XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, december 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, 2008. december 22."

Átírás

1 XVIII. évfolyam 6. szám Kaposvár, december 22. SOMOGYI KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Szám: T á r g y Oldalszám I. R É S Z SZEMÉLYI ÜGYEK 130/2008.(XI.28.) KH. A megyei közgyűlés alelnökének megválasztása /2008.(XI.28.) KH. 134/2008.(XI.28.) KH. 136/2008.(XI.28.) KH. A Somogy Megyei Közgyűlés bizottságaiban külső bizottsági tagok cseréje Magasabb vezetői megbízás helyettesítés útján történő ellátásának visszavonása, egyidejűleg a vezetői megbízás helyettesítés útján történő ellátása A Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Megyei Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága intézmény alapítása /2008.(XII.22.) ÖR. 17/2008.(XII.22.) ÖR. II. R É S Z A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2008.(II.8.) ÖR. módosítása A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 15/1995.(XII.23.) ÖR. módosítása

2 Szám: T á r g y Oldalszám III. R É S Z A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 131/2008.(XI.28.) KH. A megyei önkormányzat évi költségvetésének koncepciója /2008.(XI.28.) KH. 135/2008.(XI.28.) KH. 136/2008.(XI.28.) KH. A Somogy Megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2008.(II.8.) ÖR. módosítása, valamint az intézmények pótelőirányzati kérelmei A feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében való intézményi létszámleépítés A Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Megyei Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága intézmény alapítása /2008.(XI.28.) KH. A kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés jóváhagyása /2008.(XI.28.) KH. A Kaposi Mór Oktató Kórház létszámleépítéséről szóló 139/2007.(XII.14.) KH megerősítése /2008.(XI.28.) KH. 140/2008.(XI.28.) KH. 141/2008.(XI.28.) KH. 142/2008.(XI.28.) KH. 143/2008.(XI.28.) KH. 144/2008.(XI.28.) KH. 145/2008.(XI.28.) KH. 146/2008.(XI.28.) KH. 147/2008.(XI.28.) KH. A reorganizációs terv végrehajtásával összefüggésben a műszakiüzemeltetési funkció vásárolt szolgáltatással történő ellátása a Kaposi Mór Oktató Kórházban A Kaposi Mór Oktató Kórház és a Siófoki Városi Kórház - Rendelőintézet, illetve a Marcali Városi Önkormányzat kórház - Rendelőintézete közti együttműködési szerződésének jóváhagyása A Somogy Megyei Gyermektábor (Fonyód, Virág u. 77.) önálló ingatlanának (hrsz /12) értékesítése A Somogy Megyei Gyermektábor (Fonyód, Virág u. 77.) ingatlanrészének értékesítésre kijelölése A évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozás A TÁMOP esélyegyenlőségi pályázathoz benyújtandó intézményi esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv A TÁMOP Esélyegyenlőségi programok végrehajtása című pályázat A Somogy Megyei Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjának ( ) felülvizsgálata és módosítása A Bodrog, Kossuth L. u sz. alatti épület megvásárlása speciális gyermekotthoni célokra

3 IV. R É S Z KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Közlemények a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény alapján: Szám: T á r g y Oldalszám 1. Szerződések 741

4 2008. december I. RÉSZ SZEMÉLYI ÜGYEK VÁLASZTÁS, MAGASABB VEZETŐI MEGBÍ- ZÁS VISSZAVONÁSA, MAGASABB VEZETŐI MEGBÍZÁS A Somogy Megyei Közgyűlés 130/2008.(XI.28.) sz. határozatával, titkos szavazással, 20 érvényes és 20 érvénytelen szavazattal Zana Istvánt a megyei közgyűlés alelnökévé nem választotta meg. A Somogy Megyei Közgyűlés 133/2008.(XI.28.) sz. határozatával a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(V.22.) ÖR. 56. (1), (2) és (5) bek., valamint 57. -ának értelmében december 1-i hatállyal Nagy István Bélát az Egészségügyi és Szociális Bizottság; Fadgyas Attilát és Molnár Józsefet az Egyházi Kapcsolatok Bizottsága; Dr. Bertalan Pétert az Európai Koordinációs és Nemzetközi Bizottság; Stikel Jánost az Ifjúsági és Sport Bizottság; Dr. Mohr Tamást a Jogi és Önkormányzati Bizottság; Egyed Györgyöt a Kisebbségi Bizottság; Galácz Györgyöt és Dr. Tóth Lászlót a Környezetvédelmi Bizottság; Tauszné Kercza Erikát az Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottság; Szőke Józsefet a Pénzügyi Bizottság; Horváth Józsefet és Szilágyi Istvánt a Terület-, Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság; Hortobágyi Ferencet a Turisztikai Bizottság külső tagjának megválasztotta. A Somogy Megyei Közgyűlés 134/2008.(XI.28) KH sz. határozatával Czink Györgyné vezetői megbízását november 30. napjával visszavonta, egyidejűleg Hollósi Gabriellát, a Magas Cédrus Szociális Otthon (Kőkút-Gyöngyöspuszta) igazgatóját december 1. napjától megbízta a Fehér Akác Szociális Otthon (Kálmáncsa) vezetői feladatainak helyettesítéssel történő ellátásával, az új igazgató megbízásáig terjedő időtartamra. A Somogy Megyei Közgyűlés 136/2008.(XI.28.) KH. sz. határozatának 4) pontjával január 1-től július 31-ig - határozott időtartamra - megbízza Bakonyi Zoltánnét a Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága vezetői feladatainak ellátásával. II. RÉSZ A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2008.(XII.22.) ÖR a megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2008. (II.8.) számú rendelet módosítása A Somogy Megyei Közgyűlés az évi XX. tv (1) bekezdésének a., pontja szerinti jogkörében és az évi XXXVIII. tv ai, valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. -a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló a 2/2008. (II.8.) számú rendelet (továbbiakban R ) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A közgyűlés a megyei önkormányzat évi költségvetése (kórházakkal együtt) eft-ban Bevételi főösszegét: Kiadási főösszegét: Hiány (hitel) összegét: ezen belül: - a felhalmozási célú bevételek összegét: a felhalmozási célú kiadások összegét: ebből: - beruházások összegét: felújítások összegét: felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás, felhalmozási célú átadás összegét: a működési célú bevételek összegét a működési célú kiadások összegét ebből: - a személyi juttatások összegét: a társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi hozzájárulás összegét: a dologi kiadások összegét: a munkaadói járulék összegét: ellátottak pénzbeni juttatását és az egyéb pénzbeni juttatásokat a támogatásértékű működési kiadások, államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások összegét általános tartalék összegét: - - működési célú céltartalék összegét: fejlesztési célú tartalék összegét: költségvetési létszámkeretét: főben állapítja meg.

5 2008. december (1) A R 9. (11) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (11) az intézmények évi működési támogatását eft összegben határozza meg, a 2. sz.melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint. (3) A R 13. (2) - (3) bekezdéseit a következők szerint módosítja: (A közgyűlés) (2) az önkormányzati beruházások eft összegű ráfordítását feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 3/A melléklet I-II. pontjai szerint hagyja jóvá (3) az önkormányzati felújítások eft összegű ráfordítás összegét feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 4. sz. melléklet I-II. pontjai szerint hagyja jóvá (11) (1) A R 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/A., 1/B. sz. mellékletei lépnek (2) A R 2. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2.számú melléklete lép, (3) A R 5. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 3. számú melléklete lép, (4) A R 3. sz., 3/A és 4. sz. mellékletei helyébe az ezen rendelet 4/A sz., 4/B. és 5. számú mellékletei lépnek, (5) A R 8. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 6. számú melléklete lép, (6) A R 9. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 7. számú melléklete lép, (7) A R 7/B számú melléklete helyébe az ezen rendelet 8. számú melléklete lép. 4. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet mellékletei 1-8-ig terjednek. (8) R 14. (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja (A közgyűlés) (1) az adósságszolgálatot eft összegben határozza meg, amelyből eft a években felvett beruházási hitel visszafizetés, eft az MFB hitel törlesztés, eft a évi működési célú hitel visszafizetés. Ezen felül eft a fejlesztési hitelek, eft a évi működési hitel kamata, eft a kötvény kamata. Dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző Gelencsér Attila sk. a közgyűlés elnöke (10) A R 15. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (2) a céltartalék összegét eft összegben határozza meg, amelyet a 25. (2)-(6) bekezdéseiben meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően az alábbi feladatokra különít el: - kötvény fel nem használt összege eft - szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása eft - kötvény konverzió árfolyamnyereség eft

6 2008. december sz. Melléklet a 16/2008 (XII.22) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Ssz MEGNEVEZÉS 2008.évi módosított előirányzat a.(x.21. ) rendelet módosítását követően 2008.évi módosított előirányzat a 16/2008. (XII.22) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei árfolyamnyereség kötvény lekötés kamata önkormányzati hivatal működési bevételei működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről (nemzetközi kapcsolatok és EU-s támogatás) Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg Megye lakossága alapján járó SZJA (110Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /375 Ft/fő/ Normativ kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Működéképtelen önk. egyéb tám Fejlesztési célú támogatások: ebből: - Területfejlesztési támogatás(2006.) 2008.évi üteme Támogatások összesen: C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Intézmények fejlesztési célra átvett és felhalmozási tőke jellegű bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

7 2008. december D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz Önkormányzati hivatal átvett bevétele/üzemelési dijak/ Társulások Önkormányzati hivatal átvett bevételei Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett bevétele Intézmények átvett bevételei Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás évi bérfejlesztésre átvett támogatás/kórházzal együtt/ 0 0 -Intézmények befizetései Területfejlesztési Tanácstól Kaposi Mór Kórháztól 250 milliós hitelből hátralévő visszafizetése évi népszavazás lebonyolítására központi forrás iskolatej programra Magas C.Szoc.O,Dr.Takács I.Szoc O. szoc.fogl.támogatására Esélyegyenlőségi feladatokra átvett tám érettségi vizsgák központi támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2007.évi maradványa évi Területfejlesztési pályázatból átvett támogatás Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre Kaposi Mór Oktató Kórház EU-s fejlesztési támogatása Kistérségi támogatás visszatérülése Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek összesen: Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: E. Hitel összesen: ebböl:-müködési célu hitel felvétele F. Kötvény kibocsátás G. Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Önkormányzati hivatal működési kiadásai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai Közgyűlés működési kiadásai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai

8 2008. december intézmények vagyonbiztosítása üzemegészségügyi szolgálat díja világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija központosított irodaszer beszerzés Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok Taszár Airport müködésére Eu-s támogatásból megvalósuló feladatokra intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai Műkődési kiadások összesen: B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire Területfejlesztésből megvalósuló fejlesztések/áthuzodó/ Intézményi beruházásokra Intézmények, önkormányzati hivatal fejlesztési kiadásai ( saját és megyei forrásból) EU-s pályázattal megvalósuló fejlesztésekre Beruházások (ÁFA-val) összesen: Felújítások (ÁFA-val) 3. -Intézményi felújításokra intézményi felújítási kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások Taszár Airport bankgarancia Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához Kistelepülési pályázati önerő alap Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom Somogy TV fejlesztési tervének támogatása Barcs városnek Dráva-Völgye Középiskola régi épület rekonstrukciójához Kötelezettségvállalás kötelező feladatokra -EU-s pályázatok előkészitésére Intézményi pályázatokhoz Fejlesztési kiadások összesen: Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi MFB hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése Fejlesztési hitel kamata

9 2008. december Működési hitel kamata Kötvények kamata évi müködési hitel visszafizetése Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen: Pénzforgalmi kiadások összesen: D. Tartalék 1. Általános tartalék Céltartalék Intézményi dologi kiadások többleteire Szakképzési integráció,tiszk rendszer kialakitása Kötvény fel nem használt összege Tanulói tankönyvtámogatásra szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására kötvény konverzió árfolyamnyereség II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

10 2008. december /A.sz. Melléklet a 16/2008 (XII.22) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett müködési célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ (ezer Ft) Sorsz. MEGNEVEZÉS 2008.évi módosított előirányzat a.(x.21 ) rendelet módosítását követően 2008.évi módosított előirányzat a 16 /2008. (XII.22 ) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei önkormányzati hivatal működési bevételei működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg Megye lakossága alapján járó SZJA (110Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: B. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /375 Ft/fő/ Normativ kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Működéképtelen önk. egyéb tám Támogatások összesen: D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz Önkormányzati hivatal átvett bevétele/üzemelési dijak/ Társulások Önkormányzati hivatal átvett bevételei Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett bevétele Intézmények átvett bevételei Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás évi bérfejlesztésre átvett támogatás/kórházzal együtt/ 0 0 -Intézmények befizetései Területfejlesztési Tanácstól Kaposi Mór Kórháztól 250 milliós hitelből hátralévő visszafizetése évi népszavazás lebonyolítására központi forrás iskolatej programra Magas C.Szoc.Otthonban szoc.fogl.támogatására Esélyegyenlőségi feladatokra átvett tám

11 2008. december érettségi vizsgák központi támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen: Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: E. Hitelek összesen: ebböl:működési célu hitelek felvétele G. Pénzmaradvány II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Önkormányzati hivatal működési kiadásai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai Közgyűlés működési kiadásai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai intézmények vagyonbíztosítása üzemegészségügyi szolgálat díja világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija központosított irodaszer beszerzés Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok Taszár Airport müködésére Eu-s támogatásból megvalósuló feladatokra intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai Műkődési kiadások összesen: Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) 1. Működési hitel kamata évi müködési hitel visszafizetése D. Tartalék Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen: Általános tartalék Céltartalék Intézményi dologi kiadások többleteire Szakképzési integráció,tiszk rendszer kialakitása Tanulói tankönyvtámogatásra szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

12 2008. december Sorsz. 1/B.sz. Melléklet a 16/2008 (XII.22) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft MEGNEVEZÉS 2008.évi módosított előirányzat a.(x.21 ) rendelet módosítását követően 2008.évi módosított előirányzat a 16/2008. (XII.22 ) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Kamat, árfolyam bevételek -kötvény lekötés kötés kamata árfolyamnyereség B. Támogatások -Fejlesztési célú támogatások: ebből: - Területfejlesztési támogatás 2008.évi üteme Támogatások összesen: C Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: D. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2007.évi maradványa évi Területfejlesztési pályázatból átvett támogatás Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre Kaposi Mór Oktató Kórház EU-s fejlesztési támogatása Kistérségi támogatás visszatérülése Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: F. Kötvény kibocsátás G. Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire Területfejlesztésből megvalósuló fejlesztések/áthuzodó/ Intézményi beruházásokra Intézmények fejlesztési kiadásai -EU-s pályázattal megvalósuló fejlesztésekre Beruházások (ÁFA-val) összesen: 2. Felújítások (ÁFA-val) -Intézményi felujításokra

13 2008. december Intézményi saját forrásból megvalósuló felujításokra Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások Taszár Airport bankgarancia Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához Kistelepülési pályázati önerő alap Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom Somogy TV fejlesztési tervének támogatása Barcs városnek Dráva-Völgye Középiskola régi épület rekonstrukciójához Kötelezettségvállalás kötelező feladatokra -EU-s pályázatok előkészitésére Intézményi pályázatokhoz Fejlesztési kiadások összesen: Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi MFB hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése Fejlesztési hitel kamata Kötvény kamata Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen: Céltartalék II kötvény fel nem használt összege -kötvény konverzió árfolyamnyereség KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

14 2008. december sz. melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Módosí-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád Összesen: )Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút Szeretet Szociális Otthon, Berzence

15 2008. december megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Módosí-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Park Szociális Otthon, Patalom Gondviselés Szociális Otthon, Segesd Takács Imre Szociális Otthon, Tab Összesen: ) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium Fonyód Aranypart Kollégium Siófok Balaton Kollégium Fonyód Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár Perczel Mór Középiskola, Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Összesen: ) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár

16 2008. december megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Módosí-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Összesen: Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete Sm.Kincstári Szervezet Összesen: ) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár Összesen: Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód Egyéb feladatok össz: MINDÖSSZESEN:

17 2008. december megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Módosí-tott Módosí-tott 9/2008 (VII.1) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat ) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom II. Gyermekvédelmi Központ Marcal Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcal Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád Összesen: )Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút Szeretet Szociális Otthon, Berzence

18 2008. december megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Módosí-tott Módosí-tott 9/2008 (VII.1) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Park Szociális Otthon, Patalom Gondviselés Szociális Otthon, Segesd Takács Imre Szociális Otthon, Tab Összesen: ) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyó Aranypart Kollégium Siófok Balaton Kollégium Fonyód Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár Perczel Mór Középiskola, Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Összesen: ) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár

19 2008. december megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Módosí-tott Módosí-tott 9/2008 (VII.1) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Összesen: Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 6) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár Összesen: Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód Egyéb feladatok össz: MINDÖSSZESEN:

20 2008. december megnevezés Felújítás Ellát. pénzb.jutt Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Műk.c átad.áh. kivülre Dolgozói létszám (fő) Módo sí-tott 15/200 8 Módos í-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat ) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom II. Gyermekvédelmi Központ Marcali Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád Összesen: )Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút Szeretet Szociális Otthon, Berzence

21 2008. december megnevezés Felújítás Ellát. pénzb.jutt Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Műk.c átad.áh. kivülre Dolgozói létszám (fő) Módo sí-tott 15/200 8 Módos í-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Park Szociális Otthon, Patalom Gondviselés Szociális Otthon, Segesd Takács Imre Szociális Otthon, Tab Összesen: ) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód Aranypart Kollégium Siófok Balaton Kollégium Fonyód Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár Perczel Mór Középiskola, Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Összesen: ) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár

22 2008. december megnevezés Felújítás Ellát. pénzb.jutt Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Műk.c átad.áh. kivülre Dolgozói létszám (fő) Módo sí-tott 15/200 8 Módos í-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Összesen: Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete Sm.Kincstári Szervezet Összesen: ) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár Összesen: Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód Egyéb feladatok össz: MINDÖSSZESEN:

23 2008. december sz. Melléklet a közgyülés kötelező feladatairól ezer Ft előirányzat a előirányzat a 2008.évi 16/ eredeti (XII.22 ) rendelet módosítását előirányzat rendelet módosítását követően követően Megnevezés Közoktatási Közalapitvány Pedagógiai szakmai szolgáltatás Oktatási szakértők dijazása a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzésére Oktatási szakértők dijazása a saját fenntartásu közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzésére Iskolatej programra Minőségbiztosítási értékelési rendszerre bízt.központi tám.(oktatás) szakértői díj Kötelező sporttámogatások: Megyei sportági szakszövetségek támogatása Sportszakember képzés és továbbképzés támogatása Körzeti megyei sportrendezvények támogatása Kiemelkedő eredményt elérő sportolók támogatása Fogyatékos sportolók megyei szövetségének támogatására Megyei Diáksport Szövetség támogatására Megyei sportszövetségek,sportági szakszövetségek, diáksportszövetség ügyviteli teendői elvégzésének segitése Tagdijak Info-kommunikációs program - Lotus Notes szoftver követés Területi Információs Rendszer szoftverei Szoftver beszerzések (viruskereső, jogtár stb) Honlap fenntartás, fejlesztés Info-kommunikációs program összesen: Ifjusági információs pontok és képzések támogatására Kisegitő iskolák és korai gondozás, szakszolgálati feladatok támogatása "Napsugár" Gyógypedagógiai Központ támogatására megáll. alapján Térségi feladatok támogatása Somogy Megyei Közoktatási Közalapitvány támogatására Megyei hulladékgazdálkodási koncepció készitésére Dráva projekt megvalósitására Regionális, speciális gyermekvédelmi intézmény működtetésére /Szedres/ Dél-Dunántúli Önkormányzati Régió támogatására tagdij Szigetvári Speciális Gyermekotthoni férőhelyre Foglalkoztátási Paktumiroda müködésére Intézményi átvilágitásokra Somogy megye területrendezési tervének felülvizsgálatára Somogy megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálatára Országos szakmai versenyek elismerésére Gyermekvédelmi intézmények ellátottainak üdülésére Megyei intézmények gyermeknapjára Intézményi szakmai napok dologi kiadásaira /Pedagógus Nap, Szociális Munka Napja stb/

24 2008. december évben jubiláló intézmények dolgozóinak jutalmára évi központosított támogatással összefüggő áthúzódó kötelezettség, COMITMENT Köznevelési KHT részére oktatásban minőségbíztosítási mérés, értékelés feladatokra A 2007 évi normativ állami támogatás miatti visszafizetési kötelezettség A 2008 évi népszavazással kapcsolatos feladatok MINDÖSSZESEN

25 2008. december /A. sz. melléklet Sorszám Megnevezés A. I. Területfejlesztési támogatással megvalósuló fejlesztések TEKI évi döntés szerint (TEKI évi üteme) összesen: Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon Nagyszakácsi - nyílászárók cseréje Hétszinvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Marcali - nyílászárók cseréje Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár - szolgálati lakások kémény felújítása a évi rekonstrukciók, beruházások költségelőirányzatai EU-s pályázati igény Területfejlesztési támogatás Önkorm. saját forrás ebből: évben Összesen ebből: eredeti előirányzat évben (ezer Ft-ban) ebből: módosítot t előirányza t a 16 /2008 (XII.22 ) rendelet módosítás át követően évben Szeretet Szociális Otthon Berzence - kastélyépület nyílászáróinak cseréje B. CÉDE évi (maradvány) összesen: Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, -

26 2008. december Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár külső vízvezetékrendszer cseréje - érintésvédelmi felújítás öreglaki részlegben II. Uniós pályázattal tervezett fejlesztések összesen 1. Kaposi Mór Oktató Kárház Kaposvár - - tömbösítési program Szakképzési infrastruktúra korszerűsítése (TIOP, TISZK) Szakképzési infrastruktúra korszerűsítése Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, 4. Speciális Szakiskola, Diákotthon és - Gyermekotthon Somogyvár akadálymentesítési program 5. Park Szociális Otthon Patalom - - akadálymentesítési program Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár akadálymentesítési program Mathiász János Középiskola és Szakiskola Balatongboglár akadálymentesítési program 8. I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom - épületrekonstrukció, anyás részleg kialakítása Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár épületkorszerűsítés, bővítés (diákotthon, gyermekotthon) 10. Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár épületrekonstrukció, bővítés 11. Szeretet Szociális Otthon Segesd - energiaracionalizálási program II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali

27 2008. december lakásotthoni ellátási forma kialakítása Drávakastély Szociális Otthon Drávatamási fűtési rendszer korszerűsítése Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár - öreglaki részleg korszerűsítése, lakóotthonok kialakítása Digitális mintarégió (Norvég Alap pályázata) Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár - speciális gyermekotthon (régiós) Lakóotthoni berendezések cseréje (Kéthely, Mesztegnyő, Kaposvár) Vállalkozói Központ Kaposvár - konferencia terem korszerűsítése Dráva Völgye Középiskola és Kollégium Barcs régi épületek rekonstrukciója MINDÖSSZESEN (I-II) Megjegyzés: A barcsi rekonstrukció átadott támogatásként kerül elszámolásra

28 2008. december /B. sz. Melléklet 2008.évi beruházások költségvetési előirányzatairól sor szám intézmény feladat megnevezése előirányzat Módositott előirányzat a (X.21.1) sz. rendelet mód.követő-en Módositott előirányzat a 16/2008 (XII.22) sz rendelet mód.követően I. Kötelező feladatok 1)Gyermek és Ifjúságvédelem 1. II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Óvoda, Általános Iskola Marcali személygépkocsi cseréje tetőtérben nyílászáró csere- Nagyszakácsi Összesen: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Önkormányzati Hivatal befogadó otthon 12fh-el történő bővítése Gyermek és ifjúságvédelem összesen: )Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás 2. Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai iskolapadok vásárlása Módszertani Intézmény, Marcali fémpolc vásárlása az irattárba Sm-i Óvoda, Általános Iskola,Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár Összesen: fűtésrekonstrukció öreglaki részleghez fázisjavító készülék beszerzése hőlégszárító beszerzése a mosokonyhába Összesen: Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád számítástechnikai eszközök vásárlása Összesen: Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás összesen: )Szociális ellátás 5. Együtt Egymásért Szociális Otthon, Barcs vízlágyító berendezés beszerzése Összesen: Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Kazáncsere Összesen:

29 2008. december Szeretet Szociális Otthon, Berzence időskorú részleg bővítése, tetőtér beépítésével Park Szociális Otthon, Patalom Összesen: személyes mikorbusz vagy 7 személyes személygépkocsi beszerzése Összesen: Gondviselés Szociális Otthon, Segesd vegyes szállításra alkalmas gépkocsi beszerézése Összesen: Takács Imre Szociális Otthon, Tab ellátott nők részére külön szociális helyiségek kialakítása Magas-Cédrus Szociális Otthon Kőkút-Gyöngyöspuszta Összesen: Nagyteljesítményű energiatakarékos kazán beszerzése Összesen: Szociális ellátás összesen: )Középfokú oktatás 11. Dráva Völgye Középiskola, Barcs takarítókocsi és takarítógép beszerzése Szakképző Iskola, Nagyatád igazgatói titkárságra irodabútorok vásárlása 256 villanysütő beszerzése Összesen: tornaterem padozatának cseréje Összesen: Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó, Siófok kollégiumi ágyak cseréje Összesen: Bacsák György Szakképző Iskola Fonyód fűnyíró beszerzése kézilabdapályán lámpák felszerelése Összesen: Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola, Fonyód gázbojler vásárlása Baross Gábor Szakmunkásképző és Szakközépiskola, Siófok Összesen: gépek, berendezések cseréje Összesen:

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21.

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. SOMOGYI KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA I. R É S Z SZEMÉLYI ÜGYEK Szám T á r g y Oldalszám 104/2008. (IX. 26.) KH

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. május 12., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. május 12., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. május 12., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. május 12., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. október 12., kedd 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 56/2010.(IX.17.) KH. A megyei aljegyző végleges áthelyezése... 1059 60/2010.(IX.17.)

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2008. szeptember 4., október 30. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja:

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja: M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 9/2013.(I.25.) sz. rendelete az Önkormányzat 6/2012.(II.17.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról (9. sz. módosítás) Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427 - 2 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K1 Személyi juttatások: Polgármester illetménye 523 500 Ft x 12 hó 6 282 Alpolgármesterek tiszteletdíja 706 600 Ft x

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. március 16., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. március 16., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. március 16., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. március 16., kedd 2. szám

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-5/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 20-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2009.(VI.19.)

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-6/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 144 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 4. szám 2008. június 13. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 70/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Pintér Ágnes pályázatának tárgyalás nélküli

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

21/2009. (XI.20.) K.R.SZ.

21/2009. (XI.20.) K.R.SZ. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 9. 21/2009. (XI.20.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL SZÓLÓ 4/2009. (II.26.) K.R. SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 10. 22/2009.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2004. (IV.19.) számú rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2004. (IV.19.) számú rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004. (IV.19.) számú rendelete az Önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Társulat a könyveiben kimutatott tagi befizetések elmaradásából eredő hátralék beszedésére az alábbi intézkedéseket tette.

BESZÁMOLÓ. A Társulat a könyveiben kimutatott tagi befizetések elmaradásából eredő hátralék beszedésére az alábbi intézkedéseket tette. BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Víziközmű Társulat 2011. év első félévi gazdálkodásáról. Tisztelt Képviselő Testület! A 19/2011 (III. 31) Önkormányzati Testületi Határozat értelmében a Társulatnak a 2011.évtől

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 544/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működésével kapcsolatos

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2011. évi 3. szám Győr, 2011. május 10. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2011. évi 3. szám Győr, 2011. május 10. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK MEGYEI KÖZLÖNY Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja 2011. évi 3. szám Győr, 2011. május 10. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet Megnevezés BEVÉTELEK 2009. évi eredeti ei.terv 2009. évi módosított ei. 2009. évi költségvetési előirányzat Működési és felhalmozási bevételek

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2010. (XII. 21.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2010. (XII. 21.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2010. (XII. 21.) számú R E N D E L E T E a kötelező

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Pénzmaradványok igénybevétele. Finanszírozási bevételek

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Pénzmaradványok igénybevétele. Finanszírozási bevételek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24.

Részletesebben