XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, október 21.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21."

Átírás

1 XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, október 21. SOMOGYI KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA I. R É S Z SZEMÉLYI ÜGYEK Szám T á r g y Oldalszám 104/2008. (IX. 26.) KH A Somogyi Média Kft. felügyelő bizottsági tagjának választása 552 II. R É S Z A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 13/2008. (X. 21.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (V.22.) ÖR. módosítása 14/2008. (X. 21.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló többször módosított 14/2007. (VII. 30.) ÖR. módosítása 15/2008. (X. 21.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló a 9/2008. (VII.1.) számú és a 7/2008. (V. 13.) számú rendeletekkel módosított 2/2008. (II. 8.) ÖR. módosítása

2 III. R É S Z A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI Szám: T á r g y Oldalszám 101/2008. (IX. 26.) KH Somogy megye foglalkoztatási helyzete /2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló a 590 9/2008. (VII.1.) számú és a 7/2008. (V. 13.) számú rendeletekkel módosított 2/2008. (II. 8.) ÖR. módosítása 103/2008. (IX. 26.) KH A megyei önkormányzat évi költségvetésének első félévi teljesítése /2008. (IX. 26.) KH A Fehér Akác Szociális Otthon (Kálmáncsa) magasabb vezetői beosztás 590 betöltésére pályázati kiírás megjeleníttetése 106/2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal, a Somogy Megyei Önkormányzati 591 Kincstári Szervezet és a Kaposi Mór Oktató Kórház alapító okiratainak módosítása 107/2008. (IX. 26.) KH A gyermekotthonok, a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és 603 Módszertani Központ, a Mátyás Király Gimnázium, valamint a Boglári Kollégium alapító okiratainak módosítása 108/2008. (IX. 26.) KH A Nagy Ferenc Közalapítvány alapító okiratának módosítása /2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Befogadó Otthonának 638 férőhelyszám bővítése 110/2008. (IX. 26.) KH Az intézményi létszámleépítésre vonatkozó 87/2008. (VII. 3.) KH 638 módosítása 111/2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatásinevelési 638 intézményekben a es tanítási évben indítható iskolai osztályok, kollégiumi csoportok számának felülvizsgálata 112/2008. (IX. 26.) KH A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaságok 654 tevékenységéről a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján 113/2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága logisztikai központjának 654 létesítése 114/2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Gyermektábor (Fonyód, Virág u. 77.) önálló 654 ingatlanának (hrsz: 10232/12) értékesítése 115/2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Gyermektábor (Fonyód, Virág u. 77.) ingatlanrészének 654 értékesítésre kijelölése 116/2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat és intézményeinek évekre vonatkozó fejlesztési intézkedési tervének aktualizálása 117/2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat pályázataival kapcsolatos döntés 655 átruházása 118/2008. (IX. 26.) KH A Kistelepülési Fejlesztési Támogatás pályázati felhívásának módosítása /2008. (IX. 26.) KH A Mathiász János Középiskola és Szakiskola, valamint a Somogy 668 Megyei Gyermekvédelmi Központ akadálymentesítése című pályázatok forrásösszetételének módosításáról és a kapcsolódó beruházási alapokmányok elfogadása 120/2008. (IX. 26.) KH A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú, 2020-ig szóló Területfejlesztési 668 koncepciójának véleményezése 121/2008. (IX. 26.) KH Alapítványok támogatása /2008. (IX. 26.) KH A megyei önkormányzat által alapított alapítványok kuratóriumi 669 tevékenysége 123/2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkájáról és a megyei 669 közgyűlés elnöke által képviselt álláspontról 124/2008. (IX. 26.) KH A bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntések /2008. (IX. 26.) KH A közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntések /2008. (IX. 26.) KH A Kaposi Mór Oktató Kórház pénzügyi, belső ellenőrzési és könyvvizsgálatának helyzete 671

3 Szám: T á r g y Oldalszám 127/2008. (IX. 26.) KH A Dél-dunántúli Régió stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítása 671 érdekében dokumentumban megfogalmazott célok megvaló- sítása 128/2008. (IX. 26.) KH A Kaposi Mór Oktató Kórház központi laboratóriumi közreműködői 672 működtetésbe adásának közbeszerzési eljárásáról 129/2008. (IX. 26.) KH A Visegrádi Országok Régióinak V. Fóruma 672 IV. R É S Z KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a tulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével, és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény alapján: Szám: T á r g y Oldalszám 1. Szerződések 672

4 2008. október I. RÉSZ SZEMÉLYI ÜGYEK FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAG VÁLASZTÁSA A Somogy Megyei Közgyűlés 104/2008. (IX. 26.) KH sz. határozatával a Somogyi Média Kft. felügyelő bizottságának tagjává szeptember 26-tól kezdődő és december 15-ig terjedő hatállyal Kiss Szabolcs Tibor kaposvári lakost választja meg. A felügyelő bizottság tagja díjazás nélkül látja el feladatát. II. RÉSZ A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 13/2008. (X. 21.) ÖR a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (V. 22.) ÖR. módosítása A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. (6) és 18. (1) bek. felhatalmazása alapján a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(V.22.) ÖR-t (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Az SZMSZ 12. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A megválasztott képviselők (továbbiakban: közgyűlés tagjai) az Ötv. 32. valamint a évi XCVI. tv. 1. (2) bek. szerint esküt vagy fogadalmat tesznek. Az eskü/fogadalom szövege: Én,. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a Somogy megye fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. (A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen! (2) Az SZMSZ 12. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul. (3) Az eskütételről/fogadalomtételről a közgyűlés tagjai okmányt írnak alá. (3) Az SZMSZ 12. (4) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki: (4) Az alakuló ülésről távollévő közgyűlési tagok a közgyűlés következő ülésén, illetve az akadály megszűnését követően tesznek esküt/fogadalmat. (4) Az SZMSZ 56. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (6) A bizottságok nem közgyűlési tagjai megválasztásukat követően a közgyűlésen esküt/fogadalmat tesznek. 2. (1) Az SZMSZ 74. (1) bek. az alábbiak szerint egészül ki: (1) A közgyűlés önkormányzati feladatainak gazdaságos, célszerű és hatékony ellátása és a megye gazdaságának menedzselése, a "szolgáltató és szolgáló" megyei szerep biztosítása érdekében, valamint a lakossági vélemények megismerése és az állampolgári ellenőrzés céljából együttműködik: - a települési képviselőtestületekkel, a kistérségekkel és azok centrumaival, - Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésével, - a gazdálkodó szervezetekkel, - az egyesületekkel és érdekvédelmi szervezetekkel, köztestületi és szakmai kamarákkal, - a pártokkal, - a kistérségi társulásokkal, - a Somogyi Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórummal. (2) Az SZMSZ 74. az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

5 2008. október (6) A gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítése érdekében a Közgyűlés együttműködik a Somogyi Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórummal. 3. (1) Az SZMSZ 6. sz. melléklet B cím II. fejezete Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre 1/a. rész (átruházott hatáskör) 1.4. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 1.4. Dönt a Költségvetési Ellenőrzési Társulás és a Beruházás Szervező Társulás, a Munka- Tűzvédelmi és Adótanácsadó Társulás valamint a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet tevékenységéről szóló évenkénti beszámoló elfogadásáról. (2) Az SZMSZ 6. sz. melléklet B cím II. fejezete Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre 1/a. része (átruházott hatáskör) az alábbi 1.7. ponttal egészül ki, egyúttal a jelenlegi 1/b. rész (saját hatásköre-ötv.) számozása ig változik: 1.7. Jóváhagyja a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát. 4. Az SZMSZ 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 5. (1) Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az SZMSZ 12. (5) bekezdése valamint a 6. sz. melléklet B cím V. fejezete Európai Koordinációs és Nemzetközi Bizottság feladat- és hatásköre 1. rész (átruházott hatáskör) 1.5. pontja hatályát veszti. (3) december 31-i hatállyal hatályát veszti az SZMSZ 75. (3) bekezdésének az Alpok- Adria Munkaközösségnek és szövegrésze. dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző Gelencsér Attila sk. a megyei közgyűlés elnöke

6 2008. október sz. melléklet a 13/2008.(X.21.) sz. rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Elnöki tanácsadók Elnök Védelmi Koordinációs Igazgatóság Alelnökök Megyei Főjegyző Megyei Aljegyző Humánszolgáltatási Főosztály Pénzügyi Főosztály Főjegyzői Titkárság Stratégiai Fejlesztési Főosztály Egészségügyi, Szociálpolitikai és Gyermekvédelmi Iroda Oktatási és Közművelődési Iroda Sportiroda Költségvetési Iroda Számviteli Iroda Vagyongazdálkodási és Beruházási Iroda Beruházás-szervező Társulás Gondnokság Belső Ellenőrzési Iroda Költségvetési Ellenőrzési Társulás Esélyek Háza Humánpolitikai Iroda Informatikai Iroda Önkormányzati és Jogi Iroda Tisztségviselői Iroda Választási Iroda Területfejlesztési Iroda Fejlesztési Iroda Főépítészi Iroda Nemzetközi Iroda Pályázati Iroda Turisztikai Iroda Erdészeti és Vadgazdálkodási Társulás Munka-, Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulás

7 2008. október /2008. (X. 21.) ÖR a Somogy Megyei Önkormányzat helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló többször módosított 14/2007. (VII. 30.) ÖR módosítása A Somogy Megyei Közgyűlés a évi CXXXV. törvénnyel módosított, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 17/B. (1)-(3) bekezdésének felhatalmazása alapján a Somogy Megyei Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) költségvetési szervei vonatkozásában a helyben központosított közbeszerzések rendszerére (továbbiakban rendszer), az eljárási szabályokra, illetve a csatlakozással érintett szervezetek körére és a csatlakozás szabályaira az alábbi rendeletet alkotja 1. A Somogy Megyei Közgyűlés helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 14/2007. (VII.30.) ÖR. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2. Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző Kmf. 1. sz. melléklet Gelencsér Attila sk. a megyei közgyűlés elnöke A rendszerben kötelezően részt vevő intézmények felsorolása - I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom, Templom u II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda és Általános Iskola Marcali, Berzsenyi u Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár, Orci u. 18/a. - Együtt-Egymásért Szociális Otthon Barcs, Táncsics u Fehér Akác Szociális Otthon Kálmáncsa, Kossuth L. u Magas Cédrus Szociális Otthon Kőkút- Gyöngyöspuszta - Park Szociális Otthon Patalom, Bucsi Ignác u Gondviselés Szociális Otthon Segesd,Kossuth L. u Dr. Takács Imre Szociális Otthon Tab, Kossuth L. u Szeretet Szociális Otthon Berzence, Szabadság tér Drávakastély Szociális Otthon Drávatamási, Fő u. 41/a. - Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár, Kaposvári u Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ Kaposvár, Somssich P. u Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Marcali, Petőfi S. u Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó Nagyatád, Széchenyi tér Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium 8600 Siófok, Bakony u Perczel Mór Gimnázium Siófok, Fő tér 1. - Mátyás Király Gimnázium Fonyód, Hunyadi J. u Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó Siófok, Beszédes J. sétány Balaton Kollégium Fonyód, Ady E. u Boglári Kollégium Balatonboglár, Mátyás király u Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár, Csokonai u Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár, Fő u Somogy Megyei Levéltár Kaposvár, Rippl- Rónai tér 1. 15/2008. (X. 21.) ÖR a megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló a 9/2008. (VII. 1.) számú és a 7/2008. (V.13.) számú rendelettel módosított 2/2008. (II.8.) ÖR. módosítása A Somogy Megyei Közgyűlés az évi XX. tv (1) bekezdésének a., pontja szerinti jogkörében és az évi XXXVIII. tv ai,

8 2008. október valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. -a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló a 2/2008. (II.8.) számú rendelet (továbbiakban R ) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A közgyűlés a megyei önkormányzat évi költségvetése (kórházakkal együtt) ezer forintban Bevételi főösszegét: Kiadási főösszegét Hiány (hitel) összegét: ezen belül: - a felhalmozási célú bevételek összegét: - a felhalmozási célú kiadások összegét: ebből: - beruházások összegét: felújítások összegét: felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás, felhalmozási célú átadás összegét: - a működési célú bevételek öszszegét a működési célú kiadások összegét ebből: - a személyi juttatások összegét a társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi hoz- zájárulás összegét: - a dologi kiadások összegét: a munkaadói járulék összegét: ellátottak pénzbeni juttatását: a támogatásértékű működési kiadások, államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások összegét: - általános tartalék összegét: működési célú céltartalék összegét: - fejlesztési célú tartalék öszszegét költségvetési létszámkeretét állapítja meg. 2. (1) A R 9. (11) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (11) az intézmények évi működési támogatását eft összegben határozza meg, a 2. sz. melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint. (2) A R 11. (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: (A közgyűlés) az intézményi pályázatokhoz saját erőként eft összegű megyei támogatást biztosít, amely év közben a 16. (6) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően kerül felosztásra. (3) A R 13. (2) - (3) bekezdéseit a következők szerint módosítja: (A közgyűlés) (2) az önkormányzati beruházások eft összegű ráfordítását feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 3/A melléklet I- II. pontjai szerint hagyja jóvá (3) az önkormányzati felújítások eft összegű ráfordítás összegét feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 4. sz. melléklet I-II. pontjai szerint hagyja jóvá (4) A R -et az alábbi 13. (4) (7) bekezdésekkel egészíti ki: (A közgyűlés) (4) a további évek várható bevételeit, kiadásait a 10. sz. melléklet szerint (5) a Somogy Megyei Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. sz. melléklet szerint (6) a Somogy Megyei Önkormányzat év december 31-i hitel és kötvényállományát a 12. sz. melléklet szerint

9 2008. október (7) a több éves kihatásra járó feladatok előirányzatát a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A R 14. (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja (A közgyűlés) a évi hitelfelvételt az alábbiak szerint: Pénzintézeti hitel: eft ebből: működési célú hitel: eft a évi kötvénykibocsátást eft összegben hagyja jóvá. (6) A R 15. (1) bekezdését hatályon kívül helyezi. (7) A R 15. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (2) a céltartalék összegét eft összegben határozza meg, amelyet a 25. (2)-(6) bekezdéseiben meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően az alábbi feladatokra különít el: intézményi dologi kiadások többleteire tanulói tankönyvtámogatásra szakképzési integráció, TISZK rendszer kialakítása kötvény fel nem használt összege szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása kötvény konverzió árfolyamnyereség e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 3. (1) A R 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/A., 1/B. sz. mellékletei lépnek (2) A R 2. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2.számú melléklete lép, (3) A R 5. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 3. számú melléklete lép, (4) A R 3. sz., 3/A és 4. sz. mellékletei helyébe az ezen rendelet 4. sz., 4/A. és 5. számú mellékletei lépnek, (5) A R 8. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 6. számú melléklete lép, (6) A R 9. számú mellékletek helyébe az ezen rendelet 7. számú melléklete lép, (7) A R 6. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 8. számú melléklete lép. (8) A R 7/A és 7/B számú mellékletei helyébe az ezen rendelet 9/A és 9/B mellékletei lépnek. 4. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet mellékletei 1-9-ig terjednek. dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző Gelencsér Attila sk. a megyei közgyűlés elnöke (8) A R 16. (8)-(9) bekezdéseit, a 17. (1), (6), (9) bekezdéseit, a 18. (1), (2), (3) bekezdéseit a 19. (1) és (2) bekezdéseit a 20. (1) bekezdését hatályon kívül helyezi. (9) A R 17. (4) bekezdésében az utolsó mondat kivételével a többi szövegrészt hatályon kívül helyezi.

10 2008. október sz. Melléklet a 15/2008. ( X.21.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Ssz MEGNEVEZÉS 2008.évi módosított előirányzat a 9/2008.(VII.1 ) rendelet módosítását követően 2008.évi módosított előirányzat a a 15/2008. ( X.21.) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei árfolyamnyereség kötvény lekötés kamata önkormányzati hivatal működési bevételei működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről (nemzetközi kapcsolatok és EU-s támogatás) Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg Megye lakossága alapján járó SZJA (110Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /375 Ft/fő/ Normativ kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Működéképtelen önk. egyéb tám Fejlesztési célú támogatások: ebből: - Területfejlesztési támogatás(2006.) 2008.évi üteme Támogatások összesen: C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Intézmények fejlesztési célra átvett és felhalmozási tőke jellegű bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz Önkormányzati hivatal átvett bevétele/üzemelési dijak/ Társulások

11 2008. október Önkormányzati hivatal átvett bevételei Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett bevétele Intézmények átvett bevételei Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás évi bérfejlesztésre átvett támogatás/kórházzal együtt/ 0 0 -Intézmények befizetései Területfejlesztési Tanácstól Kaposi Mór Kórháztól 250 milliós hitelből hátralévő visszafizetése évi népszavazás lebonyolítására központi forrás iskolatej programra Magas C.Szoc.O,Dr.Takács I.Szoc O. szoc.fogl.támogatására érettségi vizsgák központi támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2007.évi maradványa évi Területfejlesztési pályázatból átvett támogatás Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre Kaposi Mór Oktató Kórház EU-s fejlesztési támogatása Kistérségi támogatás visszatérülése Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek összesen: Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: E. Hitel összesen: ebböl:-müködési célu hitel felvétele F. Kötvény kibocsátás G. Pénzmaradvány II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Önkormányzati hivatal működési kiadásai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai Közgyűlés működési kiadásai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai intézmények vagyonbiztosítása üzemegészségügyi szolgálat díja világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok Taszár Airport müködésére Eu-s támogatásból megvalósuló feladatokra intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai Műkődési kiadások összesen: B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val)

12 2008. október Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire Területfejlesztésből megvalósuló fejlesztések/áthuzodó/ Intézményi beruházásokra Intézmények fejlesztési kiadásai EU-s pályázattal megvalósuló fejlesztésekre Beruházások (ÁFA-val) összesen: Felújítások (ÁFA-val) -Intézményi felújításokra intézményi felújítási kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások Taszár Airport bankgarancia Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához Kistelepülési pályázati önerő alap Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom Somogy TV fejlesztési tervének támogatása Kötelezettségvállalás kötelező feladatokra -EU-s pályázatok előkészitésére Intézményi pályázatokhoz Fejlesztési kiadások összesen: Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi MFB hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése Fejlesztési hitel kamata Működési hitel kamata Kötvények kamata évi müködési hitel visszafizetése Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen: Pénzforgalmi kiadások összesen: D. Tartalék 1. Általános tartalék Céltartalék Intézményi dologi kiadások többleteire Szakképzési integráció,tiszk rendszer kialakitása Kötvény fel nem használt összege Tanulói tankönyvtámogatásra szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására kötvény konverzió árfolyamnyereség II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

13 2008. október /A.sz. Melléklet a 15/2008. ( X.21.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett müködési célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ (ezer Ft) Sors z. MEGNEVEZÉS 2008.évi módosított előirányzat a 9/2008.(VII.1 ) rendelet módosítását követően 2008.évi módosított előirányzat a 15/2008. ( X.21.) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei önkormányzati hivatal működési bevételei működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg Megye lakossága alapján járó SZJA (110Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: B. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /375 Ft/fő/ Normativ kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Működéképtelen önk. egyéb tám Támogatások összesen: D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz Önkormányzati hivatal átvett bevétele/üzemelési dijak/ Társulások Önkormányzati hivatal átvett bevételei Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett bevétele Intézmények átvett bevételei Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás évi bérfejlesztésre átvett támogatás/kórházzal együtt/ 0 0 -Intézmények befizetései Területfejlesztési Tanácstól Kaposi Mór Kórháztól 250 milliós hitelből hátralévő visszafizetése évi népszavazás lebonyolítására központi forrás iskolatej programra Magas C.Szoc.Otthonban szoc.fogl.támogatására érettségi vizsgák központi támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen:

14 2008. október Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: E. Hitelek összesen: ebböl:működési célu hitelek felvétele G. Pénzmaradvány II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Önkormányzati hivatal működési kiadásai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai Közgyűlés működési kiadásai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai intézmények vagyonbíztosítása üzemegészségügyi szolgálat díja világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok Taszár Airport müködésére Eu-s támogatásból megvalósuló feladatokra intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai Műkődési kiadások összesen: Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) 1. Működési hitel kamata évi müködési hitel visszafizetése Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen: D. Tartalék 1. Általános tartalék Céltartalék Intézményi dologi kiadások többleteire Szakképzési integráció,tiszk rendszer kialakitása Tanulói tankönyvtámogatásra szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

15 2008. október /B.sz. Melléklet a 15/2008. ( X.21.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sor sz. MEGNEVEZÉS 2008.évi módosított előirányzat a 9/2008.(VII.1 ) rendelet módosítását követően 2008.évi módosított előirányzat a 15/2008. ( X.21.) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Kamat, árfolyam bevételek -kötvény lekötés kötés kamata árfolyamnyereség B. Támogatások -Fejlesztési célú támogatások: ebből: - Területfejlesztési támogatás 2008.évi üteme Támogatások összesen: C Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: D. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2007.évi maradványa évi Területfejlesztési pályázatból átvett támogatás Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre Kaposi Mór Oktató Kórház EU-s fejlesztési támogatása Kistérségi támogatás visszatérülése Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: F. Kötvény kibocsátás G. Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire Területfejlesztésből megvalósuló fejlesztések/áthuzodó/ Intézményi beruházásokra Intézmények fejlesztési kiadásai EU-s pályázattal megvalósuló fejlesztésekre Beruházások (ÁFA-val) összesen: Felújítások (ÁFA-val) -Intézményi felujításokra Intézményi saját forrásból megvalósuló felujításokra Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások Taszár Airport bankgarancia

16 2008. október Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához Kistelepülési pályázati önerő alap Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom Somogy TV fejlesztési tervének támogatása Kötelezettségvállalás kötelező feladatokra -EU-s pályázatok előkészitésére Intézményi pályázatokhoz Fejlesztési kiadások összesen: Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi MFB hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése Fejlesztési hitel kamata Kötvény kamata Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen: Céltartalék kötvény fel nem használt összege kötvény konverzió árfolyamnyereség II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

17 2008. október sz. melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosított Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád Összesen: )Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút Szeretet Szociális Otthon, Berzence

18 2008. október megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosított Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Park Szociális Otthon, Patalom Gondviselés Szociális Otthon, Segesd Takács Imre Szociális Otthon, Tab Összesen: ) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód Aranypart Kollégium Siófok Balaton Kollégium Fonyód Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár Perczel Mór Középiskola, Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Összesen: ) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár

19 2008. október megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosított Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Összesen: Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete Sm.Kincstári Szervezet Összesen: ) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár Összesen: Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód Egyéb feladatok össz: MINDÖSSZESEN:

20 2008. október megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosí-tott Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosí-tott Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosított Módosított Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosí-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat ) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom II. Gyermekvédelmi Központ Marcal Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcal Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád Összesen: )Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút Szeretet Szociális Otthon, Berzence

21 2008. október megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosí-tott Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosí-tott Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosított Módosított Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosí-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Park Szociális Otthon, Patalom Gondviselés Szociális Otthon, Segesd Takács Imre Szociális Otthon, Tab Összesen: ) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyó Aranypart Kollégium Siófok Balaton Kollégium Fonyód Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár Perczel Mór Középiskola, Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Összesen: ) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár

22 2008. október megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosí-tott Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosí-tott Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosított Módosított Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosí-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Összesen: Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 6) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár Összesen: Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód Egyéb feladatok össz: MINDÖSSZESEN:

23 2008. október megnevezés Eredeti Felújítás Ellát. pénzb.jutt Beruházások (ÁFA-val)** 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) előirányzat Eredeti 9/2008 (VII.1) előirányzat Támogatásértékű müködési kiadások Eredeti 9/2008 (VII.1) Támogatásértékű fejlesztési kiadások Eredeti 9/2008 (VII.1) Módo sí-tott Műk.c átad.áh. kivülre Erede ti 9/200 8 (VII.1 előirányzat előirányzat előirányzat ) Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Dolgozói létszám (fő) Eredeti 9/2008 (VII.1) előirányzat Módo sí-tott ) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom II. Gyermekvédelmi Központ Marcali Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád Összesen: )Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút Szeretet Szociális Otthon, Berzence

24 2008. október megnevezés Eredeti Felújítás Ellát. pénzb.jutt Beruházások (ÁFA-val)** 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) előirányzat Eredeti 9/2008 (VII.1) előirányzat Támogatásértékű müködési kiadások Eredeti 9/2008 (VII.1) Támogatásértékű fejlesztési kiadások Eredeti 9/2008 (VII.1) Módo sí-tott Műk.c átad.áh. kivülre Erede ti 9/200 8 (VII.1 előirányzat előirányzat előirányzat ) Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Dolgozói létszám (fő) Eredeti 9/2008 (VII.1) előirányzat Módo sí-tott Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Park Szociális Otthon, Patalom Gondviselés Szociális Otthon, Segesd Takács Imre Szociális Otthon, Tab Összesen: ) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód Aranypart Kollégium Siófok Balaton Kollégium Fonyód Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár Perczel Mór Középiskola, Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Összesen: ) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár

25 2008. október megnevezés Eredeti Felújítás Ellát. pénzb.jutt Beruházások (ÁFA-val)** 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) előirányzat Eredeti 9/2008 (VII.1) előirányzat Támogatásértékű müködési kiadások Eredeti 9/2008 (VII.1) Támogatásértékű fejlesztési kiadások Eredeti 9/2008 (VII.1) Módo sí-tott Műk.c átad.áh. kivülre Erede ti 9/200 8 (VII.1 előirányzat előirányzat előirányzat ) Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Dolgozói létszám (fő) Eredeti 9/2008 (VII.1) előirányzat Módo sí-tott Összesen: Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete Sm.Kincstári Szervezet Összesen: ) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár Összesen: Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód Egyéb feladatok össz: MINDÖSSZESEN:

26 2008. október Megnevezés 3.sz. Melléklet a közgyülés kötelező feladatairól 2008.évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 9/2008. (VII.1) rendelet módosítását követően ezer Ft Módosított előirányzat a 15/2008. ( X.21.) rendelet módosítását követően Közoktatási Közalapitvány Pedagógiai szakmai szolgáltatás Oktatási szakértők dijazása a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzésére Oktatási szakértők dijazása a saját fenntartásu közoktatási intézménye törvényességi ellenőrzésére Iskolatej programra Kötelező sporttámogatások: Megyei sportági szakszövetségek támogatása Sportszakember képzés és továbbképzés támogatása Körzeti megyei sportrendezvények támogatása Kiemelkedő eredményt elérő sportolók támogatása Fogyatékos sportolók megyei szövetségének támogatására Megyei Diáksport Szövetség támogatására Megyei sportszövetségek,sportági szakszövetségek, diáksportszövetség ügyviteli teendői elvégzésének segitése Tagdijak Info-kommunikációs program - Lotus Notes szoftver követés Területi Információs Rendszer szoftverei Szoftver beszerzések (viruskereső, jogtár stb) Honlap fenntartás, fejlesztés Info-kommunikációs program összesen: Ifjusági információs pontok és képzések támogatására Kisegitő iskolák és korai gondozás, szakszolgálati feladatok támogatása "Napsugár" Gyógypedagógiai Központ támogatására megáll. alapján Térségi feladatok támogatása Somogy Megyei Közoktatási Közalapitvány támogatására Megyei hulladékgazdálkodási koncepció készitésére Dráva projekt megvalósitására Regionális, speciális gyermekvédelmi intézmény működtetésére /Szedres/ Dél-Dunántúli Önkormányzati Régió támogatására tagdij Szigetvári Speciális Gyermekotthoni férőhelyre Foglalkoztátási Paktumiroda müködésére Intézményi átvilágitásokra Somogy megye területrendezési tervének felülvizsgálatára Somogy megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálatára Országos szakmai versenyek elismerésére Gyermekvédelmi intézmények ellátottainak üdülésére Megyei intézmények gyermeknapjára Intézményi szakmai napok dologi kiadásaira /Pedagógus Nap, Szociális Munka Napja stb/ évben jubiláló intézmények dolgozóinak jutalmára évi központosított támogatással összefüggő áthúzódó kötelezettség, COMITMENT Köznevelési KHT részére oktatásban minőségbíztosítási mérés, értékelés feladatokra A 2007 évi normativ állami támogatás miatti visszafizetési kötelezettség A 2008 évi népszavazással kapcsolatos feladatok MINDÖSSZESEN

XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, 2008. december 22.

XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, 2008. december 22. XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, 2008. december 22. SOMOGYI KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Szám: T á r g y Oldalszám I. R É S Z SZEMÉLYI ÜGYEK 130/2008.(XI.28.) KH.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. november 4-én (csütörtökön)15.45 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. június 27. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVII. (XLV.) évfolyam 2. szám 2007. április 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Megyei Bírósági ülnökök megválasztásáról

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 4. szám 2008. június 13. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 70/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Pintér Ágnes pályázatának tárgyalás nélküli

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. május 12., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. május 12., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. május 12., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. május 12., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 11. szám 2011. november KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2011. november 24-ei ülése RENDELET

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-6/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék 2007. december 17. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 110/2007. (XII. 5.) Kgy. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 6 (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. április hó 6. 5. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 34/2001. (III.27.) Kgy. Döntés fegyelmi eljárás folytatásáról 3 RENDELET

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXII. (L.) évfolyam 8. szám 2012. december 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 25/2012. (XII. 20.) önkormányzati

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 544/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működésével kapcsolatos

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék 2006. december 8. 18. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) Kgy A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 22/2007. (V.25.) sz.. rendelet Az Eger, Cifrakapu Malom utcák sarkán lévő

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. október 12., kedd 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 56/2010.(IX.17.) KH. A megyei aljegyző végleges áthelyezése... 1059 60/2010.(IX.17.)

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: O. sz Ünnepélyes megnyitó, a Helyi

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐn fr-?!jgj/u-! 'b '.f ~

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐn fr-?!jgj/u-! 'b '.f ~ SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI r- H_'V_A_T_A_LA. J r-: E _' rk_'!?_ze_lt:_l_oo_b_j ű L_2_3...~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐn fr-?!jgj/u-! 'b '.f ~ EI.öapó: Melléklet:!. ~ h. p., 7. --.J mell' létrejött egyrészről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja:

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja: M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 9/2013.(I.25.) sz. rendelete az Önkormányzat 6/2012.(II.17.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról (9. sz. módosítás) Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás)

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás) SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2006. (II.16.) Kgy. h. A Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komlói hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 3. szám II/I. kötet 2010. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Ekker-Horgos Mária pályázatának

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 3. szám 2005. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2005. (IV. 21.) MÖK határozat: Hanich Ferenc megbízásáról a dákai Batthyány

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. július 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART,

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2005. február 24. 2. szám. Tartalomjegyzék. 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása

2005. február 24. 2. szám. Tartalomjegyzék. 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása 2005. február 24. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása 24/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

2009. év október hó Tolna Megyei Közlöny XIX. évfolyam 4. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2009. év október hó Tolna Megyei Közlöny XIX. évfolyam 4. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 812-3/2009. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 105/2009. (XII. 11.) határozat Létszámcsökkentés elrendeléséről. 114/2009. (XII. 11.) határozat A Közgyűlés Területfejlesztési Tanácsnoka

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege. 2007. évi 2007. évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv

Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege. 2007. évi 2007. évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege 1.sz. melléklet 2007. évi 2007. évi Bevételek terv Kiadások terv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Intézményi működési bevételek 1 313 890 1. Személyi juttatások

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2010 MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 2 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 14-33oldal II

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 11. szám 2008. December 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. XII. 18.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYON FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK, ÉS A VAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL, amelyet

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 1 SZÁM 2010 JANUÁR, MÁRCIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 12-76oldal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i közgyűlés üléséről.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-én csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2009.(VI.19.)

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! S o / j L O l O BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a XVI. kerületi egészségügyi alapellátás finanszírozásáról szóló 34/2004. (IX. 28.) rendelet hatályon kívül helyezésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2012. (XII. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2012. (XII. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2012. (XII. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D

Részletesebben

21/2009. (XI.20.) K.R.SZ.

21/2009. (XI.20.) K.R.SZ. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 9. 21/2009. (XI.20.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL SZÓLÓ 4/2009. (II.26.) K.R. SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 10. 22/2009.

Részletesebben