a közoktatási tárgyú döntéseikhez. 2. A Megyei közgyűlés felkéri a megye települési önkormányzatait, és a többcélú kistérségi társulásokat, az intézmény-fenntartói társulásokat a közoktatási intézkedési tervek december 31-ig történő felülvizsgálatára, valamint január 31-ig a megyei önkormányzatnak történő megküldésére. Határidő: január 31. Felelős: Kiss János a Megyei közgyűlés alelnöke Dr. Györgyi Lajos irodavezető 3. A Megyei közgyűlés kéri a megyében működő közoktatási intézmények fenntartóit a fejlesztési terv feladatainak megvalósítására, az új fejlesztési terv előkészítésére, a további együttműködésre. 4. A Megyei közgyűlés elrendeli, hogy a ig szóló terv a közoktatási törvény szerinti egyeztetések, véleményeztetések után kerüljön a Közgyűlés elé. Határidő: június 30. Felelős: Kiss János a Megyei közgyűlés alelnöke Dr. Györgyi Lajos irodavezető 5. A Jász-Nagykun-Szolnok megye ig szóló közoktatási, feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv meghosszabbításáról a közoktatási intézmények fenntartóit tájékoztatni kell. Határidő: január 31. Felelős: Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző Dr. Györgyi Lajos irodavezető Erről: 1. a Megyei közgyűlés tisztségviselői, 2. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző, 3. valamennyi települési önkormányzat polgármestere,

19 19 4. a többcélú kistérségi társulások elnökei, 5. a megyei közoktatási intézményfenntartó társulások elnökei, 6. JNSZ Megyei Közoktatási Közalapítvány, Szolnok, Kossuth u irodavezetők értesülnek. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 201/2007. (XII. 14.) számú határozata a Szolnok, Szabadság tér 7. szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről 1.) A Megyei közgyűlés értékesítésre kijelöli a Szolnok, Szabadság tér 7. szám (hrsz.: 784) alatti, 1728 m 2 területű ingatlant. 2.) Az ingatlan értékesítésekor a vagyonrendelet előírásainak megfelelően kell eljárni, kiemelten az értékbecslésre, a meghirdetésre és a szerződés előkészítésére. 3.) Az értékesítésből befolyó bevétel intézményi fejlesztési célokra használható fel. Határidő: Felelős: január 31. és folyamatos Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző Hajdúné Gácsi Mária irodavezető Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei közgyűlés alelnöke 5. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 6. Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7. Hajdúné Gácsi Mária irodavezető értesülnek. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 202/2007. (XII. 14.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet területi ellátási kötelezettségének módosítására A Megyei közgyűlés egyetért azzal, hogy Kunszentmárton, Szelevény és Csépa települések lakosságának ellátása belgyógyászat, sebészet, traumatológia, szülészet-nőgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, fül-orr-gégészet, ideggyógyászat, urológia, onkológia, fogés szájsebészet, intenzív betegellátás, fertőző betegellátás, rehabilitáció és ápolás szakellátások a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet területi ellátási kötelezettségéből a szentesi Dr. Bugyi István Kórház-Rendelőintézet ellátási körzetébe kerüljön át. Felhatalmazza elnökét az erről szóló megállapodás aláírására.

20 20 Határidő: Felelős: azonnal Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője Dr. Sélleiné Márki Mária, főigazgató Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei közgyűlés alelnöke 3. Kiss János, a Megyei közgyűlés alelnöke 4. Kovács Sándor, a Megyei közgyűlés alelnöke 5. Dr. Bozsó Péter, megyei főjegyző 6. Dr. Horváth Ágnes, egészségügyért felelős miniszter 7. Dr. Pásti Gabriella, ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Tisztifőorvosa 8. Újfaludi Pálné, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója 9. Fülöp István, az Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Tanács elnöke 10. Magyar Anna, Csongrád Megye Közgyűlésének Elnöke 11. Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 12. Dr. Várkonyi Katalin főigazgató, Dr. Bugyi István Kórház-Rendelőintézet 13. Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői 14. Czuczi Mihály polgármester, Kunszentmárton 15. Molnár Bálint polgármester, Öcsöd 16. Pánczél Ferenc polgármester, Szelevény értesülnek. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 203/2007. (XII. 14.) sz. határozata pályázat benyújtására az ÉAOP /2F pályázat keretében a tiszaföldvár-homoki intézmény fejlesztésére A Megyei közgyűlés egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat pályázatot nyújtson be az Észak-alföldi Operatív Program keretében az ÉAOP /2F pályázat 1. fordulójában a tiszaföldvár-homoki Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon új szakiskolai épület építésére. A Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésről szóló tanulmány fenntartói jóváhagyására. Határidő: január 2. Felelős: Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző Erről 1. Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei közgyűlés alelnöke

21 21 4. Kiss János, a Megyei közgyűlés alelnöke 5. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 6. Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7. Hajdúné Gácsi Mária irodavezető 8. Dr. Györgyi Lajos irodavezető 9. Vighné Károlyi Katalin mb. igazgató 10. Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Debrecen értesülnek. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 204/2007. (XII. 14.) sz. határozata pályázat benyújtására az ÉAOP /2F pályázat keretében a kunhegyesi intézmény fejlesztésére A Megyei közgyűlés egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat pályázatot nyújtson be az Észak-alföldi Operatív Program keretében az ÉAOP /2F pályázat 1. fordulójában a kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium elméleti oktatási épületének bővítéses rekonstrukciójára. A Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésről szóló tanulmány fenntartói jóváhagyására. Határidő: január 2. Felelős: Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző Erről: 1. Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei közgyűlés alelnöke 5. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 6. Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7. Hajdúné Gácsi Mária irodavezető 8. Dr. Györgyi Lajos irodavezető 9. Kun Istvánné igazgató 10. Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Debrecen értesülnek. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 205/2007. (XII. 14.) számú határozata pályázat benyújtására a TIOP pályázat keretében a szolnoki Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet infrastruktúra fejlesztésére A Megyei közgyűlés egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat pályázatot nyújtson be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a szolnoki Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 7 emeletes épületének rekonstrukciójára, a regionális és progresszív

22 22 betegellátás feltételeinek fejlesztésére. A Megyei közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a pályázat benyújtására a pályázati feltételek alapján. Határidő: a pályázati kiírás szerint Felelős: Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző Erről 1. Fejér Andor, a Megyei közgyűlés elnöke 2. Búsi Lajos, a Megyei közgyűlés alelnöke 3. Kovács Sándor, a Megyei közgyűlés alelnöke 4. Kiss János, a Megyei közgyűlés alelnöke 5. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző 6. Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző 7. Hajdúné Gácsi Mária irodavezető 8. Dr. Györgyi Lajos irodavezető 9. Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató 10. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest értesülnek. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés 206/2007. (XII. 14.) számú határozata a Térségi Integrált Szakképzési Központ továbbfejlesztésére irányuló pályázathoz kapcsolódó pályázati költség és Együttműködési megállapodás elfogadására. 1) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűlés egyetért a TÁMOP-2.2.3/07/2 A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázat elkészítésével kapcsolatos 1. számú melléklet szerinti költségmegosztással és felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására. A megyei önkormányzatot 906,6.- eft tanulói létszámarányos költség terheli a pályázat első fordulójának elkészítési költségéből, amely összeget a évi költségvetés tervezésekor figyelembe kell venni. Határidő: december 20., illetve január 21. Felelős: Fejér Andor a Megyei közgyűlés elnöke Kiss János a Megyei közgyűlés alelnöke Hajdúné Gácsi Mária a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője Dr. Györgyi Lajos, a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője 2) A Megyei közgyűlés elfogadja a 2. számú melléklet szerinti Együttműködési megállapodást. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására. Határidő: december 20. Felelős: Fejér Andor a Megyei közgyűlés elnöke Kiss János a Megyei közgyűlés alelnöke Dr. Györgyi Lajos irodavezető 3) A Megyei közgyűlés megbízza Kiss Jánost, a közgyűlés alelnökét a TISZK döntéshozó testületének megalakulásáig az Együttműködési megállapodással kapcsolatos kérdésekben létrehozott Egyeztető Tanács elnöki feladatainak ellátásával.

23 23 Határidő: a TISZK megalakulásáig Felelős: Kiss János a Megyei közgyűlés alelnöke Erről: 1. a Megyei közgyűlés tisztségviselői, 2. Dr. Bozsó Péter főjegyző, 3. a Pénzügyi és Beruházási Iroda és a Művelődési és Népjóléti Iroda vezetője, 4. a TISZK létrehozásában közreműködő Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakképző intézményeket fenntartó települési önkormányzatok polgármesterei értesülnek. 1. számú melléklet MEGÁLLAPODÁS pályázati költségek közös viselésére amely létrejött egyrészről Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (továbbiakban : Megyei Önkormányzat) 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2., képviseli: Fejér Andor a közgyűlés elnöke másrészről Fegyvernek Önkormányzata 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171., képviseli: Huber Ferenc polgármester Jászberény Önkormányzata 5100 Jászberény, Lehel V. tér 18., képviseli: Dr. Gedei József polgármester Karcag Önkormányzata 5300 Karcag, Kossuth tér 1., képviseli: Dr. Fazekas Sándor polgármester Kenderes Önkormányzata 5331 Kenderes Szent István u. 56., képviseli: Bogdán Péter polgármester Kisújszállás Önkormányzata 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1., képviseli: Kecze István polgármester Kunszentmárton Önkormányzata, 5440 Kuszentmárton, Köztársaság tér 1., Képviseli: Dr. Czuczi Mihály polgármester Martfű Önkormányzata 5435 Martfű, Szent István tér 1., képviseli: Dr. Bakonyi Péter polgármester Mezőtúr Önkormányzata 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1., képviseli: Dr. Draskovics Dénes polgármester Szolnok Megyei Jogú Város 5000 Szolnok Kossuth tér 2., képviseli: Szalay Ferenc polgármester Tiszaföldvár Önkormányzata 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 2., képviseli: Borza Attila Ottó polgármester

24 24 Tiszafüred Önkormányzata 5350 Tiszafüred, Fő u. 1., képviseli: Pintér Erika Györgyike polgármester Törökszentmiklós Önkormányzata 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/A., képviseli: Dr. Juhász Enikő polgármester Túrkeve Önkormányzata 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1., képviseli: Cseh Sándor polgármester Újszász Önkormányzata 5052, Újszász, Szabadság tér 1. képviseli: Molnár Péter polgármester között az alábbi feltételekkel: 1. A Megyei Önkormányzat egy közös megyei pályázat benyújtását készíti elő a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírásra került a Szak-és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című TÁMOP pályázati felhívás első fordulójára a jelen megállapodásban szereplő önkormányzatok közreműködésével. 2. A pályázat összeállítására a Megyei Önkormányzat az Aditus Pályázati Tanácsadó Kft-t bízza meg külön szerződéssel, melynek során az alábbi pályázati elemek kerülnek kidolgozásra: pályázati célok meghatározása célcsoport azonosítása intézkedések, főbb tevékenységek bemutatása a kiinduló helyzet bemutatása a pályázat indokoltságának bemutatása fejlesztés összesített költségvetésének meghatározása határidők, a főbb tevékenységek ütemezése indikátorok, számszerűsíthető eredmények meghatározása tájékoztatás biztosításának megtervezése fenntarthatóság biztosításának megtervezése esélyegyenlőség biztosításának megtervezése szándéknyilatkozat együttműködési megállapodás szükségletfelmérés előzetes megvalósíthatósági tanulmány esélyegyenlőségi terv 3. A pályázat benyújtásának határideje január 7., melyről a Megyei Önkormányzat gondoskodik.

25 25 4. A pályázatban közreműködő önkormányzatok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a pályázat határidőben és megfelelő minőségben történő elkészítéséhez az önkormányzatok hatáskörébe tartozó szükséges adatok, dokumentumok, információk időben rendelkezésre álljanak. 5. A pályázat első fordulójának elkészítése 6 millió forintba kerül, amelyet a résztvevő önkormányzatok a tanulói létszám arányában vállalják átutalni a megállapodás részét képező melléklet szerinti összegben a Megyei Önkormányzat OTP számlaszámra. 6. A résztvevő feleket a melléklet szerint terhelő összeg átutalásának határideje december A fenti összeg sikeres pályázat esetén projekt előkészítésre elszámolható költség és ebben az esetben a későbbiekben meghatározott módon az visszatérítésre kerül. 8. Sikertelen pályázati részvétel esetén a megállapodásban szereplő felek az őket terhelő pályázatkészítési költséget a befizetés szerint magukra vállalják december 17. Szolnok Megyei Jogú Város képviselője Fegyvernek képviselője Újszász képviselője Túrkeve képviselője Törökszentmiklós képviselője Tiszafüred képviselője Tiszaföldvár képviselője Martfű képviselője Kenderes képviselője Jászberény képviselője Mezőtúr képviselője Kisújszállás képviselője Karcag képviselője Kunszentmárton képviselője. Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat képviselője

26 26 Melléklet: A fenntartó önkormányzatok az alábbi intézményekkel vesznek részt a pályázatban: Fenntartó: Iskola: 2006/2007. évi létszám: Szolnok Megyei Jogú Város: - Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakisk fő - Építészeti, Faipari és Körny. Véd. Szakközép- és Szakisk. 908 fő - Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközép- és Szakisk. 882 fő - Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakisk. 239 fő - Vásárhelyi Pál Közgazd. Szakközépiskola 759 fő - Pálfy János Műszerip. Szakközépiskola 595 fő - Ruhaipari Szakközép- és Szakiskola 666 fő Fegyvernek: - Orczy Anna Ált. Isk. és Szakiskola 92 fő Újszász: - Újszászi Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola 415 fő Túrkeve: - Ványai Ambrus Gimnázium, Szakközépiskola 415 fő Törökszentmiklós: - Székács Elemér Szakközépiskola 503 fő - Lábassy János Szakközép- és Szakiskola 506 fő Tiszafüred: - Kossuth L. Gimnázium, Szakközépiskola 247 fő Tiszaföldvár: - Hajnóczy József Gimnázium, Szakközépiskola 263 fő Mezőtúr: - Teleki Blanka Gimnázium Szakközép- és Szakiskola 446 fő Szakképző Iskola 207 fő Martfű: - Damjanich János Ált Isk., Gimnázium, Szakképző Isk fő Kisújszállás: - Móricz Zs. Gimnázium, Szakközépiskola 353 fő - Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola 408 fő Kenderes: - Kenderesi Szakiskola, Középiskola 563 fő Karcag:

27 27 - Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépiskola 135 fő - Szentannai Sámuel Mezőgazd. Szakközép. Gimnázium 271 fő - Varró István Szakiskola, Szakközépiskola 352 fő Jászberény: - Klapka György Szaközép- és Szakiskola 739 fő - Liska József Gimnázium, Erősáramú Szakközépiskola 561 fő Kunszentmárton: - Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola 493 fő Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat: - Hámori András Szakközép- és Szakiskola (Tiszafüred) 406 fő - Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium 655 fő - Ipari, Mezőgazd. Keresk. Szaközép- és Szakiskola (Jászapáti) 722 fő - Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola (Jászapáti) 114 fő - Sipos Orbán Szakiskola (Szolnok) 303 fő Település Létszám fő Arány Pályázati összeg: Fegyvernek Nagyközség 92 0,6% Ft Jászberény Város ,9% Ft Megyei Önkormányzat ,1% Ft Karcag Város 758 5,2% Ft Kenderes Város 536 3,7% Ft Kisújszállás Város 761 5,2% Ft Kunszentmárton Város 493 3,4% Ft Martfű Város 196 1,3% Ft Mezőtúr Város 653 4,5% Ft Szolnok Megyei Jogú Város ,9% Ft Tiszaföldvár Város 263 1,8% Ft Tiszafüred Város 247 1,7% Ft Törökszentmiklós Város ,9% Ft Túrkeve Város 415 2,9% Ft Újszász Város 415 2,9% Ft Összesen: ,0% Ft

28 28 Együttműködési megállapodás 2. számú melléklet mely létrejött a TÁMOP Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása pályázati kiírásra elkészített TISZK létrehozása Jász-Nagykun-Szolnok megyében című pályázatban meghatározott projekt teljes körű közös együttműködéssel történő megvalósítására egyrészről Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2., mint gesztor, másrészről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u Jászberény Város Önkormányzata 5100 Jászberény, Lehel V. tér 18. Karcag Város Önkormányzata 5300 Karcag, Kossuth tér 1. Kenderes Város Önkormányzata 5331 Kenderes Szent István u. 56. Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Kunszentmárton Város Önkormányzata, 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. Martfű Város Önkormányzata 5435 Martfű, Szent István tér 1. Mezőtúr Város Önkormányzata 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Tiszaföldvár Város Önkormányzata 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 2. Tiszafüred Város Önkormányzata 5350 Tiszafüred, Fő u. 1. Törökszentmiklós Város Önkormányzata 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/A. Túrkeve Város Önkormányzata 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. Újszász Város Önkormányzata 5052, Újszász, Szabadság tér 1. mint felek (a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerződő Felek) között az alábbi feltételekkel:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. november 9-i üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság Jegyzőkönyv a bizottság 2008. április 8-i a mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthonában

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XXII. évfolyam 4. szám 2012. június 11. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ Z-1/2012. (VI.

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 13515-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 207/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 48. -a alapján egyszerű többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2006. október 17. II. évfolyam 12. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2006. október 17. II. évfolyam 12. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. október 17. II. évfolyam 12. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal 36/2006. (X.17.) rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 31/2002. (XI.29.) rendelet

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) 125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött a Sümeg Város Önkormányzat Városi Kórház és Rendelőintézetében (Sümeg, Doba) ellátott egészségügyi szakellátási

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet Megnevezés BEVÉTELEK 2009. évi eredeti ei.terv 2009. évi módosított ei. 2009. évi költségvetési előirányzat Működési és felhalmozási bevételek

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2008. évre

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2008. évre GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2008. évre Január 31. - A 2008 évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő valamennyi -A

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2015. évi 2. szám 2015. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2015. február 26 -ai ülése RENDELETEK

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI II. KÖTET XXI. évfolyam 3. szám 2011. június 1. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI II. KÖTET NÓGRÁD

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-22/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

2010. május 7. 6. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK

2010. május 7. 6. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK 2010. május 7. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 30/2010. (IV. 29.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/49/2007. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/49/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/49/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 5-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i közgyűlés üléséről.

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 1. különszám 2010. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. február 18-ai ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Minőségügyi eljárások gyűjteménye

Minőségügyi eljárások gyűjteménye Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának eljárások gyűjteménye Tartalomjegyzék: I. A JOGFORRÁSOK KEZELÉSE II. III. IV. A BELSŐ KÉSZÍTÉSŰ, A NAPI MUNKAVÉGZÉS

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 503-254/2015. szám 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen kívánja tárgyalni a A i Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft és a i Ipari Park

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 9-23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 24-59. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 29-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/427-21/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 11. szám 2008. December 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. XII. 18.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2009.(IV.29.), a 10/2009.(III.6.), az 1/2010.(I.14.) rendeletekkel módosított 9/2008. (III.31.) rendelete a lakóépületek és középületek felújításának,

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 426/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: 2015. november19. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések:

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. december 4-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. december 4-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/296-28/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 7/a. sz. melléklet Működési bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban Működési célú bevételek Működési célú kiadások Megnevezés 2007. év 2008. év Megnevezés 2007.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. június 4-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV 2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Kossuth Lajos u. 28.) tárgyaló termében 2013. szeptember 18-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság NYÍLT ülésén

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

2006. ÉVI HATÁROZATOK

2006. ÉVI HATÁROZATOK 2006. ÉVI HATÁROZATOK 1/2006. (I. 24.) Kt. határozat döntés a napirendekről 2/2006. (I. 24.) Kt. határozat döntés zárt ülésről 3/2006. (I. 24.) Kt. határozat a két ülés között történt fontosabb eseményekről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben