8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal

2 8.szám 3. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI (2004. október 7-iki Közgyűlés) Rendelet száma Tárgya 34/2004.(X.15.)sz. rendelet a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/2003. (VI.12.) sz. rendelet módosításáról 35/2004.(X.15.)sz. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 11/2004. (III.10.) sz. rendelet módosításáról 36/2004.(X.15.)sz. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól

3 8.szám 4. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI Határozat száma Tárgya Zárt ülésen hozott határozat: VIII-212/ /2004. sz. határozat Fellebbezések elbírálása egyedi szociális hatósági ügyekben Nyilvános ülésen hozott határozatok: VIII-211/ /2004. sz. határozat Bizottsági tagok cseréje VIII-213/ /2004. sz. határozat i beszámoló VIII-214/60.372/2004. sz. határozat DSM Kht. fejlesztésének támogatása VIII-215/60.373/2004. sz. határozat Az Önkormányzat évi környezet- és természetvédelmi intézkedési terve

4 8.szám 5. VIII-216/60.374/2004. sz. határozat VIII-217/60.376/2004. sz. határozat VIII-218/60.377/2004. sz. határozat Miskolc belváros területén lévő portfoliós ingatlanok kezeléséről szóló szerződés meghosszabbítása Széchenyi u. 1. sz. alatti egyéb helyiség művelési ágú ingatlan értékesítése Jelentés a város játszótereinek és játszóparkjainak helyzetéről VIII-219/60.378/2004. sz. határozat Miskolc város önkormányzatának fenntartásában működő művészeti, közgyűjteményi és közművelődési intézmények alapító okiratainak módosítása VIII-220/60.379/2004. sz. határozat Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítása VIII-221/60.380/2004. sz. határozat Beszámoló az időskorúak szociális alap- és nappali ellátását, továbbá e korosztály átmeneti elhelyezését biztosító intézmények helyzetéről VIII-222/60.381/2004. sz. határozat Pénzügyi ellenőrzési rendszer felülvizsgálata VIII-223/60.358/2004. sz. határozat VIII-224/60.357/2004. sz. határozat Fazola Henrik Általános Iskola korszerűsítése és a József Attila Általános Iskola rekonstrukciója Mozgáskorlátozottak tömegközlekedésének elősegítése Miskolc városában c. pályázat benyújtása

5 8.szám 6. VIII-225/60.359/2004. sz. határozat A Semmelweis Kórház- Rendelőintézet Egyetemi Oktató Kórház normatíván felüli kapacitás befogadása sürgősségi fogadóhely finanszírozása VIII-226/60.360/2004. sz. határozat évi Judo Ifjúsági Európa Bajnokság megrendezése VIII-227/ /2004. sz. határozat VIII-228/ /2004. sz. határozat VIII-229/60.356/2004. sz. határozat Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatása évi gépi síkosság mentesítési feladatok közbeszerzési pályáztatásának eredményhirdetése DAM Steel Rt. F.a. által értékesíteni kívánt ingatlanrésszel kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlása

6 8.szám 7. III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: Határozat száma Tárgya 106/2004.sz. határozat 107/2004.sz. határozat 108/2004.sz. határozat 109/2004.sz. határozat Miskolc, Debreceni M. tér 11. fsz. 1., 35144/58/A/1 hrsz. alatti magántulajdonú ingatlan és a Miskolc, Hajós A. u /2, 13072/A/98 hrsz. alatt található önkormányzati tulajdonú lakás cseréje Miskolc, Temes u. 6093/727 hrszú, beépítetlen terület megnevezésű, 285/719-es arányban önkormányzati tulajdonú ingatlanrész telek-kiegészítésként történő értékesítése Miskolc város területén magánszemélyek által beépített, ingyenes földhasználati joggal terhelt önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok értékesítése Tájékoztatás a Miskolci Operafesztivál Kht. valamint a Miskolci Kommunikációs Kht. részére nyújtott kölcsönökről 110/2004.sz. határozat Tájékoztató az önkormányzat számlavezető bankjával kötött szerződések teljesüléséről 111/2004.sz. határozat (zárt) A DSM Kht. ügyvezetői tisztségnek betöltésére kiírt pályázatra jelentkezők meghallgatása

7 8.szám /2004.sz. határozat (zárt) 113/2004.sz. határozat (zárt) Javaslat a DSM. Kht. fejlesztésének támogatására A 103/2004. sz. Gazdasági Bizottsági határozat módosítása IFJÚSÁGI, IDŐSÜGYI ÉS CSALÁDPOLITIKAI BIZOTTSÁG 8/2004.sz. határozat (zárt) 9/2004.sz. határozat (zárt) Szinyéri Tünde Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj ügye Nyugdíjas Klubok támogatására kiírt pályázat elbírálása

8 8.szám 9. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 34/2004.(X.15.)sz. rendelete a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/2003.(VI.12.) sz. rendelet módosításáról 1. A rendelet 5..(2) bek.a./ pont helyébe az alábbi rendelet lép: a./ lakossági fogyasztó a használatában lévő helyiségek a közös használatú helyiségek légtérfogatának figyelmen kívül hagyásával légtérfogata után fizet alapdíjat (forint/légköbméter/év). 2. A rendelet 8.. (1) bek. c./ pontja hatályon kívül helyezésre kerül. 3. A rendelet 8.. (3) bek. második fordulata az alábbiak szerint módosul: Fűtési idény végén történő leolvasás esetén a fűtési idény után a felhasznált energia szétosztására vonatkozó hőközponti összes hőmennyiségi adatok, illetve egyéb dokumentumok leadását követő 60 napon belül köteles elszámolni. Egy fűtési idényre vonatkozóan csak egyféle elszámolási mód alkalmazható. Az elszámolás módjáról az egy hőközponthoz tartozó fogyasztói közösségnek és a szolgáltatónak legkésőbb szeptember 15- ig évben október 20-ig írásban kell megállapodnia az átlag hődíjas elszámolásról, ellenkező esetben a havi mérés szerinti elszámolás kerül alkalmazásra. 4. Ez a rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 27/2004.(VII.6.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. Miskolc, október 7. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

9 8.szám 10. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 35/2004.(X.15.)sz. rendelete a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 11/2004.(III.10.) sz.. rendeletének módosításáról 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11/2004.(III.10.)sz. rendelet (továbbiak ÖR) 2. (4)-(8), (10)-(11) valamint (13) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: (4) A belterületi viziközmű utcai törzshálózat fejlesztéséről ill. bővítéséről történő gondoskodás a (8) bekezdés kivételével önkormányzati feladat. (5) Lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvállalással a víziközműhálózat bővítés külön jogszabály szerint történik. (6) Belterületen gazdálkodó szervezetnek a víziközmű törzshálózat meghosszabbítási igényét a i Hivatal Városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti egysége felé kell benyújtani, melyet az a szolgáltatóval a szolgáltatás feltételeinek fennállása szempontjából véleményeztet. A teljeskörű tervezést és kivitelezést a szolgáltató végzi az igénylő megbízásából és költségére. (7) A lakossági kezdeményezésre, a lakósság által 100%-ban finanszírozott, soron kívül, önkormányzati részvállalás nélkül igényelt viziközmű törzshálózat meghosszabbítást a i Hivatal, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályánál kell kezdeményezni. (8) Egyéb esetekben és külterületen viziközmű társulatot kell létrehozni. (10) Közterületen csak közfeladat ellátását szolgáló és az érvényes közszolgáltatásra vonatkozó előírásoknak megfelelő viziközművek létesíthetők. (11) Közfeladatot ellátó, közműves ivóvízellátáshoz és közműves szennyvízelvezetéshez szükséges közművagyon üzembe helyezés után az önkormányzatra száll. (13) Amennyiben a gazdálkodó szervezet a víziközmű fejlesztési hozzájárulást nem fizeti meg, a Szolgáltató a szolgáltatást részére megtagadhatja.

10 8.szám Az ÖR 2. - a következő(14)-(15) bekezdésekkel egészül ki: (14) Új bekötésnek minősül és viziközmű fejlesztési hozzájárulási fizetési kötelezettséget keletkeztet, A, vízhasználó személyének változása, amennyiben a korábbi fogyasztó a hozzájárulás fizetésére nem volt kötelezett. B, amennyiben az adott fogyasztóhely termelési célú vízhasználata során viziközmű fejlesztési hozzájárulás fizetésére korábban nem került sor. C, mellékmérő felszerelése elkülönített vízhasználat esetén. (15) Amennyiben a mellékmérő beépítését a gazdálkodó szervezet elkülönített vízhasználatának mérése miatt igényli, a fejlesztési hozzájárulás megfizetése tekintetében a Kormányrendelet (Kr.) 4.. (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása kötelező az ivóvíz-fogyasztási helyeken még nem érvényesített közműfejlesztési hozzájárulás mértékéig. 3. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Miskolc, október 7. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

11 8.szám 12. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2004. (X.15.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a sportról szóló évi I. törvény 55. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet célja A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert és szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának. 2. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatokra, a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai /1/ Az Önkormányzat kötelező feladata illetékességi területén a városi sporttevékenység támogatása. /2/ Az Önkormányzat sportfeladatai a Közoktatási, Sport és Civil Kapcsolatok Osztályának, a Bizottságnak.és a sporttanácsnoknak a hatáskörébe tartoznak. Ennek formái különösen: a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő városi sportkoncepció meghatározása és megvalósítása, b) az a/ pont szerinti cél alapján a sporttal foglalkozó városi szervezetekkel való együttműködés, c) a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése, d) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztése,

12 8.szám 13. e) a külön jogszabályban meghatározott nemzeti sportszabvány alapján új sportlétesítmények építése, f) az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése, g) az önkormányzati iskolai sportkörök működési feltételeinek biztosítása, h) a szabadidősport feltételeinek fejlesztése i) sportrendezvények lebonyolításának segítése, j) a város adottságainak megfelelő részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban, k) az iskolán kívüli önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítése, l) a nemzeti és nemzetközi sport népszerűsítésében közreműködés, m) az olimpiai utánpótlásműhelyek működésének segítése. /3/ Az Önkormányzat feladatai illetékességi területén, a sport hosszú távú fejlesztési céljaira figyelemmel a következők: a) a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatása, b) területi versenyrendszerek kialakításának és működésének, sportrendezvények szervezésének segítése, c) a városi szövetségek működésének segítése, d) együttműködés a szövetségekkel, az éves verseny-, illetve szabadidősport naptár összeállításában, e) a sportorvosi tevékenység támogatása. 4. Az éves költségvetésből évente a sportra fordítandó összeg Az Önkormányzat évente költségvetésének minimum 1 %-át fordítja a város sportjának fejlesztésére és működtetésére. 5. A sporttámogatás felosztási keretei Az Önkormányzat által a sport támogatására fordított összeget a következő költségvetési keretek szerint kell felosztani: a) versenysport, élsport működési támogatása, b) utánpótlás-nevelés működési támogatása, c) eredményességi támogatás, d) diáksport támogatása, e) sportági szövetségek működési támogatása,

13 8.szám 14. f) szabadidősport klubok támogatása, g) rendezvénytámogatás, h) előre nem tervezett sportesemények támogatása, i) sportlétesítmények üzemeltetésének, felújításának, fejlesztésének, ill. új sportlétesítmények építésének támogatása. 6. A versenysport, élsport működési támogatása /1/ Támogatásban részesülhetnek az országos bajnokság kiemelt első osztályában szereplő csapatok sportszervezetei, valamint a nemzetközi és első osztályú minősített sportolót (sportolókat) foglalkoztató sportszervezetek, továbbá a fogyatékos sportszövetségek által rendezett versenyeken legeredményesebben szereplő sportolók és sportszervezetek. /2/ A felnőtt sportolók esetében támogatott sportszervezet a támogatást csak kizárólag a versenyeztetéssel összefüggő kiadásokra (személyi kiadás nélkül) használhatja fel. /3/ Kiemelt támogatásban részesülhetnek a kiemelt sportszervezetek, melyek körét az eredményesség (a szakszövetségek által szervezett bajnokság élvonalában való szereplés), az utánpótlás nevelés hatékonysága, felépítettsége (a felnőtt korosztályú csapatban szereplő miskolci nevelésű sportolóknak a száma), kapcsolata más, alacsonyabb osztályú utánpótlást nevelő egyesülettel, a Miskolc Városi Sportiskolával, a nézőszám (a mérkőzéseiket rendszeresen megtekintő nézők száma), a média és a közvélemény érdeklődésének nagysága alapján Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése évente állapít meg. /4/ A versenysport, élsport támogatása a versenyévadhoz kapcsolódik, az adott év július 1-től a következő év június 30-ig tart. /5/ A támogatás havi bontásban kerül átutalásra. Jelen szabálytól eltérni csak külön engedéllyel, a Bizottság egyetértésével lehet. /6/ A támogatásban részesítetteket félévi elszámolási és szakmai beszámolási kötelezettség terheli. /7/ A támogatás mértéke nem haladhatja meg a sportszervezet, vagy az azt működtető szervezet éves költségvetésének 50 %-át.

14 8.szám Az utánpótlás-nevelés működési támogatása /1/ A támogatott a támogatást versenyeztetési és személyi kiadásokra használhatja fel. /2/ A magyar élsportban szereplő kiemelt sportszervezetek az utánpótlás-nevelésre kiemelt támogatást kaphatnak, ha az adott sportágban utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezettel együttműködési megállapodást kötnek. /3/ A támogatottak köréről és a támogatás összegéről az önkormányzat sportkoncepciójában elfogadott elvek alapján kérelemre, illetve nyilvánosan meghirdetett pályázat útján a Bizottság dönt. /4/ Az Önkormányzat kiemelten támogatja a Miskolc Városi Sportiskola keretében működő sportágakban történő utánpótlás-nevelést. 8. Az eredményességi támogatás /1/ Az Önkormányzat támogatja a kimagasló eredményeket elért sportszervezeteket. Eredményességi támogatásban csak az adott sportág hivatalos szakszövetségeinek versenyrendszerében elért sporteredményt lehet elismerni. /2/ Csak az olimpiai, paralimpiai, világbajnoki, európa bajnoki versenyszámokban elért eredményeket lehet elismerni. /3/ Eredményességi támogatás csak a sporteredmény elérését követően, az eredménynek a sportági szakszövetség általi igazolása után adható. /4/ Az eredményességi támogatás összege a sportszervezethez kerül átutalásra, eredményességi céltámogatás megjelöléssel, a támogatási döntést követő hónap 10. napjáig. Az eredményességi támogatásról szóló dokumentumokat a versenyzőnek az Önkormányzat képviselője adja át. /5/ Az Önkormányzat minden év decemberében az eredményt igazoló okmányok bemutatása alapján jutalmazza az adott évi olimpián, paralimpián, EB-n, VB-n I-VIII, a Magyar Bajnokságon I-III. helyezést elérő miskolci sportolókat.

15 8.szám A diáksport támogatása /1/ Az Önkormányzat a városi diáksport bizottság javaslata alapján támogatást nyújt a városi szintű alapfokú és felmenő rendszerű iskolai sportversenyek rendezési költségeihez. /2/ Az intézmények, diáksport egyesületek sporteszköz beszerzéséhez, sportjellegű táborozásához nyilvánosan meghirdetett pályázat útján nyújt támogatást a Bizottság. /3/ Az országos diákolimpiai versenyek döntőiben kiemelkedő eredményeket elért sportolókat - a városi diáksport bizottság javaslatát figyelembe véve - az Önkormányzat tárgyjutalomban részesíti. /4/ A Diákolimpiai versenyrendszerben résztvevő nevelési-, oktatási intézmények szereplésükért és eredményeik alapján támogatásban részesülnek. /5/ Az elért eredmények után járó összeg a versenyjegyzőkönyv másolatának benyújtását követő tanév december 20. napjáig kerül átutalásra a sportoló oktatási intézményéhez. 10. A sportági szövetségek működési támogatása Az Önkormányzat működési támogatást nyújt a város sportági szövetségeinek. 11. A szabadidősport klubok támogatása /1/ Az Önkormányzat forrásaihoz mérten támogatást nyújt a lakóterületi szabadidősport szervezetek működéséhez és rendezvényeihez. /2/ A nem lakóterületi szabadidősport szervezetek rendezvénytámogatásban részesülhetnek. /3/ A támogatottak köréről és a támogatás összegéről a város sportkoncepciójában elfogadott elvek alapján a nyilvánosan meghirdetett sportmecénási pályázati rendszerben a Bizottság dönt.

16 8.szám A rendezvénytámogatás /1/ Az Önkormányzat forrásaihoz mérten támogatja a Miskolcon lebonyolításra kerülő sportrendezvényeket, kiemelten azokat, amelyek szerepelnek az országos, a megyei, városi sportszövetség, sportági szakszövetség, szabadidősport szövetség, diáksport szövetség versenynaptárban. /2/ A támogatottak köréről és a támogatás mértékéről kérelem esetén a Közgyűlés, nyilvánosan meghirdetett pályázat esetén a Bizottság dönt. /3/ Az Önkormányzat az olimpiai és a nem olimpiai sportágakban egyaránt támogatja a Miskolcon megrendezésre kerülő a várost népszerűsítő kiemelkedő jelentőségű, nemzetközi sportrendezvényeket. /4/ A kiemelkedő sportesemények megrendezéséhez a támogatási kérelmet a verseny részletes költségvetését mellékelve az esemény megrendezése előtt legalább fél évvel Miskolc város polgármesterének kell benyújtani. /5/ A /4/ bekezdésben szereplő határidőtől abban az esetben lehet eltekinteni, ha a megrendezendő sportesemény megvalósítását eredetileg felvállaló sportszervezet az esemény megrendezését akkor mondja le, amikor a féléves határidő már nem tartható be. /6/ A rendezvény támogatásáról és annak mértékéről a Közgyűlés, vagy a Bizottság dönt. 13. Az előre nem tervezett sportesemények támogatása Év közben befogadott, előre nem tervezett sportesemények támogatásáról kérelem alapján a Bizottság dönt.

17 8.szám A sportlétesítmények üzemeltetése és annak támogatása Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetési költségeihez való támogatás nyújtásáról és a támogatás nagyságáról a Bizottság javaslata alapján a költségvetési rendelet elfogadásakor a Közgyűlés dönt. 15. A sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének támogatása Az Önkormányzat az éves költségvetésében, a műszaki ágazat keretein belül, lehetőségei szerint biztosítja a tulajdonában lévő sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének költségét. 16. Az új sportlétesítmények építésének támogatása Az Önkormányzat - lehetőségei szerint - önrészt biztosít a nemzeti sportszabvány alapján épülő városi sportlétesítmények építéséhez. 17. A rendkívüli sporttámogatás A sporttámogatások odaítéléséről - az éves költségvetési rendeletben meghatározott ágazati kereteken belül - Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 6/2004. (III.10.) sz. rendelete (továbbiakban: SZMSZ) alapján a Bizottság, ettől eltérően a Közgyűlés dönt. 18. A támogatás igénylése kérelem esetén /1/ A kérelmező szervezet támogatási igényét sporttámogatási kérelem formájában az Önkormányzat Bizottságához címzetten, a i Hivatal Közoktatási, Sport- és Civil Kapcsolatok Osztályán előterjesztve kérelmezheti.

18 8.szám 19. /2/ Működési célú támogatási kérelemnek tartalmaznia kell: a.) a kérelmező szervezet pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét, b.) a kérelmező szervezetnél sportolók létszámát születési évük szerinti bontásban, c.) a kérelmező szervezet előző évi költségvetését és sportszakmai adatait, d.) a tárgyév tervezett költségvetését, sportszakmai adatait, versenynaptárát, e.) az illetékes bíróságnak a kérelmező szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő jogerős végzésének másolatát, f.) a kérelmező szervezet bankszámlaszámát, adószámát, g.) a kérelmező szervezet köztartozásairól szóló nyilatkozatát. /3/ Rendezvénytámogatási kérelemnek tartalmaznia kell: a.) a kérelmező szervezet pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét, b.) a sportrendezvény időpontjának, helyének megjelölését, c.) a sportrendezvény költségvetés-tervezetét, d.) a sportrendezvényen résztvevők várható létszámát, e.) a sportrendezvény lebonyolításáért, elszámolásáért felelős személy nevét, címét, f.) az illetékes bíróságnak a kérelmező szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő jogerős végzésének másolatát, g.) a kérelmező szervezet bankszámlaszámát, adószámát, h.) a kérelmező szervezet köztartozásairól szóló nyilatkozatát. /4/ A kérelmek benyújtásának időpontja: működési támogatási kérelem esetén a tárgyév február hó 15. és június 15., rendezvénytámogatási kérelem esetén a tárgyév február 20., nyilvános pályázat estén a kiírásban rögzített időpont, előre nem tervezett sportesemények támogatására, illetve a rendkívüli sporttámogatásra az igény felmerülését követő 30. nap. 19. A támogatás igénylése pályázat esetén Kizárólag a Bizottság által kiírt és nyilvánosan meghirdetett pályázati feltételeknek megfelelő olyan pályázó részesíthető támogatásban, amely a rendelet 20..(2) bekezdésében meghatározott feltételeknek is eleget tesz.

19 8.szám A sporttámogatás engedélyezése /1/ A sporttámogatások odaítéléséről az éves költségvetési rendeletben meghatározott ágazati kereteken belül az SZMSZ alapján a Bizottság, ettől eltérően a Közgyűlés dönt. /2/ A döntéshozó a támogatás kifizetését csak abban az esetben engedélyezi, ha a.) a támogatott szervezet az önkormányzattal támogatási szerződést köt, b.) a támogatás felhasználása kizárólag a sport céljait szolgálja, c.) a támogatást a rendeletben meghatározott módon és időben kérik, d.) a támogatandó ellenkező megállapodás hiányában a tárgyév január 31-ig elszámolt az előző évben kapott támogatás cél szerinti felhasználásáról, e.) a támogatandó eleget tett az állami adatszolgáltatási kötelezettségnek, f.) a támogatandó felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért és biztosítja az ellenőrizhetőséget, g.) ha a támogatandó benyújtja igazolását arról a tényről, hogy nincs köztartozása. 21. Értelmező rendelkezések Az értelmező rendezkedések tekintetében a jelen rendelet alkalmazásában a sportról szóló évi I. törvény 77. -a az irányadó, kiegészülve ezen rendelet értelmező rendelkezéseivel, melyek a következők: a.) Bizottság: Az a bizottság, melynek hatáskörébe a Közgyűlés a sporttal kapcsolatos feladatokat átruházta. b.) miskolci sportoló: Az a sportoló, akinek állandó, vagy ideiglenesen bejelentett lakcíme Miskolcon van, vagy Miskolcon bejegyzett sportszervezet tagja, ill. azzal sportszerződés/munkaszerződés alapján kapcsolatban áll. c.) sporteredmény: a rendezők által az adott sportág versenyszabályai szerint kiírt versenyen elért egyéni, vagy csapat helyezés. d.) sportlétesítmény: sporttevékenység céljára épült, adott sportágak szabályainak megfelelő objektum, amely hitelesítéssel rendelkezik.

20 8.szám 21. e.) személyi kiadások: sportoló ösztöndíja, sportoló foglalkoztatásának költségei, felkészítő sportszakemberek (edzők) foglalkoztatásának költségei. f.) támogatásra jogosult: minden Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végző jogi és nem jogi személyiségű vállalkozás, sportszervezet, városi sportszövetség, városi sportági szakszövetség, ha a rendeletben megfogalmazott feltételeknek eleget tesz. g.) versenyeztetési kiadások: nevezési díj, bírói, játékvezetői díj, sportorvosi vizsgálat díja; a felkészüléssel, versenyzéssel összefüggő utazási, szállás, étkezési költségek; a felkészüléssel, versenyzéssel összefüggő sporteszközök beszerzésének, javíttatásának költségei. 22. Záró rendelkezés Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Miskolc, október 7. dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

21 8.szám sz.melléklet A Bizottság hatáskörébe utalt támogatási keret felhasználása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben az önkormányzat költségvetésében rögzíti a Bizottság által támogatásra felhasználható keretösszeget. A támogatás odaítéléséről a Bizottság az alábbi felosztás figyelembevételével dönt: 1. Eredményességi támogatás miskolci sportolók világversenyeken, országos bajnokságokon elért helyezései alapján (1.sz.melléklet) az éves összeg 2 %-a 2. Nem kiemelt sportszervezetek részére sport mecénás pályázat kiírása az éves összeg 27 %-a 3. Önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmény felújítása, ill. felújítás céljából beadott pályázathoz önrész biztosítása - az éves összeg 20 %-a 4. Szabadidősport támogatására Sport Mecénás pá lyázat kiírása - az éves összeg 5 %-a 5. Miskolc város nevelési-oktatási intézményeinek a tömegsport-órák számának emeléséhez pályázat kiírása - az éves összeg 10 %-a 6. Diákolimpiai versenyrendszerben nem versenyző iskoláskorúak számára amatőr sportversenyek szervezéséhez, lebonyolításához pályázat kiírása - az éves összeg 5 %-a 7. Támogatás biztosítása a Peking 2008 elnevezésű programhoz, - az éves összeg 3 %-a 8. Miskolc városában megrendezésre kerülő nem bajnoki rendszerű sportrendezvények támogatása - az éves összeg 25 %-a 9. Tartalékkeret - az éves összeg 3 %-a Összesen 100 % A Bizottság az egyes alkereteken belüli összegek átcsoportosításáról külön döntése alapján rendelkezhet.

22 8.szám 23. Sportolók világversenyeken elért helyezései után járó eredményességi támogatása 2. sz. melléklet Olimpia/paralimpia (Eft) Felnőtt VB (EFt) Junior VB (EFt) Ifjúsági VB (EFt) Felnőtt EB (EFt) Junior EB (EFt) Ifjúsági EB (EFt) Egyetemi és Főiskola VB (EFt) Egyetemi és főiskolai EB (EFt)

23 8.szám 24. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI NYILVÁNOS ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK VIII-211/ /2004.sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Bizottsági tagok cseréje Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az MSZP ill. az SZDSZ frakció javaslatára a bizottsági tagok cseréjére vonatkozó indítványt és az alábbiak szerint döntött: 1. A Közgyűlés október 4. napjával az Ifjúsági, Idősügyi és Családpolitikai Bizottság külső szakértő tagjának - Köteles Péter helyére - Szászfai Józsefnét (3525.Miskolc, Baráthegyalja u. 12.), 2. a Pénzügyi Bizottságba - Rácz Éva helyére - Vass Gergely Zoltánt (3529 M. Középszer u.14.8/2) választja meg. a határozat kiadásáért a Jegyző Közigazgatási és Jogi szakbizottságok referensei azonnal

24 8.szám 25. VII-213/ /2004.sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: i beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a augusztus szeptember 15. közötti időszakra vonatkozó polgármesteri beszámolót elfogadta. i Kabinet

25 8.szám 26. VIII-214/60.372/2004. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: DSM Kht. fejlesztésének támogatása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Javaslat a DSM Kht. fejlesztésének támogatására című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a Javaslat DSM Kht. fejlesztésének támogatására című előterjesztést jóváhagyja és elrendeli az előirányzat átcsoportosítását a DSM Kht. részére eredményjelző tábla beszerzésére és beléptetőrendszer telepítésére. 2. A Közgyűlés a évi költségvetés műfüves labdarúgópálya soráról Ft-nak a DSM KFT részére történő átcsoportosításával a pályázati önrész évi visszapótlási kötelezettsége mellett egyetért. Orosz Lajos alpolgármester Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Pénzügyi és Vagyongazdálkodási azonnal 3. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási t, hogy az előirányzat-változtatást az önkormányzat évi költségvetésének legközelebbi módosítása során kezelje. Jegyző Pénzügyi és Vagyongazdálkodási évi költségvetés módosításának időpontja

26 8.szám 27. VIII-215/60.373/2004. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Az Önkormányzat évi környezet- és természetvédelmi intézkedési terve Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az ÉK: /2004. számú előterjesztést megtárgyalta és az Önkormányzat évi környezetés természetvédelmi intézkedési tervét az alábbiak szerint állapítja meg: A városi környezet-, természetvédelmi célkitűzések megvalósításához évben az alábbi feladatok elvégzése szükséges: 1. A levegőtisztaság-védelem területén: 1.1. A városi levegőminőség javítása a rendelkezésre álló hatósági és egyéb eszközök felhasználásával. Területi környezetvédelmi hatóság Helyi légszennyező üzemek 1.2. Levegőtisztaság-védelmi információs rendszer működtetése és lehetőség szerinti tovább fejlesztése. /LEVEGŐ 8./

27 8.szám Intenzív felvilágosító, tudatformáló tevékenység kifejtésével, valamint a környezetet kevésbé szennyező fűtési módok alkalmazásának ösztönzésével a lakossági és a kommunális eredetű légszennyezés további csökkentése. /LEVEGŐ 6./ Kéményseprő közszolgáltató Városi környezetvédő civil szervezetek 1.4. Az allergén növényi pollenek által okozott légszennyezés csökkentése érdekében intenzív tájékoztatási, következetes jogalkalmazási tevékenység kifejtése. A közterületek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok gondozásba (kaszálásba) vont hányadának további növelése. /LEVEGŐ 9., HUMÁN 3./, Jegyző december 31., illetve 1.5. A környezeti levegő porterhelésének csökkentése érdekében az utak, járdák fokozottabb tisztántartásáról, a téli síktalanító szóróanyagok kellő idejű eltávolításáról gondoskodni kell és a nem portalanított utakon a forgalom lassításáról. Biztosítani szükséges a tevékenységben érintett szervezetek (Önkormányzat, RWE Umwelt Kft., MVK Rt., Városgazda Kht.) öszszehangolt munkavégzését a hatékonyság növelése érdekében. /LEVEGŐ 1.,5./ RWE Umwelt Miskolc Kft december 31.; illetve 1.6. A városi tömegközlekedés további fejlesztése. Az új jármű beszerzéseknél a kis szennyezőanyag kibocsátású típusok előnyben részesítése. /LEVEGŐ 5./ MVK Rt december 31, illetve

28 8.szám Az ipari eredetű kibocsátások további csökkentése érdekében a megelőzés elvét figyelembe véve csak a korszerű, kisebb energiaigényű, kisebb környezeti terhelést eredményező technológiák telepítését, megvalósítását kell előnyben részesíteni, illetve engedélyezni. /LEVEGŐ 2./, Jegyző A vízvédelem, szennyvíz-, és csapadékelvezetés területén: 2.1. Az el nem látott területeken a szennyvíz csatornahálózat kiépítésének folytatása. /VÍZ 3., KOMVÍZ 1./ 2.2 A városi élővizek állapotának javítása érdekében a vízpartok, medrek megtisztítása, majd a rendezett állapotok fenntartása szükséges. /VÍZ 10./ december 31.,illetve 2.3. Az illegális, illetve környezetvédelmi szempontból nem megfelelő szennyvízelhelyezések megszüntetése érdekében következetes hatósági és ellenőrző tevékenység kifejtése, a társhatóságokkal és az érintett intézményekkel, vállalkozásokkal együttműködve. /VÍZ 3./, Jegyző Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség ÁNTSZ MIVÍZ Rt december 31., illetve

29 8.szám A városi csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása, működőképességük biztosítása. A csatornahálózat bővítése. /CSAPELV 1.,2./ 2.5. Az ivóvíz vezetékekben a vas és mangán iszap lerakódásának megelőzését szolgáló vezetéktisztítási program folytatása. /IVÓVÍZ 1./ MIVÍZ Rt A szennyvíz csatornahálózatba történő csapadékvíz bevezetések felderítésére és megszüntetésére intézkedni szükséges. /CSAPELV 3./ MIVÍZ Rt A takarékos vízhasználatot ösztönző felvilágosító, tudatformáló tevékenység kifejtése. /VÍZ 1./ MIVÍZ Rt. i Kabinet 2.8. A technológiai és a hálózati vízveszteségek mértékének és a másodlagos szennyezések csökkentése a víztermelőknél és a szolgáltatóknál. /VÍZ 2./ MIVÍZ Rt.

30 8.szám A környező bükki települések szennyvízhálózat kiépítésének ösztönzése. /VÍZ 8./ MIVÍZ Rt. Bükki Víz Közalapítvány A természetes vízfolyásokban biztosítani kell az öntisztuláshoz és a természetes élővilág fennmaradásához szükséges minimális vízmennyiséget. /VÍZ 9./ MIVÍZ Rt Ipari szennyvíz előtisztítási technológiák alkalmazásának ösztönzése. /VÍZ 15./ MIVÍZ Rt A szennyvízcsatorna és egyéb közműhálózatok állapotának ellenőrzése és karbantartása az azokból származó szennyezés megakadályozása érdekében. /VÍZ 16./ MIVÍZ Rt A települési folyékony hulladékokra vonatkozó önkormányzati rendelet előírásainak hatékony betartása, betartatása. /KOMVÍZ 2./ Kanaltechnik Kft.

31 8.szám A földvédelem területén: 3.1 A potenciális talajszennyezési veszélyt jelentő illegális hulladéklerakók felszámolása. /FÖLD 3./, Jegyző Közterület-Felügyelet 3.2 Az avasi mozgásészlelő rendszer működtetése, karbantartása a térség esetleges változásainak nyomon követése érdekében. 3.3 A hatósági eljárásokban a föld- és humuszvédelmi előírások következetes érvényre juttatása. Jegyző 3.4. A károsodott területek rehabilitációjának kezdeményezése, elősegítése. /FÖLD 2./ 3.5. A Sajó árterületein történő tevékenységek korlátozása (az évi LIII. tv. 18. (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően). /FÖLD 4./ Jegyző

32 8.szám Az eróziós hatások megakadályozása érdekében a hiányzó csapadékvíz-elvezetési rendszerek kiépítésének folytatása. /FÖLD 5./ 4. A hulladékgazdálkodás, települési köztisztaság területén: 4.1. A városi köztisztasági helyzet további javítása a településtisztasági feladatok ellátási színvonalának növelésével és a lakossági szemléletformálás eszközével, valamint következetes hatósági tevékenységgel. A belvárosra, valamint az idegenforgalmi szempontból kiemelt területekre kiemelt figyelmet kell fordítani! /TISZTV. 1.,2./, Jegyző RWE Umwelt Miskolc Kft A települési hulladékgazdálkodási tervben meghatározott feladatok megvalósítása RWE Umwelt Miskolc Kft. a helyi hulladékgazdálkodási tervben foglaltaknak megfelelően 4.3. Az új regionális hulladéklerakó, valamint járulékos létesítményei megvalósításának időarányos teljesítése. /HULLADÉK 6./ RWE Umwelt Miskolc Kft.

33 8.szám A szelektív hulladékgyűjtési rendszer részeként szükséges a városi hulladékudvarok kialakítása és üzemeltetése. /HULLADÉK 7./ RWE Umwelt Miskolc Kft december 31, illetve 4.5. Intenzív tájékoztató, tudatformáló tevékenységet kell kifejteni a hulladékmennyiség csökkentése és a környezetkímélő fogyasztói szokások kialakítása és az állati eredetű hulladék (ürülék) kezelésének érdekében. /KOMHULL 3./ RWE Umwelt Miskolc Kft. Városi környezetvédő civil szervezetek Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok december 31, illetve 4.6. A hulladékgyűjtés-szállítás technikai feltételeinek javítása; új, korszerű járművek beszerzése, üzembe állítása. /HULLADÉK 15./ RWE Umwelt Miskolc Kft A közterületeken a hulladékgyűjtő edényzet mennyiségének és a működő illemhelyek számának növelése. /TISZTV 3./ RWE Umwelt Miskolc Kft december 31, illetve

34 8.szám A szelektív hulladékgyűjtési rendszer működtetése és lehetőség szerinti kiterjesztése a veszélyes és közepesen veszélyes (állati eredetű ürülék) anyagokra is. /KOMHULL 2./ RWE Umwelt Miskolc Kft december 31, illetve 4.9. Lehetőség szerint évente néhány alkalommal veszélyes hulladék begyűjtést szükséges szervezni, a komplex rendszer megvalósításáig is. /HULLADÉK 19./ RWE Umwelt Miskolc Kft december 31, illetve 4.10 A hivatal szerezzen érvényt az 56/2001. (XII. 12.) sz. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet bekezdésben foglaltaknak, annak érdekében, hogy megfelelő számú edényzet kerüljön igénybevételre, a hulladék edényzet melletti felhalmozódásának és szétszóródásának megakadályozása érdekében. Szükséges továbbá felülvizsgálni az Önkormányzat által kihelyezett hulladéktároló konténerek mennyiségnövelésének lehetőségét az illegálisan lerakott hulladék csökkentése érdekében. RWE Umwelt Miskolc Kft. Közterület- Felügyelet

35 8.szám Az illegális hulladéklerakások megszüntetése tárgyában a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírásra kerülő pályázati, támogatási lehetőségek igénybe vétele. A költségvetésben az ehhez szükséges önrész biztosítása december 31, illetve 5. Települési (épített és természetes) környezet védelme terén: 5.1. A városi zöldfelületek, parkok karbantartása (különös tekintettel a kutyafuttatók fertőtlenítésére és hulladékgyűjtő edényzetekkel való ellátására), mennyiségi és minőségi fejlesztése. A megkezdett parkrekonstrukciók folytatása. /ZÖLDTER 2./ 5.2. A településrendezési tervekben a zaj- és rezgésvédelmi, valamint a levegőtisztaság-védelmi előírások érvényesítése, következetes hatósági tevékenység kifejtése a környezetterhelés csökkentése érdekében. /LAKZAJLÉG 1.,3./ 5.3 A védett természeti és építészeti értékek fenntartásának, állagvédelmének biztosítása. /ÉPÍTETT 1. és TERMÉSZET 3./

36 8.szám További helyi védelemre érdemes természeti értékek védetté nyilvánítási eljárásának lefolytatása. /TERMÉSZET 1./ december 31.; illetve 5.5. A város több területén fellelhető graffitik, valamint az esztétikailag kifogásolható, engedély nélkül elhelyezett reklámok, hirdetőberendezések felszámolását a rendelkezésre álló anyagi és jogi eszközök igénybevételével an kell végezni, Jegyző Városi Rendőrkapitányság Közterület-Felügyelet december 31.; illetve 5.6 A városi utak, járdák állapotának felülvizsgálata, a szükséges javítások ütemezett elvégzése. /KÖZLEKEDÉS 2./ december 31.; illetve 5.7. A településkép harmóniájának fokozott védelme a rendezési tervek egyeztetése és az engedélyezési eljárások során. Esztétikai, történeti, környezeti szempontokat figyelembe vevő tervezési módszerek kialakításának ösztönzése a városkép javítása érdekében. /ÉPÍTETT 3./ 5.8. A történelmi Avas környezeti rehabilitációjának folytatása. Városgazda KHT

37 8.szám A városi önkormányzati hatósági jogkörbe tartozó zajforrások nyilvántartásának elkészítése, naprakészen tartása. /LAKZAJLÉG 2./ december 31.; illetve A városi zöldfelületi rendszerben az utak melletti védőfásítások szerepét növelni kell. /ZÖLDTER 3./ A tömegközlekedés feltételeinek javítása, fejlesztése, korszerűsítése, a szolgáltatások színvonalának emelése. /KÖZLEKEDÉS 1./ MVK Rt Az újabb útszakaszok tervezése és építése során figyelembe kell venni a természeti területeket és az ökológiai hálózatot. Az útépítés során el kell kerülni ezek károsodását. /KÖZLEKEDÉS 4./ A városi kerékpárút-hálózat fejlesztése, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés népszerűsítése. /KÖZLEKEDÉS 5./ i Kabinet

38 8.szám A rendezési tervekben szereplő közlekedésfejlesztési javaslatok megvalósításának szorgalmazása. /KÖZLEKEDÉS 6./ A tömegközlekedési járművek útvonalainak, megállóhelyeinek felülvizsgálata, szükség esetén azok módosítása és az újonnan felmerülő közlekedésfejlesztési javaslatok érdemi elemzése. /KÖZLEKEDÉS 7./ MVK Rt A városi kiskert-mozgalom támogatandó, a helyi kertbarát szervezetekkel az együttműködést fokozni szükséges. /TERMÉSZET 6./ Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok A rendezési, építési, fejlesztési tervekben kiemelten kell figyelembe venni és érvényesíteni a tájvédelmi szempontokat. A természet alkotta tájak városunkban is megőrzendők, azok nem áldozhatók fel pillanatnyi gazdasági érdekeknek. /TÁJ 1.,3./

39 8.szám A speciálisan állati eredetű ürülék higiénikus kezelésére szolgáló, hulladékgyűjtő eszközök (papírzsák, nejlon, kartondoboz stb.) adagolására és felhasználás utáni tárolására alkalmas edényzetek kihelyezése az ilyen hulladékkal legjobban szennyezett területeken és ezek használatának széleskörű népszerűsítése, a zöld gondolkodás elősegítése. 6. A környezet- és természettudatos szemlélet kialakítása és elmélyítése területén: 6.1. A környezet- és természettudatos szemlélet kialakítását és elmélyítését szolgáló tevékenység további folytatása a nevelésioktatási intézmények, a civil szervezetek, a médiák és a lakosság közreműködésével. /TUDAT.1-4.,6.,8./ Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok 6.2 A különböző környezet-, természetvédelmi akciók, megmozdulások támogatása, azokban való közreműködés. /TUDAT.10,12/ 6.3. A lakosság tájékoztatása a város környezeti állapotáról, valamint a környezetet érintő egyéb tudnivalókról, információkról. /TUDAT 5.,7./ i Kabinet Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok

40 8.szám Folyamatos kapcsolattartás a helyi környezet- és természetvédő civil szervezetekkel, a civil főrum munkájában való részvétel. /TUDAT 10/ Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok 6.5. A lakosság tevékeny részvételének elősegítése városunk környezetvédelmi programjaiban, akcióiban. /TUDAT 9./ Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok 7. Az energiagazdálkodás területén: 7.1. Az energiatakarékossággal, energiahatékonysággal kapcsolatos ismeretek népszerűsítése. /ENERGIA 5./ 7.2. A városban történő beruházásoknál az energiahatékony és energiafelhasználást csökkentő technológiák megvalósításának támogatása. /ENERGIA 3./

41 8.szám A városi energiakoncepció alapján meg kell kezdeni az abban foglalt célkitűzések megvalósítását. /ENERGIA 2./ MIHŐ Kft Elő kell segíteni a lakások, lakóházak, valamint a közintézmények energiatakarékosságra és az energiahatékonyság növelésére irányuló törekvéseit. /ENERGIA 4./ i Kabinet 8. A zaj- és rezgésvédelem területén: 8.1. A rendezési tervek készítésénél, valamint a hatósági eljárások során a zaj-, rezgésvédelmi előírások érvényre juttatása. /ZAJ 2./, Jegyző 8.2. A meglévő zajforrások feltárása, pontos nyilvántartása, zajkibocsátási városi zajtérkép elkészítése. /ZAJ 3/ december 31, illetve

42 8.szám A környezetbiztonság területén: 9.1. A rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv naprakészen tartása, alkalmazási feltételrendszerének megteremtése. /KÖRNYBIZT 2./ december 31, illetve 9.2. A Környezettudatos Irányítás Cselekvési Programjának megfelelően szükséges elősegíteni a környezettudatos irányítás eszméjének és eszközeinek (szabályok, ellenőrző listák, magatartási kódexek) önkéntes bevezetését a szervezeteknél, főleg az ipar és a mezőgazdaság körében. /BIZT 4/ december 31, illetve

43 8.szám 44. VIII-216/30.374/2004.sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Miskolc-belváros területén lévő portfoliós ingatlanok kezeléséről szóló szerződés meghosszabbítása A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a MIK /100/2004. számú, portfoliós szerződés határidejének módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta. 1. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a VI-86/ /1997., valamint a II-29/73.117/2000. számú közgyűlési határozat alapján megkötött portfoliós szerződés határidejét a Széchenyi u. 61. sz. alatti épületre irányuló befektetői projekt sikeres megvalósítása, ill. az ingatlanfejlesztés megvalósítása érdekében VI. 30-ig meghosszabbítja. 2. Kötelezi a MIK Rt-t, hogy a módosított határidő lejártát követően a záró jelentését küldje meg a nek, a Városfejlesztési és- üzemeltetési, a Gazdasági valamint a Jogi, Igazgatási, Közbiztonsági és Összeférhetetlenségi Bizottságnak. MIK Rt. azonnal

44 8.szám 45. VIII-217/60.376/2004. sz. H A T Á R O Z A T:1 Tárgy: Széchenyi u. 1. sz. alatti egyéb helyiség művelési ágú ingatlan értékesítése Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2527/3/A/1 hrsz-ú, Miskolc, Széchenyi u. 1. sz. alatti egyéb helyiség művelési ágú ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslatot, s az alábbi döntést hozza: 1. A Kulturális és Vendégforgalmi Osztály vizsgálja meg a Kossuth Mozi elhelyezésének lehetőségét figyelembe véve, hogy a pályázatban vállalt Nemzetközi Art Mozi hálózat feltételeinek eleget tudjon tenni és gondoskodjon a mozi átköltöztetéséről, annak a pénzügyi vonzatának biztosítása mellett. Kulturális és Vendégforgalmi Osztály Pénzügyi és Vagyongazdálkodási június A 2527/3/A/1 hrsz-ú, 1297 m 2 alapterületű (Kossuth Mozi) természetben Miskolc, Széchenyi u. 1. sz. alatti ingatlant értékesíti a KORONA WELLNESS KFT (3527. Miskolc, Bajcsy-Zs. U. 17.) részére. Az ingatlan nettó vételárát 115,0 MFt (Egyszáztizenötmillió forint) összegben határozza meg. Az adásvételi szerződés legkésőbb november 15.-ig megkötendő, melyben az alábbi feltételeket kell rögzíteni: - A vételár 20 %-át, azaz ,- Ft-ot ,- Ft ÁFA-t vevő a szerződés aláírását követő 8 napon belül fizesse meg, melyből 10 %, összegszerűen ,- Ft (Tizenegymillió-ötszázezer forint) foglalónak tekintendő. - A vevő március 31.-ig köteles az építési engedély kiadására alkalmas tervdokumentációt az építési hatósághoz benyújtani. - Az ingatlan birtokba adása, valamint a még meg nem fizetett vételár átutalása június 30.-ig esedékes.

45 8.szám Eladó jogosult a birtokba adás tervezett időpontja előtt kártérítési igény kizárásával azt egy alkalommal, legfeljebb 6 hónappal kitolni, ha a filmszínház elhelyezése valamely nem várt akadály miatt nem valósítható meg a vállalt határidőre. - Vevőnek vállalnia kell, hogy december 31.-ig a teljes épület Széchenyi utcai homlokzatának felújítását megkezdi. - Mindezek teljesítésének biztosítékaként az ingatlanra viszszavásárlási jogot kell bejegyezni Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata javára. Utasítja a MIK Rt-t az értékesítés teljes körű az adásvételi szerződés aláírását is magába foglaló lebonyolítására. MIK Rt a határozat kézhezvételétől számítva

46 8.szám 47. VIII-218/60.377/2004. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Jelentés a város játszótereinek és játszóparkjainak helyzetéről A Közgyűlés megtárgyalva a város játszótereinek és játszóparkjainak helyzetéről szóló jelentést az alábbiak szerint döntött: A játszóterekkel kapcsolatos további intézkedéseknél alapelvként elfogadja, hogy városunkban, központi játszóparkok kialakításával a meglévő játszóterek fokozatos racionalizálására van szükség. A hosszú távon megmaradó játszóterek helyének kijelölése és az ütemterv kidolgozása a területi önkormányzati képviselőkkel, civil szervezetekkel egyeztetve készüljön. Négy éves időtartamra szóló keretszerződésben kell rögzíteni a játszóparkok kialakítása tárgyában szükséges intézkedéseket, melyet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Orosz Lajos alpolgármester Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési ill december 31. VIII-219/60.378/2004. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Miskolc város önkormányzatának fenntartásában működő művészeti, közgyűjteményi és közművelődési intézmények Alapító Okiratainak módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Miskolc város önkormányzatának fenntartásában működő művészeti, közgyűjteményi és közművelődési intézmények Alapító Okiratainak módosítását és azokat jóváhagyja, a mellékletek szerint (1-8 melléklet). Fedor Vilmos alpolgármester Kulturális és Vendégforgalmi Osztály október 7.

47 8.szám 48. VIII-220/60.379/2004. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közterület-felügyelete alapító okiratának módosítására vonatkozó /2004. számú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közterületfelügyelete alapító okiratának módosítását jóváhagyja. Közterület-felügyelet Közigazgatási és Jogi, azonnal. VIII-221/60.380/2004. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Beszámoló az időskorúak szociális alap- és nappali ellátását, továbbá e korosztály átmeneti elhelyezését biztosító intézmények helyzetéről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Beszámoló az időskorúak szociális alap- és nappali ellátását, továbbá e korosztály átmeneti elhelyezését biztosító intézmények helyzetéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: Felkéri t, hogy - kedvező ESZCSM pályázati elbírálás esetén - az Iránytű Avasi Szociális Szolgálatnál feladatbővülésként beindítandó jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges 6 fő státust a évi költségvetés lehetőségeinek függvényében biztosítsa. pályázati elbírálás után Közreműködik : Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Pénzügyi és Vagyongazdálkodási

48 8.szám 49. VIII-222/60.381/2004. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Pénzügyi ellenőrzési rendszer felülvizsgálata 1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a pénzügyi ellenőrzési rendszer felülvizsgálatára vonatkozó tájékoztatót megismerte. A képviselő-testület szükségesnek tartja az önkormányzat ellenőrzési rendszerének, szervezetének és ellátandó feladatainak áttekintését az ellenőrzés személyi és tárgyi feltételrendszerével összhangban. Ennek kapcsán a Közgyűlés felhívja az ellenőrzési terv összeállítójának figyelmét arra, hogy a felülvizsgálat során emeljék be feladataik közé annak ellenőrzését, hogy az intézményeknél elkészültek-e a közbeszerzési szabályzatok és annak rendelkezéseit megfelelően alkalmazzák-e. 2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy fentiek figyelembevételével dolgozza ki és második fordulóban a szükséges egyeztetéseket követően terjessze a Közgyűlés elé az önkormányzat ellenőrzési rendszerének átalakítására vonatkozó részletes javaslatát., Jegyző június 30.

49 8.szám 50. VIII-223/60.358/2004.sz.H A T Á R O Z A T: Tárgy: Fazola Henrik Általános Iskola korszerűsítése, és a József Attila Általános Iskola rekonstrukciója 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Terv ROP 2.3 Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése komponensére a Fazola Henrik Általános Iskola korszerűsítése, és a József Attila Általános Iskola rekonstrukciója tárgyban Fejlesztési és Pályázati Csoport Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Közoktatás, Sport és Civil Kapcsolatok Osztálya október Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázatokhoz szükséges önrészt a évi költségvetésében az alábbiak szerint biztosítja. - Fazola Henrik Általános Iskola korszerűsítése pályázati önrész: ,- eft - József Attila Általános Iskola rekonstrukciója pályázati önrész:12.104,- eft Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály március Az Önkormányzat vállalja, hogy a támogatással megvalósuló fejlesztéseket az amortizációs időszak végéig, de legalább 5 évig az adott célra használja Közoktatás, Sport és Civil kapcsolatok Osztálya Városüzemeltetési és Beruházási Osztály an

8.szám 2. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

8.szám 2. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 8.szám 2. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI (2001.október 4-i Közgyűlés) Rendelet száma Tárgya oldal szám - 36/2001.(X.8.) sz. a Miskolci Építési Szabályzatról szóló, többször módosított

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve: TFSE Gazdálkodási

Részletesebben

215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet. a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról

215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet. a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról 1. oldal 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 36/2004. (XI. 29.) sz. rendelete a sportról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 36/2004. (XI. 29.) sz. rendelete a sportról Kazincbarcika Város Önkormányzatának 36/2004. (XI. 29.) sz. rendelete a sportról Kazincbarcika Önkormányzatának Képviselõ-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az egyetemes emberi kultúra részeként

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testület 45/2014. (III.27.) határozatával fogadta el Szentes Város Sportkoncepciójának módosítását.

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testület 45/2014. (III.27.) határozatával fogadta el Szentes Város Sportkoncepciójának módosítását. Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktsz. R-2569/2014 Támafelelős:Barát Endre Tárgy: Sport-rendelet előterjesztése Mell: rendelet-tervezet Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

be/sfp-10565/2015/mlsz

be/sfp-10565/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve TÖKMAG Focisuli Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TÖKMAG Focisuli SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3523 A kérelmező

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete a helyi sport Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2013.(I.31.)

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG Versenyző-nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat 1. A Szabályzat hatálya (1) A Szabályzat hatálya kiterjed az erőemelő sportágban sporttevékenységet folytató versenyszerű sportolóra

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA Felsőpakony Község Önkormányzatának 4/2009. (III.25.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 1/2011. (I.31)

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i elnapolt rendes ülésének folytatására, 2014. szeptember 17-ére beterjesztett anyagok I./C kötet Döntés a Török Sándor

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

be/sfphpm01-10528/2015/mlsz

be/sfphpm01-10528/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bükkszentkereszti Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Bükkszentkereszti SK. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 157 A kérelmező

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség STRANDLABDARÚGÓ NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY NB I. férfi felnőtt strandlabdarúgó bajnokság versenykiírása 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szeleste-Pósfa Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szeleste-Pósfa SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1883 A kérelmező

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 4 0 8 9-4 0 8 1 8 0 5 2-0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 4 0 8 9-4 0 8 1 8 0 5 2-0 0 0 0 0 0 0 0 iratszám 1 : Érkezett 1 : 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: ÖSSZESÍTİ ADATLAP Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület A kérelmezı szervezet rövidített neve: ASI DSE Gazdálkodási

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 1. oldal, összesen: 10 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 22/1999. (VI.7.)sz. rendelete a köztisztasággal

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a

Részletesebben

be/sfp-08451/2015/mlsz

be/sfp-08451/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bajánsenye SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1793 A kérelmező jogállása

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ T ESTNEVELÉSI ÉS SPORTFEJLESZTÉSI KONC EPCIÓJA

KÖZÉPTÁVÚ T ESTNEVELÉSI ÉS SPORTFEJLESZTÉSI KONC EPCIÓJA SIMONTORNYA s VÁROS KÖZÉPTÁVÚ TESTNEVELÉSI ÉS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2013 1 Simontornya Város Középtávú Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepciója 2009-2013 BEVEZETÉS A sporttevékenység fontosságát

Részletesebben

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tác-Csősz Gorsium Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Tác-Csősz GSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 208100 A kérelmező

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

be/sfphpm01-10515/2015/mlsz

be/sfphpm01-10515/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mogyoród Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Mogyoród FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 6486 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

be/sfphpm01-09397/2015/mlsz

be/sfphpm01-09397/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Simontornyai Torna Club 22 A kérelmező szervezet rövidített neve STC 22 Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1738 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tápiószőlősi Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 60908 A kérelmező jogállása

Részletesebben

http://kosarkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=piszk

http://kosarkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=piszk Page 1 of 18 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület SZKSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

be/sfp-9013/2015/mlsz

be/sfp-9013/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jáki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Jáki SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1821 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-10123/2015/mlsz

be/sfp-10123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Piricse Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Piricse SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1683 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-10089/2015/mlsz

be/sfp-10089/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Merkapt Maraton Team SE A kérelmező szervezet rövidített neve Merkapt SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3345 A kérelmező jogállása

Részletesebben

PISZKOZAT. Bevétel. Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcsapatsport. 9 MFt 8.

PISZKOZAT. Bevétel. Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcsapatsport. 9 MFt 8. Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ALSÓNÉMEDI SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: ASE 2Gazdálkodási formakód:52 3Tagsági azonosítószám 37 Áfa levonásra

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2009.(IV.29.), a 10/2009.(III.6.), az 1/2010.(I.14.) rendeletekkel módosított 9/2008. (III.31.) rendelete a lakóépületek és középületek felújításának,

Részletesebben

be/sfp-09450/2015/mlsz

be/sfp-09450/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etyek Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etyek SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 600 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 16/2003. (IX.12.) Ör. számú rendelete a lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról. ( a rendeletet módosító 13/2005. (V. 19.),

Részletesebben

be/sfp-08089/2015/mlsz

be/sfp-08089/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaliget Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Abaliget Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3170 A kérelmező

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/461-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 21 2012.08.28. 13:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: KAPOSVÁR HOKI CLUB SE KHC SE 3 A szakszövetség

Részletesebben

be/sfphpm01-08073/2015/mlsz

be/sfphpm01-08073/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szigetvári Zrínyi Miklós Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szigetvári Zrínyi Miklós Sport Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

1 / 19 2013.04.29. 14:59

1 / 19 2013.04.29. 14:59 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Demecseri Városi Közhasznú Sportegyesület DVKSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

1 / 19 2013.10.28. 21:38

1 / 19 2013.10.28. 21:38 1 / 19 2013.10.28. 21:38 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Balmaz Utánpótlás Kézilabda Egyesület BUKE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009 (IV.30.)rendelete Balatonfenyves köztisztaságáról és közrendjéről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

be/sfp-10414/2015/mlsz

be/sfp-10414/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaujszántó VSE A kérelmező szervezet rövidített neve AVSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

be/sfphpm01-03453/2015/mksz

be/sfphpm01-03453/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club A kérelmező szervezet rövidített neve Holler UFC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-09323/2015/mlsz

be/sfp-09323/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Városi Sportegyesület Biharkeresztes A kérelmező szervezet rövidített neve - Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 857 A kérelmező jogállása

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 13/2012.(III.22.) és a

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALJEGYZŐ Budapest,

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALJEGYZŐ Budapest, iudapest Főváros X. kerület Kőbányai takormányzatképviselő-testület ulesc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALJEGYZŐ Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

be/sfp-8796/2015/mlsz

be/sfp-8796/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szolnoki MÁV Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szolnoki MÁV FC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni.

A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. május 4-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díj emelése - A közgyűlés a rendelet-tervezet

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

be/sfp-8756/2015/mlsz

be/sfp-8756/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zalaegerszegi BECSALI TUNGSRAM Lakóterületi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Z.BECSALI TUNGSRAM LSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004. /IV.26./rendelete. a környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004. /IV.26./rendelete. a környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. /IV.26./rendelete a környezetvédelemről Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testülete a község környezeti állapotának egyre rosszabbodó

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

be/sfp-5049/2015/mkosz

be/sfp-5049/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dombóvári KSKE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben