Postacím: 5601 Pf Telefax: (66)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal I. számú tárgyaló Jelen vannak: Kiss Tibor Szente Béla Benkóné Dudás Piroska Takács Péter Vámos József Miklós Gábor Vargáné Sánta Marianna Józsa Mihály Szegedi Balázs a bizottság elnöke a bizottság tagja a bizottság tagja a bizottság tagja a bizottság tagja a bizottság külső tagja a bizottság külső tagja a bizottság külső tagja a bizottság külső tagja Meghívottként jelen volt: Túriné Kovács Márta OKSO osztályvezető Varga Tamás OKSO osztályvezető-helyettes Szigeti Csaba OKSO csoportvezető Jelenléti ív szerinti meghívottak. Kiss Tibor: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság 8 tagja jelen van, a bizottság határozatképes. Józsa Mihály bizottsági tag jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt csak később érkezik a bizottság ülésére. Az ülést megnyitotta. Bejelentette, hogy a meghívóban a sport témák 6. pontjában szereplő Egyedi döntést igénylő támogatási kérelmek című előterjesztést nem tárgyalja a bizottság, tekintettel arra, hogy további egyeztetést igényel. Az oktatási témák 1. napirendi pontjához kiosztásra került egy táblázat, mert az előterjesztés táblázatában számszaki hiba van. Takács Péter: Jelezte, hogy 16 óráig tud részt venni a bizottság ülésén. Szente Béla: Jelezte, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt szeretne egy gondolatot megosztani a jelenlevőkkel.

2 Kiss Tibor: Néhány szóban összefoglalta a bizottság elmúlt 4 évben végzett munkáját. Megköszönte a bizottság tagjainak és az osztály dolgozóinak a szakmai munkát, a segítséget, amellyel biztosították a bizottság működését. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy szeptember 17-én a KIOS Bizottság tevékenységét értékelő és lezáró értekezlet lesz, melynek részleteiről mindenki értesítést kap. Szente Béla: Tájékoztatta a bizottságot, hogy a Munkácsy Alapítvány képviselője felhívta őt és felajánlott azt, hogy amennyiben a városnak szüksége van tudnak biztosítani 100 db példányt Kassai Zsolt, Munkácsy című könyvéből, 500 Ft/db áron. A könyvről tudni kell, hogy hasonlóan az Aranyecset című könyvhöz, Munkácsy Mihály életét dolgozza fel. Úgy gondolja, hogy ez kedvező ajánlat ajándékozási célokra. A Városüzemeltetési Bizottság úgy döntött, hogy a Karácsonyi Vásárt nem a teljes adventi időszakra rendezik, hanem rövidebb időtartamban. Nagyon szép karácsonyi megemlékezéseket tartanak Jaminában és felvetődött annak a gondolata, hogy a városi adventi gyertyagyújtás első helyszíne ott lenne, a második gyertyát a Lencsési lakótelepen, a harmadikat Mezőmegyeren és a negyediket a Karácsonyi Vásárban lehetne megszervezni. A gyertyagyújtás nem egy központi adventi koszorúhoz kötődne, hanem a város négy pontján lenne. Kiss Tibor: Bejelentette, hogy a református egyház felajánlott egy fenyőfát a városnak a karácsonyi ünnepekre. Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy kérdése, javaslata, kiegészíteni valója, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatban? Nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat az elhangzott módosításokkal együtt. - Megállapította, hogy a bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Nyilvános ülés napirendi pontjai: Egyéb témák: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervének módosítása 2. A Jaminai Közösségi Ház működtetése 3. Az Andrássy út sétáló utcai szakaszán villamosenergia-vételezési lehetőség kialakítása Sport témák: 1. A Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tornaterem használatának jóváhagyása 2. Diáksport-támogatások felosztása (pályázatok elbírálása, II. félév) 3. Beszámoló a Magyarország Németország férfi vízilabda mérkőzésről 4. Csapatsport-egyesületek eredményességi támogatása (a Sportkoncepció és sporttámogatási rendszer módosítása) 5. Sportszervezetek által használt önkormányzati lakások 6. Kimagasló sporteredmény elérésének támogatása kérelem 7. Támogatási kérelmek 2

3 Oktatási témák: 1. A 2010/11-es tanév beiskolázásának véglegesítése, közalkalmazotti létszámváltozások lekövetése a közoktatási intézményekben 2. Középfokú oktatási intézmények 2011/2012-es tanévre vonatkozó beiskolázási terve 3. A Békéscsabai Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság illetékességének meghatározása 4. Döntés a szakképzési pénzek továbbadásáról és a fejlesztési megállapodás aktualizálásáról 5. Döntés a KIOS Bizottság hatáskörében felhasználható pénzeszközökről 6. Beszámoló a 2009/2010. évi fenntartói ellenőrzési- értékelési terv végrehajtásáról a 2010/2011. évi fenntartói ellenőrzési- értékelési terv jóváhagyása 7. Intézményi pedagógiai, nevelési programok és házirend jóváhagyása 8. Maximális létszám túllépésének engedélyezése az Esély Pedagógiai Központban Közművelődési témák: 1. A évi Városházi Esték szakmai és pénzügyi beszámolója 2. Beszámoló a városi közművelődési feladatellátás szakfelügyeleti célvizsgálatáról 3. Kulturális előirányzat kezelése Ifjúsági témák: 1. Őszi rendezvénysorozat az ifjúsági korosztály számára Zárt ülés napirendi pontjai: 1. A kultúra területén adható kitüntetések 2. Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetés adományozása (kgy) 3. Szolgálati férőhely kérelmek elbírálása Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási Tervének módosítása Kiss Tibor: Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy kérdése, javaslata, kiegészíteni valója, van-e Takács Péter: Elismerését fejezte ki közfoglalkoztatással foglalkozó kollégák munkájáért. Benkóné Dudás Piroska: Köszönetét fejezte ki az eddig végzett munkáért. Javasolta, hogy a közfoglalkoztatással foglalkozó kollégák részesüljenek valamilyen mentális megsegítésben, mert emberfeletti az a munka, amit végeznek és nagyon komoly sorsokat kell, hogy végighallgassanak, amit türelemmel és megértéssel tesznek. Megköszönte az intézményekbe irányított közfoglalkoztatottakat, igen nagy segítségre voltak, és továbbra is számítanak rájuk. Túriné Kovács Márta: Elmondta, hogy a közoktatási intézmények rengeteg területén dolgoznak az általuk delegált kollégák. Tolmácsolta az intézményvezetők köszönetét. 3

4 Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 97/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási Tervét az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal módosítsa és fogadja el. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: szeptember 24. Tárgy: A Jaminai Közösségi Ház működtetése Kiss Tibor: Köszöntötte Koszecz Sándort. Megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy kérdése, javaslata, kiegészíteni valója, van-e Takács Péter: Az előterjesztésben olvasható: A Békéscsabai Kulturális Központ bevonása a Jaminai Közösségi Ház működésébe a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel történt egyeztetés alapján nem befolyásolja az Agóra pályázat lebonyolítását. Megkérdezte, hogyan befolyásolhatta volna? Varga Tamás: Elmondta, hogy a racionalizálási folyamatok mellett, egy újabb funkciót vett fel, újabb feladatot vállalt a Békéscsabai Kulturális Központ. A Jaminai Közösségi Ház Nem önkormányzati intézményként működik majd, hiszen civil kézbe kerül. Túriné Kovács Márta: Elmondta, hogy kifejezetten ezért ragaszkodtak ahhoz, hogy határozott idejű és csak egy-egy funkciót felölelő mentor-állásról legyen szó, ne pedig alapító okirat módosítással járó többletfeladatról. Takács Péter: Elmondta, hogy a racionalizálási folyamatba nem illik az új feladat, de a választ elfogadta és nem kívánta tovább tárgyalni a témát. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 98/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbiak elfogadását javasolja a közgyűlés számára: 4

5 I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megbízza a Békéscsabai Kulturális Központot október 1. és december 31. között a Jaminai Közösségi Ház szakmai felügyeletével és működtetésével. A feladat ellátásához a fenti időszakban engedélyezi a határozott idejű foglalkoztatással, heti 40 órában alkalmazott munkatárs alkalmazását. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: szeptember 24. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Jaminai Közösségi Ház évi működtetéséhez az alábbiak szerint biztosít forrást a Békéscsabai Kulturális Központ számára: személyi kiadás ,- Ft járulékok ,- Ft dologi kiadások ,- Ft összesen: ,- Ft amelynek fedezeteként az általános tartalék szolgál forrásul. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: október 1. III. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Jaminai Közösségi Ház évi üzemeltetési költségeit a Békéscsabai Kulturális Központ költségvetésében külön soron szerepelteti. Felelős: polgármester Határidő: február 28. IV. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Jaminai Közösségi Ház működtetését január 1-től a biztonságos és megfelelő szakmai színvonalú működési feltételek megléte esetén a Jamina Szövetség számára az épület üzemeltetési költségeinek biztosításával, szerződés megkötése mellett átadja január 1-től a civil szervezet önállóan működteti a Jaminai Közösségi Házat. Felelős: polgármester Határidő: január 1. Szente Béla: Elmondta, 15 éve harcolnak azért, hogy Jaminában közösségi ház legyen. Ennyi év eredménytelensége után, bármilyen terhet szívesen vállalnak ezzel kapcsolatban. Elmondta, hogy megalakult a Jaminai Szövetség és közösség fejlesztési folyamatok indultak be a városrészben. Igyekeznek, hogy egy jó közösség, illetve a saját érdekeiket érvényben tartó szervezetek működjenek majd Jaminában. Tárgy: Az Andrássy út sétáló utcai szakaszán villamosenergia-vételezési lehetőség kialakítása 5

6 Szente Béla: Elmondta, hogy a kérelmemmel kapcsolatos kiinduló pont az volt, - mivel hiányolta a lakosság - kérésükre egy nyárbúcsúztató rendezvénysorozatot szerveztek a sétálóutcán. Unplugged jelleggel szerveztek rendezvényeket. Akkor tapasztalták, hogy valamilyen hangszint emelésre szükség van, mert például egy szál gitár nem hallatszik olyan messzire, hogy fel tudnák hívni erre a figyelmet. A város kútházából, amelyből a szökőkutat üzemeltetik, nem kaphattak áramot. Ekkor jött részéről a gondolat, hogy kerüljön kiépítésre egy olyan mérőberendezés, ahonnan biztosítható lenne bármikor az áramfogyasztás. Ha valaki közterület foglalást kér és szüksége van áramra, a városnak kötelessége azt biztosítani. Megkérdezte, hogy a kútházból miért nem lehet áramot biztosítani? Császár Judit városüzemeltető: Elmondta, hogy kinn jártak a helyszínen az áramszolgáltató képviselőjével, és nem engedélyezik azt, hogy bármilyen mérőberendezést rákössenek a már kiépített berendezésre. Szente Béla: Megkérdezte, hogy van szakmai indokuk is vagy csak annyi, hogy akkor nem fizethet a város másfél millió forintot az új kiépítésre? Felháborítónak tartja a kérelem elutasítását. Császár Judit: Első javaslatuk az áramszolgáltató felé az volt, hogy egy külön mérőszerkezetet építhessenek be. Ezt a kérelmet elutasították és a mellékletekben leírt 2 féle variációt ajánlották fel. Szente Béla: Elmondta, hogy jelenleg egy rendezvény után 40 ezer forintot fizetnek az áramszolgáltatásért. A kérelmében 2 elektromos szekrény felállítását kérte, de látva az árakat úgy gondolja, hogy elegendő a Korzó téri szekrény felállítása. Kérte a bizottság tagjait, hogy támogassák a kérelmet. Varga Tamás: Információi szerint a Városfejlesztési Bizottság azt a javaslatot támogatta, ahol állandó jelleggel építenének mérőállomást. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 99/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az Andrássy út sétáló utcai szakaszán villamosenergia-vételezési lehetőség kialakításáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. Tárgy: A Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tornaterem használatának jóváhagyása Nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 6

7 - Megállapította, hogy a bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 100/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a 252/2005. (V. 19.) közgy. határozat IV. pontjában rögzített felhatalmazása alapján jóváhagyja a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tornatermének a 2010/2011-es tanévre vonatkozó terembeosztását az alábbi táblázat szerint. Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 7-8 Szlovák Szlovák Szlovák Szlovák Szlovák 8-9 Szlovák Szlovák Szlovák Jankay Ált. Isk. Jankay Ált. Isk Szlovák Jankay Ált. Isk. Szlovák Jankay Ált. Isk. Jankay Ált. Isk Szlovák Jankay Ált. Isk. Szlovák Jankay Ált. Isk. Szlovák Szlovák Jankay Ált. Isk. Szlovák Szlovák Szlovák Szlovák Szlovák Szlovák Szlovák Szlovák Szlovák Szlovák Szlovák Szlovák Szlovák gyógytestnevelés Szlovák Szlovák Szlovák Szlovák gyógytestnevelés Szlovák Szlovák Szlovák Szlovák gyógytestnevelés Szlovák Szlovák József A.Ltp.S.E Jankay Diákotthon József A. Ltp. SE. Jankay Diákotthon József A. Ltp.SE Jankay Diákotthon József A. Ltp. SE. Jankay Diákotthon József A. Ltp.SE Jankay Diákotthon József A. Ltp. SE. Jankay Diákotthon József A. Ltp.SE Szlovák Jankay Diákotthon Szlovák József A. Ltp.SE. Felelős: Kiss Tibor, az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke Határidő: szeptember 16. Tárgy: Diáksport támogatások felosztása (pályázatok elbírálása, II. félév) Benkóné Dudás Piroska: Úgy gondolja, hogy a diákok által elért szép eredményekért méltatlanul kevés a bizottság által megítélt támogatás. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot 101/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági 7

8 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az Oktatási intézmények diákolimpiai döntőn való támogatására kiírt pályázatán nyertes önkormányzati fenntartású oktatási intézményeket az I. sz. melléklet, Bizottsági támogatás 2010 során jelzett támogatásban részesíti. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az oktatási intézmények év II. félévi diáksport támogatásának felosztását a II. sz. melléklet táblázata alapján elfogadja. A melléklet a határozat részét képezi. Az oktatási intézmények számára biztosított diáksport-támogatások felhasználására, elszámolására a hatályos Sportkoncepció és sporttámogatási rendszerben foglaltak az irányadók. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az oktatási intézmények diáksport-támogatási keretéből ,- Ft-ot a testnevelő tanárok, ,- Ft-ot pedig a diákolimpiai bajnokok jutalmazására a sportszakfeladati költségvetési sorra (MSPOFEL99) helyez át. Forrás: Sporttámogatások (MSPORTT ,- Ft terhére) Felelős: illetékes bizottság elnöke Határidő: október 31. Az I. és II. számú melléklet a jegyzőkönyv részét képezi. Tárgy: Beszámoló a Magyarország Németország férfi vízilabda-mérkőzésről Takács Péter: Azzal a módosító javaslattal fordult a bizottsághoz, hogy a ,-Ft pénzmaradványt tartsák meg a bizottsági hatáskörben felosztható sportpénzek tartalékán a kérelmet pedig vigyék közgyűlés elé és az általános tartalékalapból biztosítsa a közgyűlés a Békéscsabai Sporttörténeti Gyűjtemény létrehozatalához szükséges összeget. Ezt a javaslatot, már korábban is elmondta. Úgy gondolja, hogy a gyűjtemény létrehozása a város életében olyan jelentős dolog, hogy a tartalékalapból biztosítaná a közgyűlés a hiányzó összeget. Benkóné Dudás Piroska: Úgy gondolja, hogy ezt az összeget jutalomként azoknak a kollégáknak kellene adni, akik azon dolgoztak, hogy a vízilabda mérkőzés Békéscsabán valósulhasson meg. Kiss Tibor: Felolvasta a határozati javaslat 2. oldal II. pontját, amely arról szól, hogy a bizottság a 93/2010. (VI.14.) számú határozatával már döntött a pénzmaradvány felhasználásáról. 8

9 Benkóné Dudás Piroska: Támogatja a határozati javaslat elfogadását. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 1./ pontját. - Megállapította, hogy a bizottság a határozati javaslat 1. pontját 8 igen, egyhangú szavazattal elfogadta, Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 2./ pontját a Takács Péter által javasolt módosítással. - Megállapította, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el, mivel az nem kapott minősített többséget. Szavazásra bocsátotta az eredeti határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság a határozati javaslat 2. pontját 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot 102/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Magyarország Németország férfi vízilabdamérkőzés megrendezéséről szóló beszámolót elfogadja. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága jóváhagyja, hogy a Magyarország Németország férfi vízilabda-mérkőzés elszámolás utáni maradványa ( ,- Ft) a Békéscsabai Sporttörténeti Gyűjtemény létrehozatalával kapcsolatos költségek fedezetére szolgáljon. Az összeget ennek érdekében áthelyezi a sportszakfeladati költségvetési sorra. Az összeg felhasználásáról a Bizottság felé utólagosan be kell számolni. Forrás: Sporttámogatások (MSPORTTAX ,- Ft terhére) Felelős: illetékes bizottság elnöke Határidő: október 31. Kiss Tibor: Megköszönte Szigeti Csabának és minden munkatársának azt a szervező munkát, amellyel biztosították ennek a színvonalas sporteseménynek a megrendezését. Megérkezett Józsa Mihály. A bizottsági tagjainak száma: 9 fő. Tárgy: Csapatsport-egyesületek eredményességi támogatása (a Sportkoncepció és sporttámogatási rendszer módosítása) 9

10 Vámos József: Nehezményezte döntetlen eredmény után a labdarugók pontpénzének ,- Ft-ra emelését. Szigeti Csaba: Emlékeztette a jelenlevőket, hogy a bizottság a júniusi ülésén sem támogatta a pontpénzek ,-Ft-ról ,-Ft-ra történő emelését. A közgyűlés szavazta meg az üzleti tervet. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 1 fő nem volt jelen a szavazáskor. - Megállapította, hogy a bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 103/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a csapatsport-szervezeteket az alábbiak szerinti eredményességi támogatásban részesíti: SPORTSZERVEZET OSZTÁLY TÁMOGATÁS Békéscsaba 1912 Előre SE (Kft.) NB II., másodosztály Ft/pont - döntetlen Ft/győzelem Békéscsabai Előre NKSE NB I., első osztály Ft/pont - döntetlen Ft/győzelem Belvárosi DSK férfi kézilabda szakosztálya NB II., harmadosztály Ft/pont - döntetlen Ft/győzelem Békéscsaba Diák Kézilabda Sportjáért Egyesület NB II., harmadosztály Ft/pont - döntetlen Ft/győzelem Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub OB I/B, másodosztály Ft/pont - döntetlen Ft/győzelem Békéscsabai Kosárlabda Klub NB II., harmadosztály 0 Ft/pont (nincs döntetlen, de pontot a vesztes is kap) Ft/győzelem Békéscsabai Röplabda SE NB I., kiemelt liga 0 Ft/pont (nincs döntetlen, de pontot a vesztes is kap) Ft/győzelem Jamina SE Megyei I., negyed osztály Ft/pont - döntetlen Ft/győzelem Békéscsabai MÁV SE Megyei I., negyed osztály Ft/pont - döntetlen Ft/győzelem Gerlai SE labdarúgó szakosztálya Megyei III., hatod osztály 7500 Ft/pont - döntetlen Ft/győzelem Mezőmegyer labdarúgó szakosztálya Megyei III., hatod osztály 7500 Ft/pont - döntetlen Ft/győzelem JALTE női kézilabda szakosztálya Megyei I., negyed osztály 8000 Ft/pont - döntetlen Ft/győzelem Békéscsabai Benny Bulls Rugby Club NB II., másodosztály 8000 Ft/pont - döntetlen Ft/győzelem Békéscsabai Női Labdarúgó SC Megyei I., negyedosztály 7500 Ft/pont döntetlen Ft/pont győzelem 10

11 2./ A csapatsport-szervezetek számára biztosított önkormányzati támogatási összegekkel a Sportkoncepció és sporttámogatási rendszer értelmében a támogatott sportszervezeteknek legkésőbb január 31-éig el kell számolniuk. Forrás: Sporttámogatások (MSPORTTAX ,- Ft terhére) Felelős: Kiss Tibor, az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke Határidő: szeptember 30. Tárgy: Sportszervezetek által használt önkormányzati lakások Vámos József: Megkérdezte, hogyan fordulhatott elő az, hogy néhány lakásba nem jutottak be a kollégák? Úgy gondolja, hogy a szemlék alkalmával feltárt problémákat, minél hamarabb javíttatni szükséges az esetleges balesetek elkerülése érdekében, sőt az életveszélyes állapotokat meg kell szüntetni, hiszen a felelősség a tulajdonosé. Szigeti Csaba: Tájékoztatta a bizottságot, hogy előre egyeztetett időpontokban érkeztek a lakásokhoz és felháborodva vették tudomásul, hogy főleg a labdarúgókhoz - nem tudtak bejutni. Azt mondták, hogy elfelejtették az időpontot, és ezért nem tartózkodtak otthon. A későbbiekben sajnos nem tudtak olyan időpontot találni, ami mindenki számára alkalmas lett volna a lakások állapotának megtekintésére. Úgy gondolja, az egyesületeknek is érdeke, hogy a tulajdonos ellenőrizze a lakások állapotát. Egyébként tájékozódtak az érintett lakásokról és úgy tudják, megfelelő állapotúak. Takács Péter: Javasolta, hogy a bizottság határozzon arról, hogy a Békéscsaba 1912 Előre Kft október 31-ig egy előre egyeztetett időpontban gondoskodjon arról, hogy a fenti lakásokat meg tudják tekinteni. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot és javasolta II. pontban meghatározni az elhangzott módosításokat. - Megállapította, hogy a bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 104/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági I. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága javasolja az alábbi lakások kiutalását a Buda- Cash Békéscsabai Atlétikai Club részére bérlőkijelölési joggal: Andrássy út III. em. 28. (1 szoba összkomfort) Ihász u. 6. IV. em. 15. (3 szoba összkomfort) Kazinczy ltp. C. l2. fsz. 3. szükséglakás. 11

12 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága javasolja az alábbi lakások kiutalását a Békéscsaba 1912 Előre Kft. labdarúgó egyesülete (Békéscsaba 1912 Előre SE) részére bérlőkijelölési joggal: - Bartók Béla út 75. IV. em. 14. (1 szoba összkomfort) - Bartók Béla út 75. III. em. 11. (1 szoba összkomfort) - Bartók Béla út 71. IV. em. 14. (1 szoba összkomfort) - Berzsenyi u. 7. IV. em. 14. (2,5 szoba összkomfort) 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága javasolja az alábbi lakások kiutalását a Torna Club Békéscsaba részére bérlőkijelölési joggal: - Penza ltp. 11. B. III. em. 29. (1 szoba összkomfort) - Berzsenyi u. 7. IV. em. 15. (2,5 szoba összkomfort) - Bartók Béla út 55. IV. em. 13. (2 szoba összkomfort) 4./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága javasolja az alábbi lakások kiutalását a Békéscsaba 1912 Előre Kft. kézilabda egyesülete (Békéscsabai Előre Női Kézilabda SE) részére bérlőkijelölési joggal: - Bartók Béla út 57. II. em. 6. (2 szoba összkomfort) - Szabadság tér III. em. 2. (1,5 szoba összkomfort) - Berzsenyi u. 7. IV. em. 13. (2,5 szoba összkomfort) 5./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága javasolja az alábbi lakás kiutalását a Karácsonyi Lajos Vívó SE Békéscsaba részére bérlőkijelölési joggal: - Bartók Béla út 75. I. em. 5. (1 szoba összkomfortos) 6./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága javasolja az alábbi lakás kiutalását a Békéscsaba Röplabda SE részére bérlőkijelölési joggal: Kisszik u. 4. III. em. 10. (2 szoba összkomfortos) II. Felelős: Kiss Tibor, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Határidő: szeptember 30. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága nehezményezi, hogy több lakás megtekintésére nem kerülhetett sor, egyben felkéri a Békéscsaba 1912 Előre Kft képviselőjét, gondoskodjon arról, hogy a 12

13 sportolóik által használt lakásokba a hivatal ügyintézői - előzetesen egyeztetett időpontban október 31-ig bejuthassanak. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága felkéri a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt képviselőjét, hogy a bejárás tapasztalatairól szóló feljegyzés alapján életveszélyesnek minősített lakásokban a szükségessé vált munkálatokat végezze el, az életveszélyes állapotot szüntesse meg. Felelős: illetékes bizottság elnöke Határidő: október 31. Tárgy: Kimagasló sporteredmény elérésének támogatása kérelem Nem volt, ezért szavazása bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 105/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a kimagasló sporteredmény elérésének támogatására elkülönített alapból a Sportkoncepció és sportfinanszírozási rendszer alapján a Torna Club Békéscsaba sportegyesületet ,- Ft támogatásban részesíti. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, hogy a támogatás felhasználását és elszámolását meghatározó megállapodást készítse elő. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága felhatalmazza Kiss Tibort, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnökét a megállapodás megkötésére. Forrás: Kimagasló sporteredmények elérésének támogatására elkülönített keret (MKPORTEX ,- Ft terhére) Felelős: Az 1. és a 3. pontért: Kiss Tibor, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke A 2. pontért: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: október 1. 13

14 Tárgy: Támogatási kérelmek Nem volt, ezért az előterjesztésben javasolt összegekkel szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 106/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági 1. / Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva a Tartalékalap terhére a táblázatban a Támogatás összege oszlopban szereplő támogatásokat nyújtja: Támogatott Felhasználható Igényelt támogatás (Ft) Torna Club Békéscsaba fitness szakosztálya József Attila Lakótelepi TSE ITF Taekwon-do szakosztálya Spanyolországi fitness Európa-bajnokság részvételi költségeire Takács Barbara pozsonyi Európa Kupaviadalon való részvételének költségeire Támogatás összege (Ft) , , , ,- Összesen: , ,- 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, hogy a támogatás felhasználását és elszámolását meghatározó megállapodásokat készítse elő. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága felhatalmazza Kiss Tibort, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnökét a támogatásokról szóló megállapodások megkötésére. Forrás: Sporttámogatások (MSPORTTAX ,- Ft terhére) Felelős: Az 1., 3. pontért: Kiss Tibor, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke A 2. pontért: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: szeptember 30. Szigeti Csaba: Tájékoztatta a bizottságot, hogy az év végére várhatóan érkezik pénz a tartalékalapra, mivel több olyan rendezvény van, amit vagy nem rendeztek meg vagy nem 14

15 tudtak megrendezni a sportegyesületek. Az ezekre a rendezvényekre megállapított támogatásokat az egyesületek visszautalják, amit a bizottság még ebben az évben támogatásként odaítélhet. A bizottság tagjait meghívta a hétvégén megrendezésre kerülő Nagy Sportágválasztó rendezvényre. Tárgy: A 2010/2011-es tanév beiskolázásának véglegesítése, közalkalmazotti létszámváltozások lekövetése a közoktatási intézményekben Takács Péter: Az Esély Pedagógiai Központban a tanulószobai ellátást igénylők magas száma miatt felső tagozaton a korábbi kettő helyett négy tanulószobai csoport indítását kezdeményezték. Megkérdezte, hogyan kell ezt értelmezni és valójában, hány gyermekről van szó? Megkérdezte továbbá, hogy valóban elbocsátási hullám volt-e az intézményben? Tarné dr. Malatyinszki Anita: Elmondta, hogy a magas létszámot úgy kell érteni, hogy a tavalyi évhez képest sokkal többen igényelték a tanulószobai ellátást, tehát nem a gyereklétszám emelkedett. A tavalyi évben úgy volt 2 tanulószobai csoport, hogy az 5-6. és 7-8. osztály volt összevonva, de most úgy alakult a helyzet, hogy sem az 5-6., sem a 7-8. osztályt nem lehet összevonni. Egyrészt a magas létszám miatt, másrészt annyira különbözőek a gyerekek fogyatékosságai, hogy emiatt sem lehet őket tanulócsoportba összevonni. Takács Péter: Megkérdezte, hogy első évfolyam nem is indul az intézményben? Nem is lett meghirdetve? Tarné dr. Malatyinszki Anita: Elmondta, hogy meg lett hirdetve az első évfolyam és autista évfolyam indul is. Kiss Tibor: Kérte, hogy Takács Péter képviselő az elbocsátásokkal kapcsolatos kérdéseit az intézmény vezetőjének tegye fel. Benkóné Dudás Piroska: Megkérdezte, hogy az általános iskolák esetében hogyan kerül meghatározásra az egyéb pedagógiai feladat ellátásához szükséges többletóra? A pedagógusok kimennek a lakásra és ott fejlesztik ezeket a gyerekeket? Középfokú intézmények beiskolázásával kapcsolatban idézett néhány hirdetést a városban megjelent újságokból. Úgy gondolja, hogy a város intézményrendszerének kárt okoznak ilyen formátumban. A város az előrehozott szakképzést nem tudta beindítani. Szigorúan betartják az RFKB-döntéseket, és ezáltal hátrányba hozzák a saját intézményeiket. Természetesen ezzel nem azt akarta mondani, hogy szegjék meg az RFKB-döntéseket. Kiss Tibor: Úgy gondolja, egyetlen olyan döntést sem hozott a város, amellyel a szakképzést hátrányba hozta volna a városban. Versenyhelyzet van. A város nem tehet az ellen, hogy magániskolák indulnak, felnőttképzést indít az Evangélikus Gimnázium. A saját lehetőségeket kell figyelembe venni, és azon túl nem lehet felelőtlenül képzéseket indítani. Tarné dr. Malatyinszki Anita: A magántanulók felkészítésével kapcsolatosan elmondta, hogy ezek az órák egyeztetve lettek az intézményekkel, és jogosan kérik ezeket az órákat. 15

16 Túriné Kovács Márta: Tájékoztatta a bizottságot, hogy a magántanulók felkészítése korábban is ilyen formában történt. Úgy gondolja, hogy a város szakképzéssel foglalkozó intézményeinek kapacitása maximálisan ki van használva. Feladatuk mindenkor a minőségi képzés biztosítása a saját kapacitások figyelembe vételével. A fenntartó részéről nincs szándék a RFKB-döntések figyelmen kívül hagyására és a saját szakképzésük pozíciójának rongálására. Szente Béla: Elmondta, hogy az Evangélikus Gimnázium is szenvedő alanya volt annak a 4 milliárdos megvonásnak, ami sújtotta az egyházi iskolákat. Valahogy pótolniuk kellett a kiesést. Benkóné Dudás Piroska: Számára is feltűnőek az Esély Pedagógiai Központban zajló folyamatok. Megkeresték szülők is és kollégák is azért, mert szavaikkal élve áldatlan állapotok vannak az intézményben. Túriné Kovács Márta: Elmondta, hogy az Esély Pedagógiai Központban szakértői vizsgálat folyik. Amint lezárult a vizsgálat tájékoztatja a bizottságot a szakértői jelentésről. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 107/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága javasolja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének hagyja jóvá a szakképzési és felnőttoktatási osztályok indítását az. 1. sz melléklet szerint. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága javasolja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének hagyja jóvá egy osztályban három szakma oktatásának megkezdését az alábbi intézményekben: Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Tagintézménye: - 1/11/3 Kőműves, Festő, mázoló és tapétázó, Épületburkoló Trefort Tagintézménye: - 1/11/2 Hegesztő, Karosszérialakatos, Épület és építménybádogos - 1/11/4 Elektromos gép és készülékszerelő, Számítógépszerelő- karbantartó, Elektronikai műszerész Esély Pedagógiai Központ szakiskolája: B Virágkötő, berendező, virágkereskedő, Kertész, parképítő és fenntartó technikus 3. Álláshelyváltozások Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága javasolja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének hagyja jóvá + 0,25-pedagógiai munkát segítő többletalkalmazást 16

17 engedélyez az Esély Pedagógiai Központban, míg - 1 pedagógus álláshely megszüntetését engedélyezi az Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégiumban. Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: szeptember 15. Tárgy: Középfokú oktatási intézmények 2011/2012-es tanévre vonatkozó beiskolázási terve Benkóné Dudás Piroska: Kérte engedélyezni a kereskedelmi szakmacsoportba az 54-es OKJszámú külkereskedelmi üzletkötő és az 52-es OKJ számú kereskedelmi ügyintéző szakmák meghirdetését. A két szakma nem a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola profilja, kizárólag az intézményük által tanított szakmacsoportokhoz tartozik. Úgy gondolja, ahhoz, hogy a munkaerőpiacon sikeresen tudjanak jelen lenni és megmaradni szükségesek ezek a képzések. Túriné Kovács Márta: Számított erre a javaslatra és ezt jelezte is az előterjesztés 3. oldalán. Ezzel együtt fenntartja azt a véleményét, hogy ha valamiféle profiltisztítás felé kíván a fenntartó elmenni, akkor ezt konzekvensen kell megtenni. Takács Péter: Megkérdezte, hogy amennyiben a fenntartó engedélyezi a két szakma indítását, akkor ez milyen következményekkel jár? Túriné Kovács Márta: Ezek koncepcionális kérdések, amelyeknek meg kell határozni a szakképzés jövőjét. A tavalyi évben is már tárgyalta a bizottság azt az anyagot, amelyik tárgyalta a szakképzés jövőjét. Nagyon fontos a minőségi képzés és nagyon fontos a szakiskolai képzés. A szakiskolai képzés felé próbálják orientálni akár a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolát, akár a BÉKSZI-t, illetve meg kell próbálni növelni a kínálatot, amennyiben erre lehetőség lesz. Takács Péter: Legfontosabbnak azt tartja, hogy olyan tanulók kerüljenek ki az intézményekből, akik el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a Benkóné Dudás Piroska képviselő által kért módosítással. 1 fő nem volt jelen a szavazáskor. - Megállapította, hogy a bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 108/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbiak elfogadását javasolja a közgyűlés számára: 17

18 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi egy-egy nyelvi előkészítő osztály indításának meghirdetését a 9. évfolyamokon a 2011/2012-es tanévben az alábbi intézményekben: - Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium, - Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium, - Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium számára egy szakképző osztályon belül 3 szakma oktatásának meghirdetését az alábbi csoportosításban: - fodrász (OKJ szám: ), bútorasztalos (OKJ szám: ) kárpitos (OKJ szám: ) - irodai asszisztens (OKJ szám: ), járműfényező (OKJ szám: ), női szabó (OKJ szám: ) - kőműves (OKJ szám: ), épületburkoló (OKJ szám: ), festő, mázoló és tapétázó (OKJ szám: ), - gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő (OKJ szám: ), vízvezeték- és vízkészülékszerelő (OKJ szám: ), központifűtés- és csőhálózat-szerelő (OKJ szám: ) - elektromos gép és készülékszerelő (OKJ szám: ), számítógépszerelő-karbantartó (OKJ szám: ), elektronikai műszerész (OKJ szám: ). - hegesztő (OKJ szám: ), karosszérialakatos (OKJ szám: ), épület és építménybádogos (OKJ szám: ) - protokoll ügyintéző (OKJ szám: ), külkereskedelmi üzletkötő (OKJ szám: ), kereskedelmi ügyintéző (OKJ szám: ) 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi az Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó számára egy szakképző osztályon belül 3 szakma oktatásának meghirdetését az alábbi csoportosításban: - kertfenntartó (OKJ szám: ), virágkötő (OKJ szám: ), zöldségtermesztő (OKJ szám: ). A fenti osztályokat úgy kell megszervezni, hogy az osztályokra meghatározott órakeret nem lépheti túl az egy osztályban 2 szakma oktatására meghatározott órakeretet. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhívja a középiskolák és szakiskolák igazgatóinak a figyelmét, hogy az intézményi beiskolázáskor maradéktalanul vegyék figyelembe a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011/2012. tanév beiskolázására vonatkozó határozatát. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a középfokú intézmények beiskolázási tervét a 1. sz., 2. sz. és 3. sz. melléklet szerint. A mellékletek a határozat részét képezik. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: szeptember 24. A mellékletek a jegyzőkönyv részét képezik. 18

19 Tárgy: A Békéscsabai Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság illetékességének meghatározása Takács Péter: Javasolta az A változat elfogadását. A bizottsági ülés elején jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt távoznia kell. A bizottsági tagok száma 8 fő. Benkóné Dudás Piroska: Eddig büszke volt a város az általános iskolákban a fejlesztő pedagógusokra. Ő személy szerint büszke volt arra, hogy az intézményükben középfokon is volt ilyen. Úgy értelmezi, hogy a továbbiakban ez megszűnik. Túriné Kovács Márta: Generális szűrés nincs. Akit az intézmény elküld a szakértői bizottsághoz, hogy vizsgálja meg és javasoljon terápiát a számára, állítsa ki a szakvéleményt, az természetesen az eddigi ügymenetnek megfelelően a továbbiakban is működik. Nem gyakorlat a városban, és más településen sem, hogy 9. évfolyamos tanulókat szűrjék. Az intézmény, ha saját maga erre áldoz és megszervezi, akkor megteheti. Benkóné Dudás Piroska: Ezt az intézkedést negatívumként éli meg, azért mert ez leginkább a BÉKSZI-t sújtja. Mert egyedül itt vannak szakiskolások, egyedül itt folyik szakképzés, itt a legmagasabb a vidéki tanulók aránya és a bejövő 9. évfolyamok összetétele itt a legösszetettebb. Kérte, hogy ebben az intézményben a város finanszírozza a 9. évfolyamosok szűrését. Kiss Tibor: Úgy gondolja, hogy sem a bizottság, sem a fenntartó nem hoztak olyan döntéseket, amelyek hátrányosan érintették volna a BÉKSZI-t. Túriné Kovács Márta: Ha valahol általános szűrést fontosnak és elképzelhetőnek tart majd koncepcionális alapon, az vagy az óvoda nagycsoportos évfolyama vagy az általános iskola első osztályos évfolyama. Alapvetően ott kell elkezdeni a fejlesztéseket, onnen lehet építkezni. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat A változatát. - Megállapította, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 109/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az alábbiak elfogadását javasolja a közgyűlés számára: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság alapító okiratában meghatározott illetékesség körét nem módosítja. 19

20 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2010/2011. tanévben is vállalja a békéscsabai nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő gyermekek, tanulók szakértői vizsgálatát, a jogszabályban rögzített eljárásban. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nem biztosít forrást teljes évfolyamok szakértői vizsgálatához. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: szeptember 24. Tárgy: Döntés a szakképzési pénzek továbbadásáról és a fejlesztési megállapodás aktualizálásáról Nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 110/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága jóváhagyja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 114/2009. (II. 19.) közgy. határozatában adott felhatalmazás alapján a március 16. és augusztus 31. között a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szakképzési alszámlájára érkezett ,- Ft összegű szakképzési hozzájárulások továbbadását az intézmények részére, valamint jóváhagyja a ,- Ft önkormányzati felhasználását a támogatások fogadásával, nyilvántartásával, felhasználásával kapcsolatosan felmerülő költségekre a mellékletek szerint. A melléklet a határozat részét képezi. Felelős: Kiss Tibor, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Határidő: folyamatos 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága jóváhagyja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 114/2009. (II. 19.) közgy. határozatában adott felhatalmazás alapján a fejlesztési megállapodás TISZK I. illetve TISZK II.-re vonatkozó biankópéldányainak aktualizálását azzal, hogy a létszámadatok az októberi intézményi statisztika elkészítését követően kerülnek meghatározásra. A szerződés biankópéldányai ezekkel együtt válnak érvényessé. A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság felhatalmazza dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt a létszámadatok feltöltésére. A melléklet a határozat részét képezi. Felelős: Kiss Tibor, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Határidő: folyamatos 20

21 A mellékletek a határozat részét képezik. Tárgy: Döntés a KIOS Bizottság hatáskörében felhasználható pénzeszközökről Túriné Kovács Márta: Tájékoztatta a bizottságot a beiskolázási kiadvánnyal kapcsolatos egyeztetésekről. Elmondta, hogy a KIOS Bizottság záró értekezletére szánt összeget - szükség esetén - Köles István alpolgármester a saját reprezentációs kerete terhére kiegészíti, de nyilván a takarékos felhasználás jegyében egy nagyon szerény megvendégelést terveznek. A felhasznált összegről természetesen elszámol az osztály. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 111/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva biztosítja a középfokú oktatási intézmények számára a Pályázati sajáterő előirányzaton lévő ,-Ft-ot, valamint az Oktatásfejlesztési előirányzatból a további költségek fedezetét a 2011/2012-es beiskolázási tájékoztató kiadásához, amennyiben a középfokú oktatási intézmények oldalanként ,-Ft-os hozzájárulást biztosítanak. A melléklet megjelenési formája: 14 színes oldal, 4+4 szín: 80 ezer pld. esetén ,-Ft + megyei terjesztés költségei. Felelős: Kiss Tibor, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Határidő: szeptember Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva biztosítja a Békéscsabai tehetségekért előirányzat keretösszegének a későbbiekben felmerülő igények szerinti megemelését ,-Ft-tal a Történelmi Magyarország kapcsolattartási előirányzat terhére. Felelős: Kiss Tibor, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Határidő: szeptember

22 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva hozzájárul a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság záró-értekezletének a megrendezéséhez, a szükséges pénzösszeget az Oktatásfejlesztési előirányzat terhére biztosítja összesen ,-Ft összegben. Felelős: Kiss Tibor, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Határidő: szeptember 15. Tárgy: Beszámoló a 2009/2010. évi fenntartói ellenőrzési-értékelési terv végrehajtásáról, a 2010/2011. évi fenntartói ellenőrzési-értékelési terv jóváhagyása Benkóné Dudás Piroska: Kérte, hogy valamennyi középfokú oktatási intézmény 2009/2010-es évi értékelését megkaphassa és az elkészült szakértői véleményeket is kérte tanulmányozás céljából. Tarné dr. Malatyinszki Anita: Elmondta, hogy szeptember 24-e az intézményi beszámolók elkészítésének határideje. Ezt követően tudják eljuttatni képviselőasszony részére a kért dokumentumokat. Perényiné Czibolya Edit: Elmondta, hogy a szakértői vélemények az intézményvezetői pályázatok mellékletét képezték, tehát már korábban rendelkezésére bocsátották. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 112/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önk. rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva elfogadja a 2009/2010. évi fenntartói ellenőrzési-értékelési terv végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. sz. melléklet szerint. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önk. rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a 2010/2011. évi fenntartói ellenőrzési-értékelési tervet a 2. sz. melléklet szerint, amelyet a pénzügyi lehetőségek, és személyi feltételek függvényében kell végrehajtani. 22

23 Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: szeptember 15. Tárgy: Intézményi pedagógiai, nevelési programok és házirend jóváhagyása Nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 113/2010. (IX. 15.) sz. KIOS bizottsági 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja - a Napsugár Integrált Óvoda, a Kölcsey és Ligeti Sori Óvoda, a Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda, a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda, a Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda, a Lencsési Lakótelepi Óvoda, a Mackó-Kuckó Óvoda módosított nevelési programját, - a Szabó Pál Téri Általános Iskola, a 2. Sz. Általános Iskola és a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola módosított pedagógiai programját, - a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium módosított pedagógiai programját, valamint - a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Házirendjét. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága felhívja a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium vezetőjének a figyelmét, hogy a szakértők által javasolt módosításokat, javaslatokat tekintse át, és a szükséges korrekciókat végezze el az intézmény pedagógiai programjában. A korrigált pedagógiai programot legkésőbb október 15-ig küldje be az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályra. Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: szeptember Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy azon általános iskolák, amelyek a tanulók teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánják minősíteni, értékelni a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó 23

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. július 12-én, a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A Jaminai Közösségi Ház működtetése

NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A Jaminai Közösségi Ház működtetése BÉKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ VÁROS POLCÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: 162512010. Ügyintéző: Mell.: Hiv. sz: Koszecz Andrea Postacím: 5601 Pf 1I2. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság 2016. március 30-ai, rendkívüli, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság 2016. március 30-ai, rendkívüli, nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottsága 3/2016. TSPBB ülés JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Távol vannak: a Társadalmi és Sportcélú

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17-én - pénteken - de. 8,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. július 7-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNY'ZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK. OKTATÁSIÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNY'ZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK. OKTATÁSIÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. ,.,. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNY'ZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJúSÁGI, OKTATÁSIÉS SPORTBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 4931201 I. Előadó: Nagy Árpád, Tarné Malatyinszki

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. január 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta:

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta: Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-5/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 346 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 4. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 20 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:i. 220-6/2005 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: papj@bekescsaba.hu M E G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető 1 Iktatószám: 11019-7/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2011. április 21-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. október 21-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. október 21-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. október 21-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Krai Csaba Stumpf

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A közgyűlés rendkívüli üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.301/2005. Előadó:Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10. 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester, Borbély Gyula, Csávás Antalné,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 15 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. január 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 23-án (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 12-én - hétfın - de. 7,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 71-4/2009. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-i rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-i rendes üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-i rendes üléséről. Jelen vannak: Tóth Istvánné polgármester, Gehér Mariann,Bogár István, Dormán Jenő,

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 1371-2/2015 a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, II. tárgyaló Ideje: 2015. február 3. Jelen vannak: A bizottság részéről: elnök Tóth István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

2 0. s z á m ú. Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

2 0. s z á m ú. Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 2 0. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án 16 órára összehívott soros testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-352, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata. 2015. szeptember 16-i testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata. 2015. szeptember 16-i testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. szeptember 16-i testületi ülésén. Az ülés helye: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti kistanácskozó terme N a p

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-141/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok:

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 221/2012. (XI.15.) határozattól

Részletesebben