J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának május 31-ei Közgyűléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. május 31-ei Közgyűléséről."

Átírás

1 /2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának május 31-ei Közgyűléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző, Polgármesteri Hivatal irodavezetői és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint. Köszöntöm a Közgyűlés tagjait és meghívott vendégeinket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes, a 26 képviselőből 22 fő van jelen. A napirendi pontok tárgyalása előtt Varga Norbertnek, a Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős bizottsági tagjának eskütételére kerül sor. Kérem, valamennyi jelen lévő szíveskedjen felállni. Felkérem a megválasztott bizottsági tagot az eskü letételére előmondásom alapján: Én..... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Sopron javát szolgálom. (az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen! A mai közgyűlésre hat sürgősségi indítvány érkezett, melyek napirendre vételéről szavaznunk kell.

2 Az első: Sürgősségi előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről. Kérem, szavazzunk a napirendre vételéről. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 23 képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 23 igen egyhangú szavazattal a sürgősségi előterjesztést napirendjére vette. A második: Sürgősségi előterjesztés a mélygarázs perben kereset kiterjesztéséről szóló határozat kijavításáról. Kérem, szavazzunk a napirendre vételéről. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 23 képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 22 igen szavazattal és 1 tartózkodással a sürgősségi előterjesztést napirendjére vette. A harmadik: Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város kezességvállalására, a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 290 M Ft-os hiteléhez. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 23 képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 23 igen egyhangú szavazattal a sürgősségi előterjesztést napirendjére vette. A negyedik: Sürgősségi előterjesztés Reykjavikba történő külföldi kiküldetésről. Kérem, szavazzunk a napirendre vételéről. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 23 képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 23 igen egyhangú szavazattal a sürgősségi előterjesztést napirendjére vette. Az ötödik: Sürgősségi előterjesztés Idősbarát Önkormányzat Díj elnyerésére történő pályázat benyújtására. Kérem, szavazzunk a napirendre vételéről. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 23 képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 23 igen egyhangú szavazattal a sürgősségi előterjesztést napirendjére vette. 2

3 A hatodik: Sürgősségi előterjesztés eseti bizottság létrehozásáról. Kérem, szavazzunk a napirendre vételéről. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 23 képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 8 igen és 15 nem szavazattal a sürgősségi előterjesztést nem vette fel napirendjére. A kiküldött meghívó szerinti 13. napirendi pontot, az Előterjesztés az alternatív energiaforrások lakossági felhasználásának lehetőségeiről című anyagot az előterjesztő visszavonta. A sürgősségi indítványok közül a Reykjavikba történő külföldi kiküldetésről szólót a meghívó szerinti 15., Sopron Megyei Jogú Város sportéletének helyzetéről szóló tájékoztatót követően javaslom megtárgyalni, a többi sürgősségi indítványt pedig az elfogadás sorrendjében a meghívó szerinti napirendek megtárgyalását követően. Javaslom továbbá, hogy a meghívó szerinti 3. Előterjesztés az Általános Iskola Grundschule magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról című napirendi pontot a meghívó szerinti 5. napirendi pontot követően tárgyaljuk meg, mert várhatóan ennél és a meghívó szerinti 6. napirendi pontnál zárt ülést kell tartanunk. Ezzel a módosítással teszem fel szavazásra a napirendet. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 23 képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 17 igen, 1 nem szavazattal és 5 tartózkodással a napirendet elfogadta és meghozta a következő határozatot: 126/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : 1. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról 2. Előterjesztés a Hermann Alice Óvoda magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról 3. Előterjesztés a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról 4. Előterjesztés a Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola magasabb vezetői pályázatának 3

4 elbírálásáról 5. Előterjesztés az Általános Iskola Grundschule magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés!) 6. Előterjesztés a Széchenyi István Gimnázium magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés!) 7. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 50/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás) 8. Előterjesztés alapítványok támogatásáról 9. Előterjesztés egészségügyi intézmények alapító okiratainak módosításáról 10. Tájékoztató a Soproni Állami Szanatórium helyzetéről 11. Előterjesztés a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsba való delegálásról 12. Előterjesztés az ivóvíz ellátás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az árak alkalmazási feltételeiről szóló 46/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel ismertetéséről 13. Előterjesztés gépjármű-várakozóhelyek (parkolók) biztosításáról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás I. kör) 14. Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város sportéletének helyzetéről 15. Sürgősségi előterjesztés Reykjavikba történő külföldi kiküldetésről 16. Tájékoztatás többfunkciós csarnok létesítésének megvalósíthatóságáról 17. Előterjesztés a Városi Tervtanács szervezetének és működésének szabályairól (rendeletalkotás - II. kör) 18. Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálatáról (rendeletalkotás - II. kör) 19. Sürgősségi előterjesztés a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről 4

5 20. Sürgősségi előterjesztés a mélygarázs perben kereset kiterjesztéséről szóló határozat kijavításáról 21. Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város kezességvállalására, Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 290 M Ft-os hiteléhez 22. Sürgősségi előterjesztés Idősbarát Önkormányzat Díj elnyerésére történő pályázat benyújtására 1. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról Az anyag előterjesztője Abdai Géza alpolgármester úr, előadója Palotai György irodavezető. A jelöltek hozzájárultak a nyilvános ülés tartásához. Osváth András, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és támogatta. Kérdezem a pályázókat, hogy kívánnak-e szólni a Közgyűlés előtt pályázatukról? Földháziné Kocsis Zsuzsanna pályázó: Nem kívánok hozzászólni. Szitásné dr. Sári Mariann pályázó: Nem kívánok hozzászólni. Képviselői kérdés, hozzászólás nincs, szavazás következik. Javaslom, hogy a titkos szavazást a következő napirendi pontoknál szükséges titkos 5

6 szavazással együtt, a 6. napirendi pont megtárgyalását követően bonyolítsuk le. Az ügyrendi döntéshez minősített többség szükséges. Kérem, szavazzunk az ügyrendi javaslatomról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 23 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A napirend tárgyalását ezzel lezárom. A Közgyűlés 23 igen egyhangú szavazattal az ügyrendi döntést elfogadta. 2. napirendi pont: Előterjesztés a Hermann Alice Óvoda magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról Az anyag előterjesztője Abdai Géza alpolgármester úr, előadója Palotai György irodavezető. A pályázó hozzájárult, így a Közgyűlés a napirendet nyilvános ülésen tárgyalja. Sass László, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és támogatta a pályázó vezetői megbízását. Kérdezem a pályázót, hogy kíván-e szólni a Közgyűlés előtt a pályázatáról? Varga Istvánné pályázó: Nem kívánok hozzászólni. Képviselői kérdés, hozzászólás nincs. A napirend tárgyalását lezárom, a szavazás később következik. 6

7 3. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról Az anyag előterjesztője Abdai Géza alpolgármester úr, előadója Palotai György irodavezető. A pályázó hozzájárulása alapján a Közgyűlés a napirendet nyilvános ülésen tárgyalja. Palotai György irodavezető: A Gazdasági Kamara a pályázatot és a pályázót is támogatta. Sass László, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a pályázót meghallgatta és a határozati javaslatot támogatta. Kérdezem a pályázót, hogy kíván-e szólni a Közgyűlés előtt a pályázatáról? Hegyi Ferenc pályázó: Nem kívánok hozzászólni. Képviselői kérdés, hozzászólás nincs. A napirend tárgyalását lezárom. 4. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról Az anyag előterjesztője Abdai Géza alpolgármester úr, előadója Palotai György irodavezető. 7

8 A pályázó hozzájárulása alapján a Közgyűlés a napirendet nyilvános ülésen tárgyalja. Palotai György irodavezető: A Gazdasági Kamara a pályázatot és a pályázót is támogatta. Sass László, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a pályázót meghallgatta és a határozati javaslatot támogatta. Kérdezem a pályázót, hogy kíván-e szólni a Közgyűlés előtt a pályázatáról? Sterbenz László pályázó: Nem kívánok hozzászólni. Képviselői kérdés, hozzászólás nincs. A napirend tárgyalását lezárom. 5. napirendi pont: Előterjesztés az Általános Iskola Grundschule magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról Az anyag előterjesztője Abdai Géza alpolgármester úr, előadó Palotai György irodavezető. A pályázó nem járult hozzá, hogy a Közgyűlés a napirendet nyilvános ülésen tárgyalja. Zárt ülés következik, ezért kérem a hallgatóságot és a média képviselőit, hogy hagyják el az üléstermet. A napirend további tárgyalása a zárt ülés jegyzőkönyvében található! 6. napirendi pont: Előterjesztés a Széchenyi Gimnázium magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról 8

9 Az anyag előterjesztője Abdai Géza alpolgármester úr, előadó Palotai György irodavezető. Az egyik pályázó nem járult hozzá, hogy a Közgyűlés a napirendet nyilvános ülésen tárgyalja, ezért a tárgyalást zárt ülésen folytatjuk. A pályázókat külön-külön fogjuk meghallgatni. Kérem, hogy szíveskedjenek az ülésterem előtt várakozni és szólítani fogjuk őket. A napirend további tárgyalása a zárt ülés jegyzőkönyvében található! Zárt ülés után: Dr. ifj. Arszin Miklós, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Kihirdetem a titkos szavazással hozott határozatokat: 127/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Széchenyi István Gimnázium magasabb vezetői beosztásának ellátásával a augusztus 1. napjától július 31. napjáig terjedő határozott időre megbízza Szabó Miklóst az intézmény pedagógus munkakörbe határozatlan időre kinevezett közalkalmazottját. A Közgyűlés a magasabb vezetői megbízás idejére felmenti eredeti munkakörének ellátása alól, és vezetői pótlékát a pótlékalap 250%-ában határozza meg. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: július 31. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium magasabb vezetői beosztás ellátásával 19 igen és 5 nem szavazattal megbízza Hegyi Ferencet és a következő határozatot hozta: 128/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium magasabb vezetői beosztásának ellátásával a augusztus 1. napjától július 31. napjáig terjedő határozott időre megbízza 9

10 Hegyi Ferencet az intézmény pedagógus munkakörbe határozatlan időre kinevezett közalkalmazottját. A Közgyűlés a magasabb vezetői megbízás idejére felmenti eredeti munkakörének ellátása alól, és vezetői pótlékát a pótlékalap 250%-ában határozza meg. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: július 31. A titkos szavazás jegyzőkönyve jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hermann Alice Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátásával 24 igen szavazattal megbízza Varga Istvánnét és a következő határozatot hozta: 129/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hermann Alice Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátásával a augusztus 1. napjától július 31. napjáig terjedő határozott időre megbízza Varga Istvánnét az intézmény pedagógus munkakörbe határozatlan időre kinevezett közalkalmazottját. A Közgyűlés a magasabb vezetői megbízás idejére felmenti eredeti munkakörének ellátása alól, és vezetői pótlékát a pótlékalap 230%-ában határozza meg. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: július 31. A titkos szavazás jegyzőkönyve jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola magasabb vezetői beosztásának ellátásával 23 igen szavazattal megbízza Sterbenz Lászlót és a következő határozatot hozta: 10

11 130/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola magasabb vezetői beosztásának ellátásával a augusztus 1. napjától július 31. napjáig terjedő határozott időre megbízza Sterbenz Lászlót az intézmény pedagógus munkakörbe határozatlan időre kinevezett közalkalmazottját. A Közgyűlés a magasabb vezetői megbízás idejére felmenti eredeti munkakörének ellátása alól, és vezetői pótlékát a pótlékalap 250%-ában határozza meg. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: július 31. A titkos szavazás jegyzőkönyve jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői beosztásának ellátásával 24 igen szavazattal megbízza Földháziné Kocsis Zsuzsannát és a következő határozatot hozta: 131/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői beosztásának ellátásával a június 1. napjától május 31. napjáig terjedő határozott időre megbízza Földháziné Kocsis Zsuzsannát az intézmény gazdasági ügyintéző munkakörbe határozatlan időre kinevezett közalkalmazottját. A Közgyűlés a magasabb vezetői megbízás idejére felmenti eredeti munkakörének ellátása alól, és vezetői pótlékát a pótlékalap 200%-ában határozza meg. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: május

12 A titkos szavazás jegyzőkönyve jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Dr. ifj. Arszin Miklós, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Végül tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy az Általános Iskola- Grundschule magasabb vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázatnál a pályázó nem kapta meg a szükséges többséget, ennek megfelelően a szavazás eredménytelen. A megválasztottaknak gratulálunk és munkájukhoz sok sikert kívánunk! 7. napirendi pont: Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 50/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás) Az eredeti előterjesztés helyett csereként kiküldésre került az új változat. Előterjesztője Abdai Géza alpolgármester úr, előadója Palotai György irodavezető. Osváth András, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendeletmódosítást egyhangúlag, a határozati javaslatot 4 igen és 3 nem szavazattal támogatta. Dr. ifj. Arszin Miklós, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslatot és a rendeletmódosítást jogi szempontból támogatta. Varga Gyula, a Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzat elnöke: A Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzat a napirendet megtárgyalta, a határozati javaslatot 4 nem és 1 tartózkodás mellett nem támogatta, a rendelettervezetet 5 egyhangú igen szavazattal támogatta. Abdai Géza alpolgármester: 12

13 A Helyi Érdekegyeztető Tanács az előterjesztést megtárgyalta és támogatta. Képviselői kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 23 fő képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 18 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 132/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése tiltakozik, az egyes szociális szolgáltatások és ellátások intézményi térítési díjának megállapításával kapcsolatos törvényi szabályozás (a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvénynek az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXVII. törvénnyel történt) módosítása miatt, mert az az önkormányzatot méltánytalan és az ellátottakat lényegesen hátrányos helyzetbe kényszeríti. A Közgyűlés a határozathoz mellékelt felterjesztést elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény rendelkezéseinek megváltoztatása érdekében a felterjesztést küldje meg a miniszterelnöknek. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: május 31. Kérem, szavazzunk a rendelettervezetről. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 23 fő képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 23 igen egyhangú szavazattal a rendelettervezetet elfogadta és megalkotta a következő rendeletet: 13

14 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 16/2007. (VI. 7.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 50/2005. (XII. 21.) Ör. módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 50/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Ör.) módosítja az alábbiak szerint. 1. Az Ör. 9. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete az alábbi eltérésekkel: a) házi segítségnyújtás intézményi térítési díja a megállapított óradíj és a gondozásra fordított idő szorzata, b) nappali ellátást nyújtó intézményben az intézményi térítési díj az élelmezési térítés megállapított díjának és az igénybe vett étkezések számának szorzata. 2. Az Ör. a 9. -t követően kiegészül az alábbi 9/A. -sal: 9/A. A szociális intézmények személyi térítési díjait e rendelet 4. melléklete alapján az intézményvezető állapítja meg. 3. Az Ör. 10. (1) bekezdés utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: Ez esetben a fizetendő személyi térítési díjat határozattal a Közgyűlés állapítja meg. 4. Az Ör. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete, 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba. 14

15 Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Dobos József jegyző 1. melléklet a 16/2007. (VI. 7.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 50/2005. (XII. 21.) Sopron Megyei Jogú Város önkormányzati rendelethez Szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjai Alapszolgáltatások 2.1 Étkeztetés - normál - diétás - egytál étel (helyben fogyasztással) kiszállítás költsége 2.2 Házi segítségnyújtás 2.3 Családsegítés, közösségi pszich. ellátás 2.4 Támogató Szolgálat - személyi segítés (óradíj) - szállítási szolgáltatás (kilométerdíj) - napi rendszeresség esetén Ebéd (Ft) Egész napos ellátás (Ft) Havi díj (Ft) Óradíj (Ft) ingyenes A fenti összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák 2. melléklet a 16/2007. (VI. 7.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzati rendelethez 3. melléklet az 50/2005. (XII. 21.) Sopron Megyei Jogú Város önkormányzati rendelethez Szakosított szociális ellátások intézményi térítési díjai Egész napos ellátás 3.1 a) b) c) d) a) b) c) d) Ft/nap/fő Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Idősek Otthona 3650 Emelt Szintű Otthon (Balfi út) 4442 Emelt Szintű Otthon (József A u.) NapSzak Integrált Intézmény 2602 Nappali ellátást nyújtó intézmények Fogyatékosok Napközi Otthona* 545 Idősek Klubja 545 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Időskorúak Gondozóháza 2490 Éjjeli menedékhely Hajléktalanok átmeneti szállása 300 (30 napon túl) Pszichiátriai betegek átmeneti 2602 otthona *A fenti összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák. 15 Havi díj

16 3. melléklet a 16/2007. (VI. 7.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzati rendelethez 4. melléklet az 50/2005. (XII. 21.) Sopron Megyei Jogú Város önkormányzati rendelethez Személyi térítési díj étkeztetésnél, házi segítségnyújtásnál, házi gyermekfelügyelet és nappali ellátást nyújtó intézményeknél Jövedele m Minden kori intéz Öregségi nyug- díj minimum a alatti jövedele m- ig + 15% -ig + 30% -ig + 45% -ig Öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege + 60% -ig + 75%- ig + 90%- ig % -ig % -ig % -ig % -ig % 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 1 00% mén yi térítési díj %-a Kiegészítő táblázat Egyedülálló esetén Jövedele m Minden kori intéz Öregségi nyug- díj minimum a alatti jövedele m- ig + 20% -ig + 40% -ig + 60% -ig Öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege + 80% -ig % -ig % -ig % -ig % -ig % -ig % -ig % 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 1 00% mén yi térítési díj %-a 16

17 Szakosított szociális ellátások személyi térítési díjai MEGNEVEZÉS A TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE 1. Idősek Otthona (ESZI) a rendszeres havi jövedelem 80%-a, de legfeljebb Ft/hó 2. Emelt Szintű Otthon (Balfi út) Egyszemélyes lakrész Kétszemélyes lakrész 3. Emelt Szintű Otthon (József A. u.) Egyszemélyes lakrész Kétszemélyes lakrész Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó 4. NapSzak Integrált Intézmény a rendszeres havi jövedelem 80%-a, de legfeljebb Ft/hó 5. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona (NapSzak Integrált Intézmény) a rendszeres havi jövedelem 80%-a, de legfeljebb Ft/hó 8. napirendi pont: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Palotai György irodavezető: Az előterjesztés 68. oldalán található dr. Bartha Dénes neve helyett dr. Ádám Antal neve a helyes. Az anyag előterjesztője Abdai Géza alpolgármester úr, előadója Palotai György irodavezető. Sass László, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztést formálisnak tekintette, hiszen korábbi döntésén alapult. A IV.-VIII. határozati javaslatok tekintetében szavazott és egyhangúlag támogatta azokat. Dr. ifj. Arszin Miklós, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 17

18 A Jogi és Ügyrendi Bizottság valamennyi határozati javaslatot jogi szempontból egyhangúlag támogatta. Osváth András, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és valamennyi határozati javaslatot egyhangúlag támogatta. Kocsis János, a Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat elnöke: A Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat az előterjesztést megtárgyalta és támogatta. Kérem, szavazzunk a I. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 24 fő képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a I. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 133/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2007. (III. 1.) önkormányzati rendeletének címén szereplő szociálpolitika pályázati támogatás előirányzata terhére a táblázatban foglalt célok megvalósításhoz a megjelölt alapítványokat a meghatározott összeggel támogatja. Támogatás típusa szociálpoliti ka szociálpoliti ka szociálpoliti ka Pályázó neve Sylvanus Alapítvány Halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére Alapítvány Éltető Erő Alapítvány a Rák Ellen Pályázat tárgya Támogatás a közhasznú foglalkoztatás a tartós munkanélküliek számára pályázat önrészéhez Támogat ás (eft) 120 Kirándulás hazai tájakon 100 Prevenciós programok szervezése, önkéntes segítők továbbképzésének 70 18

19 támogatása szociálpoliti ka Tómalom Híd a fogyatékos gyermekek társadalmi kapcsolatainak fejlesztéséért Alapítvány Fogyatékkal élők kulturális és sportrendezvénye 50 szociálpoliti ka Magányos Cédrus Alapítvány Fogyatékosok társadalmi integrációjának segítése 90 szociálpoliti ka Kórház-Kápolna Alapítvány Lelkiségi folyóirat sokszorosítása 120 szociálpoliti ka Idős Emberek Gondozásáért Alapítvány ESZI lakóinak kirándulása 80 A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt támogatási szerződés tartalmával egyetért, felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket kösse meg. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: június 1. Kérem, szavazzunk a II. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 24 fő képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a II. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 134/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2007. (III. 1.) önkormányzati rendeletének címén szereplő nyugdíjas szervezetek pályázati támogatás előirányzata terhére a táblázatban foglalt célok megvalósításhoz a megjelölt alapítványokat a meghatározott összeggel támogatja. 19

20 Támogatás típusa Pályázó neve Pályázat tárgya Támogatá s (eft) nyugdíjas szervezetek nyugdíjas szervezetek Idősek Európa Háza Alapítvány Lővéri Idősek Szervezete Idős Emberek Gondozásáért Alapítvány Idősek Nemzetközi Találkozója kirándulás Szociális intézményben élő idős emberek foglalkoztatása A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt támogatási szerződés tartalmával egyetért, felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket kösse meg. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: június 1. Kérem, szavazzunk a III. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 24 fő képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a III. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 135/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2007. (III. 1.) önkormányzati rendeletének címén szereplő közművelődési pályázati támogatás előirányzata terhére a táblázatban foglalt célok megvalósításhoz a megjelölt alapítványokat a meghatározott összeggel támogatja. Támogatás típusa Pályázó neve Pályázat tárgya Támogat ás (eft) 20

21 közművelőd ési közművelőd ési közművelőd ési közművelőd ési közművelőd ési közművelőd ési Fidelissima Alapítvány Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány Balf Alapítvány Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar Alapítvány Testvériség Néptánc Alapítvány A Fidelissima Vegyeskar évi tevékenységének támogatása A Gyapjúszövők Alkotó Köre munkájához és továbbképzéséhez és kiállításaihoz való hozzájárulás XIV. Kiskőrösi Nemzetközi Fúvószenekari, Mazsorett Verseny és Fesztivál Orgona hangversenyek a balfi evangélikus templomban A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar működésének támogatása Támogatás kérés a Stupava-i káposzta fesztiválon való részvételhez és nyári edzőtáborhoz A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt támogatási szerződés tartalmával egyetért, felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket kösse meg. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: június 1. Kérem, szavazzunk a IV. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 24 fő képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a IV. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 136/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : 21

22 Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2007. (III. 1.) önkormányzati rendeletének címén szereplő ifjúságpolitikai pályázati támogatás előirányzata terhére a táblázatban foglalt célok megvalósításhoz a megjelölt alapítványokat a meghatározott összeggel támogatja. Támogatás típusa Pályázó neve Pályázat tárgya Támogat ás (eft) ifjúságpoliti kai ifjúságpoliti kai ifjúságpoliti kai ifjúságpoliti kai Gyermekek a Táncért Alapítvány Halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére Alapítvány Halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére Alapítvány Sopron Városi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány A Gyermekek a Táncért Alapítvány által működtetett Sopron Városi Mazsorett Csoport működése és programjainak támogatása "Sündörgők" kézműves szakköre Gyógyúszás és szubaquális gyógytorna III. Gesztenye-méznap a Soproni Gyermek és Ifjúsági Táborban A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt támogatási szerződés tartalmával egyetért, felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket kösse meg. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: június 1. Kérem, szavazzunk a V. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 24 fő képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a V. határozati javaslatot 22

23 elfogadta és meghozta a következő határozatot: 137/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2007. (III. 1.) önkormányzati rendeletének címén szereplő idegenforgalmi pályázati támogatás előirányzata terhére a táblázatban foglalt célok megvalósításhoz a megjelölt alapítványokat a meghatározott összeggel támogatja. Támogatás típusa Pályázó neve Pályázat tárgya Támogatás (eft) idegenforgal mi idegenforgal mi Sylvanus Alapítvány Balf Alapítvány Alpokalja turisztikai feltárás terv önrésze Idegenforgalmi táblák kihelyezése Balfon A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt támogatási szerződés tartalmával egyetért, felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket kösse meg. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: június 1. Kérem, szavazzunk a VI. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 24 fő képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a VI. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 138/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2007. (III. 1.) önkormányzati rendeletének címén szereplő kiadványok pályázati támogatás előirányzata terhére a táblázatban foglalt célok megvalósításhoz a megjelölt alapítványokat a meghatározott összeggel támogatja. 23

24 Támogatás típusa Pályázó neve Pályázat tárgya Támogatá s (eft) kiadványok Sylvanus Alapítvány Támogatás a Sopron környéke turistakalauz című kiadványhoz 50 kiadványok Balf Alapítvány A Balfi Hírek c. havilap megjelenésének támogatása 160 A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt támogatási szerződés tartalmával egyetért, felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket kösse meg. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: június 1. Kérem, szavazzunk a VII. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 24 fő képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a VII. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 139/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2007. (III. 1.) önkormányzati rendeletének címén szereplő testvérvárosi kapcsolatok pályázati támogatás előirányzata terhére a táblázatban foglalt célok megvalósításhoz a megjelölt alapítványt a meghatározott összeggel támogatja. Támogatá s típusa Pályázó neve Pályázat tárgya Támogat ás (eft) testvérvár osi Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány Az Eisenstadt-i Seniorenbund és a soproni pedagógusok együttes kulturális és közösségi kapcsolatainak fejlesztése

25 A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt támogatási szerződés tartalmával egyetért, felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: június 1. Kérem, szavazzunk a VIII. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 24 fő képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a VIII. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 140/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a táblázatban foglalt célok megvalósításhoz a megjelölt alapítványok pályázatát nem támogatja: Támogatás típusa közoktatási közoktatási közművelődé si közművelődé si közművelődé si ifjúságpolitik ai Pályázó neve Halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére Alapítvány Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar Alapítvány Halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére Alapítvány Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány Soproni Múzeum Alapítvány "Lánc, lánc, Eszterlánc" Dózsa György Utcai Óvodai Alapítvány Pályázat tárgya Képességfejlesztő program mozgássérült gyerekek számára A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar utánpótlás biztosításának támogatása Pszichofitness Horváth József hagyatéka, életműve bemutatása az alapítvány különkiállításán XVI. Országos Érembiennálé kiállításához installáció készíttetése 10. nyugdíjas találkozó 25

26 idegenforgal mi Sopron Városi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Kétnyelvű idegenforgalmi kiadvány készítése Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: május 31. Kérem, szavazzunk a IX. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 24 fő képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a IX. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 141/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2007. (III. 1.) önkormányzati rendeletének az Általános támogatások címén szereplő előirányzata terhére az Alapítvány a Közbiztonságért Alapítványt (9400 Sopron, Lackner K. u. 5. képviseli: Fejes Zoltán a kuratórium elnöke, cégbírósági szám: Pk.A.KH /1999/41) abból a célból, hogy Sopron Megyei Jogú Város közrendjét, közbiztonságát erősítsék, illetőleg a Soproni Rendőrkapitányság munkájának hatékonyságát növeljék az alapítványt eft (kettőmillió ötszázezer Ft) összeggel támogatja. A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt támogatási szerződés tartalmával egyetért, felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: június 1. Kérem, szavazzunk a X. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 24 fő képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a X. 26

27 határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 142/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2007. (III. 1.) önkormányzati rendeletének az Általános támogatások címén szereplő előirányzata terhére a Sopron Város Fúvószenekara Alapítványt (9400 Sopron, Ady Endre út 62., képviseli: Vörös Péter, adószáma: ) a karmesteri tevékenységet és a Fúvószenekar működését eft (kettőmillió kétszázezer Ft) összeggel támogatja. A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt támogatási szerződés tartalmával egyetért, felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: június 1. Kérem, szavazzunk a XI. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 24 fő képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a XI. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 143/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2007. (III. 1.) önkormányzati rendeletének az Általános támogatások címén szereplő előirányzata terhére a Sopron Városi Gyermek és Ifjúsági Alapítványt (9400 Sopron, Fő tér 1., képviseli: Sógor Ferenc kuratóriumi elnök, adószáma: ) a soproni gyermekek szünidei foglalkoztatása, üdültetése, a hátrányos helyzetű gyermekek, ill. az önkormányzati 27

28 nevelési-oktatási intézményekben tanuló gyermekek nyári táboroztatása, cseretáborok, valamint a SÜH programjainak lebonyolítása, a tábor felújítása, karbantartása, eszközbeszerzése érdekében összeggel támogatja eft (négymillió Ft) A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt támogatási szerződés tartalmával egyetért, felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: június 1. Kérem, szavazzunk a XII. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 24 fő képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a XII. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 144/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2007. (III. 1.) önkormányzati rendeletének az Általános támogatások címén szereplő előirányzata terhére a Soproni Szemle Alapítványt (képviseli: Dr. Ádám Antal kuratóriumi elnök, lakcíme: 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8., adószám: , nyilvántartási szám: PK. A / ) a Soproni Szemle című folyóirat működését összeggel támogatja eft (hárommillió Ft) A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt támogatási szerződés tartalmával egyetért, felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: június 1. 28

29 Kérem, szavazzunk a XIII. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 24 fő képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a XIII. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 145/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2007. (III. 1.) önkormányzati rendeletének az Általános támogatások címén szereplő előirányzata terhére a Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa (képviseli: Szakonyiné Hécz Katalin kuratóriumi elnök, címe: 9024 Győr, Bem tér 15., adószám: ) működését összeggel támogatja eft (hárommillió Ft) A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt támogatási szerződés tartalmával egyetért, felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: június 1. Kérem, szavazzunk a XIV. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 24 fő képviselő van jelen. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a XIV. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 146/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2007. (III. 1.) önkormányzati rendeletének az Általános támogatások címén szereplő előirányzata terhére a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar Alapítvány (képviseli: Jereb Tamás, székhelye: 9400 Sopron, Szélmalom u. 17., adószáma: ) évi működését eft (egymillió Ft) 29

30 összeggel támogatja. A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt támogatási szerződés tartalmával egyetért, felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: június napirendi pont: Előterjesztés egészségügyi intézmények alapító okiratainak módosításáról Az anyag előterjesztője dr. Simon István alpolgármester úr, előadója Palotai György irodavezető. Dr. Simon István alpolgármester: Az előterjesztés 83. oldalán az utolsó előtti bekezdés harmadik mondatában a Családsegítő Intézet szerepel, ez helyesen: Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ. Dr. ifj. Arszin Miklós, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és jogi szempontból támogatta az előterjesztést. Osváth András, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatokat egyhangúlag támogatta. Kérem, szavazzunk a I. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 24 fő képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a I. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 147/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : 30

31 Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Oktató Kórháza 426/2005. (XII. 15.) Kgy. határozatával kiadott alapító okiratát módosítja, egyidejűleg a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. Az alapító okirat törzskönyvi bejegyzéséről az intézmény gondoskodik. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: május 31. A 147/2007. (V. 31.) Kgy. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ERZSÉBET KÓRHÁZ, A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM OKTATÓ KÓRHÁZA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. -a, 96. -a (1) és (2) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 8., 9., a alapján, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény ban foglalt egészségügyi szakellátás biztosítása valamint az egészségügyi közszolgáltatásokról való gondoskodás érdekében a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi közintézményt (továbbiakban: Oktató Kórházat) alapít. A kórház neve: Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Oktató Kórháza Székhelye: 9400 Sopron, Győri út 15. Alapításának ideje: január 02. Alapítója a létrehozáskor: Sopron Város Tanácsa Jogfolytonosság: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (1990) 31

32 A kórház vezetője: Megbízásának időtartama: 9400 Sopron, Fő tér 1. Prof. Dr. Baranyai Tibor március február 28. Működési területe: a Magyar Köztársaság közigazgatási területe Körbélyegzője: Intézmény típusa: A kórház ÁNTSZ azonosítója: a Magyar Köztársaság címere a Sopron MJV Erzsébet Kórház a DE OEC Oktató Kórháza körfelirattal. egészségügyi közintézmény 0802 A kórház törzsszáma: A kórház statisztikai számjele: A kórház adóigazgatási száma: Előző alapító okiratát Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 426/2005. (XII. 15.) Kgy. határozatával bocsátotta ki. Az Oktató Kórház Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (9400 Sopron, Fő tér 1.) fenntartásában, a Közgyűlés felügyelete alatt működő helyi önkormányzati egészségügyi közintézmény. Az Oktató Kórház jogi személy. II. Az Oktató Kórház működése A Oktató Kórház főigazgatóját nyilvános pályázat útján Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése öt évre bízza meg és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kórház főigazgatója magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Az Oktató Kórház többi alkalmazottja tekintetében a munkáltatói jogokat az Oktató Kórház főigazgatója gyakorolja. Az Oktató Kórház az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény 1. számú melléklete alapján súlyponti kórház besorolást kapott, 413 aktív ágy, valamint 112 rehabilitációs ágy kapacitással. A járó betegellátást az Oktató Kórház 1184 szakorvosi, CT-MRI 126 órában, 72 mozgó szakorvosi, 138 gondozói és 193 nem szakorvosi órában látja el. 32

33 Az Oktató Kórház jogosult a feladatkörébe tartozó egészségügyi szolgáltatások finanszírozása érdekében a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral a működtető megbízásából szerződést kötni és a finanszírozást közvetlenül felhasználni. Az Oktató Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Szakmai Fejlesztési Tervét Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyja jóvá, amelyet az alapító okirat életbe lépése után, három hónapon belül kell benyújtani. III. A kórház alapfeladatai Az Oktató Kórház alapfeladata (TEÁOR szerint): Fekvőbeteg-ellátás A fekvőbetegek közvetlen orvosi felügyelete, irányítása mellett megvalósuló általános és speciális fekvőbetegellátás: általános orvosi, műtéti beavatkozás (diagnosztizálás, gyógykezelés, operálás, vizsgálat, sürgősségi ellátás, radiológiai ellátás, altatás, intenzív ellátás), rehabilitációs és egyéb, elhelyezéssel együttes fekvőbeteg-ellátás Járóbeteg-ellátás Szakorvosi vizsgálat, konzílium és gyógykezelés. Orvosok által nyújtott járóbeteg ellátás a kórház szervezeti egységeiben, a gondozókban és a szakorvosi rendelőkben Fogorvosi szakellátás Szakfogorvosi ellátás: fogszabályozás Felsőoktatás Egyetemi, főiskolai szintű képzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzés Egyéb humán - egészségügyi ellátás Laboratóriumi tevékenység Fekvőbeteg- és járóbeteg-ellátásban gyógyító célú foglalkoztatás, ápolói, szülésznői, védőnői, fizioterápiai, gyógytornászi tevékenység, valamint egyéb, nem orvosi területeken végzett ellátások. Pszichológiai tevékenység Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nővér- és orvos szállás fenntartása, üzemeltetése Munkahelyi étkeztetés Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók munkahelyi étkeztetése Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Humán kutatás, fejlesztés Felnőtt és egyéb oktatás Textil, szőrme mosása, tisztítása 33

34 Az Oktató Kórház kiegészítő tevékenysége (TEÁOR szerint): Máshova nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb üzleti szolgáltatás Szaktanácsadás, rendezvények szervezése, kongresszusok, tudományos értekezletek szervezése, bonyolítása Ingatlankezelés Vállalkozási tevékenységek (TEÁOR szerint): Közétkeztetés Más helyen történő fogyasztásra központi konyhán készített étel értékesítése Egyéb kereskedelmi szálláshely szolgáltatás Vendégszoba, szálláshely-szolgáltatása Mérnöki tevékenység, tanácsadás Textil, szőrme mosása, tisztítása Egyéb humán - egészségügyi ellátás Ápolói tevékenység, egyéb nem orvosi területeken végzett ellátások IV. Az Oktató Kórház gazdálkodása Az Oktató Kórház az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, a gazdálkodásának megszervezésére tekintettel önállóan gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv. Alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből látja el. Az Oktató Kórház az alaptevékenységének legfeljebb 30%-os mértékéig folytathat vállalkozási tevékenységet. Az Oktató Kórház a használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben (1992. évi XXXVIII. tv.) és végrehajtási rendeletében, valamint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alaptevékenysége ellátása érdekében. A fenntartó alapfeladatainak ellátása céljából S.M.J.V. Erzsébet Kórház Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Oktatókórház használatba adja a soproni 5729/6 helyrajzi számon nyilvántartott, a valóságban a Sopron, Győri út 15. szám alatti ingatlan, az alábbi korlátozásokkal. A fenntartó használati jogot biztosított a soproni 5729/6 helyrajzi számon nyilvántartott, a valóságban Sopron, Győri út 15. szám alatti ingatlanon lévő VI. számú épületben 337,6 m² alapterületen az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságnak központi ügyelet működtetése céljából, valamint a VI. számú épületben 449,26 m² alapterületen az Országos Vérellátó Szolgálatnak helyi állomás működtetésére. A fenntartó a Kórház Kápolnára vonatkozóan használati jogot biztosít a Soproni Katolikus Egyház Szent István Plébániának. 34

35 A közös használat szabályairól a használók külön állapodnak meg. Az ingatlanvagyont az Oktató Kórház tartja nyilván. Az Oktató Kórház induló tőkéje: E Ft Az Oktató Kórház költségvetését felügyeleti szerve évente állapítja meg. V. Záró rendelkezések Ez a módosított, egységes szerkezetben kiadott alapító okirat Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyásával június 1. napjától lép hatályba, minden korábban kiadott alapító okirat és módosítása egyidejűleg hatályát veszti. Dr. Fodor Tamás polgármester Kérem, szavazzunk a II. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 24 fő képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a II. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 148/2007. (V. 31.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 427/2005. (XII. 15.) Kgy. határozatával kiadott alapító okiratát módosítja, egyidejűleg a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. Az alapító okirat törzskönyvi bejegyzéséről az intézmény gondoskodik. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: május

CÍM: Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

CÍM: Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40427-2/2009. CÍM: Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előterjesztő:

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 60.007/2008. Előterjeszt ő: Abdai Géza alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 60.007/2008. Előterjeszt ő: Abdai Géza alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 60.007/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. június 26-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. június 26-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. június 26-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és meghívottak a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. március 29- ei Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. március 29- ei Közgyűléséről. 40.145-4/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. március 29- ei Közgyűléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző, Polgármesteri Hivatal irodavezetői

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Gazdasági Bizottság a napirendet egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. A Gazdasági Bizottság a napirendet egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint: Ügyiratszám: 58.562 11 / 2012. Ügyintéző: Schmidt Erika JEGYZŐKÖNYV amely készült a Gazdasági Bizottság 2012. június 19 én (kedden) 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről, a Polgármesteri Hivatal Kis

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40.492-5/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2009. június 16-ai rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2007. november 21-ei rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2007. november 21-ei rendes üléséről. Ügyiratszám: 40070-21/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2007. november 21-ei rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tisztelettel köszöntöm

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 27-ei Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 27-ei Közgyűléséről. 40.145-16/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 27-ei Közgyűléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző, Polgármesteri Hivatal iroda- és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2008. március 17-ei rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2008. március 17-ei rendes üléséről. Ügyiratszám: 40.082-3/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2008. március 17-ei rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek illetményének, illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításáról

CÍM: Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek illetményének, illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40642/2008. CÍM: Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek illetményének, illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. június 28-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés megnyitásakor jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. november 20-án tartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. november 20-án tartott rendes üléséről. Ügyiratszám: 40187-21/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. november 20-án tartott rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Cím: Tájékoztató a 2009. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008.(III.28.) Ör. keretében lefolytatott eljárásokról

Cím: Tájékoztató a 2009. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008.(III.28.) Ör. keretében lefolytatott eljárásokról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40261/2010. Cím: Tájékoztató a 2009. évben, a közbeszerzések helyben központosításáról szóló 8/2008.(III.28.) Ör. keretében

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. augusztus 25-i nyílt üléséről Rendelet: 10/20010.(VIII.26.) számú 11/2010.(IX.01.) számú Határozat: 94-99/2010.(VIII.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. október 25-én a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről. 40066/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Rendeletek: Határozatok: 184/2010.(X.13.) 185/2010.(X.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. július 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 9. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 27-én megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 27-én megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 27-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Ficzere

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. március 6.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. március 6. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40643/2008. CÍM: Előterjesztés az önkormányzati központosított közbeszerzési rendszer bevezetéséről (rendeletalkotás) Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 2162-6/2011. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2011. június 21-én megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd, Nagyterem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd, Nagyterem JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008. január 31-én, 15.00 órakor megtartott Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsi üléséről. Helyszín: Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd, Nagyterem

Részletesebben

6/2004. (III. 10.) sz.

6/2004. (III. 10.) sz. M I S K O L C M E G Y E I JOGÚ VÁROS Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K 6/2004. (III. 10.) sz. R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Távolmaradását bejelentette: Csendes Ferenc,

Részletesebben

1289-7/2014. 1. sz. példány

1289-7/2014. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1289-7/2014. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. december 17-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 60/2011. (VIII.4.) kt. határozat: A 2011. augusztus 4-ei ülés napirendjének elfogadása 61/2011. (VIII.4.)

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT 2007. január 11 ei rendes képviselõ-testületi ülés nyílt jegyzõkönyvébõl.

HATÁROZAT KIVONAT 2007. január 11 ei rendes képviselõ-testületi ülés nyílt jegyzõkönyvébõl. Iktatószám: T-4/2007. 01/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. január 11 ei rendes képviselõ-testületi ülés nyílt jegyzõkönyvébõl. 1/2007. (I.11.) B-L.Ö.h. elfogadta tárgyalásra a T-1/2007. sz. alatt kiküldött,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

5. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás)

5. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás) NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 5. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Közgyűlésének 2014. június 5-én, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott soron kívüli ülésén. Jelen vannak:,

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV

9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV K AP UV ÁR V ÁR O S I Ö NK O R MÁN YZ AT K ÉP V ISE LŐ-T EST ÜL ET É NE K E G ÉS ZS ÉG ÜG YI É S O KT AT ÁS I B IZ O T T S ÁG A 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. 04-6186-11/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-33/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 17-én 8 óra 30 perces kezdettel a polgármesteri hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu - FELJEGYZÉS Kapcsolatok Bizottságának ülése Helyszín: Városháza földszinti tanácskozója -én 13.30 óra Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Horváth György elnök Ágh Péter Eck-Varga Zsuzsanna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 4 / 2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 495 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011.október 25-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt.

Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyirat: 40.232-3/2009 CÍM: ELŐTERJESZTÉS ÁTHIDALÓ JELLEGŰ, VALAMINT 2.800.000 E Ft ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITELKERET/ÉVENTE MEGÚJÍTANDÓ ÁTHIDALÓ

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 10/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. január 23-i ünnepi

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A közgyűlés rendkívüli üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/605/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. június 17-én tartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. június 17-én tartott rendes üléséről. Ügyiratszám: 40187-8/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. június 17-én tartott rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2007. szeptember 9-én 15 órakor tartott nyílt üléséről

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2007. szeptember 9-én 15 órakor tartott nyílt üléséről Iktatószám:526-15/2007 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak a bizottság részéről: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2007. szeptember 9-én 15 órakor tartott nyílt üléséről elnök Dr.Megyesi Melinda Demeter Ervin 15 óra 25

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 24/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. november 17. napján 14:30 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2011. március 24-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Nemeskér 3/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 5/2014.(V.13.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 6/2014.(V.13.) A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján, 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Konferencia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. október 29.-i üléséről Határozat: 120 130. számú Rendelet: 18/2009. (X.30.) 19/2009. (X.30.) 20/2009. (X.30.) 21/2009. (X.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 17.00 órakor kezdődő rendkívüli nyílt üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. május 17-én, 9.00 órától, a Városháza Nagytanácstermében tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak: a képviselők

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 100-106/2013. (X. 10.) számú határozat. d.

Részletesebben

Szijjártó képviselő úrnak.

Szijjártó képviselő úrnak. Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1000067116477' ikt. szám: FPH121 /27-2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben