Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Iktatószám: /2015 a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, II. tárgyaló Ideje: február 3. Jelen vannak: A bizottság részéről: elnök Tóth István képviselő Lombeczki Gábor képviselő Szucsik György képviselő Ringert Csaba szakértő külső tag Tanácskozási joggal: Haász Tamásné civil delegált A hivatal részéről: Habis László polgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Forgácsné dr. Jakab Katalin vagyongazdálkodási csoport Dr. Szalóczi Ilona Jogi Iroda Meghívottak: Dr. Gál József közgazdasági vezető menedzser, KKMK Zrt. Pintér Lajos területi forgalmi igazgató, KKMK Zrt. Jegyzőkönyvvezető: Erdélyi Adrienn Üdvözli a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a Városgazdálkodási Bizottság megjelent tagjainak száma 5 fő, így a Bizottság határozatképes. A meghívó szerint 4 napirendi pontot fognak tárgyalni a bizottság, 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. 1

2 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti saját bevételeinek, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről, továbbá az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Habis László Elmondja, hogy a rendelet szövegében, a 14. -ban található az összeghatár nélküli emelés kifejezés, melyre nagy szükségük lesz az év során, ugyanis állami és uniós forrásokhoz szeretnének hozzájutni. Munkatársai a közvetlen brüsszeli elbírálású pályázatokat nézik, főleg az ifjúsági pályázatok területén. A bevezető anyag tartalmazza, hogy a megyei jogú városok szigorúbb feltétel rendszerben dolgoznak. A régi szabály szerint 220 millió forinthoz jutottak volna, azonban ez a forrás elveszett az új szabályozás miatt. A tavalyi előirányzathoz képest a teljes intézményi kör visszafogottan kell, hogy gazdálkodjon, mivel a hiány 1,3 milliárd forint. Kevesebb, mint a tavalyi, de csak a 60%- át lehetett állami forrásokból finanszírozni, ezért hitelt kell felvenni. Idén egyik fő feladat a időszak pályázatainak lezárása, melyek között nem kis kockázatú fejlesztések vannak, például a kerékpárút, bölcsődei felújítások. Lényeges beruházás a Bárány uszoda rekonstrukció első üteme, mely 92 millió Ft átadott pénzeszközt igényel. Erre hitel nem vehető fel. Fontos az új pályázati ciklusra való felkészülés, csak néhány tízmillió Ft van elkülönítve, a pénzmaradvány szakaszban még szabadítanak fel rá forrásokat. Juhászné Dr. Krecz Erzsébet A táblázatokból jól látható, hogy a tavalyi és az idei hitelek jelentős visszafizetési kötelezettséget generálnak 2017-től. Az új szabályozás alapján változtak a visszafizetés feltételei. Ehhez igazodva próbálják a beruházásokat is tervezni. A költségvetés fő összege meghaladja a 14 milliárdot. A rendelet mellékleteit a jogszabályi előírásoknak megfelelően állították össze. Amik a mellékletben szerepelnek azok kötelező mellékletei. Tájékoztatásul kell a táblákat a képviselő testületnek elkészíteni. Egy táblának elkészítése folyamatban van, mely a 2013-as és 14-es adatok összesítését tartalmazza. Összességében a Hivatalnál volt a legnagyobb elvonás, 22 millió forinttal csökkentették a kiadásokat annak ellenére, hogy a kötelező béremelések fedezetét is biztosítani kellett. Két intézménynél, a Harlekin Bábszínháznál és a Családsegítő Intézetnél növeltek létszámot. 2

3 Tóth István Észrevételei lennének a napirenddel kapcsolatban. Előirányzat emelkedést tapasztal, az óvodáknál 15%-ost, még a bölcsődei igazgatóságnál azonban ez nem változik. A Színháznál, Könyvtárnál, a Várnál jelentős a csökkenés, ugyanúgy a karbantartása, felújításra fordítható költségek is. A galambmentesítés 8 millió forintra emelkedett, kéri, hogy tájékoztassák a Közgyűlésig, hogy 2010-től mennyit fordítottak erre. Szomorú, hogy a Parkolóház támogatására 100 millió forintot fordítanak. Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Az óvodáknál az óvodapedagógusok bérének a fejlesztésére kapott állami pénzeszköz a növekmény. A bölcsődékben dolgozóknál jóval alacsonyabbak a bérek, a dolgozók többsége minimálbért keres. Tavalyi évtől pótlékot kapnak a szociális ágazatból, negyedéves ciklusokra bontva. A Harlekin Bábszínháznál egy pályázat jelenti szintén a növekményt, ez két színész munkabéréről van szó. A Színház jelentős pénzmaradvánnyal zárt a tavalyi évben, a feladatait, a jelenlegi költségvetésből és a tavalyi előirányzatból biztosítottnak kell lenni. A közvilágítást pénzmaradvánnyal ki kell egészíteni, ez az új terek miatt van. A rendszerhasználati díjak is jelentősen növekszenek. A karbantartás a működési kiadások csökkentése miatt alacsonyabb. A galambmentesítéssel kapcsolatban elmondja, hogy a társasházaknak le kéne zárni minden olyan részt, ahol a galambok meg tudnak telepedni, így kijjebb lehetne a belvárosból szorítani őket, erre keresnek megfelelő pályázatot. A Parkolóházra 52 millió forintot fordítanak, nem 100 milliót, a parkolók üzemeltetésére valóban egy nagyobb nagyságrendű összeget fordítanak. Ebben az összes parkoló benne van. Habis László Elmondja, hogy a Kormányhivatal kötelezte a várost a kutyamenhely felszámolására, egy új helyen kell kialakítani a Városgondozás Eger Kft segítségével, ezért emeltek az összegen. A városüzemeltetéssel kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt években jelentős összeget fordítottak a hidak, utak karbantartására, építésére, és keresnek további pályázati lehetőségeket, például a Gólya utcai járda rendbetételére A Vár és a Könyvtár finanszírozását összehangolták az állami finanszírozással. Ringert Csaba Tisztázza az irodavezető asszonnyal a pályázatokra fordítható pénzek elszámolását. Háász Tamásné Kérdése, hogy mit jelentenek az informatikai fejlesztések 118 millió forint értékben? Lehet e kedvezményesen informatikai eszközhöz jutni egy csere kapcsán? Ki látja el a kéményseprést a jövőben? A társasházak, felújításához adható támogatás az önkormányzat részéről? Milyen mezőgazdasági feladatokra kell a 12 millió? 3

4 Egyetért, hogy a civilek csatlakozzanak az EU-s pályázatokhoz, de azok meg nagyon bonyolultak. Jó lenne 10 millió forintot erre a célra betervezni a költségvetésbe, hogy a pályázatokhoz a saját erőt biztosítsa a civil szervezeteknek is. Habis László Az informatikán még szerinte is faragni kell valamit, ez valamennyi intézményt érintene, főleg adatmentést, adatbiztonságot jelentő kiadásokról van szó. A évi L törvénynek is meg kell felelni, ami egy 30 milliós tétel. Várható a munkaállomások cseréje is. Egyetért azzal is, hogy a civil szervezeteknek jusson használt informatikai eszköz. Reméli, hogy a kéményseprő ipari szolgáltatáshoz az állam segítséget nyújt. A társasházak felújítására nem tudnak forrásokat tervezni ebben az évben, az uniós pályázatokat a kormány folyamatosan hirdeti meg. Az önkormányzat 600 hektár földterülettel rendelkezik, művelés és egyéb kötelezettségek vannak. Két mezőőrt is alkalmaznak, ezekre, a kiadásokra kellenek a pénzeszközök. A civileket illetően elmondja, hogy a költségvetésben privilegizált terület a civil szféra, uniós, ÁROP pályázatot a nyújtottak be esélyegyenlőségi területre, tehát további forrásokat is biztosítanak. Szucsik György Kéri a 2. választókerület nevében a közösségi terek kialakítását, az utak, járdák karbantartását. Habis László Decemberben a Koszorú utcához például, 10,5 millió forintot tettek hozzá, ami alapból is egy 100 millió forintos beruházás. Egy területfejlesztési programban lát forrásszerzésre lehetőséget. A közösségi funkciókra a peres eljárás befejeztével át tudnák adni a sportpályát. Az igénnyel teljesen egyetért. Tóth István Jó lenne a külvárosban is szétnézni, sok a lakossági panasz. Ilyen a Merengő utcai járda állapota, a Kertész utca 100.-nak a kérdése, az épület lassan összeomlik. Ilyen a Rozália utca is, az alsó része mindig sáros. A külterületi utak állagát is meg kéne óvni. Úgy gondolja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatokat a költségvetés megfelelő fedezetet nyújt. Természetesen vannak körzeti megvalósítandó feladatok, amelyeket a képviselők el fognak majd mondani. A jövőt illetően lesznek olyan pályázati források, melyek lehetőséget adnak a külterületi utak karbantartására, építésére is. Habis László Reálisak ezek a kérések. Felmérték az összes fejlesztési és beruházási igényeket, melynek összege kb. 2 milliárd forint. Ennek alapján kell egy fontossági sorrendet felállítani. Reméli, hogy ágazati és TOP-os forrásokból is támogatáshoz jut az önkormányzat. 4

5 Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak a évi költségvetés elfogadásáról. Döntési javaslat: A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az alábbi határozat és a évi költségvetési rendelet közgyűlés elé terjesztését. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint jóváhagyja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet gazdasági irodavezető Határidő: március 1. Szavazás Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést. 11/2015 (II. 04.) VGB döntés: A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az alábbi határozat és a évi költségvetési rendelet közgyűlés elé terjesztését. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint jóváhagyja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet gazdasági irodavezető Határidő: március 1. 5

6 4. Előterjesztés a helyi járatú közlekedés évi normatív és önkormányzati támogatásának elszámolásáról, valamint a évi veszteségének megtérítéséről Előterjesztő: Dr. Turcsányi Dániel, alpolgármester Meghívott: Uti Csaba, vezérigazgató KMKK Zrt. Pintér Lajos egri területi forgalmi igazgató, KMKK Zrt. Dr. Gál József közgazdasági vezető menedzser, KMKK Zrt. Kelemen Imre területi igazgató, KMKK Zrt. A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Dr. Gál József Az előző évben kétszer hozták be ezt az előterjesztést, mely a tervezett és a végleges adatokat tartalmazta. Idén már csak egyszer nyújtják be, a bizottság kérésére. A Volán társaságok összeolvadtak, törvény kötelezi őket az elszámolás benyújtására. Összesen 219 millió forint működési célú támogatás terveztek az év elején. Az önkormányzat több részletben nyújtott támogatást. A tényleges támogatás kerekítve 191 millió forint volt az állami támogatással együtt. További, közel 14 millió forintos támogatásra van szükség. Tarifaemelést nem terveznek. A gépjárműállomány nagyon elöregedett, nagy része cserére, felújításra szorulna. Habis László Kérdése, hogy az idei működési költség hogyan alakul az üzemanyagárak csökkenésével? Van-e előnye az összevonásnak, kevesebb támogatás igény felmerülhet? Hogyan alakul a hitelállomány. Dr. Gál József évre még kevés információjuk van az üzemanyagárakkal kapcsolatban, úgy tudja, hogy tovább már nem csökken. Ugyanígy vannak a bérekkel is. A költségvetésben a évi számokkal dolgoztak, tehát 32 millió forintos állami támogatásra számolnak ez évre is. Említette, hogy tarifát nem emelnek. Legalább 210 millió forintos támogatásra van szükségük ebben az évben is. A régiótól az állami szervek megtakarítást várnak, ilyen ésszerűsítés például a számítástechnika egységesítése. A hitellel kapcsolatban elmondja, hogy volt folyószámlahitel keretük, de nem mentek át jelentősen a mínusz tartományba. Az összeolvadó cégek közül ők voltak az egyik legeredményesebb cég. Régiós szinten már egy finanszírozás lesz, melynek keretein belül egy bankkal kell közbeszerzési eljárás keretein belül szerződést kötni. Készült e kimutatás az üzemanyagár csökkenés megtakarításra? Terveznek- e változást a helyi járatú közlekedésben? Készít- e Eger vonatkozásában a jövőben mérleget a társaság, lesznek irányadó számok, a bevétel és kiadások tekintetében? 6

7 Dr. Gál József Az előterjesztés 2. oldala ezt tartalmazza. A MOL-tól kapják az üzemanyagot, lényegesen alacsonyabb árakon. A régiónak is érdeke, hogy lássa az 5 Volán helyi járati tevékenységét, tehát ugyanúgy tudnak tájékoztatást adni, mint eddig Eger vonatkozásában Pintér Lajos 2009-ben tapasztaltak jelentős utas szám csökkenést. Tavalyi évtől kezdett emelkedni ez a tendencia. A tanulók, a nyugdíjasok száma csökkent. Pozitív a dolgozói bevétel. A Leányka utcai szakasz jelenleg ellátatlan terület, ki kéne ehhez, azonban alakítani az infrastruktúrát. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak a döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 3/2014. (II.15.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott évi költségvetés kiadások II. fejezet 50-es címszám terhére nyújtott E Ft összegű önkormányzati működési célú támogatás, valamint a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet szerinti, E Ft összegű központi költségvetési támogatás, mindösszesen E Ft támogatás felhasználásáról a KMKK Középkeletmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. beolvadás előtt Agria Volán Zrt. által készített elszámolást. Felelős: Habis László polgármester Határidő: február Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a helyi járati tevékenység biztosításával összefüggő évi, E Ft összegű veszteség megtérítéséhez a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beolvadás előtt Agria Volán Zrt. részére, mely összeg az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetés kiadások II. 7

8 fejezetének 46-os címszámán rendelkezésre áll, valamint a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Habis László polgármester Határidő: február 28. Szavazás Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést. 12/2015 (II. 04.) VGB döntés: A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 3/2014. (II.15.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott évi költségvetés kiadások II. fejezet 50-es címszám terhére nyújtott E Ft összegű önkormányzati működési célú támogatás, valamint a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet szerinti, E Ft összegű központi költségvetési támogatás, mindösszesen E Ft támogatás felhasználásáról a KMKK Középkeletmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. beolvadás előtt Agria Volán Zrt. által készített elszámolást. Felelős: Habis László polgármester Határidő: február Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a helyi járati tevékenység biztosításával összefüggő évi, E Ft összegű veszteség megtérítéséhez a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beolvadás előtt Agria Volán Zrt. részére, mely összeg az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetés kiadások II. fejezetének 46-os címszámán rendelkezésre áll, valamint a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Habis László polgármester Határidő: február 28. 8

9 2. Előterjesztés az egri 6355/A/15 hrsz-ú ingatlan (Tittel Pál. u. 4.) értékesítésére vonatkozó nyílt licites eljárás feltételeinek meghatározásáról (VGB, VPÜB) Előterjesztő:, tanácsnok Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási csoportvezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Forgácsné dr. Jakab Katalin A múltkori előterjesztéshez a változás a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatára az, hogy licit lépcső 50 ezerről 100 ezer forintra emelkedett, a hirdetés időtartama egy hónap, és országos médiában is meg lesz hirdetve. Tóth István A licitlépcső emelkedését nem támogatja. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak a döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy elfogadja az alábbi előterjesztést. Bizottsági döntés: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága saját hatáskörben eljárva 9/2015 (I.21.) döntését az alábbiak szerint módosítja: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező egri 6355/A/15 hrsz-ú, természetben Eger, Tittel Pál u. 4. fszt. 1. szám alatt található lakóingatlan értékesítésére vonatkozó nyílt licites eljárás kiírását az alábbi feltételekkel: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt licites eljárás során értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező ingatlant Az induló Forgalmi legalacsonyabb biztosíték Pályázati Alapt. érték Cím Hrsz. Funkció m2 (nettó ár) értékesítési (nettó ár) ár nettó Közművesítettség Tittel 6355/A/15 lakás Komfortos 9

10 Pál u. 4. fszt. 1. Az ingatlan állapotára tekintettel felújítási munkálatok szükségesek. Eladó a statikai állapotrögzítésben foglaltakra figyelemmel az ingatlan állapota tekintetében szavatosságot nem vállal. Licitlépcső: ,- Ft Licitálás helye: 3300 Eger, Dobó tér 2. II. számú tárgyaló Licitálás és eredményhirdetés időpontja: március óra Ajánlati kötöttség időtartama: 15 nap Az adásvételi szerződés megkötésének időpontja: az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül. A teljes vételár egy összegben történő megfizetése: - szerződéskötéstől számított 15 napon belül, - hitel igénybevétele esetén szerződéskötéstől számított 90 napon belül. Amennyiben az ajánlattevő a vételárat banki hitel igénybevételével kívánja kiegyenlíteni, szükséges az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát, valamint a választott hitelintézet által az adásvételi szerződésre előírt tartalmi elemekről szóló tájékoztatást a licit kezdetén bemutatni. A licites eljáráson történő indulás feltétele a táblázatban található pályázati biztosíték befizetése, ami egyben az induló nettó legalacsonyabb áron történő ajánlattételnek is minősül a pályázó részéről. A befizetést az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett számú számlaszámára kell teljesíteni március óráig. Az ingatlan megtekintése: Az ingatlan megtekintése telefonos egyeztetés alapján lehetséges a 06-36/ es telefonszámon. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha: - a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy beszámításra kerül, - az ajánlattevő a licit megkezdését követően a licitálástól visszalép, - az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja, - a szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. Az ajánlattevő a licit kezdetén az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni a licit vezetőjének: 10

11 - társas vállalkozás esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és aláírási címpéldányát legalább egyszerű másolatban, - ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt a liciten (nem saját nevében licitál), akkor közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt képviseleti meghatalmazást, - amennyiben az ajánlattevő a vételárat banki hitel igénybevételével kívánja kiegyenlíteni, szükséges az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata - egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány Okmányiroda által hitelesített 30 napnál nem régebbi másolati példányát, - magánszemély esetében személyazonosság igazolására szolgáló dokumentumait, - a pályázónak igazolnia kell, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata felé nincs tartozása. (Ennek igazolása az Önkormányzat részére benyújtott írásbeli nyilatkozat útján történik.) - A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. Törvény 3. (2) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt nyilatkozat. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 1 Melléklet pontja szerint A licit egyéb feltételeit az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet és annak 1. melléklete tartalmazza. Közzététel módja: az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város honlapja, Városi Televízió Képújságjában és a Heves Megyei Hírlapban, országos internetes oldalon. Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése estén jogosult a licit soron következő helyezettjével szerződést kötni. Továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Határidő: május 31. Szavazás Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést. 11

12 13/2015 (II. 04.) VGB döntés: A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy elfogadja az alábbi előterjesztést. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága saját hatáskörben eljárva 9/2015 (I.21.) döntését az alábbiak szerint módosítja: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező egri 6355/A/15 hrsz-ú, természetben Eger, Tittel Pál u. 4. fszt. 1. szám alatt található lakóingatlan értékesítésére vonatkozó nyílt licites eljárás kiírását az alábbi feltételekkel: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt licites eljárás során értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező ingatlant Az induló Forgalmi legalacsonyabb biztosíték Pályázati Alapt. érték Cím Hrsz. Funkció m2 (nettó ár) értékesítési (nettó ár) ár nettó Tittel Pál u. 4. fszt. 1. Közművesítettség 6355/A/15 lakás Komfortos Az ingatlan állapotára tekintettel felújítási munkálatok szükségesek. Eladó a statikai állapotrögzítésben foglaltakra figyelemmel az ingatlan állapota tekintetében szavatosságot nem vállal. Licitlépcső: ,- Ft Licitálás helye: 3300 Eger, Dobó tér 2. II. számú tárgyaló Licitálás és eredményhirdetés időpontja: március óra Ajánlati kötöttség időtartama: 15 nap Az adásvételi szerződés megkötésének időpontja: az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül. A teljes vételár egy összegben történő megfizetése: - szerződéskötéstől számított 15 napon belül, - hitel igénybevétele esetén szerződéskötéstől számított 90 napon belül. Amennyiben az ajánlattevő a vételárat banki hitel igénybevételével kívánja kiegyenlíteni, szükséges az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát, valamint a választott hitelintézet által az adásvételi szerződésre előírt tartalmi elemekről szóló tájékoztatást a licit kezdetén bemutatni. 12

13 A licites eljáráson történő indulás feltétele a táblázatban található pályázati biztosíték befizetése, ami egyben az induló nettó legalacsonyabb áron történő ajánlattételnek is minősül a pályázó részéről. A befizetést az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett számú számlaszámára kell teljesíteni március óráig. Az ingatlan megtekintése: Az ingatlan megtekintése telefonos egyeztetés alapján lehetséges a 06-36/ es telefonszámon. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha: - a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy beszámításra kerül, - az ajánlattevő a licit megkezdését követően a licitálástól visszalép, - az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja, - a szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. Az ajánlattevő a licit kezdetén az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni a licit vezetőjének: - társas vállalkozás esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és aláírási címpéldányát legalább egyszerű másolatban, - ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt a liciten (nem saját nevében licitál), akkor közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt képviseleti meghatalmazást, - amennyiben az ajánlattevő a vételárat banki hitel igénybevételével kívánja kiegyenlíteni, szükséges az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata - egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány Okmányiroda által hitelesített 30 napnál nem régebbi másolati példányát, - magánszemély esetében személyazonosság igazolására szolgáló dokumentumait, - a pályázónak igazolnia kell, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata felé nincs tartozása. (Ennek igazolása az Önkormányzat részére benyújtott írásbeli nyilatkozat útján történik.) - A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. Törvény 3. (2) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt nyilatkozat. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 1 Melléklet pontja szerint A licit egyéb feltételeit az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet és annak 1. melléklete tartalmazza. 13

14 Közzététel módja: az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város honlapja, Városi Televízió Képújságjában és a Heves Megyei Hírlapban, országos internetes oldalon. Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése estén jogosult a licit soron következő helyezettjével szerződést kötni. Továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Határidő: május Előterjesztés az egri 2121/23/A/1 hrsz-ú ingatlan (Polgárok Háza) bérbeadásáról (VGB KGY) Előterjesztő: Dr. Kovács Luca, jegyző Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási csoportvezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Dr. Kovács Luca A Rákóczi út 45 szám alatti ingatlanról van szó, melyet a FIDESZ és Dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő bérelne. Szükséges egy háromoldalú megállapodás a többletrezsi fogyasztásra. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak a döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul az egri 2121/23/A/1 hrsz-ú, természetben Eger, Rákóczi u. 45. szám alatt található, irodahelyiségként funkcionáló ingatlan 279 m2 térmértékű részének bérbeadásához Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő részére február 15. napjától képviselői irodaként a XXXVI. törvény ban foglalt rendelkezések alapján, képviselői megbízatásának időtartamára - a bérlemény 14

15 működtetésével kapcsolatos költségeket tartalmazó - nettó Ft/hó bérleti díj ellenében. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul az ingatlan 50 m2 térmértékű részének a Fidesz Polgári Szövetség részére történő bérbeadásához az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) rendelet 19/A -a alapján és az 5. melléklet pontban foglalt preferált profilt figyelembe véve számított nettó Ft/hó bérleti díj ellenében a bérleti szerződés megkötését követő önkormányzati képviselőválasztás napjától számított 60. napig terjedő időtartamra. A bérleti szerződések megkötésének feltétele egy háromoldalú megállapodás létrejötte az ingatlanra vonatkozó, bérleti díjban foglalt havi nettó Ft-ot meghaladó rezsiköltség éves, valamint a jogviszony megszűnésének időpontjában történő elszámolásáról, valamint az irodák megközelítését célzó átjárás biztosításáról. Felelős: EVAT Zrt. Határidő: március 31. Szavazás Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést. 14/2015 (II. 04.) VGB döntés: A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul az egri 2121/23/A/1 hrsz-ú, természetben Eger, Rákóczi u. 45. szám alatt található, irodahelyiségként funkcionáló ingatlan 279 m2 térmértékű részének bérbeadásához Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő részére február 15. napjától képviselői irodaként a XXXVI. törvény ban foglalt rendelkezések alapján, képviselői megbízatásának időtartamára - a bérlemény működtetésével kapcsolatos költségeket tartalmazó - nettó Ft/hó bérleti díj ellenében. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul az ingatlan 50 m2 térmértékű részének a Fidesz Polgári Szövetség részére történő bérbeadásához az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) rendelet 19/A -a alapján és az 5. melléklet pontban foglalt preferált profilt figyelembe véve számított nettó Ft/hó bérleti díj ellenében a bérleti szerződés megkötését követő 15

16 önkormányzati képviselőválasztás napjától számított 60. napig terjedő időtartamra. A bérleti szerződések megkötésének feltétele egy háromoldalú megállapodás létrejötte az ingatlanra vonatkozó, bérleti díjban foglalt havi nettó Ft-ot meghaladó rezsiköltség éves, valamint a jogviszony megszűnésének időpontjában történő elszámolásáról, valamint az irodák megközelítését célzó átjárás biztosításáról. Felelős: EVAT Zrt. Határidő: március 31. k.m.f Tanácsnok Szucsik György Városgazdálkodási Bizottság tagja Erdélyi Adrienn Jegyzőkönyvvezető 16

Jegyzőkönyv. Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről Iktatószám: 20401-4/2014 Jegyzőkönyv Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, II. tárgyaló Ideje: 2014. 12. 18.

Részletesebben

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Jakab Katalin vagyongazdálkodási jogász Zsótér Krisztián

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Jakab Katalin vagyongazdálkodási jogász Zsótér Krisztián Iktatószám: /2012 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2012. szeptember 27-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság rendkívüli ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról 2636-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Dr. Misz Mihály tag Pál György tag Földesi

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 2162-6/2011. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2011. június 21-én megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági

Részletesebben

Iktatószám: 5956-17/2012. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 5956-17/2012. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 5956-17/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Rázsi Botond Alpolgármester Úr irodájában 2012. július 06-án a Rendkívüli Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 1371-6/2015 Felvéve: Polgármesteri Hivatal, II. tárgyaló a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Ideje: 2015. április 30. Jelen vannak: A bizottság részéről: elnök Tóth István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Főmérnöki Iroda részéről. Város- és Területfejlesztési Iroda részéről. Távhő divízió-vezető

JEGYZŐKÖNYV. Főmérnöki Iroda részéről. Város- és Területfejlesztési Iroda részéről. Távhő divízió-vezető JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2007. május 17-i ülésén elhangzottakról Iktatószám: 514-10/2007 Jelen vannak: Deák Boldizsár Láng András

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 1371-8/2015 a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Üveg terem Ideje: 2015. június 17. Jelen vannak: A bizottság részéről: elnök Tóth István

Részletesebben

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető 1 Iktatószám: 11019-7/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2011. április 21-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2007. június 19-i nyílt ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2007. június 19-i nyílt ülésén elhangzottakról Iktatószám:514-12/2007 JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2007. június 19-i nyílt ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Deák Boldizsár Láng

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hiányzik: Kovácsné Harnóczi Hedvig külső szakértő Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Hiányzik: Kovácsné Harnóczi Hedvig külső szakértő Kiss Barnabás 2965-1/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. január 20-án megtartott Pénzügyi Bizottsági NYÍLT ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Jékli Sándor

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2008 január 21-i nyílt ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2008 január 21-i nyílt ülésén elhangzottakról 1873-1/2008 Jegyzőkönyv Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2008 január 21-i nyílt ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Szántósi Rafael Láng András Szabóné

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 6-án megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Korsós Lajosné Farkas Zoltán Dr. Bánhidy Péter. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Korsós Lajosné Farkas Zoltán Dr. Bánhidy Péter. Zagyva Jánosné 2966-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. június 17-én megtartott Pénzügyi Bizottsági NYÍLT ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kovácsné

Részletesebben

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés 588-5 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 47/2013.(III.6.) A jegyzőkönyvvezető személyéről 48/2013.( III.6.) A tervezett

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 5-én 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 27-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház

Részletesebben

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Kovács József FESZ Kft. igazgatója, Szilágyi Zsolt képviselő.

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Kovács József FESZ Kft. igazgatója, Szilágyi Zsolt képviselő. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. január 28-án 17.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV 2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Kossuth Lajos u. 28.) tárgyaló termében 2013. szeptember 18-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság NYÍLT ülésén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Bevezetés. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

Bevezetés. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések Iktatószám: 5956-22/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2012. november 21-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel. tartott üléséről 7 / 2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat. 365-1/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. január 22-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések RENDELET-TERVEZET

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések RENDELET-TERVEZET A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend RENDELET-TERVEZET az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mely készült az Oktatási Bizottság 2010. január 19-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. mely készült az Oktatási Bizottság 2010. január 19-én tartott nyílt üléséről Iktatószám: 11476-1/2010 Jegyzőkönyv mely készült az Oktatási Bizottság 2010. január 19-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: A bizottság részéről: Dr. Sípos Mihály elnök Láng András tag Gálfi Antal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére I. A pályázat célja: Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő Pomáz, Vörösmarty utca 14/b. 3174/2/A/1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2006. január 16-i nyilt ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2006. január 16-i nyilt ülésén elhangzottakról 514-2/2007 JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2006. január 16-i nyilt ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Deák Boldizsár Láng András Szántósi

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2011. november 24. 11. szám RENDELETEK 43/2011. (XI. 25.) önk. rendelet a menetrend szerinti autóbusz közlekedési díjáról és az utazási feltételekről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. iktató szám: 6238-12/2013

Jegyzőkönyv. iktató szám: 6238-12/2013 iktató szám: 6238-12/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság rendkívüli összevont nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2007. szeptember 25-i nyílt ülésén elhangzottakról

Jegyzőkönyv. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2007. szeptember 25-i nyílt ülésén elhangzottakról 1 Jegyzőkönyv Iktatószám: 514-16/2007. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2007. szeptember 25-i nyílt ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Deák Boldizsár

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 20-án 1700 órától megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 20-án 1700 órától megtartott nyilvános üléséről. 7/2016. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 20-án 1700 órától megtartott nyilvános üléséről. T a r t a I o m: Oldalszám: 82-től -105 - ig Határozatok és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-án megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Gál Imre, Vályi Sándor testületi tag.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Gál Imre, Vályi Sándor testületi tag. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 11- én, 11.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. május 13- án megtartott rendkívüli ülésén.

Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. május 13- án megtartott rendkívüli ülésén. Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. május 13- án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Bajót Község Polgármesteri Hivatalának tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csontosné Molnár Ildikó Városgondozás Eger Kft. Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet EVAT Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Csontosné Molnár Ildikó Városgondozás Eger Kft. Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet EVAT Zrt. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2008. november 17-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Nyerges Andor a Bizottság tagja a Bizottság tagja a Bizottság tagja Ifj. Gálfi

Részletesebben

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 22/2007. (V.25.) sz.. rendelet Az Eger, Cifrakapu Malom utcák sarkán lévő

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra

Részletesebben

Pályázat - Zalaegerszeg-Andráshida repülőtér üzemeltetésére

Pályázat - Zalaegerszeg-Andráshida repülőtér üzemeltetésére Pályázat - Zalaegerszeg-Andráshida repülőtér üzemeltetésére Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a Zalaegerszeg-Andráshida repülőtér 2014. május 1-től 2015. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2. rendes

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 591/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Alpolgármester megválasztása 2. Alpolgármester illetményének megállapítása 3. Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

102/2012.(VIII.24.) Bentlakásos intézmények kiváltása pályázatához bélapátfalvai

102/2012.(VIII.24.) Bentlakásos intézmények kiváltása pályázatához bélapátfalvai Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. augusztus 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. S. Vasi Ildikó Pro Terra Kft. Dr. Kelemen Sándorné Vagyongazdálkodási Csoport Dr. Vincze István Rátkai Attila

JEGYZŐKÖNYV. S. Vasi Ildikó Pro Terra Kft. Dr. Kelemen Sándorné Vagyongazdálkodási Csoport Dr. Vincze István Rátkai Attila JEGYZŐKÖNYV Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott üléséről. Jelen vannak: a Bizottság elnöke a Bizottság tagja Kutnyák Gyula a Bizottság tagja Ifj. Gálfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea jogtanácsos PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Boda István, Csutor

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2012. július 13. napján megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2012. július 13. napján megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 12-21/2012. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. www.hajdubagos.hu E-mail: postmaster@hajdubagos.t-online.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. mely készült az Idegenforgalmi és Marketing Bizottság 2010. április 19-én tartott ülésről

JEGYZŐKÖNYV. mely készült az Idegenforgalmi és Marketing Bizottság 2010. április 19-én tartott ülésről JEGYZŐKÖNYV mely készült az Idegenforgalmi és Marketing Bizottság 2010. április 19-én tartott ülésről Jelen vannak: a bizottság részéről: Orosz Lászlóné elnök Weil Zoltán Gálfi Antal Sneider Tamás hiányzik:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben